Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013"

Transcriptie

1 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013

2 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval EZ Enschede tel. (053) Rapportnummer 2013/033 Datum Juni 2013 Opdrachtgever Gemeente Ubbergen Auteurs Rachel Beerepoot Jasper Lohuis Bestellingen Exemplaren zijn verkrijgbaar bij de opdrachtgever Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. 2

3 1. Inleiding Aanleiding De gemeente Ubbergen wil graag inzicht in de tevredenheid van Wmo-cliënten over de Wmo-hulpmiddelen die zij ontvangen. I&O Research heeft over 2009, 2010 en 2011 de tevredenheid van Wmo-cliënten over verschillende Wmovoorzieningen in kaart gebracht. In het kader van de verantwoordingplicht aan het Rijk wil de gemeente Ubbergen evenals de voorgaande jaren de tevredenheid van de Wmo-cliënten in beeld brengen, maar dit keer inzoomen op de groep die een of meerdere Wmo-hulpmiddelen ontvangt. Huishoudelijke hulp valt hier dus niet onder. Onderzoeksvraag De onderzoeksvraag is als volgt geformuleerd: Hoe is de klanttevredenheid onder aanvragers van Wmo-hulpmiddelen in de gemeente Ubbergen? Onder Wmo-hulpmiddelen vallen zowel mobiliteits- en verplaatsingshulpmiddelen als woningaanpassingen. Onderzoeksaanpak In overleg met de gemeente Ubbergen is een vragenlijst opgesteld van ongeveer 20 vragen. Er zijn in totaal 100 telefonische interviews afgenomen bij ontvangers van een of meerdere Wmo-hulpmiddelen in de gemeente Ubbergen. Er is gevraagd naar de laatste toegekende aanvraag voor een Wmo-hulpmiddel. Leeswijzer In deze rapportage vindt u de uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek over Waar mogelijk wordt een vergelijking met de uitkomsten van de onderzoeken over 2009, 2010 en 2011 gemaakt. Niet in alle jaren zijn dezelfde vragen gesteld. Daar komt bij dat de doelgroep ook niet gelijk is in alle jaren. 3

4 2. Tevredenheid behandeling aanvraag Alle respondenten hebben in 2011 of 2012 een of meerdere Wmo-hulpmiddelen ontvangen of in hun bezit gehad. Voor een kwart van hen betrof de laatste aanvraag een pasje voor de regiotaxi of een aanvraag van een rolstoel (figuur 1). Bijna de helft (43 procent) diende deze laatste aanvraag in 2012 in (figuur 2). Figuur 1: Aanvragen verdeeld naar hulpmiddel (n=100) pasje regiotaxi rolstoel woningaanpassing gehandicapten-parkeerkaart scootmobiel vervoersbudget anders Figuur 2: Wanneer diende u deze laatste aanvraag in? (n=100) in % 20% 18% 6% 1% 9% Meer tevredenheid over telefonische bereikbaarheid Aan de Wmo-gebruikers is gevraagd hoe tevreden zij zijn over de telefonische bereikbaarheid van het Wmoloket. Bijna negen op de tien (88 procent) is hierover (zeer) tevreden (figuur 3). Dit betekent een toename ten opzichte van Toen was 72 procent van de aanvragers hierover (zeer) tevreden en 25 procent neutraal. Figuur 3: In welke mate bent u in het algemeen tevreden over de telefonische bereikbaarheid van het Wmo-loket? (n=66 1 ) zeer tevreden tevreden neutraal ontevreden zeer ontevreden 6% 2% 27% 61% 1 exclusief weet niet en niet van toepassing in % in 2011 voor % 19% weet niet 6% 4

5 3. Tevredenheid behandeling aanvraag Toename tevredenheid over informatievoorziening Van de aanvragers is 88 procent (zeer) tevreden over de informatie die zij van de gemeente hebben gekregen over de Wmo-dienstverlening of producten (figuur 4). In 2010 was 67 procent (zeer) tevreden en was 25 procent neutraal. Een ruime meerderheid van de aanvragers (82 procent) vindt de aanvraagprocedure duidelijk. Een beperkt deel (9 procent) ervaart de procedure als onduidelijk, verbetersuggestie worden op de volgende pagina gegeven. Figuur 4: Hoe tevreden bent u over de informatie die u van de gemeente heeft gekregen over de Wmo-dienstverlening of producten (n=97) zeer tevreden 2 Aanvragers tevreden over dienstverlening Wmo-loket Aan de nieuwe aanvragers is gevraagd hoe tevreden zij zijn over de dienstverlening van het Wmo-loket. Zij waarderen de dienstverlening met een gemiddeld rapportcijfer van 7,6. In 2010 was dit een 7,8. Ruim de helft (53 procent) geeft het rapportcijfer 8 en 15 procent zelfs een 9 of een 10. Een enkeling (5 procent) geeft een onvoldoende. Zij zijn ontevreden over de openingstijden en het begrip van de medewerker voor de persoonlijke situatie van de cliënt. De zes aanvragers van een scootmobiel geven met een 8,2 het hoogste rapportcijfer voor de dienstverlening (figuur 6). tevreden 63% neutraal ontevreden zeer ontevreden 2% Figuur 6: In welke mate bent u tevreden over de dienstverlening van het Wmo-loket? (uitgesplitst naar Wmo-hulpmiddel) Figuur 5: Vindt u de aanvraagprocedure duidelijk? (n=96) scootmobiel (n=6) pasje regiotaxi (n=23) gehandicaptenparkeerkaart (n=17) 6,9 8,2 7,9 ja 82% rolstoel (n=24) 7,8 nee 9% woonvoorziening (n=18) 7,4 weet niet 8%

6 4. Tevredenheid behandeling aanvraag Veel tevredenheid over behandeling aanvraag Aan de Wmo-gebruikers is gevraagd hoe tevreden zij zijn over de totale behandeling door de gemeente Ubbergen van hun laatste aanvraag voor de woon- of vervoersvoorziening. Vrijwel alle aanvragers zijn tevreden. Ruim eenderde is zelfs zeer tevreden. Dat is een duidelijke toename ten opzichte van Toen was 17 procent zeer tevreden. Hierbij moet opgemerkt worden dat de doelgroep in 2011 bestond uit aanvragers van huishoudelijke hulp en in 2012 uit aanvragers van Wmo-hulpmiddelen. Figuur 7: Hoe tevreden bent u over de totale behandeling door de gemeente Ubbergen van uw laatste aanvraag voor een woon- of vervoersvoorziening? (n=92) zeer tevreden tevreden neutraal ontevreden zeer ontevreden weet niet 3% 6% 1% 0% 1% 1% 10% 37% 58% 61% Verbetersuggesties aanvraagprocedure Hoewel de gebruikers in meerderheid zeer tevreden zijn over de behandeling van hun aanvraag, heeft een deel van hen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om tips te geven om de aanvraagprocedure verder te verbeteren. Een selectie uit de suggesties: de brief met uitleg over de aanvraagprocedure is lang en moeilijk voor sommige oudere mensen; duidelijk (ver)melden, zowel mondeling als schriftelijk, hoe lang het aanvraagproces gaat duren; de afhandeling van de aanvraag, waar mogelijk, sneller laten verlopen; meer begrip tonen voor de situatie van de cliënt. 6

7 5. Scootmobiel Gebruikers tevreden over scootmobiel, leverancier en instructie Van in totaal 6 Wmo-gebruikers betrof hun laatste aanvraag een aanvraag voor een scootmobiel. Gelet op dit kleine aantal respondenten, moeten de uitkomsten met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden. Aan hen is gevraagd hoe tevreden zij zijn over de instructie die men kreeg bij ontvangst van de scootmobiel, de dienstverlening van de leverancier van de scootmobiel en de kwaliteit van de scootmobiel. Over de dienstverlening van de leverancier zijn allen tevreden. Alleen over de kwaliteit van de scootmobiel is een aanvrager ontevreden (figuur 6). Allen geven verder aan dat er bij de aanvraag van de scootmobiel voldoende rekening is gehouden met hun persoonlijke situatie. Gemiddeld waarderen zij de kwaliteit van hun scootmobiel met een 8,3. Figuur 8: In welke mate bent u tevreden over? (n=6) de instructie bij ontvangst de dienstverlening van de leverancier zeer tevreden tevreden neutraal de kwaliteit van de scootmobiel ontevreden 7

8 6. Pasje regiotaxi Prijs per rit, bestelgemak en behulpzaamheid chauffeur scoren goed Voor 22 Wmo-gebruikers in het onderzoek geldt dat hun laatste aanvraag een pasje voor de regiotaxi betreft. Zij zijn het vaakst tevreden over de prijs van de ritten (83 procent), gevolgd door het gemak waarmee de regiotaxi besteld kan worden (82 procent) en de behulpzaamheid van de chauffeur bij het in- en uitstappen (82 procent). Over de wachttijden en de afstand die men met de regiotaxi kan afleggen is men het vaakst ontevreden (beide 9 procent). Gemiddeld waarderen zij de regiotaxi met een rapportcijfer van 7,7. Drie van de 22 gebruikers (9 procent) waardeert de regiotaxi met een 6 of lager. Zij zijn ontevreden over de afstand die je met de regiotaxi kunt afleggen en de wachttijden. Figuur 9: In welke mate bent u tevreden over? (n=22) de prijs per rit 83% 4% 4% 8% het gemak waarmee u de regiotaxi kunt bestellen 82% 14% de behulpzaamheid van de chauffeur bij het in- en uitstappen 82% 14% de omrijtijden 64% 14% 18% de wachttijden voordat u wordt opgehaald 61% 9% 13% hoe ver u met de regiotaxi kunt reizen 50% 9% 36% (zeer) tevreden neutraal (zeer) ontevreden weet niet 8

9 7. Rolstoel Ruime meerderheid tevreden over kwaliteit rolstoel, gebruikers kritischer over dienstverlening leverancier Voor 23 Wmo-gebruikers geldt dat hun laatste aanvraag een rolstoel betreft. Een ruime meerderheid van in totaal 83 procent is (zeer) tevreden over de kwaliteit van de rolstoel. Een klein deel (9 procent) is hierover ontevreden. Over de dienstverlening van de leverancier is een ruime meerderheid (79 procent) (zeer) tevreden, maar het resterende deel (21 procent) is ontevreden. Deze ontevredenheid heeft te maken met het comfort en de afstelling van de rolstoel. Een ruime meerderheid (83 procent) vindt dat er bij de aanvraag van een rolstoel voldoende rekening is gehouden met hun persoonlijke situatie. Een van de gebruikers die ontevreden is, geeft aan dat de rolstoel niet pasklaar werd gemaakt. Gemiddeld waardeert men de rolstoel met een rapportcijfer van 8,0. Niemand geeft een onvoldoende, maar vier van de 23 gebruikers (17 procent) geven het rapportcijfer 6. Figuur 10: In welke mate bent u tevreden over? (n=23) kwaliteit van de rolstoel 26% 57% 9% 9% dienstverlening van de leverancier 21% 58% 4% zeer tevreden tevreden neutraal ontevreden zeer ontevreden 9

10 8. Gehandicaptenparkeerkaart & vervoersbudget Bijna kwart gebruikers waardeert de parkeerkaart met rapportcijfer 10 Voor 18 Wmo-gebruikers geldt dat hun laatste aanvraag een gehandicaptenparkeerkaart betreft. Gemiddeld waarderen zij de parkeerkaart met een rapportcijfer van 8,4. Bijna een kwart van de gebruikers (22 procent) geeft het rapportcijfer 10. Een gebruiker geeft een 6 als rapportcijfer. Reden hiervoor is dat ook andere mensen op de plek parkeren, terwijl dat niet mag. Van één respondent is de laatste aanvraag een aanvraag voor een vervoersbudget geweest. Dit geeft geen representatief beeld, maar het geeft een mening van een persoon. Deze gebruiker is tevreden over de hoogte van het vervoersbudget en waardeert het vervoersbudget met het rapportcijfer 8. Figuur 11: Kunt u, alles bij elkaar genomen, in een rapportcijfer aangeven hoe tevreden u bent over de gehandicaptenparkeerkaart? (n=18) % 8 44% % 6% 10

11 9. Woningaanpassing Kwaliteit woningaanpassing en dienstverlening leverancier naar tevredenheid Voor 19 Wmo-gebruikers geldt dat hun laatste aanvraag een aanvraag voor een woningaanpassing is geweest. Zij zijn allen tevreden over de dienstverlening van de leverancier van de woonvoorziening. Over de kwaliteit van de woningaanpassing is vrijwel iedereen (95 procent) (zeer) tevreden. Eén gebruiker is zeer ontevreden, omdat de po stoel niet in de douche paste. Dit beeld komt overeen met de uitkomsten van Gemiddeld waarderen de gebruikers de kwaliteit van de woningaanpassing met een rapportcijfer van 7,6. Figuur 12: In welke mate bent u tevreden over? (n=19) kwaliteit van de woningaanpassing dienstverlening van de leverancier van de woonvoorziening 11% 16% 84% 84% zeer tevreden tevreden neutraal ontevreden zeer ontevreden 11

12 10. Meedoen Aan de Wmo-gebruikers is gevraagd in hoeverre het Wmo-hulpmiddel hen in staat stelt om mee te doen in de samenleving. Voor ongeveer tweederde geldt dat het Wmo-hulpmiddel voor een verbetering zorgt op het gebied van contact met anderen, plaatselijk vervoer en verplaatsing in en rond het huis. Voor ongeveer vier op de tien gebruikers maakt het Wmo-hulpmiddel het voeren van een huishouden eenvoudiger. Dat een vervoersvoorziening de mobiliteit van de gebruiker vergroot ligt voor de hand. Een aanzienlijk deel van hen geeft daarnaast aan dat het voeren van een huishouden eenvoudiger is geworden en dat de mogelijkheid voor contact met anderen verbeterd is (figuur 14). Een woningaanpassing leidt vooral tot verbetering op het gebied van verplaatsingen in en rond het huis. Figuur 13: Mijn hulpmiddel zorgt voor een verandering van mijn situatie op het gebied van..? (nmin=61, nmax=77) contact met anderen 6 32% voeren van een huishouden 39% 61% verplaatsen in en om het huis 62% 38% plaatselijk vervoer 69% 28% 3% verbetering geen verandering verslechtering weet niet 12

13 11. Meedoen (2) Als verder wordt ingezoomd op de verschillende Wmo-hulpmiddelen, dan blijkt dat gebruikers van de verschillende Wmo-hulpmiddelen een verbetering ervaren op veel terreinen. Gebruikers van een scootmobiel ervaren het vaakst verbetering ten aanzien van het contact met anderen en verplaatsingen in en om het huis. Figuur 14: Mijn hulpmiddel zorgt voor een verandering van mijn situatie op het gebied van..? scootmobiel contact met anderen verplaatsen in en om het huis plaatselijk vervoer voeren van een huishouden pasje regiotaxi plaatselijk vervoer contact met anderen verplaatsen in en om het huis voeren van een huishouden rolstoel plaatselijk vervoer verplaatsen in en om het huis contact met anderen voeren van een huishouden 100% 100% 83% 7 2 verbetering geen verandering verslechtering weet niet 31% 21% % 41% 69% 79% 9% verbetering geen verandering verslechtering weet niet 29% 73% 70% 70% 71% 27% 30% 30% verbetering geen verandering gehandicapten-parkeerkaart contact met anderen plaatselijk vervoer verplaatsen in en om het huis voeren van een huishouden woningaanpassing verplaatsen in en om het huis voeren van een huishouden contact met anderen plaatselijk vervoer 83% 81% 60% 58% 19% 40% 42% verbetering geen verandering 14% 46% 73% 71% 100% 54% 27% 14% verbetering geen verandering verslechtering 13

14 12. Meedoen (3) Iets minder dan de helft kan veel beter blijven meedoen in de samenleving Aan de Wmo-gebruikers is vervolgens gevraagd in hoeverre het Wmo-hulpmiddel eraan bijdraagt dat men kan blijven meedoen in de samenleving (andere mensen ontmoeten, hobby uitoefenen). Iets minder dan de helft (47 procent) geeft aan dat zij veel beter kunnen blijven meedoen in de samenleving. Voor een derde geldt dat het Wmo-hulpmiddel hen veel beter in staat stelt om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Ruim een kwart (27 procent) geeft aan dat het hulpmiddel hen redelijk helpt om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Misschien opvallend is dat 12 procent vindt dat het hulpmiddel hen niet helpt. Dit zijn voornamelijk gebruikers van de regiotaxi. Figuur 14: In welke mate draagt het hulpmiddel eraan bij dat u (n=78) kunt blijven meedoen aan de maatschappij 47% 3 6% 12% zelfstandig kunt blijven wonen 32% 27% 7% 33% veel redelijk nauwelijks niet 14

15 13. Meedoen (4) Als verder wordt ingezoomd op de bijdrage van de verschillende Wmo-hulpmiddelen, dan blijkt dat van de vervoersvoorzieningen de scootmobiel het meest bijdraagt aan de mogelijkheid om thuis te blijven wonen en maatschappelijk actief te zijn, gevolgd door de rolstoel. De woningaanpassing leidt er vaak toe dat mensen thuis kunnen blijven wonen. Het gaat hier om de beleving van mensen, niet om de feitelijke bijdrage. Figuur 15: In welke mate draagt het hulpmiddel eraan bij dat u zelfstandig kunt blijven wonen? scootmobiel (n=6) woningaanpassing (n=16) rolstoel (n=20) gehandicaptenparkeerkaart (n=15) pasje regiotaxi (n=23) vervoersbudget (n=1) 67% 50% 3 40% 20% 20% 7% 22% 4% 100% 31% 53% 57% 13% 6% veel redelijk nauwelijks niet Figuur 16: In welke mate draagt het hulpmiddel eraan bij dat u kunt blijven meedoen aan de samenleving? scootmobiel (n=6) rolstoel (n=22) gehandicaptenparkeerkaart (n=18) pasje regiotaxi (n=22) woningaanpassing (n=9) vervoersbudget (n=1) 5 50% 41% 22% 83% 23% 56% 100% 36% 44% 14% 23% 11% 11% veel redelijk nauwelijks niet 15

16 14. Wmo-raad Aan de Wmo-gebruikers is gevraagd of zij wel eens gehoord hebben van (de activiteiten van) de Wmo-raad en de seniorenraad. Vier op de tien gebruikers is hiermee bekend, terwijl ruim de helft (58 procent) niet gehoord heeft van de Wmo-raad en seniorenraad. Een klein deel (2 procent) weet het niet. In 2010 was het beeld vrijwel gelijk. Toen had 36 procent weleens gehoord van de Wmo-raad en het overig deel (64) procent niet. Zij die op de hoogte zijn van de Wmo-raad zijn tevreden of neutraal over de wijze waarop de Wmo-raad opkomt voor hun belangen. Geen van hen is ontevreden, al geeft een flinke groep aan niet te weten of zij tevreden zijn (38 procent), wat ook aangeeft dat zij niet goed op de hoogte zijn van de activiteiten van de Wmo-raad. Ook dit beeld komt overeen met de uitkomsten van Toen was 40 procent van de ondervraagden tevreden, 25 procent was neutraal in hun oordeel, 2 procent was ontevreden en eveneens een grote groep (33 procent) wist het niet. Figuur 17: De Wmo-raad en de seniorenraad komen op voor uw belangen. Hoe tevreden bent u hierover? (n=34) zeer tevreden tevreden neutraal ontevreden zeer ontevreden weet niet 12% 29% 21% 0% 0% 38% 16

17 15. Conclusies Uit het onderzoek komt een beeld naar voren van een hoge mate van tevredenheid onder gebruikers (cliënten) van Wmo-hulpmiddelen. Dit betreft zowel het aanvraagproces en dienstverlening van de gemeente Ubbergen als de kwaliteit en bijdrage van het hulpmiddel. Aanvraagproces en dienstverlening Wmo-loket De tevredenheid over de telefonische bereikbaarheid van het Wmo-loket is toegenomen ten opzichte van Ook de tevredenheid over de informatie die men van de gemeente heeft gekregen over het hulpmiddel of product is toegenomen. In beide gevallen is niet zozeer de ontevredenheid afgenomen, maar zijn meer gebruikers uitgesproken tevreden dan in 2010 (ten koste van neutraal). De dienstverlening van het Wmo-loket scoort een ruime voldoende. Gebruikers van de scootmobiel zijn het meest positief over het Wmo-loket en die van de gehandicaptenparkeerkaart het minst. De tevredenheid over de totale behandeling van de aanvraag ligt hoger dan in Vrijwel alle gebruikers zijn (zeer) tevreden. Tevredenheid Wmo-hulpmiddelen De gebruikers van de Wmo-hulpmiddelen zijn vrijwel zonder uitzondering tevreden over de bijdrage en kwaliteit van het hulpmiddel en de dienstverlening daaromtrent. Dit beeld komt overeen met Mogelijke verbeterpunten liggen op het gebied van de reisafstand en wachttijden bij de regiotaxi en de dienstverlening van de leverancier van rolstoelen (op maat stellen). Verder ervaren veel gebruikers, met name die van de scootmobiel, een verbetering van hun mogelijkheden om deel te nemen aan de samenleving en zelfstandig te kunnen blijven wonen. Wmo-raad en seniorenraad Evenals in 2010 zijn ongeveer vier op de tien cliënten op de hoogte van de Wmo-raad. Van degenen die bekend zijn met de Wmo-raad, is een flinke groep tevreden over de belangenbehartiging. Een groot deel kan dit echter niet beoordelen, wat wijst op onbekendheid met de activiteiten van de Wmo-raad. 17

Gemeente IJsselstein. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over juli 2015

Gemeente IJsselstein. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over juli 2015 Gemeente IJsselstein Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL ONDERTITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente IJsselstein Cathelijne

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling Gemeente Groesbeek Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Zuiderval 70 7500 AN Enschede Tel. (053) 4825000 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014/050

Nadere informatie

Gemeente Alphen-Chaam

Gemeente Alphen-Chaam Gemeente Alphen-Chaam Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 23 oktober 2015 DATUM 23 oktober 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Alphen-Chaam

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014 Gemeente Woerden Klanttevredenheid Wmo over 2013 31 juli 2014 DATUM 31 juli 2014 TITEL Klanttevredenheid Wmo over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Woerden Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Emmen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5

Nadere informatie

Gemeente Montfoort. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over augustus 2015

Gemeente Montfoort. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over augustus 2015 Gemeente Montfoort Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 24 augustus 2015 DATUM 24 augustus 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Montfoort Boulevard

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015 Gemeente Zeist Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Zeist Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1. Methode van onderzoek 1 1.2. Responsverantwoording 1 1.3. Leeswijzer 2 2. Tevredenheid Wmo-cliënten 3 2.1. Aanvragen van de voorzieningen 3 2.2. (On)Tevredenheid PGB 4 2.3. Tevredenheid

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Inleiding en toelichting Het jaarlijkse Wmo-klanttevredenheidsonderzoek is in april en mei 2015 naar de cliënten verstuurd. Aan de cliënten werd gevraagd of zij de

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Bijlagenummer 01/10/14/06 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Adviesnota voor: (kopieer en plak voor regel van toepassing) X Onderwerp:

Nadere informatie

Gemeente Beuningen. Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013. Concept. 3 april 2014

Gemeente Beuningen. Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013. Concept. 3 april 2014 Gemeente Beuningen Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013 Concept 3 april 2014 DATUM 3 april 2014 TITEL Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Beuningen

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Dienst SoZaWe NW Fryslan Juli 2014 Anouk Olsthoorn Projectnummer: 107560 Samenvatting Uw gemeente heeft meegedaan aan een klantonderzoek Wmo over 2013. De

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om:

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om: COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Te besluiten om: 1. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 in het kader van artikel 9 Wmo juncto artikel 8.9 vierde lid

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Hendrik-Ido-Ambacht 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9

Nadere informatie

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014 Gemeente Landsmeer Wmo-klanttevredenheid over 2013 5 juni 2014 DATUM 5 juni 2014 TITEL Wmo-klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Landsmeer Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEID WMO GROESBEEK 2015

KLANTTEVREDENHEID WMO GROESBEEK 2015 KLANTTEVREDENHEID WMO GROESBEEK 2015 Juni 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 7543 EZ Enschede Rapportnummer 2015/49 Datum Juni 2015 Opdrachtgever Gemeente Groesbeek Auteurs:

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Haarlem 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Vianen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...10

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2014 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Shanon klein Goldewijk Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 2 Inleiding... 4 1. Indienen

Nadere informatie

TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Onderzoek naar tevredenheid individuele voorzieningen Wmo 1 COLOFON Samenstelling Hein Quist SGBO Onderzoek > Advies > Implementatie Postbus 10242 2501 HE Den Haag SGBO NIETS

Nadere informatie

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010 Gemeente Lopik Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010 26 april 2011 Projectnr. 331.100 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026)

Nadere informatie

Gemeente Nunspeet. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012

Gemeente Nunspeet. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 Gemeente Nunspeet Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 mei 2013 Projectnr. 302.103 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: de gemeente Nijkerk DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2008 Projectnummer 321 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 7 1

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Boxtel INDEX Index...2 Inleiding...3 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5 Voorzieningen...6

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Enschede Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Enschede COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop opdracht van: Onderzoek uitgevoerd in de gemeente Boskoop DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2008 Projectnummer 317

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Landsmeer Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/134 Datum Augustus

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO-VERVOER GEMEENTE RIDDERKERK

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO-VERVOER GEMEENTE RIDDERKERK KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO-VERVOER GEMEENTE RIDDERKERK Klanttevredenheidsonderzoek Wmo-vervoer gemeente Ridderkerk Colofon Opdrachtgever Gemeente Ridderkerk Datum Augustus 2017 Auteur Tessa Schoot

Nadere informatie

Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011

Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011 Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011 September 2011 1 Colofon Uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurs- en Concernzaken Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 bestuursinformatie@utrecht.nl

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013 onder Wmo-cliënten van de gemeenten: Brunssum, Nuth, Onderbanken, en Simpelveldl Rapportage gemeente Brunssum Gemeente Heerlen Bureau Onderzoek & Statistiek Augustus

Nadere informatie

Companen waar wonen beweegt

Companen waar wonen beweegt Projectnr. 2632.102/PL Companen waar wonen beweegt Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026)3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet info@companen.nl www.companen.nl

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Leiden

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Leiden Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Leiden Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Leiden COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad COLOFON Samenstelling

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard COLOFON Samenstelling

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Drechterland Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Drechterland Juni 2014 - de kanteling Gemeente Drechterland Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014-2023 Datum : Juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Papendrecht Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Papendrecht COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Den Haag Maart 2015 Naomi Meys Volkan Atalay Projectnummer: 107696 Correspondentienummer: DH-2703-4284 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Uitgave : Eenheid Strategische Ontwikkeling Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (0570) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl Strategische Ontwikkeling

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Houten Juni 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/85 Datum Juni 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Enschede

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Enschede Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Enschede Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Enschede COLOFON Samenstelling

Nadere informatie

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2011

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2011 Gemeente Lopik Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2011 7 maart 2012 Projectnr. 331.100/g Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026)

Nadere informatie

Resultaten KTO Regiotaxi Utrecht najaar 2009

Resultaten KTO Regiotaxi Utrecht najaar 2009 Resultaten KTO Regiotaxi Utrecht najaar 2009 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en doel 3 2. Uitvoeringsverantwoording 5 3. Resultaten 8 4. Conclusies 47 Klanttevredenheid Regiotaxi Utrecht najaar 2009 2 Aanleiding

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Stein

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Stein Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Stein Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Stein COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGEN WMO OVER 2018

CLIËNTERVARINGEN WMO OVER 2018 Rapport CLIËNTERVARINGEN WMO OVER 2018 Gemeente Houten Mei 2019 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur datum: 19 augustus 2015

Adviesnota Bestuur datum: 19 augustus 2015 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur datum: 19 augustus 2015 Adviesnota voor: (kopieer en plak voor regel van toepassing) X Onderwerp: Algemeen Bestuur (AB) Dagelijks

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013 onder Wmo-cliënten van de gemeenten: Brunssum, Nuth, Onderbanken en Simpelveld Rapportage gemeente Simpelveld Gemeente Heerlen Bureau Onderzoek & Statistiek Augustus

Nadere informatie

Uitkomsten aanvullende telefonische interviews

Uitkomsten aanvullende telefonische interviews Uitkomsten aanvullende telefonische interviews De ervaringen van cliënten met de Wmo is een belangrijke graadmeter voor het beleid van de gemeente Barneveld. Daarom heeft de gemeente in februari 2012 een

Nadere informatie

2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2

2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 3 4 De aanvraag... 7 5 Procedure... 11 6 Bejegening... 14 7 Rechten en plichten... 16 8 Inspraak bij

Nadere informatie

1. Algemene gegevens. 1a) Uw geboortejaar :.. 1b) Postcode :... (alleen de cijfers) 1c) Bent u een man of een vrouw? Man Vrouw

1. Algemene gegevens. 1a) Uw geboortejaar :.. 1b) Postcode :... (alleen de cijfers) 1c) Bent u een man of een vrouw? Man Vrouw Vragenlijst Woonvoorziening WMO 1. Algemene gegevens 1a) Uw geboortejaar :.. 1b) Postcode :... (alleen de cijfers) 1c) Bent u een man of een vrouw? Man Vrouw 2. Wmo-loket Voor de uitvoering van de Wet

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 2: Ervaringen E met de aanvraag van SNL 203 April 203. Inleiding In januari en februari 203 is een peiling georganiseerd over de ervaringen met de aanvraag

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek WMO over 2013

Klanttevredenheidsonderzoek WMO over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek WMO over 2013 Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Sectie Onderzoek en Statistiek Venlo, juni 2014 Samenvatting Een van de hoofddoelstellingen van de Wmo (Wet

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO De Marne 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Dienst SoZaWe NW Fryslân juli 2015 Nelleke Koppelman Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek. over 2009

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek. over 2009 Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2009 VERSLAG VAN DE RESULTATEN VAN HET CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK ONDER BURGERS MET EEN BEPERKING samenvatting Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Foto s: Bas Moerman

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers. Gemeente Zoetermeer

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers. Gemeente Zoetermeer Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers Gemeente Zoetermeer Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers Gemeente Zoetermeer COLOFON

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2009

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2009 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2009 onder Wmo-aanvragers van de gemeenten: Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal GEMEENTE HEERLEN Gemeente Heerlen Bureau Onderzoek

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK LEERLINGENVERVOER GEMEENTE RIDDERKERK

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK LEERLINGENVERVOER GEMEENTE RIDDERKERK KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK LEERLINGENVERVOER GEMEENTE RIDDERKERK Klanttevredenheidsonderzoek Leerlingenvervoer gemeente Ridderkerk Colofon Opdrachtgever Gemeente Ridderkerk Datum Augustus 2017 Auteur

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek klanttevredenheid Wmo. Onderzoek en Informatie. Individuele voorzieningen in Breda (2007)

Gemeente Breda. Onderzoek klanttevredenheid Wmo. Onderzoek en Informatie. Individuele voorzieningen in Breda (2007) Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Onderzoek klanttevredenheid Wmo Individuele voorzieningen in Breda (2007) Datum: Mei 2008 In opdracht van: Gemeente Breda Directie Sociale Zaken Uitgave: Gemeente

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011

Gemeente Woerden. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011 Gemeente Woerden Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011 26 maart 2012 Projectnr. 2632.102 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wmo. Rekenkamercommissie Zwijndrecht Mei 2013

Cliëntenonderzoek Wmo. Rekenkamercommissie Zwijndrecht Mei 2013 Rekenkamercommissie Zwijndrecht Mei 2013 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6C 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2013-1927 Datum : mei 2013 Opdrachtgever

Nadere informatie

BEWONERSVISIE: HOE WILLEN BEWONERS BETROKKEN WORDEN BIJ BELEID?

BEWONERSVISIE: HOE WILLEN BEWONERS BETROKKEN WORDEN BIJ BELEID? BEWONERSVISIE: HOE WILLEN BEWONERS BETROKKEN WORDEN BIJ BELEID? Peiling Huurderspanel Woonwaard Oktober 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 7543 EZ Enschede Piet Heinkade 55

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN Tevredenheidsonderzoek ketenpartners SUN Groningen Colofon Opdrachtgever SUN Groningen Datum Maart 2017 Auteurs Bert van Putten David Scheffer KWIZ Stavangerweg

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING

Nadere informatie

TEVREDENHEID CLIËNTEN W MO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Venlo

TEVREDENHEID CLIËNTEN W MO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Venlo RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Venlo 1 INDEX Index... 2 Inleiding... 3 1 Samenvatting... 4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens... 5 3 Toegang tot de ondersteuning... 7 4 Hulp bij het huishouden...

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Gemeente Olst-Wijhe

Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Gemeente Olst-Wijhe Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Olst-Wijhe Olst/Wijhe,. doc. nr.: 0728-20-ALLE-SR Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Olst-Wijhe

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2008

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2008 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2008 onder Wmo-aanvragers van de gemeenten: Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal Gemeente Heerlen Bureau Onderzoek & Statistiek 11 juni

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Hoe tevreden bent u over de volgende onderdelen van het Wmo-loket?

Hoe tevreden bent u over de volgende onderdelen van het Wmo-loket? Vragenlijst Hulp bij het huishouden 1. Algemene gegevens 1a) Uw geboortejaar :.. 1b) Postcode :... (alleen de cijfers) 1c) Bent u een man of een vrouw? Man Vrouw 2. Wmo-loket Voor de uitvoering van de

Nadere informatie

TEVREDENHEID CLIËNTEN W MO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Dantumadeel,Dongeradeel en Schiermonnikoog

TEVREDENHEID CLIËNTEN W MO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Dantumadeel,Dongeradeel en Schiermonnikoog RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Dantumadeel,Dongeradeel en Schiermonnikoog 1 INDEX Index... 2 Inleiding... 3 1 Samenvatting... 4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens... 5 3 Toegang tot de ondersteuning...

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Annelieke van den Heuvel SGBO Benchmarking

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2009 Gemeente Olst-Wijhe

Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2009 Gemeente Olst-Wijhe Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Olst-Wijhe Olst/Wijhe,. doc. nr.: 0728-20-ALLE-SR Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Olst-Wijhe

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Annelieke van den Heuvel Kees-Jan

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Gemeente Bergen op Zoom Companen BV Boulevard Heuvelink 04 688 KT Arnhem Postbus 74 680 BD Arnhem 06 35 5 3 info@companen.nl www.companen.nl Projectnummer: 748.04 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 0

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Best Augustus 2015 Nelleke Koppelman Naomi Meys Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Companen. Gemeente Steenbergen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012

Companen. Gemeente Steenbergen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012 Companen Gemeente Steenbergen Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012 15 juni 2013 Projectnr. 748.104 Companen waar wonen beweegt Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2010

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Sectie Onderzoek en Statistiek Venlo, mei 2011 2 Samenvatting De Wmo (Wet maatschappelijk ondersteuning) heeft als

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek klanttevredenheid Wmo. Onderzoek en Informatie. Individuele voorzieningen in Breda (2010)

Gemeente Breda. Onderzoek klanttevredenheid Wmo. Onderzoek en Informatie. Individuele voorzieningen in Breda (2010) Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Onderzoek klanttevredenheid Wmo Individuele voorzieningen in Breda (2010) Publicatienummer: 1656 Datum: April 2011 In opdracht van: Gemeente Breda Directie Sociale

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGEN WMO OVER 2017

CLIËNTERVARINGEN WMO OVER 2017 Rapport CLIËNTERVARINGEN WMO OVER 2017 ISD de Kempen: resultaten gemeente Eersel Juni 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam Zuiderval 70 Postbus 563 7500

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Dordrecht Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Dordrecht COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Westland

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Westland Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Westland Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Westland COLOFON Samenstelling

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK JEUGD

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK JEUGD Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK JEUGD Gemeente Houten Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/141 Datum Augustus

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Rapport tevredenheid cliënten Wmo-voorzieningen gemeente Haarlem 2007. 1. Bestuurlijke context.

Nota van B&W. Onderwerp Rapport tevredenheid cliënten Wmo-voorzieningen gemeente Haarlem 2007. 1. Bestuurlijke context. Nota van B&W Onderwerp Rapport tevredenheid cliënten Wmo-voorzieningen gemeente Haarlem 2007 Portefeuille H. van der Molen Auteur G. Nijland Telefoon 5114182 E-mail: gnijland@haarlem.nl DV/WMO Reg.nr.

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. RegioTaxi Haaglanden

Klanttevredenheidsonderzoek. RegioTaxi Haaglanden Klanttevredenheidsonderzoek Ricardo Poppeliers Dammis van t Zelfde RegioTaxi Haaglanden Inhoud presentatie Uitgangspunten onderzoek Opzet van het onderzoek Resultaten Conclusies Uitgangspunten Uitvraag

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Houten

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Houten Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Houten Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Houten COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Zwolle

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Zwolle Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Zwolle Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Zwolle COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM Gemeente Houten Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/142 Datum

Nadere informatie

Hll lllllllllllllllllllllllllllllllilllllll /10/2012

Hll lllllllllllllllllllllllllllllllilllllll /10/2012 Beleid Cluster Maatschappij (071)54 54 838 ppaardekoper@leiderdorp.nl Ingekomen: Afdeling ; Kopie ; Cj rif Hll lllllllllllllllllllllllllllllllilllllll 2012.06557 26/10/2012 Gemeente Leiderdorp A Aan de

Nadere informatie

/2202. gemeente werkendam. werkendam. 12DEC2012. Gemeenteraad Postbus DA Werkendam. clienttevredenheidsonderzoek Wmo

/2202. gemeente werkendam. werkendam. 12DEC2012. Gemeenteraad Postbus DA Werkendam. clienttevredenheidsonderzoek Wmo gemeente werkendam /2202 Raadhuispiein 1 4251 VZ Werkendam Gemeenteraad Postbus 16 4250 DA Werkendam Telefoon: (0183) 507200 Fax: (0183) 50 73 00 E-mail: info@werkendam.nl onderwerp clienttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008 Eindrapportage Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008 Inhoudsopgave Inleiding... 5 1 Achtergrond, doelstelling en doelgroep... 7 1.1 Achtergrond voor het klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord 13 juni 2014 Kees-Jan van de Werforst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN

Nadere informatie

Samenwerking Utrecht West. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2010 Gemeente Maarssen

Samenwerking Utrecht West. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2010 Gemeente Maarssen Samenwerking Utrecht West Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2010 Gemeente Maarssen 21 mei 2010 Projectnr. 2632.101/G Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen ROGplus Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen ROGplus COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Anja van

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Heumen 20 mei 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie