Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken"

Transcriptie

1 Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Rapportage Juli 2013 Meer informatie:

2 Samenvatting (1/3) 1. Veel 17-jarigen maken de indruk verstandig om te gaan met geldzaken 86% heeft een spaarrekening; Acht op de tien 17-jarige spaarrekeninghouders sparen op deze rekening zelf*, bij bijna zes van de tien 17-jarigen met een spaarrekening zetten ook anderen geld op de spaarrekening; Slechts één op de tien 17-jarigen met een betaalrekening kan rood staan, maar 90% van deze groep heeft nog nooit rood gestaan; Er is weinig behoefte aan het afsluiten van een lening: 73% zou het waarschijnlijk of zeker niet overwegen; De helft van de 17-jarigen ziet geen voordelen aan lenen. Nagenoeg iedereen ziet nadelen. 2. Er wordt veel gespaard door de 17-jarigen Gemiddeld wordt bijna de helft van de totale inkomsten gespaard; 37% spaart meer dan de helft van de inkomsten; Het geld dat uitgegeven wordt, besteedt men met name aan uitgaan, kleding, uiterlijke verzorging, elektronica, vakantie en festivals. * Omgerekend sparen zeven op de tien van alle 17-jarigen zelf 2

3 Samenvatting (2/3) 3. De houding ten opzichte van financiële zaken van veel 17-jarigen geeft vertrouwen voor de toekomst: Zeven op de tien sparen liever voor iets dan er geld voor te lenen; Daarnaast hebben bijna zes op de tien niet de behoefte geld direct uit te geven. 4. Geldzaken zijn geen taboe: drie kwart praat er over met de ouders en de helft met vrienden. Die gesprekken gaan wellicht wel eens over de zorgen: de helft van de 17-jarigen maakt zich weleens zorgen over geldzaken. 5. Eén op de tien heeft schulden, veelal bij de ouders (56%) of vrienden (22%). Het gemiddelde schuldbedrag is 309,- Twee op de tien zijn minder dan 50,- schuldig, twee op de tien meer dan 500,- Met het geld van de schuld zijn met name kleding, boodschappen, vakantie en elektronica betaald. 6. Bijna zeven op de tien 17-jarigen hebben een (bij)baan, een kwart is op zoek. Hier wordt gemiddeld 214,- netto per maand mee verdiend Driekwart werkt minder dan 16 uur per week; Bijna twee derde had geen moeite de baan te vinden. 3

4 Samenvatting (3/3) 7. Naast inkomen van een bijbaan, is een andere inkomstenbron de ouders/ verzorgers: Zeven op de tien 17-jarigen krijgen een geldelijke bijdrage van de ouders/verzorgers van gemiddeld 51,- per maand. 8. De meeste 17-jarigen hebben naar eigen zeggen goed inzicht in hun inkomsten en uitgaven. Eén op de tien 17-jarigen geeft aan niet voldoende geld te hebben om maandelijks rond te komen. Voor een kwart is het elke maand weer (enigszins) spannend of het gaat lukken om rond te komen. 9. Acht op de tien 17-jarigen weten dat er iets gaat veranderen in hun financiële zaken als ze 18 jaar worden. Veel genoemde zaken zijn: zorgverzekeringen, verzekeringen in het algemeen, studiefinanciering, geen kinderbijslag meer, meer/alles zelf betalen, belastingen, meer verdienen. Hoewel drie kwart weet dat een eigen zorgverzekering afgesloten moet worden, geven maar zes op de tien 17-jarigen aan dat ze dat gaan doen als ze 18 jaar worden. Zes op de tien zijn ook van plan om zorgtoeslag aan te vragen. Circa een kwart is niet goed op de hoogte van de studiefinanciering: de mogelijke invloed van bijverdiensten is het minst bekend 4

5 Inhoudsopgave Samenvatting Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Uitkomsten 2.1. Bankzaken 2.2. Schulden 2.3. Lenen 2.4. Contracten en abonnementen 2.5. Werk 2.6. Inkomsten & uitgaven 2.7. Belastingaangifte 2.8. Houding ten aanzien van geldzaken 2.9. Veranderingen i.v.m. 18 jaar worden Kennis van geldzaken & veranderingen 5

6 1. Inleiding Achtergrond: Als je 18 jaar wordt, verandert er op financieel gebied een aantal zaken. Je krijgt meer rechten en plichten. Niet alle jongeren zijn hiervan op de hoogte. Daarom heeft een checklist ontwikkeld speciaal voor jongeren die 18 jaar worden. Doel onderzoek: wil inzicht in het gedrag en kennisniveau van jongeren omtrent financiële zaken en de kennis van jongeren over de veranderingen bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd. Doelgroep: Het onderzoek is representatief voor Nederlandse jongeren van 17 jaar. Methode: online, kwantitatief onderzoek. Steekproefomvang: 426 Veldwerkperiode: Week Bureau: Blauw Research 6

7 2. UITKOMSTEN 7

8 Nagenoeg alle 17-jarigen hebben een betaalrekening; ook heeft 86% een spaarrekening 2.1. Bankzaken (1/3) Heb je een eigen betaal- en/of spaarrekening? Betaalrekening Ja Nee Weet niet Spaarrekening Negen op de tien betaalrekeningen zijn met behulp van of door de ouders/ verzorgers geopend. Voor de spaarrekening is dit percentage 84% 8

9 Acht op de tien 17-jarigen met een spaarrekening sparen zelf. Bij bijna zes van de tien 17-jarigen zet ook iemand anders geld op de spaarrekening Bankzaken (2/3) Wie zet er geld op je spaarrekening? Zet zelf geld op de spaarrekening Iemand anders zet geld op de spaarrekening Zowel ik als iemand anders zet geld op de spaarrekening 38 Wordt geen geld op spaarrekening gezet 2 Anders 0 Basis: allen met een spaarrekening (n=366) 9

10 Er wordt maar weinig roodgestaan. Acht op de tien hebben de mogelijkheid niet en 76% heeft er ook geen behoefte aan Bankzaken (3/3) Kun je op je betaalrekening ook rood staan? ja, sta ik vrijwel elke maand ja, sta ik vrijwel elk kwartaal ja, sta ik 1 à 2 keer per jaar Ja, maar nog nooit gestaan 9 nee, maar zou mogelijkheid wel willen 5 nee, en heb behoefte ook niet 76 weet niet 10 Basis: allen met een betaalrekening (n=414) 10

11 Een op de tien 17-jarigen heeft schulden, veelal bij de ouders 2.2. Schulden (1/2) 10% van de 17-jarigen heeft schulden. Men heeft schulden bij: %* Ouders 56% Vrienden 22% Familie 11% Overheid 4% Winkel 2% Ergens anders 4% Basis: allen met schulden (n=45) * Resultaten zijn indicatief in verband met klein aantal waarnemingen 11

12 Twee op de tien zijn minder dan 50 euro schuldig, bij twee op de tien is de schuld meer dan 500 euro Schulden (2/2) Het gemiddelde schuldbedrag is 309,- Totale schuldbedrag %* % % % % 500 of meer 21% Wil liever niet zeggen 10% Weet niet 13% Basis: allen met schulden (n=45) Met het geld van de schuld zijn met name kleding (20%), boodschappen (18%), vakantie (15%) en elektronica (12%) betaald. * Resultaten zijn indicatief in verband met klein aantal waarnemingen 12

13 Er is weinig behoefte aan het afsluiten van een lening: 73% zou het waarschijnlijk of zeker niet overwegen 2.3. Lenen (1/2) Wanneer jij een lening bij een financiële instantie zou kunnen afsluiten, zou je dit dan overwegen? Ja, zeker overwegen Ja, misschien overwegen Nee, nee, zeker niet waarschijnlijk overwegen niet overwegen 1 heeft al een lening weet niet 13

14 De helft van de 17-jarigen ziet geen voordelen aan lenen. Slechts 1% ziet geen nadelen 2.3. Lenen (2/2) Voordelen lenen % Nadelen lenen % Je hoeft niet te wachten om bepaalde uitgaven te kunnen doen Je hebt wat meer flexibiliteit met geld Je kan altijd geld opnemen, ook als niks meer op rekening staat 20% Je geeft geld uit dat je niet hebt 66% 17% Je hebt dan een schuld 64% 13% Je moet rente betalen 59% Het geeft vrijheid 7% Het kan moeilijk zijn terug te betalen 58% Je hoeft niet te sparen 2% Het voelt niet prettig 52% Anders 2% Je zit ergens aan vast 40% Ik zie geen voordelen 50% Anders % weet niet 6% Ik zie geen nadelen 1% weet niet 3% 14

15 Twee derde heeft een contract of abonnement op eigen naam 2.4. Contracten en abonnementen 35% van de 17-jarigen heeft geen contract of abonnement op eigen naam staan. Meer meisjes (43%) dan jongens (27%) hebben geen contract op hun naam. 34% heeft een abonnement op een sportschool of -vereniging; 34% heeft een mobiele telefoon contract; Andere veel genoemde contracten/abonnementen zijn: Gaming (15%); Tijdschrift/krant (12%); Muziek (10%) 15

16 Bijna zeven op de tien 17-jarigen hebben een (bij)baan; driekwart werkt minder dan 16 uur per week 2.5. Werk Heb jij momenteel een (bij)baan? 24,0% 8,0% Ja Nee, maar ik ben wel op zoek Nee, en ik ben ook niet op zoek Meer meisjes dan jongens hebben een bijbaan: respectievelijk 73% en 64% 68,0% Hoe makkelijk of moeilijk was het om deze (bij)baan te vinden? - (heel) makkelijk 64% - neutraal 26% -(heel) moeilijk 10% Aantal per week % 1-8 uur 38% 9-16 uur 38% uur 11% uur 7% uur 6% >40 uur 1% Gemiddeld 13,4 uur Basis: allen met een (bij)baan (n=298) 16

17 Zeven op de tien krijgen een geldelijke bijdrage van de ouders/ verzorgers. Deze bijdrage is gemiddeld 51 euro 2.6. Inkomsten en uitgaven (1/3) Wat is ongeveer je netto salaris per maand? Gem. 214, Krijg je maandelijks een bijdrage van je ouders/ verzorgers? 39 Gem. 51, of meer Wil niet zeggen of meer nee 17

18 Gemiddeld wordt bijna de helft van de totale inkomsten gespaard; Ruim een derde spaart meer dan de helft 2.6. Inkomsten en uitgaven (2/3) Gemiddeld sparen 17-jarigen 45% van hun totale inkomsten (salaris en bijdrage ouders). 55% geven ze uit. Deel van de totale inkomsten dat gespaard wordt (in %) % 0-25% 35% 26-50% 28% 51-75% 19% % 18% Het geld dat men uitgeeft, wordt met name besteed aan: Uitgaan (76% geeft hier geld aan uit); Kleding (56%); Uiterlijke verzorging (48%); Elektronica (37%); Vakantie (30%); Festivals (28%). Meer jongens geven geld uit aan electronica dan meisjes. Meer meisjes geven geld uit aan kleding, uiterlijke verzorging, vakantie, festivals dan jongens 18

19 Een kwart heeft wel eens belastingaangifte gedaan. Twee op de tien van degenen die het zelf deden vonden het (heel) moeilijk 2.7. Belastingaangifte Heb je al weleens belastingaangifte gedaan? 11% 16% Ja, en dit heb ik zelf gedaan Ja, dit heeft iemand anders voor mij gedaan Hoe makkelijk of moeilijk vond je het om belastingaangifte te doen? * (heel) makkelijk 36 73% nee Niet makkelijk, niet moeilijk 44 Meer jongens dan meisjes vonden de belastingaangifte (heel) moeilijk: respectievelijk 31% en 8%. (heel) moeilijk 20 Basis: allen die zelf belastingaangifte hebben gedaan (n=48) * Resultaten zijn indicatief in verband met klein aantal waarnemingen 19

20 Eén op de tien 17-jarigen heeft niet voldoende geld om maandelijks rond te komen 2.8. Houding ten aanzien van geldzaken (1/3) 72% van de jongeren spaart liever voor iets dan er geld voor te lenen. Ook heeft de meerderheid (58%) niet de behoefte geld dat men heeft direct uit te geven. Meer laag opgeleide dan midden/hoogopgeleide 17-jarigen geven geld het liefste meteen uit (respectievelijk 50% en 35%). In welke mate zijn deze stellingen op jou van toepassing? van toepassing enigszins van toepassing niet van toepassing weet niet Ik heb voldoende geld om maandelijks rond te komen Wanneer ik geld heb, geef ik dit liefst meteen uit Ik spaar liever voor iets dan dat ik geld leen

21 De meeste 17-jarigen hebben naar eigen zeggen een goed inzicht in hun inkomsten en uitgaven Houding ten aanzien van geldzaken (2/3) Hoewel de meeste 17-jarigen voldoende geld hebben om rond te komen, is het voor een kwart toch elke maand weer (enigszins) spannend of het gaat lukken. In welke mate zijn deze stellingen op jou van toepassing? van toepassing enigszins van toepassing niet van toepassing weet niet Ik weet precies hoeveel geld ik per maand verdien/ontvang Ik weet precies hoeveel geld ik per maand uitgeef Het is aan het eind van de maand altijd weer spannend of het me lukt om rond te komen

22 De helft van de jongeren maakt zich weleens zorgen over geldzaken Houding ten aanzien van geldzaken (3/3) De meerderheid praat regelmatig over geldzaken met de ouders (75%) en/of met vrienden (51%). Meer meisjes dan jongens maken zich weleens zorgen over geldzaken (voor 60% versus 40% is het (enigszins) van toepassing). In welke mate zijn deze stellingen op jou van toepassing? van toepassing enigszins van toepassing niet van toepassing weet niet Ik maak me weleens zorgen over geldzaken Ik praat regelmatig met mijn ouders over geldzaken Ik praat regelmatig met mijn vrienden over geldzaken

23 Acht op de tien 17-jarigen weten dat er iets gaat veranderen in hun financiële zaken als ze 18 worden 2.9. Veranderingen i.v.m. 18 jaar worden (1/2) Heb je het idee dat er iets gaat veranderen in je financiële zaken wanneer je 18 jaar wordt? Ja Nee Weet niet 7% 12% 81% Veel genoemd als zaken die gaan veranderen: zorgverzekeringen, verzekeringen in het algemeen, studiefinanciering, geen kinderbijslag, meer/alles zelf betalen, belasting en meer verdienen. 23

24 Slechts zes op de tien geven aan een zorgverzekering te gaan regelen als ze 18 jaar worden 2.9. Veranderingen i.v.m. 18 jaar worden (2/2) Een eigen zorgverzekering afsluiten Welke zaken op financieel gebied denk je dat iemand zelf moet gaan regelen wanneer hij of zij 18 jaar wordt? Welke zaken ga jij regelen wanneer je 18 jaar wordt? 75% 58% Zorgtoeslag aanvragen 74% 61% Huurtoeslag aanvragen 22% 12% DigiD aanvragen 54% 38%* Belasting betalen 49% 31% Studiefinanciering aanvragen 73% 55% Een spaarrekening openen 18% 9% Een inboedelverzekering afsluiten een rechtsbijstandsverzekering afsluiten 17% 9% 17% 7% Pensioen regelen 20% 10% Je hoeft/gaat helemaal niets te regelen 1% 4% Weet niet 9% 16% 24

25 Ongeveer drie op de tien weten niet wat een DigiD is, de criteria voor het in aanmerking komen voor zorg- en huurtoeslag zijn bij een grotere groep onbekend Kennis van geldzaken & veranderingen (1/5) 22% van de 17-jarigen geeft aan niet te weten wat een DigiD is. De rest geeft een beschrijving, die in de meeste gevallen klopte. Weet jij aan welke criteria je moet voldoen om huur of zorgtoeslag te krijgen? heel goed goed deels niet echt geen idee Zorgtoeslag Huurtoeslag

26 Het kennisniveau van de 17-jarigen over de Zorgverzekering en toeslag is redelijk tot goed op peil Kennis van geldzaken & veranderingen (2/5) Kun je aangeven of onderstaande uitspraken over financiële zaken waar of niet waar zijn? Ook als ik nog bij mijn ouders woon kan ik zorgtoeslag aanvragen Waar Niet waar Weet niet Waar Zorgtoeslag is geld dat ik van de overheid krijg om de dokter te kunnen betalen Niet waar Iedereen in Nederland moet een zorgverzekering hebben Waar 26

27 Zes op de tien hebben goede kennis over de huurtoeslag Kennis van geldzaken & veranderingen (3/5) Kun je aangeven of onderstaande uitspraken over financiële zaken waar of niet waar zijn? Ook als ik nog bij mijn ouders woon kan ik huurtoeslag aanvragen Waar Niet waar Weet niet Niet waar Huurtoeslag is geld dat ik van de overheid krijg om mijn huur te kunnen betalen Waar Wanneer ik recht heb op huurtoeslag, vertelt de overheid mij dat Niet waar 27

28 Circa een derde is niet goed bekend met de toepassingen van DigiD; bijna drie op de tien zijn niet op de hoogte van belastingteruggave bij een bijbaan Kennis van geldzaken & veranderingen (4/5) Kun je aangeven of onderstaande uitspraken over financiële zaken waar of niet waar zijn? Ik heb mijn DigiD nodig om toeslagen aan te kunnen vragen Waar Niet waar Weet niet Waar Ook zonder DigiD kan ik inloggen op mijn eigen pagina bij de DUO (studiefinanciering) Niet waar Ik kan aan de Belastingdienst geld terugvragen van mijn bijbaan Waar 28

29 Circa een kwart is niet goed op de hoogte van studiefinanciering: de mogelijke invloed van bijverdiensten is het minst bekend Kennis van geldzaken & veranderingen (5/5) Kun je aangeven of onderstaande uitspraken over financiële zaken waar of niet waar zijn? Studiefinanciering moet ik bij mijn school of universiteit aanvragen Waar Niet waar Weet niet Niet waar Voor mijn studiefinanciering maakt het niet uit hoeveel ik bijverdien Niet waar Studiefinanciering krijg ik automatisch als ik ga studeren Niet waar Minder laag- dan midden/hoogopgeleiden zijn op de hoogte van het aanvragen en het niet automatisch krijgen van de studiefinanciering. 29

30 Bijlage: profiel respondenten Geslacht: 51% is man, 49% vrouw Hoogst voltooide opleiding: laag (29%); midden (73%); hoog (5%) Thuissituatie: woont ouders/verzorgers (98%); op zichzelf (1%); anders (1%) Dagelijkse bezigheid: studerend/schoolgaand (92%); Werkzaam in loondienst (5%); Werkloos/werkzoekend/bijstand (1%); (deels) arbeidsongeschikt (1%); Zelfstandig ondernemer (0%) 30

Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015

Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015 Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden ABN AMRO April 2015 Vakantiegeld 3 Op vakantie 8 Verantwoording onderzoek 13 2 Vakantiegeld Zicht op geld April

Nadere informatie

Studeren in 2015-2016. Check je geld! Wat je moet weten over studiekosten. www.wijzeringeldzaken.nl

Studeren in 2015-2016. Check je geld! Wat je moet weten over studiekosten. www.wijzeringeldzaken.nl Studeren in 2015-2016 Check je geld! Wat je moet weten over studiekosten www.wijzeringeldzaken.nl Alles over studeren en geldzaken op een rij: Zorgen over geld, daar zit niemand op te wachten. Zeker niet

Nadere informatie

Kinderen leren omgaan met geld

Kinderen leren omgaan met geld Kinderen leren omgaan met geld Een onderzoek onder ouders van kinderen in groep 7 en 8 Rapportage November 2012 Samenvatting (1/4) 1.Negen op de tien kinderen in groep zeven en acht krijgen zakgeld Het

Nadere informatie

Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015

Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015 Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden ABN AMRO April 2015 Belastingteruggave 3 Sparen 7 Verantwoording onderzoek 12 2 Belastingteruggave Zicht

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Studeren in 2015-2016. Check je geld! Wat je moet weten over studiekosten. www.wijzeringeldzaken.nl

Studeren in 2015-2016. Check je geld! Wat je moet weten over studiekosten. www.wijzeringeldzaken.nl Studeren in 2015-2016 Check je geld! Wat je moet weten over studiekosten www.wijzeringeldzaken.nl Alles over studeren en geldzaken op een rij: Zorgen over geld, daar zit niemand op te wachten. Zeker niet

Nadere informatie

Vragenlijst Budgetcoaching

Vragenlijst Budgetcoaching Vragenlijst Budgetcoaching Welkom bij Stedam Bewind. Wij willen u vragen onderstaande vragenlijst zo goed mogelijk in te vullen. Deze lijst wordt gebruikt bij de intake voor de budgetcoaching. Kunt u de

Nadere informatie

Publieksmonitor Gebruik digitale huishoudboekjes & geld besteden aan leuke dingen

Publieksmonitor Gebruik digitale huishoudboekjes & geld besteden aan leuke dingen Publieksmonitor Gebruik digitale huishoudboekjes & geld besteden aan leuke dingen Wijzer in geldzaken Mei 2012 Samenvatting (1/2) Digitale huishoudboekjes 1. Het bekijken van de uitgaven via het online

Nadere informatie

Onderzoek. Het provisieverbod & gebruik financieel adviseurs

Onderzoek. Het provisieverbod & gebruik financieel adviseurs Onderzoek Het provisieverbod & gebruik financieel adviseurs Rapportage Publieksmonitor: module provisieverbod December 2012 Samenvatting (1/2) 1. Bekendheid provisieverbod laag Nog niet veel Nederlanders

Nadere informatie

Factsheet: financiële planning MBO-ers

Factsheet: financiële planning MBO-ers bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 W www.motivaction.nl Factsheet: financiële planning MBO-ers Onderzoek

Nadere informatie

Je geldzaken goed geregeld: een rustig gevoel!

Je geldzaken goed geregeld: een rustig gevoel! Je geldzaken goed geregeld: een rustig gevoel! Samen je centen de baas GELD EN GELDZAKEN. SOMS BEST LASTIG. Het gebeurt iedereen wel eens. Dat je een brief krijgt die je niet goed begrijpt. Of dat je een

Nadere informatie

Onderzoek onder kinderen groep 5 t/m 8

Onderzoek onder kinderen groep 5 t/m 8 Onderzoek onder kinderen groep 5 t/m 8 februari/maart 2015 Bewaren van geld Hoe bewaar jij je geld? (meerdere antwoorden mogelijk) In mijn spaarpot Op de bank In mijn portemonnee Op een speciale plek,

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 420 Respondenten WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd en opleiding naar

Nadere informatie

Je geldzaken goed geregeld: een rustig gevoel!

Je geldzaken goed geregeld: een rustig gevoel! Je geldzaken goed geregeld: een rustig gevoel! Samen je centen de baas INFORMATIE VOOR NIEUWE CLIËNTEN GELD EN GELDZAKEN: SOMS BEST LASTIG Het gebeurt iedereen wel eens. Dat je een brief krijgt die je

Nadere informatie

Onderzoek. Rapportage. September 2012. Pensioenmodule Publieksmonitor

Onderzoek. Rapportage. September 2012. Pensioenmodule Publieksmonitor Onderzoek Meer grip op pensioen Rapportage Pensioenmodule Publieksmonitor September 2012 Samenvatting (1/4) 1. Kennis over het eigen pensioen De helft van de mensen die via werkgever pensioen opbouwen

Nadere informatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 43. Financiële situatie Samenvatting Circa tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, ruim een kwart komt net rond en kan moeilijk

Nadere informatie

6,2. Werkstuk door een scholier 1803 woorden 11 april keer beoordeeld. Inleiding

6,2. Werkstuk door een scholier 1803 woorden 11 april keer beoordeeld. Inleiding Werkstuk door een scholier 1803 woorden 11 april 2002 6,2 212 keer beoordeeld Vak Economie Inleiding In dit werkstuk vindt je allerlei informatie over geldzaken. Van zakgeld tot bijbaantjes, van geld uitgeven

Nadere informatie

Inhoud. Mijn leven. ik regel mijn geldzaken

Inhoud. Mijn leven. ik regel mijn geldzaken Inhoud Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Bewaren...5 Hoofdstuk 2 Administratie...7 Hoofdstuk 3 Inkomsten... 8 Hoofdstuk 4 Uitgaven... 10 Hoofdstuk 5 Sparen... 12 Hoofdstuk 6 Verzekeringen...15 Hoofdstuk 7 Begroting...

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

Utrecht, 2011. Het financiële gedrag van kinderen tussen 12 en 18 & de rol van hun ouders

Utrecht, 2011. Het financiële gedrag van kinderen tussen 12 en 18 & de rol van hun ouders Utrecht, 2011 Het financiële gedrag van kinderen tussen 12 en 18 & de rol van hun ouders Samenvatting en Conclusie Geld van de ouders De meeste scholieren krijgen zakgeld (88 procent). Kleedgeld is minder

Nadere informatie

Beschrijving Sparen en lenen zijn, naast het betalingsverkeer, de diensten van de bank waar de meeste mensen gebruik van maken.

Beschrijving Sparen en lenen zijn, naast het betalingsverkeer, de diensten van de bank waar de meeste mensen gebruik van maken. Beschrijving Sparen en lenen zijn, naast het betalingsverkeer, de diensten van de bank waar de meeste mensen gebruik van maken. Heb jij inzicht in jouw geld- en bankzaken? Welke betaalvormen zijn er en

Nadere informatie

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS Uitstelgedrag onder financiële consumenten Juni 2015 1 Inhoudsopgave 3 6 Management Summary Grafische samenvatting Opvallende resultaten Onderzoeksresultaten Uitstelgedrag Zorg

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting In hoofdstuk 9 is aan de hand van een aantal trendvragen kort ingegaan op de financiële situatie van de inwoners van Leiden. In dit hoofdstuk is uitgebreider

Nadere informatie

Onderzoek financiële goede voornemens

Onderzoek financiële goede voornemens Onderzoek financiële goede voornemens Een onderzoek naar financiële goede voornemens voor 2019 1 Inhoudsopgave Samenvatting 4 Inleiding 7 Resultaten Financiële goede voornemens 8 Wijzer in geldzaken Onderzoek

Nadere informatie

Amsterdam-Noord en de recessie

Amsterdam-Noord en de recessie Amsterdam-Noord en de recessie Sinds november 2009 kunnen bewoners van Amsterdam-Noord lid worden van het digitale bewonerspanel. In deze rapportage worden de resultaten van de eerste meting gepresenteerd.

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie Stadsenquête Leiden 008 Hoofdstuk 19. Financiële situatie Samenvatting Ruim tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, bijna een kwart komt net rond en een

Nadere informatie

Bewindvoering: hoe werkt het?

Bewindvoering: hoe werkt het? Bewindvoering: hoe werkt het? Samen je centen de baas JE HEBT EEN BEWINDVOERDER. EN NU? Een tijdje terug heb je ervoor gekozen om je geld samen met Mijn Geld en Zo te regelen. De rechter vindt dit goed.

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële positie van de Leidenaar. De resultaten

Nadere informatie

Uitkomsten peiling kennis en gedrag omtrent de belastingaangifte. Nibud, 2010

Uitkomsten peiling kennis en gedrag omtrent de belastingaangifte. Nibud, 2010 Uitkomsten peiling kennis en gedrag omtrent de Nibud, 2010 Inleiding In dit rapport staan de resultaten beschreven van een peiling onder lezers van De Telegraaf over hun kennis en gedrag omtrent de. De

Nadere informatie

Lesbrief Meneer Beer

Lesbrief Meneer Beer Lesbrief Meneer Beer Het verhaal Het verhaal gaat over Meneer Beer. Hij is verliefd op een prachtig berinnetje, maar hij durft het haar niet te vertellen. Hij vindt zichzelf maar een eenvoudige beer. Om

Nadere informatie

Uw kind wordt 18. Wat verandert er?

Uw kind wordt 18. Wat verandert er? Uw kind wordt 18. Wat verandert er? Dat betekent dat uw zoon of dochter nu officieel volwassen is en zelf financiële beslissingen mag nemen. Een hele verantwoordelijkheid! Bereid uw kind daar goed op voor.

Nadere informatie

Vara - Kassa 3 Resultaten Aflevering 3 Financiën 1 22 mei 2007

Vara - Kassa 3 Resultaten Aflevering 3 Financiën 1 22 mei 2007 Vara - Kassa 3 Resultaten Aflevering 3 Financiën 1 22 mei 2007 1 onderzoeksgegevens mogen alleen gebruikt worden onder vermelding van YoungVotes en de VARA Factsheet Jongeren en Financiën Jongeren betalen

Nadere informatie

Aflevering 6: Eigen bedrijf

Aflevering 6: Eigen bedrijf Aflevering 6: Eigen bedrijf Vragen vooraf: Heb je wel eens een eigen bedrijf gehad? Als je een eigen bedrijf zou beginnen, wat voor soort bedrijf zou dat dan zijn? Hoofditem Fragment 1 Korte inhoud: Khalid

Nadere informatie

Belastingaangifte over 2010. Nibud, maart 2011

Belastingaangifte over 2010. Nibud, maart 2011 Belasting over 2010 Nibud, maart 2011 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Aangifte doen... 4 3. Maandelijkse belastingteruggaaf... 5 4. Belastingteruggaaf over het afgelopen jaar... 6 5. Geld betalen... 7 6. Wijzigingen

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand AFM Consumentenmonitor voorjaar 20 Roodstand Juni 20 GfK 20 AFM Consumentenmonitor Juni 20 1 Management Summary Bijna de helft van alle Nederlanders staat wel eens rood. Diegenen die niet rood kunnen staan,

Nadere informatie

OP KAMERS Opdrachtenblad Categorie:

OP KAMERS Opdrachtenblad Categorie: Opdrachten Opdracht 1 Jasmina raadt Wesley aan om wat vaker bij zijn ouders te gaan eten. Welke tips kun je nog meer bedenken om geld te besparen op het moment dat je wat krapper zit? Wesley woont op kamers.

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van vijf Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 7. Financiële situatie Samenvatting Bijna driekwart van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, twee op de tien komt net rond en bijna een

Nadere informatie

Onderzoek Vakantiewerk

Onderzoek Vakantiewerk Onderzoek Vakantiewerk Publicatiedatum: 05-07- 2013 Over dit onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 21 juni tot 1 juli 2013, deden 2261 jongeren mee. Op het moment van invullen hadden 1302 deelnemers

Nadere informatie

[zelf op te maken en in te vullen > denk hierbij aan het tonen van een foto en/of logo van de bank, je naam etc.

[zelf op te maken en in te vullen > denk hierbij aan het tonen van een foto en/of logo van de bank, je naam etc. Beschrijving Deze gastles gaat over inzicht krijgen in je inkomen en uitgaven. Jongeren moeten zorgen dat ze inkomen hebben. Anders is het lastig om een eigen leven in te vullen. Zakgeld, kleedgeld, baantje,

Nadere informatie

Financiële opvoeding. September 2007

Financiële opvoeding. September 2007 Financiële opvoeding September 2007 Inhoud INHOUD... 1 1 INLEIDING... 2 1.1 AANLEIDING... 2 1.2 METHODE VAN ONDERZOEK... 2 1.3 ACHTERGRONDVARIABELEN... 3 LEESWIJZER... 4 2 ZAKGELD EN KLEEDGELD... 5 2.1

Nadere informatie

Publieksmonitor. & social media. Rapportage I. van Dijk 15 mei 2012

Publieksmonitor. & social media. Rapportage I. van Dijk 15 mei 2012 Publieksmonitor II: Mobiel bankieren, financiële informatie & social media Rapportage I. van Dijk 15 mei 2012 Samenvatting (1/2) Mobiel bankieren 1. Twee op de tien Nederlanders van 18 jaar en ouder maken

Nadere informatie

Jongeren & hun financiële verwachtingen

Jongeren & hun financiële verwachtingen Nibud, februari Jongeren & hun financiële verwachtingen Anna van der Schors Daisy van der Burg Nibud in samenwerking met het 1V Jongerenpanel van EenVandaag Inhoudsopgave 1 Onderzoeksopzet Het Nibud doet

Nadere informatie

Slim omgaan met geld

Slim omgaan met geld Slim omgaan met geld Deel 1 Oorzaken en financieel overzicht. Dit werkboek is van: Datum: 1 Copyright - Drukke Moeders Marijke Minten Welkom Drukke Moeders Online Cursus Financiën Werkboek Dit is een werkboek

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen Rapportage Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: 22 november 2013 Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies

Nadere informatie

Vroeg wijs met geld. gemeente www.heumen.nl. Informatie over hoe u uw kind helpt slim en verstandig om te gaan met geld

Vroeg wijs met geld. gemeente www.heumen.nl. Informatie over hoe u uw kind helpt slim en verstandig om te gaan met geld Vroeg wijs met geld Informatie over hoe u uw kind helpt slim en verstandig om te gaan met geld gemeente www.heumen.nl Heumen HU.090 brch vroeg wijs met geld.indd 1 04-02-14 09:30 Inhoudsopgave Zakgeld

Nadere informatie

INHOUD [ 7 ] G E L D W I J Z E R S T U D E N T E N

INHOUD [ 7 ] G E L D W I J Z E R S T U D E N T E N INHOUD Inleiding 9 Studiefinanciering Recht op studiefinanciering 11 Een DigiD aanvragen 12 Inkomsten van DUO 13 Geen recht meer op prestatiebeurs 19 Hoeveel betalen je ouders? 20 Gevolgen van je studieschuld

Nadere informatie

Belastingaangifte over 2013

Belastingaangifte over 2013 Belastingaangifte over 2013 Rapportage 28 maart 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek deden 20.482 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 26 tot en met 28 maart 2014.

Nadere informatie

Persoonlijke financiën: Inzicht en overzicht. Resultaten onderzoek Waar blijft mijn geld TNS NIPO

Persoonlijke financiën: Inzicht en overzicht. Resultaten onderzoek Waar blijft mijn geld TNS NIPO Persoonlijke financiën: Inzicht en overzicht Resultaten onderzoek Waar blijft mijn geld TNS NIPO Inleiding Voor u ligt de rapportage naar aanleiding van het onderzoek Waar blijft mijn geld? In totaal hebben

Nadere informatie

Aflevering 6: Eigen bedrijf

Aflevering 6: Eigen bedrijf Aflevering 6: Eigen bedrijf Vragen vooraf: Heb je wel eens een eigen bedrijf gehad? Ken je mensen met een eigen bedrijf? Wat voor soort bedrijf is dat? Hoofditem Fragment 1 Korte inhoud: Khalid wil een

Nadere informatie

lesmateriaal bij Ik regel mijn geldzaken

lesmateriaal bij Ik regel mijn geldzaken Uitgeverij Eenvoudig Communiceren Lezen voor iedereen www.eenvoudigcommuniceren.nl www.lezenvooriedereen.be Mijn leven ik regel mijn geldzaken lesmateriaal bij Ik regel mijn geldzaken Serie Mijn leven

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie Samenvatting Hfst 10. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële

Nadere informatie

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Lisette van Vliet: lisette.van.vliet@eenvandaag.

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Lisette van Vliet: lisette.van.vliet@eenvandaag. Onderzoek Sexting 7 april 2015 Over het onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 26 februari tot en met 9 maart 2015 deden 1852 jongeren mee, waaronder 961 middelbare scholieren. De uitslag is

Nadere informatie

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Leon Pouwels 11 juni 2014 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond - onderzoeksopzet Doelstelling Steekproef Methode De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen

Nadere informatie

Onderzoek Summerproof

Onderzoek Summerproof Onderzoek Summerproof Publicatiedatum: 12-07- 2013 Over dit onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 4 t/m 24 juni 2013, deden 2737 jongeren mee (onder wie 1704 meiden en 1031 jongens). De uitslag

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen. December 2011

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen. December 2011 AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen December 2011 1 Inhoudsopgave 2 1 2 Management Summary Onderzoeksresultaten in detail 2a Pensioen algemeen 2b Pensioencommunicatie 2c Pensioenregeling 3 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Onderzoek Week van het geld 2019

Onderzoek Week van het geld 2019 Onderzoek Week van het geld 2019 Een onderzoek naar financieel gedrag van kinderen uit groep 6, 7 en 8 1 Inhoudsopgave Samenvatting 4 Inleiding 7 Resultaten Eigen bankrekening 9 Wijzer in geldzaken Onderzoek

Nadere informatie

Hoofdstuk H 11. Financiële situatie

Hoofdstuk H 11. Financiële situatie Hoofdstuk H 11. Financiële situatie Samenvatting verslechterd. Dit wordt bevestigd door het aandeel Leidenaren dat aangeeft rond te kunnen komen met hun inkomen. Dit jaar geeft bijna tweederde van de Leidenaren

Nadere informatie

Onderzoek Afschaffen stufi

Onderzoek Afschaffen stufi Onderzoek Afschaffen stufi 30 Mei 2014 Over het onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 29 tot en met 30 mei, deden 1648 jongeren mee. Hiervan waren er 574 scholier en 951 student. De uitslag

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie Hoofdstuk 24 Financiële situatie Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren zijn bekend

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Gezond met geld. Zo doe je dat. Uitkomen met je inkomen in duidelijke stappen

Gezond met geld. Zo doe je dat. Uitkomen met je inkomen in duidelijke stappen Gezond met geld Zo doe je dat Uitkomen met je inkomen in duidelijke stappen Gezond met geld Zo doe je dat Tineke Post Uitgeverij Gelderland Voorwoord Crisis in Europa crisis in Nederland. Bezuinigen, bezuinigen.

Nadere informatie

Koopkracht onderzoek Inkomens- en uitgavenzekerheid en belastingmoraal 2019

Koopkracht onderzoek Inkomens- en uitgavenzekerheid en belastingmoraal 2019 Koopkracht onderzoek Inkomens- en uitgavenzekerheid en belastingmoraal 2019 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Resultaten 8 Bijlagen 22 2 Samenvatting Koopkracht onderzoek 3 Inleiding Inkomens- en uitgavenzekerheid

Nadere informatie

21 mei 2015. Onderzoek: Economische verwachting

21 mei 2015. Onderzoek: Economische verwachting 21 mei 2015 Onderzoek: Economische verwachting Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële

Nadere informatie

Hoe ga ik met geld om?

Hoe ga ik met geld om? Hoe ga ik met geld om? Een onderzoek onder alle leerlingen uit het 3e lesjaar van het Stellingwerf College Ouderraad Stellingwerf College 1 Inhoudsopgave 1. Geld krijgen van ouders 2. Bijbaantjes 3. Koopgedrag

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Wet WIJ

Veelgestelde vragen Wet WIJ Veelgestelde vragen Wet WIJ Wat is de WIJ? WIJ staat voor Wet investeren in jongeren (WIJ). Deze nieuwe wet gaat in per 1 oktober 2009 en moet ervoor zorgen dat alle jongeren tot 27 jaar een opleiding

Nadere informatie

Gastles: Hoe word ik rijk?

Gastles: Hoe word ik rijk? Gastles: Hoe word ik rijk? Hoe word je rijk? Dat willen we natuurlijk allemaal weten. In deze presentatie krijg je veel tips. Eerst een quiz om te kijken hoe veel jullie weten. Wie weet er veel? Pak je

Nadere informatie

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Alfahulp en huishoudelijke hulp Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Inhoudsopgave Geschreven voor Achtergrond & doelstelling 3 Conclusies 5 Resultaten 10 Bereidheid tot betalen 11 Naleven regels 17

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2017 FNV Jong. Hans de Jong & Robin Koenen Juni 2017

Vakantiewerk onderzoek 2017 FNV Jong. Hans de Jong & Robin Koenen Juni 2017 Vakantiewerk onderzoek 2017 FNV Jong Hans de Jong & Robin Koenen Juni 2017 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 409 Respondenten WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd en opleiding. Hierbij

Nadere informatie

Welzijn Ouderen. Blut?! Thuisadministratie. Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u!

Welzijn Ouderen. Blut?! Thuisadministratie. Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Welzijn Ouderen Thuisadministratie Blut?! Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Blut?! Mijn telefoonabonnement is afgesloten. Wat nu?

Nadere informatie

Vakantiegeldenquete 2010

Vakantiegeldenquete 2010 Vakantiegeldenquete 2010 Inleiding Net als vorig jaar heeft het Nibud onderzoek gedaan naar de manier waarop mensen zich in financieel opzicht voorbereiden op de vakantie en of men zich aan hun budget

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Q3 2009 Kredietwaarschuwingszin

AFM Consumentenmonitor Q3 2009 Kredietwaarschuwingszin AFM Consumentenmonitor Q3 009 Kredietwaarschuwingszin GfK Michel van der List Marcel Cools/ Niek Damen Indeling Rapportage Kredietwaarschuwingszin 1 Onderzoeksverantwoording Kennisvragen Kredietwaarschuwingszin

Nadere informatie

Resultaten onderzoek Kinderen en geld. Februari 2015

Resultaten onderzoek Kinderen en geld. Februari 2015 Resultaten onderzoek Kinderen en geld Februari 2015 Resultaten onderzoek kinderen en geld 2015 2 Inleiding De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) organiseert ieder jaar in De week van het geld gastlessen

Nadere informatie

Rondkomen van huishoudinkomen naar doelgroep

Rondkomen van huishoudinkomen naar doelgroep Hoofdstuk 16. Financiële situatie Samenvatting 16. FINANCIËLE SITUATIE In hoofdstuk 5 is aan de hand van een aantal trendvragen kort ingegaan op de financiële situatie van de inwoners van Leiden. In dit

Nadere informatie

Thema Informatie vragen bij een instelling

Thema Informatie vragen bij een instelling http://www.edusom.nl Thema Informatie vragen bij een instelling Lesbrief 30. Herhaling thema. Wat leert u in deze les? De woorden uit les 27, 28 en 29. Veel succes! Deze les is ontwikkeld in opdracht van:

Nadere informatie

Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie

Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie Samenvatting Hfst 5. Trendvragen financiële situatie Na twee jaar van stijgende inkomens zien Leidenaren dit jaar hun inkomenspositie verslechteren. Het zijn

Nadere informatie

Mannen, vrouwen en geldzaken. Nibud Factsheet Juni 2012

Mannen, vrouwen en geldzaken. Nibud Factsheet Juni 2012 nen, vrouwen en geldzaken Nibud Factsheet Juni 2012 nen, vrouwen en geldzaken nen en vrouwen gaan verschillend met geld om, maar het risico op financiële problemen is bij beide groepen even groot. Meer

Nadere informatie

Hoe staan werkzame 50-plussers tegenover pensioen? oktober 2015

Hoe staan werkzame 50-plussers tegenover pensioen? oktober 2015 Hoe staan werkzame 50-plussers tegenover pensioen? oktober 2015 Inhoudsopgave Management Summary Pagina 3 Onderzoeksresultaten Pagina 7 Onderzoeksverantwoording Pagina 40 oktober 2015 2 Management Summary

Nadere informatie

Budget Analyse Formulier

Budget Analyse Formulier Uw leninggegevens Wat is uw leningnummer* Uw persoonlijke gegevens Naam* Geboortedatum* Burgerlijke staat* Alleenstaand Geregistreerd partnerschap Gehuwd Samenwonend Gescheiden Naam partner Geboortedatum

Nadere informatie

Onderzoek Stress. 5 Juni 2014. Over het 1V Jongerenpanel

Onderzoek Stress. 5 Juni 2014. Over het 1V Jongerenpanel Onderzoek Stress 5 Juni 2014 Over het onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 20 mei tot en met 5 juni 2014 in samenwerking met 7Days, deden 2.415 jongeren mee. Hiervan zijn er 949 scholier en

Nadere informatie

Monitor financieel gedrag. September 2014

Monitor financieel gedrag. September 2014 Monitor financieel gedrag September 2014 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3 Methode, opzet en leeswijzer Pagina 4 Samenvatting Pagina 7 Resultaten Pagina 10-25 Bijlage Pagina

Nadere informatie

Wat was het afgelopen schooljaar het meest op jou van toepassing? Doe je deze zomer betaald vakantiewerk? Ik ging naar de middelbare school 53,9%

Wat was het afgelopen schooljaar het meest op jou van toepassing? Doe je deze zomer betaald vakantiewerk? Ik ging naar de middelbare school 53,9% Wat was het afgelopen schooljaar het meest op jou van toepassing? Ik ging naar de middelbare school 53,9% Ik volgde een MBO-opleiding 9,1% Ik volgde een HBO-opleiding 20,2% Ik studeerde aan de universiteit

Nadere informatie

Uitgebreide versie. Mijn geld in vertrouwde handen. Stichting Beheer Bewonersgelden Pluryn

Uitgebreide versie. Mijn geld in vertrouwde handen. Stichting Beheer Bewonersgelden Pluryn Uitgebreide versie Mijn geld in vertrouwde handen Stichting Beheer Bewonersgelden Pluryn Mijn geld in vertrouwde handen Iedereen heeft geld nodig om te leven. Om zelf kleren en eten te kopen, maar ook

Nadere informatie

FNV Vakantiewerk onderzoek 2013

FNV Vakantiewerk onderzoek 2013 FNV Vakantiewerk onderzoek 2013 Datum: 31 Mei 2013 Opdrachtgever: FNV Jong Onderzoeksbureau: YoungVotes TM (DVJ Insights) Contactpersoon FNV Jong: Esther de Jong, Kim Cornelissen Contactpersoon YoungVotes:

Nadere informatie

Publiekstekst Wet investeren in jongeren

Publiekstekst Wet investeren in jongeren Publiekstekst Wet investeren in jongeren Juni 2009 Deze publicatie is gemaakt door Stimulansz in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Stimulansz spreekt haar dank uit aan alle

Nadere informatie

Interview Rob van Brakel

Interview Rob van Brakel Interview Rob van Brakel Atributes Consequences Values Hallo Rob van Brakel, mag ik jou een aantal vragen mogen stellen? Prima. Hoe oud ben je? 21 jaar Wat is je woonsituatie op het moment? Op het moment

Nadere informatie

WIJ en jij Wet investeren in jongeren

WIJ en jij Wet investeren in jongeren Ik heb een WW-uitkering. Krijg ik een werkleeraanbod? Je krijgt pas een werkleeraanbod als je WW-uitkering is afgelopen. Zolang je een WW-uitkering krijgt, geldt voor jou de sollicitatie- en reintegratieplicht

Nadere informatie

Financiële opvoeding 2010. Nibud i.s.m. CentiQ, Wijzer in geldzaken

Financiële opvoeding 2010. Nibud i.s.m. CentiQ, Wijzer in geldzaken Financiële opvoeding 2010 Nibud i.s.m. CentiQ, Wijzer in geldzaken Inleiding In deze peiling onder ruim 1000 respondenten is gekeken wat ouders belangrijk vinden dat hun kind leert over omgaan met geld,

Nadere informatie

Aanvullende inkomsten

Aanvullende inkomsten Hoofdstuk 2 Geldzaken 3-B Naam: Klas/groep: Datum: Aanvullende inkomsten Leerdoelen Je kunt aangeven welke verschillende aanvullende inkomsten de overheid verstrekt. Je kunt aangeven wanneer iemand deze

Nadere informatie

Hoofdstuk 8. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 8. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 8. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het van zeven Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen van

Nadere informatie

Geschonken in het verleden betekent eerder schenken in de toekomst Schenkingsregeling door vijfde van vermogenden actief in gebruik

Geschonken in het verleden betekent eerder schenken in de toekomst Schenkingsregeling door vijfde van vermogenden actief in gebruik Geschonken in het verleden betekent eerder schenken in de toekomst Schenkingsregeling door vijfde van vermogenden actief in gebruik Schenken door vermogenden 2014 TNS 23 oktober 2014 Inhoudsopgave 1 3

Nadere informatie

Studiefinanciering Bijverdienen 2015

Studiefinanciering Bijverdienen 2015 Studiefinanciering Bijverdienen 2015 Als je studiefinanciering krijgt, mag je elk jaar een maximaal bedrag bijverdienen. In 2015 is de bijverdiengrens 13.856,11. Het gaat om het verzamelinkomen of belastbaar

Nadere informatie

Het spaargedrag van Nederland

Het spaargedrag van Nederland 17 november 2016 Het spaargedrag van Nederland Onderzoek van ABN AMRO ABN AMRO deed in september en oktober 2016 onderzoek naar spaargedrag onder 2001 Nederlanders vanaf 18 jaar. De uitkomsten van het

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Kom je ermee uit?

Hoofdstuk 2: Kom je ermee uit? Hoofdstuk 2: Kom je ermee uit? Een middagje shoppen. a 75 209 x 100% = 35,9%. b 209 : 3,72 = 56,18. Dus zij moet 57 uur werken om de nieuwe jas te kunnen kopen. c Zij had eerst kunnen sparen of zij had

Nadere informatie

13 februari 2016. Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering

13 februari 2016. Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering 13 februari 2016 Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2016 FNV Jong. Hans de Jong & Anouk Vermeulen Juni/juli 2016

Vakantiewerk onderzoek 2016 FNV Jong. Hans de Jong & Anouk Vermeulen Juni/juli 2016 Vakantiewerk onderzoek 2016 FNV Jong Hans de Jong & Anouk Vermeulen Juni/juli 2016 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 410 Respondenten SAMPLE CRITERIA WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd

Nadere informatie

Hoofdstuk 20. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 20. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 20. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van zeven Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie