Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag"

Transcriptie

1 Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag Rapportage Datum: 2 mei 2016 Opdrachtgever: Jorrit Visser, Hivos Auteur: Claudia Ros, InfoResult Hivos onderzoek: Eerlijke bloemen met Moederdag 1

2 Inhoud Samenvattende conclusies 3 Onderzoeksverantwoording 5 Slide Resultaten Moederdag 7 Eerlijke bloemen 12 Hivos onderzoek: Eerlijke bloemen met Moederdag 2

3 Samenvatting (1) Moederdag Een ruime meerderheid van zeven op de tien ondervraagden weet dat Moederdag dit jaar op zondag 8 mei valt. Mannen zijn minder goed op de hoogte dan vrouwen: een kwart van alle mannen herkent geen van de aangeboden data en geeft aan het niet te weten. Een ongeveer even grote groep is van plan om dit jaar Moederdag te vieren. De helft daarvan viert Moederdag met hun eigen moeder; een kwart (ook) met hun partner. Twee op de tien vieren Moederdag (ook) met hun schoonmoeder jarigen zijn vaker dan jarigen van plan om dit jaar Moederdag te vieren en doen dat beduidend vaker dan ouderen met hun eigen moeder - hetgeen direct samenhangt met het verschil in levensfase tussen de leeftijdsgroepen. Deze uitkomst zegt dan ook niet zozeer iets over een verhoogde intentie onder de jongere groep, maar eerder over de onmogelijkheid voor veel ouderen om hetzelfde te willen/kunnen. Moeders worden op Moederdag door vier op de tien Moederdagvierders (31% van alle ondervraagden) veelal (ook) verwend met een bos bloemen. Een kwart van deze groep geeft iets lekkers (bijvoorbeeld chocolade); twee op de tien plannen een etentje. Op de vraag wat voor bloemen men van plan is te geven, antwoordt de helft van de bloemengevers (15% van alle ondervraagden) dat dat een gemengd boeket wordt. Een kwart kiest voor rozen. Andere bloemsoorten zijn nauwelijks in trek. Eerlijke bloemen Op enkele uitzonderingen na heeft vrijwel iedereen wel eens bloemen gekocht, voor zichzelf of iemand anders. Daarbij valt op dat mannen veel vaker dan vrouwen eerder bloemen voor iemand anders kopen dan voor zichzelf. Onder jongeren zien we, weliswaar in iets mindere mate, hetzelfde beeld: ook jarigen kopen eerder een bloemetje voor iemand anders dan voor zichzelf. Vier op de tien ondervraagden menen te weten waar de bloemen die je bij een bloemist of supermarkt kunt kopen vandaan komen. Circa een kwart vindt het ook belangrijk om te weten. Een ruime meerderheid van acht op de tien ondervraagden denkt dat de bloemen in de winkels uit (de kassen in) Nederland komen. Een vijfde van alle ondervraagden denkt dat de bloemen (ook) uit andere landen in Europa komen. Hivos onderzoek: Eerlijke bloemen met Moederdag 3

4 Samenvatting (2) Eerlijke bloemen (vervolg) Het meest genoemde andere continent is Afrika, wat ook door een vijfde wordt genoemd als herkomstgebied van bloemen jarigen denken wat minder vaak dan ouderen dat de bloemen in de winkels uit Nederland komen, maar juist weer wat vaker uit andere landen in Europa. Als de ondervraagden zouden weten dat veel van de bloemen die in Nederland verkocht worden door jonge moeders in Afrika onder vaak slechte omstandigheden (zoals te lage lonen, geen of flexibele arbeidscontracten, blootstelling aan pesticiden en intimatie/seksueel geweld) zijn gekweekt en geplukt, zouden zes op de tien (waarschijnlijk) geen bloemetje meer kopen met Moederdag. Daarbij valt op dat jarigen vaker dan ouderen aangeven dit waarschijnlijk wel te blijven doen. Voorafgaand aan de vragenlijst waren de meeste ondervraagden (acht op de tien) niet bekend met het feit dat er tegenwoordig ook eerlijke bloemen verkrijgbaar zijn bij steeds meer bloemisten en supermarkten. De verwachting is veelal dat de prijs van eerlijke bloemen hoger is dan van bloemen die het keurmerk eerlijk niet hebben. De bereidheid om wat meer te betalen voor een eerlijke bos bloemen, afkomstig van kwekerijen in ontwikkelingslanden waar wordt toegezien op goede arbeidsomstandigheden en die rekening houden met het milieu, is verrassend groot: acht op de tien ondervraagden geven aan wel bereid te zijn wat meer te betalen voor een bos eerlijke bloemen, als daarmee de werkomstandigheden van vrouwen in de Afrikaanse bloementeelt worden verbeterd. Hivos onderzoek: Eerlijke bloemen met Moederdag 4

5 Onderzoeksverantwoording Achtergrond Als onderdeel van de campagne Power of the Fair Trade Flower heeft Hivos InfoResult opdracht gegeven om, in de aanloop naar Moederdag, een publieksonderzoek met als onderwerp eerlijke bloemen uit te voeren onder een representatieve steekproef van Nederlandse mannen en vrouwen in de leeftijd van 18 tot en met 65 jaar. Met de resultaten van het onderzoek wil Hivos publiciteit genereren ten behoeve van haar campagne. Methodologie Het Publieksonderzoek Eerlijke Bloemen met Moederdag is uitgevoerd met behulp van de CAWI-methode (Computer Assisted Web Interviewing). Middels een aangekochte steekproef van consumenten uit een access panel werden de respondenten via een uitnodiging gevraagd om aan het onderzoek deel te nemen. Netto respons In totaal hebben netto n=628 Nederlanders in de leeftijd van 18 tot en met 65 jaar aan het onderzoek deelgenomen. man vrouw totaal jaar 35% 36% 35% 50% 50% jaar 19% 17% 18% jaar 24% 24% 24% jaar 22% 23% 23% totaal 100% 100% 100% Vrouw Man Veldwerkperiode Het veldwerk heeft gelopen van woensdag 20 april tot en met donderdag 21 april Hivos onderzoek: Eerlijke bloemen met Moederdag 5

6 Onderzoeksverantwoording Rapportage De resultaten zijn grafisch weergegeven met behulp van grafieken en tabellen, zowel op overall niveau als uitgesplitst naar geslacht en primaire (18-35 jarigen) en secundaire doelgroep (36-65 jarigen). De grafische output wordt vergezeld van conclusies op overall niveau en subconclusies die verschillen tussen de subdoelgroepen beschrijven (indien aanwezig). Significante verschillen tussen de subdoelgroepen worden aangegeven met een groen pijltje naar boven en een rood pijltje naar beneden: = significant hoger = significant lager Het vakje waarin het bijbehorende percentage staat heeft ook dezelfde kleur als het pijltje dat een verschil aangeeft. Zo is in één oogopslag te zien of en welke significante verschillen er zijn. Hivos onderzoek: Eerlijke bloemen met Moederdag 6

7 Moederdag Hivos onderzoek: Eerlijke bloemen met Moederdag 7

8 Ruime meerderheid weet dat Moederdag dit jaar op zondag 8 mei valt Mannen geven vaker dan vrouwen aan niet te weten op welke datum Moederdag dit jaar valt. 72% WEET DAT MOEDERDAG OP 8 MEI IS V3: De volgende vragen gaan over Moederdag. Weet jij op welke datum Moederdag dit jaar valt? LEEFTIJD jaar jaar totaal Ja, op zondag 1 mei 4% 2% 3% Ja, op zondag 8 mei 73% 72% 72% Ja, op zondag 15 mei 7% 9% 9% Weet niet 16% 16% 16% GESLACHT man vrouw totaal Ja, op zondag 1 mei 2% 3% 3% Ja, op zondag 8 mei 64% 81% 72% Ja, op zondag 15 mei 10% 7% 9% Weet niet 23% 9% 16% (basis: alle ondervraagden (n=628) Hivos onderzoek: Eerlijke bloemen met Moederdag 8

9 Driekwart van de ondervraagden is van plan om dit jaar Moederdag te vieren jarigen zijn vaker dan jarigen van plan om dit jaar Moederdag met hun eigen moeder te vieren. 74% VIERT DIT JAAR MOEDERDAG V4: Ben je van plan om dit jaar Moederdag te vieren, bijvoorbeeld door je moeder, schoonmoeder of partner extra te verwennen? TOTAAL LEEFTIJD totaal Ja, mijn moeder 80% 39% 53% Ja, mijn schoonmoeder 21% 20% 20% Ja, mijn partner namens mezelf 5% 19% 14% 26% Ja, mijn partner namens de kinderen 7% 14% 11% Ja, iemand anders, namelijk: 4% 5% 5% Nee 15% 32% 26% GESLACHT man vrouw totaal 74% Ja, mijn moeder 55% 52% 53% Ja, mijn schoonmoeder 20% 20% 20% Ja Nee Ja, mijn partner namens mezelf 24% 5% 14% Ja, mijn partner namens de kinderen 18% 5% 11% Ja, iemand anders, namelijk: 2% 7% 5% Nee 22% 30% 26% (basis: alle ondervraagden (n=628) Hivos onderzoek: Eerlijke bloemen met Moederdag 9

10 Moeders worden op Moederdag veelal verwend met een bos bloemen Vier op de tien Moederdagvierders zijn van plan om hun moeder, schoonmoeder of partner in ieder geval met een bos bloemen te verwennen. Een kwart is van plan iets lekkers (bijvoorbeeld chocolade) cadeau te doen jarigen zijn vaker dan ouderen van plan iets lekkers te geven, maar juist weer wat minder vaak een etentje. Mannen organiseren vaker dan vrouwen een ontbijtje op bed en een dagje uit. V5: Op welke manier(en) ben je dit jaar van plan om je moeder, schoonmoeder of partner met Moederdag extra te verwennen? een bos bloemen iets lekkers een etentje ontbijt op bed parfum een dagje uit iets anders weet ik (nog) niet jaar 37% 31% 13% 18% 11% 9% 11% 16% jaar 45% 20% 21% 12% 10% 11% 9% 15% man 45% 25% 21% 18% 12% 13% 5% 14% vrouw 38% 24% 14% 10% 8% 7% 15% 18% totaal 42% 25% 18% 14% 10% 10% 10% 16% N.B.: meervoudige vraag; percentages kunnen optellen tot meer dan 100% (basis: respondenten die van plan zijn om Moederdag te vieren (n=465) Hivos onderzoek: Eerlijke bloemen met Moederdag 10

11 Helft bloemengevers kiest op Moederdag voor een gemengd boeket; een kwart kiest voor rozen Andere bloemsoorten nauwelijks in trek. Ruim een op de tien weet nog niet wat voor bloemen het worden. V6: Wat voor bloemen ben je van plan om met Moederdag aan je moeder, schoonmoeder of partner te geven? gemengd boeket rozen gerbera s tulpen lelies andere bloemen weet ik nog niet jaar 45% 25% 7% 1% 1% 0% 20% jaar 51% 26% 2% 6% 3% 2% 10% man 50% 26% 5% 3% 3% 1% 12% vrouw 48% 25% 2% 6% 2% 1% 15% totaal 49% 26% 4% 4% 3% 1% 13% (basis: respondenten die van plan zijn om een bos bloemen te geven, n=194) Hivos onderzoek: Eerlijke bloemen met Moederdag 11

12 Eerlijke bloemen Hivos onderzoek: Eerlijke bloemen met Moederdag 12

13 Vrijwel iedereen heeft wel eens bloemen gekocht, voor zichzelf en/of voor iemand anders Mannen kopen veel vaker bloemen voor iemand anders dan voor zichzelf. Onder jongeren zien we, weliswaar in iets mindere mate, hetzelfde beeld: ook jarigen kopen eerder een bloemetje voor iemand anders dan voor zichzelf. V7: Heb je wel eens bloemen gekocht, voor jezelf of iemand anders? TOTAAL LEEFTIJD jaar jaar totaal Ja, voor mezelf 5% 2% 3% 4% 3% Ja, voor iemand anders 53% 44% 47% Ja, zowel voor mezelf als voor iemand anders 35% 51% 45% Nee 8% 3% 4% 45% 47% GESLACHT man vrouw totaal Ja, voor mezelf 3% 4% 3% Ja, voor iemand anders 69% 25% 47% Ja, voor mezelf Ja, voor iemand anders Ja, zowel voor mezelf als voor iemand anders 24% 66% 45% Ja, zowel voor mezelf als voor iemand anders Nee Nee 4% 5% 4% (basis: alle ondervraagden (n=628) Hivos onderzoek: Eerlijke bloemen met Moederdag 13

14 Vier op de tien ondervraagden menen te weten waar de bloemen in de winkels vandaan komen 38% MEENT TE WETEN WAAR BLOEMEN VANDAAN KOMEN V8: Weet je waar de bloemen die je bij een bloemist of supermarkt kunt kopen vandaan komen? TOTAAL LEEFTIJD jaar jaar totaal Ja 38% 38% 38% Nee 62% 62% 62% 38% GESLACHT man vrouw totaal 62% Ja 41% 35% 38% Nee 59% 65% 62% (basis: alle ondervraagden (n=628) Ja Nee Hivos onderzoek: Eerlijke bloemen met Moederdag 14

15 Circa een kwart vindt het belangrijk om te weten waar de bloemen in de winkels vandaan komen V10: Vind je het belangrijk om te weten waar de bloemen die je bij een bloemist of supermarkt kunt kopen vandaan komen? 23% VINDT HET BELANGRIJK OM TE WETEN WAAR BLOEMEN VANDAAN KOMEN TOP TWO BOX TOTAAL LEEFTIJD jaar jaar totaal Heel belangrijk 2% 6% 4% 18% 4% 19% Belangrijk 20% 19% 19% Niet zo belangrijk 60% 58% 59% Helemaal niet belangrijk 19% 17% 18% GESLACHT man vrouw totaal 59% Heel belangrijk 6% 2% 4% Belangrijk 19% 20% 19% Heel belangrijk Belangrijk Niet zo belangrijk Helemaal niet belangrijk Niet zo belangrijk 55% 63% 59% Helemaal niet belangrijk 20% 15% 18% Hivos onderzoek: Eerlijke bloemen met Moederdag 15

16 Ruime meerderheid denkt dat de bloemen vooral uit de kassen in Nederland komen Een vijfde van alle ondervraagden denkt dat de bloemen in de winkels (ook) uit andere landen in Europa komen. Het meest genoemde andere continent is Afrika, wat ook door circa een vijfde wordt genoemd jarigen denken wat minder vaak dan ouderen dat de bloemen vooral uit Nederland komen, maar juist weer wat vaker uit andere landen in Europa. LEEFTIJD GESLACHT V9: Waar denk je dat de bloemen die je bij een bloemist of supermarkt kunt kopen vandaan komen? Nederland jaar: 72% jaar: 83% totaal: 79% Europa jaar: 30% jaar: 18% totaal: 22% Midden-Amerika jaar: 6% jaar: 3% totaal: 4% Midden-Amerika jaar: 4% jaar: 4% totaal: 4% Nederland man: 81% vrouw: 77% totaal: 79% Zuid-Amerika jaar: 10% jaar: 6% totaal: 8% Europa man: 21% vrouw: 23% totaal: 22% Afrika jaar: 14% jaar: 21% totaal: 18% Azië jaar: 7% jaar: 3% totaal: 5% Azië man: 4% vrouw: 5% totaal: 5% Zuid-Amerika man: 9% vrouw: 6% totaal: 8% Afrika man: 17% vrouw: 20% totaal: 18% (basis: alle ondervraagden (n=628) Hivos onderzoek: Eerlijke bloemen met Moederdag 16

17 Zes op de tien kopen waarschijnlijk geen bloemetje meer als dit onder slechte omstandigheden is geproduceerd V11: Als je zou weten dat veel van de bloemen die in Nederland verkocht worden, door jonge moeders in Afrika onder vaak slechte omstandigheden (zoals te lage lonen, geen of flexibele arbeidscontracten, blootstelling aan pesticiden en intimidatie/seksueel geweld) zijn gekweekt en geplukt, zou je dan nog steeds een bloemetje voor je moeder, schoonmoeder of partner kopen met Moederdag? 59% WAARSCHIJNLIJK OF ZEKER NIET BOTTOM TWO BOX TOTAAL LEEFTIJD jaar jaar totaal 16% 10% Ja, zeker wel 11% 10% 10% Ja, waarschijnlijk wel 39% 25% 30% Nee, waarschijnlijk niet 39% 46% 43% 30% Nee, zeker niet 11% 19% 16% GESLACHT man vrouw totaal 43% Ja, zeker wel 15% 6% 10% Ja, waarschijnlijk wel 33% 27% 30% Ja, zeker wel Ja, waarschijnlijk wel Nee, waarschijnlijk niet Nee, zeker niet Nee, waarschijnlijk niet 39% 48% 43% Nee, zeker niet 14% 19% 16% (basis: alle ondervraagden (n=628) Hivos onderzoek: Eerlijke bloemen met Moederdag 17

18 Ruime meerderheid wist niet dat er ook eerlijke bloemen verkrijgbaar zijn 79% NEE, WIST IK NIET V12: Er zijn tegenwoordig ook eerlijke bloemen verkrijgbaar bij steeds meer bloemisten en supermarkten. Met eerlijke bloemen bedoelen we bloemen die afkomstig zijn van kwekerijen in ontwikkelingslanden waar wordt toegezien op goede arbeidsomstandigheden en die rekening houden met het milieu. Was je, voorafgaand aan deze uitleg, al bekend met het feit dat er ook eerlijke bloemen verkrijgbaar zijn? TOTAAL LEEFTIJD jaar jaar totaal Ja 22% 20% 21% 21% Nee 78% 80% 79% GESLACHT man vrouw totaal Ja 24% 17% 21% 79% Nee 76% 83% 79% (basis: alle ondervraagden (n=628) Ja Nee Hivos onderzoek: Eerlijke bloemen met Moederdag 18

19 Verwachting is dat de prijs van eerlijke bloemen hoger is dan van bloemen die het keurmerk eerlijk niet hebben 79% (VEEL) DUURDER V13: Verwacht je dat de prijs van eerlijke bloemen goedkoper, duurder of ongeveer hetzelfde is, in vergelijking met bloemen die het keurmerk eerlijk niet hebben? TOP TWO BOX TOTAAL LEEFTIJD totaal Veel duurder 26% 20% 22% 17% 1% 2% 22% Iets duurder 57% 57% 57% Ongeveer hetzelfde 14% 18% 17% Iets goedkoper 1% 0% 1% Veel goedkoper 0% 0% 0% Weet niet 2% 3% 2% GESLACHT Man vrouw totaal 57% Veel duurder Iets duurder Ongeveer hetzelfde Iets goedkoper Veel goedkoper Weet niet Veel duurder Iets duurder Ongeveer hetzelfde Iets goedkoper Veel goedkoper Weet ik niet Hivos onderzoek: Eerlijke bloemen met Moederdag 18% 27% 22% 55% 59% 57% 22% 12% 17% 2% 0% 1% 1% 0% 0% 3% 2% 2% (basis: alle ondervraagden (n=628) 19

20 Grote meerderheid bereid iets meer te betalen om daarmee de werkomstandigheden in Afrika te verbeteren V14: De prijs van een bos eerlijke bloemen ligt gemiddeld iets hoger dan die van bloemen die dat keurmerk niet hebben. Zou je bereid zijn iets meer te betalen voor een bos eerlijke bloemen, om daarmee de werkomstandigheden van vrouwen in de Afrikaanse bloementeelt te verbeteren? 81% IS BEREID IETS MEER TE BETALEN TOP TWO BOX TOTAAL LEEFTIJD jaar jaar totaal Ja, zeker wel 21% 26% 24% 14% 4% 24% Ja, waarschijnlijk wel 60% 56% 57% Nee, waarschijnlijk niet 14% 14% 14% Nee, zeker niet 5% 4% 4% GESLACHT man vrouw totaal 57% Ja, zeker wel 25% 24% 24% Ja, waarschijnlijk wel 54% 60% 57% Ja, zeker wel Ja, waarschijnlijk wel Nee, waarschijnlijk niet Nee, zeker niet Nee, waarschijnlijk niet 15% 13% 14% Nee, zeker niet 6% 3% 4% (basis: alle ondervraagden (n=628) Hivos onderzoek: Eerlijke bloemen met Moederdag 20

21 Hivos onderzoek: Eerlijke bloemen met Moederdag 21

Nationaal Valentijnsonderzoek Uitgevoerd in opdracht van Bloemenbureau Holland WIM PETERS BSC. JORIS DE JONG MSC. AMSTERDAM, JANUARI 2012

Nationaal Valentijnsonderzoek Uitgevoerd in opdracht van Bloemenbureau Holland WIM PETERS BSC. JORIS DE JONG MSC. AMSTERDAM, JANUARI 2012 Nationaal Valentijnsonderzoek Uitgevoerd in opdracht van Bloemenbureau Holland WIM PETERS BSC. JORIS DE JONG MSC. AMSTERDAM, JANUARI 2012 2 OPZET ONDERZOEK AANLEIDING Bloemenbureau Holland heeft onderzoek

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

Goede voornemens 2014

Goede voornemens 2014 Goede voornemens 2014 Goede voornemens 2014 Heeft u goede voornemens voor 2014? Welke van de onderstaande goede voornemens is uw belangrijkste goede voornemen voor 2014? Top 5 Goede Voornemens 2013 (N

Nadere informatie

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT In opdracht van NOC*NSF 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit onderzoek wordt iedere

Nadere informatie

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013 Onderzoek Arbeidsongeschiktheid In opdracht van Loyalis juni 2013 Inleiding» Veldwerkperiode: 27 maart - 4 april 2013.» Doelgroep: werkende Nederlanders» Omdat er specifiek uitspraken gedaan wilden worden

Nadere informatie

duurzaam eten November 2010 Kim Paulussen Marcel Temminghoff

duurzaam eten November 2010 Kim Paulussen Marcel Temminghoff Voeding in 2020 Gezond en duurzaam eten November 2010 Kim Paulussen Marcel Temminghoff 1 Inleiding 2 Resultaten 3 Samenvatting 1 Inleiding Achtergrond en opzet onderzoek Aanleiding: het Voedingscentrum

Nadere informatie

Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit

Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit Index 1. Oasen en de campagne 3 2. Samenvatting en conclusie 6 3. Resultaten onderzoek 10 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Een onderzoek autoverzekeringen. Pricewise 26-11-2014. Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003

Een onderzoek autoverzekeringen. Pricewise 26-11-2014. Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003 Een onderzoek autoverzekeringen Pricewise Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003 26-11-2014 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3 Conclusies Pagina 4 Methode

Nadere informatie

Meting stoppers-met-roken juni 2008

Meting stoppers-met-roken juni 2008 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Meting stoppers-met-roken juni 2008

Nadere informatie

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK RAPPORTAGE SPORT EN GELUK Extra vragen Sportdeelname Index Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Management Summary 3 Onderzoeksresultaten 4 Onderzoeksverantwoording 5 Contact 2 1. Inleiding 3 Inleiding

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Beleggers

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Beleggers AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Beleggers Juni 2013 GfK 2013 AFM Consumentenmonitor Juni 2013 1 Inhoudsopgave 1. Onderzoeksresultaten in detail Zorgplicht Beleggersprofiel Bijlagen Achtergrond Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Nederlanders aan het woord

Nederlanders aan het woord Nederlanders aan het woord Veteranen en de Nederlandse Veteranendag 2014 Trends, Onderzoek en Statistiek (TOS) Directie Communicatie Documentnummer: TOS-14-066a Belangrijkste inzichten Nederlander hecht

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID. In opdracht van NOC*NSF

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID. In opdracht van NOC*NSF GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Gemeenteraadsverkiezingen Sportdeelname Index Hardlooprapportage en gemeentelijk sportbeleid februari 2014 1 Inleiding

Nadere informatie

E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken

E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken Rapport E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken Project: 16013937 Datum: 8 maart 2016 Aanleiding, doelgroep

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 44 t/m 47 2015 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 23 november 2015 Projectnummer: 20645 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL. In opdracht van NOC*NSF

SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL. In opdracht van NOC*NSF SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL In opdracht van NOC*NSF GfK 1 Schoolsport Juli 1 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit

Nadere informatie

WECYCLE HET VERVANGLIJSTJE

WECYCLE HET VERVANGLIJSTJE WECYCLE HET VERVANGLIJSTJE - een kwantitatief, online onderzoek Drs. Robert Goos Amstelveen, 17 december 2008 Projectnummer: 2008-25 1 INHOUD I CONCLUSIES... 3 II INLEIDING... 5 2.1 Achtergrond... 5 2.2

Nadere informatie

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS Uitstelgedrag onder financiële consumenten Juni 2015 1 Inhoudsopgave 3 6 Management Summary Grafische samenvatting Opvallende resultaten Onderzoeksresultaten Uitstelgedrag Zorg

Nadere informatie

Rapport flitspeiling Opvang asielzoekers

Rapport flitspeiling Opvang asielzoekers Rapport flitspeiling Opvang asielzoekers Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 21 September 2015 Projectnummer: 20645 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Onderzoek arbeidsongeschiktheid (samenvatting) In opdracht van Loyalis. juni 2013

Onderzoek arbeidsongeschiktheid (samenvatting) In opdracht van Loyalis. juni 2013 Onderzoek arbeidsongeschiktheid (samenvatting) In opdracht van Loyalis juni 2013 Samenvatting Een derde ervaart vaker stress dan 3 jaar geleden» Een derde van de werkende bevolking geeft aan dat ze regelmatig

Nadere informatie

Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015

Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015 Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden ABN AMRO April 2015 Vakantiegeld 3 Op vakantie 8 Verantwoording onderzoek 13 2 Vakantiegeld Zicht op geld April

Nadere informatie

Publieksonderzoek Fietsverlichting

Publieksonderzoek Fietsverlichting In hoeverre zijn fietsers in Nederland bekend met de huidige regels rond het voeren van fietsverlichting en wat is hun eigen gedrag hierbij? Inleiding Op initiatief van het uitvoeringsteam campagne fietsverlichting

Nadere informatie

Onderzoek naar het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen in de Nederlandse particuliere tuin

Onderzoek naar het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen in de Nederlandse particuliere tuin Onderzoek naar het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen in de Nederlandse particuliere tuin Contents 1 Inleiding & samenvatting 03 2 Gebruik onkruidbestrijdingsmiddelen: huidige situatie 3 Kennisniveau

Nadere informatie

Jongeren & hun financiële verwachtingen

Jongeren & hun financiële verwachtingen Nibud, februari Jongeren & hun financiële verwachtingen Anna van der Schors Daisy van der Burg Nibud in samenwerking met het 1V Jongerenpanel van EenVandaag Inhoudsopgave 1 Onderzoeksopzet Het Nibud doet

Nadere informatie

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Type beleggingsverzekering en wijze van afsluiten Kennis van- en informatie over de

Nadere informatie

Valentijnsdag 2010. 5 februari 2010

Valentijnsdag 2010. 5 februari 2010 Valentijnsdag 5 februari Verantwoording Het Valentijnsdagonderzoek is uitgevoerd van 28 januari tot en met 3 februari. In totaal hebben ruim 1.350 Nederlanders aan het onderzoek deelgenomen. Alle resultaten

Nadere informatie

Onderzoek hypotheken en bekendheid maatregelen Maart/april 2014

Onderzoek hypotheken en bekendheid maatregelen Maart/april 2014 Onderzoek hypotheken en bekendheid maatregelen Maart/april 2014 Doelgroepinformatie De doelgroep bestaat uit huizenbezitters met hypotheek, die voornemens zijn binnen 2 jaar een nieuw huis te kopen. Dit

Nadere informatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 43. Financiële situatie Samenvatting Circa tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, ruim een kwart komt net rond en kan moeilijk

Nadere informatie

Onderzoek belang mensenrechten voor bancair product

Onderzoek belang mensenrechten voor bancair product Onderzoek belang mensenrechten voor bancair product December 2011 (28437) Conclusies 2 85% Van de Nederlanders heeft niet gelet op het investeringsbeleid bij afsluiten rekening Van de Nederlanders vindt

Nadere informatie

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten Waar winkelen de inwoners van de gemeente? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten In opdracht van de SGP Door Studentenpool Bestuurlijke Bedrijfskunde Academie Mens & Organisatie Christelijke Hogeschool

Nadere informatie

Buitenspelen. Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt

Buitenspelen. Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Buitenspelen Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Index 1. Opzet onderzoek p. 3 2. Buitenspelen p. 5 3. Favoriete speelplekken en spellen p. 10 4. Buitenspelen in de buurt p. 15 5. Wat maakt

Nadere informatie

Buitenspelen 2013 Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt

Buitenspelen 2013 Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Inhoudsopgave 1 Opzet onderzoek 5 2 Buitenspelen 7 3 Favoriete speelplekken en spellen 13 4 Geschiktheid buurt voor buitenspelen 18 5 Wat maakt buitenspelen

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand AFM Consumentenmonitor voorjaar 20 Roodstand Juni 20 GfK 20 AFM Consumentenmonitor Juni 20 1 Management Summary Bijna de helft van alle Nederlanders staat wel eens rood. Diegenen die niet rood kunnen staan,

Nadere informatie

Fair Flowers Challenge

Fair Flowers Challenge Fair Flowers Challenge Hoe maak je eerlijke bloemen zichtbaar? Deadline: 6 september 2015 www.onlinechallenges.org/hivos Fair Flowers Challenge Hoe maak je eerlijke bloemen zichtbaar? Prijzen: 1 e Prijs:

Nadere informatie

Hiv op de werkvloer 2011

Hiv op de werkvloer 2011 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv op de werkvloer 20 Natascha

Nadere informatie

Hiv en stigmatisering in Nederland

Hiv en stigmatisering in Nederland Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv en stigmatisering in Nederland

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

De Nederlandse bloembollenconsument; Voorjaarsbloembollen monitor 2008

De Nederlandse bloembollenconsument; Voorjaarsbloembollen monitor 2008 De Nederlandse bloembollenconsument; Voorjaarsbloembollen monitor 2008 PT 2009-12 Productschap Tuinbouw, afdeling Markt en Innovatie Samenvatting (I) Onderzoeksopzet MSI-ACI Europe heeft in de maanden

Nadere informatie

Energiezuinige apparatuur Natuur & Milieu

Energiezuinige apparatuur Natuur & Milieu Energiezuinige apparatuur Natuur & Milieu juli 2015 Contact: Maaike Jongsma T: 050-3171773 E: maaikejongsma@kienonderzoek.nl Groningen / Haarlem W: www.kienonderzoek.nl twitter.com/panelwizardnl facebook.com/panelwizardnl

Nadere informatie

Sinterklaasonderzoek 2009

Sinterklaasonderzoek 2009 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Sinterklaasonderzoek 2009 Roos Huver

Nadere informatie

NATIONAAL WATER ONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water

NATIONAAL WATER ONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water NATIONAAL WATER ONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water JORIS DE JONGH CAROLINE VAN TEEFFELEN AMSTERDAM, AUGUSTUS 2015 2 INHOUDSOPGAVE VOORAF AANLEIDING EN DOEL

Nadere informatie

De Nederlander en de natuur. Rapportage

De Nederlander en de natuur. Rapportage De Nederlander en de natuur Rapportage Index 1. Samenvatting 3 2. Het belang van de Nederlandse natuur 6 3. De kijk op het Nederlandse natuurbeleid 8 4. Het groene netwerk 13 5. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

De impact van legalisering van online. kansspelen op klassieke loterijen. April 2011. In opdracht van Goede Doelen Loterijen NV

De impact van legalisering van online. kansspelen op klassieke loterijen. April 2011. In opdracht van Goede Doelen Loterijen NV De impact van legalisering van online kansspelen op klassieke loterijen April 2011 In opdracht van Goede Doelen Loterijen NV Uitgevoerd door: MWM2 Bureau voor Online Onderzoek Auteurs Matthijs Wolters

Nadere informatie

Goede Voornemens 2015

Goede Voornemens 2015 Goede Voornemens 2015 Customer Intelligence Klantonderzoek & Advies Daniëlle Boshove december 2014 Achtergrond onderzoek en methode Doel: achterhalen welke goede voornemens de Nederlander heeft voor 2015

Nadere informatie

SIRE. Rapport. "Geef kinderen hun spel terug" Jonneke Heins. C0521b 29 oktober 2007

SIRE. Rapport. Geef kinderen hun spel terug Jonneke Heins. C0521b 29 oktober 2007 Grote Bickersstraat 74 3 KS Amsterdam Postbus 247 AE Amsterdam t 2 522 54 44 f 2 522 53 33 e info@tnsnipo.com www.tnsnipo.com Rapport SIRE "Geef kinderen hun spel terug" Jonneke Heins C52b 29 oktober 27

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS)

Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS) 1 (13) Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS) Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 31 mei kregen de panelleden van 12 tot en met 16 jaar (89 personen) een e-mail met de vraag of zij

Nadere informatie

RAPPORTAGE ZOMERDIP. In opdracht van NOC*NSF

RAPPORTAGE ZOMERDIP. In opdracht van NOC*NSF RAPPORTAGE ZOMERDIP In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Zomerdip Rapportage September Zomerdip 2014 September 2014 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In

Nadere informatie

NATIONAAL WATERONDERZOEK 2016

NATIONAAL WATERONDERZOEK 2016 NATIONAAL WATERONDERZOEK 2016 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water in opdracht van FWS CAROLINE VAN TEEFFELEN JORIS DE JONG TESSA DE KRUIJK AMSTERDAM, 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Delta Lloyd peiling hypotheken Resultaten Maart 2014

Delta Lloyd peiling hypotheken Resultaten Maart 2014 Delta Lloyd peiling hypotheken Resultaten Maart 2014 Maart 2014 Peiling hypotheken 2 Heeft u wel eens gekeken of u een lagere rente kunt krijgen voor uw hypotheeklening? Heeft u wel eens gekeken of u een

Nadere informatie

Rapportage Auteurs: Jeroen Bruin & Karin Lammers Project Z6360. Effect toiletreclame Vodafone

Rapportage Auteurs: Jeroen Bruin & Karin Lammers Project Z6360. Effect toiletreclame Vodafone Rapportage Auteurs: Jeroen Bruin & Karin Lammers Project Z6360 Effect toiletreclame Vodafone Achtergrond, doel- en probleemstelling In opdracht van Altermedia, in naam van Oskar van Son, heeft Motivaction

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële positie van de Leidenaar. De resultaten

Nadere informatie

De voordelen van Fairtrade katoen in hotels Resultaten consumentenonderzoek

De voordelen van Fairtrade katoen in hotels Resultaten consumentenonderzoek De voordelen van Fairtrade katoen in hotels Resultaten consumentenonderzoek Inhoudsopgave 1. Achtergrond Doel Stichting Max Havelaar: meer afzet Fairtrade katoen De hotelbranche overtuigen van het goede

Nadere informatie

5. Maandvraag December 2013 a. Sportieve voornemens

5. Maandvraag December 2013 a. Sportieve voornemens 5. Maandvraag December 01 a. Sportieve voornemens Sportieve voornemens Basis: n=11 Nederlander van 15-80 jaar Percentage JA Geslacht Man 75% Vrouw 69% Leeftijd 15 - jaar 85% 8 4-44 jaar 77% 45-64 jaar

Nadere informatie

Marktwerking in de energiesector

Marktwerking in de energiesector Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Marktwerking in de energiesector Remy Bleijendaal F3175

Nadere informatie

Onderzoek onder kinderen groep 5 t/m 8

Onderzoek onder kinderen groep 5 t/m 8 Onderzoek onder kinderen groep 5 t/m 8 februari/maart 2015 Bewaren van geld Hoe bewaar jij je geld? (meerdere antwoorden mogelijk) In mijn spaarpot Op de bank In mijn portemonnee Op een speciale plek,

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers November 2014 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 1 Beleggingsportefeuille GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 2 Zes op de tien beleggers

Nadere informatie

Meting stoppers-met-roken juli 2008

Meting stoppers-met-roken juli 2008 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Meting stoppers-met-roken juli 2008

Nadere informatie

Bereikscijfers FunX. Rapportage Auteurs: Ahmed Ait Moha, Marleen de Graaf & Fenneke Vegter Project Z

Bereikscijfers FunX. Rapportage Auteurs: Ahmed Ait Moha, Marleen de Graaf & Fenneke Vegter Project Z Bereikscijfers FunX Rapportage Auteurs: Ahmed Ait Moha, Marleen de Graaf & Fenneke Vegter Project Z4009 29-4-2014 Methodologie Periode: De onderzoeksgegevens zijn in de periode van 4 februari tot en met

Nadere informatie

Water drinken. Resultaten 1-meting op de CJ s in Zaanstad

Water drinken. Resultaten 1-meting op de CJ s in Zaanstad Water drinken Resultaten 1-meting op de CJ s in Zaanstad Deelnemers In de eerste maanden van 215 hebben 339 ouders die de 5 Centra Jong (CJ) in Zaanstad bezochten een vragenlijst ingevuld over hun kind

Nadere informatie

ONDERZOEK VUURWERKOVERLAST

ONDERZOEK VUURWERKOVERLAST ONDERZOEK VUURWERKOVERLAST ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, APRIL 2015 GfK 2015 Onderzoek Vuurwerkoverlast April 2015 1 Inhoud 1. Samenvatting 2. Onderzoeksresultaten 3. Onderzoeksverantwoording 4. Steekproefspecificatie

Nadere informatie

WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD

WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD De perceptie van jonge dieren volgens de Nederlandse consument Judith de Roij van Zuijdewijn Karin Ursem 31369 Intomart GfK 2012 Wakker Dier Jonge dieren

Nadere informatie

ONDERZOEK WAARDERING PRESTATIES OLYMPIC TEAMNL SOCHI In opdracht van NOC*NSF

ONDERZOEK WAARDERING PRESTATIES OLYMPIC TEAMNL SOCHI In opdracht van NOC*NSF ONDERZOEK WAARDERING PRESTATIES OLYMPIC TEAMNL SOCHI 2014 In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Evaluatie Sochi 2014 maart Maart 2014 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen Rapportage Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: 22 november 2013 Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies

Nadere informatie

Opzet van het onderzoek

Opzet van het onderzoek Opzet van het onderzoek Opzet van het onderzoek: Het onderzoek is uitgevoerd via online onderzoek bij een landelijk representatieve steekproef van n=1008 respondenten van 16 jaar en ouder. (): Bij online

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2012 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2012 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2012 Beleggers December 2012 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Beleggingsfondsen en kosten

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 16 t/m 19 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 17 mei 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Meting stoppers-met-roken januari 2009

Meting stoppers-met-roken januari 2009 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tnsnipo.com www.tnsnipo.com Consumer & Media Rapport Meting stoppersmetroken januari 2009 Meting

Nadere informatie

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland In april 2013 heeft TNS NIPO in opdracht van Thuiswinkel.org een herhalingsonderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

Belangrijkste resultaten

Belangrijkste resultaten Belangrijkste resultaten Schadelijkheid roken en meeroken algemeen Totale groep Nederlanders 12+ Rokers Roken Nagenoeg iedereen ziet de schadelijkheid in van roken op de gezondheid: 93% (waarvan 65% erg

Nadere informatie

Zorgverzekeringen. Thema-onderzoek. Zorgverzekeringen

Zorgverzekeringen. Thema-onderzoek. Zorgverzekeringen Thema-onderzoek TNS 5-11-2013 Inhoud 1 Restitutie- en naturapolis 4 2 Aanvullende verzekeringen 12 3 Overstappen en vertrouwen 16 TNS 5-11-2013 2 Achtergrondinformatie De Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

Flitspeiling plastic tasjes

Flitspeiling plastic tasjes Flitspeiling plastic tasjes Rapportage flitspeiling plastic tasjes 17 mei 2016 Inhoudsopgave Voorwoord Management summary Resultaten Kennis maatregel Reclamebekendheid Beoordeling reclame Gedrag n.a.v.

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Flitspeiling NAVO. Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek. Ministerie van Defensie

Flitspeiling NAVO. Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek. Ministerie van Defensie Flitspeiling NAVO Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek Inleiding en onderzoeksverantwoording Op verzoek van het ministerie van Defensie heeft Veldkamp een flitspeiling

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Achtergrond en doelstellingen. Samenvatting. Resultaten. Contact

Inhoudsopgave. Achtergrond en doelstellingen. Samenvatting. Resultaten. Contact Zondagsbeleving Inhoudsopgave Achtergrond en doelstellingen Samenvatting Resultaten Contact Achtergrond en doelstellingen Vakbond CNV Dienstenbond heeft een onderzoek uitgevoerd over de zondagsbeleving

Nadere informatie

Life event: Een nieuwe baan

Life event: Een nieuwe baan Life event: Een nieuwe baan Inhoudsopgave 1 Belangrijke bevindingen 2 Achtergrond en verantwoording 3 Onderzoeksresultaten Arbeidsvoorwaarden en pensioenregeling Pensioeninformatie Pensioenkennis Waardeoverdracht

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2001

Stadsenquête Leiden 2001 Hoofdstuk 9. Milieu Samenvatting De Milieustraat is een (vrij nieuwe) voorziening waar bewoners zich kunnen ontdoen van hun grof huishoudelijk afval. Ruim twee op de tien Leidenaren heeft hier al eens

Nadere informatie

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier JORIS DE JONGH MSC. LIANNE WORRELL MSC. AMSTERDAM, MEI 2013 NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief

Nadere informatie

Onderzoek naar houding en kennis van Nederlandse burgers ten aanzien van schaliegas

Onderzoek naar houding en kennis van Nederlandse burgers ten aanzien van schaliegas Onderzoek naar houding en kennis van Nederlandse burgers ten aanzien van schaliegas Inhoudsopgave 1. Doelstelling 2. Onderzoeksverantwoording 3. Samenvatting 4. Resultaten 5. Bijlagen (open antwoorden,

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 28 t/m 39 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 29 september 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 12 t/m 15. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 12 t/m 15. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 12 t/m 15 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 15 april 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Artikelen. Overwerken in Nederland. Ingrid Beckers en Clemens Siermann

Artikelen. Overwerken in Nederland. Ingrid Beckers en Clemens Siermann Overwerken in Nederland Ingrid Beckers en Clemens Siermann In 4 werkte 37 procent de werknemers in Nederland regelmatig over. Bijna een derde het overwerk is onbetaald. Overwerk komt het meeste voor onder

Nadere informatie

Opiniepeiling Pensioenakkoord

Opiniepeiling Pensioenakkoord Opiniepeiling Pensioenakkoord Een online onderzoek in opdracht van Unie Services Juni - 2011 Ellen Cox Marij Tillmanns (27533) Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Onderzoeksverantwoording 3 Resultaten B Bijlagen

Nadere informatie

Onderzoek voor de KNOV

Onderzoek voor de KNOV Onderzoek voor de KNOV Inhoud 1 Samenvatting 3 Onderzoeksverantwoording 6 3 Behandeling en begeleiding tijdens de 10 zwangerschap 4 Beoordeling 17 1 Samenvatting Samenvatting - 1 Behandeling en begeleiding

Nadere informatie

Duurzame melk in supermarkten

Duurzame melk in supermarkten Onderzoekssamenvatting Stelt u zich voor dat er voortaan alleen nog maar duurzaam geproduceerde melk te verkrijgen is in de supermarkt. Alle niet duurzame soorten worden niet langer verkocht. Hoe zou de

Nadere informatie

Sparen voor een koopwoning

Sparen voor een koopwoning Sparen voor een koopwoning Consumentenonderzoek in opdracht van de Volksbank GfK februari 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management summary Onderzoeksresultaten Onderzoeksverantwoording Contact 2 Management summary

Nadere informatie

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015 NOORDZEE EN ZEELEVEN 2-meting Noordzee-campagne Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Onderzoeksverantwoording 3. Onderzoeksresultaten 4. Contact 2 1. Samenvatting 3 Samenvatting Houding t.a.v.

Nadere informatie

Inzicht in hoe Nederland aankijkt tegen het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets

Inzicht in hoe Nederland aankijkt tegen het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets Inzicht in hoe Nederland aankijkt tegen het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets Rapport voor Ministerie van Infrastructuur en Milieu 19 januari 2017 Inhoudsopgave Conclusies Resultaten Bijlagen

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 8 t/m 11 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 18 maart 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

WENSEN EN BEHOEFTEN HUIDIGE EN POTENTIËLE HARDLOPERS

WENSEN EN BEHOEFTEN HUIDIGE EN POTENTIËLE HARDLOPERS WENSEN EN BEHOEFTEN HUIDIGE EN POTENTIËLE HARDLOPERS In opdracht van NOC*NSF Bijlage bij rapportage Sportdeelname Index November 01 GfK 014 Sportdeelname Deelname Index Hardlooprapportage 1 Inleiding GfK

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 4 t/m 7 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 19 februari 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Locatiebereik Boomerang Media Inclusief bereik Toiletreclame

Locatiebereik Boomerang Media Inclusief bereik Toiletreclame Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Locatiebereik Boomerang Media Inclusief bereik Toiletreclame

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

JEUGD WERKLOOSHEID 1-METING Onderzoek naar de perceptie van jeugdwerkloosheid onder jongeren in opdracht van het Ministerie VWS - Jeugd en Gezin

JEUGD WERKLOOSHEID 1-METING Onderzoek naar de perceptie van jeugdwerkloosheid onder jongeren in opdracht van het Ministerie VWS - Jeugd en Gezin JEUGD WERKLOOSHEID 1-METING Onderzoek naar de perceptie van jeugdwerkloosheid onder jongeren in opdracht van het Ministerie VWS - Jeugd en Gezin FERNANDO MC DOUGAL MSC ODETTE VLEK MSC AMSTERDAM, AUGUSTUS

Nadere informatie

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Inleiding De Consumentenbond heeft onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid en beoordeling van twee financieel toezichthouders in Nederland: De Autoriteit

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen. December 2011

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen. December 2011 AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen December 2011 1 Inhoudsopgave 2 1 2 Management Summary Onderzoeksresultaten in detail 2a Pensioen algemeen 2b Pensioencommunicatie 2c Pensioenregeling 3 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie