Sportparticipatie 2016 Volwassenen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sportparticipatie 2016 Volwassenen"

Transcriptie

1 Sportparticipatie Volwassenen Onderzoek & Statistiek Februari 2017

2 2

3 Samenvatting In het najaar van is de sportparticipatie onderzocht van volwassenen in de gemeente s-hertogenbosch. Het onderzoek is gehouden onder inwoners tussen de 18 en 85 jaar. Het gaat om de volgende onderwerpen: sportdeelname, de mate van sporten in verenigingsverband, de tevredenheid over sportvoorzieningen binnen de gemeente en het behalen van de beweegnorm. Het aandeel volwassen sporters in s-hertogenbosch neemt toe Bijna driekwart van de volwassenen uit de gemeente s-hertogenbosch sport minimaal één keer per maand. Zij vallen daarmee onder de definitie sporter van de landelijke Richtlijn Sportonderzoek (RSO-sportnorm). In twee jaar tijd is er een stijging van 66 procent in naar 73 procent in. Het aandeel sporters schommelt van jaar tot jaar, maar is momenteel het hoogst van de afgelopen vijftien jaar. Tussen en is het aandeel sporters bij een aantal groepen toegenomen, waaronder 65-plussers en inwoners met ernstig overgewicht. Er lijkt ook sprake van een toename bij inwoners met een niet-westerse achtergrond en inwoners met een matige gezondheid, maar die verschillen zijn net niet significant. In de Groote Wielen is de sportdeelname het hoogst. In geen enkele wijk is de score opvallend lager dan gemiddeld (dit was in bij Zuidoost en West). Daarnaast is er sprake van een toename in sportdeelname bij vier wijken: de Groote Wielen, Muntel/Vliert, Zuidoost en West. De uitkomsten van de andere wijken zijn ongeveer gelijk gebleven. Vaker sporten in verenigingsverband, commercieel verband en alleen ongeorganiseerd Het sporten in verenigingsverband is toegenomen van 28 procent in naar 31 procent in. Een toename geldt ook voor het sporten in commercieel verband, van 26 procent naar 30 procent. Het meest sporten volwassenen nog altijd alleen ongeorganiseerd. Dit aandeel is bovendien gestegen van 38 procent in naar 43 procent in. 75 procent van de volwassen inwoners vindt dat er (ruim) voldoende mogelijkheden zijn om binnen de gemeente te sporten en bewegen in verenigingsverband. Dit aandeel is de afgelopen jaren ongeveer gelijk gebleven. Inwoners zijn meer tevreden over sport- en beweegmogelijkheden in de eigen buurt 77 procent van de volwassenen vindt de mogelijkheden in de buurt goed of (ruim) voldoende. De tevredenheid is toegenomen ten opzichte van twee jaar geleden (73 procent). De mogelijkheden om te sporten en bewegen in de openbare ruimte wordt door 62 procent met een (ruim) voldoende beoordeeld. 71 procent van de volwassenen vindt de kwaliteit van sportvoorzieningen binnen de gemeente goed of (ruim) voldoende. 37 procent van de volwassenen mist een bepaalde sportvoorziening binnen de gemeente. Dit aandeel is gestegen vergeleken met (31 procent). Het ligt weer rond het niveau van (39 procent). Men mist vooral mogelijkheden om te sporten en bewegen in de openbare ruimte. In s-hertogenbosch behalen meer volwassenen de beweegnorm In behaalt 35 procent van de volwassenen, zowel in de zomer als in de winter, de beweegnorm. Dit aandeel is verbeterd ten opzichte van (30 procent) en ligt weer rond het niveau van (34 procent). De uitkomsten van alle wijken zijn hierbij vergelijkbaar met het gemiddelde in s-hertogenbosch. Ten opzichte van vorige jaren is er sprake van een toename bij Rosmalen noord en Muntel/Vliert. Ongeveer 1 op de 10 volwassenen doet vrijwilligerswerk op sportgebied 11 procent van alle inwoners uit de gemeente s-hertogenbosch doet vrijwilligerswerk op sportgebied. Dit aandeel is vrijwel gelijk gebleven vergeleken met eerdere jaren. In Vinkel is het aandeel met 24 procent het hoogst; in Noord met zes procent het laagst. 3

4 Inhoudsopgave Samenvatting Inleiding Aanleiding en doel Methodiek Definities De gemeente s-hertogenbosch Sportdeelname Organisatieverband Tevredenheid sportvoorzieningen Kwaliteit sportvoorzieningen Openbare ruimte Sportvoorzieningen in beeld De eigen buurt Beweegnorm De wijken in de gemeente s-hertogenbosch Sport en bewegen in de Binnenstad Sport en bewegen in Zuidoost Sport en bewegen in Graafsepoort Sport en bewegen in Muntel/Vliert Sport en bewegen in Rosmalen zuid Sport en bewegen in Rosmalen noord Sport en bewegen in de Groote Wielen Sport en bewegen in Empel Sport en bewegen in Noord Sport en bewegen in Maaspoort Sport en bewegen in West Sport en bewegen in Engelen Sport en bewegen in Nuland Sport en bewegen in Vinkel

5 1. Inleiding 1.1 Aanleiding en doel In het najaar van heeft de afdeling Onderzoek en Statistiek voor de achtste keer onderzoek gedaan naar de sportparticipatie van volwassenen in de gemeente s-hertogenbosch. Dit onderzoek is in opdracht van de afdeling Sport en Recreatie. Met de uitkomsten kan de gemeente haar beleid monitoren en eventueel bijsturen. Het onderzoek is wederom gedaan volgens de landelijke Richtlijn Sportonderzoek (RSO). In deze richtlijn zijn afspraken gemaakt over de (basis)vraagstelling van onderzoek naar sportdeelname en de presentatie van de gegevens Methodiek In het najaar van zijn vragenlijsten verstuurd naar inwoners tussen de 18 en 85 jaar. In totaal hebben inwoners de vragenlijst ingevuld. De respons is hiermee 23,4%. De vragenlijst kon digitaal of schriftelijk worden ingevuld. Indien sommige respondenten de vragenlijst nog niet hadden ingevuld, is er telefonisch gemotiveerd. Daarbij is ingezet op respondenten die qua kenmerken 2 in de respons achterbleven. Om er zeker van te zijn dat de respons een goede benadering van de werkelijkheid is, zijn de resultaten gewogen naar woongebied en leeftijd. Hierdoor ontstaat er een nauwgezetter beeld voor de gemeente s-hertogenbosch. In het eerste deel zijn de resultaten van de gemeente s-hertogenbosch beschreven. Vervolgens zijn de resultaten gerapporteerd naar de veertien wijken. Opvallende verschillen tussen de wijken zijn in de tekst vermeld. Hetzelfde geldt voor belangrijke ontwikkelingen in de tijd. Voor Nuland en Vinkel kunnen we in sommige gevallen geen ontwikkeling beschrijven. In de vorige meting maakten Nuland en Vinkel namelijk nog geen onderdeel uit van de gemeente s-hertogenbosch. Daarom is toen gevraagd naar hun mening over de situatie in Nuland en Vinkel. In deze meting is gevraagd naar de situatie binnen de gemeente s-hertogenbosch. 1.3 Definities RSO-sportnorm: volwassenen voldoen aan de landelijke Richtlijn Sportonderzoek (RSO) wanneer zij minimaal 12 keer per jaar (maandelijks) sporten. Organisatieverband: sporters kunnen hun sport op verschillende manieren beoefenen. Iemand kan in ongebonden en/of gebonden verband sporten. Ongebonden sporten betekent in dit onderzoek alleen ongeorganiseerd of in groepsverband, georganiseerd door zichzelf, familie en/of vrienden. Gebonden sporters beoefenen hun sport in: Verenigingsverband: als lid van een sportvereniging; Commercieel verband: als lid/abonnee/cursist van een fitnesscentrum of andere commerciële sportaanbieder; Een ander verband: in het kader van bedrijfssport, via het sociaal-cultureel werk/ sportbuurtwerk/welzijnswerk, tijdens een georganiseerde sportvakantie of als deelnemer aan een georganiseerd sportevenement. Beweegnorm: volwassenen voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen wanneer zij minimaal vijf dagen per week een half uur per dag matig intensief bewegen. Hieronder vallen activiteiten waardoor de ademhaling en hartslag licht gaan stijgen, zoals fietsen, goed doorstappen, traplopen, e.d. 1 Zie voor meer informatie over de RSO-richtlijn: 2 Kenmerken zoals woonwijk, leeftijd, etniciteit, e.d. 5

6 2. De gemeente s-hertogenbosch 2.1 Sportdeelname In s-hertogenbosch toename aandeel volwassen sporters Bijna driekwart van de volwassenen sport minimaal één keer per maand in. Zij vallen daarmee onder de definitie sporter van de landelijke Richtlijn Sportonderzoek (RSO-sportnorm). In twee jaar tijd is het aandeel sporters gestegen: van 66 procent in naar 73 procent in. Het aandeel sporters schommelt van jaar tot jaar, maar is momenteel het hoogst van de afgelopen vijftien jaar. Ter vergelijking: landelijk voldoet 69 procent van de volwassenen aan de RSO-sportnorm (meest recente cijfer van ). Figuur 2.1 Aandeel volwassen sporters in de gemeente s-hertogenbosch, % 80% 60% 66% 69% 71% 68% 68% 71% 66% 73% 40% 20% 0% Toename vooral in de wijken de Groote Wielen, Muntel/Vliert, Zuidoost en West In de Groote Wielen sport 84 procent van de volwassenen minimaal één keer per maand. Dit is het hoogste aandeel van alle wijken in s-hertogenbosch. Het aandeel sporters is in die wijk bovendien toegenomen. Er is ook sprake van een toename in Muntel/Vliert, Zuidoost en West. Terwijl in Zuidoost en West het aandeel sporters in lager was dan gemiddeld, zijn de uitkomsten momenteel vrij gemiddeld. In de andere wijken zijn de resultaten vergelijkbaar met vorige jaren. Figuur 2.2 Sportdeelname naar wijk, gemiddelde in 's-hertogenbosch in De Groote Wielen 48% 36% 16% Muntel/Vliert 48% 20% Vinkel 43% 37% 21% Empel 41% 37% Binnenstad 46% 23% Graafsepoort 43% 24% Nuland 39% 37% 24% Zuidoost 33% 41% 26% Engelen 52% 27% Rosmalen Zuid 43% Maaspoort West Rosmalen Noord 39% 33% Noord 43% 24% Minimaal wekelijks Minimaal maandelijks Niet of nauwelijks 6

7 Toename aandeel sporters onder volwassenen met ernstig overgewicht Behalve verschillen tussen de wijken, zijn er ook verschillen naar achtergrondkenmerken. In is het aandeel volwassen sporters relatief hoog onder: 18 t/m 49 jarigen, hoog opgeleiden, inwoners met een hoog netto inkomen, inwoners met een gezond gewicht en inwoners met een uitstekende of (zeer) goede gezondheid. Dit beeld komt overeen met voorgaande jaren. Naast de huidige stand van zaken is het belangrijk om te zien hoe de verschillende groepen zich hebben ontwikkeld. Tussen en is het aandeel volwassen sporters bij een aantal groepen toegenomen: mannen én vrouwen, 65-plussers, inwoners met een Nederlandse achtergrond, inwoners met een gemiddeld netto inkomen, inwoners met een gezond gewicht en inwoners met een goede gezondheid. Positieve uitkomst is ook de toename van het aandeel sporters bij inwoners met ernstig overgewicht. Bij twee groepen lijkt er sprake van een toename van het aandeel sporters, namelijk bij inwoners met een niet-westerse achtergrond en inwoners met een matige gezondheid. De verschillen in de tijd zijn echter net niet significant. Figuur 2.3 Aandeel volwassen sporters in de gemeente s-hertogenbosch naar achtergrondkenmerken, - Kenmerk Geslacht man 74% 68% 74% vrouw 72% 66% 69% Leeftijd jaar 77% 72% 77% jaar 70% 67% 66% 65+ jaar 64% 51% 58% Etniciteit Nederlandse achtergrond 73% 68% 73% Westerse achtergrond 73% 69% 71% Niet-westerse achtergrond 71% 54% 51% Opleiding laag 51% 50% 56% midden 71% 64% 72% hoog 83% 80% 81% Netto inkomen laag 51% 56% 58% midden 72% 65% 72% hoog 86% 81% 81% BMI te licht * * * gezond gewicht 77% 70% 76% overgewicht 71% 67% 69% ernstig overgewicht 63% 49% 52% Gezondheid uitstekend 84% 83% 89% zeer goed 82% 80% 80% goed 71% 62% 69% matig 53% 42% 50% slecht * 27% Totaal gemeente s-hertogenbosch 73% 66% 71% = significante stijging t.o.v. vorige meting; = significante daling t.o.v. vorige meting. * De uitkomst is gebaseerd op minder dan 50 respondenten. Dit aantal is te klein om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. 7

8 Meest favoriete sporten zijn fitness binnen/individueel en hardlopen/joggen In dit onderzoek is in beeld gebracht welke sporten volwassenen beoefenen. Dit doen we aan de hand van de landelijke Richtlijn Sportonderzoek (RSO). Hieruit blijkt dat in s-hertogenbosch fitness binnen/individueel en hardlopen/joggen het meest favoriet zijn. Gevolgd door wandelsport op de derde plek. De top-10 meest favoriete sporten is ongeveer gelijk gebleven. Hoewel de vraagstelling en antwoordcategorieën gedeeltelijk gewijzigd zijn ten opzichte van twee jaar geleden. Figuur 2.4 Top-10 meest favoriete sporten in de gemeente s-hertogenbosch 1. Fitness binnen, individueel 2. Hardlopen/joggen 26% 3.Wandelsport 21% 4. Wielrennen/toerfietsen 5. Fitness binnen, in een groep zoals aerobics, spinning en zumba 6. Zwemsport (excl. waterpolo) 7. Tennis 15% 13% 11% 10% 8. Yoga (ook pilates en poweryoga) 8% 9. Voetbal 10. Golf 6% 5% 0% 5% 10% 15% 20% 2.2 Organisatieverband Vaker sporten in verenigingsverband, commercieel verband en alleen ongeorganiseerd Aan de inwoners is gevraagd hoe zij sporten. Doen zij dit bijvoorbeeld bij een sportvereniging of bij een sportschool? Inwoners sporten nog altijd het meest alleen ongeorganiseerd. Dit aandeel is bovendien toegenomen: van 38 procent in naar 43 procent in. Het zelf georganiseerd sporten met familie, vrienden en/of kennissen (21 procent) gebeurt nog altijd minder vaak dan in (26 procent). De uitkomsten laten verder zien dat volwassenen vaker sporten in verenigingsverband. Dit percentage is gestegen van 28 procent in naar 31 procent in. Ze sporten ook vaker in commercieel verband, daar is een stijging zichtbaar van 26 procent naar 30 procent. Figuur 2.5 Aandeel volwassen inwoners van de gemeente s-hertogenbosch dat in (on)gebonden verband sport Alleen, ongeorganiseerd 43% Zelf georganiseerd, in groepsverband 21% Georganiseerd in verenigingsverband Georganiseerd in commercieel verband Georganiseerd in ander verband 16% 0% 10% 20% 40% 50% 60% 8

9 Driekwart van de volwassenen tevreden over sporten/bewegen in verenigingsverband In vindt 75 procent van de inwoners uit de gemeente s-hertogenbosch dat er (ruim) voldoende mogelijkheden zijn om binnen de gemeente te sporten en bewegen in verenigingsverband. Zeven procent beoordeelt deze mogelijkheden als matig of onvoldoende. Zeventien procent heeft gekozen voor het antwoord weet niet/geen mening. De tevredenheid in (75 procent) is ongeveer gelijk gebleven vergeleken met (75 procent) en (73 procent). In de wijken Empel en Maaspoort zijn inwoners meer tevreden dan gemiddeld De tevredenheid over de mogelijkheden om binnen de gemeente te sporten en bewegen in verenigingsverband, is in Empel en Maaspoort hoger dan gemiddeld in s-hertogenbosch. In geen enkele wijk is de tevredenheid significant lager dan gemiddeld. Twee jaar geleden vielen de wijken de Binnenstad en Noord in negatieve zin op. Daarnaast zijn er geen opvallende ontwikkelingen in de tijd. 3 Figuur 2.6 Tevredenheid in de gemeente s-hertogenbosch over de mogelijkheden om te sporten/bewegen in verenigingsverband naar wijk Gemiddelde in 's-hertogenbosch Empel Maaspoort Rosmalen Zuid De Groote Wielen Engelen Rosmalen Noord Zuidoost Graafsepoort Vinkel Noord Muntel/Vliert West Binnenstad Nuland 86% 83% 82% 82% 78% 77% 77% 76% 75% 73% 69% 69% 69% 68% 6% 8% 6% 6% 11% 9% 5% 9% 10% 11% 5% 10% 5% 8% 11% 16% 10% 17% 15% 17% 18% 15% 20% 21% (Ruim) voldoende Matig / onvoldoende Weet niet / geen mening 3 Voor Nuland en Vinkel kunnen we geen ontwikkeling beschrijven. In de vorige meting maakten Nuland en Vinkel nog geen onderdeel uit van de gemeente s-hertogenbosch. Daarom is toen gevraagd naar hun mening over de situatie in Nuland/Vinkel. In deze meting is gevraagd naar de situatie binnen de gemeente s-hertogenbosch. 9

10 2.3 Tevredenheid sportvoorzieningen Kwaliteit sportvoorzieningen Ongeveer 7 op de 10 volwassenen zijn tevreden over kwaliteit sportvoorzieningen Om te kunnen sporten maken mensen veelal gebruik van voorzieningen. Aan de inwoners is een vraag gesteld over de kwaliteit van sportvoorzieningen binnen de gemeente. In beoordeelt 71 procent van de inwoners de kwaliteit met een goed of (ruim) voldoende. Vijf procent vindt die matig tot onvoldoende. Bijna een kwart heeft gekozen voor het antwoord weet niet/geen mening. De tevredenheid in (71 procent) is vergelijkbaar met die in (71 procent) en (68 procent). In de Groote Wielen en Empel zijn inwoners tevredener dan gemiddeld De tevredenheid over de kwaliteit van de sportvoorzieningen binnen de gemeente s-hertogenbosch, is in de Groote Wielen en Empel hoger dan gemiddeld. In Zuidoost is de tevredenheid nog altijd het laagst. Daarnaast zijn er in de wijken geen opvallende ontwikkelingen zichtbaar. 4 Figuur 2.7 Tevredenheid in de gemeente s-hertogenbosch over de kwaliteit van de sportvoorzieningen binnen de gemeente naar wijk Gemiddelde in 's-hertogenbosch De Groote Wielen Empel Rosmalen Zuid Maaspoort Vinkel Engelen Graafsepoort West Rosmalen Noord Noord Nuland Muntel/Vliert Binnenstad Zuidoost 83% 80% 78% 77% 76% 76% 74% 70% 70% 70% 68% 66% 64% 62% 4% 13% 6% 14% 20% 4% 5% 18% 6% 21% 4% 7% 4% 26% 10% 8% 26% 7% 9% Goed / (ruim) voldoende Matig / onvoldoende Weet niet / geen mening 4 Voor Nuland en Vinkel kunnen we geen ontwikkeling beschrijven. In de vorige meting maakten Nuland en Vinkel nog geen onderdeel uit van de gemeente s-hertogenbosch. Daarom is toen gevraagd naar hun mening over de situatie in Nuland/Vinkel. In deze meting is gevraagd naar de situatie binnen de gemeente s-hertogenbosch. 10

11 2.3.2 Openbare ruimte Ruim 6 op de 10 volwassenen tevreden over sporten/bewegen in de openbare ruimte De mogelijkheden om binnen de gemeente te sporten en bewegen in de openbare ruimte, vindt 62 procent van de volwassenen (ruim) voldoende. Denk bijvoorbeeld aan pleintjes en trapveldjes of in parken en bos. 21 procent geeft een matige of onvoldoede beoordeling. Een soortgelijk percentage heeft gekozen voor de categorie weet niet/geen mening. De inwoners zijn in (62 procent) ongeveer even tevreden als in (58 procent) en (64 procent). Het meest tevreden zijn inwoners uit Rosmalen zuid en Engelen De tevredenheid over de mogelijkheden om binnen de gemeente te sporten en bewegen in de openbare ruimte, is relatief hoog in Rosmalen zuid en Engelen. In Nuland ligt de tevredenheid lager dan gemiddeld. Daarnaast zien we dat de ontevredenheid in Graafsepoort is toegenomen. De ontevredenheid was in de vorige meting echter vrij laag. Momenteel ligt die weer rond het gemiddelde in s-hertogenbosch. Verder zijn er geen noemenswaardige verschillen in de tijd. 5 Figuur 2.8 Tevredenheid in de gemeente s-hertogenbosch over de mogelijkheden om te sporten/bewegen in de openbare ruimte naar wijk Gemiddelde in 's-hertogenbosch Rosmalen Zuid Engelen De Groote Wielen Muntel/Vliert Vinkel Zuidoost Graafsepoort Empel Rosmalen Noord Maaspoort Noord Binnenstad West Nuland 73% 71% 67% 67% 66% 66% 65% 63% 62% 61% 60% 55% 53% 51% 11% 16% 13% 16% 8% 21% 13% 14% 20% 15% 23% 12% 18% 20% 18% 26% 13% 18% 18% 27% 24% 23% (Ruim) voldoende Matig / onvoldoende Weet niet / geen mening 5 Voor Nuland en Vinkel kunnen we geen ontwikkeling beschrijven. In de vorige meting maakten Nuland en Vinkel nog geen onderdeel uit van de gemeente s-hertogenbosch. Daarom is toen gevraagd naar hun mening over de situatie in Nuland/Vinkel. In deze meting is gevraagd naar de situatie binnen de gemeente s-hertogenbosch. 11

12 2.3.3 Sportvoorzieningen in beeld Toename aandeel volwassenen dat een bepaalde sportvoorziening mist In geeft 37 procent van de volwassenen aan een bepaald soort sportvoorziening binnen de gemeente te missen. Daarnaast heeft 31 procent gekozen voor het antwoord weet niet/geen mening. De rest zegt geen sportvoorziening te missen. Ten opzichte van (31 procent) missen relatief meer inwoners een sportvoorziening. Het aandeel ligt weer rond het niveau van (39 procent). Inwoners missen vooral mogelijkheden om te sporten en bewegen in de openbare ruimte (16 procent). Gevolgd door sportvoorzieningen speciaal gericht op een bepaalde tak van sport (9 procent), een sportvoorziening dichterbij huis (8 procent) en sportvoorzieningen bij de werkgever in het kader van bedrijfssport (6 procent). De categorie Anders, namelijk is door 6 procent van de inwoners ingevuld, waarvan de meesten noemen: Het zwembad is (te) duur, beperkt beschikbaar voor baantjeszwemmen, e.d. (20x); Het aanleggen van buitenfitness in de openbare ruimte. Met name fitnessapparaten die gemakkelijk toegankelijk zijn voor ouderen. Maar ook een uitdagende survivalrun of obstacle run verweven in de directe omgeving (15x); Sportvoorzieningen gericht op senioren (11x); Inwoners van Nuland missen vooral een sporthal/-zaal (9x); Betaalbare sportvoorzieningen (7x). In de Groote Wielen missen relatief veel inwoners een bepaalde sportvoorziening Het aandeel inwoners dat een bepaalde sportvoorziening binnen de gemeente mist, is in Rosmalen zuid lager dan gemiddeld in s-hertogenbosch. In de Groote Wielen missen nog altijd relatief veel inwoners een sportvoorziening. Ten opzichte van twee jaar geleden missen relatief meer inwoners uit Graafsepoort een bepaalde sportvoorziening. 6 Figuur 2.9 Mist u een bepaald soort sportvoorziening binnen de gemeente s-hertogenbosch? Gemiddelde in 's-hertogenbosch Rosmalen Zuid 37% 27% Graafsepoort 37% 40% 23% Engelen 36% De Groote Wielen 36% 48% 16% Rosmalen Noord 32% Maaspoort 33% 37% Empel 32% 38% Zuidoost 33% 36% Noord Muntel/Vliert 43% 27% Binnenstad 37% Vinkel 37% West 44% Nuland 21% 40% 39% Nee, mist er geen Ja, mist sportvoorziening(en) Weet niet / geen mening 6 Voor Nuland en Vinkel kunnen we geen ontwikkeling beschrijven. In de vorige meting maakten Nuland en Vinkel nog geen onderdeel uit van de gemeente s-hertogenbosch. Daarom is toen gevraagd naar hun mening over de situatie in Nuland/Vinkel. In deze meting is gevraagd naar de situatie binnen de gemeente s-hertogenbosch. 12

13 2.3.4 De eigen buurt Ruim driekwart van de volwassenen tevreden over sporten/bewegen in de eigen buurt Aan de inwoners van de gemeente s-hertogenbosch is de vraag gesteld hoe zij de mogelijkheden om te sporten en bewegen in de eigen buurt beoordelen. Bijvoorbeeld de mogelijkheden in de openbare ruimte, bij sportverenigingen, buurthuizen en sportscholen. Over het algemeen vindt 77 procent van de volwassenen de mogelijkheden in de buurt goed of (ruim) voldoende. Twaalf procent beoordeelt dit als matig of onvoldoende. Elf procent heeft gekozen voor het antwoord weet niet/geen mening. Ten opzichte van twee jaar geleden is de tevredenheid toegenomen (73 procent). Toename tevredenheid in de wijk Zuidoost Bij de meeste wijken zijn ongeveer zeven à acht op de tien volwassenen tevreden over de mogelijkheden om te sporten en bewegen in de eigen buurt. In Vinkel is de tevredenheid het laagst van alle wijken. Daarnaast is in Zuidoost de tevredenheid verbeterd, van 69 procent in naar 82 procent in. Figuur 2.10 Tevredenheid over de mogelijkheden om te sporten/bewegen in de eigen buurt naar wijk Gemiddelde in 's-hertogenbosch Engelen Rosmalen Zuid Zuidoost Maaspoort Graafsepoort De Groote Wielen Empel Rosmalen Noord Muntel/Vliert Noord Binnenstad Nuland West Vinkel 82% 82% 82% 82% 81% 81% 80% 79% 77% 73% 72% 72% 71% 65% 12% 6% 9% 9% 8% 10% 7% 11% 8% 11% 15% 4% 13% 7% 11% 10% 13% 10% 14% 13% 15% 13% 10% 14% 14% 7% Goed / (ruim) voldoende Matig / onvoldoende Weet niet / geen mening 13

14 2.4 Beweegnorm De Nederlandse Norm Gezond Bewegen oftewel de beweegnorm vraagt van volwassenen om minimaal vijf dagen per week minimaal een half uur per dag matig intensief te bewegen. Hieronder vallen activiteiten waardoor de ademhaling en hartslag licht gaan stijgen, zoals fietsen, goed doorstappen, het gras maaien, traplopen, dansen, etc. In s-hertogenbosch behalen meer volwassenen de beweegnorm In behaalt 35 procent van de inwoners uit de gemeente s-hertogenbosch, zowel in de zomer als in de winter, de beweegnorm. Dit aandeel is toegenomen ten opzichte van (30 procent). Het ligt weer rond het niveau van (34 procent). In de zomer voldoet 50 procent aan de beweegnorm. In de winter ligt dit percentage lager, namelijk op 36 procent. Toename behalen beweegnorm in Rosmalen noord en Muntel/Vliert De uitkomsten in van alle wijken in s-hertogenbosch wijken niet significant af van het gemiddelde in s-hertogenbosch. Ten opzichte van vorige jaren is het aandeel inwoners dat de beweegnorm behaalt, toegenomen in Rosmalen noord en Muntel/Vliert. Figuur 2.11 Beweegnorm behalen in zowel de zomer als winter, naar wijk Gemiddelde in 's-hertogenbosch : totale beweegnorm Muntel/Vliert Rosmalen Noord Binnenstad Rosmalen Zuid 43% 42% 40% 39% Graafsepoort West Engelen Nuland Empel Zuidoost Maaspoort Noord Vinkel De Groote Wielen 36% 33% 0% 10% 20% 40% 50% 60% 14

15 Beweegnorm naar achtergrondkenmerken In behalen inwoners met een midden of hoog opleidingsniveau, inwoners met een Nederlandse of Westerse achtergrond en inwoners met een gezond gewicht, relatief vaker de beweegnorm dan andere groepen. Daarentegen zijn de verschillen tussen de leeftijdsgroepen niet significant. Zo behaalt 36 procent van de volwassenen (18 t/m 65 jaar), zowel in de zomer als in de winter, de beweegnorm. Tegenover 31 procent van de 65-plussers. 2.5 Vrijwilligerswerk op sportgebied In s-hertogenbosch is ongeveer één op de tien inwoners vrijwilliger in de sport Elf procent van alle inwoners doet vrijwilligerswerk op het gebied van sport. Dit aandeel is vrijwel gelijk gebleven ten opzichte van eerdere jaren. In Vinkel is het aandeel inwoners dat vrijwilligerswerk doet op sportgebied ruim twee keer zo hoog als gemiddeld. Daarentegen ligt in Noord het aandeel lager dan gemiddeld. Figuur 2.12 Aandeel inwoners in de gemeente s-hertogenbosch dat vrijwilligerswerk doet op het gebied van sport Gemiddelde in 's-hertogenbosch Vinkel 24% Nuland Empel Rosmalen Noord De Groote Wielen Rosmalen Zuid Graafsepoort Engelen Maaspoort Zuidoost 18% 17% 16% 15% 14% 14% 14% 12% 12% Muntel/Vliert 10% Binnenstad 8% West Noord 6% 7% 0% 5% 10% 15% 20% In de begroting en het jaarverslag van de gemeente s-hertogenbosch wordt een andere indicator gepresenteerd. Namelijk het aandeel inwoners dat wel eens vrijwilligerswerk doet, als percentage van het aantal vrijwilligers (in plaats van het aantal inwoners). Bijna 4 op de 10 inwoners doen wel eens vrijwilligerswerk. Van alle vrijwilligers doet 29 procent vrijwilligerswerk op het gebied van sport. Ook hier zien we geen opvallende ontwikkelingen in de tijd. 15

16 3. De wijken in de gemeente s-hertogenbosch 16

17 Sport en bewegen in de Binnenstad Ruim driekwart van de inwoners uit de Binnenstad sport minimaal één keer per maand. Dit aandeel is vrijwel even hoog als gemiddeld in s-hertogenbosch. De meest favoriete sporten zijn hardlopen/joggen en fitness binnen/individueel. Daarnaast is yoga/pilates in deze wijk populairder dan gemiddeld. Relatief veel inwoners sporten in commercieel verband. Dit betekent als lid, abonnee of cursist van een fitnesscentrum of andere commerciële sportaanbieder. Een afname van het aandeel inwoners dat zelf georganiseerd, in groepsverband sport. Deze ontwikkeling zien we ook stedelijk gemiddeld. Acht procent van de inwoners uit de Binnenstad doet vrijwilligerswerk op het gebied van sport. Figuur 3.1 Overzicht sportparticipatie inwoners Binnenstad 46% 46% 55% Gemiddelde in 's-hertogenbosch 23% Figuur 3.2 Top-5 meest favoriete sporten (Binnenstad) 23% 23% Minimaal wekelijks Minimaal maandelijks Niet of nauwelijks Hardlopen/joggen Fitness binnen, individueel Fitness binnen, in een groep zoals aerobics, spinning en zumba Wandelsport Wielrennen/toerfietsen Figuur 3.3 Percentage inwoners dat in (on)gebonden verband sport (Binnenstad) Alleen, ongeorganiseerd Zelf georganiseerd, in groepsverband Georganiseerd in verenigingsverband Georganiseerd in commercieel verband Georganiseerd in ander verband 17% 18% 23% 32% 32% 0% 10% 20% 40% 50% 60% 40% 49% Ruim driekwart van de inwoners sport minimaal één keer per maand Dit aandeel is in de Binnenstad ongeveer even hoog als gemiddeld in s-hertogenbosch. Er zijn ook geen opvallende ontwikkelingen in de tijd. Meest favoriet zijn hardlopen/joggen en fitness binnen/individueel Daarnaast valt op dat yoga/pilates er populairder (16%) is dan gemiddeld (8%). Deze sport valt net buiten de top-5 van de Binnenstad. Relatief veel inwoners sporten in commercieel verband Dit aandeel is hoger dan gemiddeld in s-hertogenbosch. Verder daalt het aandeel inwoners dat zelf georganiseerd, in groepsverband sport. 0% 10% 20% 40% 50% 60% Figuur 3.4 Tevredenheid over de mogelijkheden om te sporten/bewegen in verenigingsverband binnen de gemeente (Binnenstad) 61% 69% 74% Gemiddelde in 's-hertogenbosch 13% 10% 11% 20% 26% 15% Bijna 7 op de 10 inwoners tevreden over sporten/bewegen in verenigingsverband In de Binnenstad zijn inwoners ongeveer even tevreden als gemiddeld. Ten opzichte van vorige jaren zijn er tevens geen opvallende ontwikkelingen. 17

18 Figuur 3.5 Tevredenheid over de kwaliteit van de sportvoorzieningen binnen de gemeente (Binnenstad) 64% 57% 69% 10% Figuur 3.6 Tevredenheid over de mogelijkheden om te sporten/ bewegen in de openbare ruimte binnen de gemeente (Binnenstad) Gemiddelde in 's-hertogenbosch Figuur 3.7 Mist u een bepaalde sportvoorziening binnen de gemeente? (Binnenstad) 7% 33% 55% 58% 62% Gemiddelde in 's-hertogenbosch 18% 21% 27% Nee Ja Weet niet/geen mening Figuur 3.8 Tevredenheid over de mogelijkheden om te sporten/bewegen in de eigen buurt (Binnenstad) 21% 13% Gemiddelde in 's-hertogenbosch 42% 45% 37% 27% 60% 72% Gemiddelde in 's-hertogenbosch 15% 13% 15% Ruim 6 op de 10 inwoners tevreden over kwaliteit sportvoorzieningen Dit aandeel wijkt niet significant af van het gemiddelde in s-hertogenbosch. De resultaten zijn ook vergelijkbaar met vorige jaren. Ruim de helft is tevreden over sporten/ bewegen in de openbare ruimte De tevredenheid wijkt niet significant af van het stedelijk gemiddelde. Wel hebben relatief veel inwoners voor het antwoord weet niet/geen mening gekozen. Ongeveer een derde mist een bepaalde sportvoorziening Dit aandeel is vergelijkbaar met het gemiddelde in s-hertogenbosch en wijkt niet noemenswaardig af van eerdere jaren. Ruim 7 op de 10 inwoners tevreden over sportmogelijkheden in de buurt Dit aandeel wijkt (net) niet significant af van de tevredenheid twee jaar geleden. Figuur 3.9 Het behalen van de beweegnorm in zowel zomer als winter (Binnenstad) Gemiddelde in 's-hertogenbosch 40% 59% 36% 63% 33% 65% Behaald Niet behaald Weet niet/geen mening 4 op de 10 inwoners behalen zowel in de zomer als winter de beweegnorm Dit is vergelijkbaar met het stedelijk gemiddelde en met vorige jaren. In de zomer behaalt 54% van de inwoners de beweegnorm, in de winter is dit 40%. 18

19 Sport en bewegen in Zuidoost Bijna driekwart van de inwoners uit Zuidoost sport minimaal één keer per maand. Dit aandeel is toegenomen ten opzichte van twee jaar geleden. De meest favoriete sport is fitness binnen/individueel. Gevolgd door wandelsport en hardlopen/joggen. In Zuidoost is de tevredenheid over de kwaliteit van sportvoorzieningen binnen de gemeente, het laagst van alle wijken in s-hertogenbosch. Een gunstige ontwikkeling is dat de tevredenheid over de sport- en beweegmogelijkheden in de eigen buurt is toegenomen. Twaalf procent van de inwoners uit Zuidoost doet vrijwilligerswerk op het gebied van sport. Figuur 4.1 Overzicht sportparticipatie inwoners Zuidoost Gemiddelde in 's-hertogenbosch 33% 41% 26% 33% 24% 44% 33% 42% 26% Minimaal wekelijks Minimaal maandelijks Niet of nauwelijks Figuur 4.2 Top-5 meest favoriete sporten (Zuidoost) Meer inwoners sporten minimaal één keer per maand Bijna driekwart van de inwoners sport minimaal één keer per maand. Dit aandeel is toegenomen ten opzichte van. Het ligt weer rond het niveau van Fitness binnen, individueel Wandelsport Hardlopen/joggen Wielrennen/toerfietsen Tennis 21% 17% 12% 0% 10% 20% 40% 50% 60% Fitness binnen/individueel meest favoriet Gevolgd door wandelsport en hardlopen/ joggen. Deze sporten zijn vrijwel even populair als gemiddeld in s-hertogenbosch. Figuur 4.3 Percentage inwoners dat in (on)gebonden verband sport (Zuidoost) Alleen, ongeorganiseerd Zelf georganiseerd, in groepsverband Georganiseerd in verenigingsverband Georganiseerd in commercieel verband Georganiseerd in ander verband 14% 26% 33% 37% Aandeel ongebonden en gebonden sporters ongeveer gelijk gebleven Ten opzichte van lijken beiden toe te nemen, maar de verschillen zijn (net) niet significant. 0% 10% 20% 40% 50% Figuur 4.4 Tevredenheid over de mogelijkheden om te sporten/bewegen in verenigingsverband binnen de gemeente (Zuidoost) 77% 71% 71% Gemiddelde in 's-hertogenbosch 5% 6% 6% 17% 24% Ruim driekwart is tevreden over sporten/bewegen in verenigingsverband Inwoners uit Zuidoost zijn ongeveer even tevreden als gemiddeld in s-hertogenbosch. Er zijn ook geen noemenswaardige verschillen in de tijd. 19

20 Figuur 4.5 Tevredenheid over de kwaliteit van de sportvoorzieningen binnen de gemeente (Zuidoost) Figuur 4.6 Tevredenheid over de mogelijkheden om te sporten/ bewegen in de openbare ruimte binnen de gemeente (Zuidoost) 62% 59% 69% Figuur 4.7 Mist u een bepaalde sportvoorziening binnen de gemeente? (Zuidoost) Nee Ja Weet niet/geen mening Figuur 4.8 Tevredenheid over de mogelijkheden om te sporten/bewegen in de eigen buurt (Zuidoost) Figuur 4.9 Het behalen van de beweegnorm in zowel zomer als winter (Zuidoost) Gemiddelde in 's-hertogenbosch 9% 9% 32% 66% 63% 62% Gemiddelde in 's-hertogenbosch 16% 18% 15% 21% 20% 33% 26% 32% 44% Gemiddelde in 's-hertogenbosch 42% 33% 26% Gemiddelde in 's-hertogenbosch 64% 71% 65% 36% 36% 69% Gemiddelde in 's-hertogenbosch 82% 16% 8% 10% 16% Behaald Niet behaald Weet niet/geen mening Relatief weinig inwoners tevreden over kwaliteit sportvoorzieningen Het aandeel inwoners dat hiervoor een goed of (ruim) voldoende geeft, is in Zuidoost het laagst van alle wijken. Bijna twee derde is tevreden over sporten/bewegen in de openbare ruimte De tevredenheid in Zuidoost is vergelijkbaar met het gemiddelde in s-hertogenbosch en met vorige jaren. Een derde mist een bepaalde sportvoorziening Dit aandeel is vrijwel even hoog als gemiddeld in s-hertogenbosch. Ook zijn er geen significante ontwikkelingen ten opzichte van eerdere jaren. Tevredenheid over sportmogelijkheden in de buurt is toegenomen Dit is een gunstige ontwikkeling in vergelijking met. Momenteel geven ruim 8 op de 10 inwoners een goed of (ruim) voldoende. Een derde behaalt zowel in de zomer als winter de beweegnorm Dit is vergelijkbaar met het gemiddelde in s-hertogenbosch en met vorige jaren. In de zomer behaalt 49% de beweegnorm, in de winter is dit 33%. 20

21 Sport en bewegen in Graafsepoort Ongeveer driekwart van de inwoners sport minimaal één keer per maand. Dit aandeel is vergelijkbaar met het gemiddelde in s-hertogenbosch. In Graafsepoort zijn fitness binnen/individueel, hardlopen/joggen en wandelsport meest favoriet. De ontevredenheid over het sporten en bewegen in de openbare ruimte is toegenomen. Relatief meer inwoners missen een bepaalde sportvoorziening binnen de gemeente vergeleken met eerdere jaren. Dezelfde ontwikkeling zien we stedelijk gemiddeld. Het aandeel inwoners dat zelf georganiseerd in groepsverband sport, is zowel in Graafsepoort als gemiddeld gezien gedaald. Veertien procent van de inwoners uit Graafsepoort doet vrijwilligerswerk op het gebied van sport. Figuur 5.1 Overzicht sportparticipatie inwoners Graafsepoort 43% 44% 47% Gemiddelde in 's-hertogenbosch 24% 24% Minimaal wekelijks Minimaal maandelijks Niet of nauwelijks Figuur 5.2 Top-5 meest favoriete sporten (Graafsepoort) Fitness binnen, individueel Hardlopen/joggen Wandelsport Fitness binnen, in een groep zoals aerobics, spinning en zumba 12% 24% Ongeveer driekwart van de inwoners sport minimaal één keer per maand Dit aandeel is vergelijkbaar met het gemiddelde in s-hertogenbosch. Daarnaast zien we geen opvallende ontwikkelingen. Fitness binnen/individueel en hardlopen/ joggen zijn meest favoriet Gevolgd door wandelsport. De samenstelling van de top-5 is gelijk aan die gemiddeld in s-hertogenbosch. Wielrennen/toerfietsen 11% 0% 10% 20% 40% 50% 60% Figuur 5.3 Percentage inwoners dat in (on)gebonden verband sport (Graafsepoort) Alleen, ongeorganiseerd Zelf georganiseerd, in groepsverband Georganiseerd in verenigingsverband Georganiseerd in commercieel verband Georganiseerd in ander verband 12% 17% 32% 37% 41% Aandeel ongebonden en gebonden sporters ongeveer gelijk gebleven Met name het aandeel sporters in verenigingsverband lijkt toe te nemen, maar dit verschil is (net) niet significant. 0% 10% 20% 40% 50% Figuur 5.4 Tevredenheid over de mogelijkheden om te sporten/bewegen in verenigingsverband binnen de gemeente (Graafsepoort) 76% 77% 75% Gemiddelde in 's-hertogenbosch 6% 5% 13% 18% 18% 12% Ongeveer driekwart tevreden over sporten/bewegen in verenigingsverband Het aandeel inwoners dat een (ruim) voldoende geeft, is vrij gemiddeld. Bovendien zijn inwoners ongeveer even tevreden als vorige jaren. 21

22 Figuur 5.5 Tevredenheid over de kwaliteit van de sportvoorzieningen binnen de gemeente (Graafsepoort) Figuur 5.6 Tevredenheid over de mogelijkheden om te sporten/ bewegen in de openbare ruimte binnen de gemeente (Graafsepoort) Figuur 5.7 Mist u een bepaalde sportvoorziening binnen de gemeente? (Graafsepoort) 74% 66% 70% 6% 6% 9% 21% 21% 65% 60% 72% Gemiddelde in 's-hertogenbosch 21% 23% 12% 12% 16% 37% 42% Gemiddelde in 's-hertogenbosch Gemiddelde in 's-hertogenbosch 21% 33% 40% 37% 32% 23% Bijna driekwart tevreden over kwaliteit sportvoorzieningen De tevredenheid is vrijwel gelijk aan die gemiddeld in s-hertogenbosch. Er zijn ook geen opvallende ontwikkelingen in de tijd. Ontevredenheid over sporten/bewegen in de openbare ruimte toegenomen Het aandeel inwoners dat een matig/onvoldoende geeft, is toegenomen ten opzichte van. Het ligt weer rond het niveau van. Toename aandeel inwoners dat een bepaalde sportvoorziening mist Maar ook gemiddeld in s-hertogenbosch is er sprake van een toename. Nee Ja Weet niet/geen mening Figuur 5.8 Tevredenheid over de mogelijkheden om te sporten/bewegen in de eigen buurt (Graafsepoort) Figuur 5.9 Het behalen van de beweegnorm in zowel zomer als winter (Graafsepoort) 36% 38% 78% Gemiddelde in 's-hertogenbosch 81% Gemiddelde in 's-hertogenbosch 62% 67% 58% 8% 10% 11% 13% Behaald Niet behaald Weet niet/geen mening 4% 8 op de 10 inwoners tevreden over sportmogelijkheden in de buurt Inwoners zijn ongeveer even tevreden als gemiddeld. Daarnaast zijn er geen opvallende ontwikkelingen in de tijd. Ruim een derde behaalt zowel in de zomer als winter de beweegnorm Dit is vergelijkbaar met het stedelijk gemiddelde en met vorige jaren. In de zomer behaalt 51% de beweegnorm, in de winter is dit 36%. 22

23 Sport en bewegen in Muntel/Vliert In deze wijk sporten 8 op de 10 inwoners minimaal één keer per maand. Dit aandeel is toegenomen ten opzichte van twee jaar geleden. De meest favoriete sport is hardlopen/joggen. Gevolgd door fitness binnen/individueel. Daarnaast is yoga/pilates er populairder dan gemiddeld. Het aandeel inwoners dat in commercieel verband sport, is in Muntel/Vliert het hoogst van alle wijken. Dit betekent als lid, abonnee of cursist van een fitnesscentrum of andere commerciële sportaanbieder. Ruim 4 op de 10 inwoners behalen, zowel in de zomer als winter, de beweegnorm. Dit aandeel is in Muntel/Vliert (samen met Rosmalen noord) het hoogst van alle wijken. Bovendien is het aandeel in hoger dan in. 1 op de 10 inwoners doet vrijwilligerswerk op het gebied van sport. Figuur 6.1 Overzicht sportparticipatie inwoners Muntel/Vliert 48% 42% 49% Gemiddelde in 's-hertogenbosch 23% 26% Figuur 6.2 Top-5 meest favoriete sporten (Muntel/Vliert) 20% Minimaal wekelijks Minimaal maandelijks Niet of nauwelijks Hardlopen/joggen Fitness binnen, individueel Wandelsport Yoga (ook pilates en poweryoga) Fitness binnen, in een groep zoals aerobics, spinning en zumba Figuur 6.3 Percentage inwoners dat in (on)gebonden verband sport (Muntel/Vliert) Alleen, ongeorganiseerd Zelf georganiseerd, in groepsverband Georganiseerd in verenigingsverband Georganiseerd in commercieel verband Georganiseerd in ander verband 15% 17% 17% 20% 33% 36% 0% 10% 20% 40% 50% 60% 45% 52% Meer inwoners sporten minimaal één keer per maand Dit is een gunstige ontwikkeling ten opzichte van twee jaar geleden. In sporten 8 op de 10 inwoners minimaal één keer per maand. Hardlopen/joggen meest favoriet Gevolgd door fitness binnen/individueel. Daarnaast is yoga/pilates in deze wijk populairder () dan gemiddeld in s-hertogenbosch (8%). Relatief veel inwoners sporten in commercieel verband Dit aandeel is in Muntel/Vliert het hoogst van alle wijken. Verder zijn de ontwikkelingen in de tijd (net) niet significant. 0% 10% 20% 40% 50% 60% Figuur 6.4 Tevredenheid over de mogelijkheden om te sporten/bewegen in verenigingsverband binnen de gemeente (Muntel/Vliert) 69% 75% 72% Gemiddelde in 's-hertogenbosch 5% 10% 10% 16% 18% Bijna 7 op de 10 inwoners tevreden over sporten/bewegen in verenigingsverband De tevredenheid is vrij gemiddeld. Wel hebben relatief veel inwoners voor het antwoord weet niet/geen mening gekozen. 23

24 Figuur 6.5 Tevredenheid over de kwaliteit van de sportvoorzieningen binnen de gemeente (Muntel/Vliert) Figuur 6.6 Tevredenheid over de mogelijkheden om te sporten/ bewegen in de openbare ruimte binnen de gemeente (Muntel/Vliert) 66% 70% 64% 11% Figuur 6.7 Mist u een bepaalde sportvoorziening binnen de gemeente? (Muntel/Vliert) 8% 8% Nee Ja Weet niet/geen mening Figuur 6.8 Tevredenheid over de mogelijkheden om te sporten/bewegen in de eigen buurt (Muntel/Vliert) Gemiddelde in 's-hertogenbosch 26% 38% 57% 67% 70% 43% 32% 44% 21% Gemiddelde in 's-hertogenbosch 27% 26% 13% 11% 17% 77% 74% Gemiddelde in 's-hertogenbosch Gemiddelde in 's-hertogenbosch 13% 14% 10% 12% Twee derde is tevreden over kwaliteit sportvoorzieningen De tevredenheid in Muntel/Vliert is vergelijkbaar met vorige jaren en met het gemiddelde in s-hertogenbosch. Twee derde is tevreden over sporten/ bewegen in de openbare ruimte Inwoners zijn ongeveer even tevreden als gemiddeld. Er zijn daarnaast geen significante ontwikkelingen in de tijd. Ruim 4 op de 10 inwoners missen een bepaalde sportvoorziening Dit aandeel is vergelijkbaar met het gemiddelde in s-hertogenbosch. Ook zijn er geen significante ontwikkelingen ten opzichte van eerdere jaren. Ruim driekwart is tevreden over sportmogelijkheden in de buurt In Muntel/Vliert is de tevredenheid conform het stedelijk gemiddelde. Inwoners zijn bovendien ongeveer net zo tevreden als twee jaar geleden. Figuur 6.9 Het behalen van de beweegnorm in zowel zomer als winter (Muntel/Vliert) 43% 40% Gemiddelde in 's-hertogenbosch 70% 56% 57% Behaald Niet behaald Weet niet/geen mening Toename aandeel inwoners dat in de zomer én winter beweegnorm behaalt Daarnaast is in Muntel/Vliert, samen met Rosmalen noord, het aandeel in het hoogst van alle wijken. 24

25 Sport en bewegen in Rosmalen zuid Ruim 7 op de 10 inwoners uit Rosmalen zuid sporten minimaal één keer per maand. Dit aandeel is vrijwel gelijk aan het gemiddelde in s-hertogenbosch. Het aandeel inwoners dat in verenigingsverband sport, is in deze wijk gedaald. De ontevredenheid over de sportmogelijkheden in verenigingsverband en de kwaliteit van sportvoorzieningen binnen de gemeente, zijn beiden lager dan gemiddeld. De tevredenheid over het sporten/bewegen in de openbare ruimte is juist hoger dan gemiddeld. Relatief weinig inwoners missen een bepaalde sportvoorziening binnen de gemeente. Dit aandeel is in Rosmalen zuid zelfs het laagst van alle wijken. Veertien procent van de inwoners doet vrijwilligerswerk op het gebied van sport. Figuur 7.1 Overzicht sportparticipatie inwoners Rosmalen zuid 43% 43% 56% Gemiddelde in 's-hertogenbosch Minimaal wekelijks Minimaal maandelijks Niet of nauwelijks Figuur 7.2 Top-5 meest favoriete sporten (Rosmalen zuid) Figuur 7.3 Percentage inwoners dat in (on)gebonden verband sport (Rosmalen zuid) Georganiseerd in commercieel verband Georganiseerd in ander verband Figuur 7.4 Tevredenheid over de mogelijkheden om te sporten/bewegen in verenigingsverband binnen de gemeente (Rosmalen zuid) Fitness binnen, individueel Alleen, ongeorganiseerd Zelf georganiseerd, in groepsverband Georganiseerd in verenigingsverband Wandelsport Wielrennen/toerfietsen Hardlopen/joggen Golf 17% 27% 45% 0% 10% 20% 40% 50% 60% 82% 84% 83% 14% 18% 17% 0% 10% 20% 40% 50% 60% Gemiddelde in 's-hertogenbosch 16% 12% 8% 10% Ruim 7 op de 10 inwoners sporten minimaal één keer per maand Dit aandeel is vrijwel even hoog als gemiddeld in s-hertogenbosch. De resultaten zijn ook vergelijkbaar met vorige jaren. Meest favoriet zijn fitness binnen/ individueel en wandelsport Verder is golf in Zuidoost populairder (14%) dan gemiddeld in s-hertogenbosch (5%). Hardlopen/joggen staat weliswaar in de top-5, maar is iets minder populair dan gemiddeld. Afname aandeel inwoners dat in verenigingsverband sport Daarnaast lijkt het aandeel inwoners dat alleen ongeorganiseerd sport, toe te nemen. Dit verschil is echter niet significant. Hetzelfde geldt voor het sporten in commercieel verband. Relatief weinig inwoners ontevreden over sporten in verenigingsverband Dit aandeel is gedaald ten opzichte van. Het aandeel inwoners dat in een matig of onvoldoende geeft, is in Rosmalen zuid bovendien het laagst van alle wijken. 25

26 Figuur 7.5 Tevredenheid over de kwaliteit van de sportvoorzieningen binnen de gemeente (Rosmalen zuid) Figuur 7.6 Tevredenheid over de mogelijkheden om te sporten/ bewegen in de openbare ruimte binnen de gemeente (Rosmalen zuid) 78% 79% 77% Figuur 7.7 Mist u een bepaalde sportvoorziening binnen de gemeente? (Rosmalen zuid) Gemiddelde in 's-hertogenbosch 5% 6% 20% 16% 17% 37% 46% 41% 73% 67% 68% Gemiddelde in 's-hertogenbosch 27% 14% 11% 15% Gemiddelde in 's-hertogenbosch 26% 16% 17% Ook zijn relatief weinig inwoners ontevreden over kwaliteit voorzieningen Het aandeel inwoners dat hiervoor een matig of onvoldoende geeft, is er lager dan gemiddeld in s-hertogenbosch. Relatief veel inwoners tevreden over sporten/bewegen in de openbare ruimte De tevredenheid is in Rosmalen zuid, samen met Engelen, het hoogst van alle wijken. Relatief weinig inwoners missen een bepaalde sportvoorziening Dit aandeel is in Rosmalen zuid zelfs het laagst van alle wijken. Nee Ja Weet niet/geen mening Figuur 7.8 Tevredenheid over de mogelijkheden om te sporten/bewegen in de eigen buurt (Rosmalen zuid) Gemiddelde in 's-hertogenbosch 82% 83% Figuur 7.9 Het behalen van de beweegnorm in zowel zomer als winter (Rosmalen zuid) 9% 9% 39% 49% Gemiddelde in 's-hertogenbosch 70% 50% 9% 8% 56% 5% Behaald Niet behaald Weet niet/geen mening Ruim 8 op de 10 inwoners tevreden over sportmogelijkheden in de buurt Het aandeel inwoners dat een goed of (ruim) voldoende geeft, is vergelijkbaar met het stedelijk gemiddelde. Daarnaast zijn inwoners ongeveer even tevreden als in. Zo n 4 op de 10 inwoners behalen zowel in de zomer als winter de beweegnorm Dit is vergelijkbaar met het gemiddelde in s-hertogenbosch. Ook wijkt het niet significant af van vorige jaren. In de zomer behaalt 56% de beweegnorm, in de winter is dit 41%. 26

27 Sport en bewegen in Rosmalen noord Twee derde van de inwoners uit Rosmalen noord sport minimaal één keer per maand. Dit aandeel is vergelijkbaar met het gemiddelde in s-hertogenbosch. De meest favoriete sporten in deze wijk zijn fitness binnen/individueel en hardlopen/joggen. Gevolgd wandelsport en wielrennen/toerfietsen. Ruim 4 op de 10 inwoners behalen, zowel in de zomer als in de winter, de beweegnorm. Dit aandeel is in Rosmalen noord, samen met Muntel/Vliert, zelfs het hoogst van alle wijken. Bovendien is er sprake van een toename ten opzichte van. Hetzelfde beeld zien we voor het gemiddelde van s-hertogenbosch. Zestien procent van de inwoners uit Rosmalen noord doet vrijwilligerswerk op het gebied van sport. Figuur 8.1 Overzicht sportparticipatie inwoners Rosmalen noord 39% 53% Gemiddelde in 's-hertogenbosch 33% 23% Minimaal wekelijks Minimaal maandelijks Niet of nauwelijks Figuur 8.2 Top-5 meest favoriete sporten (Rosmalen noord) Fitness binnen, individueel Hardlopen/joggen Wandelsport Wielrennen/toerfietsen Fitness binnen, in een groep zoals aerobics, spinning en zumba Figuur 8.3 Percentage inwoners dat in (on)gebonden verband sport (Rosmalen noord) Alleen, ongeorganiseerd Zelf georganiseerd, in groepsverband Georganiseerd in verenigingsverband Georganiseerd in commercieel verband Georganiseerd in ander verband 13% 17% 20% 26% 24% 0% 10% 20% 40% 50% 60% 26% 40% Twee derde van de inwoners sport minimaal één keer per maand Dit aandeel is vergelijkbaar met het gemiddelde in s-hertogenbosch. Daarnaast zijn er geen opvallende ontwikkelingen. Fitness binnen/individueel en hardlopen/ joggen meest favoriet De samenstelling van de top-5 is in Rosmalen noord gelijk aan die gemiddeld in s-hertogenbosch. Aandeel ongebonden en gebonden sporters ongeveer gelijk gebleven Met name het aandeel sporters in verenigingsverband lijkt af te nemen, maar dit verschil is niet significant. 0% 10% 20% 40% 50% Figuur 8.4 Tevredenheid over de mogelijkheden om te sporten/bewegen in verenigingsverband binnen de gemeente (Rosmalen noord) 77% 78% Gemiddelde in 's-hertogenbosch 81% 8% 6% 15% 16% 5% 14% Ruim driekwart is tevreden over sporten/bewegen in verenigingsverband Het aandeel inwoners dat hiervoor een (ruim) voldoende geeft, is vrij gemiddeld. In zijn inwoners bovendien even tevreden als vorige jaren. 27

28 Figuur 8.5 Tevredenheid over de kwaliteit van de sportvoorzieningen binnen de gemeente (Rosmalen noord) Figuur 8.6 Tevredenheid over de mogelijkheden om te sporten/ bewegen in de openbare ruimte binnen de gemeente (Rosmalen noord) Figuur 8.7 Mist u een bepaalde sportvoorziening binnen de gemeente? (Rosmalen noord) Figuur 8.8 Tevredenheid over de mogelijkheden om te sporten/bewegen in de eigen buurt (Rosmalen noord) Figuur 8.9 Het behalen van de beweegnorm in zowel zomer als winter (Rosmalen noord) 42% 70% 7% 74% 75% Gemiddelde in 's-hertogenbosch Gemiddelde in 's-hertogenbosch 70% 66% 57% 62% 63% 58% 20% 17% 27% 18% 20% 15% 32% 36% Gemiddelde in 's-hertogenbosch Gemiddelde in 's-hertogenbosch 24% 43% 32% Nee Ja Weet niet/geen mening 79% Gemiddelde in 's-hertogenbosch 83% 11% 8% 10% 9% Behaald Niet behaald Weet niet/geen mening 5% 7 op de 10 inwoners zijn tevreden over kwaliteit sportvoorzieningen Dit aandeel is vrijwel gelijk aan het gemiddelde in s-hertogenbosch. De resultaten zijn ook vergelijkbaar met vorige jaren. Ruim 6 op de 10 inwoners tevreden over sporten/bewegen in de openbare ruimte De tevredenheid in Rosmalen noord komt overeen met het stedelijk gemiddelde en is vergelijkbaar met eerdere jaren. Ongeveer een derde mist een bepaalde sportvoorziening binnen de gemeente Dit aandeel is vergelijkbaar met het gemiddelde in s-hertogenbosch. Ook zijn er geen significante ontwikkelingen ten opzichte van en. Bijna 8 op de 10 inwoners tevreden over sportmogelijkheden in de buurt Dit is vrijwel gelijk aan het gemiddelde in s-hertogenbosch. Verder zijn de inwoners ongeveer even tevreden als twee jaar geleden. Toename aandeel inwoners dat in zomer én winter de beweegnorm behaalt Er is sprake van een gunstige ontwikkeling ten opzichte van. Bovendien is het aandeel in Rosmalen noord, samen met Muntel/Vliert, momenteel het hoogst van alle wijken. 28

29 Sport en bewegen in de Groote Wielen Ruim 8 op de 10 inwoners sporten minimaal één keer per maand. Dit aandeel is in de Groote Wielen zelfs het hoogst van alle wijken. Het aandeel sporters is er bovendien toegenomen. Relatief veel inwoners sporten in verenigingsverband of in commercieel verband. Er sporten naar verhouding meer inwoners in verenigingsverband dan twee jaar geleden. De tevredenheid over de kwaliteit van sportvoorzieningen binnen de gemeente, is in deze wijk het hoogst van alle wijken in s-hertogenbosch. Toch missen relatief veel inwoners binnen de gemeente een bepaalde sportvoorziening. Vooral voorzieningen in de openbare ruimte en voorzieningen gericht op een bepaalde tak van sport. Vijftien procent van de inwoners doet vrijwilligerswerk op het gebied van sport. Figuur 9.1 Overzicht sportparticipatie inwoners de Groote Wielen Gemiddelde in 's-hertogenbosch 48% 36% 16% 27% 38% 47% 24% Minimaal wekelijks Minimaal maandelijks Niet of nauwelijks Figuur 9.2 Top-5 meest favoriete sporten (de Groote Wielen) Fitness binnen, individueel 38% Hardlopen/joggen 33% Tennis 14% Zwemsport (excl. waterpolo) 13% Relatief veel inwoners sporten minimaal één keer per maand Dit aandeel is in de Groote Wielen zelfs het hoogst van alle wijken. Het aandeel is bovendien toegenomen ten opzichte van en. Veruit meest favoriet zijn fitness binnen/ individueel en hardlopen/joggen In de Groote Wielen zijn de top-5 sporten ongeveer even populair als gemiddeld in s-hertogenbosch. Wandelsport 13% 0% 10% 20% 40% 50% 60% Figuur 9.3 Percentage inwoners dat in (on)gebonden verband sport (de Groote Wielen) Alleen, ongeorganiseerd Zelf georganiseerd, in groepsverband Georganiseerd in verenigingsverband Georganiseerd in commercieel verband Georganiseerd in ander verband 18% 20% 43% 40% 47% 0% 10% 20% 40% 50% 60% Toename aandeel inwoners dat in verenigingsverband sport Dit aandeel is gestegen ten opzichte van. Daarnaast is het aandeel inwoners dat in verenigingsverband sport, hoger dan gemiddeld. Hetzelfde geldt voor het sporten in commercieel verband. Figuur 9.4 Tevredenheid over de mogelijkheden om te sporten/bewegen in verenigingsverband binnen de gemeente (de Groote Wielen) Gemiddelde in 's-hertogenbosch 82% 8% 10% 85% 5% 10% 81% 12% 7% Ruim 8 op de 10 inwoners tevreden over sporten/bewegen in verenigingsverband De tevredenheid wijkt niet significant af van vorige jaren en van het gemiddelde in s-hertogenbosch. 29

Sportparticipatie 2012 Tabellenboek

Sportparticipatie 2012 Tabellenboek Sportparticipatie 2012 Tabellenboek Onderzoek & Statistiek April 2013 Wat staat er in het tabellenboek? Het tabellenboek presenteert als eerste de zogenaamde rechte tellingen. Deze tellingen geven de door

Nadere informatie

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Bureau Onderzoek en Statistiek. Sportmonitor 2013. Inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Bureau Onderzoek en Statistiek. Sportmonitor 2013. Inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling en Bureau Onderzoek en Statistiek Sportmonitor 2013 Inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers Sportdeelname Amsterdam Aandeel sporters in Amsterdam toegenomen 67%

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname Index

NOC*NSF Sportdeelname Index NOC*NSF Sportdeelname Index Meting 55 In opdracht van NOC*NSF GfK August 15, Sportdeelname maandmeting 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 Sportdeelname Index Sportdeelname Sportdeelname schoolgaande jeugd (t/m

Nadere informatie

Tabel 25.1b Percentage Leidenaren dat meer dan 12 x per jaar aan sport doet, in % van alle Leidenaren

Tabel 25.1b Percentage Leidenaren dat meer dan 12 x per jaar aan sport doet, in % van alle Leidenaren 25 SPORTDEELNAME De sportdeelname van Leidenaren staat centraal in dit hoofdstuk. Het RSO (Richtlijn Sportdeelname Onderzoek), een landelijk standaardmodel voor onderzoek naar sportdeelname, is als uitgangspunt

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Sport index t/m 18 jaar Meting 49 januari 2017 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 Sportdeelname Index januari 2017 Sportdeelname afgelopen maand Sportdeelname

Nadere informatie

Dordt sport! Inhoud 2014 DE BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN OP EEN RIJ. 1 Sporten

Dordt sport! Inhoud 2014 DE BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN OP EEN RIJ. 1 Sporten Dordt sport! DE BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN OP EEN RIJ Inhoud Sport en beweging zijn van grote waarde in het sociaal beleid van de gemeente Dordrecht. Uit de door ons uitgevoerde Sportmonitor blijkt dat

Nadere informatie

Inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers. In opdracht van: Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Robert Selten. Jessica Greven.

Inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers. In opdracht van: Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Robert Selten. Jessica Greven. Inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers In opdracht van: Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Projectnummer: 12287 Robert Selten Jessica Greven Willem Bosveld Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 47 november 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 1 2 3 4 6 5 7 8 Inhoudsopgave Sportdeelname Index november 2016 Sportdeelname afgelopen

Nadere informatie

SPORTPARTICIPATIE (2014)

SPORTPARTICIPATIE (2014) SPORTPARTICIPATIE (2014) Bijna twee derde deel (64%) van de volwassen Eindhovenaren (18-84 ) doet aan sport, van de jongeren (4-17 ) sport vier vijfde deel (82%). Bij de onderzoeken is gebruik gemaakt

Nadere informatie

SPORTPARTICIPATIE (2013)

SPORTPARTICIPATIE (2013) SPORTPARTICIPATIE (2013) 4-11 70% 8-11 93% 12-17 79% 18-23 74% Sportparticipatie 4-11 82% 4-23 79% 12-23 76% 15-84 64% 4-84 67% Het antwoord op de vraag hoeveel Eindhovenaren sporten 1, hangt sterk af

Nadere informatie

Fit en Gezond in Overijssel 2016

Fit en Gezond in Overijssel 2016 Fit en Gezond in Overijssel 2016 Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Provinciale resultaten sport en bewegen Colofon Fit en Gezond in Overijssel Provinciale resultaten sport en bewegen uit de

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 44 augustus 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 1 2 3 4 6 5 7 8 Inhoudsopgave Sportdeelname Index augustus 2016 Sportdeelname afgelopen

Nadere informatie

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18. Meting 23 November 2014. In opdracht van NOC*NSF

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18. Meting 23 November 2014. In opdracht van NOC*NSF NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18 Meting 23 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index 2 Sportdeelname afgelopen maand 3 Sportdeelname afgelopen

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2016 Opzet

Wijk- en buurtmonitor 2016 Opzet Opzet De Wijk- en buurtmonitor 2016 bestaat uit 14 documenten. Iedere wijk in s-hertogenbosch wordt in een apart document gepresenteerd. U kunt deze documenten vinden op de volgende gemeentelijke pagina:

Nadere informatie

Burgerpanel Zeewolde. Resultaten peiling 7: sportbeleving

Burgerpanel Zeewolde. Resultaten peiling 7: sportbeleving Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 7: sportbeleving oktober 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 7 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De peiling ging deze keer

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar JAAROVERZICHT Tot en met meting 35 incl. nov. 15 In opdracht van NOC*NSF GfK December 18, Sportdeelname maandmeting november 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Sportdeelname volwassenen 2012

Sportdeelname volwassenen 2012 b In Eindhoven doet ongeveer twee derde deel van de bevolking (15-84 jaar) aan sport. De sportparticipatie ligt op 66%. In 2008 was de sportdeelname 67%. b Sporters voelen zich gezonder dan niet-sporters

Nadere informatie

Rapportage gouden voornemens 2016

Rapportage gouden voornemens 2016 Rapportage gouden voornemens 2016 Extra vragen NOC*NSF Sportdeelname maandmeting december 2015 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 Inleiding Management Summary Onderzoeksresultaten Onderzoeksverantwoording Contact

Nadere informatie

Factsheet Sportparticipatie in Utrecht

Factsheet Sportparticipatie in Utrecht Factsheet Sportparticipatie in Utrecht mei 2015 Overzicht Deze factsheet geeft op hoofdlijnen een beeld van sporten en bewegen in de stad en maakt deel uit van Utrecht Sport, de Utrechtse sportvisie op

Nadere informatie

Sport biedt veel mensen ontspanning en draagt ook bij aan de gezondheid van mensen en aan de sociale contacten.

Sport biedt veel mensen ontspanning en draagt ook bij aan de gezondheid van mensen en aan de sociale contacten. Hoofdstuk 11 Sport 11.1 Inleiding Sport biedt veel mensen ontspanning en draagt ook bij aan de gezondheid van mensen en aan de sociale contacten. In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan de orde: 11.2

Nadere informatie

PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18. Meting 26 Februari In opdracht van NOC*NSF

PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18. Meting 26 Februari In opdracht van NOC*NSF PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18 Meting 26 Februari 2015 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Sportpeiling 2007

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Sportpeiling 2007 LelyStadsGeluiden De mening van de inwoners gepeild Sportpeiling 07 De huidige sportnota loopt tot en met 08. De nieuwe nota zal betrekking hebben op de periode tot en met 12. Om tot een goed onderbouwde

Nadere informatie

Bekendheid Norm Gezond Bewegen

Bekendheid Norm Gezond Bewegen Bewonersonderzoek 2013 gemeente Deventer onderdeel Sport Nationale Norm Gezond Bewegen De Nationale Norm Gezond Bewegen is in 2013 bij 55% van de Deventenaren bekend. Dit percentage was in 2011 licht hoger

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Burgerijenquête 2005. Sporten en gebruik gemeentelijke sportaccommodaties

Burgerijenquête 2005. Sporten en gebruik gemeentelijke sportaccommodaties Burgerijenquête 2005 Sporten en gebruik gemeentelijke sportaccommodaties Burgerijenquête 2005 Sporten en gebruik gemeentelijke sportaccommodaties De Oosterhoutse Burgerijenquête is een vorm van onderzoek

Nadere informatie

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18. Meting 25 Januari 2015. In opdracht van NOC*NSF

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18. Meting 25 Januari 2015. In opdracht van NOC*NSF NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18 Meting 25 2015 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index 2015 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index 2015 2 Sportdeelname afgelopen maand 3 Sportdeelname

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen In het oostelijk deel van s-hertogenbosch ligt, midden in de polder, een nieuwe woonwijk: de Groote Wielen. In totaal komen er ongeveer 4.350 woningen, daarvan

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2007

Stadsenquête Leiden 2007 Hoofdstuk 16. Sport Samenvatting Tweederde van de Leidenaren zegt in de afgelopen 12 maanden te hebben gesport. Bijna vier op de tien Leidenaren geeft aan minimaal wekelijks te sporten. Het landelijke

Nadere informatie

Behoeften op het vlak van actieve sportbeoefening bij Nijmegenaren vanaf 50 jaar. meting voorjaar 2003

Behoeften op het vlak van actieve sportbeoefening bij Nijmegenaren vanaf 50 jaar. meting voorjaar 2003 Behoeften op het vlak van actieve sportbeoefening bij Nijmegenaren vanaf 50 jaar meting voorjaar 2003 O&S Nijmegen februari 2004 Inhoudsopgave 1 Samenvatting en conclusies 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Sportdeelname

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2005

Stadsenquête Leiden 2005 Hoofdstuk 20. Sport Samenvatting Van de Leidenaren zegt tweederde in de afgelopen 12 maanden te hebben gesport: een kwart van de Leidenaren doet één sport, eenderde twee of drie sporten en 6% zegt zelfs

Nadere informatie

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX 2013 ACHMEA SPORT INDEX TOT 18. Meting 14 Februari 2014. In opdracht van NOC*NSF

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX 2013 ACHMEA SPORT INDEX TOT 18. Meting 14 Februari 2014. In opdracht van NOC*NSF NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX TOT 18 Meting 14 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index 2 Sportdeelname afgelopen maand 3 Sportdeelname afgelopen

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 30 Juni 2015 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 Sportdeelname Index juni 2015 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch. Omvang, kenmerken en meldingen

Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch. Omvang, kenmerken en meldingen Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch Omvang, kenmerken en meldingen O&S oktober 2003 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Samenvatting 1. Inleiding Plan Plan van van Aanpak Aanpak Huiselijk Geweld Geweld Inhoud

Nadere informatie

Projectnummer: 9173 In opdracht van: Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658. 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam

Projectnummer: 9173 In opdracht van: Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658. 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam Inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers in 2009 Projectnummer: 9173 In opdracht van: Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling drs. Manuel Chiou dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 29 Mei 2015 In opdracht van NOC*NSF 1 1 2 3 4 5 6 7 8 Inhoudsopgave Sportdeelname Index mei 2015 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

Publiekssamenvatting Onderzoek sportdeelname. Gemeente Zeewolde

Publiekssamenvatting Onderzoek sportdeelname. Gemeente Zeewolde Publiekssamenvatting Onderzoek sportdeelname Gemeente Zeewolde 16 2 Achtergrond en doel onderzoek De gemeente Zeewolde heeft recentelijk haar ambities verwoord in nota sport en bewegen met de titel Sportief

Nadere informatie

2014, peiling 1 maart 2014

2014, peiling 1 maart 2014 resultaten 2014, peiling 1 maart 2014 Van 4 tot en met 16 februari is de eerste peiling van 2014 onder het HengeloPanel gehouden. Hieraan deden 1.744 panelleden mee (een respons van 65%). Zij hebben vragen

Nadere informatie

PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18. Meting 27 Maart 2015. In opdracht van NOC*NSF

PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18. Meting 27 Maart 2015. In opdracht van NOC*NSF PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18 Meting 27 Maart 2015 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index maart

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 41 mei 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 1 2 3 4 6 5 7 8 Inhoudsopgave Sportdeelname Index mei 2016 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18. Meting 28 April In opdracht van NOC*NSF

PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18. Meting 28 April In opdracht van NOC*NSF PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18 Meting 28 April 2015 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index April 2015 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index april

Nadere informatie

Wat beweegt uw gemeente? Onderzoek naar het beweeggedrag en de sportbeoefening in de gemeenten Bladel, Rucphen, Someren, Veldhoven en Werkendam

Wat beweegt uw gemeente? Onderzoek naar het beweeggedrag en de sportbeoefening in de gemeenten Bladel, Rucphen, Someren, Veldhoven en Werkendam Wat beweegt uw gemeente? Onderzoek naar het beweeggedrag en de sportbeoefening in de gemeenten Bladel, Rucphen, Someren, Veldhoven en Werkendam Wat beweegt uw gemeente? Onderzoek naar het beweeggedrag

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Sport index t/m 18 jaar Meting 48 december 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 7 Sportdeelname Index december 2016 Sportdeelname afgelopen maand Sportdeelname

Nadere informatie

Rapport. Hagenaars en sport. Onderzoek sportdeelname 2014

Rapport. Hagenaars en sport. Onderzoek sportdeelname 2014 Rapport Hagenaars en sport Onderzoek sportdeelname 2014 December 2014 Hagenaars en sport Onderzoek sportdeelname 2014 Uitgave Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Stafgroep Onderzoek,

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 36 december In opdracht van NOC*NSF GfK February 1, 2016 Sportdeelname maandmeting december 1 1 2 3 4 6 5 7 Inhoudsopgave Sportdeelname

Nadere informatie

5. Maandvraag December 2013 a. Sportieve voornemens

5. Maandvraag December 2013 a. Sportieve voornemens 5. Maandvraag December 01 a. Sportieve voornemens Sportieve voornemens Basis: n=11 Nederlander van 15-80 jaar Percentage JA Geslacht Man 75% Vrouw 69% Leeftijd 15 - jaar 85% 8 4-44 jaar 77% 45-64 jaar

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 32 augustus In opdracht van NOC*NSF 1 1 2 3 4 5 6 7 8 Inhoudsopgave Sportdeelname Index augustus Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

Sport' Omnibus Haarlem Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek

Sport' Omnibus Haarlem Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Re a ge re n Adre s: nove mbe r 2013 o.e n.s@ha a rle m.nl Grote ma rkt 2 2011 Ha a rle m Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Omnibus Haarlem 2013 Sport' 1 Twee derde doet regelmatig aan

Nadere informatie

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT In opdracht van NOC*NSF 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit onderzoek wordt iedere

Nadere informatie

Parken in Deventer Een peiling onder de Deventer bevolking naar bekendheid met en bezoek aan Rijsterborgherpark, Nieuwe plantsoen en Worpplantsoen

Parken in Deventer Een peiling onder de Deventer bevolking naar bekendheid met en bezoek aan Rijsterborgherpark, Nieuwe plantsoen en Worpplantsoen Parken in Deventer Een peiling onder de Deventer bevolking naar bekendheid met en bezoek aan Rijsterborgherpark, Nieuwe plantsoen en Worpplantsoen Afdeling Onderzoek en Statistiek Marieke Hottenhuis December

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 40 april 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 7 Sportdeelname Index april 2016 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Interactief bestuur. Omnibus 2015

Interactief bestuur. Omnibus 2015 Interactief bestuur Omnibus 2015 O&S April 2016 Samenvatting In september/oktober 2015 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s- Hertogenbosch een omnibusonderzoek gehouden. In dit

Nadere informatie

Factsheet. Bewegen en sporten. Gelderland-Zuid. Onderzoek onder volwassenen en ouderen

Factsheet. Bewegen en sporten. Gelderland-Zuid. Onderzoek onder volwassenen en ouderen Gelderland-Zuid Factsheet Bewegen en sporten Onderzoek onder volwassenen en ouderen Bewegen en sporten De Volwassenen- en ouderenmonitor is eind 2012 onder ruim 22.000 zelfstandig wonende inwoners van

Nadere informatie

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen zuid Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Hoofdstuk 5. Ouderen. 5.1 Inleiding

Hoofdstuk 5. Ouderen. 5.1 Inleiding Hoofdstuk 5 Ouderen Vincent Hildebrandt 1, Claire Bernaards 1, Hedwig Hofstetter 1, Ine Pulles 2, Huib Valkenberg 3 1 TNO Gezond Leven, Leiden 2 Mulier Instituut, Utrecht 3 V eiligheidnl, Amsterdam 5.1

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek cultuurparticipatie 2010

Samenvatting onderzoek cultuurparticipatie 2010 Samenvatting onderzoek cultuurparticipatie 2010 Belangrijkste uitkomsten van het onderzoek 2010 Deelname aan culturele activiteiten in shertogenbosch licht toegenomen Het opleidingsniveau is het meest

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 43 juli 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 7 Sportdeelname Index juli 2016 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

Feiten en cijfers beweegnormen

Feiten en cijfers beweegnormen Feiten en cijfers beweegnormen * Hoe staat Súdwest-Fryslân er voor op het gebied van sport en bewegen? Evaluatie sportbeleidsnota 2013-2016 * Nieske Witteveen MSc - maart 2016 Achtergrondinfotmatie beweegnormen

Nadere informatie

Leefstijlonderzoek Delft 2013 Sven Bakker Harold van der Werff Remco Hoekman

Leefstijlonderzoek Delft 2013 Sven Bakker Harold van der Werff Remco Hoekman Leefstijlonderzoek Delft 2013 Sven Bakker Harold van der Werff Remco Hoekman mulier instituut - sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek Mulier Instituut sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek Postbus

Nadere informatie

Persbericht. Arbeidsmarkt ook in 2001 gunstig. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Arbeidsmarkt ook in 2001 gunstig. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-27 7 februari 2002 9.30 uur Arbeidsmarkt ook in 2001 gunstig De reeks van jaren met een gunstige arbeidsmarkt is in 2001 voortgezet. De groei van de

Nadere informatie

Rapportage Sportonderzoeken Gemeente Beverwijk Juli 2015 INT

Rapportage Sportonderzoeken Gemeente Beverwijk Juli 2015 INT Rapportage Sportonderzoeken Gemeente Beverwijk Juli 2015 INT-15-24426 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1. Inleiding... 5 2. Sportdeelname onderzoek... 6 2.1 Inleiding... 6 2.2 Resultaten... 7 2.3 Conclusie...

Nadere informatie

Hoofdstuk 19 Sportdeelname

Hoofdstuk 19 Sportdeelname Hoofdstuk 19 Sportdeelname Samenvatting Driekwart van de Leidenaren zegt in de afgelopen 12 maanden te hebben gesport. Ruim vier op de tien Leidenaren geven aan minimaal wekelijks te sporten. Het landelijke

Nadere informatie

Sportdeelname Onderzoek 2014

Sportdeelname Onderzoek 2014 Rapportage Sportdeelname Onderzoek Almere In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente Almere Annet van Asselt (O&S) en Anton Spaan (Sportbedrijf Almere) Utrecht, juni DUO Market Research drs. Aart van Grootheest

Nadere informatie

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald 7. Vaker werkloos In is de arbeidsdeelname van niet-westerse allochtonen gedaald. De arbeidsdeelname onder rs is relatief hoog, zes van de tien hebben een baan. Daarentegen werkten in slechts vier van

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Sport-

Stadsmonitor. -thema Sport- Stadsmonitor -thema Sport- Modules Sportdeelname bij volwassenen 2 Sportdeelname bij jongeren 5 Sportaanbod 7 Sportevenementen en topsport 9 Bijlage: Bronnen 10 Datum: 21-01-2014 Gemeente Nijmegen Onderzoek

Nadere informatie

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk 30 FINANCIËLE SITUATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële situatie van de Leidse burgers. In de enquête wordt onder andere gevraagd hoe moeilijk of gemakkelijk men rond kan komen met het

Nadere informatie

Project: 6158 In opdracht van Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

Project: 6158 In opdracht van Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers in 2006 Project: 6158 In opdracht van Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Karin Klein Wolt Willem Bosveld Jeroen Slot Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN

Nadere informatie

Beweging, voeding en. (over)gewicht

Beweging, voeding en. (over)gewicht JONGERENPEILING 2008 ZUID-HOLLAND NOORD De jongerenpeiling heeft als doel om periodiek op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Dit is het eerste

Nadere informatie

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18. Ontwikkelingen sportdeelname 2012-2014. In opdracht van NOC*NSF

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18. Ontwikkelingen sportdeelname 2012-2014. In opdracht van NOC*NSF NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18 Ontwikkelingen sportdeelname 2012-2014 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 Onderzoeksresultaten 3 Bijlage Toelichting Triade-model

Nadere informatie

Leusdenpanel Vijfde peiling: Sport

Leusdenpanel Vijfde peiling: Sport Vijfde peiling: Gemeente Leusden Juni 2011 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2011-concept Datum : juni 2011 Opdrachtgever

Nadere informatie

Drentse Sportmonitor 2012

Drentse Sportmonitor 2012 Drentse Sportmonitor 2012 Inzicht in het beweeg- en sportgedrag van de inwoners van de provincie Drenthe 2008-2010 - 2012 Leeftijdsgroep 18 t/m 79 jaar Colofon Auteur Paul van Dijk en Britt Tjalma Redactie

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Samenvatting Losser. 2 van 5 Twentse Gezondheids Verkenning Losser. Versie 1, oktober 2013

Samenvatting Losser. 2 van 5 Twentse Gezondheids Verkenning Losser. Versie 1, oktober 2013 Samenvatting Losser Versie 1, oktober 2013 Lage SES, bevolkingskrimp en vergrijzing punt van aandacht in Losser In de gemeente Losser wonen 22.552 mensen; 11.324 mannen en 11.228 vrouwen. Als we de verschillende

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R VOEDING, BEWEGING EN GEWICHT K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Jeugd 2010 6 Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD

Nadere informatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie Hoofdstuk 24 Financiële situatie Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren zijn bekend

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Inwoners van Leiden Opleiding en inkomen

Inwoners van Leiden Opleiding en inkomen Inwoners van Leiden Het aantal inwoners blijft vrijwel stabiel. Relatief jonge en hoogopgeleide bevolking. Tweeverdieners met kleine kinderen en een gemiddeld inkomen verlaten de stad. Meer Leidenaren

Nadere informatie

Onderzoek Digipanel: Contacten met vrienden, familie en buren

Onderzoek Digipanel: Contacten met vrienden, familie en buren Versie definitief Datum 20 maart 2007 1 (5) Onderzoek Digipanel: Contacten met vrienden, familie en Auteur Tineke Brouwers Het derde onderzoek Op 8 maart 2007 kregen alle panelleden van dat moment (771

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Overname van dit rapport of gedeelten daaruit is toegestaan, mits de bron wordt vermeld.

Overname van dit rapport of gedeelten daaruit is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. Colofon Jeugdsportmonitor Overijssel 2016 Provinciaal onderzoek naar sport, bewegen en leefstijl onder jongeren (4 tot en met 17 jaar) Mei 2017 In opdracht van de provincie Overijssel en de deelnemende

Nadere informatie

Aanpassen sportcodes in vragenlijst RSO Remko van den Dool (Mulier Instituut) Kirsten Visser (SCP)

Aanpassen sportcodes in vragenlijst RSO Remko van den Dool (Mulier Instituut) Kirsten Visser (SCP) Aanpassen sportcodes in vragenlijst RSO 2016 Remko van den Dool (Mulier Instituut) Kirsten Visser (SCP) Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, juli 2016 Inhoud Doel van dit vooronderzoek... 3 Toonblad...

Nadere informatie

Onderzoek Sport, Bewegen en Leefstijl. Gemeente Zoeterwoude 2015

Onderzoek Sport, Bewegen en Leefstijl. Gemeente Zoeterwoude 2015 Onderzoek Sport, Bewegen en Leefstijl Gemeente Zoeterwoude 2015 Colofon Stichting Sportservice Zuid-Holland Arckelweg 30 2685 SN Poeldijk T 0174 24 49 40 F 0174 28 11 47 info@sportzh.nl www.sportzh.nl

Nadere informatie

Drentse Sportmonitor Inzicht in het beweeg- en sportgedrag van de inwoners van de provincie Drenthe

Drentse Sportmonitor Inzicht in het beweeg- en sportgedrag van de inwoners van de provincie Drenthe Drentse Sportmonitor 2010 Inzicht in het beweeg- en sportgedrag van de inwoners van de provincie Drenthe 2008-2010 Colofon Auteur Drs. N.T. Schouwenaars Redactie P.H.J. Schouwink Met medewerking van W.J.H.

Nadere informatie

DISCRIMINATIE IN S-HERTOGENBOSCH Maart 2015, afdeling Onderzoek & Statistiek

DISCRIMINATIE IN S-HERTOGENBOSCH Maart 2015, afdeling Onderzoek & Statistiek DISCRIMINATIE IN S-HERTOGENBOSCH Maart 2015, afdeling Onderzoek & Statistiek In het najaar van 2014 is de enquête Leefbaarheid uitgezet onder een steekproef van de inwoners van de gemeente s-hertogenbosch.

Nadere informatie

BEWEGEN IN NEDERLAND 2000-2013

BEWEGEN IN NEDERLAND 2000-2013 BEWEGEN IN NEDERLAND 2000-203 TNO-MONITOR BEWEGEN EN GEZONDHEID De TNO-Monitor Bewegen en Gezondheid, onderdeel van Ongevallen en Bewegen in Nederland (OBiN), is een continue uitgevoerde enquête naar het

Nadere informatie

Onderzoek Sporten in buurten

Onderzoek Sporten in buurten Onderzoek Sporten in buurten Gemeente Amersfoort Marlies Visser, Zwaantina van der Veen 3 juni 2014 Samenvatting Om zicht te krijgen in de beweegmogelijkheden en behoeften in Amersfoortse buurten waar

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Rijssen-Holten

Kernboodschappen Gezondheid Rijssen-Holten Kernboodschappen Gezondheid Rijssen-Holten De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Rijssen-Holten epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Rijssen-Holten en de factoren

Nadere informatie

3.5 Voorzieningen in de buurt

3.5 Voorzieningen in de buurt 3.5 Voorzieningen in de buurt Samenvatting: Straatverlichting en straatmeubilair Veruit de meeste (8%) bewoners zijn (zeer) tevreden over de straatverlichting in hun buurt. De verschillen naar wijk zijn

Nadere informatie

Factsheet Astma-/COPD-Monitor Oktober 2006

Factsheet Astma-/COPD-Monitor Oktober 2006 Factsheet Astma-/COPD-Monitor Oktober 06 Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding worden gebruikt (M. Heijmans, Teveel mensen met COPD bewegen te weinig, NIVEL,

Nadere informatie

Openingstijden Stadskantoor. Afdeling O&S Gemeente s-hertogenbosch

Openingstijden Stadskantoor. Afdeling O&S Gemeente s-hertogenbosch Openingstijden Stadskantoor Afdeling O&S Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek April 2013 2 Samenvatting De afdeling Burgerzaken wil graag weten of de huidige openingstijden van het

Nadere informatie

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld NEDERLANDERS OVER DE VIERDAAGSE Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Nienke Lammertink en Koen Breedveld Mei 2016 1 Nederlanders over de

Nadere informatie

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2016

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Binnenstad De Binnenstad van s-hertogenbosch is het oudste deel van de stad. Karakteristiek zijn het middeleeuwse stratenpatroon en de historische panden, de vele bijzondere

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Losser

Kernboodschappen Gezondheid Losser Kernboodschappen Gezondheid Losser De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Losser epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Losser en de factoren die hierop van invloed

Nadere informatie

INFOKAART OUDEREN EN LICHAAMSBEWEGING

INFOKAART OUDEREN EN LICHAAMSBEWEGING INFOKAART OUDEREN EN LICHAAMSBEWEGING Inleiding Lichaamsbeweging kan gezien worden als een relatief goedkope manier om het ontstaan van een aantal belangrijke ziekten, zoals hart- en vaatziekten, ouderdomssuiker,

Nadere informatie

Burgerpanel Gorinchem. 1 e peiling: Sociale monitor. Juli 2014

Burgerpanel Gorinchem. 1 e peiling: Sociale monitor. Juli 2014 Burgerpanel Gorinchem 1 e peiling: Sociale monitor Juli 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Villawal 19 3432 NX Nieuwegein Tel. (030) 23 34 342 www.ioresearch.nl Rapportnummer : abpgork14a-def Datum

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2010

Stadsenquête Leiden 2010 Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 42. Vrijwilligerswerk Samenvatting Bijna vier op de tien Leidenaren verricht op dit moment vrijwilligerswerk. Sinds 2001 is het percentage vrijwilligers dat in de Stadsenquête

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Vrijwilligerswerk (en mantelzorg)

Hoofdstuk 19. Vrijwilligerswerk (en mantelzorg) Hoofdstuk 19. Vrijwilligerswerk (en mantelzorg) Samenvatting Ruim een kwart van de Leidenaren verricht op dit moment vrijwilligerswerk. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar. De meeste vrijwilligers zijn

Nadere informatie