53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk"

Transcriptie

1 30 FINANCIËLE SITUATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële situatie van de Leidse burgers. In de enquête wordt onder andere gevraagd hoe moeilijk of gemakkelijk men rond kan komen met het huishoudinkomen. Daarnaast wordt ingegaan op eventuele leningen en mogelijke betalingsachterstanden, bezuinigingen en eventuele schulden Financiële situatie Zes op de tien Leidenaren (61%) geven aan dat ze gemakkelijk kunnen rondkomen met het huishoudinkomen, bijna een derde (31%) komt net rond en kan moeilijk rondkomen. Deze cijfers lijken sterk op die van. Vergeleken met is het aandeel dat (zeer) moeilijk of net rond kan komen, iets toegenomen. Grafiek 30.1a Rondkomen met huishoudinkomen, in procenten, -* 12% % 53% 11% 24% 47% % 6% % 14% 5% 24% 53% 5% 49% 7% 29% 47% 3% 5% 31% 47% 14% 5 75% 10 zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk * Tot en met zijn de gegevens telefonisch gevraagd, in via internet en telefonisch, vanaf via internet en (zie ook bijlage A onderzoeksverantwoording). Het percentage Leidenaren dat (zeer) moeilijk of net kan rondkomen is weliswaar niet of nauwelijks gewijzigd, maar toch is de financiële situatie van veel Leidse huishoudens het afgelopen jaar verslechterd. Ruim een derde (35%) van de Leidenaren gaf aan dat hun financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden is verslechterd. Van iets meer dan één op de tien (11%) is de financiële situatie wel verbeterd. Voor de vierde meting op rij is daarmee het percentage Leidse huishoudens met een financiële verbetering lager dan het percentage met een financiële verslechtering. Het saldo 12 van beide is sinds het begin van de stadsenquête niet zo negatief als in : -24. De invloed van de economische crisis is duidelijk merkbaar. 12 Saldo wordt als volgt berekend: percentage verbeterd minus percentage verslechterd, weergegeven in procentpunten. Bij een positief saldo zijn er meer huishoudens met een financiële verbetering, bij een negatief saldo zijn er meer huishoudens met een financiële verslechtering. Stadsenquête Leiden 185

2 Grafiek 30.1b Verandering financiële situatie van Leidse huishoudens in de afgelopen twaalf maanden*, in procenten 37% 55% % 5 27% % 53% 3 51% % 21% 26% 59% % 17% 62% 64% 2 17% 61% 11% 35% 5 75% 10 verbeterd gelijk gebleven verslechterd * Tot en met zijn de gegevens telefonisch gevraagd, in via internet en telefonisch en vanaf via internet en (zie bijlage A onderzoeksverantwoording). De ontwikkeling van de financiële situatie is niet voor iedereen hetzelfde. Leidenaren in de lagere inkomensgroepen geven veel vaker aan dat hun financiële situatie is verslechterd dan dat die is verbeterd. Van Leidenaren in de hogere inkomensgroepen is de financiële situatie het afgelopen jaar ongeveer even vaak verbeterd als verslechterd. Dat is voor het eerst. Tot nu toe waren er in deze inkomensgroep meer huishoudens met een financiële verbetering dan met een verslechtering. Tabel 30.1c Verandering van de financiële situatie van Leidse huishoudens naar inkomens- en leeftijdsgroep**, -* saldo (% verbeterd % verslechterd) netto huishoudinkomen < > leeftijd jaar jaar * Inkomensgroepen: : <1400, , >3000 / 2002 t/m : <1350, , >3000; 2008-: <1450, , >3200 ** Tot en met zijn de gegevens telefonisch gevraagd, in via internet en telefonisch en vanaf via internet en (zie ook Bijlage A onderzoeksverantwoording). 186 Stadsenquête Leiden

