ONLINE VIDEO MONITOR 2013 CUSTOMER TOUCHPOINT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONLINE VIDEO MONITOR 2013 CUSTOMER TOUCHPOINT"

Transcriptie

1 2013 CUSTOMER TOUCHPOINT

2 1. INLEIDING 2

3 1A. RESPONDENTEN Distributiematerialen onderzoek Het onderzoek voor de Online Video Monitor is in december 2012 uitgevoerd onder de lezers van Marketingfacts. De respondenten zijn verworven via: De facebookpagina van Marketingfacts De website van Marketingfacts De nieuwsbrief van Marketingfacts Het grootste aantal respondenten is via de nieuwsbrief verworven. Als incentive gaf Quadia aan iedere 100 ste respondent die de vragenlijst in z n geheel invulde, een ipad Mini cadeau. In totaal vulden ruim 382 marketeers de vragenlijst volledig in. De steekproef geeft inzicht in de meningen en ervaringen van marketeers ten aanzien van online video en is voldoende groot om betrouwbare uitspraken te doen. 3

4 1B. SAMENVATTING ALGEMEEN 72% van de marketeers geeft aan wel eens online video in te zetten. 28% van de marketeers zegt dit niet eerder te hebben gedaan. 57% van deze marketeers heeft tot en met 3 jaar ervaring met online video. Een relatief kleine groep (6%) heeft 10 jaar of meer ervaring met online video. VIDEOPRODUCTIE De marketeers met ervaring met online video hebben dit vooral met on-demand video (69%). Live video blijft met 27% nog achter. 63% van de marketeers besteedt de ontwikkeling van videoproducties wel eens uit aan externe partijen. 32% van de videoproducties is binnen het eigen bedrijf ontwikkeld. DOELEN Online video wordt het meest ingezet voor de 1. Verrijking van de eigen website (60%) 2. Advertising (50%) 3. Interne communicatie (32%) Marketeers met minder dan 2 jaar ervaring met online video, zetten video in minder mate in voor interne communicatie (23%) dan marketeers met meer dan 2 jaar ervaring (42%). De belangrijkste doelen die men wil bereiken met online video zijn: Informeren van de doelgroep (71%), verhogen van de naamsbekendheid (55%) en branding (46%). Een opvallende uitkomst is dat slechts 32% van de marketeers bij de inzet van online video ook daadwerkelijk concrete doelstellingen opstelt. Van de groep die daadwerkelijk concrete doelstellingen opstelt, geeft 52% aan niet te weten of de gestelde doelstelling en ook daadwerkelijk behaald zijn. De markteers vinden het aantal views de belangrijkste parameter voor het bepalen van de effectiviteit van online video. Deze wordt gevolgd door de gemiddelde kijkduur, het aantal unieke kijkers en het conversieratio. DISTRIBUTIE De eigen website is het meest gebruikte kanaal voor de verspreiding van online video (88%). Daarnaast wordt online video het meest verspreid via YouTube (79%) en Social Media (63%). BELANG & TEVREDENHEID Als de respondenten hun laatste online videoproject in gedachte nemen, blijkt dat zij het meest tevreden zijn over het gebruiksgemak van het videoplatform en de multi device afspeelbaarheid van de video. De brandingsmogelijkheden van de player en vooral de vindbaarheid van de video s scoren beduidend lager. Uit onderzoek naar de mate van belangrijkheid blijkt dat respondenten de meeste waarde hechten aan de multi device afspeelbaarheid van video s, gevolgd door de meetbaarheid van de prestaties van video en de vindbaarheid van de video (SEO). KENNISNIVEAU Onder marketeers is het kennisniveau op het gebied van video marketing strategie en video distributie het hoogst. 45% van de marketeers geeft aan dat zijn of haar kennisniveau van video SEO (zeer) laag is. TOEKOMST 84% van de marketeers geeft aan dat online video de komende 2-3 jaar belangrijker wordt in hun eigen digitale strategie. Van de marketeers die eerder online video in hebben gezet geeft zelfs 90% aan dat het een steeds belangrijker onderdeel wordt van de digitale strategie. 89% van de marketeers met ervaring met online video geeft aan het komende jaar weer online video in te zetten. Van de marketeers die niet eerder online video hebben ingezet geeft 45% aan dit het komende jaar wel te gaan doen. Dit ondersteunt de stelling dat online video een steeds belangrijker onderdeel van de online strategie van marketeers wordt. 4

5 2. RESULTATEN 5

6 2A. ERVARING MET ONLINE VIDEO 72% van de marketeers zegt wel eens online video in te zetten. 28% van de marketeers geeft aan dit niet eerder te hebben gedaan. De grootste groep marketeers (57%) geeft aan tot en met 3 jaar ervaring te hebben met online video. Een kleine groep (6%) heeft 10 jaar of meer ervaring met online video. 72% van de deelnemers heeft wel eens online video ingezet. De grootste groep marketeers heeft tot 3 jaar ervaring met online video. Heeft u of uw organisatie wel eens online video ingezet? (n=382) 30% 25% Hoeveel jaar heeft u reeds ervaring met de zakelijke toepassing van online video? (n=276, Gemiddelde= 3,5 jaar) 25% Nee 28% 20% 19% 18% 15% 12% Ja 72% 10% 10% 6% 5% 1% 0% tot 9 10 of meer 6

7 2B. MET WELKE VORM ERVARING De marketeers met ervaring met online video hebben dit vooral met ondemand video (69%). Live video blijft met 27% nog achter. 63% van de marketeers besteedt de ontwikkeling van videoproducties wel eens uit aan externe partijen. 32% van de videoproducties is binnen het eigen bedrijf ontwikkeld. 27% heeft ervaring met Live Video. Met welke vorm van online video heeft u of uw organisatie ervaring? (n=276) 32% van de marketeers heeft videoproducties enkel binnen het bedrijf zelf ontwikkeld. Besteedt u de ontwikkeling van videoproducties uit aan derden of verzorgt uw bedrijf die zelf? (n=276) On-demand 69% Geen idee 4% Live 27% Beide 31% Binnen bedrijf zelf ontwikkeld 32% Geen idee 26% Uitbesteed 32% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 7

8 2C. WIE REALISEERDE DE PRODUCTIES? Met name live-producties worden vaak uitbesteed aan externe partijen. 67% besteed deze productievorm uit, tegenover 33% die het zelf produceert. De uitbestede producties worden uitgevoerd door videoproducenten (73%), reclamebureaus (35%), online marketing agencies (18%) of animatiestudio s (17%). Live producties worden vaker uitbesteed aan externe partijen. Met welke vorm van online video heeft u of uw organisatie ervaring? 73% van de marketeers die videoproducties uitbesteden, doen dit bij een videoproducent. Wat voor type bedrijven realiseerde voor u de prefesionele videoproducties? (n=174) On-demand 44% 56% Videoproducent Reclamebureau 35% 73% Live 33% 67% Uitbesteed Zelf Online marketing agency Animatiestudio 18% 17% Geen idee 33% 68% Evenementenbureau 7% Anders, namelijk: 12% 0% 20% 40% 60% 80% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 8

9 MOTIEVEN GEEN ONLINE VIDEO INGEZET Aan de personen die niet eerder online video hebben ingezet zijn 6 stellingen voorgelegd. De eerste 4 stellingen hebben betrekking op prijs, complexiteit, meetbaarheid en effectiviteit. Stelling 5 en 6 zijn meer praktisch van aard. Slechts 9% geeft aan online video te weinig effectief te vinden. 53% van de personen die geen online video hebben ingezet geven aan het produceren van video duur te vinden. Daarnaast vindt 48% het produceren van video ingewikkeld en moeilijk. 32% vindt de effectiviteit van online video moeilijk te meten. Opvallend is dat slechts 9%, van de marketeers die online video niet hebben ingezet aangeeft online video weinig effectief te vinden. Produceren van video is duur Produceren van video is ingewikkeld / moeilijk De effectiviteit van video is moeilijk te meten In welke mate bent u het met de onderstaande stellingen eens dan wel oneens? (n=106) 2%# 20% 24% 50% 3% 2%# 26% 24% 46% 2% 8%# 39% 21% 29% 3% Gemiddelde ,32 3,20 2,81 Video is te weinig effectief Wij kunnen geen video op de website plaatsen Ik heb online video nog nooit overwogen 16%# 47% 29% 9% 0% 42%# 32% 14% 8% 3% 23%# 28% 22% 22% 4% 2,31 1,98 2,57 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Quote: Ik ben nog te onbekend met de mogelijkheden van online video. Het leeft binnen onze organisatie ook nog onvoldoende. Helemaal oneens Oneens Neutraal Een Helemaal eens 9

10 3A. REDEN VAN INZET ONLINE VIDEO Online video wordt het meest ingezet voor de 1. Verrijking van de eigen website (60%) 2. Advertising (50%) 3. Interne communicatie (32%) Marketeers met minder dan 2 jaar ervaring met online video zetten video in minder mate in voor interne communicatie (23%), dan marketeers met meer dan 2 jaar ervaring (42%). Online video wordt het meest ingezet voor verrijking van de website, advertising en interne communicatie. Verrijking website Waarvoor heeft u of uw organisatie online video ingezet? (n=276) 60% Advertising 50% Interne communicatie 32% E-commerce 25% E-learning 23% Customer services 19% HRM / Recruitment 10% Investor relations 7% Quote: Wij zetten online video in voor content marketing Anders, namelijk: 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 10

11 3B. DOEL VAN INZET ONLINE VIDEO De belangrijkste doelen die men wil bereiken met de inzet van online video zijn: 55% zet online video in voor het verhogen van de naamsbekendheid. 1. Informeren van de doelgroep (71%) 2. Verhogen van de naamsbekendheid (55%) 3. Branding (46%) 4. Kennisoverdracht (45%) 5. Sales (34%) 6. Leadgeneratie (30%) Het informeren van uw doelgroep Wat is het doel dat u wilt bereiken met online video? (n=276) 71% Verhogen van de naamsbekendheid 55% Branding 46% Kennisoverdacht 45% Sales 34% Leadgeneratie 30% Verhogen van betrokkkenheid van de werknemers 18% Klanttevredenheid verhogen 16% Zoekmachine optimalisatie 11% Kostenbesparing 6% Quote: Wij gebruiken online video om het gedrag en houding van onze bezoeker te veranderen Anders, namelijk: 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 11

12 4A. STELT U OOK CONCRETE DOELEN OP? Een opvallende uitkomst is dat slechts 32% van de marketeers bij de inzet van online video ook daadwerkelijk concrete doelstellingen opstelt. Van de groep marketeers die meer dan 2 jaar ervaring met online video heeft, stelt 39% concrete doelen vast. Van de groep die daadwerkelijk concrete doelstellingen opstelt, geeft 52% aan niet te weten of de gestelde doelstelling ook daadwerkelijk zijn bereikt. 32% stelt concrete doelstellingen op voor online video. Stelt u of uw organisatie concrete doelstellingen op als u online video inzet? (n=276) Geen idee 7% Ja 32% Nee 60% Stelt u of uw organisatie concrete doelen op als u online video inzet? Ja 22% 39% In hoeveel procent van de projecten behaalt u of uw organisatie deze doelstellingen? (n=88) Nee 57% 71% > 2 jaar ervaring <=2 jaar ervaring Geen idee 4% 7% Geen idee 52% Percentage: 48% 0% 20% 40% 60% 80% 12

13 4B. PARAMETERS VOOR BEOORDELING EFFECTIVITEIT De meest gebruikte parameters voor de beoordeling van de effectiviteit is het aantal views / bereik. We zien dat marketeers met meer dan 2 jaar online video ervaring vaker de parameters gemiddelde kijkduur, het aantal unieke kijkers en het conversieratio gebruiken. Het aantal views is op dit moment de meest gebruikte parameter voor de beoordeling van de effectiviteit. Wat is/zijn de parameter(s) waarop u effectiviteit van online video beoordeelt?(n=88) Wat is/zijn de parameter(s) waarop u effectiviteit van online video beoordeelt? Aantal views / bereik 86% Aantal views / bereik 86% 88% Gemiddelde kijkduur 64% Gemiddelde kijkduur 56% 73% Aantal unieke kijkers 52% Aantal unieke kijkers 44% 59% Conversieratio 37% Conversieratio 28% 43% Gemiddelde waardering 24% Gemiddelde waardering 20% 23% Start / impressieratio 17% Start / impressieratio 8% 25% Andere parameter, namelijk: 7% Een andere parameter, namelijk: 0% 14% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% > 2 jaar ervaring <=2 jaar ervaring 13

14 4C. DE BELANGRIJKSTE PARAMETERS Marketeers geven aan dat het aantal views/ bereik de belangrijkste parameter is om de effectiviteit van online video te bepalen. Van belangrijk naar minder belangrijk Het aantal views wordt als de belangrijkste parameter gezien, gevolgd door de gemiddelde kijkduur. 1. Aantal views / bereik 2. Gemiddelde kijkduur 3. Aantal unieke kijkers 4. Conversieratio 5. Gemiddelde waardering van bezoekers 6. Start / impressieratio Wat is naar uw mening het belang van de onderstaande parameters om de effectiviteit van online video te beroordelen? (n=382) Gemiddelde 2012 Aantal views / bereik 3% 10% 60% 27%! 4,11 0%$ Gemiddelde kijkduur 5% 14% 58% 23%! 3,98 Conversieratio 1%$6% 26% 41% 27%! 3,87 Aantal unieke kijkers 1%$4% 13% 66% 16%! 3,93 Gemiddelde waardering (rating bezoekers) 1%$8% 23% 50% 18%! 3,78 Start / impressieratio! 3,69 1%$6% 29% 49% 14% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Heel onbelangrijk Onbelangrijk Noch belangrijk / Noch onbelangrijk Belangrijk Heel belangrijk 14

15 5. DISTRIBUTIE De eigen website is het meest gebruikte kanaal voor de verspreiding van online video (88%). Daarnaast wordt online video het meest verspreid via Youtube (79%) en Social Media (63%). Na de eigen website is YouTube het meest gebruikte kanaal voor de distributie van online video s. Via welke kanalen zorgt u of uw organisatie voor de distributie van online video's? (n=196) De eigen website 87% YouTube 78% Social media (ex. YouTube) 61% De website van een mediapartner / publisher 28% Intranet 27% Website van businesspartners 17% 0% Anders, namelijk: 9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 15

16 6. KENNISNIVEAU Onder marketeers is het kennisniveau op het gebied van video marketing strategie en video distributie het hoogst. Van hoog naar minder hoog kennisniveau: 1. Video marketing strategie 2. Video distributie 3. Video productie 4. Video editing 5. Video SEO 6. Video Technology & Software 7. Live Video (webcast/webtv) Video marketing strategie Het kennisniveau van Video SEO en Live Video blijft achter t.o.v. de andere onderwerpen. Wat is naar uw mening uw kennisniveau m.b.t. de onderstaande onderwerpen (n=382) 6%$ 24% 40% 22% 8% Gemiddelde ,03 Video SEO 13%$ 32% 33% 17% 5% 2,69 Video productie 13%$ 24% 31% 23% 10% 2,92 Video editing 14%$ 28% 28% 19% 11% 2,83 Video Technology & Software 16%$ 30% 29% 17% 7% 2,69 Live Video (webcast / webtv) 19%$ 34% 32% 13% 4% 2,49 Video distributie 10%$ 21% 35% 26% 8% 3,01 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zeer laag Laag Noch laag / Noch hoog Hoog Zeer Hoog 16

17 7A. TEVREDENHEID LAATSTE ONLINE VIDEOPROJECTEN Wanneer de respondenten hun laatste online videoproject in gedachte nemen, blijkt dat zij het meest tevreden zijn over het gebruiksgemak van het videoplatform en de multi device afspeelbaarheid van de video. De respondenten waren het minst tevreden over de vindbaarheid van de video en de brandingsmogelijkheden van de Video Player. De brandingsmogelijkheden van de player en vooral de vindbaarheid van de video s scoren beduidend lager. Van tevreden naar minder tevreden: De meetbaarheid van de prestaties van de video's Neem uw laatste online video project in gedachten. Hoe tevreden was u over: (n=276) 3%# 14% 32% 46% 5% Gemiddelde ,37 1. Het gebruiksgemak van het videoplatform 2. Multi device afspeelbaarheid 3. De impact van video t.o.v. meer traditionele media 4. De prijs van de videoproducties 5. De meetbaarheid van de prestaties van video 6. De brandingsmogelijkheden van de player 7. De vindbaarheid de video (SEO) De prijs van de videoproducties De vindbaarheid van uw video (SEO) 1%# 21% 36% 35% 7% 3,26 Impact van de video's t.o.v. meer traditionele media De brandingsmogelijkheden van de player 1%# 14% 37% 34% 14% 0%#10% 38% 38% 13% 1%# 14% 44% 32% 8% 3,47 3,53 3,32 Het gebruiksgemak van het videoplatform Multi device afspeelbaarheid van video's 1%#7% 30% 50% 12% 2%# 7% 34% 41% 16% 3,65 3,62 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zeer ontevreden Ontevreden Neutraal Tevreden Zeer tevreden 17

18 7B. HOE BELANGRIJK VINDT U Uit onderzoek naar de mate van belangrijkheid blijkt dat respondenten de meeste waarde hechten aan de multi device afspeelbaarheid van video s. Multi device afspeelbaarheid en de meetbaarheid van de prestaties van video zijn het belangrijkst. Van belangrijk naar minder belangrijk: 1. Multi device afspeelbaarheid 2. De meetbaarheid van de prestaties van video 3. De vindbaarheid de video (SEO) 4. De impact van video t.o.v. meer traditionele media 5. Het gebruiksgemak van het videoplatform 6. De prijs van de videoproducties 7. De brandingsmogelijkheden van de player De meetbaarheid van de 1% 0%# 11% 59% 29% prestaties van de video's De prijs van de videoproducties Hoe belangrijk vindt u: (n=382) 0%# 20% 63% 17% Gemiddelde 2012 De vindbaarheid van uw video (SEO) 1%# 3% 14% 53% 29% 4,07 4,15 3,95 Impact van de video's t.o.v. meer traditionele media De brandingsmogelijkheden van de player Het gebruiksgemak van het videoplatform Multi device afspeelbaarheid van video's 0%# 2% 18% 55% 25% 1%# 11% 30% 45% 13% 0%# 3% 17% 55% 25% 0%# 9% 41% 49% 4,03 3,57 4,00 4,40 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Heel onbelangrijk Onbelangrijk Noch belangrijk / Noch onbelangrijk Belangrijk Heel belangrijk 18

19 7C. TEVREDENHEID VS BELANGRIJKHEID In deze matrix is de tevredenheid van de marketeers afgezet tegen de mate van belang. De oranje assen zijn de gemiddelde score op tevredenheid en belangrijkheid. Multi device afspeelbaarheid is voor marketeers zeer belangrijk. We zien dat marketeers ook boven gemiddeld tevreden zijn over hun ervaringen met de verschillende players in hun meest recente projecten. Uit de matrix valt ook op te maken dat de meetbaarheid van de prestaties van online video s en de vindbaarheid van de video (SEO) bovengemiddeld belangrijk worden gevonden. Echter scoren deze onderdelen op tevredenheid in recente projecten nog onder gemiddeld. Mate van belangrijkheid BELANGRIJKHEID 4,5$ 4,4$ 4,3$ 4,2$ 4,1$ 4$ 3,9$ De meetbaarheid van de prestaties van de video's De vindbaarheid van uw video (SEO) 4,03 = gem. score belangrijkheid Impact van de video's t.o.v. meer traditionele media De prijs van de videoproducties Multi device afspeelbaarheid van video's Het gebruiksgemak van het videoplatform 3,8$ 3,7$ 3,6$ De brandingsmogelijkheden van de player 3,5$ 3$ 3,1$ 3,2$ 3,3$ 3,4$ 3,5$ 3,6$ 3,7$ 3,8$ 3,9$ 4$ 3,46= gem. score tevredenheid Tevredenheid TEVREDENHEID 19

20 8A. INZET ONLINE VIDEO KOMENDE 2-3 JAAR 84% van de marketeers geeft aan dat online video de komende 2-3 jaar belangrijker wordt in hun eigen digitale strategie. 84% van de marketeers geeft aan dat online video de komende 2-3 jaar belangrijker wordt in hun digitale strategie. Van de marketeers die eerder online video hebben ingezet, geeft zelfs 90% aan dat het een steeds belangrijker onderdeel wordt van de digitale strategie. Van de marketeers die niet eerder online video hebben ingezet, zegt 65% dat het de komende jaren toch een belangrijker onderdeel van hun strategie zal worden. In de komende 2-3 jaar wordt online video in mijn digitale strategie steeds belangrijker 3% 1%$ (n=382) 12% 46% 38% Gemiddelde 2012! 4,17 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% De komende 2-3 jaar wordt online video in mijn digitale strategie steeds belangrijker Eerder online video ingezet Nooit eerder online video ingezet 1% 8% 49% 41%# 0%# 5%# 8% 23% 34% 31%# 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Helemaal oneens Oneens Neutraal Een Helemaal eens 20

21 8B. INZET ONLINE VIDEO KOMENDE JAAR 89% van de marketeers met ervaring met online video geeft aan het komende jaar weer online video in te zetten. 45% van de marketeers die niet eerder online video hebben ingezet geven aan dit het komende jaar wel te gaan doen. Van de marketeers die niet eerder online video hebben ingezet geeft 45% aan dit het komende jaar wel te gaan doen. Dit ondersteunt de stelling dat online video een steeds belangrijker onderdeel van de online strategie van marketeers aan het worden is. (n=382) Gemiddelde 2012 Overweegt u om online video het komende jaar in te gaan zetten? 4% 2%$ 15% 34% 44%! 4,14 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Overweegt u om komende jaar online video weer in te zetten? Eerder online video ingezet Nooit eerder online video ingezet 2% 9% 37% 52%# 0%# 8%# 11% 37% 25% 20%# 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zeker niet Niet Neutraal Wel Zeker wel 21

22 9. ACHTERGROND 22

23 9A. ACHTERGROND: GESLACHT & LEEFTIJD 73% van de deelnemers is man. De gemiddelde leeftijd van de respondent is 33,5 jaar. Wat is uw geslacht? (n=382) Wat is uw leeftijd? (n=382, gemiddelde=33,5 jaar) 25% 23,2%% 20% 19,8%% Vrouw 27% 15% 16%% 13,5%% 12,7%% 10% 6,8%% Man 73% 5% 1,3%% 5,1%% 0,8%% 1,3%% 0%

24 9B. ACHTERGROND: BRANCHE Het grootste deel van de respondenten is werkzaam binnen de media / uitgeverij en de zakelijk dienstverlening. In welke branche bent u werkzaam? (n=382) Media/ uitgeverij 19% Dienstverlening zakelijk 17% ICT 12% Financiële instelling 5% Medisch/zorg 5% Dienstverlening overig Kunst/cultuur 4% 4% Groothandel/im- en Toerisme/recreatie 3% 3% Non-profit Onderwijs Detailhandel/winkel Kabel/internet/telefonie 2% 2% 2% 2% Horeca Overheid Bouw Industrie Transport en opslag Agrarisch Energie/gas/water 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% Anders, namelijk: 15% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 24

25 9C. ACHTERGROND: ORGANISATIE 68% van de respondenten is werkzaam binnen organisaties tot 100 personen. 52% van de organisaties opereert nationaal Hoeveel werknemers heeft uw organisatie? (n=382) 68% Is uw organisatie nationaal- of internationaal actief? (n=382) % % Internationaal 48% Nationaal 52% % > % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 25

26 CUSTOMER TOUCHPOINT Vijzelstraat HL Amsterdam E: