Beleidskader Kunst & Cultuur Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011"

Transcriptie

1 Rapport Signaal Uitgave Auteurs Informatie Onderzoek en Integrale Vraagstukken Nr X, Jaargang 2004 Oplage Redactieadres Internet / Intranet X exemplaren Gemeente Den Haag OCW-intranet/Organisatie Postbus OIV/Signalen 2500 DP Den Haag Beleidskader Kunst & Cultuur Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011 In het voorjaar 2011 is het Stadspanel Den Haag geraadpleegd in verband met de totstandkoming van het Beleidskader Kunst & Cultuur Het stadspanel wordt gevormd door een groep inwoners van Den Haag, momenteel ruim 2700, die met enige regelmaat gevraagd wordt om hun mening te geven over allerlei maatschappelijke onderwerpen. Het panel bestaat uit gemotiveerde, betrokken burgers die bereid zijn om mee te denken met het stadsbestuur en ander maatschappelijk op Den Haag georiënteerde organisaties. De samenstelling van het panel maakt dat bepaalde groepen Hagenaars zijn oververtegenwoordigd (en andere dus ondervertegenwoordigd). Daarom worden de volgende kanttekeningen gemaakt: de respons en daarmee de uitkomsten zijn niet geheel representatief voor de hele Haagse bevolking. Anders gezegd, de cijfers kunnen niet worden beschouwd als geldig voor alle Hagenaars. Daarbij is deze stadspanelmeting een zogenaamd one issue onderzoek, dat mogelijk bijdraagt aan selectieve respons. Panelleden die zich aangesproken voelen door het onderwerp kunst en cultuur zullen immers eerder geneigd zijn geweest om de vragenlijst in te vullen dan panelleden die zich daardoor niet aangesproken voelen. In de bijlage is de vragenlijst opgenomen. Aan de hand van deze lijst is nagegaan wat de panelleden (inwoners van Den Haag), belangrijk vinden aan het cultuuraanbod, hoe vaak ze gebruik maken van het aanbod en hoe ze het aanbod waarderen. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen het aanbod in Den Haag en daarbuiten. Waarom bezoeken inwoners van Den Haag kunst en cultuur buiten de stad? Wat missen ze hier en vinden ze elders? Ten slotte is gevraagd naar actieve cultuurparticipatie: welke kunstdisciplines beoefenen de respondenten zelf? Hierna worden de uitkomsten van het onderzoek beschreven.

2 Wat vindt men belangrijk aan het aanbod van kunst en cultuur in Den Haag? De resultaten uit de enquête onder de stadspanelleden zijn weergegeven in figuur 1. We zien dat de meeste respondenten het belangrijkste onderdeel van het culturele aanbod in Den Haag vindt, maar liefst 86% noemt dit genre. Direct daarop volgen film en media (84%), (84%) en theater, toneel (80%). Het minst hecht men aan : 48% vindt het belangrijk dat deze kunstdiscipline wordt aangeboden in de stad. Figuur 1. Het belang dat men hecht aan het aanbod ( in %) 86% 10% 4% film en media 84% 12% 4% 82% 12% 6% theater, toneel 80% 14% 6% cabaret, comedy, musicals 79% 14% 76% 15% 9% Belangrijk 76% 72% 16% 20% 8% 8% Neutraal Onbelangrijk jazz, wereldmuziek 69% 20% 11% 68% 18% 14% 66% 22% 12% moderne dans, ballet 62% 24% 14% 48% 31% 21% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Verder zijn er opmerkelijke verschillen tussen de sexe bij de beantwoording van deze vraag. Het aandeel vrouwen dat, theater/toneel en (zeer) belangrijk vindt, is duidelijk hoger dan bij de mannen. Ook zijn er verschillen tussen de leeftijdsgroepen: jongere panelleden vinden, film en media en belangrijker, terwijl oudere panelleden,, en belangrijker vinden. Hoe vaak maakt men gebruik van het kunst- en cultuuraanbod in Den Haag? De resultaten uit de enquête onder de stadspanelleden zijn weergegeven in figuur 2. We zien dat van film en media het meest gebruik wordt gemaakt: 34% van de respondenten bezoekt meer dan 5x per jaar een voorstelling; 43% doet dat tussen de 1x en 5x per jaar en 15% maakt 1x per jaar gebruik van deze discipline. De stadspanelleden maken ook frequent (meer dan 5x per jaar) gebruik van het aanbod in Den Haag op het gebied van (23%) en (16%). Het aandeel bezoekers van deze genres is hoger onder oudere- dan onder jongere panelleden.

3 Figuur 2. Het gebruik van het aanbod (in %) film en media 34% 43% 15% 8% 23% 36% 22% 19% 16% 42% 2 15% theater, toneel 11% 39% 29% 21% 9% 31% 28% 32% 8% 41% 26% 28% 30% 39% 21% >5x per jaar 1-5x per jaar 1x per jaar 28% 29% 36% nooit cabaret, comedy, musicals 3 33% 23% moderne dans, ballet 5% 18% 30% 4 jazz, wereldmuziek 5% 25% 32% 38% 4% 10% 11% 75% 1% 9% 23% 6 0% 20% 40% 60% 80% 100% Als we een onderscheid maken naar leeftijdsgroep dan krijgen we het volgende resultaat: Figuur 3. Het aanbod waar men gebruik van maakt naar leeftijd film en media theater, toneel cabaret, comedy, musicals totaal 60+ jaar <39 jaar jazz, wereldmuziek moderne dans, ballet 0% 20% 40% 60% 80% 100% * de leeftijdscategorie jaar neemt een tussenpositie in en is voor de overzichtelijkheid weggelaten.

4 Uit figuur 3 komt naar voren dat de uitkomsten uit de enquête onder de stadspanelleden in grote lijnen overeenkomen met de verwachtingen: en worden meer door de groep jonger dan 39 jaar bezocht, terwijl,, theater/toneel, en klassieke muziek meer 60-plussers trekken. Bezoeken respondenten de genres die ze het belangrijkst vinden in de stad, ook het vaakst? Daartoe hebben we het percentage panelleden dat minimaal 1 keer per jaar gebruik maakt van het aanbod vergeleken met het percentage panelleden dat het aanbod belangrijk vindt. Daarbij kunnen we onderscheid naar leeftijdsgroepen maken. De resultaten staan in de figuren 4, 4a, 4b en 4c. Figuur 4. Het percentage panelleden dat minimaal 1 keer per jaar gebruik maakt van het aanbod en het aanbod belangrijk vindt film en media theater, toneel cabaret, comedy, musicals Bezoek Belangrijk jazz, wereldmuziek moderne dans, ballet 0% 20% 40% 60% 80% 100% In figuur 4 zien we dat het belang dat respondenten aan het culturele aanbod hechten in grote lijnen overeenkomt met de genres die ze bezoeken. Er is een uitzondering:. Opvallend, maar verklaarbaar, is dat de respondenten relatief weinig gebruik maken van terwijl ze het zeer belangrijk achten. De verklaring ligt natuurlijk in het feit dat de respondenten volwassenen zijn. In de grafieken (4a.-4c.) op de volgende pagina s is het onderscheid in leeftijdsgroepen weer opgenomen. We zien de patronen die we verwachten. De genres die jonge panelleden(<39 jaar) minimaal 1x per jaar bezoeken en hoog waarderen zijn film/media en (zie figuur 4b.) Bij de oudere panelleden (60+ jaar) zijn dat, en theater/toneel. Het genre dat slechts een klein percentage van de oudere panelleden minimaal 1x per jaar bezoekt en dat ze laag waarderen is, zoals verwacht: (zie figuur 4c.).

5 Figuur 4a. Het percentage panelleden dat minimaal 1 keer per jaar gebruik maakt van het aanbod en het aanbod belangrijk vindt Percentage dat >1x per jaar bezoek brengt aan 80% theater/toneel cabaret/musicals 70% jazz/wereldmuziek 60% dans/ballet 50% 40% 30% 20% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Percentage dat belang hecht aan Figuur 4b. Het percentage jonge panelleden (<39 jaar) dat minimaal 1 keer per jaar gebruik maakt van het aanbod en het aanbod belangrijk vindt Percentage dat >1x per jaar bezoek brengt aan 90% film/media 80% 70% 60% 50% theater/toneel cabaret/musicals 40% jazz/wereldmuziek 30% 20% dans/ballet 10% 0% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Percentage dat belang hecht aan

6 Figuur 4c. Het percentage oudere panelleden (60+ jaar) dat minimaal 1 keer per jaar gebruik maakt van het aanbod en het aanbod belangrijk vindt Percentage dat >1x per jaar bezoek brengt aan 75% 65% theater/toneel film/media 55% 45% cabaret/musicals 35% 25% dans/ballet jazz/wereldmuziek 15% 5% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Percentage dat belang hecht aan Maakt men gebruik van het kunst- en cultuuraanbod buiten Den Haag? Zo ja, waar? (meerdere antwoorden mogelijk) Aan de stadspanelleden is gevraagd aan te geven waar men buiten Den Haag gebruik maakt van het kunst- en cultuuraanbod. De uitkomsten van die vraag zijn weergeven in figuur 5. We zien dat de respondenten alle kunstdisciplines het meest in eigen stad bezoeken. Erfgoed, en bezoekt men ook buiten Den Haag. De vragen die dan opkomen zijn: waarom bezoekt men kunst en cultuur buiten Den Haag? En wat zijn de belemmeringen om kunst en cultuur in Den Haag te bezoeken? De uitkomsten van die vragen zijn respectievelijk weergeven in de figuur 6 en figuur 7.

7 Figuur 5 Plaats waar men van het aanbod gebruik maakt (meer antwoorden mogelijk) film en media theater, toneel cabaret, comedy, musicals Den Haag Rotterdam Elders Zuid-Holland Amsterdam Elders NL jazz, wereldmuziek moderne dans, ballet 0% 20% 40% 60% 80% 100% Waarom bezoekt men kunst- en cultuur buiten Den Haag? 88% van de respondenten bezoekt wel eens kunst en cultuur buiten Den Haag. In figuur 6 zijn de antwoorden van de respondenten weergegeven. We zien dat de meest gegeven redenen zijn dat het aanbod niet plaatsvindt in Den Haag (66%), gevolgd door het combineren van dagje uit/weekendje weg (50%) met het bezoek aan een kunstuiting. Grote verschillen tussen leeftijdsgroepen bij het beantwoorden van deze vraag zijn er niet. De groep respondenten jonger dan 39 jaar geeft, in vergelijking met de 60-plussers, wat meer aan dat het aanbod niet plaatsvindt in Den Haag en dat het aanbod elders meer aanspreekt.

8 Figuur 6 Redenen waarom men kunst en cultuur buiten Den Haag bezoekt Wat ik wil bezoeken vindt niet plaats in DH 66% Combi dagje uit / weekend weg etc. 50% Datum/tijdstip komt beter uit 25% Was uitverkocht in DH Aanbod elders spreekt meer aan 14% 20% totaal 60+ jaar <39 jaar Gebouwen/voorzieningen elders beter 5% Service is elders beter 1% Andere reden 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% * de leeftijdscategorie jaar neemt een tussenpositie in en is voor de overzichtelijkheid weggelaten. Wat zijn de belemmeringen om kunst en cultuur in Den Haag te bezoeken? Figuur 7 Belemmeringen om kunst en cultuur in Den Haag te bezoeken Heb geen belemmeringen 49% Aanbod spreekt niet aan Prijs is te hoog 22% 25% Bereikbaarheid is probleem 13% Is te druk Openingstijden zijn onhandig Snap veel kunst niet Zalen, andere ruimtes zijn ongezellig Weet niet waar ik info. kan vinden Anders 8% 6% 5% 3% totaal 60+ jaar <39 jaar 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

9 In figuur 7 zien we dat het grootste deel van de respondenten aangeeft dat er geen belemmeringen zijn om kunst en cultuur in Den Haag te bezoeken. Dit geldt voor iets meer dan de helft van 60- plussers en iets minder dan de helft voor de groep jonger dan 39 jaar. Een kwart van de respondenten geeft als belemmering voor bezoek in Den Haag dat het aanbod niet aanspreekt. Dat geldt overigens meer voor de groep jonger dan 39 jaar dan voor de 65-plussers. Bijna een kwart geeft als belemmering (ook) aan prijs is te hoog. Ten slotte vinden, zoals verwacht, meer 65-plussers dan respondenten tot 39 jaar bereikbaarheid een belemmering om kunst en cultuur te bezoeken. Hoe waardeert men het kunst- en cultuuraanbod in Den Haag? Aan de respondenten is gevraagd hoe ze het aanbod waarderen. In figuur 8 staan de resultaten. Figuur 8. Rapportcijfer voor het kunst- en cultuuraanbod in Den Haag film en media theater, toneel cabaret, comedy, musicals jazz, wereldmuziek moderne dans, ballet 7,6 7,3 7,0 7,5 7,2 7,2 6,9 6,8 7,2 6,8 7,4 % beoordeeld rapportcijfer 6,0 6, Het hoogste rapportcijfers van alle kunstdisciplines krijgt film en media. 86 procent van de respondenten heeft een oordeel uitgesproken over dit onderdeel, gemiddeld rapportcijfer is een 7,6. Daarna volgen met een 7,5 en moderne dans/ballet met een 7,4 (beoordeeld door 52% van de respondenten). Onderaan bungelt met een 6,0 (beoordeeld door 35 % van de respondenten). Cultuur in de school is slechts door 24% van de respondenten beoordeeld, die kwamen tot een gemiddeld rapportcijfer van 6,4. Hier geldt wat we al eerder zagen: volwassenen kunnen lastig oordelen over cultuureducatie op scholen. In onderstaande figuren (9, 10 en 11) leggen we de volgende relaties: tussen het belang dat men aan het aanbod hecht, en het rapportcijfer tussen het belang dat men aan het aanbod hecht, en het rapportcijfer bij jongeren tussen het belang dat men aan het aanbod hecht, en het rapportcijfer bij ouderen

10 Figuur 9. Relatie tussen het belang dat men aan het aanbod hecht, en het rapportcijfer Gemiddeld rapportcijfer 7,5 7 6,5 dans/ballet theater/toneel cabaret/musicals jazz/wereldmuziek film/media 6 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Percentage dat belang hecht aan Figuur 10. Relatie tussen het belang dat men aan het aanbod hecht, en het rapportcijfer bij jongeren 7,5 dans/ballet film/media Gemiddeld rapportcijfer 7 6,5 theater/toneel cabaret/musicals jazz/wereldmuziek 6 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Percentage dat belang hecht aan

11 Figuur 11. Relatie tussen het belang dat men aan het aanbod hecht, en het rapportcijfer bij ouderen Gemiddeld rapportcijfer 7,5 7 6,5 film/media theater/toneel dans/ballet cabaret/musicals jazz/wereldmuziek 6 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Percentage dat belang hecht aan, bewerkingen OIV Doet men zelf aan kunstbeoefening? En zo ja, om welke kunstdisciplines gaat het dan? 21 procent van de panelleden doet zelf aan kunstbeoefening. Hieronder de uitsplitsing naar disciplines en de leeftijdsgroepen, zoals we die eerder hanteerden. Figuur 12. Percentage panelleden dat zelf aan kunstbeoefening doet Beeldende kunst 45% Klassieke muziek 25% Andere muziekvormen 21% Literatuur Popmuziek Film, video, nieuwe media Historisch onderzoek Dans Theater Anders 15% 14% 13% 10% 10% 10% 11% totaal 60+ jaar <39 jaar 0% 10% 20% 30% 40% 50%

12 In figuur 12 zien we dat het aandeel panelleden dat aan, en andere muziekvormen doet het hoogst is. De groep oudere panelleden doet dit bovengemiddeld, het aandeel van de jongere panelleden ligt onder het gemiddelde. Er zijn opmerkelijke verschillen tussen mannen en vrouwen die zelf actief kunst beoefenen: het percentage mannen dat aan doet is 5x hoger dan bij de vrouwen. Andersom is het aandeel vrouwen dat aan dans doet, 4x hoger dan bij de mannen. Ook zijn er grote verschillen tussen de leeftijdsgroepen. Bij de oudere panelleden is het aandeel dat en beoefent duidelijk hoger, bij de jongere panelleden geldt dit voor, theater, dans en film/video/nieuwe media. Maakt u of uw vereniging hierbij gebruik van de cursussen en/of ondersteuning van onderstaande organisaties? (meerdere antwoorden mogelijk) Hieronder in figuur zijn de uitkomsten van deze vraag weergegeven. Het percentage respondenten, of de vereniging waar ze bij zijn aangesloten, dat geen ondersteuning krijgt van genoemde organisaties is zeer hoog. Figuur 13. Organisaties waar de verenigingen van panelleden ondersteuning van krijgen Koorenhuis 11% Anders Haags Gemeentearchief 5% Culturalis 4% Haags Popcentrum 2% Geen 79% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Heeft u suggesties die u de gemeente mee wilt geven bij de formulering van het beleid op het gebied van kunst en cultuur? Antwoorden op de vraag: Heeft u suggesties die u de gemeente mee wilt geven bij de formulering van het beleid op het gebied van kunst en cultuur? Er moet niet bezuinigd worden op cultuur: - Ga zo door/ niet bezuinigen (51x) - Probeer zoveel mogelijk te behouden (20x) - Laat geen /gezelschappen vertrekken naar andere steden (19x) Investeren in cultuur is goed: - Investeer in cultuur, dat komt de stad (economisch) ten goede (21x) - Cultuur is moeder van beschaving/ bron van inspiratie (niet bezuinigen) (15x) - Investeer in cultuur, dat komt de leefbaarheid ten goede (11x) - Een grote stad heeft een ruim cultureel aanbod nodig (11x)

13 Cultuureducatie en talentontwikkeling is belangrijk: - Doe meer aan cultuureducatie (op scholen) (52x) - Stimuleer talentontwikkeling en vernieuwing/ geef jonge (Haagse) kunstenaars een kans (14x) Cultuur moet toegankelijk blijven: - Houd het betaalbaar/ laat het niet elitair worden (34x) - Houd het toegankelijk/laagdrempelig (17x) - Zorg voor goede bereikbaarheid (met OV) (9x) - Houd rekening met toegankelijkheid voor gehandicapten/ouderen (6x) - Gratis vervoer/parkeren (bij grote evenementen) (3x) - Stel musea minsten één dag per week gratis open (3x) Bezuinigen op cultuur kan: - Het is niet erg dat er bezuinigd wordt op cultuur, andere zaken zijn belangrijker (13x) - Richt het aanbod meer op de massa/geen geld naar onbegrijpelijke kunst (13x) - Subsidieer alleen kunst van hoog kwalitatief niveau (11x) - Laat mensen meer zelf betalen (voor, ballet e.d.) (6x) - Stop met subsidiëren, zoek naar sponsor/fondsen (6x) Suggesties voor het aanbod: - Zorg voor aantrekkelijk programma (14x) - Meer/ook subsidie voor kleine kunst/podia (incl. amateurs) (14x) - Beter/ruimer aanbod in de wijken (13x) - Beter jazz aanbod/ haal North Sea Jazz Festival terug (12x) - Meer aandacht voor behoud cultureel (11x) - Beter aanbod voor jongeren (5x) - Beter aanbod voor ouderen (5x) - Meer subsidie voor niet-westerse cultuur (5x) - Beter muziek aanbod (5x) - Meer /evenementen (4x) - Meer evenementen op straat (3x) - Beter aanbod (2x) Cultuurcentrum aan het Spui: - Investeer in een cultuurcentrum/grote concertzaal (10x) - Geen duur cultuurcentrum op spuiplein (4x) Overig suggesties: - Meer/betere publiciteit om een breder/groter publiek aan te trekken (21x) - Specialiseer/verdeel grote gezelschappen over Randstad (16x) - Geen sluiting bibliotheken (9x) - Doe iets met leegstaande panden (5x) - Minder regels/regelgeving werkt belemmerend (5x) - Betere spreiding van in de tijd (4x) - Voer geen btw-verhoging door (3x) - Stop met grote evenementen die voor overlast zorgen (3x) - Probeer Culturele Hoofdstuk 2018 te worden (2x)

