Gemeente Houten Cultuur, verkeer en groen. Den Dolder, 19 mei 2008 ir. Martine van Doornmalen ir. Ingmar van den Brink

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Houten Cultuur, verkeer en groen. Den Dolder, 19 mei 2008 ir. Martine van Doornmalen ir. Ingmar van den Brink"

Transcriptie

1 Gemeente Houten Cultuur, verkeer en groen ADV Market Research B.V. Den Dolder, 19 mei 2008 ir. Martine van Doornmalen ir. Ingmar van den Brink

2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV). De opdrachtgever mag deze uitgave alleen voor intern gebruik verveelvoudigen. Voor publicatie van (gedeelten van) dit rapport in de nieuwsmedia, vakliteratuur of andere uitgaven is toestemming van ADV nodig. Bovendien verzoeken wij de opdrachtgever om bij publicatie ADV als bron te vermelden. ADV Market Research B.V. 2

3 Inhoud Management samenvatting Achtergrond en doelstelling Onderzoeksvragen Proces statistieken en profiel respondenten Resultaten Bijlage 1: Resultaten onderzoek jeugd ADV Market Research B.V. 3

4 Management samenvatting (1) De gemeente Houten wil van een aantal onderwerpen het beleid evalueren, maar ook voor toekomstige beleidsbeslissingen een inventarisatie maken van de wensen en behoeften van de Houtenaren. Begin april 2008 zijn de leden van het burgerpanel benaderd om mee te werken aan een onderzoek over cultuur, verkeer, de JeugdSportPas, park zuidwest en grondwater. Cultuur Houtenaren zijn de afgelopen 12 maanden het meest naar de bioscoop geweest (61%). 48% van de Houtenaren heeft een concert bezocht en 33% is naar een musical geweest. Opera s worden het minst bezocht door de Houtenaren. De meeste bezoekers gaan 1 of 2 keer naar een voorstelling. Cabaretvoorstellingen, concerten, dance-parties en bioscopen zijn door meer dan een derde van de bezoekers 3 keer of meer bezocht de afgelopen 12 maanden. De bibliotheek in het centrum is de afgelopen 12 maanden door 52% van de Houtenaren bezocht. De kunstuitleen is slechts door 4% van de Houtenaren bezocht in deze periode. De open monumentendag in 2007 en de cultuurnacht zijn door één op de tien Houtenaren bezocht. Houtenaren zijn erg verdeeld over een eventueel bezoek volgend jaar. Meer dan de helft van de Houtenaren besteedt hun vrije tijd aan het uitvoeren van een kunstzinnige activiteit. Activiteiten die het meest beoefend worden zijn fotografie (21%), tekenen / schilderen (17%), het bespelen van een muziekinstrument (17%) en zang (12%). 55% van de Houtenaren wil komend jaar bij het toekomstig theater eventueel aan een nieuwe cursus of activiteit deelnemen. Men is voornamelijk geïnteresseerd in fotografie (24%). ADV Market Research B.V. 4

5 Management samenvatting (2) JeugdSportPas 81% van de Houtenaren met kinderen in groep 5 t/m 8 is bekend met het bestaan van de JeugdSportPas Bij een kwart van deze groep maakt één van de kinderen gebruik van de JeugdSportPas. Sportcursussen die gevolgd worden zijn met name judo (32%), tennis (29%) en aikido (28%). Men is tevreden over de kwaliteit van de gevolgde cursussen en het aanbod aan cursussen. De belangrijkste reden om geen gebruik te maken van de JeugdSportPas is dat men vindt dat hun kind al veel aan sport of andere activiteiten doet. Verkeer (snelheidsdisplay) Volgens een derde van de Houtenaren zal het plaatsen van een snelheidsdisplay (zeer) veel effect hebben op het eigen rijgedrag en dat van andere automobilisten. 63% van de Houtenaren vindt het dan ook (zeer) wenselijk dat er (tijdelijk) een snelheidsdisplay in de wijk zal komen. ADV Market Research B.V. 5

6 Management samenvatting (3) Park Zuidwest 83% van de inwoners van de wijken De Hoon, Leebrug, Schonauwen is bekend met de aanleg van het nieuwe park. Men is hiervan voornamelijk op de hoogte gekomen door de gemeentepagina in het Houtens Nieuws en informatie op de plaats van het park. Zes op de tien wijkbewoners, die bekend zijn met de aanleg van het park, is ook bekend met het inrichtingsplan voor het park. Hiervan is 87% tevreden over de toekomstige inrichting. Inwoners die betrokken zijn geweest bij de inrichting van het park hebben dit voornamelijk gedaan door bewonersavonden te bezoeken. 76% is tevreden over de wijze waarop de gemeente hun betrokken heeft bij de inrichting van het park. Zij geven allen aan dat het belangrijk is dat de gemeente bij soortgelijke projecten de inwoners van de wijk(en) betrekt. Grondwater 31% van de Houtenaren heeft af en toe of vaak last van een te natte tuin. 18% geeft aan last te hebben van water in de kruipruimte, en 17% van vochtproblemen in de woning. De helft van de respondenten die wel eens last heeft gehad van (één van) de problemen heeft de afgelopen 2 jaar maatregelen genomen om de overlast te bestrijden. ADV Market Research B.V. 6

7 Achtergrond en doelstelling De gemeente Houten wil van een aantal onderwerpen het beleid evalueren, maar ook voor toekomstige beleidsbeslissingen een inventarisatie maken van de wensen en behoeften van de Houtenaren. Het onderzoek beslaat een vijftal onderwerpen: Cultuur Jeugdsportpas Verkeer (snelheidsdisplay) Park Zuidwest Grondwater ADV Market Research B.V. 7

8 Onderzoeksvragen De onderzoeksvragen van het onderzoek luiden: Cultuur: Hoe cultureel zijn Houtenaren ingesteld? Welke culturele voorzieningen gebruikt men binnen de gemeente? Welke behoefte is er aan cursusaanbod op het gebied van kunstzinnige vorming? Jeugdsportpas Hoe bekend is men met deze voorziening en hoe wordt de JeugdSportPas beoordeeld? Verkeer (snelheidsdisplay) Hoe effectief zal het plaatsen van een snelheidsdisplay zijn op het rijgedrag? Is het wenselijk om een snelheidsdisplay te plaatsen? Park Zuidwest In hoeverre hebben wijkbewoners geparticipeerd bij de plannen voor de aanleg? Wat vindt men van het eindresultaat en de mogelijkheid tot participatie? Grondwater In hoeverre hebben Houtenaren overlast door grondwater? ADV Market Research B.V. 8

9 Processtatistieken Begin april 2008 zijn de leden van het burgerpanel van de gemeente Houten benaderd om online (1071) of schriftelijk (7) mee te werken aan een onderzoek over onder andere cultuur, verkeer en groen van de gemeente Houten. Deze inwoners hadden anderhalve week de tijd om de enquête in te vullen. Na 1 week is een reminder verstuurd aan het online panel. Uiteindelijk hebben 641 inwoners meegedaan aan het onderzoek (59%). De respondenten van wie een deel van de gegevens onbekend was, zijn uit de analyse verwijderd (29 deelnemers). Het netto aantal deelnemers is daarmee 612. Het onderzoek is ook uitgevoerd onder de jeugd van de gemeente Houten (jonger dan 18 jaar). De beknopte resultaten hiervan staan in de bijlage. Start veldwerk 9 April 2008 Einde veldwerk 21 April 2008 Gemiddelde invultijd 8 min. 31 sec. Betrouwbaarheidsinterval 95% Maximale foutmarge 3,5% Aantal % Respondenten uitgenodigd % Respondenten gestart % Respondenten enquête afgerond % Enquête afgebroken 17 1% ADV Market Research B.V. 9

10 Profiel Respondenten Het is niet alleen van belang hoe vaak een bepaald antwoord wordt gegeven, maar ook door wie dat antwoord wordt gegeven. Voor deze rapportage zijn daarom analyses uitgevoerd om verschillen in kaart te brengen tussen de respondenten op basis van geslacht, leeftijd en wijk. Weging ADV heeft de resultaten met weegfactoren gecorrigeerd. Door de weging zijn de resultaten representatief voor alle inwoners van Houten van 18 jaar en ouder voor geslacht, leeftijd en wijk. De verhoudingen hieronder zijn zowel ongewogen als gewogen weergegeven. Geslacht % ow % gew Man 50% 49% Vrouw 50% 51% Totaal 100% 100% n= Leeftijdsverdeling %ow %gew 18 t/m 44 jaar 33% 52% 45 t/m 54 jaar 28% 24% 55 jaar en ouder 39% 24% Totaal 100% 100% n= wijk %ow %gew Buitengebied en kk 6% 9% Noordoost 24% 26% Noordwest 39% 34% Zuidoost 20% 19% Zuidwest 12% 12% Totaal 100% 100% n= ADV Market Research B.V. 10

11 ADV Market Research B.V. Resultaten Cultuur

12 Bioscoop meest bezochte voorstelling 1. Heeft u in de afgelopen 12 maanden in of buiten Houten de volgende voorstellingen bezocht? basis=alle respondenten (n=612) Film (bioscoop of filmhuis) Concert (pop/ klassiek, jazz etc.) Musical Cabaret Uitvoering van een koor Toneelvoorstelling Ballet-/ dansvoorstelling Lezing over literatuur/ kunst/ kunstgeschiedenis Dance-/houseparty Opera/ operette 10% 8% 7% 17% 33% 29% 25% 25% 48% 61% Ja 0% 20% 40% 60% 80% 100% 61% van de Houtenaren is de afgelopen 12 maanden naar de bioscoop geweest. Concerten zijn door 48% van de Houtenaren bezocht in de afgelopen 12 maanden. Opera s worden het minst bezocht door de Houtenaren. ADV Market Research B.V. 12

13 Houtenaar bezoekt voorstellingen 1 of 2 keer per jaar 2. Kunt u aangeven hoe vaak u in de afgelopen 12 maanden in of buiten Houten deze voorstellingen heeft bezocht? basis=respondenten die voorstelling bezocht hebben, n=verschillend Musical 90% 8% 2% B allet -/dans voors telling 87% 11% 2% Opera / operette 84% 13% 3% Toneelvoors telling 77% 22% 1% Uitvoering van een koor 76% 19% 5% Lezing 73% 18% 9% Cabaret 63% 27% 10% Concert (pop/ klassiek, jazz etc.) 63% 25% 13% Danc e- /hous eparty 53% 24% 23% Film (bioscoop of filmhuis) 47% 36% 17% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1 of 2 keer 3 of 4 keer 5 keer of meer De meeste bezoekers gaan 1 of 2 keer naar een voorstelling. Dit geldt voor elke voorstelling voor minimaal 47% van de bezoekers. Meer dan een derde van de bezoekers van cabaretvoorstellingen, concerten, dance-parties en bioscopen heeft dit 3 keer of meer gedaan de afgelopen 12 maanden. ADV Market Research B.V. 13

14 Helft van de Houtenaren heeft de bibliotheek bezocht 3. Heeft u in de afgelopen 12 maanden de volgende voorzieningen bezocht? Basis= iedereen, n=612 Rapportcijfer Bibliotheek in centrum 52% 7,4 Kunstuitleen (in bibliotheek centrum) 4% 6,2 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja De bibliotheek in het centrum is de afgelopen 12 maanden door 52% van de Houtenaren bezocht en wordt door deze groep beoordeeld met een 7,4. 65% van deze bezoekers heeft dit 5 keer of meer gedaan. Het zijn voornamelijk vrouwen die gebruik maken van de bibliotheek. Inwoners in het buitengebied maken significant minder gebruik van de bibliotheek. De kunstuitleen is slechts door 4% van de Houtenaren bezocht in deze periode en wordt beoordeeld met een 6,2. ADV Market Research B.V. 14

15 Twee redenen om geen gebruik te maken van de bibliotheek 6. Waarom heeft u geen gebruik gemaakt van de bibliotheek in het centrum? (meerdere antwoorden mogelijk) Basis= bibliotheek niet bezocht, n=293 Geen behoefte aan Ik koop liever een boek, CD, DVD etc. Geen tijd De afstand tot mijn woning is te groot Het aanbod van de bibliotheek spreekt mij niet aan Te duur Anders 18% 7% 5% 5% 11% 43% 42% 0% 20% 40% 60% 80% 100% De belangrijkste redenen voor Houtenaren om de bibliotheek niet te bezoeken zijn omdat men er geen behoefte aan heeft (43%) en omdat men liever zelf een boek, CD, of DVD koopt (42%). Houtenaren in de leeftijdscategorie 55 jaar en ouder geven significant vaker aan dat de afstand tot de woning te groot is. ADV Market Research B.V. 15

16 Men heeft geen behoefte om gebruik te maken van de kunstuitleen 7. Waarom heeft u geen gebruik gemaakt van de kunstuitleen in de bibliotheek? (meerdere antwoorden mogelijk) Basis= kunstuitleen niet bezocht, n=590 Geen behoefte aan 64% Ik ben onbekend met deze voorziening Het aanbod van de kunstuitleen spreekt mij niet aan Geen tijd Anders 17% 13% 9% 8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Houtenaren, die geen gebruik maken van de kunstuitleen in de bibliotheek, geven als belangrijkste reden aan hier geen behoefte aan te hebben (64%). ADV Market Research B.V. 16

17 10% heeft gebruik gemaakt van de bibliobus 8. Heeft u in de afgelopen 12 maanden gebruik gemaakt van de bibliobus? Basis= wijken Schalkwijk, 't Goy en Tull en 't Waal, n=36 Ja Nee 10% 90% 10% van de bewoners van de wijken Schalkwijk, t Goy en Tull en t Waal hebben gebruik gemaakt van de bibliobus. Zij geven aan dat de bibliobus voornamelijk gebruikt is door hun kinderen op de basisschool. ADV Market Research B.V. 17

18 Twee redenen om geen gebruik te maken van de bibliobus 14. Waarom heeft u zelf geen gebruik gemaakt van de bibliobus? (meerdere antwoorden mogelijk) Basis= kunstuitleen niet bezocht, n=32 Geen behoefte aan Ik koop liever een boek, CD, DVD etc. Het tijdstip waarop ik van de bus gebruik kan maken is ongunstig Het aanbod van de bibliobus is te beperkt / spreekt niet aan Anders 3% 17% 16% 30% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Redenen om geen gebruik te maken van de bibliobus komen overeen met de redenen om geen gebruik te maken van de bibliotheek. Geen behoefte (37%) en dat men liever een boek, CD of DVD koopt (30%) zijn de belangrijkste redenen. ADV Market Research B.V. 18

19 Open monumentendag door 9% van de Houtenaren bezocht 16. Heeft u de open monumentendag in september 2007 bezocht in Houten? Basis= iedereen, n= Bent u van plan het open monumentenweekend in september 2008 in Houten te bezoeken? Basis= iedereen, n=612 9% 91% 9% Ja Nee Rapportcijfer: 7,4 34% 3% 27% Nee, zeker niet Nee, waarschijnlijk niet Ja, waarschijnlijk wel Ja, zeker wel Weet (nog) niet 9% van de Houtenaren heeft de open monumentendag in 2007 bezocht. Zij beoordeelden deze dag met een 7,4. Houtenaren zijn verdeeld over een eventueel bezoek aan het open monumentenweekend dit jaar. 36% geeft aan (waarschijnlijk) niet het weekend te bezoeken. 30% is dit (waarschijnlijk) wel van plan. Ongeveer een even grote groep weet nog niet of zij het weekend zullen bezoeken (34%). Het zijn voornamelijk Houtenaren in de leeftijdscategorie 55+ die de dag hebben bezocht en die van plan zijn het open monumentenweekend te gaan bezoeken. 27% ADV Market Research B.V. 19

20 1 op de 10 Houtenaren heeft cultuurnacht bezocht 19. Heeft u de cultuurnacht Houten 2008 bezocht (29 maart 2008)? Basis= iedereen, n= Bent u van plan de cultuurnacht 2009 te bezoeken? Basis= iedereen, n=612 9% 90% 10% Ja Nee Rapportcijfer: 7,6 30% 6% 28% Nee, zeker niet Nee, waarschijnlijk niet Ja, waarschijnlijk wel Ja, zeker wel Weet (nog) niet 23% Ook de cultuurnacht is door een kleine groep Houtenaren bezocht (10%). De nacht werd door hen beoordeeld met een 7,6. Evenals het monumentenweekend is men verdeeld over een volgend bezoek. 37% geeft aan (waarschijnlijk) niet te gaan, 29% is dit (waarschijnlijk) wel van plan en 30% is er nog niet over uit of zij volgend jaar de cultuurnacht zullen bezoeken. ADV Market Research B.V. 20

21 Verschillende redenen om cultuurnacht niet te bezoeken 22. Waarom heeft u de cultuurnacht niet bezocht? (meerdere antwoorden mogelijk) Basis= cultuurnacht niet bezocht, n=552 Geen behoefte aan Ik had die avond andere plannen / geen tijd 33% 37% Ik was hiervan niet op de hoogte 23% Ik vond het aanbod niet interessant Anders 5% 9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% De voornaamste redenen om de cultuurnacht niet te bezoeken zijn dat men er geen behoefte aan heeft (37%), men die avond al andere plannen had (33%) en dat men niet op de hoogte was van de cultuurnacht (23%). ADV Market Research B.V. 21

22 29% zou een kunstgalerie (waarschijnlijk) bezoeken 24. Houten heeft momenteel geen kunstgalerie. Zou u de kunstgalerie bezoeken als deze er zou zijn? Basis= iedereen, n=612 Nee, zeker niet Nee, waarschijnlijk niet Ja, waarschijnlijk wel Ja, zeker wel Weet (nog) niet 30% 6% 10% 28% 23% Wanneer er een kunstgalerie in Houten zou zijn, zou 29% van de Houtenaren deze (waarschijnlijk) bezoeken. 38% geeft aan dit (waarschijnlijk) niet te zullen doen. Het zijn voornamelijk jonge Houtenaren (18-44) die aangeven niet van plan te zijn om de kunstgalerie te bezoeken. ADV Market Research B.V. 22

23 55% van Houtenaren beoefend een kunstzinnige activiteit Meer dan de helft van de Houtenaren besteedt hun vrije tijd aan het uitvoeren van een kunstzinnige activiteit. Activiteiten die het meest beoefend zijn, zijn fotografie (21%), tekenen/ schilderen (17%), het bespelen van een muziekinstrument (17%) en zang (12%). ADV Market Research B.V. 23

24 Activiteiten worden veelvuldig uitgevoerd Dans/ ballet, zang en het bespelen van een muziekinstrument zijn activiteiten die door de beoefenaars veelvuldig worden gedaan. Meer dan twee derde heeft dit meer dan vijftien keer in de afgelopen 12 maanden gedaan. ADV Market Research B.V. 24

25 55% is geïnteresseerd in een nieuwe cursus of activiteit 55% van de Houtenaren zou komend jaar bij het toekomstig theater eventueel aan een nieuwe cursus of activiteit willen deelnemen. Men is voornamelijk geïnteresseerd in fotografie (24%). ADV Market Research B.V. 25

26 Nieuwe cursussen interessant voor kinderen in Houten 70% van de Houtenaren met kinderen onder de 18 jaar geven aan dat hun kind(eren) eventueel aan de nieuwe cursussen of activiteiten zou(den) willen deelnemen. Er is voornamelijk interesse in het bespelen van een muziekinstrument (40%), dans/ ballet (31%) en tekenen/ schilderen (25%). ADV Market Research B.V. 26

27 ADV Market Research B.V. Resultaten Jeugdsportpas

28 JeugdSportPas wel bekend, maar wordt niet optimaal gebruikt 35. Weet u van het bestaan van de JeugdSportPas 2008? Basis= iedereen met kinderen in groep 5 t/m 8, n= Maakt uw kind, of één van uw kinderen, gebruik van de JeugdSportPas 2008? Basis= bekend met sportpas, n=51 27% Ja Nee 19% 81% Ja Nee 73% 81% van de Houtenaren met kinderen in groep 5 t/m 8 is bekend met het bestaan van de JeugdSportPas Bij 27% van deze ouders maakt één of meer van de kinderen gebruik van de JeugdSportPas. ADV Market Research B.V. 28

29 Judo, tennis en aikido meest gevolgde cursussen Sportcursussen die gevolgd worden zijn met name judo (32%), tennis (29%) en aikido (28%). * Resultaten zijn indicatief bij een kleine steekproef ADV Market Research B.V. 29

30 Tevredenheid over kwaliteit en aanbod cursussen 38. Hoe tevreden bent u over: Basis=maakt gebuik van sportpas; n= 14* De kwaliteit van de gevolgde cursus(sen) 18% 44% 38% Het aanbod aan cursussen 8% 15% 56% 21% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Geen mening Zeer ontevreden Ontevreden Tevreden Zeer tevreden Men is (zeer) tevreden over de kwaliteit van de gevolgde cursussen (82%). Over het aanbod aan cursussen is 77% (zeer) tevreden. Toch geeft 15% aan hier ontevreden over te zijn. * Resultaten zijn indicatief bij een kleine steekproef ADV Market Research B.V. 30

31 Kinderen doen al veel aan sport of andere activiteiten De belangrijkste reden om geen gebruik te maken van de JeugdSportPas is dat men vindt dat hun kind al veel aan sport of andere activiteiten doet (72%). 23% geeft daarnaast aan dat het aanbod aan cursussen hen niet aanspreekt. ADV Market Research B.V. 31

32 ADV Market Research B.V. Resultaten Verkeer (snelheidsdisplay)

33 Een derde van Houtenaren: snelheidsdisplay heeft effect 42. Hoeveel auto's heeft uw huishouden? Basis= iedereen, n= Denkt u dat het plaatsen van een snelheidsdisplay bij de toegang tot uw buurt effect zal hebben op: Basis=iedereen Meer dan twee 5% Twee 35% Rijgedrag andere automobilisten 12% 13% 41% 30% 5% n= 612 Eén 55% Uw rijgedrag 10% 20% 37% 28% 4% n= 580 Geen 5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% N.v.t. / weet niet Zeer weinig effect Weinig effect Veel effect Zeer veel effect Volgens 35% van de Houtenaren zal het plaatsen van een snelheidsdisplay (zeer) veel effect hebben op het rijgedrag van andere automobilisten. 32% geeft aan dat het (zeer) veel effect zal hebben op het eigen rijgedrag. ADV Market Research B.V. 33

34 Snelheidsdisplay is wenselijk voor 63% van de Houtenaren 44. Hoe wenselijk zou u het vinden dat er (tijdelijk) een snelheidsdisplay in uw buurt/wijk komt? Basis= iedereen, n=612 Zeer onwenselijk Onwenselijk Wenselijk Zeer wenselijk Weet niet 10% 13% 17% 19% 44% 63% van de Houtenaren vindt het (zeer) wenselijk dat er (tijdelijk) een snelheidsdisplay in de wijk zal komen. ADV Market Research B.V. 34

35 ADV Market Research B.V. Resultaten Park Zuidwest

36 83% is bekend met de aanleg van het park 46. Weet u dat er in uw wijk binnenkort een nieuw park wordt aangelegd? Basis= wijken De Hoon, Leebrug, Schonauwen, n= Hoe bent u hiervan op de hoogte gekomen? Basis= bekend met aanleg, n=64 Gemeentepagina in Houtens Nieuw s 59% Informatie op plaats van het park 53% Ja Nee 17% 83% Brief van gemeente Vrienden, kennissen 39% 34% w w w.houten.nl 22% Anders 18% 0% 20% 40% 60% 80% 100 % 83% van de inwoners van de wijken De Hoon, Leebrug, Schonauwen is bekend met de aanleg van het nieuwe park. Men is hiervan voornamelijk op de hoogte gekomen door de gemeentepagina in het Houtens Nieuws (59%) en informatie op de plaats van het park (53%) Ook geeft men aan via een brief van de gemeente (39%) en via vrienden en kennissen (34%) op de hoogte te zijn gekomen van de aanleg. ADV Market Research B.V. 36

37 Men is tevreden over de toekomstige inrichting van het park 48. Kent u het inrichtingsplan voor het park? Basis= bekend met aanleg, n=64 Ja Nee 39% 61% 49. Hoe tevreden bent u over de toekomstige inrichting van het park? Basis= bekend met inrichtingsplan, n=39 Zeer ontevreden Ontevreden Tevreden Zeer tevreden Geen mening / weet niet 2% 2% 13% 7% 75% Zes op de tien wijkbewoners, die bekend zijn met de aanleg van het park, is ook bekend met het inrichtingsplan voor het park. Van deze bewoners is 87% (zeer) tevreden over deze toekomstige inrichting. ADV Market Research B.V. 37

38 30% van inwoners betrokken bij inrichting van het park Inwoners die betrokken zijn geweest bij de inrichting van het park (30%) hebben dit voornamelijk gedaan door bewonersavond(en) te bezoeken. Daarnaast ook door een brief of mail naar de gemeente te sturen en te spreken met een medewerker van de gemeente. De inwoners die betrokken zijn bij de inrichting zijn tevreden over de wijze waarop de gemeente hun betrokken heeft bij de inrichting van het park. Zij geven aan dat het (zeer) belangrijk is dat de gemeente bij soortgelijke wijkprojecten de inwoners van de wijk(en) opnieuw betrekt. * Resultaten zijn indicatief bij een kleine steekproef ADV Market Research B.V. 38

39 Niet betrokken door gebrek aan tijd en onwetendheid over mogelijkheid tot inbreng 48% van de bewoners die niet betrokken zijn geweest bij de inrichting van het park geven aan hier geen tijd voor te hebben gehad. 45% was niet op de hoogte van het feit dat men inbreng kon hebben bij het project. * Resultaten zijn indicatief bij een kleine steekproef ADV Market Research B.V. 39

40 ADV Market Research B.V. Resultaten Grondwater

41 Drie op de tien Houtenaren heeft af en toe last van grondwater 57. Kunt u aangeven in welke mate u momenteel last heeft van de volgende problemen? Basis=iedereen, n= Heeft u de afgelopen 2 jaar maatregelen genomen om deze overlast te bestrijden? Basis= ooit last gehad, n=123 Een te natte tuin 6% 40% 23% 19% 12% Water in kruipruimte Vochtproblemen in woning 20% 48% 14% 9% 9% 6% 55% 22% 11% 6% Ja Nee 45% 55% 0% 20% 40% 60% 80% 100% N.v.t. / weet niet Nooit Zelden Af en toe Vaak 31% van de Houtenaren heeft af en toe of vaak last van een te natte tuin. 18% geeft aan last te hebben van water in de kruipruimte en 17% van vochtproblemen in de woning. 55% van de respondenten die wel eens last heeft gehad van (één van) de problemen heeft de afgelopen 2 jaar maatregelen genomen om de overlast te bestrijden. Het zijn voornamelijk Houtenaren die in het buitengebied wonen die last hebben gehad van één van de problemen en maatregelen hebben genomen hiertegen. ADV Market Research B.V. 41

42 Bijlage 1: Resultaten jongeren (12 t/m 17 jaar) 44 jongeren van het Houtens burgerpanel hebben meegedaan aan dit onderzoek. Dit komt overeen met een responspercentage van 34%. Ook de jongeren in Houten zijn het meest naar de bioscoop geweest (67%). 46% is naar een musical geweest en 38% naar een uitvoering van een koor. Lezingen zijn het minst bezocht door de jeugd (2%). 89% van de jongeren heeft de bibliotheek in het centrum bezocht. De kunstuitleen in de bibliotheek is door 3% bezocht. De belangrijkste reden om deze niet te bezoeken is dat men erg geen behoefte aan heeft. De open monumentendag is door 10% van de jongeren bezocht, de cultuurnacht door 3%. Belangrijkste reden waarom de jeugd de cultuurnacht niet heeft bezocht is dat men er niet van op de hoogte was. De meeste jongeren weten nog niet of zij het open monumentenweekend of de cultuurnacht zullen bezoeken. 11% zal (waarschijnlijk) het open monumentenweekend bezoeken, voor de cultuurnacht geeft 18% aan hier (waarschijnlijk) naar toe te gaan. Kunstzinnige activiteiten die de jongeren het meeste hebben gedaan de afgelopen 12 maanden zijn tekenen/ schilderen (51%) en het bespelen van een muziekinstrument (40%). Jongeren zijn het meest geïnteresseerd om het komende jaar deel te nemen aan tekenen/ schilderen (33%) en toneel/ mime (33%). 30% denkt dat het plaatsen van een snelheidsdisplay effect zal hebben op het rijgedrag van automobilisten. 69% zou het (zeer) wenselijk vinden dat er een snelheidsdisplay komt. Jongeren in Houten noemen dat hun huishouden af en toe tot vaak last heeft van een te natte tuin (25%), water in de kruipruimte (17%) en vochtproblemen in de woning (9%). ADV Market Research B.V. 42

43 ADV Market Research B.V. Willem Arntszlaan 115c 3734 EE Den Dolder T +31(0) F +31(0) ADV Market Research B.V. 43

Gemeente Houten Risicobronnen. Den Dolder, 04 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc

Gemeente Houten Risicobronnen. Den Dolder, 04 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc Gemeente Houten Risicobronnen ADV Market Research B.V. Den Dolder, 04 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV).

Nadere informatie

Gemeente Houten Onderzoek plastic afvalinzameling, straatmuzikanten. Den Dolder, 20 oktober2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs.

Gemeente Houten Onderzoek plastic afvalinzameling, straatmuzikanten. Den Dolder, 20 oktober2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs. Gemeente Houten Onderzoek plastic afvalinzameling, straatmuzikanten ADV Market Research B.V. Den Dolder, 20 oktober2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs.Thomas Beffers MSc Het auteursrecht op dit rapport

Nadere informatie

Gemeente Houten Jeugdonderzoek. Den Dolder, augustus 2008 Ir. Martine van Doornmalen Natasja Blom BSc.

Gemeente Houten Jeugdonderzoek. Den Dolder, augustus 2008 Ir. Martine van Doornmalen Natasja Blom BSc. Gemeente Houten Jeugdonderzoek ADV Market Research B.V. Den Dolder, augustus 2008 Ir. Martine van Doornmalen Natasja Blom BSc. Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV). De opdrachtgever

Nadere informatie

Gemeente Houten Onderzoek Communicatie. Den Dolder, 25 juni 2009 Ir. Martine van Doornmalen Wim Woning MSc

Gemeente Houten Onderzoek Communicatie. Den Dolder, 25 juni 2009 Ir. Martine van Doornmalen Wim Woning MSc Gemeente Houten Onderzoek Communicatie ADV Market Research B.V. Den Dolder, 25 juni 2009 Ir. Martine van Doornmalen Wim Woning MSc Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV).

Nadere informatie

Gemeente Houten Onderzoek standplaatsen in Houten Zuid. Den Dolder, 17 april 2009 Ir. Martine van Doornmalen Wim Woning MSc

Gemeente Houten Onderzoek standplaatsen in Houten Zuid. Den Dolder, 17 april 2009 Ir. Martine van Doornmalen Wim Woning MSc Gemeente Houten Onderzoek standplaatsen in Houten Zuid ADV Market Research B.V. Den Dolder, 17 april 2009 Ir. Martine van Doornmalen Wim Woning MSc Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market

Nadere informatie

Onderzoek Houten Hondenbeleid

Onderzoek Houten Hondenbeleid Onderzoek Houten Hondenbeleid September 2007 www.adv-mr.com Utrechtseweg 101, 3702 AB Zeist Inhoud Inleiding Dit onderzoek gaat in op het nieuwe hondenbeleid en de effecten hiervan in de gemeente Houten

Nadere informatie

Gemeente Houten: Openingstijden Publiekszaken. Den Dolder, 8 december 2009 Drs. Casper de Vos Ir. Martine van Doornmalen

Gemeente Houten: Openingstijden Publiekszaken. Den Dolder, 8 december 2009 Drs. Casper de Vos Ir. Martine van Doornmalen Gemeente Houten: Openingstijden Publiekszaken Den Dolder, 8 december 2009 Drs. Casper de Vos Ir. Martine van Doornmalen 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV). De opdrachtgever

Nadere informatie

Gemeente Houten Fietsenstalling. Den Dolder, 14 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc

Gemeente Houten Fietsenstalling. Den Dolder, 14 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc Gemeente Houten Fietsenstalling ADV Market Research B.V. Den Dolder, 14 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV).

Nadere informatie

Gemeente Houten Onderzoek Recreatie in Houten. Den Dolder, 02 maart 2009 Ir. Martine van Doornmalen Wim Woning MSc

Gemeente Houten Onderzoek Recreatie in Houten. Den Dolder, 02 maart 2009 Ir. Martine van Doornmalen Wim Woning MSc Gemeente Houten Onderzoek Recreatie in Houten ADV Market Research B.V. Den Dolder, 02 maart 2009 Ir. Martine van Doornmalen Wim Woning MSc Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Theaterbezoek van Lelystedelingen in 2006

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Theaterbezoek van Lelystedelingen in 2006 LelyStadsGeluiden De mening van de inwoners gepeild Theaterbezoek van Lelystedelingen in 2006 In november 2006 is aan leden van het LelyStadsPanel een vragenlijst voorgelegd over hun bezoek aan theater.

Nadere informatie

Hoofdstuk 22. Cultuur

Hoofdstuk 22. Cultuur Hoofdstuk 22. Cultuur Samenvatting Driekwart van de Leidenaren heeft in de afgelopen 12 maanden één of meer culturele voorstellingen of voorzieningen bezocht. De bioscoop is veruit het meest populair,

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Hoofdstuk 21. Cultuur

Hoofdstuk 21. Cultuur Hoofdstuk 21. Cultuur Samenvatting Evenals in 2003, heeft driekwart van de Leidenaren in de afgelopen 12 maanden één of meerdere culturele voorstellingen of voorzieningen bezocht. De bioscoop is veruit

Nadere informatie

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Juni 2007 www.adv-mr.com Utrechtseweg 101, 3702 AB Zeist Inhoud Inleiding Vanuit woonstichting Viveste en de gemeente Houten is een behoefte aan onderzoek naar de woonwensen

Nadere informatie

Grafiek 23.1a Bezoek aan culturele voorstellingen en voorzieningen de afgelopen 12 maanden, 2002-2013 29% 26% 26% 26% 19% 17% 12% 10%

Grafiek 23.1a Bezoek aan culturele voorstellingen en voorzieningen de afgelopen 12 maanden, 2002-2013 29% 26% 26% 26% 19% 17% 12% 10% 23 CULTUURPARTICIPATIE De bekendheid en het gebruik van de diverse culturele voorzieningen, instellingen, plekken en festivals staan centraal in dit hoofdstuk. Daarnaast wordt ingegaan op de mate waarin

Nadere informatie

CULTUURPARTICIPATIE (2015)

CULTUURPARTICIPATIE (2015) CULTUURPARTICIPATIE (2015) 80% van de Eindhovenaren heeft het afgelopen jaar (peilmoment najaar 2015) een of meerdere culturele voorstellingen bezocht. In 2014 was dat 78%. Het vaakst ging men naar de

Nadere informatie

Gemeente Houten: Communicatie. Den Dolder, 30 juni 2011 Rianne van Beek Msc. Ir. Martine van Doornmalen

Gemeente Houten: Communicatie. Den Dolder, 30 juni 2011 Rianne van Beek Msc. Ir. Martine van Doornmalen Gemeente Houten: Communicatie Den Dolder, 30 juni 2011 Rianne van Beek Msc. Ir. Martine van Doornmalen 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV). De opdrachtgever mag deze

Nadere informatie

Gemeente Houten: Bouwen zonder welstandsregels. Den Dolder, 11 januari 2011 Rianne van Beek Msc. Ir. Martine van Doornmalen

Gemeente Houten: Bouwen zonder welstandsregels. Den Dolder, 11 januari 2011 Rianne van Beek Msc. Ir. Martine van Doornmalen Gemeente Houten: Bouwen zonder welstandsregels Den Dolder, 11 januari 2011 Rianne van Beek Msc. Ir. Martine van Doornmalen 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV). De opdrachtgever

Nadere informatie

Hoofdstuk 37. Cultuurparticipatie

Hoofdstuk 37. Cultuurparticipatie Hoofdstuk 37. Cultuurparticipatie Samenvatting Culturele voorstellingen en voorzieningen Acht op de tien Leidenaren heeft in de afgelopen 12 maanden één of meerdere culturele voorstellingen of voorzieningen

Nadere informatie

worden gerealiseerd om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Resultaten Brabantpanel-onderzoek Brabantse Cultuur Monitor november 2007

worden gerealiseerd om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Resultaten Brabantpanel-onderzoek Brabantse Cultuur Monitor november 2007 Respons Het veldwerk voor de Brabantse Cultuurmonitor is uitgevoerd in de periode van 15 oktober 2007 tot 13 november 2007. Op 15 oktober 2007 is er namens de provincie een door gedeputeerde Van Haaften

Nadere informatie

Museumbezoek meest favoriet cultureel uitje Rapport - onderzoek naar cultuurbeleving van Nederland 08-07-2014

Museumbezoek meest favoriet cultureel uitje Rapport - onderzoek naar cultuurbeleving van Nederland 08-07-2014 Museumbezoek meest favoriet cultureel uitje Rapport - onderzoek naar cultuurbeleving van Nederland 08-07-2014 Inhoudsopgave Colofon 1. Conclusies 2. Resultaten 1. Culturele uitstapjes 2. Favoriet museum

Nadere informatie

De mening van de inwoners gepeild. Cultuurpeiling 2011. gemeente. Onderzoek en Statistiek November 2011

De mening van de inwoners gepeild. Cultuurpeiling 2011. gemeente. Onderzoek en Statistiek November 2011 LelyStadsGeLUIDEN De mening van de inwoners gepeild Cultuurpeiling 2011 Onderzoek en Statistiek November 2011 gemeente Colofon Dit is een prognose gemaakt door: Team Onderzoek en Statistiek Deze prognose

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Cultuur. Inwonerspanel Rheden Spreekt. Onderzoeksperiode: Kwartaal 2-2015 Referentie: 15007

Onderzoeksrapport Cultuur. Inwonerspanel Rheden Spreekt. Onderzoeksperiode: Kwartaal 2-2015 Referentie: 15007 Onderzoeksrapport Cultuur Inwonerspanel Rheden Spreekt Onderzoeksperiode: Kwartaal 2-2015 Referentie: 15007 Moventem Augustus 2015 Referentie: 15007 Pagina 1-1 van 22 Inwonerspanel Rheden Spreekt Onderzoeksrapport

Nadere informatie

Gemeente Breda. Rapportage Digipanel. SSC Onderzoek en Informatie. "Hoe zit het eigenlijk met de jeugd van tegenwoordig?"

Gemeente Breda. Rapportage Digipanel. SSC Onderzoek en Informatie. Hoe zit het eigenlijk met de jeugd van tegenwoordig? Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Rapportage Digipanel "Hoe zit het eigenlijk met de jeugd van tegenwoordig?" Publicatienummer: 54321 Datum: december 2010 In opdracht van: Gemeente Breda Afdeling

Nadere informatie

Werken op afspraak. Klant Contact Centrum Gemeente Dongen. GfK, februari 2016 (17177-12) Client logo [delete this grey box if not required]

Werken op afspraak. Klant Contact Centrum Gemeente Dongen. GfK, februari 2016 (17177-12) Client logo [delete this grey box if not required] Werken op afspraak Klant Contact Centrum Gemeente Dongen GfK, februari 2016 (17177-12) 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management Summary Slide 3-4 Onderzoeksresultaten Slide 5-11 Onderzoeksverantwoording Slide

Nadere informatie

CULTUURPARTICIPATIE IN EDE 2006

CULTUURPARTICIPATIE IN EDE 2006 CULTUURPARTICIPATIE IN EDE 26 17-4-27 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. Cultuurparticipatie in Ede...5 2.1. Actieve cultuurparticipatie in Ede...5 2.2. Mening over het aanbod van kunst en cultuur in

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Bussum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Cultuurparticipatie in Delft Een onderzoek naar deelname van Delftenaren aan cultuur in 2015

Cultuurparticipatie in Delft Een onderzoek naar deelname van Delftenaren aan cultuur in 2015 Cultuurparticipatie in Delft Een onderzoek naar deelname van Delftenaren aan cultuur in 2015 Gemeente Delft Cluster GBO / Kennisveld Informatie BBI / Onderzoek & Statistiek December 2015 Samenvatting

Nadere informatie

Onderzoektechnische verantwoording. Opinieonderzoek Solidariteit

Onderzoektechnische verantwoording. Opinieonderzoek Solidariteit Onderzoektechnische verantwoording Opinieonderzoek Solidariteit Project 18917 / mei 2013 Een onderzoek in opdracht van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, te Den Haag. AUTEURSRECHT MARKETRESPONSE

Nadere informatie

Mobiliteit in de sportsector

Mobiliteit in de sportsector Mobiliteit in de sportsector Onderzoeksresultaten In opdracht van Werkgeversorganisatie in de Sport en FNV Sport ADV Market Research Willem Arntszlaan 115 C 3734 EE Den Dolder www.adv-mr.com April 2011

Nadere informatie

Abvakabo FNV. DJI Agressie & geweld en werkdruk. Uitgevoerd door ADV Market Research. Den Dolder, maart 2011 Dion Langeveld MSc Wim Woning MSc

Abvakabo FNV. DJI Agressie & geweld en werkdruk. Uitgevoerd door ADV Market Research. Den Dolder, maart 2011 Dion Langeveld MSc Wim Woning MSc Abvakabo FNV DJI Agressie & geweld en werkdruk Uitgevoerd door ADV Market Research Den Dolder, maart 2011 Dion Langeveld MSc Wim Woning MSc Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR Gemeente Oirschot Maart 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Cultuurbereik in Noord-Holland 2009

Cultuurbereik in Noord-Holland 2009 Cultuurbereik in Noord-Holland 2009 drs. Robert Selten (Dienst Onderzoek en Statistiek, Gemeente Amsterdam) dr. Willem Bosveld (Dienst Onderzoek en Statistiek, Gemeente Amsterdam) drs. Stella Blom (DSP-groep)

Nadere informatie

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING WEBSITE

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING WEBSITE BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 1 2016 WEBSITE Gemeente Wijdemeren Juni/juli 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Resultaten Brabantpanel-onderzoek Brabanders en Cultuur juli 2010

Resultaten Brabantpanel-onderzoek Brabanders en Cultuur juli 2010 Steekproef Voor de uitvoering van het onderzoek is een aselecte, naar de vier Brabantse regio s gestratificeerde steekproef uit het PTT afgiftepunten bestand particuliere huishoudens via Cendris aangeschaft.

Nadere informatie

Cultuurbeleidsplan 2011-2013

Cultuurbeleidsplan 2011-2013 Dienst cultuur Tel. 053 64 20 40 - cultuur@denderleeuw.be ENQÛETE Cultuurbeleidsplan 2011-2013 1. Gemeente: (vul in aub.):. 2. Deelgemeente: (vul in aub.)... 3. Wijk: (vul in aub):. 4. Hoe oud bent u?

Nadere informatie

Cultuuronderzoek Metropoolregio Amsterdam

Cultuuronderzoek Metropoolregio Amsterdam Cultuuronderzoek Metropoolregio Amsterdam In opdracht van: Provincie Noord-Holland Projectnummer: 14209 Museumles Rijksmuseum, fotograaf Edwin van Eis (2013) Anne Huijzer Stefan Zuurbier Carine van Oosteren

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD Gemeente Eemnes Juni/Juli 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE

DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE Gemeente Vianen Onderzoek uitgevoerd op het Inwonerpanel Vianen, zomer 2012 GfK 2012 Dienstverlening en communicatie gemeente Vianen 18 september 2012 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Cultuur in cijfers Leiden 2011

Cultuur in cijfers Leiden 2011 Maart 2011 Cultuur in cijfers Leiden 2011 Leiden is een historische stad met een breed aanbod aan culturele voorzieningen. Zo is de oudste schouwburg van het land hier te vinden, zijn de musea flinke publiekstrekkers,

Nadere informatie

ONDERZOEK WEBSITE. Gemeente Hulst. GfK Panel Services I mei 2013. GfK 2013 Onderzoek website gemeente Hulst 31 mei 2013 1

ONDERZOEK WEBSITE. Gemeente Hulst. GfK Panel Services I mei 2013. GfK 2013 Onderzoek website gemeente Hulst 31 mei 2013 1 ONDERZOEK WEBSITE Gemeente Hulst GfK Panel Services I mei 2013 GfK 2013 Onderzoek website gemeente Hulst 31 mei 2013 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Gebruik website Zoekmachine

Nadere informatie

BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING JEUGDBELEID

BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING JEUGDBELEID BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING 2 2015 JEUGDBELEID Gemeente Veenendaal Oktober/november 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Gemeente Houten: Onderzoek Voetgangersgebied. Den Dolder, 4 augustus 2010 Drs. Casper de Vos

Gemeente Houten: Onderzoek Voetgangersgebied. Den Dolder, 4 augustus 2010 Drs. Casper de Vos Gemeente Houten: Onderzoek Voetgangersgebied Den Dolder, 4 augustus 2010 Drs. Casper de Vos 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV). De opdrachtgever mag deze uitgave alleen

Nadere informatie

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK RAPPORTAGE SPORT EN GELUK Extra vragen Sportdeelname Index Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Management Summary 3 Onderzoeksresultaten 4 Onderzoeksverantwoording 5 Contact 2 1. Inleiding 3 Inleiding

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING WOONVISIE

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING WOONVISIE BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 3 2015 WOONVISIE Gemeente Oirschot September/oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

Vuurwerk en Fietstransferia

Vuurwerk en Fietstransferia Vuurwerk en Fietstransferia Resultaten onderzoek 2016 In opdracht van de gemeente Houten Projectnummer 20415 November 2016 Rianne van Beek Laurette Haas Totta Research N.V. Burgemeester Stramanweg 105F

Nadere informatie

Vrije tijd & Cultuur in Almere 2014. De cultuurparticipatie van Almeerders

Vrije tijd & Cultuur in Almere 2014. De cultuurparticipatie van Almeerders Vrije tijd & Cultuur in Almere 2014 De cultuurparticipatie van Almeerders De cultuurparticipatie van Almeerders 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Volwassenen 1 Belangstelling voor kunst en cultuur en cultuurbezoek...

Nadere informatie

Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011

Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011 Rapport Signaal Uitgave Auteurs Informatie Onderzoek en Integrale Vraagstukken Nr X, Jaargang 2004 Oplage Redactieadres Internet / Intranet X exemplaren Gemeente Den Haag OCW-intranet/Organisatie Postbus

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE HUIZEN OKTOBER 2012

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE HUIZEN OKTOBER 2012 RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 1 2012 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE HUIZEN OKTOBER 2012 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM Gemeente Cuijk Juli/Augustus/September 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Bioscoopbezoek. Algemeen cultuurparticipatiecijfer (samenstelling van meer dan 40 activiteiten concerten, festivals, podium, musea, film)

Bioscoopbezoek. Algemeen cultuurparticipatiecijfer (samenstelling van meer dan 40 activiteiten concerten, festivals, podium, musea, film) Algemeen cultuurparticipatiecijfer (samenstelling van meer dan 40 activiteiten concerten, festivals, podium, musea, film) 10 1. Musea/tentoonstellingen 2. Bioscoopbezoek 3. Podiumkunsten 4. Erfgoedactiviteiten

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE Gemeente Oirschot November/December 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Bibliotheek Houten. Resultaten onderzoek 2015 In opdracht van de gemeente Houten. Projectnummer 20121 Juli 2015 Rianne van Beek MSc Laurette Haas

Bibliotheek Houten. Resultaten onderzoek 2015 In opdracht van de gemeente Houten. Projectnummer 20121 Juli 2015 Rianne van Beek MSc Laurette Haas Bibliotheek Houten Resultaten onderzoek 2015 In opdracht van de gemeente Houten Projectnummer 20121 Juli 2015 Rianne van Beek MSc Laurette Haas Totta Research N.V. Burgemeester Stramanweg 105F 1101 AA

Nadere informatie

INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 1 2015 TOEKOMSTVISIE 2025. Gemeente Mill en Sint Hubert Juli/Augustus/September 2015

INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 1 2015 TOEKOMSTVISIE 2025. Gemeente Mill en Sint Hubert Juli/Augustus/September 2015 INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 1 2015 TOEKOMSTVISIE 2025 Gemeente Mill en Sint Hubert Juli/Augustus/September 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel:

Nadere informatie

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek Cultuurbeleving Junipeiling Bewonerspanel Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht van Cultuur Ontwikkelorganisatie Gemeente

Nadere informatie

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei ONDERZOEK VEILIGHEID Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei 14 GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting. Onderzoeksresultaten Voorvallen en misdrijven Veiligheid

Nadere informatie

VTO-cultuurvragen. Pagina 1 van 12 Cultuurvragen uit VTO SCP/CBS

VTO-cultuurvragen. Pagina 1 van 12 Cultuurvragen uit VTO SCP/CBS VTO-cultuurvragen Onderstaand zijn de vraagformuleringen zoals gehanteerd in VTO2012 afgedrukt. De respondenten kregen een brief toegestuurd waarin ze uitgenodigd werden om de VTOenquête via het internet

Nadere informatie

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014 in Houten Burgerpeiling 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Houten Projectnummer 598 / 2015 Samenvatting Goede score voor Sociale Kracht in Houten Houten scoort over het algemeen goed als

Nadere informatie

Onderzoek Metropoolregio

Onderzoek Metropoolregio Onderzoek Metropoolregio April 2012 Gemeente Schiedam Onderzoek & Statistiek O n d e r z o e k M e t r o p o o l r e g i o P a g i n a 1 Inleiding Belangrijke items in de samenwerking binnen de metropoolregio

Nadere informatie

De mening van de inwoners gepeild. Cultuurpeiling 2015

De mening van de inwoners gepeild. Cultuurpeiling 2015 LelyStadsGeLUIDEN De mening van de inwoners gepeild Cultuurpeiling 2015 Augustus 2015 Colofon Dit is een rapportage opgesteld door: Team Onderzoek en Statistiek Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN. GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN. GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014 RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27

Nadere informatie

Culturele activiteiten in Noord

Culturele activiteiten in Noord Culturele activiteiten in Noord Samenvatting Wat vinden de inwoners van Amsterdam-Noord van het aanbod van culturele voorzieningen in hun stadsdeel? Deze vraag is gesteld aan het bewonerspanel van het

Nadere informatie

Evenementen in Venlo 2010 Mening van burgers over evenementen in de gemeente Venlo Eerste digipanelonderzoek

Evenementen in Venlo 2010 Mening van burgers over evenementen in de gemeente Venlo Eerste digipanelonderzoek Evenementen in Venlo 2010 Mening van burgers over evenementen in de gemeente Venlo Eerste digipanelonderzoek Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Sectie Onderzoek en Statistiek Venlo, Augustus

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 43 juli 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 7 Sportdeelname Index juli 2016 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND 2013 Winkelopeningstijden op zondag in Purmerend 2013 Onderzoek onder het internetpanel In opdracht van Team Economie Jeroen van der Weerd Uitgevoerd door Team

Nadere informatie

Rapport Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016

Rapport Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Rapport Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011 INHOUDSOPGAVE Inleiding - 2 - Wat vindt men belangrijk aan het aanbod van kunst en cultuur in Den Haag? - 3 - Hoe

Nadere informatie

Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat IJmuiden

Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat IJmuiden Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat Rapportage Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente Velsen Angelique de Bondt, Michel Tureay en Edwin van t Hart Utrecht,

Nadere informatie

De Stand van Brabant Thema Cultuur

De Stand van Brabant Thema Cultuur De Stand van Brabant Thema Cultuur Opinieonderzoek naar de mening van Brabanders over actuele onderwerpen: Thema Cultuur Tangram Advies & Onderzoek Willem van Leerdam Jantina van Sloten 26 augustus 2011

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 40 april 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 7 Sportdeelname Index april 2016 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

Onderzoek naar het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen in de Nederlandse particuliere tuin

Onderzoek naar het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen in de Nederlandse particuliere tuin Onderzoek naar het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen in de Nederlandse particuliere tuin Contents 1 Inleiding & samenvatting 03 2 Gebruik onkruidbestrijdingsmiddelen: huidige situatie 3 Kennisniveau

Nadere informatie

Evenementenmonitor Enschede 2013

Evenementenmonitor Enschede 2013 Evenementenmonitor Enschede 2013 Inventarisatie van bezoekersaantallen, bezoekerspeiling en inwonerspeiling Belangrijkste resultaten Februari 2014 Evenementenmonitor Enschede 2013 Inventarisatie van bezoekersaantallen,

Nadere informatie

BURGERPANEL HILVERSUM PEILING 2 2015 CENTRUM HILVERSUM

BURGERPANEL HILVERSUM PEILING 2 2015 CENTRUM HILVERSUM BURGERPANEL HILVERSUM PEILING 2 2015 CENTRUM HILVERSUM Gemeente Hilversum Juni/juli 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Stadspanel Enkhuizen. Gemeente Enkhuizen Januari 2012

Stadspanel Enkhuizen. Gemeente Enkhuizen Januari 2012 Gemeente Enkhuizen Januari 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-1815 Datum : Januari 2012 Opdrachtgever : Gemeente

Nadere informatie

Hoofdstuk 8. Openbare Bibliotheek

Hoofdstuk 8. Openbare Bibliotheek Hoofdstuk 8. Openbare Bibliotheek Samenvatting Van alle volwassen Leidenaren bezoekt vier op de tien respondenten wel eens een vestiging van de Leidse Openbare Bibliotheek. De meeste bezoekers zeggen over

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Cultuurpeiling 2007

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Cultuurpeiling 2007 LelyStadsGeluiden De mening van de inwoners gepeild Cultuurpeiling 2007 De huidige cultuurnota loopt tot en met 2008. De nieuwe nota zal betrekking hebben op de periode tot en met 2012. Om tot een goed

Nadere informatie

Evaluatie online panel O+S

Evaluatie online panel O+S Evaluatie online panel O+S rapportage Project: 8029 In opdracht van: O+S dr. Clemens Wenneker drs. Elise Bos Eyssen dr. Esther Jakobs Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

Snapshot Amateurkunsten

Snapshot Amateurkunsten Snapshot Amateurkunsten Een overzicht van bevindingen uit bevolkings- en scholenonderzoek 2004-2014 Dries Vanherwegen, Jessy Siongers & John Lievens Vakgroep sociologie Onderzoeksgroep CuDOS - UGent AMATEURKUNSTEN

Nadere informatie

Cultuur- en uitgaansmonitor 2008

Cultuur- en uitgaansmonitor 2008 Onderzoek Ontwikkeling Statistiek Cultuur- en uitgaansmonitor 2008 Ede, december 2008 OO&S Concernzaken Cultuur- en uitgaansmonitor 2008 Rapportage Ede, februari 2009 OO&S Inhoudsopgave Managementsamenvatting...

Nadere informatie

Hoofdstuk 14. Openbare Bibliotheek

Hoofdstuk 14. Openbare Bibliotheek Hoofdstuk 14. Openbare Bibliotheek Samenvatting In circa vier op de tien Leidse huishoudens is minimaal één lenerspas van de bibliotheek voor iemand van 16 jaar en ouder aanwezig. Meestal gaat het om één

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Winkeltijden. Inwonerspanel Doetinchem Spreekt. Onderzoeksperiode: Kwartaal 2-2015 Referentie: 14086

Onderzoeksrapport Winkeltijden. Inwonerspanel Doetinchem Spreekt. Onderzoeksperiode: Kwartaal 2-2015 Referentie: 14086 Onderzoeksrapport Winkeltijden Inwonerspanel Doetinchem Spreekt Onderzoeksperiode: Kwartaal 2-2015 Referentie: 14086 Moventem Juni 2015 Referentie: 14086 Pagina 1-1 van 16 Inwonerspanel Doetinchem Spreekt

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 44 augustus 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 1 2 3 4 6 5 7 8 Inhoudsopgave Sportdeelname Index augustus 2016 Sportdeelname afgelopen

Nadere informatie

Communicatievisie 2015

Communicatievisie 2015 Communicatievisie 2015 Inleiding Communicatievisie gemeente Enschede De gemeente Enschede werkt aan een nieuwe Communicatievisie: hoe en op welke manier gaat de gemeente in de toekomst met haar inwoners

Nadere informatie

Bibliotheek Houten, Omroep Houten en windmolens

Bibliotheek Houten, Omroep Houten en windmolens Bibliotheek Houten, Omroep Houten en windmolens Resultaten onderzoek 2015 In opdracht van de gemeente Houten Projectnummer 20121 Juli 2015 Rianne van Beek MSc Laurette Haas Totta Research N.V. Burgemeester

Nadere informatie

Fietstransferia. In opdracht van. Gemeente Houten. Maart 2012 Rianne van Beek MSc. Resultaten

Fietstransferia. In opdracht van. Gemeente Houten. Maart 2012 Rianne van Beek MSc. Resultaten Fietstransferia Resultaten In opdracht van Gemeente Houten ADV Market Research Willem Arntszlaan 115 C 3734 EE Den Dolder www.adv-mr.com Maart 2012 Rianne van Beek MSc 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

1 Opzet tabellenboek, onderzoeksopzet en respondentkenmerken

1 Opzet tabellenboek, onderzoeksopzet en respondentkenmerken 1 Opzet tabellenboek, onderzoeksopzet en respondentkenmerken 1.1 Opzet tabellenboek Dit tabellenboek geeft een uitgebreid overzicht van de uitkomsten van de Leefbaarheidsmonitor 2004. Het algemene rapport,

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

De slag om de vrije tijd

De slag om de vrije tijd De slag om de vrije tijd cultuurparticipatie en andere vormen van vrijetijdsbesteding Henk Vinken en Teunis IJdens Sinds 2007 daalt het percentage van de Nederlandse bevolking dat in de vrije tijd actief

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID

BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID Gemeente Eemnes November 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Vrijetijdbesteding in H-I-Ambacht

Vrijetijdbesteding in H-I-Ambacht Vrijetijdbesteding in H-I-Ambacht Bekendheid, gedrag, tevredenheid en behoeften Voor een prettig woonklimaat is het belangrijk dat er voldoende en kwalitatief goede vrijetijdsvoorzieningen in een gemeente

Nadere informatie

Voorzieningen Bewonerspanel Roerdalen

Voorzieningen Bewonerspanel Roerdalen Voorzieningen april 2011 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan. P.O. Box

Nadere informatie

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam Omgekeerd Inzamelen Datum: 11 augustus 2014 Versie 3.0 Uitgevoerd door: Auteurs: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Gemeente Woerden Mevr M. Stam

Nadere informatie

GEMEENTE EMMEN CULTUURMONITOR 2014

GEMEENTE EMMEN CULTUURMONITOR 2014 GEMEENTE EMMEN CULTUURMONITOR 2014 RAPPORT // 14 MEI 2014 Opdrachtgever Gemeente Emmen Afdeling Beleid en Regie Team Jeugd, Cultuur en Onderwijs Contactpersoon Pieternel Teekens p.teekens@emmen.nl Opdrachtnemer

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 36 december In opdracht van NOC*NSF GfK February 1, 2016 Sportdeelname maandmeting december 1 1 2 3 4 6 5 7 Inhoudsopgave Sportdeelname

Nadere informatie

Social Integration and Leisure

Social Integration and Leisure Social Integration and Leisure LISS Core Study Wave 1 Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel datum Januari 2011 auteur Tom de Groot T: +31 13 466 4253 E: T.A.T.degroot@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 30 Juni 2015 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 Sportdeelname Index juni 2015 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand AFM Consumentenmonitor voorjaar 20 Roodstand Juni 20 GfK 20 AFM Consumentenmonitor Juni 20 1 Management Summary Bijna de helft van alle Nederlanders staat wel eens rood. Diegenen die niet rood kunnen staan,

Nadere informatie

Aan: Gedeputeerde Staten van Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN

Aan: Gedeputeerde Staten van Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN Aan: Gedeputeerde Staten van Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN Assen, 5 november 2008 Ons kenmerk: 08.032/32000118.05 Behandeld door: drs. J. de Witt (0592) 365941 Onderwerp: aanbieding onderzoeksrapport

Nadere informatie