Tussentijdse evaluatie. gratis openbaar vervoer 65-plussers. Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkelingen Sector Beleid en Projecten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tussentijdse evaluatie. gratis openbaar vervoer 65-plussers. Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkelingen Sector Beleid en Projecten"

Transcriptie

1 Tussentijdse evaluatie gratis openbaar vervoer 65-plussers Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkelingen Sector Beleid en Projecten 10 februari 2010

2 Inhoudsopgave Samenvatting Inleiding Gratis openbaar vervoer (GOV) Wat is GOV? Waarom GOV? Argumenten voor GOV Argumenten tegen GOV Doelstelling GOV gemeente Hengelo Resultaten Respons Frequentie busgebruik Wijzigingen busgebruik Wijzigingen frequentie busgebruik Reisgedrag Mening experiment Busgebruik per reisdoel Winkelen/boodschappen Vrienden/familie Sport/ontspanning Cultureel/museum Ziekenhuis/specialist Ander reisdoel Open vraag Conclusie...15 Bijlage 1 Vragenlijst

3 Samenvatting Sinds 1 oktober 2008 kunnen bewoners van de gemeente Hengelo die 65 jaar of ouder zijn gratis gebruik maken van het openbaar vervoer binnen de gemeente. Het gaat om een experiment dat in principe drie jaar duurt. Alle inwoners van de gemeente die 65 jaar of ouder zijn hebben een pasje ontvangen met uitzondering van de Regiotaxipashouders. Met de pas kunnen ze gratis met de bus reizen binnen de gemeente Hengelo. In totaal zijn er ruim passen verstuurd. De Regio Twente voert regelmatig tellingen uit op de buslijnen binnen de regio, waaronder ook de buslijnen in de gemeente Hengelo. Uit deze tellingen wordt een redelijk beeld van het gebruik van gratis ov door 65-plussers verkregen. Het geeft echter geen inzicht in de mening van de bewoners over het experiment en de consequenties van de invoering van de pas. Om dit inzicht te verkrijgen is een vragenlijst opgesteld. Met de vragenlijst willen we graag antwoord op de volgende vragen: Is het ov-gebruik toegenomen door invoering van de gratis ov pas? Wordt er veel gebruik gemaakt van de gratis ov pas? Verplaatsen 65-plussers zich anders door invoering van de gratis ov pas? Wat vinden de 65-plussers van de gratis ov pas? Om een representatief beeld te krijgen is de vragenlijst gestuurd aan bewoners van de gemeente Hengelo die een gratis ov pas hebben ontvangen. Er zijn 861 vragenlijsten ingevuld, dit betekent een zeer hoge respons van 86%. Door de hoge respons kunnen we betrouwbaar antwoord geven op de gestelde onderzoeksvragen. Is het ov-gebruik toegenomen door invoering van de gratis ov pas? Ja, het ov gebruik is toegenomen door invoering van de gratis ov pas. Voor de invoering van de gratis ov pas maakten de 65-plussers ongeveer ritten met de bus per week in Hengelo. Na invoering van de gratis ov pas maken de 65-plussers in Hengelo bijna drie keer zoveel ritten, namelijk zo n ritten per week. Wordt er veel gebruik gemaakt van de gratis ov pas? Ja, er wordt veel gebruik gemaakt van de gratis ov pas. Voor de invoering van de gratis ov pas maakten ongeveer plussers wel eens gebruik van de bus. Na invoering van de gratis ov pas maken er bijna plussers wel eens gebruik van de bus. Een deel van de 65-plussers dat geen gebruik maakt van het gratis ov geven aan dat ze nog beschikken over een auto of nog prima kunnen fietsen, maar zouden in de toekomst graag gebruik willen maken van het gratis ov. Verplaatsen 65-plussers zich anders door invoering van de gratis ov pas? Ruim de helft van de 65-plussers geeft aan de auto vaker te laten staan door de invoering van de gratis ov pas. Ook zo n 30% van de 65-plussers geeft aan minder te gaan lopen of de fiets te gebruiken door invoering van de gratis ov pas. Ruim 60% van de 65-plussers maakt door invoering van de gratis ov pas vaker gebruik van de bus in Hengelo. Er is met name een toename in het busgebruik bij het winkelen en boodschappen doen. Wat vinden de 65-plussers van de gratis ov pas? Ruim 93% van de 65-plussers vindt het experiment gratis openbaar vervoer voor 65-plussers goed of zeer goed. Ook de 65-plussers die momenteel geen gebruik maken van de gratis ov pas zijn positief over het experiment. Geconcludeerd kan worden dat het experiment gratis openbaar vervoer voor 65-plussers een succes is. Het busgebruik is aanzienlijk toegenomen en de 65-plussers zijn zeer positief over het experiment. 3

4 1 Inleiding Sinds 1 oktober 2008 kunnen bewoners van de gemeente Hengelo die 65 jaar of ouder zijn gratis gebruik maken van het openbaar vervoer binnen de gemeente. Het gaat om een experiment dat in principe drie jaar duurt. Alle inwoners van de gemeente die 65 jaar of ouder zijn en niet beschikken over een Regiotaxipas hebben een pasje ontvangen waarmee ze gratis met de bus kunnen reizen. In totaal zijn er ruim passen verstuurd. De Regio Twente voert regelmatig tellingen uit op de buslijnen binnen de regio, waaronder ook de buslijnen in de gemeente Hengelo. Uit deze tellingen wordt een redelijk beeld van het gebruik van gratis ov door 65-plussers verkregen. Het geeft echter geen inzicht in de mening van de bewoners over het experiment en de consequenties van de invoering van de pas. Om hier meer inzicht in te krijgen is er een tussentijdse evaluatie uitgevoerd aan de hand van een vragenlijst. In bijlage 1 is de vragenlijst opgenomen. Met de vragenlijst willen we graag antwoord op de volgende vragen: Is het ov-gebruik toegenomen door invoering van de gratis ov pas? Wordt er veel gebruik gemaakt van de gratis ov pas? Verplaatsen 65-plussers zich anders door invoering van de gratis ov pas? Wat vinden de 65-plussers van de gratis ov pas? Om een representatief beeld te krijgen is de vragenlijst gestuurd aan bewoners van de gemeente Hengelo die een gratis ov pas hebben ontvangen. 4

5 2 Gratis openbaar vervoer (GOV) 2.1 Wat is GOV? GOV is openbaar vervoer dat 'gratis' aan de reizigers wordt aangeboden. In de regel gaat het daarbij om vervoer per bus, tram en metro (stads- en streekvervoer) en in een uitzonderlijk geval om treinvervoer. Het vervoer is natuurlijk niet echt gratis, maar wordt op een andere manier bekostigd. 2.2Waarom GOV? In deze paragraaf wordt kort ingegaan op de voors en tegens van GOV in het algemeen Argumenten voor GOV Verbeteren van de bereikbaarheid: verminderen van het aantal autoverplaatsingen, verminderen congestie, verminderen parkeerproblemen. Versterken van de sociale functie: het mobieler maken van ouderen en mensen met een laag inkomen (bestrijden vervoerarmoede ). Verbeteren van de luchtkwaliteit. Verminderen van overlast door bijvoorbeeld wegwerkzaamheden. Marketing van het openbaar vervoer. Ondersteuning van andere beleidsdoeleinden; GOV naar het centrum. Kostenbesparing in het WVG-vervoer/Collectief Vraagafhankelijk Vervoer door overstap van WVG-vervoer naar openbaar vervoer Argumenten tegen GOV Onderzoeken voorspellen dat vooral fietsers en voetgangers meer gebruik zullen maken van GOV. Dit is niet persé een gewenst effect. Automobilisten stappen nauwelijks over. Snelheid, frequentie, betrouwbaarheid, veiligheid en comfort zijn voor hen belangrijker dan prijs. Daarnaast leidt GOV vooral tot nieuwe verplaatsingen, die voorheen niet gemaakt werden (latente vraag). Verwacht wordt dat de veiligheid in de bus afneemt. De bus wordt aantrekkelijk als hangplek. Het is moeilijker om ongewenste personen te weren uit het OV, als geen vervoersbewijs nodig is. Sociale veiligheid; Wegvallen van kostenbewustzijn bij reizigers leidt eerder tot ongewenst gedrag door reizigers (reizigers vertonen eerder net gedrag als ze voor een voorziening betalen). Het comfort in de bus daalt. Wegvallen van kostenbewustzijn bij vervoerders leidt ertoe dat de prikkel om een efficiënt uitgevoerd en klantvriendelijk product te leveren verdwijnt. Inperking van de rol van de ondernemende vervoerder. De overheid neemt het initiatief. Verlies aan marketing tariefinstrumenten Veel gebruik resulteert in capaciteitstekort in voertuigen. Het inzetten van extra voertuigen leidt tot meerkosten ( kan aan zijn eigen succes ten onder gaan ). 2.3 Doelstelling Alternatief bieden voor de auto: verbeteren milieu; verbeteren bereikbaarheid (woon-werkverkeer); verbeteren verkeersveiligheid; beperken parkeerproblemen; tijdens manifestaties en wegwerkzaamheden 5

6 Ondersteunen beleid: marketing ov ondersteunen centrumfunctie binnenstad reduceren kosten WVG vervoer Sociale motieven: verbeteren maatschappelijke participatie tegen gaan van vereenzaming onder ouderen mobiliteit van mensen met laag inkomen bevorderen 2.4 GOV gemeente Hengelo In de gemeente Hengelo is gekozen voor het aanbieden van gratis openbaar vervoer voor 65-plussers. In september 2008 hebben alle inwoners van de gemeente Hengelo die per 1 januari jaar of ouder waren een pas ontvangen met uitzondering van de Regiotaxipashouders. Met deze gratis openbaar vervoerpas kunnen 65-plussers per 1 oktober 2008 gratis gebruik maken van de buslijnen binnen de gemeente. Inwoners die na 1 januari jaar worden krijgen bericht dat ze recht hebben op een GOV pas en kunnen deze aanvragen. Momenteel hebben ruim inwoners een GOV pas. GOV voor 65-plussers in de gemeente Hengelo is een experiment voor een periode van drie jaar, waarbij jaarlijks wordt bekeken of het experiment een vervolg krijgt. 6

7 3 Resultaten 3.1 Respons Er zijn in het totaal vragenlijsten verstuurd. Voor het behalen van een hoge respons is een herinnering verstuurd naar de mensen die de vragenlijst na één week nog niet hadden teruggestuurd. In totaal zijn 861 ingevulde vragenlijsten terug ontvangen, een respons van 86%. Dit is een zeer hoge respons. Een pluspunt is dat ook mensen die de bus gebruiken de vragenlijst hebben ingevuld. Vooraf was er rekening gehouden met een aanzienlijke kans op selectiviteit in de respons. In die zin dat er voornamelijk positieve busgebruikers zouden reageren. 3.2 Frequentie busgebruik Aan de respondenten is gevraagd hoe men de bus gebruikte voor de invoering van de gratis ov pas en hoe men gebruik maakt van de bus na invoering van de gratis ov pas Wijzigingen busgebruik In de hier onderstaande diagram is te zien dat er een duidelijke verandering in het busgebruik plaatsvindt na de invoering van het gratis ov. Het percentage respondenten dat gebruik maakt van de bus is gestegen met ruim 18% Percentage respondenten Busgebruik voor invoering van gratis ov Busgebruik na invoering van gratis ov Aangezien ruim plussers een gratis ov pas hebben kan op basis van de resultaten een schatting gemaakt worden naar de absolute toename van het busgebruik. Een toename van 18% betekent dat door de invoering van de gratis ov pas het aantal busreizigers is toegenomen met ruim plussers. In totaal maken bijna plussers gebruik van de gratis ov pas. 7

8 3.2.2 Wijzigingen frequentie busgebruik Als er naar de onderstaande figuur gekeken wordt dan valt op dat er een stijging van het aantal ritten plaatsvindt wanneer er 1 keer per twee weken of vaker gebruik van de bus wordt gemaakt. busgebruik voor en na invoering gratis ov Busgebruik voor invoering van gratis ov Busgebruik na invoering van gratis ov Percentage respondenten keer of meer per week 2 tot 3 keer per week ongeveer 1 keer per week ongeveer 1 keer per 2 weken aantal ritten ongeveer 1 keer per maand een paar keer per jaar Op basis van de uitkomsten van de vraag hoe men de bus gebruikt voor en na de invoering van de gratis ov pas kan een inschatting gemaakt worden van hoeveel ritten er gemaakt worden door 65-plussers. Voor de invoering van de gratis ov pas maakten de 65-plussers ongeveer ritten met de bus per week in Hengelo. Na invoering van de gratis ov pas maken de 65-plussers in Hengelo bijna drie keer zoveel ritten, namelijk zo n ritten per week. 3.3 Reisgedrag Aan de respondenten is gevraagd of men anders is gaan reizen door de invoering van gratis ov. In de vragenlijst moesten de respondenten aangeven in hoeverre men het eens is met de volgende stellingen: Sinds de invoering van de gratis ov pas: - reis ik vaker; - ga ik vaker met de bus; - laat ik de auto vaker staan; - ga ik minder te voet of met de fiets; - kom ik meer onder de mensen; - ben ik niet anders gaan reizen. In het volgende figuur zijn de resultaten inzichtelijk gemaakt. 8

9 (helemaal) mee eens niet eens / niet oneens (helemaal) mee oneens weet niet / geen mening ga ik vaker met de bus laat ik de auto vaker staan reis ik vaker ga ik minder te voet of met de fiets kom ik meer onder de mensen ben ik niet anders gaan reizen % respondenten Ruim 60% van de respondenten geeft aan vaker met de bus te reizen na de invoering van het gratis ov. Bijna 55% zegt vaker de auto te laten staan. Ook hier kan gesteld worden dat wanneer er door ouderdom/ gezondheidsredenen een afname van de rijvaardigheid plaatsvindt, het gratis ov een alternatief biedt om toch mobiel te blijven. Ook kan gesteld worden dat dit positief is voor de verkeersveiligheid. Uit ongevallencijfers blijkt dat ouderen vaker betrokken zijn bij verkeersongevallen. Ruim 40% van de respondenten geeft aan dat zij meer zijn gaan reizen na de invoering van het gratis ov. Meer dan 30% van de respondenten geeft aan dat ze minder zijn gaan fietsen en/of lopen. Dit kan gezien worden als een negatief effect. Echter kan gesteld worden dat wanneer er door ouderdom/gezondheidsredenen minder gelopen of gefietst wordt, het gratis ov een alternatief biedt om toch mobiel te blijven. Zo n 27% zegt meer onder de mensen te komen. Op sociaal gebied is dit zeker een pluspunt in het tegen gaan van vereenzaming onder ouderen. Vanuit verkeerskundig oogpunt is dit geen probleem zolang er geen capaciteitsproblemen ontstaan. Het is niet wenselijk dat er overvolle bussen rondrijden doordat ouderen de bus als sociale ontmoetingsplek gaan gebruiken doordat het gratis is. Ruim een kwart van de respondenten geeft aan dat ze anders zijn gaan reizen na invoering van het gratis ov. 9

10 3.4 Mening experiment Aan de respondenten is gevraagd wat men vindt van het experiment gratis ov voor 65- plussers in de gemeente Hengelo. In onderstaande figuur is de uikomst hiervan weergegeven. Meningen over het experiment gratis ov voor 65-plussers in de gemeente Hengelo? Percentage respondenten (zeer) goed matig (zeer) slecht weet niet / geen mening 5 Ruim 93% van de respondenten geeft aan het gratis ov een (zeer) goed experiment te vinden. Dit geeft duidelijk aan dat ook de mensen die geen gebruik maken van het gratis ov er toch positief naar kijken. 3.5 Busgebruik per reisdoel Aan de respondenten is gevraagd hoe men gebruik maakt van de bus bij verschillende reisdoelen voor en na de invoering van gratis ov. De volgende reisdoelen worden onderscheiden: winkelen/boodschappen vrienden/familie sport/ontspanning cultureel/museum ziekenhuis/specialist ander reisdoel In de volgende paragrafen is per reisdoel het busgebruik voor en na invoering van gratis ov in cirkeldiagrammen aangegeven. 10

11 3.5.1 Winkelen/boodschappen winkelen/boodschappen VOOR invoering gratis ov winkelen/boodschappen NA invoering gratis ov 25% 1% 1% 18% 4% 49% 73% 29% Wanneer de bovenstaande diagrammen met elkaar vergeleken worden is duidelijk te zien dat er na de invoering van de gratis ov pas meer mensen en met een hogere frequentie gebruik maken van de bus. Wat opvalt is dat er een flinke stijging is in hoe de busgebruikt wordt om boodschappen te doen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat mensen vaker de bus pakken om kleine dagelijkse inkopen te doen Vrienden/familie vrienden/familie VOOR invoering gratis ov vrienden/familie NA invoering gratis ov 23% 1% 0% 10% 1% 31% 58% 76% Wanneer de bovenstaande diagrammen met elkaar vergeleken worden is duidelijk te zien dat er na de invoering van de gratis ov pas meer mensen en met een hogere frequentie gebruik maken van de bus. De bus wordt dus vaker gebruikt om familie en vrienden te bezoeken. 11

12 3.5.3 Sport/ontspanning sport/ontspanning VOOR invoering gratis ov sport/ontspanning NA invoering gratis ov 8% 1% 0% 15% 0% 2% 91% 83% Bij de vergelijking van deze twee diagrammen valt op dat er maar een kleine stijging in het busgebruik voor sport/ontspanning is na de invoering van de gratis ov pas. Voor sport/ontspanning maken ouderen niet veel gebruik van de bus en het is aannemelijk dat ouderen niet zo aan sport doen Cultureel/museum cultureel/museum VOOR invoering gratis ov 0% 1% 13% cultureel/museum NA invoering gratis ov 1% 4% 20% 86% 75% Ook bij de vergelijking van deze diagrammen valt op dat er maar een kleine stijging is ontstaan na de invoering van de pas. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat een groot aantal lijndiensten tot tien uur s avonds rijden en b.v. theatervoorstellingen of concerten langer duren. Ook is het aannemelijk dat culturele uitstapjes buiten de eigen gemeente plaatsvindt, waar de gratis ov pas dus niet meer geldig is. 12

13 3.5.5 Ziekenhuis/specialist ziekenhuis/specialist NA invoering gratis ov ziekenhuis/specialist VOOR invoering gratis ov 13% 4% 6% 1% 35% 48% 29% 64% Wanneer de boven staande diagrammen met elkaar vergeleken worden is duidelijk te zien dat er na de invoering van de gratis ov pas meer mensen en met een hogere frequentie gebruik maken van de bus. De ov pas biedt voor een bezoek aan het ziekenhuis/specialist een goed alternatief voor de fiets en de auto en het oog op parkeren Ander reisdoel ander reisdoel VOOR invoering gratis ov ander reisdoel NA invoering gratis ov 1% 3% 9% 3% 25% 31% 57% 71% Ook voor overige reisdoelen is er een stijging in het busgebruik te zien na invoering van de gratis ov pas. 13

14 3.6 Open vraag Over het geheel genomen zijn bijna alle respondenten positief over het gratis ov. Veel respondenten geven aan nog te beschikken over een auto of nog steeds veel fietsen en hierdoor nog niet veel gebruik maken van het openbaar vervoer. Ze geven echter ook aan dat ze graag gebruik zouden willen maken van gratis ov als ze in de toekomst minder goed kunnen fietsen of niet meer met de auto kunnen. Een deel van de respondenten geeft aan geen gebruik van de bus te kunnen maken doordat ze slecht ter been of ziek zijn. Ook wordt aangegeven dat bushaltes te ver lopen zijn. Verder wordt er aangegeven dat het wenselijk is om ook gratis te kunnen reizen naar ander plaatsen binnen de regio. De opmerking dat er geen duidelijkheid is over dienstregelingen wordt ook af en toe genoemd. Hieronder een paar opmerkingen uit de open vraag:,,het is een goed initiatief om ouderen een gratis ov kaart te geven. Ik maak er nog geen gebruik van, omdat ik nog gezond en goed ter been ben. Bovendien woon ik dicht bij het centrum en doe alles op de fiets,,ben blij dat ov gratis beschikbaar is. Daar ik nog veel fiets heb ik het nog niet nodig,,door dit mooie systeem hebben wij de auto weg kunnen doen!,,ik ben heel blij met dit experiment en hoop dat het zo blijft,,gratis kaart alleen voor die mensen welke geen bus kaartje kunnen kopen. gratis vervoer is echt gratis, iemand zal het toch moeten betalen,,mijn vrouw en ik kunnen nog goed fietsen als dat minder wordt zullen wij zeker meer met de bus of auto gaan. Van mij mag het zo blijven want er zijn veel mensen die erg blij zijn met deze regeling,,graag uitbreiden naar meer steden in de regio bv Enschede en Almelo,,Een duidelijke lijst van vertrektijden van alle bushaltes graag meeleveren bij de pas,,heel goed initiatief voor die genen, die niet mobiel meer zijn. Zelf ben ik dat wel. Maar wie weet, maak ik er over een paar jaar, graag gebruik van 14

15 4 Conclusie Door de hoge respons kunnen we betrouwbaar antwoord geven op de gestelde onderzoeksvragen: Is het ov-gebruik toegenomen door invoering van de gratis ov pas? Wordt er veel gebruik gemaakt van de gratis ov pas? Verplaatsen 65-plussers zich anders door invoering van de gratis ov pas? Wat vinden de 65-plussers van de gratis ov pas? Is het ov-gebruik toegenomen door invoering van de gratis ov pas? Ja, het ov gebruik is toegenomen door invoering van de gratis ov pas. Voor de invoering van de gratis ov pas maakten de 65-plussers ongeveer ritten met de bus per week in Hengelo. Na invoering van de gratis ov pas maken de 65-plussers in Hengelo bijna drie keer zoveel ritten, namelijk zo n ritten per week. Wordt er veel gebruik gemaakt van de gratis ov pas? Ja, er wordt veel gebruik gemaakt van de gratis ov pas. Voor de invoering van de gratis ov pas maakten ongeveer plussers wel eens gebruik van de bus. Na invoering van de gratis ov pas maken er bijna plussers wel eens gebruik van de bus. Een deel van de 65-plussers dat geen gebruik maakt van het gratis ov geven aan dat ze nog beschikken over een auto of nog prima kunnen fietsen, maar zouden in de toekomst graag gebruik willen maken van het gratis ov. Verplaatsen 65-plussers zich anders door invoering van de gratis ov pas? Ruim de helft van de 65-plussers geeft aan de auto vaker te laten staan door de invoering van de gratis ov pas. Ook zo n 30% van de 65-plussers geeft aan minder te gaan lopen of de fiets te gebruiken door invoering van de gratis ov pas. Ruim 60% van de 65-plussers maakt door invoering van de gratis ov pas vaker gebruik van de bus in Hengelo. Met name bij het winkelen en boodschappen doen is er sprake van een toename in het busgebruik. Wat vinden de 65-plussers van de gratis ov pas? Ruim 93% van de 65-plussers vindt het experiment gratis openbaar vervoer voor 65- plussers goed of zeer goed. Ook de 65-plussers die momenteel geen gebruik maken van de gratis ov pas zijn positief over het experiment. Geconcludeerd kan worden dat het experiment gratis openbaar vervoer voor 65-plussers een succes is. Het busgebruik is aanzienlijk toegenomen en de 65-plussers zijn zeer positief over het experiment. 15

16 Bijlage 1 Vragenlijst 16

17 17

Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de raad,

Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de raad, Ingekomen stuk D5 (PA 2 juli 2008) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 323 93 34 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G200861 427405 / 427405. m. wennink BP Br. Voortzetten gratis openbaar vervoer 65+. 06 - Gebruiker openbare ruimte

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G200861 427405 / 427405. m. wennink BP Br. Voortzetten gratis openbaar vervoer 65+. 06 - Gebruiker openbare ruimte SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 11G200861 427405 / 427405 ONDERWERP Voortzetten gratis openbaar vervoer 65+. m. wennink BP Br AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Haren. Uitgave Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

Resultaten enquête Uithoornlijn

Resultaten enquête Uithoornlijn Resultaten enquête Uithoornlijn Juni 2015 Resultaten enquête Uithoornlijn Inleiding De gemeente Uithoorn en de Stadsregio Amsterdam willen graag weten wat inwoners van Uithoorn belangrijk vinden aan het

Nadere informatie

Onderzoek Trappers. rapportage. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen

Onderzoek Trappers. rapportage. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen Onderzoek Trappers rapportage Opdrachtgever Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen Opdrachtnemer DTV Consultants B.V. Ruben van den Hamsvoort en Alex van Ingen POM 8267 Breda, maart 2009

Nadere informatie

Onderzoek gratis OV voor 55-plussers

Onderzoek gratis OV voor 55-plussers Eindrapport Utrecht, 7 mei 2007. Gemeente Tilburg SAMENVATTING Inleiding Van 1 oktober tot en met 30 juni 2007 voert de gemeente Tilburg een proef uit met gratis openbaar vervoer voor 55-plussers. Deze

Nadere informatie

Uitkomsten t.b.v. de visie

Uitkomsten t.b.v. de visie Achtergrond Ten behoeve van de regionale bereikbaarheidsvisie IJmond is in de periode april-juni 2012 een digitale enquête gehouden onder de inwoners van de IJmond. Via regionale pers en diverse websites

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Verkeer en vervoer in Helmond

Verkeer en vervoer in Helmond D. Vragenlijst VERKEER EN VERVOER A. VERVOERSMIDDELEN 1 Wilt u aangeven hoeveel van de volgende vervoersmiddelen er in uw huishouden aanwezig zijn? - Fiets - Personenauto - Bromfiets, scooter, motor (tweewielig

Nadere informatie

Evaluatie proef gratis busvervoer Helmond

Evaluatie proef gratis busvervoer Helmond Evaluatie proef gratis busvervoer Helmond Evaluatie Proef gratis busvervoer Helmond . Titel: Evaluatie proef gratis busvervoer Helmond Opdrachtgever: Gemeentebestuur Helmond Opdrachtnemer: Afdeling Onderzoek

Nadere informatie

Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2.0

Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2.0 Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2. Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Werving en achtergronden deelnemers... 6 2.1 Interpretatie van de gegevens...6 2.2 Werving...6 2.3 Doelgroep...7 2.4 Kenmerken

Nadere informatie

Evaluatie gratis openbaar vervoer 65+-ers Rotterdam

Evaluatie gratis openbaar vervoer 65+-ers Rotterdam Evaluatie gratis openbaar vervoer 65+-ers Rotterdam J. Snippe F. Schaap M. Boendermaker B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Onderwerp: Gratis openbaar vervoer Eindhovense minima.

gemeente Eindhoven Onderwerp: Gratis openbaar vervoer Eindhovense minima. gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst01057 Dossiernummer 14.36.401 2 september 2014 Raads informatiebrief Onderwerp: Gratis openbaar vervoer Eindhovense minima. Inleiding a b Actueel maatschappelijk onderwerp/probleem

Nadere informatie

Reizigersoverleg Brabant. 1) Klanttevredenheidsonderzoek april 2015 Aan het onderzoek hebben 440 panelleden deelgenomen.

Reizigersoverleg Brabant.  1) Klanttevredenheidsonderzoek april 2015 Aan het onderzoek hebben 440 panelleden deelgenomen. Geacht panellid, In heeft u deelgenomen aan één of meerdere onderzoeken van het digitaal reizigerspanel. 1) Klanttevredenheidsonderzoek 1 7 april en 1 mei 2) Informatievoorziening 20 juli 17 augustus 3)

Nadere informatie

Bewonerspanel Utrecht peiling Luchtkwaliteit, juli 2010

Bewonerspanel Utrecht peiling Luchtkwaliteit, juli 2010 Bewonerspanel Utrecht peiling Luchtkwaliteit, juli 2010 Van 19 juli tot 2 augustus 2010 heeft Bestuursinformatie een peiling onder de leden van het Bewonerspanel Utrecht gehouden. Het onderzoek is opgezet

Nadere informatie

Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014

Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014 Resultaten peiling EnschedePanel Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014 In 2012 heeft de gemeenteraad van Enschede de Fietsvisie vastgesteld. Doel van deze visie is om meer te gaan doen voor fietsers.

Nadere informatie

Vervoer in het dagelijks leven

Vervoer in het dagelijks leven Vervoer in het dagelijks leven Doordat de afstanden tot voorzieningen vandaag de dag steeds groter worden neemt het belang van vervoer in het dagelijks leven toe. In april 2014 zijn de leden van het Groninger

Nadere informatie

Hoofdstuk 13 Luchtkwaliteit

Hoofdstuk 13 Luchtkwaliteit Hoofdstuk 13 Luchtkwaliteit Samenvatting Ruim één op de drie Leidenaren maakt zich wel eens zorgen over de luchtkwaliteit. Dit aandeel is vergelijkbaar met vorig jaar, maar is lager dan in 2008. Bewoners

Nadere informatie

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over fietsen in Groningen Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Het openbaar vervoer in Gelderland

Het openbaar vervoer in Gelderland Het openbaar vervoer in Gelderland Resultaten derde peiling GeldersPanel 3 april 2009 Inleiding Dit jaar wordt het streekvervoer in Gelderland opnieuw aanbesteed door de provincie. Het gaat dan met name

Nadere informatie

Fietsen in Groningen 2016

Fietsen in Groningen 2016 B A S I S V O O R B E L E I D Fietsen in Groningen 2016 Laura de Jong Onderzoek en Statistiek Groningen, april 2016 Fietsen in Groningen 2016 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Fietsen in Groningen 2016 4 2.1 Respons

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB

HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB CONCEPT HANS ONKENHOUT AMSTERDAM, OKTOBER 2011 HOE SLIM REIS JIJ? Een kwantitatief onderzoek naar

Nadere informatie

Hoofdstuk 15. RijnGouwelijn

Hoofdstuk 15. RijnGouwelijn Hoofdstuk 15. RijnGouwelijn Samenvatting Op dit moment maakt zes op de tien Leidenaren gebruik van de trein, ruim vier op de tien van de bus binnen Leiden en een kwart van de bus naar een plaats in de

Nadere informatie

Fietsen in Groningen 2017

Fietsen in Groningen 2017 veel respon Fietsen in Groningen 2017 Kübra Ozisik April 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud... 1 1. Inleiding... 2 2. Fietsen in Groningen 2017... 3 2.1 Respons en achtergrond...

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Resultaten peiling Uitgangspunten Verkeersbeleid januari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het burgerpanel van Lansingerland over de

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Rapportage online raadpleging OV Lijnennet 2018

Rapportage online raadpleging OV Lijnennet 2018 Rapportage online raadpleging OV Lijnennet 2018 In oktober 2016 organiseerde de Stadsregio Amsterdam een publieksraadpleging over het nieuwe OV Lijnennet. Een online vragenlijst maakte onderdeel uit van

Nadere informatie

gemeente Eindhoven GroenLinks is geschrokken van de flinke tariefverhogingen sinds de invoering van de OV-chipkaart in Brabant voor de Eindhovenaren.

gemeente Eindhoven GroenLinks is geschrokken van de flinke tariefverhogingen sinds de invoering van de OV-chipkaart in Brabant voor de Eindhovenaren. gemeente Eindhoven Inboeknummer 12bst00624 Beslisdatum B&W 03 april 2012 Dossiernummer 12.14.103 2.3.1 Raadsvragenvan het raadslid dhr. T. van den Nieuwenhuijzen (GroenLinks) over openbaar vervoer. Sinds

Nadere informatie

Grafiek 19.1 Percentage Leidenaren dat zich zorgen maakt over luchtkwaliteit, naar stadsdeel en leeftijdsgroep* 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 19.1 Percentage Leidenaren dat zich zorgen maakt over luchtkwaliteit, naar stadsdeel en leeftijdsgroep* 0% 25% 50% 75% 100% 19 LUCHTKWALITEIT In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de luchtkwaliteit in Leiden. Gevraagd is in hoeverre men zich hier zorgen over maakt. De gemeente heeft diverse maatregelen genomen om de luchtkwaliteit

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Opsterland. Uitgave Deze publicatie

Nadere informatie

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid. Beter Benutten. Gedragsmeting 2016

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid. Beter Benutten. Gedragsmeting 2016 LANDELIJKE FACTSHEET Beter Benutten Gedragsmeting 2016 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid De tabel op de volgende pagina toont de belangrijkste uitkomsten van de Gedragsmeting 2016, een landelijk mobiliteitsonderzoek

Nadere informatie

Uitkomsten enquête - Verkeer in de Stad - Denk en Doe Mee-panel

Uitkomsten enquête - Verkeer in de Stad - Denk en Doe Mee-panel Uitkomsten enquête - Verkeer in de Stad - Denk en Doe Mee-panel 2 Onderzoek Het is te druk op de fietspaden in de grote steden. Oorzaak? Steeds meer fietsers en snelheidsverschillen door de komst van e-bikes,

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Emmen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5

Nadere informatie

Wijkraadpleging Utrecht West 2011: Utrecht West aantrekkelijk en bereikbaar Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van: Wijkraad West

Wijkraadpleging Utrecht West 2011: Utrecht West aantrekkelijk en bereikbaar Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van: Wijkraad West Wijkraadpleging Utrecht West 2011: Utrecht West aantrekkelijk en bereikbaar Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van: Wijkraad West Utrecht, mei 2012 R.D. Rimmelzwaan, MSc M.M. Hootsen, MSc Samenvatting

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting Managementsamenvatting De provincie Noord-Brabant heeft twee pilots ingevoerd met goedkoop openbaar vervoer. De eerste pilot gericht op jongeren tot 12 jaar en ouderen vanaf 65 jaar en de tweede pliot

Nadere informatie

Bereikbaarheid. Hoofdstuk Inleiding

Bereikbaarheid. Hoofdstuk Inleiding Hoofdstuk 9 Bereikbaarheid 9.1 Inleiding Leiden heeft 349 kilometer weg op het grondgebied, waarvan 332 gemeentelijk, 4 provinciaal en 13 rijksweg. Hierop vinden dagelijks veel verkeersbewegingen plaats.

Nadere informatie

Grafiek 12.1a Soorten vervoermiddelen waar Leidenaren over beschikken, in procenten van alle Leidenaren 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 12.1a Soorten vervoermiddelen waar Leidenaren over beschikken, in procenten van alle Leidenaren 0% 25% 50% 75% 100% 12 VERVOERMIDDELENKEUZE De afdeling Ruimte- en Milieubeleid wil graag weten over welke vervoermiddelen de Leidenaren beschikken en welke zij voor verschillende doeleinden gebruiken. Daarnaast is de gemeente

Nadere informatie

EVALUATIE BELANGSTELLING TWEE STEDENABONNEMENT

EVALUATIE BELANGSTELLING TWEE STEDENABONNEMENT Rapport EVALUATIE BELANGSTELLING TWEE STEDENABONNEMENT Resultaten en conclusies enquête onder en niet- van 65 jaar en ouder Augustus 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus

Nadere informatie

Monitoring tevredenheid en gebruik Nulmeting onder bewoners. Zomer 2014

Monitoring tevredenheid en gebruik Nulmeting onder bewoners. Zomer 2014 Monitoring tevredenheid en gebruik Nulmeting onder bewoners Zomer 2014 nulmeting Monitoring tevredenheid en gebruik van het OV onder bewoners Monitoren tevredenheid en gebruik Om na afloop van de pilot

Nadere informatie

Gratis OV 65-plussers

Gratis OV 65-plussers Evaluatie gebruikers Projectnummer: 8228 In opdracht van: Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer drs. Manuel Chiou Lonneke van Oirschot MSc Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000

Nadere informatie

Resultaten KTO Regiotaxi Utrecht najaar 2009

Resultaten KTO Regiotaxi Utrecht najaar 2009 Resultaten KTO Regiotaxi Utrecht najaar 2009 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en doel 3 2. Uitvoeringsverantwoording 5 3. Resultaten 8 4. Conclusies 47 Klanttevredenheid Regiotaxi Utrecht najaar 2009 2 Aanleiding

Nadere informatie

Quickscan Stichting Katholiek Onderwijs Enschede

Quickscan Stichting Katholiek Onderwijs Enschede Quickscan Stichting Katholiek Onderwijs Enschede Uitkomsten nulmeting 13-2-2013 2 Uitkomsten nulmeting Stichting Katholiek Onderwijs Enschede Vandaag Doel en methode Werkgeversvragenlijst Werknemersvragenlijst

Nadere informatie

Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden

Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden De gemeente Dordrecht zet zich in om overlast in het algemeen, en van coffeeshops in het bijzonder, te verminderen. Dordrecht telt in totaal acht

Nadere informatie

Connexxion Internetpanel Zuid-Holland 2004

Connexxion Internetpanel Zuid-Holland 2004 Connexxion Internetpanel Zuid-Holland 2004 Samenvatting van de resultaten Connexxion Afdeling Marketing & Verkoop December 2004 1. Inleiding In het voorjaar van 2004 konden busreizigers in Zuid-Holland

Nadere informatie

Eindrapportage Tariefactie Amersfoort Connexxion Openbaar Vervoer

Eindrapportage Tariefactie Amersfoort Connexxion Openbaar Vervoer Eindrapportage Tariefactie Amersfoort Connexxion Openbaar Vervoer Mare Veltman Donderdag 3 Maart 2011 10663 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksopzet 3. Uitgebreide Resultaten Reisgedrag Naamsbekendheid

Nadere informatie

Onderzoek gebruik fietsenstallingen rondom station Zwolle

Onderzoek gebruik fietsenstallingen rondom station Zwolle fietsen Advies en Faciliteiten AF Stadskantoor Lübeckplein Postbus 538 8000 AM Zwolle Telefoon (038) 498 2008 www.zwolle.nl Onderzoek gebruik fietsenstallingen rondom station Zwolle Opdrachtgever Opdrachtnemer

Nadere informatie

Peiling stadspas. Hoe denken inwoners over de stadspas?

Peiling stadspas. Hoe denken inwoners over de stadspas? Peiling stadspas Hoe denken inwoners over de stadspas? Peiling stadspas Hoe denken inwoners over de stadspas? Datum: februari 2015 Colofon Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek contactpersoon: Marieke

Nadere informatie

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers Opdrachtnemer: Bureau O&S Heerlen Opdrachtgever: Bureau Economie Januari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Onderzoeksvragen 3 3. Onderzoeksopzet 3 4.

Nadere informatie

Vragen van de heer J.H. Leever (ONH), inzake kosten HOV Huizen Hilversum en reizigersaantallen OV Gooi en Vechtstreek.

Vragen van de heer J.H. Leever (ONH), inzake kosten HOV Huizen Hilversum en reizigersaantallen OV Gooi en Vechtstreek. Vragen nr. 34 Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 7 mei 2013 Vragen van de heer J.H. Leever (ONH), inzake kosten HOV Huizen Hilversum en reizigersaantallen OV Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

Gratis OV in Eindhoven, anders dan anders?

Gratis OV in Eindhoven, anders dan anders? Gratis OV in Eindhoven, anders dan anders? J.W.G.M. van der Pas DTV Consultants / TU Delft mailto:j.v.d.pas@dtvconsultants.nl j.w.g.m.vanderpas@tudelft.nl Alex van Ingen DTV Consultants A.v.Ingen@dtvconsultants.nl

Nadere informatie

Handleiding OV en OV-fiets

Handleiding OV en OV-fiets Stap in. Stap op. Stap over. Handleiding OV en OV-fiets Hoe werkt Shuttel? Activeren Uw kaart dient u voor gebruik nog te activeren. Dit doet u door de vier stappen in de begeleidende brief te volgen.

Nadere informatie

Fiets in de metro. Martijn Epskamp. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) maart In opdracht van de Stadsregio

Fiets in de metro. Martijn Epskamp. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) maart In opdracht van de Stadsregio Fiets in de metro Fiets in de metro Martijn Epskamp Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) maart 2008 In opdracht van de Stadsregio Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: Martijn Epskamp

Nadere informatie

Hoofdstuk 16. Luchtkwaliteit

Hoofdstuk 16. Luchtkwaliteit Hoofdstuk 16. Luchtkwaliteit Samenvatting De laatste jaren komt steeds vaker de luchtkwaliteit in het nieuws, met name in stedelijk gebied. Bijna de helft van de Leidenaren maakt zich hier wel eens zorgen

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

Everything should be kept as simple as possible, but not simpler Albert Einstein. Integraal kijken naar behoeften van de klant.

Everything should be kept as simple as possible, but not simpler Albert Einstein. Integraal kijken naar behoeften van de klant. Everything should be kept as simple as possible, but not simpler Albert Einstein Integraal kijken naar behoeften van de klant Joke van Veen De opdracht van NS - maximale reizigersgroei en klanttevredenheid

Nadere informatie

Bijeenkomst 9 januari 2014. (H)OV-verbinding s- Hertogenbosch Rosmalen De Groote Wielen

Bijeenkomst 9 januari 2014. (H)OV-verbinding s- Hertogenbosch Rosmalen De Groote Wielen Bijeenkomst 9 januari 2014 (H)OV-verbinding s- Hertogenbosch Rosmalen De Groote Wielen Programma 1. Standpunten en wensen uit bijeenkomst 7 november 2. Huidige openbaar vervoer verbindingen 3. Ontwikkeling

Nadere informatie

Fietsenquête Delft. Eindrapportage

Fietsenquête Delft. Eindrapportage Eindrapportage in opdracht van Gemeente Delft 24 mei 2006 rapportnummer: 3705r01v01e Hoofdkantoor: Regiokantoor noord: Regiokantoor zuid: Tanthofdreef 15 Badhuiswal 3 Hoff van Hollantlaan 6 Postbus 2873

Nadere informatie

Openbaar Vervoer op het Platteland

Openbaar Vervoer op het Platteland Enkele inhoudelijke onderwerpen naar aanleiding van het rapport 1 Openbaar Vervoer op het Platteland (oktober 2006) Deze bijlage gaat specifiek in op de volgende onderwerpen: 1. het uitgangspunt voor het

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE

NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE Resultaten zevende peiling Februari 2016 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 7 e peiling van het burgerpanel van Overschie 1. Het onderwerp van

Nadere informatie

Alles over de pilot. Het succes van Zeker met de bus.

Alles over de pilot. Het succes van Zeker met de bus. Alles over de pilot Het succes van Zeker met de bus. Netwerker Het nieuwe netwerken! In de spits je netwerk met busladingen tegelijk vergroten. 2 zekermetdebus.nl Inhoudsopgave 1. Snelbus...5 2. Pilot...7

Nadere informatie

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio.

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Maak plaats voor Hoorn! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Iedere dag is het hier een komen en gaan van duizenden

Nadere informatie

Sprong over het IJ. 16 april 2015

Sprong over het IJ. 16 april 2015 Sprong over het IJ 16 april 2015 Korte introductie GVB GVB verzorgt ruim 100 jaar het OV in Amsterdam GVB vervoert gemiddeld bijna driekwart miljoen reizigers per werkdag Met bijna 4000 medewerkers behoort

Nadere informatie

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII GEMEENTE ~ lansingerland Aan de leden van de gemeenteraad Afdeling Ruimtelijke Postbus 1 Ontwikkeling 2650 AA Berkel en Rodenrijs Nadere informatie

Nadere informatie

Onderzoek verplaatsingsgedrag Vlaanderen ( ) Analyserapport

Onderzoek verplaatsingsgedrag Vlaanderen ( ) Analyserapport Onderzoek verplaatsingsgedrag Vlaanderen (2015-2016) Analyserapport 1 INLEIDING Sinds 1994 voert de Vlaamse Overheid onderzoek uit naar het verplaatsingsgedrag van Vlamingen. Dit onderzoek wordt het Onderzoek

Nadere informatie

Nationale DenkTank 2014 Flexibus

Nationale DenkTank 2014 Flexibus Flexibus Achtergrond en uitwerking Aanbod en vraag van het openbaar vervoer sluiten niet optimaal op elkaar aan, zowel in de stad als in de regio In drukke steden zijn er veel opstoppingen door verkeersdrukte

Nadere informatie

Gemeente Rotterdam. College van Burgemeester en Wethouders. Geachte commissieleden,

Gemeente Rotterdam. College van Burgemeester en Wethouders. Geachte commissieleden, Gemeente Rotterdam College van Burgemeester en Wethouders Wethouder Verheer, Vervoeren Bezoekadres: Stadhuis Coolsingel 40 Rotterdam Postadres: Postbus 70012 3000 KP Rotterdam CommiSSie ESMV Website: http://www.rotterdam.nl

Nadere informatie

WMO-VERVOER IN DEN HELDER

WMO-VERVOER IN DEN HELDER WMO-VERVOER IN DEN HELDER Klanttevredenheidsonderzoek Wmo onder gebruikers van de Wmo-taxi Augustus 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn 0229-282555 Rapportnummer

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

PARKEERPROBLEMEN EN UITDAGINGEN AANZET NAAR EEN DUURZAAM PARKEERBELEID

PARKEERPROBLEMEN EN UITDAGINGEN AANZET NAAR EEN DUURZAAM PARKEERBELEID PARKEERPROBLEMEN EN UITDAGINGEN AANZET NAAR EEN DUURZAAM PARKEERBELEID Joris Willems PCVO Limburg, Graduaat Verkeerskunde Diepenbeek (www.pcvolimburg.be) Inhoud Inleiding Parkeer- problemen Van vraagvolgend

Nadere informatie

Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. 9. Voorstel tot het vaststellen van de fietsbeleidsnota Fiets, een natuurlijke concurrent.

Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. 9. Voorstel tot het vaststellen van de fietsbeleidsnota Fiets, een natuurlijke concurrent. Raadsvoorstel Voorstel tot het vaststellen van de fietsbeleidsnota Fiets, een natuurlijke concurrent. AGENDAPUNT NO. 9. AAN DE RAAD Samenvatting Vanuit het ministerie van Infrastructuur en Milieu is met

Nadere informatie

Schiedam op weg naar toekomstvast lokaal openbaar vervoer (?)

Schiedam op weg naar toekomstvast lokaal openbaar vervoer (?) Schiedam op weg naar toekomstvast lokaal openbaar vervoer (?) Struikelblokken en valkuilen Lex Boersma, strategisch beleidsadviseur mobiliteit Openbaar vervoer in Schiedam 1990 inzet op hoogwaardig OV

Nadere informatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie Hoofdstuk 24 Financiële situatie Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren zijn bekend

Nadere informatie

Bewonerspanel Koopzondagen en (zondag)avondwinkels

Bewonerspanel Koopzondagen en (zondag)avondwinkels Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Koopzondagen en (zondag)avondwinkels Veel Utrechters gaan maandelijks op zondag naar een supermarkt

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek fietsers 2007. Michiel Bassant

Tevredenheidsonderzoek fietsers 2007. Michiel Bassant Tevredenheidsonderzoek fietsers 2007 Michiel Bassant Inleiding De gemeente Amsterdam wil het fietsgebruik stimuleren. Om dit te bereiken wordt een actief fietsbeleid gevoerd met maatregelen die het fietsen

Nadere informatie

Waardering van voorzieningen, vervoer en werk

Waardering van voorzieningen, vervoer en werk Waardering van voorzieningen, vervoer en werk Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Een afname van het inwoneraantal heeft gevolgen voor het voorzieningenniveau. Er zal immers niet

Nadere informatie

Intro. Doel. Uitgangspunten. Actoren. Concept Gespreksavond Mobiliteit Gooik

Intro. Doel. Uitgangspunten. Actoren. Concept Gespreksavond Mobiliteit Gooik Concept Gespreksavond Mobiliteit Gooik Intro In het kader van het traject Dorpsspiegel dat in Gooik door Samenlevingsopbouw werd opgezet, kwamen een aantal vragen rond mobiliteit naar boven. Samenlevingsopbouw

Nadere informatie

3 Gemiddeld aantal afgelegde kilometer per persoon per dag (gaakpppd)

3 Gemiddeld aantal afgelegde kilometer per persoon per dag (gaakpppd) 3 Gemiddeld aantal afgelegde kilometer per persoon per dag (gaakpppd) 3.1 Algemeen Het gemiddeld aantal afgelegde kilometer per persoon per dag bedraagt anno 2008 41,6 km 1. Ook voor deze indicator beschikken

Nadere informatie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Resultaten 4 e peiling: verkeer en bereikbaarheid april 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de vierde peiling met het burgerpanel Overschie. Het

Nadere informatie

De Rotterdamse lijst van 10. Resultaten klanttevredenheidsonderzoek OV-chipkaart

De Rotterdamse lijst van 10. Resultaten klanttevredenheidsonderzoek OV-chipkaart De Rotterdamse lijst van 10 Resultaten klanttevredenheidsonderzoek OV-chipkaart Invoering OV-chipkaart: de Rotterdamse lijst van 10 De tien leerpunten worden onderverdeeld in: Leerpunten voor landelijke

Nadere informatie

Fietsen, lopen en veiligheid

Fietsen, lopen en veiligheid Uitkomsten stellingendebat Als onderdeel van de Startbijeenkomst Verkeersbeleidsplan Bunnik (datum: 10-10-2013) is een Stellingendebat gehouden. Er waren circa 18 mensen aanwezig die hebben meegedaan met

Nadere informatie

De bekendheid van R-net in de Randstad

De bekendheid van R-net in de Randstad De bekendheid van R-net in de Randstad Onderzoek naar bekendheid en imago R-net maart 2012 De bekendheid van R-net in de Randstad B14242 / maart 2012 Pag. 1 Copyright 2012 Blauw Research bv Alle rechten

Nadere informatie

Gedragsmeting Beter Benutten

Gedragsmeting Beter Benutten Gedragsmeting Beter Benutten 2 e meting Oktober 2013 Gedragsmeting Beter Benutten 2 e meting Oktober 2013 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2013/concept

Nadere informatie

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Oktober 2015 2 Management Summary Inleiding Ongeveer een jaar geleden heeft de gemeenteraad van Borger-Odoorn besloten om de winkels in haar gemeente

Nadere informatie

Presentatie reizen in het Openbaar Vervoer met een visuele beperking

Presentatie reizen in het Openbaar Vervoer met een visuele beperking Presentatie reizen in het Openbaar Vervoer met een visuele beperking Oogvereniging Nederland Datum: 28 maart 2015 Locatie: buurtcentrum Morschwijck, topaaslaan 19, 2332 JC Leiden Door: Peter Waalboer Algemeen

Nadere informatie

Burgerpanel Lansingerland

Burgerpanel Lansingerland Burgerpanel Lansingerland Resultaten peiling 1: P+R, hotel Rottemeren, identiteit dorpskernen, flexwerkplekken en burgerparticipatie december 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van

Nadere informatie

Bekendheid Norm Gezond Bewegen

Bekendheid Norm Gezond Bewegen Bewonersonderzoek 2013 gemeente Deventer onderdeel Sport Nationale Norm Gezond Bewegen De Nationale Norm Gezond Bewegen is in 2013 bij 55% van de Deventenaren bekend. Dit percentage was in 2011 licht hoger

Nadere informatie

Documentair onderzoek naar proefprojecten in het kader van de kilometerheffing

Documentair onderzoek naar proefprojecten in het kader van de kilometerheffing Documentair onderzoek naar proefprojecten in het kader van de kilometerheffing Dr. Inge Mayeres en Dr. Carolien Beckx VITO 13/09/2013 Dit onderzoek werd uitgevoerd in het kader van de wetenschappelijke

Nadere informatie

Nederlandstalige samenvatting (summary in Dutch language)

Nederlandstalige samenvatting (summary in Dutch language) Nederlandstaligesamenvatting 145 Nederlandstaligesamenvatting (summaryindutchlanguage) Reizen is in de afgelopen eeuwen sneller, veiliger, comfortabeler, betrouwbaarder, efficiënter in het gebruik van

Nadere informatie

Onderzoek naar vervoersarmoede: BEVINDINGEN - VROUWEN VAN 60 JAAR EN OUDER

Onderzoek naar vervoersarmoede: BEVINDINGEN - VROUWEN VAN 60 JAAR EN OUDER 1 Onderzoek naar vervoersarmoede: BEVINDINGEN - VROUWEN VAN 60 JAAR EN OUDER In opdracht van: Ruben de Cuyper December 2016 2 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Vervoersarmoede: hoe groot is het probleem

Nadere informatie

Voor iedereen maar met nadruk op Wmogeïndiceerden

Voor iedereen maar met nadruk op Wmogeïndiceerden Raadsvergadering: 24 september 2007 Onderwerp: Tarief voor 65+ Regiotaxi Doel van agendering Besluitvorming Voorstel / Advies Maak een keuze tussen conceptbesluit A en B. 1. Invoeren aangepast tarief Regiotaxi

Nadere informatie

Aanvullende rapportage verkeersveiligheidseffecten experimenten 130km/h

Aanvullende rapportage verkeersveiligheidseffecten experimenten 130km/h Datum 12 december 2011 Bijlage(n) - Aanvullende rapportage verkeersveiligheidseffecten experimenten 130km/h Achtergrond Het kabinet is voornemens de maximumsnelheid op autosnelwegen te verhogen naar 130

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen SP over nieuwe dienstregeling Breng

Beantwoording schriftelijke vragen SP over nieuwe dienstregeling Breng Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen SP over nieuwe dienstregeling Breng Programma Mobiliteit BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting De heer Van Hunnik van

Nadere informatie

2014, peiling 1 maart 2014

2014, peiling 1 maart 2014 resultaten 2014, peiling 1 maart 2014 Van 4 tot en met 16 februari is de eerste peiling van 2014 onder het HengeloPanel gehouden. Hieraan deden 1.744 panelleden mee (een respons van 65%). Zij hebben vragen

Nadere informatie

TUSSEN DE TORENS VAN DE MIDDELEEUWSE STAD

TUSSEN DE TORENS VAN DE MIDDELEEUWSE STAD Vooraf De ideale stad is veelzijdig en evenwichtig. In de ideale stad is het verkeer geen doel op zich, maar een middel om verschillende doelen te bereiken: de woning, de werkplek, het theater, het terras,

Nadere informatie

Centrummonitor Hengelo 2014. Oktober 2014

Centrummonitor Hengelo 2014. Oktober 2014 Centrummonitor Hengelo 214 Oktober 214 1 Inhoudsopgave Pagina Introductie 3 Samenvatting 4 Bezoekersenquête 5 Passantentellingen 16 Leegstand 18 Werkgelegenheid 2 Bijlagen 21 2 Introductie De Centrummonitor

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Samenvatting De binnenstad van Leiden krijgt een voldoende (7,1) van de Leidenaren. Wanneer wordt gevraagd naar de ontwikkeling van de afgelopen twee jaar, dan geven meer

Nadere informatie

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE 3 E KWARTAAL 211 Gemaakt voor NVM Wonen Gemaakt door NVM Data & Research Inhoudsopgave 1 Introductie enquête... 3 1.1 Periode... 3 1.2 Respons... 3 2 Staat van de woningmarkt...

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief Van: J. Ragetlie Aan: de leden van de Gemeenteraad Onderwerp: Klanttevredenheidsonderzoek naar het functioneren van het CVV (Wmo) 2011 Steller: N.Vintcent Datum: 18 september 2012

Nadere informatie

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014 Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 214 Willemstad, Maart 214 Inleiding In juni 214 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) de bedrijven benaderd met vragenlijsten op Curaçao. Doel van deze

Nadere informatie