14

Rapport Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016

Rapport Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Rapport Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011 INHOUDSOPGAVE Inleiding - 2 - Wat vindt men belangrijk aan het aanbod van kunst en cultuur in Den Haag? - 3 - Hoe

Nadere informatie

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek Cultuurbeleving Junipeiling Bewonerspanel Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht van Cultuur Ontwikkelorganisatie Gemeente

Nadere informatie

Het Rotterdamse Stadspanel over het kunst- en cultuurbeleid en bezuinigingen daarop

Het Rotterdamse Stadspanel over het kunst- en cultuurbeleid en bezuinigingen daarop Het Rotterdamse Stadspanel over het kunst- en cultuurbeleid en bezuinigingen daarop drs. C. de Vries Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) mei 2011 In opdracht van dienst Kunst en Cultuur, gemeente

Nadere informatie

Het Rotterdamse Stadspanel over het kunst- en cultuuraanbod in Rotterdam

Het Rotterdamse Stadspanel over het kunst- en cultuuraanbod in Rotterdam rotterdam.nl/onderzoek Het Rotterdamse Stadspanel over het kunst- en cultuuraanbod in Rotterdam Onderzoek en Business Intelligence Het Rotterdamse Stadspanel over het kunst- en cultuuraanbod in Rotterdam

Nadere informatie

HET BURGERPANEL OVER CULTUUR

HET BURGERPANEL OVER CULTUUR HET BURGERPANEL OVER CULTUUR Gemeente Lansingerland December 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/217 Datum December 2016

Nadere informatie

Mening van het digitaal Burgerpanel Oss over: Kunst en Cultuur. Gemeente Oss. December 2013

Mening van het digitaal Burgerpanel Oss over: Kunst en Cultuur. Gemeente Oss. December 2013 Mening van het digitaal Burgerpanel Oss over: Kunst en Cultuur Gemeente Oss. December 2013 1 INLEIDING Waarom is het burgerpanel gevraagd naar haar mening over Kunst en Cultuur? De gemeente bezuinigt op

Nadere informatie

Grafiek 23.1a Bezoek aan culturele voorstellingen en voorzieningen de afgelopen 12 maanden, 2002-2013 29% 26% 26% 26% 19% 17% 12% 10%

Grafiek 23.1a Bezoek aan culturele voorstellingen en voorzieningen de afgelopen 12 maanden, 2002-2013 29% 26% 26% 26% 19% 17% 12% 10% 23 CULTUURPARTICIPATIE De bekendheid en het gebruik van de diverse culturele voorzieningen, instellingen, plekken en festivals staan centraal in dit hoofdstuk. Daarnaast wordt ingegaan op de mate waarin

Nadere informatie

Hoofdstuk 21. Cultuur

Hoofdstuk 21. Cultuur Hoofdstuk 21. Cultuur Samenvatting Evenals in 2003, heeft driekwart van de Leidenaren in de afgelopen 12 maanden één of meerdere culturele voorstellingen of voorzieningen bezocht. De bioscoop is veruit

Nadere informatie

Culturele activiteiten in Noord

Culturele activiteiten in Noord Culturele activiteiten in Noord Samenvatting Wat vinden de inwoners van Amsterdam-Noord van het aanbod van culturele voorzieningen in hun stadsdeel? Deze vraag is gesteld aan het bewonerspanel van het

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Theaterbezoek van Lelystedelingen in 2006

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Theaterbezoek van Lelystedelingen in 2006 LelyStadsGeluiden De mening van de inwoners gepeild Theaterbezoek van Lelystedelingen in 2006 In november 2006 is aan leden van het LelyStadsPanel een vragenlijst voorgelegd over hun bezoek aan theater.

Nadere informatie

Cultuurpodia in Enschede September 2011

Cultuurpodia in Enschede September 2011 Cultuurpodia in Enschede September 2011 1. Achtergrond De gemeente Enschede doet op dit moment onderzoek naar de theaters en de muziekpodia in de stad. Daarbij wordt ook gekeken naar hoe het Enschedese

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival 1 (12) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 maart kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.155 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

Imago Rotterdamse festivals

Imago Rotterdamse festivals Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) november 2010 In opdracht van Rotterdam Festivals Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteurs: Annemarie Reijnen Project: 10-3331 Adres: Blaak 34, 3011

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek cultuurparticipatie 2010

Samenvatting onderzoek cultuurparticipatie 2010 Samenvatting onderzoek cultuurparticipatie 2010 Belangrijkste uitkomsten van het onderzoek 2010 Deelname aan culturele activiteiten in shertogenbosch licht toegenomen Het opleidingsniveau is het meest

Nadere informatie

Tilburg en Kunst. Onderzoek Jongerenpanel Tilburg. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg. DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013

Tilburg en Kunst. Onderzoek Jongerenpanel Tilburg. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg. DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013 Tilburg en Kunst Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013 Projectnummer 529 1 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1 Jongeren

Nadere informatie

Een Stadspanelonderzoek

Een Stadspanelonderzoek Een Stadspanelonderzoek Laura de Jong September 2016 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 Bekend met De Nacht...

Nadere informatie

MOERDIJKPANEL OVER IMAGO EN RECREATIE

MOERDIJKPANEL OVER IMAGO EN RECREATIE MOERDIJKPANEL OVER IMAGO EN RECREATIE Gemeente Moerdijk Juni 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/concept Datum Juni 2017

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Cultuur in cijfers Leiden 2011

Cultuur in cijfers Leiden 2011 Maart 2011 Cultuur in cijfers Leiden 2011 Leiden is een historische stad met een breed aanbod aan culturele voorzieningen. Zo is de oudste schouwburg van het land hier te vinden, zijn de musea flinke publiekstrekkers,

Nadere informatie

Digitaal Panel West. Meting 9: Buurtgericht Werken II en cultuuraanbod in West. In opdracht van: Stadsdeel West. Projectnummer: 13074

Digitaal Panel West. Meting 9: Buurtgericht Werken II en cultuuraanbod in West. In opdracht van: Stadsdeel West. Projectnummer: 13074 Digitaal Panel West Meting 9: Buurtgericht Werken II en cultuuraanbod in West In opdracht van: Stadsdeel West Foto: E. van Eis, 2008 Projectnummer: 13074 Rogier van der Groep Esther Jakobs Bezoekadres:

Nadere informatie

Digipanel Theater aan de Parade

Digipanel Theater aan de Parade Digipanel Theater aan de Parade 20 mei 2011 Afdeling Onderzoek en Statistiek Gemeente s-hertogenbosch Inleiding Het Theater aan de Parade is bijna 40 jaar oud. Op veel punten voldoet het niet meer aan

Nadere informatie

Signaal. Signaal. Veiligheidsgevoel op school

Signaal. Signaal. Veiligheidsgevoel op school Signaal Signaal Uitgave Auteurs Informatie Onderzoek en Sanna de Groot 070 353 5536 Integrale Vraagstukken Femmelien Busstra 070 353 2520 Nr 8, Jaargang 2005 s.degroot@ocw.denhaag.nl Oplage Redactieadres

Nadere informatie

Hoofdstuk 22. Cultuur

Hoofdstuk 22. Cultuur Hoofdstuk 22. Cultuur Samenvatting Driekwart van de Leidenaren heeft in de afgelopen 12 maanden één of meer culturele voorstellingen of voorzieningen bezocht. De bioscoop is veruit het meest populair,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE

NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE Resultaten zevende peiling Februari 2016 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 7 e peiling van het burgerpanel van Overschie 1. Het onderwerp van

Nadere informatie

CULTUURPARTICIPATIE IN EDE 2006

CULTUURPARTICIPATIE IN EDE 2006 CULTUURPARTICIPATIE IN EDE 26 17-4-27 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. Cultuurparticipatie in Ede...5 2.1. Actieve cultuurparticipatie in Ede...5 2.2. Mening over het aanbod van kunst en cultuur in

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Cultuur. Inwonerspanel Rheden Spreekt. Onderzoeksperiode: Kwartaal 2-2015 Referentie: 15007

Onderzoeksrapport Cultuur. Inwonerspanel Rheden Spreekt. Onderzoeksperiode: Kwartaal 2-2015 Referentie: 15007 Onderzoeksrapport Cultuur Inwonerspanel Rheden Spreekt Onderzoeksperiode: Kwartaal 2-2015 Referentie: 15007 Moventem Augustus 2015 Referentie: 15007 Pagina 1-1 van 22 Inwonerspanel Rheden Spreekt Onderzoeksrapport

Nadere informatie

Cultuurparticipatie in Delft Een onderzoek naar deelname van Delftenaren aan cultuur in 2015

Cultuurparticipatie in Delft Een onderzoek naar deelname van Delftenaren aan cultuur in 2015 Cultuurparticipatie in Delft Een onderzoek naar deelname van Delftenaren aan cultuur in 2015 Gemeente Delft Cluster GBO / Kennisveld Informatie BBI / Onderzoek & Statistiek December 2015 Samenvatting

Nadere informatie

Bijlage B Sport en cultuur. Annet Tiessen-Raaphorst Andries van den Broek

Bijlage B Sport en cultuur. Annet Tiessen-Raaphorst Andries van den Broek Bijlage B Sport en cultuur Annet Tiessen-Raaphorst Andries van den Broek Ter toelichting Deze bijlage bevat beschrijvende tabellen van de deelname aan diverse specifieke vormen van cultuurbezoek en cultuurbeoefening

Nadere informatie

Stadspanel-onderzoek naar cultuur in de gemeente Assen

Stadspanel-onderzoek naar cultuur in de gemeente Assen Stadspanel-onderzoek naar cultuur in de gemeente Assen Wat is het Stadspanel? De gemeente Assen heeft een digitaal stadspanel. Iedere inwoner kan meedoen. Momenteel telt het stadspanel ruim 1000 leden.

Nadere informatie

Evenementen in Hoek van Holland - 2009

Evenementen in Hoek van Holland - 2009 Evenementen in Hoek van Holland - 2009 Evenementen in Hoek van Holland - 2009 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2009 In opdracht van deelgemeente Hoek

Nadere informatie

Amateurkunst & publiek

Amateurkunst & publiek Amateurkunst & publiek 2011 inhoudsopgave Inleiding 05 Bezoeken 06 Formele podia 07 Informele podia 10 Vergelijking formele en informele podia 15 Amateurs en professionals 17 Colofon 18 Inleiding Inleiding

Nadere informatie

De mening van de inwoners gepeild. Cultuurpeiling 2011. gemeente. Onderzoek en Statistiek November 2011

De mening van de inwoners gepeild. Cultuurpeiling 2011. gemeente. Onderzoek en Statistiek November 2011 LelyStadsGeLUIDEN De mening van de inwoners gepeild Cultuurpeiling 2011 Onderzoek en Statistiek November 2011 gemeente Colofon Dit is een prognose gemaakt door: Team Onderzoek en Statistiek Deze prognose

Nadere informatie

Bioscoopbezoek. Algemeen cultuurparticipatiecijfer (samenstelling van meer dan 40 activiteiten concerten, festivals, podium, musea, film)

Bioscoopbezoek. Algemeen cultuurparticipatiecijfer (samenstelling van meer dan 40 activiteiten concerten, festivals, podium, musea, film) Algemeen cultuurparticipatiecijfer (samenstelling van meer dan 40 activiteiten concerten, festivals, podium, musea, film) 10 1. Musea/tentoonstellingen 2. Bioscoopbezoek 3. Podiumkunsten 4. Erfgoedactiviteiten

Nadere informatie

De kermis Uitkomsten. peiling van het Hoorns Stadspanel

De kermis Uitkomsten. peiling van het Hoorns Stadspanel De kermis Uitkomsten peiling van het Hoorns Stadspanel September 2010 Inleiding De gemeente Hoorn wil graag weten in hoeverre inwoners uit Hoorn de kermis hebben bezocht en hoe tevreden zij hierover zijn.

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

De Stand van Brabant Thema Cultuur

De Stand van Brabant Thema Cultuur De Stand van Brabant Thema Cultuur Opinieonderzoek naar de mening van Brabanders over actuele onderwerpen: Thema Cultuur Tangram Advies & Onderzoek Willem van Leerdam Jantina van Sloten 26 augustus 2011

Nadere informatie

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl OOG TV en Radio Marjolein Kolstein Laura de Jong Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud 1 Samenvatting 3 1. Inleiding 5 1.1 Aanleiding van het onderzoek 5 1.2 Doel van

Nadere informatie

Cultuureducatie in het basisonderwijs

Cultuureducatie in het basisonderwijs Cultuureducatie in het basisonderwijs Gemeente Westland Nulmeting Inleiding Teneinde aan het einde van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) vast te kunnen stellen wat de bereikte resultaten

Nadere informatie

I N T E R N E T P A N E L O V E R

I N T E R N E T P A N E L O V E R I N T E R N E T P A N E L O V E R ONTMOETING EN WIJKCENTRA Het internetpanel over ontmoeting en wijkcentra 2 In opdracht van: Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling W. van Wetten S. Langeberg Uitgevoerd

Nadere informatie

Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010

Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010 Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010 In 2010 heeft O+S net als in voorgaande jaren de bezoekersdag (19 september 2010) en de bedrijvendag (17 september 2010) in het kader van Amsterdam Duurzaam geëvalueerd.

Nadere informatie

Onderzoek Metropoolregio

Onderzoek Metropoolregio Onderzoek Metropoolregio April 2012 Gemeente Schiedam Onderzoek & Statistiek O n d e r z o e k M e t r o p o o l r e g i o P a g i n a 1 Inleiding Belangrijke items in de samenwerking binnen de metropoolregio

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Samenvatting De binnenstad van Leiden krijgt een voldoende (7,1) van de Leidenaren. Wanneer wordt gevraagd naar de ontwikkeling van de afgelopen twee jaar, dan geven meer

Nadere informatie

Onderzoek website 2015

Onderzoek website 2015 Onderzoek website 2015 Februari 2015 O n d e r z o e k w e b s i t e 2 0 1 5 P a g i n a 2 Inleiding In opdracht van het Webteam is begin 2015 een onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid en het gebruik

Nadere informatie

Inleiding. Ervaringen van inwoners met de zondagsopenstelling. Zondagsopenstelling winkels. November 2015

Inleiding. Ervaringen van inwoners met de zondagsopenstelling. Zondagsopenstelling winkels. November 2015 BURGERPANEL CAPELLE OVER Zondagsopenstelling winkels November 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 17 e peiling met het burgerpanel van Gemeente Capelle aan den IJssel. Deze

Nadere informatie

De slag om de vrije tijd

De slag om de vrije tijd De slag om de vrije tijd cultuurparticipatie en andere vormen van vrijetijdsbesteding Henk Vinken en Teunis IJdens Sinds 2007 daalt het percentage van de Nederlandse bevolking dat in de vrije tijd actief

Nadere informatie

CULTUURPARTICIPATIE (2015)

CULTUURPARTICIPATIE (2015) CULTUURPARTICIPATIE (2015) 80% van de Eindhovenaren heeft het afgelopen jaar (peilmoment najaar 2015) een of meerdere culturele voorstellingen bezocht. In 2014 was dat 78%. Het vaakst ging men naar de

Nadere informatie

RAPPORTAGE PANELRONDE KRACHTWIJKEN APRIL 2013. Thema: GEZONDHEID

RAPPORTAGE PANELRONDE KRACHTWIJKEN APRIL 2013. Thema: GEZONDHEID RAPPORTAGE PANELRONDE KRACHTWIJKEN APRIL 2013 Thema: GEZONDHEID Stadspanel Den Haag wordt gevormd door een groep inwoners van Den Haag, die met enige regelmaat wordt gevraagd om hun mening te geven over

Nadere informatie

Hoofdstuk 37. Cultuurparticipatie

Hoofdstuk 37. Cultuurparticipatie Hoofdstuk 37. Cultuurparticipatie Samenvatting Culturele voorstellingen en voorzieningen Acht op de tien Leidenaren heeft in de afgelopen 12 maanden één of meerdere culturele voorstellingen of voorzieningen

Nadere informatie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Resultaten 3 e peiling: communicatiemiddelen 3 februari 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de derde peiling met het burgerpanel Overschie. De

Nadere informatie

Nieuws en informatie over de gemeente

Nieuws en informatie over de gemeente Re a ge re n Conc e rnsta f Fe brua ri 2013 o.e n.s@ha a rle m.nl Afde ling Onde rzoe k e n S ta tistie k Grote ma rkt 2 2011 Ha a rle m Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Digipanel Haarlem

Nadere informatie

Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder

Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder Negende peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard december 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Gemeentelijke website

Hoofdstuk 9. Gemeentelijke website Hoofdstuk 9. Gemeentelijke website Samenvatting Het percentage Leidenaren dat thuis kan beschikken over internet is, na een snelle toename in eerdere jaren, dit jaar vrijwel gestabiliseerd tot op 77%.

Nadere informatie

VTO-cultuurvragen. Pagina 1 van 12 Cultuurvragen uit VTO SCP/CBS

VTO-cultuurvragen. Pagina 1 van 12 Cultuurvragen uit VTO SCP/CBS VTO-cultuurvragen Onderstaand zijn de vraagformuleringen zoals gehanteerd in VTO2012 afgedrukt. De respondenten kregen een brief toegestuurd waarin ze uitgenodigd werden om de VTOenquête via het internet

Nadere informatie

DUURZAME PROJECTEN: BEKENDHEID, WAARDERING, EFFECTEN

DUURZAME PROJECTEN: BEKENDHEID, WAARDERING, EFFECTEN RAPPORTAGE PANELRONDE DECEMBER 2012 DUURZAME PROJECTEN: BEKENDHEID, WAARDERING, EFFECTEN Stadspanel Den Haag wordt gevormd door een groep inwoners van Den Haag, die met enige regelmaat wordt gevraagd om

Nadere informatie

Cultuur- en uitgaansmonitor 2008

Cultuur- en uitgaansmonitor 2008 Onderzoek Ontwikkeling Statistiek Cultuur- en uitgaansmonitor 2008 Ede, december 2008 OO&S Concernzaken Cultuur- en uitgaansmonitor 2008 Rapportage Ede, februari 2009 OO&S Inhoudsopgave Managementsamenvatting...

Nadere informatie

Cultuuronderzoek Metropoolregio Amsterdam

Cultuuronderzoek Metropoolregio Amsterdam Cultuuronderzoek Metropoolregio Amsterdam In opdracht van: Provincie Noord-Holland Projectnummer: 14209 Museumles Rijksmuseum, fotograaf Edwin van Eis (2013) Anne Huijzer Stefan Zuurbier Carine van Oosteren

Nadere informatie

Signaal. Signaal. Mensen met een beperking in Den Haag

Signaal. Signaal. Mensen met een beperking in Den Haag Signaal Signaal Uitgave Auteurs Informatie Onderzoek en Marlies Diepeveen Marlies Diepeveen Integrale Vraagstukken 070-3535386 Nr 9, Jaargang 2007 m.diepeveen@ocw.denhaag.nl Oplage Redactieadres Internet

Nadere informatie

i n t e r n e t p a n e l o v e r b e z u i n i g i n g e n

i n t e r n e t p a n e l o v e r b e z u i n i g i n g e n i n t e r n e t p a n e l o v e r b e z u i n i g i n g e n Mening internetpanel over bezuinigingen In opdracht van: College van burgemeester en wethouders gemeente Purmerend Uitgevoerd door: Team Beleidsonderzoek

Nadere informatie

worden door de helft van de panelleden

worden door de helft van de panelleden Inwoners van Enschede beoordelen leefklimaat en imago De gemeente Enschede hecht veel belang aan de mening van de inwoners. Daarom is het opgericht. Via dit panel kunnen inwoners van Enschede gedurende

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol 1 (19) Onderzoek Inwonerspanel Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 5 december kregen de panelleden van 12 tot en met 18 jaar (280 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst

Nadere informatie

Onderzoek De toekomst van de bibliotheek

Onderzoek De toekomst van de bibliotheek Onderzoek De toekomst van de bibliotheek Rapportage Het 3e onderzoek in 2013 heeft plaatsgevonden van 19 september t/m 9 oktober 2013. Dit onderzoek ging over de toekomst van de bibliotheek met als onderwerpen

Nadere informatie

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Kübra Ozisik 13 Juni 2016 Laura de Jong www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 Respons... 3

Nadere informatie

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND 2013 Winkelopeningstijden op zondag in Purmerend 2013 Onderzoek onder het internetpanel In opdracht van Team Economie Jeroen van der Weerd Uitgevoerd door Team

Nadere informatie

INTERNETPANEL OVER DE PURMARIJN 2013

INTERNETPANEL OVER DE PURMARIJN 2013 INTERNETPANEL OVER DE PURMARIJN 2013 Internetpanel over de Purmaryn 2013 In opdracht van: De Purmaryn Uitgevoerd door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente Purmerend Bert Mentink april

Nadere informatie

2012, peiling 3a september 2012

2012, peiling 3a september 2012 resultaten 2012, peiling 3a september 2012 Van 13 tot en met 26 juni is er een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.696 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.963 leden de vragenlijst

Nadere informatie

Bewonerspanel over Fairtrade

Bewonerspanel over Fairtrade Onderzoek, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel over Fairtrade Junipeiling 2013: Fairtrade Utrecht is sinds 2010 Fairtrade gemeente en hiermee de

Nadere informatie

Onderzoek Marktbeschrijving Podiumkunsten 2006

Onderzoek Marktbeschrijving Podiumkunsten 2006 Onderzoek Marktbeschrijving Podiumkunsten 2006 Samenvatting en conclusies TNS NIPO Bureau Promotie Podiumkunsten Onderzoeksmethode Dit is een herhalingsonderzoek, het is eerder uitgevoerd over 2002 en

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Achtergrond en doelstellingen. Samenvatting. Resultaten. Contact

Inhoudsopgave. Achtergrond en doelstellingen. Samenvatting. Resultaten. Contact Zondagsbeleving Inhoudsopgave Achtergrond en doelstellingen Samenvatting Resultaten Contact Achtergrond en doelstellingen Vakbond CNV Dienstenbond heeft een onderzoek uitgevoerd over de zondagsbeleving

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

Voor amateurkunstverenigingen geldt dat de aanvraag geen betrekking mag hebben op de verplichte jaarlijkse voorstelling.

Voor amateurkunstverenigingen geldt dat de aanvraag geen betrekking mag hebben op de verplichte jaarlijkse voorstelling. AANVRAAGFORMULIER INCIDENTELE SUBSIDIE AMATEUR- EN PODIUMKUNST U kunt uw aanvraag vóór 15 januari, 15 mei of 15 september indienen bij burgemeester en wethouders van Amersfoort, postbus 4000, 3800 EA Amersfoort.

Nadere informatie

Dordtse Parken Bezoek en waardering

Dordtse Parken Bezoek en waardering Dordtse Parken Bezoek en waardering Bezoeken Dordtse inwoners hun parken? Dordrecht heeft een aantal mooie parken en de gemeente wil graag de bekendheid, en daarmee ook het gebruik, vergroten. Om input

Nadere informatie

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening (ook als ontmoetingsplek) in de binnenstad. Cultuurparticipatie Kernfuncties leren, lezen en informeren bieden voor burgers mogelijkheden

Nadere informatie

Inleiding. Onderzoekstechnische- of andere vragen over dit rapport kunt mailen naar

Inleiding. Onderzoekstechnische- of andere vragen over dit rapport kunt mailen naar Inleiding Gemeente Oss moet de komende jaren miljoen bezuinigen. Om dit te kunnen realiseren wil het gemeentebestuur graag van de inwoners weten hoe zij denken over deze bezuinigingen. Daarom heeft zij

Nadere informatie

Bijlage 8. Enquête. Analyse- en Oplossingsrichtingenfase MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag

Bijlage 8. Enquête. Analyse- en Oplossingsrichtingenfase MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag Bijlage 8 Enquête Analyse- en Oplossingsrichtingenfase MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag documenttitel: BIJLAGE 8 ENQUÊTE ANALYSE- EN OPLOSSINGSRICHTINGENFASE MIRT-ONDERZOEK BEREIKBAARHEID

Nadere informatie

Bewonerspanel Warenmarkt Vredenburg

Bewonerspanel Warenmarkt Vredenburg Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Warenmarkt Vredenburg Junipeiling 2014: Warenmarkt Vredenburg Voor de gemeente Utrecht maar

Nadere informatie

panel: : Stadsvisie 2030

panel: : Stadsvisie 2030 Uitkomsten 1 e peiling Enkhuizer stadspanel panel: : Stadsvisie 2030 Concept, 4 februari 2009 Samenvatting Inwoners van de gemeente Enkhuizen hebben in januari 2009 op verzoek van het gemeentebestuur hun

Nadere informatie

STADSPANEL DEN HAAG VRIJWILLIGERSWERK

STADSPANEL DEN HAAG VRIJWILLIGERSWERK STADSPANEL DEN HAAG VRIJWILLIGERSWERK Publicatiedatum 10 november 2011 Stadspanel Den Haag wordt gevormd door een groep inwoners van Den Haag, momenteel ruim 4000, die met enige regelmaat wordt gevraagd

Nadere informatie

Cultuurbeleidsplan 2011-2013

Cultuurbeleidsplan 2011-2013 Dienst cultuur Tel. 053 64 20 40 - cultuur@denderleeuw.be ENQÛETE Cultuurbeleidsplan 2011-2013 1. Gemeente: (vul in aub.):. 2. Deelgemeente: (vul in aub.)... 3. Wijk: (vul in aub):. 4. Hoe oud bent u?

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

Gelderland Dichtbij. Resultaten peiling 11 GeldersPanel. Over deze peiling. Informatievoorziening door de provincie.

Gelderland Dichtbij. Resultaten peiling 11 GeldersPanel. Over deze peiling. Informatievoorziening door de provincie. Gelderland Dichtbij Resultaten peiling 11 GeldersPanel 28 oktober 2010 Over deze peiling In deze nieuwsbrief worden de resultaten beschreven van de peiling onder het GeldersPanel over de informatievoorziening

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN Gemeente Capelle aan den IJssel April 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016

Nadere informatie

Resultaten Brabantpanel-onderzoek Brabanders en Cultuur juli 2010

Resultaten Brabantpanel-onderzoek Brabanders en Cultuur juli 2010 Steekproef Voor de uitvoering van het onderzoek is een aselecte, naar de vier Brabantse regio s gestratificeerde steekproef uit het PTT afgiftepunten bestand particuliere huishoudens via Cendris aangeschaft.

Nadere informatie

Inventarisatie Kunst & Cultuur Oosterhout 2011. Een verkenning onder zelfstandig kunstenaars en amateurkunstverenigingen in de gemeente Oosterhout

Inventarisatie Kunst & Cultuur Oosterhout 2011. Een verkenning onder zelfstandig kunstenaars en amateurkunstverenigingen in de gemeente Oosterhout Inventarisatie Kunst & Cultuur Oosterhout 2011 Een verkenning onder en in de gemeente Oosterhout juni 2011 Een uitgave van de gemeente Oosterhout rapporteur: afdeling Service en Ondersteuning, taakgroep

Nadere informatie

Het Leiderdorppanel over

Het Leiderdorppanel over Het Leiderdorppanel over Resultaten peiling 4: Koopzondag en parkeerbeleid december 2011 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 4e peiling met het burgerpanel van Leiderdorp. Deze peiling

Nadere informatie

Omnibusenquête 2015 deelrapport cultureel aanbod

Omnibusenquête 2015 deelrapport cultureel aanbod deelrapport cultureel aanbod Deelrapport cultureel aanbod Maart 2016 Analyse en verslaglegging: Opdrachtgever: JaBo/Onderzoek & Statistiek Josée Boormans Samenleving Kees Ritsema van Eck 2 JaBo / Onderzoek

Nadere informatie

ENQUÊTE VETERANENDAG. Belangrijkste resultaten

ENQUÊTE VETERANENDAG. Belangrijkste resultaten ENQUÊTE VETERANENDAG Van eind november tot half december 2013 hebben 259 Hengelose veteranen van de jongere generatie (tot en met 60 jaar) de mogelijkheid gehad om een vragenlijst in te vullen over de

Nadere informatie

Rapportage voor: Gemeente Den Haag Gemeentelijk Contact Center

Rapportage voor: Gemeente Den Haag Gemeentelijk Contact Center Rapportage voor: Gemeente Den Haag Gemeentelijk Contact Center Betreft panelronde: juni 2008 Onderwerp: Bereikbaarheid gcc Stadspanel Den Haag wordt gevormd door een groep inwoners van Den Haag die met

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Windenergie. Een onderzoek onder inwoners van de gemeente Groningen B A S I S V O O R B E L E I D. Oktober Laura de Jong. Marjolein Kolstein

Windenergie. Een onderzoek onder inwoners van de gemeente Groningen B A S I S V O O R B E L E I D. Oktober Laura de Jong. Marjolein Kolstein Windenergie Een onderzoek onder inwoners van de gemeente Groningen Laura de Jong Oktober 2016 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4

Nadere informatie

Elektronische dienstverlening

Elektronische dienstverlening Hoofdstuk 4 Elektronische dienstverlening Samenvatting Bewoners kunnen voor steeds meer diensten gebruik maken van de website van de gemeente. De beschikbaarheid van internet mag hierbij vrijwel geen beperkingen

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Bestuursstaf Advies en ondersteuning Venlo, juli 2017 Onderzoek & Statistiek 2 Samenvatting In maart 2018 vinden er in Venlo gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Onderzoeksverantwoording en vragenlijstfrequenties

Onderzoeksverantwoording en vragenlijstfrequenties Onderzoeksverantwoording en vragenlijstfrequenties Evaluatie over het functioneren van het LelyStadsPanel De gemeente Lelystad is begin 2005 begonnen met de oprichting van het LelyStadsPanel. Inmiddels

Nadere informatie

Begroting II. Digitaal Panel West, 5 e panelmeting. Projectnummer: 11247 In opdracht van: stadsdeel West

Begroting II. Digitaal Panel West, 5 e panelmeting. Projectnummer: 11247 In opdracht van: stadsdeel West Begroting II Digitaal Panel West, 5 e panelmeting Projectnummer: 11247 In opdracht van: stadsdeel West Christin Scholz Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam

Nadere informatie

Gratis cultuuronderwijs voor Haagse basisscholen: een digitale ladekast met 128 projecten voor de groepen 1-8

Gratis cultuuronderwijs voor Haagse basisscholen: een digitale ladekast met 128 projecten voor de groepen 1-8 Gratis cultuuronderwijs voor Haagse basisscholen: een digitale ladekast met 128 projecten voor de groepen 1-8 Cultuuronderwijs op zijn Haags Met het project Cultuuronderwijs op zijn Haags (COH) zorgen

Nadere informatie

Tradities en gebruiken in de Groningse cultuur

Tradities en gebruiken in de Groningse cultuur Tradities en gebruiken in de Groningse cultuur Groningen kent verschillende tradities en gebruiken. Denk hierbij aan de Groningse streektaal, de vlag en het Groningse volkslied. Maar het gaat ook om het

Nadere informatie

Kunstenaarstoets. Achternaam. Voorletters

Kunstenaarstoets. Achternaam. Voorletters Kunstenaarstoets Waarom deze toets? U wilt de Utrechtse Cultuurlening aanvragen. Om in aanmerking te komen voor deze lening moet u beroepsmatig werken als kunstenaar. Met dit formulier kunt u uw beroepsmatigheid

Nadere informatie

Cultuurparticipatie van Rotterdammers, 2011

Cultuurparticipatie van Rotterdammers, 2011 Cultuurparticipatie van Rotterdammers, 2011 Cultuurparticipatie van Rotterdammers, 2011 drs. M. Heessels en drs. C. de Vries Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Augustus 2012 In opdracht van gemeente

Nadere informatie

Burgerpanel Zeewolde. Resultaten peiling 7: sportbeleving

Burgerpanel Zeewolde. Resultaten peiling 7: sportbeleving Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 7: sportbeleving oktober 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 7 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De peiling ging deze keer

Nadere informatie

1 Handhaving in Westerpark

1 Handhaving in Westerpark 1 Handhaving in Westerpark Het vierde onderzoek onder het panel van stadsdeel Westerpark gaat over handhaving. Het stadsdeel wil weten of de bewoners van Westerpark tevreden zijn over bepaalde vormen van

Nadere informatie