3 Ook naar leeftijdsgroep zijn er aanzienlijke verschillen. Onder bewoners van 35 jaar en ouder is per saldo sprake van een verslechtering, aanzienlijk meer nog dan in de afgelopen jaren. Onder Leidenaren tot 35 jaar is dit jaar voor het eerst sprake van een negatief saldo. Opmerkelijk is tenslotte de slechte financiële situatie van alleenstaande ouders: van 9% van hen is de financiële huishoudsituatie verbeterd, van 65% verslechterd (saldo: -56) Afsluiten van leningen en bezuinigingen Eén op de drie Leidenaren (35%) heeft in de afgelopen twaalf maanden gebruik gemaakt van een of meer leningen voor bepaalde uitgaven (hypotheken buiten beschouwing gelaten). Leidenaren tot 35 jaar (47%) en lagere inkomensgroepen (49%) maken vaker gebruik van leningen, 55-plussers (21%) en hogere inkomensgroepen () juist minder. De meest gebruikte vorm van geld lenen is rood staan bij de bank (17%), gevolgd door een lening voor studiefinanciering (1), een lening bij vrienden of familie () of een persoonlijke lening of een doorlopend krediet (5%). Het percentage Leidenaren met één of meer leningen is vergelijkbaar met. Tabel 30.2a Gebruik van vormen van geld lenen (meer vormen mogelijk), -*, in procenten één of meer leningen 35% % 35% 32% 33% 3 34% 35% - rood staan bij bank 26% 31% 29% 23% 1 17% - lening studiefinanciering 7% 11% 9% 1 9% 1 - lening bij vrienden en familie 6% 6% 4% 7% 5% 6% 9% 7% - persoonlijke lening / doorlopend krediet 12% 13% 13% 1 9% 9% 9% 7% 5% - afbetaling bij postorderbedrijf, winkel 4% 5% 5% 5% 3% 3% 2% 2% 2% 2% - andere lening (geen hypotheek) 2% 3% 2% 3% 1% 2% 2% 3% 1% 1% geen lening 65% 62% 6 57% 65% 6 67% 62% 66% 65% * Tot en met zijn de gegevens telefonisch gevraagd, in via internet en telefonisch en vanaf via internet en (zie ook Bijlage A onderzoeksverantwoording). Ruim een kwart () van de Leidenaren moest het afgelopen jaar wel eens bezuinigen op de eerste levensbehoeften of wachten met het betalen van vaste lasten of andere rekeningen. Dit aandeel neemt de laatste jaren geleidelijk toe. De toename is het laatste jaar met name zichtbaar bij de lage inkomensgroepen. Meer dan de helft van de Leidenaren in deze groep moest het afgelopen jaar bezuinigen. Stadsenquête Leiden 187

4 Grafiek 30.2b Noodzaak tot bezuinigen, -*, naar inkomensgroep**, in procenten 5 51% 27% 1 < > Totaal * Inkomensgroepen: : <1400, , >3000 / 2002 t/m : <1350, , >3000; 2008-: <1450, , >3200 ** Tot en met zijn de gegevens telefonisch gevraagd, in via internet en telefonisch en vanaf via internet en schriftelijk. Hierdoor is de vergelijking van de cijfers van en met voorgaande jaren (soms) niet goed mogelijk Van de bewoners tot 35 jaar heeft ruim een derde (36%) het afgelopen jaar bezuinigd op de eerste levensbehoeften of gewacht met het betalen van de vaste lasten. Vergeleken met de jaren ervoor is dit aandeel fors gestegen. In de groep 35 tot 50 jaar is de noodzaak om te bezuinigen ten opzichte van iets afgenomen, in tegenstelling tot de groep 50-plussers, waar een kwart het afgelopen jaar heeft moeten bezuinigen, aanzienlijk meer dan in de jaren hiervoor, toen tot 2 wel eens moest bezuinigen. Grafiek 30.2c Noodzaak tot bezuinigen, -*, naar leeftijdsgroep, in procenten 5 36% 24% 24% jaar jaar 50+ Totaal ** Tot en met zijn de gegevens telefonisch gevraagd, in via internet en telefonisch en vanaf via internet en (zie ook bijlage A onderzoeksverantwoording) Schulden en betalingsachterstanden Eén op de zes inwoners van Leiden () zegt schulden te hebben (buiten de hypotheek). Dit aandeel is wat lager dan in, maar hoger dan de jaren daarvoor, toen 1 tot 12% schulden had. Het aandeel Leidenaren met schulden is het hoogst onder de lagere inkomens (). 188 Stadsenquête Leiden

5 Grafiek 30.3a Percentage mensen met schulden, -**, naar inkomensgroep*, in procenten 5 11% < > Totaal * Inkomensgroepen: : <1400, , >3000 / 2002 t/m : <1350, , >3000; 2008-: <1450, , >3200 ** Tot en met zijn de gegevens telefonisch gevraagd, in via internet en telefonisch en vanaf via internet en (zie ook Bijlage A onderzoeksverantwoording). Met name bewoners tot 35 jaar hebben vaker een schuld. Onder 35 tot 49-jarigen is het percentage met een schuld ongeveer, onder 50-plussers 1. Grafiek 30.3b Percentage mensen met schulden, -*, naar leeftijdsgroep, in procenten 5 29% jaar jaar 50+ Totaal * Tot en met zijn de gegevens telefonisch gevraagd, in via internet en telefonisch en vanaf via internet en (zie ook bijlage A onderzoeksverantwoording). Circa 5% van de Leidenaren heeft het afgelopen jaar te maken gehad met een betalingsachterstand op hun vaste lasten en/of schulden. Bij bijna de helft (44%) is de betalingsachterstand de afgelopen twaalf maanden ontstaan; bij een derde (34%) is hiervan al twee jaar of langer sprake. De cijfers zijn vergelijkbaar met die van de vorige jaren. Vier op de tien Leidenaren met een betalingsachterstand verwachten in de problemen te komen door hun schulden. Dit is circa twee procent van alle Leidenaren, ongeveer evenveel als in. De betalingsachterstanden bij de vaste lasten en bij de leningen hebben vooral betrekking op rood staan bij de bank of een ander krediet of lening bij vrienden of familie. Stadsenquête Leiden 189

6 Tabel 30.3c Betalingsachterstand op schulden/vaste lasten* in dit jaar betalingsachterstand 5% 6% 5% 7% 4% 4% 6% 5% 5% 5% wel leningen, geen betalingsachterstand 3 32% 36% 37% 32% 27% 33% 29% 3 geen leningen 65% 62% 6 56% 65% 6 67% 62% 66% 65% totaal * Tot en met zijn de gegevens telefonisch gevraagd, in via internet en telefonisch en in via internet en schriftelijk. Hierdoor is de vergelijking van de totaal cijfers van met voorgaande jaren (soms) niet goed mogelijk (zie ook Bijlage A onderzoeksverantwoording). 190 Stadsenquête Leiden

Hoofdstuk 19. Financiële situatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie Stadsenquête Leiden 008 Hoofdstuk 19. Financiële situatie Samenvatting Ruim tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, bijna een kwart komt net rond en een

Nadere informatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 43. Financiële situatie Samenvatting Circa tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, ruim een kwart komt net rond en kan moeilijk

Nadere informatie

Hoofdstuk H 11. Financiële situatie

Hoofdstuk H 11. Financiële situatie Hoofdstuk H 11. Financiële situatie Samenvatting verslechterd. Dit wordt bevestigd door het aandeel Leidenaren dat aangeeft rond te kunnen komen met hun inkomen. Dit jaar geeft bijna tweederde van de Leidenaren

Nadere informatie

Publieksmonitor. Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp

Publieksmonitor. Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in

Nadere informatie

Publieksmonitor Wijzer in geldzaken

Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Meting 4 september

Nadere informatie

Schulden van huishoudens dramatisch gestegen. Klik hier om dit artikel te downloaden als pdf-document.

Schulden van huishoudens dramatisch gestegen. Klik hier om dit artikel te downloaden als pdf-document. Schulden van huishoudens dramatisch gestegen Klik hier om dit artikel te downloaden als pdf-document. Sinds 2008 kampt ook Nederland met de gevolgen van de internationale financiële kredietcrisis uit 2008,

Nadere informatie

Monitor betalingsachterstanden: meting 2010

Monitor betalingsachterstanden: meting 2010 Opdrachtgever SZW Monitor betalingsachterstanden: meting 2010 Opdrachtnemer Panteia / D. Bleeker, F. Westhof, P. Vroonhof Onderzoek Monitor betalingsachterstanden 2e meting Startdatum 10 september 2009

Nadere informatie

Omgaan met geld en schulden in de regio Oost Nederland

Omgaan met geld en schulden in de regio Oost Nederland Omgaan met geld en schulden in de regio Een onderzoek in opdracht van de Stadsbank te Enschede uitgevoerd door het NIBUD mei 2004 Rapportage omgaan met geld en schulden Stadsbank 2 Voorwoord Eind 2003

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Monitor betalingsachterstanden: meting 2009

Monitor betalingsachterstanden: meting 2009 Opdrachtgever SZW Monitor betalingsachterstanden: meting 2009 Opdrachtnemer Panteia / P. Vroonhof, F. Westhof, D. Bleeker Onderzoek Monitor betalingsachterstanden: meting 2009 Startdatum 1 november 2009

Nadere informatie

Monitor Betalingsachterstanden

Monitor Betalingsachterstanden Monitor Betalingsachterstanden Meting 2011 Florieke Westhof Mirjam Tom Paul Vroonhof Zoetermeer, december 2011 Dit onderzoek is gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De

Nadere informatie

7,2 JEUGDTHERMOMETER GGZ CENTRUM KINDEREN EN JEUGD. Jongeren vanaf 12 jaar Ouders / verzorgers Ouderbegeleiding

7,2 JEUGDTHERMOMETER GGZ CENTRUM KINDEREN EN JEUGD. Jongeren vanaf 12 jaar Ouders / verzorgers Ouderbegeleiding JEUGDTHERMOMETER GGZ CENTRUM KINDEREN EN JEUGD Jongeren vanaf 12 jaar Ouders / verzorgers Ouderbegeleiding 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 7,2 Ralph Feenstra en Annet Nugter Afdeling Onderzoek & Monitoring Juli 2011

Nadere informatie

Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar

Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar Maart 215 stijgt naar 91 punten Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar De is in het eerste kwartaal van 215 gestegen van 88 naar 91 punten. Veel huishoudens kijken positiever vooruit en verwachten

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

April 2013, Nibud. Nederland bezuinigt. Onderzoek naar de bezuinigingsstrategieën van Nederlanders. Auteurs Tamara Madern Minou van der Werf

April 2013, Nibud. Nederland bezuinigt. Onderzoek naar de bezuinigingsstrategieën van Nederlanders. Auteurs Tamara Madern Minou van der Werf April 2013, Nibud Nederland bezuinigt Onderzoek naar de bezuinigingsstrategieën van Nederlanders Auteurs Tamara Madern Minou van der Werf 1. Inleiding 3 2. Bezuinigen is vaak 4 2.1 Nederlanders zijn slecht

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Inhoud. 1. Inleiding 2. Overall conclusies 3. Resultaten. 4. Bijlage

Inhoud. 1. Inleiding 2. Overall conclusies 3. Resultaten. 4. Bijlage OVERVLOED IN NEDERLAND Een onderzoek in opdracht van Delta Lloyd Group naar financieel gedrag en keuzes, overzicht in inkomsten en uitgaven en concrete gevolgen van de economische crisis 1 Inhoud 1. Inleiding

Nadere informatie

Creditcardgebruik in Nederland

Creditcardgebruik in Nederland Creditcardgebruik in Nederland Een onderzoek naar de beleving en het gedrag van Nederlandse consumenten Anneke Kosse De Nederlandsche Bank Oktober 2009 1. INLEIDING Aanbod & acceptatie creditcards beperkt

Nadere informatie

Minder geld. Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling. Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting

Minder geld. Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling. Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Minder geld Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting 2 / Minder geld; hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling Minder geld Hoe huishoudens omgaan

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid. Gemeente Zutphen 2014. Definitief 23-4-2015 Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Remmelt Bos

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid. Gemeente Zutphen 2014. Definitief 23-4-2015 Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Remmelt Bos Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid Gemeente Zutphen 2014 Definitief 23-4-2015 Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Remmelt Bos Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1 Voorzieningen in de buurt... 5

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland

Conjunctuurenquête Nederland Conjunctuurenquête Nederland Derde kwartaal 14 Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het derde kwartaal 14. De Conjunctuurenquête Nederland brengt

Nadere informatie

Beleving van rijkdom en armoede

Beleving van rijkdom en armoede 91 4 Beleving van rijkdom en armoede Eind 2008 is aan de panelleden van de gemeenten Almere, Amstelveen, Amsterdam, Haarlem, Haarlemmermeer, Purmerend en Zaanstad een vragenlijst voorgelegd over rijkdom

Nadere informatie

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D.

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D. M200802 Vrouwen aan de start Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven drs. A. Bruins drs. D. Snel Zoetermeer, juni 2008 2 Vrouwen aan de start Vrouwen vinden het starten

Nadere informatie

Armoedesignalement 2014

Armoedesignalement 2014 Armoedesignalement 2014 Sociaal en Cultureel Planbureau Centraal Bureau voor de Statistiek Den Haag, december 2014 scp/cbs, Den Haag 2014 Zet- en binnenwerk: Textcetera, Den Haag Figuren: Mantext, Moerkapelle

Nadere informatie

Monitor Betalingsachterstanden

Monitor Betalingsachterstanden Monitor Betalingsachterstanden Nulmeting 2008 Paul Vroonhof Florieke Westhof Zoetermeer, 17 november 2008 Dit onderzoek is gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Lening: lust of last? Een onderzoek naar de achtergronden van lenen

Lening: lust of last? Een onderzoek naar de achtergronden van lenen Lening: lust of last? Een onderzoek naar de achtergronden van lenen Lening: lust of last? Een onderzoek naar de achtergronden van lenen Nibud, 2010 Lening: lust of last? / 2 Voorwoord Het Nibud heeft een

Nadere informatie

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet 2 / De consument en zijn beleggingsverzekering De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD

ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD Onderzoeksrapport Studeren en Financiën Een onderzoek naar de financiële omstandigheden en schuldenproblematiek

Nadere informatie