Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn"

Transcriptie

1 Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Oktober 2015

2 2

3 Management Summary Inleiding Ongeveer een jaar geleden heeft de gemeenteraad van Borger-Odoorn besloten om de winkels in haar gemeente de gelegenheid te geven om iedere zondag open te gaan. Dit beleid wil de gemeente nu evalueren. Dit is gedaan door de meningen te peilen van vier groepen: inwoners, omwonenden, horecaondernemers en winkeliers. Horecaondernemers en winkeliers zijn telefonisch benaderd. Inwoners en omwonenden hebben een schriftelijk/digitale enquête ontvangen. In totaal hebben 299 respondenten de vragenlijst ingevuld, te weten 172 inwoners, 59 omwonenden, 24 horecaondernemers en 44 winkeliers. Zondagopenstelling in het algemeen Het meest positief over de zondagopenstelling is de groep horecaondernemers. Hiervan is ongeveer 67% positief en slechts 8% negatief. Het minst positief over de zondagopenstelling zijn de winkeliers: 36% is negatief, ten opzichte van 39% die positief is. Respondenten die aangeven positief te zijn over de zondagopenstelling geven als voornaamste reden dat de zondagopenstelling veel gemak met zich meebrengt. Zij kunnen op zondag naar de winkel wanneer zij iets vergeten zijn of onverwachts bezoek krijgen. Ook hebben zij minder tijd om doordeweeks te winkelen. Tevens wordt er aangegeven dat een zondagopenstelling goed is voor het toerisme. Respondenten die negatief zijn over de zondagopenstelling in het algemeen geven met name aan dat er doordeweeks voldoende tijd is om te winkelen. De zondagopenstelling wordt hierdoor als overbodig ervaren of gezien. Tevens wordt de zondag als rustdag gezien. Zondagopenstelling in Borger-Odoorn Horecaondernemers zijn het meest positief over de verruiming, namelijk 67%. Slechts 8% is negatief. Onder de winkeliers bevindt zich de grootste groep respondenten die negatief is over de verruiming, namelijk 32%. Daarentegen is 41% van de winkeliers wél positief. Veelgenoemde argumenten van hen die positief staan tegenover verruiming van de zondagopenstelling in de gemeente, zijn persoonlijk gemak en de positieve invloed die het heeft op het toerisme in de gemeente Borger-Odoorn. Respondenten die negatief staan tegenover de verruiming van de zondagsopenstelling geven aan dat er doordeweeks genoeg tijd is om te winkelen. Daarnaast beschouwen zij de zondag als een rustdag. Een aantal winkeliers geeft aan dat de verruiming van de zondagsopenstelling niet haalbaar is voor kleine ondernemers. Zij zijn bang voor omzetvermindering of een omzetverschuiving. 3

4 Inwoners Van alle ondervraagde inwoners in de gemeente Borger-Odoorn geeft het merendeel (57%) aan (wel eens) te winkelen op zondag. Ongeveer 97% hiervan winkelt ook bij winkels in de gemeente Borger-Odoorn op zondag. De voornaamste reden om niet te winkelen op zondag is dat inwoners doordeweeks voldoende tijd hebben om te winkelen. De winkelfrequentie op zondag van de inwoners van Borger-Odoorn ligt op ongeveer twee keer per maand. Iets meer dan de helft van de inwoners, namelijk 55%, geeft aan dat de winkelfrequentie is veranderd sinds de winkels in de gemeente altijd open mogen zijn. Zij winkelen nu vaker op zondag. Omwonenden Een klein gedeelte van de ondervraagde omwonenden, slechts 4%, ervaart veel overlast van de zondagopenstelling terwijl 16% een beetje overlast ervaart. Het gaat hier met name om drukte en lawaai. Ongeveer een derde van de omwonenden die aangeven overlast te ervaren, laat weten dat de overlast is toegenomen sinds eind 2014 (36%). Van alle omwonenden winkelt de helft wel eens op zondag (50%). De redenen waarom omwonenden juist niet op zondag winkelen zijn divers. De meest genoemde reden is dat er doordeweeks voldoende tijd is om te winkelen. Van alle omwonenden die op zondag winkelen, winkelt 92% ook bij winkels in de gemeente Borger-Odoorn. De winkelfrequentie op zondag ligt bij de omwonenden op gemiddeld drie keer per maand. Horeca en winkeliers Alle ondervraagde horecaondernemers geven aan (wel eens) open te zijn op zondag. Daarentegen geeft 23% van alle winkeliers aan geopend te zijn op zondag. Het merendeel van alle horecaondernemers (92%) is elke zondag geopend. Van de winkeliers die open zijn op zondag, is 40% elke zondag geopend. In totaal ervaart 8% van de horecaondernemers veranderingen voor de onderneming door de zondagopenstelling. Van de winkeliers ervaart 18% veranderingen. De verandering die het meest genoemd wordt door beide groepen is een vermindering van de omzet. Verder geeft een grote meerderheid van zowel horecaondernemers (79%) als winkeliers (68%) aan dat de zondagopenstelling belangrijk is voor het toerisme in de gemeente. Ongeveer 60% van alle winkeliers die wel eens open zijn op zondag geeft aan dat de houding van het personeel positief is aangaande de zondagopenstelling. Tevens vindt 60% van de winkeliers die open zijn op zondag dat de houding van het personeel niet van invloed is op hun zondagopenstelling. 4

5 Inhoud 1 Inleiding Achtergrond Doel onderzoek Onderzoeksopzet Populatie, steekproef en respons Opzet van het rapport 7 2 Resultaten Inleiding Achtergrondkenmerken Inwoners Omwonenden Horeca Winkeliers Zondagopenstelling Zondagopenstelling naar leeftijd inwoners Zondagopenstelling naar groep Verruiming zondagopenstelling gemeente Borger-Odoorn Verruiming zondagopenstelling gemeente Borger-Odoorn naar leeftijd inwoners Verruiming zondagopenstelling naar groep Inwoners Winkelfrequentie op zondag Omwonenden Overlast Winkelfrequentie op zondag Horeca en winkeliers Deelname zondagopenstelling Toerisme in Borger-Odoorn Houding van het personeel 30 5

6 1 Inleiding 1.1 Achtergrond Ongeveer een jaar geleden heeft de gemeenteraad van Borger-Odoorn besloten om de winkels in de gemeente de gelegenheid te geven om iedere zondag open te gaan. Dit beleid wil de gemeente nu evalueren. De gemeente Borger-Odoorn wil graag meer inzicht in hoe hier door verschillende groepen tegenaan wordt gekeken. De groepen waarvan de gemeente de meningen wil peilen zijn: Inwoners Omwonenden Horeca & Winkeliers Wat betreft de inwoners gaat het om de gehele gemeente. Wat betreft de omwonenden gaat het om de plaatsen Borger en Odoorn; in Odoorn is alleen de Coop op zondag open, in Borger zijn dat meerdere winkels. Lexnova is gevraagd dit onderzoek uit te voeren. 1.2 Doel onderzoek Het doel van het onderzoek is om de mening over de zondagopenstelling in het algemeen in beeld te krijgen onder vier verschillende groepen. Dit zijn de bewoners in de directe omgeving, inwoners van de gemeente, winkeliers en horecaondernemers. Onderzoeksvragen die in het onderzoek onder meer aan bod komen zijn: - Ondervindt uw onderneming positieve of negatieve effecten van de zondagopenstelling? - Ondervindt u overlast van de zondagopenstelling? - Wat is uw mening betreffende de zondagopenstelling? - Denkt u dat de zondagopenstelling goed is voor het toerisme in de gemeente? 6

7 1.3 Onderzoeksopzet De gegevensverzameling van dit onderzoek is uitgevoerd via telefonische en schriftelijke/digitale enquêtes. Onder de inwoners en omwonenden zijn door de gemeente schriftelijke enquêtes verspreid, die men terug kon sturen naar het antwoordnummer van Lexnova of digitaal kon invullen. Alle omwonenden van winkels in de plaatsen Borger en Odoorn hebben een vragenlijst gekregen. Wat betreft de inwoners is er een aselecte steekproef getrokken uit de GBA van de gemeente. Onder ondernemers en winkeliers zijn telefonische enquêtes afgenomen. Alle bekende winkeliers en horecaondernemers uit de gemeente zijn hiervoor benaderd. Ondernemers en winkeliers die telefonisch niet bereikbaar waren zijn tenminste drie keer gebeld. Voorafgaand aan de benadering van de populatie is in nauw overleg met de opdrachtgever de onderzoeksopzet en de vragenlijst tot stand gekomen. 1.4 Populatie, steekproef en respons In totaal hebben 299 respondenten de vragenlijst ingevuld. Hiervan waren er 172 inwoners, 59 omwonenden, 24 horecaondernemers en 44 winkeliers. Het responspercentage voor inwoners ligt op 35%, voor omwonenden op 33%, voor horecaondernemers op 63% en voor winkeliers op 54%. Dit is ook in onderstaande tabel weergegeven. Tabel 1 - Responsverantwoording Populatie/ bruto steekproef Respons post Respons digitaal Respons telefonisch Totaal respons Respons percentage Inwoners Omwonenden Horeca Winkeliers Totaal Opzet van het rapport Hoofdstuk 2 bevat de resultaten van het onderzoek, ingedeeld naar doelgroep. In het bijlagenrapport zijn de vragenlijst en de opmerkingen van de respondenten op de open vragen opgenomen. 7

8 2 Resultaten 2.1 Inleiding Dit hoofdstuk bevat de resultaten van het onderzoek. De resultaten zijn ingedeeld naar de volgorde van de vragen, zoals deze aan de respondent zijn voorgelegd. Waar zinvol en mogelijk zijn kruisverbanden gelegd. De weergegeven percentages in deze hoofdstukken hebben telkens betrekking op n, het aantal respondenten dat de betreffende vraag heeft beantwoord. 2.2 Achtergrondkenmerken Inwoners Als eerste worden de achtergrondkenmerken van de respondenten weergegeven. De resultaten op deze vragen zijn grafisch en in tabellen weergegeven. Grafiek 1 Geslacht (n= 169; in %) 33 Vrouw 67 Man 8

9 35 Grafiek 2 Leeftijd (n= 170; in %) of ouder 0 Tabel 2 Postcode Aantal % Totaal Er zitten relatief veel jarigen in de steekproef. In de populatie is het aandeel van deze groep 20%, in de netto steekproef 30%. 9

10 2.2.2 Omwonenden Grafiek 3 Geslacht (n= 58; in %) 41 Vrouw 59 Man Grafiek 4 Leeftijd (n= 56; %) of ouder 0 Tabel 3 Postcode Aantal % Totaal

11 2.2.3 Horeca Tabel 4 Postcode Aantal % Totaal Tabel 5 Aantal werkzame personen (FTE) Aantal % 1 of minder Totaal Tabel 6 Branche Aantal % Cafés 1 4 Cafetaria s, lunchrooms, snackbars, ijssalons, eetkramen e.d Hotel-restaurants 8 33 Restaurants 8 33 Totaal

12 2.2.4 Winkeliers Tabel 7 Postcode Aantal % Totaal Tabel 8 Aantal werkzame personen (FTE) Aantal % 1 of minder Totaal Tabel 9 Branche Gespecialiseerde winkels in voedings- en genotmiddelen Aantal % 7 16 Supermarkt 7 16 Winkels in bloemen, planten, zaden, tuinbenodigdheden, huisdieren en dierbenodigdheden Winkels in meubels, verlichting en overige huishoudelijke artikelen (rest) Winkels in doe-het-zelfartikelen 3 7 Winkels in overige artikelen (rest) 2 5 Winkels in vis 2 5 Winkels in computers, randapparatuur en software 1 2 Winkels in consumentenelektronica 1 2 Winkels in dranken 1 2 Winkels in drogisterij-, medische en orthopedische artikelen 1 2 Winkels in juweliersartikelen en uurwerken 1 2 Winkels in kleding en modeartikelen; textielsupermarkten 1 2 Winkels in kranten, tijdschriften en kantoorbehoeften 1 2 Winkels in lectuur, sport-, kampeer- en recreatieartikelen 1 2 Winkels in natuurvoeding en reformartikelen 1 2 Winkels in schoenen en lederwaren 1 2 Winkels in telecommunicatieapparatuur 1 2 Benzinestation 1 2 Totaal

13 2.3 Zondagopenstelling Grafiek 5 Wat is uw mening ten aanzien van de zondagopenstelling in het algemeen? (in %) Inwoners (n=172) Omwonenden (n=59) Horeca (n=24) Winkeliers (n=44) % 20% 40% 60% 80% 100% Negatief Neutraal Positief Geen mening De groep die het meest positief is over de zondagopenstelling, is de horeca. Twee derde van deze groep is positief (67%). Slechts 8% is negatief over de zondagsopenstelling. Ook meer dan de helft van de inwoners is positief over de zondagopenstelling, 51%. Ongeveer 22% van deze groep is negatief. Ten slotte is uit de grafiek af te lezen dat winkeliers relatief het minst positief zijn over zondagopenstelling in het algemeen, 39% is positief en 36% is negatief. 13

14 2.3.1 Zondagopenstelling naar leeftijd inwoners Grafiek 6 Wat is uw mening ten aanzien van de zondagopenstelling in het algemeen? naar leeftijd inwoners (in %) 80 jaar en ouder (n=14) (n=16) (n=51) (n=36) (n=25) (n=18) (n=10) Totaal (n=170) % 20% 40% 60% 80% 100% Negatief Neutraal Positief Geen mening Voor de inwoners van de gemeente zijn de antwoorden op deze vraag gesplitst naar leeftijdscategorie. In de grafiek hierboven is af te lezen dat met name inwoners tussen de 20 en 49 jaar positief zijn over de zondagopenstelling in het algemeen. 14

15 2.3.2 Zondagopenstelling naar groep Onderstaande tabellen geven de meest genoemde redenen weer ten aanzien van de mening over de zondagopenstelling. Tabel 10 Mening zondagopenstelling Inwoners (in %) Negatief (n=33) Neutraal (n=36) Positief (n=77) Handig en makkelijk Goed voor toerisme, goed voor Borger-Odoorn, met de tijd meegaan Zondag is rustdag, niet met werk bezig Een ieder moet zijn eigen keuze daarin maken 28 7 Door de week tijd genoeg om te winkelen Voor een kleine ondernemers is dit niet haalbaar/omzetverschuiving - vermindering Anders Totaal Wanneer inwoners negatief zijn over de zondagsopenstelling wordt dit voornamelijk onderbouwd door het feit dat zij doordeweeks tijd genoeg hebben om te winkelen (49%). Dit zijn met name respondenten uit de leeftijdscategorie (38%). De inwoners die aangeven positief te zijn ten aanzien van de zondagopenstelling in het algemeen geven aan dat zij het gemakkelijk vinden dat de winkels op zondag geopend zijn (78%). Tabel 11 Mening zondagopenstelling Omwonenden (in %)* Negatief (n=15) Neutraal (n=12) Positief (n=17) Handig en makkelijk Goed voor toerisme, goed voor Borger-Odoorn, met de tijd meegaan Zondag is rustdag, niet met werk bezig Een ieder moet zijn eigen keuze daarin maken Door de week tijd genoeg om te winkelen Voor een kleine ondernemers is dit niet haalbaar/omzetverschuiving - vermindering Anders Totaal De voornaamste redenen die worden genoemd door omwonenden die de zondagopenstelling als negatief beoordelen, zijn het feit dat zij de zondag als rustdag zien en dat zij doordeweeks voldoende tijd hebben om te winkelen (beide 40%). De voornaamste reden om positief te zijn over de zondagopenstelling, is het gemak dat je er van hebt. Doordat het aantal respondenten, de n, tussen de categorieën negatief, neutraal en positief verschilt, kunnen de resultaten in deze tabel niet horizontaal met elkaar vergeleken worden. Er kunnen alleen vergelijkingen per categorie gemaakt worden. Dit geldt voor elke tabel met een *-teken. 15

16 Tabel 12 Mening zondagopenstelling Horeca (in %)* Negatief (n=2) Neutraal (n=4) Positief (n=15) Handig en makkelijk Goed voor toerisme, goed voor Borger-Odoorn, met de tijd meegaan Een ieder moet zijn eigen keuze daarin maken 25 7 Door de week tijd genoeg om te winkelen Voor een kleine ondernemers is dit niet haalbaar/omzetverschuiving - vermindering Anders Totaal Slechts twee horecaondernemers zijn negatief over de zondagopenstelling. Horecaondernemers die positief zijn over de zondagsopenstelling ervaren dit als goed voor het toerisme in de gemeente Borger-Odoorn. Tabel 13 Mening zondagopenstelling Winkeliers (in %)* Negatief (n=15) Neutraal (n=11) Positief (n=17) Handig en makkelijk Goed voor toerisme, goed voor Borger-Odoorn, met de tijd meegaan Zondag is rustdag, niet met werk bezig Een ieder moet zijn eigen keuze daarin maken Door de week tijd genoeg om te winkelen Geloofsovertuiging Voor een kleine ondernemers is dit niet haalbaar/omzetverschuiving - vermindering Anders Totaal De groep winkeliers die aangeeft zich negatief op te stellen ten aanzien van de zondagopenstelling in het algemeen geeft met name aan dat er doordeweeks genoeg tijd is om te winkelen. Winkeliers die een positieve mening hebben over de zondagopenstelling vinden dat de zondagopenstelling goed is voor het toerisme in de gemeente en dat de gemeente met de tijd mee gaat. 16

17 2.4 Verruiming zondagopenstelling gemeente Borger-Odoorn Grafiek 7 Hoe staat u tegenover de verruiming van de zondagopenstelling in de gemeente Borger- Odoorn? (in %) Inwoners (n=172) Omwonenden (n=58) Horeca (n=24) Winkeliers (n=44) % 20% 40% 60% 80% 100% Negatief Neutraal Positief Geen mening De horecaondernemers zijn het meest positief (67%) ten aanzien van de verruiming van de zondagopenstelling. Ook een meerderheid van de inwoners, 54%, is positief over de verruiming van de zondagopenstelling in de gemeente Borger-Odoorn. Winkeliers zijn het minst positief (41%). Ook omwonenden zijn relatief minder positief (43%). 17

18 2.4.1 Verruiming zondagopenstelling gemeente Borger-Odoorn naar leeftijd inwoners Grafiek 8 Wat is uw mening ten aanzien van de zondagopenstelling in de gemeente Borger- Odoorn? naar leeftijd inwoners (in %) 80 jaar en ouder (n=14) (n=16) (n=51) (n=36) (n=25) (n=18) (n=10) Totaal (n=170) % 20% 40% 60% 80% 100% Negatief Neutraal Positief Geen mening Ook voor deze vraag zijn de antwoorden die de inwoners gegeven hebben gesplitst naar leeftijdscategorie. Hier is te zien dat inwoners tussen de 20 en 49 jaar het meest positief zijn over de verruiming van de zondagopenstelling in de gemeente Borger-Odoorn. 18

19 2.4.2 Verruiming zondagopenstelling naar groep Onderstaande tabellen geven de meest genoemde redenen weer ten aanzien van de mening over de verruiming van de zondagopenstelling in de gemeente Borger-Odoorn. Tabel 14 Mening zondagopenstelling Borger-Odoorn Inwoners (in %)* Negatief (n=30) Neutraal (n=23) Positief (n=69) Handig en makkelijk Goed voor toerisme, goed voor Borger-Odoorn, met de tijd meegaan Zondag is rustdag, niet met werk bezig Een ieder moet zijn eigen keuze daarin maken Door de week tijd genoeg om te winkelen Voor een kleine ondernemers is dit niet haalbaar/omzetverschuiving - vermindering Anders Totaal De inwoners van de gemeente Borger-Odoorn die negatief zijn over de verruiming van de zondagopenstelling, noemen als voornaamste redenen dat zij doordeweeks voldoende tijd hebben om te winkelen. Ook hier zijn dit met name inwoners uit de bevolkingsgroep (38%). De inwoners die aangeven positief te zijn over de verruiming van de zondagopenstelling, laten weten dit handig en makkelijk te vinden. Zo kunnen ze op zondag naar de winkel als ze iets vergeten zijn, en hebben zij door de weeks (bijna) geen tijd om te winkelen. Tabel 15 Mening zondagopenstelling Borger-Odoorn Omwonenden (in %)* Negatief (n=13) Neutraal (n=9) Positief (n=16) Handig en makkelijk Goed voor toerisme, goed voor Borger-Odoorn, met de tijd meegaan Zondag is rustdag, niet met werk bezig Door de week tijd genoeg om te winkelen Voor een kleine ondernemers is dit niet haalbaar/omzetverschuiving - vermindering Anders Totaal Zondag is een rustdag volgens de omwonenden die negatief zijn ten aanzien van de verruiming van de zondagopenstelling in de gemeente. Omwonenden die aangeven positief te zijn vinden dit handig en makkelijk, ook vinden ze de verruiming een positieve ontwikkeling voor het toerisme in de gemeente Borger-Odoorn. 19

20 Tabel 16 Mening zondagopenstelling Borger-Odoorn Horeca (in %)* Negatief (n=2) Neutraal (n=3) Positief (n=12) Handig en makkelijk Goed voor toerisme, goed voor Borger-Odoorn, met de tijd meegaan Een ieder moet zijn eigen keuze daarin maken Voor een kleine ondernemers is dit niet haalbaar/omzetverschuiving - vermindering Anders Totaal Slechts twee horecaondernemers zijn negatief over de verruiming van de zondagsopenstelling in de gemeente. Horecaondernemers die aangeven positief te zijn over de verruiming van de zondagopenstelling, vinden het een positieve impuls voor het toerisme in de gemeente Borger-Odoorn. Tabel 17 Mening zondagopenstelling Borger-Odoorn Winkeliers (in %)* Negatief (n=14) Neutraal (n=10) Positief (n=18) Handig en makkelijk Goed voor toerisme, goed voor Borger-Odoorn, met de tijd meegaan Zondag is rustdag, niet met werk bezig Een ieder moet zijn eigen keuze daarin maken Door de week tijd genoeg om te winkelen Geloofsovertuiging Voor een kleine ondernemers is dit niet haalbaar/omzetverschuiving - vermindering Anders Totaal De winkeliers die negatief zijn ten aanzien van de verruiming van de zondagopenstelling geven aan dat zij deze verruiming niet haalbaar vinden voor kleinere ondernemers. Dit gaat gepaard met een omzetverschuiving en een eventuele omzetvermindering doordat de winkel een dag langer open is. De winkeliers die aangeven positief te zijn over de verruiming van de zondagopenstelling vinden het een goede ontwikkeling voor de gemeente met betrekking tot het toerisme. 20

21 2.5 Inwoners In deze paragraaf wordt verder ingegaan op de vragen die aan de inwoners van de gemeente Borger-Odoorn zijn gesteld middels een schriftelijke/digitale enquête. Er wordt met name inzicht verkregen in de mate waarin inwoners zelf winkelen op zondag en welke veranderingen de zondagopenstelling met zich heeft meegebracht Winkelfrequentie op zondag Grafiek 9 Winkelt u zelf wel eens op zondag? (n=172; in %) Ja Nee Tabel 18 Waarom winkelt u niet op zondag? (in %) Aantal % Zondag is rustdag, niet met werk bezig 9 15 Door de week tijd genoeg om te winkelen Geloofsovertuiging 2 3 Anders Totaal Van alle ondervraagde inwoners geeft 57% aan zelf (wel eens) te winkelen op zondag. Ongeveer 43% doet dit niet. De voornaamste reden die wordt genoemd om niet te winkelen op zondag is het feit dat inwoners doordeweeks voldoende tijd hebben om te winkelen en de zondagopenstelling niet noodzakelijk vinden. 21

22 Grafiek 10 Indien ja, ook bij winkels in de gemeente Borger-Odoorn? (n= 97; in %) 3 Ja Nee 97 Tabel 19 Waarom winkelt u niet op zondag bij winkels in de gemeente Borger-Odoorn? (in %) Aantal % Ik ga naar winkels in andere dorpen/gemeenten Totaal Van de inwoners die winkelen op zondag, geeft een overgrote meerderheid van 97% aan ook op zondag (wel eens) te winkelen in de gemeente Borger-Odoorn. Slechts 3% van de respondenten geeft aan dit niet te doen. Zij geven aan dat ze winkelen in andere dorpen/gemeenten op zondag. Tabel 20 Indien u op zondag winkelt bij winkels in de gemeente Borger-Odoorn, hoe vaak per maand winkelt u dan op zondag? Aantal % Totaal De inwoners die op zondag (wel eens) winkelen bij winkels in de gemeente Borger-Odoorn, winkelen daar gemiddeld 2 keer per maand (2,2). 22

23 Grafiek 11 Is dit veranderd sinds de winkels in de gemeente Borger-Odoorn altijd open mogen zijn? (n= 97; in %) Ja, vaker Nee Iets meer dan de helft van de respondenten (55%) geeft aan dat de winkelfrequentie is veranderd sinds de winkels in de gemeente Borger-Odoorn altijd open mogen zijn. Deze inwoners laten weten dat ze hierdoor vaker bewust winkelen op zondag. Met name als ze een drukke werkweek hebben of iets vergeten zijn. 23

24 2.6 Omwonenden Overlast In deze paragraaf wordt verder ingegaan op de vragen die aan de omwonenden zijn gesteld middels een schriftelijke/digitale enquête. Er wordt met name inzicht verkregen in de mate van overlast van de zondagopenstelling die omwonenden ervaren, de vorm van overlast die omwonenden ervaren en of deze overlast is toegenomen sinds eind Eveneens wordt inzicht verkregen in de mate waarin omwonenden zelf winkelen op zondag. Grafiek 12 Ervaart u wel eens overlast van de openstelling van winkels op zondag? (n=57; in %) 4 16 Ja, veel Ja, een beetje 81 Nee Grafiek 21 Om welke vorm van overlast gaat het dan vooral? (meerdere antwoorden mogelijk; n=11, in %) Aantal % Parkeren 4 36 Verkeersdrukte 4 36 Drukte/Lawaai 5 45 Anders 1 9 In totaal geeft 81% van de omwonenden aan geen overlast te ervaren van de zondagopenstelling. Daarentegen geeft 4% aan veel overlast te ervaren en 16% een beetje. De vormen van overlast die worden genoemd verschillen, waarbij drukte/lawaai iets vaker genoemd wordt (45%). 24

25 Grafiek 13 Is deze overlast toegenomen sinds eind 2014? (n= 11; in %) Ja 36 Nee 64 Weet ik niet Van de omwonenden die aangeven overlast te ervaren van de zondagopenstelling geeft 36% aan dat de overlast is toegenomen Winkelfrequentie op zondag Grafiek 14 Winkelt u zelf wel eens op zondag? (n= 54; in %) Ja Nee Tabel 22 Waarom winkelt u niet op zondag? Aantal % Zondag is rustdag, niet met werk bezig 5 23 Door de week tijd genoeg om te winkelen 7 32 Geloofsovertuiging 2 9 Anders 8 36 Totaal Uit de grafiek is af te lezen dat de helft van alle omwonenden (wel eens) op zondag winkelt. De voornaamste redenen voor het niet winkelen op zondag zijn het feit dat er voldoende tijd doordeweeks is om te winkelen en dat zondag als rustdag wordt gezien. 25

26 Grafiek 15 Indien ja, ook bij winkels in de gemeente Borger-Odoorn? (n=26; in %) 8 Ja Nee 92 Een overgrote meerderheid van 92% van de omwonenden die op zondag winkelt, winkelt ook bij winkels in de gemeente Borger-Odoorn. Tabel 23 Indien u op zondag winkelt bij winkels in de gemeente Borger-Odoorn, hoe vaak per maand winkelt u dan op zondag? Aantal % Totaal De gemiddelde winkelfrequentie van de omwonenden is 3 keer per maand (3,0). Dit is gemiddeld vaker dan de inwoners (2,2). 26

27 2.7 Horeca en winkeliers In deze paragraaf wordt verder ingegaan op de vragen die aan de ondernemers in de gemeente Borger-Odoorn zijn gesteld middels een telefonische enquête. Er wordt met name inzicht verkregen in de mate waarin deze ondernemingen zelf open zijn op zondag, de veranderingen die de zondagopenstelling met zich meegebracht heeft, de mate van belangrijkheid van de zondagopenstelling voor het toerisme van de gemeente Borger-Odoorn en de houding van het personeel ten opzichte van de zondagopenstelling Deelname zondagopenstelling Grafiek 16 - Is uw bedrijf (wel eens) open op zondag? (in%) Horeca (n=24) Winkeliers (n=44) Ja Nee Ja Nee Alle horecaondernemers geven aan (wel eens) open te zijn op zondag. Daarentegen geeft ongeveer een kwart van alle winkeliers aan (wel eens) open te zijn op zondag (23%). Indien ja, hoe vaak bent u per jaar op zondag geopend? Ongeveer 92% van alle horecaondernemers geeft aan elke zondag open te zijn. Daarnaast geeft één ondernemers aan open te zijn op zondag gedurende het toeristenseizoen (maart tot oktober) en één ondernemer geeft aan 49 zondagen per jaar open te zijn. Van alle winkeliers die geopend zijn op zondag (n=10) geeft 50% aan alleen tijdens het toeristenseizoen (maart tot oktober) open te zijn. Daarnaast geeft 40% van deze groep aan elke zondag geopend te zijn. Eén winkelier geeft aan 48 zondagen per jaar open te zijn. 27

28 Grafiek 17 Heeft de mogelijkheid voor winkels om alle zondagen geopend te zijn veranderingen gebracht voor uw onderneming, op wat voor manier dan ook? (in %) Horeca (n=24) Winkeliers (n=44) Ja Nee Ja Nee De overgrote meerderheid van de horecaondernemers en de winkeliers hebben geen veranderingen ervaren doordat zij de mogelijkheid hebben om elke zondag geopend te zijn. Van de horecaondernemers geeft 8% aan wel veranderingen te hebben ervaren door de zondagopenstelling. Voor winkeliers geldt dat 18% veranderingen heeft ervaren. Grafiek 18 Welke veranderingen heeft dit te weeg gebracht? (in %) Horeca (n=2) Winkeliers (n=8) Meer omzet Anders, namelijk Minder omzet Meer omzet Anders, namelijk Minder omzet De zondagopenstelling heeft met name veranderingen met betrekking tot de omzet te weeg gebracht. Horecaondernemers die dit aangeven, laten weten dat dit komt doordat hun klanten nu ook naar een supermarkt kunnen die geopend is op zondag. 28

29 2.7.2 Toerisme in Borger-Odoorn Grafiek 19 Is volgens u de openstelling op zondag belangrijk voor het toerisme van Borger- Odoorn? (in %) Horeca (n=24) Winkeliers (n=44) Ja Nee Weet ik niet Ja Nee Weet ik niet De zondagopenstelling wordt door zowel een overgrote meerderheid van horecaondernemers als winkeliers als belangrijk ervaren voor het toerisme in de gemeente (respectievelijk 79% en 68%). 29

30 2.7.3 Houding van het personeel Grafiek 20 Hoe is de houding van uw personeel ten opzichte van de zondagopenstelling? (in %) Winkeliers (n=10) Positief Neutraal Negatief N.v.t. De resultaten op deze vraag zijn weergegeven voor die winkeliers die hebben aangegeven wel eens open te zijn op zondag (zie ook grafiek 16). Dit geldt voor 23% van de winkeliers in de steekproef. Dit komt neer op 10 winkeliers (n=10). Van de ondervraagde winkeliers geeft 60% aan dat de houding van het personeel ten opzichte van de zondagopenstelling als positief wordt ervaren. 30

31 Grafiek 21 Op welke manier is de houding van uw personeel van invloed op uw zondagopenstelling? (in %) Winkeliers (n=10) Dit heeft wel invloed Dit heeft geen invloed Ook de uitkomsten op deze vraag zijn weergegeven voor die winkeliers die hebben aangegeven wel eens open te zijn op zondag. Voor zes van de tien winkeliers geldt dat de houding van het personeel geen invloed heeft op de zondagopenstelling (60%). Daarnaast geeft 40% van de winkeliers aan dat de houding van het personeel wel van invloed is op de zondagopenstelling. De redenen hiervoor verschillen per winkelier. 31

32

Winkeltijdenonderzoek De Wolden

Winkeltijdenonderzoek De Wolden Winkeltijdenonderzoek De Wolden Gemeente De Wolden T.a.v. Jeannette Los Raadhuisstraat 2 7921 GD Zuidwolde Januari 2014 Onderzoekers: Yannick Abrahams MSC Drs. Koop Boer MANAGEMENT SUMMARY Wat vinden de

Nadere informatie

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers Opdrachtnemer: Bureau O&S Heerlen Opdrachtgever: Bureau Economie Januari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Onderzoeksvragen 3 3. Onderzoeksopzet 3 4.

Nadere informatie

Zondagsopenstelling in Oud-West

Zondagsopenstelling in Oud-West Zondagsopenstelling in Oud-West Rapportage Project: 8131 In opdracht van: Stadsdeel Oud-West dr. Clemens Wenneker dr. Willem Bosveld Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

Vragenlijst winkeliers eerste peiling zondagsopenstelling winkels in gemeente Utrechtse Heuvelrug

Vragenlijst winkeliers eerste peiling zondagsopenstelling winkels in gemeente Utrechtse Heuvelrug Vragenlijst winkeliers eerste peiling zondagsopenstelling winkels in gemeente Utrechtse Heuvelrug 1. Wat vindt u ervan dat alle winkels in de gemeente Utrechtse Heuvelrug momenteel op zondag open kunnen

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

Zondagopenstelling Drechterland Peiling onder inwoners. Gemeente Drechterland Augustus 2013

Zondagopenstelling Drechterland Peiling onder inwoners. Gemeente Drechterland Augustus 2013 Zondagopenstelling Drechterland Peiling onder inwoners Gemeente Drechterland Augustus 2013 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 10: winkelen op zondag maart 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 10e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Uitkomsten eerste enquête proef zondagopenstelling winkels

Uitkomsten eerste enquête proef zondagopenstelling winkels Uitkomsten eerste enquête proef zondagopenstelling winkels Notitie voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug 29 oktober 2013 Inleiding Sinds zondag 28 juli mogen de winkels in de gemeente Utrechtse Heuvelrug

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

*Z E* Evaluatie Zondagsopenstelling Oegstgeest INTERN MEMO

*Z E* Evaluatie Zondagsopenstelling Oegstgeest INTERN MEMO INTERN MEMO Evaluatie Zondagsopenstelling Oegstgeest Van : P. Brunet de Rochebrune Aan : Wendelien Tönjann Datum : 12 november 2014 Onderwerp : Plan van aanpak evaluatie winkeltijden verordening Oegstgeest

Nadere informatie

Burgerpanel Zeewolde. Resultaten peiling 8: Winkelen in Zeewolde. Inleiding. Zondagopenstelling winkels. April 2014

Burgerpanel Zeewolde. Resultaten peiling 8: Winkelen in Zeewolde. Inleiding. Zondagopenstelling winkels. April 2014 Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 8: Winkelen in Zeewolde April 2014 Inleiding In opdracht van de gemeenteraad heeft I&O Research voor de 8 e keer een peiling uitgevoerd met het burgerpanel van Zeewolde.

Nadere informatie

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND Ondernemers en internetpanel over de winkelopeningstijden in Purmerend In opdracht van: Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Patty Laan

Nadere informatie

KOOPZONDAGEN KERKRADE Draagvlakonderzoek bij ondernemers

KOOPZONDAGEN KERKRADE Draagvlakonderzoek bij ondernemers KOOPZONDAGEN KERKRADE Draagvlakonderzoek bij ondernemers Opdrachtnemer: Opdrachtgever: december 2013 Bureau O&S, gemeente Heerlen Jos Vreuls, gemeente Kerkrade INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 2. Onderzoeksvragen

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD. Registratienummer:

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD. Registratienummer: *11.25585* VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Behandelend ambtenaar: D. Haan Afdeling/cluster: / Telefoonnr.: 0591-535202 Portefeuillehouder: W.C. Luchjenbroers Onderwerp: Zondagopenstelling Borger Registratienummer:

Nadere informatie

Gemeente Deventer. Evaluatie reguliere. koopzondagen binnenstad. Deventer

Gemeente Deventer. Evaluatie reguliere. koopzondagen binnenstad. Deventer Gemeente Deventer Evaluatie reguliere koopzondagen binnenstad Deventer Evaluatie reguliere koopzondagen binnenstad Deventer Onderzoek naar de mening van consumenten en ondernemers Datum 27 januari 2010

Nadere informatie

Inleiding. Ervaringen van inwoners met de zondagsopenstelling. Zondagsopenstelling winkels. November 2015

Inleiding. Ervaringen van inwoners met de zondagsopenstelling. Zondagsopenstelling winkels. November 2015 BURGERPANEL CAPELLE OVER Zondagsopenstelling winkels November 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 17 e peiling met het burgerpanel van Gemeente Capelle aan den IJssel. Deze

Nadere informatie

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn. Bijlagenrapport

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn. Bijlagenrapport Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Bijlagenrapport Oktober 2015 2 Inhoud 1 Vragenlijsten 5 1.1 Inwoners 5 1.2 Omwonenden 7 1.3 Winkeliers & Horeca 9 2 Open vragen 11 2.1 Inwoners 11 2.1.1

Nadere informatie

EVALUATIE ZONDAGOPENSTELLING DETAILHANDEL

EVALUATIE ZONDAGOPENSTELLING DETAILHANDEL Rapport EVALUATIE ZONDAGOPENSTELLING DETAILHANDEL Gemeente Hoorn December 2014 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Rapportnummer 2014-2063 Datum December 2014

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Iepen op Snein? Onderzoek zondagopenstelling winkels in Stiens

Iepen op Snein? Onderzoek zondagopenstelling winkels in Stiens Iepen op Snein? Onderzoek zondagopenstelling winkels in Stiens Leeuwarden/Ljouwert, december 2014 1 INHOUD 1 AANLEIDING EN ONDERZOEKSVRAAG 3 2 UITKOMSTEN VAN DE ENQUÊTE 4 3 CONCLUSIES 7 Bijlage I: Verantwoording

Nadere informatie

Winkelopening op zondagen in Papendrecht

Winkelopening op zondagen in Papendrecht Winkelopening op zondagen in Papendrecht MENING ONDERNEMERS EN BEWONERS Inhoud 1. Conclusies 2. Ondernemers 3. Bewoners Bijlagen Sinds 1 juli 2013 is de nieuwe Winkeltijdenwet in werking. Dit betekent

Nadere informatie

Koopzondagen Breda Onderzoek naar de effecten van de invoering van de wekelijkse koopzondag in Breda

Koopzondagen Breda Onderzoek naar de effecten van de invoering van de wekelijkse koopzondag in Breda Koopzondagen Breda Onderzoek naar de effecten van de invoering van de wekelijkse koopzondag in Breda juni 2013 In opdracht van: Afdeling Economie, Cultuur en Onderwijs Gemeente Breda Uitgave: Gemeente

Nadere informatie

Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden

Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden De gemeente Dordrecht zet zich in om overlast in het algemeen, en van coffeeshops in het bijzonder, te verminderen. Dordrecht telt in totaal acht

Nadere informatie

RAPPORT KOOPZONDAGEN GEMEENTE DALFSEN PAG. 1. November Student Bedrijfswetenschappen Vrije Universiteit Zwolle

RAPPORT KOOPZONDAGEN GEMEENTE DALFSEN PAG. 1. November Student Bedrijfswetenschappen Vrije Universiteit Zwolle RAPPORT KOOPZONDAGEN GEMEENTE DALFSEN PAG. 1 November 2007 Auteur: H.J. Meijer Student Bedrijfswetenschappen Vrije Universiteit Zwolle RAPPORT KOOPZONDAGEN GEMEENTE DALFSEN PAG. 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie Hoofdstuk 24 Financiële situatie Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren zijn bekend

Nadere informatie

Onderzoek zondagsopenstelling Gemeente Vlagtwedde

Onderzoek zondagsopenstelling Gemeente Vlagtwedde Onderzoek zondagsopenstelling Gemeente Vlagtwedde Dit rapport is samengesteld naar aanleiding van de toezegging aan de raad om onderzoek te doen naar de wensen van inwoners en winkeliers op het gebied

Nadere informatie

Factsheet onderzoek naar de effecten van de wijziging van de leeftijdsgrens in de drank- en horecawet 2014 in gemeentes Almere, Huizen en Zeist

Factsheet onderzoek naar de effecten van de wijziging van de leeftijdsgrens in de drank- en horecawet 2014 in gemeentes Almere, Huizen en Zeist Factsheet onderzoek naar de effecten van de wijziging van de leeftijdsgrens in de drank- en horecawet 2014 in gemeentes Almere, Huizen en Zeist Margreth Egelkamp Marina Horseling Andrea Donker Contactgegevens:

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD Gemeente Eemnes Juni/Juli 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Gemeente Breda. Koopzondagen Breda. Onderzoek en Informatie. Onderzoek naar de effecten van de invoering van de wekelijkse koopzondag in Breda

Gemeente Breda. Koopzondagen Breda. Onderzoek en Informatie. Onderzoek naar de effecten van de invoering van de wekelijkse koopzondag in Breda Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Koopzondagen Breda Onderzoek naar de effecten van de invoering van de wekelijkse koopzondag in Breda juni 2013 In opdracht van: Afdeling Economie, Cultuur en Onderwijs

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Colofon Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 December 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Kampen. Uitvoering: Onderzoek

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Inleiding Chris M. Jager In mei en juni 2015 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) een groot aantal bedrijven benaderd met vragenlijsten. Doel

Nadere informatie

PEILING MOERDIJKPANEL

PEILING MOERDIJKPANEL PEILING MOERDIJKPANEL Hoe denken inwoners van gemeente Moerdijk over een verruiming van de zondagsopenstelling voor winkels binnen hun gemeente? November 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research

Nadere informatie

4. SAMENVATTING. 4.1 Onderzoeksopzet. 4.2 Jongeren

4. SAMENVATTING. 4.1 Onderzoeksopzet. 4.2 Jongeren 4. SAMENVATTING Om inzicht te krijgen in de naleving van de leeftijdsgrenzen van 16 en 18 jaar uit de Drank- en Horecawet heeft de Keuringsdienst van Waren onderzoeks- en adviesbureau INTRAVAL opdracht

Nadere informatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 43. Financiële situatie Samenvatting Circa tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, ruim een kwart komt net rond en kan moeilijk

Nadere informatie

voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug

voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug Uitkomsten tweede peiling proef zondag ondagopenstelling openstelling winkels Notitie voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug 30 januari 2014 Inleiding In juli 2013 heeft de gemeenteraad van gemeente Utrechtse

Nadere informatie

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten Waar winkelen de inwoners van de gemeente? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten In opdracht van de SGP Door Studentenpool Bestuurlijke Bedrijfskunde Academie Mens & Organisatie Christelijke Hogeschool

Nadere informatie

Draagvlak voor (k)open op zondag

Draagvlak voor (k)open op zondag Draagvlak voor (k)open op zondag Wensen en standpunten van inwoners, bezoekers, ondernemers en personeel Augustus 2013 Draagvlak voor (k)open op zondag Wensen en standpunten van inwoners, bezoekers, ondernemers

Nadere informatie

Zondagopenstelling winkels Zwijndrecht

Zondagopenstelling winkels Zwijndrecht Zondagopenstelling winkels Zwijndrecht Mening bewoners en ondernemers Sinds 1 juli 2013 is de nieuwe Winkeltijdenwet in werking. Dit betekent dat gemeenten de mogelijkheid hebben om vrijstelling te verlenen

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Voorzieningen Het Onderdijks 2015

Rapport Onderzoek Voorzieningen Het Onderdijks 2015 Rapport Onderzoek Voorzieningen Het Onderdijks 2015 Colofon Rapport Onderzoek Voorzieningen Het Onderdijks 2015 November 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Kampen. Uitvoering:

Nadere informatie

ONDERZOEK WINKELTIJDEN ZEEWOLDE

ONDERZOEK WINKELTIJDEN ZEEWOLDE Rapport ONDERZOEK WINKELTIJDEN ZEEWOLDE Wat is het draagvlak voor de winkeltijden op zondag en voor de koopavond? November 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND 2013 Winkelopeningstijden op zondag in Purmerend 2013 Onderzoek onder het internetpanel In opdracht van Team Economie Jeroen van der Weerd Uitgevoerd door Team

Nadere informatie

Interactief bestuur. Omnibus 2015

Interactief bestuur. Omnibus 2015 Interactief bestuur Omnibus 2015 O&S April 2016 Samenvatting In september/oktober 2015 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s- Hertogenbosch een omnibusonderzoek gehouden. In dit

Nadere informatie

De Tabakswet. Rapport. Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief roken, houding t.a.v. en steun voor rookverboden Cyrille Koolhaas

De Tabakswet. Rapport. Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief roken, houding t.a.v. en steun voor rookverboden Cyrille Koolhaas Grote Bickersstraat 74 13 KS Amsterdam Postbus 247 00 AE Amsterdam t 0 522 54 44 f 0 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport De Tabakswet Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief

Nadere informatie

Wekelijkse koopzondag stadsdeel Amsterdam-Noord

Wekelijkse koopzondag stadsdeel Amsterdam-Noord Wekelijkse koopzondag stadsdeel Amsterdam-Noord Project 8281 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Lotje Cohen MSc dr. Esther Jakobs Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam

Nadere informatie

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 61%.

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 61%. Samenvatting Parkeren 2016 Cluster Ruimte en Economie/afdeling Advies heeft O&S gevraagd een onderzoek naar parkeren uit te zetten onder de leden van het Delft Internet Panel (DIP). In april 2016 is het

Nadere informatie

Rapportage Tevredenheidonderzoek 2013 Collectief vervoer Gemeenten Noord-Oost Friesland

Rapportage Tevredenheidonderzoek 2013 Collectief vervoer Gemeenten Noord-Oost Friesland Rapportage Tevredenheidonderzoek 2013 Collectief vervoer Gemeenten Noord-Oost Friesland 25 juni 2014 Versie 1.0 Inhoudsopgave Doelstelling en Onderzoeksvragen 3 Werkwijze 4 Onderzoeksdoelgroep 5 Achtergrondinformatie

Nadere informatie

Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen

Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen In opdracht van: Gemeente Diemen Projectnummer: 13225 Anne Huijzer Willem Bosveld Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon 020 251 0330 Postbus 658, 1000 AR

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

Evaluatie. Openstelling zondagen en feestdagen Gemeente Eemsmond

Evaluatie. Openstelling zondagen en feestdagen Gemeente Eemsmond Evaluatie Openstelling zondagen en feestdagen Gemeente Eemsmond Versie: 1. (defintief) Datum: 26 februari 216 Steller: Rolie Tromp Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Leeswijzer... 3 1. Enquête...

Nadere informatie

Windenergie. Een onderzoek onder inwoners van de gemeente Groningen B A S I S V O O R B E L E I D. Oktober Laura de Jong. Marjolein Kolstein

Windenergie. Een onderzoek onder inwoners van de gemeente Groningen B A S I S V O O R B E L E I D. Oktober Laura de Jong. Marjolein Kolstein Windenergie Een onderzoek onder inwoners van de gemeente Groningen Laura de Jong Oktober 2016 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4

Nadere informatie

Burgerpanel Zeewolde. Inleiding. Centrum Zeewolde. Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde. Januari 2012

Burgerpanel Zeewolde. Inleiding. Centrum Zeewolde. Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde. Januari 2012 Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde Januari 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 1 e peiling met het nieuwe burgerpanel van Zeewolde.

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

Jongeren & hun financiële verwachtingen

Jongeren & hun financiële verwachtingen Nibud, februari Jongeren & hun financiële verwachtingen Anna van der Schors Daisy van der Burg Nibud in samenwerking met het 1V Jongerenpanel van EenVandaag Inhoudsopgave 1 Onderzoeksopzet Het Nibud doet

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN. GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN. GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014 RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27

Nadere informatie

Amsterdam-Noord en de recessie

Amsterdam-Noord en de recessie Amsterdam-Noord en de recessie Sinds november 2009 kunnen bewoners van Amsterdam-Noord lid worden van het digitale bewonerspanel. In deze rapportage worden de resultaten van de eerste meting gepresenteerd.

Nadere informatie

Gemeente Alphen-Chaam

Gemeente Alphen-Chaam Gemeente Alphen-Chaam Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 23 oktober 2015 DATUM 23 oktober 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Alphen-Chaam

Nadere informatie

Coffeeshop in de buurt

Coffeeshop in de buurt Coffeeshop in de buurt De herhalingsmeting: ervaringen van direct omwonenden in 2013 Dordrecht telt van oudsher acht coffeeshops gelegen in de Binnenstad. De gemeente Dordrecht zet zich in om overlast

Nadere informatie

Resultaten peiling 17: detailhandel

Resultaten peiling 17: detailhandel Hofpanel Resultaten peiling 17: detailhandel Maart 2013 1. Inleiding Van 10 tot en met 17 maart 2013 is er onder het Hofpanel een peiling gehouden over detailhandel. De gemeente Hof van Twente werkt aan

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

Gemeente Maastricht - Onderzoek & Statistiek

Gemeente Maastricht - Onderzoek & Statistiek Rapportage Pieter Honig & Simon van den Bighelaar Van den Bighelaar & Honig Onderzoeksbureau E-mail : info@vdbho.nl Opdrachtgever Drs. Paul Hinssen Gemeente Maastricht - Onderzoek & Statistiek Mosae Forum

Nadere informatie

Keuzenotitie zon- en feestdagenopenstelling

Keuzenotitie zon- en feestdagenopenstelling Keuzenotitie zon- en feestdagenopenstelling 1. Aanleiding Per 1 juli 2013 is de Winkeltijdenwet gewijzigd. De grootste wijziging is het schrappen van de toeristische bepaling. Deze bepaling stelde dat

Nadere informatie

Horeca en omzet. Samenvatting. Onderzoek onder 1016 horecagelegenheden. Maartje van Diepen/Noortje Antonis. F december 2008.

Horeca en omzet. Samenvatting. Onderzoek onder 1016 horecagelegenheden. Maartje van Diepen/Noortje Antonis. F december 2008. Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Horeca en omzet Onderzoek onder

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie Stadsenquête Leiden 008 Hoofdstuk 19. Financiële situatie Samenvatting Ruim tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, bijna een kwart komt net rond en een

Nadere informatie

Sparen voor een koopwoning

Sparen voor een koopwoning Sparen voor een koopwoning Consumentenonderzoek in opdracht van de Volksbank GfK februari 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management summary Onderzoeksresultaten Onderzoeksverantwoording Contact 2 Management summary

Nadere informatie

Hoofdstuk 14 Meeuwenoverlast

Hoofdstuk 14 Meeuwenoverlast Hoofdstuk 14 Meeuwenoverlast Samenvatting Twee derde van alle Leidenaren geeft aan bij hen in de buurt overlast van meeuwen te hebben. Vergeleken met voorgaande jaren is vooral het aandeel bewoners dat

Nadere informatie

89 % van de respondenten verwacht zelf geen overlast te hebben van de winkelopenstelling op zon en feestdagen.

89 % van de respondenten verwacht zelf geen overlast te hebben van de winkelopenstelling op zon en feestdagen. Bijlage 4 Inleiding Bij het nemen van een besluit over de openstelling van winkels op zon en feestdagen is het van belang de mening te kennen van de doelgroepen ondernemers en inwoners. Eind 2013/begin

Nadere informatie

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Gezondheidsbeleid 2013 Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, mei 2013 2 Samenvatting Inleiding In mei 2011 is de landelijke

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

1 Opzet tabellenboek, onderzoeksopzet en respondentkenmerken

1 Opzet tabellenboek, onderzoeksopzet en respondentkenmerken 1 Opzet tabellenboek, onderzoeksopzet en respondentkenmerken 1.1 Opzet tabellenboek Dit tabellenboek geeft een uitgebreid overzicht van de uitkomsten van de Leefbaarheidsmonitor 2004. Het algemene rapport,

Nadere informatie

ONDERZOEK VUURWERKOVERLAST

ONDERZOEK VUURWERKOVERLAST ONDERZOEK VUURWERKOVERLAST ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, APRIL 2015 GfK 2015 Onderzoek Vuurwerkoverlast April 2015 1 Inhoud 1. Samenvatting 2. Onderzoeksresultaten 3. Onderzoeksverantwoording 4. Steekproefspecificatie

Nadere informatie

Publieksonderzoek Fietsverlichting

Publieksonderzoek Fietsverlichting In hoeverre zijn fietsers in Nederland bekend met de huidige regels rond het voeren van fietsverlichting en wat is hun eigen gedrag hierbij? Inleiding Op initiatief van het uitvoeringsteam campagne fietsverlichting

Nadere informatie

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015 NOORDZEE EN ZEELEVEN 2-meting Noordzee-campagne Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Onderzoeksverantwoording 3. Onderzoeksresultaten 4. Contact 2 1. Samenvatting 3 Samenvatting Houding t.a.v.

Nadere informatie

Openingstijden Stadskantoor. Afdeling O&S Gemeente s-hertogenbosch

Openingstijden Stadskantoor. Afdeling O&S Gemeente s-hertogenbosch Openingstijden Stadskantoor Afdeling O&S Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek April 2013 2 Samenvatting De afdeling Burgerzaken wil graag weten of de huidige openingstijden van het

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Effectmeting het Glazen huis

Onderzoeksrapport. Effectmeting het Glazen huis Onderzoeksrapport Effectmeting het Glazen huis Naam project Onderzoeksrapport Effectmeting Opdrachtgevers CityDynamiek Eindhoven Gemeente Eindhoven Opdrachtnemers Studenten Fontys Hogeschool Marketing

Nadere informatie

Economische effecten van het rookverbod in de horeca Evaluatie van het eerste jaar 1 juli juli 2009

Economische effecten van het rookverbod in de horeca Evaluatie van het eerste jaar 1 juli juli 2009 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Economische effecten van het rookverbod

Nadere informatie

Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel

Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel In juni dit jaar zijn aan het Inwonerpanel vragen gesteld over de gemeentelijke informatievoorziening in het algemeen, de wekelijkse informatiepagina in

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 28 t/m 39 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 29 september 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Bewonerspanel Koopzondagen en (zondag)avondwinkels

Bewonerspanel Koopzondagen en (zondag)avondwinkels Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Koopzondagen en (zondag)avondwinkels Veel Utrechters gaan maandelijks op zondag naar een supermarkt

Nadere informatie

Inventarisatie naleefniveau rookvrije horeca najaar 2012

Inventarisatie naleefniveau rookvrije horeca najaar 2012 Inventarisatie naleefniveau rookvrije horeca najaar 2012 Per 1 juli 2008 is binnen de horeca, sport, en kunst en cultuursector het rookverbod ingevoerd. Daarnaast is besloten dat behalve werkgevers in

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Onderzoeksbeschrijving In 2016 is een enquête gehouden onder de inwoners van de gemeente Renswoude over de inzameling en scheiding van afval. De

Nadere informatie

Omnibusenquête deelrapport. Zoetermeer FM

Omnibusenquête deelrapport. Zoetermeer FM Omnibusenquête 2015 deelrapport Zoetermeer FM Omnibusenquête 2015 deelrapport Zoetermeer FM OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport ZOETERMEER FM Zoetermeer, 18 december 2015 Gemeente Zoetermeer Afdeling Juridische

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Ter Zake Het Ondernemershuis

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Ter Zake Het Ondernemershuis Omnibusenquête 2015 deelrapport Ter Zake Het Ondernemershuis Omnibusenquête 2015 deelrapport Ter Zake Het Ondernemershuis OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport TER ZAKE HET ONDERNEMERSHUIS Zoetermeer, 15 februari

Nadere informatie

ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER

ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER GEMEENTE HILVERSUM MAART/APRIL 2011 20110114.01 Maart/April 2011 1 Inhoudsopgave Onderzoeksopzet en -verantwoording Blz. 3 2 Resultaten Blz. 6 2.1 Deelname aan het verkeer

Nadere informatie

Resultaten 3e peiling Provinciale Statenverkiezingen februari 2011

Resultaten 3e peiling Provinciale Statenverkiezingen februari 2011 Resultaten 3e Provinciale Statenverkiezingen 2011 28 februari 2011 Opdrachtgever: RTV Oost maart 2011 Derde Provinciale Statenverkiezingen 2011 28 februari 2011 Bent u ervan op de hoogte dat er begin maart

Nadere informatie

Huurdersonderzoek over de voorgenomen komst van het Windmolenpark De Drentse Monden. Opdrachtgevers: Lefier en Woonservice

Huurdersonderzoek over de voorgenomen komst van het Windmolenpark De Drentse Monden. Opdrachtgevers: Lefier en Woonservice Huurdersonderzoek over de voorgenomen komst van het Windmolenpark De Drentse Monden Opdrachtgevers: Lefier en Woonservice Rapportnr. : 13 0021 14 Projectmanager(s) : R. Dreier en J.D. Rotman Datum : Februari

Nadere informatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0 Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag

Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag Rapportage Datum: 2 mei 2016 Opdrachtgever: Jorrit Visser, Hivos Auteur: Claudia Ros, InfoResult Hivos onderzoek: Eerlijke bloemen met Moederdag 1 Inhoud

Nadere informatie

*Z E* Evaluatie Zondagsopenstelling Oegstgeest 3 INTERN MEMO

*Z E* Evaluatie Zondagsopenstelling Oegstgeest 3 INTERN MEMO INTERN MEMO Van : P. Brunet de Rochebrune Aan : Wendelien Tönjann Datum : 12 november 2014 Onderwerp : Plan van aanpak evaluatie winkeltijden verordening Oegstgeest 2013 c.c. : Zaaknr. : Z-14-04853 / 1771

Nadere informatie

Registratienummer / 14Z Onderwerp Vaststellen Verordening winkeltijden Midden-Delfland 2014

Registratienummer / 14Z Onderwerp Vaststellen Verordening winkeltijden Midden-Delfland 2014 Datum 02 oktober 2014 Nummer 2014-10- Datum commissievergadering 14 oktober 2014 Datum raadvergadering 28 oktober 2014 OPLEGGER Registratienummer 2014-25954 / 14Z.006080 Onderwerp Vaststellen Verordening

Nadere informatie

Grafiek 20.1a Belangrijkste aspecten die Leidenaren prettig vinden aan de eigen buurt, * (meer antwoorden mogelijk) 16% 15% 10% 10%

Grafiek 20.1a Belangrijkste aspecten die Leidenaren prettig vinden aan de eigen buurt, * (meer antwoorden mogelijk) 16% 15% 10% 10% 20 ONDERHOUD EN NETHEID EIGEN BUURT In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de prettige en de mindere prettige kanten van de openbare ruimte in de eigen buurt of wijk. Vervolgens wordt gekeken hoe men verschillende

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 16 t/m 19 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 17 mei 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Evaluatie verplaatsing markt

Evaluatie verplaatsing markt Evaluatie verplaatsing markt Gemaakt Genop 6/4/2013 10:51:00 AM Gemeente Noordoostpolder 3 juni 2013 Pagina 2 van 84 Samenvatting De weekmarkt van is begin 2012 verplaats naar het Kettingplein e.o.. Na

Nadere informatie

Evaluatie Bewijs van Goede Dienst

Evaluatie Bewijs van Goede Dienst Evaluatie Bewijs van Goede Dienst Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten Postbus 30435 2500 GK Den Haag 14 juni 2013 Management summary In opdracht van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 8 t/m 11 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 18 maart 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie