Tilburg en Kunst. Onderzoek Jongerenpanel Tilburg. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg. DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tilburg en Kunst. Onderzoek Jongerenpanel Tilburg. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg. DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013"

Transcriptie

1 Tilburg en Kunst Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013 Projectnummer 529 1

2 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1 Jongeren en kunst 6 2 Oordeel over aanwezige kunst in de openbare ruimte 9 3 Nieuwe kunst in de openbare ruimte 12 De Vragenlijst 15 2

3 Samenvatting In de vierde vragenlijst onder het Jongerenpanel Tilburg, die van 4 tot en met 20 november 2013 is uitgezet, hebben jongeren vragen gekregen over kunst in Tilburg. Naast een gerichte uitnodiging naar het jongerenpanel zijn de Tilburgse jongeren ook via een algemene link via Facebook e.d. uitgenodigd om de enquête in te vullen. In totaal hebben 242 jongeren meegewerkt aan het onderzoek, 218 jongeren die lid zijn van het panel en 24 jongeren die de enquête via de algemene link hebben ingevuld. De respons op het onderzoek onder de panelleden bedraagt 38%. Hier de belangrijkste resultaten: Jongeren vinden kunst mooi! Driekwart van de jongeren vindt kunst mooi, een kwart geeft vrijwel niets om kunst. Eén op de drie jongeren (36%) gaat wel eens naar een kunstmuseum, 41% vindt vooral kunst in de openbare ruimte mooi. Jongeren houden zowel alleen van moderne kunst (26%) of traditionele kunst (26%) als van beide kunstvormen (36%). De mate waarin kunst aanwezig is in de ouderlijke woning speelt een rol bij de mate waarin jongeren kunst waarderen evenals het soort kunst dat zij appreciëren. Daarnaast speelt leeftijd ook een duidelijke rol: hoe ouder jongeren zijn, hoe meer zij kunst waarderen en ook hoe breder de interesses worden. Jongeren hechten ook aan kunst in de openbare ruimte! Bijna de helft van de jongeren (44%) vindt kunst in de openbare ruimte belangrijk (33%) tot heel belangrijk (11%). Slecht 14% vindt dit helemaal niet belangrijk. De overgrote meerderheid vindt het ook goed dat de gemeente hier geld aan uitgeeft. Twee derde geeft echter aan dat dit met mate moet gebeuren. Jongeren zijn over het algemeen goed bekend met de Tilburgse kunstwerken! Het Draaiend Huis op de Hasseltrotonde is het meest bekend bij jongeren (89%), gevolgd door de Tilburgse Benkskes (85%), de Plekgedichten (84%) en Het Textielmuseum (81%). De Dansende Schildpadden is het enige kunstwerk dat Tilburgse jongeren duidelijk minder goed kennen (33%) De Tilburgse Benkskes en de Plekgedichten worden het meest gewaardeerd! Bijna twee derde van de jongeren vindt de Tilburgse Benkskes mooi. Ook de Plekgedichten worden gewaardeerd (55% mooi). Ook de overige kunstwerken in Tilburg worden beduidend vaker mooi dan niet mooi gevonden. Er is maar één kunstwerk dat de jongeren niet waarderen: het Draaiend Huis op de Hasseltrotonde. Bijna zes op de tien jongeren vindt dit kunstwerk niet mooi. Jongeren willen het liefst een opvallend, bijzonder kunstwerk in het centrum van de stad! De helft van de jongeren kiest voor een opvallend of bijzonder kunstwerk, waar mensen Tilburg van (gaan) kennen. Eén derde geeft de voorkeur aan meer kleinere kunstwerken. Het centrum van de stad geniet de voorkeur (65%) boven kunst in de woonwijken (14%). 3

4 Een deel van de jongeren wil meedenken over kunst in de openbare ruimte! Een kwart van de jongeren wil actief meedenken over kunst in de openbare ruimte en nog eens 20% twijfelt (weet niet). Jongeren geven de voorkeur aan het reageren op plannen of projecten (73%) boven het actief meedenken tijdens bijeenkomsten, waar 12% de voorkeur aan geeft. Jongeren hebben zelf de nodige ideeën over een nieuw te plaatsen kunstwerk in Tilburg! Naast een mooi kunstwerk moet kunst vooral nuttig zijn. Het moet een directe link hebben met Tilburg. Het moet veelkleurig zijn en vrolijkheid oproepen. De vormen zijn heel divers. Het centrum van de stad wordt het meest naar voren gebracht als locatie voor een kunstwerk, maar ook andere delen van Tilburg worden vaker genoemd. 4

5 Inleiding Van 4 tot en met 20 november 2013 is onder het Jongerenpanel van Tilburg voor de vierde keer een korte vragenlijst uitgezet. Deze keer was het onderwerp Kunst in Tilburg. Een gerichte uitnodiging is gestuurd naar 680 jongeren die deelnemen aan het Jongerenpanel van Tilburg. Een deel van de adressen bleek niet meer te kloppen (19), een deel bleek onbereikbaar via de mail (27). De jongeren die geen lid zijn van het panel zijn via verschillende kanalen uitgenodigd om ook de enquête in te vullen. In de vragenlijst komen verschillende onderwerpen over kunst aan de orde, zoals: in hoeverre zijn jongeren thuis in aanraking gekomen met kunst? Welke kunst heeft de voorkeur en hoe denken jongeren over kunst in de openbare ruimte? En willen zij hier eventueel bij betrokken worden? In totaal hebben 242 jongeren aan het onderzoek meegewerkt, 218 jongeren uit het jongerenpanel en 24 jongeren via een algemene link. De respons onder de panelleden bedraagt 38%. Een deel (16 jongeren) die de enquête via de algemene link hebben ingevuld, heeft zich aangemeld voor het jongerenpanel. Ruim een kwart van de respondenten uit het Jongerenpanel is 12 tot en met 16 jaar oud (28%), 24% is 17 tot en met 19 jaar en 48% 20 jaar en ouder. Ruim de helft van de vragenlijsten is ingevuld door een meisje (59%) en 41% door een jongen. Wat betreft het opleidingsniveau volgt de helft een WO-opleiding (37%) of een Hbo-opleiding (17%). De overige jongeren zitten nog op de middelbare school of volgen een VMBOopleiding (37%) of een Mbo-opleiding (9%). In de rapportage zijn de resultaten van deze vierde Jongerenpeiling weergegeven. Het gaat hierbij dus om de mening van de jongeren die hebben meegewerkt aan het onderzoek en niet om de mening van DE Tilburgse jongeren! Om deze reden wordt ook geen onderscheid gemaakt tussen panel- en niet-panelleden. In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de mate waarin jongeren thuis te maken hebben gekregen met kunst en welke kunst zij zelf appreciëren. De bekendheid met kunstwerken in de openbare ruimte vormt het onderwerp van hoofdstuk 2. In het laatste hoofdstuk wordt aandacht besteed aan het belang dat jongeren hechten aan kunst in de openbare ruimte, welke kunst hun voorkeur heeft en hoe groot hun bereidheid is om actief hierover mee te denken met de gemeente. 5

6 1 Jongeren en kunst Driekwart van de jongeren vindt kunst mooi Waardering voor kunst door jongeren (%) N=241 geeft vrijwel niets om kunst 23% vindt kunst mooi en gaat wel eens naar een kunstmuseum 37% vindt kunst mooi, maar vooral in openbare ruimte 40% Ruim één op de drie jongeren vindt kunst mooi en gaat ook wel eens naar een kunstmuseum. Een iets groter aandeel vindt kunst mooi, maar geniet vooral van kunst in de openbare ruimte. Zij gaan hiervoor liever niet naar een museum. Een kwart geeft aan vrijwel niets om kunst te geven. Waardering voor kunst door jongeren, naar leeftijd (%) N= t/m 16 jaar 20% 48% 32% 17 t/m 19 jaar 29% 48% 23% 20 jaar en ouder 47% 33% 20% vindt kunst mooi en gaat ook wel eens naar een museum vindt kunst mooi, maar vooral in de openbare ruimte geeft vrijwel niets om kunst De waardering voor kunst hangt duidelijk samen met leeftijd. Zo hebben jongeren van 12 tot en met 16 jaar de minste belangstelling voor kunst in onder andere musea (20%). Jongeren van 20 jaar of ouder hechten hier duidelijk meer belang aan (47%). Ook opleiding is van invloed op de waardering voor kunst. Zo hechten studenten die een universitaire opleiding volgen de meeste waarde aan kunst waarvoor men ook wel eens een museum bezoekt (51%). Van de jongeren die een Vmbo- of Mbo-opleiding volgen, geeft de helft vrijwel niets om kunst (beide 53%). 6

7 Rol van kunst in de inrichting van het ouderlijk huis (%) N=240 helemaal geen rol 14% grote rol 10% nauwelijks rol 40% enigszins een rol 36% De rol die kunst speelt in de inrichting van de ouderlijke woning kan iets zeggen over de wijze waarop jongeren aankijken tegen kunst. Bij circa de helft van de ouders speelt kunst enigszins (36%) of zelfs een grote rol (10%). Bij de overige ouders is dit nauwelijks (40%) tot helemaal niet (14%) het geval. Jongeren waarbij kunst een grote rol speelt in de inrichting van de ouderlijke woning, geven zelf ook beduidend meer om kunst. Zo zegt twee derde van hen kunst mooi te vinden en ook wel eens naar een museum te gaan. De rest van deze jongeren vinden kunst eveneens mooi, maar dan vooral in de openbare ruimte. Jongeren waar kunst helemaal geen rol speelt bij de inrichting van de ouderlijke woning, geven zelf ook vaker vrijwel niets om kunst (50%). Slechts een klein deel van hen vindt kunst mooi en gaat wel eens naar een museum (15%). Kunstvormen in de ouderlijke woning (%) N=109 moderne schilderijen 65% design meubels / voorwerpen 45% traditionele schilderijen 38% antieke meubels / voorwerpen 36% andere kunst 22% Jongeren, waarbij kunst thuis een grote of enigszins een rol heeft gespeeld, zijn vooral in aanraking gekomen met moderne kunst, zoals moderne schilderijen (65%) en design meubels of voorwerpen (45%). Bij ruim een derde van de jongeren gaat het om traditionele schilderijen en/of om antieke meubels of voorwerpen. Jongeren die aangeven dat ze thuis andere kunst hebben, wijzen vaker op beelden of speciale schilderijen, maar ook op muziek. 7

8 Kunstvormen die jongeren aanspreken (%) N=109 beide 36% moderne kunst 26% traditionele kunst 24% ik geef niets om kunst 14% Veel jongeren spreekt zowel moderne als traditionele kunst aan. Een kwart hecht meer aan traditionele kunst, eveneens een kwart aan moderne kunst, maar het grootste aandeel zegt dat beide vormen hen aanspreekt. Van de jongeren geeft 14% aan niets om kunst te geven. De aard van de kunst die ouders hebben, lijkt van invloed op de voorkeur die jongeren zelf hebben. Zo geeft 37% van de jongeren de voorkeur aan traditionele kunst van de ouders die traditionele schilderijen in huis hebben. Van de jongeren waarvan de ouders moderne schilderijen aan de muur hebben hangen, geeft 38% juist de voorkeur aan moderne kunst. Naarmate jongeren ouder worden en een hogere opleiding volgen, vindt men vaker beide vormen van kunst mooi. 8

9 2 Oordeel over aanwezige kunst in de openbare ruimte Jongeren hechten ook aan kunst in de openbare ruimte Waardering voor kunst in de openbare ruimte door jongeren (%) N=241 heel onbelangrijk 4% onbelangrijk 10% heel belangrijk 11% neutraal 42% belangrijk 33% Jongeren vinden kunst in de openbare ruimte duidelijk vaker (heel) belangrijk (44%) dan (heel) onbelangrijk (14%). Een groot deel (42%) staat neutraal tegenover kunst in de openbare ruimte. Ook hier is een relatie te zien met de rol die kunst bij de inrichting van de woning van de ouders speelt. Jongeren waarbij kunst een grote rol speelt bij de ouders vinden kunst in de openbare ruimte ook vaker (heel) belangrijk (74%). Jongeren waar dit bij de ouders totaal geen rol speelt, hechten ook minder belang aan kunst in de openbare ruimte (20% (heel) belangrijk). Oordeel over financiële bijdrage van de gemeente aan kunst in de openbare ruimte (%) N=239 hoeft de gemeente niet te doen 17% moet gemeente zeker doen 17% moet gemeente doen maar met mate 66% Jongeren staan positief tegenover een financiële bijdrage van de gemeente aan kunst in de openbare ruimte. Het merendeel is echter van mening dat dit met mate moet gebeuren (66%). Eén op zes jongeren geeft aan dat dit van het niet hoeft (17%). Ook hier speelt de mate waarin jongeren thuis in contact zijn geweest met kunst een rol. Van de jongeren waarbij kunst een grote rol speelt in de inrichting van de ouderlijke woning is iedereen van mening dat de gemeente dit moet doen, waarvan 35% geen beperking aangeeft in de mate waarin. Van de jongeren waarbij kunst geen enkele rol speelde, geeft 41% aan dat de gemeente voor hen niet hoeft te investeren in kunst in de openbare ruimte. 9

10 Bekendheid met en waardering voor verschillende kunstwerken in Tilburg (%) N=234 Tilburgse Benkskes 63% 16% 6% 15% Plekgedichten (op muren, trottoirs, bruggen etc.) 55% 21% 9% 16% Beeldje van Kruikezeiker (oude markt) 41% 24% 6% 29% Het Textielmuseum 41% 32% 8% 19% Museum De Pont 37% 25% 13% 25% Lantarenpalen rondom de Cityring 33% 25% 7% 35% Filmscherm bij Factorium 33% 24% 17% 26% Beeld van Meisje met schommel (Transvaalplein) 27% 18% 15% 40% Stalen zusters (tussen Schouwburg en Concertzaal) 18% 22% 17% 43% Bronzen Vrouwenbeeld (Helga Deentuin, Willemllstraat) 18% 20% 9% 53% Dansende Schildpadden (Muzentuin) 15% 12% 6% 67% Draaiend huis op de Hasselrotonde 11% 20% 58% 11% mooi neutraal niet mooi ken ik niet Niet alle jongeren kennen de voorgelegde kunstwerken in Tilburg even goed. De grootste bekendheid genieten het Draaiend Huis op de Hasseltrotonde (89%), de Tilburgse Benkskes (85%), de Plekgedichten (84%) en Het Textielmuseum (81%). De Dansende Schildpadden zijn het minst bekend bij de jongeren (33%). De overige kunstwerken zijn bij 57% tot 75% van de jongeren bekend. De Tilburgse Benkskes worden het meest gewaardeerd: 63% vindt ze mooi. De Plekgedichten nemen de tweede plaats in (55% mooi). Circa vier op de tien jongeren laten zich positief uit over het Beeldje van de Kruikezeiker, Het Textielmuseum en het Museum Pont. De Lantarenpalen rondom de Cityring en het Filmscherm bij Factorium worden door één op de drie jongeren mooi gevonden. Er is één kunstwerk wat jongeren duidelijk helemaal niet aanspreekt, namelijk het Draaiende Huis op de Hasseltrotonde. Bijna zes op de tien jongeren geven aan dit geen mooi kunstwerk te vinden. Naar geslacht valt op dat jongens het Museum De Pont minder mooi vinden. Meiden waarderen de Plekgedichten en de Dansende Schildpadden juist meer dan gemiddeld. De Plekgedichten zijn ook duidelijk meer in trek bij jongeren van 20 jaar of ouder. De Stalen Zusters spreken jongeren tot en met 16 jaar minder aan. 10

11 3 Nieuwe kunst in de openbare ruimte Jongeren geven de voorkeur aan een opvallend of bijzonder kunstwerk Voorkeur voor type kunstwerk (%) N=233 geen voorkeur 14% meer kleinere kunstwerken 35% een opvallend bijzonder kunstwerk 51% De helft van de jongeren geeft de voorkeur aan een opvallend of bijzonder kunstwerk, waar mensen Tilburg van kennen, boven meerdere kleine kunstwerken (35%). Van de jongeren kan 14% geen mening hierover geven. Jongens (59%) hechten meer aan een opvallend of bijzonder kunstwerk dan meiden (46%). Meiden zien liever meer kleinere kunstwerken (43%) dan jongens (23%). Plek waar kunstwerk moet komen (%) N=233 geen voorkeur 21% in de woonwijken 14% in het centrum van de stad 65% Qua locatie voor een kunstwerk prefereren de jongeren het centrum van de stad (65%). Een klein deel (14%) is van mening dat dit in de woonwijken zou moeten komen en de overige 21% heeft geen voorkeur. Hoe ouder, hoe sterker de voorkeur uitgaat naar het stadscentrum (82% van de 20-plusser tegenover 41% van de 12 tot en met 16-jarigen). 11

12 Bijdrage die jongeren willen leveren (%) N=233 heeft daar geen behoefte aan 55% wil actief meedenken 25% weet het niet 20% Een kwart van de jongeren wil actief meedenken over kunst in de openbare ruimte en nog eens 20% zegt dit nog niet te weten. Ruim de helft van de jongeren heeft geen behoefte hieraan. Wijze waarop jongeren willen meedenken (%) N=105 andere manier 14% deelnemen aan bijeenkomsten 12% reageren op plannen / projecten 74% Driekwart van de jongeren die willen meedenken, wil het liefst reageren op plannen of projecten die er zijn. Actief meedenken tijdens bijeenkomsten geniet de voorkeur van circa één op de tien jongeren die willen meedenken. Jongeren die een andere manier hebben genoemd, geven vaker aan dat beide opties voor hen spelen of zij willen zelf ideeën aandragen. Op de open vraag of jongeren zelf ideeën hebben voor nieuw te plaatsen kunst in Tilburg wordt een groot aantal verschillende ideeën naar voren gebracht. De volgende grote lijnen zijn uit deze veelheid aan ideeën naar voren gekomen: Het moet een connectie hebben met Tilburg (ambachten, historische personen e.d.) Het moet goed te begrijpen zijn door iedereen Het kunstwerk moet niet alleen mooi zijn maar ook nuttig (te gebruiken zijn) Een kleurrijk kunstwerk Een kunstwerk waar je vrolijk van wordt Een kunstwerk dat mensen samenbrengt Het feit dat Tilburg een universiteit heeft zou meegenomen moeten worden Het moet bijzondere kunst zijn Lokale of startende kunstenaars zouden een rol hierin kunnen spelen 12

13 Er worden verschillende soorten kunst naar voren gebracht, zoals: graffiti beelden wand fontein park interactieve kunst (kleuren, beweging) muurschilderingen Daarnaast wordt een groot aantal plekken genoemd, waaronder de volgende plekken: het centrum bij het station / spoorzone De heuvel De Reeshof Pieter Vredeplein Universiteit St. Annaplein Aan het Draaiende Huis wordt bij deze vraag vaak in negatieve zin gerefereerd. De piano s zien jongeren juist graag terugkeren in de stad Tilburg. 13

14 De vragenlijst De gemeente wil graag weten wat jongeren vinden van kunst in de openbare ruimte. In Tilburg kom je op verschillende plekken kunst tegen, bv. het beeld van het meisje met de schommel op het Transvaalplein in Oerle, maar ook de verschillende kunstzinnige banken. Wat vind JIJ nu van kunst in de openbare ruimte? Welke kunst vind je mooi? Moderne kunst, klassieke kunst? PRAAT MEE OVER KUNST IN TILBURG LAAT OOK JOUW MENING HOREN! Jongerenpanel over kunst in Tilburg De gemeente Tilburg is bezig met een verkenning voor nieuw beleid voor kunst in de openbare ruimte. Daarvoor wil ze o.a. de mening van jongeren gebruiken. Hoe kijken jongeren aan tegen kunst? Wat vinden ze van kunst in de openbare ruimte, waar moet die komen en willen jongeren actief meedenken hierover? 1. Welke uitspraak is het meest op jou van toepassing? Ik vind kunst mooi en ga ook wel eens naar een kunstmuseum Ik vind kunst mooi, maar vooral in de openbare ruimte, niet zozeer in een museum Ik geef vrijwel niets om kunst 2. In hoeverre speelt kunst bij jou thuis (ouderlijk huis) een rol bij de inrichting van het huis? Speelt grote rol Speelt enigszins een rol Speelt nauwelijks een rol door naar vraag 4 Speelt helemaal geen rol door naar vraag 4 3. Om wat voor kunst gaat het daarbij? (meer antwoorden mogelijk) Traditionele schilderijen Moderne schilderijen Antieke meubels / voorwerpen Design meubels / voorwerpen Andere kunst, namelijk 4. Welke kunst spreekt jou het meeste aan? Traditionele kunst Moderne kunst Beide Ik geef niets om kunst 14

15 5. In de openbare ruimte is ook vaak kunst te vinden. Hoe belangrijk vind je dat er kunst is te vinden in de openbare ruimte? Heel belangrijk Belangrijk Niet belangrijk maar ook niet onbelangrijk Onbelangrijk Heel onbelangrijk 6. Vind je het goed dat de gemeente geld uitgeeft aan kunst in de openbare ruimte? Ja, moet de gemeente zeker doen Ja, maar niet teveel / met mate Nee, hoeft de gemeente van mij niet te doen 7. Welke van de onderstaande kunstvormen in de openbare ruimte in Tilburg spreken jou aan? mooi neutraal niet mooi ken ik niet Museum De Pont Het Textielmuseum Draaiend huis op de Hasseltotonde Filmscherm bij Factorium Lantarenpalen rondom de Cityring Beeldje van Kruikezeiker (oude markt) Plekgedichten (op muren, trottoirs, bruggen etc.) Bronzen Vrouwenbeeld (Helga Deentuin, Willemllstraat) Beeld van Meisje met schommel (Transvaalplein) Stalen zusters (tussen Schouwburg en Concertzaal) Dansende Schildpadden (Muzentuin) Tilburgse Benkskes 8. Welke van de volgende twee opties heeft jouw voorkeur? Een opvallend of bijzonder kunstwerk waar mensen Tilburg van kennen Meer kleiner kunstwerken Geen voorkeur 9. Welke van de volgende twee opties heeft jouw voorkeur? Kunst in het centrum van de stad Kunst in de woonwijken Geen voorkeur 15

16 10. Vind je het leuk om zelf actief mee te denken over kunst in de openbare ruimte in Tilburg? Ja dat wil ik graag doen Weet niet Nee daar heb ik geen behoefte aan 11. Op welke manier zou je betrokken willen worden? Reageren op plannen/projecten die er zijn Actief meedenken tijdens bijeenkomsten Op een andere manier, namelijk Als jij een voorstel zou mogen doen voor nieuw te plaatsen kunst in Tilburg, wat zou je dan het liefste willen zien?.. 16

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Tilburg en Sport Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Tilburg en Sport Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Tilburg en Sport Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek Juli 2013 Projectnummer 529 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1 Stoppen

