Bijlage: Kraagregeling Vruchtenbuurt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage: Kraagregeling Vruchtenbuurt"

Transcriptie

1 Bijlage: Kraagregeling Vruchtenbuurt 1 In deze bijlage vindt u praktische informatie over het aanvragen van uw parkeervergunning. Inhoudsopgave Hoe werkt de regeling? bladzijde 1 Parkeervergunning voor bewoners bladzijde 1 Parkeervergunning voor bezoek van bewoners bladzijde 2 Parkeervergunning voor bedrijven en instellingen bladzijde 3 Parkeervergunning voor mantelzorgers bladzijde 4 Gebiedskaart bladzijde 5 Hoe werkt de kraagregeling? Per 1 oktober 2012 gaat in uw straat(deel) de tijdelijke kraagregeling gelden (zie pagina 5 voor het gebiedskaartje). De tijdelijke kraagregeling heeft als doel de extra parkeerdruk, welke veroorzaakt is door de invoering van betaald parkeren in de naastgelegen woongebieden, te verminderen. Dit betekent dat per 1 oktober in uw buurt dagelijks van tot uur betaald parkeren gaat gelden, met een maximale parkeerduur van 1 uur voor kopers van een parkeerkaartje uit de automaat. Tussen en kan er alleen worden geparkeerd tegen betaling. Betalen kan via de parkeerautomaat, met een parkeervergunning voor het gebied Vruchtenbuurt of met GSM-parkeren (hierbij kunt u per mobiele telefoon betalen, kijk voor meer informatie op Het parkeertarief wordt 1,70 euro per uur. Bewoners en bedrijven komen, volgens de daarvoor geldende voorwaarden, in aanmerking voor een parkeervergunning voor het gereduceerde tarief van slechts 12 euro per vergunningjaar. Bewoners kunnen ook een bezoekersvergunning aanvragen. Er vindt controle plaats door parkeercontroleurs. Auto's zonder vergunning of parkeerticket leesbaar achter de voorruit, lopen het risico op een boete (naheffing). Uiteraard dienen ook de normale verkeersvoorschriften (parkeerverboden, niet op trottoirs parkeren e.d.) in acht genomen te worden. Parkeervergunning voor bewoners Bewoners uit vergunninggebied Vruchtenbuurt kunnen één of meer bewonersparkeervergunningen aanvragen. Met een geldige bewonersparkeervergunning kan onbeperkt geparkeerd kan worden. Voorwaarden Voor een bewonersparkeervergunning gelden de volgende voorwaarden: - U staat in het bevolkingsregister (de Gemeentelijke Basisadministratie) ingeschreven als inwoner van het vergunninggebied Vruchtenbuurt, óf, - U staat nog niet ingeschreven, maar u gaat wel wonen in het vergunninggebied, dan moet u een huur- of koopcontract inleveren, en/of een kopie van afvalstoffenheffing waaruit uw zelfstandige huishouding blijkt, óf, - U bent kamerbewoner òf bewoont een zelfstandige wooneenheid, dan moet u een huurcontract inleveren en een kopie afvalstoffenheffing/verklaring verhuurder dat de afvalstoffenheffing in de huur is verwerkt, waaruit blijkt dat u een zelfstandige eenheid bewoont; - U bent eigenaar van het voertuig. U kunt geen parkeervergunning(en) aanvragen voor uw partner of inwonende kinderen. Uw partner of inwonende kinderen kunnen zelf een vergunning aanvragen; - Bent u geen kentekenhouder van het voertuig, dan kunt u alleen een vergunning aanvragen met een leasecontract op uw naam of een verklaring van uw werkgever waaruit blijkt dat u het voertuig waarvan het kenteken op naam van de werkgever staat, gebruikt voor het uitoefenen van uw werk. Het vergunningjaar in het gebied Vruchtenbuurt loopt van 1 oktober tot en met 30 september. Voor het aanvragen van een bewonersparkeervergunning betaalt u eenmalig leges van 12,25 euro per aanvraag. De bewonersparkeervergunning kost 12 euro per jaar.

2 2 De kosten van de aanvraag en verlenging van uw parkeervergunning(en) kunt u betalen per acceptgiro of automatische incasso. Betaalt u per acceptgiro, dan moet u de kosten van uw parkeervergunning in één keer betalen. Met een automatische incasso worden de kosten voor bovengenoemde 12 maanden in twee keer geïncasseerd. De eerste betaling wordt in september 2012 ingehouden en bedraagt het tarief voor zes maanden en de eenmalige leges. De tweede betaling bedraagt het tarief voor zes maanden en wordt in maart 2013 ingehouden. Mocht de automatische incasso niet lukken, dan is de parkeervergunning niet geldig voor de termijn waarvan de betaling niet is gelukt. Parkeren op eigen terrein Kunt u parkeren op eigen terrein? Hieronder wordt verstaan: een door u in gebruik zijnde parkeerplaats of garage in de buurt van uw woning of een parkeerplaats of garage die u kunt huren of kopen. Dan dient u daar gebruik van te maken. Voor de eerste auto komt u in dat geval niet in aanmerking voor een bewonersparkeervergunning. Zijn er meerdere auto s in uw huishouden, dan kan de kentekenhouder/ houder leaseovereenkomst voor de tweede of volgende auto wel een bewonersparkeervergunning aanvragen. Wij maken uitzonderingen op deze regel als: - U kunt aantonen dat de parkeerplaats op eigen terrein niet meer kan worden gebruikt; - Het trottoir voor de parkeerplaats op eigen terrein kan worden heringericht als openbare parkeerplaats. De oprit komt dan te vervallen. U kunt een verzoek tot ontheffing of herinrichting van de straat indienen bij: Gemeente Den Haag/ onderdeel Parkeren Antwoordnummer VE Den Haag. Parkeren met een gehandicaptenparkeerkaart Heeft u een gehandicaptenparkeerkaart bestuurders, dan wordt deze kaart gezien als bewonersparkeervergunning. Daarom kunt u voor de eerste auto géén bewonersparkeervergunning aanschaffen. Zijn er meerdere auto s in uw huishouden? Dan kunt u voor die auto( s) een aanvraag indienen voor een bewonersparkeervergunning. Heeft u een gehandicaptenparkeerkaart passagiers, dan komt u voor de eerste auto in uw huishouden wél in aanmerking voor een bewonersvergunning. U kunt de parkeervergunning aanvragen via internet: ga daarvoor naar en kies voor Parkeervergunning voor bewoners aanvragen. Heeft u geen internet, dan kunt u het aanvraagformulier telefonisch aanvragen via (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van tot uur). Parkeervergunning voor bezoek van bewoners Met de digitale bezoekersparkeervergunning met parkeerpas kunnen uw bezoekers parkeren zonder dat zij daarvoor hoeven te betalen bij de parkeerautomaat. Met een geldige bezoekersparkeervergunning kan onbeperkt geparkeerd kan worden. Deze bezoekersparkeervergunning geeft voor een vergunningjaar een parkeerduur van 115 uur. De bezoekersvergunning kost 12 euro. Deze vergunning moet u altijd in één keer vooruit betalen. Bij het aanschaffen van een bezoekersvergunning voor een gedeelte van het jaar worden de kosten en uren dus naar rato berekend. Mocht de automatische incasso niet lukken, dan is de parkeervergunning niet geldig voor de termijn waarvan de betaling niet is gelukt. U kunt meerdere bezoekersparkeerpassen aanschaffen om meerdere bezoekers tegelijk te laten parkeren. De urenlimiet staat echter vast. Dus ook met meerdere passen heeft u 115 uur per huishouden per

3 vergunningjaar. Niet gebruikte uren kunnen niet naar een volgend vergunningjaar worden meegenomen. U kunt geen extra uren bijkopen als de uren opgebruikt zijn voor het einde van het vergunningjaar. Bij de digitale bezoekersparkeervergunning ontvangt u een handleiding hoe deze vergunning werkt. Bij vermissing en voor extra passen betaalt u 3,59 euro per pas. De extra pas kunt u bestellen nádat u de bezoekerspas heeft ontvangen. U bestelt deze door 3,59 euro per pas over te maken op bankrekening t.n.v. Gemeente Den Haag - DSB Parkeren, onder vermelding van uw postcode en huisnummer en de reden vermissing of extra pas. U kunt de parkeervergunning aanvragen via internet: ga daarvoor naar en kies voor Parkeervergunning voor bezoekers aanvragen. Heeft u geen internet, dan kunt u het aanvraagformulier telefonisch aanvragen via (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van tot uur). Parkeervergunning voor bedrijven en instellingen Bedrijven in het vergunninggebied Vruchtenbuurt kunnen een bedrijfsvergunning aanvragen. De bedrijfsparkeervergunning is niet aan een kenteken gebonden. Met een geldige bedrijfsparkeervergunning kan onbeperkt geparkeerd kan worden. Voorwaarden Voor de bedrijfsparkeervergunning(en) geldt het volgende: - Uw bedrijf moet zijn gevestigd op een adres in vergunninggebied Vruchtenbuurt. U kunt dit aantonen met een kopie van uw inschrijving van de Kamer van Koophandel. - U kunt één vergunning per tien voltijd werknemers aanvragen. Wanneer uw bedrijf één tot veertien voltijd werknemers in dienst heeft, geeft dit recht op één parkeervergunning. Bij vijftien tot vierentwintig werknemers, heeft u recht op twee bedrijfsparkeervergunningen. Indien u meer dan een vergunning aanvraagt, dient u het aantal parttime en fulltime medewerkers in vaste dienst aan te tonen middels een accountantsverklaring of loonlijst van het vestigingsadres. Is uw bedrijf op het woonadres gevestigd, (woon-/bedrijfsruimte) dan is de eerste te verstrekken vergunning een bewonersparkeervergunning. Deze wordt dan in mindering gebracht op het aantal mogelijk te verstrekken bedrijfsparkeervergunningen. Zijn er meerdere bedrijven op hetzelfde adres gevestigd, dan worden deze als één bedrijf gezien. Op de website van de gemeente Den Haag (www.denhaag.nl) onder Parkeervergunning voor bedrijven staan de bewijsstukken (cq. voorwaarden) vermeld waarmee u kunt aantonen dat er sprake is van verschillende bedrijven. Let op! U komt niet altijd in aanmerking voor een bedrijfsparkeervergunning. Zijn er bij uw pand parkeerplaatsen op eigen terrein, dan moet u daar gebruik van maken. Het aantal te verstrekken bedrijfsparkeervergunningen wordt verminderd met het aantal parkeerplaatsen op eigen terrein. Het vergunningjaar in het gebied Vruchtenbuurt loopt van 1 oktober tot en met 30 september. De kosten van een bedrijfsparkeervergunning bedragen 12 euro per jaar. Voor het aanvragen van een bedrijfsparkeervergunning betaalt u eenmalig leges van 12,25 euro per aanvraag. U betaalt de vergunning altijd vooruit. De kosten van de aanvraag van uw parkeervergunning(en) kunt u betalen per acceptgiro of automatische incasso. Betaalt u per acceptgiro, dan moet u de kosten van uw parkeervergunning in één keer betalen. Met een automatische incasso worden de kosten voor 12 maanden in twee keer geïncasseerd. De eerste betaling wordt in september 2012 ingehouden en bedraagt het tarief voor 6 maanden en de eenmalige leges. De tweede betaling bedraagt het tarief voor 6 maanden en wordt in 3

4 maart 2013 ingehouden. Mocht de automatische incasso niet lukken, dan is de parkeervergunning niet geldig voor de termijn waarvan de betaling niet is gelukt. 4 U kunt het aanvraagformulier voor de bedrijfsparkeervergunning downloaden via internet: ga daarvoor naar en klik op Parkeervergunning voor bewoners aanvragen. Klik vervolgens onderaan deze pagina op de link Parkeervergunning voor bedrijven, op deze pagina vindt u het aanvraagformulier voor de bedrijfsparkeervergunning. Heeft u geen internet, dan kunt u het aanvraagformulier telefonisch aanvragen via (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van tot uur). Parkeervergunning voor mantelzorgers Bewoners in vergunninggebied Vruchtenbuurt die op medische gronden afhankelijk zijn van mantelzorg, kunnen in aanmerking komen voor de parkeervergunning mantelzorgers. Met deze parkeervergunning kan in het gehele vergunninggebied Vruchtenbuurt worden geparkeerd. Met een geldige mantelzorgparkeervergunning kan onbeperkt geparkeerd kan worden. Mantelzorg is niet-professionele, onbetaalde zorg door bijvoorbeeld familieleden. Per huishouden wordt per jaar 400 (zorg)parkeeruren aan bezoekersparkeeruren verstrekt. Voorwaarden: - U staat in het bevolkingsregister (de Gemeentelijke Basisadministratie) ingeschreven als inwoner van vergunninggebied Vruchtenbuurt; - Als u nog niet staat ingeschreven, maar wel in vergunninggebied Vruchtenbuurt gaat wonen, dan moet u een huur- of koopcontract inleveren; - een kopie van uw paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs - een kopie van een geldige CIZ-verklaring (Centrum Indicatiestelling Zorg) of van een geldige WMObeschikking. Daarin staat welke zorg u nodig heeft. De kosten van de mantelzorgparkeervergunning met parkeerpas bedragen 36 euro per jaar. Eénmalige leges bedragen 12,25 euro. De eerste pas is gratis. Bij vermissing en voor extra passen: 3,59 per pas. U betaalt de vergunning altijd vooruit. De kosten van de aanvraag van uw parkeervergunning(en) kunt u betalen per acceptgiro of automatische incasso. Betaalt u per acceptgiro, dan moet u de kosten van uw parkeervergunning in één keer betalen. Met een automatische incasso worden de kosten voor 12 maanden in twee keer geïncasseerd. De eerste betaling wordt in september 2012 ingehouden en bedraagt het tarief voor 6 maanden en de eenmalige leges. De tweede betaling bedraagt het tarief voor 6 maanden en wordt in maart 2013 ingehouden. Mocht de automatische incasso niet lukken, dan is de parkeervergunning niet geldig voor de termijn waarvan de betaling niet is gelukt. U kunt het aanvraagformulier voor de mantelzorgparkeervergunning downloaden via internet: ga daarvoor naar en klik op Parkeervergunning voor bewoners aanvragen. Klik vervolgens onderaan deze pagina op de link Parkeervergunning mantelzorgers, op deze pagina vindt u het aanvraagformulier voor de mantelzorgparkeervergunning. Vul het aanvraagformulier in en voeg de gevraagde stukken bij. Stuur het ingevulde aanvraagformulier en de documenten per post naar het adres op het aanvraagformulier. Heeft u geen internet, dan kunt u het aanvraagformulier telefonisch aanvragen via (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van tot uur).

5 Gebiedskaart De parkeervergunning is vanaf 1 oktober 2012 geldig tijdens de uren van betaald parkeren in de straten en straatdelen binnen het omlijnde gebied. Hieronder ziet u waar de parkeervergunning voor de Vruchtenbuurt per 1 oktober 2012 geldig is. 5

Betaald parkeren in Nieuwegein

Betaald parkeren in Nieuwegein Betaald parkeren in Nieuwegein Maakt parkeren makkelijker! Inhoud Parkeren in Nieuwegein 3 Parkeerrecht 4 Parkeren bewoners 5 Parkeren zakelijk 7 Parkeren bezoekers 10 Vergunning aanvragen, wijzigen, verlengen

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Motoren. Motorrijtuigenbelasting

Motoren. Motorrijtuigenbelasting Motoren Motorrijtuigenbelasting Zodra het kentekenbewijs van een motor op uw naam staat, moet u motorrijtuigenbelasting betalen. Ook als u niet met uw motor op de weg rijdt. In deze brochure leest u alles

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

Teruggaaf van bpm voor taxi s

Teruggaaf van bpm voor taxi s Belastingdienst Teruggaaf van bpm voor taxi s en personenauto s die voor openbaar vervoer worden gebruikt Gebruikt u een personenauto voor taxivervoer of openbaar vervoer? Dan kunt u de belasting van personenauto

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan?

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? uwv.nl werk.nl Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Wilt u meer informatie? Meer informatie vindt u op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Uw voertuig en het kenteken

Uw voertuig en het kenteken RDW Uw voertuig En het kenteken auto motorfiets bromfiets aanhangwagen met een maximum massa van meer dan 750 kg Uw voertuig en het kenteken auto motorfiets bromfiets aanhangwagen met een maximum massa

Nadere informatie

Uw voertuig en het kenteken. - auto - motorfiets - aanhangwagen met een toegestane maximum massa van meer dan 750 kg

Uw voertuig en het kenteken. - auto - motorfiets - aanhangwagen met een toegestane maximum massa van meer dan 750 kg Uw voertuig en het kenteken - auto - motorfiets - aanhangwagen met een toegestane maximum massa van meer dan 750 kg Juni 2004 1 Waarom deze folder? 3 2 Een voertuig kopen 5 2.1 Wat moet u doen bij het

Nadere informatie

Aanvraagformulier contractovername voor zakelijke klanten

Aanvraagformulier contractovername voor zakelijke klanten Referentienummer Ref. nr.: 1022639 Reden contractovername Wat is de reden van de contractovername? Bedrijf neemt producten/diensten over van privé persoon Huidige contractant Contactgegevens (Bedrijfs)naam

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR NIEUWE EUROVERGUNNINGHOUDERS

INFORMATIE VOOR NIEUWE EUROVERGUNNINGHOUDERS Deze brochure bevat informatie over: 1 van 6 1. Wat is een NIWO-codenummer? 2. Gebruik maken van mijnniwo 3. Bestellen van extra Eurovergunningbewijzen 4. De Eurovergunning en -bewijzen 5. Algemene gegevens

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning De Wet maatschappelijke ondersteuning () op Schouwen-Duiveland Iedereen doet mee! Woord vooraf De Wet maatschappelijke ondersteuning (). U heeft er ongetwijfeld al het nodige over gehoord en gelezen. Maar

Nadere informatie

Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd

Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd Lees eerst de toelichting op deze en de volgende pagina voordat u begint met invullen.

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

Aanvraag nieuw stelsel Studiefinanciering hoger onderwijs voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland

Aanvraag nieuw stelsel Studiefinanciering hoger onderwijs voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Aanvraag nieuw stelsel Studiefinanciering hoger onderwijs voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Dit formulier Gebruik dit formulier als je op Aruba, Curaçao, Sint Maarten

Nadere informatie

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf)

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download this application

Nadere informatie

Brabantse Waard over het toewijzen van urgentie

Brabantse Waard over het toewijzen van urgentie Brabantse Waard over het toewijzen van urgentie Inhoudsopgave 3 Wat is urgentie precies en hoe gaat Brabantse Waard hiermee om? 4 Aanvraag op medische gronden 5 Overzicht situaties waarvoor geen urgentie

Nadere informatie

Verblijf in Nederland

Verblijf in Nederland Verblijf in Nederland Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Mvv en verblijfsvergunning in het kort 3. Wie komt in aanmerking voor een mvv en een verblijfsvergunning? 4. Hoe vraagt u een mvv aan?

Nadere informatie

Hoe vraagt u gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation aan?

Hoe vraagt u gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation aan? Hoe vraagt u gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation aan? Inhoud Deze brochure 2 Rechtsbijstand of mediation 2 - Waar kunt u terecht met uw juridische probleem, vraag of conflict? 2 - Hoe helpt het

Nadere informatie

Openbare ruimte, Parkeren en Vervoer

Openbare ruimte, Parkeren en Vervoer Openbare ruimte, Parkeren en Vervoer Alle Amsterdamse stadsdelen hebben met het thema Openbare ruimte Parkeren en Vervoer te maken. Hierbij zijn met name de volgende centrale diensten betrokken: Dienst

Nadere informatie

Handleiding MyWheels Buurtmobiliteit

Handleiding MyWheels Buurtmobiliteit Handleiding MyWheels Buurtmobiliteit Inhoudsopgave 1. Buurtmobiliteit 2. Delen via MyWheels: hoe het werkt 3. Lid worden 4. Je dashboard 5. Huur een auto 6. Verhuur je auto 7. De MyWheels app 1. Buurtmobiliteit

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015 Eigen bijdrage Zorg thuis 0 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg thuis. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U ontvangt zorg of ondersteuning thuis zoals hulp bij het huishouden

Nadere informatie

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Inleiding Studeren kost geld. Met studiefinanciering is het mogelijk om de opleiding of studie van je keuze te volgen. Wil je studiefinanciering

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Aanvraagformulier Schuldhulpverlening

Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Gemeente OEGSTGEEST SOCIALE ZAKEN Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Aanvraagdatum : Aanvraagnummer : Consulent : Instructie: Lees vóór het aanvragen van schuldhulpverlening de bijlagen, waarin een

Nadere informatie

Inschrijven en woningtoewijzing

Inschrijven en woningtoewijzing Wilt u een woning huren bij Destion? In deze brochure kunt u lezen hoe dat werkt en wat u kunt doen om in aanmerking te komen voor een huurwoning van onze woningcorporatie. Inschrijven U komt voor een

Nadere informatie

Btw bij verkoop van goederen aan het buitenland

Btw bij verkoop van goederen aan het buitenland 12345 Btw bij verkoop van goederen aan het buitenland Verkoopt u als ondernemer goederen aan klanten in het buitenland? Dan heeft dat gevolgen voor de btw. Welke gevolgen dat zijn, hangt af van het land

Nadere informatie

Voorwaarden. Hypotheek. Uw rechten en plichten, van offerte tot en met aflossing nummer 15/001. Hypotheek. fbto.nl

Voorwaarden. Hypotheek. Uw rechten en plichten, van offerte tot en met aflossing nummer 15/001. Hypotheek. fbto.nl Voorwaarden Hypotheek Uw rechten en plichten, van offerte tot en met aflossing nummer 15/001 > Hypotheek fbto.nl Voorwaarden FBTO Hypotheek Inhoud Inhoud Wie zijn wij? 7 Uitleg van woorden 8 Algemeen 10

Nadere informatie