Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013"

Transcriptie

1 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013

2 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval EZ Enschede tel. (053) Rapportnummer 2013/033 Datum Juni 2013 Opdrachtgever Gemeente Ubbergen Auteurs Rachel Beerepoot Jasper Lohuis Bestellingen Exemplaren zijn verkrijgbaar bij de opdrachtgever Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. 2

3 1. Inleiding Aanleiding De gemeente Ubbergen wil graag inzicht in de tevredenheid van Wmo-cliënten over de Wmo-hulpmiddelen die zij ontvangen. I&O Research heeft over 2009, 2010 en 2011 de tevredenheid van Wmo-cliënten over verschillende Wmovoorzieningen in kaart gebracht. In het kader van de verantwoordingplicht aan het Rijk wil de gemeente Ubbergen evenals de voorgaande jaren de tevredenheid van de Wmo-cliënten in beeld brengen, maar dit keer inzoomen op de groep die een of meerdere Wmo-hulpmiddelen ontvangt. Huishoudelijke hulp valt hier dus niet onder. Onderzoeksvraag De onderzoeksvraag is als volgt geformuleerd: Hoe is de klanttevredenheid onder aanvragers van Wmo-hulpmiddelen in de gemeente Ubbergen? Onder Wmo-hulpmiddelen vallen zowel mobiliteits- en verplaatsingshulpmiddelen als woningaanpassingen. Onderzoeksaanpak In overleg met de gemeente Ubbergen is een vragenlijst opgesteld van ongeveer 20 vragen. Er zijn in totaal 100 telefonische interviews afgenomen bij ontvangers van een of meerdere Wmo-hulpmiddelen in de gemeente Ubbergen. Er is gevraagd naar de laatste toegekende aanvraag voor een Wmo-hulpmiddel. Leeswijzer In deze rapportage vindt u de uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek over Waar mogelijk wordt een vergelijking met de uitkomsten van de onderzoeken over 2009, 2010 en 2011 gemaakt. Niet in alle jaren zijn dezelfde vragen gesteld. Daar komt bij dat de doelgroep ook niet gelijk is in alle jaren. 3

4 2. Tevredenheid behandeling aanvraag Alle respondenten hebben in 2011 of 2012 een of meerdere Wmo-hulpmiddelen ontvangen of in hun bezit gehad. Voor een kwart van hen betrof de laatste aanvraag een pasje voor de regiotaxi of een aanvraag van een rolstoel (figuur 1). Bijna de helft (43 procent) diende deze laatste aanvraag in 2012 in (figuur 2). Figuur 1: Aanvragen verdeeld naar hulpmiddel (n=100) pasje regiotaxi rolstoel woningaanpassing gehandicapten-parkeerkaart scootmobiel vervoersbudget anders Figuur 2: Wanneer diende u deze laatste aanvraag in? (n=100) in % 20% 18% 6% 1% 9% Meer tevredenheid over telefonische bereikbaarheid Aan de Wmo-gebruikers is gevraagd hoe tevreden zij zijn over de telefonische bereikbaarheid van het Wmoloket. Bijna negen op de tien (88 procent) is hierover (zeer) tevreden (figuur 3). Dit betekent een toename ten opzichte van Toen was 72 procent van de aanvragers hierover (zeer) tevreden en 25 procent neutraal. Figuur 3: In welke mate bent u in het algemeen tevreden over de telefonische bereikbaarheid van het Wmo-loket? (n=66 1 ) zeer tevreden tevreden neutraal ontevreden zeer ontevreden 6% 2% 27% 61% 1 exclusief weet niet en niet van toepassing in % in 2011 voor % 19% weet niet 6% 4

5 3. Tevredenheid behandeling aanvraag Toename tevredenheid over informatievoorziening Van de aanvragers is 88 procent (zeer) tevreden over de informatie die zij van de gemeente hebben gekregen over de Wmo-dienstverlening of producten (figuur 4). In 2010 was 67 procent (zeer) tevreden en was 25 procent neutraal. Een ruime meerderheid van de aanvragers (82 procent) vindt de aanvraagprocedure duidelijk. Een beperkt deel (9 procent) ervaart de procedure als onduidelijk, verbetersuggestie worden op de volgende pagina gegeven. Figuur 4: Hoe tevreden bent u over de informatie die u van de gemeente heeft gekregen over de Wmo-dienstverlening of producten (n=97) zeer tevreden 2 Aanvragers tevreden over dienstverlening Wmo-loket Aan de nieuwe aanvragers is gevraagd hoe tevreden zij zijn over de dienstverlening van het Wmo-loket. Zij waarderen de dienstverlening met een gemiddeld rapportcijfer van 7,6. In 2010 was dit een 7,8. Ruim de helft (53 procent) geeft het rapportcijfer 8 en 15 procent zelfs een 9 of een 10. Een enkeling (5 procent) geeft een onvoldoende. Zij zijn ontevreden over de openingstijden en het begrip van de medewerker voor de persoonlijke situatie van de cliënt. De zes aanvragers van een scootmobiel geven met een 8,2 het hoogste rapportcijfer voor de dienstverlening (figuur 6). tevreden 63% neutraal ontevreden zeer ontevreden 2% Figuur 6: In welke mate bent u tevreden over de dienstverlening van het Wmo-loket? (uitgesplitst naar Wmo-hulpmiddel) Figuur 5: Vindt u de aanvraagprocedure duidelijk? (n=96) scootmobiel (n=6) pasje regiotaxi (n=23) gehandicaptenparkeerkaart (n=17) 6,9 8,2 7,9 ja 82% rolstoel (n=24) 7,8 nee 9% woonvoorziening (n=18) 7,4 weet niet 8%

6 4. Tevredenheid behandeling aanvraag Veel tevredenheid over behandeling aanvraag Aan de Wmo-gebruikers is gevraagd hoe tevreden zij zijn over de totale behandeling door de gemeente Ubbergen van hun laatste aanvraag voor de woon- of vervoersvoorziening. Vrijwel alle aanvragers zijn tevreden. Ruim eenderde is zelfs zeer tevreden. Dat is een duidelijke toename ten opzichte van Toen was 17 procent zeer tevreden. Hierbij moet opgemerkt worden dat de doelgroep in 2011 bestond uit aanvragers van huishoudelijke hulp en in 2012 uit aanvragers van Wmo-hulpmiddelen. Figuur 7: Hoe tevreden bent u over de totale behandeling door de gemeente Ubbergen van uw laatste aanvraag voor een woon- of vervoersvoorziening? (n=92) zeer tevreden tevreden neutraal ontevreden zeer ontevreden weet niet 3% 6% 1% 0% 1% 1% 10% 37% 58% 61% Verbetersuggesties aanvraagprocedure Hoewel de gebruikers in meerderheid zeer tevreden zijn over de behandeling van hun aanvraag, heeft een deel van hen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om tips te geven om de aanvraagprocedure verder te verbeteren. Een selectie uit de suggesties: de brief met uitleg over de aanvraagprocedure is lang en moeilijk voor sommige oudere mensen; duidelijk (ver)melden, zowel mondeling als schriftelijk, hoe lang het aanvraagproces gaat duren; de afhandeling van de aanvraag, waar mogelijk, sneller laten verlopen; meer begrip tonen voor de situatie van de cliënt. 6

7 5. Scootmobiel Gebruikers tevreden over scootmobiel, leverancier en instructie Van in totaal 6 Wmo-gebruikers betrof hun laatste aanvraag een aanvraag voor een scootmobiel. Gelet op dit kleine aantal respondenten, moeten de uitkomsten met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden. Aan hen is gevraagd hoe tevreden zij zijn over de instructie die men kreeg bij ontvangst van de scootmobiel, de dienstverlening van de leverancier van de scootmobiel en de kwaliteit van de scootmobiel. Over de dienstverlening van de leverancier zijn allen tevreden. Alleen over de kwaliteit van de scootmobiel is een aanvrager ontevreden (figuur 6). Allen geven verder aan dat er bij de aanvraag van de scootmobiel voldoende rekening is gehouden met hun persoonlijke situatie. Gemiddeld waarderen zij de kwaliteit van hun scootmobiel met een 8,3. Figuur 8: In welke mate bent u tevreden over? (n=6) de instructie bij ontvangst de dienstverlening van de leverancier zeer tevreden tevreden neutraal de kwaliteit van de scootmobiel ontevreden 7

8 6. Pasje regiotaxi Prijs per rit, bestelgemak en behulpzaamheid chauffeur scoren goed Voor 22 Wmo-gebruikers in het onderzoek geldt dat hun laatste aanvraag een pasje voor de regiotaxi betreft. Zij zijn het vaakst tevreden over de prijs van de ritten (83 procent), gevolgd door het gemak waarmee de regiotaxi besteld kan worden (82 procent) en de behulpzaamheid van de chauffeur bij het in- en uitstappen (82 procent). Over de wachttijden en de afstand die men met de regiotaxi kan afleggen is men het vaakst ontevreden (beide 9 procent). Gemiddeld waarderen zij de regiotaxi met een rapportcijfer van 7,7. Drie van de 22 gebruikers (9 procent) waardeert de regiotaxi met een 6 of lager. Zij zijn ontevreden over de afstand die je met de regiotaxi kunt afleggen en de wachttijden. Figuur 9: In welke mate bent u tevreden over? (n=22) de prijs per rit 83% 4% 4% 8% het gemak waarmee u de regiotaxi kunt bestellen 82% 14% de behulpzaamheid van de chauffeur bij het in- en uitstappen 82% 14% de omrijtijden 64% 14% 18% de wachttijden voordat u wordt opgehaald 61% 9% 13% hoe ver u met de regiotaxi kunt reizen 50% 9% 36% (zeer) tevreden neutraal (zeer) ontevreden weet niet 8

9 7. Rolstoel Ruime meerderheid tevreden over kwaliteit rolstoel, gebruikers kritischer over dienstverlening leverancier Voor 23 Wmo-gebruikers geldt dat hun laatste aanvraag een rolstoel betreft. Een ruime meerderheid van in totaal 83 procent is (zeer) tevreden over de kwaliteit van de rolstoel. Een klein deel (9 procent) is hierover ontevreden. Over de dienstverlening van de leverancier is een ruime meerderheid (79 procent) (zeer) tevreden, maar het resterende deel (21 procent) is ontevreden. Deze ontevredenheid heeft te maken met het comfort en de afstelling van de rolstoel. Een ruime meerderheid (83 procent) vindt dat er bij de aanvraag van een rolstoel voldoende rekening is gehouden met hun persoonlijke situatie. Een van de gebruikers die ontevreden is, geeft aan dat de rolstoel niet pasklaar werd gemaakt. Gemiddeld waardeert men de rolstoel met een rapportcijfer van 8,0. Niemand geeft een onvoldoende, maar vier van de 23 gebruikers (17 procent) geven het rapportcijfer 6. Figuur 10: In welke mate bent u tevreden over? (n=23) kwaliteit van de rolstoel 26% 57% 9% 9% dienstverlening van de leverancier 21% 58% 4% zeer tevreden tevreden neutraal ontevreden zeer ontevreden 9

10 8. Gehandicaptenparkeerkaart & vervoersbudget Bijna kwart gebruikers waardeert de parkeerkaart met rapportcijfer 10 Voor 18 Wmo-gebruikers geldt dat hun laatste aanvraag een gehandicaptenparkeerkaart betreft. Gemiddeld waarderen zij de parkeerkaart met een rapportcijfer van 8,4. Bijna een kwart van de gebruikers (22 procent) geeft het rapportcijfer 10. Een gebruiker geeft een 6 als rapportcijfer. Reden hiervoor is dat ook andere mensen op de plek parkeren, terwijl dat niet mag. Van één respondent is de laatste aanvraag een aanvraag voor een vervoersbudget geweest. Dit geeft geen representatief beeld, maar het geeft een mening van een persoon. Deze gebruiker is tevreden over de hoogte van het vervoersbudget en waardeert het vervoersbudget met het rapportcijfer 8. Figuur 11: Kunt u, alles bij elkaar genomen, in een rapportcijfer aangeven hoe tevreden u bent over de gehandicaptenparkeerkaart? (n=18) % 8 44% % 6% 10

11 9. Woningaanpassing Kwaliteit woningaanpassing en dienstverlening leverancier naar tevredenheid Voor 19 Wmo-gebruikers geldt dat hun laatste aanvraag een aanvraag voor een woningaanpassing is geweest. Zij zijn allen tevreden over de dienstverlening van de leverancier van de woonvoorziening. Over de kwaliteit van de woningaanpassing is vrijwel iedereen (95 procent) (zeer) tevreden. Eén gebruiker is zeer ontevreden, omdat de po stoel niet in de douche paste. Dit beeld komt overeen met de uitkomsten van Gemiddeld waarderen de gebruikers de kwaliteit van de woningaanpassing met een rapportcijfer van 7,6. Figuur 12: In welke mate bent u tevreden over? (n=19) kwaliteit van de woningaanpassing dienstverlening van de leverancier van de woonvoorziening 11% 16% 84% 84% zeer tevreden tevreden neutraal ontevreden zeer ontevreden 11

12 10. Meedoen Aan de Wmo-gebruikers is gevraagd in hoeverre het Wmo-hulpmiddel hen in staat stelt om mee te doen in de samenleving. Voor ongeveer tweederde geldt dat het Wmo-hulpmiddel voor een verbetering zorgt op het gebied van contact met anderen, plaatselijk vervoer en verplaatsing in en rond het huis. Voor ongeveer vier op de tien gebruikers maakt het Wmo-hulpmiddel het voeren van een huishouden eenvoudiger. Dat een vervoersvoorziening de mobiliteit van de gebruiker vergroot ligt voor de hand. Een aanzienlijk deel van hen geeft daarnaast aan dat het voeren van een huishouden eenvoudiger is geworden en dat de mogelijkheid voor contact met anderen verbeterd is (figuur 14). Een woningaanpassing leidt vooral tot verbetering op het gebied van verplaatsingen in en rond het huis. Figuur 13: Mijn hulpmiddel zorgt voor een verandering van mijn situatie op het gebied van..? (nmin=61, nmax=77) contact met anderen 6 32% voeren van een huishouden 39% 61% verplaatsen in en om het huis 62% 38% plaatselijk vervoer 69% 28% 3% verbetering geen verandering verslechtering weet niet 12

13 11. Meedoen (2) Als verder wordt ingezoomd op de verschillende Wmo-hulpmiddelen, dan blijkt dat gebruikers van de verschillende Wmo-hulpmiddelen een verbetering ervaren op veel terreinen. Gebruikers van een scootmobiel ervaren het vaakst verbetering ten aanzien van het contact met anderen en verplaatsingen in en om het huis. Figuur 14: Mijn hulpmiddel zorgt voor een verandering van mijn situatie op het gebied van..? scootmobiel contact met anderen verplaatsen in en om het huis plaatselijk vervoer voeren van een huishouden pasje regiotaxi plaatselijk vervoer contact met anderen verplaatsen in en om het huis voeren van een huishouden rolstoel plaatselijk vervoer verplaatsen in en om het huis contact met anderen voeren van een huishouden 100% 100% 83% 7 2 verbetering geen verandering verslechtering weet niet 31% 21% % 41% 69% 79% 9% verbetering geen verandering verslechtering weet niet 29% 73% 70% 70% 71% 27% 30% 30% verbetering geen verandering gehandicapten-parkeerkaart contact met anderen plaatselijk vervoer verplaatsen in en om het huis voeren van een huishouden woningaanpassing verplaatsen in en om het huis voeren van een huishouden contact met anderen plaatselijk vervoer 83% 81% 60% 58% 19% 40% 42% verbetering geen verandering 14% 46% 73% 71% 100% 54% 27% 14% verbetering geen verandering verslechtering 13

14 12. Meedoen (3) Iets minder dan de helft kan veel beter blijven meedoen in de samenleving Aan de Wmo-gebruikers is vervolgens gevraagd in hoeverre het Wmo-hulpmiddel eraan bijdraagt dat men kan blijven meedoen in de samenleving (andere mensen ontmoeten, hobby uitoefenen). Iets minder dan de helft (47 procent) geeft aan dat zij veel beter kunnen blijven meedoen in de samenleving. Voor een derde geldt dat het Wmo-hulpmiddel hen veel beter in staat stelt om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Ruim een kwart (27 procent) geeft aan dat het hulpmiddel hen redelijk helpt om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Misschien opvallend is dat 12 procent vindt dat het hulpmiddel hen niet helpt. Dit zijn voornamelijk gebruikers van de regiotaxi. Figuur 14: In welke mate draagt het hulpmiddel eraan bij dat u (n=78) kunt blijven meedoen aan de maatschappij 47% 3 6% 12% zelfstandig kunt blijven wonen 32% 27% 7% 33% veel redelijk nauwelijks niet 14

15 13. Meedoen (4) Als verder wordt ingezoomd op de bijdrage van de verschillende Wmo-hulpmiddelen, dan blijkt dat van de vervoersvoorzieningen de scootmobiel het meest bijdraagt aan de mogelijkheid om thuis te blijven wonen en maatschappelijk actief te zijn, gevolgd door de rolstoel. De woningaanpassing leidt er vaak toe dat mensen thuis kunnen blijven wonen. Het gaat hier om de beleving van mensen, niet om de feitelijke bijdrage. Figuur 15: In welke mate draagt het hulpmiddel eraan bij dat u zelfstandig kunt blijven wonen? scootmobiel (n=6) woningaanpassing (n=16) rolstoel (n=20) gehandicaptenparkeerkaart (n=15) pasje regiotaxi (n=23) vervoersbudget (n=1) 67% 50% 3 40% 20% 20% 7% 22% 4% 100% 31% 53% 57% 13% 6% veel redelijk nauwelijks niet Figuur 16: In welke mate draagt het hulpmiddel eraan bij dat u kunt blijven meedoen aan de samenleving? scootmobiel (n=6) rolstoel (n=22) gehandicaptenparkeerkaart (n=18) pasje regiotaxi (n=22) woningaanpassing (n=9) vervoersbudget (n=1) 5 50% 41% 22% 83% 23% 56% 100% 36% 44% 14% 23% 11% 11% veel redelijk nauwelijks niet 15

16 14. Wmo-raad Aan de Wmo-gebruikers is gevraagd of zij wel eens gehoord hebben van (de activiteiten van) de Wmo-raad en de seniorenraad. Vier op de tien gebruikers is hiermee bekend, terwijl ruim de helft (58 procent) niet gehoord heeft van de Wmo-raad en seniorenraad. Een klein deel (2 procent) weet het niet. In 2010 was het beeld vrijwel gelijk. Toen had 36 procent weleens gehoord van de Wmo-raad en het overig deel (64) procent niet. Zij die op de hoogte zijn van de Wmo-raad zijn tevreden of neutraal over de wijze waarop de Wmo-raad opkomt voor hun belangen. Geen van hen is ontevreden, al geeft een flinke groep aan niet te weten of zij tevreden zijn (38 procent), wat ook aangeeft dat zij niet goed op de hoogte zijn van de activiteiten van de Wmo-raad. Ook dit beeld komt overeen met de uitkomsten van Toen was 40 procent van de ondervraagden tevreden, 25 procent was neutraal in hun oordeel, 2 procent was ontevreden en eveneens een grote groep (33 procent) wist het niet. Figuur 17: De Wmo-raad en de seniorenraad komen op voor uw belangen. Hoe tevreden bent u hierover? (n=34) zeer tevreden tevreden neutraal ontevreden zeer ontevreden weet niet 12% 29% 21% 0% 0% 38% 16

17 15. Conclusies Uit het onderzoek komt een beeld naar voren van een hoge mate van tevredenheid onder gebruikers (cliënten) van Wmo-hulpmiddelen. Dit betreft zowel het aanvraagproces en dienstverlening van de gemeente Ubbergen als de kwaliteit en bijdrage van het hulpmiddel. Aanvraagproces en dienstverlening Wmo-loket De tevredenheid over de telefonische bereikbaarheid van het Wmo-loket is toegenomen ten opzichte van Ook de tevredenheid over de informatie die men van de gemeente heeft gekregen over het hulpmiddel of product is toegenomen. In beide gevallen is niet zozeer de ontevredenheid afgenomen, maar zijn meer gebruikers uitgesproken tevreden dan in 2010 (ten koste van neutraal). De dienstverlening van het Wmo-loket scoort een ruime voldoende. Gebruikers van de scootmobiel zijn het meest positief over het Wmo-loket en die van de gehandicaptenparkeerkaart het minst. De tevredenheid over de totale behandeling van de aanvraag ligt hoger dan in Vrijwel alle gebruikers zijn (zeer) tevreden. Tevredenheid Wmo-hulpmiddelen De gebruikers van de Wmo-hulpmiddelen zijn vrijwel zonder uitzondering tevreden over de bijdrage en kwaliteit van het hulpmiddel en de dienstverlening daaromtrent. Dit beeld komt overeen met Mogelijke verbeterpunten liggen op het gebied van de reisafstand en wachttijden bij de regiotaxi en de dienstverlening van de leverancier van rolstoelen (op maat stellen). Verder ervaren veel gebruikers, met name die van de scootmobiel, een verbetering van hun mogelijkheden om deel te nemen aan de samenleving en zelfstandig te kunnen blijven wonen. Wmo-raad en seniorenraad Evenals in 2010 zijn ongeveer vier op de tien cliënten op de hoogte van de Wmo-raad. Van degenen die bekend zijn met de Wmo-raad, is een flinke groep tevreden over de belangenbehartiging. Een groot deel kan dit echter niet beoordelen, wat wijst op onbekendheid met de activiteiten van de Wmo-raad. 17

Onderzoek Externe Communicatie Gemeente Houten. December 2006

Onderzoek Externe Communicatie Gemeente Houten. December 2006 Onderzoek Externe Communicatie December 2006 Onderzoek Externe Communicatie December 2006 Auteurs: drs. Aart van Grootheest en drs. Joyce van der Laan Publicatiedatum: 18 december 2006 Trendview Radioweg

Nadere informatie

Vertrouwensonderzoek uitvoering Wet WOZ (2-meting)

Vertrouwensonderzoek uitvoering Wet WOZ (2-meting) TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Vertrouwensonderzoek uitvoering Wet WOZ (2-meting) 2014 Sabine Hooijmans Robbert Zandvliet

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 2: Ervaringen E met de aanvraag van SNL 203 April 203. Inleiding In januari en februari 203 is een peiling georganiseerd over de ervaringen met de aanvraag

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Eelco Visser November 2012 12-4521 EelVi-riw Inhoud 1. Aanleiding... 1 2. De opdracht en werkwijze... 3 2.1 De opdracht en beoogde resultaten... 3 2.2

Nadere informatie

LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING. Resultaten van het onderzoek

LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING. Resultaten van het onderzoek LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING Resultaten van het onderzoek LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING Resultaten van het onderzoek - eindrapport - drs. S. Saalbrink drs. M.C. Vanoni dr. B. van

Nadere informatie

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse Beleidsonderzoek & Analyse BOA draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering Colofon Gemeente Leiden Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) 071

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Nadere informatie

ENERGIELEVERANCIERS OKTOBER 2010. Pagina 1 van 55. Energieleveranciers oktober 2010

ENERGIELEVERANCIERS OKTOBER 2010. Pagina 1 van 55. Energieleveranciers oktober 2010 ENERGIELEVERANCIERS OKTOBER 2010 Pagina 1 van 55 Inhoudsopgave Bladzijde 3 1. Inleiding 4 2. Conclusies 6 3. Aanbevelingen 7 4. Conclusies per energieleverancier 20 5. Situatie van de klant 24 6. Algemene

Nadere informatie

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening.

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening. Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een, chronische ziekte of psychische aandoening Februari 2014 in samenwerking met: PG werkt samen Dit is een uitgave Ieder(in) voorheen

Nadere informatie

Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten. 17 maart 2014

Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten. 17 maart 2014 Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten 17 maart 2014 DATUM 17 maart 2014 TITEL Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten ONDERTITEL

Nadere informatie

Hoe stakeholders in 2013 over de AFM denken

Hoe stakeholders in 2013 over de AFM denken Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Hoe stakeholders in 2013 over de AFM denken Resultaten van een

Nadere informatie

Burgerenquête gemeente Moerdijk. Terugblik op het jaar 2012. Rapportage

Burgerenquête gemeente Moerdijk. Terugblik op het jaar 2012. Rapportage Burgerenquête gemeente Moerdijk Terugblik op het jaar 2012 Rapportage 29 maart 2013 1 2 INHOUD 1. SAMENVATTING 5 2. 3. 4. 1 5. INLEIDING 10 6. 2. 7. PROFIEL VOLWASSEN INWONER MOERDIJK 11 2.1 Aantal volwassen

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010 Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente 2010 Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling Onderzoek & Informatie Juli 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 7 Hoofdstuk 1 Buurt en buurtproblemen...

Nadere informatie

gemeente Onderzoek en Statistiek Januari 2013 Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek

gemeente Onderzoek en Statistiek Januari 2013 Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Uw Uw raad raad laat laat (niet) (niet) naar naar LelyStadsGeLUIDEN zich raden zich raden De mening van de inwoners gepeild De raad in beeld Raad van Lelystad Raadvan vanlelystad Lelystad Raad gemeente

Nadere informatie

Een visueel hulpmiddel waar je wat aan hebt!

Een visueel hulpmiddel waar je wat aan hebt! Een visueel hulpmiddel waar je wat aan hebt! Onderzoek naar de verstrekking van hulpmiddelen voor mensen met een visuele beperking, oogaandoening, doofblindheid Utrecht, maart 2015 Auteurs: Dominique van

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie Stadsenquête Leiden 008 Hoofdstuk 19. Financiële situatie Samenvatting Ruim tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, bijna een kwart komt net rond en een

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Opdrachtgever: Vo-raad Utrecht, oktober 2014 Oberon Dr. Joke Kruiter & dr. Marleen

Nadere informatie

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Uitgevoerd in opdracht van Stichting OOMT Innovam Consult Drs. Jessica Spithoven Sandra

Nadere informatie

Wat wil de mantelzorger?

Wat wil de mantelzorger? Een onderzoek naar behoeften van mantelzorgers in Rotterdam Wat wil de mantelzorger? Dertien steunpunten in Rotterdam bieden hulp aan die zij genomen hebben om een vragenlijst in te vullen en aan ons terug

Nadere informatie

Monitor betalingsachterstanden: meting 2010

Monitor betalingsachterstanden: meting 2010 Opdrachtgever SZW Monitor betalingsachterstanden: meting 2010 Opdrachtnemer Panteia / D. Bleeker, F. Westhof, P. Vroonhof Onderzoek Monitor betalingsachterstanden 2e meting Startdatum 10 september 2009

Nadere informatie

Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar?

Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? April 2011 Ir. T. Lekkerkerk, projectleider Juli 2011 Rapport meldactie Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar NPCF 2011-298/DSB/01.01.01/TL/hm

Nadere informatie

IMPACTMETING VAN HET FINANCIEEL STUDIEPLAN

IMPACTMETING VAN HET FINANCIEEL STUDIEPLAN IMPACTMETING VAN HET FINANCIEEL STUDIEPLAN IMPACTMETING VAN HET FINANCIEEL STUDIEPLAN - eindrapport - dr. M. Witvliet Y. Bleeker, MSc Regioplan Jollemanhof 8 09 GW Amsterdam Tel.: + (0)0 5 5 5 Amsterdam,

Nadere informatie

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet 2 / De consument en zijn beleggingsverzekering De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige

Nadere informatie

ENERGIE- LEVERANCIERS

ENERGIE- LEVERANCIERS ENERGIE- LEVERANCIERS MEI 2012 Pagina 1 van 25 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding 5 Conclusies 6 Algemene tevredenheid 7 Tevredenheid per categorie 12 Overstappen 16 Energiebesparing en groene energie

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wie ziet de tandprotheticus? Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van

Nadere informatie

Monitor Betalingsachterstanden

Monitor Betalingsachterstanden Monitor Betalingsachterstanden Nulmeting 2008 Paul Vroonhof Florieke Westhof Zoetermeer, 17 november 2008 Dit onderzoek is gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN

ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN Onderzoeksrapportage voor hulpverleners, onderzoekers en (beleids)medewerkers in de ouderenzorg Ilse Zwart-Olde Marianne Jacobs Marjolein Broese van Groenou Zorgnetwerken

Nadere informatie