Betaald parkeren in woonwijken. Betaald parkeren in combinatie met een parkeervergunning voor bewoners en bedrijven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Betaald parkeren in woonwijken. Betaald parkeren in combinatie met een parkeervergunning voor bewoners en bedrijven"

Transcriptie

1 Betaald parkeren in woonwijken Betaald parkeren in combinatie met een parkeervergunning voor bewoners en bedrijven januari 2015

2 In woonwijken dichtbij het centrum, winkelcentra of P andere verkeers aantrekkende voorzieningen, is vaak sprake van parkeeroverlast. Mensen die in het centrum werken of winkelen en in de woonstraten lang parkeren, veroorzaken meestal deze parkeeroverlast. De parkeer druk ontstaat vooral rond de tijden dat de bewoners thuis zijn en de winkels of kantoren in de omgeving open zijn. Betaald parkeren kan dan een oplossing zijn. Het initiatief hiervoor komt van de buurt zelf. Als de bewoners in een straat akkoord gaan, voert de gemeente betaald parkeren in, met de mogelijkheid voor een parkeervergunning voor bewoners en ondernemers in die straat. 2

3 De parkeerregeling De regeling houdt in dat de gemeente in uw straat betaald parkeren met parkeer automaten invoert. Iedereen, behalve vergunninghouders, betaalt bij de parkeerautomaat om in de straat te parkeren. Bewoners en ondernemers in de straat komen in aanmerking voor een parkeer vergunning, zodat u niet meer bij de parkeerautomaat hoeft te betalen. Onder welke voorwaarden leest u hieronder. U betaalt een bedrag per maand voor deze parkeervergunning. Bezoek van bewoners parkeert, met een bezoekerspas, goedkoper. Hoe de bezoekerspas werkt, leest u ook in deze folder. De betaaltijden binnen de ring van Eindhoven Indien betaald parkeren wordt ingevoerd gaan de volgende betaaltijden gelden: maandag tot en met zondag van 9:00 tot 21:00 uur. Buiten deze tijden is het parkeren voor iedereen gratis. 3

4 Wat is het tarief op straat? Voor de woongebieden hanteren we in principe e 1,20 per uur (prijspeil 1 januari 2015). Daarnaast geldt er in het gebied binnen de ring een mobiliteitstoeslag van e 0,20 per parkeertransactie. Uw bezoek kan met de bezoekerspas voor e 0,10 een half uur parkeren. Hier is een limiet aan verbonden van maximaal 200 uur per kwartaal per pas. De raad stelt elk jaar de hoogte van de parkeertarieven vast en deze kunnen dus jaarlijks wijzigen. De definitieve tarieven van uw straat worden bekend gemaakt op een informatieavond. De parkeervergunning De vergunning verstrekken we op het kenteken van een voertuig. Met deze parkeervergunning mag u in het gebied parkeren, zonder bij de betaalautomaat een parkeerticket te kopen. Door het scannen van de kentekens in het gebied zien we of het voertuig een parkeerrecht heeft. U hoeft dus geen vergunningspas achter de voorruit te plaatsen. Wilt u de parkeervergunning voor een ander voertuig? Geeft u dan een kentekenwijziging door, zo voorkomt u een boete. De parkeer vergunning is alleen voor het gebied waarvoor het is aangevraagd en afgegeven. De vergunning is geldig voor het lopende kalenderjaar. U krijgt hiervoor één factuur, die u voor het gehele jaar vooruit betaalt. De straat blijft beschikbaar voor anderen om te parkeren, alleen door het betaald parkeren is dit onaantrekkelijker. Wat zijn de tarieven van de vergunningen? We hanteren de volgende tarieven (prijspeil 2015): bewonerstarief voor de eerste vergunning: e 3,70 per maand (incl.btw) bewonerstarief voor de tweede vergunning: e 7,40 per maand (incl. BTW) bedrijfsvergunning: e 25,00 per maand (excl. BTW) bezoekerspas: éénmalig e 25,00 borg Hoe betaalt u de parkeervergunning? U betaalt de parkeervergunning en bezoekerspas als volgt: Factuur/acceptgiro: bij de aanvraag en jaarlijkse verlenging van de vergunning ontvangt u een factuur met een acceptgiro. Uw parkeervergunning is na betaling weer geldig. U ontvangt hiervoor jaarlijks een brief. Pinbetaling: heeft u een bezoekerspas aangevraagd? Dan betaalt u bij het ophalen eenmalig borg per pin. (aan de balie van het inwonersplein op het stadskantoor, Stadhuisplein 10.) 4

5 Wanneer eindigt de parkeervergunning? De parkeervergunning eindigt: Door opzegging van de vergunninghouder, dit kan op ieder moment; Als een of meer van de omstandigheden wijzigen die relevant waren voor het verlenen van de vergunning (bijvoorbeeld door verhuizing); Als de vergunninghouder handelt in strijd met de aan de vergunning verbonden voorschriften; Als blijkt dat bij de aanvraag van de vergunning onjuiste gegevens zijn verstrekt; Als het betaald parkeren in het betreffende gebied vervalt; Om redenen van openbaar belang. Het teveel betaald bedrag over de niet gebruikte volle maanden krijgt men terug. Parkeersituatie zonder betaald parkeren: geen plekje meer te vinden. 5

6 Wie komt in aanmerking voor een bewonersvergunning? Bewoners in het gebied komen in aanmerking voor een bewoners-vergunning. Bij de toe wijzing gelden de volgende voorwaarden: Ieder woonadres geregistreerd in Basisregistratie Adressen en Gebouwen (verder: BAG) heeft recht op maximaal twee vergunningen (een eerste en tweede bewonersvergunning), dus voor twee voertuigen; We houden rekening met parkeren op eigen terrein. Indien het adres beschikt over een eigen parkeervoorziening, zijn we van mening dat deze gebruikt moet worden. Een aanvraag kan dan alleen voor een tweede bewonersvergunning. In sommige gevallen moeten dan twee kentekenbewijzen getoond worden; Aanvrager staat bij de gemeente ingeschreven op het woonadres; Het voertuig heeft een geldig kenteken en staat op naam van de aanvrager bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer; of aanvrager toont aan via een leasemaatschappij /-verklaring van de werkgever dat aanvrager de hoofdbestuurder is van de auto; Er is een limiet aan het aantal tweede bewonersvergunningen (voor bewoners en bedrijven) dat we uitgeven in het gebied. Dit bepalen we op het aantal beschikbare openbare parkeerplaatsen; Als de vraag naar vergunningen groter is dan de beschikbaarheid, werken we met een wachtlijst. We gebruiken daarbij een voorrangslijst. 6

7 Welke voorrang geven we bij het verlenen van de vergunningen? Bij een wachtlijst hanteren we de volgende voorrangslijst: 1 eerste bewonersvergunning (altijd verstrekt) 2 eerste bedrijfsvergunning (altijd verstrekt) 3 tweede bewonersvergunning 4 tweede bedrijfsvergunning 5 derde bedrijfsvergunning 6 en volgende bedrijfsvergunningen. Als bij een wachtlijst iemand door verhuizing een eerste bewonersvergunning aanvraagt, dan kijken we of er al een vergunning in een lagere categorie is verleend. Deze lagere categorie vergunning trekken we dan in en verlenen we aan de aanvrager met hogere voorrang. Wie komt in aanmerking voor een bedrijfsvergunning? Ieder zelfstandig bedrijf of zelfstandige instelling, gevestigd in het gebied, heeft recht op een bedrijfsvergunning. De volgende voorwaarden gelden: Het maximum aantal bedrijfsvergunningen dat een bedrijf of instelling kan aanvragen is gelijk aan 1/10 x het aantal werknemers (fte) dat werkt op de betreffende locatie; Er is een grens aan het aantal tweede vergunningen (bewoners en bedrijven) dat we uitgeven in het gebied. Dit bepalen we op het aantal beschikbare openbare parkeerplaatsen; Als het adres eigen parkeervoorzieningen heeft, trekken we deze af van het aantal aan te vragen vergunningen. 7

8 Wat verstaan we onder eigen parkeervoorziening? Onder een eigen parkeervoorziening verstaan we: Een oprit op eigen terrein met een minimale lengte van 5,5 meter en breedte van 2,5 meter; Een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken op de openbare weg; Een parkeerplaats in een parkeervoorziening die is gebouwd (mede) voor de woning (ook als aanvrager hier om financiële redenen vanaf ziet); Een verleende bedrijfsvergunning of bewonersvergunning op het betreffende adres Wie komt in aanmerking voor een bezoekerspas? Elk woonadres (geregistreerd in BAG) in een gebied met betaald parkeren buiten het centrum, komt in aanmerking voor een bezoekerspas per adres. Ongeacht of men in het bezit is van een auto en/of vergunning. Voorwaarde is wel dat de bewoner ingeschreven staat op het adres. Uitzondering zijn enkele winkelgebieden/ straten. Een bedrijf komt niet in aanmerking voor een bezoekerspas. Hoe werkt een bezoekerspas? Om bezoekers van bewoners de kans te geven goedkoper te parkeren, verlenen we bezoekers passen. De pas heeft een chip, zoals op een chipknip. Het is de bedoeling dat u hier een bedrag op zet. Dit kan via de parkeerautomaat. De pas heeft dan een saldo, welke gebruikt kan worden voor het parkeren van uw bezoek. Als u bezoekers ontvangt geeft u hen de pas, welke ze in de parkeerautomaat moeten stoppen. De automaat gaat dan 0,10 cent per half uur vragen. Uw bezoek geeft bij de automaat aan hoe lang ze willen staan en ze krijgen een parkeerticket. Deze moeten ze achter de voorruit plaatsen. Het bedrag voor de gekozen parkeer tijd wordt afgetrokken van het saldo op de pas. De volgende bezoekers kunnen hetzelfde doen, totdat het saldo op de pas op is. Hiermee kunnen verschillende bezoekers tegelijk gebruik maken van het gereduceerde tarief. Om misbruik te voorkomen wordt er een limiet gezet op het kunnen opladen van de pas. Deze staat op e 40,00 per kwartaal. Met een bezoekerstarief van e 0,20 per uur is dit dus 200 uur per kwartaal. Indien de e 40,00 op de pas opgebruikt is betaalt het bezoek het reguliere tarief. Het volgende kwartaal kunt u weer e 40,00 op de pas zetten. In geval van verlies of diefstal krijgt u tegen betaling van opnieuw e 25,00 borg een nieuwe bezoekerspas. De gemeente Eindhoven blokkeert de oude pas. 8

9 Procedure voor betaald parkeren Het invoeren van betaald parkeren is een collegebesluit. Voordat wij overgaan tot betaald parkeren, is hiervoor draagvlak in de straat nodig. Om dit te onderzoeken, hanteren we de volgende stappen. De gemeente heeft altijd het recht om van deze stappen af te wijken. Stap 4: Besluitvorming college Afhankelijk van de uitslag van de enquête, neemt het college een besluit om betaald parkeren in te voeren. Omdat dit een besluit is van algemene strekking, is hier geen bezwaar op mogelijk. Vandaar de uitgebreide draagvlakmeting. Stap 1: Handtekeningenlijst in de straat De bewoners in de straat geven met een handtekeningenactie aan dat er draagvlak is voor betaald parkeren. Van belang is dat alle adressen in de straat zijn benaderd. Duidelijk wordt wie voor en wie tegen de regeling is. Stap 2: Informatieavond Op uitnodiging van de bewoners organiseert de gemeente een informatieavond over de parkeerregeling en de gevolgen. Stap 3: Enquête Na de informatieavond houdt de gemeente nog een enquête, waarin alle adressen in de straat gevraagd worden voor of tegen de regeling te zijn. 9

10 Wat houdt de enquête in? Elk bij de gemeente bekend adres (conform registratie BAG), sturen wij een enquête toe. Deze enquête beschrijft het gebied waar eventueel betaald parkeren aan de orde is en de adressen waar de enquête naartoe is gestuurd. Het doel van de enquête is om te achterhalen of bewoners en ondernemers in de straat voor of tegen de regeling zijn. Dit is dan ook de vraag die gesteld wordt. De uitslag van de enquête is geldig als 50% of meer van de toegestuurde enquêtes terug komt. Indien van deze respons een meerderheid (>50%) voorstander is wordt het college gevraagd betaald parkeren met bewoners- en bedrijfsvergunningen in te voeren. Waarom een enquête na de informatieavond? Uit eerder doorlopen procedures blijkt dat na de informatieavond specifieke informatie voor de straat bekend wordt, wat de mening kan beïnvloeden. Denk hierbij aan de hoeveelheid parkeerplaatsen in relatie tot de hoeveelheid vergunningen/woningen in de straat. Om zeker te zijn dat de bewoners en ondernemers in de straat op basis van juiste informatie een mening vormen, versturen we na de informatieavond ook nog een enquête. Parkeersituatie na invoering van een belanghebbendenregeliing 10

11 Hulpverlenersvergunningen Professionele zorg- of hulpverlenersinstellingen kunnen een vergunning aanvragen voor de zorg bij adressen in een betaald parkeren gebied. Aanvragen voor een dergelijke vergunning beoordelen we per geval. Gehandicaptenparkeerkaarten In de gemeente Eindhoven zijn houders van een gehandicaptenparkeerkaart met ingang van 1 augustus 2009 vrijgesteld voor het betalen van parkeergelden voor zowel gehandicaptenparkeerplaatsen als overige openbare parkeerplekken. In particuliere parkeergarages en op particuliere parkeer terreinen geldt dit niet. (Dit zijn garages en terreinen die geen eigendom zijn van de gemeente Eindhoven). Hier moet wel gewoon parkeergeld betaald worden. Controle en handhaving Voor het slagen van betaald parkeren is een intensieve controle van groot belang. Deze controle en handhaving doen onze parkeercontroleurs en de politie. De eerste dagen na invoering van de regeling geven we alleen waarschuwingen Daarna gaan de politie en de controleurs over tot bekeuren. Wilt u na het lezen van deze folder meer weten of heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met de gemeente via het telefoonnummer Januari

12

13 Beleidsregels: Procedure invoering betaald parkeren januari 2015 Beleidskader In het beleidskader Eindhoven op weg is opgenomen dat het gebied van betaald parkeren wordt uitgebreid. Invoering vindt pas plaats als uit een enquêteprocedure blijkt dat er voldoende draagvlak is voor betaald parkeren. Voorwaarden start procedure De procedure voor invoering betaald parkeren wordt opgestart als aan de volgende voorwaarde is voldaan: b Er bestaat binnen een aaneengesloten gebied draagvlak voor de invoering van betaald parkeren. Dit b b draagvlak is aangetoond middels een handtekeningenlijst door de bewoners / ondernemers van het betreffende gebied. Uit deze handtekeningenlijst moet blijken dat een meerderheid voor invoering van betaald parkeren is. Indien bewoners al een parkeervergunning hebben aangevraagd, waardoor ze in straten of gebieden mogen parkeren buiten hun eigen straat, dan nemen we deze aanvraag mee in deze draagvlakbepaling. Indien een herinrichting van een weg plaatsvindt kan de procedure worden opgestart zonder handtekeningenlijst van bewoners Informatieavond vooraf Nadat middels een handtekeninglijst is aangetoond dat er in beginsel draagvlak is voor de invoering van betaald parkeren, wordt de buurt uitgenodigd voor een door de gemeente georganiseerde informatieavond. Tijdens deze avond wordt uitgelegd wat betaald parkeren inhoud en welke regeling er geldt voor bewoners en ondernemers. Voor de informatieavond worden binnen het onderzoeksgebied gelegen adressen uitgenodigd. Tevens worden een aantal omliggende straten uitgenodigd om hen te informeren over het initiatief en aan te geven dat zij ook een handtekeningenlijst kunnen aanleveren zodat zij nog mee kunnen liften in de procedure. Bepalen onderzoeksgebied Het onderzoeksgebied wordt vastgesteld door de gemeente Eindhoven. Bij het bepalen van het onderzoeksgebied wordt rekening gehouden met de volgende aspecten: Herkomst van signalen / verzoeken van bewoners Parkeerdruk Fysieke en natuurlijke grenzen Buurtspecifieke kenmerken Rijrichting verkeer Hierdoor kan het onderzoeksgebied groter zijn dan het gebied waar het draagvlak in eerste instantie middels een handtekeninglijst is aangetoond. Ook is het mogelijk dat gekozen wordt voor deelgebieden binnen een onderzoeksgebied. Dit wordt van tevoren gemeld. Uitvoering enquête Na de informatieavond wordt door de gemeente Eindhoven een enquête uitgezet in het onderzoeksgebied. De enquête omvat een korte vragenlijst en gaat vergezeld van informatie over betaald parkeren, een kaartje met daarop aangegeven het onderzoeksgebied en een antwoordnummer of mailadres. Per adres (conform het vigerende bestand Basisregistratie Adressen en Gebouwen, BAG) wordt één enquête bezorgd. Indien in het gebied wisselwoningen of leegstand bekend is, dan worden deze adressen niet meegenomen in het totaal aantal aangeschreven adressen. Appartementencomplexen (vanaf 6 woningen per complex) met een eigen parkeervoorziening (inpandig danwel privé parkeerterrein) en verzorgingstehuizen worden niet meegenomen in het onderzoeksgebied van de enquête, aangezien zij geacht worden op eigen terrein te parkeren en teveel invloed uit kunnen oefenen op de uitslag van de enquête. Beleidsregel: Procedure invoering betaald parkeren januari

14 In de enquête wordt de vraag gesteld of men voor of tegen invoering is van betaald parkeren. Indien van toepassing kan de enquête worden aangevuld met voor het gebied relevante vragen, dit ter beoordeling van de gemeente Eindhoven. Binnen een periode van 12 maanden wordt in eenzelfde buurt niet twee keer een enquête uitgevoerd. De datum van afronding van een enquête is gelijk aan de op het enquêteformulier opgenomen uiterste terugstuurdatum van de enquête. Uitslag enquête De uitslag van de enquête is geldig bij een respons van 50% of meer. Daarbij hanteert de gemeente een deadline voor het inleveren van de enquêtes. Indien een bewoner of ondernemer op een adres in het onderzoeksgebied al een parkeervergunning heeft dan wordt dit adres als voorstander van de regeling betaald parkeren in woonwijken gezien. Betaald parkeren wordt, afhankelijk van de uitslag van de enquête, in zijn geheel (1), in een deelgebied (2) of niet (3) ingevoerd. Voorwaarde is dat er in het gebied waar betaald parkeren wordt ingevoerd een 50% of meer van de respondenten voorstander is. De eerder aangeschreven adressen in het onderzoeksgebied ontvangen een brief waarin de uitslag en een korte toelichting is weergegeven waarom wel / niet betaald parkeren in (een deel van) het onderzoeksgebied wordt ingevoerd. De brief bevat tevens informatie over de vervolgstappen van de daadwerkelijke invoering van betaald parkeren. Collegebesluit Het college dient een nieuw aanwijzingsbesluit en uitwerkingsbesluit te nemen als het resultaat van de enquête positief is voor het invoeren van de regeling betaald parkeren in woonwijken. In dit besluit worden de straten genoemd waar het betaald parkeren wordt uitgebreid en wie in aanmerking kan komen voor een parkeervergunning. Indien de respons tussen 40% en 50% ligt en / of het aantal voorstanders tussen 40 % en 50 % ligt kan het college beargumenteerd besluiten toch in te stemmen met het invoeren van betaald parkeren. Bepalen tarief Afhankelijk van de ligging van het gebied wordt het tarief vastgesteld. Dit tarief wordt tijdens de informatieavond en bij de realisatie vermeld. Belanghebbenden hebben geen invloed op het tarief. Bepalen betaaltijden Afhankelijk van de ligging van het gebied worden de betaaltijden vastgesteld. Deze tijden worden tijdens de informatieavond en bij de realisatie vermeld. Algemene uitzonderingsregel De gemeente Eindhoven handelt in overeenstemming met deze procedure, tenzij specifieke omstandigheden zich voordoen om beargumenteerd hiervan af te wijken. Inwerkingtreding Deze procedure treedt in werking met ingang van de dag volgend op haar bekendmaking. De beleidsregels van november 2011 worden hiermee ingetrokken. Beleidsregel: Procedure invoering betaald parkeren januari

Betaald parkeren in woonwijken. Betaald parkeren in combinatie met een parkeervergunning voor bewoners en bedrijven

Betaald parkeren in woonwijken. Betaald parkeren in combinatie met een parkeervergunning voor bewoners en bedrijven Betaald parkeren in woonwijken Betaald parkeren in combinatie met een parkeervergunning voor bewoners en bedrijven augustus 2014 In woonwijken dichtbij het centrum, winkelcentra of P andere verkeers aantrekkende

Nadere informatie

Kraagregeling: informatieavond en aanvragen vergunning

Kraagregeling: informatieavond en aanvragen vergunning Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer Parkeren Retouradres: Postbus 12 651, 2500 DP Den Haag Uw brief van Aan bewoners, bedrijven en instelling in Heesterbuurt-Noord Uw kenmerk Ons kenmerk SB2009.15090

Nadere informatie

Bijlage: Kraagregeling Vruchtenbuurt

Bijlage: Kraagregeling Vruchtenbuurt Bijlage: Kraagregeling Vruchtenbuurt 1 In deze bijlage vindt u praktische informatie over het aanvragen van uw parkeervergunning. Inhoudsopgave Hoe werkt de regeling? bladzijde 1 Parkeervergunning voor

Nadere informatie

Spelregels invoering betaald parkeren. Gemeente Nijmegen

Spelregels invoering betaald parkeren. Gemeente Nijmegen Spelregels invoering betaald parkeren Gemeente Nijmegen Afdeling Mobiliteit Juni 2012 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 1 2 Doel en doelgroep invoering betaald parkeren... 2 2.1 Doel... 2 2.2 Doelgroep...

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit parkeerverordening

Uitvoeringsbesluit parkeerverordening Het college van burgemeester en wethouders van Gouda; gelezen het voorstel van 23 februari 2017, dossiernummer 988; gelet op artikel 3 en 4 van de Parkeerverordening; besluiten tot vaststelling van: Uitvoeringsbesluit

Nadere informatie

besluit van burgemeester en wethouders

besluit van burgemeester en wethouders besluit van burgemeester en wethouders div-nummer onderwerp 850636 Uitvoeringsbesluit parkeerverordening 2012 burgemeester en wethouders van gouda Gelezen het advies van 10 december 2013 Gelet op artikel

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr

GEMEENTEBLAD. Nr GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Gouda. Nr. 130389 31 december 2015 Uitvoeringsbesluit parkeerverordening 2012 Burgemeester en wethouders van Gouda; gelezen het voorstel van 5 november 2015;

Nadere informatie

Beleidsregels Parkeervergunningen Tilburg 2017

Beleidsregels Parkeervergunningen Tilburg 2017 Beleidsregels Parkeervergunningen Tilburg 2017 Gemeente Tilburg Vastgesteld College van B&W 30 mei 2017 Auteurs: Datum: mei 2017 John Swaans / Rogier Kuypers (Ruimte) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen

Nadere informatie

Beleidsregels ontheffingsverlening parkeerschijfzone kernwinkelgebied Raalte

Beleidsregels ontheffingsverlening parkeerschijfzone kernwinkelgebied Raalte Beleidsregels ontheffingsverlening parkeerschijfzone kernwinkelgebied Raalte Aanleiding In de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) zijn regels opgenomen inzake het vaststellen van beleidsregels. In

Nadere informatie

Jaarvergunningen parkeren voor bewoners

Jaarvergunningen parkeren voor bewoners Straatparkeren AMERSFOORT VERGUNNING AMERSFOORT BEWONER Jaarvergunningen parkeren voor bewoners Bewonerspas Bezoekerspas Dalurenbezoekerspas Maakt parkeren makkelijker! 2 Straatparkeren Jaarvergunningen

Nadere informatie

BELEIDSREGELS ONTHEFFINGEN PARKEERSCHIJFZONE DEDEMSVAART CENTRUM

BELEIDSREGELS ONTHEFFINGEN PARKEERSCHIJFZONE DEDEMSVAART CENTRUM BELEIDSREGELS ONTHEFFINGEN PARKEERSCHIJFZONE DEDEMSVAART CENTRUM Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg; gelet op het bepaalde in artikel 1.3, vierde lid, en titel 4.8 van de Algemene wet

Nadere informatie

Beleidsregels ontheffingen parkeerschijfzones Centrum Sectie 1 en Breukelen zuid Sectie 2

Beleidsregels ontheffingen parkeerschijfzones Centrum Sectie 1 en Breukelen zuid Sectie 2 Beleidsregels ontheffingen parkeerschijfzones Centrum Sectie 1 en Breukelen zuid Sectie 2 Burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel; Gelet op het bepaalde in artikel 1.3, vierde lid van de Algemene

Nadere informatie

Informatiebrief bedrijven

Informatiebrief bedrijven ARCHIEFEXEMPLAAR Informatiebrief bedrijven Aan de bedrijven in het centrum van Zandvoort informatiebrief parkeervergunningen voor bedrijven (OB/CT/2011/07/000628/ Z2010-001655) Geachte heer/mevrouw, Per

Nadere informatie

Uitvoeringsregels Parkeerbeleid 2013-2020. Tot stand gekomen in combinatie met het Parkeerbeleid 2013-2020

Uitvoeringsregels Parkeerbeleid 2013-2020. Tot stand gekomen in combinatie met het Parkeerbeleid 2013-2020 Uitvoeringsregels Parkeerbeleid 2013-2020 Tot stand gekomen in combinatie met het Parkeerbeleid 2013-2020 Vastgesteld door B&W in december 2013 INHOUDSOPGAVE Het parkeerbeleid 2013-2020 is 26 september

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vaals,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vaals, Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vaals, Overwegende dat er behoefte bestaat aan een uniform beleid m.b.t. het uitgeven van parkeervergunningen; gelet op art. 4:81 Algemene wet

Nadere informatie

Onderwerp Betaald parkeren Heesterbuurt en Vruchtenbuurt

Onderwerp Betaald parkeren Heesterbuurt en Vruchtenbuurt Wethouder van Verkeer, Binckhorst en Vlietzone P.W.M. Smit Gemeente Den Haag De voorzitter van de Commissie Leefomgeving Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk DSB/2012.88 RIS 247391 Doorkiesnummer 070-353

Nadere informatie

Toelichting Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5

Toelichting Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Toelichting Artikel 2 Vergunningen voor het parkeren op parkeerapparatuur- en/of belanghebbendenplaatsen worden uitgegeven op basis van de Parkeerverordening. Het aanwijzen van de plaatsen waar met een

Nadere informatie

Gemeente Almere. Besluit. De raad van de gemeente Almere, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders: B E S L U I T: Pagina 1

Gemeente Almere. Besluit. De raad van de gemeente Almere, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders: B E S L U I T: Pagina 1 Besluit Nummer Datum De raad van de gemeente Almere, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders: B E S L U I T: 1 gelet op artikel 225 van de Gemeentewet; vast te stellen de: VERORDENING op de

Nadere informatie

Beleidsregels toewijzen individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Wijk bij Duurstede 2013

Beleidsregels toewijzen individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Wijk bij Duurstede 2013 Beleidsregels toewijzen individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Wijk bij Duurstede 2013 Vastgesteld d.d.: 26 maart 2013 In werking: d.d. : 11 april 2013 Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaatsen

Nadere informatie

Parkeren. met een vergunning. Goes is.

Parkeren. met een vergunning. Goes is. Parkeren met een vergunning Goes is www.goes.nl 2 Eenvoudig en snel: zelf uw parkeervergunning aanvragen, wijzigen of opzeggen via het digitaal parkeerloket. Via www.goes.nl/parkeren vraagt u, als u in

Nadere informatie

Verleningsvoorschriften 2013

Verleningsvoorschriften 2013 Verleningsvoorschriften Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling Verleningsvoorschriften Citeertitel Verleningsvoorschriften Besloten

Nadere informatie

in ii i in ui IIIIII mi n ALG

in ii i in ui IIIIII mi n ALG Burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum; in ii i in ui IIIIII mi n ALG1500363 gelet op artikel 149 van de Wegenverkeerswet 1994 (WWV) en artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van gemeente Wageningen;

Burgemeester en wethouders van gemeente Wageningen; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Wageningen Nr. 105682 22 juni 2017 Burgemeester en wethouders van gemeente Wageningen; HOOFDSTUK 1BEWONERSPARKEERVERGUNNING (parkeerverordening artikel 3,

Nadere informatie

Besluit abonnementen parkeergarages

Besluit abonnementen parkeergarages Besluit abonnementen parkeergarages Kazerneplein en Kweeklust Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gorinchem, B E S L U I T: I. Vast te stellen de navolgende regels voor de selectie

Nadere informatie

AFDELING I DEFINITIES EN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

AFDELING I DEFINITIES EN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN De raad van de gemeente Noordwijk; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van ; gelet op de artikelen 149 en 225 van de Gemeentewet en artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994;

Nadere informatie

Raadsvoorstel 78L. Gemeenteraad. Vergadering 3 november 2016 verbeterd exemplaar. Onderwerp : Verordening Parkeerbelastingen Helmond 2017

Raadsvoorstel 78L. Gemeenteraad. Vergadering 3 november 2016 verbeterd exemplaar. Onderwerp : Verordening Parkeerbelastingen Helmond 2017 Raadsvoorstel 78L Vergadering 3 november 2016 verbeterd exemplaar Gemeenteraad Onderwerp : Verordening Parkeerbelastingen Helmond 2017 B&W vergadering : 11 oktober 2016 Dienst / afdeling : FIN.BEL Aan

Nadere informatie

Collegebesluit. Onderwerp: Maatregelen Moderniseren Parkeren BBV nr: 2016/214277

Collegebesluit. Onderwerp: Maatregelen Moderniseren Parkeren BBV nr: 2016/214277 Collegebesluit Onderwerp: Maatregelen Moderniseren Parkeren BBV nr: 2016/214277 1. Inleiding Parkeren raakt iedereen in de stad. Naast het gegeven dat een auto bijdraagt aan een gevoel van vrijheid, speelt

Nadere informatie

Nadere regels parkeervergunningen Gorinchem

Nadere regels parkeervergunningen Gorinchem Nadere regels parkeervergunningen Gorinchem Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gorinchem, gelet op artikel 7 van de Parkeerverordening gemeente Gorinchem 2015, B E S L U I T: I.

Nadere informatie

Beleidsregels voor en ten behoeve van parkeren in de blauwe zones Hengelo 2016

Beleidsregels voor en ten behoeve van parkeren in de blauwe zones Hengelo 2016 Beleidsregels voor en ten behoeve van parkeren in de blauwe zones Hengelo 2016 Het college van burgemeester en wethouders van Hengelo; gelet op het bepaalde in artikel 1.3, vierde lid van de Algemene wet

Nadere informatie

Veel gestelde vragen parkeerenquête Randwijck

Veel gestelde vragen parkeerenquête Randwijck Veel gestelde vragen parkeerenquête Randwijck Enquête en beleid Waarom wordt er nu alweer een enquête in Randwijck uitgezet? De gemeenteraad heeft op 3 februari 2016 de motie Onderzoek naar uitbreiding

Nadere informatie

Het tarief van de naheffingsaanslag parkeerbelastingen is conform bestendige gedragslijn verhoogd naar het wettelijk vastgestelde maximum van 51,--.

Het tarief van de naheffingsaanslag parkeerbelastingen is conform bestendige gedragslijn verhoogd naar het wettelijk vastgestelde maximum van 51,--. Raadsvoorstel 116 Vergadering 5 november 2009 Gemeenteraad Onderwerp : Verordening Parkeerbelastingen Helmond 2010 B&W vergadering : 8 september 2009 Dienst / afdeling : MO/BV Aan de gemeenteraad, In 2008

Nadere informatie

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt B A S I S V O O R B E L E I D Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Erik van der Werff Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Verordening parkeerbelastingen Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2016 (Verordening parkeerbelastingen 2016)

Verordening parkeerbelastingen Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2016 (Verordening parkeerbelastingen 2016) Verordening parkeerbelastingen 2016 De raad van de gemeente Veghel; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 november 2015; gelet op artikel 225 van de Gemeentewet; besluit: vast te stellen

Nadere informatie

Jaarvergunningen parkeren voor bedrijven

Jaarvergunningen parkeren voor bedrijven Straatparkeren AMERSFOORT VERGUNNING AMERSFOORT BEDRIJVEN Jaarvergunningen parkeren voor bedrijven Maakt parkeren makkelijker! 2 Straatparkeren Jaarvergunningen parkeren voor bedrijven Inhoud Inleiding

Nadere informatie

Infopakket Parkeerregulering Centrumgebied

Infopakket Parkeerregulering Centrumgebied Infopakket Parkeerregulering Centrumgebied (10.005704) Omvang blauwe zone en vorm ontheffingensysteem Omvang blauwe zone De blauwe zone omvat een aanzienlijk gebied. Een afbeelding hiervan vindt u hieronder.

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2015; VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN PARKEERBELASTINGEN 2016

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2015; VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN PARKEERBELASTINGEN 2016 Onderwerp: Verordening Parkeerbelastingen Oss 2016 Volgnummer Dienst/afdeling G/ID De raad van de gemeente Oss; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2015; gelet op het advies

Nadere informatie

Artikel 1: Begripsomschrijvingen Voor begripsomschrijvingen wordt verwezen naar artikel 1 van de Parkeerverordening Borne 2016.

Artikel 1: Begripsomschrijvingen Voor begripsomschrijvingen wordt verwezen naar artikel 1 van de Parkeerverordening Borne 2016. Nummer: 16int03104 BELEIDSREGEL "PARKEERVERGUNNINGEN BORNE 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Borne, gelet op het bepaalde in, artikel 2 en 3 van de Parkeerverordening Borne; Besluiten de

Nadere informatie

REACTIES PARKEREN 2016

REACTIES PARKEREN 2016 REACTIES PARKEREN 2016 REACTIES OP PRESENTATIE INFORMATIEVE COMMISSIE Datum: 16 september 2015 Plaats: Raadzaal Behandelde onderwerpen Actie 1. Zone 1 aan de binnenzijde van de singels kortparkeren instellen

Nadere informatie

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DELFT;

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DELFT; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Delft. Nr. 29594 8 april 2015 Uitvoeringsbesluit nadere voorschriften met betrekking tot het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Lelystad. Nr. 125785 23 december 2015 Verleningsvoorschriften parkeren Lelystad 2016 Nummer 151331009-1 Besluit tot het vaststellen van nadere regels inzake

Nadere informatie

vast te stellen de navolgende Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2017.

vast te stellen de navolgende Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2017. VERORDENING PARKEERBELASTINGEN 2017 De raad van de gemeente Apeldoorn; gelezen het voorstel van het college d.d. 25 oktober 2016, nr 2016/003081; gelet op artikel 225 van de Gemeentewet; BESLUIT: vast

Nadere informatie

Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2016

Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2016 Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2016 De raad van de gemeente Haarlem; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 november 2015; gelet op

Nadere informatie

Betaald parkeren in Almere Tarieven, vergunningen en abonnementen voor bedrijven en werknemers

Betaald parkeren in Almere Tarieven, vergunningen en abonnementen voor bedrijven en werknemers Betaald parkeren in Almere Tarieven, vergunningen en abonnementen voor bedrijven en werknemers ondernemen werken winkelen Tarieven per 1 januari 2014 Betaald parkeren in Almere In de centra van Almere

Nadere informatie

Verordening op de heffing e n invordering van parkeerbelastingen

Verordening op de heffing e n invordering van parkeerbelastingen CVDR Officiële uitgave van Roosendaal. Nr. CVDR389153_1 16 december 2016 Verordening op de heffing e n invordering van parkeerbelastingen De raad van de Gemeente Roosendaal; gezien het voorstel van het

Nadere informatie

Jaar: 2010 Nummer: 92 Besluit: Gemeenteraad 11 november 2010 Gemeenteblad VERORDENING PARKEERBELASTINGEN HELMOND 2011

Jaar: 2010 Nummer: 92 Besluit: Gemeenteraad 11 november 2010 Gemeenteblad VERORDENING PARKEERBELASTINGEN HELMOND 2011 Jaar: 2010 Nummer: 92 Besluit: Gemeenteraad 11 november 2010 Gemeenteblad VERORDENING PARKEERBELASTINGEN HELMOND 2011 De raad van de gemeente Helmond; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Gemeente Zeist Verordening parkeerbelastingen Zeist 2016

Gemeente Zeist Verordening parkeerbelastingen Zeist 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zeist. Nr. 115893 3 december 2015 Gemeente Zeist Verordening parkeerbelastingen Zeist 2016 De raad van de gemeente Zeist; gelezen het voorstel van het college

Nadere informatie

Op basis van de Verordening Parkeerbelastingen Hilversum, Parkeerverordening Hilversum 2007 en de Nota Proef Betaald Parkeren Bloemenkwartier Noord.

Op basis van de Verordening Parkeerbelastingen Hilversum, Parkeerverordening Hilversum 2007 en de Nota Proef Betaald Parkeren Bloemenkwartier Noord. Aangifteformulier parkeerbelasting en Aanvraag belanghebbenden parkeervergunning Proef BLOEMENKWARTIER NOORD (BKN) LEES EERST DE TOELICHTING EN BIJLAGE BIJ DEZE AANGIFTE! Dienst Inwoners Afdeling Publiekszaken,

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Wijziging Verordening parkeerbelastingen 2013 Reg.nummer: 99630

Raadsstuk. Onderwerp: Wijziging Verordening parkeerbelastingen 2013 Reg.nummer: 99630 Raadsstuk Onderwerp: Wijziging Verordening parkeerbelastingen 2013 Reg.nummer: 99630 1. Inleiding Met deze wijzigingsverordening op de Verordening parkeerbelastingen 2013 worden enkele correcties in redactie

Nadere informatie

Ondernemen of werken in betaaldparkeergebied Tarieven parkeerproducten voor bedrijven en werknemers

Ondernemen of werken in betaaldparkeergebied Tarieven parkeerproducten voor bedrijven en werknemers Ondernemen of werken in betaaldparkeergebied Tarieven parkeerproducten voor bedrijven en werknemers ondernemen werken Tarieven 2015 Betaald parkeren in Almere In de centra van Almere Stad en Almere Buiten

Nadere informatie

Parkeer vergunningen in Haarlem

Parkeer vergunningen in Haarlem Reageren antwoord@haarlem.nl Meer informatie www.haarlem.nl Vragen 023 511 51 15 Gemeente Haarlem Parkeer vergunningen in Haarlem Parkeervergunningen in Haarlem Parkeerruimte in Haarlem is schaars. De

Nadere informatie

Parkeren bij het Catharina Ziekenhuis

Parkeren bij het Catharina Ziekenhuis Algemeen Parkeren bij het Catharina Ziekenhuis www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl ALG023 / Parkeren bij het Catharina Ziekenhuis / 28-09-2017

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 november 2015;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 november 2015; Verordening parkeerregulering en parkeerbelasting Delft 2016 Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht Bijzonderheden Ondertekening Bekendmaking Voorstel 1-1-2016 Raad Elektronisch gemeenteblad 1-2-2016

Nadere informatie

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994;

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994; besluit van de gemeenteraad voorstelnummer onderwerp Parkeerregulering en parkeertarieven div-nummer 676764 de raad van de gemeente gouda Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 mei

Nadere informatie

Parkeerverordening Venray 2016

Parkeerverordening Venray 2016 Onderwerp Datum 3 november 2015 Parkeerverordening Venray Pagina 1 van 5 De raad van Venray, gelezen het advies van het college van burgemeester en wethouders, gelezen het advies van de commissie Werken

Nadere informatie

Vraag Wat moet ik als bewoners regelen voordat betaald parkeren wordt ingevoerd op 24 maart 2017?

Vraag Wat moet ik als bewoners regelen voordat betaald parkeren wordt ingevoerd op 24 maart 2017? FAQ invoering betaald parkeren Randwijck Wat wordt verteld op de informatieavond? Tijdens de informatieavond wordt allereerst kort stilgestaan bij het te reguleren gebied, de reguleringstijden, waar parkeerautomaten

Nadere informatie

B en W nummer besluit d.d

B en W nummer besluit d.d B en W nummer 13.0872 besluit d.d. 24-9-2013 Onderwerp Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van het raadslid E. Krijgsman (D66) inzake privacy bij invoeren digitaal betaald

Nadere informatie

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN PARKEERBELASTINGEN 2018

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN PARKEERBELASTINGEN 2018 Onderwerp: Besluit tot vaststelling van de verordening Parkeerbelastingen Oss 2018 Volgnummer Dienst/afdeling IBOR/SLWE De raad van de gemeente Oss; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Subsidieregeling Langparkeren Amsterdam. Het college van Burgemeester & Wethouders van Amsterdam.

Subsidieregeling Langparkeren Amsterdam. Het college van Burgemeester & Wethouders van Amsterdam. Subsidieregeling Langparkeren Amsterdam Het college van Burgemeester & Wethouders van Amsterdam. Besluit vast te stellen de Subsidieregeling langparkeren Amsterdam Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

R-MRM/2015/649 BELEIDSREGELS PARKEREN BOXMEER 2015 GEMEENTE BOXMEER. 3 maart (Vastgesteld door B&W op 3 maart 2015)

R-MRM/2015/649 BELEIDSREGELS PARKEREN BOXMEER 2015 GEMEENTE BOXMEER. 3 maart (Vastgesteld door B&W op 3 maart 2015) R-MRM/2015/649 BELEIDSREGELS PARKEREN BOXMEER 2015 GEMEENTE BOXMEER 3 maart 2015 (Vastgesteld door B&W op 3 maart 2015) Inhoud Beleidsregels parkeren Boxmeer 2015... 2 Afdeling I... 3 Definities en Begripsomschrijvingen...

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein;

Het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Nieuwegein. Nr. 2741 12 januari 2015 Besluit uitgifte parkeervergunningen 2015 Collegebesluit Het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein; overwegende

Nadere informatie

Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren (PARKEERVERORDENING 2016)

Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren (PARKEERVERORDENING 2016) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Bergen (NH). Nr. 121440 16 december 2015 Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren (PARKEERVERORDENING

Nadere informatie

Aan de noordzijde van de Zuidas ligt de Prinses Irenebuurt, aan de zuidkant Buitenveldert.

Aan de noordzijde van de Zuidas ligt de Prinses Irenebuurt, aan de zuidkant Buitenveldert. BEWONERSPARKEREN ROND DE ZUIDAS 1. De Zuidas Op de Zuidas werken meer dan 30.000 mensen. Als de Zuidas volledig is uitontwikkeld in 2040 groeit dat tot 80.000 werknemers. In totaal zullen dan 200.000 mensen

Nadere informatie

Raadsvoorstel 86I. Gemeenteraad. Vergadering 6 november Onderwerp : Verordening Parkeerbelastingen Helmond 2015

Raadsvoorstel 86I. Gemeenteraad. Vergadering 6 november Onderwerp : Verordening Parkeerbelastingen Helmond 2015 Raadsvoorstel 86I Vergadering 6 november 2014 Gemeenteraad Onderwerp : Verordening Parkeerbelastingen Helmond 2015 B&W vergadering : 16 september 2014 Dienst / afdeling : FC.BLV Aan de gemeenteraad, In

Nadere informatie

DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE BESLUIT. Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen gemeente Deurne 2017

DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE BESLUIT. Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen gemeente Deurne 2017 Gemeenteblad nr. 329, 24 november 2016 Nr. 91g DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 oktober 2016 nr. 91; gelet op artikel 225 van de Gemeentewet; vast

Nadere informatie

BESLUIT: VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN PARKEERBELASTINGEN

BESLUIT: VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN PARKEERBELASTINGEN De raad van de gemeente Oosterhout; gelezen het voorstel van het college van.. september 2015 gelet op artikel 225 van de Gemeentewet; BESLUIT: vast te stellen de: VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING

Nadere informatie

VERORDENING op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling

VERORDENING op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling VERORDENING op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van Parkeerbelastingen 2018

Verordening op de heffing en invordering van Parkeerbelastingen 2018 op de heffing en invordering van Parkeerbelastingen 2018 Behorende bij raadsvoorstel Nr. 17RV060 Inzake Begroting 2018 VERORDENING PARKEERBELASTINGEN 2018 Gemeente Zeist Wetstechnische Informatie Gegevens

Nadere informatie

Beleidsregels ontheffingen parkeerschijfzone

Beleidsregels ontheffingen parkeerschijfzone Beleidsregels ontheffingen parkeerschijfzone Zuid Burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel; Gelet op het bepaalde in artikel 1.3, vierde lid van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 25

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. Parkeerwijzer Bedrijven

Gemeente Den Haag. Parkeerwijzer Bedrijven Gemeente Den Haag Parkeerwijzer Bedrijven UITGAVE 2010 Parkeerwijzer Bedrijven 34 25 Vergunninggebieden In een groot deel van de binnenstad betaalt u voor het parkeren tussen 10.00-22.00 uur en op zondag

Nadere informatie

Parkeren en parkeertarieven

Parkeren en parkeertarieven Parkeren en parkeertarieven Het Máxima vindt het belangrijk dat u, onze patiënt of bezoeker, ons goed kunt bereiken. Daarbij hoort ook een geschikte plaats voor het parkeren van uw auto. Op beide locaties

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2015 gemeente Harderwijk

Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2015 gemeente Harderwijk GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Harderwijk. Nr. 79998 24 december 2014 Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2015 gemeente Harderwijk De raad van de gemeente Harderwijk;

Nadere informatie

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DELFT;

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DELFT; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Delft. Nr. 70433 1 juni 2016 Uitvoeringsbesluit nadere voorschriften met betrekking tot het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2011;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2011; 00007777 besluit van de gemeenteraad voorstelnummer div-nummer 720454 onderwerp Vaststelling belastingverordeningen 2012 de raad van de gemeente gouda Gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

RIS PARKEERVERORDENING BOXMEER 2015 GEMEENTE BOXMEER. 2 december (Vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2015)

RIS PARKEERVERORDENING BOXMEER 2015 GEMEENTE BOXMEER. 2 december (Vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2015) RIS 2014-650 PARKEERVERORDENING BOXMEER 2015 GEMEENTE BOXMEER 2 december 2014 (Vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2015) Inhoud Colofon... 2 Parkeerverordening Boxmeer 2015... 3 AFDELING I...

Nadere informatie

De raad van de gemeente Valkenswaard in zijn openbare vergadering van 16 december 2009;

De raad van de gemeente Valkenswaard in zijn openbare vergadering van 16 december 2009; De raad van de gemeente Valkenswaard in zijn openbare vergadering van 16 december 2009; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 november 2009; registratienummer: 09b&w00842;

Nadere informatie

Beleidregels Nadere regels met betrekking tot het aanvragen, verlenen en gebruiken van parkeervergunningen en parkeerontheffingen.

Beleidregels Nadere regels met betrekking tot het aanvragen, verlenen en gebruiken van parkeervergunningen en parkeerontheffingen. beleidsregel Beleidregels Nadere regels met betrekking tot het aanvragen, verlenen en gebruiken van parkeervergunningen en parkeerontheffingen Het College van Waalwijk, Overwegende dat: het noodzakelijk

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 oktober 2007;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 oktober 2007; De raad van de gemeente Zaltbommel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 oktober 2007; gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en de Parkeerverordening 2005; b e s

Nadere informatie

Verordening op gebruik van parkeerplaatsen en verlening van parkeervergunningen 2017.

Verordening op gebruik van parkeerplaatsen en verlening van parkeervergunningen 2017. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Valkenburg aan de Geul. Nr. 182317 22 december 2016 Verordening op gebruik van parkeerplaatsen en verlening van parkeervergunningen 2017. De raad van de gemeente

Nadere informatie

BELEIDSREGEL ONTHEFFINGENBELEID PARKEERSCHIJF(BLAUWE)ZONE BORNE 2016

BELEIDSREGEL ONTHEFFINGENBELEID PARKEERSCHIJF(BLAUWE)ZONE BORNE 2016 Nummer: 16int01513 BELEIDSREGEL ONTHEFFINGENBELEID PARKEERSCHIJF(BLAUWE)ZONE BORNE 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Borne, gelet op het bepaalde in artikel 1.3, vierde lid, en artikel 4.3

Nadere informatie

Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Geertruidenberg

Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Geertruidenberg Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Geertruidenberg Vastgesteld d.d.: Bekendmaking d.d.: Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Parkeerwijzer Particulieren Uitgave 2016

Parkeerwijzer Particulieren Uitgave 2016 Parkeerwijzer Particulieren Uitgave 2016 Vergunninggebieden In een groot deel van de binnenstad betaalt u voor het parkeren tussen 09.00-24.00 uur (in het weekeinde tot 02.00 uur) en op zondag tussen 13.00-24.00

Nadere informatie

Draagvlakmeting invoeren betaald parkeren in het noordelijk deel van de Esch.

Draagvlakmeting invoeren betaald parkeren in het noordelijk deel van de Esch. rotterdam.nl/onderzoek Draagvlakmeting invoeren betaald parkeren in het noordelijk deel van de Esch. De Bavinckdriehoek en het gebied rond de Watertorenweg Onderzoek en Business Intelligence Onderzoek

Nadere informatie

Doorkiesnummer C. Jordaan 5137. Nadere toelichting B&W besluitvorming Uitbreiding betaald parkeren 20-04-2015

Doorkiesnummer C. Jordaan 5137. Nadere toelichting B&W besluitvorming Uitbreiding betaald parkeren 20-04-2015 Memo Van Doorkiesnummer C. Jordaan 5137 Onderwerp Datum Nadere toelichting B&W besluitvorming Uitbreiding betaald parkeren 20-04-2015 20 april 2015 Doel Parkeerregulering wordt ingevoerd om parkeeroverlast

Nadere informatie

Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van

Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Oosterhout Officiële naam

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de 'Verordening parkeerbelastingen 2013'

Tarieventabel behorende bij de 'Verordening parkeerbelastingen 2013' Tarieventabel behorende bij de 'Verordening parkeerbelastingen 2013' Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Begripsomschrijving Parkeren

Nadere informatie

Gemeente Zeist - Parkeerverordening Zeist 2016

Gemeente Zeist - Parkeerverordening Zeist 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zeist. Nr. 115892 3 december 2015 Gemeente Zeist - Parkeerverordening Zeist 2016 De raad van de gemeente Zeist; gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van Hilversum

Burgemeester en wethouders van Hilversum Burgemeester en wethouders van Hilversum gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en artikel 3, lid 2 van de Parkeerverordening Hilversum 2014; BESLUIT: Vast te stellen de navolgende nadere regels aangaande

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 3 oktober 2006, Nr. SO/2006/5545;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 3 oktober 2006, Nr. SO/2006/5545; Gemeentebestuur Ontwerp besluit De RAAD van de gemeente Dordrecht; gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 3 oktober 2006, Nr. SO/2006/5545; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Besluit uitgifte parkeervergunningen Noordwijk 2016

Besluit uitgifte parkeervergunningen Noordwijk 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Noordwijk. Nr. 122524 17 december 2015 Besluit uitgifte parkeervergunningen Noordwijk 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk; overwegende

Nadere informatie

ONTHEFFINGSREGELING BLAUWE ZONE LEIDEN

ONTHEFFINGSREGELING BLAUWE ZONE LEIDEN ONTHEFFINGSREGELING BLAUWE ZONE LEIDEN Vastgesteld --------- Wettelijke grondslag(en) waarop de regeling is gebaseerd: artikel 1.3, lid 4 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 25 en 87 van het Reglement

Nadere informatie

Gemeenteblad van Zaltbommel 2009 Nr. 4.13

Gemeenteblad van Zaltbommel 2009 Nr. 4.13 Gemeenteblad van Zaltbommel 2009 Nr. 4.13 Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen 2010 Status In werking Algemene informatie Deze verordening stelt regels ten aanzien

Nadere informatie

Parkeerverordening. C!! emborg

Parkeerverordening. C!! emborg Parkeerverordening 202 C!! emborg De raad van de gemeente Culemborg gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 juni 2012, registratienummer 1207821/4134; gelet op artikel

Nadere informatie

1. Ik vraag een parkeervergunning aan voor onderstaand gebied (1 vakje max, zie bijlage plattegrond):

1. Ik vraag een parkeervergunning aan voor onderstaand gebied (1 vakje max, zie bijlage plattegrond): Dienst Inwoners Oude Engweg 23, 1217 JB Hilversum Postbus 9900, 1201 GM Hilversum Tel. 035-629 20 00, Fax 035-29 25 02 Internet: www.hilversum.nl Aangifteformulier Belanghebbenden parkeervergunning LEES

Nadere informatie

De verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2016.

De verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2016. De verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2016. De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 oktober

Nadere informatie

Beleidsregels uitgifte parkeervergunningen en garageplaatsen 2016

Beleidsregels uitgifte parkeervergunningen en garageplaatsen 2016 Beleidsregels uitgifte parkeervergunningen en garageplaatsen 2016 Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht; gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht; overwegende dat burgemeester

Nadere informatie

AFDELING II. PLAATSEN VOOR VERGUNNINGHOUDERS, VERGUNNINGEN EN VERGUNNINGBEWIJZEN

AFDELING II. PLAATSEN VOOR VERGUNNINGHOUDERS, VERGUNNINGEN EN VERGUNNINGBEWIJZEN Parkeerverordening Súdwest-Fryslân 2014 AFDELING I. DEFINITIES EN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

Nadere informatie

DE RAAD VAN DE GEMEENTE DEURNE BESLUIT. Verordening parkeerbelastingen Deurne 2018

DE RAAD VAN DE GEMEENTE DEURNE BESLUIT. Verordening parkeerbelastingen Deurne 2018 Gemeenteblad nr. 385, 16 november 2017 DE RAAD VAN DE GEMEENTE DEURNE gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 oktober 2017 nr.69e gelet op artikel 225 van de Gemeentewet; vast te stellen

Nadere informatie

het Besluit uitgifte parkeervergunningen Noordwijk 2014

het Besluit uitgifte parkeervergunningen Noordwijk 2014 Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk; overwegende dat het gewenst is voor het aanvragen en verlenen van parkeervergunningen de volgende regels te stellen; gelet op artikel 3, tweede lid,

Nadere informatie

Beantwoording raadsvraag

Beantwoording raadsvraag Beantwoording raadsvraag Onderwerp Kosten invoeren blauwe zone parkeren Datum 14-jun-2012 Nummer RV-1233 Steller vraag W. van Rooij Fractie VVD Portefeuillehouder N. Lemlijn Steller P. Verheijen Datum

Nadere informatie

Opmerkingen m.b.t. de regeling Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren.

Opmerkingen m.b.t. de regeling Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren. Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Ede Officiële naam regeling Parkeerverordening 2011 Citeertitel Parkeerverordening 2011 Besloten door Gemeenteraad Deze

Nadere informatie