HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB"

Transcriptie

1 HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB CONCEPT HANS ONKENHOUT AMSTERDAM, OKTOBER 2011

2 HOE SLIM REIS JIJ? Een kwantitatief onderzoek naar het nieuwe werken en mobiliteit in opdracht van de ANWB HANS ONKENHOUT AMSTERDAM, OKTOBER 2011

3 3 INHOUDSOPGAVE VOORAF ACHTERGROND 05 VRAGENLIJST 06 RESULTATEN HNW: MOGELIJKHEDEN 08 HNW: GEBRUIK 09 VERVOERMIDDEL, REISAFSTAND 10 CARPOOLEN 11 PERCEPTIE OV 12 SPITS 13 VERKEERSINFO 14 TEVREDENHEID 15 KEUZE CRITERIA 18 HOUDING 19 SAMENVATTING SAMENVATTING 21 BIJLAGEN TABELLEN ANTWOORDEN OPEN VRAGEN

4 4 VOORAF

5 5 VOORAF ACHTERGROND Van 7 tot 13 november 2011 wordt de Week van Het Nieuwe Werken georganiseerd. Initiatiefnemer is Natuur & Milieu, met als hoofdpartners Platform Slim Werken Slim Reizen en Centraal Beheer / Achmea. Ook de ANWB is partner. Ter ondersteuning van de campagne en om bewustwording te creëren rondom de reis- en werkgewoonten van Nederlanders heeft de ANWB Ruigrok NetPanel verzocht onderzoek uit te voeren onder werkend Nederland. CENTRALE VRAGEN In het onderzoek staan de volgende twee vragen centraal: In hoeverre werkt men momenteel volgens de uitgangspunten van Het Nieuwe Werken? Hoe reist men momenteel naar het werk? UITVOERING Het onderzoek is online uitgevoerd onder leden van de NetPanel Adviesraad, het online accesspanel van Ruigrok NetPanel, van 19 oktober tot en met 27 oktober De doelgroep voor het onderzoek bestaat uit werkenden in de leeftijd van 18 tot en met 65 jaar, die voor het werk moeten reizen van huis- naar werkadres. De steekproef is representatief naar geslacht en de sector (commerciële dienstverlening, niet- commerciële dienstverlening, industrie) waarin men werkzaam is. Er zijn 1796 panelleden uitgenodigd, waarvan er 657 aan het onderzoek hebben meegewerkt. De respons komt hiermee op 37%, een gebruikelijke score onder ons panel. Van de 657 respondenten die aan het onderzoek hebben meegewerkt behoren er 609 tot de onderzoeksdoelgroep.

6 6 VOORAF VRAGENLIJST De vragenlijst is in nauw overleg met de ANWB tot stand gekomen en bestaat, afhankelijk van de routing, uit maximaal 26 vragen. De deelnemers aan het onderzoek hebben gemiddeld vier minuten over het invullen van de online vragenlijst gedaan. De vragenlijst bestaat uit een aantal vragen om het huidige gedrag en de houding ten aanzien van mobiliteit in kaart te brengen. De vragenlijst is ook op de site van de ANWB aangeboden in de vorm van test. Hierbij krijgt men na het invullen een profiel gepresenteerd, en een aantal suggesties om het reisgedrag aan te passen. RAPPORTAGE In deze rapportage staan we allereerst stil bij Het Nieuwe Werken en het huidige reisgedrag naar het werk. Vervolgens gaan we nader in op de houding ten aanzien van mobiliteit. In de bijlage zijn de vragenlijst, de antwoorden op de open vragen en de tabellen opgenomen. De percentages in de rapportage hebben betrekking op Nederlanders die voor het werk moeten reizen van huis- naar werkadres.

7 7 RESULTATEN

8 8 GEDRAG MEERDERHEID HEEFT DE MOGELIJKHEID OM SLIM TE WERKEN Een meerderheid van 55% van de Nederlandse werknemers kan gebruik maken van één of meerdere mogelijkheden om volgens de principes van Het Nieuwe Werken te werken. Krap twee vijfde (38%) heeft thuis toegang tot het netwerk van de werkgever, iets meer dan een op de drie (35%) kan de eigen werktijden in delen. Verder zien we dat 31% de mogelijkheid heeft om thuis te werken. Overige mogelijkheden worden minder frequent aangeboden door werkgevers. Iets minder dan een kwart (23%) kan afspraken buiten de spitstijden plannen, 20% heeft de mogelijkheid om op een andere locatie te werken. De mogelijkheid om op afstand te kunnen vergaderen wordt het minst vaak aangeboden (15%). Welke van de volgende mogelijkheden biedt uw werkgever aan? Basis: Allen - in percentages (n=609) Ruigrok NetPanel Op afstand (thuis) toegang tot het interne netwerk van uw werkgever Mogelijkheid om werktijden zelf in te delen Mogelijkheid om thuis te werken Mogelijkheid om afspraken/vergaderingen buiten de spitstijden te plannen Mogelijkheid om op een andere locatie te werken Mogelijkheid om op afstand te vergaderen Geen van de bovenstaande 15% 20% 23% 31% 35% 38% 45% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Niet alle werknemers krijgen evenveel mogelijkheden aangeboden. We zien een groot verschil tussen werkenden die meer met hun 'handen' werken (86% geen mogelijkheden) en werkenden die meer met hun 'hoofd' werken (32% geen mogelijkheden).

9 9 GEDRAG ALS MEN DE MOGELIJKHEDEN HEEFT MAAKT MEN ER OOK GEBRUIK VAN Aan de werknemers die de mogelijkheden hebben om 'slim' te kunnen werken, is vervolgens gevraagd of zij er ook gebruik van maken. Overall zien we dat slechts 4% van geen enkele van de geboden mogelijkheden gebruik maakt. Als we hier de 45% bijnemen die van de werkgever geen mogelijkheden krijgt aangeboden om volgens de principes van Het Nieuwe Werken te werken, resteert uiteindelijk 49% die niet 'slim werkt'. Van de mogelijkheid om de werktijden zelf in te delen wordt het meest gebruik gemaakt (32%), gevolgd door het op afstand met de computer inloggen op het netwerk van de werkgever (30%). Van de mogelijkheden om op afstand te vergaderen of om op een andere locatie te werken wordt het minst gebruik gemaakt. Ook wordt er relatief weinig gebruik van gemaakt; als men een van de mogelijkheden heeft, wordt er lang niet altijd gebruik van gemaakt. Op afstand (thuis) toegang tot het interne netwerk van uw werkgever Welke van de volgende mogelijkheden biedt uw werkgever aan, van welke maakt u gebruik? Basis: Allen - in percentages (n=609) Ruigrok NetPanel Mogelijkheid om werktijden zelf in te delen Mogelijkheid om thuis te werken Mogelijkheid om afspraken/vergaderingen buiten de spitstijden te plannen Mogelijkheid om op een andere locatie te werken Mogelijkheid om op afstand te vergaderen Maakt van geen van de bovenstaande mogelijkheden gebruik Geen van de bovenstaande mogelijkheden worden aangeboden 4% 12% 9% 16% 24% 6% 30% 32% 8% 7% 45% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Gebruik 7% 8% 3% Geen gebruik

10 10 GEDRAG AUTO MEEST GEBRUIKTE VERVOERMIDDEL OM NAAR HET WERK TE REIZEN Een ruime meerderheid (60%) maakt normaal gesproken gebruik van de auto om naar het werk te gaan. Een kwart (27%) gaat op de fiets of lopend en 13% maakt doorgaans de meeste kilometers met het openbaar vervoer om op de werkplek te komen. Fiets, lopen 27% Hoe reis je doorgaans naar je werk? Basis: Allen - in percentages (n=609) Ruigrok NetPanel De meeste werknemers (40%) wonen op maximaal tien kilometer afstand van hun werk. De reisafstand heeft duidelijke invloed op de keuze van een vervoermiddel. Hoe kleiner de afstand, hoe vaker de fiets wordt gepakt. Zo heeft 87% van de fietsers een enkele reis van minder dan 10 kilometer. Onder de autogebruikers ligt dit op 23% en onder de OV-gebruikers op 14%. We hebben ook gevraagd of men bij het vaste werkadres gratis kan parkeren met de auto. Voor een ruime meerderheid (79%) van de respondenten is dit het geval. Het al dan niet gratis kunnen parkeren hangt samen met het gebruikte vervoermiddel; 90% van de autogebruikers kan gratis parkeren tegenover 46% van de OV-gebruikers. Onder de fietsers vinden we 72%. Openbaar vervoer 13% Auto, motor 60% Wat is de afstand van je huisadres tot aan je vaste werkadres? Basis: Allen - in percentages (n=609) Ruigrok NetPanel 40 tot 60 kilometer 8% 20 tot 40 kilometer 22% 60 kilometer of meer 9% Weet niet 1% 10 tot 20 kilometer 20% tot 10 kilometer 40%

11 11 GEDRAG BIJNA IEDEREEN REIST ALLEEN IN DE AUTO Aan de werkenden die normaal gesproken met de auto naar het werk gaan, is gevraagd of zij alleen of met anderen naar het werk reizen. Krap een op de tien (8%) reist met collega's, de overgrote meerderheid van de forenzende automobilisten (92%) zit alleen in de auto. Rijd je alleen of met een collega/collega s naar je werk? Basis: Reist doorgaans met auto naar werk - in percentages (n=367) Ruigrok NetPanel Met een collega/collega s 8% Alleen 92%

12 12 GEDRAG MEERDERHEID HEEFT GEEN BESCHIKKING OVER GOED BEREIKBAAR OPENBAAR VERVOER Uit de grafiek kunnen we opmaken dat lang niet iedereen (61%) de beschikking heeft over goed bereikbaar openbaar vervoer om van en naar het werk te reizen. Iets meer dan een derde (36%) heeft dit naar eigen zeggen wel. Heb je naar jouw mening de beschikking over goed bereikbaar openbaar vervoer om van en naar je werk te reizen? Basis: Allen - in percentages (n=609) Ruigrok NetPanel We zien duidelijke verschillen tussen de auto-, fiets en OV-gebruikers. Van deze laatste groep geeft 94% aan over goed bereikbaar openbaar vervoer te beschikken. Onder de fietsers ligt dit op 52%. Slechts 16% van de automobilisten geeft aan over goed bereikbaar openbaar vervoer te kunnen beschikken. Weet niet 3% Ja 36% Nee 61%

13 13 GEDRAG RUIME MEERDERHEID REIST IN DE SPITS Werkend Nederland reist in meerderheid in de spits. We zien dat 61% doorgaans tijdens de ochtendspits reist en dat 72% tijdens de avondspits naar huis gaat. De ochtendspits lijkt meer gemeden te worden dan de avondspits. In totaal geeft 16% aan voor zeven uur 's ochtends naar het werk te reizen, 8% na negen uur. Vijftien procent houdt er 's morgens wisselende vertrektijden op na. Voor wat betreft de avondspits vinden we een vergelijkbaar percentage, 18%. Het zijn vooral Nederlanders die met hun hoofd werken (69%) die in de ochtendspits reizen. Onder Nederlanders die meer met hun handen werken ligt dit op 36% en geeft 29% aan voor zeven uur 's morgens te reizen. Voor wat betreft de avondspits zien we een vergelijkbaar beeld: 79% van de respondenten die meer met hun hoofd werken reist in de avondspits tegenover 53% van de respondenten die meer met hun handen werken. Ochtend Middag Op welke tijden reis je doorgaans als je naar/van je vaste werkadres gaat? Basis: Allen - in percentages (n=609) Ruigrok NetPanel Dat wisselt Na Tussen en Voor Dat wisselt Na 9.00 Tussen en 9.00 Voor % 7% 8% 15% 18% 16% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 61% 72%

14 14 GEDRAG MEERDERHEID RAADPLEEGT GEEN ACTUELE VERKEERSINFORMATIE VOORDAT ZE Z NAAR HET WERK AFREIZEN Het raadplegen van de laatste reisinformatie is geen gemeengoed. Ongeveer een kwart van de Nederlanders die normaal gesproken met de auto of het openbaar vervoer naar het werk gaan, raadpleegt voordat zij op pad gaan actuele verkeersinformatie. Onder automobilisten (20%) ligt dit lager dan onder werkenden die de meeste kilometers naar hun werk afleggen met het openbaar vervoer (37%). Raadpleeg je voordat je naar of van je werk reist actuele reisinformatie? Basis: Auto/OV-gebruikers - in percentages (n=444) Ruigrok NetPanel Ja 23% Nee 77%

15 15 HOUDING KRAP EEN OP DE TIEN NIET TEVREDEN MET DE HUIDIGE MANIER VAN FORENZEN Een overgrote meerderheid van werkend Nederland (79%) is tevreden met de huidige manier van reizen naar en van het werk. Iets minder dan een op de tien (8%) is dit echter niet. Hoe tevreden ben je met je huidige manier van reizen naar en van je werk? Basis: Allen - in percentages (n=609) Ruigrok NetPanel Werkenden die op de fiets reizen zijn duidelijk meer tevreden dan de auto- en OVgebruikers (respectievelijk 93%, 73% en 70% (zeer) tevreden). Ook is er een verband met reisafstand: hoe groter de reisafstand, des te lager de tevredenheid is. Zo is 89% van de forenzen die minder dan tien kilometer aflegt voor een enkele reis (zeer) tevreden en zien we dat dit op 55% ligt onder de respondenten die 60 kilometer of meer moeten reizen. We hebben om een toelichting bij deze vraag gevraagd. Op de volgende sheet hebben een bloemlezing van de meest gegeven en opvallende antwoorden opgenomen. Zeer tevreden 37% Zeer ontevreden 3% Ontevreden 5% Tevreden 42% Neutraal 13%

16 16 HOUDING TE LANGE REISTIJD BRON VAN ONTEVREDENHEID De grootste oorzaak van ontevredenheid over de huidige reissituatie, is een (te) lange reistijd. Deze wordt voornamelijk veroorzaakt door een grote afstand tussen woon- en werkplek en overvolle wegen: Ik sta altijd in de file en moet meer dan 100 kilometer afleggen. Met het openbaar vervoer zou het echter twee keer zo lang duren en De afstand gaat mij steeds meer tegenstaan. Het wordt steeds drukker op de weg. Ik ben daarom op zoek naar een baan dichter bij huis. Volgens een enkeling zorgt reizen buiten de traditionele spitstijden tegenwoordig ook voor de nodige ontevredenheid: Of ik nu om 15:00 of om 18:30 naar huis ga, ik sta altijd in de file. Werkende Nederlanders met een neutrale houding tegenover hun huidige reissituatie, stuiten op ongeveer dezelfde problemen als de ontevredenen, maar zijn minder uitgesproken negatief: Als er geen files zouden zijn, zou ik helemaal tevreden zijn, Soms gaat het goed, soms minder. Ik weet dat op bepaalde tijden files staan en ik kan mij er steeds beter bij neerleggen en Ik zou liever dichter bij huis werken of niet in de spits hoeven te reizen.

17 17 HOUDING TEVREDEN FORENZEN HEBBEN EEN KORTE REISTIJD Opvallend onder werkende Nederlanders die tevreden zijn over hun huidige reissituatie, is de korte reistijd waarover zij vaak spreken. Dit geldt voor zowel automobilisten, fietsers, wandelaars en gebruikers van openbaar vervoer: Ik reis over de A7 tegen de file in. Mijn reistijd is binnen een bandbreedte van vijf minuten elke dag gelijk, Lekker elke dag zes kilometer fietsen, frisse neus en heerlijke beweging, Ik woon 100 meter van mijn werk en ga hier lopend naar toe. Tevreden reizigers die gemotoriseerd reizen, halen hun tevredenheid, naast filevrij rijden, ook uit goede parkeergelegenheid: Er is altijd voldoende parkeergelegenheid, sta nooit in de file en hoef nooit over de snelweg, Ik heb eigenlijk geen last van files. Parkeren kan bijna voor de deur van mijn werk en Ik sta nooit in de file, ik ben zo thuis en ik krijg een parkeerkaart van mijn werkgever om gratis te parkeren bij mijn werk. Een enkeling geeft aan dat de snelwegverbredingen door het land een uitkomst zijn: Sinds de spitsstrook op de A2 is geopend heb ik niets meer te klagen, de doorstroming is prima en er zijn geen files meer Ook opvallend is dat onder werkende Nederlanders die tevreden zijn over hun reissituatie, we relatief vaak de fietsers treffen: Lekker gezond met de fiets, Op de fiets, sneller dan met de auto en Het is prettig om met de fiets naar werk te kunnen gaan

18 18 HOUDING COMFORT, GEMAK EN REISTIJD BELANGRIJKSTE AFWEGINGEN BIJ KEUZE VERVOERMIDDEL Comfort en gemak (63%) en reistijd (56%) zijn de belangrijkste criteria bij de keuze van een vervoermiddel om naar het werk te gaan. Overige afwegingen worden beduidend minder vaak genoemd. Voor een kwart zijn kosten (26%) of de eigen gezondheid (24%) belangrijk. Voor iets minder dan een op de vijf (18%) is het vermijden van files een belangrijke afweging. Wat zijn voor u de belangrijkste afwegingen bij de keuze van een vervoersmiddel om naar uw werk te gaan? Basis: Allen - in percentages (n=609) Ruigrok NetPanel Comfort en gemak Reistijd Kosten In beweging zijn/op een gezonde manier reizen Het vermijden van files Duurzaamheid/Milieubelasting Veiligheid Kunnen werken tijdens het reizen Geen van de bovenstaande 4% 6% 7% 12% 18% 24% 26% 56% 63% De afwegingen hangen samen met het vervoermiddel dat men nu gebruikt om naar en van het werk te reizen. Comfort en gemak en de reistijd zijn duidelijk de belangrijkste afwegingen voor degenen die met de auto naar het werk gaan. Voor OV-gebruikers speelt het vermijden van files relatief een belangrijke rol en voor de fietsers is het op een gezonde manier reizen een belangrijke afweging. Auto, motor Comfort en gemak 78% Reistijd 66% Kosten 14% Het vermijden van files 13% Veiligheid 9% In beweging zijn/op een gezonde manier reizen 3% Duurzaamheid/Milieubelasting 2% Kunnen werken tijdens het reizen 1% Geen van de bovenstaande 8% Totaal 193% n = 367 Aantal antwoorden 708 Fiets, lopen In beweging zijn/op een gezonde manier reizen 78% Kosten 48% Reistijd 44% Comfort en gemak 35% Duurzaamheid/Milieubelasting 30% Het vermijden van files 20% Veiligheid 1% Kunnen werken tijdens het reizen 0% Geen van de bovenstaande 4% Totaal 259% n = 166 Aantal antwoorden 429 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Openbaar vervoer Comfort en gemak 56% Het vermijden van files 39% Kosten 39% Reistijd 36% Duurzaamheid/Milieubelasting 25% Kunnen werken tijdens het reizen 23% In beweging zijn/op een gezonde manier reizen 11% Veiligheid 4% Geen van de bovenstaande 8% Totaal 241% n = 77 Aantal antwoorden 185

19 19 HOUDING ONAFHANKELIJKHEID EEN BELANGRIJK VOORDEEL, NAAR HET WERK REIZEN IS VOOR VELEN GEWOONTEGEDRAG Om de houding van de forenzen in kaart te brengen hebben we een aantal stellingen voorgelegd. In de grafiek hebben we het percentage werknemers opgenomen dat het met een stelling eens is. De opvallendste uitkomsten op een rij: Een belangrijk voordeel van reizen met de auto of fiets vind ik dat je zelf kunt bepalen hoe laat je vertrekt Onafhankelijk kunnen reizen blijkt voor Ik reis eigenlijk altijd op dezelfde manier naar mijn werk velen een belangrijk voordeel van de auto Een strikte scheiding van werktijd en privétijd vind ik belangrijk en de fiets. Het liefst zou ik buiten de spits reizen Reizen lijkt gewoontegedrag, 86% reist Ik rijd graag in mijn auto naar en van mijn werk altijd op dezelfde manier naar het werk. Ik vind reizen met het openbaar vervoer eigenlijk niet prettig Ook zien we dat 43% geen idee heeft hoe Ik vind het belangrijk om zo milieuvriendelijk mogelijk naar mijn werk te reizen zij met een ander vervoermiddel op een Als het even kan laat ik de auto staan en maak ik gebruik van een ander vervoermiddel efficiënte wijze op hun werk kunnen Ik weet eigenlijk niet hoe ik met een ander vervoermiddel op een efficiënte wijze op mijn werk kom komen. Ik zou best wel met een ander vervoermiddel van en naar mijn werk willen reizen Ik vind het een belangrijk voordeel dat je in het openbaar vervoer nog even kunt Niet iedereen is fan van het openbaar werken vervoer: meer dan de helft (57%) vindt het reizen met het openbaar vervoer eigenlijk niet prettig en slechts een kwart vindt het een voordeel dat je in het openbaar vervoer nog even kunt werken. Tenslotte zien we een verschil tussen hetgeen men doet en blijkbaar zou willen: 62% zou het liefst buiten de spits reizen. Eerder zagen we dat een ruime meerderheid tijdens de spits reist. Houding Basis: Allen - percentages 'eens' (n=609) Ruigrok NetPanel 26% 38% 45% 43% 49% 57% 64% 62% 62% 86% 93% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

20 20 SAMENVATTING

21 21 SAMENVATTING Een meerderheid van de Nederlanders krijgt van de werkgever de ruimte om slim te werken. Toch lijkt er nog veel potentieel, 45% heeft op dit moment nog geen mogelijkheden om via de werkgever slim te werken. Positief is dat de werknemers de mogelijkheden die zij krijgen aangeboden niet laten liggen. Slechts vier procent benut geen enkele mogelijkheid om slim te werken. De mogelijkheden waar het meest gebruik van wordt gemaakt is het op afstand inloggen op het netwerk van de werkgever en de mogelijkheid om zelf de werktijden in te delen. Slim reizen is nog geen usance. De auto is duidelijk het meest gebruikte vervoermiddel, waar men doorgaans alléén in zit naar en van het werk. Er wordt voornamelijk tijdens de spitsuren gereisd en het raadplegen van actuele reisinfo is geen gemeengoed onder de automobilisten. Het vermijden van files is voor de Nederlanders die doorgaans met de auto naar het werk reizen geen belangrijke afweging bij de keuze van een vervoermiddel. De reisafstand is van invloed op de keuze die men maakt voor een vervoermiddel. Ook is de reisafstand van invloed op de tevredenheid ten aanzien van de huidige manier van reizen van en naar het werk. Hoe korter de reisafstand, hoe vaker de fiets naar voren komt als gebruikt vervoermiddel en hoe groter de tevredenheid over het forenzen. Toch neemt lang niet iedereen met een relatief korte reisafstand de fiets. Onder de automobilisten heeft 23% een enkele reisafstand van minder dan tien kilometer, onder de OV-gebruikers ligt dit op 14%. Een andere factor die van invloed is op de keuze van het vervoermiddel is de beschikbaarheid van gratis parkeerruimte. De huidige OV-gebruikers hebben duidelijk minder vaak de beschikking over gratis parkeerruimte dan de autogebruikers.

22 22 SAMENVATTING Het openbaar vervoer vindt niet iedereen een goed alternatief. Dit geldt in het bijzonder voor de Nederlanders die nu met de auto naar het werk reizen, waarvan slechts 16% aangeeft over goed openbaar vervoer te beschikken. Overall ligt dit op 36%. Ook zijn er veel Nederlanders met een negatieve houding ten aanzien van het openbaar vervoer, 57% vindt het reizen met het openbaar vervoer eigenlijk niet prettig. Het voordeel van het kunnen werken in het openbaar vervoer, wordt door iets meer dan een kwart onderschreven. Alles bij elkaar zijn comfort en gemak en reistijd de belangrijkste afwegingen bij de keuze van een vervoermiddel. Dit geldt met name voor de automobilisten. Voor OV-gebruikers speelt het vermijden van files relatief een belangrijke rol en voor de fietsers is het op een gezonde manier reizen een belangrijke afweging. Het zelf kunnen bepalen hoe laat je vertrekt is volgens velen een belangrijk voordeel van het reizen met de auto of fiets. Het forenzen lijkt voor velen gewoontegedrag. Een ruime meerderheid (86%) reist eigenlijk altijd op dezelfde manier naar het werk. Wellicht speelt een kennishiaat een rol, want het blijkt dat 43% geen idee heeft hoe zij met een ander vervoermiddel op een efficiënte wijze op hun werk kunnen komen. Ook zien we dat 62% het liefst buiten de spits zou reizen, maar dat tegelijkertijd een zeer grote meerderheid dit momenteel niet doet.

23 23 BIJLAGEN

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid. Beter Benutten. Gedragsmeting 2016

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid. Beter Benutten. Gedragsmeting 2016 LANDELIJKE FACTSHEET Beter Benutten Gedragsmeting 2016 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid De tabel op de volgende pagina toont de belangrijkste uitkomsten van de Gedragsmeting 2016, een landelijk mobiliteitsonderzoek

Nadere informatie

Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008

Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008 Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008 Belangrijkste uitkomsten Van de leaserijders maakt 71% nooit gebruik van het openbaar vervoer voor het werk. Bij een mogelijkheid voor een nieuwe

Nadere informatie

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Context voor reisgedrag. Beter Benutten. Gedragsmeting 2015

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Context voor reisgedrag. Beter Benutten. Gedragsmeting 2015 LANDELIJKE FACTSHEET Beter Benutten Gedragsmeting 2015 1. Context voor reisgedrag Het effect van maatregelen in het kader van Beter Benutten is niet alleen afhankelijk van de drivers die mensen hebben

Nadere informatie

Impact Crisis op Pensioen Gedrag

Impact Crisis op Pensioen Gedrag Impact Crisis op Pensioen Gedrag Een onderzoek onder het Klankbord Geld & Toekomst panel (en de NetPanel Adviesraad) In opdracht van: Joris de Jongh Martijn van der Veen INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Resultaten

Nadere informatie

Rapportage. Evaluatie onderzoek Het succes van de stimuleringsregeling E-bike

Rapportage. Evaluatie onderzoek Het succes van de stimuleringsregeling E-bike Rapportage Evaluatie onderzoek Het succes van de stimuleringsregeling E-bike In opdracht van: Stadsregio Arnhem Nijmegen Datum: 11 februari 2013 Projectnummer: 2012171 Auteurs: Ronald Steenhoek & Marieke

Nadere informatie

Figuur 1: onderverdeling spitsmijdingen per gebied. Figuur 2 bekendheid Ga 3.0 acties.

Figuur 1: onderverdeling spitsmijdingen per gebied. Figuur 2 bekendheid Ga 3.0 acties. Enquête Bereikbaar Haaglanden Hoe gaan mensen naar het werk? En waarom reizen ze zoals ze reizen? In de regio Haaglanden wordt door overheden en werkgevers samengewerkt om de regio zo optimaal mogelijk

Nadere informatie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Resultaten 4 e peiling: verkeer en bereikbaarheid april 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de vierde peiling met het burgerpanel Overschie. Het

Nadere informatie

Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2.0

Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2.0 Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2. Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Werving en achtergronden deelnemers... 6 2.1 Interpretatie van de gegevens...6 2.2 Werving...6 2.3 Doelgroep...7 2.4 Kenmerken

Nadere informatie

Uitkomsten t.b.v. de visie

Uitkomsten t.b.v. de visie Achtergrond Ten behoeve van de regionale bereikbaarheidsvisie IJmond is in de periode april-juni 2012 een digitale enquête gehouden onder de inwoners van de IJmond. Via regionale pers en diverse websites

Nadere informatie

Onderzoek Trappers. rapportage. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen

Onderzoek Trappers. rapportage. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen Onderzoek Trappers rapportage Opdrachtgever Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen Opdrachtnemer DTV Consultants B.V. Ruben van den Hamsvoort en Alex van Ingen POM 8267 Breda, maart 2009

Nadere informatie

Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014

Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014 Resultaten peiling EnschedePanel Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014 In 2012 heeft de gemeenteraad van Enschede de Fietsvisie vastgesteld. Doel van deze visie is om meer te gaan doen voor fietsers.

Nadere informatie

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over fietsen in Groningen Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Mobiliteit & flexibiliteit Medewerkers en hun vervoerskeuze. www.alphabet.com

Mobiliteit & flexibiliteit Medewerkers en hun vervoerskeuze. www.alphabet.com Mobiliteit & flexibiliteit Medewerkers en hun vervoerskeuze www.alphabet.com Onderzoek Behoefte van zakelijke rijders aan variatie in vervoersmiddelen Flexibele mobiliteit Keuzevrijheid vooral voor jongeren

Nadere informatie

Resultaten enquête Uithoornlijn

Resultaten enquête Uithoornlijn Resultaten enquête Uithoornlijn Juni 2015 Resultaten enquête Uithoornlijn Inleiding De gemeente Uithoorn en de Stadsregio Amsterdam willen graag weten wat inwoners van Uithoorn belangrijk vinden aan het

Nadere informatie

Onderzoek Tariefwijziging NS

Onderzoek Tariefwijziging NS Onderzoek Tariefwijziging NS 25 april 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek deden 16.367 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Hiervan reizen 1077 mensen minstens 1x per week met de trein naar

Nadere informatie

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Rapportage Juli 2013 Meer informatie: info@wijzeringeldzaken.nl Samenvatting (1/3) 1. Veel 17-jarigen maken de indruk verstandig om te gaan

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Resultaten peiling Uitgangspunten Verkeersbeleid januari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het burgerpanel van Lansingerland over de

Nadere informatie

ONNA ONNA CAR CHALLENGE Een kwantitatief onderzoek naar de challenges van Nederlandse vrouwen tijdens het autorijden

ONNA ONNA CAR CHALLENGE Een kwantitatief onderzoek naar de challenges van Nederlandse vrouwen tijdens het autorijden ONNA ONNA CAR CHALLENGE Een kwantitatief onderzoek naar de challenges van Nederlandse vrouwen tijdens het autorijden JORIS DE JONGH CAROLINE VAN TEEFFELEN AMSTERDAM, 1 MEI 2015 2 VOORAF 3 VOORAF ACHTERGROND

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015

Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015 Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden ABN AMRO April 2015 Belastingteruggave 3 Sparen 7 Verantwoording onderzoek 12 2 Belastingteruggave Zicht

Nadere informatie

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Leon Pouwels 11 juni 2014 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond - onderzoeksopzet Doelstelling Steekproef Methode De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen

Nadere informatie

Gedragsmeting Beter Benutten

Gedragsmeting Beter Benutten Gedragsmeting Beter Benutten 2 e meting Oktober 2013 Gedragsmeting Beter Benutten 2 e meting Oktober 2013 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2013/concept

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek naar banenruil in Nederland bij werknemers en werkgevers. Multiscope Banenruil.nl April 2014

Samenvatting onderzoek naar banenruil in Nederland bij werknemers en werkgevers. Multiscope Banenruil.nl April 2014 Samenvatting onderzoek naar banenruil in Nederland bij werknemers en werkgevers Multiscope Banenruil.nl April 2014 Conclusies werknemers» Het is duidelijk dat er veel winst valt te behalen in vermindering

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

Nationaal Valentijnsonderzoek Uitgevoerd in opdracht van Bloemenbureau Holland WIM PETERS BSC. JORIS DE JONG MSC. AMSTERDAM, JANUARI 2012

Nationaal Valentijnsonderzoek Uitgevoerd in opdracht van Bloemenbureau Holland WIM PETERS BSC. JORIS DE JONG MSC. AMSTERDAM, JANUARI 2012 Nationaal Valentijnsonderzoek Uitgevoerd in opdracht van Bloemenbureau Holland WIM PETERS BSC. JORIS DE JONG MSC. AMSTERDAM, JANUARI 2012 2 OPZET ONDERZOEK AANLEIDING Bloemenbureau Holland heeft onderzoek

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 1 Gevolgen wet werk en zekerheid (WWZ) Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 1 Gevolgen wet werk en zekerheid (WWZ) Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 1 Gevolgen wet werk en zekerheid (WWZ) Randstad Nederland Maart 2015 INHOUDSOPGAVE Kennis en houding wet werk en zekerheid 3 Ervaring met wet werk en

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Mobility week BNR Nieuwsradio

Mobility week BNR Nieuwsradio Mobility week BNR Nieuwsradio Mare Veltman Woensdag 26 September 2012 BNR-1204_MBS 11108 Inhoudsopgave 1. Management Summary 4 2. Onderzoeksopzet 6 3. Uitgebreide Resulaten 8 3.1 Rijgedrag 8 3.2 Spits

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen Rapportage Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: 22 november 2013 Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies

Nadere informatie

Quickscan Stichting Katholiek Onderwijs Enschede

Quickscan Stichting Katholiek Onderwijs Enschede Quickscan Stichting Katholiek Onderwijs Enschede Uitkomsten nulmeting 13-2-2013 2 Uitkomsten nulmeting Stichting Katholiek Onderwijs Enschede Vandaag Doel en methode Werkgeversvragenlijst Werknemersvragenlijst

Nadere informatie

Vervoer in het dagelijks leven

Vervoer in het dagelijks leven Vervoer in het dagelijks leven Doordat de afstanden tot voorzieningen vandaag de dag steeds groter worden neemt het belang van vervoer in het dagelijks leven toe. In april 2014 zijn de leden van het Groninger

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival 1 (12) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 maart kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.155 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 7: parkeren in Capelle maart 203 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 7 e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Veldhuizen

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Veldhuizen Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Julius Gezondheidscentrum Veldhuizen ARGO BV 2015 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken Op vier locaties van de Stichting Leidsche Rijn

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Samenvatting Burgerzaken is op werkdagen dagelijks open van 8.30 tot 16.00 uur, donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur en op zaterdagochtend. Voor de bezoekuren in

Nadere informatie

Juiste richting 27,6% Verkeerde richting 49,3% Geen mening 23,1%

Juiste richting 27,6% Verkeerde richting 49,3% Geen mening 23,1% MEMO NAAM Achmea T.A.V. Marjanne Mulder, Evelyn Peters VAN Hans Anker, Tessa Cramer TELEFOON 020 520 52 80 BETREFT Conclusies maatschappij monitor mobiliteit DATUM 05.05.2011 PAGINA 1 van 9 Achmea Maatschappelijke

Nadere informatie

HR & Participatie 2014-2015

HR & Participatie 2014-2015 HR & Participatie 2014-2015 samenvatting Het onderzoek naar de Participatiewet 2015 is een kwantitatief online onderzoek uitgevoerd onder Nederlandse bedrijven (verdeeld naar de categorieën 50-99 werk

Nadere informatie

Bewonerspanel Bereikbaarheid

Bewonerspanel Bereikbaarheid Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Bereikbaarheid Leden Bewonerspanel Utrecht vinden bereikbaarheid centrum afgenomen De respondenten

Nadere informatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0 Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag

Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag Rapportage Datum: 2 mei 2016 Opdrachtgever: Jorrit Visser, Hivos Auteur: Claudia Ros, InfoResult Hivos onderzoek: Eerlijke bloemen met Moederdag 1 Inhoud

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Onderzoek onder medewerkers Eekte Hazewinkel Jufferbeek

Onderzoek onder medewerkers Eekte Hazewinkel Jufferbeek Onderzoek onder medewerkers Eekte Hazewinkel Jufferbeek Onderzoek naar de vervoerwijze van medewerkers die werkzaam zijn op deze bedrijventerreinen in Oldenzaal September 2017 Hazewinkel Jufferbeek 1 Samenvatting

Nadere informatie

Werkdruk in het onderwijs

Werkdruk in het onderwijs Rapportage Werkdruk in het primair en voortgezet onderwijs DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven dr. Eric Elphick drs. Liesbeth van der Woud Maart 2012 tel: 030-2631080 fax: 030-2616944 email:

Nadere informatie

JEUGD WERKLOOSHEID 1-METING Onderzoek naar de perceptie van jeugdwerkloosheid onder jongeren in opdracht van het Ministerie VWS - Jeugd en Gezin

JEUGD WERKLOOSHEID 1-METING Onderzoek naar de perceptie van jeugdwerkloosheid onder jongeren in opdracht van het Ministerie VWS - Jeugd en Gezin JEUGD WERKLOOSHEID 1-METING Onderzoek naar de perceptie van jeugdwerkloosheid onder jongeren in opdracht van het Ministerie VWS - Jeugd en Gezin FERNANDO MC DOUGAL MSC ODETTE VLEK MSC AMSTERDAM, AUGUSTUS

Nadere informatie

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Draagvlakmeting Projectnummer: 10063 In opdracht van: Ingenieursbureau Amsterdam (IBA) Rogier van der Groep Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658

Nadere informatie

Overzicht van vragen 1. Waarom dit project? 2. Waarom de samenwerking met Go About?

Overzicht van vragen 1. Waarom dit project? 2. Waarom de samenwerking met Go About? Overzicht van vragen 1. Waarom dit project? 2. Waarom de samenwerking met Go About? 3. Wat houdt het project in? 4. Hoe werkt het? Hoe kan ik gebruik maken van de reisplanner? 5. Wat is mijn rol als werkgever?

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden

Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden Onderzoek van GfK november 2015 Inleiding Delta Lloyd is continu bezig het pensioenbewustzijn te

Nadere informatie

Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Twente

Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Twente Factsheet Factsheet eerste Beter effecten Benutten Beter Benutten regio Maastricht regio Twente Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Twente Inleiding Voor de montoring en evaluatie van de tien

Nadere informatie

15% Slimmer Reizen Enquête. Factsheet: Universiteit Twente. 435 van 2900 uitgenodigde werknemers. Dit is een respons van

15% Slimmer Reizen Enquête. Factsheet: Universiteit Twente. 435 van 2900 uitgenodigde werknemers. Dit is een respons van Slimmer Reizen Enquête Factsheet: Universiteit Twente Tiago Fioreze, Universiteit Twente - 27 October 2016 435 van 2900 uitgenodigde werknemers. Dit is een respons van SLIMMER REIZEN ENQUÊTE UNIVERSITEIT

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 420 Respondenten WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd en opleiding naar

Nadere informatie

HET LEIDERDORPPANEL OVER...

HET LEIDERDORPPANEL OVER... HET LEIDERDORPPANEL OVER... Resultaten peiling 13: Meedenken en meedoen in de openbare ruimte april 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 13 e peiling met het burgerpanel van

Nadere informatie

Zondagsopenstelling in Oud-West

Zondagsopenstelling in Oud-West Zondagsopenstelling in Oud-West Rapportage Project: 8131 In opdracht van: Stadsdeel Oud-West dr. Clemens Wenneker dr. Willem Bosveld Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

Wat vinden de inwoners van gemeente Westland van haar openbaar vervoer netwerk en staan zij open voor veranderingen?

Wat vinden de inwoners van gemeente Westland van haar openbaar vervoer netwerk en staan zij open voor veranderingen? Wat vinden de inwoners van gemeente Westland van haar openbaar vervoer netwerk en staan zij open voor veranderingen? Opdracht voor het vrije studiepunt Ysabel van der Meer 13117920 Meneer de Vos SLB 29

Nadere informatie

Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer. www.alphabet.com

Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer. www.alphabet.com Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer www.alphabet.com Duurzame mobiliteit. Onderzoek naar gedrag en keuzes van leaserijders op gebied van duurzaamheid. Leaserijders steeds milieubewuster.

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam Omgekeerd Inzamelen Datum: 11 augustus 2014 Versie 3.0 Uitgevoerd door: Auteurs: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Gemeente Woerden Mevr M. Stam

Nadere informatie

Wonen Als men zou verhuizen blijft ongeveer 40% het liefst in Leiden wonen, daarna zijn Amsterdam en Den Haag favoriete woonplaatsen

Wonen Als men zou verhuizen blijft ongeveer 40% het liefst in Leiden wonen, daarna zijn Amsterdam en Den Haag favoriete woonplaatsen April 2013 Binding met aar verbonden met stad en regio In hoeverre richt de aar zich op de eigen stad dan wel op de regio voor diverse activiteiten? Wat is hun oriëntatie in de randstad? Deze vraag staat

Nadere informatie

Rapportage enquête Leefbaarheid in de Merenwijk

Rapportage enquête Leefbaarheid in de Merenwijk Rapportage enquête Leefbaarheid in de Merenwijk Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) gemeente Leiden December 2014 In november en december 2014 is een vragenlijst uitgezet op de webpagina www.leiden.nl/merenwijk.

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 6: Afvalscheiding november 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de zesde peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

ANWB PARKEREN Factsheet: Onderzoek naar parkeergedrag en behoeften

ANWB PARKEREN Factsheet: Onderzoek naar parkeergedrag en behoeften ANWB PARKEREN Factsheet: Onderzoek naar parkeergedrag en behoeften Marieke Boerma Hans Onkenhout AMSTERDAM, JULI 204 2 INHOUDSOPGAVE VOORAF ACHTERGROND EN DOEL 04 OVER HET ONDERZOEK 05 RESULTATEN PARKEERGEDRAG

Nadere informatie

Nederland. Het mobiliteitsgedrag van Nederlanders in kaart met het TNS NIPO Mobiliteitspanel onderweg

Nederland. Het mobiliteitsgedrag van Nederlanders in kaart met het TNS NIPO Mobiliteitspanel onderweg Nederland Het mobiliteitsgedrag van Nederlanders in kaart met het TNS NIPO Mobiliteitspanel onderweg TNSNipoNederlandOnderwegDEF.indd1 1 02-10-2009 10:34:14 02 TNSNipoNederlandOnderwegDEF.indd2 2 02-10-2009

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk ARGO BV 2015 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken Op vier locaties van de Stichting Leidsche Rijn

Nadere informatie

Evaluatie online panel O+S

Evaluatie online panel O+S Evaluatie online panel O+S rapportage Project: 8029 In opdracht van: O+S dr. Clemens Wenneker drs. Elise Bos Eyssen dr. Esther Jakobs Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

29 oktober Onderzoek: Files en rekeningrijden

29 oktober Onderzoek: Files en rekeningrijden 29 oktober 2016 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de

Nadere informatie

Eén panellid, werkzaam in de juridische dienstverlening, geeft juist aan dat zijn omzet is toegenomen door de kredietcrisis.

Eén panellid, werkzaam in de juridische dienstverlening, geeft juist aan dat zijn omzet is toegenomen door de kredietcrisis. Respons Van 25 juni tot en met 5 juli is aan de leden van het Brabantpanel een vragenlijst voorgelegd met als thema Kredietcrisis. Ruim de helft van de 1601 panelleden (54%) vulde de vragenlijst in. Hieronder

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Publieksonderzoek Fietsverlichting

Publieksonderzoek Fietsverlichting In hoeverre zijn fietsers in Nederland bekend met de huidige regels rond het voeren van fietsverlichting en wat is hun eigen gedrag hierbij? Inleiding Op initiatief van het uitvoeringsteam campagne fietsverlichting

Nadere informatie

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier JORIS DE JONGH MSC. LIANNE WORRELL MSC. AMSTERDAM, MEI 2013 NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief

Nadere informatie

Rapportage online raadpleging OV Lijnennet 2018

Rapportage online raadpleging OV Lijnennet 2018 Rapportage online raadpleging OV Lijnennet 2018 In oktober 2016 organiseerde de Stadsregio Amsterdam een publieksraadpleging over het nieuwe OV Lijnennet. Een online vragenlijst maakte onderdeel uit van

Nadere informatie

Gebruikersonderzoek Beter Benutten

Gebruikersonderzoek Beter Benutten Gebruikersonderzoek Beter Benutten Definitief Oktober 2013 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2013/49 Datum Oktober 2013 Opdrachtgever RWS Water Verkeer

Nadere informatie

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM Gemeente Cuijk Juli/Augustus/September 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

ANWB M&S/Klantkennis/Onderzoek contactpersoon Sylvia van Ewijk telefoon 088 269 87 46 mobiel 06 128 20 153

ANWB M&S/Klantkennis/Onderzoek contactpersoon Sylvia van Ewijk telefoon 088 269 87 46 mobiel 06 128 20 153 n ANWB BV, Den Haag. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enigerlei wijze,

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

Resultaten KTO Regiotaxi Utrecht najaar 2009

Resultaten KTO Regiotaxi Utrecht najaar 2009 Resultaten KTO Regiotaxi Utrecht najaar 2009 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en doel 3 2. Uitvoeringsverantwoording 5 3. Resultaten 8 4. Conclusies 47 Klanttevredenheid Regiotaxi Utrecht najaar 2009 2 Aanleiding

Nadere informatie

5-02-2014. Onderzoek Lestijden aanpassen?

5-02-2014. Onderzoek Lestijden aanpassen? 5-02-2014 Onderzoek Lestijden aanpassen? Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit circa 35.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De

Nadere informatie

Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA. 1 Motivaction International B.V.

Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA. 1 Motivaction International B.V. ANWB Kiezen voor mobiliteit - Files en bereikbaarheid - conclusies Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA 1 Motivaction International B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Monitoring tevredenheid en gebruik Nulmeting onder bewoners. Zomer 2014

Monitoring tevredenheid en gebruik Nulmeting onder bewoners. Zomer 2014 Monitoring tevredenheid en gebruik Nulmeting onder bewoners Zomer 2014 nulmeting Monitoring tevredenheid en gebruik van het OV onder bewoners Monitoren tevredenheid en gebruik Om na afloop van de pilot

Nadere informatie

een onderzoek naar arbeidssatisfactie in Nederland

een onderzoek naar arbeidssatisfactie in Nederland een onderzoek naar arbeidssatisfactie in Nederland 1 februari 2009 Ausems en Kerkvliet, arbeidsmedisch adviseurs Hof van Twente www.aenk.nl Onderzoeksrapport JobMeter 2009 Inleiding Ausems en Kerkvliet,

Nadere informatie

KNELPUNTEN IN HET VERKEER

KNELPUNTEN IN HET VERKEER KNELPUNTEN IN HET VERKEER Gemeente Lansingerland Augustus 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017 / 134 Datum Augustus 2017

Nadere informatie

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Alfahulp en huishoudelijke hulp Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Inhoudsopgave Geschreven voor Achtergrond & doelstelling 3 Conclusies 5 Resultaten 10 Bereidheid tot betalen 11 Naleven regels 17

Nadere informatie

Tilburg en Kunst. Onderzoek Jongerenpanel Tilburg. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg. DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013

Tilburg en Kunst. Onderzoek Jongerenpanel Tilburg. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg. DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013 Tilburg en Kunst Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013 Projectnummer 529 1 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1 Jongeren

Nadere informatie

FLITSPEILING ALCOHOLVRIJ BIER

FLITSPEILING ALCOHOLVRIJ BIER FLITSPEILING ALCOHOLVRIJ BIER Een kwantitatief onderzoek naar het drinkgedrag van alcoholvrij bier onder Nederlanders JORIS DE JONGH ANOUK TRAMPER AMSTERDAM, MAART 2018 INHOUDSOPGAVE VOORAF 03 CONCLUSIES

Nadere informatie

Nederlanders aan het woord

Nederlanders aan het woord Nederlanders aan het woord Veteranen en de Nederlandse Veteranendag 2014 Trends, Onderzoek en Statistiek (TOS) Directie Communicatie Documentnummer: TOS-14-066a Belangrijkste inzichten Nederlander hecht

Nadere informatie

Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015

Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015 Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden ABN AMRO April 2015 Vakantiegeld 3 Op vakantie 8 Verantwoording onderzoek 13 2 Vakantiegeld Zicht op geld April

Nadere informatie

Onderzoek: Studiekeuze

Onderzoek: Studiekeuze Onderzoek: Studiekeuze Publicatiedatum: 31-01- 2014 Over dit onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 29 t/m 31 januari 2014, deden 712 scholieren en 1064 studenten mee. De uitslag van de peiling

Nadere informatie

Communicatie en informatie

Communicatie en informatie Bibliotheek Hilversum heeft in september 2010 een Biebpanel in het leven geroepen. Het panel bestaat uit circa 500 leden. De groep vertegenwoordigt een doorsnede van de leden vanaf 16 jaar. Wilt u deelnemen

Nadere informatie

Flitspeiling plastic tasjes

Flitspeiling plastic tasjes Flitspeiling plastic tasjes Rapportage flitspeiling plastic tasjes 17 mei 2016 Inhoudsopgave Voorwoord Management summary Resultaten Kennis maatregel Reclamebekendheid Beoordeling reclame Gedrag n.a.v.

Nadere informatie

XI. Panelonderzoek: Invloed forensen op het huishouden, Werken aan de weg

XI. Panelonderzoek: Invloed forensen op het huishouden, Werken aan de weg XI. Panelonderzoek: Invloed forensen op het huishouden, Werken aan de weg Het elfde panelonderzoek is een regionaal panelonderzoek. Sinds enige jaren wordt in het kader van Metropoolregio Amsterdam in

Nadere informatie

Burgerpanel Lansingerland

Burgerpanel Lansingerland Burgerpanel Lansingerland Resultaten peiling 1: P+R, hotel Rottemeren, identiteit dorpskernen, flexwerkplekken en burgerparticipatie december 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van

Nadere informatie

De ANWB Lichtbrigade Fietsverlichtingsactie

De ANWB Lichtbrigade Fietsverlichtingsactie De ANWB Lichtbrigade Fietsverlichtingsactie Leerkracht instructie middelbare school Algemeen Achtergrond De ANWB is een vereniging die nauw betrokken is bij de maatschappij en zet zich in voor mobiliteit,

Nadere informatie

BIJLAGE 3: Kruistabellen meest/minst belangrijk

BIJLAGE 3: Kruistabellen meest/minst belangrijk BIJLAGE 3: Kruistabellen meest/minst belangrijk UW VERPLAATSINGEN 3. Van de 11 bovenstaande zaken, welke vindt u het meest belangrijk als u zich verplaatst? Alle verschillen zijn significant voor p 0,001.

Nadere informatie