NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND 2012 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND 2012 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier."

Transcriptie

1 NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND 2012 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier. ODETTE VLEK MSc. WIM PETERS BSc. AMSTERDAM, JUNI 2012

2 NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND 2012 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier. ODETTE VLEK MSc. WIM PETERS BSc. AMSTERDAM, APRIL 2012

3 3 INHOUDSOPGAVE VOORAF OPZET 05 UITVOERING 06 RESPONSTABEL 08 RESULTATEN BIER DRINKEN 09 BIER IN DE HORECA 13 BIER ALGEMEEN 18 ALCOHOLVRIJ BIER 21 DUURZAAMHEID EN BIER 24 EK EN BIER 29 CONCLUSIES CONCLUSIES 31 REFERENTIEKADER REFERENTIEKADER 34

4 4 VOORAF

5 5 VOORAF OPZET Doel Porter Novelli heeft de afgelopen 6 jaar voor Nederlandse Brouwers (voorheen Centraal Brouwerij Kantoor) onderzoeken uitgevoerd naar het gebruik en de waardering van bier. Ruigrok NetPanel heeft in 2008 voor het eerst deze meting uitgevoerd. In 2009, 2010, 2011 en 2012 is het onderzoek herhaald. Methode Het kwantitatieve onderzoek is door middel van een online vragenlijst uitgevoerd. Om trendbreuk te voorkomen, is hetzelfde access panel* gebruikt als bij de eerdere metingen. Ook is de steekproeftrekking zoveel mogelijk gelijk gehouden. * Deze leverancier voldoet aan de kwaliteitseisen conform het Research Keurmerk (based on ISO-20252).

6 6 VOORAF UITVOERING Uitvoering De acces panel provider heeft voor het onderzoek gericht bierdrinkers uitgenodigd. We hebben (ter controle) gevraagd of men bier drinkt en zo ja, hoe vaak zij dit doen. Alleen respondenten die minimaal 1 keer per maand bier drinken vallen binnen de steekproef (screening). De datacollectie van het onderzoek heeft plaatsgevonden van 3 tot en met 11 april In totaal hebben 517* respondenten de vragenlijst volledig ingevuld. * Bij een steekproefgrootte van n=517 bedraagt de steekproefmarge in het slechtste geval 4,1%. Dat wil zeggen dat bij een gevonden waarde van 50% in de steekproef het werkelijke percentage in de totale populatie tussen de 45,7% en de 54,3% ligt. Maar hoe extremer de gevonden percentages, hoe kleiner de afwijking. Bij een gevonden waarde van 5% of 95% is de afwijking nog maar 1,9%.

7 7 VOORAF UITVOERING Veranderingen ten opzichte van 2008, 2009, 2010 en 2011 Anno 2012 is er een aantal vragen verwijderd en een aantal nieuwe vragen toegevoegd. De uitkomsten van vragen die in eerdere metingen ook zijn voorgelden, worden vergeleken en weergegeven in deze rapportage Doelgroep In de pers kan de doelgroep van dit onderzoek worden omschreven als: De Nederlander die minimaal 1 keer per maand bier drinkt. In deze rapportage noemen wij deze doelgroep: bierdrinkers.

8 8 VOORAF RESPONSTABEL Omschrijving Respondenten uitgenodigd Gestart met vragenlijst Uitgescreend (Geen doelgroep) Uitgescreend (Quota full) Afgehaakt Gekwalificeerde respondenten (bierdrinkers) Aantal (respons 27%)

9 9 BIER DRINKEN

10 10 BIER DRINKEN ANNO 2012 DRINKT MEN GEMIDDELD ZES GLAZEN BIER PER WEEK Het gemiddelde aantal geconsumeerde glazen bier per week is 6,4. Meer dan twee vijfde (43%) van de bierdrinkers drinkt gemiddeld nul tot en met drie glazen bier per week. Een kwart (26%) drinkt gemiddeld vier tot en met zes glazen bier per week, 6% drinkt gemiddeld zeven tot en met 9 glazen per week en een kwart (26%) drinkt gemiddeld 10 of meer glazen bier in de week. Ten opzichte van voorgaande jaren is de bierconsumptie gedaald (van 7,5 in 2008, 7,4 in 2009, 7,0 in 2010 en 7,2 in 2011, naar 6,4 in 2012). 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 43% Hoeveel glazen bier drink je gemiddeld per week? Basis: Bierdrinkers - in percentages (n=517) 26% 0 t/m 3 4 t/m 6 7 t/m 9 10 of meer 6% 26%

11 11 BIER DRINKEN BIERCONSUMPTIE VRIJ STABIEL In vergelijking met voorgaande jaren is de bierconsumptie redelijk stabiel gebleven en we zien geen significante verschillen wanneer we kijken naar de categorieen verdeeld naar het gemiddeld aantal glazen bier per week. 50% 45% 40% 47% 45% 44% 43% 40% 41% 39% 37% Hoeveel glazen bier drink je gemiddeld per week? Basis: Allen - in percentages Het aantal bierdrinkers dat gemiddeld 4 tot en met 6 glazen per week drinkt stijgt enigszins. De lichte daling van de bierdrinkers die gemiddeld 10 glazen of meer drinken zet in 2012 door. 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 26% 25% 25% 26% 21% 22% 22% 20% 14% 13% 13% 7% 7% 7% 6% 5% 31% 29% 28% 27% 26% 21% 21% 17% 0% 0 t/m 3 4 t/m 6 7 t/m 9 10 of meer

12 12 BIER DRINKEN PILS IS FAVORIETE BIERSOORT Wij hebben bierdrinkers gevraagd een aantal biersoorten te rangschikken van meest favoriet (1) naar minst favoriet (6). Pils is veruit het meest populair onder bierdrinkend Nederland: Bijna twee derde (63%) zet pils op de eerste plaats. 100% 90% 80% 70% 60% 50% Rangschik onderstaande soorten bier van je meest favoriete biersoort (1) naar je minst favoriete biersoort (7) Basis: Bierdrinkers - in percentages (n=517) 63% 9% 26% 16% 31% 18% 20% 4% 25% 7% 20% 11% 10% 18% 5% 7% 11% 23% 1. Meest favoriete biersoort 2 3 De op één na favoriete biersoort is witbier (4,0) gevolgd door overig speciaal bier (3,7). Twee vijfde van de bierdrinkers (40%) zet witbier op plaats 1 of 2 en ruim een derde (36%) van de bierdrinkers vindt over speciaal bier een eerste of tweede plaats waard. 40% 30% 20% 10% 0% 15% 11% 6% 4% 1% 21% 9% 4% 20% 17% 17% 10% Pils Witbier Overig speciaal bier 24% 10% 30% 23% 53% Bokbier Rosébier Alcoholarm- en alcoholvrijbier 5,3 4,0 3,7 3,4 2,8 1, Minst favoriete biersoort Bokbier (3,4) en Rosébier (2,8) volgen op de vierde en vijfde plaats als meest favoriete bier. Gemiddelde score (hoe hoger, hoe meer favoriet) Het minst populair is alcoholarm- en alcovholvrijbier. Omdat de vraag over de favoriete biersoort niet hetzelfde gesteld is als voorgaande jaren, is het niet mogelijk om een vergelijking te maken.

13 13 BIER IN DE HORECA

14 14 BIER IN DE HORECA MINDER BIERDRINKERS LATEN ZICH ADVISEREN Het percentage bierdrinkers dat zich soms laat adviseren is na een stijging, van 28% in 2010 naar 38% in 2011, gedaald naar 30%. In 2012 kiest 68% altijd zelf welk bier zij bestellen, een stijging ten opzichte van 2011 (69%). 80% 70% 60% 50% 40% 30% 69% Kies je zelf of laat je je adviseren als je bier bestelt in een café of restaurant? Basis: Bierdrinkers - in percentages 60% 68% 28% 38% 30% 20% 10% 0% Ik kies altijd zelf welk bier ik bestel Ik kies meestal zelf, en Ik kies soms zelf, en laat laat me soms adviseren me meestal adviseren 1% 2% 1% 2% 1% 2% 0% 0% 0% Ik bestel nooit bier in een café of restaurant Ik laat me altijd adviseren 2010 (n=529) 2011 (n=575) 2012 (n=517)

15 15 BIER IN DE HORECA BIERDRINKERS WAARDEREN BIERADVIES IN EEN RESTAURANT Drie vijfde (59%) zou op aanraden van de ober/sommelier een specifiek bier bestellen bij het eten. In 2011 geven meer bierdrinkers aan op aanraden van een ober een specifiek bier te bestellen dan in 2012, namelijk 70% van de bierdrinkers....op aanraden van de ober/sommelier een specifiek bier bestellen bij je eten? Zou je... Basis: Bierdrinkers - in percentages 59% 70% Minder dan de helft van de bierdrinkers (45%) wil een passend bieradvies krijgen in een restaurant. Vergelijkbaar met 2011 (30%) zou een derde (33%) van de bierdrinkers uit zichzelf bieradvies vragen in een restaurant. passend bieradvies willen krijgen in een restaurant?...uit jezelf om bieradvies vragen in een restaurant? 30% 33% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 45% 2011 (n=775) 2012 (n=517) De bierdrinkers die niet uit zichzelf om bieradvies vragen, geven als motivatie: Ik weet zelf wat ik wil; Ik heb ervaring in de horeca (inclusief bieren); In een restaurant drink ik geen bier; Ik drink liever wijn bij mijn eten; Ik vind dat voor schut staan.

16 16 BIER EN DE HORECA DE HELFT VAN DE BIERDRINKERS IS BEKEND MET EEN BIERKAART De helft van de bierdrinkers (49%) heeft wel eens een bierkaart gezien. Heb je wel eens een bierkaart gezien waarin meer uitleg wordt gegeven over bieren? Basis: Bierdrinkers - in percentages (n=517) Nee 51% Ja 49%

17 17 BIER EN DE HORECA BIERKAART IN DE HORECA HET MEEST INTERESSANT Circa de helft van de bierdrinkers zou een bierkaart in de horeca interessant vinden. De horeca is de meest interessante plaats om een bierkaart te bekijken. Ongeveer de helft heeft hier interesse in een café (55%) en/of een restaurant (49%). In een café In een restaurant Waar zou jij het interessant vinden om een bierkaart te bekijken? Basis: Bierdrinkers - in percentages (n=517) 49% 55% In mindere mate vinden bierdrinkers een bierkaart interessant in een slijterij (32%) en/of een supermarkt (15%). In een slijterij In een supermarkt Anders, namelijk 3% 15% 32% Ongeveer een vijfde (18%) heeft geen interesse in een bierkaart. Van de bierdrinkers die geen interesse hebben in een bierkaart bestelt de grootste groep (68%) (vrijwel) altijd hetzelfde bier. Ongeveer drie op de tien (28%) geven aan zelf genoeg bierkennis te hebben. Ik heb geen interesse in een bierkaart 18% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Waarom heb jij geen interesse in een bierkaart? Basis: Bierdrinkers die geen interesse hebben in een bierkaart - in percentages (n=102) Ik bestel (vrijwel) altijd hetzelfde Ik heb zelf genoeg kennis van bier 28% 68% Ik word graag verrast door een onbekend bier 7% Ik wil persoonlijk advies (Bijvoorbeeld van ober/sommelier/verkoper) 2% Anders, namelijk 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

18 18 BIER ALGEMEEN

19 19 BIER ALGEMEEN NEDERLANDERS SCHATTEN AANTAL BIERBROUWERIJEN IN NEDERLAND LAAG IN I De bierdrinkers denken gemiddeld dat er 35 bierbrouwerijen in Nederland zijn. Hoeveel bierbrouwerijen denk je dat er in Nederland zijn? Basis: Bierdrinkers (exclusief weet niet/geen mening) - in percentages (n=462) De helft van de bierdrinkers (54%) denkt dat in Nederlander minder dan 20 bierbrouwerijen zijn. Ongeveer twee vijfde (37%) van de bierdrinkers denkt dat er tussen de 20 en de 123 bierbrouwerijen zijn. 30% 25% 20% 15% 20% 28% 24% 13% 3% heeft het juiste antwoord, namelijk 124 bierbrouwerijen, geraden. 6% denkt dat er meer dan 124 bierbrouwerijen in Nederlanders zijn. 10% 5% 0% 6% 6% 3% 0 t/m 4 5 t/m 9 10 t/m t/m t/m of meer

20 20 ALCOHOLVRIJ BIER

21 21 ALCOHOLVRIJ BIER PERCENTAGE ALCOHOLVRIJ BIERDRINKERS GESTEGEN We zien ten opzichte van 2011 een stijging in het aantal bierdrinkers dat wel eens alcoholvrij bier drinkt. In 2011 gaf 28% van de bierdrinkers aan wel eens alcoholvrij bier te drinken en in 2012 is dat 36% van alle bierdrinkers. Ja, 2012 (n=517) Drink je wel eens alcoholvrij bier? Basis: Bierdrinkers - in percentages 36% De meest genoemde reden (46%) om alcoholvrij bier te drinken is dat men soms even geen alcohol wil drinken. Ja, 2011 (n=575) 28% Twee vijfde (42%) mag soms geen alcohol. Aan deze alcoholvrij bierdrinkers is gevraagd welke reden(en) zij daarvoor hebben, namelijk: Nog moeten rijden (82%), Vanwege medische redenen (24%) Daarnaast geeft 8% (vrouwen) van de alcoholvrij bierdrinkers die soms geen alcohol mogen aan door zwangerschap alcoholvrij bier te drinken. Omdat ik soms even geen alcohol wil drinken Omdat ik soms geen alcohol mag drinken 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Waarom drink jij wel eens alcoholvrij bier? Basis: Bierdrinkers die wel eens alcoholvrij bier drinken - in percentages (n=221) 42% 46% Omdat ik het lekker vind 19% Een vijfde (19%) drinkt alcoholvrij bier, omdat zij het lekker vinden. Anders, namelijk 11% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

22 22 ALCOHOLVRIJ BIER TWEE DERDE DRINKT GEEN ALCOHOLVRIJ BIER OMDAT ZIJ HET NIET LEKKER R VINDEN Tweederde van de bierdrinkers die nooit alcoholvrij bier drinken (66%) doen dit omdat zij het niet lekker vinden. Een derde (33%) wil alleen bier met alcohol drinken en 10% drinkt geen alcoholvrij bier omdat het een suf imago heeft. Wat zijn voor jou redenen om geen alcoholvrij bier te drinken? Basis: Bierdrinkers die nooit alcoholvrij bier drinken - in percentages (n=415) Omdat ik het niet lekker vind Omdat ik alleen bier met alcohol wil drinken Omdat alcoholvrij bier een suf imago heeft 10% 33% 66% Bierdrinkers noemen bij Anders, namelijk voornamelijk dat zij een voorkeur hebben voor een ander soort drank: Als ik geen alcohol mag/kan drinken, hoef ik ook geen substituut. Omdat alcoholvrij bier niet zo gezond is als andere alcoholvrije (fris)dranken Omdat er weinig keuze is in soorten/merken Omdat het niet (altijd) verkrijgbaar is (niet op voorraad/niet in het assortiment) Anders, namelijk 3% 2% 2% 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

23 23 DUURZAAMHEID EN BIER

24 24 DUURZAAMHEID EN BIER HELFT BIERDRINKERS HEEFT BIER KOUD LIGGEN Vrijwel alle bierdrinkers (98%) heeft minimaal soms bier koud liggen. De helft van alle bierdrinkers (51%) heeft altijd bier koud liggen. 70% Hoe vaak heb je bier koud liggen? Basis: Bierdrinkers - in percentages 60% 57% In vergelijking met 2008 hebben minder bierdrinkers altijd bier koud liggen (van 57% in 2008 naar 51% in 2012). 50% 40% 30% 51% 28% 32% 20% 10% 0% 14% 12% 2% 3% Altijd Meestal Soms Nooit 2008 (n=517) 2012 (n=517)

25 25 DUURZAAMHEID EN MEERDERHEID HEEFT VOORRAAD BIER IN DE IJS- EN/OF KOELKAST LIGGEN We zien geen verschillen ten opzichte van 2008 in het bewaren van een voorraadje bier. Een ruime meerderheid (80%) bewaart bier in de ijskast en/of koelkast. In mindere mate bewaren bierdrinkers (32%) bier in de garage of schuur. IJskast / koelkast Garage / schuur Waar bewaar je je voorraadje bier? Basis: Bierdrinkers met een biervoorraad - in percentages 32% 31% 80% 76% Aan de bierdrinkers die een voorraadje in de ijskast of koelkast bewaren, is gevraagd in welke koelkast zij dit dan bewaren. Twee derde (66%) heeft een voorraadje in de hoofdkoelkast/ijskast, een derde (34%) heeft deze voorraad in een tweede ijskast/koelkast. Kelder / kelderkast 24% 20% (keuken)kast 8% 9% Balkon 6% 5% Buiten 5% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 2008 (n=517) 2012 (n=09) Waar bewaar je je voorraadje bier? In de ijskast/koelkast: Basis: Bierdrinkers die een voorraadje bier bewaren in ijskast/koelkast- in percentages (n=388) Tweede ijskast/koelkast (bijvoorbeeld in de schuur/garage/op zolder) 34% Hoofd ijskast/koelkast 66%

26 26 DUURZAAMHEID EN BIER EEN KWART KENT MINIMALE KOELTIJD VAN BIER Een kwart van de bierdrinkers weet dat een biertje na één tot anderhalf uur koel genoeg is om te drinken. 13% denkt dat een biertje minder dan anderhalf uur nodig heeft. Een kwart (25%) denkt dat bier tussen de anderhalf en de twee uur koel genoeg is om te drinken. De helft (52%) van de bierdrinkers denkt dat een biertje meer dan twee uur in de koelkast moet liggen voordat deze koud genoeg is om te drinken. 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Hoelang denk je dat een flesje bier in de koelkast moet liggen voordat het gekoeld genoeg is om te drinken? Basis: Bierdrinkers - in percentages (n=517) 1% 13% Minder dan een uur Een tot en met anderhalf uur Twee tot en met drie uur Langer dan drie uur 40% 46%

27 27 DUURZAAMHEID EN BIER RUIM DE HELFT VINDT DUURZAME PRODUCTIE VAN VOEDINGSMIDDELEN VAN BELANG Een op de tien bierdrinkers (10%) vindt een duurzame productie van voedingsmiddelen heel belangrijk. Ruim twee vijfde van de bierdrinkers (44%) vindt een duurzame manier van produceren belangrijk. In welke mate vind jij het belangrijk dat voedingsmiddelen die je koopt op een duurzame manier geproduceerd zijn? Basis: Bierdrinkers - in percentages (n=517) Van de bierdrinkers die een duurzame manier van produceren van voedingsmiddelen (heel) belangrijk vinden, let ongeveer kwart bij de aankoop van bier op Het duurzame imago van het biermerk (28%); Waar het bier gebrouwen is (28%); Het verpakkingsmateriaal (27%); De herkomst van ingrediënten (24%). 10% 44% 38% 5% 2%1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Heel belangrijk Belangrijk Neutraal Niet belangrijk Helemaal niet belangrijk Weet ik niet Op welke van de onderstaande aspecten let je tijdens het kopen van bier? Basis: Bierdrinkers die een duurzame manier van produceren van voedingsmiddelen van belang vindt - in percentages (n=281) Het merk van het bier lijkt/is duurzaam 28% Drie op de tien bierdrinkers (29%) letten bij het kopen van bier niet op duurzaamheid. Waar het bier gebrouwen is Het verpakkingsmateriaal 28% 27% De herkomst van de ingrediënten Of het duurzaam gebrouwen is (denk aan energiebeheer, waterbesparing et cetera) 22% 24% Anders, namelijk... 1% Weet niet/geen mening 8% Bij het kopen van bier let ik niet op duurzaamheid 29% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

28 28 EK EN BIER

29 29 BIER EN GEZONDHEID DRIE VIJFDE WIL WEL EENS EEN BIERTJE DRINKEN MET NEDERLANDSE VOETBALLER Van de bierdrinkers wil drie vijfde (58%) een biertje drinken met een van de getoonde voetballers uit de EK-selectie. Van de bierdrinkers die wel eens een biertje willen drinken met een van de voetbalspelers wil ruim een vijfde (22%) een biertje drinken met Dirk Kuijt en 12% met Klaas-Jan Huntelaar.

30 30 CONCLUSIES

31 31 CONCLUSIES Verschillen met eerdere metingen In 2012 zien we een daling in de bierconsumptie van de bierdrinkers. In 2011 dronken de bierdrinkers 7,2 glazen bier per week, in 2012 is dat gedaald naar 6,4 glazen bier per week. In 2012 kiest men vaker altijd zelf welk bier men bestelt en laat men zich minder vaak adviseren in een café of restaurant dan in Minder bierdrinkers zouden op aanraden van een ober een specifiek biertje bestellen dan in Het percentage bierdrinkers dat uit zichzelf om bieradvies vraagt in een restaurant blijft nagenoeg gelijk. Het percentage alcoholvrij bierdrinkers is gestegen ten opzichte van Favoriet type bier De meest favoriete biersoort is pils. Daarna volgen witbier en overig speciaal bier. De minst favoriete biersoort is alcoholarm- en alcoholvrij bier. Bier en horeca Een meerderheid staat open voor een bierkaart. Bierdrinkers vinden een bierkaart voornamelijk interessant in een café of restaurant. Bierdrinkers die niet geïnteresseerd zijn in een bierkaart, bestellen (vrijwel) altijd hetzelfde bier en een kwart heeft zelf genoeg kennis van bier om een keuze te maken. Bier in het algemeen 3% van de bierdrinkers schat het aantal bierbrouwerijen in Nederland correct. Bierdrinkers schatten het aantal bierbrouwerijen voornamelijk lager in, gemiddeld denken de bierdrinkers dat er 35 bierbrouwerijen in Nederland zijn.

32 32 CONCLUSIES Alcoholvrij bier Ten opzichte van 2011 is het aantal bierdrinkers dat wel eens alcoholvrij bier drinkt gestegen. De alcoholvrij bierdrinkers drinken dit biersoort omdat zij soms even geen alcohol willen of mogen drinken. De voornaamste reden om geen alcohol te mogen drinken is dat de bierdrinkers nog moeten rijden. De bierdrinkers die nooit alcoholvrij bier drinken geven voornamelijk aan het biersoort niet lekker te vinden. Duurzaamheid Vrijwel alle bierdrinkers hebben minimaal soms bier koud liggen. Dit bewaren zij voornamelijk in de ijskast/koelkast. Een kwart van alle bierdrinkers koelt bier in een tweede koelkast. Een kwart van alle bierdrinkers weet dat een flesje bier genoeg gekoeld is na ongeveer één tot anderhalf uur. Een meerderheid denkt dat het langer duurt voordat een fles bier koud genoeg is voor consumptie. Duurzame productie van voedingsmiddelen vindt een meerderheid belangrijk. Bij het kopen van bier vindt een derde van deze groep dit niet van belang. Aspecten die de bewuste bierdrinkers belangrijk vinden zijn een duurzaam imago van het biermerk, de plaats waar het bier gebrouwen is en het verpakkingsmateriaal. Bier en EK Drie vijfde van de bierdrinkers wil wel eens een biertje drinken met een voetballer uit de selectie van het Nederlanders elftal voor EK. De meest genoemde speler is Dirk Kuijt.

33 33 REFERENTIEKADER

34 34 REFERENTIEKADER Wat is je gezinssituatie? Basis: Bierdrinkers - in percentages (n=517) Meerpersoonshuishouden met huisgenoten 10% 45% 40% Leeftijd Basis: Bierdrinkers - in percentages (n=517) Tweepersoonshuishoude n met partner 31% Huishouden met thuiswonende kinderen 40% 35% 30% 25% 20% 26% 20% 19% 19% 15% Vrouw Man 15% 10% 21% 20% 22% 25% Eenpersoonshuishouden 19% 5% 0% 12% jaar jaar jaar jaar jaar

35 35 REFERENTIEKADER Wat is je hoogst genoten en voltooide opleiding? Basis: Bierdrinkers - in percentages (n=517) Post doctoraal onderwijs 2% Wetenschappelijk onderwijs 10% Hoger beroepsonderwijs 29% Middelbaar beroepsonderwijs 41% Lager beroepsonderwijs 8% Voortgezet onderwijs 9% Basisonderwijs 1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

36 36 REFERENTIEKADER Wat drink je minimaal één keer per maand? Basis: Bierdrinkers - in percentages 120% 100% 80% 87% 90% 89% 85% 100% 100% 73% 72% 85% 81% 60% 40% 61% 59% 46% 46% 20% 0% Koffie Water Wijn Bier Thee Sterke drank Frisdrank 2011 (n=575) 2012 (n=517)

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier JORIS DE JONGH MSC. LIANNE WORRELL MSC. AMSTERDAM, MEI 2013 NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief

Nadere informatie

NATIONAAL BIERONDERZOEK 2015

NATIONAAL BIERONDERZOEK 2015 NATIONAAL BIERONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de consumptie en beleving van bier in 2015 JORIS DE JONGH CAROLINE VAN TEEFFELEN AMSTERDAM, JULI 2015 INHOUDSOPGAVE VOORAF AANLEIDING EN DOEL

Nadere informatie

NATIONAAL WATER ONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water

NATIONAAL WATER ONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water NATIONAAL WATER ONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water JORIS DE JONGH CAROLINE VAN TEEFFELEN AMSTERDAM, AUGUSTUS 2015 2 INHOUDSOPGAVE VOORAF AANLEIDING EN DOEL

Nadere informatie

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de consumptie en beleving van bier in 2014

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de consumptie en beleving van bier in 2014 NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de consumptie en beleving van bier in 2014 Joris de Jongh Wim Peters Caroline van Teeffelen AMSTERDAM, MEI 2014 NATIONAAL BIERONDERZOEK

Nadere informatie

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND 2010 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier.

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND 2010 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier. NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND 2010 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier. JORIS DE JONGH MSc. NIESKE VAN WOERDE ODETTE VLEK MSc. AMSTERDAM, JUNI 2010 NATIONAAL BIERONDERZOEK

Nadere informatie

NATIONAAL FRISDRANK ONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van frisdrank

NATIONAAL FRISDRANK ONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van frisdrank NATIONAAL FRISDRANK ONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van frisdrank JORIS DE JONGH CAROLINE VAN TEEFFELEN AMSTERDAM, APRIL 2015 INHOUDSOPGAVE VOORAF AANLEIDING EN

Nadere informatie

Nationaal Valentijnsonderzoek Uitgevoerd in opdracht van Bloemenbureau Holland WIM PETERS BSC. JORIS DE JONG MSC. AMSTERDAM, JANUARI 2012

Nationaal Valentijnsonderzoek Uitgevoerd in opdracht van Bloemenbureau Holland WIM PETERS BSC. JORIS DE JONG MSC. AMSTERDAM, JANUARI 2012 Nationaal Valentijnsonderzoek Uitgevoerd in opdracht van Bloemenbureau Holland WIM PETERS BSC. JORIS DE JONG MSC. AMSTERDAM, JANUARI 2012 2 OPZET ONDERZOEK AANLEIDING Bloemenbureau Holland heeft onderzoek

Nadere informatie

NATIONAAL FRISDRANK ONDERZOEK 2011 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van frisdrank

NATIONAAL FRISDRANK ONDERZOEK 2011 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van frisdrank NATIONAAL FRISDRANK ONDERZOEK 2011 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van frisdrank KJELL MASSEN MSc. FERNANDO MCDOUGAL MSc. AMSTERDAM, AUGUSTUS 2011 NATIONAAL FRISDRANK ONDERZOEK

Nadere informatie

ONNA ONNA CAR CHALLENGE Een kwantitatief onderzoek naar de challenges van Nederlandse vrouwen tijdens het autorijden

ONNA ONNA CAR CHALLENGE Een kwantitatief onderzoek naar de challenges van Nederlandse vrouwen tijdens het autorijden ONNA ONNA CAR CHALLENGE Een kwantitatief onderzoek naar de challenges van Nederlandse vrouwen tijdens het autorijden JORIS DE JONGH CAROLINE VAN TEEFFELEN AMSTERDAM, 1 MEI 2015 2 VOORAF 3 VOORAF ACHTERGROND

Nadere informatie

Impact Crisis op Pensioen Gedrag

Impact Crisis op Pensioen Gedrag Impact Crisis op Pensioen Gedrag Een onderzoek onder het Klankbord Geld & Toekomst panel (en de NetPanel Adviesraad) In opdracht van: Joris de Jongh Martijn van der Veen INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Resultaten

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

Kraanwater! Wat weten kinderen hier eigenlijk van? Mei 2009. ten behoeve van:

Kraanwater! Wat weten kinderen hier eigenlijk van? Mei 2009. ten behoeve van: Kraanwater! Wat weten kinderen hier eigenlijk van? Mei 2009 ten behoeve van: Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1 Inleiding...3 2 Conclusie...4 3 Achtergrond onderzoek...5 3.1 Doelstelling van het onderzoek...

Nadere informatie

Resultaten september 2013

Resultaten september 2013 1 Resultaten september 2013 Resultaten: Het onderzoek wordt zoals gezegd in twee tabellensets verantwoord. Deze treft men hierna aan. Hier geven wij in een management samenvatting de voornaamste gegevens

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol 1 (19) Onderzoek Inwonerspanel Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 5 december kregen de panelleden van 12 tot en met 18 jaar (280 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst

Nadere informatie

Water drinken. Resultaten 1-meting op de CJ s in Zaanstad

Water drinken. Resultaten 1-meting op de CJ s in Zaanstad Water drinken Resultaten 1-meting op de CJ s in Zaanstad Deelnemers In de eerste maanden van 215 hebben 339 ouders die de 5 Centra Jong (CJ) in Zaanstad bezochten een vragenlijst ingevuld over hun kind

Nadere informatie

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland In april 2013 heeft TNS NIPO in opdracht van Thuiswinkel.org een herhalingsonderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag

Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag Rapportage Datum: 2 mei 2016 Opdrachtgever: Jorrit Visser, Hivos Auteur: Claudia Ros, InfoResult Hivos onderzoek: Eerlijke bloemen met Moederdag 1 Inhoud

Nadere informatie

45-PLUSSERS EN ONLINE SHOPPEN

45-PLUSSERS EN ONLINE SHOPPEN Whitepaper 45-PLUSSERS EN ONLINE SHOPPEN Juli 2013 2 OPZET ONDERZOEK Het Bindinc. Kenniscentrum heeft door Ruigrok NetPanel onderzoek laten uitvoeren naar het online shopgedrag van 45-plussers. Binnen

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

Nationale Social Media Onderzoek 2015

Nationale Social Media Onderzoek 2015 Nationale Social Media Onderzoek 2015 Het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en verwachtingen van social media #NSMO Uitgevoerd door: Auteurs: Newcom Research & Consultancy B.V. drs.

Nadere informatie

Nationale Social Media Onderzoek 2016

Nationale Social Media Onderzoek 2016 Nationale Social Media Onderzoek 2016 Het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en verwachtingen van social media #NSMO Uitgevoerd door: Auteurs: Newcom Research & Consultancy B.V. drs.

Nadere informatie

Onderzoek onder (motor)bootbezitters

Onderzoek onder (motor)bootbezitters Onderzoek onder (motor)bootbezitters In opdracht van Europeesche Verzekeringen -april 2009- Samenvatting van de belangrijkste resultaten Type boot Bijna een kwart (2) van de ondervraagden heeft een rubberboot.

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen? In vergelijk met België, Zweden en Denemarken

Hoe gaat Nederland met pensioen? In vergelijk met België, Zweden en Denemarken Hoe gaat Nederland met pensioen? In vergelijk met België, Zweden en Denemarken Onderzoek van GfK september 2015 Inleiding Delta Lloyd doet doorlopend nieuwe kennis op over ontwikkelingen rondom pensionering

Nadere informatie

Jongeren en alcohol. Ouders aan het woord. Resultaten Bewonerspanel septemberpeiling 2014. Utrecht.nl/volksgezondheid

Jongeren en alcohol. Ouders aan het woord. Resultaten Bewonerspanel septemberpeiling 2014. Utrecht.nl/volksgezondheid Jongeren en alcohol Ouders aan het woord Resultaten Bewonerspanel septemberpeiling 2014 Utrecht.nl/volksgezondheid 2 Inleiding Sinds 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens voor het in bezit hebben van alcohol

Nadere informatie

NEXT WEB 2010. Een onderzoek onder het algemeen Nederlands publiek, Leeftijd: 18 en ouder. 1.060 respondenten, April 2010

NEXT WEB 2010. Een onderzoek onder het algemeen Nederlands publiek, Leeftijd: 18 en ouder. 1.060 respondenten, April 2010 NEXT WEB 2010 Een onderzoek onder het algemeen Nederlands publiek, Leeftijd: 18 en ouder 1.060 respondenten, April 2010 2 Gemiddeld is men 16 uur/week online Mannen zijn meer online dan vrouwen [18 uur

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers November 2014 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 1 Beleggingsportefeuille GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 2 Zes op de tien beleggers

Nadere informatie

Nationale Social Media Onderzoek 2014

Nationale Social Media Onderzoek 2014 Nationale Social Media Onderzoek 2014 Het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en verwachting van social media #NSMO Uitgevoerd door: Auteurs: Newcom Research & Consultancy B.V. drs.

Nadere informatie

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL 2014. December 2014 Marij Tillmanns 36683 GfK 2014 CTO Oval December 2014

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL 2014. December 2014 Marij Tillmanns 36683 GfK 2014 CTO Oval December 2014 CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL December Marij Tillmanns 36683 1 Inhoud 1. Management Summary 2. Resultaten Algemeen Overall tevredenheid Bedrijfsarts Casemanager Achtergrondkenmerken 3. Onderzoeksopzet

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2015 Beleggers November 2015. GfK 2015 AFM Consumentenmonitor November 2015 1

AFM Consumentenmonitor najaar 2015 Beleggers November 2015. GfK 2015 AFM Consumentenmonitor November 2015 1 AFM Consumentenmonitor najaar 1 Beleggers November 1 GfK 1 AFM Consumentenmonitor November 1 1 Percentage beleggers in Nederland stabiel 90 0 0 60 0 40 30 3 3 4 1 1 16 1 1 1 0 Voorjaar 1 (n = 934) Najaar

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Onderzoek. Het provisieverbod & gebruik financieel adviseurs

Onderzoek. Het provisieverbod & gebruik financieel adviseurs Onderzoek Het provisieverbod & gebruik financieel adviseurs Rapportage Publieksmonitor: module provisieverbod December 2012 Samenvatting (1/2) 1. Bekendheid provisieverbod laag Nog niet veel Nederlanders

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015

Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015 Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden ABN AMRO April 2015 Belastingteruggave 3 Sparen 7 Verantwoording onderzoek 12 2 Belastingteruggave Zicht

Nadere informatie

Rapport. Roken en Zwangerschap. Jordy van der Steen. B-1272 Juli 2002. Bestemd voor: DEFACTO voor een rookvrije toekomst Den Haag

Rapport. Roken en Zwangerschap. Jordy van der Steen. B-1272 Juli 2002. Bestemd voor: DEFACTO voor een rookvrije toekomst Den Haag nipo het marktonderzoekinstituut Postbus 247 1000 ae Amsterdam Grote Bickersstraat 74 Telefoon (020) 522 54 44 Fax (020) 522 53 33 Email info@nipo.nl Internet www.nipo.nl Rapport Roken en Zwangerschap

Nadere informatie

Afnemersanalyse Methoden van Marktonderzoek

Afnemersanalyse Methoden van Marktonderzoek Afnemersanalyse Methoden van Marktonderzoek Commerciële Economie klas b Groep 0 woensdag november 00 Dit rapport is geschreven door: Frank Bergers s000 s000@student.hsleiden.nl David Bol s00 s00@student.hsleiden.nl

Nadere informatie

Alleen-Pinnen-Monitor

Alleen-Pinnen-Monitor 1 Alleen-Pinnen-Monitor Perceptie van alleen-pinnen kassa s 2 e meting Erwin Boom & Markus Leineweber, 11 september 2012 Uitgevoerd in opdracht van de Betaalvereniging Nederland en Stichting BEB Vertrouwelijk

Nadere informatie

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015 NOORDZEE EN ZEELEVEN 2-meting Noordzee-campagne Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Onderzoeksverantwoording 3. Onderzoeksresultaten 4. Contact 2 1. Samenvatting 3 Samenvatting Houding t.a.v.

Nadere informatie

GEZONDE LEEFSTIJL EN VITALITEIT OP DE WERKVLOER Een kwantitatief onderzoek onder werknemers in opdracht van Convenant Gezond Gewicht

GEZONDE LEEFSTIJL EN VITALITEIT OP DE WERKVLOER Een kwantitatief onderzoek onder werknemers in opdracht van Convenant Gezond Gewicht GEZONDE LEEFSTIJL EN VITALITEIT OP DE WERKVLOER Een kwantitatief onderzoek onder werknemers in opdracht van Convenant Gezond Gewicht JORIS DE JONGH FERNANDO MCDOUGAL AMSTERDAM, 24 SEPTEMBER 2014 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Goede voornemens 2014

Goede voornemens 2014 Goede voornemens 2014 Goede voornemens 2014 Heeft u goede voornemens voor 2014? Welke van de onderstaande goede voornemens is uw belangrijkste goede voornemen voor 2014? Top 5 Goede Voornemens 2013 (N

Nadere informatie

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Voorbeeldpresentatie Inhoud 1 Inleiding 2 Resultaten - Spontane en geholpen bekendheid - Herkenning radiocommercial en rapportcijfer - Teruggespeelde boodschap -

Nadere informatie

Uitkomsten Nationaal Sport Onderzoek najaar 2013

Uitkomsten Nationaal Sport Onderzoek najaar 2013 Gezonde kantine? Uitkomsten Nationaal Sport Onderzoek najaar 2013 Janine van Kalmthout Remko van den Dool Mulier Instituut, Utrecht Februari 2014 Inleiding Het samenwerkingsverband Convenant Gezond Gewicht

Nadere informatie

HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB

HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB CONCEPT HANS ONKENHOUT AMSTERDAM, OKTOBER 2011 HOE SLIM REIS JIJ? Een kwantitatief onderzoek naar

Nadere informatie

Factsheet alcohol. Think Before You Drink

Factsheet alcohol. Think Before You Drink Factsheet alcohol Think Before You Drink Jongeren drinken te vroeg, te veel en te vaak. Ook in West-Brabant is dit het geval. Bovendien tolereren veel ouders dat hun kinderen onder de 16 jaar alcohol drinken.

Nadere informatie

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer voor bibliotheken Rapportage onderzoek communicatie en informatie De mening van klanten over de communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken de Bibliotheek Deventer Inhoud Beschrijving

Nadere informatie

tot 24 jaar Monitor jongeren 12

tot 24 jaar Monitor jongeren 12 Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Rookverbod in de horeca dringt meeroken flink terug

Rookverbod in de horeca dringt meeroken flink terug Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Rookverbod in de horeca dringt meeroken

Nadere informatie

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam Omgekeerd Inzamelen Datum: 11 augustus 2014 Versie 3.0 Uitgevoerd door: Auteurs: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Gemeente Woerden Mevr M. Stam

Nadere informatie

Jongeren, Alcohol & Openingstijden in Nederland

Jongeren, Alcohol & Openingstijden in Nederland Jongeren, Alcohol & Openingstijden in Nederland Opdrachtgever Koninklijke Horeca Nederland (augustus 2009) Marktonderzoeksbureau De Vos & Jansen Marktonderzoek Onderzoekers: Robert Turk, MSc & dr. Marnix

Nadere informatie

Bewonerspanel over Fairtrade

Bewonerspanel over Fairtrade Onderzoek, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel over Fairtrade Junipeiling 2013: Fairtrade Utrecht is sinds 2010 Fairtrade gemeente en hiermee de

Nadere informatie

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Inleiding De Consumentenbond heeft onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid en beoordeling van twee financieel toezichthouders in Nederland: De Autoriteit

Nadere informatie

Social Media Jongeren Onderzoek 2014

Social Media Jongeren Onderzoek 2014 Social Media Jongeren Onderzoek 2014 Het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en verwachting van social media onder jongeren #SMJO Uitgevoerd door: Auteurs: Newcom Research & Consultancy

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Facilitair Bedrijf UT

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Facilitair Bedrijf UT Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Facilitair Bedrijf UT Het Facilitair Bedrijf heeft in oktober van 2013 een klanttevredenheidsonderzoek gehouden onder haar gebruikers. Dit rapport is een samenvatting

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2015 Beleggers

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2015 Beleggers AFM Consumentenmonitor voorjaar 2015 Beleggers Juni 2015 GfK 2015 AFM Consumentenmonitor Juni 2015 1 Inhoudsopgave 1. Onderzoeksresultaten in detail Beleggersprofiel Beleggingsportefeuille Risico, rendement

Nadere informatie

Rotterdam Lekker Fit! Gezinsaanpak draagt bij aan vermindering consumptie gezoete dranken door kinderen.

Rotterdam Lekker Fit! Gezinsaanpak draagt bij aan vermindering consumptie gezoete dranken door kinderen. Februari 2013 Rotterdam Lekker Fit! Gezinsaanpak draagt bij aan vermindering consumptie gezoete dranken door kinderen. In Rotterdam heeft een kwart van de basisschoolkinderen overgewicht, met alle gezondheidsrisico

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

GO Jeugd 2008 Alcohol

GO Jeugd 2008 Alcohol GO Jeugd 2008 Alcohol Samenvatting alcohol Uit de gegevens van GO Jeugd 2008 van GGD Fryslân blijkt dat 63% van de Friese 12 t/m 18 jarigen wel eens alcohol heeft, 51% nog in de vier voorafgaand aan het

Nadere informatie

Het Koffie Op De Zaak onderzoek. De ondernemer aan het woord over de koffie op zijn of haar kantoor

Het Koffie Op De Zaak onderzoek. De ondernemer aan het woord over de koffie op zijn of haar kantoor Het Koffie Op De Zaak onderzoek De ondernemer aan het woord over de koffie op zijn of haar kantoor Onderzoek uitgevoerd door Dutch Network Group In opdracht van PerTazza Februari 2016 1 Inleiding PerTazza

Nadere informatie

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage -

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage - De dienstverlening van Onderzoek onder aangesloten instellingen - Eindrapportage - 09-09-2009 Inhoud Inleiding 3 Managementsamenvatting 4 Onderzoeksopzet 5 Resultaten 6 Tevredenheid 6 Gebruik en waardering

Nadere informatie

Onderzoek Drankgebruik onder jongeren Door NCRV Altijd wat 1 april 2011

Onderzoek Drankgebruik onder jongeren Door NCRV Altijd wat 1 april 2011 Onderzoek Drankgebruik onder jongeren Door NCRV Altijd wat april 0 Het onderzoek is uitgevoerd onder.8 Nederlanders van 8 jaar en ouder. Het gaat daarbij om een representatief getrokken steekproef uit

Nadere informatie

Stand van zaken op de energiemarkt

Stand van zaken op de energiemarkt Stand van zaken op de energiemarkt Onderzoek energiemarkt consumenten Rapportage kerncijfers Tweede halfjaar 13 Majka van Doorn, research consultant Thijs Hendrix, senior research consultant il 14 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Een verkennend marktonderzoek. Merkhouder: Peter Van Cleemput Brassoi 13 2590 Berlaar België 03/422.58.60

Een verkennend marktonderzoek. Merkhouder: Peter Van Cleemput Brassoi 13 2590 Berlaar België 03/422.58.60 Een verkennend marktonderzoek Merkhouder: Peter Van Cleemput Brassoi 13 2590 Berlaar België 03/422.58.60 BoBtail : een verkennend marktonderzoek Blz. 2 RAPPORT Het doel van deze beperkte bevraging in Vlaanderen

Nadere informatie

Centrummonitor Hengelo 2014. Oktober 2014

Centrummonitor Hengelo 2014. Oktober 2014 Centrummonitor Hengelo 214 Oktober 214 1 Inhoudsopgave Pagina Introductie 3 Samenvatting 4 Bezoekersenquête 5 Passantentellingen 16 Leegstand 18 Werkgelegenheid 2 Bijlagen 21 2 Introductie De Centrummonitor

Nadere informatie

December 2014 Betalen aan de kassa 2013

December 2014 Betalen aan de kassa 2013 December 2014 Betalen aan de kassa 2013 Betalen aan de kassa 2013 Betalen aan de kassa 2013 Uitkomsten DNB/Betaalvereniging Nederland onderzoek naar het gebruik van contant geld en de pinpas in Nederland

Nadere informatie

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers Samenvatting KTO NV schade 2015 31 maart 2016 Situatie en centrale vraagstelling Onderzoek naar de tevredenheid en loyaliteit

Nadere informatie

ZeelandNet.nl Bezoekersprofiel

ZeelandNet.nl Bezoekersprofiel ZeelandNet.nl Bezoekersprofiel 22 mei 2014 Walter Bil Marketing Services 1 Korte samenvatting 2 Bezoekers van ZeelandNet.nl komen uit Zeeland en zijn voornamelijk mannen van gemiddeld 58 jaar die klant

Nadere informatie

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Studentenhuisvesting

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Studentenhuisvesting Omnibusenquête 2015 deelrapport Studentenhuisvesting Omnibusenquête 2015 deelrapport Studentenhuisvesting OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport STUDENTENHUISVESTING Zoetermeer, 9 december 2015 Gemeente Zoetermeer

Nadere informatie

Stand van zaken op de energiemarkt

Stand van zaken op de energiemarkt Stand van zaken op de energiemarkt Onderzoek energiemarkt consumenten Rapportage kerncijfers Eerste halfjaar 13 Majka van Doorn, research consultant Thijs Hendrix, senior research consultant 11 13 Inhoudsopgave

Nadere informatie

DE INVLOED VAN GROOTOUDERS. Onderzoek naar de invloed van grootouders op hun kinderen

DE INVLOED VAN GROOTOUDERS. Onderzoek naar de invloed van grootouders op hun kinderen DE INVLOED VAN GROOTOUDERS Onderzoek naar de invloed van grootouders op hun kinderen 1 DE > VAN GROOTOUDERS > Onderzoek naar de invloed van grootouders op hun kinderen Een

Nadere informatie

Eerlijk handelen, samen doen! Ontwikkelingen in de achterban

Eerlijk handelen, samen doen! Ontwikkelingen in de achterban Eerlijk handelen, samen doen! Ontwikkelingen in de achterban Juni 2011 Eerlijk Handelen, Samen Doen! Samenvatting uitslagen enquêtes onder achterban Woord en Daad gehouden in 2008 en 2011 1. Inleiding

Nadere informatie

Onderzoek: Verhoging leeftijdsgrens alcohol

Onderzoek: Verhoging leeftijdsgrens alcohol Onderzoek: Verhoging leeftijdsgrens alcohol Publicatiedatum: 24-12- 2013 Over dit onderzoek Aan het onderzoek van het EenVandaag Opiniepanel, gehouden van 9 t/m 19 december 2013, deden ruim 29.000 volwassenen

Nadere informatie

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media hebben in onze samenleving een belangrijke rol verworven. Het gebruik van sociale media is groot en dynamisch. Voor de vierde

Nadere informatie

Jongeren en alcohol. peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 17

Jongeren en alcohol. peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 17 Jongeren en alcohol peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 17 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Sociaal en Economisch Beleid, SEB Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail:

Nadere informatie

RODI Banken 2011. Relatie-onderzoek Autodealers Banken

RODI Banken 2011. Relatie-onderzoek Autodealers Banken RODI Banken 2011 Relatie-onderzoek Autodealers Banken Management Summary Aan het RODI Banken 2011 hebben 238 autodealers deelgenomen, wat overeenkomt met een respons van 10,. BOVAG-leden doen gemiddeld

Nadere informatie

E - STEMMEN: LAAT JIJ JE ONLINE STEM GELDEN?

E - STEMMEN: LAAT JIJ JE ONLINE STEM GELDEN? E - STEMMEN: LAAT JIJ JE ONLINE STEM GELDEN? Evaluatie-onderzoek van het online stemmen Een kwantitatief onderzoek naar het stemmen via internet van burger@overheid. Uitgevoerd door NetPanel in samenwerking

Nadere informatie

Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit

Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit Index 1. Oasen en de campagne 3 2. Samenvatting en conclusie 6 3. Resultaten onderzoek 10 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen

Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen Werkgevers en werknemers aan het woord Onderzoek verricht in opdracht van Nationale-Nederlanden door Motivaction. Wat vinden werkgevers en werknemers van pensioenen.

Nadere informatie

Les 1 woordenschat 2F. de markt de uitvinding favoriet waarde hechten aan waar voor je geld krijgen de consumptie de trend de claim

Les 1 woordenschat 2F. de markt de uitvinding favoriet waarde hechten aan waar voor je geld krijgen de consumptie de trend de claim Fris innoveert Woorden van deze les de markt de uitvinding favoriet waarde hechten aan waar voor je geld krijgen de consumptie de trend de claim de omzet innoveren Wat weet je al? Lees het woord. Kun jij

Nadere informatie

De Nederlandse bloembollenconsument; Voorjaarsbloembollen monitor 2008

De Nederlandse bloembollenconsument; Voorjaarsbloembollen monitor 2008 De Nederlandse bloembollenconsument; Voorjaarsbloembollen monitor 2008 PT 2009-12 Productschap Tuinbouw, afdeling Markt en Innovatie Samenvatting (I) Onderzoeksopzet MSI-ACI Europe heeft in de maanden

Nadere informatie

ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN VOORTGEZET ONDERWIJS DEN HAAG 2003

ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN VOORTGEZET ONDERWIJS DEN HAAG 2003 RIS128575a_10-JUN-2005 ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN VOORTGEZET ONDERWIJS DEN HAAG 2003 Beknopt verslag ten behoeve van de deelnemende scholen April 2005 Dienst OCW / GGD Den Haag Epidemiologie

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE OEDIPUS MAAK EXTRA BIJZONDER BIER MOGELIJK MET 18 ZONNEPANELEN. Samen met:

INFORMATIEBROCHURE OEDIPUS MAAK EXTRA BIJZONDER BIER MOGELIJK MET 18 ZONNEPANELEN. Samen met: INFORMATIEBROCHURE OEDIPUS MAAK EXTRA BIJZONDER BIER MOGELIJK MET 18 ZONNEPANELEN Samen met: Oedipus gelooft in een kleurrijke en diverse wereld. Oedipus maakt kwaliteitsbier met alle karakters en voor

Nadere informatie

Meting maart 2014 DONATEURSVERTROUWEN BLIJFT STIJGEN

Meting maart 2014 DONATEURSVERTROUWEN BLIJFT STIJGEN Meting maart 2014 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl DONATEURSVERTROUWEN BLIJFT STIJGEN Nederland is duidelijk op weg naar een

Nadere informatie

CONSUMER CONFIDENCE SCAN

CONSUMER CONFIDENCE SCAN CONSUMER CONFIDENCE SCAN September 2014 Stephan Dijcks GfK 2014 Consumer Confidence Scan augustus 2014 1 Inhoud 1. Inzichten consumentenvertrouwen 2. Consumentenvertrouwen in beeld 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Rapportage Biebpanel. Tarieven en leenvoorwaarden

Rapportage Biebpanel. Tarieven en leenvoorwaarden Tarieven en leenvoorwaarden Rapportage Biebpanel Dit document bevat een compacte rapportage van het in maart 2014 gehouden Biebpanel-onderzoek naar de toekomst van de Bibliotheek. 15 augustus 2014 Biebpanel:

Nadere informatie

Opinies en attitudes jeugd & alcohol in noordelijk Noord-Holland. Programmabureau Integrale Veiligheid Noord-Holland Noord Juni 2012

Opinies en attitudes jeugd & alcohol in noordelijk Noord-Holland. Programmabureau Integrale Veiligheid Noord-Holland Noord Juni 2012 Opinies en attitudes jeugd & alcohol in noordelijk Noord-Holland Programmabureau Integrale Veiligheid Noord-Holland Noord Juni 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.

Nadere informatie

Goede Voornemens 2015

Goede Voornemens 2015 Goede Voornemens 2015 Customer Intelligence Klantonderzoek & Advies Daniëlle Boshove december 2014 Achtergrond onderzoek en methode Doel: achterhalen welke goede voornemens de Nederlander heeft voor 2015

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

FACTSHEET CONTINU ONDERZOEK ROOKGEWOONTEN 2013

FACTSHEET CONTINU ONDERZOEK ROOKGEWOONTEN 2013 FACTSHEET MAART 2014 FACTSHEET CONTINU ONDERZOEK ROOKGEWOONTEN 2013 KERNPUNTEN Een kwart (25%) van de Nederlandse bevolking vanaf 15 jaar rookt in 2013: 19% rookt dagelijks en 6% niet dagelijks. Het percentage

Nadere informatie

Wat betekent het CBF-Keur voor het Nederlands publiek?

Wat betekent het CBF-Keur voor het Nederlands publiek? Wat betekent het CBF-Keur voor het Nederlands publiek? Rapportage van: Irene Mol Stichting Pequeno pequeno@planet.nl en René Bekkers Werkgroep Filantropische Studies Vrije Universiteit Amsterdam R.Bekkers@fsw.vu.nl

Nadere informatie

Wat betekent het CBF-Keur voor het Nederlands publiek?

Wat betekent het CBF-Keur voor het Nederlands publiek? Wat betekent het CBF-Keur voor het Nederlands publiek? Rapportage van: Irene Mol Stichting Pequeno pequeno@planet.nl en René Bekkers Werkgroep Filantropische Studies Vrije Universiteit Amsterdam R.Bekkers@fsw.vu.nl

Nadere informatie

80% VAN DE NEDERLANDERS TYPEERT ZICH ALS GOEDE-DOELENGEVER,

80% VAN DE NEDERLANDERS TYPEERT ZICH ALS GOEDE-DOELENGEVER, Meting juni 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl 80% VAN DE NEDERLANDERS TYPEERT ZICH ALS GOEDE-DOELENGEVER, AL ZIEN MINDER

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015)

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) In het voorjaar van 2015 is een tevredenheidsonderzoek onder de particuliere klanten van Warmtenet Hengelo gehouden. Aan alle particuliere klanten van Warmtenet

Nadere informatie

Buurtenquête hostel Leidsche Maan

Buurtenquête hostel Leidsche Maan Buurtenquête hostel Leidsche Maan tussenmeting 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht (GG&GD) DIMENSUS beleidsonderzoek April 2013 Projectnummer 527 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding

Nadere informatie

DE LETSELSCHADE RAAD / GOMA Een onderzoek naar de bekendheid, toepassing en naleving van de gedragscode GOMA na medische incidenten in ziekenhuizen

DE LETSELSCHADE RAAD / GOMA Een onderzoek naar de bekendheid, toepassing en naleving van de gedragscode GOMA na medische incidenten in ziekenhuizen DE LETSELSCHADE RAAD / GOMA Een onderzoek naar de bekendheid, toepassing en naleving van de gedragscode GOMA na medische incidenten in ziekenhuizen JORIS DE JONGH MARIEKE BOERMA AMSTERDAM, FEBRUARI 2014

Nadere informatie

ELEKTRICITEITSBRONNEN IN NEDERLAND. Attitude van de Nederlander in kaart gebracht. Onderzoek in opdracht van de Nederlandse Wind Energie Associatie

ELEKTRICITEITSBRONNEN IN NEDERLAND. Attitude van de Nederlander in kaart gebracht. Onderzoek in opdracht van de Nederlandse Wind Energie Associatie ELEKTRICITEITSBRONNEN IN NEDERLAND Attitude van de Nederlander in kaart gebracht Onderzoek in opdracht van de Nederlandse Wind Energie Associatie COLOFON Uitgevoerd in opdracht van: Nederlandse Wind Energie

Nadere informatie

Persoonlijke financiën: Inzicht en overzicht. Resultaten onderzoek Waar blijft mijn geld TNS NIPO

Persoonlijke financiën: Inzicht en overzicht. Resultaten onderzoek Waar blijft mijn geld TNS NIPO Persoonlijke financiën: Inzicht en overzicht Resultaten onderzoek Waar blijft mijn geld TNS NIPO Inleiding Voor u ligt de rapportage naar aanleiding van het onderzoek Waar blijft mijn geld? In totaal hebben

Nadere informatie