Hoofdstuk 17 Cultuurparticipatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 17 Cultuurparticipatie"

Transcriptie

1 Hoofdstuk 17 Cultuurparticipatie Samenvatting Culturele voorstellingen en voorzieningen Evenals voorgaande jaren hebben circa acht op de tien Leidenaren in de afgelopen 12 maanden één of meer culturele voorstellingen of voorzieningen bezocht. Vooral Leidenaren van 24 tot 35 jaar, hogere inkomens en hoger opgeleiden bezoeken vaker een culturele voorstelling, 65-plussers en lager opgeleiden juist minder vaak. De bioscoop is veruit het meest populair, bijna zes op de tien Leidenaren zijn in het afgelopen jaar naar de film geweest, op afstand gevolgd door festivals, concerten voor pop- of wereldmuziek, toneelvoorstellingen en cabaret en kleinkunst. Festivals zijn dit jaar veel meer bezocht, maar ook pop- en wereldmuziekconcerten, een dance- of houseparty of een lezing over kunst. De musical heeft iets aan populariteit ingeleverd. Bezoekers hebben gemiddeld 12 keer een voorstelling bezocht. Omgerekend naar alle Leidenaren komt dit neer op circa negen keer. De bioscoop en een dance- of houseparty worden relatief vaak bezocht. Beoordeling aanbod concerten en voorstellingen Wanneer het aanbod aan concerten en voorstellingen moet worden beoordeeld dan scoren de hoeveelheid zalen en de kwaliteit van de concerten en voorstellingen met een 7,3 het hoogst op de voet gevolgd door de kwaliteit (7,2) en de variatie (7,1) in het aanbod. Circa een kwart van de Leidenaren geeft aan nog iets te missen. Men denkt daarbij vooral aan meer, grotere of betere concerten met beroemde artiesten. Culturele plekken Circa zes op de tien Leidenaren hebben het afgelopen jaar een museum bezocht, vijf op de tien bezocht bezienswaardige gebouwen/dorpen, circa een vijfde een galerie of atelier en 7% een archief. De bezoeken vinden vrijwel evenveel in Leiden als buiten Leiden plaats. Vergeleken met voorgaande jaren is het bezoek aan bezienswaardige gebouwen weer toegenomen. Culturele instellingen. Leiden kent een grote diversiteit aan culturele instellingen. De Leidse Schouwburg, het LAKtheater, de Lakenhal, het Molenmuseum De Valk en de Pieterskerk zijn het best bekend: circa acht tot negen op de tien Leidenaren kennen deze culturele instellingen. De Leidse Schouwburg wordt met 38% bezoekers het meest bezocht, gevolgd door BplusC (33%), de Lakenhal (28%), het LAKtheater (23%) en de Pieterskerk (23%). Hoger opgeleiden en Leidenaren uit de hogere inkomensklassen bezoeken relatief vaker één of meerdere van de culturele instellingen. Festivals Van de Leidse festivals zijn Werfpop, het Leids Cabaret Festival, de Leidse Jazzweek, het Rapenburgconcert en het Leids Filmfestival het best bekend: ruim de helft tot driekwart van de Leidenaren kent deze. Het Rapenburgconcert is het best bezocht (19%), gevolgd door de Leidse Jazzweek (15%), de kunstroute (15%) en Werfpop (14%). Lager opgeleiden, 65-plussers en jongeren van 18 tot 25 jaar bezoeken relatief minder vaak een cultureel festival. De verschillende festivals kennen hun eigen doelgroep. Cultuur in de wijk Naast de grotere Leidse voorstellingen, tentoonstellingen en festivals worden er ook in de wijken zelf op kleinere schaal vergelijkbare activiteiten georganiseerd. Circa één op de tien Leidenaren kan één of meer van deze wijkgerichte activiteiten noemen die ze in het afgelopen jaar zelf hebben bezocht. Wijkfeesten of een kunst- of cultuuractiviteit zijn hierbij het meest naar voren gebracht. 1

2 Van de inwoners die een of meer wijkgerichte activiteiten hebben bezocht, geeft twee derde aan deze activiteiten ook te bezoeken als ze in het centrum zouden worden georganiseerd. Culturele activiteit Vergelijkbaar met eerdere jaren, beoefenen circa vier op de tien Leidenaren zelf een culturele activiteit. Tekenen of schilderen, het bespelen van een muziekinstrument, fotografie/film, zingen en dansen zijn het meest populair. Vergeleken met voorgaande jaren lijkt de interesse voor de meeste culturele activiteiten te zijn toegenomen, vooral voor tekenen of schilderen, zingen en dansen. Jongeren van 18 tot 35 jaar en hoger opgeleiden beoefenen vaker zelf een culturele activiteit, 65- plussers en lager opgeleiden juist minder vaak. Van alle Leidenaren is 14% aangesloten bij een instelling of vereniging, meestal in Leiden. Culturele activiteiten die niet vaak in een instelling of bij een vereniging worden gedaan, zijn muziek maken op de computer, het ontwerpen van websites, fotograferen/film, tekenen/schilderen en verhalen/gedichten schrijven. Toneel, dansen, zingen en beeldhouwen gebeuren juist wel vaak in georganiseerd verband. Vragenlijst Om een zo aantrekkelijk mogelijk aanbod van culturele activiteiten te kunnen bieden voor iedereen wil de gemeente graag weten waar behoefte aan is onder de burgers. De volgende vragen gaan hierover. CL1. Kunt u aangeven welke van de volgende voorstellingen u in de afgelopen 12 maanden heeft bezocht en hoe vaak? Het gaat hier om het totaal aantal keren in Nederland, en vervolgens hoe vaak daarvan in Leiden. Bezocht? Hoeveel keer totaal in Nederland? Hoeveel keer in Leiden? Toneelvoorstelling Cabaret of kleinkunst Concert klassieke muziek Opera of operette Uitvoering van een koor Concert harmonie, fanfare, brassband Concert pop- / wereldmuziek Jazz- / bluesconcert Dance- / houseparty Musical Ballet- / dansvoorstelling Film in bioscoop of filmhuis Literaire bijeenkomst Lezing over kunst / kunstgeschiedenis Festival (muziek, theater, kunst, poëzie) 2

3 CL2. Hieronder staan verschillende culturele plekken. Bent u hier in de afgelopen 12 maanden geweest en zo ja, hoe vaak? Het gaat hier weer in eerste instantie om het totaal aantal keren in Nederland, en vervolgens hoe vaak daarvan in Leiden. Bezocht? Hoeveel totaal in Nederland? Hoeveel keer in Leiden? Museum (zowel bezoeken aan vaste collecties als aan speciale tentoonstellingen) Galerie of atelier (een plaats waar men kunstvoorwerpen kan bekijken en kopen) Archief (bijvoorbeeld voor stamboomonderzoek of streekgeschiedenis) Bezienswaardige gebouwen (zoals kastelen, kerken, monumenten), dorpen of stadsdelen CL3. Nu volgt een aantal Leidse instellingen. Kunt u aangeven of u ze van naam kent en zo ja of u deze instelling in de afgelopen 12 maanden ook bezocht heeft? Bekend Bezocht Scheltemacomplex (hierbij gaat het om een bezoek aan tentoonstellingen, voorstellingen en debatten en niet om een bezoek aan het restaurant of voor feesten of partijen) LVC Leidse Schouwburg Molenmuseum de Valk LAK-Theater Stedelijk museum de Lakenhal De Pieterskerk als locatie voor concerten Theater Imperium De Q-bus (concertzaal van het Muziekhuis) BplusC (Bibliotheek plus Centrum voor kunst en cultuur is een samenvoeging van de bibliotheek, muziekschool, het Leidse Volkshuis en de Volksuniversiteit K&O) De Waag als locatie voor concerten Kunstcentrum Haagweg 4 CL4. Kunt u het aanbod aan concerten en voorstellingen beoordelen met een rapportcijfer op de volgende drie aspecten? Rapportcijfer De hoeveelheid zalen in Leiden voor concerten en voorstellingen De kwaliteit van de concerten en voorstellingen De variatie van het aanbod aan concerten en voorstellingen 3

4 CL5. Het geheel aan concerten en voorstellingen overziend: mist u nog iets in Leiden? CL6. Kunt u van de volgende Leidse culturele festivals aangeven of u ze van naam kent en of u deze in de afgelopen 12 maanden ook heeft bezocht? Bekend Bezocht Werfpop Tam Tam festival Leids Cabaret Festival Leids Filmfestival Gouden Pet festival Rapenburgconcert Openlucht Poëziemanifestatie Kunstroute Leidse Draaiorgeldag Leidse Jazzweek NS Try Out festival Popronde Key of Life Leidse Muziek Play In Museumnacht Stukafest Scratch muziekdagen CL7. Naast de grotere Leidse voorstellingen, tentoonstellingen en festivals, worden er ook in de wijken op kleinere schaal vergelijkbare activiteiten georganiseerd. Kunt u voorbeelden hiervan in uw wijk geven die u in de afgelopen 12 maanden heeft bezocht? Ja Nee NAAR VRAAG CL10 CL8. Welke culturele activiteiten waren dit?

5 CL9. Als deze activiteiten in de binnenstad zouden worden georganiseerd, zou u dan ook komen? Ja Nee CL10. Welke van de volgende kunstzinnige activiteiten heeft u de afgelopen 12 maanden in uw vrije tijd beoefend? Hoeveel keer heeft u dat dan gedaan en was dit in georganiseerd verband en/of op individuele basis is? (Met georganiseerd verband bedoelen we dat u lid bent van een vereniging / club of dat u een cursus volgt) Beoefend? Hoeveel keer?* en/of individueel Tekenen, schilderen, grafisch werk Beeldhouwen, boetseren, pottenbakken, sieraden maken Werken met textiel (textiele werkvormen), wandkleden maken, weven Zingen Muziekinstrument bespelen Toneelspelen Dansen Fotografie / film / video (geen vakantie- of familiekiekjes of familie filmpjes) Verhalen / gedichten schrijven Muziek maken op de computer Websites ontwerpen Iets anders, namelijk: Geen van deze activiteiten * een cursus van bv. 10 dagdelen geldt voor 10 keer Vraag CL11 hoeft u alleen te beantwoorden als u bij vraag CL10 één of meer georganiseerde activiteiten heeft aangekruist, anders kunt u door naar het VOLGEND HOOFDSTUK. CL11. Bent u voor één of meer van de bovenstaande activiteiten ingeschreven bij een culturele instelling (muziekschool, centrum voor kunst en cultuur, e.d.), of lid van een vereniging of gezelschap? Was dit in Leiden of daarbuiten? Het gaat om de afgelopen 12 maanden. Ja, in Leiden Ja, buiten Leiden Nee Bij instelling voor kunstzinnige vorming (muziekschool, balletschool, toneelschool, creativiteitscentrum, e.d. ) Als lid van een vereniging, club, gezelschap 5

6 Uitkomsten De bekendheid en het gebruik van de diverse culturele voorzieningen, instellingen, plekken en festivals staan centraal in dit hoofdstuk. Daarnaast wordt ingegaan op de mate waarin de Leidenaren zelf culturele activiteiten ondernemen. De vragen komen grotendeels overeen met de landelijke standaardvragenlijst Richtlijn Cultuurparticipatie Onderzoek (RCO) Culturele voorstellingen en voorzieningen Van de Leidenaren hebben er acht van de tien in de afgelopen 12 maanden één of meer culturele voorstellingen of voorzieningen binnen of buiten Leiden bezocht. De bioscoop, waar bijna zes op de tien Leidenaren het afgelopen jaar naartoe zijn gegaan, is veruit het meest populair. Het bezoek aan één of meerdere voorstellingen is vergelijkbaar met voorgaande jaren. Meer Leidenaren hebben het afgelopen jaar een festival bezocht, maar ook een concert voor pop- of wereldmuziek, een dance- of houseparty of een lezing over kunst. De musical heeft iets aan populariteit ingeleverd bij de Leidenaren. Grafiek 17.1.a Bezoek aan culturele voorstellingen en voorzieningen de afgelopen 12 maanden, *, in procenten Totaal participatie 78% Film in bioscoop of filmhuis Festival (muziek, theater, kunst, poëzie) Concert pop- / wereldmuziek Toneelvoorstelling Cabaret of kleinkunst Concert klassieke muziek Musical Uitvoering van een koor J azz- / bluesconcert Lezing over kunst / kunstgeschiedenis Ballet- / dansvoorstelling Dance- / houseparty Literaire bijeenkomst Concert harmonie, fanfare, brassband Opera of operette 29% 27% 27% 26% 20% 17% 14% 11% 9% 8% 8% 6% 5% 5% 58% % 25% 50% 75% 100% * Tot en met 2009 zijn de gegevens telefonisch gevraagd, in 2011 via internet en schriftelijk. Hierdoor is de vergelijking van 2011 met voorgaande jaren (soms) niet goed mogelijk (zie ook bijlage A Onderzoeksverantwoording). 6

7 Bezoekfrequentie en verdeling van bezoeken binnen en buiten Leiden Leidenaren is gevraagd hoe vaak ze naar een voorstelling zijn geweest. Alle Leidenaren die het afgelopen jaar één of meer voorstellingen hebben bezocht, zijn gemiddeld bijna 12 keer naar een voorstelling geweest. Als het gemiddelde wordt berekend over alle Leidenaren (inclusief de niet-bezoekers) dan bedraagt het gemiddeld aantal bezoeken aan voorstellingen ongeveer negen. Bezoekers gaan relatief vaak naar de bioscoop (gemiddeld zes keer per jaar) of naar een dance- of houseparty (gemiddeld zes keer per). Omgerekend naar alle Leidenaren is het gemiddeld aantal bezoeken aan een bioscoop 3,6 per jaar en aan een dance- of houseparty 0,5 per jaar. Dat komt omdat veel meer Leidenaren een bioscoop bezoeken dan een dance- of houseparty. Iets meer dan de helft van de bezoeken aan een culturele voorstelling vindt in Leiden plaats. Bij een lezing over kunst of kunstgeschiedenis, een concert voor harmonie, fanfare of een brassband, een jazz- of bluesconcert, cabaret of kleinkunst, een uitvoering van een koor en een literaire bijeenkomst ligt dit aandeel op minimaal twee derde. Musicals en opera s worden vaker buiten Leiden bezocht. Tabel 17.1.b Bezoek aan culturele voorstellingen, frequentie van bezoek en verdeling van het bezoek binnen en buiten Leiden, in procenten* Totaal bezoek (in en buiten Leiden) Min. 1x culturele voorstelling bezocht (A) Frequentie bezoek per jaar door bezoekers (B) Frequentie bezoek per Leidenaar (A*B) Verdeling aantal bezoeken in en buiten Leiden** In Leiden Buiten Leiden Totaal Totaal 78% 11,6 9x 55% 45% 100% Film in bioscoop of filmhuis 58% 6x 3,6x 60% 40% 100% Festival 29% 2x 0,7x 52% 48% 100% Concert pop- /wereldmuziek 27% 3x 0,9x 50% 50% 100% Toneelvoorstelling 27% 4x 1,0x 56% 44% 100% Cabaret of kleinkunst 26% 2x 0,6x 72% 28% 100% Concert klassieke muziek 20% 4x 0,8x 41% 49% 100% Musical 17% 2x 0,3x 25% 75% 100% Uitvoering van een koor 14% 2x 0,3x 69% 31% 100% Jazz- /bluesconcert 11% 3x 0,3x 75% 25% 100% Lezing over kunst/ kunstgeschiedenis 9% 3x 0,3x 84% 16% 100% Ballet- /dansvoorstelling 8% 2x 0,2x 28% 72% 100% Dance- /houseparty 8% 6x 0,5x 47% 53% 100% Literaire bijeenkomst 6% 3x 0,2x 65% 35% 100% Concert harmonie, fanfare, brassband 5% 2x 0,1x 81% 19% 100% Opera of operette 5% 2x 0,1x 28% 72% 100% * Voor de minder bezochte voorstellingen zijn het percentage bezoek in Leiden en de gemiddelde bezoekfrequentie iets indicatiever ** Het aandeel van Leiden is bepaald door het gemiddeld aantal bezoeken aan Leiden af te zetten tegen het totaal aantal bezoeken 7

8 Bezoek naar doelgroep In tabel 17.1.c is het bezoek aan een culturele voorstelling weergegeven per doelgroep. Op hoofdlijnen valt op dat 24 tot 35-jarigen, hoger opgeleiden en hogere inkomens vaker naar een culturele voorstelling gaan dan gemiddeld en met name 65-plussers en lager opgeleiden minder vaak. Meer specifiek geldt dit voor een bezoek aan de bioscoop. Ook festivals kennen een meer selectief publiek: meer Leidenaren tot 35 jaar en minder 65-plussers. Voorgaande jaren was dat ook het geval. Tabel 17.1.c Bezoek aan culturele voorstellingen, naar leeftijd, opleiding, huishoudinkomen en sekse, in procenten Totaal jr jr jr jr 65+ jr Lager Middel baar Hoger < > Man Vrouw Totaal participatie (= minimaal 1 voorstelling 78% 86% 91% 82% 76% 53% 49% 80% 90% 69% 80% 90% 76% 80% bezocht) Film in bioscoop of filmhuis 58% 78% 78% 63% 45% 24% 28% 58% 71% 50% 56% 71% 54% 63% Festival 29% 42% 40% 27% 24% 11% 14% 36% 32% 31% 31% 28% 27% 31% Concert pop- /wereldmuziek 27% 27% 34% 37% 24% 8% 10% 31% 32% 22% 28% 35% 28% 26% Toneelvoorstelling 27% 26% 30% 27% 29% 22% 9% 21% 37% 21% 28% 33% 22% 32% Cabaret of kleinkunst 26% 32% 32% 27% 20% 17% 11% 28% 30% 19% 20% 37% 25% 26% Concert klassieke muziek 20% 24% 16% 15% 22% 22% 4% 20% 26% 17% 22% 24% 20% 19% Musical 17% 19% 14% 19% 22% 10% 16% 20% 17% 14% 17% 20% 12% 22% Uitvoering van een koor 14% 11% 11% 10% 17% 22% 9% 12% 17% 16% 12% 17% 12% 16% Jazz- /bluesconcert 11% 15% 13% 11% 10% 7% 6% 10% 13% 10% 13% 13% 12% 10% Lezing over kunst/ kunstgeschiedenis 9% 4% 8% 5% 11% 18% 4% 3% 14% 7% 11% 10% 8% 10% Ballet- /dansvoorstelling 8% 7% 6% 8% 12% 5% 0% 6% 12% 3% 8% 12% 5% 10% Dance- /houseparty 8% 21% 15% 4% 1% * 3% 12% 8% 9% 5% 9% 9% 7% Literaire bijeenkomst 6% 7% 2% 6% 7% 8% 1% 4% 9% 5% 4% 7% 6% 6% Concert harmonie, fanfare, brassband 5% 1% 4% 4% 9% 10% 8% 5% 5% 4% 7% 5% 6% 4% Opera of operette 5% 2% 6% 4% 4% 6% 1% 3% 8% 2% 5% 7% 4% 5% * minder dan 1% 8

9 17.2 Beoordeling van het aanbod aan concerten en voorstellingen Het aanbod aan concerten en voorstellingen is op drie aspecten beoordeeld. Over de hoeveelheid zalen en de kwaliteit van de concerten of voorstellingen zijn Leidenaren het meest te spreken. Bijna de helft van de Leidenaren geeft een 8 of hoger hiervoor. De variatie in het aanbod scoort iets minder goed. De gemiddelde rapportcijfers variëren van een 7,1 voor de variatie, een 7,2 voor de kwaliteit van het aanbod tot een 7,3 voor de hoeveelheid zalen. Grafiek 17.2.a Beoordeling van het aanbod aan concerten en voorstellingen op drie aspecten, (excl. geen mening), in procenten Variatie aanbod concerten/ voorstellingen 12% 14% 32% 34% 8% Kwaliteit concerten/ voorstellingen 6% 12% 37% 39% 6% Hoeveelheid zalen 6% 11% 36% 40% 7% 0% 25% 50% 75% 100% 5 of lager of hoger Jongeren van 18 tot 24 jaar zijn minder positief over de hoeveelheid zalen en de variatie in het aanbod. Ook lager opgeleiden hebben meer moeite met de variatie in het aanbod. Tabel 17.2.b Beoordeling van drie aspecten van het aanbod aan concerten en voorstellingen, naar leeftijd, opleiding, huishoudinkomen en sekse, gemiddeld rapportcijfer * jr jr jr jr. 65+ jr. Lager Middel baar Hoger < > Man Vrouw Kwaliteit concerten/voorstellingen Variatie aanbod concerten/voorstellingen 7,2 7,2 7,1 7,4 7,1 7,4 7,1 7,1 7,2 7,3 7,1 7,3 7,2 7,1 7,3 7,2 7,1 6,7 7,3 7,0 7,2 7,1 6,8 6,9 7,2 6,8 7,2 7,2 6,9 7,2 Hoeveelheid zalen 7,0 7,3 7,0 7,4 7,2 7,4 7,2 7,0 7,1 7,4 7,3 7,3 7,3 7,2 7,3 * Tot en met 2009 zijn de gegevens telefonisch gevraagd, in 2011 via internet en schriftelijk. Hierdoor is de vergelijking van 2011 met voorgaande jaren (soms) niet goed mogelijk (zie ook bijlage A Onderzoeksverantwoording). Circa een kwart van de Leidenaren geeft aan nog iets te missen in het aanbod aan concerten en voorstellingen. De meeste vinden dat er in Leiden meer, grotere of betere concerten zouden mogen plaatsvinden met bekende artiesten (21% van de Leidenaren die hebben aangegeven iets te missen). Andere opmerkingen die vaker zijn gemaakt, zijn een grote zaal of podium (9%), meer uitgaansgelegenheden, dansgelegenheden of discotheken (9%), meer bioscopen of een grotere bioscoop (6%) en het behoud van de Groenoordhallen (5%). 9

10 17.3 Cultureel erfgoed Leidenaren is gevraagd of zij een bezoek hebben gebracht aan de volgende vier culturele plekken: musea, bezienswaardige gebouwen/stadsdelen, galerieën en archieven. Uit de resultaten blijkt dat zeven op de tien Leidenaren het afgelopen jaar één of meer van deze plekken hebben bezocht. Musea worden het meest bezocht, archieven het minst. Bijna twee derde van de Leidenaren is het afgelopen jaar naar een museum geweest, 7% naar een archief. Grafiek 17.3.a Bezoek aan het cultureel erfgoed in de afgelopen 12 maanden, *, in procenten Totaal participatie 70% Museum Bezienswaardigheid gebouw/ stadsdeel Galerie/ atelier Archief 7% 22% 50% 62% % 25% 50% 75% 100% * Tot en met 2009 zijn de gegevens telefonisch gevraagd, in 2011 via internet en schriftelijk. Hierdoor is de vergelijking van 2011 met voorgaande jaren (soms) niet goed mogelijk (zie ook bijlage A Onderzoeksverantwoording). Bezoekfrequentie en verdeling van bezoeken binnen en buiten Leiden Leidenaren die het afgelopen jaar één of meer instellingen voor cultureel erfgoed hebben bezocht, zijn her afgelopen jaar gemiddeld elf keer geweest. Afgezet tegen alle Leidenaren (inclusief de niet-bezoekers) komt dit neer op gemiddeld acht bezoeken het afgelopen jaar. Bezienswaardige gebouwen, dorpen of stadsdelen zijn het meest bezocht, archieven het minst. De voorzieningen zijn vrijwel even vaak binnen als buiten Leiden bezocht. Tabel 17.3.b Bezoek aan het cultureel erfgoed, bezoekfrequentie en verdeling van bezoeken binnen en buiten Leiden, in procenten Totaal bezoek (in en buiten Leiden) Minimaal 1x culturele plek bezocht (A) Frequente bezoek per jaar door bezoekers (B) Frequentie bezoek per Leidenaar (A*B) Verdeling aantal bezoeken in en buiten Leiden In Leiden Buiten Leiden Totaal Totaal 70% 11x 8x 50% 50% 100% Museum 62% 5x 3x 52% 48% 100% Bezienswaardige gebouwen, dorpen, stadsdelen 50% 7x 3x 46% 54% 100% Galerie/atelier 22% 5x 1x 48% 52% 100% Archief (voor stamboomonderzoek of streekgesch) 7% 3x 0,2x 53% 47% 100% 10

11 Bezoek naar doelgroep Hoe hoger de opleiding en het inkomen, hoe vaker Leidenaren gemiddeld een bezoek brengen aan cultureel erfgoed. Voor het bezoeken van archieven geldt dit echter niet. Tabel 17.3.c Bezoek aan het cultureel erfgoed, naar leeftijd, opleiding, huishoudinkomen en sekse, In procenten Totaal jr jr jr jr. 65+ jr. Lager Middel baar Hoger < > Man Vrouw Totaal participatie (minimaal 1 culturele plek bezocht) Bezoek per culturele plek: 70% 74% 66% 71% 76% 62% 41% 66% 85% 64% 68% 81% 68% 72% Museum 62% 62% 56% 66% 67% 58% 34% 55% 77% 55% 57% 74% 59% 64% Bezienswaardige gebouwen, dorpen, stadsdelen. 50% 50% 50% 42% 58% 48% 24% 44% 63% 41% 55% 60% 49% 50% Galerie/atelier 22% 13% 16% 23% 32% 25% 8% 16% 31% 13% 21% 31% 23% 21% Archief 7% 4% 3% 6% 9% 12% 7% 4% 8% 8% 9% 6% 8% 6% 17.4 Culturele instellingen en plekken Leiden kent een grote diversiteit aan culturele instellingen. Van de voorgelegde instellingen zijn de Leidse Schouwburg, het LAKtheater, de Lakenhal, het Molenmuseum De Valk en de Pieterskerk het bekendste. De Leidse Schouwburg is het meest bezocht, gevolgd door BplusC, de Lakenhal, het LAKtheater en de Pieterskerk. De bekendheid van vrijwel alle culturele instellingen is gedaald vergeleken met voorgaande jaren. Dit zou te maken kunnen hebben met de gewijzigde vorm van enquêteren: digitaal/schriftelijk in plaats van telefonisch. Ook het aandeel Leidenaren dat een bezoek heeft gebracht aan een culturele instelling in Leiden ligt lager. Alleen BplusC en LVC zijn iets vaker bezocht. Tabel 17.4.a Bekendheid van en bezoek aan culturele instellingen en plekken, , in procenten Bekendheid Bezoek * * Leidse Schouwburg - 98% 97% 87% 34% 39% 36% 38% LAKTheater - 91% 93% 83% - 20% 26% 23% Stedelijk museum de Lakenhal - 92% 95% 83% 24% 25% 33% 28% Molenmuseum De Valk - 91% 94% 81% - 11% 15% 11% De Pieterskerk (als concertlocatie)* - 97% 93% 80% - 46% 29% 23% LVC - 81% 76% 69% 11% 12% 11% 14% De Waag (als concertlocatie) % 61% % 11% BplusC % 59% % 33% Scheltemacomplex - 53%* 65% 55% - 23%* 24% 17% Kunstcentrum Haagweg % 50% % 9% De Q-bus - 37% 32% 30% - 7% 6% 6% Theater Imperium % 24% - - 3% 4% * In 2005 alleen gevraagd naar de Pieterskerk; in 2008 naar het Scheltemacomplex ** Tot en met 2009 zijn de gegevens telefonisch gevraagd, in 2011 via internet en schriftelijk. Hierdoor is de vergelijking van 2011 met voorgaande jaren (soms) niet goed mogelijk (zie ook bijlage A Onderzoeksverantwoording). 11

12 Bezoek naar doelgroep Leidenaren met een hoger inkomen en hoger opgeleiden bezoeken meer dan gemiddeld één of meer culturele instellingen per jaar. Lager opgeleiden doen dit het minst vaak. Daarnaast gaan 65-plussers minder vaak naar een culturele instelling. Dit geldt echter niet voor de Lakenhal en de Pieterskerk, waar 65-plussers vaker naartoe gaan en Leidenaren tot 35 jaar duidelijk minder vaak. Jongeren van 18 tot 25 jaar bezoeken vaker het LVC. De Leidse Schouwburg, het Scheltema-complex en BplusC worden meer dan gemiddeld bezocht door hoger opgeleiden. Tabel 17.4.b Bezoek aan culturele instellingen/plekken naar leeftijd, opleiding, huishoudinkomen en sekse, in procenten Totaal jr jr jr jr. 65+ jr. Lager Middel baar Hoger < > Man Vrouw Totaal participatie (minimaal 1 cult. inst. 68% 66% 72% 69% 71% 56% 45% 64% 79% 63% 60% 83% 67% 68% bezocht) Bezoekers per instelling Leidse Schouwburg 38% 35% 35% 44% 40% 34% 23% 35% 46% 31% 31% 53% 34% 42% LAKTheater 23% 25% 18% 20% 30% 24% 14% 17% 30% 22% 18% 27% 18% 28% Stedelijk museum de Lakenhal 28% 14% 17% 25% 37% 49% 21% 21% 33% 26% 28% 32% 27% 28% Molenmuseum De Valk 11% 4% 9% 15% 10% 14% 11% 7% 12% 9% 8% 13% 11% 10% De Pieterskerk (als concertlocatie) 23% 14% 22% 14% 33% 36% 18% 16% 29% 20% 23% 27% 23% 23% LVC 14% 31% 17% 13% 7% 3% 7% 19% 15% 21% 13% 13% 17% 12% De Waag (als concertlocatie) 11% 7% 7% 11% 18% 15% 10% 9% 13% 11% 10% 14% 13% 9% BplusC 33% 22% 28% 42% 36% 34% 21% 29% 40% 31% 30% 43% 30% 36% Scheltemacomplex 17% 8% 19% 14% 26% 14% 7% 11% 22% 12% 10% 28% 14% 19% Kunstcentrum Haagweg 4 9% 2% 3% 9% 17% 11% 9% 8% 10% 11% 7% 10% 8% 9% De Q-bus 6% 8% 6% 8% 7% 4% 3% 7% 7% 6% 7% 7% 8% 5% Theater Imperium 4% 3% 3% 4% 7% 3% 2% 3% 6% 4% 4% 5% 4% 4% * minder dan 1% 12

13 17.5 Culturele festivals Naast culturele instellingen en voorzieningen kent Leiden ook verschillende culturele festivals. Dit jaar zijn 17 festivals voorgelegd aan de Leidenaren met de vraag of zij de festivals kennen en of zij deze de afgelopen 12 maanden hebben bezocht. De meest bekende festivals zijn Werfpop, het Leids Cabaret Festival, de Leidse Jazzweek, het Rapenburgconcert, het Leids Filmfestival en Museumnacht. Minimaal zes van de tien Leidenaren kent deze festivals. Vergeleken met voorgaande jaren is de bekendheid van vrijwel alle festivals gedaald. Dit zou te maken kunnen hebben met de gewijzigde vorm van enquêteren: digitaal/schriftelijk in plaats van telefonisch. De meest bezochte festivals zijn het Rapenburgconcert, de Leidse Jazzweek, de Kunstroute en Werfpop. Naast de bekendheid is ook het bezoek aan de meeste festivals afgenomen, zij het veel minder sterk. Ook dit kan samenhangen met de gewijzigde manier van enquêteren. De bezoekaandelen aan Werfpop, het Leids Filmfestival, de Kunstroute en de Popronde zijn vrijwel gelijk gebleven. Tabel 17.5.a Bekendheid van en bezoek aan culturele festivals, , in procenten Bekendheid Bezoek * * Totaal (minimaal 1 festival bekend, resp. bezocht) - 96% 98% 92% - 42% 55% 51% Werfpop 84% 84% 83% 76% 20% 11% 13% 14% Leids Cabaret Festival 71% 6% Leidse Jazzweek % 65% % 15% Rapenburgconcert - 77% 82% 63% - 20% 24% 19% Leids Filmfestival % 62% % 10% Museumnacht % 9% Kunstroute - 41% 61% 44% - 10% 15% 15% Leidse Draaiorgeldag - 38% 58% 38% - 5% 10% 7% NS Try Out festival % % Gouden Pet festival 46% 41% 44% 31% 14% 11% 13% 9% Scratch muziekdagen % % Tam Tam festival 16% 29% 29% 23% 2% 2% 4% 3% Stukafest % % Openlucht Poëziemanifestatie - 27% 29% 17% - 4% 6% 4% Popronde % 10% - - 1% 1% Key of Life % % Leidse Muziek Play In % % * Tot en met 2009 zijn de gegevens telefonisch gevraagd, in 2011 via internet en schriftelijk. Hierdoor is de vergelijking van 2011 met voorgaande jaren (soms) niet goed mogelijk(zie ook bijlage A Onderzoeksverantwoording). 13

14 Bezoek naar doelgroep Lager opgeleiden, 65-plussers maar ook jongeren van 18 tot 25 jaar bezoeken relatief minder vaak een cultureel festival. Er is wel een verschil naar type festival. Zo gaan jongeren van 18 tot 25 jaar meer dan gemiddeld naar het NS Try Out festival. Leidenaren van 50 tot 65 jaar bezoeken meer dan gemiddeld de kunstroute, het Rapenburgconcert en het Gouden Petfestival. 65-Plussers bezoeken vaker de Leidse Draaiorgeldag. Dit geldt ook voor lager opgeleiden. Tabel 17.5.b Bezoek aan culturele festivals, naar leeftijd, opleiding, huishoudinkomen en sekse, in procenten Totaal jr jr jr jr. 65+ jr. Lager Middel baar Hoger < > Man Vrouw Totaal participatie (min. 1 festival 51% 43% 57% 46% 60% 43% 39% 44% 61% 46% 54% 57% 50% 51% bezocht) Werfpop 14% 16% 21% 11% 15% 7% 12% 17% 13% 13% 20% 11% 19% 10% Leids Cabaret Festival 6% 8% 7% 7% 6% 2% 3% 6% 8% 5% 5% 6% 5% 7% Leidse Jazzweek 15% 14% 18% 17% 14% 8% 9% 16% 16% 13% 15% 16% 17% 13% Rapenburgconcert 19% 7% 19% 17% 30% 17% 13% 13% 24% 15% 21% 24% 20% 17% Leids Filmfestival 10% 3% 16% 10% 12% 6% 4% 5% 15% 9% 9% 15% 12% 8% Museumnacht 9% 11% 15% 7% 8% 5% 4% 5% 14% 11% 9% 7% 9% 10% Kunstroute 15% 3% 9% 16% 27% 15% 9% 10% 19% 11% 12% 20% 12% 17% Leidse Draaiorgeldag 7% 2% 4% 4% 11% 15% 12% 7% 5% 7% 7% 6% 7% 7% NS Try Out festival 12% 21% 17% 9% 10% 6% 4% 12% 16% 14% 10% 15% 10% 14% Gouden Pet festival 9% 3% 3% 9% 18% 12% 11% 9% 9% 6% 13% 10% 9% 10% Scratch muziekdagen 5% 2% 2% 4% 6% 13% 3% 3% 7% 3% 5% 9% 3% 7% Tam Tam festival 3% * 1% 3% 4% 3% 5% 3% 2% 2% 5% 1% 3% 2% Stukafest 3% 13% 3% * 2% 2% 2% 3% 4% 8% 1% 1% 4% 2% Openlucht Poëziemanifestatie 4% * 2% 5% 9% 4% 2% 1% 7% 5% 4% 6% 4% 5% Popronde 1% 1% * 2% 1% * 1% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% Key of Life 1% * 1% 1% 2% 1% 1% * 1% 1% 2% 1% 1% 1% Leidse Muziek Play In 1% * * 1% 2% * 1% * 1% 0% 1% 1% * 1% * minder dan 1% 14

15 17.6 Cultuur in de wijk Naast de grotere Leidse voorstellingen, tentoonstellingen en festivals worden er ook in de wijken zelf op kleinere schaal soms vergelijkbare activiteiten georganiseerd. Circa één op de tien Leidenaren kan één of meer van dergelijke wijkgerichte culturele activiteiten noemen die ze in het afgelopen jaar zelf hebben bezocht. Inwoners van het Stevenshofdistrict en Binnenstad-Zuid noemen relatief vaker één of meer bezochte wijkgerichte activiteiten. Een wijkfeest of een kunst/cultuuractiviteit worden hierbij het meest naar voren gebracht. Tabel 17.6 Deelname aan een culturele activiteit in de wijk, naar district, in procenten (n=707) Binnenstad-Zuid 18% Binnenstad-Noord 8% Leiden Noord 11% Roodenburgerdistrict 12% Bos- en Gasthuisdistrict 11% Morsdistrict 9% Merenwijkdistrict 2% Stevenshofdistrict 22% Totaal Leiden 11% Van de inwoners die hebben aangegeven één of meer wijkgerichte activiteiten te hebben bezocht, geeft twee derde aan (69%) deze activiteit(en) ook te bezoeken indien ze in het centrum van Leiden zouden worden georganiseerd. 15

16 17.7 Culturele activiteiten Evenals voorgaande jaren beoefenen ruim vier op de tien Leidenaren (43%) zelf een culturele activiteit. Tekenen of schilderen, muziek maken (instrument bespelen of zingen), fotografie/film/ video, zingen en dansen zijn het meest populair. Vergeleken met voorgaande jaren lijkt de interesse voor de meeste culturele activiteiten te zijn toegenomen, vooral voor tekenen of schilderen, zingen en dansen. Grafiek 17.7.a Uitoefenen van culturele activiteiten, *, in procenten Totaal participatie 43% Tekenen, schilderen 16% Muziekinstrument bespelen 14% Fotografie, film, video 11% Zingen 11% Dansen 10% Verhalen en gedichten schrijven 7% Beeldhouwen, pottenbakken 6% 2002 Werken met textiel 5% 2005 Websites ontwerpen 4% Muziek maken op de computer 3% Toneelspelen 2% 0% 25% 50% 75% 100% * Tot en met 2010 zijn de gegevens telefonisch gevraagd, in 2011 via internet en schriftelijk. Hierdoor is de vergelijking van 2011 met voorgaande jaren (soms) niet goed mogelijk (zie ook bijlage A Onderzoeksverantwoording). Sommige culturele activiteiten vinden veelal in georganiseerd verband plaats (toneel, dansen, zingen en beeldhouwen), andere veelal individueel (muziek maken op de computer, websites ontwerpen, fotografie/film/video, tekenen/schilderen en verhalen schrijven). 16

17 De intensiteit waarin culturele activiteiten worden beoefend, varieert nogal. Het bespelen van een muziekinstrument wordt het meest intensief beoefend, werken met textiel en het ontwerpen van websites vaker incidenteel. Tabel 17.7.b Frequentie van en wijze waarop culturele activiteiten worden beoefend, in procenten Incidenteel (1-11x) Onregelmatig (12-60x) Regelmatig (61-120x) Intensief (> 121 x) Totaal Alleen georganiseerd Alleen individue el Beide Totaal Tekenen, schilderen 57% 35% 2% 6% 100% 14% 84% 2% 100% Muziekinstrument bespelen 28% 37% 8% 27% 100% 13% 67% 20% 100% Fotografie, film, video 52% 41% 1% 6% 100% 15% 84% 1% 100% Zingen 42% 38% 8% 12% 100% 36% 53% 11% 100% Dansen 46% 49% 4% 1% 100% 49% 35% 16% 100% Verhalen en gedichten schrijven 55% 28% 6% 11% 100% 12% 81% 7% 100% Beeldhouwen, pottenbakken 63% 28% 2% 7% 100% 34% 63% 3% 100% Werken met textiel 80% 17% 3% * 100% 14% 78% 8% 100% Websites ontwerpen 76% 11% 3% 10% 100% 3% 90% 7% 100% Muziek maken op de computer 48% 37% * 15% 100% * 95% 5% 100% Toneelspelen 46% 28% 13% 13% 100% 50% 43% 7% 100% * minder dan 1% Een derde van de beoefenaars van één of meer culturele activiteiten staat ingeschreven bij een instelling voor kunstzinnige vorming of een vereniging, meestal in Leiden. Omgerekend naar alle Leidenaren, dus ook Leidenaren die geen culturele activiteiten uitoefenen, betekent dit dat circa 14% van alle Leidenaren aangesloten is bij een culturele instelling of vereniging. Dit aandeel ligt wat lager dan voorgaande jaren. Tabel 17.7.c Wijze waarop en plaats waar de culturele activiteiten worden uitgeoefend, *, in procenten In % alle Leidenaren In % alle beoefenaars culturele activiteiten * * Bij instelling kunstzinnige vorming, vereniging of 10% 14% 10% 24% 33% 23% club in Leiden 17% Bij instelling/vereniging/club, maar alleen buiten 3% 3% 4% 8% 7% 10% Leiden maar niet bij een instelling/ vereniging/ club % % Alleen individueel 26% 28% 26% 24% 68% 60% 55% Doet geen culturele activiteit 57% 59% 57% 57% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% * Tot en met 2010 zijn de gegevens telefonisch gevraagd, in 2011 via internet en schriftelijk. Hierdoor is de vergelijking van 2011 met voorgaande jaren (soms) niet goed mogelijk (zie ook bijlage A Onderzoeksverantwoording). 17

18 Culturele activiteiten naar doelgroep Jongeren van 18 tot 25 jaar en hoger opgeleiden beoefenen vaker een culturele activiteit dan lager opgeleiden en 65-plussers. Jongeren van 18 tot 35 jaar zingen vooral vaker en beoefenen vaker een muziekinstrument. Fotografie wordt meer dan gemiddeld gedaan door Leidenaren met een hoger inkomen, terwijl lagere inkomens relatief vaak aan zang doen. Tabel 17.7.d Uitoefenen van culturele activiteiten naar leeftijd, opleiding, huishoudinkomen en sekse, in procenten Totaal jr jr jr jr. 65+ jr. Lager Middel baar Hoger < > Man Vrouw Totaal participatie (beoefent min. 1 activiteit) 43% 55% 44% 40% 48% 28% 24% 37% 54% 48% 35% 51% 41% 45% Beoefenaars per activiteit Tekenen, schilderen 16% 19% 13% 16% 17% 13% 10% 14% 19% 19% 13% 18% 13% 19% Muziekinstrument bespelen 14% 24% 14% 12% 11% 9% 8% 15% 15% 14% 11% 16% 16% 11% Fotografie, film, video 11% 7% 8% 17% 13% 8% 7% 9% 14% 8% 10% 16% 13% 9% Zingen 11% 22% 12% 9% 10% 5% 5% 11% 14% 16% 6% 13% 10% 13% Dans, ballet 10% 14% 11% 12% 7% 3% 2% 9% 13% 12% 7% 12% 5% 13% Verhalen en gedichten 7% 9% 9% 9% 5% 5% 2% 4% 11% 9% 4% 9% 7% 8% schrijven Beeldhouwen, pottenbakken 6% 4% 5% 9% 8% 5% 4% 5% 8% 7% 6% 5% 1% 11% Werken met textiel 5% 3% 4% 5% 6% 3% 1% 2% 7% 4% 5% 5% 1% 8% Websites ontwerpen 4% 5% 3% 6% 4% 1% 2% 3% 5% 6% 4% 4% 6% 2% Muziek maken op de 3% 8% 1% 2% 1% 1% 1% 5% 2% 2% 2% 5% 5% 1% computer Toneel 2% 6% 3% 1% 3% * 1% 3% 3% 4% 1% 2% 2% 3% * minder dan 1% 18

Grafiek 23.1a Bezoek aan culturele voorstellingen en voorzieningen de afgelopen 12 maanden, 2002-2013 29% 26% 26% 26% 19% 17% 12% 10%

Grafiek 23.1a Bezoek aan culturele voorstellingen en voorzieningen de afgelopen 12 maanden, 2002-2013 29% 26% 26% 26% 19% 17% 12% 10% 23 CULTUURPARTICIPATIE De bekendheid en het gebruik van de diverse culturele voorzieningen, instellingen, plekken en festivals staan centraal in dit hoofdstuk. Daarnaast wordt ingegaan op de mate waarin

Nadere informatie

Hoofdstuk 21. Cultuur

Hoofdstuk 21. Cultuur Hoofdstuk 21. Cultuur Samenvatting Evenals in 2003, heeft driekwart van de Leidenaren in de afgelopen 12 maanden één of meerdere culturele voorstellingen of voorzieningen bezocht. De bioscoop is veruit

Nadere informatie

Hoofdstuk 37. Cultuurparticipatie

Hoofdstuk 37. Cultuurparticipatie Hoofdstuk 37. Cultuurparticipatie Samenvatting Culturele voorstellingen en voorzieningen Acht op de tien Leidenaren heeft in de afgelopen 12 maanden één of meerdere culturele voorstellingen of voorzieningen

Nadere informatie

Hoofdstuk 22. Cultuur

Hoofdstuk 22. Cultuur Hoofdstuk 22. Cultuur Samenvatting Driekwart van de Leidenaren heeft in de afgelopen 12 maanden één of meer culturele voorstellingen of voorzieningen bezocht. De bioscoop is veruit het meest populair,

Nadere informatie

Cultuur in cijfers Leiden 2011

Cultuur in cijfers Leiden 2011 Maart 2011 Cultuur in cijfers Leiden 2011 Leiden is een historische stad met een breed aanbod aan culturele voorzieningen. Zo is de oudste schouwburg van het land hier te vinden, zijn de musea flinke publiekstrekkers,

Nadere informatie

CULTUURPARTICIPATIE (2015)

CULTUURPARTICIPATIE (2015) CULTUURPARTICIPATIE (2015) 80% van de Eindhovenaren heeft het afgelopen jaar (peilmoment najaar 2015) een of meerdere culturele voorstellingen bezocht. In 2014 was dat 78%. Het vaakst ging men naar de

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Theaterbezoek van Lelystedelingen in 2006

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Theaterbezoek van Lelystedelingen in 2006 LelyStadsGeluiden De mening van de inwoners gepeild Theaterbezoek van Lelystedelingen in 2006 In november 2006 is aan leden van het LelyStadsPanel een vragenlijst voorgelegd over hun bezoek aan theater.

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek cultuurparticipatie 2010

Samenvatting onderzoek cultuurparticipatie 2010 Samenvatting onderzoek cultuurparticipatie 2010 Belangrijkste uitkomsten van het onderzoek 2010 Deelname aan culturele activiteiten in shertogenbosch licht toegenomen Het opleidingsniveau is het meest

Nadere informatie

HET BURGERPANEL OVER CULTUUR

HET BURGERPANEL OVER CULTUUR HET BURGERPANEL OVER CULTUUR Gemeente Lansingerland December 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/217 Datum December 2016

Nadere informatie

Gemeente Breda. Bestuursdienst Afdeling Onderzoek en Informatie. Cultuurparticipatie in Breda

Gemeente Breda. Bestuursdienst Afdeling Onderzoek en Informatie. Cultuurparticipatie in Breda Gemeente Breda Bestuursdienst Afdeling Onderzoek en Informatie Cultuurparticipatie in Breda In opdracht van: OntwikkelingsDienst Breda, Vakdirectie Cultuur Uitgave: Gemeente Breda, Bestuursdienst Afdeling

Nadere informatie

Gultuur voor iedereen?!

Gultuur voor iedereen?! Provinciale Staten renthe Gultuur voor iedereen?! Een herhaalde meting naar kunst- en cultuurparticipatie in Drenthe Auteur: Datum: Mijke Boedeltje 11 december2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 2. Doel-

Nadere informatie

CULTUURMONITOR HEERLEN VOLWASSENEN

CULTUURMONITOR HEERLEN VOLWASSENEN CULTUURMONITOR HEERLEN VOLWASSENEN September 2012 Bureau Onderzoek & Statistiek Gemeente Heerlen INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 5 1.1 Algemeen 5 1.2 Doel van het onderzoek 5 1.3 Leeswijzer 6 2. Begrippenlijst

Nadere informatie

Cultuurparticipatie in Delft Een onderzoek naar deelname van Delftenaren aan cultuur in 2015

Cultuurparticipatie in Delft Een onderzoek naar deelname van Delftenaren aan cultuur in 2015 Cultuurparticipatie in Delft Een onderzoek naar deelname van Delftenaren aan cultuur in 2015 Gemeente Delft Cluster GBO / Kennisveld Informatie BBI / Onderzoek & Statistiek December 2015 Samenvatting

Nadere informatie

Onderzoek Cultuurparticipatie

Onderzoek Cultuurparticipatie Rapportage Onderzoek cultuurparticipatie In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente Kicky Daoud, Marjon Dankaart en Cees Trappenburg Utrecht, december 2015 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest

Nadere informatie

De mening van de inwoners gepeild. Cultuurpeiling 2011. gemeente. Onderzoek en Statistiek November 2011

De mening van de inwoners gepeild. Cultuurpeiling 2011. gemeente. Onderzoek en Statistiek November 2011 LelyStadsGeLUIDEN De mening van de inwoners gepeild Cultuurpeiling 2011 Onderzoek en Statistiek November 2011 gemeente Colofon Dit is een prognose gemaakt door: Team Onderzoek en Statistiek Deze prognose

Nadere informatie

Hoofdstuk 18 Regionaal archief en Open monumentdagen

Hoofdstuk 18 Regionaal archief en Open monumentdagen Hoofdstuk 18 Regionaal archief en Open monumentdagen Samenvatting Regionaal Archief Leiden Eén op de vijf Leidenaren heeft het afgelopen jaar informatie gezocht over de geschiedenis van Leiden en omgeving

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERANTWOORDING VRAGENLIJSTFREQUENTIES

ONDERZOEKSVERANTWOORDING VRAGENLIJSTFREQUENTIES ONDERZOEKSVERANTWOORDING EN VRAGENLIJSTFREQUENTIES Cultuurpeiling, 2007 De huidige cultuurnota loopt tot en met 2008. De nieuwe nota zal betrekking hebben op de periode tot en met 2012. Om tot een goed

Nadere informatie

Hoofdstuk 10 Parkeren

Hoofdstuk 10 Parkeren Hoofdstuk 10 Parkeren Samenvatting Zeven op de tien Leidse huishoudens beschikken over één of meer auto s. Eén op de vijf huishoudens heeft te maken met betaald parkeren in de eigen straat of in aangrenzende

Nadere informatie

VTO-cultuurvragen. Pagina 1 van 12 Cultuurvragen uit VTO SCP/CBS

VTO-cultuurvragen. Pagina 1 van 12 Cultuurvragen uit VTO SCP/CBS VTO-cultuurvragen Onderstaand zijn de vraagformuleringen zoals gehanteerd in VTO2012 afgedrukt. De respondenten kregen een brief toegestuurd waarin ze uitgenodigd werden om de VTOenquête via het internet

Nadere informatie

worden gerealiseerd om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Resultaten Brabantpanel-onderzoek Brabantse Cultuur Monitor november 2007

worden gerealiseerd om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Resultaten Brabantpanel-onderzoek Brabantse Cultuur Monitor november 2007 Respons Het veldwerk voor de Brabantse Cultuurmonitor is uitgevoerd in de periode van 15 oktober 2007 tot 13 november 2007. Op 15 oktober 2007 is er namens de provincie een door gedeputeerde Van Haaften

Nadere informatie

Dit hoofdstuk heeft raakvlakken met hoofdstuk 8 over Toerisme en recreatie, daar staat bijvoorbeeld meer informatie over evenementen.

Dit hoofdstuk heeft raakvlakken met hoofdstuk 8 over Toerisme en recreatie, daar staat bijvoorbeeld meer informatie over evenementen. Hoofdstuk 12 Cultuur 12.1 Inleiding Cultuur is één van de peilers van de stadsvisie Leiden, stad van ontdekkingen. Leiden is een historische stad met een breed aanbod aan culturele voorzieningen. Zo is

Nadere informatie

Cultuurparticipatie van Rotterdammers, 2011

Cultuurparticipatie van Rotterdammers, 2011 Cultuurparticipatie van Rotterdammers, 2011 Cultuurparticipatie van Rotterdammers, 2011 drs. M. Heessels en drs. C. de Vries Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Augustus 2012 In opdracht van gemeente

Nadere informatie

CULTUURPARTICIPATIE IN EDE 2006

CULTUURPARTICIPATIE IN EDE 2006 CULTUURPARTICIPATIE IN EDE 26 17-4-27 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. Cultuurparticipatie in Ede...5 2.1. Actieve cultuurparticipatie in Ede...5 2.2. Mening over het aanbod van kunst en cultuur in

Nadere informatie

CULTUURMONITOR EMMEN 2017 Colofon Titel: Rapportage Cultuurmonitor Emmen 2017 Datum: september 2017 Opdrachtgever: Auteur: Gemeente Emmen Marja Janssens, Imke Oosting, Iris Holman Adressen: CMO STAMM

Nadere informatie

Bijlage B Sport en cultuur. Annet Tiessen-Raaphorst Andries van den Broek

Bijlage B Sport en cultuur. Annet Tiessen-Raaphorst Andries van den Broek Bijlage B Sport en cultuur Annet Tiessen-Raaphorst Andries van den Broek Ter toelichting Deze bijlage bevat beschrijvende tabellen van de deelname aan diverse specifieke vormen van cultuurbezoek en cultuurbeoefening

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Cultuurpeiling 2007

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Cultuurpeiling 2007 LelyStadsGeluiden De mening van de inwoners gepeild Cultuurpeiling 2007 De huidige cultuurnota loopt tot en met 2008. De nieuwe nota zal betrekking hebben op de periode tot en met 2012. Om tot een goed

Nadere informatie

Hoofdstuk 23. Stadsbezoek

Hoofdstuk 23. Stadsbezoek Hoofdstuk 23. Stadsbezoek Samenvatting De stad Leiden is onlosmakelijk verbonden met zijn historische kern. Bijna zeven op de tien Leidenaren wandelt wel eens rond om van hiervan te genieten. Zij vinden

Nadere informatie

GEMEENTE EMMEN CULTUURMONITOR 2014

GEMEENTE EMMEN CULTUURMONITOR 2014 GEMEENTE EMMEN CULTUURMONITOR 2014 RAPPORT // 14 MEI 2014 Opdrachtgever Gemeente Emmen Afdeling Beleid en Regie Team Jeugd, Cultuur en Onderwijs Contactpersoon Pieternel Teekens p.teekens@emmen.nl Opdrachtnemer

Nadere informatie

Elektronische dienstverlening

Elektronische dienstverlening Hoofdstuk 4 Elektronische dienstverlening Samenvatting Bewoners kunnen voor steeds meer diensten gebruik maken van de website van de gemeente. De beschikbaarheid van internet mag hierbij vrijwel geen beperkingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 15. Gemeentelijke website

Hoofdstuk 15. Gemeentelijke website Hoofdstuk 15. Gemeentelijke website Samenvatting Van alle Leidenaren heeft 88% de beschikking over internet: 85% beschikt ook thuis over internet, alleen elders. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar. De

Nadere informatie

Rapportage cultuuronderzoeken Uitkomsten van het bevolkingsonderzoek cultuurparticipatie en de publieksonderzoeken bij de culturele podia

Rapportage cultuuronderzoeken Uitkomsten van het bevolkingsonderzoek cultuurparticipatie en de publieksonderzoeken bij de culturele podia Rapportage cultuuronderzoeken 007 Uitkomsten van het bevolkingsonderzoek cultuurparticipatie en de publieksonderzoeken bij de culturele podia O&S Nijmegen mei 008 Inhoudsopgave Samenvatting. Inleiding.

Nadere informatie

Cultuurparticipatie van Rotterdammers, 2013

Cultuurparticipatie van Rotterdammers, 2013 rotterdam.nl/onderzoek Cultuurparticipatie van Rotterdammers, 2013 Onderzoek en Business Intelligence Cultuurparticipatie van Rotterdammers, 2013 drs. C. de Vries Dienstencentrum Onderzoek en Business

Nadere informatie

Hoofdstuk 18. Stedelijk cursusaanbod

Hoofdstuk 18. Stedelijk cursusaanbod Hoofdstuk 18. Stedelijk cursusaanbod Samenvatting Bijna zes op de tien Leidenaren geeft aan ruwweg op de hoogte te zijn van het Leids aanbod aan cursussen op het gebied van kunst, cultuur en educatie.

Nadere informatie

De mening van de inwoners gepeild. Cultuurpeiling 2015

De mening van de inwoners gepeild. Cultuurpeiling 2015 LelyStadsGeLUIDEN De mening van de inwoners gepeild Cultuurpeiling 2015 Augustus 2015 Colofon Dit is een rapportage opgesteld door: Team Onderzoek en Statistiek Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek

Nadere informatie

Gemeente Breda. Rapportage Digipanel. SSC Onderzoek en Informatie. "Hoe zit het eigenlijk met de jeugd van tegenwoordig?"

Gemeente Breda. Rapportage Digipanel. SSC Onderzoek en Informatie. Hoe zit het eigenlijk met de jeugd van tegenwoordig? Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Rapportage Digipanel "Hoe zit het eigenlijk met de jeugd van tegenwoordig?" Publicatienummer: 54321 Datum: december 2010 In opdracht van: Gemeente Breda Afdeling

Nadere informatie

Cultuurbereik in Noord-Holland 2009

Cultuurbereik in Noord-Holland 2009 Cultuurbereik in Noord-Holland 2009 drs. Robert Selten (Dienst Onderzoek en Statistiek, Gemeente Amsterdam) dr. Willem Bosveld (Dienst Onderzoek en Statistiek, Gemeente Amsterdam) drs. Stella Blom (DSP-groep)

Nadere informatie

Bioscoopbezoek. Algemeen cultuurparticipatiecijfer (samenstelling van meer dan 40 activiteiten concerten, festivals, podium, musea, film)

Bioscoopbezoek. Algemeen cultuurparticipatiecijfer (samenstelling van meer dan 40 activiteiten concerten, festivals, podium, musea, film) Algemeen cultuurparticipatiecijfer (samenstelling van meer dan 40 activiteiten concerten, festivals, podium, musea, film) 10 1. Musea/tentoonstellingen 2. Bioscoopbezoek 3. Podiumkunsten 4. Erfgoedactiviteiten

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Samenvatting De binnenstad van Leiden krijgt een voldoende (7,1) van de Leidenaren. Wanneer wordt gevraagd naar de ontwikkeling van de afgelopen twee jaar, dan geven meer

Nadere informatie

CULTUURMONITOR HEERLEN 2014

CULTUURMONITOR HEERLEN 2014 CULTUURMONITOR HEERLEN 2014 Maart 2015 Bureau Onderzoek & Statistiek Gemeente Heerlen INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 5 1.1 Algemeen 5 1.2 Doel van het onderzoek 5 1.3 Leeswijzer 6 2. Begrippenlijst 7 3. Samenvatting

Nadere informatie

Hoofdstuk 24. Warenmarkten

Hoofdstuk 24. Warenmarkten Hoofdstuk 24. Warenmarkten Samenvatting Leiden kent op twee dagen de en op drie dagen verschillende wijkmarkten. Acht op de tien Leidenaren bezoekt wel eens één van deze markten. De op zaterdag wordt veruit

Nadere informatie

Hoofdstuk 21. Warenmarkten

Hoofdstuk 21. Warenmarkten Hoofdstuk 21. Warenmarkten Samenvatting Leiden kent twee centrummarkten op en en drie wijkmarkten. Acht op de tien Leidenaren bezoekt wel eens één van deze markten. De centrummarkt op wordt veruit het

Nadere informatie

Hoofdstuk 8. Stadsbezoek

Hoofdstuk 8. Stadsbezoek Hoofdstuk 8. Stadsbezoek Samenvatting Tweederde van de Leidenaren geeft aan wel eens in Leiden rond te lopen om van de historische kern te genieten. Zij vinden de historische kern met name aantrekkelijk

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Gemeentelijke website

Hoofdstuk 9. Gemeentelijke website Hoofdstuk 9. Gemeentelijke website Samenvatting Het percentage Leidenaren dat thuis kan beschikken over internet is, na een snelle toename in eerdere jaren, dit jaar vrijwel gestabiliseerd tot op 77%.

Nadere informatie

Senioren en cultuur. Interesses, motieven, kansen en beperkingen

Senioren en cultuur. Interesses, motieven, kansen en beperkingen Senioren en cultuur Interesses, motieven, kansen en beperkingen Senioren en cultuur Interesses, motieven, kansen en beperkingen drs. E. Edelmann PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in

Nadere informatie

Cultuuronderzoek Metropoolregio Amsterdam

Cultuuronderzoek Metropoolregio Amsterdam Cultuuronderzoek Metropoolregio Amsterdam In opdracht van: Provincie Noord-Holland Projectnummer: 14209 Museumles Rijksmuseum, fotograaf Edwin van Eis (2013) Anne Huijzer Stefan Zuurbier Carine van Oosteren

Nadere informatie

Gemeente Houten Cultuur, verkeer en groen. Den Dolder, 19 mei 2008 ir. Martine van Doornmalen ir. Ingmar van den Brink

Gemeente Houten Cultuur, verkeer en groen. Den Dolder, 19 mei 2008 ir. Martine van Doornmalen ir. Ingmar van den Brink Gemeente Houten Cultuur, verkeer en groen ADV Market Research B.V. Den Dolder, 19 mei 2008 ir. Martine van Doornmalen ir. Ingmar van den Brink Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie Hoofdstuk 24 Financiële situatie Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren zijn bekend

Nadere informatie

Hoofdstuk 17. Stadsbezoek Hoofdstuk 18. Leiden Marketing

Hoofdstuk 17. Stadsbezoek Hoofdstuk 18. Leiden Marketing Hoofdstuk 17. Stadsbezoek Hoofdstuk 18. Leiden Marketing Samenvatting De stad Leiden is onlosmakelijk verbonden met zijn historische kern. Als gevraagd wordt welke aspecten Leiden aantrekkelijk maken voor

Nadere informatie

Stadspanel Enkhuizen. Gemeente Enkhuizen Januari 2012

Stadspanel Enkhuizen. Gemeente Enkhuizen Januari 2012 Gemeente Enkhuizen Januari 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-1815 Datum : Januari 2012 Opdrachtgever : Gemeente

Nadere informatie

Cultuur- en uitgaansmonitor 2008

Cultuur- en uitgaansmonitor 2008 Onderzoek Ontwikkeling Statistiek Cultuur- en uitgaansmonitor 2008 Ede, december 2008 OO&S Concernzaken Cultuur- en uitgaansmonitor 2008 Rapportage Ede, februari 2009 OO&S Inhoudsopgave Managementsamenvatting...

Nadere informatie

Gemeente Lelystad, team Onderzoek 1

Gemeente Lelystad, team Onderzoek 1 Gemeente Lelystad, team Onderzoek 1 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING...4 1. INLEIDING...8 1.1. Burgerpeilingen...8 1.2 Cultuurnota...8 1.3 Richtlijn Cultuurparticipatie Onderzoek...9 1.4 Leeswijzer...10 2. PODIUMKUNSTEN...11

Nadere informatie

Resultaten Brabantpanel-onderzoek Brabanders en Cultuur juli 2010

Resultaten Brabantpanel-onderzoek Brabanders en Cultuur juli 2010 Steekproef Voor de uitvoering van het onderzoek is een aselecte, naar de vier Brabantse regio s gestratificeerde steekproef uit het PTT afgiftepunten bestand particuliere huishoudens via Cendris aangeschaft.

Nadere informatie

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk 30 FINANCIËLE SITUATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële situatie van de Leidse burgers. In de enquête wordt onder andere gevraagd hoe moeilijk of gemakkelijk men rond kan komen met het

Nadere informatie

Hoofdstuk 14. Gemeentelijke website

Hoofdstuk 14. Gemeentelijke website Hoofdstuk 14. Gemeentelijke website Samenvatting Van alle Leidenaren heeft 87% de beschikking over internet: 84% beschikt ook thuis over internet, 3% alleen elders. De beschikking over internet is hiermee

Nadere informatie

Cultuur en uitgaan in Ede 2013

Cultuur en uitgaan in Ede 2013 Cultuur en uitgaan in Ede 2013 Cultuur en uitgaan in Ede 2013 2 Inhoudsopgave Kort overzicht van de resultaten... 5 Opzet van het onderzoek... 6 Actieve cultuurparticipatie... 8 Passieve cultuurparticipatie...

Nadere informatie

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek Cultuurbeleving Junipeiling Bewonerspanel Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht van Cultuur Ontwikkelorganisatie Gemeente

Nadere informatie

Pilot cultuurparticipatie Delfshaven

Pilot cultuurparticipatie Delfshaven Pilot cultuurparticipatie Delfshaven Pilot cultuurparticipatie Delfshaven Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) September 2008 In opdracht van Dienst Kunst en Cultuur Centrum voor

Nadere informatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie Hoofdstuk 23 Discriminatie Samenvatting Van de zes voorgelegde vormen van discriminatie komt volgens Leidenaren discriminatie op basis van afkomst het meest voor en discriminatie op basis van sekse het

Nadere informatie

Hoofdstuk 14 Meeuwenoverlast

Hoofdstuk 14 Meeuwenoverlast Hoofdstuk 14 Meeuwenoverlast Samenvatting Twee derde van alle Leidenaren geeft aan bij hen in de buurt overlast van meeuwen te hebben. Vergeleken met voorgaande jaren is vooral het aandeel bewoners dat

Nadere informatie

Vrije tijd & Cultuur in Almere 2014. De cultuurparticipatie van Almeerders

Vrije tijd & Cultuur in Almere 2014. De cultuurparticipatie van Almeerders Vrije tijd & Cultuur in Almere 2014 De cultuurparticipatie van Almeerders De cultuurparticipatie van Almeerders 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Volwassenen 1 Belangstelling voor kunst en cultuur en cultuurbezoek...

Nadere informatie

Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011

Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011 Rapport Signaal Uitgave Auteurs Informatie Onderzoek en Integrale Vraagstukken Nr X, Jaargang 2004 Oplage Redactieadres Internet / Intranet X exemplaren Gemeente Den Haag OCW-intranet/Organisatie Postbus

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. Uitgaan, sport en cultuur 2007

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. Uitgaan, sport en cultuur 2007 LelyStadsGeluiden De mening van de jongeren gepeild Uitgaan, sport en cultuur 2007 In 2007 hebben 2.937 jongeren meegewerkt aan de jongerenenquête. Het onderzoek had als doel om in kaart te brengen wat

Nadere informatie

Culturele activiteiten in Noord

Culturele activiteiten in Noord Culturele activiteiten in Noord Samenvatting Wat vinden de inwoners van Amsterdam-Noord van het aanbod van culturele voorzieningen in hun stadsdeel? Deze vraag is gesteld aan het bewonerspanel van het

Nadere informatie

Workshop arrangementontwikkeling en leefstijlen. 4 November 2014 Tinco Lycklama

Workshop arrangementontwikkeling en leefstijlen. 4 November 2014 Tinco Lycklama Workshop arrangementontwikkeling en leefstijlen 4 November 2014 Tinco Lycklama Waarom zijn we bij elkaar? Aanleiding: meer bezoekers, meer bestedingen, sterkere en onderscheidende positionering; Door:

Nadere informatie

Cultuurparticipatie in Deelgemeente Kralingen-Crooswijk

Cultuurparticipatie in Deelgemeente Kralingen-Crooswijk Cultuurparticipatie in Deelgemeente Kralingen-Crooswijk Cultuurparticipatie in deelgemeente Kralingen-Crooswijk Maaike Dujardin & Chris de Vries Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Juli 2009 In

Nadere informatie

Hoofdstuk 8. Openbare Bibliotheek

Hoofdstuk 8. Openbare Bibliotheek Hoofdstuk 8. Openbare Bibliotheek Samenvatting Van alle volwassen Leidenaren bezoekt vier op de tien respondenten wel eens een vestiging van de Leidse Openbare Bibliotheek. De meeste bezoekers zeggen over

Nadere informatie

Cultuurparticipatie in Fryslân 2016

Cultuurparticipatie in Fryslân 2016 Cultuurparticipatie in Fryslân 2016 Colofon: Titel: Cultuurparticipatie in Fryslân 2016 Opdrachtgever: Edith Nobel (K&M) Uitvoering: Afdeling Informatievoorziening / cluster Beleidsonderzoek en Cijfers

Nadere informatie

Cultuurparticipatie van Rotterdammers, 2009

Cultuurparticipatie van Rotterdammers, 2009 Cultuurparticipatie van Rotterdammers, 2009 drs. C. de Vries en drs. M. Epskamp Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) November 2010 In opdracht van de dienst Kunst en Cultuur (gemeente Rotterdam)

Nadere informatie

Rapport Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016

Rapport Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Rapport Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011 INHOUDSOPGAVE Inleiding - 2 - Wat vindt men belangrijk aan het aanbod van kunst en cultuur in Den Haag? - 3 - Hoe

Nadere informatie

Hoofdstuk 15 Onderhoud en netheid van de eigen buurt

Hoofdstuk 15 Onderhoud en netheid van de eigen buurt Hoofdstuk 15 Onderhoud en netheid van de eigen buurt Samenvatting Leidenaren vinden, evenals voorgaande jaren, het groen in de wijk en de inrichting van de wijk de belangrijkste aspecten die een wijk of

Nadere informatie

Snapshot Amateurkunsten

Snapshot Amateurkunsten Snapshot Amateurkunsten Een overzicht van bevindingen uit bevolkings- en scholenonderzoek 2004-2014 Dries Vanherwegen, Jessy Siongers & John Lievens Vakgroep sociologie Onderzoeksgroep CuDOS - UGent AMATEURKUNSTEN

Nadere informatie

Hoofdstuk 22. Parkeren

Hoofdstuk 22. Parkeren Hoofdstuk 22. Parkeren Samenvatting Van alle Leidse huishoudens heeft circa acht op de tien een auto. Gezinnen met kinderen, de hoogste inkomensgroepen en mensen uit de buitenwijken van Leiden hebben relatief

Nadere informatie

Hoofdstuk 25. Parkeren

Hoofdstuk 25. Parkeren Hoofdstuk 25. Parkeren Samenvatting Van alle Leidse huishoudens heeft circa acht op de tien een auto. Jongeren, inwoners uit de Binnenstad, alleenstaanden en huishoudens met een lager inkomen hebben relatief

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website

Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website Samenvatting Van de Leidenaren heeft inmiddels 95% de beschikking over internet. Ruwweg betekent dit dat vrijwel alle Leidenaren tot 65 jaar over internet

Nadere informatie

Cultuurbereik 2005. Sociaal Geografisch Bureau gemeente Dordrecht. drs. F.W. Winterwerp drs. I.A.C. Soffers

Cultuurbereik 2005. Sociaal Geografisch Bureau gemeente Dordrecht. drs. F.W. Winterwerp drs. I.A.C. Soffers Cultuurbereik Sociaal Geografisch Bureau gemeente ordrecht drs. F.W. Winterwerp drs. I.A.C. Soffers juli Colofon Opdrachtgever Tekst rukwerk informatie Sector Cultuur Sociaal Geografisch Bureau Stadsdrukkerij

Nadere informatie

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 6 GEBRUIK VAN INTERNET EN SOCIAL MEDIA De gemeente is benieuwd of alle bewoners beschikking hebben over en gebruik maken van internet en van social media en of men belemmerd wordt als het gaat om informatie

Nadere informatie

Cultuur Bereik Maastrichtenaren 2005

Cultuur Bereik Maastrichtenaren 2005 Cultuur Bereik Maastrichtenaren 05 Rapportage: Gemeente Maastricht Publieke en interne dienstverlening Servicecentrum Onderzoek en Informatie Ans Schoenmakers Duboisdomein 30 Postbus 1992 61 BZ Maastricht

Nadere informatie

Grafiek 8.1a Bezoek aan verschillende bedrijventerreinen in Leiden, in procenten van alle Leidenaren 35% 14% 13% 12%

Grafiek 8.1a Bezoek aan verschillende bedrijventerreinen in Leiden, in procenten van alle Leidenaren 35% 14% 13% 12% 8 BEDRIJVENTERREINEN Leiden kent tien bedrijventerreinen. Het bezoek dat Leidenaren brengen aan de verschillende terreinen en de redenen waarom, vormen het onderwerp van dit hoofdstuk. Daarbij wordt ook

Nadere informatie

Tabel 25.1b Percentage Leidenaren dat meer dan 12 x per jaar aan sport doet, in % van alle Leidenaren

Tabel 25.1b Percentage Leidenaren dat meer dan 12 x per jaar aan sport doet, in % van alle Leidenaren 25 SPORTDEELNAME De sportdeelname van Leidenaren staat centraal in dit hoofdstuk. Het RSO (Richtlijn Sportdeelname Onderzoek), een landelijk standaardmodel voor onderzoek naar sportdeelname, is als uitgangspunt

Nadere informatie

Vrijetijdbesteding in H-I-Ambacht

Vrijetijdbesteding in H-I-Ambacht Vrijetijdbesteding in H-I-Ambacht Bekendheid, gedrag, tevredenheid en behoeften Voor een prettig woonklimaat is het belangrijk dat er voldoende en kwalitatief goede vrijetijdsvoorzieningen in een gemeente

Nadere informatie

Onderzoek Marktbeschrijving Podiumkunsten 2006

Onderzoek Marktbeschrijving Podiumkunsten 2006 Onderzoek Marktbeschrijving Podiumkunsten 2006 Samenvatting en conclusies TNS NIPO Bureau Promotie Podiumkunsten Onderzoeksmethode Dit is een herhalingsonderzoek, het is eerder uitgevoerd over 2002 en

Nadere informatie

JE CULTURELE ZELFPORTRET

JE CULTURELE ZELFPORTRET JE CULTURELE ZELFPORTRET Dit is het culturele zelfportret van Vul alles in hele antwoordzinnen in. Gebruik een ander lettertype of een andere kleur voor de antwoorden. Plak hier je pasfoto Film/tv 1 Ga

Nadere informatie

Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Ruim zeven op de tien Leidenaren

Nadere informatie

Tabellen cultuurparticipatie. s-hertogenbosch. 2004, 2006, 2008 en 2010

Tabellen cultuurparticipatie. s-hertogenbosch. 2004, 2006, 2008 en 2010 Tabellen cultuurparticipatie s-hertogenbosch 2004, 2006, 2008 en O&S, december 1 2 Inhoudsopgave Totaal 5 Culturele voorzieningen en activiteiten 5 Amateurkunstbeoefening 11 Media 13 Cultuurbeleving 16

Nadere informatie

Digipanel Theater aan de Parade

Digipanel Theater aan de Parade Digipanel Theater aan de Parade 20 mei 2011 Afdeling Onderzoek en Statistiek Gemeente s-hertogenbosch Inleiding Het Theater aan de Parade is bijna 40 jaar oud. Op veel punten voldoet het niet meer aan

Nadere informatie

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100% 15 AFVALINZAMELING EN KRINGLOOPWINKEL Om het scheiden en hergebruik van huishoudelijk restafval te stimuleren, wordt regelmatig onderzocht hoe de bewoners van Leiden met hun afval omgaan. Het is inmiddels

Nadere informatie

Grafiek 19.1 Percentage Leidenaren dat zich zorgen maakt over luchtkwaliteit, naar stadsdeel en leeftijdsgroep* 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 19.1 Percentage Leidenaren dat zich zorgen maakt over luchtkwaliteit, naar stadsdeel en leeftijdsgroep* 0% 25% 50% 75% 100% 19 LUCHTKWALITEIT In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de luchtkwaliteit in Leiden. Gevraagd is in hoeverre men zich hier zorgen over maakt. De gemeente heeft diverse maatregelen genomen om de luchtkwaliteit

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2010

Stadsenquête Leiden 2010 Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 42. Vrijwilligerswerk Samenvatting Bijna vier op de tien Leidenaren verricht op dit moment vrijwilligerswerk. Sinds 2001 is het percentage vrijwilligers dat in de Stadsenquête

Nadere informatie

Grafiek 20.1a Belangrijkste aspecten die Leidenaren prettig vinden aan de eigen buurt, * (meer antwoorden mogelijk) 16% 15% 10% 10%

Grafiek 20.1a Belangrijkste aspecten die Leidenaren prettig vinden aan de eigen buurt, * (meer antwoorden mogelijk) 16% 15% 10% 10% 20 ONDERHOUD EN NETHEID EIGEN BUURT In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de prettige en de mindere prettige kanten van de openbare ruimte in de eigen buurt of wijk. Vervolgens wordt gekeken hoe men verschillende

Nadere informatie

Quickscan Rotterdamse jongeren in hun vrije tijd, 2011

Quickscan Rotterdamse jongeren in hun vrije tijd, 2011 Quickscan Rotterdamse jongeren in hun vrije tijd, 2011 Quickscan Rotterdamse jongeren in hun vrije tijd, 2011 Chris de Vries & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) november 2012

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Openingstijden

Hoofdstuk 5 Openingstijden Hoofdstuk 5 Openingstijden Samenvatting Om de dienstverlening te verbeteren zijn in 2011 alle balies van de gemeente (behalve die van Burgerzaken) en servicepunten ondergebracht in de het Stadsbouwhuis.

Nadere informatie

Hoofdstuk 20. Biologische warenmarkt

Hoofdstuk 20. Biologische warenmarkt Hoofdstuk 20. Biologische warenmarkt Samenvatting Tweederde van de Leidenaren koopt wel eens bewust biologische producten. Ruim een derde doet dit wekelijks of vaker en bijna drie op de tien doet dit meer

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Leiden heeft op 1 januari 2010 117.145 inwoners. Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden en is gebaseerd op kerncijfers uit de Gemeentelijke

Nadere informatie

Stadspanel Enkhuizen. Gemeente Enkhuizen December

Stadspanel Enkhuizen. Gemeente Enkhuizen December Gemeente Enkhuizen December Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-1912 Datum : December 2012 Opdrachtgever : Gemeente

Nadere informatie

Toeristisch bezoek aan Leiden in 2009

Toeristisch bezoek aan Leiden in 2009 April 2010 ugu Toeristisch bezoek aan in 2009 Al zes jaar doet mee aan het Continu Vakantie Onderzoek (CVO), een samenwerking tussen het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen en TNS- NIPO: NBTC-NIPO

Nadere informatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 43. Financiële situatie Samenvatting Circa tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, ruim een kwart komt net rond en kan moeilijk

Nadere informatie

Cultuur in Oost. Cultuuronderzoek in Utrecht Oost. Rapportage: Drs. D.L. van der Veen. Utrecht, maart 2009

Cultuur in Oost. Cultuuronderzoek in Utrecht Oost. Rapportage: Drs. D.L. van der Veen. Utrecht, maart 2009 Cultuur in Oost Cultuuronderzoek in Utrecht Oost Rapportage: Drs. D.L. van der Veen Utrecht, maart 2009 In opdracht van de bewonerswerkgroep Cultuur in Oost` Onderzoeksbureau LABYRINTH Ondiep Zuidzijde

Nadere informatie

Peiling cultuurparticipatie Deventer 2010

Peiling cultuurparticipatie Deventer 2010 Peiling cultuurparticipatie Deventer 2010 Gemeente Deventer Eenheid Strategische Ontwikkeling Team Kennis en Verkenning Jasper Baks en Jaap Barink Mei 2010 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 4 Nieuw

Nadere informatie

Hoofdstuk 14. Afval en milieu

Hoofdstuk 14. Afval en milieu Hoofdstuk 14. Afval en milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. de Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren is de bekendheid hiervan gelijk gebleven en het gebruik toegenomen. In

Nadere informatie

Museumbezoek meest favoriet cultureel uitje Rapport - onderzoek naar cultuurbeleving van Nederland 08-07-2014

Museumbezoek meest favoriet cultureel uitje Rapport - onderzoek naar cultuurbeleving van Nederland 08-07-2014 Museumbezoek meest favoriet cultureel uitje Rapport - onderzoek naar cultuurbeleving van Nederland 08-07-2014 Inhoudsopgave Colofon 1. Conclusies 2. Resultaten 1. Culturele uitstapjes 2. Favoriet museum

Nadere informatie