Nadere informatie

Jongerenparticipatie in Amersfoort

Jongerenparticipatie in Amersfoort Jongerenparticipatie in Amersfoort gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal november 2013 Samenvatting De gemeente wil Amersfoortse jongeren meer betrekken bij zaken die hen aangaan. We hebben via digitaal

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Evaluatie deelname burgerpanel November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015 / 164 Datum November 2015

Nadere informatie

De Grote (kleine) voicemail-poll

De Grote (kleine) voicemail-poll De Grote (kleine) voicemail-poll De Grote (kleine) voicemail-poll Maken mensen tegenwoordig nog gebruik van voicemail? En hoe staat men tegenover het gebruik van voicemails in het zakelijk verkeer? Mensen

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol 1 (19) Onderzoek Inwonerspanel Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 5 december kregen de panelleden van 12 tot en met 18 jaar (280 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN Gemeente Capelle aan den IJssel April 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival 1 (12) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 maart kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.155 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

Jongeren en alcohol. Ouders aan het woord. Resultaten Bewonerspanel septemberpeiling 2014. Utrecht.nl/volksgezondheid

Jongeren en alcohol. Ouders aan het woord. Resultaten Bewonerspanel septemberpeiling 2014. Utrecht.nl/volksgezondheid Jongeren en alcohol Ouders aan het woord Resultaten Bewonerspanel septemberpeiling 2014 Utrecht.nl/volksgezondheid 2 Inleiding Sinds 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens voor het in bezit hebben van alcohol

Nadere informatie

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08 Glazen Huis 2011 peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 08 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015

Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015 Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden ABN AMRO April 2015 Belastingteruggave 3 Sparen 7 Verantwoording onderzoek 12 2 Belastingteruggave Zicht

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen.

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen. Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 6: gemeenteraad juni 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 6 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De vragen gingen deze keer over

Nadere informatie

Beleving veiligheid. Onderzoek Jongerenpanel Tilburg. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg. DIMENSUS beleidsonderzoek April 2013

Beleving veiligheid. Onderzoek Jongerenpanel Tilburg. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg. DIMENSUS beleidsonderzoek April 2013 Beleving veiligheid Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek April 2013 Projectnummer 529 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1 Hoe

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015

Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015 Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden ABN AMRO April 2015 Vakantiegeld 3 Op vakantie 8 Verantwoording onderzoek 13 2 Vakantiegeld Zicht op geld April

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Lisette van Vliet: lisette.van.vliet@eenvandaag.

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Lisette van Vliet: lisette.van.vliet@eenvandaag. Onderzoek Sexting 7 april 2015 Over het onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 26 februari tot en met 9 maart 2015 deden 1852 jongeren mee, waaronder 961 middelbare scholieren. De uitslag is

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl OOG TV en Radio Marjolein Kolstein Laura de Jong Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud 1 Samenvatting 3 1. Inleiding 5 1.1 Aanleiding van het onderzoek 5 1.2 Doel van

Nadere informatie

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek Cultuurbeleving Junipeiling Bewonerspanel Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht van Cultuur Ontwikkelorganisatie Gemeente

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen Rapportage Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: 22 november 2013 Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies

Nadere informatie

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Rapportage Juli 2013 Meer informatie: info@wijzeringeldzaken.nl Samenvatting (1/3) 1. Veel 17-jarigen maken de indruk verstandig om te gaan

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

LEZERSONDERZOEK WESTVOORNAER

LEZERSONDERZOEK WESTVOORNAER LEZERSONDERZOEK WESTVOORNAER Gemeente Westvoorne Augustus 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017 / 160 Datum Augustus 2017

Nadere informatie

Inhoud Voorwoord Steekproefsamenstelling Resultaten Conclusies

Inhoud Voorwoord Steekproefsamenstelling Resultaten Conclusies Onderzoek Instagram Uitgevoerd door Scholieren.com in november 2015 Inhoud Voorwoord Steekproefsamenstelling Resultaten Conclusies Voorwoord Scholieren.com heeft haar bezoekers middels een enquête vragen

Nadere informatie

Wijkraadpleging 2006 Utrecht-Noordoost

Wijkraadpleging 2006 Utrecht-Noordoost Wijkraadpleging 2006 Utrecht-Noordoost Rapportage: DIMENSUS beleidsonderzoek Maart 2007 Projectnummer 265 Inhoud 1 Inleiding 2 2 Wat vinden bewoners het belangrijkste in Noordoost 3 3 Wijkspecifieke aspecten

Nadere informatie

Nederlanders aan het woord

Nederlanders aan het woord Nederlanders aan het woord Veteranen en de Nederlandse Veteranendag 2014 Trends, Onderzoek en Statistiek (TOS) Directie Communicatie Documentnummer: TOS-14-066a Belangrijkste inzichten Nederlander hecht

Nadere informatie

HET BURGERPANEL OVER CULTUUR

HET BURGERPANEL OVER CULTUUR HET BURGERPANEL OVER CULTUUR Gemeente Lansingerland December 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/217 Datum December 2016

Nadere informatie

JE CULTURELE ZELFPORTRET

JE CULTURELE ZELFPORTRET JE CULTURELE ZELFPORTRET Dit is het culturele zelfportret van Vul alles in hele antwoordzinnen in. Gebruik een ander lettertype of een andere kleur voor de antwoorden. Plak hier je pasfoto Film/tv 1 Ga

Nadere informatie

Jongeren & hun financiële verwachtingen

Jongeren & hun financiële verwachtingen Nibud, februari Jongeren & hun financiële verwachtingen Anna van der Schors Daisy van der Burg Nibud in samenwerking met het 1V Jongerenpanel van EenVandaag Inhoudsopgave 1 Onderzoeksopzet Het Nibud doet

Nadere informatie

Management summary Flitspeiling: vervroegde aanmelddatum, studiekeuzecheck en doorstroming.

Management summary Flitspeiling: vervroegde aanmelddatum, studiekeuzecheck en doorstroming. Management summary Flitspeiling: vervroegde aanmelddatum, studiekeuzecheck en doorstroming. Tussen 16 december 2013 en 1 januari 2014 heeft GfK voor het ministerie van OCW een flitspeiling uitgevoerd gericht

Nadere informatie

Panelonderzoek inwoners en openbaar groen

Panelonderzoek inwoners en openbaar groen Panelonderzoek inwoners en openbaar groen Gemeente Amersfoort Marlies Visser 2 juni 2015 De meeste panelleden zijn positief over het burgerinitiatief tot het opstellen van een Groenvisie. Men vindt over

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

Onderzoek Eenzaamheid onder jongeren

Onderzoek Eenzaamheid onder jongeren Onderzoek Eenzaamheid onder jongeren 1V Jongerenpanel 25 september 2014 Over dit onderzoek Aan dit onderzoek deden 1375 leden van het EenVandaag Jongerenpanel mee. Het onderzoek vond plaats van 19 september

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS)

Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS) 1 (13) Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS) Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 31 mei kregen de panelleden van 12 tot en met 16 jaar (89 personen) een e-mail met de vraag of zij

Nadere informatie

Buitenspelen 2013 Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt

Buitenspelen 2013 Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Inhoudsopgave 1 Opzet onderzoek 5 2 Buitenspelen 7 3 Favoriete speelplekken en spellen 13 4 Geschiktheid buurt voor buitenspelen 18 5 Wat maakt buitenspelen

Nadere informatie

Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout

Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout 0-meting burgerparticipatie en communicatie De gemeente Noordwijkerhout heeft een nieuw communicatiebeleidsplan dat uitgaat van meer omgevingsbewust werken

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

Gescheiden gft inzameling Nesselande

Gescheiden gft inzameling Nesselande rotterdam.nl/onderzoek Gescheiden gft inzameling Nesselande Onderzoek en Business Intelligence Gescheiden gft inzameling Nesselande Een evaluatie M. van Rhee Onderzoek en Business Intelligence (OBI) 13

Nadere informatie

Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011

Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011 Rapport Signaal Uitgave Auteurs Informatie Onderzoek en Integrale Vraagstukken Nr X, Jaargang 2004 Oplage Redactieadres Internet / Intranet X exemplaren Gemeente Den Haag OCW-intranet/Organisatie Postbus

Nadere informatie

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen?

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Marjolein Kolstein Juli 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Evenementen in Hoek van Holland - 2009

Evenementen in Hoek van Holland - 2009 Evenementen in Hoek van Holland - 2009 Evenementen in Hoek van Holland - 2009 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2009 In opdracht van deelgemeente Hoek

Nadere informatie

Rapport Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016

Rapport Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Rapport Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011 INHOUDSOPGAVE Inleiding - 2 - Wat vindt men belangrijk aan het aanbod van kunst en cultuur in Den Haag? - 3 - Hoe

Nadere informatie

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Juni 2007 www.adv-mr.com Utrechtseweg 101, 3702 AB Zeist Inhoud Inleiding Vanuit woonstichting Viveste en de gemeente Houten is een behoefte aan onderzoek naar de woonwensen

Nadere informatie

Resultaten peiling Enschedepanel Woonwensen en bouwkavels

Resultaten peiling Enschedepanel Woonwensen en bouwkavels Resultaten peiling Enschedepanel Woonwensen en bouwkavels Inleiding Onder de leden van het EnschedePanel is in maart/april 2017 een enquête gehouden. Deze vragenlijst is ook opengesteld voor niet-leden.

Nadere informatie

Nieuws en informatie over de gemeente

Nieuws en informatie over de gemeente Re a ge re n Conc e rnsta f Fe brua ri 2013 o.e n.s@ha a rle m.nl Afde ling Onde rzoe k e n S ta tistie k Grote ma rkt 2 2011 Ha a rle m Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Digipanel Haarlem

Nadere informatie

Uit huis gaan van jongeren

Uit huis gaan van jongeren Arie de Graaf en Suzanne Loozen Jaarlijks verlaten bijna een kwart miljoen jongeren het ouderlijk huis. Een klein deel van hen is al vóór de achttiende verjaardag uit huis gegaan. De meeste jongeren gaan

Nadere informatie

Amsterdam-Noord en de recessie

Amsterdam-Noord en de recessie Amsterdam-Noord en de recessie Sinds november 2009 kunnen bewoners van Amsterdam-Noord lid worden van het digitale bewonerspanel. In deze rapportage worden de resultaten van de eerste meting gepresenteerd.

Nadere informatie

ENQUÊTE VETERANENDAG. Belangrijkste resultaten

ENQUÊTE VETERANENDAG. Belangrijkste resultaten ENQUÊTE VETERANENDAG Van eind november tot half december 2013 hebben 259 Hengelose veteranen van de jongere generatie (tot en met 60 jaar) de mogelijkheid gehad om een vragenlijst in te vullen over de

Nadere informatie

Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder

Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder Negende peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard december 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Rapport. Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren

Rapport. Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren Rapport Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren Woerden, juli 2014 Inhoudsopgave I. Omvang en samenstelling groep respondenten p. 3 II. Wat verstaan senioren onder eigen regie en zelfredzaamheid?

Nadere informatie

Oppasoma s en opa s. Resultaten GGD Gezondheidspanel

Oppasoma s en opa s. Resultaten GGD Gezondheidspanel Oppasoma s en opa s Resultaten GGD Gezondheidspanel Waarom een onderzoek over oppasoma s en opa s? Tegenwoordig doen ouders vaak een beroep op oma en opa als het gaat om opvang van de kleinkinderen. De

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Mogelijkheden windenergie

Mogelijkheden windenergie Mogelijkheden windenergie Draagvlak onder de inwoners De gemeenteraad heeft half 2013 ingestemd met het uitwerken van de mogelijkheden voor windenergie in Dordrecht in een Uitvoeringsplan Windenergie.

Nadere informatie

Fietsparkeren in Leiden

Fietsparkeren in Leiden Fietsparkeren in Leiden peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 12 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

Digitaal Panel West. Meting 9: Buurtgericht Werken II en cultuuraanbod in West. In opdracht van: Stadsdeel West. Projectnummer: 13074

Digitaal Panel West. Meting 9: Buurtgericht Werken II en cultuuraanbod in West. In opdracht van: Stadsdeel West. Projectnummer: 13074 Digitaal Panel West Meting 9: Buurtgericht Werken II en cultuuraanbod in West In opdracht van: Stadsdeel West Foto: E. van Eis, 2008 Projectnummer: 13074 Rogier van der Groep Esther Jakobs Bezoekadres:

Nadere informatie

Onderzoek Babbeltrucs

Onderzoek Babbeltrucs Onderzoek Babbeltrucs Rapportage 6 februari 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek deden 27.756 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 21 januari tot 3 februari 2014.

Nadere informatie

Uitkomsten vragenlijst nulmeting Statenverkiezingen 2015

Uitkomsten vragenlijst nulmeting Statenverkiezingen 2015 Uitkomsten vragenlijst nulmeting Statenverkiezingen 2015 Respons Eind augustus 2014 zijn 3500 vragenlijsten naar willekeurige adressen gestuurd met het verzoek mee te werken aan het onderzoek. In totaal

Nadere informatie

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 61%.

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 61%. Samenvatting Parkeren 2016 Cluster Ruimte en Economie/afdeling Advies heeft O&S gevraagd een onderzoek naar parkeren uit te zetten onder de leden van het Delft Internet Panel (DIP). In april 2016 is het

Nadere informatie

Onderzoek Hoe scoren je docenten?

Onderzoek Hoe scoren je docenten? Onderzoek Hoe scoren je docenten? 13 maart 2013 Over het onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 6 tot en met 12 maart 2013, deden 1.122 scholieren mee. De uitslag is na weging representatief

Nadere informatie

Beleidsonderzoek & Analyse. BOA LeidenPanel. draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming. April 2016.

Beleidsonderzoek & Analyse. BOA LeidenPanel. draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming. April 2016. Beleidsonderzoek & Analyse BOA LeidenPanel draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming April 2016 Leiden Kennisstad Leiden Kennisstad In 2012 is het programma Kennisstad gestart met als doel

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

Onderzoek: Studiekeuze

Onderzoek: Studiekeuze Onderzoek: Studiekeuze Publicatiedatum: 31-01- 2014 Over dit onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 29 t/m 31 januari 2014, deden 712 scholieren en 1064 studenten mee. De uitslag van de peiling

Nadere informatie

Evenementen in Venlo 2010 Mening van burgers over evenementen in de gemeente Venlo Eerste digipanelonderzoek

Evenementen in Venlo 2010 Mening van burgers over evenementen in de gemeente Venlo Eerste digipanelonderzoek Evenementen in Venlo 2010 Mening van burgers over evenementen in de gemeente Venlo Eerste digipanelonderzoek Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Sectie Onderzoek en Statistiek Venlo, Augustus

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS OVERGEDRAGEN

ALCOHOLKENNIS OVERGEDRAGEN Al cohol kenni s over gedr agen Eval uat i eal cohol voor l i cht i ng doorpeer si ndehor eca ALCOHOLKENNIS OVERGEDRAGEN Evaluatie alcoholvoorlichting door peers in de horeca Juli 2005 INTRAVAL Groningen-Rotterdam

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Gezondheidsbeleid 2013 Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, mei 2013 2 Samenvatting Inleiding In mei 2011 is de landelijke

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Onderzoeksbeschrijving In 2016 is een enquête gehouden onder de inwoners van de gemeente Renswoude over de inzameling en scheiding van afval. De

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omnibusenquête 2015. Onderzoek en Informatie. Bekendheid Alarmnummer

Gemeente Breda. Omnibusenquête 2015. Onderzoek en Informatie. Bekendheid Alarmnummer Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Omnibusenquête 2015 Bekendheid Alarmnummer Publicatienummer: 1790 Datum: december 2015 In opdracht van: Kabinet van de Burgemeester Uitgave: Gemeente Breda BBO/Onderzoek

Nadere informatie

Informatiebehoefte Dordt DE BIBLIOTHEEK ALS INFORMATIESPECIALIST

Informatiebehoefte Dordt DE BIBLIOTHEEK ALS INFORMATIESPECIALIST Informatiebehoefte Dordt DE BIBLIOTHEEK ALS INFORMATIESPECIALIST Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De Dordtse samenleving verandert, en de bibliotheek verandert mee. Samen met de gemeente heeft

Nadere informatie

Rapport Het recht op informationele zelfbeschikking in de zorg

Rapport Het recht op informationele zelfbeschikking in de zorg Rapport Het recht op informationele zelfbeschikking in de zorg in opdracht van de Raad voor Volksgezondheid & Zorg Datum 24 april 2014 Versie 1.0 Auteur Miquelle Marchand T: +31 13 466 8323 E: m.marchand@uvt.nl

Nadere informatie

5 Starters op de markt voor koopwoningen

5 Starters op de markt voor koopwoningen 5 Starters op de markt voor koopwoningen In het derde kwartaal van 2008 is een aantal aanvullende vragen gesteld aan personen die op dit moment een woning huren en zich oriënteren op een koopwoning. Dit

Nadere informatie

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen Van goed naar beter 23-11-2015 Inhoudsopgave Werkwijze 3 Resultaten huurderstevredenheidonderzoek per kern 4 - Over de respondent

Nadere informatie

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Definitieve rapportage 4 augustus 2016 DATUM 4 augustus 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL

Nadere informatie

HET LEIDERDORPPANEL OVER...

HET LEIDERDORPPANEL OVER... HET LEIDERDORPPANEL OVER... Resultaten peiling 13: Meedenken en meedoen in de openbare ruimte april 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 13 e peiling met het burgerpanel van

Nadere informatie

panel: : Stadsvisie 2030

panel: : Stadsvisie 2030 Uitkomsten 1 e peiling Enkhuizer stadspanel panel: : Stadsvisie 2030 Concept, 4 februari 2009 Samenvatting Inwoners van de gemeente Enkhuizen hebben in januari 2009 op verzoek van het gemeentebestuur hun

Nadere informatie

Het vertrouwen in Woonwaard

Het vertrouwen in Woonwaard Het vertrouwen in Woonwaard Achtste peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard juli 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders over uiteenlopende onderwerpen

Nadere informatie

Communicatievisie 2015

Communicatievisie 2015 Communicatievisie 2015 Inleiding Communicatievisie gemeente Enschede De gemeente Enschede werkt aan een nieuwe Communicatievisie: hoe en op welke manier gaat de gemeente in de toekomst met haar inwoners

Nadere informatie

Evaluatie online panel O+S

Evaluatie online panel O+S Evaluatie online panel O+S rapportage Project: 8029 In opdracht van: O+S dr. Clemens Wenneker drs. Elise Bos Eyssen dr. Esther Jakobs Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

Kunst onder vermogenden. ING PR onderzoek - New Talent Photography Award 2014

Kunst onder vermogenden. ING PR onderzoek - New Talent Photography Award 2014 Kunst onder vermogenden Inhoud 1 Samenvatting 04 2 Resultaten 06 3 Onderzoeksverantwoording 12 2 Inleiding ING Private Banking organiseert in samenwerking met ING Art Management ook dit jaar de New Talent

Nadere informatie

Rapportage Werksoorten. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

Rapportage Werksoorten. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: Rapportage Werksoorten Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 16.06.2015 / Werksoorten (QWSM) 2 Inleiding Wat voor soort werk spreekt jou aan? Ben jij

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Theaterbezoek van Lelystedelingen in 2006

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Theaterbezoek van Lelystedelingen in 2006 LelyStadsGeluiden De mening van de inwoners gepeild Theaterbezoek van Lelystedelingen in 2006 In november 2006 is aan leden van het LelyStadsPanel een vragenlijst voorgelegd over hun bezoek aan theater.

Nadere informatie

Ouders over kindcentra

Ouders over kindcentra Ouders over kindcentra Oberon, september 2015 Wat vinden ouders eigenlijk van kindcentra? Kennen zij de gedachte achter Kindcentra2020? We besloten om het maar eens aan ze te vragen. Onderzoeksbureau Oberon

Nadere informatie

Onderzoeksverantwoording en vragenlijstfrequenties

Onderzoeksverantwoording en vragenlijstfrequenties Onderzoeksverantwoording en vragenlijstfrequenties Evaluatie over het functioneren van het LelyStadsPanel De gemeente Lelystad is begin 2005 begonnen met de oprichting van het LelyStadsPanel. Inmiddels

Nadere informatie

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over fietsen in Groningen Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Colofon Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 December 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Kampen. Uitvoering: Onderzoek

Nadere informatie

Onderzoek Digipanel: Contacten met vrienden, familie en buren

Onderzoek Digipanel: Contacten met vrienden, familie en buren Versie definitief Datum 20 maart 2007 1 (5) Onderzoek Digipanel: Contacten met vrienden, familie en Auteur Tineke Brouwers Het derde onderzoek Op 8 maart 2007 kregen alle panelleden van dat moment (771

Nadere informatie

Uitkomsten BPV Monitor 2016

Uitkomsten BPV Monitor 2016 Uitkomsten BPV Monitor 2016 Landelijke rapportage over de kwaliteit van stages en leerbanen in het mbo Publicatie 7 februari 2017 SBB, Zoetermeer 1 Inleiding Iedere mbo-student volgt een deel van de beroepsopleiding

Nadere informatie

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Draagvlakmeting Projectnummer: 10063 In opdracht van: Ingenieursbureau Amsterdam (IBA) Rogier van der Groep Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658

Nadere informatie

Wijkbewonerteams en Dorpbeheerteam in de Gemeente Soest

Wijkbewonerteams en Dorpbeheerteam in de Gemeente Soest Wijkbewonerteams en Dorpbeheerteam in de Gemeente Soest ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, MEI 2016 1 Inhoudsopgave 1 4 Samenvatting 2 Onderzoeksresultaten Wijkbewonerteams en Dorpbeheerteam 5 3 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

Financiële opvoeding. September 2007

Financiële opvoeding. September 2007 Financiële opvoeding September 2007 Inhoud INHOUD... 1 1 INLEIDING... 2 1.1 AANLEIDING... 2 1.2 METHODE VAN ONDERZOEK... 2 1.3 ACHTERGRONDVARIABELEN... 3 LEESWIJZER... 4 2 ZAKGELD EN KLEEDGELD... 5 2.1

Nadere informatie

Factsheet persbericht

Factsheet persbericht Factsheet persbericht Nut vakbonden onbekend bij jongeren 30 november 2011 Inleiding Van oktober 2011 tot november 2011 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden 2464

Nadere informatie

Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid

Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid www.qompas.nl Januari 2015 Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid 1 Oordeel studenten/scholieren over Qompas en tevredenheid met betrekking tot

Nadere informatie

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND 2013 Winkelopeningstijden op zondag in Purmerend 2013 Onderzoek onder het internetpanel In opdracht van Team Economie Jeroen van der Weerd Uitgevoerd door Team

Nadere informatie

Vara - Kassa 3 Resultaten Aflevering 13 Zomervakantie 1 31 Juli 2007

Vara - Kassa 3 Resultaten Aflevering 13 Zomervakantie 1 31 Juli 2007 Vara - Kassa 3 Resultaten Aflevering 13 Zomer 1 31 Juli 2007 1 onderzoeksgegevens mogen alleen gebruikt worden onder vermelding van YoungVotes en de VARA Factsheet Jongeren en Aan 592 jongeren in de leeftijd

Nadere informatie