Gemeente Losser. Parkeeronderzoek. Gemeente Losser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Losser. Parkeeronderzoek. Gemeente Losser"

Transcriptie

1 Gemeente Losser Parkeeronderzoek Gemeente Losser

2 Gemeente Losser Parkeeronderzoek Gemeente Losser Datum 4 maart 2016 LSR018/Grd/ Kenmerk Eerste versie

3 Documentatiepagina Opdrachtgever(s) Gemeente Losser Titel rapport Parkeeronderzoek Gemeente Losser Kenmerk LSR018/Grd/ Datum publicatie 4 maart

4 Inhoud Pagina 1 Inleiding 5 2 Onderzoeksaanpak Onderzoeksgebied Losser Uitvoering parkeeronderzoek 7 3 Resultaten parkeeronderzoek Parkeerdrukmeting Gehele centrumgebied Blauwe zone Vrij parkeren Maatgevende momenten Parkeermotiefmeting Gehele centrumgebied Blauwe zone Vrij parkeren Parkeerduurmeting Alle secties duurmeting Conclusie parkeeronderzoek 16 4 Effecten ontwikkelingen centrumgebied Losser Van werkelijkheid naar model Ontwikkeling parkeerbalans centrum Losser De huidige parkeersituatie Ontwikkeling herverdeling parkeren centrumgebied Ontwikkeling Martinusplein en Aloysiuslocatie Conclusie 20 5 Samenvattende conclusie 21

5 1 Inleiding De gemeente Losser werkt aan een nieuw centrumplan. Een van de uitwerkingen ten behoeve van dit centrumplan is het effect van bepaalde ontwikkelingen op de parkeersituatie. De verwachting is dat aanvullende maatregelen benodigd. In 2008 is een dergelijk grootschalig parkeeronderzoek in Losser uitgevoerd. Sinds dat onderzoek is het een en ander veranderd. Daarom wordt opnieuw onderzoek uitgevoerd. Het parkeeronderzoek uit 2008 is daarbij als basis gehanteerd. De gemeente Losser heeft Goudappel Coffeng BV gevraagd een onderzoek uit te voeren naar het parkeren in Losser. Dit onderzoek bestaat uit: 1. Het in beeld brengen van de huidige parkeersituatie (parkeerdruk, parkeermotief en parkeerduur). 2. Het bepalen van de effecten/verschuivingen van ontwikkelingen op de parkeersituatie. In deze rapportage zijn de resultaten van dit parkeeronderzoek opgenomen. De onderzoeksresultaten zijn afzonderlijk aangeleverd. Parkeeronderzoek Gemeente Losser 5

6 2 Onderzoeksaanpak 2.1 Onderzoeksgebied Losser Het parkeeronderzoek is uitgevoerd in het centrumgebied van Losser. Bij dit onderzoek is hetzelfde onderzoeksgebied en sectie-indeling aangehouden als binnen het vorige onderzoek in In figuur 2.1 is het gebied met de bijbehorende sectienummers gepresenteerd. Figuur 2.1: Onderzoeksgebied parkeeronderzoek Gemeente Losser Parkeeronderzoek Gemeente Losser 6

7 2.2 Uitvoering parkeeronderzoek Het onderzoek bestaat uit een parkeerdrukmeting, een parkeermotiefmeting en een parkeerduurmeting. In tabel 2.1 zijn de verschillende metingen met de bijbehorende dagen en momenten weergegeven. parkeerdrukmeting parkeermotiefmeting parkeerduurmeting dinsdag van uur dinsdag om 06.00, en uur donderdag van uur zaterdag van uur zaterdag om 06.00, en uur Tabel 2.1: Aanpak parkeeronderzoek Parkeerdrukmeting: een parkeerdrukmeting wordt gebruikt om de bezetting per sectie te bepalen. Voor het bepalen van deze bezetting is ieder uur een telling uitgevoerd van het aantal geparkeerde auto s in de verschillende secties. Aangezien de legale capaciteit in de voorbereiding al is bepaald, kan met deze gegevens de bezettingsgraad per sectie worden afgeleid. Parkeermotiefmeting: met deze meting kan op eenvoudige wijze een indicatie verkregen worden over wie (bewoners, werkers of bezoekers) gebruik maken van de openbare parkeerplaatsen in een bepaald gebied. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat alle voertuigen die om uur zijn waargenomen toebehoren aan de bewoners van het gebied. De voertuigen die voor het eerst om uur worden waargenomen en daar om uur nog staan behoren toe aan de werkers in het gebied. Voertuigen die alleen om uur of uur worden geregistreerd, behoren toe aan de bezoekers. Parkeerduurmeting: deze meting biedt inzicht in de parkeerduur van de geregistreerde voertuigen. Bij deze meting zijn elke 30 minuten de kentekens van de geparkeerde voertuigen genoteerd. Op deze wijze kan op het half uur nauwkeurig de parkeerduur worden bepaald. Deze meting is toegepast in een aantal secties binnen het onderzoeksgebied. Acceptabele parkeersituatie: van een acceptabele parkeersituatie is sprake als de zoektijd naar een parkeerplaats beperkt blijft. Uit ervaring van Goudappel Coffeng blijkt dat voor een centrum als Losser een bezettingsgraad van 85% als grens voor een acceptabele parkeersituatie gehanteerd kan worden. Parkeeronderzoek Gemeente Losser 7

8 3 Resultaten parkeeronderzoek In dit hoofdstuk worden de resultaten van het uitgevoerde parkeeronderzoek beschreven. Allereerst wordt de parkeerdrukmeting gepresenteerd van het gehele centrumgebied, de parkeerschijfzone (blauwe zone) en de zone met vrij parkeren. Vervolgens worden de resultaten van de parkeermotiefmeting gepresenteerd. Deze resultaten hebben eveneens betrekking op het gehele onderzoeksgebied, de blauwe zone en het vrij parkeren. Als laatste wordt de parkeerduurmeting gepresenteerd. Alle onderzoeksresultaten zijn los in excelbestanden aangeleverd. Blauwe zone Voor het vervolg van deze rapportage is het van belang om naast de resultaten voor het gehele centrumgebied, ook de parkeersituatie binnen de blauwe zone en de zone met vrij parkeren inzichtelijk te maken. In onderstaand figuur zijn de blauwe zone (blauw gearceerde secties) en de zone met vrij parkeren (grijs gearceerde secties) weergegeven. Figuur 3.1: Verdeling blauwe zone en vrij parkeren Parkeeronderzoek Gemeente Losser 8

9 3.2 Parkeerdrukmeting Gehele centrumgebied In figuur 3.2 is de parkeerdruk van het gehele centrumgebied van Losser gepresenteerd. De zwarte lijn geeft de acceptabele parkeersituatie van 85% weer. Figuur 3.2: Parkeerdruk gehele centrumgebied Uit figuur 3.2 is af te leiden dat de parkeerdruk op geen enkel moment boven de grens van 85% komt. Op zaterdagmiddag is ruim 60% van de parkeerplaatsen bezet en op werkdagmiddagen bijna 60% Blauwe zone In het volgende figuur is de parkeerdruk in de blauwe zone weergegeven. Figuur 3.3: Parkeerdruk blauwe zone Parkeeronderzoek Gemeente Losser 9

