Uitvoeringsregels Parkeerbeleid Tot stand gekomen in combinatie met het Parkeerbeleid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitvoeringsregels Parkeerbeleid 2013-2020. Tot stand gekomen in combinatie met het Parkeerbeleid 2013-2020"

Transcriptie

1 Uitvoeringsregels Parkeerbeleid Tot stand gekomen in combinatie met het Parkeerbeleid Vastgesteld door B&W in december 2013

2 INHOUDSOPGAVE Het parkeerbeleid is 26 september 2013 door de Raad vastgesteld. Met dit nieuwe beleid worden maatregelen genomen om het knelpunt van de parkeerdruk aan de rand van het schilgebied op te lossen. De uitvoeringsregeling voor het parkeerbeleid omvat de volgende onderdelen: 1. Regels m.b.t. het verkrijgen van een parkeervergunning Regels m.b.t. het aantal uit te geven parkeervergunningen Werknemersvergunningen centrum Thuiszorg/mantelzorg Vergunning voor werkzaamheden Niet wonen in eigen woning (maar elders / in buitenland) Leaseauto / auto op naam van een bedrijf Buitenlandse kentekens Boekjes met bezoekersvergunningen Parkeren / vergunningen tijdens verhuizingen Berekeningsmethode parkeervergunningen voor grote bedrijven Aanvragen parkeervergunningen via internet / bij de balie Opzeggen parkeervergunningen Uitbreiding schillen (staat in p-beleid) Blauwe zone / parkeerschijfzone. 8 3

