Onderzoek parkeerbeleid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek parkeerbeleid"

Transcriptie

1 Onderzoeksrapport Onderzoek parkeerbeleid Gemeente Heemstede Uw gegevens Gemeente Heemstede Raadhuisplein HA Heemstede Telefoon: Internet: Contactpersoon Dhr. T. loggers Onze gegevens Enneüs Leonard Springerlaan 23a Postbus AL Groningen Telefoon: (050) Internet: Contactpersonen Dhr. M. Bloem Dhr. D. Kremer Groningen, mei 2015

2 Samenvatting Onderzoeksopzet Onderzoek- en adviesbureau Enneüs heeft voor de gemeente Heemstede een onderzoek naar de mogelijkheden voor een nieuw parkeerbeleid uitgevoerd. De doelstelling van dit onderzoek luidt: Inzicht krijgen in de wensen van de bewoners (in het betreffende parkeergebied) over het in te voeren vergunningenbeleid voor parkeren Hierbij streeft de gemeente naar maximaal draagvlak onder de bewoners van het gebied waar het vergunningenbeleid ingevoerd gaat worden. Aan de hand van het doel van dit onderzoek is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: Wat zijn de specifieke wensen van de bewoners ten aanzien van parkeren op basis van een vergunning en op welke wijze kan hiermee het vergunningenbeleid worden vormgegeven? Voor het parkeerbeleid is een opdeling gemaakt in vier sectoren. Per sector zijn namelijk andere vormen van beleid mogelijk. Alle huishoudens in deze vier sectoren rond het stationsgebied zijn zowel per brief benaderd met de vraag of zij een korte vragenlijst (schriftelijk of online) in wilden vullen. Respons In totaal zijn er 936 huishoudens benaderd om deel te nemen aan dit onderzoek. In totaal heeft 58,2 procent van de huishoudens de vragenlijst ingevuld. Sector 1 Een meerderheid van 47,3 procent geeft de voorkeur aan een parkeervergunning van maandag t/m vrijdag. Het tijdstip dat dan de grootste voorkeur heeft is met 50 procent van 09:00 13:00 uur. Respondenten ondervinden hinder van de nabijheid van het station, omdat forenzen in de woonwijk parkeren en vervolgens de trein nemen. Een deel van de huishoudens beschikt over meerdere auto s, waardoor meerdere parkeerplekken in beslag worden genomen. Voornamelijk in de avonduren levert dit problemen op. De respondenten geven aan dat het voorkomt dat er te weinig parkeerruimte is voor bezoekers en/of klusbedrijven. De blauwe zone die momenteel voor klanten en klusbedrijven wordt gebruikt, wordt als ideaal ervaren. Sector 2 Een meerderheid van 59,3 procent geeft de voorkeur aan een vergunningenbeleid van maandag t/m zondag. Het tijdstip dat de meeste voorkeur geniet is met 74,6 procent van 09:00 20:00 uur. In deze sector heeft 86,2 procent van de respondenten geen parkeerplek op eigen terrein. Voornamelijk in de avonduren wordt het parkeren lastig ervaren. Pagina 2 van 20

3 De respondenten uit sector vrezen dat de parkeerdruk in hun woonwijk toeneemt doordat nieuwbouwproject STACK ontwikkeld wordt. Men vreest dat de projectontwikkelaar onvoldoende rekening houdt met het aantal beschikbare parkeerplaatsen. Daarnaast zouden de respondenten graag over een (gratis) bezoekerspas willen beschikken of een parkeerbeleid waarbij bezoekers een aantal uren gratis kunnen parkeren. Sector 3 De voorkeur gaat in sector 3 met 39,7 procent van de reacties uit naar een parkeervergunning van maandag t/m zaterdag. 63,5 procent van de respondenten heeft de voorkeur voor het tijdstip van 09:00 18:00 uur. Opvallend is dat 29,1 procent van de respondenten aangeeft geen parkeerregime te willen. Zo zou er voldoende parkeergelegenheid in de buurt zijn en (bijna) alle woningen beschikken over een parkeerplaats op eigen terrein. De meeste respondenten ervaren daarom ook nooit problemen met het parkeren in de nabijheid van de eigen woning. Het deel dat wel parkeerproblemen ervaart heeft dit is voornamelijk s avonds. Respondenten vinden het parkeertarief voor bezoekers te hoog. Het bezoek van de bewoners blijft zelfs weg vanwege dit hoge tarief. De respondenten vinden het belangrijk dat hun bezoek langs kan komen en niet hoeft te betalen om te parkeren. Sector 4 Met 53,6 procent van de reacties heeft een vergunningenbeleid van maandag t/m zaterdag de voorkeur in sector 4. Het tijdstip dat de meerderheid dan zou willen zien is met 66,7 procent van de reacties van 09:00 18:00 uur. Daarnaast geeft een aantal respondenten als toelichting bij de antwoorden aan het prettig te vinden als er op zondag ook een vergunningenbeleid gevoerd gaat worden. Dit in verband met de Albert Heijn die nu ook op zondag open is, waardoor de parkeerdruk op zondag is toegenomen. De respondenten willen dat gebruik van het Qpark gestimuleerd wordt, maar er zijn ook respondenten die het Qpark te duur vinden. Ook geven de respondenten aan te maken te hebben met reizigers of vakantiegangers die hun auto of camper in de woonwijk parkeren en vervolgens verder gaan met trein of bus. Deze reizigers of vakantiegangers nemen veel parkeerruimte in beslag. Voor de respondenten is het belangrijk om een bezoekerspas te hebben. Een bezoekerspas waarmee kort geparkeerd kan worden en gratis is heeft de voorkeur. Pagina 3 van 20

4 Inhoudsopgave 1. Inleiding Aanleiding Doel- en vraagstelling onderzoek Uitvoering onderzoek Opbouw rapport Aanpak van het onderzoek Voorbereiding onderzoek Verdeling in sectoren Vragenlijst Dataverzameling Respons Analyse en rapportage Resultaten Achtergrondvragen Informatieavond Parkeren in uw buurt Voorkeur parkeerbeleid Toelichting op de antwoorden Conclusies Algemeen Beantwoording centrale vraagstelling Pagina 4 van 20

5 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De gemeente Heemstede heeft de ambitie om het parkeerbeleid binnen de gemeente aan te passen. Hierbij wil het in een afgebakend gebied een omslag maken van betaald parkeren naar parkeren door middel van een vergunning. De gemeente wil de bewoners laten meedenken over de mogelijke voorwaarden van dit nieuwe beleid, zoals de tijden en de wijze waarop omgegaan dient te worden met bezoekers. Naast het meedenken van de bewoners wil de gemeente ook draagvlak creëren bij de bewoners om de veranderingen aan het parkeerbeleid zo soepel mogelijk te laten verlopen. De bewoners zijn reeds geïnformeerd over de plannen van de gemeente Heemstede door middel van informatiebrieven en twee informatieavonden. 1.2 Doel- en vraagstelling onderzoek De doelstelling van dit onderzoek luidt: Inzicht krijgen in de wensen van de bewoners (in het betreffende parkeergebied) over het in te voeren vergunningenbeleid voor parkeren Hierbij streeft de gemeente naar maximaal draagvlak onder de bewoners van het gebied waar het vergunningenbeleid ingevoerd gaat worden. Aan de hand van het doel van dit onderzoek is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: Wat zijn de specifieke wensen van de bewoners ten aanzien van parkeren op basis van een vergunning en op welke wijze kan hiermee het vergunningenbeleid worden vormgegeven? 1.3 Uitvoering onderzoek Het onderzoek voor gemeente Heemstede is uitgevoerd door onderzoeksbureau Enneüs uit Groningen. Enneüs is een transparant opererend markonderzoeksbureau en lid van de MOA (Markt Onderzoek Associatie). Dit wil zeggen dat wij ons houden aan alle gestelde gedragscodes en richtlijnen met betrekking tot (markt)onderzoek en statistiek, de door alle direct betrokken brancheorganisaties zijn opgesteld. Hierop worden wij periodiek getoetst. Enneüs heeft voor Gemeente Heemstede een volledig onafhankelijk en objectief onderzoek uitgevoerd op basis van een wetenschappelijk verantwoorde onderzoeksmethodiek. 1.4 Opbouw rapport In het volgende hoofdstuk gaan we eerst in op de aanpak van het onderzoek. Daarna worden in hoofdstuk 3 de resultaten op vraagniveau gepresenteerd, zowel voor het totaal als uitgesplitst naar sector. Hoofdstuk 4 sluit het rapport af met de conclusies en de beantwoording van de hierboven gestelde onderzoeksvragen. Pagina 5 van 20

6 2. Aanpak van het onderzoek Dit onderzoek is uitgevoerd aan de hand van het volgende driestappenplan: Voorbereiding onderzoek Dataverzameling Analyse & rapportage De verschillende fasen worden hieronder toegelicht. 2.1 Voorbereiding onderzoek Verdeling in sectoren Dit onderzoek is uitgevoerd in het stationsgebied van Heemstede. Het gebied is opgedeeld in vier verschillende sectoren (woonwijken), per sector zijn namelijk andere vormen van vergunningenbeleid mogelijk. Hieronder staat een korte omschrijving van de verschillende sectoren. Sector 1 Omvat de woonwijk ten oosten van het station, achter de Leidsevaart. In deze sector hebben 486 bewoners een vragenlijst ontvangen. Pagina 6 van 20

7 Sectoren 2 en 3 Woonwijken ten noorden van het station. In sector 2 zijn 73 inwoners aangeschreven, in sector 3 zijn dat er 295. Sector 4 Woonwijk ten zuidwesten van het station. In deze sector zijn 82 bewoners aangeschreven Vragenlijst De vragenlijst is in nauwe samenwerking met de gemeente Heemstede afgestemd. De vragenlijst bestaat uit 13 vragen, waarvan 11 gesloten en 2 open vragen. De bewoners uit de vier sectoren hebben allemaal dezelfde vragenlijst ingevuld. Het enige aanwezige verschil is dat de vragenlijst van sector 2 andere opties heeft als het gaat om de voorkeur voor het parkeerbeleid. Het betreft hierbij de volgende vragen: Naar welke optie gaat uw voorkeur uit? Bij deze vraag is de antwoordmogelijkheid vergunning parkeren van maandag t/m zondag toegevoegd. Naar welke tijdstippen op basis van uw voorgaande keuze gaat uw voorkeur uit? Bij deze vraag is de antwoordmogelijkheid vergunning parkeren van 09:00 20:00 toegevoegd. Pagina 7 van 20

8 2.2 Dataverzameling Voor dit onderzoek zijn alle huishoudens in de vier sectoren rond het stationsgebied benaderd om deel te nemen. Er is niet gewerkt met een steekproef. Elk huishouden heeft dus één vragenlijst ontvangen. In totaal zijn er 936 huishoudens benaderd. Huishoudens konden de vragenlijst zowel schriftelijk als online invullen. Verzending heeft plaatsgevonden volgens onderstaand schema: Donderdag 16 april 2015 Brief met verzoek om de vragenlijst online in te vullen. Dinsdag 28 april 2015 Herinnering naar non respons, met verzoek om vragenlijst schriftelijk of online in te vullen. De dataverzameling is in de ochtend van 8 mei 2015 gesloten. 2.3 Respons Een overzicht van de respons per sector is in onderstaande tabel weergegeven. Responstabel Totaal Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 n % n % n % n % n % 1. Aangeschreven huishoudens Afmeldingen 1 0, ,3 0 - Niet gereageerd , ,5 8 11, , ,4 2. Bruto respons , , , , ,6 Blanco of onvolledig 22 2,4 9 1,9 5 6,8 3 1,0 5 6,1 Dubbelen 3 0,3 1 0,2 1 1, ,2 3. Netto respons , , , , ,3 2.4 Analyse en rapportage De binnengekomen vragenlijsten zijn door Enneüs gecontroleerd op fouten, opgeschoond en gerapporteerd. Pagina 8 van 20

9 3. Resultaten In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. Omdat niet iedere respondent alle vragen heeft ingevuld, zullen deze aantallen niet altijd optellen tot de eerder genoemde netto respons. De genoemde percentages zijn gebaseerd op het aantal correct ingevulde antwoorden op de betreffende vraag. s per vraag tellen dus altijd op tot 100%, ook wanneer een vraag door minder dan het netto aantal respondenten is ingevuld. De resultaten worden in de volgende volgorde gepresenteerd: 1. Achtergrondvragen 2. Informatieavond 3. Parkeren in uw buurt 4. Voorkeur parkeerbeleid 5. Toelichtingen bij de antwoorden 3.1 Achtergrondvragen Allereerst worden de achtergrondvariabelen uiteengezet in staafdiagrammen. Dit geeft een beeld van degenen die de vragenlijst hebben ingevuld. Ook maken deze gegevens het mogelijk om de antwoorden te differentiëren naar verschillende (sub-)groepen (aanvullende / verdiepende analyses, bijvoorbeeld vergelijkingen tussen leeftijdsgroepen. Waarvoor wordt het geadresseerde pand gebruikt? Algemeen (n=537) 93,5 0,7 5,8 Sector 1 (n=248) 92,7 1,6 5,6 Sector 2 (n=58) 96,6 3,4 Sector 3 (n=177) 93,8 6,2 Sector 4 (n=54) 92,6 7,4 Woning Bedrijfspand Beide Hoeveel personen in uw huishouden hebben een rijbewijs? Algemeen (n=541) 3,3 25,1 61,9 5,0 4,1 0,6 Sector 1 (n=250) Sector 2 (n=58) 4,4 5,2 22,8 19,0 59,6 67,2 7,6 4,8 0,8 5,2 3,4 Sector 3 (n=178) 0,6 Sector 4 (n=55) 5,5 31,5 21,8 65,5 62,4 1,7 3,9 1,8 3,6 1,8 Geen 1 persoon 2 personen 3 personen 4 personen 5 of meer personen Pagina 9 van 20

10 Hoe lang verwacht u nog in deze wijk te wonen? Algemeen (n=535) 2,1 13,3 84,7 Sector 1 (n=244) 0,8 9,4 89,8 Sector 2 (n=58) 1,7 98,3 Sector 3 (n=178) 4,5 23,6 71,9 Sector 4 (n=55) 1,8 9,1 89,1 Minder dan 1 jaar 1 tot 5 jaar Langer dan 5 jaar Over hoeveel auto's beschikt uw huishouden waarmee gebruik wordt gemaakt van een parkeergelegenheid op straat of op eigen terrein? Algemeen (n=541) 6,5 51,8 37,3 3,9 0,6 Sector 1 (n=250) 6,4 53,2 36 3,2 1,2 Sector 2 (n=58) 5,2 55,2 37,9 1,7 Sector 3 (n=178) 6,2 52,8 36,5 4,5 Sector 4 (n=55) 9,1 38,2 45,5 7,3 Ik heb geen auto of meer Heeft u parkeerplekken op eigen terrein? Algemeen (n=531) 52,9 47,1 Sector 1 (n=244) 44,3 55,7 Sector 2 (n=58) 13,8 86,2 Sector 3 (n=176) 74,4 25,6 Sector 4 (n=53) 64,2 35,8 Ja Nee Pagina 10 van 20

11 Aantal auto s en parkeermogelijkheden Gemiddeld aantal auto s per huishouden Gemiddeld aantal plaatsen op eigen terrein per huishouden Gemiddeld aantal auto s per huishouden dat niet op eigen terrein staat Sector 1 1,40 0,67 0,73 Sector 2 1,36 0,14 1,22 Sector 3 1,39 1,03 0,36 Sector 4 1,51 1,09 0, Informatieavond Bent u in maart op één van de informatieavonden over het parkeerbeleid geweest? Algemeen (n=542) Sector 1 (n=248) Sector 2 (n=59) Sector 3 (n=179) 17,3 12,9 20,3 17,3 82,7 87,1 79,7 82,7 Sector 4 (n=56) 33,9 66,1 Ja Nee 3.3 Parkeren in uw buurt Heeft u wel eens problemen om uw auto te parkeren in de nabijheid van uw woning? Algemeen (n=533) 50,1 40,3 6,4 3,2 Sector 1 (n=243) 42 45,3 7,4 5,3 Sector 2 (n=58) 37, ,1 Sector 3 (n=178) 64,6 29,8 3,4 2,2 Sector 4 (n=54) 51,9 42,6 5,6 Nooit Soms Meestal Altijd Pagina 11 van 20

12 Op welke momenten van de dag heeft u problemen om uw auto te parkeren? Algemeen (n=263) 24,3 44,1 31,6 Sector 1 (n=139) 27,3 40,3 32,4 Sector 2 (n=36) 5,6 58,3 36,1 Sector 3 (n=64) 29,7 48,4 21,9 Sector 4 (n=24) 20,8 33,3 45,8 Overdag s Avonds Beide Op welke momenten van de week heeft u problemen om uw auto te parkeren? Algemeen (n=261) 21,1 15,7 63,2 Sector 1 (n=135) 22,2 11,9 65,9 Sector 2 (n=36) 8,3 13,9 77,8 Sector 3 (n=64) 21, ,1 Sector 4 (n=26) 30,8 15,4 53,8 Maandag t/m vrijdag Weekend Beide Pagina 12 van 20

13 3.4 Voorkeur parkeerbeleid In deze paragraaf wordt getoond welke vorm van parkeerbeleid de voorkeur heeft van de bewoners. Eerst worden het algemene beeld en de resultaten per sector weergegeven. Vervolgens wordt de vergelijking tussen mensen met- en zonder parkeerplekken op eigen terrein gemaakt. Bewoners in sector 2 konden ook kiezen uit de mogelijkheid vergunning parkeren van maandag t/m zondag. Naar welke optie gaat uw voorkeur uit? Algemeen (n=537) 37,4 38,2 6,5 13,8 4,1 Sector 1 (n=243) 47,3 39,9 7,8 4,9 Sector 2 (n=59) 27,1 11,9 59,3 1,7 Sector 3 (n=179) 29,6 39,7 29,1 1,7 Sector 4 (n=56) 30,4 53,6 5,4 10,7 Vergunning parkeren van maandag t/m vrijdag Vergunning parkeren van maandag t/m zondag Vergunning parkeren van maandag t/m zaterdag Geen parkeerregime Geen mening/weet ik niet Naar welke optie gaat uw voorkeur uit? Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 n % n % n % n % maandag t/m vrijdag , , , ,4 maandag t/m zaterdag 97 39,9 7 11, , ,6 maandag t/m zondag ,3 0 -,- 0 -,- Geen parkeerregime 19 7,8 0 -, ,1 3 5,4 Geen mening / weet ik niet 12 4,9 1 1,7 3 1,7 6 10,7 Totaal Naar welke optie gaat uw voorkeur uit? Heeft u parkeerplekken op eigen terrein? Voorkeur voor: Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja maandag t/m vrijdag 50,7 41,9 26, ,3 35,1 5,3 41,2 maandag t/m zaterdag 36,6 45,7 14,0 -,- 64,4 31,3 84,2 41,2 maandag t/m zondag ,0 62, Geen parkeerregime 8,2 6,7 -,- -,- 20,0 32,1 5,3 5,9 Geen mening / weet ik niet 4,5 5,7 2,0 -,- 2,2 1,5 5,3 11,8 Totaal Pagina 13 van 20

14 Naar welke tijdstippen op basis van uw voorgaande keuze gaat uw voorkeur uit? Algemeen (n=456) 36,2 49,1 9,6 5,0 Sector 1 (n=220) 50 44,1 5,9 Sector 2 (n=59) 1, ,6 1,7 Sector 3 (n=126) 34,9 63,5 1,6 Sector 4 (n=51) 19,6 66,7 13,7 Vergunning parkeren van 09:00-13:00 Vergunning parkeren van 09:00-18:00 Vergunning parkeren van 09:00-20:00 Geen mening/weet ik niet Naar welke tijdstippen op basis van uw voorgaande keuze gaat uw voorkeur uit? Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 n % n % n % n % 09:00 13: ,0 1 1, , ,6 09:00 18: , , , ,7 09: , Geen mening / weet ik niet 13 5,9 1 1,7 2 1,6 7 13,7 Totaal Naar welke tijdstippen op basis van uw voorgaande keuze gaat uw voorkeur uit? Heeft u parkeerplekken op eigen terrein? Voorkeur voor: Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja 09:00 13:00 53,7 44,3 2,0 -,- 13,9 42,2 5,3 26,7 09:00 18:00 39,7 50,5 22,0 25,0 83,3 55,7 84,2 60,0 09: ,0 75, Geen mening / weet ik niet 6,6 5,2 2,0 -,- 2,8 1,1 10,5 13,3 Totaal Hieronder wordt voor de meeste genoemde dagen waarop het vergunningenbeleid zou moeten gelden, gekeken welke tijdstippen de voorkeur hebben. Sector 1 Alleen respondenten met meest genoemde voorkeur (maandag t/m vrijdag) n % Vergunning parkeren van 09:00 13: ,7 Vergunning parkeren van 09:00 18: ,4 Geen mening / weet ik niet 1 0,9 Totaal ,0 Pagina 14 van 20

15 In sector 1 kiezen de meeste respondenten voor een vergunningenbeleid van maandag t/m vrijdag. In de voorgaande tabel is te zien dat de respondenten die voor deze optie kiezen, met een meerderheid van 77,7 procent voorkeur geven aan een vergunningenbeleid van :00 uur. Hieronder is dezelfde analyse voor de overige sectoren gedaan. Sector 2 Alleen respondenten met meest genoemde voorkeur (maandag t/m zondag) n % Vergunning parkeren van 09:00 20: ,0 Totaal ,0 Sector 3 Alleen respondenten met meest genoemde voorkeur (maandag t/m zaterdag) n % Vergunning parkeren van 09:00 13: ,9 Vergunning parkeren van 09:00 18: ,1 Totaal ,0 Sector 4 Alleen respondenten met meest genoemde voorkeur (maandag t/m zaterdag) n % Vergunning parkeren van 09:00 13:00 2 6,7 Vergunning parkeren van 09:00 18: ,0 Geen mening / weet ik niet 1 3,3 Totaal ,0 3.5 Toelichting op de antwoorden Aan het einde van de vragenlijst hebben bewoners de mogelijkheid gekregen om een toelichting te geven op de antwoorden, of opmerkingen te plaatsen over het onderzoek. Hieronder geven we samengevat per sector de antwoorden weer. Sector 1 Bezoek Het parkeren voor bezoek wordt door veel respondenten uit sector 1 aangekaart. De respondenten geven aan dat bezoekers, hulp- en klusbedrijven regelmatig problemen ondervinden bij het parkeren. De respondenten vinden het belangrijk dat bezoek dichtbij hun huis kan parkeren. Niet alle respondenten beschikken nu over een bezoekerspas en ze zouden deze wel graag willen. Auto s bewoners Respondenten geven aan dat relatief veel straten in sector 1 vol geparkeerd staan met auto s van bewoners. In principe is dit geen probleem, maar het is wel een probleem dat verschillende huishoudens over meerdere auto s beschikken. Hier is geen plek voor, waardoor de auto s op de stoep en in het gras worden geparkeerd. Pagina 15 van 20

16 Parkeerruimte Er zijn te weinig parkeerplekken. Dit komt doordat verschillende huishoudens over meerdere auto s beschikken, aldus de respondenten. Meer parkeerruimte zou dit probleem op kunnen oplossen. Het bevorderen van parkeren op eigen terrein, zoals de oprit, moet worden bevorderd. Hierover zegt een respondent: Door overlast van teveel auto's in de laan heb ik parkeergelegenheid op mijn terrein aangelegd en voorzien van een carport. Bouw en woningtoezicht ziet dit in strijd met het bestemmingsplan dus afbreken. Hoezo parkeerbeleid? Sommige respondenten zijn het hier niet mee eens en willen juist de groene wijk behouden en niet meer parkeerplekken. Een respondent geeft aan dat een strenger vergunningenbeleid, met een stijgende prijs voor een tweede of derde auto ook zou helpen. En een strengere controle op het parkeren op de stoep en in het gras zou ook helpen. Station/forenzen Blauwe zone (huidig) Vergunningsbeleid Er worden nu auto s geparkeerd door mensen die met de trein vertrekken en het hele weekend wegblijven. Deze langparkeerders nemen veel parkeerruimte in beslag en dit maakt parkeren voor bewoners lastiger. Ook de forenzen nemen veel parkeerruimte in. Ze parkeren hun auto vlakbij het station en nemen vervolgens de trein naar hun werk. Over de huidige blauwe zone zijn de respondenten tevreden. Voornamelijk voor klanten en klusbedrijven is dit ideaal om te parkeren. Als optie wordt de blauwe zone in combinatie met bewonersvergunning voorgesteld. Een aantal respondenten geeft aan tevreden te zijn over het huidige vergunningsbeleid. Dat er een vergunningsbeleid moet zijn, zijn veel respondenten het mee eens. Sector 2 Bezoek De respondenten vinden het belangrijk om over een bezoekerspas te beschikken. Nu moet bezoek betalen. Minimaal 1 (gratis) bezoekerspas zou beschikbaar moeten zijn of een parkeerbeleid waarbij bezoekers middels een bezoekersschijf een aantal uren gratis kunnen parkeren. Nieuwbouw De komst van nieuwbouw STACK wordt een aantal keer genoemd. Bewoners vrezen dat de projectontwikkelaar er vanuit gaat dat de bewoners van STACK grotendeels niet in het bezit zijn van een auto. Daarom is er in dit project relatief weinig parkeerruimte. De respondenten verwachten dat dit nieuwbouwproject er voor zal zorgen dat er nog minder parkeerruimte overblijft. Sector 3 Bewoners Een aantal respondenten geeft aan dat buurtbewoners vaak over meerdere voertuigen dan parkeergelegenheden beschikken, waardoor o.a. bezoek niet kan parkeren. Daarnaast zouden er bewoners zijn die hun toegewezen eigen parkeerplek niet gebruiken en meer vergunningen krijgen dan toegestaan. Pagina 16 van 20

17 Geen parkeerregime Parkeertarief bezoek In vergelijking met andere sectoren staat een relatief groot aantal respondenten positief tegenover geen parkeerregime. Zij geven aan dat er voldoende parkeergelegenheid is in de buurt en dat (bijna) elke woning beschikt over een parkeerplaats op eigen terrein. Het bezoek van de bewoners blijft weg vanwege het hoge parkeertarief dat wordt gevraagd. Daarnaast is de bezoekerspas in verhouding duur voor de paar bezoeken die men krijgt. De respondenten vinden het belangrijk dat hun bezoek langs kan komen en niet hoeft te betalen om te parkeren. Sector 4 Bezoek Winkelend publiek Een bezoekerspas is voor de respondenten belangrijk om te hebben. Een bezoekerspas waarmee kort geparkeerd kan worden en die gratis is heeft de voorkeur. De Albert Heijn is nu ook op zondag open, waardoor de parkeerdruk op zondag ook is toegenomen. De respondenten willen dat het Qpark gestimuleerd wordt, maar er zijn ook respondenten die het Qpark te duur vinden. Reizigers Er zijn veel reizigers die de auto in Heemstede parkeren en vervolgens met de trein of bus verder te gaan. Ook op mooie dagen staan er veel auto s geparkeerd van mensen die vervolgens op de fiets naar Zandvoort gaan. Dit neemt veel parkeerruimte in beslag. Pagina 17 van 20

18 4. Conclusies 4.1 Algemeen De gemeente Heemstede heeft de ambitie om het parkeerbeleid binnen de gemeente aan te passen. Hierbij wil het in een afgebakend gebied een omslag maken van betaald parkeren naar parkeren door middel van een vergunning. Door middel van dit onderzoek hebben de bewoners mee kunnen denken over de mogelijke voorwaarden van dit nieuwe beleid, zoals de tijden en de wijze waarop omgegaan dient te worden met bezoekers. Met dit onderzoek wil de gemeente ook draagvlak creëren bij de bewoners om de veranderingen aan het parkeerbeleid zo soepel mogelijk te laten verlopen. De bewoners van de gemeente Heemstede zijn in dit onderzoek onderverdeeld in vier sectoren. Deze indeling is gemaakt op basis van woonplaats binnen de gemeente Heemstede. In totaal zijn 936 huishoudens benaderd om deel te nemen aan dit onderzoek middels een vragenlijst. De vragenlijst bestond uit 13 vragen, waarvan 11 gesloten en 2 open vragen. De vragenlijst kon zowel schriftelijk als online ingevuld worden. De respons op dit onderzoek is 58,2 procent. 4.2 Beantwoording centrale vraagstelling De centrale vraagstelling tijdens dit draagvlakonderzoek luidde: Wat zijn de specifieke wensen van bewoners ten aanzien van parkeren op basis van een vergunning en op welke wijze kan hiermee het vergunningenbeleid worden vormgegeven? Sector 1 De voorkeur van de respondenten uit sector 1 gaat met 47,3 procent uit naar een parkeervergunning van maandag t/m vrijdag. 50 procent geeft de voorkeur aan een parkeervergunning van 09:00 13:00 uur en 44,1 procent aan 09:00 18:00 uur. Als we alleen de bewoners die voor de optie maandag t/m vrijdag gekozen hebben selecteren dan zien we dat de voorkeur nog sterker naar 09:00-13:00 uur uitgaat. Bewoners zonder eigen parkeerplekken kiezen vaker voor de optie maandag t/m vrijdag en een beleid van uur dan bewoners met eigen parkeerplekken. Bewoners geven aan dat huishoudens in de buurt vaak over meerdere auto s beschikken en deze niet altijd parkeren op eigen terrein. Ze nemen dus veel parkeerplekken in de straat in beslag. Voornamelijk in de avonduren ervaren de respondenten problemen om de auto in nabijheid van woning te parkeren, zowel doordeweeks als in het weekend. Meer parkeerruimte zou dit probleem oplossen, hoewel niet iedere respondent hier een voorstander van is. Zij geven aan dat er niet meer parkeerplaatsen moeten komen, zodat de groene wijk wordt behouden, maar dat er een strenger beleid gehanteerd dient te worden met wellicht stijgende prijzen voor een tweede of derde auto. Daarnaast ondervinden de respondenten uit sector 1 hinder van de nabijheid van het station. Forenzen parkeren hun auto in de wijk en nemen vervolgens de trein naar hun werk. Hierdoor blijft er ook weinig ruimte over voor bezoek en/of klusbedrijven. Pagina 18 van 20

19 De respondenten vinden het belangrijk dat bezoek dichtbij hun huis kan parkeren. Niet alle respondenten beschikken nu over een bezoekerspas en ze zouden deze wel graag willen. De blauwe zone voor klanten en klusbedrijven wordt als ideaal ervaren. Sector 2 Een meerderheid van 59,3 procent van de respondenten geeft een voorkeur aan een vergunningenbeleid van maandag t/m zondag. Het tijdstip dat de meeste voorkeur geniet is met 74,6 procent van 09:00 20:00 uur. Als we alleen de bewoners die voor de optie maandag t/m zondag gekozen hebben nemen dan zien we dat de voorkeur van al deze bewoners volledig naar 09:00-20:00 uur uitgaat. Er is vrijwel geen verschil in voorkeur voor het parkeerbeleid tussen bewoners met en zonder eigen parkeerplekken. 86,2 procent van de respondenten uit sector 2 heeft geen parkeerplek op eigen terrein. De helft van alle respondenten uit sector 2 geeft aan soms problemen te hebben om de auto te parkeren in nabijheid van de woning. s Avonds parkeren, zowel doordeweeks als in het weekend, wordt door het grootste deel van de respondenten als problematisch ervaren. De respondenten uit sector 2 maken zich voornamelijk zorgen om het nieuwbouwproject STACK. Zij vrezen dat dit project voor meer parkeerproblemen zal zorgen. Daarnaast willen de respondenten ook graag over een (gratis) bezoekerspas beschikken of een parkeerbeleid waarbij bezoekers middels een bezoekersschijf een aantal uren gratis kunnen parkeren. Sector 3 De voorkeur gaat in sector 3 met 39,7 procent van de reacties uit naar een parkeervergunning van maandag t/m zaterdag. 63,5 procent van de respondenten heeft de voorkeur voor het tijdstip van 09:00 18:00 uur. Als we alleen de bewoners die voor de optie maandag t/m zaterdag gekozen hebben nemen dan zien we dat de voorkeur nog sterker naar 09:00-18:00 uur uitgaat. Bewoners zonder eigen parkeerplekken kiezen vaker voor de optie maandag t/m zaterdag en uur dan bewoners met eigen parkeerplekken. Opvallend is dat in deze sector 29,1 procent van de respondenten aangeeft geen parkeerregime te willen. Dit komt ook naar voren in de gegeven open antwoorden. Er wordt aangegeven dat er voldoende parkeergelegenheid aanwezig is in de buurt en dat (bijna) elke woning beschikt over een parkeerplaats op eigen terrein. Dit komt overeen met de antwoorden uit de vragenlijst. Hier heeft 74,4 procent van de respondenten uit sector 3 aangegeven over parkeerterreinen op eigen terrein te beschikken. Daarnaast heeft 64,6 procent van de respondenten aangegeven nooit problemen te hebben om de auto in de nabijheid van de woning te parkeren. Als het wel lastig is om een parkeerplek te vinden is dit voornamelijk s avonds, doordeweeks en in het weekend. Ook vinden de respondenten het parkeertarief voor bezoekers te hoog. Het bezoek van de bewoners blijft zelfs weg wegens dit hoge tarief. De respondenten vinden het belangrijk dat hun bezoek langs kan komen en niet hoeft te betalen om te parkeren. Ook in deze wijk beschikken huishoudens over meerdere auto s, waardoor er parkeerproblemen ontstaan. Pagina 19 van 20

20 Sector 4 Met 53,6 procent van de reacties heeft een vergunningenbeleid van maandag t/m zaterdag de voorkeur in sector 4. Het tijdstip dat de meerderheid dan zou willen zien is met 66,7 procent van de reacties van 09:00 18:00 uur. Daarnaast geven de respondenten aan dat er ook op zondag sprake van een parkeervergunning moet zijn. Dit in verband met de Albert Heijn die nu ook op zondag open is, waardoor de parkeerdruk op zondag ook is toegenomen. Als we alleen de bewoners die voor de optie maandag t/m zaterdag gekozen hebben nemen dan zien we dat de voorkeur nog sterker naar 09:00-18:00 uur uitgaat. Bewoners zonder eigen parkeerplekken kiezen vaker voor de optie maandag t/m zaterdag en uur dan bewoners met eigen parkeerplekken. De respondenten willen dat het Qpark gestimuleerd wordt, maar er zijn ook respondenten die het Qpark te duur vinden. In sector 4 beschikken de respondenten over de meeste auto s. 52,8 procent geeft aan over twee of meer auto s te beschikken. Daarnaast is een bezoekerspas voor de respondenten belangrijk om te hebben. Een gratis bezoekerspas waarmee kort geparkeerd kan worden heeft de voorkeur. In sector 4 hebben de respondenten ook veel te maken met reizigers of vakantiegangers die hun auto of camper in Heemstede parkeren en vervolgens verder gaan met trein of bus. Pagina 20 van 20

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt B A S I S V O O R B E L E I D Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Erik van der Werff Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Hoofdstuk 10 Parkeren

Hoofdstuk 10 Parkeren Hoofdstuk 10 Parkeren Samenvatting Zeven op de tien Leidse huishoudens beschikken over één of meer auto s. Eén op de vijf huishoudens heeft te maken met betaald parkeren in de eigen straat of in aangrenzende

Nadere informatie

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM Gemeente Cuijk Juli/Augustus/September 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Zakelijke parkeervergunning

Zakelijke parkeervergunning Zakelijke parkeervergunning Peiling onder zakelijke vergunninghouders Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl

Nadere informatie

Voorkeur variant* Reactie / opmerking van bewoner / belanghebbende Reactie van gemeente

Voorkeur variant* Reactie / opmerking van bewoner / belanghebbende Reactie van gemeente Voorkeur variant* Reactie / opmerking van bewoner / belanghebbende Reactie van gemeente 1 2 Heeft het geheel niet te maken met het weren van parkeerders die er niet horen ipv het toestaan van de parkeerders

Nadere informatie

Draagvlakmeting invoeren betaald parkeren in het noordelijk deel van de Esch.

Draagvlakmeting invoeren betaald parkeren in het noordelijk deel van de Esch. rotterdam.nl/onderzoek Draagvlakmeting invoeren betaald parkeren in het noordelijk deel van de Esch. De Bavinckdriehoek en het gebied rond de Watertorenweg Onderzoek en Business Intelligence Onderzoek

Nadere informatie

Enquête betaald parkeren Walravenbuurt, Hillesluis.

Enquête betaald parkeren Walravenbuurt, Hillesluis. Enquête betaald parkeren Walravenbuurt, Hillesluis. Opdrachtgever Onderzoeker Uitvoering veldwerk Deelgemeente Feijenoord Alex Feijt Het Opiniehuis Rotterdam, Juli 2012 Inhoud SUMMARY... 3 INLEIDING...

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. Aan de Commissie Verkeer, Milieu en Leefomgeving

Gemeente Den Haag. Aan de Commissie Verkeer, Milieu en Leefomgeving Wethouder van Verkeer, Binckhorst, Binnenstad en Milieu P.W.M. Smit Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan de Commissie Verkeer, Milieu en Leefomgeving Uw brief van Uw kenmerk

Nadere informatie

Gemeente Etten-Leur. Parkeeronderzoek. Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Banakkers 1 & 2

Gemeente Etten-Leur. Parkeeronderzoek. Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Banakkers 1 & 2 Gemeente Etten-Leur Parkeeronderzoek Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Banakkers 1 & 2 Gerwin Foesenek 24-11-2014 Inhoudsopgave 1) Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Vraag... 3 1.3 Doelstelling...

Nadere informatie

Gemeente Etten-Leur. Parkeeronderzoek. Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Centrum-Oost

Gemeente Etten-Leur. Parkeeronderzoek. Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Centrum-Oost Gemeente Etten-Leur Parkeeronderzoek Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Centrum-Oost Gerwin Foesenek 6 augustus 2015 Inhoudsopgave 1) Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Vraag... 3 1.3 Doelstelling...

Nadere informatie

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 61%.

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 61%. Samenvatting Parkeren 2016 Cluster Ruimte en Economie/afdeling Advies heeft O&S gevraagd een onderzoek naar parkeren uit te zetten onder de leden van het Delft Internet Panel (DIP). In april 2016 is het

Nadere informatie

Hoofdstuk 25. Parkeren

Hoofdstuk 25. Parkeren Hoofdstuk 25. Parkeren Samenvatting Van alle Leidse huishoudens heeft circa acht op de tien een auto. Jongeren, inwoners uit de Binnenstad, alleenstaanden en huishoudens met een lager inkomen hebben relatief

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 7: parkeren in Capelle maart 203 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 7 e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Ervaren overlast door omwonenden en parkbezoekers van het Wilhelminapark

Ervaren overlast door omwonenden en parkbezoekers van het Wilhelminapark Ervaren overlast door omwonenden en parkbezoekers van het Wilhelminapark Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl

Nadere informatie

Draagvlak onderzoek Parkeerbeleid

Draagvlak onderzoek Parkeerbeleid St Anna, Nijmegen Opdrachtgever: gemeente Nijmegen Amsterdam, augustus 2014 Draagvlak onderzoek Parkeerbeleid St Anna, Nijmegen Opdrachtgever: gemeente Nijmegen Arvid Toes Marco Martens Amsterdam, augustus

Nadere informatie

Evaluatie parkeren Heijenoord en Burgemeesterswijk

Evaluatie parkeren Heijenoord en Burgemeesterswijk Evaluatie parkeren Heijenoord en Burgemeesterswijk December 2013 Colofon: Gemeente Arnhem Afdeling Onderzoek en Statistiek Contactpersonen: José Nieuwenstein en Dennis Bergervoet e-mailadres: onderzoek@arnhem.nl

Nadere informatie

Hoofdstuk 22. Parkeren

Hoofdstuk 22. Parkeren Hoofdstuk 22. Parkeren Samenvatting Van alle Leidse huishoudens heeft circa acht op de tien een auto. Gezinnen met kinderen, de hoogste inkomensgroepen en mensen uit de buitenwijken van Leiden hebben relatief

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Parkeeronderzoek centrumgebied en schil Zevenaar

Parkeeronderzoek centrumgebied en schil Zevenaar Parkeeronderzoek centrumgebied en schil Zevenaar Gemeente Zevenaar Parkeeronderzoek centrumgebied en schil Zevenaar status kenmerk definitief GZv1101 datum 21 april 2011 Gemeente Zevenaar Inhoudsopgave

Nadere informatie

Parkeren Helpman Oost

Parkeren Helpman Oost Parkeren Helpman Oost Peiling betaald parkeren Kübra Ozisik November 2016 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID 1. Inleiding De gemeente Groningen ontvangt veelvuldig meldingen over parkeerdruk in Helpman

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Ons kenmerk RO10/16.0003149. Datum uw brief

Ons kenmerk RO10/16.0003149. Datum uw brief Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 10-05-2016 Ons kenmerk RO10/16.0003149 Contactpersoon K.J. Laumen

Nadere informatie

ANALYSE RESULTATEN ENQUÊTE OVER CENTRUMPLANNEN april 2015

ANALYSE RESULTATEN ENQUÊTE OVER CENTRUMPLANNEN april 2015 ANALYSE RESULTATEN ENQUÊTE OVER CENTRUMPLANNEN april 2015 Inleiding Op 18 december 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders conceptvisies over deelaspecten van het centrum aan raads- en burgerleden

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

Gemeente Mill en St. Hubert. Parkeeronderzoek centrum Mill

Gemeente Mill en St. Hubert. Parkeeronderzoek centrum Mill Gemeente Mill en St. Hubert Parkeeronderzoek centrum Mill Gemeente Mill en St. Hubert Parkeeronderzoek centrum Mill Datum 28 oktober 2009 MSH005/Hdt/0067 Kenmerk Eerste versie Documentatiepagina Opdrachtgever(s)

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN. GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN. GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014 RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27

Nadere informatie

BURGERPANEL HILVERSUM PEILING 2 2015 CENTRUM HILVERSUM

BURGERPANEL HILVERSUM PEILING 2 2015 CENTRUM HILVERSUM BURGERPANEL HILVERSUM PEILING 2 2015 CENTRUM HILVERSUM Gemeente Hilversum Juni/juli 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers Opdrachtnemer: Bureau O&S Heerlen Opdrachtgever: Bureau Economie Januari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Onderzoeksvragen 3 3. Onderzoeksopzet 3 4.

Nadere informatie

Buurtenquête Getfert-Perik

Buurtenquête Getfert-Perik Buurtenquête Getfert-Perik Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juni 2017 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Fietsparkeren in Leiden

Fietsparkeren in Leiden Fietsparkeren in Leiden peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 12 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

Het Leiderdorppanel over

Het Leiderdorppanel over Het Leiderdorppanel over Resultaten peiling 4: Koopzondag en parkeerbeleid december 2011 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 4e peiling met het burgerpanel van Leiderdorp. Deze peiling

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden. Hattem

Hulp bij het huishouden. Hattem Rapport: Hulp bij het huishouden Hattem Uw gegevens: Driezorg Wonen, Welzijn & Zorg Postbus 658 8000 AR Zwolle (038) 453 67 11 www.driezorg.nl Contactpersoon Mevr. J. Kloosterboer Uitvoerende organisatie

Nadere informatie

Inleiding RIS Aan de leden van de Commissie Leefomgeving. Piet Huysmans. Stadsbeheer.

Inleiding RIS Aan de leden van de Commissie Leefomgeving. Piet Huysmans. Stadsbeheer. Typ teksttyp teksttyp tekst T. de Bruijn Wethouder van Financiën, Verkeer, Vervoer en Milieu 114 Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Aan de leden van de Commissie Leefomgeving Datum 1 november

Nadere informatie

Zondagsopenstelling in Oud-West

Zondagsopenstelling in Oud-West Zondagsopenstelling in Oud-West Rapportage Project: 8131 In opdracht van: Stadsdeel Oud-West dr. Clemens Wenneker dr. Willem Bosveld Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

Met een bereikbare stad Bereik je meer

Met een bereikbare stad Bereik je meer Met een bereikbare stad Bereik je meer Een plan om bezoekers op een aantrekkelijke manier naar de Zwolse binnenstad te trekken; met initiatieven op het gebied van parkeren. Voorwoord Een bereikbare stad

Nadere informatie

EVALUATIE BETAALD PARKEREN SLOTERVAART-2

EVALUATIE BETAALD PARKEREN SLOTERVAART-2 EVALUATIE BETAALD PARKEREN SLOTERVAART-2 EVALUATIE BETAALD PARKEREN SLOTERVAART-2 - eindrapport - Auteurs: Dr. Piet Renooy Drs. Jacob van der Wel Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35

Nadere informatie

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND 2013 Winkelopeningstijden op zondag in Purmerend 2013 Onderzoek onder het internetpanel In opdracht van Team Economie Jeroen van der Weerd Uitgevoerd door Team

Nadere informatie

Gemeente Midden-Delfland. Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders Den Hoorn Resultaten parkeeronderzoek

Gemeente Midden-Delfland. Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders Den Hoorn Resultaten parkeeronderzoek Gemeente Midden-Delfland Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders Den Hoorn Resultaten parkeeronderzoek Gemeente Midden-Delfland Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders Den Hoorn Resultaten parkeeronderzoek

Nadere informatie

Betaald parkeren in woonwijken. Betaald parkeren in combinatie met een parkeervergunning voor bewoners en bedrijven

Betaald parkeren in woonwijken. Betaald parkeren in combinatie met een parkeervergunning voor bewoners en bedrijven Betaald parkeren in woonwijken Betaald parkeren in combinatie met een parkeervergunning voor bewoners en bedrijven augustus 2014 In woonwijken dichtbij het centrum, winkelcentra of P andere verkeers aantrekkende

Nadere informatie

VRAGEN THEMA PARKEREN

VRAGEN THEMA PARKEREN VRAGEN THEMA PARKEREN 1. Waar kan ik zo goedkoop mogelijk parkeren in s-hertogenbosch? A. Alle parkeergarages en transferia in en om de stad hebben dezelfde tarieven. B. Aan de rand van de stad zijn er

Nadere informatie

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND Ondernemers en internetpanel over de winkelopeningstijden in Purmerend In opdracht van: Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Patty Laan

Nadere informatie

Burgerpanel Lansingerland

Burgerpanel Lansingerland Burgerpanel Lansingerland Resultaten peiling 1: P+R, hotel Rottemeren, identiteit dorpskernen, flexwerkplekken en burgerparticipatie december 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van

Nadere informatie

Parkeren Tuinwijk Peiling betaald parkeren

Parkeren Tuinwijk Peiling betaald parkeren Parkeren Tuinwijk Peiling betaald parkeren Kübra Ozisik November 2016 Erik van der Werff www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID 1. Inleiding Al langere tijd krijgt de gemeente Groningen meldingen over parkeeroverlast

Nadere informatie

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Draagvlakmeting Projectnummer: 10063 In opdracht van: Ingenieursbureau Amsterdam (IBA) Rogier van der Groep Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658

Nadere informatie

Parkeerdrukmeting parkeerterrein ACTA-gebouw. Rapportage

Parkeerdrukmeting parkeerterrein ACTA-gebouw. Rapportage Parkeerdrukmeting parkeerterrein ACTA-gebouw Rapportage Parkeerdrukmeting parkeerterrein ACTAgebouw Rapport in opdracht van: Cleton & Com datum: 22 juni 2016 rapportnummer: 5540-R-C auteur(s): E. Wahle

Nadere informatie

Hoofdstuk 5. Leefbaarheid in eigen wijk

Hoofdstuk 5. Leefbaarheid in eigen wijk Hoofdstuk 5. Leefbaarheid in eigen wijk Samenvatting De Leidse burgers hebben vijf aspecten beoordeeld, die betrekking hebben op het onderhoud van de stad en als zodanig onder de medeverantwoordelijkheid

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkel Gemeente Dordrecht

Openingstijden Stadswinkel Gemeente Dordrecht Openingstijden Stadswinkel Gemeente Dordrecht De gemeente Dordrecht wil in het kader van bezuinigingen de openingstijden van de Stadswinkel aanpassen. Tegelijkertijd wil ze daarbij ook rekening houden

Nadere informatie

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over fietsen in Groningen Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Spelregels invoering betaald parkeren. Gemeente Nijmegen

Spelregels invoering betaald parkeren. Gemeente Nijmegen Spelregels invoering betaald parkeren Gemeente Nijmegen Afdeling Mobiliteit Juni 2012 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 1 2 Doel en doelgroep invoering betaald parkeren... 2 2.1 Doel... 2 2.2 Doelgroep...

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel. Marktconforme Bezoekerspas

Initiatiefvoorstel. Marktconforme Bezoekerspas Initiatiefvoorstel Marktconforme Bezoekerspas Den Haag als bezoekersvriendelijke stad Daniëlle de Winter Een marktconforme bezoekerspas, Den Haag als bezoekersvriendelijke stad. Huidige situatie In 2010

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Parkeermaatregelen schilwijken M. Huizenga De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN 050 367 8219 0 6086029 11-01-2017 Geachte heer, mevrouw, In onze brief van 2-11-2016 (5801766) hebben

Nadere informatie

Essesteijn. Essesteijn

Essesteijn. Essesteijn Essesteijn Wijkbeschrijving: De wijk Essesteijn beslaat een viertal gebieden waarbinnen de straten eindigen op dezelfde naam. Zo is er het gebied waarin de straten eindigen met Dreef. Dit gebied grenst

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Emmen juli 2017 Samenvatting In april t/m juni heeft ZorgfocuZ voor de gemeente Emmen het cliëntervaringsonderzoek Wmo uitgevoerd. De doelgroep voor dit

Nadere informatie

Meningspeiling parkeerbeleid Noord

Meningspeiling parkeerbeleid Noord Meningspeiling parkeerbeleid Noord Projectnummer: 12276 In opdracht van: Stadsdeel Noord S.Poppelaars MSc Dr. W. Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

Parkeren in het Rembrandtkwartier

Parkeren in het Rembrandtkwartier Parkeren in het Rembrandtkwartier Verkeerscommissie: Amar Voogt, Vermeerstraat 22 Anja Scheltinga, Rembrandtstraat 45 Bert Leijen, Vermeerstraat 35 Guus Coolegem, Frans Halsstraat 5 Wat is er gedaan? Probleem

Nadere informatie

CENTRUMVISIE NOORDWIJKERHOUT. Uitkomsten vragenlijst burgerpanel

CENTRUMVISIE NOORDWIJKERHOUT. Uitkomsten vragenlijst burgerpanel CENTRUMVISIE NOORDWIJKERHOUT Uitkomsten vragenlijst burgerpanel Periode: 18 januari tot 2 februari 2016 Aantal respondenten: 458 van 656 (70%) Inleiding De gemeente Noordwijkerhout werkt aan een versterking

Nadere informatie

Bewonersvereniging Vesting Heusden. Parkeren in de vesting

Bewonersvereniging Vesting Heusden. Parkeren in de vesting Bewonersvereniging Vesting Heusden Parkeren in de vesting Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Huidige parkeerproblematiek in de vesting Heusden... 3 2.1 Inleiding... 3 2.2 De parkeercapaciteit in de vesting... 3

Nadere informatie

Informatiebrief bedrijven

Informatiebrief bedrijven ARCHIEFEXEMPLAAR Informatiebrief bedrijven Aan de bedrijven in het centrum van Zandvoort informatiebrief parkeervergunningen voor bedrijven (OB/CT/2011/07/000628/ Z2010-001655) Geachte heer/mevrouw, Per

Nadere informatie

Evaluatie Blauwe zone Dorpsplein / Dorpsweg in Rockanje. d.d

Evaluatie Blauwe zone Dorpsplein / Dorpsweg in Rockanje. d.d Dorpsplein / Dorpsweg in Rockanje d.d. 18-09-2015 Voorwoord Voor u ligt de evaluatie van de Blauwe zone op het Dorpsplein / Dorpsweg in Rockanje. De raad heeft aan het college gevraagd om de mogelijkheden

Nadere informatie

Beantwoording raadsvraag

Beantwoording raadsvraag Beantwoording raadsvraag Onderwerp Kosten invoeren blauwe zone parkeren Datum 14-jun-2012 Nummer RV-1233 Steller vraag W. van Rooij Fractie VVD Portefeuillehouder N. Lemlijn Steller P. Verheijen Datum

Nadere informatie

STRAATENQUÊTE MASTERPLAN LIJNBAANHOVEN

STRAATENQUÊTE MASTERPLAN LIJNBAANHOVEN STRAATENQUÊTE MASTERPLAN LIJNBAANHOVEN Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) In opdracht van ds+v Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: Project: 07-2610 Prijs: Adres: Goudsesingel 78,

Nadere informatie

Parkeren dichtbij huis. Handleiding voor bewoners om parkeeren ruimteproblemen in de wijk aan te pakken

Parkeren dichtbij huis. Handleiding voor bewoners om parkeeren ruimteproblemen in de wijk aan te pakken Parkeren dichtbij huis Handleiding voor bewoners om parkeeren ruimteproblemen in de wijk aan te pakken 1 Parkeerproblemen in de woonwijk In veel woonwijken worden de bewoners dagelijks geconfronteerd met

Nadere informatie

Gemeente Losser. Parkeeronderzoek. Gemeente Losser

Gemeente Losser. Parkeeronderzoek. Gemeente Losser Gemeente Losser Parkeeronderzoek Gemeente Losser Gemeente Losser Parkeeronderzoek Gemeente Losser Datum 4 maart 2016 LSR018/Grd/0450.01 Kenmerk Eerste versie www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl Documentatiepagina

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID

BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID Gemeente Eemnes November 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Bedrijfsbelangenvereniging. Landsmeer. Parkeren centrum. Landsmeer

Bedrijfsbelangenvereniging. Landsmeer. Parkeren centrum. Landsmeer Bedrijfsbelangenvereniging Landsmeer Parkeren centrum Landsmeer Bedrijfsbelangenvereniging Landsmeer Parkeren centrum Landsmeer Datum 26 oktober 2013 Kenmerk BLM002/Mdm/0007 Eerste versie 24 september

Nadere informatie

VRAAG EN ANTWOORD WESTERKWARTIER-OLOFSBUURT

VRAAG EN ANTWOORD WESTERKWARTIER-OLOFSBUURT VRAAG EN ANTWOORD WESTERKWARTIER-OLOFSBUURT Welke straten zijn vergunning parkeren? In de buurt Westerkwartier-Olofsbuurt zijn vanaf 1 oktober de volgende straten parkeren voor vergunninghouders: ADA VAN

Nadere informatie

Werkinstructie Het opschonen van data bij schriftelijke en of online dataverzameling

Werkinstructie Het opschonen van data bij schriftelijke en of online dataverzameling Werkinstructie Het opschonen van data bij schriftelijke en of online dataverzameling Versie: 2.0 Datum: 15-09-2013 Code: WIS 06.01 Eigenaar: KI 1. Inleiding In deze werkinstructie staan de richtlijnen

Nadere informatie

PARKEREN STATIONSOMGEVING DIEREN GEMEENTE RHEDEN. Eindrapport d.d. 8 mei 2013

PARKEREN STATIONSOMGEVING DIEREN GEMEENTE RHEDEN. Eindrapport d.d. 8 mei 2013 PARKEREN STATIONSOMGEVING DIEREN GEMEENTE RHEDEN Eindrapport d.d. 8 mei 2013 1 2 Inhoud 1 INLEIDING 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Uitgangspunten 3 2 HUIDIGE PARKEERSITUATIE 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Huidige parkeercapaciteit

Nadere informatie

Beantwoording vragen van de VVD-fractie over het parkeren in de Aker

Beantwoording vragen van de VVD-fractie over het parkeren in de Aker Bezoekadres Osdorpplein 1000 1068 TG Amsterdam Postbus 2003 1000 CA Amsterdam Telefoon 14 020 Fax 020 253 6009 www.nieuwwest.amsterdam.nl Retouradres: SNW, Postbus 2003, 1000 CA Amsterdam Aan de leden

Nadere informatie

Resultaten enquête Uithoornlijn

Resultaten enquête Uithoornlijn Resultaten enquête Uithoornlijn Juni 2015 Resultaten enquête Uithoornlijn Inleiding De gemeente Uithoorn en de Stadsregio Amsterdam willen graag weten wat inwoners van Uithoorn belangrijk vinden aan het

Nadere informatie

Buurtenquête Stevenfenne

Buurtenquête Stevenfenne Buurtenquête Stevenfenne Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede een

Nadere informatie

Bijlage: Kraagregeling Vruchtenbuurt

Bijlage: Kraagregeling Vruchtenbuurt Bijlage: Kraagregeling Vruchtenbuurt 1 In deze bijlage vindt u praktische informatie over het aanvragen van uw parkeervergunning. Inhoudsopgave Hoe werkt de regeling? bladzijde 1 Parkeervergunning voor

Nadere informatie

Hofpanel. Resultaten korte peiling 2. Inleiding. Autovrij winkelen in Goor wordt positief ontvangen. 7 oktober 2008

Hofpanel. Resultaten korte peiling 2. Inleiding. Autovrij winkelen in Goor wordt positief ontvangen. 7 oktober 2008 Hofpanel Resultaten korte peiling 2 7 oktober 2008 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de tweede peiling onder het burgerpanel van de gemeente Hof van Twente. Deze tweede peiling was

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR Gemeente Oirschot Maart 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander

Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Aan de noordzijde van de Zuidas ligt de Prinses Irenebuurt, aan de zuidkant Buitenveldert.

Aan de noordzijde van de Zuidas ligt de Prinses Irenebuurt, aan de zuidkant Buitenveldert. BEWONERSPARKEREN ROND DE ZUIDAS 1. De Zuidas Op de Zuidas werken meer dan 30.000 mensen. Als de Zuidas volledig is uitontwikkeld in 2040 groeit dat tot 80.000 werknemers. In totaal zullen dan 200.000 mensen

Nadere informatie

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Oktober 2015 2 Management Summary Inleiding Ongeveer een jaar geleden heeft de gemeenteraad van Borger-Odoorn besloten om de winkels in haar gemeente

Nadere informatie

Duurzaam parkeerbeleid. Parkeeronderzoek

Duurzaam parkeerbeleid. Parkeeronderzoek Duurzaam parkeerbeleid Parkeeronderzoek AGENDA Onderzoeksvraag Methodes Conclusies Vragen 2 AGENDA Onderzoeksvraag Methodes Conclusies Vragen 3 Probleemstelling Wat is onderzoeksvraag? >>> Meten is weten

Nadere informatie

Passantenonderzoek. Station Laan van NOI te Den Haag/Voorburg Najaar 2015

Passantenonderzoek. Station Laan van NOI te Den Haag/Voorburg Najaar 2015 Station Laan van NOI te Den Haag/Voorburg Najaar 2015 Opdrachtnummer: 33-2573 Dataverzameling: oktober 2015 Oplevering: oktober 2015 Projectbegeleiding: drs. J.P. Verwaaijen Strabo bv Marktonderzoek en

Nadere informatie

Uitwerking reacties bewoners en ondernemers op parkeerarrangementen Informatieavonden januari 2015

Uitwerking reacties bewoners en ondernemers op parkeerarrangementen Informatieavonden januari 2015 Uitwerking reacties bewoners en ondernemers op parkeerarrangementen Informatieavonden januari 2015 1. Tarieven vast gebruik zonder vaste parkeerplaats (abonnement om garage in te rijden) De jaarlijkse

Nadere informatie

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam Omgekeerd Inzamelen Datum: 11 augustus 2014 Versie 3.0 Uitgevoerd door: Auteurs: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Gemeente Woerden Mevr M. Stam

Nadere informatie

Overlast park Lepelenburg

Overlast park Lepelenburg Overlast park Lepelenburg 1-meting oktober 2014 www.onderzoek.utrecht.nl Colofon Uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht

Nadere informatie

AFSTEKEN VAN VUURWERK

AFSTEKEN VAN VUURWERK Rapport AFSTEKEN VAN VUURWERK Draagvlakonderzoek vuurwerktraditie Gemeente Utrecht www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017 / 82

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Parkeeronderzoek Parkeergarage Paardenveld Utrecht. December 2014 en januari 2015

Parkeeronderzoek Parkeergarage Paardenveld Utrecht. December 2014 en januari 2015 Parkeeronderzoek Parkeergarage Paardenveld Utrecht December 0 en januari 05 Hoofdlijnen Parkeeronderzoek in de parkeergarage Paardenveld in Utrecht Vrijdag 9 en zaterdag 0 december 0 en dinsdag 6 en donderdag

Nadere informatie

Fietsen in Groningen 2017

Fietsen in Groningen 2017 veel respon Fietsen in Groningen 2017 Kübra Ozisik April 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud... 1 1. Inleiding... 2 2. Fietsen in Groningen 2017... 3 2.1 Respons en achtergrond...

Nadere informatie

Voel je thuis op straat!

Voel je thuis op straat! Voel je thuis op straat! 0-meting onder kinderen, jongeren en volwassenen in Bergen op Zoom Centrum Ron van Wonderen Nanne Boonstra Utrecht, september 2007 Verwey- Jonker Instituut 1 Samenvatting en conclusies

Nadere informatie

Doorkiesnummer C. Jordaan 5137. Nadere toelichting B&W besluitvorming Uitbreiding betaald parkeren 20-04-2015

Doorkiesnummer C. Jordaan 5137. Nadere toelichting B&W besluitvorming Uitbreiding betaald parkeren 20-04-2015 Memo Van Doorkiesnummer C. Jordaan 5137 Onderwerp Datum Nadere toelichting B&W besluitvorming Uitbreiding betaald parkeren 20-04-2015 20 april 2015 Doel Parkeerregulering wordt ingevoerd om parkeeroverlast

Nadere informatie

Bewonersenquête veiligheid Almere Poort

Bewonersenquête veiligheid Almere Poort Bewonersenquête veiligheid Almere Poort Het zou fijn zijn als de gemeente Almere Poort gaat zien als het visitekaartje van Almere. Daar kom je de stad binnen. Laat ze er iets moois van maken. [Geef tekst

Nadere informatie

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Behorende

Nadere informatie

Rapportage Ervaringsonderzoek WOT's

Rapportage Ervaringsonderzoek WOT's Rapportage Ervaringsonderzoek WOT's Versie 5.0.0 Drs. J.J. Laninga December 2015 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde ervaringsonderzoek naar

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD Gemeente Eemnes Juni/Juli 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Economische visie. Inwonerspanel Gooise Meren Spreekt. Onderzoeksperiode: februari/ maart 2017 Referentie: 16013

Onderzoeksrapport Economische visie. Inwonerspanel Gooise Meren Spreekt. Onderzoeksperiode: februari/ maart 2017 Referentie: 16013 Onderzoeksrapport Economische visie Inwonerspanel Gooise Meren Spreekt Onderzoeksperiode: februari/ maart 2017 Referentie: 16013 Moventem Donderdag 9 maart 2017 Referentie: 16013 Pagina 1-1 van 17 Onderzoeksrapport

Nadere informatie

Parkeerbeleid Inspraakrapportage

Parkeerbeleid Inspraakrapportage Parkeerbeleid Inspraakrapportage 1/7 Ontwerp parkeerbeleid Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cromstrijen bereidt het parkeerbeleid voor. Alvorens het parkeerbeleid vast te stellen,

Nadere informatie

Fiets in de metro. Martijn Epskamp. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) maart In opdracht van de Stadsregio

Fiets in de metro. Martijn Epskamp. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) maart In opdracht van de Stadsregio Fiets in de metro Fiets in de metro Martijn Epskamp Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) maart 2008 In opdracht van de Stadsregio Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: Martijn Epskamp

Nadere informatie

Betaald parkeren in Almere Tarieven, vergunningen en abonnementen voor bedrijven en werknemers

Betaald parkeren in Almere Tarieven, vergunningen en abonnementen voor bedrijven en werknemers Betaald parkeren in Almere Tarieven, vergunningen en abonnementen voor bedrijven en werknemers ondernemen werken winkelen Tarieven per 1 januari 2014 Betaald parkeren in Almere In de centra van Almere

Nadere informatie