Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten"

Transcriptie

1 Waar winkelen de inwoners van de gemeente? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten In opdracht van de SGP Door Studentenpool Bestuurlijke Bedrijfskunde Academie Mens & Organisatie Christelijke Hogeschool

2 Voorwoord Dit rapport is bestemd voor de SGP. Het rapport is tot stand gekomen door middel van het houden van een enquête. De enquête is opgesteld door Eelco van den Dool, coördinator Bestuurlijke Bedrijfkunde van de Academie Mens & Organisatie van de CHE. De enquête is afgenomen door twee studenten uit de Studentenpool Bestuurlijke Bedrijfskunde. Ook is door hen het eindrapport opgesteld. Voor vragen en reacties: Eelco van den Dool m

3 Inhoudsopgave Samenvatting... 4 Aanleiding... 6 Onderzoeksmethode... 7 Analyse uitkomsten enquête... 8 Uitsplitsingen Bijlage Enquête

4 Samenvatting Zouden inwoners van de gemeente op zondag winkelen in centrum als dat zou kunnen, of wijken ze uit naar andere plaatsen? Van de 304 respondenten heeft een ruime meerderheid nee geantwoord op de vraag of zij hun aankoop ook op zondag hadden als dat mogelijk was, namelijk 65%. Daarnaast zou 9% van de respondenten wel willen winkelen op zondag, maar zij geven aan hun aankopen dan niet in te doen. Redenen hiervoor zijn onder andere omdat ze het geen leuk winkelcentrum vinden en omdat ze alleen gaan winkelen op zondag als het om een uitje in een andere stad gaat. 26% van de respondenten geeft aan in te willen winkelen op zondag. Totaal Ja, graag in 26% Nee 65% Ja, maar niet in 9% Ook blijkt dat er weinig verschil zit tussen de leeftijdsgroepen, wat betreft de zondagsopening. Binnen zowel de jongere als de oudere generatie blijkt er geen tot weinig behoefte aan de zondagsopening te zijn. Om voor een van de generaties te veranderen is niet nodig, zo blijkt uit de uitkomsten. Er is een groter verschil tussen de verschillende plaatsen. Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van inwoners van de gemeente Bennekom geneigd is op zondag te winkelen. Maar 45% van de respondenten uit Bennekom zou op zondag winkelen in, dus dit is nog steeds geen meerderheid. In Lunteren en zijn mensen terughoudender wat betreft zondagsopening, maar liefst 80% zegt niet op zondag te gaan winkelen. In totaal is de grootste meerderheid alsnog tegen zondagsopening in, ook al is er een grotere meerderheid in Bennekom, in vergelijking met en Lunteren. Uit onderzoek blijkt ook dat mensen niet vaak gepland winkelen in centrum. Wanneer zij gepland winkelen in centrum is dit waarschijnlijk voor boodschappen bij een supermarkt. Dat mensen 4

5 vaak spontaan winkelen in, kan erop wijzen dat geen aantrekkelijke stad is om als dagje uit te gaan winkelen. Toch slagen veel mensen die spontaan gaan winkelen in wel voor kleding. Hieruit blijkt dat dus beter te typeren is als boodschappencentrum dan als shopping- of winkelcentrum. De mensen die langer dan 2 uur winkelen in centrum kiezen voor centrum, omdat het dichtbij is. 74% geeft deze reden op, met daarbij nog 19% die als reden geeft combinatie met iets anders. Van de mensen die langer dan 2 uur winkelen in Arnhem, zegt de grootste groep van 50% dat Arnhem een leuk centrum heeft en dat het een leuke stad is. Van de mensen die langer dan 2 uur winkelen in Veenendaal geeft ook de grootste groep aan dat het een leuk centrum heeft en een leuke stad is. Dit is een groep van 40%. De groep vrouwen die niet op zondag zou gaan winkelen, is groter dan de groep mannen die niet op zondag zou gaan winkelen. Dit is 69% van de vrouwen tegenover 58% van de mannen. De groep vrouwen die op zondag zou willen winkelen en graag in, is kleiner dan de groep mannen die dat wil. Dit is 23% tegenover 32%. Uit de enquête is ook gebleken dat de mensen die voor het laatst in Arnhem of Veenendaal hebben gewinkeld meer geld uitgeven, dan de mensen die voor het laatst in hebben gewinkeld. In centrum en Arnhem geeft de grootste groep respondenten tussen de 0,00 en 50,00 uit. In Veenendaal geeft de grootste groep respondenten meer dan 100,00 uit. Redenen hiervoor zijn bijvoorbeeld dat wanneer mensen echt willen winkelen toch vaak naar een andere stad gaan, omdat daar meer keuze is. Ook hebben mensen als reden aangeven dat ze Arnhem en/of Veenendaal gezelliger vinden. 5

6 Aanleiding De aanleiding van dit onderzoek is het referendum over de zondagsopening dat op 10 juni 2015 gaat plaatsvinden. Alle naren mogen dan naar de stembus om hun mening te geven over de zondagsopening. Het doel van dit onderzoek is het uitzoeken of mensen wel echt in gaan winkelen als de winkels op zondag opengaan, of dat het geen zin heeft om de winkels te openen. De hoofdvraag is: - Zouden inwoners van de gemeente op zondag winkelen in centrum als dat zou kunnen, of wijken ze uit naar andere plaatsen? Deze vraag zullen we in dit onderzoek beantwoorden. Dit onderzoek bevat een analyse van de enquête, verschillende uitsplitsingen (dit zijn de uitkomsten van verschillende vragen met elkaar gecombineerd), beantwoording van de hoofdvraag en meerdere aanbevelingen die gemaakt zijn met behulp van de uitkomst van de enquête. 6

7 Onderzoeksmethode De onderzoeksmethode die is gebruikt voor dit onderzoek is het afnemen van een enquête. De enquête is afgenomen bij 304 personen. De enquêtes zijn op straat afgenomen. Er is voor gekozen dit niet in het Centrum van te doen, omdat de mensen die daar aangesproken worden, blijkbaar winkelen in. Om een goede respons te behalen, is er voor gekozen om in de buurt van andere winkelcentra te staan. De doelgroep was breed. Mannen en vrouwen vanaf vijftien jaar mochten de vragen beantwoorden. Wat er onder winkelen werd verstaan, was breed. Respondenten konden antwoorden waarvoor zij hadden gewinkeld. Dit kon voor kleding zijn, maar ook voor persoonlijke verzorging of food. De opbouw van de enquête is zo gemaakt, dat mensen niet direct merkten dat het over de zondagsopening ging. Er werd gevraagd naar concreet winkelgedrag en niet naar de mening van de respondenten. De eerste vragen dienden als opwarmer voor de vragen over de zondagsopening. Op deze manier probeerden we te voorkomen dat mensen onnadenkend antwoorden. Pas bij de laatste vragen wilden we weten of de respondent zijn aankoop ook op zondag had gedaan als dat kon. Zie de bijlage voor de enquête. Om een goed beeld te krijgen van de mensen uit de gemeente zijn de drie grootste plaatsen van deze gemeente onderzocht:, Lunteren en Bennekom. Van de 304 respondenten komen 192 uit, 56 respondenten komen uit Lunteren en 56 respondenten kom uit Bennekom. Uiteindelijk komt 63% van de ondervraagden uit, 18,5% uit Lunteren en 18,5% uit Bennekom. De enquête resultaten zijn verwerkt in grafieken of diagrammen. Ten eerste is bij elke vraag een grafiek of diagram gemaakt. Bij elke vraag is een korte toelichting gegeven over de uitkomsten. Daarna zijn er uitsplitsingen gemaakt door uitkomsten van verschillende vragen te combineren. 7

8 Analyse uitkomsten enquête 1. Wat is uw geslacht? Wat is uw geslacht? Man 30% Vrouw 70% Van de 304 ondervraagden is 70% vrouw en 30% man. Dit zijn 210 vrouwen en 94 mannen. Dit is een relatief groot verschil. Waarschijnlijk zijn meer mannen dan vrouwen overdag aan het werk. 2. Wat is uw leeftijd? Wat is uw leeftijd? Ouder dan 50 jaar 22% jaar 26% jaar 52% Van de ondervraagden is 52% tussen de 15 en 25 jaar oud, dit zijn 159 personen. 26% is tussen de 26 en 50 jaar oud, dit zijn 79 personen. De kleinste groep is met 22% ouder dan 50 jaar, dit zijn 66 personen. 8

9 3. Waar woont u? Waar woont u? Lunteren 18% Bennekom 19% 63% Om een goed beeld te krijgen van de mensen uit de gemeente zijn de drie grootste plaatsen van deze gemeente onderzocht:, Lunteren en Bennekom. Van de 304 respondenten komen 192 uit, 56 respondenten komen uit Lunteren en 56 respondenten kom uit Bennekom. Uiteindelijk komt 63% van de ondervraagden uit, 18,5% uit Lunteren en 18,5% uit Bennekom. 4. Wanneer heeft u voor het laatst gewinkeld? Wanneer heeft u voor het laatst gewinkeld? Langer dan 1 maand geleden 13% 2 tot 4 weken geleden 14% 0 tot 2 weken geleden 73% Wat opvalt is dat 73% van de ondervraagden in de afgelopen twee weken heeft gewinkeld. Dit zijn 222 personen. Voor 14% van de ondervraagden is het winkelen langer dan twee weken geleden, maar korter dan een maand geleden. Dit zijn 43 personen. Voor 13% van de ondervraagden is het langer dan een maand geleden dat zij hebben gewinkeld. Dit zijn 39 personen. 9

10 5. Met wie heeft u toen gewinkeld? Met wie heeft u toen gewinkeld? Met iemand uit de familie/omgeving 2% Met vriend/vriendin 32% Alleen 31% Met iemand uit het gezin 35% De afgelopen keer hebben 93 respondenten alleen gewinkeld. Dit is een percentage van 31%. 108 respondenten hebben met iemand uit het gezin gewinkeld. Dit is 35% van de ondervraagden. 98 respondenten hebben met een vriend of vriendin gewinkeld. Dit is 32%. Vijf respondenten hebben met iemand uit de familie of met buren gewinkeld. Dit is 2% van de ondervraagden. 6. Wat heeft u toen gekocht? Wat heeft u toen gekocht? Aantal Niks Iets uit meerdere productgroepen Persoonlijke verzorging Woninginrichting Kleding Food Consumentenelektronica Cadeau Boeken Anders Vier respondenten hebben met de laatste keer winkelen niks gekocht. 21 respondenten hebben iets uit meerdere productgroepen kocht, bijvoorbeeld kleding en food of kleding en persoonlijke verzorging. Zestien respondenten hebben iets voor hun persoonlijke verzorging gekocht. Zes respondenten hebben iets voor in huis gekocht. Opvallend is de grote groep van 188 respondenten 10

11 die de laatste keer heeft gewinkeld voor kleding. Dertig respondenten hebben eten gekocht. Vijf respondenten hebben met de afgelopen keer winkelen consumentenelektronica gekocht. Twintig respondenten hebben een cadeau gekocht, waaronder een paar voor Moederdag. Zes respondenten hebben een boek gekocht en acht respondenten hebben nog iets heel anders gekocht. 7. Hoeveel heeft u toen ongeveer uitgegeven? Hoeveel heeft u toen ongeveer uitgegeven? Meer dan 100,00 25% 51,00 t/m 100,00 20% 0,00 t/m 50,00 55% Opvallend is dat meer dan de helft van de respondenten tussen de 0,00 en 50,00 uitgeeft. Dit is namelijk 55% van de respondenten. De groep respondenten die meer dan 100,00 uitgeeft is 25%. De kleinste groep van 20% geeft tussen de 51,00 en 100,00 uit. Met deze gegevens is twee keer een uitsplitsing gemaakt. Een uitsplitsing met het verschil in uitgavebedrag bij gepland of spontaan winkelen en een uitsplitsing met het verschil in uitgavebedrag bij het winkelen in centrum, Veenendaal of Arnhem. 8. Was het moment van winkelen een dag of wat van tevoren gepland of kwam het spontaan op? Was het moment van winkelen een dag of wat van tevoren gepland of kwam het spontaan op? Spontaan 37% Gepland 63% 11

12 In dit cirkeldiagram is te zien dat 63% van de respondenten gepland gaat winkelen. 37% van de respondenten heeft aangegeven dat het plan om te winkelen spontaan opkwam. 9. Hoe lang heeft u gewinkeld? Hoe lang heeft u gewinkeld? Langer dan 2 uur 33% 1 uur 42% 2 uur 25% Het grootste aantal inwoners winkelt maar 1 uur, namelijk 127 respondenten. De één na grootste groep winkelt langer dan 2 uur, dit zijn 101 respondenten. Als laatste eindigt de groep die ongeveer 2 uur winkelt. Dit zijn 76 respondenten. 10. Heeft u nog iets gegeten of gedronken in een café of restaurant? Heeft u nog iets gegeten of gedronken in een café of restaurant? Nee 48% Ja 52% 12

13 Er zit een klein verschil tussen de twee antwoorden. De grootste groep respondenten gaat wel wat eten in een café of restaurant, namelijk 158 mensen. Het aantal van de respondenten wat niet iets heeft gegeten in een café of restaurant is Op welke dag heeft u voor het laatst gewinkeld? Op welke dag heeft u voor het laatst gewinkeld? Zondag 1% Maandag 11% Zaterdag 30% Vrijdag 19% Woensdag 14% Dinsdag 14% Donderdag 11% Zoals te zien zijn de meeste respondenten voor het laatst op zaterdag wezen winkelen, namelijk 30%. Dit zijn 90 respondenten. De op één na grootste groep gaat op vrijdag winkelen, namelijk 19%. Het aantal dat op vrijdag gaat winkelen is 57. Het aantal respondenten die het laatst hebben gewinkeld op een dinsdag of woensdag is 14%. Dit zijn 44 respondenten per dag. Het percentage van de respondenten van de maandag en de donderdag is ook hetzelfde, namelijk 11%. Het aantal respondenten wat op de maandag heeft gewinkeld is 32 en het aantal op de donderdag is 34. Er zijn ook mensen die als laatst op de zondag hebben gewinkeld. Dit is 1% van de respondenten. Er zijn drie respondenten die als laatst op zondag hebben gewinkeld. 13

14 12. Waar heeft u de laatste keer gewinkeld? Waar heeft u de laatste keer gewinkeld? De respondenten hebben gewinkeld in allerlei steden. Daarbij hebben wij onderscheid gemaakt, tussen wat dichtbij is en frequent werd genoemd en wat ver weg was en weinig werd genoemd. Die laatste steden hebben we geclusterd in overig. Het grootste aantal respondenten gaat shoppen in Centrum. Dit is 48% omgerekend naar 145 respondenten. Daarna gaat de grootste groep winkelen in Arnhem, namelijk 8%. Dit zijn 26 respondenten. Daarna komen de steden Veenendaal en, anders met 7%. In Veenendaal hebben 20 respondenten voor het laatst gewinkeld en in, anders 22 respondenten. Daarna komt Utrecht met 5%, 15 respondenten. De kleinste groepen zijn Bennekom en Barneveld met 2% en Lunteren met 1%. In Bennekom hebben er 6 respondenten voor het laatst gewinkeld, in Barneveld ook 6 en in Lunteren 2. De vermoedelijk grootste concurrenten Veenendaal, Arnhem en Utrecht, blijken geen hele grote concurrenten te zijn. 13. Wat was voor u die keer de reden om daar te gaan winkelen? Wat was voor u die keer de reden om daar te gaan winkelen? Leuk centrum/leuke stad Koopavond Goed bereikbaar Diversiteit Dichtbij Vakantie Dagje uit Combinatie met iets anders Bepaalde/favoriete winkels

15 Er zijn verschillende antwoorden gegeven op deze vraag. Het antwoord dichtbij is het meest gegeven door respondenten. Met 159 staan zij bovenaan. Het verschil met andere antwoorden is erg groot. Na het antwoord dichtbij komt combinatie met iets anders. Dit antwoord bestaat onder andere uit de volgende redenen: mijn ouders wonen daar, ik moest daar toch al zijn en ik was in de buurt. Daarna komt leuk centrum/leuke stad. De andere antwoorden zijn veel minder vaak gegeven en het antwoord koopavond komt het minst vaak voor. 14. Zou u deze aankoop op zondag hebben gedaan, als dat kon? En zo ja, in? Zou u deze aankoop op zondag hebben gedaan, als dat kon? En zo ja, in? Ja, graag in 26% Nee 65% Ja, maar niet in 9% Er zit een heel groot verschil tussen de uitkomsten van deze antwoorden. De grootste groep is tegen aankopen op zondag, namelijk 199 respondenten. Daarna komt de groep ja, graag in met 79 respondenten die dat hebben geantwoord. Als laatste komt de groep ja, maar niet in met 26 respondenten. De meeste mensen gaan dus niet winkelen op zondag, maar de mensen die op zondag willen winkelen, willen dit wel graag in doen. 15

16 Uitsplitsingen 1. Waar winkelen de mensen die langer dan 2 uur gepland hebben gewinkeld? Barneveld 3% Utrecht 7% Totaal Bennekom 2% Veenendaal 10% Amsterdam 12% Arnhem 12% centrum 36% Overig 18% Uit bovenstaand diagram kan worden afgeleid waar mensen gaan winkelen wanneer zij dit waarschijnlijk als dagje uit doen. De respondenten die langer dan 2 uur gepland hebben gewinkeld zijn eruit gehaald, omdat een dagje uit meestal gepland wordt en omdat winkelen bij een dagje uit in principe langer dan 2 uur duurt. Ook winkelen de echte shoppers vaak langer dan 2 uur. Er is gekeken in welke stad zij voor het laatst gewinkeld hebben. De meeste mensen die langer dan 2 uur winkelen doen dat in het centrum van. Daarna komt, anders (als we de combinatie van steden overige even overslaan) met 19 respondenten. Dit zijn de respondenten die meerdere centrums in tegelijk bezoeken en/of meerdere taken combineren. Daarna komen Arnhem en Veenendaal met ieder 15 respondenten. Bij vraag twee wordt onderzocht wat hier de reden van is. De grootste groepen die daarna komen zijn Amsterdam en Utrecht. Mensen gaan daar weleens naartoe voor een dagje uit en blijven daar dan vaak langer. Het zijn steden die ver van af liggen en daarom is het ook een logische verklaring dat mensen langer dan 2 uur blijven. Als laatste komen Barneveld, Lunteren en Bennekom. 16

17 2. Waarom winkelt men in, Veenendaal en Arnhem voor langer dan 2 uur? Arnhem Combinatie met iets anders 14% Diversiteit 14% Dichtbij 22% Leuk centrum/leuke stad 50% Leuk centrum/leuke stad 3% Combinatie met iets anders 19% centrum Bepaalde/favoriete winkels 1% Koopavond 1% Diversiteit 2% Dichtbij 74% Bepaalde/favoriete winkels 5% Veenendaal Leuk centrum/leuke stad 40% Dichtbij 30% Diversiteit 25% 17

18 Om een beeld te krijgen van hoe groot het verschil is, is er van iedere stad een cirkeldiagram gemaakt. De grootste reden voor mensen om in te gaan winkelen is omdat het dichtbij is. Dit steekt met 74% ver boven de andere redenen uit. De grootste reden voor naren om in Arnhem te gaan winkelen is omdat ze het een leuk centrum/leuke stad vinden. Met 46% is dit net iets minder dan de helft. In Veenendaal is een leuk centrum/leuke stad ook de grootste reden. Met 40% is dit net iets minder dan in Arnhem. Wat opvalt is dat maar 3% in gaat winkelen omdat ze het een leuk centrum/leuke stad vinden. 3. Wat is het verschil in het uitgavebedrag van mensen die spontaan winkelen en van mensen die gepland winkelen? Gepland Meer dan 100,00 26% 51,00 t/m 100,00 18% 0,00 t/m 50,00 56% Spontaan Meer dan 100,00 23% 51,00 t/m 100,00 22% 0,00 t/m 50,00 55% Respondenten die gepland zijn gaan winkelen geven gemiddeld 97,06 uit en de respondenten die spontaan gaan winkelen geven gemiddeld 100,09 uit. De groep die gepland gaat winkelen is met 18

19 192 respondenten groter dan de groep die spontaan gaat winkelen (112 respondenten). Hierboven is het verschil tussen gepland en spontaan wat betreft uitgaven te zien. De grootste groep van respondenten die gepland zijn gaan winkelen heeft de 0,00 t/m 50,00 uitgegeven. Bij spontaan geeft de grootste groep ook 0,00 t/m 50,00 uit. 4. Wat is het verschil qua uitgavebedrag tussen Arnhem, Veenendaal en centrum? Arnhem Veenendaal 51,00 t/m 100,00 15% Meer dan 100,00 31% 0,00 t/m 50,00 54% Meer dan 100,00 50% 0,00 t/m 50,00 35% 51,00 t/m 100,00 15% centrum Meer dan 100,00 21% 51,00 t/m 100,00 22% 0,00 t/m 50,00 57% In centrum en Arnhem geeft de grootste groep ondervraagden 0,00 t/m 50,00 uit. In centrum staat de groep die 51,00 t/m 100,00 uitgeeft op de tweede plaats. In Arnhem komt de groep die meer dan 100,00 uitgeeft op de tweede plaats. In Veenendaal is de groep die meer dan 100,00 uitgeeft het grootst. Daaropvolgend komt de groep die 0,00 t/m 50,00 uitgeeft. 19

20 5. Welke leeftijdsgroep kiest er het meest voor om te winkelen in centrum? Het percentage dat winkelt in centrum Totaal Gewinkeld in centrum Ouder dan 50 jaar jaar jaar In bovenstaande grafiek is te zien hoeveel personen van een bepaalde leeftijdscategorie de laatste keer ervoor gekozen hebben in centrum te winkelen. In deze toelichting worden ook de percentages benoemd, omdat deze nog duidelijker aangeven hoe groot het deel van een bepaalde leeftijdsgroep is, dat in centrum gaat winkelen. Van de ondervraagden zitten 159 respondenten in de leeftijdscategorie van jaar. 43% van deze groep respondenten kiest ervoor in centrum te gaan winkelen. De leeftijdscategorie jaar bestaat uit 79 personen. 53% uit deze categorie kiest ervoor in centrum te winkelen. De leeftijdscategorie Ouder dan 50 jaar bestaat uit 66 respondenten. Ook bij deze categorie kiest 53% ervoor te winkelen in centrum. Uit deze grafiek is op te maken dat jongeren er vaker voor kiezen om in andere plaatsen te winkelen. 6. Zou de leeftijdsgroep die er het meest voor kiest om in centrum te winkelen, ook op zondag winkelen? jaar jaar Ja, graag in 24% Ja, graag in 28% Nee 67% Ja, maar niet in 9% Nee 62% Ja, maar niet in 10% 20

21 Ouder dan 50 jaar Ja, graag in 29% Nee 65% Ja, maar niet in 6% Uit bovenstaande diagrammen kan het antwoord op de vraag Welke leeftijdsgroep kiest er het meest voor om te winkelen in en zou deze groep ook op zondag winkelen? worden gehaald. In de vorige toelichting werd duidelijk dat van de leeftijdscategorieën jaar en Ouder dan 50 jaar meer dan de helft de laatste keer in centrum heeft gewinkeld. Nu is het nog de vraag of deze groepen ook op zondag zouden winkelen. Uit de diagrammen blijkt dat een grote meerderheid van beide groepen niet op zondag zou winkelen. Van het deel dat wel op zondag zou winkelen, geeft de meerderheid aan dit wel in te doen. Van de leeftijdscategorie jaar gaf minder dan de helft aan de laatste keer in centrum te hebben gewinkeld. Bij deze groep liggen de uitkomsten over het winkelen op zondag dicht in de buurt van de andere twee groepen. Ook bij deze leeftijdscategorie geeft de grote meerderheid aan niet op zondag te winkelen. Bij de drie leeftijdscategorieën geeft tussen de 62% en 67% van de respondenten aan niet op zondag te winkelen. Tussen de 24% en 29% van de respondenten geeft aan wel op zondag te winkelen en ook graag in. 6% tot 10% van de respondenten geeft aan wel op zondag te winkelen, maar niet in. Het antwoord op de vraag of de groepen waar het percentage het hoogst is wat betreft laatst gewinkeld in ook op zondag gaan winkelen is dus nee. 21

22 7. Komen de personen die op zondag zouden winkelen voornamelijk uit, Lunteren of Bennekom? Is dit te verklaren? Zo ja, hoe? Bennekom Ja, graag in 17% Ja, maar niet in 2% Nee 37% Ja, graag in 45% Nee 81% Ja, maar niet in 18% Lunteren Ja, graag in 12% Ja, maar niet in 8% Nee 80% Ook hier is gekozen voor cirkeldiagrammen met percentages, omdat het aantal respondenten per stad/dorp niet gelijk is. Wat opvalt uit de percentages is dat Lunteren en qua keuze over het winkelen op zondag redelijk dichtbij elkaar liggen, maar dat Bennekom heel erg verschilt. Bennekom staat anders tegenover de zondagsopening dan en Lunteren. In Bennekom zou 45% hun aankoop in gedaan hebben op zondag als dat kon, tegenover 12% in Lunteren en 17% in. In Lunteren en zou circa 80% niet op zondag gaan winkelen, tegenover maar 37% in Bennekom. 22

23 8. Welke producten kopen de mensen die gepland hebben gewinkeld in centrum? En welke producten kopen de mensen die spontaan hebben gewinkeld in centrum? Gewinkeld in centrum Spontaan 39% Gepland 61% Food 47% Gepland Anders 5% Cadeau 11% Kleding 21% Persoonlijke verzorging 11% Iets uit meerdere productgroepen 5% Spontaan Kleding 64% Anders 2% Cadeau 5% Consumentenelektronica 4% Food 4% Iets uit meerdere productgroepen 12% Niks 2% Persoonlijke verzorging 7% In bovenstaande grafieken is te zien dat meer dan de helft van de mensen die in centrum heeft gewinkeld, dit spontaan heeft gedaan. Ook is er een opvallend verschil te zien in de aankopen die de 23

24 mensen doen in centrum, wanneer zij spontaan of juist gepland winkelen. Bijna de helft van de ondervraagden die gepland heeft gewinkeld in centrum, heeft gewinkeld voor food. Dit zullen waarschijnlijk boodschappen zijn. Meer dan de helft van de mensen die spontaan gewinkeld hebben in centrum, zijn geslaagd voor kleding. Uit deze gegevens zou misschien kunnen worden opgemaakt dat centrum misschien meer een boodschappencentrum is, dan een winkelcentrum. 9. Welke dag van de week kiest men om te winkelen? En waar winkelt men dan op deze meest gekozen dagen? Welke dagen winkelt men? Zondag 1% Maandag 11% Zaterdag 30% Vrijdag 19% Dinsdag 14% Woensdag 14% Donderdag 11% Waar winkelt men op vrijdag en zaterdag? Veenendaal 12% Arnhem 12% Overig 13% centrum 63% Deze vraag wordt gesteld om te kijken welke dag men het meest kiest om te winkelen. Uit deze grafiek blijkt dat mensen de voorkeur hebben om te winkelen op een dag in het weekend. De zaterdag wordt het meest genoemd met daarop volgend de vrijdag. De percentages van de doordeweekse dagen liggen niet ver uit elkaar. 24

25 Meer dan de helft van de respondenten die de laatste keer op vrijdag of zaterdag heeft gewinkeld, heeft toen in centrum gewinkeld. Daarna komt de keuze voor overige plaatsen. Onder overig vallen plaatsen die ver weg liggen en weinig werden genoemd. Vaak werd de keuze voor deze plaatsen bepaald door een vakantie of een dagje uit. Hierna worden Veenendaal en Arnhem gekozen om te winkelen in het weekend. Steden als Utrecht en Amsterdam en plaatsen als Barneveld, Bennekom, Lunteren en, anders werden allen door een groep van minder dan 5% genoemd. Deze vraag is behandeld om te zien of dagen in het weekend veel gekozen worden om te winkelen. Nu dit het geval blijkt te zijn, kan het zijn dat zondag ook meer gekozen gaat worden, omdat dit ook een dag in het weekend is. 10. Is er een verschil tussen mannen en vrouwen wat betreft de vraag: Zou u deze aankoop op zondag hebben gedaan, als dat kon? En zo ja, in?. Mannen Nee 58% Ja, graag in 32% Ja, maar niet in 10% Vrouwen Nee 69% Ja, graag in 23% Ja, maar niet in 8% 25

26 De antwoorden op deze vraag liggen redelijk dicht bij elkaar. Er zijn een paar kleine verschillen en overeenkomsten in de mening over de koopzondag tussen mannen en vrouwen. Bij zowel mannen als vrouwen is de groep die hun aankoop niet op zondag zou doen het grootst. Daarna komt bij beiden de groep die de aankoop wel op zondag zou willen doen en dan ook graag in. Bij mannen en vrouwen is de groep die de aankoop op zondag zou willen doen, maar niet in, het kleinst. Toch is bij de vrouwen de groep die hun aankoop niet op zondag zou doen groter dan bij de mannen. Dit is 69% van de vrouwen tegenover 58% van de mannen. Bij de mannen is de groep die hun aankoop op zondag zou willen doen, en dan ook graag in, groter dan bij de vrouwen. Dit is 32% tegenover 23%. De groep van mensen die graag op zondag zouden winkelen, maar niet in, is bij mannen en vrouwen ongeveer gelijk. Dit is 10% van de mannen tegenover 8% van de vrouwen. 26

27 Bijlage Enquête 1. Wat is uw geslacht? 2. Wat is uw leeftijd? 3. Waar woont u? o Bennekom o o Lunteren 4. Wanneer heeft u voor het laatst gewinkeld? o 0 tot 2 weken geleden o 2 tot 4 weken geleden o Langer dan 1 maand geleden 5. Met wie heeft u toen gewinkeld? o Alleen o Met iemand uit het gezin o Met vriend/vriendin o Anders, namelijk 6. Wat heeft u toen gekocht? (meerdere antwoorden mogelijk) o Kleding o Consumentenelektronica o Persoonlijke verzorging o Woninginrichting o Boeken o Food o Cadeau o Niks o Anders, namelijk 7. Hoeveel heeft u toen ongeveer uitgegeven? 8. Was moment van het winkelen een dag of wat van tevoren gepland of kwam het spontaan op? o Gepland o Spontaan 9. Hoe lang heeft u gewinkeld? o 1 uur o 2 uur o Langer dan 2 uur 27

28 10. Heeft u nog iets gegeten of gedronken in een café of restaurant? o Ja o Nee 11. Op welke dag heeft u voor het laatst gewinkeld? o Zondag o Maandag o Dinsdag o Woensdag o Donderdag o Vrijdag o Zaterdag 12. Waar heeft u de laatste keer gewinkeld? o Centrum o, ander winkelcentrum o Arnhem o Utrecht o Veenendaal o Anders, namelijk 13. Wat was voor u die keer de reden om daar te gaan winkelen? o Dichtbij o Combinatie met iets anders o Anders, namelijk Als de respondent niet op zondag heeft gewinkeld: 14. Zou u deze aankoop op zondag hebben gedaan, als dat kon? 15. Zou u dat dan in doen, als dat op zondag kon? Als de respondent op zondag heeft gewinkeld: 16. Zou u in hebben gewinkeld, als dat in kon? 28

Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten. 17 maart 2014

Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten. 17 maart 2014 Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten 17 maart 2014 DATUM 17 maart 2014 TITEL Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten ONDERTITEL

Nadere informatie

Lening: lust of last? Een onderzoek naar de achtergronden van lenen

Lening: lust of last? Een onderzoek naar de achtergronden van lenen Lening: lust of last? Een onderzoek naar de achtergronden van lenen Lening: lust of last? Een onderzoek naar de achtergronden van lenen Nibud, 2010 Lening: lust of last? / 2 Voorwoord Het Nibud heeft een

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Onderzoeksrapport 2008. De tevredenheid van de cliënten van het

Onderzoeksrapport 2008. De tevredenheid van de cliënten van het Onderzoeksrapport 2008 De tevredenheid van de cliënten van het Onderzoekers: Najima el Allati Leila Abdelmoula Mariam Zahi Lisette Barsingerhorn Danielle Benn Hogeschool van Amsterdam, Opleiding Sociaal

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

April 2013, Nibud. Nederland bezuinigt. Onderzoek naar de bezuinigingsstrategieën van Nederlanders. Auteurs Tamara Madern Minou van der Werf

April 2013, Nibud. Nederland bezuinigt. Onderzoek naar de bezuinigingsstrategieën van Nederlanders. Auteurs Tamara Madern Minou van der Werf April 2013, Nibud Nederland bezuinigt Onderzoek naar de bezuinigingsstrategieën van Nederlanders Auteurs Tamara Madern Minou van der Werf 1. Inleiding 3 2. Bezuinigen is vaak 4 2.1 Nederlanders zijn slecht

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

NIBUD Nationaal Scholierenonderzoek 2004/2005

NIBUD Nationaal Scholierenonderzoek 2004/2005 NIBUD Nationaal Scholierenonderzoek 2004/2005 Een onderzoek naar inkomsten, uitgaven, baantjes en omgaan met geld Inhoud 1 Inleiding... - 4-1.1 Doelstelling... - 4-1.2 Methode van onderzoek... - 4-1.3

Nadere informatie

Analyse glasvezel in de buurtschappen

Analyse glasvezel in de buurtschappen Analyse glasvezel in de buurtschappen De enquête is verstuurd naar + 2.500 adressen. Hiervan zijn 1.125 enquêtes teruggekomen. Deze enquêtes zijn door bedrijven en particulieren. Bij het verwerken kwam

Nadere informatie

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen Nibud, 2010 Samenvatting Het Nibud heeft

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie Stadsenquête Leiden 008 Hoofdstuk 19. Financiële situatie Samenvatting Ruim tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, bijna een kwart komt net rond en een

Nadere informatie

Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel

Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel faculteit ruimtelijke wetenschappen nr. 334 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel R.A. Bijker, T. Haartsen en D. Strijker Januari 2011 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel > 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wie ziet de tandprotheticus? Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van

Nadere informatie

Meting september 2013

Meting september 2013 Meting september 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl Donateursvertrouwen daalt in tegenstelling tot consumentenvertrouwen

Nadere informatie

Adviesopdracht minimabeleid gemeente Maastricht Een onderzoek naar de bekendheid met en het gebruik van inkomensondersteunende regelingen.

Adviesopdracht minimabeleid gemeente Maastricht Een onderzoek naar de bekendheid met en het gebruik van inkomensondersteunende regelingen. Adviesopdracht minimabeleid gemeente Maastricht Een onderzoek naar de bekendheid met en het gebruik van ondersteunende regelingen. Adviesopdracht minimabeleid gemeente Maastricht Een onderzoek naar de

Nadere informatie

gemeente Onderzoek en Statistiek Januari 2013 Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek

gemeente Onderzoek en Statistiek Januari 2013 Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Uw Uw raad raad laat laat (niet) (niet) naar naar LelyStadsGeLUIDEN zich raden zich raden De mening van de inwoners gepeild De raad in beeld Raad van Lelystad Raadvan vanlelystad Lelystad Raad gemeente

Nadere informatie

Martijn Bentum. Consumentenkeuze voor een parkeerprovider

Martijn Bentum. Consumentenkeuze voor een parkeerprovider 2015 Martijn Bentum Consumentenkeuze voor een parkeerprovider Een onderzoek naar de reden van een consument om te kiezen voor het gebruik van parkeerproviders en de redenen achter de keuze voor een specifieke

Nadere informatie

Mei 2013, Nibud Nibud Scholierenonderzoek 2012-2013

Mei 2013, Nibud Nibud Scholierenonderzoek 2012-2013 Mei 2013, Nibud Nibud Scholieren 2012-2013 Auteurs Anna van der Schors Tamara Madern Minou van der Werf Samenvatting en conclusie p. 3 p. 9 p. 12 p. 15 p. 25 p. 28 p. 35 p. 52 p. 56 p. 64 p. 66 p. 72 p.

Nadere informatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 43. Financiële situatie Samenvatting Circa tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, ruim een kwart komt net rond en kan moeilijk

Nadere informatie

Beroepsproduct 1. De invloed van sociale media op het leren van leerlingen

Beroepsproduct 1. De invloed van sociale media op het leren van leerlingen Beroepsproduct 1 De invloed van sociale media op het leren van leerlingen Gemaakt door : Tristan van Leeuwen Stageschool : Altena College Sleeuwijk Begeleider : Peggy Winkelaar HU begeleider : Martin van

Nadere informatie

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Communicatiemonitor 2012 Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, januari 2013 1 2 Samenvatting

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Nadere informatie

Ondernemersdagvergunning

Ondernemersdagvergunning Ondernemersdagvergunning Stadsdeel West In opdracht van: Stadsdeel West Projectnummer: 14179 Foto: Eerste Helmersstraat, fotograaf Edwin van Eis (2010) drs. Rogier van der Groep dr. Esther Jakobs Bezoekadres:

Nadere informatie

Mbo ers in geldzaken. Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten. Nibud, 2011

Mbo ers in geldzaken. Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten. Nibud, 2011 Mbo ers in geldzaken Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten Nibud, 2011 Mbo ers in geldzaken / 2 Mbo ers in geldzaken Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten Nibud,

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie

Studentenonderzoek 2015

Studentenonderzoek 2015 Anna van der Schors Studentenonderzoek 2015 Achtergrondstudie bij Handreiking Student & Financiën Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Nibud, juni 2015 Anna van der Schors Gea Schonewille

Nadere informatie

Van Aankoop tot Zending: Webwinkelen en mobiliteit

Van Aankoop tot Zending: Webwinkelen en mobiliteit Van Aankoop tot Zending: Webwinkelen en mobiliteit Sascha Hoogendoorn-Lanser Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid sascha.hoogendoorn@minienm.nl Nina Schaap Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid nina.schaap@minienm.nl

Nadere informatie

Oud worden ver van huis: tussen wal en schip?

Oud worden ver van huis: tussen wal en schip? Dienst Communicatie Wetenschapswinkel Oud worden ver van huis: tussen wal en schip? Een onderzoek naar de behoeften omtrent zorg, wonen en vrijetijdsbesteding van Turkse en Marokkaanse ouderen in Leerdam

Nadere informatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Onderzoeksrapport Maart 2009 Stichting Onderzoek, Horeca, Recreatie en Catering Amstelveen, 15 maart

Nadere informatie