3 1 REGELS 2 REGELS M.B.T. HET VERKRIJGEN VAN EEN PARKEERVERGUNNING In de Parkeerverordening 2014 is opgenomen dat: Bewoners moeten wonen (ingeschreven staan) op het adres waar zij een vergunning voor aanvragen. Dit wordt gecheckt in de Gemeentelijke Basis Administratie. De auto moet geregistreerd staan op naam van de aanvrager. Dit wordt nagegaan bij de RDW. Bedrijven en organisaties moeten geregistreerd staan bij de Kamer van Koophandel op het adres waarvoor zij een vergunning aanvragen. Dit wordt nagegaan bij de Kamer van Koophandel. Bedrijven in het centrum kunnen voor hun werknemers een parkeervergunning aanvragen. Werknemers kunnen dit door middel van het overleggen van een originele werkgeversverklaring of machtiging van het bedrijf dat is gevestigd in het centrumgebied. Standhouders op de weekmarkt moeten kunnen aantonen dat zij op een vaste dag standhouder zijn op de markt (via de marktmeester). In de Algemene Plaatselijke Verordening is opgenomen dat auto s langer zijn dan 6 meter en hoger dan 2,40 meter niet in Bussum mogen parkeren. De auto waarvoor een vergunning wordt aangevraagd mag niet langer zijn dan 6 meter en niet hoger dan 2,40 meter, met uitzondering van standhouders van de markt. Iedereen die een parkeervergunning aanvraagt, moet zich legitimeren. M.B.T. HET AANTAL UIT TE GEVEN PARKEERVERGUNNINGEN In de Parkeerverordening 2014 is opgenomen dat: Bewoners in aanmerking komen voor maximaal twee bewonersparkeervergunningen op kenteken per woonadres. Dit geldt voor centrum en schilgebieden. Bedrijven in het centrum in aanmerking komen voor maximaal één bedrijfsparkeervergunning zonder kenteken (algemeen) per bedrijfsadres. Daarna hebben zij de mogelijkheid werknemersvergunningen aan te schaffen (zie 3). Bedrijven in het schilgebied in aanmerking komen voor maximaal drie bedrijfsparkeervergunningen zonder kenteken (algemeen) per bedrijfsadres. Bewoners in het schilgebied met een bedrijf aan huis in aanmerking komen voor twee bewonersvergunningen voor het woonadres en drie bedrijfsvergunningen voor het bedrijfsadres. In plaats van de bedrijfsvergunningen kunnen bewoners met een bedrijf aan huis in het schilgebied ook afzien van de alle bedrijfsvergunningen en kiezen voor bonnenboekjes. Het is niet mogelijk om bedrijfsvergunningen én bonnenboekjes aan te schaffen. Deze keuze kan per kalenderjaar worden gemaakt. 3 WERKNEMERSVERGUNNINGEN CENTRUM Bedrijven in het centrum hebben de mogelijkheid werknemersvergunningen aan te vragen. De eerste parkeervergunning voor bedrijven is een zogenaamde bedrijfsvergunning. Bij alle daarop volgende aan te vragen vergunning komt een bedrijf in aanmerking voor werknemersvergunningen. Er is geen beperking in de hoeveelheid aan te vragen werknemersvergunningen. Wel zijn er vanaf 1 januari 2014 maximum 100 extra uit te geven werknemersvergunningen voor het hele centrum beschikbaar. Aanvragen boven dit maximum worden op een wachtlijst geplaatst. Voor schilgebieden is dit vooralsnog niet van toepassing, in de toekomst na goedkeuring van B&W en Raad. In afwijking van het gestelde in de Parkeerverordening 2014 zijn werknemersvergunningen geldig van maandag tot en met zaterdag. De reden is dat veel winkels op zaterdag open zijn. Door de werknemersvergunning ook toe te passen op zaterdag, wordt ook op zaterdag de parkeeroverlast aan de randen van de schillen voorkomen. Aanvragen van werknemersvergunningen is alleen mogelijk op het gemeentehuis. 4 THUISZORG/MANTELZORG Mantelzorgers komen volgens het parkeerbeleid niet in aanmerking voor een parkeervergunning. Zij staan niet ingeschreven op het adres waarop de parkeervergunning wordt aangevraagd. Op verzoek kan degene die wordt verzorgd een parkeervergunning zonder kenteken aanvragen voor de mantelzorger(s). Na eenmalige toestemming wordt de vergunning jaarlijks automatisch verlengd. In totaal kunnen per woonadres maximaal twee mantelzorgparkeervergunningen worden uitgegeven. Voor overig bezoek blijft het recht op bonnenboekjes bestaan. Bij verhuizing / overlijden / genezing van degene die verzorgd wordt, komt de vergunning te vervallen. 5 VERGUNNING VOOR WERKZAAMHEDEN Bedrijven die tijdelijk werkzaamheden moeten uitvoeren in het centrum of de schilgebieden kunnen een parkeervergunning voor werkzaamheden aanvragen. De vergunning wordt afgegeven voor een week, een maand of een jaar. De vergunning wordt afgegeven op kenteken. Alleen voor thuiszorgorganisaties wordt de vergunning zonder kenteken afgegeven. 6 NIET WONEN IN EIGEN WONING (MAAR ELDERS / IN BUITENLAND) Bewoners die niet staan ingeschreven op een adres waarop een parkeervergunning kan worden verkregen, komen niet in aanmerking voor een parkeervergunning. 4 5

4 7 LEASEAUTO / AUTO OP NAAM VAN EEN BEDRIJF Een vergunning voor een bewoner die rijdt in een lease- of bedrijfsauto wordt alleen verleend als een bedrijfs- of lease-verklaring van een leasemaatschappij of van het bedrijf kan worden overlegd. De leasemaatschappij dient ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel met bedrijfsomschrijving exploitant lease- of financierings-onderneming in voertuigen. Na eenmalige toestemming wordt de vergunning jaarlijks automatisch verlengd. 8 BUITENLANDSE KENTEKENS Auto s met buitenlandse kentekens moeten bij de Nederlandse overheid geregistreerd worden. De eigenaar van de auto is hier zelf verantwoordelijk voor. Aan eigenaren met een auto met buitenlands kenteken kan een parkeervergunning worden verstrekt. De parkeervergunning wordt jaarlijks automatisch verlengd. 9 BEZOEKERSVERGUNNINGEN In het parkeerbeleid is aangegeven er vanaf 1 januari 2014 geen limiet is in het aantal aan te vragen boekjes met bezoekersvergunningen per kalenderjaar. De prijs van de boekjes met bezoekersvergunningen is per kalenderjaar als volgt samengesteld: Per adres hebben de eerste twee boekjes met bezoekersvergunningen een lager tarief dan de overige boekjes. Voor 2014 bedragen de kosten voor het eerste en tweede boekje met bezoekersvergunning 16,-. Een derde en volgend boekje met bezoekersvergunningen kost 25,- per stuk. De bezoekersvergunning is alleen geldig als datum en kenteken zijn ingevuld en uitsluitend te gebruiken in het op de bezoekersvergunning aangegeven schilgebied. De bezoekersvergunning is maximaal één dag geldig. Aanvragen van boekjes met bezoekersvergunningen is alleen mogelijk op het gemeentehuis. 10 PARKEREN/VERGUNNINGEN TIJDENS VERHUIZINGEN/VERBOUWINGEN Bij verhuizing naar schilgebieden kunnen nieuwe bewoners in aanmerking komen voor maximaal twee boekjes met bezoekersvergunningen (voordat zij formeel staan ingeschreven). Dit moet worden aangetoond door het overleggen van een huur- of koopovereenkomst op naam van de aanvrager. Bij verhuizing vanuit schilgebieden kunnen voormalige bewoners in aanmerking komen voor maximaal twee boekjes met bezoekersvergunningen (nadat zij zijn verhuisd naar een adres buiten het schilgebied) BEREKENINGSMETHODE PARKEERVERGUNNINGEN VOOR BEDRIJVEN Bedrijven in het centrum komen na het afnemen van één bedrijfsparkeervergunning in aanmerking voor een onbeperkt aantal werknemersvergunningen (zie 3). Voor bedrijven in de schil worden (nu nog) geen werknemersvergunningen afgegeven. Bedrijven die nu per 1 december 2013 in het bezit zijn van meer dan drie bedrijfsvergunningen geldt een overgangssituatie. Bedrijven die in 2013 al meerdere vergunningen gebruiken behouden ook in 2014 de aan hen in 2013 uitgegeven vergunningen tegen het nieuwe tarief (tarief bedrijfsvergunning). De verleende extra vergunningen worden jaarlijks automatisch verlengd. Bij verhuizing / vestiging ander bedrijf op dit adres, komt het recht op extra vergunningen (meer dan drie) te vervallen. Bij nieuwe aanvragen in de schilgebieden wordt gekeken naar de berekening van het aantal benodigde parkeerplaatsen zoals die in Nota parkeernormen Bussum 2013 is vastgelegd (op basis van de CROW publicatie 317, parkeerkencijfers). Daarbij wordt bij bedrijven gerekend naar bruto vloeroppervlakte en bij praktijkruimten (dokter, fysiotherapie) naar aantal behandelruimten. De berekening wordt op verzoek uitgevoerd. Deze berekening wordt als basis aangehouden voor het aantal bedrijfsvergunningennorm waarvoor men in aanmerking komt. De verleende extra vergunningen worden jaarlijks automatisch verlengd. Het tarief voor de extra parkeervergunningen is het tarief bedrijfsvergunning schil. Bij verhuizing / vestiging ander bedrijf op dit adres, komt het recht op extra vergunningen te vervallen. AANVRAGEN PARKEERVERGUNNINGEN VIA INTERNET / BIJ DE BALIE Enkele vergunningen kunnen digitaal én op het gemeentehuis worden aangevraagd, de overige vergunningen kunnen alleen op het gemeentehuis worden aangevraagd. Hieronder een overzicht: Digitaal én op het gemeentehuis aanvragen Aanvragen op het gemeentehuis Centrum - Bewonersvergunning Centrum - Bedrijfsvergunning Schil - Bewonersvergunning Centrum - Werknemersvergunning Schil - Bedrijfsvergunning Schil - Bezoekersvergunningen Vergunning tijdelijke werkzaamheden OPZEGGEN PARKEERVERGUNNINGEN Een bewonersvergunning voor het centrum kan gedurende het jaar per eerste van de maand worden opgezegd. Er vindt restitutie plaats op basis van de nog niet verstreken volledige kalendermaanden. De vergunning moet uiterlijk op de derde werkdag van de maand waarop het abonnement eindigt, zijn ingeleverd. 6 7

5 Een bedrijfsvergunning voor het centrum kan gedurende het jaar per eerste van de maand worden opgezegd. Er vindt restitutie plaats op basis van de nog niet verstreken volledige kalendermaanden. Wanneer er ook werknemersvergunningen zijn uitgegeven, wordt eerst de vergunningen met het laagste tarief opgezegd. De vergunning moet uiterlijk op de derde werkdag van de maand waarop het abonnement eindigt, zijn ingeleverd. Een parkeervergunning (bewoner en bedrijf) voor het schilgebied kan gedurende het jaar worden opgezegd. Er vindt geen restitutie plaats. De kosten voor een parkeervergunning in de schil zijn namelijk legeskosten (zogenaamde afhandelingskosten). 14 UITBREIDING SCHILLEN In het parkeerbeleid is opgenomen dat de gemeente de parkeerdruk proactief gaat monitoren door middel van tweejaarlijkse parkeerdrukmetingen (2014, 2016, 2018). De parkeerdrukmeting wordt uitgevoerd in het centrum, de schilgebieden en de randen van de schil. Hiermee wordt de parkeerdruk objectief bepaald. Er is sprake van een hoge parkeerdruk als blijkt dat de bezetting hoger is dan 85%. Een hoge parkeerdruk betekent dat de gemeente - na raadpleging van de omwonenden parkeer regulerende maatregelen in bepaalde gebieden kan voorstellen. Bij een lagere parkeerdruk worden geen maatregelen genomen. 15 BLAUWE ZONE / PARKEERSCHIJFZONE Op locaties met winkels en kantoorgebouwen met publieke functies, waar kort parkeren wenselijk is, kan een parkeerschijfzone, ook wel blauwe zone genoemd, worden ingevoerd. We passen de blauwe zone in uitzonderingssituaties toe om er voor te waken dat ons systeem te diffuus wordt. De maximale parkeerduur is anderhalf uur, gelijk aan de maximale parkeerduur bij een blauwe zone in Naarden. Voor het aanwijzen van de exacte locaties wordt een apart aanwijzingsbesluit gemaakt, inclusief verkeersbesluit. De blauwe zone wordt toegepast voor ten minste vijf parkeerplaatsen. De blauwe zone op de Burgemeester de Bordesstraat krijgt een maximale parkeerduur van vier uur in verband met de overloop van parkeerders van het Gewestkantoor. 8 9

6 December 2013 Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend Gemeente Bussum Postbus HA Bussum Tel. (035) Fax. (035) Internet:

Bijlage: Kraagregeling Vruchtenbuurt

Bijlage: Kraagregeling Vruchtenbuurt Bijlage: Kraagregeling Vruchtenbuurt 1 In deze bijlage vindt u praktische informatie over het aanvragen van uw parkeervergunning. Inhoudsopgave Hoe werkt de regeling? bladzijde 1 Parkeervergunning voor

Nadere informatie

heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 24 september 2009, sector SOB/RO (nr. 3143155) gelezen;

heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 24 september 2009, sector SOB/RO (nr. 3143155) gelezen; 1 Verordening Reg.nr. 3143150 De raad van de gemeente Amersfoort; heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 24 september 2009, sector SOB/RO (nr. 3143155) gelezen; vindt het

Nadere informatie

Betaald parkeren in Nieuwegein

Betaald parkeren in Nieuwegein Betaald parkeren in Nieuwegein Maakt parkeren makkelijker! Inhoud Parkeren in Nieuwegein 3 Parkeerrecht 4 Parkeren bewoners 5 Parkeren zakelijk 7 Parkeren bezoekers 10 Vergunning aanvragen, wijzigen, verlengen

Nadere informatie

Parkeren waar je wezen moet. Parkeerbeleid voor de wijken rondom de binnenstad

Parkeren waar je wezen moet. Parkeerbeleid voor de wijken rondom de binnenstad Parkeren waar je wezen moet Parkeerbeleid voor de wijken rondom de binnenstad 2 maart 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Aanleiding 3 1.3 Doel van de nota 4 2 Parkeerproblemen buiten

Nadere informatie

Advies fiscalisering vergunningengebieden

Advies fiscalisering vergunningengebieden Advies fiscalisering vergunningengebieden Definitieve notitie in opdracht van Empaction B.V. Eindhoven, 23 april 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Korte beschrijving huidige situatie... 4 2.1 Vergunninggebieden

Nadere informatie

NOTA PARKEERREGULERING BINNENSTAD E.O. TILBURG

NOTA PARKEERREGULERING BINNENSTAD E.O. TILBURG NOTA PARKEERREGULERING BINNENSTAD E.O. TILBURG Februari 2007 Gemeente Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling, afdeling Ruimtelijke Ordening INHOUD NOTA PARKEERREGULERING BINNENSTAD E.O. TILBURG Pagina 1. INLEIDING

Nadere informatie

Motoren. Motorrijtuigenbelasting

Motoren. Motorrijtuigenbelasting Motoren Motorrijtuigenbelasting Zodra het kentekenbewijs van een motor op uw naam staat, moet u motorrijtuigenbelasting betalen. Ook als u niet met uw motor op de weg rijdt. In deze brochure leest u alles

Nadere informatie

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet In Nederland is de bescherming van huurders goed geregeld. De huurder ontleent zijn of haar rechten aan het Burgerlijk Wetboek. Dat houdt in dat het voor de verhuurder

Nadere informatie

Nadere regels subsidie demontage personen- en bestelauto's 2014. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Nadere regels subsidie demontage personen- en bestelauto's 2014. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Gemeenteblad 2014 Nadere regels subsidie demontage personen- en bestelauto's 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van de concerndirecteur van

Nadere informatie

Interpolis ZorgActief

Interpolis ZorgActief Interpolis ZorgActief Voorwaarden, aanspaken en vergoedingen 2014 (model 95049) Vragen en opvragen informatie Hebt u vragen of wilt u documenten aanvragen? Neem dan gerust contact met ons op. Telefonisch

Nadere informatie

1. Inleiding Vrijwillig Verzekerden. Algemene regels basis ziektekostenverzekering. 2. Bedrijvenverzekering

1. Inleiding Vrijwillig Verzekerden. Algemene regels basis ziektekostenverzekering. 2. Bedrijvenverzekering 1. Inleiding Vrijwillig Verzekerden Ingevolge het decreet C-8 en de statuten van de Stichting Staatsziekenfonds (SZF) is het doel van het SZF het verstrekken en/of doen verstrekken van geneeskundige behandeling

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2004 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Personenauto s. Motorrijtuigenbelasting. Belastingdienst

Personenauto s. Motorrijtuigenbelasting. Belastingdienst Belastingdienst Personenauto s Motorrijtuigenbelasting Zodra het kenteken van een personenauto op uw naam staat, moet u motorrijtuigenbelasting betalen. Ook als u de personenauto niet gebruikt. In deze

Nadere informatie

Reglement en Uitvoeringsbesluit Reductieregeling AB Midden Nederland

Reglement en Uitvoeringsbesluit Reductieregeling AB Midden Nederland Reglement en Uitvoeringsbesluit Reductieregeling AB Midden Nederland Per 12 november 2012 REGLEMENT REDUCTIEREGELING Definities Artikel 1 In dit reglement reductieregeling gelden de volgende definities:

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014;

Nadere informatie

Besluit nadere regels. Maatschappelijke. Ondersteuning. Gemeente Weert

Besluit nadere regels. Maatschappelijke. Ondersteuning. Gemeente Weert Besluit nadere regels Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Weert 2013 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Weert 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Ondernemersdagvergunning

Ondernemersdagvergunning Ondernemersdagvergunning Stadsdeel West In opdracht van: Stadsdeel West Projectnummer: 14179 Foto: Eerste Helmersstraat, fotograaf Edwin van Eis (2010) drs. Rogier van der Groep dr. Esther Jakobs Bezoekadres:

Nadere informatie

Bijlage 16. Regeling briefadres Wijdemeren 2015

Bijlage 16. Regeling briefadres Wijdemeren 2015 Bijlage 16. Regeling briefadres Wijdemeren 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijdemeren gelet op de artikelen 1.1, 2.23, 2.38 tot en met 2.42, 2.45, 2.27, 2.52 en 4.17 van

Nadere informatie

ABFRL&NH0019. Reglement Reductieregeling

ABFRL&NH0019. Reglement Reductieregeling ABFRL&NH0019 Reglement Reductieregeling November 2010 Reglement en Uitvoeringsbesluit Reductieregeling 1 REGLEMENT REDUCTIEREGELING Definities Artikel 1 In dit reglement reductieregeling gelden de volgende

Nadere informatie

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet In Nederland is de bescherming van huurders goed geregeld. De huurder ontleent zijn of haar rechten aan het Burgerlijk Wetboek. Dat houdt in dat het voor de verhuurder

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN EXTERN FACTURENBEHEER EN JURIDISCH ABONNEMENT

GEBRUIKSVOORWAARDEN EXTERN FACTURENBEHEER EN JURIDISCH ABONNEMENT GEBRUIKSVOORWAARDEN EXTERN FACTURENBEHEER EN JURIDISCH ABONNEMENT 1 DEFINITIES 1.1 LegalXs: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LegalXs B.V., ingeschreven in het handelsregister onder

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN 2014

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN 2014 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN 2014 1 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Rijssen-Holten 2014 4 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 4 Artikel 1.1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Personenauto s. Motorrijtuigenbelasting. Belastingdienst

Personenauto s. Motorrijtuigenbelasting. Belastingdienst Belastingdienst Personenauto s Motorrijtuigenbelasting Zodra een personenauto op uw naam staat, moet u motorrijtuigenbelasting betalen. Ook als u de personenauto niet gebruikt. In deze brochure leest u

Nadere informatie

Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3

Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 397623 Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Verordening Moerdijks Restauratie Fonds. Verantwoordelijk portefeuillehouder: L. Koevoets GEVRAAGD

Nadere informatie

DE NALATENSCHAP. 123NOTARIS een onderdeel van Damsté advocaten- notarissen. I. Spoedeisende zaken:

DE NALATENSCHAP. 123NOTARIS een onderdeel van Damsté advocaten- notarissen. I. Spoedeisende zaken: 123NOTARIS een onderdeel van Damsté advocaten- notarissen Hengelosestraat 571 Postbus 126 7500 AC ENSCHEDE Tel : 053 484 00 00 www.123notaris.com DE NALATENSCHAP Wanneer je in aanraking komt met het overlijden

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Zon-PV

Veelgestelde vragen Zon-PV Veelgestelde vragen Zon-PV Hier vindt u de veelgestelde vragen over zon-pv en de antwoorden daarop. De vragen en de antwoorden zijn aangepast op de SDE-regeling 2010. Algemene vragen over zon-pv 1. In

Nadere informatie

Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening

Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening Deze procedures en uitvoeringsregels gelden ook voor Starterslening (A) De procedures rondom de Starterslening Het proces rondom de Starterslening

Nadere informatie

Stadsvernieuwingsurgent. Informatie en regelgeving

Stadsvernieuwingsurgent. Informatie en regelgeving Stadsvernieuwingsurgent Informatie en regelgeving 2 Aan deze uitgave kunnen geen rechten ontleend worden. Inhoud Inleiding 1. Stadsvernieuwingsurgent 1.1 Stadsvernieuwingsurgent, wat is dat? 5 1.2 Wanneer

Nadere informatie

JOOiN Aanvullende Tandzorg. Verzekeringsvoorwaarden 2013

JOOiN Aanvullende Tandzorg. Verzekeringsvoorwaarden 2013 JOOiN Aanvullende Tandzorg Verzekeringsvoorwaarden 2013 I. Algemene gedeelte Artikel 1. Verzekerde zorg 1.1. Inhoud en omvang van de verzekerde zorg Uw aanvullende tandzorgverzekering geeft u recht op

Nadere informatie

Basisverzekering Uitzendpolis

Basisverzekering Uitzendpolis Basisverzekering Uitzendpolis 2015 Wat is belangrijk om te weten en welke voorwaarden gelden? Basisverzekering Uitzendpolis 2015 Eno Zorgverzekeraar N.V. Eno Aanvullende Verzekeringen N.V. Deze verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie