Draagvlak onderzoek Parkeerbeleid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Draagvlak onderzoek Parkeerbeleid"

Transcriptie

1 St Anna, Nijmegen Opdrachtgever: gemeente Nijmegen Amsterdam, augustus 2014

2 Draagvlak onderzoek Parkeerbeleid St Anna, Nijmegen Opdrachtgever: gemeente Nijmegen Arvid Toes Marco Martens Amsterdam, augustus 2014

3 Over Ecorys Met ons werk willen we een zinvolle bijdrage leveren aan maatschappelijke thema s. Wij bieden wereldwijd onderzoek, advies en projectmanagement en zijn gespecialiseerd in economische, maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkeling. We richten ons met name op complexe markt-, beleids- en managementvraagstukken en bieden opdrachtgevers in de publieke, private en not-forprofitsectoren een uniek perspectief en hoogwaardige oplossingen. We zijn trots op onze 80-jarige bedrijfsgeschiedenis. Onze belangrijkste werkgebieden zijn: economie en concurrentiekracht; regio s, steden en vastgoed; energie en water; transport en mobiliteit; sociaal beleid, bestuur, onderwijs, en gezondheidszorg. Wij hechten grote waarde aan onze onafhankelijkheid, integriteit en samenwerkingspartners. Ecorys-medewerkers zijn betrokken experts met ruime ervaring in de academische wereld en adviespraktijk, die hun kennis en best practices binnen het bedrijf en met internationale samenwerkingspartners delen. Ecorys Nederland voert een actief MVO-beleid en heeft een ISO14001-certificaat, de internationale standaard voor milieumanagementsystemen. Onze doelen op het gebied van duurzame bedrijfsvoering zijn vertaald in ons bedrijfsbeleid en in praktische maatregelen gericht op mensen, milieu en opbrengst. Zo gebruiken we 100% groene stroom, kopen we onze CO2-uitstoot af, stimuleren we het ov-gebruik onder onze medewerkers, en printen we onze documenten op FSCof PEFC-gecertificeerd papier. Door deze acties is onze CO2-voetafdruk sinds 2007 met ca. 80% afgenomen. ECORYS Nederland BV Rhijnspoorplein TX Amsterdam Nederland T F E K.v.K. nr W Bureau DAM NL

4 Inhoudsopgave 1 Inleiding Aanleiding Onderzoeksgebied 4 2 Resultaten parkeeronderzoek Inleiding Begrip situatie Mening op hoofdlijnen Dwarsverbanden: wat bepaalt de voorkeuren? 9 3 Belangrijkste conclusies 12 Bijlage 1: de enquête 13 Bijlage 2: Meningen over alternatieven 14 3

5 1 Inleiding 1.1 Aanleiding In de wijk St. Anna is onrust ontstaan over de parkeersituatie en de mogelijke invoering van een vorm van betaald parkeren. Om beter op deze onrust te kunnen inspelen heeft de gemeente Nijmegen zelf een enquête laten uitzetten onder de buurtbewoners. Op deze enquête kwamen 437 enquêtes in respons. Aan Ecorys Bureau Dam is gevraagd de enquêtes in te voeren en te verwerken in een korte rapportage. De enquête is onder verantwoording van de gemeente Nijmegen uitgezet onder de adressen in de wijk. De respons op de enquête is daarmee 42%, wat vrij hoog is voor dit soort enquêtes. 1.2 Onderzoeksgebied De enquêtes zijn afgenomen in het gebied begrensd door de volgende straten (zie plattegrond): (beide zijden); Slotemaker De Bruineweg (één zijde); Sint Annastraat (één zijde). 4

6 In dit gebied liggen een aantal straten (zie tabel 1) waarvan de qua respons de belangrijkste is. Drie enquêtes komen uit straten in de omliggende wijk; deze zijn niet meegenomen in de analyse. Totaal 118 Van Peltlaan 62 Veldstraat Kastanjehof 31 St. Annastraat 31 Slotemaker de Bruïneweg 28 Kastanjelaan 25 Enkstraat 19 Akkerlaan 18 Knollenpad 16 Zandweg 1 Totaal 437 Tabel 1. Respons enquête naar straat Opmerking 5

7 2 Resultaten parkeeronderzoek 2.1 Inleiding De vragen in de korte enquête (zie bijlage) vielen in twee gedeelten uiteen: Vragen naar achtergrondkenmerken, zoals autobezit en de mogelijkheid om op eigen erf te kunnen parkeren. Meningsvragen over een eventueel nieuw parkeerbeleid, Het ligt in de lijn der verwachting dat de eerste groep vragen mede bepaalt hoe mensen reageren op een eventueel nieuw parkeerbeleid. Door deze achtergrond mee te nemen ontstaat meer inzicht waarom mensen reageren op de parkeersituatie zoals ze doen. De rapportage is zo opgezet dat enkele verbanden worden geïllustreerd, zonder daar echte vergaande conclusies aan te verbinden. 2.2 Begrip situatie Autobezit en parkeersituatie In de wijk St. Anna beschikt 87% van de huishoudens één of meer auto s. Er zijn relatief veel tweede en derde auto s. Het gemiddeld autobezit per huishouden in de wijk (inclusief nietautobezitters) is 1,2. Absoluut Percentage 1 auto % 2 auto's % meer dan 2 auto's 24 6% geen auto's 54 13% (blank) 4 Totaal % Tabel 2: Autobezit in de wijk In de wijk komt vrij veel parkeren bij de woningen voor (44%). Het is niet bekend of deze parkeerplaatsen voor één of ook voor meer auto s geschikt zijn. Absoluut Percentage 1. Op eigen terrein % 2. Niet op eigen terrein % (blank) 3 Totaal % Tabel 3: Aanwezigheid parkeren op eigen terrein in de wijk 6

8 Gedeeltelijk samenhangend met de vorige vraag antwoord 34% van de huishoudens de auto niet of vaak niet in de nabijheid van de woning kan parkeren, 66% kan wel in de nabijheid (of op eigen terrein?) parkeren. Absoluut Percentage 1. Ik kan de auto niet parkeren nabijheid woning 76 20% 2. Ik kan auto soms niet parkeren nabijheid woning 54 14% 3. Ik kan altijd mijn auto bij woning parkeren % 4. Ik heb geen auto 52 (blank) 8 Totaal % Tabel 4: Parkeersituatie omgeving De parkeersituatie op eigen terrein en in de nabijheid combinerend ontstaat de volgende tabel. De verschillen tussen mensen die wel of niet op eigen terrein kunnen parkeren lijken minder groot dan misschien kon worden verwacht. 1. Ik kan de auto 2. Ik kan 3. Ik kan altijd 4. Ik heb Totaal niet parkeren nabijheid woning auto soms niet parkeren nabijheid woning mijn auto bij woning parkeren geen auto 1. Op eigen terrein 14% 10% 70% 7% 100% 2. Niet op eigen terrein 21% 14% 49% 16% 100% Totaal 18% 13% 58% 12% 100% Tabel 5: Parkeersituatie naar beschikbaarheid parkeren op eigen terrein Verschillen per straat De straten in het gebied hebben allen hun eigen kenmerken. De volgende tabel zet de meest kenmerkende verschillen op een rij in één tabel. De straten zijn geordend in volgorde van de respons. De straten met slechts één enquête als respons zijn uit de tabel weggelaten. Enkele conclusies: Straten met relatief een hoog autobezit zijn St Annastraat en Kastanjelaan (boven de 1,4). Straten met relatief een gering autobezit zijn Kastanjehof en Slotemaker de Bruineweg. Zij kennen een laag autobezit (1 of minder). De St. Annastraat en de Kastanjelaan zijn de straten waar het meest op eigen terrein wordt geparkeerd. Op de Kastanjehof en de Akkerlaan ontbreekt die mogelijkheid op eigen terrein vrijwel. De Van Peltlaan, Veldstraat, Kastanjelaan en Akkerlaan zijn de straten die het minst altijd in de nabijheid van de woning kunnen parkeren. 7

9 Op eigen terrein? Parkeersituatie Gem. Autobezit 1. Op eigen terrein 2. Niet op eigen terrein Totaal 1. Ik kan de auto niet parkeren bij 2. Ik kan auto soms niet 3. Ik kan altijd mijn auto bij woning parkeren de woning parkeren bij woning 1,33 43% 57% 100% 8% 9% 82% 100% Van Peltlaan 1,29 61% 39% 100% 41% 20% 39% 100% Veldstraat 1,11 40% 60% 100% 43% 13% 45% 100% 1,33 18% 83% 100% 14% 9% 77% 100% Kastanjehof 0,71 10% 90% 100% 0% 48% 52% 100% St. Annastraat 1,57 84% 16% 100% 11% 11% 78% 100% Slotemaker de 1,07 46% 54% 100% 9% 9% 83% 100% Bruïneweg Kastanjelaan 1,44 68% 32% 100% 45% 18% 36% 100% Enkstraat 1,16 53% 47% 100% 0% 5% 95% 100% Akkerlaan 1,22 17% 83% 100% 35% 24% 41% 100% Knollenpad 1,56 19% 81% 100% 11% 11% 78% 100% Tabel 6: Parkeermogelijkheden per straat (alleen de belangrijkste) 2.3 Mening op hoofdlijnen Mening over invoeren betaald parkeren en alternatieven Bijna tweederde van de inwoners is tegen betaald parkeren, een derde (38%) is voor. De respondenten met geen mening zijn wel meegenomen als respondent, maar niet in het percentage van de voor- of tegenstanders. Absoluut Percentage 1. Betaald parkeren invoeren % 2. invoeren % (blank) 11 Totaal % Tabel 7: Mening over invoeren betaald parkeren Als er een vorm van maatwerk moet komen gaat de voorkeur in overgrote meerderheid uit naar gereguleerd parkeren tussen 9 16u, tussen maandag en vrijdag. Opvallend is het grote aantal mensen dat geen maatwerkoplossing wil of kan bieden (160). Dit valt te verklaren doordat mensen die hebben ingevuld geen betaald parkeren ook geen maatwerk hoeven. 8

10 Tabel 8: Mening over maatwerkoplossingen Absoluut Percentage 1. Gereguleerd tussen 9-16u / ma vrij % 2. Gereguleerd tussen 9-16u / ma zon 10 3% 3. Gereguleerd tussen 9-13u / ma zon 13 4% 4. Betaald tussen 9-18u / ma zon 26 8% (blank) 128 Totaal % Alternatieven voor de geboden opties Bijlage 2 bevat een overzicht van de alternatieven die mensen aandragen; de alternatieven zijn per straat geordend en gecombineerd met de opmerkingen. Verreweg de meeste alternatieven bieden een herhaling van het standpunt: geen betaald parkeren. De Radboud wordt enkele keren genoemd als oorzaak van de parkeerproblemen. 2.4 Dwarsverbanden: wat bepaalt de voorkeuren? Mensen die niet over een auto kunnen beschikken hebben een andere mening over het invoeren van betaald parkeren dan mensen met 1 of meer auto s. Het draagvlak voor het invoeren van betaald parkeren neemt gestaag af naarmate men over meer auto s beschikt. 1. Betaald 2. Geen betaald Totaal parkeren invoeren parkeren invoeren geen auto's 47% 53% 100% 1 auto 40% 60% 100% 2 auto's 35% 65% 100% meer dan 2 auto's 23% 77% 100% Totaal 38% 62% 100% Tabel 9: Mening over betaald parkeren naar autobezit De inwoners die over parkeergelegenheid op eigen terrein beschikken (en minder met een eventueel beleid te maken hebben) zijn een grotere voorstander van invoering dan zijn die op de straat zijn aangewezen voor parkeren. 1. Betaald 2. Geen betaald (blank) parkeren invoeren parkeren invoeren 1. Op eigen terrein 45% 55% 100% 2. Niet op eigen terrein 34% 66% 100% Totaal 38% 62% 100% Tabel 10: Mening over betaald parkeren naar parkeersituatie eigen terrein Ook is gekeken naar de verschillen in mening van mensen die al dan niet hun auto in de nabijheid van hun huis kunnen parkeren. Duidelijk is te zien dat men duidelijker vóór betaald parkeren kiest als men meer parkeerproblemen ervaart: tot en met 80% voorstander. 9

11 Tabel 11: Mening over betaald parkeren naar parkeersituatie in omgeving 1. Betaald 2. Geen betaald Totaal parkeren invoeren parkeren invoeren 1. Ik kan de auto niet parkeren bij de woning 80% 20% 100% 2. Ik kan auto soms niet parkeren bij woning 57% 43% 100% 3. Ik kan altijd mijn auto bij woning parkeren 19% 81% 100% 4. Ik heb geen auto 49% 51% 100% Totaal 38% 62% 100% Voorkeuren per straat De grootste voorstanders van het invoeren van betaald parkeren (> 70% voor) zijn te vinden in de Kastanjelaan, Van Peltlaan en St. Annastraat. De tegenstanders (> 80% tegen) op de, Slotemaker de Bruineweg, de en de Enkstraat. Wat de achtergronden zijn voor deze verschillen is verder niet nagegaan. De verschillen tussen de straten zijn veel minder geprononceerd bij het aangeven van de maatwerkoplossngen. Betaald parkeren? Maatwerkoplossing 1. Betaald 2. Geen Totaal 1. Tussen 2. Tussen 3. Tussen 4. Betaald Totaal parkeren betaald parkeren 9-16u / ma - vrij 9-16u / ma - zon 9-13u / ma - zon tussen 9-18u / ma - zon 16% 84% 100% 82% 3% 6% 8% 100% Van Peltlaan 70% 30% 100% 85% 4% 0% 11% 100% Veldstraat 64% 36% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 10% 90% 100% 73% 4% 8% 15% 100% Kastanjehof 45% 55% 100% 69% 4% 15% 12% 100% St. Annastraat 56% 44% 100% 79% 4% 4% 14% 100% Slotemaker de 18% 82% 100% 75% 6% 0% 19% 100% Bruïneweg Kastanjelaan 72% 28% 100% 92% 4% 4% 0% 100% Enkstraat 17% 83% 100% 100% 0% 0% 0% 100% Akkerlaan 50% 50% 100% 100% 0% 0% 0% 100% Knollenpad 25% 75% 100% 57% 14% 14% 14% 100% Tabel 12: Mening over parkeerbeleid naar straat in het gebied Bijlage 2 bevat een overzicht van de maatwerkoplossingen per straat. 10

12 11

13 3 Belangrijkste conclusies De conclusies van dit onderzoek onder de bewoners is als volgt samen te vatten: Voorstander van het invoeren van betaald parkeren is 38% van de bewoners, tegenstanders de rest (62%). Het aantal voorstanders neemt af naarmate een huishouden over meer auto s beschikt (47% voorstander als men niet over een auto, 22% als men over 2 auto s of meer beschikt. Het aantal voorstanders voor betaald parkeren is groter onder hen die over eigen parkeergelegenheid beschikken (44%) dan onder hen die aangewezen zijn op parkeren op de openbare weg (34%). Als maatwerkoplossing wordt vooral gesuggereerd om tussen 9 en 18 uur (maandag tot vrijdag) gereguleerd parkeren in te voeren (84%). 12

14 Bijlage 1: de enquête Wilt u zo vriendelijk zijn hieronder uw adres in te vullen? straat: postcode:. huisnr: Beschikt uw huishouden of uw bedrijf over een auto en zo ja, over hoeveel auto s? (Kamerbewoners worden beschouwd als een zelfstandig huishouden) 1. 1 auto 3. meer dan 2 auto s 2. 2 auto s 4. geen auto 2. Heeft u de beschikking over een parkeerplaats of parkeerplaatsen op eigen terrein? 1. ja 2. nee 3. Welke situatie is op u van toepassing? 1. Ik kan mijn auto vaak niet parkeren in de nabijheid van mijn woning 2. Ik kan mijn auto soms niet parkeren in de nabijheid van mijn woning 3. Ik kan (bijna) altijd mijn auto parkeren in de nabijheid van mijn woning 4. Ik heb geen auto 4. Waar gaat uw voorkeur naar uit? 1. De gemeente moet betaald parkeren invoeren in de omgeving waar ik woon 2. De gemeente hoeft geen betaald parkeren in te voeren in de omgeving waar ik woon 5 Maatwerk is voor u: 1. Gereguleerd parkeren tussen op maandag tot en met vrijdag (conform omgeving Rode Kruislaan) 2. Gereguleerd parkeren tussen op maandag tot en met zondag 3. Gereguleerd parkeren tussen op maandag tot en met zondag 4. Gebruikelijk betaald parkeren: maandag tot en met zaterdag tussen uur, incl koopavond 6 Tweede keuze maatwerk: Welke optie heeft uw tweede voorkeur? Optie Bedankt voor uw medewerking 13

15 Bijlage 2: Meningen over alternatieven STRAAT ZELF INGEVULD MAATWERK (VRG 6) OPMERKINGEN? Akkerlaan Akkerlaan Akkerlaan Gereguleerd park. Ma-vr 9-13 uur Akkerlaan Betreft bedrijf met grote parkeerplaats, waar nu al veel mensen onterecht parkeren. Enkstraat Enkstraat Enkstraat Geen overlast in ons deel van de wijk. Enkstraat Medewerkers Radboud vormen het probleem in onze buurt. Enkstraat Medewerkers Radboud vormen het probleem in onze buurt. Enkstraat Mits er geen overlast ontstaat wegens invoering betaald parkeren in aangrenzende buurten. Gemsstraat Gereguleerd park. Ma-vr 9-13 uur Graag houden zoals het nu is. Blauwe zone voor onze klanten 14

16 STRAAT ZELF INGEVULD MAATWERK (VRG 6) OPMERKINGEN? Geen maatwerk Gereguleerd park. Ma-vr 9-14 uur Bewonersvergunning zou gratis moeten zijn. Bewonersvergunning zou gratis moeten zijn. Blauwe zone Geen BP wegens falen invoeren BP omgeving Groenbeekseweg Medewerkers Radboud vormen het probleem in onze buurt. Medewerkers Radboud vormen het probleem in onze buurt. Medewerkers Radboud vormen het probleem in onze buurt. Per huishouden 1 gratis bewonersvergunning Kastanjehof Kastanjehof Kastanjehof In het weekend vrij parkeren. Kastanjehof Betaald parkeren is niet nodig Kastanjehof Geen voorkeur voor wel/geen BP. Kastanjehof Wel graag bezoekersvergunnig. Kastanjelaan Blauwe zone Kastanjelaan Blauwe zone Kastanjelaan Gereguleerd park. Ma-vr 9-13 uur Knollenpad Knollenpad Knollenpad Knollenpad Gereguleerd park. Ma-vr 9-13 uur Wat zullen de kosten voor bezoekers zijn? Slotemaker de Bruïneweg 15

17 STRAAT ZELF INGEVULD MAATWERK (VRG 6) OPMERKINGEN? Slotemaker de Bruïneweg Slotemaker de Bruïneweg Bewonersvergunning zou gratis moeten zijn. Slotemaker de Bruïneweg invoeren. Slotemaker de Bruïneweg Ongehoord dat er in een brief van de Wijkraad dd 23 april werd opgeroepen om "voor" te stemmen. Slotemaker de Bruïneweg Ongehoord dat er in een brief van de Wijkraad dd 23 april werd opgeroepen om "voor" te stemmen. St. Annastraat Alle andere opties niet St. Annastraat Er is al betaald parkeren St. Annastraat Er is al betaald parkeren St. Annastraat Er is al betaald parkeren St. Annastraat Er is al betaald parkeren St. Annastraat Er is al betaald parkeren! St. Annastraat Er is al betaald parkeren. Gereguleerd park. Ma-vr 9-13 uur of blauwe zone Blauwe zone Betreft bedrijf Blauwe zone max 2 uur Betreft Cafetaria, betaald parkeren jaagt klanten weg. Graag houden zoals het nu is. Koester het Radboud als grootste werkgever van Nijmegen; geen BP. Medewerkers Radboud vormen het probleem in onze buurt. Medewerkers Radboud vormen het probleem in onze buurt. Wegens ontbreken eigen parkeergelegenheid voor veel bewoners is betaald parkeren invoeren oneerlijk Van Peltlaan Van Peltlaan Gereguleerd park. Ma-vr 9-13 uur Van Peltlaan Inrit bewoner vaak geblokkeerd. 16

18 STRAAT ZELF INGEVULD MAATWERK (VRG 6) OPMERKINGEN? Van Peltlaan Medewerkers Radboud vormen het probleem in onze buurt. Van Peltlaan Ongehoord dat er in een brief van de Wijkraad dd 23 april werd opgeroepen om "voor" te stemmen. Van Peltlaan s weekends geen betaald parkeren Van Peltlaan s weekends geen betaald parkeren Veldstraat Veldstraat Gereguleerd park. Ma-vr 9-17 uur Veldstraat Ervaart alleen doordeweeks problemen met het parkeren. Veldstraat Medewerkers Radboud vormen het probleem in onze buurt. 17

19 18

20 Rhijnspoorplein TX Amsterdam Nederland T F E W Sound analysis, inspiringideas BELGIË BULGARIJE HONGARIJE INDIA KROATIË - NEDERLAND POLEN RUSSISCHE FEDERATIE SPANJE TURKIJE - VERENIGD KONINKRIJK

Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo

Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Samenvatting Opdrachtgever: Bouwend Nederland Rotterdam, april 2013 Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Samenvatting

Nadere informatie

Kengetallen voor kosten overheidstransacties

Kengetallen voor kosten overheidstransacties Kengetallen voor kosten overheidstransacties Een toets op de Deense kengetallen voor bruikbaarheid in de Nederlandse situatie Samenvatting Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

Nadere informatie

Parkeeronderzoek Nijmegen rondom Opusgebouw

Parkeeronderzoek Nijmegen rondom Opusgebouw Parkeeronderzoek Nijmegen rondom Opusgebouw Definitief rapport Opdrachtgever: Gemeente Nijmegen Rotterdam, 2 november 2015 Parkeeronderzoek Nijmegen rondom Opusgebouw Definitief rapport Opdrachtgever:

Nadere informatie

PDV/GDV cluster Eijsden (Gronsveld)

PDV/GDV cluster Eijsden (Gronsveld) PDV/GDV cluster Eijsden (Gronsveld) Effecten op winkelgebieden in omgeving Opdrachtgever: Wyckerveste Adviseurs BV. Rotterdam, 4 november 2010 Over Ecorys Met ons werk willen we een zinvolle bijdrage leveren

Nadere informatie

Parkeeronderzoek Nijmegen rondom Opusgebouw

Parkeeronderzoek Nijmegen rondom Opusgebouw Parkeeronderzoek Nijmegen rondom Opusgebouw Definitief rapport Opdrachtgever: Gemeente Nijmegen Rotterdam, 2 november 2015 Parkeeronderzoek Nijmegen rondom Opusgebouw Definitief rapport Opdrachtgever:

Nadere informatie

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt B A S I S V O O R B E L E I D Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Erik van der Werff Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Onderzoek parkeerbeleid

Onderzoek parkeerbeleid Onderzoeksrapport Onderzoek parkeerbeleid Gemeente Heemstede Uw gegevens Gemeente Heemstede Raadhuisplein 1 2101 HA Heemstede Telefoon: 14023 Internet: www.heemstede.nl Contactpersoon Dhr. T. loggers Onze

Nadere informatie

Kansen voor topsector HTSM:

Kansen voor topsector HTSM: Kansen voor topsector HTSM: Nederlands-Aziatische samenwerking in high-tech clusters Sound analysis, inspiring ideas Nederlands-Aziatische samenwerking biedt kansen voor topsector HTSM Het Nederlandse

Nadere informatie

Enquête betaald parkeren Walravenbuurt, Hillesluis.

Enquête betaald parkeren Walravenbuurt, Hillesluis. Enquête betaald parkeren Walravenbuurt, Hillesluis. Opdrachtgever Onderzoeker Uitvoering veldwerk Deelgemeente Feijenoord Alex Feijt Het Opiniehuis Rotterdam, Juli 2012 Inhoud SUMMARY... 3 INLEIDING...

Nadere informatie

Ons kenmerk RO10/16.0003149. Datum uw brief

Ons kenmerk RO10/16.0003149. Datum uw brief Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 10-05-2016 Ons kenmerk RO10/16.0003149 Contactpersoon K.J. Laumen

Nadere informatie

Enquête koopzondagen Mag het een onsje minder zijn?

Enquête koopzondagen Mag het een onsje minder zijn? 1 Enquête koopzondagen Mag het een onsje minder zijn? 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Onderzoeksvragen en opzet...4 Resultaten...5 Conclusies en aanbevelingen...9 Appendix A: tabellenboek...11

Nadere informatie

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND Ondernemers en internetpanel over de winkelopeningstijden in Purmerend In opdracht van: Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Patty Laan

Nadere informatie

Bedrijfsbelangenvereniging. Landsmeer. Parkeren centrum. Landsmeer

Bedrijfsbelangenvereniging. Landsmeer. Parkeren centrum. Landsmeer Bedrijfsbelangenvereniging Landsmeer Parkeren centrum Landsmeer Bedrijfsbelangenvereniging Landsmeer Parkeren centrum Landsmeer Datum 26 oktober 2013 Kenmerk BLM002/Mdm/0007 Eerste versie 24 september

Nadere informatie

Concept maatregelen centrum parkeren

Concept maatregelen centrum parkeren Concept maatregelen centrum parkeren 1 Inleiding 1.1 Aanleiding In en rondom het centrum van Etten-Leur zijn verschillende regulerende parkeermaatregelen van kracht. De meeste maatregelen bestaan al een

Nadere informatie

Gescheiden gft inzameling Nesselande

Gescheiden gft inzameling Nesselande rotterdam.nl/onderzoek Gescheiden gft inzameling Nesselande Onderzoek en Business Intelligence Gescheiden gft inzameling Nesselande Een evaluatie M. van Rhee Onderzoek en Business Intelligence (OBI) 13

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 7: parkeren in Capelle maart 203 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 7 e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

MKBA verlenging kwalificatieplicht

MKBA verlenging kwalificatieplicht MKBA verlenging kwalificatieplicht Rapport Opdrachtgever: Ministerie van OCW Rotterdam,16 januari 2013 MKBA verlenging kwalificatieplicht Rapport Opdrachtgever: Ministerie van OCW Auteurs: Frank van Zutphen

Nadere informatie

Zakelijke parkeervergunning

Zakelijke parkeervergunning Zakelijke parkeervergunning Peiling onder zakelijke vergunninghouders Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl

Nadere informatie

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND 2013 Winkelopeningstijden op zondag in Purmerend 2013 Onderzoek onder het internetpanel In opdracht van Team Economie Jeroen van der Weerd Uitgevoerd door Team

Nadere informatie

Onderzoek draagvlak aanpassen venstertijden

Onderzoek draagvlak aanpassen venstertijden Onderzoek draagvlak aanpassen venstertijden december 2014 Aanleiding In het kernwinkelgebied van de binnenstad van Bergen op Zoom gelden venstertijden voor het bevoorraden van de winkels. Tussen 12.00

Nadere informatie

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten Waar winkelen de inwoners van de gemeente? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten In opdracht van de SGP Door Studentenpool Bestuurlijke Bedrijfskunde Academie Mens & Organisatie Christelijke Hogeschool

Nadere informatie

1 INLEIDING... 2 2 ALGEMENE VRAGEN... 3

1 INLEIDING... 2 2 ALGEMENE VRAGEN... 3 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 2 2 ALGEMENE VRAGEN... 3 2.1 STAAT UW TURBINE IN FRYSLÂN?... 3 2.2 BENT U DE ENIGE EIGENAAR?... 3 2.3 ZO NIET, WELK AANDEEL IS UW EIGENDOM?... 4 2.4 HOEVEEL TURBINES HEEFT

Nadere informatie

In deze brief informeren wij u over de verzoeken van bewoners voor het invoeren van vergunningparkeren en de afhandeling daarvan.

In deze brief informeren wij u over de verzoeken van bewoners voor het invoeren van vergunningparkeren en de afhandeling daarvan. RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4472403 Aan : Gemeenteraad Datum : 26 augustus 2013 Portefeuillehouder : Wethouder J.C. Buijtelaar Programma : 8. Mobiliteit TITEL Resultaat

Nadere informatie

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM Gemeente Cuijk Juli/Augustus/September 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

ANALYSE RESULTATEN ENQUÊTE OVER CENTRUMPLANNEN april 2015

ANALYSE RESULTATEN ENQUÊTE OVER CENTRUMPLANNEN april 2015 ANALYSE RESULTATEN ENQUÊTE OVER CENTRUMPLANNEN april 2015 Inleiding Op 18 december 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders conceptvisies over deelaspecten van het centrum aan raads- en burgerleden

Nadere informatie

Burgerpanel Lansingerland

Burgerpanel Lansingerland Burgerpanel Lansingerland Resultaten peiling 1: P+R, hotel Rottemeren, identiteit dorpskernen, flexwerkplekken en burgerparticipatie december 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van

Nadere informatie

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers Opdrachtnemer: Bureau O&S Heerlen Opdrachtgever: Bureau Economie Januari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Onderzoeksvragen 3 3. Onderzoeksopzet 3 4.

Nadere informatie

Zondagsopenstelling in Oud-West

Zondagsopenstelling in Oud-West Zondagsopenstelling in Oud-West Rapportage Project: 8131 In opdracht van: Stadsdeel Oud-West dr. Clemens Wenneker dr. Willem Bosveld Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

Aan de noordzijde van de Zuidas ligt de Prinses Irenebuurt, aan de zuidkant Buitenveldert.

Aan de noordzijde van de Zuidas ligt de Prinses Irenebuurt, aan de zuidkant Buitenveldert. BEWONERSPARKEREN ROND DE ZUIDAS 1. De Zuidas Op de Zuidas werken meer dan 30.000 mensen. Als de Zuidas volledig is uitontwikkeld in 2040 groeit dat tot 80.000 werknemers. In totaal zullen dan 200.000 mensen

Nadere informatie

(Geluids-)overlast evenementen

(Geluids-)overlast evenementen (Geluids-)overlast evenementen Inleiding Het huidige evenementenbeleid van de gemeente Asten is op 19 december 2006 door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin zijn ook de geluidsnormen voor evenementen opgenomen.

Nadere informatie

De blauwe parkeerzone rondom Winkelcentrum de Ruwert

De blauwe parkeerzone rondom Winkelcentrum de Ruwert Bezoekers over De blauwe parkeerzone rondom Winkelcentrum de Ruwert Oktober 2014 Gemeente Oss Team Onderzoek en Statistiek 1 Wat is de blauwe zone? De blauwe zone gaat lang parkeren van auto's tegen door

Nadere informatie

Enquête Hengstdal: Lijsterbesstraat & Ahornstraat

Enquête Hengstdal: Lijsterbesstraat & Ahornstraat Enquête Hengstdal: Lijsterbesstraat & Ahornstraat SP Afdeling Nijmegen juli 2015 SP afdeling Nijmegen, Molenweg 95, 6543 VA Nijmegen T (024) 322 93 88 F (024) 322 93 88 E nijmegen@sp.nl I www.nijmegen.sp.nl

Nadere informatie

Beantwoording raadsvraag

Beantwoording raadsvraag Beantwoording raadsvraag Onderwerp Kosten invoeren blauwe zone parkeren Datum 14-jun-2012 Nummer RV-1233 Steller vraag W. van Rooij Fractie VVD Portefeuillehouder N. Lemlijn Steller P. Verheijen Datum

Nadere informatie

Beleving van de Giro d'italia Utrecht

Beleving van de Giro d'italia Utrecht Beleving van de Giro d'italia Utrecht Opdrachtgever: Provincie Utrecht ECORYS Nederland BV Michel Briene Elvira Meurs Manfred Wienhoven Rotterdam, 29 juli 2010 ECORYS Nederland BV Postbus 4175 3006 AD

Nadere informatie

Privégebruik auto van de zaak

Privégebruik auto van de zaak Privégebruik auto van de zaak Opdrachtgever: Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) Amsterdam, 20 juni 2012 Privégebruik auto van de zaak Opdrachtgever: Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Wethouder van Verkeer, Binnenstad en Monumenten

Wethouder van Verkeer, Binnenstad en Monumenten Wethouder van Verkeer, Binnenstad en Monumenten mr drs B.J. Bruins Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan de voorzitter van de commissie Verkeer, Economie en Monumenten Uw

Nadere informatie

Parkeeronderzoek Parkeergarage Paardenveld Utrecht. December 2014 en januari 2015

Parkeeronderzoek Parkeergarage Paardenveld Utrecht. December 2014 en januari 2015 Parkeeronderzoek Parkeergarage Paardenveld Utrecht December 0 en januari 05 Hoofdlijnen Parkeeronderzoek in de parkeergarage Paardenveld in Utrecht Vrijdag 9 en zaterdag 0 december 0 en dinsdag 6 en donderdag

Nadere informatie

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over fietsen in Groningen Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier Rapportage wijkenquete Olofsbuurt-Westerkwatier Mei 2002 eindrapportage

Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier Rapportage wijkenquete Olofsbuurt-Westerkwatier Mei 2002 eindrapportage Belangenvereniging Olofsbt-Westerkwartier Rapportage wijkenquete Olofsbt-Westerkwatier Mei 2002 eindrapportage pag. 1 Inleiding In oktober 2001 is door de gemeente Delft een gereguleerd parkeersysteem

Nadere informatie

Bijlage: Kraagregeling Vruchtenbuurt

Bijlage: Kraagregeling Vruchtenbuurt Bijlage: Kraagregeling Vruchtenbuurt 1 In deze bijlage vindt u praktische informatie over het aanvragen van uw parkeervergunning. Inhoudsopgave Hoe werkt de regeling? bladzijde 1 Parkeervergunning voor

Nadere informatie

Protonentherapie een afgewogen keuze van de zorginkoop

Protonentherapie een afgewogen keuze van de zorginkoop Bijlage 02 bij N-14-9139 Protonentherapie een afgewogen keuze van de zorginkoop Managementsamenvatting Opdrachtgever: Zorgverzekeraars Nederland Rotterdam, 24 juni 2014 Protonentherapie een afgewogen

Nadere informatie

Zaaknummer. Casenummer

Zaaknummer. Casenummer Besluitformulier Afdeling Auteur Toestelnummer Datum Onderwerp Ruimte I.Van Dijk 876 30 april 2015 Evaluatie blauwe zone en parkeermaatregelen Registratie nummer Geweststrook Zaaknummer : _ : _ Gemeente

Nadere informatie

Duurzame ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling Duurzame ontwikkeling Rapportage duurzaamheid en groene energie 2010 Onderzoek & Statistiek Groningen is ondergebracht bij de dienst SOZAWE van de Gemeente Groningen Duurzame ontwikkeling Rapportage duurzaamheid

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

Burgerpeiling Langedijk. Gemeente Langedijk Maart 2012

Burgerpeiling Langedijk. Gemeente Langedijk Maart 2012 Gemeente Langedijk Maart 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-1827 Datum : Maart 2012 Opdrachtgever : Gemeente

Nadere informatie

uitwerking 1 e enquete monitoren sleephelling februari 2010 [antwoorden 1 e enquete onder bewoners Sleephellingstraat]

uitwerking 1 e enquete monitoren sleephelling februari 2010 [antwoorden 1 e enquete onder bewoners Sleephellingstraat] BIJLAGE uitwerking e enquete monitoren sleephelling februari [antwoorden e enquete onder bewoners Sleephellingstraat] Vraag : Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden Vraag : Uit hoeveel personen bestaat

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkel Gemeente Dordrecht

Openingstijden Stadswinkel Gemeente Dordrecht Openingstijden Stadswinkel Gemeente Dordrecht De gemeente Dordrecht wil in het kader van bezuinigingen de openingstijden van de Stadswinkel aanpassen. Tegelijkertijd wil ze daarbij ook rekening houden

Nadere informatie

CENTRUMVISIE NOORDWIJKERHOUT. Uitkomsten vragenlijst burgerpanel

CENTRUMVISIE NOORDWIJKERHOUT. Uitkomsten vragenlijst burgerpanel CENTRUMVISIE NOORDWIJKERHOUT Uitkomsten vragenlijst burgerpanel Periode: 18 januari tot 2 februari 2016 Aantal respondenten: 458 van 656 (70%) Inleiding De gemeente Noordwijkerhout werkt aan een versterking

Nadere informatie

Enquête leertijduitbreiding en continurooster Cornelis Haak School

Enquête leertijduitbreiding en continurooster Cornelis Haak School Enquête leertijduitbreiding en continurooster Cornelis Haak School Adviesrapport MR Cornelis Haak School januari 2013 versie : 3 classificatie : Openbaar INHOUD BLAD 1 INTRODUCTIE EN AANLEIDING 2 2 WERKWIJZE

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Wateroverlast

Rapport Onderzoek Wateroverlast Rapport Onderzoek Wateroverlast Bornsche Maten Borne Datum: 28 mei 2014 Auteur: Saskia Brouwer Versie: 1.0 1 Inleiding Wijkraad de Bornsche Maten heeft in de periode van begin maart tot eind mei alle wijkbewoners

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Bewonerspanel. Windenergie. Oktoberpeiling eiling 2011

Bewonerspanel. Windenergie. Oktoberpeiling eiling 2011 Afdeling Bestuursinformatie, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Oktoberpeiling eiling 2011 Van 24 oktober t/m 6 november 2011 heeft Bestuursinformatie

Nadere informatie

Betaald parkeren in woonwijken. Betaald parkeren in combinatie met een parkeervergunning voor bewoners en bedrijven

Betaald parkeren in woonwijken. Betaald parkeren in combinatie met een parkeervergunning voor bewoners en bedrijven Betaald parkeren in woonwijken Betaald parkeren in combinatie met een parkeervergunning voor bewoners en bedrijven augustus 2014 In woonwijken dichtbij het centrum, winkelcentra of P andere verkeers aantrekkende

Nadere informatie

Winkelvoorzieningen. in het dorp Heumen

Winkelvoorzieningen. in het dorp Heumen Winkelvoorzieningen in het dorp Heumen Verslag van een enquête onder de inwoners van de kern Heumen met betrekking tot eventueel gewenste winkelvoorzieningen in hun dorp. Opdrachtgever : Dorpsraad Heumen

Nadere informatie

Kraagregeling: informatieavond en aanvragen vergunning

Kraagregeling: informatieavond en aanvragen vergunning Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer Parkeren Retouradres: Postbus 12 651, 2500 DP Den Haag Uw brief van Aan bewoners, bedrijven en instelling in Heesterbuurt-Noord Uw kenmerk Ons kenmerk SB2009.15090

Nadere informatie

Monitor voorbereiding passend onderwijs

Monitor voorbereiding passend onderwijs Monitor voorbereiding passend onderwijs Rapportage over meting 2 Uitgevoerd door Ecorys en Panteia in opdracht van: Schoolinfo; het ministerie van OCW; PO-Raad; VO-Raad; AVS; Ieder(in); onderwijsvakbonden

Nadere informatie

Maatschappelijke visitatie Rijnhart Wonen

Maatschappelijke visitatie Rijnhart Wonen Maatschappelijke visitatie Rijnhart Wonen Opdrachtgever: Rijnhart Wonen Rotterdam, 21 mei 2012 Maatschappelijke visitatie Rijnhart Wonen Recensie Opdrachtgever: Rijnhart Wonen Wouter Vos Ewoud Dekker

Nadere informatie

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Gemeentewinkel 3. Contact met de gemeente 4. Wensen en behoeften De gemeente Zwijndrecht heeft

Nadere informatie

Windenergie in Noord. 5 e panelmeting stadsdeel Noord. Inleiding

Windenergie in Noord. 5 e panelmeting stadsdeel Noord. Inleiding Windenergie in Noord 5 e panelmeting stadsdeel Noord Inleiding Eind 2009 heeft O+S voor stadsdeel Noord een bewonerspanel opgezet. Dit panel telt momenteel 344 leden. O+S heeft vier keer een enquête uitgezet

Nadere informatie

Nota beantwoording van zienswijzen Documentnummer INT-15-22326 Bijlage bij besluit d.d. 10 november 2015 met nummer 20140167 tot verlenen van de omgevingsvergunning voor het bouwen van 3 appartementen

Nadere informatie

Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen

Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen In opdracht van: Gemeente Diemen Projectnummer: 13225 Anne Huijzer Willem Bosveld Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon 020 251 0330 Postbus 658, 1000 AR

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Nijmegenaren over de nieuwe parkeermaatregelen

Nijmegenaren over de nieuwe parkeermaatregelen Nijmegenaren over de nieuwe parkeermaatregelen Gemeente Nijmegen Afdeling Bestuurskwaliteit Bureau Onderzoek en Statistiek Oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Achtergond en doel onderzoek...

Nadere informatie

Evaluatie proeftuin Soesterkwartier

Evaluatie proeftuin Soesterkwartier Evaluatie proeftuin Soesterkwartier Conclusies en Aanbevelingen Opdrachtgever: Gemeente Amersfoort Rotterdam, 5 februari 2014 Evaluatie proeftuin Soesterkwartier Conclusies en Aanbevelingen Opdrachtgever:

Nadere informatie

Winkeltijdenonderzoek De Wolden

Winkeltijdenonderzoek De Wolden Winkeltijdenonderzoek De Wolden Gemeente De Wolden T.a.v. Jeannette Los Raadhuisstraat 2 7921 GD Zuidwolde Januari 2014 Onderzoekers: Yannick Abrahams MSC Drs. Koop Boer MANAGEMENT SUMMARY Wat vinden de

Nadere informatie

VRAAG EN ANTWOORD WESTERKWARTIER-OLOFSBUURT

VRAAG EN ANTWOORD WESTERKWARTIER-OLOFSBUURT VRAAG EN ANTWOORD WESTERKWARTIER-OLOFSBUURT Welke straten zijn vergunning parkeren? In de buurt Westerkwartier-Olofsbuurt zijn vanaf 1 oktober de volgende straten parkeren voor vergunninghouders: ADA VAN

Nadere informatie

Rochdale BV t.a.v. de heer T. Visser Postbus AR AMSTERDAM. Betreft: parkeren in en rond parkeergarage Leerdamhof

Rochdale BV t.a.v. de heer T. Visser Postbus AR AMSTERDAM. Betreft: parkeren in en rond parkeergarage Leerdamhof Rochdale BV t.a.v. de heer T. Visser Postbus 56659 1040 AR AMSTERDAM Betreft: parkeren in en rond parkeergarage Leerdamhof Amsterdam, 19 september 2013 Geachte heer Visser, Hierbij presenteren wij u de

Nadere informatie

Tilburg en Kunst. Onderzoek Jongerenpanel Tilburg. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg. DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013

Tilburg en Kunst. Onderzoek Jongerenpanel Tilburg. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg. DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013 Tilburg en Kunst Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013 Projectnummer 529 1 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1 Jongeren

Nadere informatie

Veel gestelde vragen parkeerenquête Randwijck

Veel gestelde vragen parkeerenquête Randwijck Veel gestelde vragen parkeerenquête Randwijck Enquête en beleid Waarom wordt er nu alweer een enquête in Randwijck uitgezet? De gemeenteraad heeft op 3 februari 2016 de motie Onderzoek naar uitbreiding

Nadere informatie

Parkeerbehoefte Project Langerhuize Amstelveen

Parkeerbehoefte Project Langerhuize Amstelveen Parkeerbehoefte Project Langerhuize Amstelveen Opdrachtgever: M.J. de Nijs Care ECORYS Transport en Mobiliteit Amsterdam, 23 september 2011 ECORYS Transport en Mobiliteit Rhijnspoorplein 28 1018 TX Amsterdam

Nadere informatie

Online vragenlijst Ondernemersfonds binnenstad Bergen op Zoom

Online vragenlijst Ondernemersfonds binnenstad Bergen op Zoom Online vragenlijst Ondernemersfonds binnenstad Bergen op Zoom Rapportage oktober 2014 Inleiding Stichting Bi- Zone heeft begin oktober 2014 een vragenlijst uitgezet onder al haar contribuanten (alle bedrijven

Nadere informatie

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht Rapportage Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Uitgevoerd door: ETIN Adviseurs s-hertogenbosch, mei 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Populatie

Nadere informatie

Woonwensenenquête Drijber

Woonwensenenquête Drijber Woonwensenenquête Drijber Woningbehoefte en verhuiswensen van inwoners Enquêteresultaten Gemeente Midden-Drenthe Afdeling Bouwen en Wonen Na 2010 Inleiding In het na van 2010 is er een woonwensenenquête

Nadere informatie

Gemeente Etten-Leur. Parkeeronderzoek. Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Banakkers 1 & 2

Gemeente Etten-Leur. Parkeeronderzoek. Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Banakkers 1 & 2 Gemeente Etten-Leur Parkeeronderzoek Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Banakkers 1 & 2 Gerwin Foesenek 24-11-2014 Inhoudsopgave 1) Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Vraag... 3 1.3 Doelstelling...

Nadere informatie

EVALUATIE BETAALD PARKEREN SLOTERVAART-2

EVALUATIE BETAALD PARKEREN SLOTERVAART-2 EVALUATIE BETAALD PARKEREN SLOTERVAART-2 EVALUATIE BETAALD PARKEREN SLOTERVAART-2 - eindrapport - Auteurs: Dr. Piet Renooy Drs. Jacob van der Wel Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35

Nadere informatie

Doorkiesnummer C. Jordaan 5137. Nadere toelichting B&W besluitvorming Uitbreiding betaald parkeren 20-04-2015

Doorkiesnummer C. Jordaan 5137. Nadere toelichting B&W besluitvorming Uitbreiding betaald parkeren 20-04-2015 Memo Van Doorkiesnummer C. Jordaan 5137 Onderwerp Datum Nadere toelichting B&W besluitvorming Uitbreiding betaald parkeren 20-04-2015 20 april 2015 Doel Parkeerregulering wordt ingevoerd om parkeeroverlast

Nadere informatie

Conform advies. Collegevoorstel Advies: Openbaar. Onderwerp vragen m.b.t. parkeerproblematiek rond het WC Dukenburg. Registratienummer 3.

Conform advies. Collegevoorstel Advies: Openbaar. Onderwerp vragen m.b.t. parkeerproblematiek rond het WC Dukenburg. Registratienummer 3. Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp vragen m.b.t. parkeerproblematiek rond het WC Dukenburg Registratienummer 3.0808 Portefeuillehouder A.J.F.M. Hirdes Korte inhoud De SP fractie Nijmegen heeft

Nadere informatie

[ENQUETE COMMUNICATIE]

[ENQUETE COMMUNICATIE] 13 [ENQUETE COMMUNICATIE] Enquête communicatie Brederode Wonen Inleiding Brederode Wonen zet zich in voor optimale communicatie met haar huurders en goede informatievoorziening voor een ieder die daar

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

Bijlage 1: Autoluwe binnenstad (discussiestuk)

Bijlage 1: Autoluwe binnenstad (discussiestuk) Bijlage 1: Autoluwe binnenstad (discussiestuk) Koers autoluwe binnenstad Doel autoluwe binnenstad (wat staan we voor): Verbeteren bereikbaarheid binnenstad Verbeteren leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit

Nadere informatie

Reguleren met betaald parkeren

Reguleren met betaald parkeren 2 Wat ga ik vertellen? Info over Leiden algemeen Reguleren met betaald parkeren Parkeerbeleid van de gemeente Leiden Parkeerbeleid in Leiden Waarom betaald parkeren? Reinout van Gulick, Ruimtelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Kinderen in De Leyens 2014. Enquête onder basisschoolleerlingen

Kinderen in De Leyens 2014. Enquête onder basisschoolleerlingen Kinderen in 2014 Enquête onder basisschoolleerlingen 1 4 maart 2014 Annemiek van Soest Projectleider wijkontwikkeling Gemeente Zoetermeer 2 INHOUD 1 SAMENVATTING... 4 2 INLEIDING... 5 1.1 Doelstelling...

Nadere informatie

Rapport Zelfstandigheid Wijdemeren

Rapport Zelfstandigheid Wijdemeren Rapport Zelfstandigheid Wijdemeren Geïnitieerd en uitgevoerd DorpsBelangen Maart 2015 Wijdemeren, 2 maart 2015 Zeer geachte heer Smit, Hierbij ontvangt u de samenvatting van de resultaten van de Enquête

Nadere informatie

Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland 2005. Hoe maak ik een jeugdenquête

Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland 2005. Hoe maak ik een jeugdenquête Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland 2005 Hoe maak ik een jeugdenquête Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Wanneer een enquête 4 Hoofdstuk 2 Hoe maak ik een enquête 5 Hoofdstuk 3 Plan van aanpak

Nadere informatie

PARKEREN STATIONSOMGEVING DIEREN GEMEENTE RHEDEN. Eindrapport d.d. 8 mei 2013

PARKEREN STATIONSOMGEVING DIEREN GEMEENTE RHEDEN. Eindrapport d.d. 8 mei 2013 PARKEREN STATIONSOMGEVING DIEREN GEMEENTE RHEDEN Eindrapport d.d. 8 mei 2013 1 2 Inhoud 1 INLEIDING 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Uitgangspunten 3 2 HUIDIGE PARKEERSITUATIE 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Huidige parkeercapaciteit

Nadere informatie

Draagvlakmeting parkeren in Noord

Draagvlakmeting parkeren in Noord rotterdam.nl/onderzoek Draagvlakmeting parkeren in Noord Onderzoek en Business Intelligence Draagvlakmeting parkeren in Noord Onderzoeksrapportage Margriet Heessels, Martijn Epskamp Onderzoek en Business

Nadere informatie

Stadjers en instellingen over de gebiedsgebonden aanpak van het sociale domein

Stadjers en instellingen over de gebiedsgebonden aanpak van het sociale domein Stadjers en instellingen over de gebiedsgebonden aanpak van het sociale domein Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Evenementen in Venlo 2010 Mening van burgers over evenementen in de gemeente Venlo Eerste digipanelonderzoek

Evenementen in Venlo 2010 Mening van burgers over evenementen in de gemeente Venlo Eerste digipanelonderzoek Evenementen in Venlo 2010 Mening van burgers over evenementen in de gemeente Venlo Eerste digipanelonderzoek Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Sectie Onderzoek en Statistiek Venlo, Augustus

Nadere informatie

Fietsen in Groningen 2016

Fietsen in Groningen 2016 B A S I S V O O R B E L E I D Fietsen in Groningen 2016 Laura de Jong Onderzoek en Statistiek Groningen, april 2016 Fietsen in Groningen 2016 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Fietsen in Groningen 2016 4 2.1 Respons

Nadere informatie

Gemeente Breda. Waardering LED-verlichting. SSC Onderzoek en Informatie. Verschuurstraat en Rochussenstraat

Gemeente Breda. Waardering LED-verlichting. SSC Onderzoek en Informatie. Verschuurstraat en Rochussenstraat Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Waardering LED-verlichting Verschuurstraat en Rochussenstraat Publicatienummer: 1541 Datum: April 2009 In opdracht van: Gemeente Breda, Directie Buitenruimte

Nadere informatie

De vragen zullen gewaardeerd worden op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer slecht en 10 uitstekend is.

De vragen zullen gewaardeerd worden op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer slecht en 10 uitstekend is. Enquête Kort Haarlem In totaal hebben 151 mensen de enquête teruggestuurd, dit is een goede respons voor deze steekproef. Deze mensen zijn ingedeeld in vier gebieden binnen de wijk Kort Haarlem: - Witte

Nadere informatie

Aan de ouders / verzorgers van de toekomstige leerlingen van Basisschool Schinveld

Aan de ouders / verzorgers van de toekomstige leerlingen van Basisschool Schinveld Aan de ouders / verzorgers van de toekomstige leerlingen van Basisschool Schinveld Geachte ouders/verzorgers, In de bijlage treft uw een vragenlijst aan omtrent de verkeersveiligheid in de nabijheid van

Nadere informatie

Gemeente Haarlem. Retouradres: Stadhuis, Postbus PB Haarlem. Aan de leden van de commissie Beheer. bewonersvoorstel parkeren Land in Zicht.

Gemeente Haarlem. Retouradres: Stadhuis, Postbus PB Haarlem. Aan de leden van de commissie Beheer. bewonersvoorstel parkeren Land in Zicht. Gemeente Haarlem Haarlem drs. Cora-Yfke Sikkema Wethouder duurzaamheid, mobiliteit, beheer en onderhoud Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de commissie Beheer Datum Ons

Nadere informatie

Slecht Voldoende Goed Weet niet Wat vindt u van de gezondheid- en zorgvoorzieningen 4% 36% 56% 4% Wat vindt u van het aanbod aan gezondheid- en

Slecht Voldoende Goed Weet niet Wat vindt u van de gezondheid- en zorgvoorzieningen 4% 36% 56% 4% Wat vindt u van het aanbod aan gezondheid- en Enquête Schuytgraaf Bewoners van Schuytgraaf hebben de enquête ingevuld. In totaal waren er 144 respondenten. Hieronder vind je de belangrijkste conclusies en opmerkingen die uit de enquête naar voren

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Commissie Verkeer, Economie en Monumenten

Aan de voorzitter van de Commissie Verkeer, Economie en Monumenten Wethouder van Verkeer, Binnenstad en Monumenten mr drs B.J. Bruins RIS132477_25-OKT-2005 Gemeente Den Haag Aan de voorzitter van de Commissie Verkeer, Economie en Monumenten Uw brief van Uw kenmerk Ons

Nadere informatie

Voel je thuis op straat!

Voel je thuis op straat! Voel je thuis op straat! 0-meting onder kinderen, jongeren en volwassenen in Bergen op Zoom Centrum Ron van Wonderen Nanne Boonstra Utrecht, september 2007 Verwey- Jonker Instituut 1 Samenvatting en conclusies

Nadere informatie