10 Uit figuur 3.3 blijkt dat de parkeerdruk binnen de blauwe zone op de drukste momenten circa 70% bedraagt. Hiermee blijft de parkeerdruk onder de grens van een acceptabele parkeersituatie Vrij parkeren In onderstaand figuur is de parkeerdruk van de zone met vrij parkeren gepresenteerd. Figuur 3.4: Parkeerdruk vrij parkeren Uit figuur 3.4 blijkt dat op het drukste moment van de drukste dag (zaterdag) de parkeerdruk 60% bedraagt. Op werkdagen is circa 50% van de parkeerplaatsen binnen dit gebied bezet Maatgevende momenten In de voorgaande figuren is het resultaat van de parkeerdrukmeting op gebiedsniveau bekeken. Hierdoor gaat het beeld waar het juist druk is of waar juist rustig, verloren. Daarom is in de figuren 3.6 tot en met 3.8 voor de maatgevende momenten op donderdag, zaterdag en dinsdag de parkeerdruk per sectie weergegeven. De rood gearceerde gebieden betekenen een overbezetting (meer geparkeerde voertuigen dan parkeerplaatsen). De gele gebieden geven de parkeerdruk tussen de 85% en 100% weer en de groene gebieden een parkeerdruk tussen de 70% en 85%. De witte gebieden geven een parkeerdruk weer van minder dan 70%. Parkeeronderzoek Gemeente Losser 10

11 Figuur 3.6: Parkeerdruk donderdag 29 oktober 2015 (14.00 uur) Uit figuur 3.6 blijkt dat het donderdag om uur vooral in de noordelijke helft van het centrumgebied van Losser parkeerdruk hoog is. Figuur 3.7: Parkeerdruk zaterdag 31 oktober 2015 (11.00 uur) Parkeeronderzoek Gemeente Losser 11

12 Op zaterdag om uur geeft de parkeerdruk een verspreid beeld. Rondom de sporthal (zuidelijk deel centrumgebied Losser) zijn de twee parkeerterrein overbezet. Ook het parkeerterrein voor de Albert Heijn en de Jumbo is meer dan 85% bezet. Figuur 3.8: Parkeerdruk dinsdag 3 november 2015 (11.00 uur) Uit figuur 3.8 blijkt dat op enkele secties op dinsdag om uur de parkeerdruk boven de 100% komt. 3.3 Parkeermotiefmeting De parkeermotiefmeting heeft plaatsgevonden op zaterdag 31 oktober 2015 en dinsdag 3 november Ook bij deze motiefmeting is onderscheid gemaakt in het gehele centrumgebied, de blauwe zone en de zone met vrij parkeren. In de komende figuren zijn de resultaten van de metingen weergegeven Gehele centrumgebied In figuur 3.9 is de parkeermotiefmeting van het gehele centrumgebied van Losser gepresenteerd voor zowel de zaterdag als de dinsdag. Parkeeronderzoek Gemeente Losser 12

13 Figuur 3.9: Parkeermotief gehele centrumgebied zaterdag (links) en dinsdag (rechts) Uit de motiefmeting komt naar voren dat gedurende de ochtend het aandeel bewoners afneemt, het aandeel bezoekers toeneemt en het aandeel werkers ongeveer gelijk blijft; zowel op de zaterdag als op de dinsdag. Om uur op zaterdag is de verhouding tussen deze drie doelgroepen: 15% bewoners, 25% werkers en 60% bezoekers. Het aandeel langparkeerders op zaterdag komt op 40%. Om dinsdag uur is de verhouding: 15% bewoners, 40% werkers en 45% bezoekers. Het aandeel langparkeerders komt hiermee op 55% Blauwe zone Figuur 3.10 geeft het resultaat van de parkeermotiefmeting voor de blauwe zone. Figuur 3.10: Parkeermotief blauwe zone zaterdag (links) en dinsdag (rechts) De twee bovenstaande figuren illustreren het motief van de parkeerders in de blauwe zone. Op zaterdag is de verhouding tussen de drie doelgroepen: 20% bewoners, 10% werkers en 70% bezoekers. Op dinsdag is dit: 20% bewoners, 30% werkers en 50% bezoekers. Het aandeel langparkeerders komt op de zaterdag op 30% en op de dinsdag 50%. Opvallend hierbij is dat relatief veel werkers in de blauwe zone staan geparkeerd, terwijl deze geen ontheffing hebben om daar te parkeren. Parkeeronderzoek Gemeente Losser 13

14 3.3.3 Vrij parkeren In figuur 3.11 is de motiefmeting van het vrij parkeren weergegeven. Figuur 3.11: Parkeermotief vrij parkeren zaterdag (links) en dinsdag (rechts) De twee bovenstaande figuren illustreren het motief van de parkeerders in de zone met vrij parkeren. Op zaterdag is de verhouding tussen de drie doelgroepen: 15% bewoners, 45% werkers en 40% bezoekers. Op dinsdag is dit: 10% bewoners, 60% werkers en 30% bezoekers. Opvallend is het hoge percentage werkers dat parkeert is deze zone. Het aandeel langparkeerders komt op de zaterdag op 60% en dinsdag op 70%. 3.4 Parkeerduurmeting Naast de parkeerdrukmeting en parkeermotiefmeting is op een aantal secties binnen de blauwe zone en de zone met vrij parkeren een parkeerduurmeting uitgevoerd. De parkeerduurmeting heeft plaatsgevonden op donderdag 29 oktober 2015, zaterdag 31 oktober 2015 en dinsdag 3 november De maximale parkeertijd binnen de blauwe zone bedraagt 1,5 uur. Figuur 3.12 geeft de secties van de parkeerduurmeting weer. Figuur 3.12: Secties parkeerduurmeting (bron ondergrond: Google Maps) Parkeeronderzoek Gemeente Losser 14

15 3.4.1 Alle secties duurmeting In figuur 3.13, 3.14 en 3.15 is het resultaat van de parkeerduurmeting voor respectievelijk de donderdag, zaterdag en dinsdag weergegeven. Figuur 3.13: Resultaat duurmeting donderdag 29 oktober 2015 Uit figuur 3.13 blijkt dat over de hele dag gezien meer langparkeerders zijn dan kortparkeerders. De verhouding is circa 70% langparkeerders en 30% kortparkeerders op donderdag 29 oktober. Figuur 3.14: Resultaat duurmeting zaterdag 31 oktober 2015 Uit figuur 3.14 blijkt dat er over de hele dag gezien meer langparkeerders zijn dan kortparkeerders. De verhouding is circa 60% langparkeerders en 40% kortparkeerders. Parkeeronderzoek Gemeente Losser 15

16 Figuur 3.15: Resultaat duurmeting dinsdag 3 november 2015 Uit figuur 3.15 wordt geconcludeerd dat de blauwe zone zijn werk niet goed doet. Over de hele dag gezien is de verhouding circa 80% langparkeerders en 20% kortparkeerders. 3.5 Conclusie parkeeronderzoek Op basis van het gehouden parkeeronderzoek blijkt dat binnen het centrumgebied van Losser de parkeerdruk op alle momenten van de week acceptabel is. De gemiddelde parkeerdruk bedraagt 60%. Binnen de blauwe zone is het met een gemiddelde parkeerdruk van 70% iets drukker dan in het gebied buiten de blauwe zone. Vanuit de parkeermotiefmeting en de parkeerduurmeting is geconcludeerd dat naast de bezoekers (met ontheffing) en bezoekers ook werkers binnen de blauwe zone staan geparkeerd. Hierdoor gaat een deel van de werking van de blauwe zone verloren. In de huidige situatie leidt dit niet tot problemen in de parkeerdruk, echter met de ambities vanuit het centrumplan geeft dit een onwenselijke situatie. Parkeeronderzoek Gemeente Losser 16

17 4 Effecten ontwikkelingen centrumgebied Losser 4.1 Van werkelijkheid naar model Op basis van het parkeeronderzoek is de parkeersituatie van 2015 voor het centrumgebied van Losser in beeld gebracht. Deze situatie vormt de basis van de parkeerbalans. Door het toevoegen van autonome ontwikkeling (waaronder een groei van het autobezit) en geplande ontwikkelingen voor het centrum van Losser is de toekomstige parkeersituatie bepaald. Situaties Om richting de toekomst te kunnen blijven spreken van een acceptabele parkeersituatie, is het van belang de ontwikkelingen die in het centrum van Losser plaatsvinden op de parkeersituatie te projecteren. Hierbij worden de volgende situaties onderscheiden: 1. De huidige parkeersituatie; 2. Ontwikkeling herverdeling centrumgebied Losser (uitvoering centrumplan); 3. Ontwikkeling Martinusplein en Aloysiuslocatie. Om de effecten duidelijk in beeld te krijgen is het gehele onderzoeksgebied verdeeld in sectoren. In nevenstaande is dit gepresenteerd. De groen en paars gearceerde sectoren omvatten het centrumgebied waar de parkeersituatie wijzigt als gevolg van het centrumplan en de ontwikkelingen. Daarom wordt in het verdere vervolg van dit hoofdstuk alleen dit specifieke gebied meegenomen in de analyse. Parkeeronderzoek Gemeente Losser 17

18 In figuur 4.1 is het resultaat van de parkeerdrukmeting van dit specifieke centrumgebied weergegeven. In het vervolg van dit hoofdstuk wordt op basis van de motiefmeting effecten op de parkeerdruk berekend. Uit deze figuur blijkt dat de resultaten uit de motiefmeting op dinsdag en zaterdag om uur als maatgevende momenten binnen de parkeerbalans kunnen worden gebruikt. Figuur 4.1: Parkeerdruk centrumgebied Losser 4.2 Ontwikkeling parkeerbalans centrum Losser De huidige parkeersituatie De huidige parkeersituatie is een weergave van de parkeersituatie tijdens het parkeeronderzoek (oktober/november 2015). Op korte termijn wordt het parkeerterrein aan de Langekamp opnieuw ingericht. Als gevolg van deze herinrichting van het terrein komen 6 parkeerplekken te vervallen. In tabel 4.1 is de parkeerbalans van deze situatie opgenomen vraag aanbod parkeerdruk werkdagochtend % zaterdagochtend % Tabel 4.1: Parkeerbalans huidige situatie Ontwikkeling herverdeling parkeren centrumgebied Deze stap is gericht op de implementatie van het centrumplan. Het uitgangspunt hierbij is dat in het centrumgebied 99 parkeerplaatsen worden opgeheven. Het effect van deze ontwikkeling wordt in twee stappen weergegeven: 1. Effect van intensiever handhaven blauwe zone; 2. Effect van opheffen parkeerplaatsen. Parkeeronderzoek Gemeente Losser 18

19 1. Intensiever handhaven blauwe zone Het intensiever handhaven van de blauwe zone heeft als doel om de werkenden die momenteel in de blauwe zone parkeren te verplaatsen naar de grote terreinen buiten het centrum. In de volgende figuren is dit stapsgewijs inzichtelijk gemaakt wat dit betekent voor de parkeerdruk van het gebied. 2. Opheffen parkeerplaatsen In de tweede stap wordt een deel van het centrum autovrij gemaakt (zowel rijden als parkeren niet toegestaan). Per saldo betekent dit het opheffen van 99 parkeerplaatsen in het centrumgebied. Het gevolg hiervan is dat bewoners en bezoekers uit deze straten verplaatst worden naar de rand van het historische centrum. In figuur 4.2 zijn deze twee stappen grafisch weergegeven. Figuur 4.2: Herverdeling parkeren centrumgebied Losser In tabel 4.2 is het effect van deze stappen op de parkeerbalans opgenomen. herverdeling parkeren vraag aanbod parkeerdruk werkdagochtend % zaterdagochtend % Tabel 4.2: Parkeerbalans na uitvoering centrumplan Parkeeronderzoek Gemeente Losser 19

20 4.2.3 Ontwikkeling Martinusplein en Aloysiuslocatie Deze laatste ontwikkeling houdt in dat de supermarkt Plus gaat verhuizen binnen Losser. In de huidige situatie is de Plus gevestigd aan Martinusplein 19. De supermarkt wil uitbreiden en op de huidige locatie is dit niet mogelijk. Daarom is het oog gevallen op de oude Aloysiuslocatie als beoogde locatie om de uitbreiding te bewerkstelligen. Bij deze ontwikkeling worden 48 parkeerplaatsen gerealiseerd. Een andere ontwikkeling die hieraan gekoppeld is, is het autovrij maken van het gehele Martinusplein. Hierdoor worden de huidige parkeerplekken op het Martinusplein opgeheven. Tabel 4.3 laat het effect hiervan op de parkeerbalans zien. na ontwikkeling Aloysiuslocatie vraag aanbod parkeerdruk werkdagochtend % zaterdagochtend % Tabel 4.3: Parkeerbalans na uitvoering centrumplan en ontwikkeling Aloysiuslocatie 4.3 Conclusie Op basis van de parkeerbalans blijkt dat na de implementatie van het centrumplan met het opheffen van parkeerplaatsen nog steeds sprake is van een acceptabele parkeersituatie binnen het centrumgebied. Voorwaarde hiervoor is wel dat de werkenden zich houden aan de regels van de blauwe zone en op de gratis terreinen parkeren. Wanneer ook de supermarkt wordt verplaatst naar de Aloysiuslocatie en het Martinusplein autovrij wordt gemaakt neemt de parkeerdruk op zaterdag toe tot 86%. Dit betekent dat op de zaterdag tijdens een aantal uren de grens van een acceptabele parkeersituatie wordt overschreden. De gemeente Losser kan er voor kiezen om dit kortstondig te accepteren of bij de uitvoering van het centrumplan minder parkeerplaatsen op te heffen. Parkeeronderzoek Gemeente Losser 20

21 5 Samenvattende conclusie Op basis van het gehouden parkeeronderzoek blijkt dat binnen het centrumgebied van Losser de parkeerdruk op alle momenten van de week acceptabel is. De gemiddelde parkeerdruk bedraagt 60%. Binnen de blauwe zone is het met een gemiddelde parkeerdruk van 70% iets drukker dan in het gebied buiten de blauwe zone. Vanuit de parkeermotiefmeting en de parkeerduurmeting is geconcludeerd dat naast de bezoekers (met ontheffing) en bezoekers ook werkenden binnen de blauwe zone staan geparkeerd. Hierdoor gaat een deel van de werking van de blauwe zone verloren. In de huidige situatie leidt dit niet tot problemen in de parkeerdruk, echter met de ambities vanuit het centrumplan geeft dit een onwenselijke situatie. Op basis van de parkeerbalans blijkt dat na de implementatie van het centrumplan met het opheffen van 99 parkeerplaatsen nog steeds sprake is van een acceptabele parkeersituatie binnen het centrumgebied. Voorwaarde hiervoor is wel dat de werkenden zich houden aan de regels van de blauwe zone en op de gratis terreinen aan de rand parkeren (de zogenaamde langparkeerterreinen). Wanneer ook de supermarkt wordt verplaatst naar de Aloysiuslocatie en het Martinusplein autovrij wordt gemaakt neemt de parkeerdruk op zaterdag toe tot 86%. Dit betekent dat op de zaterdag tijdens een aantal uren de grens van een acceptabele parkeersituatie wordt overschreden. De gemeente Losser kan er voor kiezen om dit kortstondig te accepteren of bij de uitvoering van het centrumplan minder parkeerplaatsen op te heffen. Parkeeronderzoek Gemeente Losser 21

22 Vestiging Deventer Snipperlingsdijk BJ Deventer T +31 (0570) F +31 (0570) Postbus AD Deventer

Gemeente Mill en St. Hubert. Parkeeronderzoek centrum Mill

Gemeente Mill en St. Hubert. Parkeeronderzoek centrum Mill Gemeente Mill en St. Hubert Parkeeronderzoek centrum Mill Gemeente Mill en St. Hubert Parkeeronderzoek centrum Mill Datum 28 oktober 2009 MSH005/Hdt/0067 Kenmerk Eerste versie Documentatiepagina Opdrachtgever(s)

Nadere informatie

Gemeente Midden-Delfland. Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders Den Hoorn Resultaten parkeeronderzoek

Gemeente Midden-Delfland. Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders Den Hoorn Resultaten parkeeronderzoek Gemeente Midden-Delfland Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders Den Hoorn Resultaten parkeeronderzoek Gemeente Midden-Delfland Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders Den Hoorn Resultaten parkeeronderzoek

Nadere informatie

Bedrijfsbelangenvereniging. Landsmeer. Parkeren centrum. Landsmeer

Bedrijfsbelangenvereniging. Landsmeer. Parkeren centrum. Landsmeer Bedrijfsbelangenvereniging Landsmeer Parkeren centrum Landsmeer Bedrijfsbelangenvereniging Landsmeer Parkeren centrum Landsmeer Datum 26 oktober 2013 Kenmerk BLM002/Mdm/0007 Eerste versie 24 september

Nadere informatie

CONCEPT. 1 Inleiding. 2 Parkeeronderzoek. Nulmeting rondom complex Brittenstein. Rijnhart Wonen. 14 december 2011 RHW009/Msm/0022 2 december 2011

CONCEPT. 1 Inleiding. 2 Parkeeronderzoek. Nulmeting rondom complex Brittenstein. Rijnhart Wonen. 14 december 2011 RHW009/Msm/0022 2 december 2011 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Parkeerbalans ontwikkeling Parkstaete Hattem

Parkeerbalans ontwikkeling Parkstaete Hattem Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Verkeersanalyse winkelcentrum Sterrenburg Dordrecht

Verkeersanalyse winkelcentrum Sterrenburg Dordrecht Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Vrije parkeercapaciteit omgeving Burg. Langmanstraat e.o.

Vrije parkeercapaciteit omgeving Burg. Langmanstraat e.o. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Emmasingel 15 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5611 AZ Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Parkeeronderzoek centrumgebied en schil Zevenaar

Parkeeronderzoek centrumgebied en schil Zevenaar Parkeeronderzoek centrumgebied en schil Zevenaar Gemeente Zevenaar Parkeeronderzoek centrumgebied en schil Zevenaar status kenmerk definitief GZv1101 datum 21 april 2011 Gemeente Zevenaar Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij. Verkeerswaarnemingen. Food Center Amsterdam

Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij. Verkeerswaarnemingen. Food Center Amsterdam Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij B.V. Verkeerswaarnemingen Food Center Amsterdam November 2013 Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij B.V. Verkeerswaarnemingen Food Center Amsterdam November 2013

Nadere informatie

Parkeeronderzoek winkelcentrum de Donk

Parkeeronderzoek winkelcentrum de Donk Parkeeronderzoek winkelcentrum de Donk april 2012 Gemeente Breda Opdrachtgever: Contactpersoon: Rapporttype: Auteur(s): Gemeente Breda dhr. J.A. Claereboets Eindrapport dhr. R. Pasveer Plaats/datum: Tilburg,

Nadere informatie

Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912

Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912 Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912 Parkeerbalans centrumgebied Epe 2 juli 2013 - nadere onderbouwing - Gemeente Epe 1. Inleiding In het centrum van Epe worden mede

Nadere informatie

Parkeeronderzoek Boxtel Omgeving Albert Heijn

Parkeeronderzoek Boxtel Omgeving Albert Heijn Parkeeronderzoek Boxtel Omgeving Albert Heijn Opdrachtgever Gemeente Boxtel Postbus 10.000 5280 DA Boxtel Opdrachtnemer DTV Consultants B.V. Hans Godefrooij PBO 8362 Breda, juli 2009 Niets uit dit rapport

Nadere informatie

Bezetting parkeerplaatsen centrum Venray zonder regulering

Bezetting parkeerplaatsen centrum Venray zonder regulering Bezetting parkeerplaatsen centrum Venray zonder regulering Datum: 15 juli 2015 Algemeen Algemene bevindingen op basis van het parkeeronderzoek in 2014 (Parkeerbalans 2014 en 2020, dd. 19 september 2014).

Nadere informatie

Parkeeronderzoek City Centrum Veldhoven december Definitieve rapportage

Parkeeronderzoek City Centrum Veldhoven december Definitieve rapportage Parkeeronderzoek City Centrum Veldhoven december 0 Definitieve rapportage Empaction B.V. Eindhoven, 9 januari 0 Rapportage parkeeronderzoek City Centrum Veldhoven december 0 Inhoudsopgave Inleiding...3

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Kencijfers. Parkeer- en verkeerssituatie Woonzorgboerderij Blomhoeve. Woonkracht 10. notitie

1 Inleiding. 2 Kencijfers. Parkeer- en verkeerssituatie Woonzorgboerderij Blomhoeve. Woonkracht 10. notitie Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Kapelle. Woonzorgcomplex Wemeldinge. Parkeeronderzoek 130183.009393.00 27-11-2013. ing. W.K. Swolfs. auteur(s):

Kapelle. Woonzorgcomplex Wemeldinge. Parkeeronderzoek 130183.009393.00 27-11-2013. ing. W.K. Swolfs. auteur(s): Kapelle Woonzorgcomplex Wemeldinge Parkeeronderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 130183.009393.00 27-11-2013 projectleider: ing. J.A. van Broekhoven opdrachtgever: PMB Marsaki b.v. auteur(s):

Nadere informatie

Verkeersaspecten ontwikkeling Geldermalsen

Verkeersaspecten ontwikkeling Geldermalsen Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

PARKEERONDERZOEK BOXTEL

PARKEERONDERZOEK BOXTEL PARKEERONDERZOEK BOXTEL PARKEERONDERZOEK BOXTEL Rapportage Amsterdam, 18 januari 2017 In opdracht van: Gemeente Boxtel Colofon Opdrachtgever: Rapport: Projectnummer: Versie: Datum: Auteur(s): Gemeente

Nadere informatie

1 Inleiding. Parkeerbalans Julianastraat Noord. Gemeente Hardenberg. Definitief. 25 mei 2011 HDB152/Bkc/1701

1 Inleiding. Parkeerbalans Julianastraat Noord. Gemeente Hardenberg. Definitief. 25 mei 2011 HDB152/Bkc/1701 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

2 Parkeerbehoefte bezoekers van de appartementen

2 Parkeerbehoefte bezoekers van de appartementen Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Voor de fiets gaat het om een totale capaciteit van ongeveer fietsen, in het centrum en aan het station.

Voor de fiets gaat het om een totale capaciteit van ongeveer fietsen, in het centrum en aan het station. MEMO Aan Raadscommissie Van College Toestel 538 333 Afdeling WSB/Roel Dobbelsteijn Betreft resultaten parkeerdrukonderzoek 2014, analyse en beantwoording motie Raad 30 oktober 2015 (onderzoek naar behoefte

Nadere informatie

Parkeerkundige onderbouwing bestemmingsplan ABC-gebouw Nieuwpoortstraat, Amsterdam

Parkeerkundige onderbouwing bestemmingsplan ABC-gebouw Nieuwpoortstraat, Amsterdam Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

1 Inleiding. Parkeerbalans Markt en omgeving. Gemeente Hardenberg. Definitief. 25 mei 2011 HDB152/Bkc/1702

1 Inleiding. Parkeerbalans Markt en omgeving. Gemeente Hardenberg. Definitief. 25 mei 2011 HDB152/Bkc/1702 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Onderbouwing parkeerbalans (her)ontwikkeling Schalkstad

Onderbouwing parkeerbalans (her)ontwikkeling Schalkstad Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Parkeeronderzoek Huyck Aertsenstraat te Breukelen. in opdracht van Dols Project Ontwikkeling

Parkeeronderzoek Huyck Aertsenstraat te Breukelen. in opdracht van Dols Project Ontwikkeling Parkeeronderzoek Huyck Aertsenstraat te Breukelen in opdracht van Dols Project Ontwikkeling Parkeeronderzoek Huyck Aertsenstraat te Breukelen versie: concept datum: 15 maart 2012 projectnummer: 11063 opdrachtgever:

Nadere informatie

Rapport Evaluatie parkeerbeleid

Rapport Evaluatie parkeerbeleid Rapport Evaluatie parkeerbeleid In opdracht van Auteurs: Opdrachtgever: Paul van Loon, Lise Ras (Empaction) Klaartje Philipsen (TOPonderzoek) Gemeente Venray Datum: 24-7-2017 Pagina 1 van 31 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders in Den Hoorn

Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders in Den Hoorn Gemeente Midden-Delfland Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders in Den Hoorn Offerte Datum 16 mei 2008 MDD021/Rta/0097 Kenmerk Naar aanleiding van ons overleg d.d. 21 april jongstleden, brengen wij hiermee

Nadere informatie

Samenwoonschool Nigtevecht

Samenwoonschool Nigtevecht Gemeente Loenen Samenwoonschool Nigtevecht samenvatting resultaten verkeerstellingen Datum 11 november 2009 Kenmerk LNE009/Gtv/0040 Eerste versie 22 september 2009 1 Inleiding Begin september 2009 zijn

Nadere informatie

Onderzoek Blauwe zone

Onderzoek Blauwe zone Gemeente Woensdrecht Onderzoek Blauwe zone Raadhuisstraat en omgeving Termolle Veronique 23-7-2014 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 Leeswijzer... 3 2. Betekenis blauwe zone... 4 Wat is een blauwe zone (parkeerschijfzone)...

Nadere informatie

Parkeerdrukmeting parkeerterrein ACTA-gebouw. Rapportage

Parkeerdrukmeting parkeerterrein ACTA-gebouw. Rapportage Parkeerdrukmeting parkeerterrein ACTA-gebouw Rapportage Parkeerdrukmeting parkeerterrein ACTAgebouw Rapport in opdracht van: Cleton & Com datum: 22 juni 2016 rapportnummer: 5540-R-C auteur(s): E. Wahle

Nadere informatie

Parkeerbalans ontwikkeling Europastraat Deurne

Parkeerbalans ontwikkeling Europastraat Deurne Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Parkeeronderzoek Stationsomgeving Boxtel

Parkeeronderzoek Stationsomgeving Boxtel Parkeeronderzoek Stationsomgeving Boxtel Opdrachtgever Gemeente Boxtel Postbus 10.000 5280 DA Boxtel Opdrachtnemer DTV Consultants B.V. Ing. H. Godefrooij PBO 8144 Breda, oktober 2008 Niets uit dit rapport

Nadere informatie

Parkeerdrukmeting Aziëlaan en Livingstonelaan Gemeente Utrecht

Parkeerdrukmeting Aziëlaan en Livingstonelaan Gemeente Utrecht Parkeerdrukmeting Aziëlaan en Livingstonelaan Gemeente Utrecht September 2016 Opdrachtgever: Gemeente Utrecht Contactpersoon: Dhr. A. Tsakmakis Auteur: Dhr. R. Pasveer Rapporttype: Eindrapport Plaats/datum:

Nadere informatie

Buro SRO. Parkeeronderzoek Singer Laren

Buro SRO. Parkeeronderzoek Singer Laren Buro SRO Parkeeronderzoek Singer Laren Buro SRO Parkeeronderzoek Singer Laren Datum 8 januari 2015 Kenmerk SRO014/Bkd/0028.01 Eerste versie www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl Documentatiepagina Opdrachtgever(s)

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Parkeren. Larenstein Deventer. Larenstein Development B.V. Parkeren en ontsluiting. 7 maart 2017 TSA008/Vnj/

1 Inleiding. 2 Parkeren. Larenstein Deventer. Larenstein Development B.V. Parkeren en ontsluiting. 7 maart 2017 TSA008/Vnj/ Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Emmasingel 15 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5611 AZ Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Ontwikkeling Hotel en Amusino, Gorinchem-Oost

Ontwikkeling Hotel en Amusino, Gorinchem-Oost Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

VOF Ontwikkelingsmaatschappij Nieuwe Talma. Parkeer- en verkeersonderzoek centrum van Hardinxveld- Giessendam

VOF Ontwikkelingsmaatschappij Nieuwe Talma. Parkeer- en verkeersonderzoek centrum van Hardinxveld- Giessendam VOF Ontwikkelingsmaatschappij Nieuwe Talma Parkeer- en verkeersonderzoek centrum van Hardinxveld- Giessendam VOF Ontwikkelingsmaatschappij Nieuwe Talma Parkeer- en verkeersonderzoek centrum van Hardinxveld-

Nadere informatie

Parkeerdrukmeting Van Bijnkershoeklaan e.o. Gemeente Utrecht

Parkeerdrukmeting Van Bijnkershoeklaan e.o. Gemeente Utrecht Parkeerdrukmeting Van Bijnkershoeklaan e.o. Gemeente Utrecht april 2015 Opdrachtgever: Gemeente Utrecht Contactpersoon: Mevr. T. Seton Auteur: Dhr. R. Pasveer Rapporttype: Eindrapport Plaats/datum: Tilburg,

Nadere informatie

Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen

Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen Datum: 18-08-2014 Versie: Definitief Inleiding De apotheek Hazenkamp en het Gezondheidscentrum Hazenkamp, beide gevestigd

Nadere informatie

Parkeeronderzoek Parkeergarage Paardenveld Utrecht. December 2014 en januari 2015

Parkeeronderzoek Parkeergarage Paardenveld Utrecht. December 2014 en januari 2015 Parkeeronderzoek Parkeergarage Paardenveld Utrecht December 0 en januari 05 Hoofdlijnen Parkeeronderzoek in de parkeergarage Paardenveld in Utrecht Vrijdag 9 en zaterdag 0 december 0 en dinsdag 6 en donderdag

Nadere informatie

Gemeente Etten-Leur. Parkeeronderzoek. Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Banakkers 1 & 2

Gemeente Etten-Leur. Parkeeronderzoek. Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Banakkers 1 & 2 Gemeente Etten-Leur Parkeeronderzoek Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Banakkers 1 & 2 Gerwin Foesenek 24-11-2014 Inhoudsopgave 1) Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Vraag... 3 1.3 Doelstelling...

Nadere informatie

1 Inleiding. Verkeerseffecten kartcentrum te Limmen. Figuur 1.1: Locatie kartcentrum (bron: Google Maps) SAB Amsterdam. Concept

1 Inleiding. Verkeerseffecten kartcentrum te Limmen. Figuur 1.1: Locatie kartcentrum (bron: Google Maps) SAB Amsterdam. Concept Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Bestemmingsplan Makado. Onderdeel verkeer

Bestemmingsplan Makado. Onderdeel verkeer Bestemmingsplan Makado Onderdeel verkeer Bestemmingsplan Makado Onderdeel verkeer Datum 13 mei 2014 Kenmerk FIM005/Mnr/0014.01 Eerste versie 18 februari 2013 www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl Documentatiepagina

Nadere informatie

Parkeerbalans ontwikkeling woontoren Bètaplein

Parkeerbalans ontwikkeling woontoren Bètaplein Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

1 Inleiding. Parkeerbalans ontwikkeling ROC Leiden. Figuur 1.1: Bestemmingsplanlocatie indicatief (bron ondergrond: Bing Maps)

1 Inleiding. Parkeerbalans ontwikkeling ROC Leiden. Figuur 1.1: Bestemmingsplanlocatie indicatief (bron ondergrond: Bing Maps) Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Parkeerbehoefte berekenen, niet schatten

Parkeerbehoefte berekenen, niet schatten (Bijdragenr. 71) Parkeerbehoefte berekenen, niet schatten Sjoerd Stienstra (ir. Sj. Stienstra Adviesbureau stedelijk verkeer BV) Samenvatting: Parkeerkentallen geven slechts een globale benadering van

Nadere informatie

Rho adviseurs voor leefruimte 053100.19264.00

Rho adviseurs voor leefruimte 053100.19264.00 Bijlage 6 Parkeeronderzoek Rho adviseurs voor leefruimte 053100.19264.00 HaskoningDHV Nederland B.V. NoLogo MEMO Aan Annet ter Huurne Van : Peter Siemensma, Jos Hengeveld Interne controle: Erik Groot

Nadere informatie

Parkeermotiefonderzoek station Sassenheim

Parkeermotiefonderzoek station Sassenheim adviseurs in verkeer Parkeermotiefonderzoek station Sassenheim Onderzoeksperiode: Maart, april, mei, augustus en september 2013 In opdracht van: Gemeente Teylingen Datum: 1 november 2013 Rapportnummer:

Nadere informatie

Parkeerdrukonderzoek Brakkenstein Nijmegen 2

Parkeerdrukonderzoek Brakkenstein Nijmegen 2 Parkeerdrukonderzoek Brakkenstein, Nijmegen Definitieve versie 8 december 2011 Opdrachtgever: Gemeente Nijmegen Ecorys-Bureau DAM Annemiek Buwalda Amsterdam, 05 februari 2013 Ecorys-Bureau DAM Rhijnspoorplein

Nadere informatie

1 Onderbouwing carsharing deelplan 2B

1 Onderbouwing carsharing deelplan 2B Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Parkeerdruk Heugemerweg e.o.

Parkeerdruk Heugemerweg e.o. Parkeerdruk Heugemerweg e.o. Opdrachtgever: Gemeente Maastricht Sector Ruimte, team Beheer, Parkeren Arno Dekkers T 043 3505259 E-mail arno.dekkers@maastricht.nl Astrid Dreesen T 043 3504120 E-mail astrid.dreesen@maastricht.nl

Nadere informatie

PARKEERONDERZOEK NOORDWIJK AAN ZEE

PARKEERONDERZOEK NOORDWIJK AAN ZEE PARKEERONDERZOEK NOORDWIJK AAN ZEE PARKEERONDERZOEK NOORDWIJK AAN ZEE Rapportage Amsterdam, 2 november 2016 In opdracht van: Spark BV Colofon Opdrachtgever: Rapport: Projectnummer: Versie: Datum: Auteur(s):

Nadere informatie

2 Ruimtelijk programma en uitgangspunten

2 Ruimtelijk programma en uitgangspunten Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

1 Inleiding. Parkeerbalans sporthal Volendam. Gemeente Edam-Volendam. 22 juni 2016 EVD068/Nbc/

1 Inleiding. Parkeerbalans sporthal Volendam. Gemeente Edam-Volendam. 22 juni 2016 EVD068/Nbc/ Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

1 Inleiding. Verkeers- en parkeeranalyse Botsholsedijk 30a. Aanleiding. Vraagstelling. Leeswijzer. Museum De Ronde Venen

1 Inleiding. Verkeers- en parkeeranalyse Botsholsedijk 30a. Aanleiding. Vraagstelling. Leeswijzer. Museum De Ronde Venen Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Bereikbaarheid Winkelcentrum Vleuterweide

Bereikbaarheid Winkelcentrum Vleuterweide Projectbureau Vleuterweide Definitief Bereikbaarheid Winkelcentrum Vleuterweide Second opinion Projectbureau Vleuterweide Definitief Bereikbaarheid Winkelcentrum Vleuterweide Second opinion Datum 2 november

Nadere informatie

Gemeente Etten-Leur. Parkeeronderzoek. Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Centrum-Oost

Gemeente Etten-Leur. Parkeeronderzoek. Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Centrum-Oost Gemeente Etten-Leur Parkeeronderzoek Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Centrum-Oost Gerwin Foesenek 6 augustus 2015 Inhoudsopgave 1) Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Vraag... 3 1.3 Doelstelling...

Nadere informatie

Parkeerdrukonderzoek Groot Onderhoud Swalmen

Parkeerdrukonderzoek Groot Onderhoud Swalmen Parkeerdrukonderzoek Groot Onderhoud Swalmen Documentnummer: Versie: 1.0 CA160019R01 Datum rapport: 16-08-2016 Opdrachtgever: Gemeente Roermond Contactpersoon: De heer R. Rosenboom Functie: Naam: Gezien

Nadere informatie

EVALUATIE BLAUWE ZONE HOUTEN- CENTRUM

EVALUATIE BLAUWE ZONE HOUTEN- CENTRUM Beknopte evaluatie blauwe zone voorjaar 2013 EVALUATIE BLAUWE ZONE HOUTEN- CENTRUM Gemeente Houten 1 Datum: december 2013 Richard Zwartenkot Joost van Harskamp Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Adviesnotitie Inleiding Stap 1: bepalen parkeerbeleid

Adviesnotitie Inleiding Stap 1: bepalen parkeerbeleid Adviesnotitie Aan : De heer R. Toffolo, gemeente Nuth Van : De heer M. Brust, Buiten-Ruimte Onderwerp : Parkeerbalans ontwikkelingen tenniscomplex Hulsberg Projectnummer : 2015NUT01 Datum : 8 december

Nadere informatie

Parkeeronderzoek. Hockeyweg te Uden

Parkeeronderzoek. Hockeyweg te Uden Parkeeronderzoek Hockeyweg te Uden Parkeeronderzoek Hockeyweg te Uden Opdrachtgever : Gemeente Uden Postbus 83 5400 AB UDEN Projectnummer : 20160386 Status rapport / versie nr : Definitief 01 Datum : 1

Nadere informatie

Bedrijven- en winkelgebied Spaklerweg. toekomstige parkeerbehoefte en verkeersafwikkeling

Bedrijven- en winkelgebied Spaklerweg. toekomstige parkeerbehoefte en verkeersafwikkeling Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Verkeerstoets bouwplan Oranjezicht Monnickendam. 2 Voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling

Verkeerstoets bouwplan Oranjezicht Monnickendam. 2 Voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling Gemeente Waterland Verkeerstoets bouwplan Oranjezicht Monnickendam Datum 5 november 2009 Kenmerk WTL017/Adr/0171 Eerste versie 27 oktober 2009 1 Inleiding Achter de Bernhardlaan ligt tussen de bebouwing

Nadere informatie

Onderbouwing parkeereis verpleeghuis Leiden

Onderbouwing parkeereis verpleeghuis Leiden Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Parkeren centrum Haren

Parkeren centrum Haren Parkeren centrum Haren Parkeren centrum Haren Gemeente Haren Grontmij Nederland B.V. Haren, 4 november Verantwoording Titel : Parkeren centrum Haren Projectnummer : 345 Referentienummer R39 Datum : 4 november

Nadere informatie

1 Inleiding. Parkeernormering ontwikkeling Brittenstein. Rijnhart Wonen. notitie. 28 augustus 2012 RHW010/Bes/0025

1 Inleiding. Parkeernormering ontwikkeling Brittenstein. Rijnhart Wonen. notitie. 28 augustus 2012 RHW010/Bes/0025 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Second opinion parkeerbalans 'Het Overbos'

Second opinion parkeerbalans 'Het Overbos' AM Noord Holland Second opinion parkeerbalans 'Het Overbos' Datum 16 november 2009 Kenmerk AMW027/Rta/0088 Eerste versie 27 oktober 2009 1 Inleiding Het zorgcentrum Het Overbos in Heemstede wordt volledig

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College Financieel Juridisch

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College Financieel Juridisch *BARCODE* Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/16-00361 Directeur : mevr. S. van Heeren Behandelend ambtenaar P.V. Pollen Zaaknummer Z.15-14411 Datum: 7 juni 2016 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

PARKEREN STATIONSOMGEVING DIEREN GEMEENTE RHEDEN. Eindrapport d.d. 8 mei 2013

PARKEREN STATIONSOMGEVING DIEREN GEMEENTE RHEDEN. Eindrapport d.d. 8 mei 2013 PARKEREN STATIONSOMGEVING DIEREN GEMEENTE RHEDEN Eindrapport d.d. 8 mei 2013 1 2 Inhoud 1 INLEIDING 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Uitgangspunten 3 2 HUIDIGE PARKEERSITUATIE 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Huidige parkeercapaciteit

Nadere informatie

Voorkeur variant* Reactie / opmerking van bewoner / belanghebbende Reactie van gemeente

Voorkeur variant* Reactie / opmerking van bewoner / belanghebbende Reactie van gemeente Voorkeur variant* Reactie / opmerking van bewoner / belanghebbende Reactie van gemeente 1 2 Heeft het geheel niet te maken met het weren van parkeerders die er niet horen ipv het toestaan van de parkeerders

Nadere informatie

Onderbouwing,parkeerbehoefte, bestemmingsplan,, Elst,,Rijksweg,Zuid,1=3=5, Rapport,

Onderbouwing,parkeerbehoefte, bestemmingsplan,, Elst,,Rijksweg,Zuid,1=3=5, Rapport, , Onderbouwing,parkeerbehoefte, bestemmingsplan,, Elst,,Rijksweg,Zuid,1=3=5, Rapport, Onderbouwing parkeerbehoefte bestemmingsplan Elst, Rijksweg Zuid 1-3-5 Rapport in opdracht van: Gemeente Overbetuwe

Nadere informatie

PARKEERMONITOR DEVENTER 2016

PARKEERMONITOR DEVENTER 2016 PARKEERMONITOR DEVENTER 2016 PARKEERMONITOR DEVENTER 2016 Rapportage Amsterdam, 6 oktober 2016 In opdracht van: Gemeente Deventer Colofon Opdrachtgever: Rapport: Projectnummer: Versie: Datum: Auteur(s):

Nadere informatie

FIETSONDERZOEK TWIJNSTRAAT

FIETSONDERZOEK TWIJNSTRAAT FIETSONDERZOEK TWIJNSTRAAT WG-Plein 753 1054 SK Amsterdam Postbus 75291 1070 AG Amsterdam T +31 20 670 79 35 info@trajan.nl trajan.nl 2 FIETSONDERZOEK TWIJNSTRAAT RAPPORTAGE (CONCEPT) Amsterdam, 2 juni

Nadere informatie

Uitvoeringsregels Parkeerbeleid 2013-2020. Tot stand gekomen in combinatie met het Parkeerbeleid 2013-2020

Uitvoeringsregels Parkeerbeleid 2013-2020. Tot stand gekomen in combinatie met het Parkeerbeleid 2013-2020 Uitvoeringsregels Parkeerbeleid 2013-2020 Tot stand gekomen in combinatie met het Parkeerbeleid 2013-2020 Vastgesteld door B&W in december 2013 INHOUDSOPGAVE Het parkeerbeleid 2013-2020 is 26 september

Nadere informatie

Zaaknummer. Casenummer

Zaaknummer. Casenummer Besluitformulier Afdeling Auteur Toestelnummer Datum Onderwerp Ruimte I.Van Dijk 876 30 april 2015 Evaluatie blauwe zone en parkeermaatregelen Registratie nummer Geweststrook Zaaknummer : _ : _ Gemeente

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN. Zone Oss - Berghem Bijlage 6 Parkeeronderzoek De Koppelsteeg dec 2016

BESTEMMINGSPLAN. Zone Oss - Berghem Bijlage 6 Parkeeronderzoek De Koppelsteeg dec 2016 BESTEMMINGSPLAN Zone Oss - Berghem - 2017 Bijlage 6 Parkeeronderzoek De Koppelsteeg dec 2016 Gemeente Oss Raadhuislaan 2 5341 GM Oss T: 14 0412 F: 0412 642605 www.oss.nl Notitie Referentienummer Kenmerk

Nadere informatie

Dataset. Parkeeronderzoek Karel Doormanstraat Rijen. November Concept

Dataset. Parkeeronderzoek Karel Doormanstraat Rijen. November Concept Dataset Parkeeronderzoek Karel Doormanstraat Rijen Concept Opdrachtgever Gemeente Gilze en Rijen Gertjan Smit Opdrachtnemer Dufec Onderzoekt wat mensen beweegt Hein Vermeeren, Rob Croes Dufec houdt zich

Nadere informatie

Parkeren centrum Mill

Parkeren centrum Mill Gemeente Mill en Sint Hubert Parkeren centrum Mill Eindrapport Gemeente Mill en Sint Hubert Parkeren centrum Mill Eindrapport Datum 3 april 2013 Kenmerk MSH008/Hnb/0076 Eerste versie www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl

Nadere informatie

Parkeerdrukmeting Nieuweweg Valkenburg. d.d rev. 1.0 Status: Definitief

Parkeerdrukmeting Nieuweweg Valkenburg. d.d rev. 1.0 Status: Definitief Parkeerdrukmeting Nieuweweg Valkenburg d.d. 02-06-2016 rev. 1.0 Status: Definitief 2 1 INLEIDING 5 2 ONDERZOEKSOPZET 6 3 CAPACITEITSBEPALING 9 3.1 ALGEMENE OPMERKING 9 3.2 NIEUWEWEG 10 3.3 NIEUWEWEG VENTWEG

Nadere informatie

1 Inleiding. Weesperzijde 1501. Figuur 1.1: Locatie perceel Weesperzijde 150 te Amsterdam. Beapart NV. 20 augustus 2012 LXC001/Bkd

1 Inleiding. Weesperzijde 1501. Figuur 1.1: Locatie perceel Weesperzijde 150 te Amsterdam. Beapart NV. 20 augustus 2012 LXC001/Bkd Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Rapportage. Parkeeronderzoek Stationsgebied Wijchen. April Eindrapportage. Gemeente Wijchen Mw. C. Bitter

Rapportage. Parkeeronderzoek Stationsgebied Wijchen. April Eindrapportage. Gemeente Wijchen Mw. C. Bitter Rapportage Parkeeronderzoek Stationsgebied Eindrapportage Opdrachtgever Gemeente Mw. C. Bitter Opdrachtnemer Dufec Onderzoekt wat mensen beweegt Mark Mulders, Bart Dolstra Dufec houdt zich bezig met data.

Nadere informatie

Onderzoeken bezettingsgraad parkeren omgeving Czaar Peterstraat gemeente Amsterdam

Onderzoeken bezettingsgraad parkeren omgeving Czaar Peterstraat gemeente Amsterdam Onderzoeken bezettingsgraad parkeren omgeving Czaar Peterstraat gemeente Amsterdam Status : Definitief Datum : 11 maart 2016 Auteur : W.H. de Haan 1 1. Inleiding Aanleiding Het stadsdeel Centrum van de

Nadere informatie

1 Inleiding. Ontwikkeling multifunctioneel pand, hoek Verkeersweg - Hoofdweg. Figuur 1.1: Ligging van de ontwikkellocatie.

1 Inleiding. Ontwikkeling multifunctioneel pand, hoek Verkeersweg - Hoofdweg. Figuur 1.1: Ligging van de ontwikkellocatie. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

2 Beschouwing op de parkeersituatie

2 Beschouwing op de parkeersituatie Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Parkeer- en verkeersstudie moskee Zilvermeeuwlaan in Leidschendam

Parkeer- en verkeersstudie moskee Zilvermeeuwlaan in Leidschendam Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Nationaal verkeerskundecongres 2017

Nationaal verkeerskundecongres 2017 Nationaal verkeerskundecongres 2017 Betaald parkeren afschaffen: hoe pakt dat uit? Ed Graumans Adviesbureau Met Graumans Leon Lurvink Regisseur Verkeer en Vervoer a.i. Gemeente Oud-Beijerland, adviseur

Nadere informatie

Rapportage. Parkeeronderzoek Nijverdal Centrum. September Conceptrapportage, versie 2. Gemeente Hellendoorn Bureau Verkeer Dhr. R.

Rapportage. Parkeeronderzoek Nijverdal Centrum. September Conceptrapportage, versie 2. Gemeente Hellendoorn Bureau Verkeer Dhr. R. Rapportage Parkeeronderzoek Nijverdal Centrum Conceptrapportage, versie 2 Opdrachtgever Gemeente Hellendoorn Bureau Verkeer Dhr. R. Valk Opdrachtnemer Dufec Onderzoekt wat mensen beweegt Mark Mulders,

Nadere informatie

De aanwezige parkeerplekken in de wijk Boschpoort zijn beschikbaar voor algemeen gebruik,

De aanwezige parkeerplekken in de wijk Boschpoort zijn beschikbaar voor algemeen gebruik, Collegevoorstel Samenvatting De aanwezige parkeerplekken in de wijk Boschpoort zijn beschikbaar voor algemeen gebruik, iedereen mag er gebruik van maken. Door de jaren heen is de parkeerdruk in het gebied

Nadere informatie

1 Achtergrond en vraagstelling

1 Achtergrond en vraagstelling Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Parkeren, algemeen. Centrum Lopik, parkeerberekening. Dynamivast Planontwikkeling BV. Notitie

1 Inleiding. 2 Parkeren, algemeen. Centrum Lopik, parkeerberekening. Dynamivast Planontwikkeling BV. Notitie Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Pilot parkeren Kanaalstraat/ Damstraat

Pilot parkeren Kanaalstraat/ Damstraat Gemeente Utrecht Pilot parkeren Kanaalstraat/ Damstraat Dragen aantrekkelijke parkeertarieven bij tot een aantrekkelijk winkelklimaat? Rapportage 2015 Gemeente Utrecht Pilot parkeren Kanaalstraat/Damstraat

Nadere informatie

Parkeren Dorpshart Leimuiden. Gemeente Kaag en Braassem

Parkeren Dorpshart Leimuiden. Gemeente Kaag en Braassem Gemeente Kaag en Braassem SPARK Nieuwstraat 4 2266 AD Leidschendam T. 070 3177005 F. 070 3178066 www.spark-parkeren.nl 24 februari 2010 Versie: 1.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Situatiebeschrijving...

Nadere informatie

Verkeerskundige onderbouwing bestemmingsplan Markthof

Verkeerskundige onderbouwing bestemmingsplan Markthof Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Emmasingel 15 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5611 AZ Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Memo. M. van Kordelaar. M. Corsel

Memo. M. van Kordelaar. M. Corsel Memo Aan: M. van Kordelaar CC: Van: M. Corsel Datum: 22 september 2015 Pagina: 1 van 4 Betreft: Prins Hendriklaan 28-30 Inleiding Op de Prins Hendriklaan 28-30 vindt een ontwikkeling plaats. In de bestaande

Nadere informatie

2 Toelichting ontsluitingsvariant

2 Toelichting ontsluitingsvariant Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Duurzaam parkeerbeleid. Parkeeronderzoek

Duurzaam parkeerbeleid. Parkeeronderzoek Duurzaam parkeerbeleid Parkeeronderzoek AGENDA Onderzoeksvraag Methodes Conclusies Vragen 2 AGENDA Onderzoeksvraag Methodes Conclusies Vragen 3 Probleemstelling Wat is onderzoeksvraag? >>> Meten is weten

Nadere informatie

Analyse kruispunt Koningsweg - Lekkerbeetjesstraat

Analyse kruispunt Koningsweg - Lekkerbeetjesstraat Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Bestemmingsplan. Midden-Noord - Oss Ontwerp. Bijlagen 9 - aanvullend verkeersonderzoek maatregelen januari 2011 tuincentrum

Bestemmingsplan. Midden-Noord - Oss Ontwerp. Bijlagen 9 - aanvullend verkeersonderzoek maatregelen januari 2011 tuincentrum Bestemmingsplan Midden-Noord - Oss - 2012 Bijlagen 9 - aanvullend verkeersonderzoek maatregelen januari 2011 tuincentrum Ontwerp Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum

Nadere informatie

Verkeerskundige inventarisatie Marken

Verkeerskundige inventarisatie Marken projectnr. 200261 revisie 02 21 januari 2010 Opdrachtgever Gemeente Waterland Postbus 1000 1140 BA MONNICKENDAM datumvrijgave beschrijving revisie 02 goedkeuring vrijgave januari 2010 R.J.H. Schoorstra

Nadere informatie

1 Inleiding. Bestemmingsplan Wimbledon te Overveen. 1.1 Aanleiding. Figuur 1.1: Bestemmingsplankaart gemeente Bloemendaal (1982) Hallvard

1 Inleiding. Bestemmingsplan Wimbledon te Overveen. 1.1 Aanleiding. Figuur 1.1: Bestemmingsplankaart gemeente Bloemendaal (1982) Hallvard Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie