Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten"

Transcriptie

1 Waar winkelen de inwoners van de gemeente? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten In opdracht van de SGP Door Studentenpool Bestuurlijke Bedrijfskunde Academie Mens & Organisatie Christelijke Hogeschool

2 Voorwoord Dit rapport is bestemd voor de SGP. Het rapport is tot stand gekomen door middel van het houden van een enquête. De enquête is opgesteld door Eelco van den Dool, coördinator Bestuurlijke Bedrijfkunde van de Academie Mens & Organisatie van de CHE. De enquête is afgenomen door twee studenten uit de Studentenpool Bestuurlijke Bedrijfskunde. Ook is door hen het eindrapport opgesteld. Voor vragen en reacties: Eelco van den Dool m

3 Inhoudsopgave Samenvatting... 4 Aanleiding... 6 Onderzoeksmethode... 7 Analyse uitkomsten enquête... 8 Uitsplitsingen Bijlage Enquête

4 Samenvatting Zouden inwoners van de gemeente op zondag winkelen in centrum als dat zou kunnen, of wijken ze uit naar andere plaatsen? Van de 304 respondenten heeft een ruime meerderheid nee geantwoord op de vraag of zij hun aankoop ook op zondag hadden als dat mogelijk was, namelijk 65%. Daarnaast zou 9% van de respondenten wel willen winkelen op zondag, maar zij geven aan hun aankopen dan niet in te doen. Redenen hiervoor zijn onder andere omdat ze het geen leuk winkelcentrum vinden en omdat ze alleen gaan winkelen op zondag als het om een uitje in een andere stad gaat. 26% van de respondenten geeft aan in te willen winkelen op zondag. Totaal Ja, graag in 26% Nee 65% Ja, maar niet in 9% Ook blijkt dat er weinig verschil zit tussen de leeftijdsgroepen, wat betreft de zondagsopening. Binnen zowel de jongere als de oudere generatie blijkt er geen tot weinig behoefte aan de zondagsopening te zijn. Om voor een van de generaties te veranderen is niet nodig, zo blijkt uit de uitkomsten. Er is een groter verschil tussen de verschillende plaatsen. Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van inwoners van de gemeente Bennekom geneigd is op zondag te winkelen. Maar 45% van de respondenten uit Bennekom zou op zondag winkelen in, dus dit is nog steeds geen meerderheid. In Lunteren en zijn mensen terughoudender wat betreft zondagsopening, maar liefst 80% zegt niet op zondag te gaan winkelen. In totaal is de grootste meerderheid alsnog tegen zondagsopening in, ook al is er een grotere meerderheid in Bennekom, in vergelijking met en Lunteren. Uit onderzoek blijkt ook dat mensen niet vaak gepland winkelen in centrum. Wanneer zij gepland winkelen in centrum is dit waarschijnlijk voor boodschappen bij een supermarkt. Dat mensen 4

5 vaak spontaan winkelen in, kan erop wijzen dat geen aantrekkelijke stad is om als dagje uit te gaan winkelen. Toch slagen veel mensen die spontaan gaan winkelen in wel voor kleding. Hieruit blijkt dat dus beter te typeren is als boodschappencentrum dan als shopping- of winkelcentrum. De mensen die langer dan 2 uur winkelen in centrum kiezen voor centrum, omdat het dichtbij is. 74% geeft deze reden op, met daarbij nog 19% die als reden geeft combinatie met iets anders. Van de mensen die langer dan 2 uur winkelen in Arnhem, zegt de grootste groep van 50% dat Arnhem een leuk centrum heeft en dat het een leuke stad is. Van de mensen die langer dan 2 uur winkelen in Veenendaal geeft ook de grootste groep aan dat het een leuk centrum heeft en een leuke stad is. Dit is een groep van 40%. De groep vrouwen die niet op zondag zou gaan winkelen, is groter dan de groep mannen die niet op zondag zou gaan winkelen. Dit is 69% van de vrouwen tegenover 58% van de mannen. De groep vrouwen die op zondag zou willen winkelen en graag in, is kleiner dan de groep mannen die dat wil. Dit is 23% tegenover 32%. Uit de enquête is ook gebleken dat de mensen die voor het laatst in Arnhem of Veenendaal hebben gewinkeld meer geld uitgeven, dan de mensen die voor het laatst in hebben gewinkeld. In centrum en Arnhem geeft de grootste groep respondenten tussen de 0,00 en 50,00 uit. In Veenendaal geeft de grootste groep respondenten meer dan 100,00 uit. Redenen hiervoor zijn bijvoorbeeld dat wanneer mensen echt willen winkelen toch vaak naar een andere stad gaan, omdat daar meer keuze is. Ook hebben mensen als reden aangeven dat ze Arnhem en/of Veenendaal gezelliger vinden. 5

6 Aanleiding De aanleiding van dit onderzoek is het referendum over de zondagsopening dat op 10 juni 2015 gaat plaatsvinden. Alle naren mogen dan naar de stembus om hun mening te geven over de zondagsopening. Het doel van dit onderzoek is het uitzoeken of mensen wel echt in gaan winkelen als de winkels op zondag opengaan, of dat het geen zin heeft om de winkels te openen. De hoofdvraag is: - Zouden inwoners van de gemeente op zondag winkelen in centrum als dat zou kunnen, of wijken ze uit naar andere plaatsen? Deze vraag zullen we in dit onderzoek beantwoorden. Dit onderzoek bevat een analyse van de enquête, verschillende uitsplitsingen (dit zijn de uitkomsten van verschillende vragen met elkaar gecombineerd), beantwoording van de hoofdvraag en meerdere aanbevelingen die gemaakt zijn met behulp van de uitkomst van de enquête. 6

7 Onderzoeksmethode De onderzoeksmethode die is gebruikt voor dit onderzoek is het afnemen van een enquête. De enquête is afgenomen bij 304 personen. De enquêtes zijn op straat afgenomen. Er is voor gekozen dit niet in het Centrum van te doen, omdat de mensen die daar aangesproken worden, blijkbaar winkelen in. Om een goede respons te behalen, is er voor gekozen om in de buurt van andere winkelcentra te staan. De doelgroep was breed. Mannen en vrouwen vanaf vijftien jaar mochten de vragen beantwoorden. Wat er onder winkelen werd verstaan, was breed. Respondenten konden antwoorden waarvoor zij hadden gewinkeld. Dit kon voor kleding zijn, maar ook voor persoonlijke verzorging of food. De opbouw van de enquête is zo gemaakt, dat mensen niet direct merkten dat het over de zondagsopening ging. Er werd gevraagd naar concreet winkelgedrag en niet naar de mening van de respondenten. De eerste vragen dienden als opwarmer voor de vragen over de zondagsopening. Op deze manier probeerden we te voorkomen dat mensen onnadenkend antwoorden. Pas bij de laatste vragen wilden we weten of de respondent zijn aankoop ook op zondag had gedaan als dat kon. Zie de bijlage voor de enquête. Om een goed beeld te krijgen van de mensen uit de gemeente zijn de drie grootste plaatsen van deze gemeente onderzocht:, Lunteren en Bennekom. Van de 304 respondenten komen 192 uit, 56 respondenten komen uit Lunteren en 56 respondenten kom uit Bennekom. Uiteindelijk komt 63% van de ondervraagden uit, 18,5% uit Lunteren en 18,5% uit Bennekom. De enquête resultaten zijn verwerkt in grafieken of diagrammen. Ten eerste is bij elke vraag een grafiek of diagram gemaakt. Bij elke vraag is een korte toelichting gegeven over de uitkomsten. Daarna zijn er uitsplitsingen gemaakt door uitkomsten van verschillende vragen te combineren. 7

8 Analyse uitkomsten enquête 1. Wat is uw geslacht? Wat is uw geslacht? Man 30% Vrouw 70% Van de 304 ondervraagden is 70% vrouw en 30% man. Dit zijn 210 vrouwen en 94 mannen. Dit is een relatief groot verschil. Waarschijnlijk zijn meer mannen dan vrouwen overdag aan het werk. 2. Wat is uw leeftijd? Wat is uw leeftijd? Ouder dan 50 jaar 22% jaar 26% jaar 52% Van de ondervraagden is 52% tussen de 15 en 25 jaar oud, dit zijn 159 personen. 26% is tussen de 26 en 50 jaar oud, dit zijn 79 personen. De kleinste groep is met 22% ouder dan 50 jaar, dit zijn 66 personen. 8

9 3. Waar woont u? Waar woont u? Lunteren 18% Bennekom 19% 63% Om een goed beeld te krijgen van de mensen uit de gemeente zijn de drie grootste plaatsen van deze gemeente onderzocht:, Lunteren en Bennekom. Van de 304 respondenten komen 192 uit, 56 respondenten komen uit Lunteren en 56 respondenten kom uit Bennekom. Uiteindelijk komt 63% van de ondervraagden uit, 18,5% uit Lunteren en 18,5% uit Bennekom. 4. Wanneer heeft u voor het laatst gewinkeld? Wanneer heeft u voor het laatst gewinkeld? Langer dan 1 maand geleden 13% 2 tot 4 weken geleden 14% 0 tot 2 weken geleden 73% Wat opvalt is dat 73% van de ondervraagden in de afgelopen twee weken heeft gewinkeld. Dit zijn 222 personen. Voor 14% van de ondervraagden is het winkelen langer dan twee weken geleden, maar korter dan een maand geleden. Dit zijn 43 personen. Voor 13% van de ondervraagden is het langer dan een maand geleden dat zij hebben gewinkeld. Dit zijn 39 personen. 9

10 5. Met wie heeft u toen gewinkeld? Met wie heeft u toen gewinkeld? Met iemand uit de familie/omgeving 2% Met vriend/vriendin 32% Alleen 31% Met iemand uit het gezin 35% De afgelopen keer hebben 93 respondenten alleen gewinkeld. Dit is een percentage van 31%. 108 respondenten hebben met iemand uit het gezin gewinkeld. Dit is 35% van de ondervraagden. 98 respondenten hebben met een vriend of vriendin gewinkeld. Dit is 32%. Vijf respondenten hebben met iemand uit de familie of met buren gewinkeld. Dit is 2% van de ondervraagden. 6. Wat heeft u toen gekocht? Wat heeft u toen gekocht? Aantal Niks Iets uit meerdere productgroepen Persoonlijke verzorging Woninginrichting Kleding Food Consumentenelektronica Cadeau Boeken Anders Vier respondenten hebben met de laatste keer winkelen niks gekocht. 21 respondenten hebben iets uit meerdere productgroepen kocht, bijvoorbeeld kleding en food of kleding en persoonlijke verzorging. Zestien respondenten hebben iets voor hun persoonlijke verzorging gekocht. Zes respondenten hebben iets voor in huis gekocht. Opvallend is de grote groep van 188 respondenten 10

11 die de laatste keer heeft gewinkeld voor kleding. Dertig respondenten hebben eten gekocht. Vijf respondenten hebben met de afgelopen keer winkelen consumentenelektronica gekocht. Twintig respondenten hebben een cadeau gekocht, waaronder een paar voor Moederdag. Zes respondenten hebben een boek gekocht en acht respondenten hebben nog iets heel anders gekocht. 7. Hoeveel heeft u toen ongeveer uitgegeven? Hoeveel heeft u toen ongeveer uitgegeven? Meer dan 100,00 25% 51,00 t/m 100,00 20% 0,00 t/m 50,00 55% Opvallend is dat meer dan de helft van de respondenten tussen de 0,00 en 50,00 uitgeeft. Dit is namelijk 55% van de respondenten. De groep respondenten die meer dan 100,00 uitgeeft is 25%. De kleinste groep van 20% geeft tussen de 51,00 en 100,00 uit. Met deze gegevens is twee keer een uitsplitsing gemaakt. Een uitsplitsing met het verschil in uitgavebedrag bij gepland of spontaan winkelen en een uitsplitsing met het verschil in uitgavebedrag bij het winkelen in centrum, Veenendaal of Arnhem. 8. Was het moment van winkelen een dag of wat van tevoren gepland of kwam het spontaan op? Was het moment van winkelen een dag of wat van tevoren gepland of kwam het spontaan op? Spontaan 37% Gepland 63% 11

12 In dit cirkeldiagram is te zien dat 63% van de respondenten gepland gaat winkelen. 37% van de respondenten heeft aangegeven dat het plan om te winkelen spontaan opkwam. 9. Hoe lang heeft u gewinkeld? Hoe lang heeft u gewinkeld? Langer dan 2 uur 33% 1 uur 42% 2 uur 25% Het grootste aantal inwoners winkelt maar 1 uur, namelijk 127 respondenten. De één na grootste groep winkelt langer dan 2 uur, dit zijn 101 respondenten. Als laatste eindigt de groep die ongeveer 2 uur winkelt. Dit zijn 76 respondenten. 10. Heeft u nog iets gegeten of gedronken in een café of restaurant? Heeft u nog iets gegeten of gedronken in een café of restaurant? Nee 48% Ja 52% 12

13 Er zit een klein verschil tussen de twee antwoorden. De grootste groep respondenten gaat wel wat eten in een café of restaurant, namelijk 158 mensen. Het aantal van de respondenten wat niet iets heeft gegeten in een café of restaurant is Op welke dag heeft u voor het laatst gewinkeld? Op welke dag heeft u voor het laatst gewinkeld? Zondag 1% Maandag 11% Zaterdag 30% Vrijdag 19% Woensdag 14% Dinsdag 14% Donderdag 11% Zoals te zien zijn de meeste respondenten voor het laatst op zaterdag wezen winkelen, namelijk 30%. Dit zijn 90 respondenten. De op één na grootste groep gaat op vrijdag winkelen, namelijk 19%. Het aantal dat op vrijdag gaat winkelen is 57. Het aantal respondenten die het laatst hebben gewinkeld op een dinsdag of woensdag is 14%. Dit zijn 44 respondenten per dag. Het percentage van de respondenten van de maandag en de donderdag is ook hetzelfde, namelijk 11%. Het aantal respondenten wat op de maandag heeft gewinkeld is 32 en het aantal op de donderdag is 34. Er zijn ook mensen die als laatst op de zondag hebben gewinkeld. Dit is 1% van de respondenten. Er zijn drie respondenten die als laatst op zondag hebben gewinkeld. 13

14 12. Waar heeft u de laatste keer gewinkeld? Waar heeft u de laatste keer gewinkeld? De respondenten hebben gewinkeld in allerlei steden. Daarbij hebben wij onderscheid gemaakt, tussen wat dichtbij is en frequent werd genoemd en wat ver weg was en weinig werd genoemd. Die laatste steden hebben we geclusterd in overig. Het grootste aantal respondenten gaat shoppen in Centrum. Dit is 48% omgerekend naar 145 respondenten. Daarna gaat de grootste groep winkelen in Arnhem, namelijk 8%. Dit zijn 26 respondenten. Daarna komen de steden Veenendaal en, anders met 7%. In Veenendaal hebben 20 respondenten voor het laatst gewinkeld en in, anders 22 respondenten. Daarna komt Utrecht met 5%, 15 respondenten. De kleinste groepen zijn Bennekom en Barneveld met 2% en Lunteren met 1%. In Bennekom hebben er 6 respondenten voor het laatst gewinkeld, in Barneveld ook 6 en in Lunteren 2. De vermoedelijk grootste concurrenten Veenendaal, Arnhem en Utrecht, blijken geen hele grote concurrenten te zijn. 13. Wat was voor u die keer de reden om daar te gaan winkelen? Wat was voor u die keer de reden om daar te gaan winkelen? Leuk centrum/leuke stad Koopavond Goed bereikbaar Diversiteit Dichtbij Vakantie Dagje uit Combinatie met iets anders Bepaalde/favoriete winkels

15 Er zijn verschillende antwoorden gegeven op deze vraag. Het antwoord dichtbij is het meest gegeven door respondenten. Met 159 staan zij bovenaan. Het verschil met andere antwoorden is erg groot. Na het antwoord dichtbij komt combinatie met iets anders. Dit antwoord bestaat onder andere uit de volgende redenen: mijn ouders wonen daar, ik moest daar toch al zijn en ik was in de buurt. Daarna komt leuk centrum/leuke stad. De andere antwoorden zijn veel minder vaak gegeven en het antwoord koopavond komt het minst vaak voor. 14. Zou u deze aankoop op zondag hebben gedaan, als dat kon? En zo ja, in? Zou u deze aankoop op zondag hebben gedaan, als dat kon? En zo ja, in? Ja, graag in 26% Nee 65% Ja, maar niet in 9% Er zit een heel groot verschil tussen de uitkomsten van deze antwoorden. De grootste groep is tegen aankopen op zondag, namelijk 199 respondenten. Daarna komt de groep ja, graag in met 79 respondenten die dat hebben geantwoord. Als laatste komt de groep ja, maar niet in met 26 respondenten. De meeste mensen gaan dus niet winkelen op zondag, maar de mensen die op zondag willen winkelen, willen dit wel graag in doen. 15

16 Uitsplitsingen 1. Waar winkelen de mensen die langer dan 2 uur gepland hebben gewinkeld? Barneveld 3% Utrecht 7% Totaal Bennekom 2% Veenendaal 10% Amsterdam 12% Arnhem 12% centrum 36% Overig 18% Uit bovenstaand diagram kan worden afgeleid waar mensen gaan winkelen wanneer zij dit waarschijnlijk als dagje uit doen. De respondenten die langer dan 2 uur gepland hebben gewinkeld zijn eruit gehaald, omdat een dagje uit meestal gepland wordt en omdat winkelen bij een dagje uit in principe langer dan 2 uur duurt. Ook winkelen de echte shoppers vaak langer dan 2 uur. Er is gekeken in welke stad zij voor het laatst gewinkeld hebben. De meeste mensen die langer dan 2 uur winkelen doen dat in het centrum van. Daarna komt, anders (als we de combinatie van steden overige even overslaan) met 19 respondenten. Dit zijn de respondenten die meerdere centrums in tegelijk bezoeken en/of meerdere taken combineren. Daarna komen Arnhem en Veenendaal met ieder 15 respondenten. Bij vraag twee wordt onderzocht wat hier de reden van is. De grootste groepen die daarna komen zijn Amsterdam en Utrecht. Mensen gaan daar weleens naartoe voor een dagje uit en blijven daar dan vaak langer. Het zijn steden die ver van af liggen en daarom is het ook een logische verklaring dat mensen langer dan 2 uur blijven. Als laatste komen Barneveld, Lunteren en Bennekom. 16

17 2. Waarom winkelt men in, Veenendaal en Arnhem voor langer dan 2 uur? Arnhem Combinatie met iets anders 14% Diversiteit 14% Dichtbij 22% Leuk centrum/leuke stad 50% Leuk centrum/leuke stad 3% Combinatie met iets anders 19% centrum Bepaalde/favoriete winkels 1% Koopavond 1% Diversiteit 2% Dichtbij 74% Bepaalde/favoriete winkels 5% Veenendaal Leuk centrum/leuke stad 40% Dichtbij 30% Diversiteit 25% 17

18 Om een beeld te krijgen van hoe groot het verschil is, is er van iedere stad een cirkeldiagram gemaakt. De grootste reden voor mensen om in te gaan winkelen is omdat het dichtbij is. Dit steekt met 74% ver boven de andere redenen uit. De grootste reden voor naren om in Arnhem te gaan winkelen is omdat ze het een leuk centrum/leuke stad vinden. Met 46% is dit net iets minder dan de helft. In Veenendaal is een leuk centrum/leuke stad ook de grootste reden. Met 40% is dit net iets minder dan in Arnhem. Wat opvalt is dat maar 3% in gaat winkelen omdat ze het een leuk centrum/leuke stad vinden. 3. Wat is het verschil in het uitgavebedrag van mensen die spontaan winkelen en van mensen die gepland winkelen? Gepland Meer dan 100,00 26% 51,00 t/m 100,00 18% 0,00 t/m 50,00 56% Spontaan Meer dan 100,00 23% 51,00 t/m 100,00 22% 0,00 t/m 50,00 55% Respondenten die gepland zijn gaan winkelen geven gemiddeld 97,06 uit en de respondenten die spontaan gaan winkelen geven gemiddeld 100,09 uit. De groep die gepland gaat winkelen is met 18

19 192 respondenten groter dan de groep die spontaan gaat winkelen (112 respondenten). Hierboven is het verschil tussen gepland en spontaan wat betreft uitgaven te zien. De grootste groep van respondenten die gepland zijn gaan winkelen heeft de 0,00 t/m 50,00 uitgegeven. Bij spontaan geeft de grootste groep ook 0,00 t/m 50,00 uit. 4. Wat is het verschil qua uitgavebedrag tussen Arnhem, Veenendaal en centrum? Arnhem Veenendaal 51,00 t/m 100,00 15% Meer dan 100,00 31% 0,00 t/m 50,00 54% Meer dan 100,00 50% 0,00 t/m 50,00 35% 51,00 t/m 100,00 15% centrum Meer dan 100,00 21% 51,00 t/m 100,00 22% 0,00 t/m 50,00 57% In centrum en Arnhem geeft de grootste groep ondervraagden 0,00 t/m 50,00 uit. In centrum staat de groep die 51,00 t/m 100,00 uitgeeft op de tweede plaats. In Arnhem komt de groep die meer dan 100,00 uitgeeft op de tweede plaats. In Veenendaal is de groep die meer dan 100,00 uitgeeft het grootst. Daaropvolgend komt de groep die 0,00 t/m 50,00 uitgeeft. 19

20 5. Welke leeftijdsgroep kiest er het meest voor om te winkelen in centrum? Het percentage dat winkelt in centrum Totaal Gewinkeld in centrum Ouder dan 50 jaar jaar jaar In bovenstaande grafiek is te zien hoeveel personen van een bepaalde leeftijdscategorie de laatste keer ervoor gekozen hebben in centrum te winkelen. In deze toelichting worden ook de percentages benoemd, omdat deze nog duidelijker aangeven hoe groot het deel van een bepaalde leeftijdsgroep is, dat in centrum gaat winkelen. Van de ondervraagden zitten 159 respondenten in de leeftijdscategorie van jaar. 43% van deze groep respondenten kiest ervoor in centrum te gaan winkelen. De leeftijdscategorie jaar bestaat uit 79 personen. 53% uit deze categorie kiest ervoor in centrum te winkelen. De leeftijdscategorie Ouder dan 50 jaar bestaat uit 66 respondenten. Ook bij deze categorie kiest 53% ervoor te winkelen in centrum. Uit deze grafiek is op te maken dat jongeren er vaker voor kiezen om in andere plaatsen te winkelen. 6. Zou de leeftijdsgroep die er het meest voor kiest om in centrum te winkelen, ook op zondag winkelen? jaar jaar Ja, graag in 24% Ja, graag in 28% Nee 67% Ja, maar niet in 9% Nee 62% Ja, maar niet in 10% 20

21 Ouder dan 50 jaar Ja, graag in 29% Nee 65% Ja, maar niet in 6% Uit bovenstaande diagrammen kan het antwoord op de vraag Welke leeftijdsgroep kiest er het meest voor om te winkelen in en zou deze groep ook op zondag winkelen? worden gehaald. In de vorige toelichting werd duidelijk dat van de leeftijdscategorieën jaar en Ouder dan 50 jaar meer dan de helft de laatste keer in centrum heeft gewinkeld. Nu is het nog de vraag of deze groepen ook op zondag zouden winkelen. Uit de diagrammen blijkt dat een grote meerderheid van beide groepen niet op zondag zou winkelen. Van het deel dat wel op zondag zou winkelen, geeft de meerderheid aan dit wel in te doen. Van de leeftijdscategorie jaar gaf minder dan de helft aan de laatste keer in centrum te hebben gewinkeld. Bij deze groep liggen de uitkomsten over het winkelen op zondag dicht in de buurt van de andere twee groepen. Ook bij deze leeftijdscategorie geeft de grote meerderheid aan niet op zondag te winkelen. Bij de drie leeftijdscategorieën geeft tussen de 62% en 67% van de respondenten aan niet op zondag te winkelen. Tussen de 24% en 29% van de respondenten geeft aan wel op zondag te winkelen en ook graag in. 6% tot 10% van de respondenten geeft aan wel op zondag te winkelen, maar niet in. Het antwoord op de vraag of de groepen waar het percentage het hoogst is wat betreft laatst gewinkeld in ook op zondag gaan winkelen is dus nee. 21

22 7. Komen de personen die op zondag zouden winkelen voornamelijk uit, Lunteren of Bennekom? Is dit te verklaren? Zo ja, hoe? Bennekom Ja, graag in 17% Ja, maar niet in 2% Nee 37% Ja, graag in 45% Nee 81% Ja, maar niet in 18% Lunteren Ja, graag in 12% Ja, maar niet in 8% Nee 80% Ook hier is gekozen voor cirkeldiagrammen met percentages, omdat het aantal respondenten per stad/dorp niet gelijk is. Wat opvalt uit de percentages is dat Lunteren en qua keuze over het winkelen op zondag redelijk dichtbij elkaar liggen, maar dat Bennekom heel erg verschilt. Bennekom staat anders tegenover de zondagsopening dan en Lunteren. In Bennekom zou 45% hun aankoop in gedaan hebben op zondag als dat kon, tegenover 12% in Lunteren en 17% in. In Lunteren en zou circa 80% niet op zondag gaan winkelen, tegenover maar 37% in Bennekom. 22

23 8. Welke producten kopen de mensen die gepland hebben gewinkeld in centrum? En welke producten kopen de mensen die spontaan hebben gewinkeld in centrum? Gewinkeld in centrum Spontaan 39% Gepland 61% Food 47% Gepland Anders 5% Cadeau 11% Kleding 21% Persoonlijke verzorging 11% Iets uit meerdere productgroepen 5% Spontaan Kleding 64% Anders 2% Cadeau 5% Consumentenelektronica 4% Food 4% Iets uit meerdere productgroepen 12% Niks 2% Persoonlijke verzorging 7% In bovenstaande grafieken is te zien dat meer dan de helft van de mensen die in centrum heeft gewinkeld, dit spontaan heeft gedaan. Ook is er een opvallend verschil te zien in de aankopen die de 23

24 mensen doen in centrum, wanneer zij spontaan of juist gepland winkelen. Bijna de helft van de ondervraagden die gepland heeft gewinkeld in centrum, heeft gewinkeld voor food. Dit zullen waarschijnlijk boodschappen zijn. Meer dan de helft van de mensen die spontaan gewinkeld hebben in centrum, zijn geslaagd voor kleding. Uit deze gegevens zou misschien kunnen worden opgemaakt dat centrum misschien meer een boodschappencentrum is, dan een winkelcentrum. 9. Welke dag van de week kiest men om te winkelen? En waar winkelt men dan op deze meest gekozen dagen? Welke dagen winkelt men? Zondag 1% Maandag 11% Zaterdag 30% Vrijdag 19% Dinsdag 14% Woensdag 14% Donderdag 11% Waar winkelt men op vrijdag en zaterdag? Veenendaal 12% Arnhem 12% Overig 13% centrum 63% Deze vraag wordt gesteld om te kijken welke dag men het meest kiest om te winkelen. Uit deze grafiek blijkt dat mensen de voorkeur hebben om te winkelen op een dag in het weekend. De zaterdag wordt het meest genoemd met daarop volgend de vrijdag. De percentages van de doordeweekse dagen liggen niet ver uit elkaar. 24

25 Meer dan de helft van de respondenten die de laatste keer op vrijdag of zaterdag heeft gewinkeld, heeft toen in centrum gewinkeld. Daarna komt de keuze voor overige plaatsen. Onder overig vallen plaatsen die ver weg liggen en weinig werden genoemd. Vaak werd de keuze voor deze plaatsen bepaald door een vakantie of een dagje uit. Hierna worden Veenendaal en Arnhem gekozen om te winkelen in het weekend. Steden als Utrecht en Amsterdam en plaatsen als Barneveld, Bennekom, Lunteren en, anders werden allen door een groep van minder dan 5% genoemd. Deze vraag is behandeld om te zien of dagen in het weekend veel gekozen worden om te winkelen. Nu dit het geval blijkt te zijn, kan het zijn dat zondag ook meer gekozen gaat worden, omdat dit ook een dag in het weekend is. 10. Is er een verschil tussen mannen en vrouwen wat betreft de vraag: Zou u deze aankoop op zondag hebben gedaan, als dat kon? En zo ja, in?. Mannen Nee 58% Ja, graag in 32% Ja, maar niet in 10% Vrouwen Nee 69% Ja, graag in 23% Ja, maar niet in 8% 25

26 De antwoorden op deze vraag liggen redelijk dicht bij elkaar. Er zijn een paar kleine verschillen en overeenkomsten in de mening over de koopzondag tussen mannen en vrouwen. Bij zowel mannen als vrouwen is de groep die hun aankoop niet op zondag zou doen het grootst. Daarna komt bij beiden de groep die de aankoop wel op zondag zou willen doen en dan ook graag in. Bij mannen en vrouwen is de groep die de aankoop op zondag zou willen doen, maar niet in, het kleinst. Toch is bij de vrouwen de groep die hun aankoop niet op zondag zou doen groter dan bij de mannen. Dit is 69% van de vrouwen tegenover 58% van de mannen. Bij de mannen is de groep die hun aankoop op zondag zou willen doen, en dan ook graag in, groter dan bij de vrouwen. Dit is 32% tegenover 23%. De groep van mensen die graag op zondag zouden winkelen, maar niet in, is bij mannen en vrouwen ongeveer gelijk. Dit is 10% van de mannen tegenover 8% van de vrouwen. 26

27 Bijlage Enquête 1. Wat is uw geslacht? 2. Wat is uw leeftijd? 3. Waar woont u? o Bennekom o o Lunteren 4. Wanneer heeft u voor het laatst gewinkeld? o 0 tot 2 weken geleden o 2 tot 4 weken geleden o Langer dan 1 maand geleden 5. Met wie heeft u toen gewinkeld? o Alleen o Met iemand uit het gezin o Met vriend/vriendin o Anders, namelijk 6. Wat heeft u toen gekocht? (meerdere antwoorden mogelijk) o Kleding o Consumentenelektronica o Persoonlijke verzorging o Woninginrichting o Boeken o Food o Cadeau o Niks o Anders, namelijk 7. Hoeveel heeft u toen ongeveer uitgegeven? 8. Was moment van het winkelen een dag of wat van tevoren gepland of kwam het spontaan op? o Gepland o Spontaan 9. Hoe lang heeft u gewinkeld? o 1 uur o 2 uur o Langer dan 2 uur 27

28 10. Heeft u nog iets gegeten of gedronken in een café of restaurant? o Ja o Nee 11. Op welke dag heeft u voor het laatst gewinkeld? o Zondag o Maandag o Dinsdag o Woensdag o Donderdag o Vrijdag o Zaterdag 12. Waar heeft u de laatste keer gewinkeld? o Centrum o, ander winkelcentrum o Arnhem o Utrecht o Veenendaal o Anders, namelijk 13. Wat was voor u die keer de reden om daar te gaan winkelen? o Dichtbij o Combinatie met iets anders o Anders, namelijk Als de respondent niet op zondag heeft gewinkeld: 14. Zou u deze aankoop op zondag hebben gedaan, als dat kon? 15. Zou u dat dan in doen, als dat op zondag kon? Als de respondent op zondag heeft gewinkeld: 16. Zou u in hebben gewinkeld, als dat in kon? 28

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 10: winkelen op zondag maart 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 10e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND Ondernemers en internetpanel over de winkelopeningstijden in Purmerend In opdracht van: Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Patty Laan

Nadere informatie

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND 2013 Winkelopeningstijden op zondag in Purmerend 2013 Onderzoek onder het internetpanel In opdracht van Team Economie Jeroen van der Weerd Uitgevoerd door Team

Nadere informatie

Factsheet onderzoek naar de effecten van de wijziging van de leeftijdsgrens in de drank- en horecawet 2014 in gemeentes Almere, Huizen en Zeist

Factsheet onderzoek naar de effecten van de wijziging van de leeftijdsgrens in de drank- en horecawet 2014 in gemeentes Almere, Huizen en Zeist Factsheet onderzoek naar de effecten van de wijziging van de leeftijdsgrens in de drank- en horecawet 2014 in gemeentes Almere, Huizen en Zeist Margreth Egelkamp Marina Horseling Andrea Donker Contactgegevens:

Nadere informatie

Valentijnsdag 2010. 5 februari 2010

Valentijnsdag 2010. 5 februari 2010 Valentijnsdag 5 februari Verantwoording Het Valentijnsdagonderzoek is uitgevoerd van 28 januari tot en met 3 februari. In totaal hebben ruim 1.350 Nederlanders aan het onderzoek deelgenomen. Alle resultaten

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens voor de verkoop van tabaksproducten van 16 naar 18 jaar gegaan. De verstrekker is

Vanaf 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens voor de verkoop van tabaksproducten van 16 naar 18 jaar gegaan. De verstrekker is 1. Inleiding Vanaf 1 januari 214 is de leeftijdsgrens voor de verkoop van tabaksproducten van 16 naar 18 jaar gegaan. De verstrekker is verplicht bij kopers die niet onmiskenbaar 18 jaar zijn, de leeftijd

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival 1 (12) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 maart kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.155 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag

Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag Rapportage Datum: 2 mei 2016 Opdrachtgever: Jorrit Visser, Hivos Auteur: Claudia Ros, InfoResult Hivos onderzoek: Eerlijke bloemen met Moederdag 1 Inhoud

Nadere informatie

Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie

Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie Samenvatting Hfst 5. Trendvragen financiële situatie Na twee jaar van stijgende inkomens zien Leidenaren dit jaar hun inkomenspositie verslechteren. Het zijn

Nadere informatie

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Oktober 2015 2 Management Summary Inleiding Ongeveer een jaar geleden heeft de gemeenteraad van Borger-Odoorn besloten om de winkels in haar gemeente

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

Uitkomsten eerste enquête proef zondagopenstelling winkels

Uitkomsten eerste enquête proef zondagopenstelling winkels Uitkomsten eerste enquête proef zondagopenstelling winkels Notitie voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug 29 oktober 2013 Inleiding Sinds zondag 28 juli mogen de winkels in de gemeente Utrechtse Heuvelrug

Nadere informatie

Om een beeld te krijgen van wat er speelde onder de inwoners van Leveroy en om duidelijk te krijgen wat eventuele behoeftes waren heeft de

Om een beeld te krijgen van wat er speelde onder de inwoners van Leveroy en om duidelijk te krijgen wat eventuele behoeftes waren heeft de Om een beeld te krijgen van wat er speelde onder de inwoners van Leveroy en om duidelijk te krijgen wat eventuele behoeftes waren heeft de gemeenschapsraad het initiatief genomen om een enquête uit te

Nadere informatie

Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen

Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen In opdracht van: Gemeente Diemen Projectnummer: 13225 Anne Huijzer Willem Bosveld Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon 020 251 0330 Postbus 658, 1000 AR

Nadere informatie

Gemeente Houten Onderzoek standplaatsen in Houten Zuid. Den Dolder, 17 april 2009 Ir. Martine van Doornmalen Wim Woning MSc

Gemeente Houten Onderzoek standplaatsen in Houten Zuid. Den Dolder, 17 april 2009 Ir. Martine van Doornmalen Wim Woning MSc Gemeente Houten Onderzoek standplaatsen in Houten Zuid ADV Market Research B.V. Den Dolder, 17 april 2009 Ir. Martine van Doornmalen Wim Woning MSc Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market

Nadere informatie

Wonen Als men zou verhuizen blijft ongeveer 40% het liefst in Leiden wonen, daarna zijn Amsterdam en Den Haag favoriete woonplaatsen

Wonen Als men zou verhuizen blijft ongeveer 40% het liefst in Leiden wonen, daarna zijn Amsterdam en Den Haag favoriete woonplaatsen April 2013 Binding met aar verbonden met stad en regio In hoeverre richt de aar zich op de eigen stad dan wel op de regio voor diverse activiteiten? Wat is hun oriëntatie in de randstad? Deze vraag staat

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 7. Financiële situatie Samenvatting Bijna driekwart van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, twee op de tien komt net rond en bijna een

Nadere informatie

Onderzoek kopen tabak door jongeren

Onderzoek kopen tabak door jongeren meting 214 Onderzoek kopen tabak door jongeren A Kruize B. Bieleman 1. Inleiding Vanaf 1 januari 214 is de leeftijdsgrens voor de verkoop van tabaksproducten van 16 naar 18 jaar gegaan. De verstrekker

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële positie van de Leidenaar. De resultaten

Nadere informatie

Monitor kopen tabak door jongeren

Monitor kopen tabak door jongeren METING 16 Monitor kopen tabak door jongeren A Kruize B. Bieleman 1. Inleiding Vanaf 1 januari 14 is de leeftijdsgrens voor de verkoop van tabaksproducten van 16 naar 18 jaar gegaan. De verstrekker is

Nadere informatie

Centrum van Horst Wonen Limburg

Centrum van Horst Wonen Limburg Centrum van Horst Wonen Limburg januari 2013 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie Stadsenquête Leiden 008 Hoofdstuk 19. Financiële situatie Samenvatting Ruim tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, bijna een kwart komt net rond en een

Nadere informatie

Openingstijden Stadskantoor. Afdeling O&S Gemeente s-hertogenbosch

Openingstijden Stadskantoor. Afdeling O&S Gemeente s-hertogenbosch Openingstijden Stadskantoor Afdeling O&S Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek April 2013 2 Samenvatting De afdeling Burgerzaken wil graag weten of de huidige openingstijden van het

Nadere informatie

Burgerpanel Zeewolde. Resultaten peiling 8: Winkelen in Zeewolde. Inleiding. Zondagopenstelling winkels. April 2014

Burgerpanel Zeewolde. Resultaten peiling 8: Winkelen in Zeewolde. Inleiding. Zondagopenstelling winkels. April 2014 Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 8: Winkelen in Zeewolde April 2014 Inleiding In opdracht van de gemeenteraad heeft I&O Research voor de 8 e keer een peiling uitgevoerd met het burgerpanel van Zeewolde.

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële

Nadere informatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 43. Financiële situatie Samenvatting Circa tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, ruim een kwart komt net rond en kan moeilijk

Nadere informatie

Onderzoek Bereikbaarheid Cronjéstraat

Onderzoek Bereikbaarheid Cronjéstraat Onderzoek Bereikbaarheid Cronjéstraat Gemeente Haarlem (Onderzoek en Statistiek, dr. J.M. Kersloot ) Datum: 11 december 2012 1. Aanleiding Bij de gemeente Haarlem leeft de vraag in welke mate het winkelend

Nadere informatie

1 Vind jij dat de winkeliers in Horst aan de Maas zelf mogen bepalen wanneer ze open gaan?

1 Vind jij dat de winkeliers in Horst aan de Maas zelf mogen bepalen wanneer ze open gaan? Koopzondag Horst aan de Maas II Onderzoeksresultaten TIPHorstaandeMaas.nl In de gemeente is een discussie over de koopzondagen. 8 1 Vind jij dat de winkeliers in Horst aan de Maas zelf mogen bepalen wanneer

Nadere informatie

Sinterklaas onderzoek 2008: Hoe is Sinterklaas 2008 verlopen? Fedor Goossens Elvira Hamann. 10 December 2008

Sinterklaas onderzoek 2008: Hoe is Sinterklaas 2008 verlopen? Fedor Goossens Elvira Hamann. 10 December 2008 Sinterklaas onderzoek 2008: Hoe is Sinterklaas 2008 verlopen? Fedor Goossens Elvira Hamann 10 December 2008 Agenda Inleiding Hoe is het feest gevierd? Sinterklaas en bestedingen Cadeaus en tevredenheid

Nadere informatie

Winkeltijdenonderzoek De Wolden

Winkeltijdenonderzoek De Wolden Winkeltijdenonderzoek De Wolden Gemeente De Wolden T.a.v. Jeannette Los Raadhuisstraat 2 7921 GD Zuidwolde Januari 2014 Onderzoekers: Yannick Abrahams MSC Drs. Koop Boer MANAGEMENT SUMMARY Wat vinden de

Nadere informatie

Persoonlijke financiën: Inzicht en overzicht. Resultaten onderzoek Waar blijft mijn geld TNS NIPO

Persoonlijke financiën: Inzicht en overzicht. Resultaten onderzoek Waar blijft mijn geld TNS NIPO Persoonlijke financiën: Inzicht en overzicht Resultaten onderzoek Waar blijft mijn geld TNS NIPO Inleiding Voor u ligt de rapportage naar aanleiding van het onderzoek Waar blijft mijn geld? In totaal hebben

Nadere informatie

Z/16/031709/60986 *Z00984D687E* Evaluatie Enquête Koopzondagen in de gemeente Leiderdorp

Z/16/031709/60986 *Z00984D687E* Evaluatie Enquête Koopzondagen in de gemeente Leiderdorp Z/16/3179/6986 *Z984D687E* Evaluatie Enquête Koopzondagen in de gemeente Leiderdorp 4 juli 16 Inhoudsopgave 1. Inleiding en aanleiding 2. Onderzoeksvragen en opzet 3. Uitkomsten enquêtes 4. Conclusie 1.Inleiding

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie Samenvatting Hfst 10. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële

Nadere informatie

Onderzoek De keuzes in een keuzemenu

Onderzoek De keuzes in een keuzemenu Onderzoek De keuzes in een keuzemenu Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 1 Categorie Klantherkenning 4 1.1 Telefonisch keuzemenu 4 1.2 Spraakgestuurd 5 2 Categorie Attitude/Inrichting 6 2.1 Volgorde

Nadere informatie

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Draagvlakmeting Projectnummer: 10063 In opdracht van: Ingenieursbureau Amsterdam (IBA) Rogier van der Groep Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658

Nadere informatie

Uit huis gaan van jongeren

Uit huis gaan van jongeren Arie de Graaf en Suzanne Loozen Jaarlijks verlaten bijna een kwart miljoen jongeren het ouderlijk huis. Een klein deel van hen is al vóór de achttiende verjaardag uit huis gegaan. De meeste jongeren gaan

Nadere informatie

Fietsparkeren in Leiden

Fietsparkeren in Leiden Fietsparkeren in Leiden peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 12 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

Nationale P-test: resultaten op een rij

Nationale P-test: resultaten op een rij Nationale P-test: resultaten op een rij In dit document vindt u de resultaten van de P-test die P1 onder ongeveer 500 respondenten hield. Inhoudsopgave Algemene gegevens...2 Frequenties...4 Dag van de

Nadere informatie

Hoogeveen. Uitkomsten passantenenquête Hoofdstraat

Hoogeveen. Uitkomsten passantenenquête Hoofdstraat Hoogeveen Uitkomsten passantenenquête Hoofdstraat Hoogeveen Uitkomsten passantenenquête Hoofdstraat pdrachtgever: Gemeente Hoogeveen Projectnummer: 070608 Datum: 17-10-2006 Postadres: Wederik 1 9801 LX

Nadere informatie

Kortingscode gebruik onder online shoppers in Nederland

Kortingscode gebruik onder online shoppers in Nederland Kortingscode gebruik onder online shoppers in Nederland 5 jaar geleden deed de kortingscode haar intrede in Nederland. Met een kortingscode (ook bekend als actiecode) kan extra korting worden verkregen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bibliotheek Oostland maart 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Bibliotheek Oostland maart 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Bibliotheek Oostland maart 2015 ONDERZOEK Doelstelling en werkwijze Tussen 26 februari en 27 maart 2015 konden bezoekers van de Bibliotheek Berkel en Rodenrijs en Bibliotheek

Nadere informatie

Ervaren overlast door omwonenden en parkbezoekers van het Wilhelminapark

Ervaren overlast door omwonenden en parkbezoekers van het Wilhelminapark Ervaren overlast door omwonenden en parkbezoekers van het Wilhelminapark Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl

Nadere informatie

Internetwinkelen: bijna iedereen doet het Resultaten uit het Koopstromenonderzoek Randstad 2011 (KSO2011)

Internetwinkelen: bijna iedereen doet het Resultaten uit het Koopstromenonderzoek Randstad 2011 (KSO2011) Internetwinkelen: bijna iedereen doet het Resultaten uit het Koopstromenonderzoek Randstad 2011 (KSO2011) De detailhandel heeft het moeilijk. Daar waar voor veel sectoren geldt dat vooral de economische

Nadere informatie

Uitkomsten enquête driehoek

Uitkomsten enquête driehoek Uitkomsten enquête driehoek Pier Winsemiusleane Meamerterdyk - Molepaed Dorpsbelang Winsum (Fr.) Maart 2014 METHODE Procedure Iedere woning/huishouden in Winsum kreeg een enquête met vragen in de brievenbus.

Nadere informatie

Rookmelders Omnibusonderzoek 2011

Rookmelders Omnibusonderzoek 2011 Omnibusonderzoek 2011 Onderzoekskader Omnibusonderzoeken 2011 Opdrachtgever Brandweer en rampenbestrijding (Marry Borst) Uitvoering Gemeente Alkmaar, Concerncontrol, Team Onderzoek en Statistiek (Aad Baltus)

Nadere informatie

Gemaakt door: Lysanne Wolbers Menno Akkerman Tessa Heijerman

Gemaakt door: Lysanne Wolbers Menno Akkerman Tessa Heijerman Gemaakt door: Lysanne Wolbers Menno Akkerman Tessa Heijerman FSU Oktober 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Verantwoording...4 Conclusies...5 De cijfers op een rij.9 Knelpunten/oplossingen 15 Positieve punten.16

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Achtergrond en doelstellingen. Samenvatting. Resultaten. Contact

Inhoudsopgave. Achtergrond en doelstellingen. Samenvatting. Resultaten. Contact Zondagsbeleving Inhoudsopgave Achtergrond en doelstellingen Samenvatting Resultaten Contact Achtergrond en doelstellingen Vakbond CNV Dienstenbond heeft een onderzoek uitgevoerd over de zondagsbeleving

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol 1 (19) Onderzoek Inwonerspanel Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 5 december kregen de panelleden van 12 tot en met 18 jaar (280 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst

Nadere informatie

PEILING MOERDIJKPANEL

PEILING MOERDIJKPANEL PEILING MOERDIJKPANEL Hoe denken inwoners van gemeente Moerdijk over een verruiming van de zondagsopenstelling voor winkels binnen hun gemeente? November 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research

Nadere informatie

Zondag openstelling voor kleine ondernemers. CDA Schiedam. Andreas Lepidis

Zondag openstelling voor kleine ondernemers. CDA Schiedam. Andreas Lepidis 2015 Zondag openstelling voor kleine ondernemers CDA Schiedam Andreas Lepidis Aanleiding In 2011 besloot de gemeenteraad dat de zondag openstelling voor de winkels in Schiedam verruimd werd van 12 zondagen

Nadere informatie

Resultaten peiling 17: detailhandel

Resultaten peiling 17: detailhandel Hofpanel Resultaten peiling 17: detailhandel Maart 2013 1. Inleiding Van 10 tot en met 17 maart 2013 is er onder het Hofpanel een peiling gehouden over detailhandel. De gemeente Hof van Twente werkt aan

Nadere informatie

voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug

voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug Uitkomsten tweede peiling proef zondag ondagopenstelling openstelling winkels Notitie voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug 30 januari 2014 Inleiding In juli 2013 heeft de gemeenteraad van gemeente Utrechtse

Nadere informatie

Hoofdstuk 21. Warenmarkten

Hoofdstuk 21. Warenmarkten Hoofdstuk 21. Warenmarkten Samenvatting Leiden kent twee centrummarkten op en en drie wijkmarkten. Acht op de tien Leidenaren bezoekt wel eens één van deze markten. De centrummarkt op wordt veruit het

Nadere informatie

JANUARI 2017. Yogacollege Tilburg. Telefoon: 06-33610765. Info@yogacollegetilburg.nl. www.yogacollegetilburg.nl

JANUARI 2017. Yogacollege Tilburg. Telefoon: 06-33610765. Info@yogacollegetilburg.nl. www.yogacollegetilburg.nl JANUARI 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 1e jaar groep A 9 10 11 12 13 14 15 2e jaar groep A 16 17 18 19 20 21 22 1e jaar groep B 23 24 25 26 27 28 29 Opleiding 2e jaar groep A 30 31 FEBRUARI 2017 1 2 3 4 5 1e jaar

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek

Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 2 Geslacht/Leeftijd... 4 Assistentes... 4 Huisartsen... 5 Algemeen... 6 Aandachtspunten

Nadere informatie

1 2 3 4 5 Deze grafiek kan op twee manieren gelezen worden. Ten eerste toont hoe het belang van een bepaald soort reisagentgezelschap evolueert over de tijd. Ten tweede kan je per leeftijdsgroep aflezen

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Effectmeting het Glazen huis

Onderzoeksrapport. Effectmeting het Glazen huis Onderzoeksrapport Effectmeting het Glazen huis Naam project Onderzoeksrapport Effectmeting Opdrachtgevers CityDynamiek Eindhoven Gemeente Eindhoven Opdrachtnemers Studenten Fontys Hogeschool Marketing

Nadere informatie

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Rapportage Juli 2013 Meer informatie: info@wijzeringeldzaken.nl Samenvatting (1/3) 1. Veel 17-jarigen maken de indruk verstandig om te gaan

Nadere informatie

Binnenstad van Breda en woonboulevard: synergie of concurrentie?

Binnenstad van Breda en woonboulevard: synergie of concurrentie? Binnenstad van Breda en woonboulevard: synergie of concurrentie? Rabobank Breda Academie voor Marketing en Business Management Breda, juli 2005 Drs. Dick A. Francken 1 Voorwoord: De Bredase Economische

Nadere informatie

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt B A S I S V O O R B E L E I D Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Erik van der Werff Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Gemeentewinkel 3. Contact met de gemeente 4. Wensen en behoeften De gemeente Zwijndrecht heeft

Nadere informatie

Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012

Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012 Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012 Datum: 15 december 2012 Auteur: Coöperatie Austerlitz Zorgt U.A., Jan Smelik Inlichtingen: info@austerlitzzorgt.nl Verspreiding:

Nadere informatie

ANALYSE RESULTATEN ENQUÊTE OVER CENTRUMPLANNEN april 2015

ANALYSE RESULTATEN ENQUÊTE OVER CENTRUMPLANNEN april 2015 ANALYSE RESULTATEN ENQUÊTE OVER CENTRUMPLANNEN april 2015 Inleiding Op 18 december 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders conceptvisies over deelaspecten van het centrum aan raads- en burgerleden

Nadere informatie

EénVandaag en Nibud onderzoeken armoede

EénVandaag en Nibud onderzoeken armoede EénVandaag en Nibud onderzoeken armoede Doel Armoede is geen eenduidig begrip. Armoede wordt vaak gemeten via een inkomensgrens: iedereen met een inkomen beneden die grens is arm, iedereen er boven is

Nadere informatie

Internetpanel over de proef met de gratis bus

Internetpanel over de proef met de gratis bus Internetpanel over de proef met de gratis bus Internetpanel over de proef met de gratis bus In opdracht van: Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Rapportage door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van vijf Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

Vaderdag onderzoek 2009. Nederland. Q&A Research & Consultancy 2009

Vaderdag onderzoek 2009. Nederland. Q&A Research & Consultancy 2009 Vaderdag onderzoek 2009 Nederland Vaderdag algemeen Zondag 21 juni is het Vaderdag. Doet u aan Vaderdag? 8 7 72,9% 73,6% 6 57,9% 57,5% 5 42,1% 42,5% 27,1% 26,4% 2 Ja Nee 2009 2008 2007 2005 Vaderdag algemeen

Nadere informatie

Dagelijkse Boodschappen en Winkelen in de Gemeente Soest

Dagelijkse Boodschappen en Winkelen in de Gemeente Soest Dagelijkse Boodschappen en Winkelen in de Gemeente Soest ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, MEI 2016 1 Inhoudsopgave 1 4 Samenvatting 2 Onderzoeksresultaten Dagelijkse boodschappen en Winkelen 5 3 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten; Enquête toekomst basisonderwijs Wanneperveen

Onderzoeksresultaten; Enquête toekomst basisonderwijs Wanneperveen Onderzoeksresultaten; Enquête toekomst basisonderwijs Wanneperveen Mei 2015 Oudergeleding MR-en : Lumien Brand Brenda Dannijs Anja Kievit Liesbeth den Hollander Inleiding Medio september 2014 hebben de

Nadere informatie

Resultaten Moederdag onderzoek 2007

Resultaten Moederdag onderzoek 2007 Resultaten Moederdag onderzoek 2007 1 Zondag 13 mei is het moederdag. Doet u aan moederdag? 90% 80% 74,4% 72,5% 78,3% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 25,6% 27,5% 21,7% 10% 0% Ja Nee 2007 2006 2005 74,4% van de

Nadere informatie

STRAATENQUÊTE MASTERPLAN LIJNBAANHOVEN

STRAATENQUÊTE MASTERPLAN LIJNBAANHOVEN STRAATENQUÊTE MASTERPLAN LIJNBAANHOVEN Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) In opdracht van ds+v Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: Project: 07-2610 Prijs: Adres: Goudsesingel 78,

Nadere informatie

Bekendheid Norm Gezond Bewegen

Bekendheid Norm Gezond Bewegen Bewonersonderzoek 2013 gemeente Deventer onderdeel Sport Nationale Norm Gezond Bewegen De Nationale Norm Gezond Bewegen is in 2013 bij 55% van de Deventenaren bekend. Dit percentage was in 2011 licht hoger

Nadere informatie

Overzicht van de criminaliteit in Nederland

Overzicht van de criminaliteit in Nederland Overzicht van de criminaliteit in Nederland Organisatie: Team Create Auteurs: Pim Delfos Joost de Ruijter Swendley Sprott Zahay Boukich Hoye Lam Overzicht van de criminaliteit in Nederland Organisatie:

Nadere informatie

Wat voor burgemeester wilt u? Resultaten inwonersenquête profielschets nieuwe burgemeester

Wat voor burgemeester wilt u? Resultaten inwonersenquête profielschets nieuwe burgemeester Wat voor burgemeester wilt u? Resultaten inwonersenquête profielschets nieuwe burgemeester April 2007 Colofon uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurs- en Concernzaken Gemeente Utrecht Postbus

Nadere informatie

Verhuisplannen en woonvoorkeuren

Verhuisplannen en woonvoorkeuren Verhuisplannen en woonvoorkeuren Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Bevolkingsdaling ontstaat niet alleen door demografische ontwikkelingen, zoals ontgroening en vergrijzing of

Nadere informatie

Onderzoek hypotheken en bekendheid maatregelen Maart/april 2014

Onderzoek hypotheken en bekendheid maatregelen Maart/april 2014 Onderzoek hypotheken en bekendheid maatregelen Maart/april 2014 Doelgroepinformatie De doelgroep bestaat uit huizenbezitters met hypotheek, die voornemens zijn binnen 2 jaar een nieuw huis te kopen. Dit

Nadere informatie

Aanleiding voor het onderzoek

Aanleiding voor het onderzoek Aanleiding voor het onderzoek Gemeente Heerlen, juni 2013, alle zondagen koopzondag; wekelijkse koopzondag Centrum gestart m.i.v. september 2013 Heroverweging wekelijkse koopzondag in 2015 Breed gedragen

Nadere informatie

1 INLEIDING... 2 2 ALGEMENE VRAGEN... 3

1 INLEIDING... 2 2 ALGEMENE VRAGEN... 3 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 2 2 ALGEMENE VRAGEN... 3 2.1 STAAT UW TURBINE IN FRYSLÂN?... 3 2.2 BENT U DE ENIGE EIGENAAR?... 3 2.3 ZO NIET, WELK AANDEEL IS UW EIGENDOM?... 4 2.4 HOEVEEL TURBINES HEEFT

Nadere informatie

Factsheet persbericht

Factsheet persbericht Factsheet persbericht Nut vakbonden onbekend bij jongeren 30 november 2011 Inleiding Van oktober 2011 tot november 2011 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden 2464

Nadere informatie

89 % van de respondenten verwacht zelf geen overlast te hebben van de winkelopenstelling op zon en feestdagen.

89 % van de respondenten verwacht zelf geen overlast te hebben van de winkelopenstelling op zon en feestdagen. Bijlage 4 Inleiding Bij het nemen van een besluit over de openstelling van winkels op zon en feestdagen is het van belang de mening te kennen van de doelgroepen ondernemers en inwoners. Eind 2013/begin

Nadere informatie

Onderzoek Metropoolregio

Onderzoek Metropoolregio Onderzoek Metropoolregio April 2012 Gemeente Schiedam Onderzoek & Statistiek O n d e r z o e k M e t r o p o o l r e g i o P a g i n a 1 Inleiding Belangrijke items in de samenwerking binnen de metropoolregio

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

HET GEBRUIK VAN EN DE BEHOEFTE AAN KINDEROPVANG IN DE GEMEENTE NIJMEGEN

HET GEBRUIK VAN EN DE BEHOEFTE AAN KINDEROPVANG IN DE GEMEENTE NIJMEGEN HET GEBRUIK VAN EN DE BEHOEFTE AAN KINDEROPVANG IN DE GEMEENTE NIJMEGEN HET GEBRUIK VAN EN DE BEHOEFTE AAN KINDEROPVANG IN DE GEMEENTE NIJMEGEN - eindrapport - Drs. Janneke Stouten Dr. Marga de Weerd

Nadere informatie

Winkelgedrag Fashion Deel 3. Reden keuze winkelgebied & Animo voor in-shop diensten

Winkelgedrag Fashion Deel 3. Reden keuze winkelgebied & Animo voor in-shop diensten Winkelgedrag Fashion Deel 3 Reden keuze winkelgebied & Animo voor in-shop diensten Winkelgedrag Fashion Om een beeld te krijgen van het winkelgedrag en de voorkeuren van Nederlandse consumenten bij het

Nadere informatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0 Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

Rapport Wat vinden bezoekers van het centrum van Wassenaar?

Rapport Wat vinden bezoekers van het centrum van Wassenaar? Rapport Wat vinden bezoekers van het centrum van Wassenaar? Project: 15070161 Datum: 28 oktober 2015 Inhoudsopgave 2 Inleiding 4 Conclusie en aanbevelingen 7 1: Oordeel centrum 14 2: Verbeterpunten 18

Nadere informatie

Resultaten ondernemersenquête

Resultaten ondernemersenquête Resultaten ondernemersenquête Respons: verzonden 365 onbestelbaar 8 totaal (N) 357 ingevuld (n) 132 37, 1. Binnen welke branche valt uw onderneming? * levensmiddelenspeciaalzaak 1 mode en persoonlijke

Nadere informatie

Enquête Hengstdal: Lijsterbesstraat & Ahornstraat

Enquête Hengstdal: Lijsterbesstraat & Ahornstraat Enquête Hengstdal: Lijsterbesstraat & Ahornstraat SP Afdeling Nijmegen juli 2015 SP afdeling Nijmegen, Molenweg 95, 6543 VA Nijmegen T (024) 322 93 88 F (024) 322 93 88 E nijmegen@sp.nl I www.nijmegen.sp.nl

Nadere informatie

Veluwse Poort in beeld. Een onderzoek naar de bekendheid en beeldvorming van Veluwse Poort

Veluwse Poort in beeld. Een onderzoek naar de bekendheid en beeldvorming van Veluwse Poort Veluwse Poort in beeld Een onderzoek naar de bekendheid en beeldvorming van Veluwse Poort INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 1.1. Aanleiding... 2 1.2. Doel van het onderzoek... 2 1.3. Probleemstelling...

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Onderzoek Kooppogingen alcohol door jongeren

Onderzoek Kooppogingen alcohol door jongeren CO LO F O N St. I NTRAVAL Postadres Postbus 1781 971 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen: St. Jansstraat 2C Telefoon - 313 4 2 Fax - 312 7 26 Kantoor Rotterdam: Goudsesingel

Nadere informatie

Weekje weg: shoppen, interview/fotoshoot en veel praten

Weekje weg: shoppen, interview/fotoshoot en veel praten Weekje weg: shoppen, interview/fotoshoot en veel praten Naar mijn vriendin 19 maart ging ik in de middag naar Den-Haag met de trein. Ik zag hier wel erg tegenop met 6 maanden zwangerschap zo,n lange reis

Nadere informatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie Hoofdstuk 24 Financiële situatie Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren zijn bekend

Nadere informatie

Jongeren, Alcohol & Openingstijden in Nederland

Jongeren, Alcohol & Openingstijden in Nederland Jongeren, Alcohol & Openingstijden in Nederland Opdrachtgever Koninklijke Horeca Nederland (augustus 2009) Marktonderzoeksbureau De Vos & Jansen Marktonderzoek Onderzoekers: Robert Turk, MSc & dr. Marnix

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

Winkelstraten in Oud-West

Winkelstraten in Oud-West Winkelstraten in Oud-West Van 8 tot en met 14 mei 2008 kon het bewonerspanel van Oud-West vragen beantwoorden over de winkelstraten in Oud-West. Van de 957 panelleden hebben er 456 meegedaan. De komt neer

Nadere informatie

Zondagopenstelling Drechterland Peiling onder inwoners. Gemeente Drechterland Augustus 2013

Zondagopenstelling Drechterland Peiling onder inwoners. Gemeente Drechterland Augustus 2013 Zondagopenstelling Drechterland Peiling onder inwoners Gemeente Drechterland Augustus 2013 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer

Nadere informatie