Gemeente Etten-Leur. Parkeeronderzoek. Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Centrum-Oost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Etten-Leur. Parkeeronderzoek. Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Centrum-Oost"

Transcriptie

1 Gemeente Etten-Leur Parkeeronderzoek Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Centrum-Oost Gerwin Foesenek 6 augustus 2015

2 Inhoudsopgave 1) Inleiding Aanleiding Vraag Doelstelling Onderzoeksvragen Onderzoeksgebied ) Dataverzameling Vaststellen parkeerzones Parkeeraanbod Parkeervraag Parkeer regulerende maatregelen ) Resultaten Bepalen parkeerdruk Beschrijving resultaten per parkeerzone Telresultaten per telling ) Conclusie ) Bijlagen

3 1) Inleiding 1.1 Aanleiding De gemeente Etten-Leur wil de parkeersituatie in Etten-Leurse woonwijken inzichtelijk maken. Een duidelijk beeld van de parkeersituatie in verschillende wijken is van belang bij het bepalen of maatregelen gewenst zijn. Naast een bepaald subjectief gevoel van bewoners bieden objectieve cijfers een duidelijk beeld van eventuele parkeerproblemen. De wijken in Etten-Leur zijn onderverdeeld in prioriteit. Woonwijken tegen het centrum aan krijgen de hoogste prioriteit omdat het college de parkeersituatie in- en rondom het centrum in beeld wil hebben om het beleid hier te kunnen herzien. Er is gekozen voor een gebied in een deel van de wijk Centrum-Oost. 1.2 Vraag Het onderzoeksgebied bestaat uit de wijk Centrum-Oost. In het verleden is hier besloten om in bepaalde delen van de wijk vergunninghouders parkeren in te voeren. Rondom de Nieuwe Nobelaer is betaald parkeren van kracht. Deze maatregelen zijn genomen om het parkeren op een bepaalde manier te reguleren. Met dit parkeeronderzoek kan aangetoond worden of de maatregelen het gewenste effect hebben en waar mogelijk knelpunten zitten. 1.3 Doelstelling Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de parkeersituatie in de wijk Centrum-Oost door de parkeerdruk op representatieve momenten te meten. 1.4 Onderzoeksvragen - Wat is de parkeersituatie in de wijk Centrum-Oost? o Doen zich parkeerproblemen voor en kunnen parkeer regulerende maatregelen hier uitkomst bieden? 1.5 Onderzoeksgebied In figuur 1 is het onderzoeksgebied schematisch weergegeven. Figuur 1 Schematische weergave onderzoeksgebied Centrum-Oost 3

4 2) Dataverzameling 2.1 Vaststellen parkeerzones Het onderzoeksgebied is opgedeeld in 25 zones. Per parkeerzone is bepaald hoe hoog de parkeerdruk hier is. In figuur 2 is weergegeven hoe het gebied is opgedeeld in verschillende zones. Figuur 2 Parkeerzones in onderzoeksgebied De verschillende kleuren blauw hebben geen verband met elkaar. Het kleurverschil is enkel gebruikt om duidelijk aan te geven waar een zone begint en eindigt. 2.2 Parkeeraanbod Per parkeerzone is het parkeeraanbod in beeld gebracht. Om de parkeerdruk te kunnen meten is het noodzakelijk om te weten hoeveel auto s ergens maximaal kunnen staan zonder dat hiermee iemand gehinderd wordt. Parkeren voor een uitrit of binnen vijf meter van een kruispunt is niet toegestaan en is geen parkeeraanbod. Bij het bepalen van het parkeeraanbod is onderscheid gemaakt in drie soorten parkeren. Formeel parkeren; Alle parkeervakken in de openbare ruimte vallen onder formeel parkeren. Informeel parkeren; Plekken in de openbare ruimte waar een auto geparkeerd kan worden zonder dat hiermee een overtreding begaan wordt. Privé parkeren; Ruimte op eigen terrein waar geparkeerd kan worden (oprit) 4

5 2.3 Parkeervraag De parkeervraag is bepaald door het aantal geparkeerde auto s in de parkeerzones te tellen. Het is van belang een representatief tijdstip te kiezen voor de telling. In het onderzoeksgebied zijn voornamelijk woningen aanwezig. In woonwijken is een dinsdag- en donderdagnacht het drukste moment. Vanwege de nabijheid van het centrum zijn er overdag en in het weekend ook telmomenten gepland. Er kan dan gekeken worden of er overloop is van bezoekers en werknemers van het centrum. Er is op de volgende momenten geteld: Dinsdag ( ) - ( ); Donderdag ( ) - ( ); Vrijdag (19:00 20:30) Zaterdag ( ) Geregistreerde auto s De getelde auto s zijn verdeeld in verschillende categorieën. Door de getelde auto s onder te verdelen is het mogelijk om scherpere conclusies te trekken. Maken bewoners wel gebruik van de eigen oprit? Parkeren mensen informeel als er ook vakken vrij zijn? Op dit soort vragen kan dan antwoord gegeven worden. Er is onderscheid gemaakt in onderstaande categorieën: Formeel geparkeerd; Informeel geparkeerd; Privé geparkeerd; Fout geparkeerd. 5

6 2.4 Parkeer regulerende maatregelen Binnen het onderzoeksgebied zijn parkeer regulerende maatregelen getroffen. In een deel van de wijk is het alleen mogelijk om te parkeren wanneer je beschikt over een parkeervergunning. Bewoners van dit deel van de wijk komen hiervoor in aanmerking. Deze maatregel is getroffen om te voorkomen dat bezoekers en werknemers van het winkelcentrum massaal gebruik maken van deze gratis parkeergelegenheid waarmee er parkeerproblemen voor bewoners kunnen ontstaan. In figuur 3 zijn de parkeer regulerende maatregelen schematisch in beeld gebracht. Figuur 3 Parkeerregulerende maatregelen binnen onderzoeksgebied Binnen de roodomcirkelde locaties is een vorm van parkeerregulering van kracht. De overige gekleurde locaties vallen buiten het onderzoeksgebied. De parkeerregulerende maatregelen op het parkeerterrein van de Nieuwe Nobelaer vallen buiten het onderzoeksgebied. 6

7 3) Resultaten 3.1 Bepalen parkeerdruk De parkeerdruk wordt weergegeven als een procentueel getal. Het geeft aan hoeveel procent van het parkeeraanbod bezet is door auto s. De volgende rekensom wordt hiervoor gebruikt: Parkeervraag / Parkeeraanbod x 100 =...% CROW richtlijnen geven aan dat bij een parkeerdruk vanaf 90%, in woonwijken, problemen kunnen ontstaan door zoekverkeer en gebrek aan capaciteit. In parkeerzones waar de parkeerdruk boven de 90% uitkomt, is het aannemelijk dat er een parkeerprobleem wordt ervaren. 3.2 Beschrijving resultaten per parkeerzone In deze paragraaf is per parkeerzone het resultaat beschreven. De resultaten volgen in tabelvorm in paragraaf 3.3. Figuur 4 Parkeerzones in onderzoeksgebied 7

8 Parkeerzone 1 (Wipakker) De hoogst gemeten parkeerdruk in de Wipakker is 63%. In het najaar wordt deze straat volledig gereconstrueerd. De parkeersituatie blijft hetzelfde. Er zijn geen parkeerproblemen en die worden na reconstructie ook niet verwacht. Parkeerzone 2 (P-Wipakker) Op dit moment biedt het parkeerterrein plaats aan 50 auto s. In de zomervakantie wordt dit parkeerterrein uitgebreid met 25 parkeerplaatsen. Deze uitbreiding is bedoeld om in de parkeervraag van de nabijgelegen basisschool en ouderen Sociëteit De Linde te voorzien. De parkeerdruk is in de ochtend relatief hoog met 84%. In de praktijk blijkt er veel politiepersoneel te parkeren op dit terrein. In combinatie met parkeerzone 4 en 5 wordt er voor de langere termijn gekeken naar de parkeersituatie in deze omgeving. Op dit moment zijn er geen parkeerproblemen omdat de ouderen Sociëteit nog niet in gebruik is. Parkeerzone 3 (Stationplein) De hoogst gemeten parkeerdruk is 87%. De parkeerdruk is overdag het hoogst. Er wordt vooral geparkeerd door medewerkers van omliggende kantoren en de politie. Voor deze parkeerzone geldt hetzelfde als het parkeerterrein van de Wipakker. Parkeerzone 4 (P-tankstation) Ook in deze parkeerzone is de parkeerdruk overdag het hoogst. Op het drukste moment was de parkeerdruk 98%. Er wordt vooral geparkeerd door werknemers en treinreizigers. Het parkeerterrein is hier voor bedoeld en levert voor omwonenden geen parkeerproblemen op. Parkeerzone 5 (Oost, Westwiek) De hoogst gemeten parkeerdruk is 56%. In de gehele zone kan er aan de kant van de weg geparkeerd worden. Er is ruim voldoende parkeergelegenheid voor bewoners. Parkeerzone 6 (Helblokstraat) De hoogst gemeten parkeerdruk is 77%. De hogere parkeerdruk wordt in de avonduren bereikt en wordt dus door bewoners veroorzaakt. Er is echter telkens voldoende parkeergelegenheid aanwezig. Er is hier geen parkeerprobleem. Parkeerzone 7 (Julianalaan) De hoogst gemeten parkeerdruk is 86% op een zaterdagmiddag. In de avonduren is de parkeerdruk ook relatief hoog. Op ieder telmoment was er wel voldoende ruimte om te parkeren. Er is geen parkeerprobleem geconstateerd. Parkeerzone 8 (Nobelaerstraat) De hoogst gemeten parkeerdruk is 73%. Er is telkens ruim voldoende parkeergelegenheid beschikbaar. Er is geen parkeerprobleem. In een deel van de parkeerzone is het toegestaan half op het voetpad te parkeren. Dit om parkeerproblemen te voorkomen. Parkeerzone 9 (Lambertusstraat) Op zaterdagmiddag was het met een parkeerdruk van 86% het drukst. Op de andere telmomenten kwam de parkeerdruk niet boven de 60% uit. Er is in deze straat geen parkeerprobleem. Parkeerzone 10 (Stationsstraat) In deze straat is de hoogst gemeten parkeerdruk 66%. Er is telkens ruim voldoende parkeergelegenheid beschikbaar. Er is geen parkeerprobleem in deze parkeerzone. 8

9 Parkeerzone 11 (Norbartstraat) In de avonduren is de hoogste parkeerdruk gemeten. Met 78% is er wel steeds voldoende parkeergelegenheid beschikbaar. Er is hier geen parkeerprobleem. Parkeerzone 12 (vd Elsenstraat) De hoogst gemeten parkeerdruk is 59% op een zaterdagmiddag. Er is op alle meetmomenten ruim voldoende parkeergelegenheid beschik baar. Er is geen parkeerprobleem. Parkeerzone 13 (Wilhelminalaan) Gedurende winkeltijden is de parkeerdruk het hoogst. Met 78% leidt dit echter niet tot problemen. Wel kan geconstateerd worden dan de relatief hoge parkeerdruk hier niet alleen door bewoners veroorzaakt wordt. Dit heeft er mogelijk mee te maken dat er in aangrenzende parkeerzones een vorm van parkeerregulering van kracht is waardoor de Wilhelminalaan voor bezoekers en werkers een aantrekkelijk alternatief is. Parkeerzone 14 (Poelstraat) De parkeerdruk is op de meeste telmomenten hoog. Op vrijdagavond en zaterdagmiddag is er zelfs een overbezetting. Vanwege vormen van parkeerregulering in de omgeving is het vrij parkeren in deze parkeerzone aantrekkelijk. Er is in deze parkeerzone weinig ruimte om parkeergelegenheid te creëren. Het is aannemelijk dat bewoners parkeerproblemen ervaren. Parkeerzone 15 (Schonckweg) In deze zone geldt hetzelfde probleem als in parkeerzone 14. De parkeerdruk is op zaterdagmiddag het hoogst. Er staan meer voertuigen dan er in theorie kunnen staan. Vanwege parkeerregulerende maatregelen in de omgeving is deze parkeerzone een aantrekkelijk alternatief om te parkeren. Het is aannemelijk dat bewoners parkeerproblemen ervaren. Parkeerzone 16 (Julianalaan) De hoogst gemeten parkeerdruk is 57%. Er is op alle telmomenten voldoende parkeergelegenheid. Er is geen parkeerprobleem. Parkeerzone 17 (Oude Bredaseweg) Deze zone valt in een vergunninghoudersgebied. De hoogst gemeten parkeerdruk is 52%. Er is veel overcapaciteit waar nu niet optimaal gebruik van gemaakt wordt. Er is dan ook zeker geen parkeerprobleem in deze straat. Parkeerzone 18 (Europalaan) Deze parkeerzone valt ook in een vergunninghoudersgebied. De hoogst gemeten parkeerdruk is 78%. Er is geen parkeerprobleem. Parkeerzone 19 (Europalaan) De hoogst gemeten parkeerdruk is 73%. Ook deze parkeerzone is onderdeel van een vergunninghoudersgebied. Er is geen parkeerprobleem. Parkeerzone 20 (Oderkerkpark) Deze parkeerzone is onderdeel van een vergunninghoudersgebied. De parkeerdruk is relatief hoog. Bij één telling waren alle parkeervakken bezet. Het gaat echter om een kleine zone waar alleen bewoners gebruik maken van de parkeergelegenheid. Er lijkt zich dan ook geen parkeerprobleem voor te doen. 9

10 Parkeerzone 21 (Stationsstraat) Er is twee keer een overbezetting geconstateerd. De foutgeparkeerde auto s leiden niet tot bereikbaarheidsproblemen. Veel woningen hebben parkeergelegenheid op eigen terrein. De hoge parkeerdruk is voor bewoners tot op heden geen reden om hierover melding te maken. De overlast lijkt daarom mee te vallen. Parkeerzone 22 (Lambertusstraat) De hoogst gemeten parkeerdruk is 83%. Er is op alle momenten voldoende parkeergelegenheid beschikbaar. Er is geen parkeerprobleem. De geplande bouw van woningen op het voormalige terrein van basisschool D n Overkant zal niet leiden tot een hogere parkeerdruk. Er wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid voor deze woningen. Er worden onder andere mogelijk extra parkeervakken gerealiseerd in de Lambertusstraat. 10

11 3.3 Telresultaten per telling Gedurende een week zijn er zes tellingen uitgevoerd. De resultaten van deze tellingen zijn verwerkt in tabel 1 t/m 6. Op de volgende momenten zijn tellingen uitgevoerd: Dinsdag 2 juni :30 11:00 tabel 1-22:30 00:00 tabel 2 Donderdag 4 juni :30 11:00 tabel 3-22:30 00:00 tabel 4 Vrijdag 5 juni :00 20:30 tabel 5 Zaterdag 6 juni :30 16:00 tabel 6 11

12 Tabel 1 Dinsdag 2 juni uur. Parkeerzones Parkeervraag Parkeeraanbod Parkeerdruk Parkeerregulering Formeel parkeren Informeel parkeren Privé parkeren Fout parkeren Geen vergunning Totaal 1 Wipakker % NEE 2 P-Wipakker % NEE 3 Stationsplein % NEE 4 P-tankstation % NEE 5 Oost, Westwiek % NEE 6 Helblokstraat % NEE 7 Julianalaan % NEE 8 Nobelaerstraat % NEE 9 Lambertusstraat % NEE 10 Stationsstraat % NEE 11 Norbartstraat % NEE 12 vd Elsenstraat % NEE 13 Wilhelminalaan % NEE 14 Poelstraat % NEE 15 Schonckweg % NEE 16 Julianalaan % NEE 17 Oude Bredaseweg % Vergunningen 18 Europalaan % Vergunningen 19 Europalaan % Vergunningen 20 Oderkerkpark % Vergunningen 21 Stationsstraat % NEE 22 Lambertusstraat % NEE

13 Tabel 2 Dinsdag 2 juni uur. Parkeerzones Parkeervraag Parkeeraanbod Parkeerdruk Parkeerregulering Formeel parkeren Informeel parkeren Privé parkeren Fout parkeren Geen vergunning Totaal 1 Wipakker % NEE 2 P-Wipakker % NEE 3 Stationsplein % NEE 4 P-tankstation % NEE 5 Oost, Westwiek % NEE 6 Helblokstraat % NEE 7 Julianalaan % NEE 8 Nobelaerstraat % NEE 9 Lambertusstraat % NEE 10 Stationsstraat % NEE 11 Norbartstraat % NEE 12 vd Elsenstraat % NEE 13 Wilhelminalaan % NEE 14 Poelstraat % NEE 15 Schonckweg % NEE 16 Julianalaan % NEE 17 Oude Bredaseweg % Vergunningen 18 Europalaan % Vergunningen 19 Europalaan % Vergunningen 20 Oderkerkpark % Vergunningen 21 Stationsstraat % NEE 22 Lambertusstraat % NEE 13

14 Tabel 3 Donderdag 4 juni uur. Parkeerzones Parkeervraag Parkeeraanbod Parkeerdruk Parkeerregulering Formeel parkeren Informeel parkeren Privé parkeren Fout parkeren Geen vergunning Totaal 1 Wipakker % NEE 2 P-Wipakker % NEE 3 Stationsplein % NEE 4 P-tankstation % NEE 5 Oost, Westwiek % NEE 6 Helblokstraat % NEE 7 Julianalaan % NEE 8 Nobelaerstraat % NEE 9 Lambertusstraat % NEE 10 Stationsstraat % NEE 11 Norbartstraat % NEE 12 vd Elsenstraat % NEE 13 Wilhelminalaan % NEE 14 Poelstraat % NEE 15 Schonckweg % NEE 16 Julianalaan % NEE 17 Oude Bredaseweg % Vergunningen 18 Europalaan % Vergunningen 19 Europalaan % Vergunningen 20 Oderkerkpark % Vergunningen 21 Stationsstraat % NEE 22 Lambertusstraat % NEE 14

15 Tabel 4 Donderdag 4 juni uur. Parkeerzones Parkeervraag Parkeeraanbod Parkeerdruk Parkeerregulering Formeel parkeren Informeel parkeren Privé parkeren Fout parkeren Geen vergunning Totaal 1 Wipakker % NEE 2 P-Wipakker % NEE 3 Stationsplein % NEE 4 P-tankstation % NEE 5 Oost, Westwiek % NEE 6 Helblokstraat % NEE 7 Julianalaan % NEE 8 Nobelaerstraat % NEE 9 Lambertusstraat % NEE 10 Stationsstraat % NEE 11 Norbartstraat % NEE 12 vd Elsenstraat % NEE 13 Wilhelminalaan % NEE 14 Poelstraat % NEE 15 Schonckweg % NEE 16 Julianalaan % NEE 17 Oude Bredaseweg % Vergunningen 18 Europalaan % Vergunningen 19 Europalaan % Vergunningen 20 Oderkerkpark % Vergunningen 21 Stationsstraat % NEE 22 Lambertusstraat % NEE 15

16 Tabel 5 Vrijdag 5 juni uur. Parkeerzones Parkeervraag Parkeeraanbod Parkeerdruk Parkeerregulering Formeel parkeren Informeel parkeren Privé parkeren Fout parkeren Geen vergunning Totaal 1 Wipakker % NEE 2 P-Wipakker % NEE 3 Stationsplein % NEE 4 P-tankstation % NEE 5 Oost, Westwiek % NEE 6 Helblokstraat % NEE 7 Julianalaan % NEE 8 Nobelaerstraat % NEE 9 Lambertusstraat % NEE 10 Stationsstraat % NEE 11 Norbartstraat % NEE 12 vd Elsenstraat % NEE 13 Wilhelminalaan % NEE 14 Poelstraat % NEE 15 Schonckweg % NEE 16 Julianalaan % NEE 17 Oude Bredaseweg % Vergunningen 18 Europalaan % Vergunningen 19 Europalaan % Vergunningen 20 Oderkerkpark % Vergunningen 21 Stationsstraat % NEE 22 Lambertusstraat % NEE 16

17 Tabel 6 Zaterdag 6 juni uur. Parkeerzones Parkeervraag Parkeeraanbod Parkeerdruk Parkeerregulering Formeel parkeren Informeel parkeren Privé parkeren Fout parkeren Geen vergunning Totaal 1 Wipakker % NEE 2 P-Wipakker % NEE 3 Stationsplein % NEE 4 P-tankstation % NEE 5 Oost, Westwiek % NEE 6 Helblokstraat % NEE 7 Julianalaan % NEE 8 Nobelaerstraat % NEE 9 Lambertusstraat % NEE 10 Stationsstraat % NEE 11 Norbartstraat % NEE 12 vd Elsenstraat % NEE 13 Wilhelminalaan % NEE 14 Poelstraat % NEE 15 Schonckweg % NEE 16 Julianalaan % NEE 17 Oude Bredaseweg % Vergunningen 18 Europalaan % Vergunningen 19 Europalaan % Vergunningen 20 Oderkerkpark % Vergunningen 21 Stationsstraat % NEE 22 Lambertusstraat % NEE 17

18 4) Conclusie Op basis van de onderzoeksresultaten, toegelicht in hoofdstuk 3, is de conclusie opgesteld. Deze conclusie biedt inzicht in parkeersituatie en daarnaast zijn de resultaten input voor de evaluatie van het centrumparkeren. In september wordt met deze evaluatie gestart. Conclusie onderzoeksresultaten Over het algemeen doen zich geen grote parkeerproblemen voor in de wijk. Er zijn wel enkele parkeerzones die opvallen door een hoge parkeerdruk. Zo is de parkeerdruk in de omgeving van het Stationsplein relatief hoog gedurende werktijden. Dit wijst erop dat er veel geparkeerd wordt door werknemers van onder andere het politiebureau. Op dit moment leidt de hoge parkeerdruk niet tot problemen. Wel moet daarbij genoemd worden dat er twee kantorengebouwen leeg staan en dat Ouderensociëteit De Linde nog niet in gebruik is. Daarnaast is de parkeerdruk in de Schonckweg en Poelstraat hoog. Er is zelfs overbezetting in beide straten geconstateerd. In de Poelstraat lijkt de hoge parkeerdruk door bewoners zelf te worden veroorzaakt. Dit in tegenstelling tot de Schonckweg waar overdag vooral een hoge parkeerdruk is gemeten. Een hoge parkeerdruk overdag duidt op parkerende werknemers of bezoekers van het centrum. Deze parkeerders vermijden hiermee betaald parkeren of de aanschaf van een werknemersvergunning. Tenslotte is in de Stationsstraat tussen de Markt en de Anna van Berchemlaan vooral gedurende werktijden een hoge parkeerdruk gemeten. Daarnaast is het in de avonduren ook relatief druk. Het aantal parkeerplaatsen voldoet voor het aantal woningen. Door de nabijheid van het centrum wordt er overdag geparkeerd door werknemers en bezoekers om het betaald parkeren te ontlopen. Uit eerder parkeeronderzoek van Megaborn blijkt ditzelfde te spelen in de Lambertusstraat. Uit dit parkeeronderzoek blijkt het in deze straat in mindere mate voor te komen. Aandachtspunten Tussen de Lambertusstraat en Stationsstraat worden 15 nieuwe woningen gebouwd. Het benodigd aantal parkeerplaatsen wordt ook gerealiseerd. Daarnaast worden er elf parkeerplaatsen in de Lambertusstraat gerealiseerd. Het is van belang deze plannen te behouden om parkeerproblemen te voorkomen. In de omgeving van het Stationsplein en Wipakker is de parkeerdruk aan de hoge kant. Op dit moment leidt dit niet tot problemen. Wanneer Ouderensociëteit De Linde heropend, is het aannemelijk dat de parkeerdruk verder oploopt. Het parkeerterrein Wipakker wordt wel vergroot om deze parkeervraag op te vangen. Dit is echter niet voldoende wanneer bijvoorbeeld het oude Rabobank kantoor een nieuwe functie krijgt. Hier moet nadrukkelijk rekening mee gehouden worden. Aanbevelingen Het is aan te bevelen om in de evaluatie van het centrumparkeren de omgeving Stationsstraat en de omgeving Schonckweg/Poelstraat kritisch te bekijken om te komen tot maatregelen om de hoge parkeerdruk terug te dringen. Daarnaast is het aan te bevelen om in de omgeving Stationsplein kritisch te kijken naar invulling van gebouwen. Er is op dit moment onvoldoende parkeergelegenheid om leegstaande gebouwen op te vullen. Mogelijk leidt de heropening van Ouderensociëteit al tot parkeerproblemen.

19 5) Bijlagen Parkeerzones Formeel parkeren Informeel parkeren Privé parkeren Totaal 1 Wipakker P-Wipakker Stationsplein P-Tankstation Oost, Westwiek Helblokstraat Julianalaan Nobelaerstraat Lambertusstraat Stationsstraat Norbartstraat vd Elsenstraat Wilhelminalaan Poelsstraat Schonckweg Julianalaan Oude Bredaseweg Europalaan Europalaan Oderkerkpark Stationsstraat Lambertusstraat TOTAAL

20 Figuur 5 Parkeerdruk in kaart Dinsdag 2 juni :30-11:00 uur. 20

21 Figuur 6 Parkeerdruk in kaart Dinsdag 2 juni :30-00:00 uur. 21

22 Figuur 7 Parkeerdruk in kaart Donderdag 4 juni :30-11:00 uur. 22

23 Figuur 8 Parkeerdruk in kaart Donderdag 4 juni :30-00:00 uur. 23

24 Figuur 9 Parkeerdruk in kaart Vrijdag 5 juni :00-20:30 uur. 24

25 Figuur 10 Parkeerdruk in kaart Zaterdag 6 juni :30-16:00 uur. 25

Gemeente Etten-Leur. Parkeeronderzoek. Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Banakkers 1 & 2

Gemeente Etten-Leur. Parkeeronderzoek. Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Banakkers 1 & 2 Gemeente Etten-Leur Parkeeronderzoek Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Banakkers 1 & 2 Gerwin Foesenek 24-11-2014 Inhoudsopgave 1) Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Vraag... 3 1.3 Doelstelling...

Nadere informatie

Concept maatregelen centrum parkeren

Concept maatregelen centrum parkeren Concept maatregelen centrum parkeren 1 Inleiding 1.1 Aanleiding In en rondom het centrum van Etten-Leur zijn verschillende regulerende parkeermaatregelen van kracht. De meeste maatregelen bestaan al een

Nadere informatie

Gemeente Midden-Delfland. Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders Den Hoorn Resultaten parkeeronderzoek

Gemeente Midden-Delfland. Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders Den Hoorn Resultaten parkeeronderzoek Gemeente Midden-Delfland Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders Den Hoorn Resultaten parkeeronderzoek Gemeente Midden-Delfland Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders Den Hoorn Resultaten parkeeronderzoek

Nadere informatie

Parkeeronderzoek centrumgebied en schil Zevenaar

Parkeeronderzoek centrumgebied en schil Zevenaar Parkeeronderzoek centrumgebied en schil Zevenaar Gemeente Zevenaar Parkeeronderzoek centrumgebied en schil Zevenaar status kenmerk definitief GZv1101 datum 21 april 2011 Gemeente Zevenaar Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gemeente Mill en St. Hubert. Parkeeronderzoek centrum Mill

Gemeente Mill en St. Hubert. Parkeeronderzoek centrum Mill Gemeente Mill en St. Hubert Parkeeronderzoek centrum Mill Gemeente Mill en St. Hubert Parkeeronderzoek centrum Mill Datum 28 oktober 2009 MSH005/Hdt/0067 Kenmerk Eerste versie Documentatiepagina Opdrachtgever(s)

Nadere informatie

P-norm (p.p./100m2 brutovloeropp.)

P-norm (p.p./100m2 brutovloeropp.) Rapportage parkeeronderzoek Achterveld en omgeving Inleiding Op 13 november heeft Bolton B.V. samen met de gemeente het plan Veenbad gepresenteerd aan bewoners en belanghebbenden. Een belangrijk onderdeel

Nadere informatie

Onderzoek Blauwe zone

Onderzoek Blauwe zone Gemeente Woensdrecht Onderzoek Blauwe zone Raadhuisstraat en omgeving Termolle Veronique 23-7-2014 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 Leeswijzer... 3 2. Betekenis blauwe zone... 4 Wat is een blauwe zone (parkeerschijfzone)...

Nadere informatie

PARKEREN STATIONSOMGEVING DIEREN GEMEENTE RHEDEN. Eindrapport d.d. 8 mei 2013

PARKEREN STATIONSOMGEVING DIEREN GEMEENTE RHEDEN. Eindrapport d.d. 8 mei 2013 PARKEREN STATIONSOMGEVING DIEREN GEMEENTE RHEDEN Eindrapport d.d. 8 mei 2013 1 2 Inhoud 1 INLEIDING 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Uitgangspunten 3 2 HUIDIGE PARKEERSITUATIE 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Huidige parkeercapaciteit

Nadere informatie

Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen

Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen Datum: 18-08-2014 Versie: Definitief Inleiding De apotheek Hazenkamp en het Gezondheidscentrum Hazenkamp, beide gevestigd

Nadere informatie

PARKEERONDERZOEK BOXTEL

PARKEERONDERZOEK BOXTEL PARKEERONDERZOEK BOXTEL PARKEERONDERZOEK BOXTEL Rapportage Amsterdam, 18 januari 2017 In opdracht van: Gemeente Boxtel Colofon Opdrachtgever: Rapport: Projectnummer: Versie: Datum: Auteur(s): Gemeente

Nadere informatie

Parkeeronderzoek Huyck Aertsenstraat te Breukelen. in opdracht van Dols Project Ontwikkeling

Parkeeronderzoek Huyck Aertsenstraat te Breukelen. in opdracht van Dols Project Ontwikkeling Parkeeronderzoek Huyck Aertsenstraat te Breukelen in opdracht van Dols Project Ontwikkeling Parkeeronderzoek Huyck Aertsenstraat te Breukelen versie: concept datum: 15 maart 2012 projectnummer: 11063 opdrachtgever:

Nadere informatie

Gemeente Losser. Parkeeronderzoek. Gemeente Losser

Gemeente Losser. Parkeeronderzoek. Gemeente Losser Gemeente Losser Parkeeronderzoek Gemeente Losser Gemeente Losser Parkeeronderzoek Gemeente Losser Datum 4 maart 2016 LSR018/Grd/0450.01 Kenmerk Eerste versie www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl Documentatiepagina

Nadere informatie

Duurzaam parkeerbeleid. Parkeeronderzoek

Duurzaam parkeerbeleid. Parkeeronderzoek Duurzaam parkeerbeleid Parkeeronderzoek AGENDA Onderzoeksvraag Methodes Conclusies Vragen 2 AGENDA Onderzoeksvraag Methodes Conclusies Vragen 3 Probleemstelling Wat is onderzoeksvraag? >>> Meten is weten

Nadere informatie

Parkeeronderzoek Stationsomgeving Boxtel

Parkeeronderzoek Stationsomgeving Boxtel Parkeeronderzoek Stationsomgeving Boxtel Opdrachtgever Gemeente Boxtel Postbus 10.000 5280 DA Boxtel Opdrachtnemer DTV Consultants B.V. Ing. H. Godefrooij PBO 8144 Breda, oktober 2008 Niets uit dit rapport

Nadere informatie

CONCEPT. 1 Inleiding. 2 Parkeeronderzoek. Nulmeting rondom complex Brittenstein. Rijnhart Wonen. 14 december 2011 RHW009/Msm/0022 2 december 2011

CONCEPT. 1 Inleiding. 2 Parkeeronderzoek. Nulmeting rondom complex Brittenstein. Rijnhart Wonen. 14 december 2011 RHW009/Msm/0022 2 december 2011 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Kapelle. Woonzorgcomplex Wemeldinge. Parkeeronderzoek 130183.009393.00 27-11-2013. ing. W.K. Swolfs. auteur(s):

Kapelle. Woonzorgcomplex Wemeldinge. Parkeeronderzoek 130183.009393.00 27-11-2013. ing. W.K. Swolfs. auteur(s): Kapelle Woonzorgcomplex Wemeldinge Parkeeronderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 130183.009393.00 27-11-2013 projectleider: ing. J.A. van Broekhoven opdrachtgever: PMB Marsaki b.v. auteur(s):

Nadere informatie

Buro SRO. Parkeeronderzoek Singer Laren

Buro SRO. Parkeeronderzoek Singer Laren Buro SRO Parkeeronderzoek Singer Laren Buro SRO Parkeeronderzoek Singer Laren Datum 8 januari 2015 Kenmerk SRO014/Bkd/0028.01 Eerste versie www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl Documentatiepagina Opdrachtgever(s)

Nadere informatie

Parkeeronderzoek Boxtel Omgeving Albert Heijn

Parkeeronderzoek Boxtel Omgeving Albert Heijn Parkeeronderzoek Boxtel Omgeving Albert Heijn Opdrachtgever Gemeente Boxtel Postbus 10.000 5280 DA Boxtel Opdrachtnemer DTV Consultants B.V. Hans Godefrooij PBO 8362 Breda, juli 2009 Niets uit dit rapport

Nadere informatie

Parkeerdrukmeting parkeerterrein ACTA-gebouw. Rapportage

Parkeerdrukmeting parkeerterrein ACTA-gebouw. Rapportage Parkeerdrukmeting parkeerterrein ACTA-gebouw Rapportage Parkeerdrukmeting parkeerterrein ACTAgebouw Rapport in opdracht van: Cleton & Com datum: 22 juni 2016 rapportnummer: 5540-R-C auteur(s): E. Wahle

Nadere informatie

Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders in Den Hoorn

Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders in Den Hoorn Gemeente Midden-Delfland Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders in Den Hoorn Offerte Datum 16 mei 2008 MDD021/Rta/0097 Kenmerk Naar aanleiding van ons overleg d.d. 21 april jongstleden, brengen wij hiermee

Nadere informatie

Bezetting parkeerplaatsen centrum Venray zonder regulering

Bezetting parkeerplaatsen centrum Venray zonder regulering Bezetting parkeerplaatsen centrum Venray zonder regulering Datum: 15 juli 2015 Algemeen Algemene bevindingen op basis van het parkeeronderzoek in 2014 (Parkeerbalans 2014 en 2020, dd. 19 september 2014).

Nadere informatie

Parkeerdrukonderzoek Groot Onderhoud Swalmen

Parkeerdrukonderzoek Groot Onderhoud Swalmen Parkeerdrukonderzoek Groot Onderhoud Swalmen Documentnummer: Versie: 1.0 CA160019R01 Datum rapport: 16-08-2016 Opdrachtgever: Gemeente Roermond Contactpersoon: De heer R. Rosenboom Functie: Naam: Gezien

Nadere informatie

Rho adviseurs voor leefruimte 053100.19264.00

Rho adviseurs voor leefruimte 053100.19264.00 Bijlage 6 Parkeeronderzoek Rho adviseurs voor leefruimte 053100.19264.00 HaskoningDHV Nederland B.V. NoLogo MEMO Aan Annet ter Huurne Van : Peter Siemensma, Jos Hengeveld Interne controle: Erik Groot

Nadere informatie

Onderzoeken bezettingsgraad parkeren omgeving Czaar Peterstraat gemeente Amsterdam

Onderzoeken bezettingsgraad parkeren omgeving Czaar Peterstraat gemeente Amsterdam Onderzoeken bezettingsgraad parkeren omgeving Czaar Peterstraat gemeente Amsterdam Status : Definitief Datum : 11 maart 2016 Auteur : W.H. de Haan 1 1. Inleiding Aanleiding Het stadsdeel Centrum van de

Nadere informatie

EVALUATIE BLAUWE ZONE HOUTEN- CENTRUM

EVALUATIE BLAUWE ZONE HOUTEN- CENTRUM Beknopte evaluatie blauwe zone voorjaar 2013 EVALUATIE BLAUWE ZONE HOUTEN- CENTRUM Gemeente Houten 1 Datum: december 2013 Richard Zwartenkot Joost van Harskamp Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Onderzoek parkeerbeleid

Onderzoek parkeerbeleid Onderzoeksrapport Onderzoek parkeerbeleid Gemeente Heemstede Uw gegevens Gemeente Heemstede Raadhuisplein 1 2101 HA Heemstede Telefoon: 14023 Internet: www.heemstede.nl Contactpersoon Dhr. T. loggers Onze

Nadere informatie

Essesteijn. Essesteijn

Essesteijn. Essesteijn Essesteijn Wijkbeschrijving: De wijk Essesteijn beslaat een viertal gebieden waarbinnen de straten eindigen op dezelfde naam. Zo is er het gebied waarin de straten eindigen met Dreef. Dit gebied grenst

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College Financieel Juridisch

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College Financieel Juridisch *BARCODE* Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/16-00361 Directeur : mevr. S. van Heeren Behandelend ambtenaar P.V. Pollen Zaaknummer Z.15-14411 Datum: 7 juni 2016 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

Factsheet Capaciteit en parkeerdruk Gemeente Haarlem

Factsheet Capaciteit en parkeerdruk Gemeente Haarlem Factsheet Capaciteit en parkeerdruk Gemeente Haarlem Colofon Opdrachtgever: Gemeente Haarlem Rapport: Factsheet parkeerdruk Zone C Haarlem, juni 2015 Versie: 274.15.1.1.2 Datum: 17 september 2015 Auteur:

Nadere informatie

Bedrijfsbelangenvereniging. Landsmeer. Parkeren centrum. Landsmeer

Bedrijfsbelangenvereniging. Landsmeer. Parkeren centrum. Landsmeer Bedrijfsbelangenvereniging Landsmeer Parkeren centrum Landsmeer Bedrijfsbelangenvereniging Landsmeer Parkeren centrum Landsmeer Datum 26 oktober 2013 Kenmerk BLM002/Mdm/0007 Eerste versie 24 september

Nadere informatie

2 Parkeerbehoefte bezoekers van de appartementen

2 Parkeerbehoefte bezoekers van de appartementen Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

PARKEERONDERZOEK NOORDWIJK AAN ZEE

PARKEERONDERZOEK NOORDWIJK AAN ZEE PARKEERONDERZOEK NOORDWIJK AAN ZEE PARKEERONDERZOEK NOORDWIJK AAN ZEE Rapportage Amsterdam, 2 november 2016 In opdracht van: Spark BV Colofon Opdrachtgever: Rapport: Projectnummer: Versie: Datum: Auteur(s):

Nadere informatie

Parkeeronderzoek Parkeergarage Paardenveld Utrecht. December 2014 en januari 2015

Parkeeronderzoek Parkeergarage Paardenveld Utrecht. December 2014 en januari 2015 Parkeeronderzoek Parkeergarage Paardenveld Utrecht December 0 en januari 05 Hoofdlijnen Parkeeronderzoek in de parkeergarage Paardenveld in Utrecht Vrijdag 9 en zaterdag 0 december 0 en dinsdag 6 en donderdag

Nadere informatie

Rapport Evaluatie parkeerbeleid

Rapport Evaluatie parkeerbeleid Rapport Evaluatie parkeerbeleid In opdracht van Auteurs: Opdrachtgever: Paul van Loon, Lise Ras (Empaction) Klaartje Philipsen (TOPonderzoek) Gemeente Venray Datum: 24-7-2017 Pagina 1 van 31 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bijlage 7 Parkeeronderzoek Oude Molenstraat gemeente Oss 18 maart 2009

Bijlage 7 Parkeeronderzoek Oude Molenstraat gemeente Oss 18 maart 2009 Bijlage 7 Parkeeronderzoek Oude Molenstraat gemeente Oss 18 maart 2009 Project Parkeeronderzoek Oude Molenstraat. Opdrachtgever Gemeente Oss Postbus 5 5340 BA OSS Contactpersoon Mevrouw N. van Zuylen

Nadere informatie

Bewonersvereniging Vesting Heusden. Parkeren in de vesting

Bewonersvereniging Vesting Heusden. Parkeren in de vesting Bewonersvereniging Vesting Heusden Parkeren in de vesting Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Huidige parkeerproblematiek in de vesting Heusden... 3 2.1 Inleiding... 3 2.2 De parkeercapaciteit in de vesting... 3

Nadere informatie

Rapportage. Plaats en datum Haren, 11 augustus Aan Albert Spier (gemeente Winsum)

Rapportage. Plaats en datum Haren, 11 augustus Aan Albert Spier (gemeente Winsum) Rapportage Plaats en datum Haren, 11 augustus 2011 Aan Albert Spier (gemeente Winsum) Kopie aan Jerry Koomans van den Dries en Jan Ymker (gemeente Winsum) Van Boud Geerdes (Grontmij) Betreft Parkeerbehoefte

Nadere informatie

Memo. M. van Kordelaar. M. Corsel

Memo. M. van Kordelaar. M. Corsel Memo Aan: M. van Kordelaar CC: Van: M. Corsel Datum: 22 september 2015 Pagina: 1 van 4 Betreft: Prins Hendriklaan 28-30 Inleiding Op de Prins Hendriklaan 28-30 vindt een ontwikkeling plaats. In de bestaande

Nadere informatie

Verkeersanalyse winkelcentrum Sterrenburg Dordrecht

Verkeersanalyse winkelcentrum Sterrenburg Dordrecht Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Stedelijke Ontwikkeling. Plannen & Projecten. Gemeente Vlaardingen. De heren Boers en Hoogendijk VLAARDINGEN. Geachte heren Boers en Hoogendijk,

Stedelijke Ontwikkeling. Plannen & Projecten. Gemeente Vlaardingen. De heren Boers en Hoogendijk VLAARDINGEN. Geachte heren Boers en Hoogendijk, Stedelijke Ontwikkeling Plannen & Projecten Gemeente Vlaardingen De heren Boers en Hoogendijk VLAARDINGEN rdingen Bezoekadres: Westnieuwland 6 3131 VX Vlaardingen Telefoon: (010) 248 4000 www.vlaardingen.nhlcontact

Nadere informatie

Parkeeronderzoek winkelcentrum de Donk

Parkeeronderzoek winkelcentrum de Donk Parkeeronderzoek winkelcentrum de Donk april 2012 Gemeente Breda Opdrachtgever: Contactpersoon: Rapporttype: Auteur(s): Gemeente Breda dhr. J.A. Claereboets Eindrapport dhr. R. Pasveer Plaats/datum: Tilburg,

Nadere informatie

Nota parkeernormen 2016

Nota parkeernormen 2016 Nota parkeernormen 2016 Samenvatting en rekenvoorbeelden voor ontwikkelaars in Asten Inleiding De gemeente Asten heeft in 2016 een nieuwe Nota Parkeernormen vastgesteld. Daarin zijn parkeernormen opgenomen

Nadere informatie

Parkeeronderzoek City Centrum Veldhoven december Definitieve rapportage

Parkeeronderzoek City Centrum Veldhoven december Definitieve rapportage Parkeeronderzoek City Centrum Veldhoven december 0 Definitieve rapportage Empaction B.V. Eindhoven, 9 januari 0 Rapportage parkeeronderzoek City Centrum Veldhoven december 0 Inhoudsopgave Inleiding...3

Nadere informatie

PARKEERMONITOR DEVENTER 2016

PARKEERMONITOR DEVENTER 2016 PARKEERMONITOR DEVENTER 2016 PARKEERMONITOR DEVENTER 2016 Rapportage Amsterdam, 6 oktober 2016 In opdracht van: Gemeente Deventer Colofon Opdrachtgever: Rapport: Projectnummer: Versie: Datum: Auteur(s):

Nadere informatie

De aanwezige parkeerplekken in de wijk Boschpoort zijn beschikbaar voor algemeen gebruik,

De aanwezige parkeerplekken in de wijk Boschpoort zijn beschikbaar voor algemeen gebruik, Collegevoorstel Samenvatting De aanwezige parkeerplekken in de wijk Boschpoort zijn beschikbaar voor algemeen gebruik, iedereen mag er gebruik van maken. Door de jaren heen is de parkeerdruk in het gebied

Nadere informatie

Ons kenmerk RO10/16.0003149. Datum uw brief

Ons kenmerk RO10/16.0003149. Datum uw brief Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 10-05-2016 Ons kenmerk RO10/16.0003149 Contactpersoon K.J. Laumen

Nadere informatie

Parkeerdrukmeting Aziëlaan en Livingstonelaan Gemeente Utrecht

Parkeerdrukmeting Aziëlaan en Livingstonelaan Gemeente Utrecht Parkeerdrukmeting Aziëlaan en Livingstonelaan Gemeente Utrecht September 2016 Opdrachtgever: Gemeente Utrecht Contactpersoon: Dhr. A. Tsakmakis Auteur: Dhr. R. Pasveer Rapporttype: Eindrapport Plaats/datum:

Nadere informatie

Vrije parkeercapaciteit omgeving Burg. Langmanstraat e.o.

Vrije parkeercapaciteit omgeving Burg. Langmanstraat e.o. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Emmasingel 15 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5611 AZ Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Beantwoording vragen van de VVD-fractie over het parkeren in de Aker

Beantwoording vragen van de VVD-fractie over het parkeren in de Aker Bezoekadres Osdorpplein 1000 1068 TG Amsterdam Postbus 2003 1000 CA Amsterdam Telefoon 14 020 Fax 020 253 6009 www.nieuwwest.amsterdam.nl Retouradres: SNW, Postbus 2003, 1000 CA Amsterdam Aan de leden

Nadere informatie

Parkeren. Analyse n.a.v onderzoek Ontwikkelingen in vraag en aanbod Oplossingsrichtingen

Parkeren. Analyse n.a.v onderzoek Ontwikkelingen in vraag en aanbod Oplossingsrichtingen Parkeren Analyse n.a.v onderzoek Ontwikkelingen in vraag en aanbod Oplossingsrichtingen Parkeerbalanscentrum Son Opiniërende bespreking commissie GZ 16 januari 2017 25 Aanleiding - Ontwikkelprogramma centrum

Nadere informatie

Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del

Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del Rapportage maart-2014 / DO okt 2014 28 oktober 2014 versie 4 1 Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del opdrachtgever Gemeente Rozendaal

Nadere informatie

Parkeer vergunningen in Haarlem

Parkeer vergunningen in Haarlem Reageren antwoord@haarlem.nl Meer informatie www.haarlem.nl Vragen 023 511 51 15 Gemeente Haarlem Parkeer vergunningen in Haarlem Parkeervergunningen in Haarlem Parkeerruimte in Haarlem is schaars. De

Nadere informatie

Parkeerdruk Heugemerweg e.o.

Parkeerdruk Heugemerweg e.o. Parkeerdruk Heugemerweg e.o. Opdrachtgever: Gemeente Maastricht Sector Ruimte, team Beheer, Parkeren Arno Dekkers T 043 3505259 E-mail arno.dekkers@maastricht.nl Astrid Dreesen T 043 3504120 E-mail astrid.dreesen@maastricht.nl

Nadere informatie

Parkeerbalans ontwikkeling Europastraat Deurne

Parkeerbalans ontwikkeling Europastraat Deurne Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Hoofdstuk 10 Parkeren

Hoofdstuk 10 Parkeren Hoofdstuk 10 Parkeren Samenvatting Zeven op de tien Leidse huishoudens beschikken over één of meer auto s. Eén op de vijf huishoudens heeft te maken met betaald parkeren in de eigen straat of in aangrenzende

Nadere informatie

Samenwoonschool Nigtevecht

Samenwoonschool Nigtevecht Gemeente Loenen Samenwoonschool Nigtevecht samenvatting resultaten verkeerstellingen Datum 11 november 2009 Kenmerk LNE009/Gtv/0040 Eerste versie 22 september 2009 1 Inleiding Begin september 2009 zijn

Nadere informatie

Parkeerbeleid Gulpen-Wittem

Parkeerbeleid Gulpen-Wittem Parkeerbeleid Gulpen-Wittem Scenario's nieuw beleid Niels Bosch 13 juli 2017 Project related Agenda 1. Evaluatie parkeerbeleid Huidig parkeerbeleid Enquête Input stakeholders 2. Nieuw parkeerbeleid Mogelijke

Nadere informatie

Nota beantwoording van zienswijzen Documentnummer INT-15-22326 Bijlage bij besluit d.d. 10 november 2015 met nummer 20140167 tot verlenen van de omgevingsvergunning voor het bouwen van 3 appartementen

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN. Zone Oss - Berghem Bijlage 6 Parkeeronderzoek De Koppelsteeg dec 2016

BESTEMMINGSPLAN. Zone Oss - Berghem Bijlage 6 Parkeeronderzoek De Koppelsteeg dec 2016 BESTEMMINGSPLAN Zone Oss - Berghem - 2017 Bijlage 6 Parkeeronderzoek De Koppelsteeg dec 2016 Gemeente Oss Raadhuislaan 2 5341 GM Oss T: 14 0412 F: 0412 642605 www.oss.nl Notitie Referentienummer Kenmerk

Nadere informatie

Parkeervergunningen in Haarlem

Parkeervergunningen in Haarlem Reageren antwoord@haarlem.nl Meer informatie www.haarlem.nl Vragen 14 023 Gemeente Haarlem Parkeervergunningen in Haarlem Parkeervergunningen in Haarlem Parkeerruimte in Haarlem is schaars. De gemeente

Nadere informatie

Onderzoeken bezettingsgraad parkeerplaatsen omgeving voormalig Wienerterrein gemeente Amsterdam

Onderzoeken bezettingsgraad parkeerplaatsen omgeving voormalig Wienerterrein gemeente Amsterdam Onderzoeken bezettingsgraad parkeerplaatsen omgeving voormalig Wienerterrein gemeente Amsterdam Status : 2 e concept Datum : 21 oktober 2015 Auteur : W.H. de Haan 1 1. Inleiding Aanleiding Door de nieuwe

Nadere informatie

1 Inleiding. Weesperzijde 1501. Figuur 1.1: Locatie perceel Weesperzijde 150 te Amsterdam. Beapart NV. 20 augustus 2012 LXC001/Bkd

1 Inleiding. Weesperzijde 1501. Figuur 1.1: Locatie perceel Weesperzijde 150 te Amsterdam. Beapart NV. 20 augustus 2012 LXC001/Bkd Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Verkeerstoets bouwplan Oranjezicht Monnickendam. 2 Voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling

Verkeerstoets bouwplan Oranjezicht Monnickendam. 2 Voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling Gemeente Waterland Verkeerstoets bouwplan Oranjezicht Monnickendam Datum 5 november 2009 Kenmerk WTL017/Adr/0171 Eerste versie 27 oktober 2009 1 Inleiding Achter de Bernhardlaan ligt tussen de bebouwing

Nadere informatie

Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912

Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912 Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912 Parkeerbalans centrumgebied Epe 2 juli 2013 - nadere onderbouwing - Gemeente Epe 1. Inleiding In het centrum van Epe worden mede

Nadere informatie

Beslissing B&W: datum indiening: 4 november datum/agendapunt B&Wn. afdeling: Ondenverp: Voorstel: Behandeling in:

Beslissing B&W: datum indiening: 4 november datum/agendapunt B&Wn. afdeling: Ondenverp: Voorstel: Behandeling in: *@ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 4 november 2015 afdeling: Stedelijke Ontwikkeling datum/agendapunt B&Wn :1011151401 Ondenverp: Eindtijd

Nadere informatie

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt B A S I S V O O R B E L E I D Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Erik van der Werff Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Rapportage. Parkeeronderzoek Stationsgebied Wijchen. April Eindrapportage. Gemeente Wijchen Mw. C. Bitter

Rapportage. Parkeeronderzoek Stationsgebied Wijchen. April Eindrapportage. Gemeente Wijchen Mw. C. Bitter Rapportage Parkeeronderzoek Stationsgebied Eindrapportage Opdrachtgever Gemeente Mw. C. Bitter Opdrachtnemer Dufec Onderzoekt wat mensen beweegt Mark Mulders, Bart Dolstra Dufec houdt zich bezig met data.

Nadere informatie

memo van Peter Veenbrink aan Carel Heshusius en Maarten Bosman datum 22 augustus 2011 kenmerk

memo van Peter Veenbrink aan Carel Heshusius en Maarten Bosman datum 22 augustus 2011 kenmerk memo van Peter Veenbrink aan Carel Heshusius en Maarten Bosman datum augustus kenmerk 6 De gemeente Kapelle is bezig met een bestemmingsplanherziening. Aanleiding vormt de wens om het aantal ligplaatsen

Nadere informatie

Parkeermonitor binnenstad Deventer 2012 Methodiek en leeswijzer tabellenpakket

Parkeermonitor binnenstad Deventer 2012 Methodiek en leeswijzer tabellenpakket Parkeermonitor binnenstad Deventer 2012 Methodiek en leeswijzer tabellenpakket Juni 2012 Uitgave Naam Mail : Team Kennis en Verkenning : Margreet Nuus en Remmelt Bos : mg.nuus@deventer.nl Inhoud Inleiding

Nadere informatie

Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad

Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad nummer: 2013_BW_00791 Onderwerp Uitbreiden parkeren Station Sassenheim - vormend Beknopte samenvatting Voorgesteld wordt

Nadere informatie

Bijlage : Samenvatting parkeeronderzoek 2009 en 2013; Presentatie Goudappel Coffeng d.d. 8 september 2015.

Bijlage : Samenvatting parkeeronderzoek 2009 en 2013; Presentatie Goudappel Coffeng d.d. 8 september 2015. M E M O Aan : Commissie SOB Van : Hans Krieger Tel. nr : 0299-452682 Datum : 8 oktober 2015 Onderwerp : Parkeertarieven binnenstad Purmerend Bijlage : Samenvatting parkeeronderzoek 2009 en 2013; Presentatie

Nadere informatie

Project Gent Sint Pieters. Mober zone B (excl. B1) en C

Project Gent Sint Pieters. Mober zone B (excl. B1) en C Project Gent Sint Pieters Mober zone B (excl. B1) en C AGENDA Studiegebied Mober Huidige verkeerssituatie Zone B (excl. B1) en C: programma, verkeersgeneratie en parkeren Mobiliteitseffecten Flankerende

Nadere informatie

Fietstelling Amsterdam Centraal Station

Fietstelling Amsterdam Centraal Station Fietstelling Amsterdam Centraal Station D IVV Juni 2013 TRAJAN IV175.1 IV175 1 IV175 2 Fietstelling Centraal Station Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Onderzoeksopzet... 5 2.1 Opzet onderzoek... 5 2.2 Onderzoeksgebied...

Nadere informatie

Voorkeur variant* Reactie / opmerking van bewoner / belanghebbende Reactie van gemeente

Voorkeur variant* Reactie / opmerking van bewoner / belanghebbende Reactie van gemeente Voorkeur variant* Reactie / opmerking van bewoner / belanghebbende Reactie van gemeente 1 2 Heeft het geheel niet te maken met het weren van parkeerders die er niet horen ipv het toestaan van de parkeerders

Nadere informatie

Nota Parkeerregulering Steenwijk

Nota Parkeerregulering Steenwijk Nota Parkeerregulering Steenwijk 1. Inleiding Deze Nota is een nadere uitwerking van het parkeerbeleid binnenstad Steenwijk dat in de raad van 16 februari 2010 is vastgesteld. In dat kader is door de raad

Nadere informatie

1 Inleiding. Parkeerbalans Markt en omgeving. Gemeente Hardenberg. Definitief. 25 mei 2011 HDB152/Bkc/1702

1 Inleiding. Parkeerbalans Markt en omgeving. Gemeente Hardenberg. Definitief. 25 mei 2011 HDB152/Bkc/1702 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Aan de noordzijde van de Zuidas ligt de Prinses Irenebuurt, aan de zuidkant Buitenveldert.

Aan de noordzijde van de Zuidas ligt de Prinses Irenebuurt, aan de zuidkant Buitenveldert. BEWONERSPARKEREN ROND DE ZUIDAS 1. De Zuidas Op de Zuidas werken meer dan 30.000 mensen. Als de Zuidas volledig is uitontwikkeld in 2040 groeit dat tot 80.000 werknemers. In totaal zullen dan 200.000 mensen

Nadere informatie

Parkeerkundige onderbouwing bestemmingsplan ABC-gebouw Nieuwpoortstraat, Amsterdam

Parkeerkundige onderbouwing bestemmingsplan ABC-gebouw Nieuwpoortstraat, Amsterdam Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Inspraaknota Evaluatie centrum parkeren

Inspraaknota Evaluatie centrum parkeren Inspraaknota Evaluatie centrum parkeren Gemeente Etten-Leur, mei 2016 1 Ingediende zienswijzen Inspraaknotitie Evaluatie centrum parkeren Op 22 maart 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 11 november Beleidsfase: Verkennend Definiërend Realiserend Afsluitend. Veendam, 29 oktober 2013

GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 11 november Beleidsfase: Verkennend Definiërend Realiserend Afsluitend. Veendam, 29 oktober 2013 GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 11 november 2013 Beleidsfase: Verkennend Definiërend Realiserend Afsluitend Nummer: Afdeling: 2013R0136 Ruimte en Economie Veendam, 29 oktober 2013 Onderwerp: Parkeren Veendam

Nadere informatie

Uitvoeringsregels Parkeerbeleid 2013-2020. Tot stand gekomen in combinatie met het Parkeerbeleid 2013-2020

Uitvoeringsregels Parkeerbeleid 2013-2020. Tot stand gekomen in combinatie met het Parkeerbeleid 2013-2020 Uitvoeringsregels Parkeerbeleid 2013-2020 Tot stand gekomen in combinatie met het Parkeerbeleid 2013-2020 Vastgesteld door B&W in december 2013 INHOUDSOPGAVE Het parkeerbeleid 2013-2020 is 26 september

Nadere informatie

inzake Parkeren In Morgenstond Midden tussen Hoogeveenlaan-Leyweg te

inzake Parkeren In Morgenstond Midden tussen Hoogeveenlaan-Leyweg te MEMO Datum : 19 april 2011 Aan : en Rechtbank Den Haag Sector Bestuursrecht Onderwerp Reactie op aanvullend verweer van de gemeente Den Haag d.d. 8 april 2011 inzake Parkeren In Morgenstond Midden tussen

Nadere informatie

Parkeerdrukmeting Van Bijnkershoeklaan e.o. Gemeente Utrecht

Parkeerdrukmeting Van Bijnkershoeklaan e.o. Gemeente Utrecht Parkeerdrukmeting Van Bijnkershoeklaan e.o. Gemeente Utrecht april 2015 Opdrachtgever: Gemeente Utrecht Contactpersoon: Mevr. T. Seton Auteur: Dhr. R. Pasveer Rapporttype: Eindrapport Plaats/datum: Tilburg,

Nadere informatie

1 Inleiding. Verkeerseffecten kartcentrum te Limmen. Figuur 1.1: Locatie kartcentrum (bron: Google Maps) SAB Amsterdam. Concept

1 Inleiding. Verkeerseffecten kartcentrum te Limmen. Figuur 1.1: Locatie kartcentrum (bron: Google Maps) SAB Amsterdam. Concept Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

VRAAG EN ANTWOORD WESTERKWARTIER-OLOFSBUURT

VRAAG EN ANTWOORD WESTERKWARTIER-OLOFSBUURT VRAAG EN ANTWOORD WESTERKWARTIER-OLOFSBUURT Welke straten zijn vergunning parkeren? In de buurt Westerkwartier-Olofsbuurt zijn vanaf 1 oktober de volgende straten parkeren voor vergunninghouders: ADA VAN

Nadere informatie

Ontwikkeling Hotel en Amusino, Gorinchem-Oost

Ontwikkeling Hotel en Amusino, Gorinchem-Oost Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Parkeerstudie Kerkrade- Centrum

Parkeerstudie Kerkrade- Centrum Parkeerstudie Kerkrade- Centrum Gemeente Kerkrade december 2012 Definitief Parkeerstudie Kerkrade- Centrum dossier : BB4055-101-100 registratienummer : MO-MA20120225 versie : 1 classificatie : Gemeente

Nadere informatie

Reguleren met betaald parkeren

Reguleren met betaald parkeren 2 Wat ga ik vertellen? Info over Leiden algemeen Reguleren met betaald parkeren Parkeerbeleid van de gemeente Leiden Parkeerbeleid in Leiden Waarom betaald parkeren? Reinout van Gulick, Ruimtelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Parkeervergunningen in t Zand, sector 307. Inhoud

Parkeervergunningen in t Zand, sector 307. Inhoud Inhoud 1. Overzicht en evaluatie van het parkeervergunningenbeleid in t Zand... 2 1.1 Huidige situatie... 2 1.2 Het beleidskader parkeervergunning... 3 Voorwaarden parkeervergunning bedrijven woonwijk...

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 7: parkeren in Capelle maart 203 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 7 e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

PARKEERBELEID ANNO 2007

PARKEERBELEID ANNO 2007 PARKEERBELEID ANNO 2007 Dag van Verkeer en Mobiliteit 12.00-12.45 uur WWW.XTNT.NL 1 november 2007 INHOUD 1. Parkeerdrukte in woonwijken: parkeercapaciteit uitbreiden of andere maatregelen toepassen? 2.

Nadere informatie

Informatie t.b.v. discussie over parkeertarieven

Informatie t.b.v. discussie over parkeertarieven Informatie t.b.v. discussie over parkeertarieven Beeld plaatsen ter grootte van dit kader 8 september 2015 Annet Dijk-Schepman Rico Andriesse 2 Opzet Aanleiding Doel en proces Kennis delen Wat kunnen we

Nadere informatie

Doorkiesnummer C. Jordaan 5137. Nadere toelichting B&W besluitvorming Uitbreiding betaald parkeren 20-04-2015

Doorkiesnummer C. Jordaan 5137. Nadere toelichting B&W besluitvorming Uitbreiding betaald parkeren 20-04-2015 Memo Van Doorkiesnummer C. Jordaan 5137 Onderwerp Datum Nadere toelichting B&W besluitvorming Uitbreiding betaald parkeren 20-04-2015 20 april 2015 Doel Parkeerregulering wordt ingevoerd om parkeeroverlast

Nadere informatie

Parkeeronderzoek & Verkeersanalyse Tijdelijke school Meulenveld, Molenhoek

Parkeeronderzoek & Verkeersanalyse Tijdelijke school Meulenveld, Molenhoek Parkeeronderzoek & Verkeersanalyse Tijdelijke school Meulenveld, Molenhoek November 2010 HSRO, Afferden Parkeeronderzoek & Verkeersanalyse Tijdelijke school Meulenveld, Molenhoek COLOFON Datum: November

Nadere informatie

Parkeerbalans ontwikkeling woontoren Bètaplein

Parkeerbalans ontwikkeling woontoren Bètaplein Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

MEMO Parkeeronderzoek Project Kerkweg-Oost te Waddinxveen

MEMO Parkeeronderzoek Project Kerkweg-Oost te Waddinxveen MEMO Parkeeronderzoek Project Kerkweg-Oost te Waddinxveen aan: Hans Jung (Lithos Bouw & Ontwikkeling ), Paula Valkier en Maarten Oudshoorn (Gemeente Waddinxveen) van: Falco Bruens (Van Riezen & Partners)

Nadere informatie

Notitie Gemeentelijk parkeerbeleid

Notitie Gemeentelijk parkeerbeleid Notitie Gemeentelijk parkeerbeleid Afdeling Beheer Openbare Ruimte Michael Woerden Februari 2008 pagina 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Belang parkeren 3 1.2 Aanleiding 3 1.3 Inhoud notitie 3 2 Huidig

Nadere informatie

Beleidskader Parkeren. Gemeente Oude IJsselstreek

Beleidskader Parkeren. Gemeente Oude IJsselstreek Beleidskader Parkeren Gemeente Oude IJsselstreek Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Achtergronden 4 3. Visie 5 3.1 Visie 5 3.2 Hoofdvarianten 5 3.3 Meetbaar 5 4. Beleidskader 6 2 1. Inleiding De afgelopen

Nadere informatie

Parkeerbeleid. Juli 2014

Parkeerbeleid. Juli 2014 Parkeerbeleid Juli 2014 Colofon Een product van de gemeente Waddinxveen Tekst: Rick Luimes Foto s: Rick Luimes Parkeerbeleid Versie: 10 juni 2014 Vastgesteld door de gemeenteraad: 9 juli 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Nationaal verkeerskundecongres 2017

Nationaal verkeerskundecongres 2017 Nationaal verkeerskundecongres 2017 Betaald parkeren afschaffen: hoe pakt dat uit? Ed Graumans Adviesbureau Met Graumans Leon Lurvink Regisseur Verkeer en Vervoer a.i. Gemeente Oud-Beijerland, adviseur

Nadere informatie