Onderzoek onder medewerkers Eekte Hazewinkel Jufferbeek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek onder medewerkers Eekte Hazewinkel Jufferbeek"

Transcriptie

1 Onderzoek onder medewerkers Eekte Hazewinkel Jufferbeek Onderzoek naar de vervoerwijze van medewerkers die werkzaam zijn op deze bedrijventerreinen in Oldenzaal September 2017 Hazewinkel Jufferbeek 1

2 Samenvatting De besturen van de bedrijventerreinen Eekte-Hazewinkel en Hazewinkel Jufferbeek vinden een goede bereikbaarheid belangrijk. In samenwerking met Twente Mobiel hebben zij daarom besloten een mobiliteitsonderzoek uit te voeren. Daarmee willen zij meer inzicht krijgen in de mobiliteitsbehoefte van de medewerkers, zodat gerichte maatregelen mogelijk zijn. In juni 2017 is het onderzoek uitgevoerd. Ondernemersverenigingen Eekte-Hazewinkel en Hazewinkel Jufferbeek hebben samen met Twente Mobiel eerst een korte vragenlijst met 9 vragen gemaakt. Vervolgens hebben de verenigingen naar een groot deel van de bedrijven een mailing gestuurd met het verzoek aan het onderzoek mee te werken. Daarna hebben twee veldwerkteams met vragenlijsten en posters ongeveer 182 (grotere) bedrijven bezocht en papieren vragenlijsten achtergelaten met het verzoek deze intern te verspreiden. De week erna zijn de veldwerkteams opnieuw langs de bedrijven gegaan om de ingevulde vragenlijsten op te halen. Enkele bedrijven hebben de ingevulde vragenlijsten met een retourenveloppe teruggestuurd. Ook was het voor de medewerkers mogelijk via een link online de vragenlijst in te vullen. Het resultaat is een respons van 777 ingevulde vragenlijsten en is daarmee representatief 1. Daarvan zijn 234 vragenlijsten online ingevuld en 543 op papier. Dat is 10% van alle medewerkers die op de bedrijventerreinen werken. De belangrijkste resultaten op een rij. Op Eekte, Hazewinkel en Jufferbeek komt gemiddeld 66% van de medewerkers met de auto naar het werk, 28% komt met de fiets, hiervan fietst 5% op een elektrische fiets. 2% reist carpoolend, 1% rijdt met de bromfiets of scooter en 2% reist met het openbaar vervoer. 90% van de ondervraagde medewerkers is (zeer) tevreden over het huidige vervoermiddel. 26% van alle redenen die medewerkers noemen voor hun keuze voor hun huidige vervoermiddel gaat over de reistijd. 25% van alle redenen gaat over comfort/gemak. 12% van de redenen betreft kosten. 90% van de respondenten is (zeer) tevreden over hun huidige vervoermiddel. Meer specifiek zijn voor ruim 60% van de automobilisten de reistijd een belangrijke reden om voor de auto te kiezen. Direct daarop volgt comfort en gemak (58%). 22% van de automobilisten zegt de auto voor het werk nodig te hebben en 19% heeft de auto voor of na het werk nodig. Voor 37% van alle respondenten zou de (e-)fiets een alternatief kunnen zijn, voor 26% de auto (bijvoorbeeld fietsers die thuis nog een auto hebben), voor 11% carpoolen en voor 5% is de bus of trein een alternatief. Meer specifiek ziet 38% van de automobilisten de (e-)fiets als alternatief. 14% van de automobilisten geeft aan in carpoolen wat te zien. En 6% van de automobilisten zegt wel met het OV te kunnen reizen. Een vijfde van de automobilisten denkt dat er voor hen geen alternatief voor de auto is. Voor 32% van alle medewerkers moet je met het alternatief dan wel korter onderweg zijn. Voor eenzelfde aantal moet het alternatief goedkoper zijn dan het huidige vervoermiddel Voor 28% van alle medewerkers moet het alternatief wel comfortabel en gemakkelijk in gebruik zijn. 25% van de medewerkers reist (vrijwel) dagelijks voor het werk. 56% van de medewerkers maakt nooit of sporadisch een zakelijke reis. 76% van de medewerkers, die gemiddeld meerdere dagen per week een zakelijke afspraak elders hebben, reist met de auto. 59% van 1 Representativiteit (7.800 *1,96 2 *0,7(1-0.7)) / (1,96 2 *0,7(1-0.7)+(7.799)*0,03 2 )=792 2

3 de medewerkers die nooit een zakelijk afspraak elders heeft, komt met de auto naar het werk. 84% van de respondenten werkt op de gebruikelijke kantoortijden, hiervan komt 65% met de auto naar het werk en 21% met de fiets. 5% kan de werktijden zelf bepalen. En ook 9% werkt in ploegen. De gemiddelde reisafstand woon-werk van een automobilist is 20 km. 59 % van de automobilisten woont op minder dan 15 km van het werk. Als de resultaten van het onderzoek worden opgehoogd naar de ruim medewerkers die op de drie bedrijventerreinen werkzaam zijn, dan zien bijna 3,000 medewerkers die met de auto naar het werk rijden, mogelijk een alternatief voor de auto (met name (e-)fiets, carpool of OV). 3

4 Inhoudsopgave SAMENVATTING... 2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING AANLEIDING ONDERZOEKSOPZET, RESPONS EN BETROUWBAARHEID LEESWIJZER HUIDIGE VERVOERMIDDEL VOOR WOON-WERKVERKEER HUIDIGE VERVOERMIDDEL TEVREDENHEID GEBRUIKSREDENEN NU AFSTANDEN WONING EN WERK EVENTUEEL ALTERNATIEF VERVOERMIDDEL VOOR WOON-WERKVERKEER ANDER VERVOERMIDDEL VOORWAARDEN GEBRUIK ANDER VERVOER WERKSITUATIE ZAKELIJKE REIZEN WERKTIJDEN VERDER GEANALYSEERD REDENEN GEBRUIK AUTO RELATIE HUIDIGE VERVOERMIDDEL EN TEVREDENHEID RELATIE AUTO EN EVENTUEEL ALTERNATIEF RELATIE AUTO EN VOORWAARDEN EVENTUEEL ALTERNATIEF RELATIE ALTERNATIEF VERVOERMIDDEL EN VOORWAARDEN AAN ALTERNATIEF RELATIE ZAKELIJKE REIZEN EN AUTO RELATIE WERKTIJDEN EN HUIDIGE VERVOERMIDDEL CONCLUSIES BIJLAGE

5 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De besturen van de bedrijventerreinen Eekte, Hazewinkel en Jufferbeek willen graag bedrijven faciliteren in de goede bereikbaarheid van de bedrijventerreinen. Twente Mobiel helpt hen hierbij. Het doel van de samenwerking is om de werknemers, die met de auto naar het werk gaan, bewust te maken van de verschillende mobiliteitskeuzes die te maken zijn en daarmee hun reisgedrag te beïnvloeden. Voor werkgevers die aan de gedragsbeïnvloeding van hun medewerkers meewerken, betekent dit onder andere: Kostenbesparingen (minder vergoedingen, minder verzuim, etc.) Maatschappelijk verantwoord ondernemen (duurzaamheid) Goed werkgeverschap Betere gezondheid van medewerkers Betere bereikbaarheid voor klanten, leveranciers en medewerkers De aanpak die voor de bedrijventerreinen gaat worden gevolgd, is onderdeel van het landelijk programma Beter Benutten. In dit programma wordt in samenwerking met stakeholders en doelgroepen specifieke maatregelen ontwikkeld voor het oplossen van de bereikbaarheidsproblemen. De overall ambitie is om de komende jaren de reistijd op de grootste knelpunten van Enschede, Hengelo, Oldenzaal en Almelo en trajecten A1 en A35 met minimaal 10% te verbeteren ten opzichte van een situatie zonder het (vervolg)programma Beter Benutten. Dit vertaalt zich Twente-breed in het verkorten van de reistijd in de spits met in totaal zwaar vertraagde ritten. Twente heeft voor het programma Beter Benutten 5 soorten vraag beïnvloedende en infrastructurele maatregelen gepland: 1. Werkgeversaanpak. Doel: het aandeel van de auto in het woon-werkverkeer en zakelijk verkeer te verkleinen door het gebruik van alternatieven te stimuleren, op een ander moment te reizen of helemaal niet te reizen. 2. Goederenvervoer. Doel: verminderen van het vrachtverkeer over de weg en stimuleren van vervoer over water door bijvoorbeeld bediening van bruggen en sluizen op afstand. 3. Fiets. Doel: stimuleren van het fietsgebruik en verminderen van autogebruik in de spits. 4. ITS. Doel: Informatietoepassingen realiseren, zodat reizigers hun reis vooraf beter kunnen plannen en op weg beter geïnformeerd zijn over de actuele verkeerssituatie. 5. A35. Doel: aantal ongevallen op de A35 in de spits terugdringen, zodat de doorstroming verbetert. De Werkgeversaanpak heeft als doel tot en met 2017 minimaal spitsmijdingen 2 te realiseren. De besturen wilden, evenals Twente Mobiel, starten met een onderzoek onder medewerkers. De vragenlijst is in de bijlage opgenomen. 2 Een spitsmijding is het omzetten van een autorit tijdens de ochtend en/of avondspits in een rit met een ander vervoermiddel of thuiswerken. 5

6 Beschrijving terreinen De bedrijventerreinen Eekte en Hazewinkel zijn gelegen direct ten noorden van de A1 in het zuiden van Oldenzaal. Jufferbeek ligt ten oosten van de provinciale weg N342, naast Hazewinkel. Op beide terreinen zijn in totaal 500 bedrijven gevestigd met ongeveer arbeidsplaatsen 3. Er zijn een aantal grotere bedrijven, maar ook veel kleinere bedrijven gevestigd. Bedrijventerreinen Jufferbeek, Hazewinkel en Eekte (van links naar rechts) Eekte-Hazewinkel: bedrijven met in totaal medewerkers - hiervan zijn 47 bedrijven lid van de bedrijvenvereniging Bedrijventerrein Eekte-Hazewinkel Hazewinkel-Jufferbeek: 3 Bedrijven- en instellingenregister Overijssel, cijfer voor

7 - 225 bedrijven met in totaal medewerkers - hiervan zijn 45 bedrijven lid van de bedrijvenvereniging Bedrijventerrein Jufferbeek en Hazewinkel Noordwest en Zuidwest 1.2 Onderzoeksopzet, respons en betrouwbaarheid Er is voor gekozen de bedrijvenverenigingen nauw te betrekken bij de verspreiding van de vragenlijst onder medewerkers. De verspreiding van de vragenlijst is op twee manieren gebeurd: 1. De bedrijvenverenigingen hebben aan hun in totaal 92 leden een mail gestuurd met het verzoek medewerking aan de verspreiding van de vragenlijst te geven. Bij de mail ontvingen ze een voorbeeld intranettekst. 2. Een veldwerkteam van 2*2 personen heeft begin juni gedurende drie dagen bij bedrijven de vragenlijst verspreid. De teams vroegen aan receptionistes van de bedrijven toestemming om de vragenlijst + posters achter te laten, met de mededeling dat enkele dagen later de ingevulde vragenlijsten zouden worden opgehaald. Medewerkers hadden ook de mogelijkheid via een link de ingevulde vragenlijst online in te vullen. 7

8 Poster De vragenlijst heeft tot begin juli 2017 een paar weken online gestaan. In totaal zijn er 182 (grotere) bedrijven bezocht. Bij die bedrijven is gevraagd hoeveel medewerkers er in dienst waren en of vanuit het bedrijf bereidheid was medewerkers te stimuleren de vragenlijst in te vullen. Onder de bedrijven zijn enquêtes verspreid. Er zijn 234 vragenlijsten online ingevuld en in totaal 458 ingevulde vragenlijsten zijn bij de bedrijven opgehaald. En er zijn 85 ingevulde vragenlijsten opgestuurd. In totaal zijn 777 vragenlijsten verwerkt. Het levert daarmee een respons op van 10% van het totaal aantal medewerkers op Eekte, Hazewinkel en Jufferbeek. Dat is voldoende om betrouwbare uitspraken te doen over het vervoer van de medewerkers. 8

9 Veldwerkteam 1.3 Leeswijzer Hoofdstuk 2 gaat in op hoe medewerkers naar hun werk reizen, waarom ze voor hun vervoermiddel hebben gekozen en wat de afstanden zijn tussen woning en werk. Hoofdstuk 3 beschrijft wat voor medewerkers eventueel een alternatief vervoermiddel zou kunnen zijn en wat de voorwaarden zouden zijn om hiervan gebruikt te gaan maken. In hoofdstuk 4 komt de werksituatie van de medewerkers aan bod, met name zakelijk reizen en de werktijden. Verder worden in hoofdstuk 5 een aantal specifieke verbanden nader bekeken. Tot slot volgen in hoofdstuk 6 de conclusies. 9

10 2. Huidige vervoermiddel voor woon-werkverkeer 2.1 Huidige vervoermiddel Aan medewerkers is gevraagd met welk vervoermiddel ze doorgaans naar het werk reizen. Uit de praktijk blijkt dat een aanmerkelijke groep medewerkers voor de reis vervoermiddelen combineert. Bijvoorbeeld fiets-trein of eigen auto-carpool. Daarom is naar het vervoermiddel gevraagd, waarmee tijdens de reis naar het werk de grootste afstand wordt afgelegd. Figuur 1: Verdeling van de keuzes over verschillende vervoerwijze in het woon-werkverkeer (één antwoord mogelijk) Op de bedrijventerreinen komt 66% van de medewerkers met de auto naar het werk. 28% komt met de fiets, hiervan fietst 5% op een elektrische fiets. 2% reist carpoolend, evenals per openbaar vervoer en 1% rijdt met de bromfiets of scooter. In vergelijking met het Twents gemiddelde is het aandeel van de fiets en openbaar vervoer op de bedrijventerreinen wat lager dan elders in Twente (respectievelijk 25% en 5%, Mobiliteitsonderzoek Twente, juli 2012). 2.2 Tevredenheid De meeste medewerkers vinden hun huidig vervoermiddel goed tot uitstekend (90%). Slechts 3% is (zeer) ontevreden over het huidige vervoermiddel. 10

11 Figuur 2: Mening over het huidige vervoermiddel 2.3 Gebruiksredenen nu Aan medewerkers is ook gevraagd waarom ze voor het woon-werkverkeer voor hun huidige vervoermiddel kiezen. Medewerkers konden maximaal drie redenen opgegeven. Gemiddeld zijn er per respondent 2 redenen genoemd. Voor beide bedrijvengebieden zijn de redenen ongeveer in dezelfde mate genoemd. 26% van alle redenen betreft de reistijd als reden voor de keuze voor het huidig vervoermiddel. Per medewerker konden meerdere redenen worden genoemd. 49% van de medewerkers heeft reistijd als reden genoemd. Ook 49% van alle medewerkers noemde comfort/gemak als belangrijke reden om het vervoermiddel te gebruiken. Comfort/gemak worden in 25% van alle redenen genoemd. 23% van alle medewerkers noemde kosten als belangrijke reden voor hun keuze. Kosten zijn in 12% van alle redenen genoemd. 21% van alle medewerkers zegt dat hun gezondheid de reden is waarom ze voor hun huidige vervoermiddel hebben gekozen. Gezondheid wordt in 11% van alle redenen genoemd. 11

12 Figuur 3: Redenen voor de keuze voor het huidige vervoermiddel, als percentage van het totaal van alle genoemde redenen (meerdere antwoorden mogelijk) Als andere redenen zijn genoemd: slecht/geen OV, maar een auto beschikbaar, beweging, bezoek andere locaties, parkeergemak, leaseauto, woon afgelegen, te grote afstand, maar 3 kilometer fietsen, oproepbaar voor hulpverlening, gezondheid, geen carpool mogelijkheid van Deventer, auto nodig voor werk, geen auto beschikbaar, fijn om te fietsen, alleen een scooter beschikbaar, geen rijbewijs, wielren van april tot oktober en werk in ploegen. 2.4 Afstanden woning en werk Medewerkers werkzaam op een van de drie bedrijventerreinen hebben in de vragenlijst de postcodes van hun woning en werk ingevuld. 67% van alle medewerkers woont minder dan 15 km van het werk. De gemiddelde woonwerkafstand in Overijssel is bijna 18 km. Specifiek voor automobilisten is nagegaan wat hun gemiddelde rijafstanden zijn. Het blijkt dat 60% van de automobilisten een woon-werkafstand van minder dan 15 km heeft. De gemiddelde woonwerkafstand van automobilisten in Overijssel is bijna 23 km. Op deze bedrijventerreinen is dat gemiddeld 20 km. enkele reis. 4% van de automobilisten woont binnen 2 km van het werk. 12

13 huidige vervoerwijze aantal medewerkers per woon-werkafstand * < 5km 5,1-10km 10,1-15km 15,1-20km 20,1-30km > 30,1km aantal percentage fiets % e-bike % scooter % trein 2 2 0% bus % auto % carpool % motor % anders % totaal percentage 25% 15% 27% 10% 9% 14% 100% *afstanden zijn berekend met een autorouteplanner snelste route niet alle respondenten gaven de postcode van hun woonadres op voor respondenten die geen bestemmingspostcode opgaven is 7575 AT gebruikt Tabel 1: Woon-werkafstanden medewerkers Meer dan 90% van de medewerkers woont in Twente Kaart 1: Woonplaatsen medewerkers in Nederland naar vervoerwijze 13

14 Kaart 2: Woonplaatsen medewerkers in de regio Twente (ingezoomd). Cirkel heeft een straal van 15 km 3. Eventueel alternatief vervoermiddel voor woon-werkverkeer 3.1 Ander vervoermiddel Aan de medewerkers is gevraagd welk vervoermiddel helemaal of het grootste deel ervan een alternatief zou kunnen zijn voor hun huidige vervoermiddel. Voor 37% van de medewerkers zou de (e-)fiets een alternatief kunnen zijn 26% van de medewerkers noemt de auto (rijden nu niet in de auto) 5% noemt de bus of trein als eventueel alternatief 11% van de medewerkers noemt carpoolen als alternatief 14

15 Als medewerkers Geen aankruisen (9%) gaat het vooral om dat de afstand te groot is, de reistijd te lang of er geen alternatief is. Onder Overig wordt vooral genoemd de elektrische auto of lopen. Figuur 4: Eventueel alternatief voor het huidige vervoermiddel (maximaal één antwoord per medewerker) 3.2 Voorwaarden gebruik ander vervoer Als medewerkers aangeven dat een bepaald vervoermiddel weleens een alternatief voor hun huidige vervoermiddel zou kunnen zijn, is gevraagd wat de voorwaarden voor gebruik dan zijn. Medewerkers noemden gemiddeld 1,5 voorwaarde. 32% van alle medewerkers noemt als voorwaarde voor gebruik van het alternatief dat je hiermee korter onderweg moet zijn dan met het huidige vervoermiddel. 20% van alle genoemde voorwaarden gaat hierover. ook 32% van alle medewerkers noemt als voorwaarde voor gebruik van het alternatief dat het minder moet kosten van het huidige vervoer. Van alle genoemde voorwaarden gaat 20% erover dat het alternatief kostenvoordeliger moet zijn. 28% van alle medewerkers noemt als voorwaarde voor gebruik van het alternatief dat het comfortabel/ gemakkelijk in gebruik moet zijn. Van alle genoemde voorwaarden gaat 18% erover dat het alternatief comfortabel/ gemakkelijk in gebruik moet zijn. 15

16 30% van de medewerkers heeft het ook over andere zaken, zoals dat een alternatief niet mogelijk is, het alternatief afhankelijk van de weersomstandigheden is, afhankelijk van de thuissituatie, auto nodig voor het werk, er eerst beter OV/bushalte moet zijn, een fietsplan of betere gezondheid. Figuur 5 Voorwaarden voor eventueel gebruik ander vervoer, als percentage van alle voorwaarden (meerdere antwoorden mogelijk) 16

17 4. Werksituatie 4.1 Zakelijke reizen De keuze voor een vervoermiddel in het woon-werkverkeer kan mede afhankelijk zijn van het aantal zakelijke reizen. Daarom is aan de medewerkers gevraagd hoe vaak zij gemiddeld een zakelijke reis maken. Het blijkt dat: 56% van de medewerkers nooit of vrijwel nooit een zakelijke reis maakt zo n 13% een paar keer per maand een zakelijk reis heeft 6% 1-2 dagen per week een zakelijk reis maakt 25% (vrijwel) dagelijks voor het werk reist Figuur 6: Frequentie zakelijk ritten 4.2 Werktijden Op de bedrijventerreinen is een grote diversiteit aan bedrijven gevestigd. Er zitten productiebedrijven, transportbedrijven en bedrijven in de zakelijke dienstverlening. De werktijden kunnen dan ook per bedrijf verschillen. Net als bij zakelijke ritten, kunnen ook de werktijden van invloed zijn op de keuze voor een bepaald vervoermiddel. Aan de medewerkers is naar hun werktijden gevraagd. 84% van de medewerkers werkt op de gebruikelijke kantoortijden 17

18 5% van de medewerkers zegt de werktijden zelf te kunnen bepalen 9% werkt in ploegen. Een derde hiervan werkt op onregelmatige tijden 2% heeft anders ingevuld en verstaat hieronder: avonden en weekenden, zeer vroege dienst, eigen baas/geen vaste tijden, werkt op incidentele basis en onregelmatig niet in ploegen Figuur 7: Werktijden medewerkers 18

19 5. Verder geanalyseerd De belangrijkste doelgroep van dit onderzoek vormen de automobilisten. Zie vormen samen 66% van de medewerkers. Deze doelgroep is in dit hoofdstuk nader onderzocht. Tegelijk zijn ook andere vervoerwijzen geanalyseerd. 5.1 Redenen gebruik auto Er zijn diverse redenen waarom medewerkers voor de auto kiezen. Voor 61% van de automobilisten is reistijd een zeer belangrijke reden, direct gevolgd door comfort en gemak (58%), auto nodig voor het werk (22%) en auto voor/na het werk nodig (19%). huidige vervoerwijze kosten reistijd comfort/ gemak reden keuze huidige vervoerwijze veiligheid nodig tijdens werktijd voor/na werktijd nodig gezondheid milieu anders Tabel 2: Vaakst genoemde redenen voor het gebruik van de auto (als percentage van alle automobilisten) Voor (e-)fietsers is gezondheid de vaakst genoemde reden om naar het werk te fietsen. aantal percentage fiets % e-bike % scooter % trein % bus % auto % carpool % motor % anders % totaal percentage 12% 26% 25% 2% 8% 7% 11% 4% 4% 100% 5.2 Relatie huidige vervoermiddel en tevredenheid 89% van de automobilisten is (zeer) tevreden over de auto als vervoermiddel naar het werk. huidige vervoerwijze mening huidige vervoerwijze uitstekend goed neutraal slecht zeer slecht aantal percentage fiets % e-bike % scooter % trein % bus % auto % carpool % motor % anders % totaal percentage 42% 47% 8% 2% 1% 100% Tabel 3: Mening over huidig vervoermiddel uitgesplitst naar vervoermiddel 91% van de fietsers is (zeer) tevreden over de fiets als vervoermiddel naar het werk. 19

20 5.3 Relatie auto en eventueel alternatief 70% van de automobilisten denkt dat er een alternatief voor hun auto is. 38% van de automobilisten ziet de (e-)fiets als alternatief 20% van de automobilisten denkt dat er voor hen geen alternatief voor de auto is 14% van de automobilisten ziet wel wat in carpoolen voor 6% van de automobilisten zou OV een alternatief kunnen zijn huidige mogelijk alternatief voor huidige vervoerwijze aantal percentage vervoerwijze fiets e-bike scooter trein bus auto carpool motor anders fiets % e-bike % scooter % trein % bus % auto % carpool % motor % anders % totaal percentage 15% 22% 4% 2% 3% 26% 11% 7% 11% 100% Tabel 4: Eventueel alternatief vervoermiddel voor de auto (als percentage van alle automobilisten) Opvallend is dat voor een groot deel van de huidige fietsers de auto een alternatief is. Ze zijn blijkbaar niet per se aan de fiets gebonden. 5.4 Relatie auto en voorwaarden eventueel alternatief Als een medewerker voor zijn/haar auto eventueel een alternatief vervoermiddel ziet, dan worden daaraan wel voorwaarden gesteld. De belangrijkste doelgroep in dit onderzoek zijn automobilisten. voor 35% moet het alternatief voor de medewerker minder kosten dan de huidige auto voor 32% van de automobilisten moet de reis met het alternatief sneller zijn dan met de auto 29% geeft aan dat je met het alternatief comfortabel/gemakkelijker moet kunnen reizen in vergelijking met de auto huidige vervoerwijze minder kosten sneller comfortabeler reden keuze alternatieve vervoerwijze sociaal veilig verkeersveilig korte wachttijd meer informatie hogere vergoeding fiets % e-bike % scooter % trein % bus % auto % carpool % motor % anders % Tabel 5: Voorwaarden voor gebruik van een alternatief vergeleken met de huidige vervoerwijze (als percentage van alle automobilisten) De percentages voor deze voorwaarden zijn voor fietsers respectievelijk 22%, 28% en 27%. anders totaal aantal percentage percentage 20% 20% 18% 2% 5% 7% 4% 5% 19% 100% 20

21 5.5 Relatie alternatief vervoermiddel en voorwaarden aan alternatief 31% van de medewerkers die de (e-)fiets als alternatief noemt, geeft aan dat de fiets wel minder moet kosten dan hun huidig vervoermiddel 26% van de medewerkers die de (e-)fiets als alternatief noemt, geeft aan dat de fiets comfortabeler moet zijn dan hun huidig vervoermiddel 25% van de medewerkers die de (e-)fiets als alternatief noemt, verbindt wel de voorwaarden eraan dat naar het werk fietsen sneller moet zijn dan met hun huidig vervoermiddel alternatieve vervoerwijze minder kosten sneller comfortabeler reden keuze alternatieve vervoerwijze sociaal veilig verkeersveilig korte wachttijd meer informatie hogere vergoeding anders aantal percentage fiets % e-bike % scooter % trein % bus % auto % carpool % motor % anders % totaal percentage 20% 20% 17% 2% 5% 7% 4% 5% 19% 100% Tabel 6: Voorwaarden voor gebruik van een alternatief (als percentage van alle medewerkers) 5.6 Relatie zakelijke reizen en auto Aan de medewerkers is gevraagd hoe vaak ze zakelijke reizen maken. Mogelijk is er een verband tussen het aantal zakelijke reizen en het gebruik van de auto. 50% van de medewerkers die met de auto naar het werk rijdt, heeft (bijna) nooit een zakelijke afspraak 29% van de automobilisten zegt vrijwel dagelijks een zakelijke afspraak te hebben vervoerwijze frequentie zakelijke ritten 5-7/week 3-4/week 1-2/week 1-3/maand minder 1/maand aantal percentage fiets % e-bike % scooter % trein % bus % auto % carpool % motor % anders % nooit totaal percentage 16% 9% 6% 13% 23% 33% 100% Tabel 7: Verband aantal zakelijke reizen en huidig vervoermiddel (als percentage van alle medewerkers) 21

22 5.7 Relatie werktijden en huidige vervoermiddel Overdag is het aanbod van de meeste alternatieven groter dan s avonds, s nachts of in het weekend. Nagegaan is of er een verband bestaat tussen werktijden en de auto. Tijdens kantoortijden komt tweederde van de medewerkers met de auto naar het werk Van alle automobilisten werkt zo n 9% in ploegdiensten op vaste of onregelmatige werktijden Werken medewerkers s avonds, in het weekend, zeer vroege dienst en onregelmatig niet in ploegen, dan rijdt zo n driekwart met de auto naar het werk werktijden vervoerwijze overdag ploeg-vast ploegonregelmatig zelf bepalen anders aantal percentage fiets % e-bike % scooter % trein % bus % auto % carpool % motor % anders 6 6 1% totaal percentage 84% 6% 3% 5% 2% 100% Tabel 8: Verband tussen werktijden en huidig vervoermiddel (als percentage van alle medewerkers) 22

23 6. Conclusies 1. Twee derde van de medewerkers komt met de auto naar het werk. Vooral omdat de auto snel en gemakkelijk/comfortabel is. Een kwart van de medewerkers zegt de auto overdag nodig te hebben voor zakelijke ritten. En vrijwel iedereen werkt overdag op kantoortijden. Op de bedrijventerreinen is het aandeel van de (e-)fiets en openbaar vervoer wat lager dan het gemiddelde in Twente. Uit nadere analyse blijkt dat 70% van de automobilisten voor zichzelf een alternatief voor de auto ziet. Uiteraard onder bepaalde voorwaarden. 38% van de automobilisten ziet de (e-)fiets als alternatief en 6% het OV. En zelfs 14% carpoolen. Uiteraard stellen automobilisten wel voorwaarden aan het alternatieve vervoermiddel. Het moet goedkoper zijn dan de auto, je moet korter onderweg zijn en/of gemakkelijk in gebruik zijn. 90% is (zeer) tevreden over het huidige vervoermiddel. Dat maakt gedragsverandering lastiger. Waterval-analyse Eekte Hazewinkel Jufferbeek medewerkers 66% automobilist = medewerkers 6% OV 28% fietser 2% carpooler 1% brom/ scooter 2% OV 14% carpool 38% (e-)fiets reistijd comfort kosten kosten reistijd comfort comfort kosten reistijd Figuur 15: Potentieel gedragsverandering opgehoogd naar alle medewerkers Als de resultaten van het onderzoek worden opgehoogd naar de medewerkers die op Eekte, Hazewinkel en Jufferbeek werkzaam zijn, dan zegt 70% van de ruim automobilisten mogelijk een alternatief voor hun auto te hebben ((e-)fiets, carpool of OV). Dit is de visvijver waarin de bedrijvenverenigingen, als eventuele vervolgstap samen met Twente Mobiel, op zoek kan gaan naar medewerkers die eventueel (vaker) een alternatief willen gebruiken. 23

24 2. De gemiddelde reisafstand woon-werk van een automobilist is 23 km. 60 % van de automobilisten woont minder dan 15 km van het werk. 15 km wordt doorgaans aangehouden als bovengrens van de e-fiets. 3. Verreweg het grootste deel van de medewerkers werkt gedurende gebruikelijke kantoortijden en maakt geen zakelijke reizen. Dit is op zich een gunstige situatie voor eventueel gebruik van alternatieven. 4. Aanzet voor berekening aantal spitsmijdingen: a. Doelgroep: automobilisten met een mogelijk alternatief b. Gemiddeld werken zij 4 dagen per week (80%): c. Bereik doelgroep 40%: personen (NB: door via de bedrijvenverenigingen en de werkgevers te werven zou je eventueel nog wat hoger uit kunnen komen) d. Deelnemers (20% van bereikte doelgroep): 224 e. Automijdingen per persoon per week (1,5 dag/30%): 66 retourritten per dag f. Waarvan 80% in de spits: 53 spitsretourritten per dag (53 in de ochtendspits heen en 53 in de avondspits terug) 24

25 Bijlage Hazewinkel Jufferbeek Mobiliteitsonderzoek Beste medewerker, Hoe kunnen we jouw reis van én naar het werk op Eekte-Hazewinkel of Hazewinkel Jufferbeek verbeteren? Dat is de vraag die we als ondernemersvereniging ons stellen. Voor het antwoord hebben we jouw hulp nodig. Jouw mening is ontzettend belangrijk! Daarom vragen we je om mee te doen aan een kort onderzoek. Het beantwoorden van de 9 vragen duurt hooguit 5 minuten. Onder de deelnemers verloten wij een Belevenis voor twee, ter waarde van 100. Wie weet ben jij één van de gelukkigen! Alle gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. In geen enkel geval wordt persoonlijke informatie aan derden of aan werkgevers verstrekt. 1. Met welk vervoermiddel leg je meestal de grootste afstand af van en naar jouw werk? (Kruis één van de volgende antwoorden aan) Auto (alleen reizend) Carpoolen (samen met anderen reizend in auto of personenbusje) Motor Trein Bus Bromfiets / Scooter Fiets Elektrische fiets Anders, namelijk: 2. Wat zijn belangrijkste redenen waarom je voor je huidige vervoermiddel kiest? (Kruis maximaal 3 redenen aan) Kosten Reistijd Comfort/gemak Veiligheid Vervoermiddel tijdens werktijd nodig Vervoermiddel voor of na werktijd nodig (bv. kinderen bij school afzetten/ ophalen, boodschappen doen) 25

26 Gezondheid Milieu overwegingen Anders, namelijk: 3. Wat vind je in het algemeen van je huidig vervoermiddel voor je werk? Uitstekend Goed Neutraal Slecht Zeer slecht Want (geef nadere toelichting). 4. Welk vervoermiddel zou voor jouw woon-werkreis (helemaal of het grootste deel ervan) een prima alternatief voor jouw huidige vervoermiddel kunnen zijn? (Kruis één van de volgende antwoorden aan) Auto (alleen reizend) Carpoolen (samen met anderen reizend in auto of personenbusje) Motor Trein Bus Bromfiets / Scooter Fiets Elektrische fiets Anders, namelijk:. 5. Wat moet er gebeuren voordat je het alternatieve vervoermiddel gaat gebruiken? (Kruis maximaal 3 voorwaarden aan) Het moet me minder kosten dan wat het me nu kost Ik moet daarmee sneller op mijn werk zijn Het moet comfortabeler / gemakkelijk in gebruik zijn Ik moet me dan wel sociaal veilig voelen Het moet verkeersveilig zijn Dat ik maar kort op het vervoer hoef te wachten Dat ik er meer informatie over heb Dat ik daarvoor een hogere vergoeding krijg Anders, namelijk: 6. Hoe vaak reis je gemiddeld voor je werk (een zakelijke reis)? (Kruis één van de volgende antwoorden aan) Nooit Minder dan 1 keer per maand 1 tot 3 keer per maand 1-2 keer per week 3-4 keer per week 5-7 keer per week 7. Welke van de volgende situaties is op jouw werksituatie het meest van toepassing? (Kruis één van de volgende antwoorden aan) Ik werk overdag (ergens tussen 7:30 en 18:00 uur) Ik werk in ploegendiensten op vaste werktijden Ik werk in ploegendiensten op onregelmatige werktijden 26

27 Ik kan mijn begin- en eindtijden helemaal zelf bepalen Anders, namelijk: 8. Wat is de postcode van jouw huisadres: Wat is de postcode van jouw werkadres: Stel, je mag jouw werkgever op het gebied van mobiliteit (woon-werk en/of zakelijk) adviseren. Wat adviseer je hem dan? Hartelijk dank voor jouw deelname! Als je kans wilt maken op een Belevenis voor twee, ter waarde van 100, dan ontvangen wij graag jouw adres, zodat we contact met je kunnen opnemen als je hebt gewonnen. Jouw adres: Jouw telefoonnummer: 27

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid. Beter Benutten. Gedragsmeting 2016

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid. Beter Benutten. Gedragsmeting 2016 LANDELIJKE FACTSHEET Beter Benutten Gedragsmeting 2016 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid De tabel op de volgende pagina toont de belangrijkste uitkomsten van de Gedragsmeting 2016, een landelijk mobiliteitsonderzoek

Nadere informatie

Figuur 1: onderverdeling spitsmijdingen per gebied. Figuur 2 bekendheid Ga 3.0 acties.

Figuur 1: onderverdeling spitsmijdingen per gebied. Figuur 2 bekendheid Ga 3.0 acties. Enquête Bereikbaar Haaglanden Hoe gaan mensen naar het werk? En waarom reizen ze zoals ze reizen? In de regio Haaglanden wordt door overheden en werkgevers samengewerkt om de regio zo optimaal mogelijk

Nadere informatie

HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB

HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB CONCEPT HANS ONKENHOUT AMSTERDAM, OKTOBER 2011 HOE SLIM REIS JIJ? Een kwantitatief onderzoek naar

Nadere informatie

Quickscan Stichting Katholiek Onderwijs Enschede

Quickscan Stichting Katholiek Onderwijs Enschede Quickscan Stichting Katholiek Onderwijs Enschede Uitkomsten nulmeting 13-2-2013 2 Uitkomsten nulmeting Stichting Katholiek Onderwijs Enschede Vandaag Doel en methode Werkgeversvragenlijst Werknemersvragenlijst

Nadere informatie

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Context voor reisgedrag. Beter Benutten. Gedragsmeting 2015

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Context voor reisgedrag. Beter Benutten. Gedragsmeting 2015 LANDELIJKE FACTSHEET Beter Benutten Gedragsmeting 2015 1. Context voor reisgedrag Het effect van maatregelen in het kader van Beter Benutten is niet alleen afhankelijk van de drivers die mensen hebben

Nadere informatie

Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2.0

Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2.0 Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2. Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Werving en achtergronden deelnemers... 6 2.1 Interpretatie van de gegevens...6 2.2 Werving...6 2.3 Doelgroep...7 2.4 Kenmerken

Nadere informatie

Resultaten enquête Uithoornlijn

Resultaten enquête Uithoornlijn Resultaten enquête Uithoornlijn Juni 2015 Resultaten enquête Uithoornlijn Inleiding De gemeente Uithoorn en de Stadsregio Amsterdam willen graag weten wat inwoners van Uithoorn belangrijk vinden aan het

Nadere informatie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Resultaten 4 e peiling: verkeer en bereikbaarheid april 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de vierde peiling met het burgerpanel Overschie. Het

Nadere informatie

Uitkomsten t.b.v. de visie

Uitkomsten t.b.v. de visie Achtergrond Ten behoeve van de regionale bereikbaarheidsvisie IJmond is in de periode april-juni 2012 een digitale enquête gehouden onder de inwoners van de IJmond. Via regionale pers en diverse websites

Nadere informatie

Onderzoek Trappers. rapportage. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen

Onderzoek Trappers. rapportage. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen Onderzoek Trappers rapportage Opdrachtgever Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen Opdrachtnemer DTV Consultants B.V. Ruben van den Hamsvoort en Alex van Ingen POM 8267 Breda, maart 2009

Nadere informatie

Vervoer in het dagelijks leven

Vervoer in het dagelijks leven Vervoer in het dagelijks leven Doordat de afstanden tot voorzieningen vandaag de dag steeds groter worden neemt het belang van vervoer in het dagelijks leven toe. In april 2014 zijn de leden van het Groninger

Nadere informatie

Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008

Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008 Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008 Belangrijkste uitkomsten Van de leaserijders maakt 71% nooit gebruik van het openbaar vervoer voor het werk. Bij een mogelijkheid voor een nieuwe

Nadere informatie

Bewonerspanel Bereikbaarheid

Bewonerspanel Bereikbaarheid Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Bereikbaarheid Leden Bewonerspanel Utrecht vinden bereikbaarheid centrum afgenomen De respondenten

Nadere informatie

RAPPORT EVALUATIE 2 KAARTJE HEUVELLANDLIJN 2014

RAPPORT EVALUATIE 2 KAARTJE HEUVELLANDLIJN 2014 RAPPORT EVALUATIE 2 KAARTJE HEUVELLANDLIJN 2014 Opdrachtnemer: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Gemeente Maastricht Opdrachtgever: Roy Cornelissen Projectleider Topdagen en Evenementen Programmabureau

Nadere informatie

Tussentijdse evaluatie. gratis openbaar vervoer 65-plussers. Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkelingen Sector Beleid en Projecten

Tussentijdse evaluatie. gratis openbaar vervoer 65-plussers. Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkelingen Sector Beleid en Projecten Tussentijdse evaluatie gratis openbaar vervoer 65-plussers Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkelingen Sector Beleid en Projecten 10 februari 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1 Inleiding...

Nadere informatie

Inwoners van Enschede beoordelen bereikbaarheid centrum

Inwoners van Enschede beoordelen bereikbaarheid centrum Inwoners van Enschede beoordelen bereikbaarheid centrum De gemeente Enschede hecht veel belang aan de mening van inwoners. Daarom is het opgericht. Via dit panel kunnen inwoners van Enschede gedurende

Nadere informatie

KNELPUNTEN IN HET VERKEER

KNELPUNTEN IN HET VERKEER KNELPUNTEN IN HET VERKEER Gemeente Lansingerland Augustus 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017 / 134 Datum Augustus 2017

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Resultaten peiling Uitgangspunten Verkeersbeleid januari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het burgerpanel van Lansingerland over de

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1 Inleiding Eis: Aantoonbaar inzicht in de meest materiele emissies uit scope 3 middels 2 ketenanalyses. Voor het in kaart brengen van scope III

Nadere informatie

Werken aan mobiliteit levert winst op.

Werken aan mobiliteit levert winst op. Werken aan mobiliteit levert winst op. www.twentemobiel.nl Werken aan mobiliteit levert winst op Onze werk- en leefomgeving verandert. De digitale wereld, globalisering en toenemende verkeersdrukte vragen

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Haren. Uitgave Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

Resultaten Bewonerspanel: : septemberpeiling 2012

Resultaten Bewonerspanel: : septemberpeiling 2012 Afdeling Bestuursinformatie, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Resultaten Bewonerspanel: : septemberpeiling 2012 Van 10 t/m 23 september 2012 heeft Bestuursinformatie

Nadere informatie

QUICKSCAN [BEDRIJFSNAAM]

QUICKSCAN [BEDRIJFSNAAM] QUICKSCAN [BEDRIJFSNAAM] 1 QUICKSCAN [BEDRIJFSNAAM] Beste heer / mevrouw [naam]. Hartelijk dank voor het aanvragen van een quickscan en het aanleveren van de benodigde gegevens hiervoor. Mobika is met

Nadere informatie

Rapportage. Evaluatie onderzoek Het succes van de stimuleringsregeling E-bike

Rapportage. Evaluatie onderzoek Het succes van de stimuleringsregeling E-bike Rapportage Evaluatie onderzoek Het succes van de stimuleringsregeling E-bike In opdracht van: Stadsregio Arnhem Nijmegen Datum: 11 februari 2013 Projectnummer: 2012171 Auteurs: Ronald Steenhoek & Marieke

Nadere informatie

Mobiliteit Drechtsteden

Mobiliteit Drechtsteden Mobiliteit Drechtsteden INWONERS OVER HUN MOBILITEITSGEDRAG EN -BEHOEFTE Inhoud 1. Belangrijkste bevindingen 2. Figuren en tabellen Bijlagen De Verkeersonderneming werkt in het gebied Rotterdam/Drechtsteden

Nadere informatie

Bereikbaarheid Enschede-Oost

Bereikbaarheid Enschede-Oost Bereikbaarheid Enschede-Oost EnschedePanel Juni 2011 Bereikbaarheid Enschede Oost EnschedePanel Juni 2011 Colofon Uitgave I&O Research Stationsplein 11 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2011/027

Nadere informatie

Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Twente

Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Twente Factsheet Factsheet eerste Beter effecten Benutten Beter Benutten regio Maastricht regio Twente Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Twente Inleiding Voor de montoring en evaluatie van de tien

Nadere informatie

Het digitale stadspanel over bereikbaarheid

Het digitale stadspanel over bereikbaarheid Het digitale stadspanel over bereikbaarheid Enkele resultaten uit de digitale enquête onder het Nijmeegse stadspanel over het thema bereikbaarheid 1. Inleiding Eind augustus / begin september jl. is het

Nadere informatie

Verkeer en vervoer in Helmond

Verkeer en vervoer in Helmond D. Vragenlijst VERKEER EN VERVOER A. VERVOERSMIDDELEN 1 Wilt u aangeven hoeveel van de volgende vervoersmiddelen er in uw huishouden aanwezig zijn? - Fiets - Personenauto - Bromfiets, scooter, motor (tweewielig

Nadere informatie

Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014

Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014 Resultaten peiling EnschedePanel Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014 In 2012 heeft de gemeenteraad van Enschede de Fietsvisie vastgesteld. Doel van deze visie is om meer te gaan doen voor fietsers.

Nadere informatie

Mobiliteit & flexibiliteit Medewerkers en hun vervoerskeuze. www.alphabet.com

Mobiliteit & flexibiliteit Medewerkers en hun vervoerskeuze. www.alphabet.com Mobiliteit & flexibiliteit Medewerkers en hun vervoerskeuze www.alphabet.com Onderzoek Behoefte van zakelijke rijders aan variatie in vervoersmiddelen Flexibele mobiliteit Keuzevrijheid vooral voor jongeren

Nadere informatie

Nederland. Het mobiliteitsgedrag van Nederlanders in kaart met het TNS NIPO Mobiliteitspanel onderweg

Nederland. Het mobiliteitsgedrag van Nederlanders in kaart met het TNS NIPO Mobiliteitspanel onderweg Nederland Het mobiliteitsgedrag van Nederlanders in kaart met het TNS NIPO Mobiliteitspanel onderweg TNSNipoNederlandOnderwegDEF.indd1 1 02-10-2009 10:34:14 02 TNSNipoNederlandOnderwegDEF.indd2 2 02-10-2009

Nadere informatie

Stadspanel-onderzoek naar mobiliteit en City Line

Stadspanel-onderzoek naar mobiliteit en City Line Stadspanel-onderzoek naar mobiliteit en City Line Wat is het Stadspanel? De gemeente Assen heeft een digitaal stadspanel. Iedere inwoner kan meedoen. Momenteel telt het stadspanel ruim 1 leden. Elk lid

Nadere informatie

Meten van structurele gedragsverandering onder voormalig deelnemers van OV-stimuleringsacties van Maastricht Bereikbaar

Meten van structurele gedragsverandering onder voormalig deelnemers van OV-stimuleringsacties van Maastricht Bereikbaar Meten van structurele gedragsverandering onder voormalig deelnemers van OV-stimuleringsacties van Maastricht Bereikbaar Maartje van der Aa MuConsult m.vanderaa@muconsult.nl Lisette Hoeke Maastricht Bereikbaar

Nadere informatie

Onderzoek gebruik fietsenstallingen rondom station Zwolle

Onderzoek gebruik fietsenstallingen rondom station Zwolle fietsen Advies en Faciliteiten AF Stadskantoor Lübeckplein Postbus 538 8000 AM Zwolle Telefoon (038) 498 2008 www.zwolle.nl Onderzoek gebruik fietsenstallingen rondom station Zwolle Opdrachtgever Opdrachtnemer

Nadere informatie

Rob Soeters. Over Twente Mobiel

Rob Soeters. Over Twente Mobiel Rob Soeters Over Twente Mobiel Waarom een Woon-werk Kostencalculator? Kosten is een van de beïnvloeders van de vervoerwijze keuze Kosten spelen, gezien de crisis, een belangrijkere rol in de afweging Inzichten

Nadere informatie

Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer. www.alphabet.com

Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer. www.alphabet.com Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer www.alphabet.com Duurzame mobiliteit. Onderzoek naar gedrag en keuzes van leaserijders op gebied van duurzaamheid. Leaserijders steeds milieubewuster.

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Onderzoek naar vervoersarmoede: BEVINDINGEN STUDENTEN VAN HET MBO

Onderzoek naar vervoersarmoede: BEVINDINGEN STUDENTEN VAN HET MBO 1 Onderzoek naar vervoersarmoede: BEVINDINGEN STUDENTEN VAN HET MBO In opdracht van: Ruben de Cuyper December 2016 2 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Vervoersarmoede: hoe groot is het probleem en wie hebben

Nadere informatie

Maatregelenpakket Mobiliteitsmanagement in het kader van Beter Benutten en het Actieprogramma Luchtkwaliteit

Maatregelenpakket Mobiliteitsmanagement in het kader van Beter Benutten en het Actieprogramma Luchtkwaliteit Maatregelenpakket Mobiliteitsmanagement in het kader van Beter Benutten en het Actieprogramma Luchtkwaliteit Onderstaand Maatregelenpakket is opgesteld binnen de aanpak mobiliteitsmanagement in de gebieden

Nadere informatie

Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland

Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland Indicatie van het potentieel van Mobility Mixx wanneer toegepast op het gehele Nederlandse bedrijfsleven Notitie Delft, november 2010 Opgesteld door: A.

Nadere informatie

Simon Arndt, Directie Bedrijfsvoering, afdeling FB/Onderzoek en Statistiek. Mariëlle Bartels//Rien de Vries, directie Stad, stadsontwikkeling

Simon Arndt, Directie Bedrijfsvoering, afdeling FB/Onderzoek en Statistiek. Mariëlle Bartels//Rien de Vries, directie Stad, stadsontwikkeling omnibusenquête 2011 deelrapport flexibel werken OMNIBUSENQUETE 2011 Deelrapport: flexibel werken Februari 2012 Samenstelling rapport: Enquête-organisatie: In opdracht van: Josée Boormans, Directie Bedrijfsvoering,

Nadere informatie

Gebruikersonderzoek Beter Benutten

Gebruikersonderzoek Beter Benutten Gebruikersonderzoek Beter Benutten Definitief Oktober 2013 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2013/49 Datum Oktober 2013 Opdrachtgever RWS Water Verkeer

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Opsterland. Uitgave Deze publicatie

Nadere informatie

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over fietsen in Groningen Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

1. Maakt u gebruik van het openbaar vervoer in Venlo?

1. Maakt u gebruik van het openbaar vervoer in Venlo? Mobiliteit binnen de gemeente Venlo 7 6 5 4 3 2 1 1. Maakt u gebruik van het openbaar vervoer in Venlo? 3% 7% 29% Ja, dagelijks Ja, wekelijks Ja, maandelijks Ja, af en toe (minder dan een keer per kwartaal)

Nadere informatie

Elektrische fiets gebruik als gevolg van fietsstimuleringsprogramma B-Riders

Elektrische fiets gebruik als gevolg van fietsstimuleringsprogramma B-Riders Elektrische fiets gebruik als gevolg van fietsstimuleringsprogramma B-Riders Onderzoek naar verschuivingen in vervoerwijzenkeuze van deelnemers E-Bike Bonus als gevolg van B-Riders programma Auteurs Joost

Nadere informatie

Rapportage online raadpleging OV Lijnennet 2018

Rapportage online raadpleging OV Lijnennet 2018 Rapportage online raadpleging OV Lijnennet 2018 In oktober 2016 organiseerde de Stadsregio Amsterdam een publieksraadpleging over het nieuwe OV Lijnennet. Een online vragenlijst maakte onderdeel uit van

Nadere informatie

Fietsen in Groningen 2016

Fietsen in Groningen 2016 B A S I S V O O R B E L E I D Fietsen in Groningen 2016 Laura de Jong Onderzoek en Statistiek Groningen, april 2016 Fietsen in Groningen 2016 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Fietsen in Groningen 2016 4 2.1 Respons

Nadere informatie

Programma Beter Benutten Midden- Nederland

Programma Beter Benutten Midden- Nederland Programma Beter Benutten Midden- Nederland Monitoring en evaluatie 2e tussenmeting MNBB16: Kwaliteit OVT Utrecht MNBB25: Fietsparkeren OVT Utrecht Goudappel Coffeng, 27 augustus 2015 UTA233/Okm 2 Colofon

Nadere informatie

Het openbaar vervoer in Gelderland

Het openbaar vervoer in Gelderland Het openbaar vervoer in Gelderland Resultaten derde peiling GeldersPanel 3 april 2009 Inleiding Dit jaar wordt het streekvervoer in Gelderland opnieuw aanbesteed door de provincie. Het gaat dan met name

Nadere informatie

Vb analyse scanportaal: Relocatie van 2 vestigingen naar 1 nieuwe. dr. Daan van Egeraat

Vb analyse scanportaal: Relocatie van 2 vestigingen naar 1 nieuwe. dr. Daan van Egeraat Vb analyse scanportaal: Relocatie van 2 vestigingen naar 1 nieuwe dr. Daan van Egeraat 1 Inhoudsopgave Analyse Bereikbaarheid: 1. Quickscan: verandering bereikbaarheid tot 2020 1. Huidige 2 locaties vgl.

Nadere informatie

Kosteneffectiviteit en het programma Beter Benutten

Kosteneffectiviteit en het programma Beter Benutten Kosteneffectiviteit en het programma Beter Benutten Beter Benutten: kosteneffectieve maatregelen Rijk, regio en bedrijfsleven werken in het programma Beter Benutten samen om de bereikbaarheid in de drukste

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

1 Inleiding: de varianten vergeleken

1 Inleiding: de varianten vergeleken Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Beroepsbevolking en Pendel 2013

Beroepsbevolking en Pendel 2013 Dit factsheet is gebaseerd op een onderzoek onder 26. Flevolanders. Eind 213 is het onderzoek afgenomen middels een vragenlijst. De respons was 17%. Met de toepassing van wegingsfactoren is het onderzoek

Nadere informatie

G E B R U I K E R S O N D E R Z O E K. Fietstransferium Harderwijk

G E B R U I K E R S O N D E R Z O E K. Fietstransferium Harderwijk G E B R U I K E R S O N D E R Z O E K Fietstransferium Harderwijk G E B R U I K E R S O N D E R Z O E K Fietstransferium Harderwijk VCC OOST Postbus 221 6800 AE Arnhem Tel. (026) 353 76 80 Fax (026) 353

Nadere informatie

Onderzoek naar elektrisch rijden

Onderzoek naar elektrisch rijden RAPPORTAGE Amsterdam, 03-11-2011 Onderzoek naar elektrisch rijden Hoofdrapportage Onderzoekstatistieken Verstuurde e-mails 972 Afgeronde vragenlijsten 510 Waarvan met open link 0 Laatste deelname 3 nov.

Nadere informatie

antwoorden rondom zakelijke mobiliteit

antwoorden rondom zakelijke mobiliteit Van leaseauto naar zakelijk vervoer op maat 4 antwoorden rondom zakelijke mobiliteit Als werkgever bent u genoodzaakt uw wagenpark kritisch onder de loep te nemen. Er komen minder opdrachten binnen en

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN Tevredenheidsonderzoek ketenpartners SUN Groningen Colofon Opdrachtgever SUN Groningen Datum Maart 2017 Auteurs Bert van Putten David Scheffer KWIZ Stavangerweg

Nadere informatie

Programma Beter Benutten Midden- Nederland

Programma Beter Benutten Midden- Nederland Programma Beter Benutten Midden- Nederland Monitoring en evaluatie Eindmeting MNBB16: Kwaliteit OVT Utrecht MNBB25: Fietsparkeren OVT Utrecht Goudappel Coffeng, 27 augustus 2015 UTA233/Okm 2 Colofon Dit

Nadere informatie

Fiets in de metro. Martijn Epskamp. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) maart In opdracht van de Stadsregio

Fiets in de metro. Martijn Epskamp. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) maart In opdracht van de Stadsregio Fiets in de metro Fiets in de metro Martijn Epskamp Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) maart 2008 In opdracht van de Stadsregio Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: Martijn Epskamp

Nadere informatie

Resultaten KTO Regiotaxi Utrecht najaar 2009

Resultaten KTO Regiotaxi Utrecht najaar 2009 Resultaten KTO Regiotaxi Utrecht najaar 2009 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en doel 3 2. Uitvoeringsverantwoording 5 3. Resultaten 8 4. Conclusies 47 Klanttevredenheid Regiotaxi Utrecht najaar 2009 2 Aanleiding

Nadere informatie

Gedragsmeting Beter Benutten

Gedragsmeting Beter Benutten Gedragsmeting Beter Benutten 2 e meting Oktober 2013 Gedragsmeting Beter Benutten 2 e meting Oktober 2013 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2013/concept

Nadere informatie

Fietsen in Groningen 2017

Fietsen in Groningen 2017 veel respon Fietsen in Groningen 2017 Kübra Ozisik April 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud... 1 1. Inleiding... 2 2. Fietsen in Groningen 2017... 3 2.1 Respons en achtergrond...

Nadere informatie

Kwaliteitsonderzoek doelgroepenvervoer Zuidoost-Drenthe 2012 Eindrapport

Kwaliteitsonderzoek doelgroepenvervoer Zuidoost-Drenthe 2012 Eindrapport Kwaliteitsonderzoek doelgroepenvervoer Zuidoost-Drenthe 2012 Eindrapport Kwaliteitsonderzoek doelgroepenvervoer Zuidoost-Drenthe 2012 Eindrapport in opdracht van Gemeente Emmen, gemeente Coevorden en gemeente

Nadere informatie

Onderzoek Fietsen in Schiedam 2015 Maart 2015 Gemeente Schiedam Kenniscentrum Schiedam-Vlaardingen

Onderzoek Fietsen in Schiedam 2015 Maart 2015 Gemeente Schiedam Kenniscentrum Schiedam-Vlaardingen Onderzoek Fietsen in Schiedam 2015 Maart 2015 Gemeente Schiedam Kenniscentrum Schiedam-Vlaardingen P a g i n a 2 Inleiding De gemeente Schiedam wil het fietsgebruik in Schiedam stimuleren. Om goed te weten

Nadere informatie

Gebruik, bekendheid en draagvlak voor de gratis 70+ pas

Gebruik, bekendheid en draagvlak voor de gratis 70+ pas Gebruik, bekendheid en draagvlak voor de gratis 70+ pas Een onderzoek onder Enschedeërs van 70 jaar en ouder September 2013 Gebruik, bekendheid en draagvlak voor de gratis 70+ pas Een onderzoek onder Enschedeërs

Nadere informatie

Fietsbeleid bij werkgevers. Enquêteresultaten

Fietsbeleid bij werkgevers. Enquêteresultaten Fietsbeleid bij werkgevers Enquêteresultaten Fietsbeleid bij werkgevers Enquêteresultaten Datum 19 april 2017 Opgesteld door Roel Lenoir Postadres: Jean Francois van Royenweg 11 2597 NV Den Haag E-mail:

Nadere informatie

Verbeteren van de bereikbaarheid in de regio Haaglanden

Verbeteren van de bereikbaarheid in de regio Haaglanden Campagnevoorbeeld: Tijdreizen Utrecht, 18 januari 2010 1 Inleiding In deze notitie is een korte beschrijving gegeven van de campagne Tijdreizen. Aan het eind van dit document staat het campagnemateriaal.

Nadere informatie

Werkgeversonderzoek Spitsmijden in de trein

Werkgeversonderzoek Spitsmijden in de trein Werkgeversonderzoek Spitsmijden in de trein Janiek de Kruijff TNO Janiek.deKruijff@tno.nl Diana Vonk Noordegraaf TNO en TU Delft Diana.VonkNoordegraaf@tno.nl Tanja Vonk TNO Tanja.Vonk@tno.nl Bijdrage aan

Nadere informatie

Wachttijden in de ziekenhuiszorg

Wachttijden in de ziekenhuiszorg Wachttijden in de ziekenhuiszorg Nederlandse Zorgautoriteit Fenneke Vegter, Guda Kay 16-12-2016 Project: Z8461 Onderzoek naar de houding van patiënten ten aanzien van de wachttijden in de ziekenhuiszorg,

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek naar banenruil in Nederland bij werknemers en werkgevers. Multiscope Banenruil.nl April 2014

Samenvatting onderzoek naar banenruil in Nederland bij werknemers en werkgevers. Multiscope Banenruil.nl April 2014 Samenvatting onderzoek naar banenruil in Nederland bij werknemers en werkgevers Multiscope Banenruil.nl April 2014 Conclusies werknemers» Het is duidelijk dat er veel winst valt te behalen in vermindering

Nadere informatie

Grafiek 12.1a Soorten vervoermiddelen waar Leidenaren over beschikken, in procenten van alle Leidenaren 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 12.1a Soorten vervoermiddelen waar Leidenaren over beschikken, in procenten van alle Leidenaren 0% 25% 50% 75% 100% 12 VERVOERMIDDELENKEUZE De afdeling Ruimte- en Milieubeleid wil graag weten over welke vervoermiddelen de Leidenaren beschikken en welke zij voor verschillende doeleinden gebruiken. Daarnaast is de gemeente

Nadere informatie

Bijlage 8. Enquête. Analyse- en Oplossingsrichtingenfase MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag

Bijlage 8. Enquête. Analyse- en Oplossingsrichtingenfase MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag Bijlage 8 Enquête Analyse- en Oplossingsrichtingenfase MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag documenttitel: BIJLAGE 8 ENQUÊTE ANALYSE- EN OPLOSSINGSRICHTINGENFASE MIRT-ONDERZOEK BEREIKBAARHEID

Nadere informatie

Twents Mobiliteitsmanagement

Twents Mobiliteitsmanagement Twents Mobiliteitsmanagement Josine Reijnhoudt (Arcadis, Twente Mobiel) Janet van Delden (Arcadis, Twente Mobiel) Kim Wolterink (Regio Twente) Samenvatting De projectorganisatie Twente Mobiel is samen

Nadere informatie

Mobiliteitsonderzoek

Mobiliteitsonderzoek informatie Gemeente Zwolle Onderzoek & Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 538 8000 AM Zwolle Telefoon (038) 498 2486 www.zwolle.nl Mobiliteitsonderzoek Hoe reizen de Zwollenaren naar hun bestemming

Nadere informatie

GEDRAGSMETING BETER BENUTTEN 2015

GEDRAGSMETING BETER BENUTTEN 2015 Rapport GEDRAGSMETING BETER BENUTTEN 2015 Ministerie van Infrastructuur en Milieu November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/170

Nadere informatie

Woon-werkverkeer Stadspeiling en AmersfoortPanel 2010

Woon-werkverkeer Stadspeiling en AmersfoortPanel 2010 Woon-werkverkeer Stadspeiling en AmersfoortPanel 2010 Gemeente Amersfoort Sector Dienstverlening, Informatie en Advies (DIA) Onderzoek en Statistiek Zwaantina van der Veen Ben van de Burgwal Uitgave en

Nadere informatie

Burgerpanel Zeewolde. Inleiding. Centrum Zeewolde. Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde. Januari 2012

Burgerpanel Zeewolde. Inleiding. Centrum Zeewolde. Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde. Januari 2012 Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde Januari 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 1 e peiling met het nieuwe burgerpanel van Zeewolde.

Nadere informatie

XI. Panelonderzoek: Invloed forensen op het huishouden, Werken aan de weg

XI. Panelonderzoek: Invloed forensen op het huishouden, Werken aan de weg XI. Panelonderzoek: Invloed forensen op het huishouden, Werken aan de weg Het elfde panelonderzoek is een regionaal panelonderzoek. Sinds enige jaren wordt in het kader van Metropoolregio Amsterdam in

Nadere informatie

Juiste richting 27,6% Verkeerde richting 49,3% Geen mening 23,1%

Juiste richting 27,6% Verkeerde richting 49,3% Geen mening 23,1% MEMO NAAM Achmea T.A.V. Marjanne Mulder, Evelyn Peters VAN Hans Anker, Tessa Cramer TELEFOON 020 520 52 80 BETREFT Conclusies maatschappij monitor mobiliteit DATUM 05.05.2011 PAGINA 1 van 9 Achmea Maatschappelijke

Nadere informatie

Buurt- en dorpsenquête Openbaar vervoer

Buurt- en dorpsenquête Openbaar vervoer Buurt- en dorpsenquête 2009 Openbaar vervoer Buurt- en dorpsenquête 2009 Openbaar vervoer In juni 2009 hebben 7.250 inwoners van 18 jaar en ouder een uitgebreide vragenlijst ontvangen in het kader van

Nadere informatie

Resultaten fietsenquête

Resultaten fietsenquête Resultaten fietsenquête Geslacht 16% meer mannen dan vrouwen hebben deze enquête beantwoord. 1 Leeftijd Minder jonge mensen hebben de enquête ingevuld. Zij zijn dus ondervertegenwoordigd in de resultaten

Nadere informatie

Fietsparkeren in Leiden

Fietsparkeren in Leiden Fietsparkeren in Leiden peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 12 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

Inspiratiebijeenkomst Duurzame mobiliteit. Programma:

Inspiratiebijeenkomst Duurzame mobiliteit. Programma: Inspiratiebijeenkomst Duurzame mobiliteit Jacco Buisman, directeur Movares, Zijn persoonlijke ervaringen met het low car diet. Programma: Geert Kloppenburg, projectleider duurzame mobiliteit van Urgenda

Nadere informatie

Evaluatie reisinformatie Noord-Brabant

Evaluatie reisinformatie Noord-Brabant Evaluatie reisinformatie Noord-Brabant Matthijs Dicke-Ogenia Goudappel Coffeng mdicke-ogenia@goudappel.nl Michael van Egeraat Provincie Noord Brabant mvegeraat@brabant.nl Bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch

Nadere informatie

Vaakgestelde vragen van werkgevers Fietsactie 2014 versie 1 mei 2014

Vaakgestelde vragen van werkgevers Fietsactie 2014 versie 1 mei 2014 Vaakgestelde vragen van werkgevers Fietsactie 2014 versie 1 mei 2014 De Fietsactie 2014 op hoofdlijnen: Een medewerker die vaak naar het werk fietst, vraagt zijn/haar collega-automobilist mee te doen aan

Nadere informatie

Rotterdamse ambtenaren onderweg

Rotterdamse ambtenaren onderweg Rotterdamse ambtenaren onderweg Het reisgedrag van de medewerkers van het concern Rotterdam in het kader van woon-werkverkeer en dienstverkeer Frans Moors Rotterdamse ambtenaren onderweg Het reisgedrag

Nadere informatie

Rondetafelgesprekken Fiets filevrij. Wat vinden de huidige fietsers van de (toekomstige) snelfietsroutes? Analyse enquêtes nulmetingen

Rondetafelgesprekken Fiets filevrij. Wat vinden de huidige fietsers van de (toekomstige) snelfietsroutes? Analyse enquêtes nulmetingen Rondetafelgesprekken Fiets filevrij Wat vinden de huidige fietsers van de (toekomstige) snelfietsroutes? Analyse enquêtes nulmetingen Januari/februari 2013 Bart Christiaens (SOAB Adviseurs) Nulmeting snelfietsroutes

Nadere informatie

Onderzoek leerlingenvervoer

Onderzoek leerlingenvervoer Onderzoek leerlingenvervoer Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek en Statistiek mei 2014 2 Samenvatting De gemeente vindt het belangrijk dat er bij leerlingen die naar het speciaal onderwijs gaan

Nadere informatie

Figuur 1: Type zorg waarvoor men naar het buitenland ging (N=145)

Figuur 1: Type zorg waarvoor men naar het buitenland ging (N=145) Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding worden gebruikt (R. Bes, S. Wendel, E. Curfs & J. de Jong). Ervaringen met zorg in het buitenland positief, Factsheet.

Nadere informatie

Onderzoek Tariefwijziging NS

Onderzoek Tariefwijziging NS Onderzoek Tariefwijziging NS 25 april 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek deden 16.367 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Hiervan reizen 1077 mensen minstens 1x per week met de trein naar

Nadere informatie

Rapport bereikbaarheid BZO

Rapport bereikbaarheid BZO Rapport bereikbaarheid BZO 1 Voorwoord Via het Ondernemers Trefpunt zijn wij in contact gekomen met VBZO. Er is ons gevraagd een onderzoek uit te voeren voor deze bedrijvenvereniging inzake de bereikbaarheid

Nadere informatie

Onderzoek Bereikbaarheid Cronjéstraat

Onderzoek Bereikbaarheid Cronjéstraat Onderzoek Bereikbaarheid Cronjéstraat Gemeente Haarlem (Onderzoek en Statistiek, dr. J.M. Kersloot ) Datum: 11 december 2012 1. Aanleiding Bij de gemeente Haarlem leeft de vraag in welke mate het winkelend

Nadere informatie

Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen

Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen Vervoervisie Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen Het aantal huishoudens in de regio Amsterdam neemt tot 2040 met circa 270.000 toe. Hiermee neemt ook de economische bedrijvigheid en de

Nadere informatie

Hoofdstuk 13 Luchtkwaliteit

Hoofdstuk 13 Luchtkwaliteit Hoofdstuk 13 Luchtkwaliteit Samenvatting Ruim één op de drie Leidenaren maakt zich wel eens zorgen over de luchtkwaliteit. Dit aandeel is vergelijkbaar met vorig jaar, maar is lager dan in 2008. Bewoners

Nadere informatie

Resultaten Monitor Mobiliteitsmanagement 2009-2010

Resultaten Monitor Mobiliteitsmanagement 2009-2010 Resultaten Monitor Mobiliteitsmanagement 2009-2010 Stadsregio Arnhem Nijmegen Datum 20 augustus 2010 Kenmerk SR020 MuConsult B.V. Postbus 2054 3800 CB Amersfoort Tel. 033 465 50 54 Fax 033 461 40 21 E-mail

Nadere informatie

Bedrijven over woon-werkverkeer nu en in de toekomst De resultaten van een landelijk onderzoek

Bedrijven over woon-werkverkeer nu en in de toekomst De resultaten van een landelijk onderzoek 5)x- 83 A/linisterie van Verkeer en Waterstaat Bedrijven over woon-werkverkeer nu en in de toekomst De resultaten van een landelijk onderzoek SI 3 V*v A Bedrijven over woon-werlcverkeer nu en in de toekomst

Nadere informatie