Elektronische dienstverlening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Elektronische dienstverlening"

Transcriptie

1 Hoofdstuk 4 Elektronische dienstverlening Samenvatting Bewoners kunnen voor steeds meer diensten gebruik maken van de website van de gemeente. De beschikbaarheid van internet mag hierbij vrijwel geen beperkingen opleveren, omdat 93% van de Leidenaren over internet beschikt. De beschikking over internet ligt iets lager onder lager opgeleiden, 55-plussers en lagere inkomensgroepen. Acht op de tien Leidse internetgebruikers zijn bekend met de website van de gemeente en zeven van de tien hebben deze ook wel eens bezocht. Het bezoek aan de site en de bezoekfrequentie nemen de afgelopen jaren geleidelijk toe. Leidenaren zoeken veelal gerichte informatie op de site over bijvoorbeeld openingstijden. Ook wordt de site vaak gebruikt om zaken op te vragen of door te geven. Driekwart kon de site gemakkelijk vinden, evenals de informatie die men zocht. Driekwart van de Leidenaren die de website van de gemeente wel eens hebben bezocht, is bekend met de mogelijkheden van elektronische dienstverlening door de gemeente. Omgerekend naar alle Leidenaren weet de helft van deze mogelijkheden. Een kwart van de Leidenaren heeft wel eens gebruik van gemaakt van het digitale loket. DigiD geniet ieder jaar een grotere bekendheid. Inmiddels beschikken bijna acht op de tien Leidenaren over DigiD. Leidenaren geven de voorkeur aan verschillende vormen van contact met de gemeente, zowel telefonisch (32%), via website (35%) via (1) of aan de balie (11%). Deze voorkeur hangt veelal samen met het doel van het contact. Vergeleken met voorgaande jaren is de voorkeur voor telefonisch contact gedaald en geniet de website meer belangstelling. Vragenlijst De gemeente wil de dienstverlening aan de burgers optimaliseren en maakt daarbij steeds meer gebruik van internet. Op de website van de gemeente kunt u inmiddels voor veel zaken terecht. ED1. Stel, u heeft om contact op te nemen met de gemeente de volgende vijf keuzes: bellen, mailen, een formulier op de website invullen, langskomen bij de balie of een brief sturen. Op welke manier neemt u het liefste contact op met de gemeente bij de volgende situaties? (slechts één antwoord per categorie) Melden kapotte stoeptegel of lantaarnpaal Afspraak maken voor paspoort of rijbewijs Afspraak maken om grofvuil op te halen Aanvragen van een vergunning Klacht doorgeven of bezwaar maken Informatie over bestemmingsplannen Mening geven over plannen (inspraak) Telefonisch Balie Website Post Geen voorkeur 1

2 ED2. Als u (in het algemeen) contact zoekt met de gemeente en u kunt kiezen tussen telefonisch en via internet, wat doet u dan liever: Telefonisch Via internet / Geen voorkeur NAAR VRAAG ED4 NAAR VRAAG ED4 ED3. Waarom geeft u de voorkeur aan telefonisch contact boven internet? ED4. Heeft u de beschikking over internet? (Dit kan thuis, op het werk, op school of elders zijn) Nee NAAR VOLGEND HOOFDSTUK ED5. Hoe vaak maakt u gebruik van internet en ? Meerdere keren per dag Dagelijks Wekelijks tot enkele malen per week Enkele malen per maand Maandelijks of minder Nooit NAAR VOLGEND HOOFDSTUK ED6. De gemeente Leiden heeft een eigen website. Kent u deze website? Nee NAAR VRAAG ED19 ED7. Heeft u deze site wel eens bezocht?, namelijk keer in de afgelopen twaalf maanden Nee NAAR VRAAG ED19 ED8. Vindt u de informatie op de website gemakkelijk te vinden? Nee, omdat (ED9) ED10. Weet u nog wat de reden was van uw laatste bezoek aan de website van de gemeente?, zoeken naar gerichte info (openingstijden gemeente, wat meenemen voor bezoek aan gemeente e.d), iets aanvragen of doorgeven (grof vuil), info over uitgaan, toerisme, etc., zomaar / geen specifieke reden / rondkijken, vragen stellen aan gemeente, discussies met andere inwoners, vacature(s), bouwplannen / nieuwbouw, WOZ waarde van mijn huis, raadsinformatie, (informatie over) verkiezingen, voor mijn werk, anders namelijk Nee 2

3 ED11. ED12. Heeft u de laatste keer kunnen vinden wat u zocht? NAAR VRAAG ED13 Nee Gedeeltelijk Weet niet meer Wat kon u (gedeeltelijk) niet vinden? NAAR VRAAG ED13 ED13. Veel producten en diensten van de gemeente kunt u aanvragen via de website. Wist u dat? Nee NAAR VRAAG ED19 ED14. Heeft u al eens een dienst of product aangevraagd via de website? Nee NAAR VRAAG ED18 ED15. Wat heeft u via de website gedaan? (meer antwoorden mogelijk) Afspraak gemaakt voor een nieuw paspoort of rijbewijs Afspraak gemaakt om grofvuil / snoeiafval op te laten halen Bestemmingsplan opgevraagd Bezwaar ingediend tegen WOZ-aanslag (incl. rioolheffing en afvalstoffenheffing) Melding gedaan van schade of overlast in openbare ruimte Parkeervergunning aangevraagd Status van een bouwvergunning gevolgd Taxatieverslag OZB ingezien Uittreksel aangevraagd Verhuizing doorgegeven Anders namelijk ED16. Ging dit naar wens? Nee, omdat (ED17) NAAR VRAAG ED19 ED18. Waarom heeft u geen dienst of product via de website aangevraagd? Nog niet nodig Niet aan gedacht Te ingewikkeld Ik kom liever zelf langs Ik bel liever Ik heb geen DigiD Geprobeerd, maar het lukte niet Anders namelijk ED19. Heeft u een DigiD? (DigiD staat voor Digitale Identiteit. Dit is een gemeenschappelijk systeem van en voor de overheid. Met één inlogcode kunt u op internet bij elektronische diensten van steeds meer overheids-instellingen terecht, bijv. bij de belastingdienst). Nee Ik weet niet wat dat is 3

4 Uitkomsten De website van de gemeente speelt een steeds belangrijkere rol in de communicatie en de dienstverlening. Bewoners kunnen inmiddels voor veel diensten gebruik maken van de digitale mogelijkheden, maar lijken hier nog maar in beperkte mate gebruik van te maken. In de Stadsenquête worden de bekendheid met en het gebruik van de elektronische dienstverlening gemeten. Allereerst wordt gekeken naar de beschikbaarheid en het gebruik van internet bij de Leidenaren. Vervolgens wordt ingegaan op de bekendheid met en het bezoek aan de gemeentelijke website en van de mogelijkheid om bepaalde zaken via het digitale loket op de website te regelen. Om inzicht te krijgen in de wijze waarop de bewoners het liefst contact hebben met de gemeente is voor zeven situaties gevraagd naar de voorkeur van de Leidenaren. Bij de interpretatie van de resultaten moet er rekening mee worden gehouden dat de methode van enquêteren is gewijzigd (namelijk digitaal en schriftelijk in plaats van telefonisch) waardoor de vergelijking met voorgaande jaren niet goed mogelijk is. 4.1 Beschikking over en gebruik van internet Dit jaar heeft 93% van de respondenten aangegeven te beschikken over een internetverbinding. Dat is vergelijkbaar met de afgelopen twee jaar. De Leidenaren die over internet beschikken, gebruiken het internet wel intensief: 81% maakt hier (vrijwel) dagelijks gebruik van en nog eens meermalen per week. De gebruiksintensiteit neemt geleidelijk toe. Grafiek 4.1.a Beschikking over internet (thuis of elders), in procenten van alle Leidenaren en het aandeel dagelijkse gebruikers onder de internetbezitters, % 90% 80% 70% 60% 81% 62% 84% 66% 87% 8 71% 71% 90% 91% 91% 84% 80% 80% 94% 95% 82% 83% 93% 87% 50% * beschikking over internet (vrijwel) dagelijks gebruik 4

5 Met name onder lager opgeleiden (75%), maar ook onder 55-plussers (83%) en lagere inkomensgroepen (8) blijft de beschikking over internet achter bij de overige groepen. Dat was vorige jaren ook zo. De verschillen zijn bij deze meting iets groter. Jongeren van 18 tot 35 jaar, hoger opgeleiden en Leidenaren uit de hogere inkomensklassen zijn ook de meest frequente gebruikers van internet. Tabel 4.1.b Beschikking over internet (thuis of elders), naar doelgroep, , in procenten ** Beschikking over internet (vrijwel) dagelijks gebruik (vrijwel) wekelijks gebruik 81% 84% 87% 8 90% 91% 91% 94% 95% 93% 62% 66% 71% 71% 80% 84% 80% 82% 83% 87% 29% 23% 1 19% 14% 10% 11% 10% 9% 10% Beschikking over internet: Leeftijd: % 94% 96% 96% 97% 99% 97% 100% 100% % 87% 91% 94% 95% 97% 97% % % 61% 66% 63% 69% 76% 76% 87% 85% 82% Sekse: - Man 84% 86% 87% 90% 91% 92% 92% 96% 95% 94% - Vrouw 79% 81% 87% 86% 89% 91% 90% 93% 94% 92% Opleiding : - Lager 56% 57% 71% 65% 70% 73% 72% 84% 81% 75% - Middelbaar 85% 86% 89% 91% 93% 92% 95% 95% 9 96% - Hoger 95% 97% 96% 96% 97% % 99% 99% Huishoudinkomen: - < 1750* 59% 67% 75% 66% 72% 75% 77% 81% 81% % 90% 93% 90% 94% 93% 95% 97% 97% 96% - > % 97% 96% 99% 99% 99% 99% 99% 100% 99% * In 2002: grens 1400 euro, in 03-07: grenzen 1600 en 3000 euro. * 1 Beschikking over internet onder 55-plussers, nader onderverdeeld: 55-64jr: 92%; 65-74jr: 80%; 75-78jr: 52% 5

6 4.2 Bekendheid en bezoek aan de gemeentelijke website Acht op de tien Leidse internetgebruikers zijn bekend met de website van de gemeente en zeven op de tien hebben de website ook wel eens bezocht. De bekendheid is vergelijkbaar met afgelopen jaren, het percentage bezoekers aan de website neemt geleidelijk aan verder toe. Ouderen en lager opgeleiden zijn minder bekend met de site van de gemeente en bezoeken de site ook minder vaak. Grafiek 4.2.a Bekendheid van en bezoek aan de gemeentelijke website, , in procenten van de internetgebruikers 100% 80% 60% 40% 20% 14% 40% 15% 51% 19% 45% 12% 51% 12% 16% 12% 12% 62% 60% 63% 67% 6 71% 0% * Bekend en bezocht Bekend, maar niet bezocht De meeste bezoekers van de website van de gemeente bezoeken deze meermalen per jaar, gemiddeld 5,6 keer per jaar. De bezoekfrequentie neemt toe. Tabel 4.2b geeft een samenvattend overzicht van het internetgebruik en websitebezoek in de afgelopen jaren, in procenten van alle Leidenaren. Tabel 4.2.b Frequentie van het bezoek aan de website van de gemeente, , in procenten van alle Leidenaren * 5 keer of vaker per jaar 12% 11% 19% 20% 20% 20% 19% 26% 2-4 keer per jaar 12% 20% 1 20% 25% 25% 26% 29% 27% 30% 1 keer per jaar 12% 12% 9% 11% 9% 6% 9% 12% 15% 9% Website bekend, nooit bekeken 11% 12% 16% 10% 10% 14% 7% 11% 11% Onbekend met de website 34% 2 31% 31% 22% 22% 25% % Gebruikt / heeft geen internet 24% 19% 17% 17% 15% 13% 13% 10% 10% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 6

7 4.3 Redenen voor het bezoek aan de gemeentelijke website en vindbaarheid van informatie De helft van de bezoekers (51%) van de gemeentelijke website bezoekt de site om gericht naar informatie te zoeken. Daarnaast heeft één op de vijf bezoekers via de site iets aangevraagd bij of doorgegeven aan de gemeente. De overige bezoekredenen lopen uiteen. Slechts een enkeling (3%) heeft de website bezocht zonder specifiek doel. Tabel 4.3.a Redenen voor het laatste bezoek aan de gemeentelijke website (in procenten van de bezoekers (n=990) 1. Zoeken naar gerichte informatie (openingstijden, wat mee nemen voor bezoek) 51% 2. Iets aanvragen of doorgeven 21% 3. Informatie over uitgaan, toerisme e.d. 4% 4. Bouwplannen/ nieuwbouw 4% 5. Zomaar/ geen specifieke reden/ rondkijken 3% 6. Vacatures 2% 7. Vragen stellen aan de gemeente 2% 8. WOZ-waarde woning 2% 9. Raadsinformatie 2% 10. Werkgerelateerd 2% 11. Verkiezingen 1% 12. Overige onderwerpen 3% 13. Weet niet meer 3% 2011 Vindbaarheid en overzichtelijkheid van de informatie Driekwart van de bezoekers van de gemeentelijke website heeft de informatie op de site gemakkelijk kunnen vinden. Dat is vergelijkbaar met de afgelopen jaren. De respondenten die de informatie niet gemakkelijk konden vinden, vonden vooral de website onoverzichtelijk of onlogisch opgebouwd, of gaven aan dat de zoekmachine niet goed werkt. Tabel 4.3.b Beoordeling van de vindbaarheid van informatie op de website van de gemeente 2008* 2009* 2010* 2011** Gemakkelijk te vinden 75% 73% 74% 76% Niet gemakkelijk te vinden 25% 27% 26% 24% Totaal 100% 100% 100% 100% * In : in % van bezoekers die zich de reden van het bezoek herinneren. * van 2011 met voorgaande jaren (soms) niet goed mogelijk (zie ook bijlage A Onderzoeksverantwoording) 7

8 De bezoekers van de site die zich nog herinneren waarover ze informatie hebben gezocht, is gevraagd of men heeft kunnen vinden wat men zocht. Driekwart heeft de gezochte informatie helemaal gevonden en dat is minder dan in voorgaande jaren. Meer bezoekers van de site geven aan dat ze de informatie gedeeltelijk hebben gevonden. Tabel 4.3.c Mate waarin informatie op website wordt gevonden, , in procenten van de bezoekers die zich reden bezoek herinneren * Helemaal gevonden 86% 85% 8 84% 74% Gedeeltelijk gevonden 9% 4% 3% 4% 12% Nee, niet gevonden 4% 4% 11% Weet niet meer 1% 3% 4% 1% 6% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 4.4 Het digitale loket: elektronische dienstverlening via de gemeentelijke website De gemeente Leiden biedt de mogelijkheid om verschillende producten en diensten via de website aan te vragen of te regelen (het digitale loket). De bewoners die de website van de gemeente wel eens hebben bezocht, is gevraagd of men bekend is met deze mogelijkheden en of men er wel eens gebruik van heeft gemaakt. Van deze groep is driekwart (77%) op de hoogte van de mogelijkheden van elektronische dienstverlening. Omgerekend naar alle internetgebruikers is dit ruim de helft (56%), omgerekend naar alle bewoners de helft (51%). Ruim een kwart van alle Leidenaren heeft wel eens gebruik gemaakt van het digitale loket. Dit percentage neemt toe ten opzichte van voorgaande jaren. Hoger opgeleiden en hogere inkomensgroepen geven vaker aan hier al eens gebruik van te hebben gemaakt. Tabel 4.4.a Bekendheid met en gebruik van het digitale loket van de gemeente Leiden, , in procenten* In % van internetgebruikers In % van alle Leidenaren ** ** Bekend en ook al gebruikt 7% 9% 10% 1 23% 30% 6% 9% 16% 21% 27% Bekend, niet gebruikt 35% 34% 5 55% 53% 26% 30% 29% 51% 50% 4 24% Gebruikt internet, onbekend met digitale diensten* Gebruikt geen internet / heeft geen internet 5 57% 32% 27% 24% 44% 50% 50% 27% 24% 22% 41% % 13% 13% 10% 10% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% * Incl. alle bewoners die de website van de gemeente nooit hebben bezocht; in 2011 is de vraag iets anders gesteld. 8

9 De Leidenaren die gebruik hebben gemaakt van het digitale loket van de gemeente hebben de mogelijkheid vooral gebruikt om een afspraak te maken voor een nieuw paspoort of rijbewijs (56% van de gebruikers, ofwel 17% van alle Leidenaren), om een afspraak te maken voor het ophalen van grofvuil of snoeiafval (resp. 25% en 7%), om een verhuizing door te geven (resp. 20% en 6%) of een uittreksel aan te vragen (resp. 14% en 4%). In de meeste gevallen (90%) is de digitale dienstverlening naar wens verlopen, bij 10% was dit niet het geval. De meeste Leidenaren die wel bekend zijn met het digitale loket maar er nog geen gebruik van hebben gemaakt, geven aan dat ze het nog niet nodig hebben gehad (60%). Daarnaast zijn er mensen die liever bellen (17%) of langs komen (10%). Minder genoemde redenen zijn: niet aan gedacht, heb geen DigiD, te ingewikkeld. Bekendheid en gebruik DigiD De bekendheid van DigiD neemt verder toe. Inmiddels zijn negen op de tien Leidenaren bekend met DigiD en bijna 80% heeft er één. Ouderen (61%), lager opgeleiden (50%) en lagere inkomensgroepen (74%) hebben minder vaak dan gemiddeld een DigiD. Grafiek 4.4.b Bekendheid met en bezit van DigiD, , in procenten van alle Leidenaren 100% 80% 60% 40% 20% 0% 15% 13% 13% 10% 10% 10% 6% 12% 20% 19% 16% 17% 4 14% 13% 7 64% 67% 23% 53% 55% 14% * geen internet onbekend met DigiD heeft geen DigiD heeft DigiD 9

10 4.5 Voorkeur voor de wijze van contact met de gemeente Om zicht te krijgen op de wijze waarop inwoners het liefst contact opnemen met de gemeente, is de Leidenaren voor zeven situaties gevraagd naar hun voorkeur. Het regelen van een afspraak om grofvuil op te halen of het melden van een kapotte stoeptegel of lantaarnpaal doet men nog steeds het liefst telefonisch. Voor het maken van afspraken voor een paspoort of rijbewijs of het aanvragen van vergunningen komt een deel van de bewoners ook nog graag naar de balie. Grafiek 4.5.a Voorkeurwijze voor contact met de gemeente over zeven situaties, in procenten afspraak om grofvuil op te halen 59% 29% 3% melden kapotte stoeptegel of lantaarnpaal 44% 20% 30% 4% afspraak voor paspoort of rijbewijs 35% 34% 21% klacht of bezwaar 31% 26% 23% 7% 5% aanvragen van vergunning 19% 13% 34% 23% 3% info over bestemmingsplannen 11% 14% 47% 10% 7% 11% mening geven over plannen 10% 2 32% 6% 7% 17% 0% 25% 50% 75% 100% telefonisch website balie per post geen voorkeur Voor een vergelijking met voorgaande jaren zijn de scores voor de zeven situaties gemiddeld. De voorkeur voor telefonisch contact met de gemeente ligt in 2011 aanzienlijk lager dan voorgaande jaren, de voorkeur voor contact via de website is daarentegen toegenomen. Grafiek 4.5.b Voorkeurwijze voor contact met de gemeente, , gemiddeld over zeven situaties* % 22% 14% 1 6% % 24% 13% 14% 5% 2011** 32% 1 35% 11% 4% 0% 25% 50% 75% 100% telefonisch website balie per post * Exclusief geen voorkeur. * 10

11 In 2011 is de volgende keuzemogelijkheid voorgelegd: als u (in het algemeen) contact zoekt met de gemeente en u kunt kiezen tussen telefonisch contact en contact via internet, wat doet u dan liever. Het blijkt om het even: 46% van alle Leidenaren neemt het liefst telefonisch contact op met de gemeente, eveneens 46% gebruikt bij voorkeur internet of en de overige heeft geen voorkeur. Vrouwen, ouderen en lager opgeleiden geven vaker de voorkeur aan telefonisch contact, terwijl mannen, jongeren 18 tot 35 jaar en hoger opgeleiden liever mailen of contact hebben via internet. Grafiek 4.5.c Voorkeur voor telefonisch of internetcontact met de gemeente, naar geslacht, leeftijdsgroep en opleidingsniveau Totaal % 46% 0% Man 41% 50% 9% Vrouw 51% 41% 0% jaar 34% 59% 7% jaar 43% 4 9% % 27% 9% 0% laag 69% 21% 10% midden 46% 47% 7% hoog 3 54% 0% 25% 50% 75% 100% telefonisch internet geen voorkeur De respondenten die de voorkeur geven aan telefonisch contact geven daarvoor met name als redenen: telefonisch contact is persoonlijker, het contact is directer, de vraag is beter toe te lichten / mogelijkheid om door te vragen, het is sneller schakelen / direct antwoord, internet doet het niet altijd of men heeft niet de beschikking over een pc of over internet. 11

Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website

Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website Samenvatting Van de Leidenaren heeft inmiddels 95% de beschikking over internet. Ruwweg betekent dit dat vrijwel alle Leidenaren tot 65 jaar over internet

Nadere informatie

Hoofdstuk 13. Elektronische dienstverlening

Hoofdstuk 13. Elektronische dienstverlening Hoofdstuk 13. Elektronische dienstverlening Samenvatting Over de afgelopen 5 jaar is er een gestage groei te zien van het aantal Leidenaren dat over internet kan beschikken, dit jaar negen op de tien.

Nadere informatie

Hoofdstuk 5. Gemeentelijke website en elektronische dienstverlening

Hoofdstuk 5. Gemeentelijke website en elektronische dienstverlening Hoofdstuk 5. Gemeentelijke website en elektronische dienstverlening Samenvatting Negen op de tien Leidenaren heeft de beschikking over internet. De gestage groei van de laatste jaren van het aantal Leidenaren

Nadere informatie

Hoofdstuk 15. Gemeentelijke website

Hoofdstuk 15. Gemeentelijke website Hoofdstuk 15. Gemeentelijke website Samenvatting Van alle Leidenaren heeft 88% de beschikking over internet: 85% beschikt ook thuis over internet, alleen elders. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar. De

Nadere informatie

Hoofdstuk 14. Gemeentelijke website

Hoofdstuk 14. Gemeentelijke website Hoofdstuk 14. Gemeentelijke website Samenvatting Van alle Leidenaren heeft 87% de beschikking over internet: 84% beschikt ook thuis over internet, 3% alleen elders. De beschikking over internet is hiermee

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Gemeentelijke website

Hoofdstuk 9. Gemeentelijke website Hoofdstuk 9. Gemeentelijke website Samenvatting Het percentage Leidenaren dat thuis kan beschikken over internet is, na een snelle toename in eerdere jaren, dit jaar vrijwel gestabiliseerd tot op 77%.

Nadere informatie

Hoofdstuk 18. Bezoek burgerzaken

Hoofdstuk 18. Bezoek burgerzaken Hoofdstuk 18. Bezoek burgerzaken Samenvatting De afdeling Burgerzaken is dagelijks open tot 16.00 uur en donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur. Van de Leidenaren is zes op de tien bekend met de openingstijden

Nadere informatie

Hoofdstuk 11. Bezoek Burgerzaken

Hoofdstuk 11. Bezoek Burgerzaken Hoofdstuk 11. Bezoek Burgerzaken Samenvatting De afdeling Burgerzaken is op werkdagen dagelijks open van 8.30 tot 16.00 uur, donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur en maandagochtend gesloten. Ruim

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Samenvatting Burgerzaken is op werkdagen dagelijks open van 8.30 tot 16.00 uur, donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur en op zaterdagochtend. Voor de bezoekuren in

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20 Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek 2015 1/20 1. Inleiding In december 2015 is voor de gemeente De Bilt het tweejaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Hiervoor zijn personen

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Bezoek burgerzaken

Hoofdstuk 19. Bezoek burgerzaken Hoofdstuk 19. Bezoek burgerzaken Samenvatting De afdeling Burgerzaken is sinds ruim een jaar dagelijks een uur langer open tot 16.00 uur en donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur. Van de Leidenaren

Nadere informatie

Hoofdstuk 18 Regionaal archief en Open monumentdagen

Hoofdstuk 18 Regionaal archief en Open monumentdagen Hoofdstuk 18 Regionaal archief en Open monumentdagen Samenvatting Regionaal Archief Leiden Eén op de vijf Leidenaren heeft het afgelopen jaar informatie gezocht over de geschiedenis van Leiden en omgeving

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Openingstijden

Hoofdstuk 5 Openingstijden Hoofdstuk 5 Openingstijden Samenvatting Om de dienstverlening te verbeteren zijn in 2011 alle balies van de gemeente (behalve die van Burgerzaken) en servicepunten ondergebracht in de het Stadsbouwhuis.

Nadere informatie

Hoofdstuk 14. Gemeentelijke informatievoorziening

Hoofdstuk 14. Gemeentelijke informatievoorziening Hoofdstuk 14. Gemeentelijke informatievoorziening Samenvatting De gemeente communiceert op verschillende manieren met haar bewoners. Evenals voorgaande jaren vindt acht op de tien Leidenaren dat de gemeente

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente

Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente Samenvatting Net als eerdere jaren heeft circa zes op de tien Leidenaren in het afgelopen jaar contact gehad met één of meer gemeentelijke diensten en afdelingen.

Nadere informatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie Hoofdstuk 23 Discriminatie Samenvatting Van de zes voorgelegde vormen van discriminatie komt volgens Leidenaren discriminatie op basis van afkomst het meest voor en discriminatie op basis van sekse het

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente

Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente Samenvatting Zes op de tien Leidenaren heeft in het afgelopen jaar contact gehad met één of meer gemeentelijke diensten en afdelingen. Dit is vergelijkbaar

Nadere informatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie Hoofdstuk 24 Financiële situatie Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren zijn bekend

Nadere informatie

Onderzoek informatie via Soester Courant en website

Onderzoek informatie via Soester Courant en website Onderzoek informatie via Soester Courant en website ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, DECEMBER 2016 1 Inhoudsopgave 1 Onderzoeksresultaten 2 Onderzoeksverantwoording 3 Steekproefspecificatie 4 Contact

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Passief verkrijgen van informatie

Hoofdstuk 7. Passief verkrijgen van informatie Hoofdstuk 7. Passief verkrijgen van informatie Samenvatting Voor de gemeente is het belangrijk om burgers zo goed mogelijk op de hoogte te houden over het gemeentelijk beleid. Als Leidenaren wordt gevraagd

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 6 GEBRUIK VAN INTERNET EN SOCIAL MEDIA De gemeente is benieuwd of alle bewoners beschikking hebben over en gebruik maken van internet en van social media en of men belemmerd wordt als het gaat om informatie

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente

Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente Samenvatting Zes op de tien Leidenaren heeft in het afgelopen jaar contact gehad met één of meer gemeentelijke diensten en afdelingen. Dit is vergelijkbaar

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Digitaal Stadhuis, 2007

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Digitaal Stadhuis, 2007 LelyStadsGeluiden De mening van de inwoners gepeild Digitaal Stadhuis, 2007 In september 2007 hebben 1.350 leden van het LelyStadsPanel een vragenlijst ingevuld over de dienstverlening van de gemeente

Nadere informatie

Uitkomsten kanaalkeuze onderzoek

Uitkomsten kanaalkeuze onderzoek Uitkomsten kanaalkeuze onderzoek Gemeenten Zwolle Emmen & Tilburg 19 september 2008 Dr. Marije L. Teerling Inhoud In deze slides worden de belangrijkste uitkomsten van het kanaalkeuze onderzoek dat de

Nadere informatie

Hoofdstuk 24. Gemeentelijke informatievoorziening

Hoofdstuk 24. Gemeentelijke informatievoorziening Hoofdstuk 24. Gemeentelijke informatievoorziening Samenvatting Het percentage Leidenaren dat vindt dat de gemeente hen voldoende op de hoogte houdt van het gemeentelijk nieuws, is gestegen van 73% in 2001

Nadere informatie

Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Ruim zeven op de tien Leidenaren

Nadere informatie

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk 30 FINANCIËLE SITUATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële situatie van de Leidse burgers. In de enquête wordt onder andere gevraagd hoe moeilijk of gemakkelijk men rond kan komen met het

Nadere informatie

Hoofdstuk 13. Gemeentelijke informatievoorziening

Hoofdstuk 13. Gemeentelijke informatievoorziening Hoofdstuk 13. Gemeentelijke informatievoorziening Samenvatting Evenals vorig jaar vindt acht op de tien Leidenaren dat de gemeente hen voldoende op de hoogte houdt van het gemeentelijk nieuws. De gemeente

Nadere informatie

Hoofdstuk 25 Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 25 Financiële dienstverlening Hoofdstuk 25 Financiële dienstverlening Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente

Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente Samenvatting Ruim de helft van alle Leidenaren heeft in het afgelopen jaar contact gehad met één of meer gemeentelijke diensten. De meeste contacten vinden

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Samenvatting De binnenstad van Leiden krijgt een voldoende (7,1) van de Leidenaren. Wanneer wordt gevraagd naar de ontwikkeling van de afgelopen twee jaar, dan geven meer

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Vrijwilligerswerk (en mantelzorg)

Hoofdstuk 19. Vrijwilligerswerk (en mantelzorg) Hoofdstuk 19. Vrijwilligerswerk (en mantelzorg) Samenvatting Ruim een kwart van de Leidenaren verricht op dit moment vrijwilligerswerk. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar. De meeste vrijwilligers zijn

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van vijf Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

Onderzoek kanaalkeuze ZETgemeenten

Onderzoek kanaalkeuze ZETgemeenten harmonie Advies en Faciliteiten Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 25 69 Fax (038) 498 28 59 GJ.Willighagen@zwolle.nl www.zwolle.nl Onderzoek kanaalkeuze ZETgemeenten

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2004

Stadsenquête Leiden 2004 Hoofdstuk 16. Milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren zijn zowel de bekendheid als het gebruik verder toegenomen. In de Stadsenquête van

Nadere informatie

Hoofdstuk 14. Afval en milieu

Hoofdstuk 14. Afval en milieu Hoofdstuk 14. Afval en milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. de Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren is de bekendheid hiervan gelijk gebleven en het gebruik toegenomen. In

Nadere informatie

Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening Samenvatting Leiden kent verschillende inkomensondersteunende regelingen, te weten: Kwijtschelding gemeentelijke belastingen, Bijzondere bijstand, Declaratieregeling,

Nadere informatie

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100% 15 AFVALINZAMELING EN KRINGLOOPWINKEL Om het scheiden en hergebruik van huishoudelijk restafval te stimuleren, wordt regelmatig onderzocht hoe de bewoners van Leiden met hun afval omgaan. Het is inmiddels

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2010

Stadsenquête Leiden 2010 Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 42. Vrijwilligerswerk Samenvatting Bijna vier op de tien Leidenaren verricht op dit moment vrijwilligerswerk. Sinds 2001 is het percentage vrijwilligers dat in de Stadsenquête

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Passief verkrijgen van informatie Hoofdstuk 8. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant

Hoofdstuk 7. Passief verkrijgen van informatie Hoofdstuk 8. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Hoofdstuk 7. Passief verkrijgen van informatie Hoofdstuk 8. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Samenvatting Hfst 7. Passief verkrijgen van informatie Voor de gemeente is het belangrijk om

Nadere informatie

Hoofdstuk 10 Parkeren

Hoofdstuk 10 Parkeren Hoofdstuk 10 Parkeren Samenvatting Zeven op de tien Leidse huishoudens beschikken over één of meer auto s. Eén op de vijf huishoudens heeft te maken met betaald parkeren in de eigen straat of in aangrenzende

Nadere informatie

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29%

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29% 26 DISCRIMINATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vóórkomen en melden van discriminatie in Leiden en de bekendheid van en het contact met het Bureau Discriminatiezaken. Daarnaast komt aan de orde

Nadere informatie

Hoofdstuk 8. Openbare Bibliotheek

Hoofdstuk 8. Openbare Bibliotheek Hoofdstuk 8. Openbare Bibliotheek Samenvatting Van alle volwassen Leidenaren bezoekt vier op de tien respondenten wel eens een vestiging van de Leidse Openbare Bibliotheek. De meeste bezoekers zeggen over

Nadere informatie

Hoofdstuk 22 Vrijwilligerswerk

Hoofdstuk 22 Vrijwilligerswerk Hoofdstuk 22 Vrijwilligerswerk Samenvatting Drie op de tien Leidenaren verrichten op dit moment vrijwilligerswerk. Het aandeel vrijwilligers is de laatste jaren redelijk stabiel. Vorig jaar was sprake

Nadere informatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 43. Financiële situatie Samenvatting Circa tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, ruim een kwart komt net rond en kan moeilijk

Nadere informatie

Hoofdstuk 22. Openbare Bibliotheek

Hoofdstuk 22. Openbare Bibliotheek Hoofdstuk 22. Openbare Bibliotheek Samenvatting Ruim vier op de tien volwassen Leidenaren bezoekt wel eens een vestiging van de Leidse Openbare Bibliotheek, 32% geeft aan ook bij de bibliotheek te lenen.

Nadere informatie

Klanttevredenheidmonitor gemeentelijke dienstverlening

Klanttevredenheidmonitor gemeentelijke dienstverlening Burgerijenquête 5 Klanttevredenheidmonitor gemeentelijke dienstverlening 5- gemeente Oosterhout, Onderzoek & Statistiek Burgerijenquête 5: Klanttevredenheidsmeting gemeentelijke dienstverlening Rapportkaart

Nadere informatie

Grafiek 23.1a Bezoek aan culturele voorstellingen en voorzieningen de afgelopen 12 maanden, 2002-2013 29% 26% 26% 26% 19% 17% 12% 10%

Grafiek 23.1a Bezoek aan culturele voorstellingen en voorzieningen de afgelopen 12 maanden, 2002-2013 29% 26% 26% 26% 19% 17% 12% 10% 23 CULTUURPARTICIPATIE De bekendheid en het gebruik van de diverse culturele voorzieningen, instellingen, plekken en festivals staan centraal in dit hoofdstuk. Daarnaast wordt ingegaan op de mate waarin

Nadere informatie

Grafiek 8.1a Bezoek aan verschillende bedrijventerreinen in Leiden, in procenten van alle Leidenaren 35% 14% 13% 12%

Grafiek 8.1a Bezoek aan verschillende bedrijventerreinen in Leiden, in procenten van alle Leidenaren 35% 14% 13% 12% 8 BEDRIJVENTERREINEN Leiden kent tien bedrijventerreinen. Het bezoek dat Leidenaren brengen aan de verschillende terreinen en de redenen waarom, vormen het onderwerp van dit hoofdstuk. Daarbij wordt ook

Nadere informatie

Hoofdstuk 14. Afval en milieu

Hoofdstuk 14. Afval en milieu Hoofdstuk 14. Afval en milieu Samenvatting Negen op de tien Leidenaren is bekend met de kringloopwinkel Het Warenhuis en 36% heeft de winkel het afgelopen jaar bezocht. Na een stijging in de jaren 2001

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2003

Stadsenquête Leiden 2003 Hoofdstuk 21. Milieu Samenvatting Zeven op de tien Leidenaren kent de Milieustraat, aan de J.C. de Rijpstraat, een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk

Nadere informatie

Hoofdstuk 17. Afval en milieu

Hoofdstuk 17. Afval en milieu Hoofdstuk 17. Afval en milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren is de bekendheid hiervan verder toegenomen, het gebruik is vergelijkbaar

Nadere informatie

Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website. April 2011

Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website. April 2011 Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website April 2011 Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website Trendview is onderdeel van DUO Market Research Postbus 681, 3500 AR Utrecht Tel. (030)

Nadere informatie

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Gemeentewinkel 3. Contact met de gemeente 4. Wensen en behoeften De gemeente Zwijndrecht heeft

Nadere informatie

Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie

Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie Samenvatting Hfst 5. Trendvragen financiële situatie Na twee jaar van stijgende inkomens zien Leidenaren dit jaar hun inkomenspositie verslechteren. Het zijn

Nadere informatie

Hoofdstuk 25. Burgemeestersreferendum

Hoofdstuk 25. Burgemeestersreferendum Hoofdstuk 25. Burgemeestersreferendum Samenvatting Van de Leidenaren heeft 52% in 2003 bij de verkiezingen van de Provinciale en 48% bij het burgemeestersreferendum. Hoger opgeleiden, 50-plussers en respondenten

Nadere informatie

Bewonerspanel Communicatie

Bewonerspanel Communicatie Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Communicatie Context Van 16 tot 30 november 2015 heeft IB Onderzoek een peiling gehouden onder

Nadere informatie

Grafiek 20.1a Belangrijkste aspecten die Leidenaren prettig vinden aan de eigen buurt, * (meer antwoorden mogelijk) 16% 15% 10% 10%

Grafiek 20.1a Belangrijkste aspecten die Leidenaren prettig vinden aan de eigen buurt, * (meer antwoorden mogelijk) 16% 15% 10% 10% 20 ONDERHOUD EN NETHEID EIGEN BUURT In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de prettige en de mindere prettige kanten van de openbare ruimte in de eigen buurt of wijk. Vervolgens wordt gekeken hoe men verschillende

Nadere informatie

Hoofdstuk 20. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 20. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 20. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van zeven Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Samenvatting Vergelijkbaar met voorgaande jaren vindt ruim acht op de tien Leidenaren dat de gemeente hen voldoende op de hoogte houdt van

Nadere informatie

Hoofdstuk 13. Afval en milieu

Hoofdstuk 13. Afval en milieu Hoofdstuk 13. Afval en milieu Samenvatting Negen op de tien Leidenaren is bekend met de kringloopwinkel Het Warenhuis en bijna vier op de tien is er in het afgelopen jaar geweest. Na een stijging in de

Nadere informatie

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3 Rapportage Burgerpanel meting 3: Juni 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Horst aan de Maas Dhr. F. Geurts Utrecht, juli 2013 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

Hoofdstuk 8. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 8. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 8. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het van zeven Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen van

Nadere informatie

DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE

DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE Gemeente Hulst GfK Panel Services I 2012 GfK 2012 Dienstverlening en Communicatie 2012 1 Agenda 1. Samenvatting 2. Publieksbalies 3. Telefonisch contact 4. Informatievoorziening

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie Stadsenquête Leiden 008 Hoofdstuk 19. Financiële situatie Samenvatting Ruim tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, bijna een kwart komt net rond en een

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Mediagebruik en gemeentelijke informatievoorziening

Hoofdstuk 12. Mediagebruik en gemeentelijke informatievoorziening Hoofdstuk 12. Mediagebruik en gemeentelijke informatievoorziening Samenvatting De gemeente heeft verschillende mogelijkheden om de Leidenaren te informeren over gemeentelijk nieuws. Dit kan via eigen kanalen,

Nadere informatie

Publieksdienstverlening in cijfers. Leiden 2011

Publieksdienstverlening in cijfers. Leiden 2011 Publieksdienstverlening in cijfers Leiden Publieksdienstverlening in cijfers, Leiden Colofon Serie Statistiek 2012 /3 Verschijnt: april 2012 Gemeente Leiden Afdeling Strategie & Onderzoek Postbus 9100,

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van vijf Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

Hoofdstuk 20. Biologische warenmarkt

Hoofdstuk 20. Biologische warenmarkt Hoofdstuk 20. Biologische warenmarkt Samenvatting Tweederde van de Leidenaren koopt wel eens bewust biologische producten. Ruim een derde doet dit wekelijks of vaker en bijna drie op de tien doet dit meer

Nadere informatie

Hoofdstuk 13 Luchtkwaliteit

Hoofdstuk 13 Luchtkwaliteit Hoofdstuk 13 Luchtkwaliteit Samenvatting Ruim één op de drie Leidenaren maakt zich wel eens zorgen over de luchtkwaliteit. Dit aandeel is vergelijkbaar met vorig jaar, maar is lager dan in 2008. Bewoners

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Arbeidsmarkt

Hoofdstuk 10. Arbeidsmarkt Hoofdstuk 10. Arbeidsmarkt Samenvatting De potentiële beroepsbevolking wordt gedefinieerd als alle inwoners van 15-64 jaar en bestaat uit ruim 86.000 Leidenaren. Van hen verricht circa zeven op de tien

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2001

Stadsenquête Leiden 2001 Hoofdstuk 9. Milieu Samenvatting De Milieustraat is een (vrij nieuwe) voorziening waar bewoners zich kunnen ontdoen van hun grof huishoudelijk afval. Ruim twee op de tien Leidenaren heeft hier al eens

Nadere informatie

Hoofdstuk 21. Warenmarkten

Hoofdstuk 21. Warenmarkten Hoofdstuk 21. Warenmarkten Samenvatting Leiden kent twee centrummarkten op en en drie wijkmarkten. Acht op de tien Leidenaren bezoekt wel eens één van deze markten. De centrummarkt op wordt veruit het

Nadere informatie

ONDERZOEK GEMEENTE APP

ONDERZOEK GEMEENTE APP ONDERZOEK GEMEENTE APP ONDERZOEK GEMEENTE APP April 2014 In opdracht van: Linda van Gelder, afdeling Communicatie Samenstelling vragenlijst en rapportage: Josée Boormans, Afdeling FB/Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Hoofdstuk 11. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 11. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 11. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van de vijf Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

Kanalen in Balans. Onderzoek naar kanaalkeuze Gemeente Tilburg 2008. Publiekszaken / Beleidsontwikkeling /

Kanalen in Balans. Onderzoek naar kanaalkeuze Gemeente Tilburg 2008. Publiekszaken / Beleidsontwikkeling / Kanalen in Balans Onderzoek naar kanaalkeuze Gemeente Tilburg 2008 Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Publiekszaken / Beleidsontwikkeling / Burger- en Ondernemerszaken Team Onderzoek & Informatie December 2008

Nadere informatie

Hoofdstuk 23. Stadsbezoek

Hoofdstuk 23. Stadsbezoek Hoofdstuk 23. Stadsbezoek Samenvatting De stad Leiden is onlosmakelijk verbonden met zijn historische kern. Bijna zeven op de tien Leidenaren wandelt wel eens rond om van hiervan te genieten. Zij vinden

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 7. Financiële situatie Samenvatting Bijna driekwart van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, twee op de tien komt net rond en bijna een

Nadere informatie

Tabellenboek gemeentelijke dienstverlening. Omnibus 2011

Tabellenboek gemeentelijke dienstverlening. Omnibus 2011 Tabellenboek gemeentelijke dienstverlening Omnibus 2011 Afdeling O&S Maart 2012 Inleiding Iedere twee jaar wordt door de afdeling Onderzoek & Statistiek een omnibusonderzoek gehouden. In dit onderzoek

Nadere informatie

Grafiek 19.1 Percentage Leidenaren dat zich zorgen maakt over luchtkwaliteit, naar stadsdeel en leeftijdsgroep* 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 19.1 Percentage Leidenaren dat zich zorgen maakt over luchtkwaliteit, naar stadsdeel en leeftijdsgroep* 0% 25% 50% 75% 100% 19 LUCHTKWALITEIT In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de luchtkwaliteit in Leiden. Gevraagd is in hoeverre men zich hier zorgen over maakt. De gemeente heeft diverse maatregelen genomen om de luchtkwaliteit

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële positie van de Leidenaar. De resultaten

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie Samenvatting Hfst 10. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële

Nadere informatie

Hoofdstuk 44. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 44. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 44. Financiële dienstverlening Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zeven op de tien Leidenaren

Nadere informatie

De Amsterdamse Burgermonitor 2011

De Amsterdamse Burgermonitor 2011 De Amsterdamse Burgermonitor 2011 Samenvatting van de resultaten stadsdeel Nieuw- September 2012 O+S (, gemeente Amsterdam) onderzoekt sinds 1999 in de Burgermonitor de relatie van Amsterdammers met hun

Nadere informatie

Stadspanelonderzoek naar onze dienstverlening

Stadspanelonderzoek naar onze dienstverlening Stadspanelonderzoek naar onze dienstverlening Wat is het Stadspanel? De gemeente Assen heeft een digitaal stadspanel. Iedere inwoner kan meedoen. Momenteel telt het panel bijna 2000 leden. Elk lid van

Nadere informatie

BEWONERSVISIE: DUURZAAM COMMUNICEREN

BEWONERSVISIE: DUURZAAM COMMUNICEREN BEWONERSVISIE: DUURZAAM COMMUNICEREN Peiling Huurderspanel Woonwaard Juli 2019 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 7543 EZ Enschede Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam Rapportnummer

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Digitaal Stadhuis 2009

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Digitaal Stadhuis 2009 LelyStadsGeluiden De mening van de inwoners gepeild Digitaal Stadhuis In september hebben 1.180 leden van het LelyStadsPanel een vragenlijst ingevuld over de dienstverlening van de gemeente Lelystad. Het

Nadere informatie

Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening Samenvatting In dit hoofdstuk wordt allereerst gekeken naar de bekendheid en het gebruik van vijf inkomensondersteunende regelingen, te weten: Kwijtschelding gemeentelijke

Nadere informatie

Grafiek 12.1a Soorten vervoermiddelen waar Leidenaren over beschikken, in procenten van alle Leidenaren 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 12.1a Soorten vervoermiddelen waar Leidenaren over beschikken, in procenten van alle Leidenaren 0% 25% 50% 75% 100% 12 VERVOERMIDDELENKEUZE De afdeling Ruimte- en Milieubeleid wil graag weten over welke vervoermiddelen de Leidenaren beschikken en welke zij voor verschillende doeleinden gebruiken. Daarnaast is de gemeente

Nadere informatie

Hoofdstuk 24. Warenmarkten

Hoofdstuk 24. Warenmarkten Hoofdstuk 24. Warenmarkten Samenvatting Leiden kent op twee dagen de en op drie dagen verschillende wijkmarkten. Acht op de tien Leidenaren bezoekt wel eens één van deze markten. De op zaterdag wordt veruit

Nadere informatie

Hoofdstuk 11. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 11. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 11. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van vijf Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

Hoofdstuk 31. Bekendheid twee instellingen

Hoofdstuk 31. Bekendheid twee instellingen Hoofdstuk 31. Bekendheid twee instellingen Samenvatting Sinds 25 november 2004 bestaat er een Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld. Dit is bedoeld voor mensen die, op wat voor manier dan ook, te maken

Nadere informatie

ONDERZOEK WEBSITE. Gemeente Hulst. GfK Panel Services I mei 2013. GfK 2013 Onderzoek website gemeente Hulst 31 mei 2013 1

ONDERZOEK WEBSITE. Gemeente Hulst. GfK Panel Services I mei 2013. GfK 2013 Onderzoek website gemeente Hulst 31 mei 2013 1 ONDERZOEK WEBSITE Gemeente Hulst GfK Panel Services I mei 2013 GfK 2013 Onderzoek website gemeente Hulst 31 mei 2013 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Gebruik website Zoekmachine

Nadere informatie

Onderzoek behoefte gemeentelijke informatie

Onderzoek behoefte gemeentelijke informatie Onderzoek behoefte gemeentelijke informatie Gemeente Amersfoort Marlies Visser Juli 2014 De afdeling Communicatie wil de manier waarop informatie over gemeentelijke zaken wordt aangeboden beter laten aansluiten

Nadere informatie

Buurtenquête hostel Leidsche Maan

Buurtenquête hostel Leidsche Maan Buurtenquête hostel Leidsche Maan tussenmeting 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht (GG&GD) DIMENSUS beleidsonderzoek April 2013 Projectnummer 527 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding

Nadere informatie

Hoofdstuk 25. Vakantiepas

Hoofdstuk 25. Vakantiepas Hoofdstuk 25. Vakantiepas Samenvatting Van alle kinderen die afgelopen jaar op de basisschool zaten heeft acht op de tien zeker de VakantiePas gehad, 14% heeft er zeker geen gehad en 6% weet dit niet meer.

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING WEBSITE

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING WEBSITE BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 1 2016 WEBSITE Gemeente Wijdemeren Juni/juli 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie