WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID"

Transcriptie

1 WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart

2 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording 4. Contactinformatie 2

3 Management Summary 3

4 Management summary (1/2) Twee derde van de ondervraagde werknemers voelt zich goed of globaal op de hoogte van verplichtingen bij ziekteverzuim 21% voelt zich goed op de hoogte over de verplichtingen van werknemers bij langdurige ziekte (meer dan 6 weken); 45% denkt globaal op de hoogte te zijn. Voor de verplichtingen van de werkgever is dit respectievelijk 14% en 51%. 13% van de ondervraagde werknemers is in de afgelopen twee jaar langer dan 6 weken ziek geweest. 55% van de respondenten onder de 35 jaar maakt zich geen zorgen over langdurig ziek worden; onder 50-plussers is dat 28%. Veel onbekendheid onder werknemers over arbeidsongeschiktheid na twee jaar ziekte 66% weet niet of er in hun cao afspraken staan over het verzekeren van arbeidsongeschiktheid na twee jaar ziekte. 62% weet niet of de werkgever hier iets voor geregeld heeft. Slechts 33% is op de hoogte van de wettelijk geregelde uitkering voor werknemers na twee jaar ziekte. Ruim de helft (52%) denkt dat de werkgever hen na twee jaar ziekte mag ontslaan; denkt van niet; de overige 28% weet het niet. Weinig bereidheid om zelf te betalen voor een inkomensvoorziening bij arbeidsongeschiktheid na twee jaar ziekte Waar de werkgever een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft afgesloten (16%), geeft 85% aan hieraan deel te nemen; dit zijn met name respondenten van 35 jaar en ouder. Slechts 15% heeft een individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten (met name werknemers bij grote bedrijven). 38% is niet bereid om zelf iets te betalen voor een inkomensvoorziening bij arbeidsongeschiktheid na twee jaar ziekte. Nog eens 36% wil maximaal 10 euro per maand betalen. 62% is van mening dat de werkgever een (grote of beperkte) verantwoordelijkheid heeft om iets te regelen voor het inkomensverlies van een werknemer bij arbeidsongeschiktheid na twee jaar ziekte. 4

5 Management summary (2/2) Meerderheid vindt wetgeving rondom ziekte goed geregeld en heeft het gevoel dat de werkgever hen niet in de steek zal laten 68% van de respondenten vindt dat de wetgeving rondom ziekte in Nederland goed is geregeld. Dit geldt in mindere mate voor respondenten die beneden modaal verdienen (54%). Onder werknemers bij grote bedrijven (100+ werknemers) heeft een groter deel het idee dat de eigen werkgever de zaken rondom arbeidsongeschiktheid goed geregeld heeft (66%) dan onder werknemers bij kleine bedrijven (<50 werknemers; 52%). 57% van de mannen en 49% van de vrouwen heeft het gevoel dat de werkgever hen bij langdurige ziekte niet in de steek zal laten. Minder dan een op de acht is door de werkgever geïnformeerd over het risico van arbeidsongeschiktheid voor het inkomen Slechts 13% van de respondenten is door de werkgever geïnformeerd over het risico van arbeidsongeschiktheid voor het inkomen. Dit is het meest gedaan via online informatie op intranet (32%). De meningen zijn verdeeld over hoe men het liefst geïnformeerd zou willen worden. Het meest genoemd zijn een brochure (29%), online informatie op intranet (29%) en een brief (28%). Bij grote bedrijven heeft men de voorkeur voor online informatie op intranet (34%). 5

6 Onderzoeksresultaten 6

7 Verzuim 7

8 Een op de vijf respondenten zegt goed bekend te zijn met de verplichtingen van werknemers bij langdurige ziekte Bekendheid met verplichtingen werknemer bij langdurige ziekte Bekendheid met specifieke verplichtingen werknemer 100% 80% 21% 14% 15% 25% Ziek melden bij werkgever 99% 60% 40% 45% 42% 50% 46% Ja, dat weet ik goed Ja, dat weet ik globaal Beter melden bij herstel Beschikbaar zijn voor controles 99% 98% 0% 34% Totaal (n=1138) 44% 5-49 (n=288) 35% (n=221) 29% 100+ (n=629) Nee, dat weet ik niet Bedrijfsarts bezoeken bij oproep Werkgever informeren over verloop van het herstel Meewerken aan re-integratie, passende arbeid accepteren 98% 90% 90% Bedrijfsgrootte 0% 25% 50% 75% 100% Meer respondenten vanaf 50 jaar (27%) en werkzaam bij grote bedrijven (25%) geven aan dat ze goed op de hoogte zijn van de verplichtingen van de werknemer bij langdurige ziekte, dan respondenten in de andere groepen (gemiddeld 21%). Nog eens 45% voelt zich globaal op de hoogte van deze verplichtingen. Wanneer de verplichtingen van de werknemer voorgelegd worden, geeft echter minimaal 90% van de respondenten aan dat zij hiervan op de hoogte zijn. Q01a. Weet u wat de verplichtingen zijn van u als werknemer als u langdurig ziek bent (meer dan 6 weken)? Q01b. Geef van de volgende zaken aan of u ervan op de hoogte bent dat deze tot de verplichtingen van werknemers behoren als zij langdurig ziek worden of zijn. Basis: Alle respondenten (n = 1138) 8

9 Slechts een op de zeven is goed bekend met de verplichtingen van de werkgever. Voor werknemers bij grote bedrijven ligt het aandeel hoger. Bekendheid met verplichtingen werkgever bij langdurige ziekte Bekendheid met specifieke verplichtingen werkgever 100% 80% 60% 40% 0% 14% 51% 35% Totaal (n=1138) 9% 47% 44% 5-49 (n=288) 15% 17% 47% 38% (n=221) 53% 30% 100+ (n=629) Ja, dat weet ik goed Ja, dat weet ik globaal Nee, dat weet ik niet De arbodienst of de bedrijfsarts inschakelen ter ondersteuning Werkhervattingsplan opstellen met de werknemer Met de werknemer de re-integratie evalueren Zo nodig een passende nieuwe functie zoeken Twee jaar lang minimaal 70% van het loon doorbetalen Zo nodig een nieuwe functie bij een ander bedrijf zoeken 46% 94% 92% 91% 82% 76% Aantal werknemers 0% 25% 50% 75% 100% Ook voor de verplichtingen van werkgevers geldt dat respondenten vanaf 50 jaar (19%) en werkzaam bij grote bedrijven (17%) hier beter bekend mee denken te zijn (gemiddeld 14%). Ruim de helft (51%) geeft aan globaal op de hoogte te zijn. Met name het zoeken naar een nieuwe functie bij een ander bedrijf wanneer er binnen het bedrijf geen passende functie is, is een relatief onbekende verplichting (46%). Q02a. Weet u welke verplichtingen uw werkgever heeft als u langdurig ziek bent (meer dan 6 weken)? Q02b. Geef van de volgende zaken aan of u ervan op de hoogte bent dat deze tot de verplichtingen van werkgevers behoren als een werknemer langdurig ziek wordt of is. Basis: Alle respondenten (n = 1138) 9

10 De grote meerderheid van langdurig zieke werknemers is niet langer dan een jaar ziek Langdurig ziek afgelopen 2 jaar Duur ziekte Partijen voor begeleiding van ziekte 100% Leidinggevende 84% Bedrijfsarts 77% 13% 80% 6 weken tot 1 jaar Arbodienst HR manager 15% 42% 87% Ja Nee 60% 40% 89% 1 tot 2 jaar Langer dan 2 jaar Arbeidsdeskundige Casemanager Bedrijfsmaatschappelijk werk 13% 8% 8% Re-integratiebedrijf 7% Verzekeraar 2% 0% 8% 3% Anders 10% 0% 25% 50% 75% 100% 13% van de ondervraagde werknemers is de afgelopen 2 jaar langdurig ziek geweest. Onder 50-plussers (16%) en vrouwen (15%) is het aandeel hoger. Het grootste deel van hen was 6 weken tot 1 jaar ziek (89%). Tijdens de begeleiding komt men met name in contact met de leidinggevende (84%), de bedrijfsarts (77%) en de Arbodienst (42%). Q03a. Bent u in de afgelopen twee jaar langer dan zes weken ziek geweest? Basis: Alle respondenten (n = 1138) Q03b. Hoe lang bent u ziek geweest? Q03c. Met welke partijen bent u in aanraking geweest tijdens de begeleiding van uw ziekte? Basis: Alle respondenten die in de afgelopen twee jaar langer dan zes weken ziek geweest zijn (n= 146) 10

11 De meerderheid van de werknemers vindt dat de sociale wetgeving rondom ziekte in Nederland goed is geregeld Mening over arbeidsongeschiktheid en ziekte Nederland is een land waar de sociale wetgeving rondom ziekte goed is geregeld 14% 54% 22% 6% 2% 1% 68% 7% Mijn werkgever heeft de zaken rondom arbeidsongeschiktheid en ziekte goed geregeld 14% 47% 21% 6% 2% 11% 61% 7% Mijn werkgever zal me bij langdurige ziekte niet in de steek laten 14% 39% 25% 10% 3% 9% 53% 13% De kans dat ik langdurig ziek word is zo klein dat ik me daar geen zorgen over maak 11% 25% 34% 21% 6% 3% 36% 27% 0% 40% 60% 80% 100% Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Helemaal mee oneens Weet ik niet % % (helemaal) mee eens (helemaal) mee oneens 68% van de werknemers vindt dat de sociale wetgeving rondom ziekte in Nederland goed is geregeld. Onder de respondenten die beneden modaal verdienen, deelt slechts 54% deze mening. Onder werknemers bij grote bedrijven (100+) heeft een groter deel het idee dat de werkgever de zaken rondom arbeidsongeschiktheid goed geregeld heeft (66%) dan onder werknemers bij bedrijven met minder dan 50 werknemers (52%). Meer mannen (57%) dan vrouwen (49%) hebben het gevoel dat hun werkgever hen bij langdurige ziekte niet in de steek laat. Met name respondenten onder de 35 jaar maken zich geen zorgen over langdurige ziekte (55%; 50-plussers 28%). Q04. We leggen u nu enkele uitspraken voor die betrekking hebben op arbeidsongeschiktheid en ziekte. Kunt u aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met deze uitspraken? Basis: Alle respondenten (n = 1138) 11

12 Kennis en verzekeringen 12

13 Een derde van de werknemers is op de hoogte van de wettelijke uitkering voor werknemers die langer dan twee jaar ziek zijn Een WIA-uitkering, uitsluitend bij 35% of meer arbeidsongeschiktheid Uitkering voor werknemers die langer dan 2 jaar ziek zijn Een WIA-uitkering Een andere uitkering 6% 7% 8% 6% 33% 23% 26% 37% 21% 19% 22% 22% Totaal (n=1138) 5-49 werknemers (n=288) werknemers (n=221) 100+ werknemers (n=629) 33% van de werknemers is ervan op de hoogte dat werknemers die langer dan 2 jaar ziek zijn een WIA-uitkering ontvangen, mits zij voor 35% of meer arbeidsongeschikt zijn. Het aandeel van werknemers die op de hoogte zijn van deze uitkering is groter onder werknemers bij grote bedrijven (37%) dan onder werknemers bij kleine bedrijven (23%). Ook respondenten werkzaam binnen de branche openbaar bestuur zijn beter op de hoogte (50%) dan respondenten werkzaam in andere branches. 40% Weet ik niet 50% 43% 35% 0% 40% 60% Q05. Wat voor soort uitkering is wettelijk geregeld voor alle werknemers wanneer zij langer dan 2 jaar ziek zijn? Basis: Alle respondenten (n = 1138) 13

14 Bijna de helft van de respondenten verwacht bij langdurige ziekte een inkomen te ontvangen van 70% van het laatstverdiende loon Verwacht inkomen bij langdurige ziekte Wettelijke verplichting werkgever opvangen inkomensverlies 70% van mijn laatstverdiende loon 45% 100% 3% Varieert, het hangt af van het soort uitkering en mijn situatie 19% 80% Varieert, het hangt af van mijn arbeidsverleden, net als bij de WW 75% van mijn laatstverdiende loon 3% 13% 60% 43% Ja, dit is wettelijk verplicht Nee, tenzij dit in de cao of bedrijfs- (pensioen)regeling is geregeld Geen uitkering 1% 40% Nee Anders Weet ik niet 1% 17% 25% 0% 25% 50% 75% 0% Bijna de helft van de respondenten (45%) verwacht dat zij bij langdurige ziekte een inkomen zullen ontvangen van 70% van het laatstverdiende loon. Er zijn hierin geen verschillen tussen de verschillende bedrijfsgroottes. Slechts 3% denkt dat de werkgever wettelijk verplicht is om het inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid na twee jaar op te vangen. 43% geeft aan dat dit alleen verplicht is wanneer het in de cao of de bedrijfsregeling is vastgelegd. Er zijn hierbij geen verschillen in antwoorden tussen de verschillende respondentgroepen. Q06. Welk inkomen denkt u dat u krijgt als u langer dan 2 jaar ziek bent? Q08. Is de werkgever volgens u wettelijk verplicht om het inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid na twee jaar ziekte op te vangen? Basis: Alle respondenten (n = 1138) 14

15 Volgens ruim de helft van de respondenten mag de werkgever hen na twee jaar ziekte ontslaan 100% Mag uw werkgever u na twee jaar ziekte ontslaan? 80% 52% 44% 49% 55% Ja 60% Nee 40% 22% 18% Weet ik niet 28% 34% 33% 25% 0% Totaal (n=1138) 5-49 werknemers (n=288) werknemers (n=221) 100+ werknemers (n=629) Volgens ruim de helft van de respondenten (52%) mag de werkgever hen na twee jaar ziekte ontslaan. Onder werknemers bij grote bedrijven (100+ werknemers) wordt dit antwoord vaker gegeven (55%) dan onder werknemers van kleine bedrijven (5-49 werknemers; 44%). Meer werknemers werkzaam bij kleine bedrijven antwoorden daarentegen weet ik niet (34%) dan werknemers bij grote bedrijven (25%). Q07. Mag uw werkgever u na twee jaar ziekte ontslaan? Basis: Alle respondenten (n = 1138) 15

16 De ruime meerderheid van de werknemers weet niet of er in de cao afspraken staan over het verzekeren van langdurige ziekte Afspraken in cao over het verzekeren van arbeidsongeschiktheid na twee jaar ziekte 100% 80% 11% 10% 6% 8% 10% 15% 13% 10% Ja Nee 60% 40% 66% 58% 61% 70% Weet ik niet Ik heb geen cao 0% 13% Totaal (n=1138) 26% 5-49 werknemers (n=288) 16% werknemers (n=221) 8% 100+ werknemers (n=629) 66% van de respondenten weten niet of er in hun cao afspraken staan over het verzekeren van arbeidsongeschiktheid na twee jaar ziekte. Meer vrouwen (72%) dan mannen (59%) geven aan dit niet te weten. Meer werknemers van bedrijven met 5-49 werknemers (26%) en werknemers (16%) geven aan dat zij geen cao hebben, dan werknemers bij bedrijven met 100 werknemers of meer (8%). In grote bedrijven geven meer respondenten dan in de kleine bedrijven aan dat er in de cao afspraken staan hierover:13% in grote bedrijven, tegenover 6% in kleine bedrijven. (Exclusief de groep zonder cao zijn deze percentages 14% tegenover 8%). Q09. Staan in uw cao afspraken over het verzekeren van arbeidsongeschiktheid na twee jaar ziekte? Basis: Alle respondenten (n = 1138) 16

17 Het grootste deel van de werknemers weet niet of hun werkgever iets geregeld heeft voor hun inkomen bij langdurige ziekte Regeling voor inkomen door werkgever Deelname aan collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering 100% 80% 60% 16% 2% 10% 2% 24% 15% 18% 2% 2% 19% Ja, collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering Ja, anders 9% 6% Ja Nee 40% 62% 64% 62% 62% Nee Weet ik niet 85% Weet ik niet 0% Totaal (n=1138) 5-49 werknemers (n=288) werknemers (n=221) 100+ werknemers (n=629) Maar liefst 62% van de respondenten weet niet of de werkgever iets geregeld heeft voor hun inkomen bij langdurige ziekte. 16% geeft aan dat de werkgever een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft afgesloten; dit geldt vaker voor werknemers bij grote bedrijven (18%) dan bij kleine bedrijven (10%). Van de respondenten waarbij de werkgever een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft afgesloten, neemt 85% hieraan deel. Meer respondenten jonger dan 35 geven aan hieraan niet deel te nemen (18%) dan respondenten van jaar (2%) en 50+ (4%). Meer werknemers bij kleine bedrijven geven daarnaast aan dat ze niet weten of ze hieraan deelnemen (27%) dan werknemers bij grote bedrijven (5%). Q10a. Heeft uw werkgever iets geregeld voor uw inkomen als u langer dan twee jaar ziek bent? Basis: Alle respondenten (n = 1138) Q10b. Neemt u zelf deel aan deze collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering? Basis: Alle respondenten waarbij de werkgever een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft afgesloten (n= 177) 17

18 Minder dan een op de vijf respondenten heeft zelf iets geregeld voor het inkomen bij langdurige arbeidsongeschiktheid Eigen regeling voor inkomen bij langdurige arbeidsongeschiktheid 100% 80% 15% 4% 10% 3% 19% 17% 2% 4% Ja, ik heb een individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten 60% Ja, anders 40% 76% 80% 71% 74% Nee 0% 6% 7% 9% 5% Totaal (n=1138) 5-49 werknemers (n=288) werknemers (n=221) 100+ werknemers (n=629) Weet ik niet 15% van de respondenten heeft een individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten; het aandeel verschilt voor de verschillende respondentgroepen. Deze verzekering is meer afgesloten door werknemers bij grote bedrijven (100+; 17%) dan werknemers bij kleine bedrijven (<50; 10%), meer door mannen () dan vrouwen (10%), en meer door respondenten werkzaam binnen openbaar bestuur (41%) dan binnen andere branches. Respondenten die antwoorden dat ze een andere regeling hebben (4%), noemen hier met name spaargeld. Q11. Hebt u zelf iets geregeld voor uw inkomen als u arbeidsongeschikt raakt en langer dan twee jaar ziek bent? Basis: Alle respondenten (n = 1138) 18

19 De meeste respondenten zijn bereid om niets of maximaal 10 euro per maand te betalen voor een inkomensvoorziening na twee jaar ziekte Bereidheid tot betalen voor inkomensvoorziening bij langdurige arbeidsongeschiktheid 100% 80% 2% 3% 5% 16% Ja, meer dan 40 euro per maand 38% van de respondenten is niet bereid om zelf iets te betalen voor een inkomensvoorziening bij arbeidsongeschiktheid na twee jaar ziekte. Meer vrouwen (43%) dan mannen (31%) hebben deze mening. 36% is bereid om 10 euro per maand te betalen. Respondenten onder de 35 jaar en van 35 tot 50 jaar zijn hiertoe vaker bereid (beide 40%) dan 50- plussers (29%). Ja, maximaal 40 euro per maand 60% 36% Ja, maximaal 30 euro per maand Ja, maximaal 20 euro per maand 40% Ja, maximaal 10 euro per maand 38% Nee Q12. Zou u bereid zijn om zelf iets te betalen voor een inkomensvoorziening bij arbeidsongeschiktheid na twee jaar ziekte? Basis: Alle respondenten (n = 1138) 0% 19

20 De werkgever zou iets moeten regelen voor inkomensverlies na twee jaar ziekte indien de werkgever hiervoor verantwoordelijk is Verantwoordelijkheid werkgever 100% 80% 60% 14% 48% Grote verantwoordelijkheid Beperkte verantwoordelijkheid Als het door werkgever komt, dan wel. Goed werkgeverschap. Afhankelijk van het type werk/werksituatie kan hij (in)direct verantwoordelijk zijn voor de ziekte. Als dit centraal geregeld wordt of aangeboden wordt is er een grotere kans dat mensen het goed geregeld hebben en niet in de problemen komen. 40% 18% Geen verantwoordelijkheid Eigen verantwoordelijkheid. Ik vind niet dat je een werkgever verantwoordelijk kunt stellen voor alle werknemers. 0% Weet niet / geen mening Alleen bij een bedrijfsongeval of letsel wat te wijten is aan de werkzaamheden. De werkgever heeft al 2 jaar doorbetaald. 62% van de respondenten is van mening dat de werkgever een (grote of beperkte) verantwoordelijkheid heeft om iets te regelen voor het inkomensverlies van een werknemer bij arbeidsongeschiktheid na twee jaar ziekte. Dit geldt voor de meesten van hen met name in situaties waarin de werkgever verantwoordelijk is voor de arbeidsongeschiktheid. 18% vindt dat de werkgever hiervoor geen verantwoordelijkheid heeft. Hierbij wordt echter opnieuw door een deel van de respondenten de kanttekening gemaakt dat het anders ligt wanneer de arbeidsongeschiktheid te wijten is aan de werkzaamheden. Q13a. In hoeverre bent u van mening dat een werkgever iets moet regelen voor het inkomensverlies van een werknemer bij arbeidsongeschiktheid na twee jaar ziekte? Basis: Alle respondenten (n = 1138) Q13b/c. Kunt u dat toelichten? Waarom heeft de werkgever deze verantwoordelijkheid (niet)? 20

21 Communicatie 21

22 Slechts een of de acht is door de werkgever geïnformeerd over het risico van arbeidsongeschiktheid voor het inkomen Geïnformeerd door werkgever Manier van informeren 100% 80% 13% 8% 15% 14% Online informatie via intranet 32% 60% Ja Via de verzekeraar 22% 40% 74% 84% 75% 71% Nee Weet ik niet Besproken bij de indiensttreding en het arbeidscontract 21% 0% 13% Totaal (n=1138) 8% 10% 5-49 (n=288) (n=221) 15% 100+ (n=629) Individueel gesprek Anders 19% Aantal werknemers 0% 25% 50% 75% Slechts 13% van de respondenten is door de werkgever geïnformeerd over het risico van arbeidsongeschiktheid voor het inkomen. Dit wordt vaker gedaan in grote dan in kleine bedrijven. De respondenten die door de werkgever geïnformeerd zijn, zijn dit het vaakst via online informatie op intranet (32%), maar ook via de verzekeraar en in een gesprek wordt informatie gegeven. Andere manieren van informeren (19%) die genoemd worden, zijn onder andere een brief, folder, teamvergadering en nieuwsbrief. Q14a. Heeft uw werkgever u geïnformeerd over het risico van arbeidsongeschiktheid voor uw inkomen? Basis: Alle respondenten (n = 1138) Q14b. Hoe heeft uw werkgever u hierover geïnformeerd? Basis: Alle respondenten die geïnformeerd zijn (n = 146) 22

23 De meningen zijn verdeeld over hoe men het liefst geïnformeerd zou willen worden Manier van informeren Brochure Online informatie op intranet Brief Bespreken bij indiensttreding en arbeidscontract 29% 29% 28% 26% De meningen zijn verdeeld over hoe men het liefst geïnformeerd zou willen worden over het risico van arbeidsongeschiktheid voor het inkomen. De meest genoemde methoden zijn een brochure (29%), online informatie op intranet (29%) en een brief (28%). Onder werknemers bij bedrijven vanaf 100 werknemers wordt vaker de voorkeur gegeven aan online informatie op intranet (34%) dan bij kleine (19%) en middelgrote bedrijven (21%). Voor de overige manieren van informeren zijn er geen verschillen in voorkeur tussen de verschillende bedrijfsgroottes. Informatie bij loonstrook 21% Personeelsbijeenkomst 19% Individueel gesprek 17% Anders 1% Geen behoefte aan informatie hierover 12% 0% 10% 30% 40% 50% Q15. Hoe zou u geïnformeerd willen worden over het risico van arbeidsongeschiktheid voor uw inkomen? Basis: Alle respondenten (n= 1138) 23

24 Opmerkingen 24

25 Opmerkingen of tips voor verzekeraars Behoefte aan duidelijke, betaalbare informatie. Communiceer helder en duidelijk (in Jip en Janneke taal) want dit is voor veel mensen een moeilijke materie. Ieder jaar bij opsturen van de nieuwe polis een informatiebrief bijvoegen. Meer bekendheid geven aan de risico's en hoe je deze kunt opvangen. Meer publiciteit van mogelijke producten, bijvoorbeeld in kranten of in consumentenprogramma's. Meer betrokkenheid binnen het proces. Ook meer voorlichting rechtstreeks aan medewerkers, nu veelal via de werkgever. Misschien een aparte brief bij indienststelling wat de gevolgen en risico s zijn van arbeidsongeschiktheid. Werknemers regelmatig informeren over hun situatie (waar ben je voor verzekerd) en wat je nog aan kan passen mocht je dat willen. Dit kan ook via de werkgever/personeelszaken gebeuren. Verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid zijn te duur. Q17. Hebt u nog opmerkingen of tips over dit onderwerp voor verzekeraars? Alle suggesties zijn hierbij welkom. Basis: Alle respondenten (n = 1138) 25

26 Onderzoeksverantwoording 26

27 Onderzoeksverantwoording Online vragenlijst GfK online panel Methode Doelgroep: Werknemers in dienst van een onderneming Veldwerk Veldwerkperiode: 12 t/m 17 februari panelleden uitgenodigd vragenlijsten ingevuld Responspercentage: 57% Doel van het onderzoek Doel: Inzicht verkrijgen in de kennis van werknemers rondom het thema arbeidsongeschiktheid en de (financiële) gevolgen hiervan. Achtergrond: Dit is een vervolg op een onderzoek uit juli 2014, waarin een soortgelijk onderzoek is verricht onder werkgevers. Oplevering Een tabellenrapport in Excel met een uitsplitsing van de resultaten naar geslacht, leeftijd, inkomen, bedrijfsgrootte en branche. Onderhavige grafische samenvatting, waarbij relevante significante verschillen tussen de verschillende groepen worden vermeld in de toelichting. 27

28 Steekproefspecificatie De steekproef bestaat uit werknemers die in dienst zijn van een onderneming, en geen directeur/eigenaar zijn. Branche Netto respons De netto steekproef is herwogen op basis van bedrijfsgrootte, zodat er een representatief beeld ontstaat voor alle werknemers in Nederland werkzaam bij een bedrijf met 5 of meer werknemers. Industrie 115 Groot- en detailhandel 125 Openbaar bestuur 94 Bedrijfsgrootte Netto respons Netto verhouding Verhouding gewogen Onderwijs werknemers ,3% 26,9% werknemers ,4% 8,5% 100+ werknemers ,3% 64,6% Totaal ,0% 100,0% Gezondheidszorg 275 Dienstverlening 198 Overige branches 125 Totaal

29 Contactinformatie 29

30 Contactinformatie Ingeborg van Dijk Research Consultant Eva van den Bemd Project Manager

Werkgevers en arbeidsongeschiktheid

Werkgevers en arbeidsongeschiktheid Werkgevers en arbeidsongeschiktheid In opdracht van Delta Lloyd Juli 2014 GfK 2014 GfK 2014 Delta Lloyd Arbeidsongeschiktheid en Werkgevers Juli 2014 1 Leeswijzer In dit onderzoek zijn personen uit het

Nadere informatie

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers)

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) September 2014 GfK 2014 Kennis langdurig ziekteverzuim september 2014 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK RAPPORTAGE SPORT EN GELUK Extra vragen Sportdeelname Index Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Management Summary 3 Onderzoeksresultaten 4 Onderzoeksverantwoording 5 Contact 2 1. Inleiding 3 Inleiding

Nadere informatie

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015 NOORDZEE EN ZEELEVEN 2-meting Noordzee-campagne Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Onderzoeksverantwoording 3. Onderzoeksresultaten 4. Contact 2 1. Samenvatting 3 Samenvatting Houding t.a.v.

Nadere informatie

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT In opdracht van NOC*NSF 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit onderzoek wordt iedere

Nadere informatie

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013 Onderzoek Arbeidsongeschiktheid In opdracht van Loyalis juni 2013 Inleiding» Veldwerkperiode: 27 maart - 4 april 2013.» Doelgroep: werkende Nederlanders» Omdat er specifiek uitspraken gedaan wilden worden

Nadere informatie

SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL. In opdracht van NOC*NSF

SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL. In opdracht van NOC*NSF SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL In opdracht van NOC*NSF GfK 1 Schoolsport Juli 1 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID. In opdracht van NOC*NSF

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID. In opdracht van NOC*NSF GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Gemeenteraadsverkiezingen Sportdeelname Index Hardlooprapportage en gemeentelijk sportbeleid februari 2014 1 Inleiding

Nadere informatie

RAPPORTAGE ZOMERDIP. In opdracht van NOC*NSF

RAPPORTAGE ZOMERDIP. In opdracht van NOC*NSF RAPPORTAGE ZOMERDIP In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Zomerdip Rapportage September Zomerdip 2014 September 2014 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee.

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Stel, u wordt ziek. Dat klinkt niet prettig, maar het kán zomaar gebeuren. Een ziekte hebben we immers

Nadere informatie

Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen?

Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen? Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s. In opdracht van. GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland met pensioen? Januari

Nadere informatie

ONDERZOEK WAARDERING PRESTATIES OLYMPIC TEAMNL SOCHI In opdracht van NOC*NSF

ONDERZOEK WAARDERING PRESTATIES OLYMPIC TEAMNL SOCHI In opdracht van NOC*NSF ONDERZOEK WAARDERING PRESTATIES OLYMPIC TEAMNL SOCHI 2014 In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Evaluatie Sochi 2014 maart Maart 2014 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

ONDERZOEK GEMEENTEGIDS

ONDERZOEK GEMEENTEGIDS ONDERZOEK GEMEENTEGIDS Gemeente Hulst GfK Panel Services I juli 2014 GfK 2014 Onderzoek gemeentegids gemeente Hulst juli 2014 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Gebruik papieren

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

HOE KAN VERZEKEREN EENVOUDIGER WORDEN GEMAAKT?

HOE KAN VERZEKEREN EENVOUDIGER WORDEN GEMAAKT? HOE KAN VERZEKEREN EENVOUDIGER WORDEN GEMAAKT? Consumenten-onderzoek in opdracht van het Verbond van Verzekeraars GfK 2014 GfK 2014 Hoe kan verzekeren eenvoudiger worden gemaakt? Januari 2014 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

WERKNEMERS ZELF AAN DE SLAG MET HUN DUURZAME INZETBAARHEID

WERKNEMERS ZELF AAN DE SLAG MET HUN DUURZAME INZETBAARHEID HEALTH WEALTH CAREER MERCER WERKNEMERS- ONDERZOEK SERIES WERKNEMERS ZELF AAN DE SLAG MET HUN DUURZAME INZETBAARHEID DUURZAME INZETBAARHEID PRODUCTIEVE, GEMOTIVEERDE EN GEZONDE WERKNEMERS DIE IN STAAT ZIJN

Nadere informatie

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen bij arbeidsongeschiktheid kan erg tegenvallen Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee

Nadere informatie

Nationale-Nederlanden

Nationale-Nederlanden Nationale-Nederlanden DGA Onderzoek Risicobeheersing en mogelijkheden voor pensioenopbouw Juli 2011 Judith de Roij van Zuijdewijn 27555 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Managementsamenvatting 3 Resultaten Pensioen

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen bij arbeidsongeschiktheid kan erg tegenvallen Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee jaar later bepaalt UWV dat u arbeidsongeschikt bent. Helemaal

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder duurzame inzetbaarheid In opdracht van GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland

Nadere informatie

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld?

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Toekomstplannen. Een andere woning, een verre reis of kinderen die gaan studeren. Je hebt uitdagend werk, een inkomen en ambities. Je moet

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder pensioenleeftijdsverwachting. In opdracht van GfK Intomart 2013 33213 Delta

Nadere informatie

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De gevolgen voor het inkomen bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De gevolgen voor het inkomen bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen De gevolgen voor het inkomen bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid Langdurig ziek/arbeidsongeschikt Jaar 1: werkgever betaalt minimaal 70%. In veel gevallen

Nadere informatie

HR & Participatie 2014-2015

HR & Participatie 2014-2015 HR & Participatie 2014-2015 samenvatting Het onderzoek naar de Participatiewet 2015 is een kwantitatief online onderzoek uitgevoerd onder Nederlandse bedrijven (verdeeld naar de categorieën 50-99 werk

Nadere informatie

Onderzoek arbeidsongeschiktheid (samenvatting) In opdracht van Loyalis. juni 2013

Onderzoek arbeidsongeschiktheid (samenvatting) In opdracht van Loyalis. juni 2013 Onderzoek arbeidsongeschiktheid (samenvatting) In opdracht van Loyalis juni 2013 Samenvatting Een derde ervaart vaker stress dan 3 jaar geleden» Een derde van de werkende bevolking geeft aan dat ze regelmatig

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand AFM Consumentenmonitor voorjaar 20 Roodstand Juni 20 GfK 20 AFM Consumentenmonitor Juni 20 1 Management Summary Bijna de helft van alle Nederlanders staat wel eens rood. Diegenen die niet rood kunnen staan,

Nadere informatie

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Alfahulp en huishoudelijke hulp Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Inhoudsopgave Geschreven voor Achtergrond & doelstelling 3 Conclusies 5 Resultaten 10 Bereidheid tot betalen 11 Naleven regels 17

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen kan erg tegenvallen bij arbeidsongeschiktheid Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee jaar later bepaalt UWV dat u arbeidsongeschikt bent.

Nadere informatie

5. Maandvraag December 2013 a. Sportieve voornemens

5. Maandvraag December 2013 a. Sportieve voornemens 5. Maandvraag December 01 a. Sportieve voornemens Sportieve voornemens Basis: n=11 Nederlander van 15-80 jaar Percentage JA Geslacht Man 75% Vrouw 69% Leeftijd 15 - jaar 85% 8 4-44 jaar 77% 45-64 jaar

Nadere informatie

RAPPORTAGE SPORTBESTUURDERS. In opdracht van NOC*NSF

RAPPORTAGE SPORTBESTUURDERS. In opdracht van NOC*NSF RAPPORTAGE SPORTBESTUURDERS In opdracht van NOC*NSF 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit onderzoek wordt iedere maand aan netto n=000 Nederlanders

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 16 t/m 19 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 17 mei 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE

DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE Gemeente Vianen Onderzoek uitgevoerd op het Inwonerpanel Vianen, zomer 2012 GfK 2012 Dienstverlening en communicatie gemeente Vianen 18 september 2012 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

WENSEN EN BEHOEFTEN HUIDIGE EN POTENTIËLE HARDLOPERS

WENSEN EN BEHOEFTEN HUIDIGE EN POTENTIËLE HARDLOPERS WENSEN EN BEHOEFTEN HUIDIGE EN POTENTIËLE HARDLOPERS In opdracht van NOC*NSF Bijlage bij rapportage Sportdeelname Index November 01 GfK 014 Sportdeelname Deelname Index Hardlooprapportage 1 Inleiding GfK

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 42 juni 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 7 Sportdeelname Index juni 2016 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS Uitstelgedrag onder financiële consumenten Juni 2015 1 Inhoudsopgave 3 6 Management Summary Grafische samenvatting Opvallende resultaten Onderzoeksresultaten Uitstelgedrag Zorg

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over hoe bewust werknemers zich voorbereiden op hun pensioen op verschillende thema s, waaronder aanpak werkgevers bij langer doorwerken. In opdracht van

Nadere informatie

Sparen voor een koopwoning

Sparen voor een koopwoning Sparen voor een koopwoning Consumentenonderzoek in opdracht van de Volksbank GfK februari 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management summary Onderzoeksresultaten Onderzoeksverantwoording Contact 2 Management summary

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder duurzame inzetbaarheid In opdracht van. GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland

Nadere informatie

Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen

Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen Onderzoek van GfK november 2015 Inleiding Het aantal ondernemers blijft groeien. In 2015 heeft

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 20 t/m 23. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 20 t/m 23. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 20 t/m 23 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 10 juni 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL 2014. December 2014 Marij Tillmanns 36683 GfK 2014 CTO Oval December 2014

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL 2014. December 2014 Marij Tillmanns 36683 GfK 2014 CTO Oval December 2014 CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL December Marij Tillmanns 36683 1 Inhoud 1. Management Summary 2. Resultaten Algemeen Overall tevredenheid Bedrijfsarts Casemanager Achtergrondkenmerken 3. Onderzoeksopzet

Nadere informatie

WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD

WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD De perceptie van jonge dieren volgens de Nederlandse consument Judith de Roij van Zuijdewijn Karin Ursem 31369 Intomart GfK 2012 Wakker Dier Jonge dieren

Nadere informatie

Werken op afspraak. Klant Contact Centrum Gemeente Dongen. GfK, februari 2016 (17177-12) Client logo [delete this grey box if not required]

Werken op afspraak. Klant Contact Centrum Gemeente Dongen. GfK, februari 2016 (17177-12) Client logo [delete this grey box if not required] Werken op afspraak Klant Contact Centrum Gemeente Dongen GfK, februari 2016 (17177-12) 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management Summary Slide 3-4 Onderzoeksresultaten Slide 5-11 Onderzoeksverantwoording Slide

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen kan erg tegenvallen bij arbeidsongeschiktheid Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee jaar later bepaalt UWV dat u arbeidsongeschikt bent.

Nadere informatie

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen bij arbeidsongeschiktheid kan erg tegenvallen Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 12 t/m 15. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 12 t/m 15. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 12 t/m 15 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 15 april 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 28 t/m 39 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 29 september 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers November 2014 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 1 Beleggingsportefeuille GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 2 Zes op de tien beleggers

Nadere informatie

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Inleiding De Consumentenbond heeft onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid en beoordeling van twee financieel toezichthouders in Nederland: De Autoriteit

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 43 juli 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 7 Sportdeelname Index juli 2016 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Sport index t/m 18 jaar Meting 48 december 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 7 Sportdeelname Index december 2016 Sportdeelname afgelopen maand Sportdeelname

Nadere informatie

Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen?

Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen? Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over hoe bewust werknemers zich voorbereiden op hun pensioen op verschillende thema s, waaronder aanpak werkgevers bij langer doorwerken opdracht

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Werken met een chronische aandoening

Werken met een chronische aandoening Werken met een chronische aandoening Een kwantitatief onderzoek naar de arbeidsparticipatie van werknemers met een chronische aandoening in opdracht van Fit for Work Jacoline van Leeuwen & Peter Mulder

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 44 t/m 47 2015 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 23 november 2015 Projectnummer: 20645 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 45 september 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 7 Sportdeelname Index september 2016 Sportdeelname afgelopen

Nadere informatie

WIA Opvang Polis Collectief. Extra zekerheid dankzij uw arbeidsongeschiktheidspensioen.

WIA Opvang Polis Collectief. Extra zekerheid dankzij uw arbeidsongeschiktheidspensioen. WIA Opvang Polis Collectief Extra zekerheid dankzij uw arbeidsongeschiktheidspensioen. Inleiding Extra zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Hopelijk krijgt u er nooit mee te maken. Maar het is natuurlijk

Nadere informatie

Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015

Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015 Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden ABN AMRO April 2015 Vakantiegeld 3 Op vakantie 8 Verantwoording onderzoek 13 2 Vakantiegeld Zicht op geld April

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 40 april 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 7 Sportdeelname Index april 2016 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

Pilot Mag het een tasje minder zijn? Consumentenonderzoek. Rapportage van de peiling onder inwoners van Deventer, Tilburg en Zoetermeer,

Pilot Mag het een tasje minder zijn? Consumentenonderzoek. Rapportage van de peiling onder inwoners van Deventer, Tilburg en Zoetermeer, Pilot Mag het een tasje minder zijn? Consumentenonderzoek Rapportage van de peiling onder inwoners van Deventer, Tilburg en Zoetermeer, in opdracht van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken 4 februari

Nadere informatie

Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag

Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag Rapportage Datum: 2 mei 2016 Opdrachtgever: Jorrit Visser, Hivos Auteur: Claudia Ros, InfoResult Hivos onderzoek: Eerlijke bloemen met Moederdag 1 Inhoud

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 4 t/m 7 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 19 februari 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

FINANCIELE ZEKERHEID. GfK September 2015. GfK 2015 Achmea Financiële Zekerheid september 2015

FINANCIELE ZEKERHEID. GfK September 2015. GfK 2015 Achmea Financiële Zekerheid september 2015 FINANCIELE ZEKERHEID GfK September 2015 1 Opvallende resultaten Meer dan de helft van de Nederlanders staat negatief tegenover de terugtredende overheid Financiële zekerheid: een aanzienlijk deel treft

Nadere informatie

Hoe staan werkzame 50-plussers tegenover pensioen? oktober 2015

Hoe staan werkzame 50-plussers tegenover pensioen? oktober 2015 Hoe staan werkzame 50-plussers tegenover pensioen? oktober 2015 Inhoudsopgave Management Summary Pagina 3 Onderzoeksresultaten Pagina 7 Onderzoeksverantwoording Pagina 40 oktober 2015 2 Management Summary

Nadere informatie

Rapportage gouden voornemens 2016

Rapportage gouden voornemens 2016 Rapportage gouden voornemens 2016 Extra vragen NOC*NSF Sportdeelname maandmeting december 2015 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 Inleiding Management Summary Onderzoeksresultaten Onderzoeksverantwoording Contact

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen. December 2011

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen. December 2011 AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen December 2011 1 Inhoudsopgave 2 1 2 Management Summary Onderzoeksresultaten in detail 2a Pensioen algemeen 2b Pensioencommunicatie 2c Pensioenregeling 3 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Vooraf In deze brochure lees je wat je bij ziekteverzuim moet doen. Verzuimen is een vervelende situatie, die niemand wil, maar iedereen

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 420 Respondenten WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd en opleiding naar

Nadere informatie

CP16. ziek- en betermelden

CP16. ziek- en betermelden CP16 ziek- en betermelden Bent u ziek? Kunt u daarom niet werken? Geef het dan door aan uw baas. Dat is normaal in Nederland. Als u wat langer ziek bent, maakt u een afspraak met de bedrijfsarts. Als u

Nadere informatie

Hiv op de werkvloer 2011

Hiv op de werkvloer 2011 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv op de werkvloer 20 Natascha

Nadere informatie

Goede Voornemens 2015

Goede Voornemens 2015 Goede Voornemens 2015 Customer Intelligence Klantonderzoek & Advies Daniëlle Boshove december 2014 Achtergrond onderzoek en methode Doel: achterhalen welke goede voornemens de Nederlander heeft voor 2015

Nadere informatie

Vakantiegeldenquete 2010

Vakantiegeldenquete 2010 Vakantiegeldenquete 2010 Inleiding Net als vorig jaar heeft het Nibud onderzoek gedaan naar de manier waarop mensen zich in financieel opzicht voorbereiden op de vakantie en of men zich aan hun budget

Nadere informatie

Zorgverzekeringen. Thema-onderzoek. Zorgverzekeringen

Zorgverzekeringen. Thema-onderzoek. Zorgverzekeringen Thema-onderzoek TNS 5-11-2013 Inhoud 1 Restitutie- en naturapolis 4 2 Aanvullende verzekeringen 12 3 Overstappen en vertrouwen 16 TNS 5-11-2013 2 Achtergrondinformatie De Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. voor grote bedrijven. Informatie voor de werkgever

Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. voor grote bedrijven. Informatie voor de werkgever Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor grote bedrijven Informatie voor de werkgever Inhoud Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 3 Wat zijn de voordelen van deze verzekeringen?

Nadere informatie

Life event: Een nieuwe baan

Life event: Een nieuwe baan Life event: Een nieuwe baan Inhoudsopgave 1 Belangrijke bevindingen 2 Achtergrond en verantwoording 3 Onderzoeksresultaten Arbeidsvoorwaarden en pensioenregeling Pensioeninformatie Pensioenkennis Waardeoverdracht

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Q3 2009 Kredietwaarschuwingszin

AFM Consumentenmonitor Q3 2009 Kredietwaarschuwingszin AFM Consumentenmonitor Q3 009 Kredietwaarschuwingszin GfK Michel van der List Marcel Cools/ Niek Damen Indeling Rapportage Kredietwaarschuwingszin 1 Onderzoeksverantwoording Kennisvragen Kredietwaarschuwingszin

Nadere informatie

Ziekte en re-integratie

Ziekte en re-integratie Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Ziekte en re-integratie Als u ziek bent, wilt u waarschijnlijk maar een ding: zo snel mogelijk herstellen en gewoon weer aan het werk. De meeste mensen zijn

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

Voorbeeldcase RAB RADAR

Voorbeeldcase RAB RADAR Voorbeeldcase RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Private Banking (19725) Inhoud 2 Inleiding Resultaten - Spontane en geholpen merkbekendheid - Spontane en geholpen reclamebekendheid - Herkenning radiocommercial

Nadere informatie

Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. voor MKB bedrijven. Informatie voor de werkgever

Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. voor MKB bedrijven. Informatie voor de werkgever Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor MKB bedrijven Informatie voor de werkgever Inhoud Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 3 Wat zijn de voordelen van deze verzekeringen? 4

Nadere informatie

Rapport flitspeiling Opvang asielzoekers

Rapport flitspeiling Opvang asielzoekers Rapport flitspeiling Opvang asielzoekers Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 21 September 2015 Projectnummer: 20645 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland

Vrijwillige verzekering binnenland uwv.nl werk.nl Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen meer

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 40 t/m 51 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 27 december 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week t/m week Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week t/m week Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers Rapport monitor Opvang asielzoekers week 52 2016 t/m week 13 2017 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 13 april 2017 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee.

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Stel, u wordt ziek. Dat klinkt niet prettig, maar het kán zomaar gebeuren. Een ziekte hebben we immers

Nadere informatie

Nederlanders aan het woord

Nederlanders aan het woord Nederlanders aan het woord Veteranen en de Nederlandse Veteranendag 2014 Trends, Onderzoek en Statistiek (TOS) Directie Communicatie Documentnummer: TOS-14-066a Belangrijkste inzichten Nederlander hecht

Nadere informatie

MONITOR WERK Meting maart 2014. 34993 Maart 2014 Francette Broekman

MONITOR WERK Meting maart 2014. 34993 Maart 2014 Francette Broekman MONITOR WERK Meting maart 2014 34993 Maart 2014 Francette Broekman GfK Intomart 2014 34993 Achmea Volgens Nederland Werk Maart 2014 1 Inleiding GfK Intomart 2014 34993 Achmea Volgens Nederland Werk Maart

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 8 t/m 11 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 18 maart 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Wijkbewonerteams en Dorpbeheerteam in de Gemeente Soest

Wijkbewonerteams en Dorpbeheerteam in de Gemeente Soest Wijkbewonerteams en Dorpbeheerteam in de Gemeente Soest ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, MEI 2016 1 Inhoudsopgave 1 4 Samenvatting 2 Onderzoeksresultaten Wijkbewonerteams en Dorpbeheerteam 5 3 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Inkomensgarantieplan. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid

Inkomensgarantieplan. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inkomensgarantieplan De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inhoud Neem geen risico met uw inkomen 4 Wettelijke regelingen 5 OHRA Inkomensgarantieplan Basis 7 OHRA Inkomensgarantieplan

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 41 mei 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 1 2 3 4 6 5 7 8 Inhoudsopgave Sportdeelname Index mei 2016 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

Onderzoek informatie via Soester Courant en website

Onderzoek informatie via Soester Courant en website Onderzoek informatie via Soester Courant en website ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, DECEMBER 2016 1 Inhoudsopgave 1 Onderzoeksresultaten 2 Onderzoeksverantwoording 3 Steekproefspecificatie 4 Contact

Nadere informatie

DELTA LLOYD Hoe gaat NL met pensioen? - Landenvergelijking. September 2015

DELTA LLOYD Hoe gaat NL met pensioen? - Landenvergelijking. September 2015 DELTA LLOYD Hoe gaat NL met pensioen? - Landenvergelijking September 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Management Summary 3. Resultaten BIJLAGEN Onderzoeksverantwoording Certificering Contact 2 2 1. Inleiding

Nadere informatie

Wat vinden Nederlanders van investeringen door verzekeraars in bedrijven die handelen in militaire goederen?

Wat vinden Nederlanders van investeringen door verzekeraars in bedrijven die handelen in militaire goederen? bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 W www.motivaction.nl Wat vinden Nederlanders van investeringen door verzekeraars

Nadere informatie

19 maart 2016. Onderzoek: Korten pensioenen?

19 maart 2016. Onderzoek: Korten pensioenen? 19 maart 2016 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu?

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Inhoudsopgave pagina 1 Antwoorden op vragen over arbeidsongeschiktheid 3 2 Wat wordt er van u verwacht en wie kunnen u ondersteunen? 3 3 Andere functie gevonden?

Nadere informatie

Wet Verbetering Poortwachter

Wet Verbetering Poortwachter Wet Verbetering Poortwachter Snel en effectief ingrijpen bij verzuim Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet Verbetering Poortwachter ingesteld. Het uitgangspunt hierbij

Nadere informatie

Goede voornemens 2014

Goede voornemens 2014 Goede voornemens 2014 Goede voornemens 2014 Heeft u goede voornemens voor 2014? Welke van de onderstaande goede voornemens is uw belangrijkste goede voornemen voor 2014? Top 5 Goede Voornemens 2013 (N

Nadere informatie