AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers"

Transcriptie

1 AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers November 2014 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November

2 Beleggingsportefeuille GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November

3 Zes op de tien beleggers belegt in beleggingsfondsen, ruim de helft belegt in aandelen Beleggingsfondsen Aandelen Spaarrekening of spaardeposito Obligaties Sparen met belastingvoordeel Indexbeleggingsfondsen, Indextrackers of ETF`s Opties of andere derivaten zoals futures Garantieproducten Hefboomproducten Andere beleggingsvormen Weet ik niet Totaal Beleggers hoog HH vermogen (>50K) Bijna zes op de tien beleggers belegt in beleggingsfondsen (59%) en ruim de helft belegt in aandelen (54%). Beleggers met een groot vermogen ( of meer) sparen of beleggen meer dan gemiddeld in beleggingsfondsen (70%), aandelen (59%), spaarrekening/spaardeposito (51%) of obligaties (30%). Gemiddeld belegt men in ruim twee verschillende beleggingsvormen, beleggers met een groot vermogen gemiddeld in bijna drie verschillende beleggingsvormen. Zelfstandige beleggers beleggen gemiddeld vaker in aandelen (61%) en beleggers die via vermogensbeheerder beleggen, beleggen vaker in obligaties (31%). In welke vormen spaart of belegt u / wordt er voor u belegd? Alle beleggers n = 618 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November

4 Aandeel beleggers dat ook spaart via een spaarrekening of deposito is toegenomen Beleggingsfondsen Aandelen Spaarrekening of spaardeposito Obligaties Sparen met belastingvoordeel Voorjaar 2013 Najaar 2013 Voorjaar 2014 Najaar 2014 Ten opzichte van de voorjaarsmeting van 2013 (11%) zijn in het najaar van 2013 (18%) significant meer mensen gaan beleggen in obligaties. Deze stijgende lijn zette zich in het voorjaar van 2014 nog voort maar in het najaar van 2014 daalt deze weer licht. Ten opzichte van de voorjaarsmeting van 2013 (28%) zijn in het najaar van 2013 (35%) meer mensen gaan sparen via een spaarrekening of spaardeposito. In het voorjaar van 2014 vlakte deze stijging af, maar in het najaar van 2014 (42%) is weer een stijging te zien. In welke vormen spaart of belegt u / wordt er voor u belegd? Alle beleggers n = 618 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November

5 Gemiddeld aantal soorten beleggingen per belegger Gemiddeld aantal soorten beleggingen Alle beleggers Voorzichtig Midden Execution only Advies Risicozoekend Doelbelegger Vermogensbehoudbelegger Funbelegger Vermogensbeheer 1,7 1,4 1,8 1,8 1,8 1,6 1,6 1,6 1,6 1,9 Risicozoekende beleggers en beleggers in een middenpositie hebben gemiddeld meer soorten beleggingen (beiden 1.8) dan voorzichtige beleggers (gemiddeld 1.4). Beleggers die via een vermogensbeheerder beleggen hebben gemiddeld meer soorten beleggingen (1.9) dan zelfstandige beleggers en beleggers die via een adviseur beleggen (beiden gemiddeld 1.6). Van de beleggers die weten in welke vormen zij beleggen, heeft 55% maar één soort belegging. In welke vormen spaart of belegt u / wordt er voor u belegd? Gemiddeld aantal soorten beleggingen (exclusief sparen), uitgesplitst naar verschillende typen beleggers Alle beleggers die weten in welke vormen zij sparen/beleggen GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November n = 589

6 Bijna helft beleggers weet niet welk rendement is behaald in 2013 Gemiddeld Verwachting komende 3 jaar % Behaald in % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Negatief rendement 0 tot 2% 2 tot 5% 5 tot 10% 10% of meer Weet ik niet 45% van de beleggers weet niet welk rendement in 2013 behaald is. Beleggers verwachten de komende drie jaar gemiddeld een lager rendement (8.2%) te behalen dan ze in 2013 behaald (9.0%) hebben. Een derde (34%) weet niet welk rendement zij verwachten de komende drie jaar. Wat verwacht u in de komende 3 jaar gemiddeld per jaar aan bruto rendement te behalen op uw totale beleggingsportefeuille? Alle beleggers n = 618 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November

7 Kosten GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November

8 Bijna driekwart van de beleggers heeft informatie over kosten gezien Ja Nee Weet ik niet Bijna driekwart van de beleggers (72%) heeft informatie over de hoogte van de kosten omtrent hun beleggingen gezien. Ten opzichte van het voorjaar van 2014 hebben ongeveer evenveel beleggers informatie omtrent de kosten van beleggen gezien van hun financiële instelling. Beleggers met een hoog vermogen ( ,- of meer) hebben significant vaker informatie omtrent de kosten gezien (79%). Heeft u afgelopen jaar van uw (belangrijkste) financiële instelling informatie over de hoogte van de kosten gezien omtrent beleggen? Alle beleggers n = 618 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November

9 Vier op de vijf beleggers die beleggen via financieel adviseur hebben informatie over kosten gezien Najaar Voorjaar 2014 Najaar invoering provisieverbod Voorjaar Totaal Zelfstandig Beleggingsadvies Vermogensbeheer Beleggers die beleggen via een financieel adviseur hebben het afgelopen jaar het vaakst van alle beleggers informatie gezien over de hoogte van de kosten omtrent beleggen (81%). Vergeleken met een jaar geleden, voor de invoering van het provisieverbod, hebben gemiddeld meer beleggers informatie gezien over de hoogte van de kosten omtrent beleggen. Heeft u afgelopen jaar van uw (belangrijkste) financiële instelling informatie over de hoogte van de kosten gezien omtrent beleggen? Alle beleggers n = 618 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November

10 Voor het eerst weet de meerderheid van de beleggers de hoogte van de kosten die zij per jaar betalen Gemiddeld Najaar 2014 (n = 618) % Voorjaar 2014 (n = 477) Najaar 2013 (n = 681) % invoering provisieverbod 4.7% Voorjaar 2013 (n = 465) % Najaar 2012 (n = 411) % Voorjaar 2012 (n = 283) % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Minder dan 1% 1 tot 2% 2 tot 5% 5% of meer Weet ik niet Ten opzichte van het voorjaar 2014 weten meer beleggers hoe hoog de kosten zijn die zij per jaar betalen. Met name voorzichtige beleggers (63%) en adviesgevoeligen (59%) zijn vaker niet op de hoogte van de jaarlijkse kosten. De kosten worden in het najaar van 2014 weer iets hoger ingeschat dan in het voorjaar van Met name beleggers die zelfstandig beleggen (2.3%), beheersten (2.1%) en gemaksgeoriënteerden (1.8%) schatten de kosten gemiddeld lager in. De risicozoekende beleggers (7.8%) en beleggers via vermogensbeheer (7.2%) schatten de kosten gemiddeld juist hoger in. Hoe hoog denkt u dat de kosten zijn die u gemiddeld per jaar betaalt voor beleggingen? Uitgedrukt in percentage van het totaal belegde vermogen. Alle beleggers GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November

11 Helft beleggers dat kostenpercentage niet kan noemen, heeft kosten wel in een overzicht staan Heb de kosten in een overzicht staan, weet het niet uit mijn hoofd 45 Weet (ongeveer) de bedragen, maar weet het percentage niet 21 Het kost me te veel tijd om uit te zoeken 16 Ik vind het te ingewikkeld om uit te zoeken 14 Ik vind de kosten van beleggen niet belangrijk 9 Ik wil niet weten hoeveel kosten ik jaarlijks betaal 6 Ik weet niet waar ik informatie over de kosten kan vinden 5 Een andere reden 7 Wil ik niet zeggen 5 Bijna de helft van de beleggers die de kosten niet weten, hebben dit wel in een overzicht maar weten het niet uit hun hoofd (45%). Een vijfde (21%) weet de bedragen wel (ongeveer), maar het percentage niet. Beleggers die via een financieel adviseur beleggen, geven significant vaker aan dat zij de bedragen (ongeveer) weten, maar de percentages niet Kunt u uitleggen hoe het komt dat u niet weet wat u jaarlijks aan kosten betaalt voor uw beleggingen? Meerdere antwoorden mogelijk Bij de categorie Een andere reden wordt met name genoemd dat de partner deze zaken regelt. Alle beleggers die niet weten hoe Alle respondenten (n=618) kunnen onderverdeeld worden in drie verschillende groepen: een groep die de hoog de jaarlijkse kosten zijn voor kosten kan noemen (52%), een groep die deze niet kan noemen maar wel een idee heeft (32%) en een beleggingen groep die het niet weet en/of niet interesseert (16%). n=309 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November

12 Twee vijfde geeft aan dat het eenvoudig is om informatie te verkrijgen over verwachte kosten Stelling: Het is eenvoudig informatie te verkrijgen over de verwachte kosten informatie te verkrijgen over verwachte risico's de kosten voorafgaand aan een beleggingsbeslissing tussen verschillende aanbieders te vergelijken informatie te verkrijgen over het verwachte rendement het verwachte rendement tussen verschillende aanbieders te vergelijken % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Helemaal mee oneens Mee oneens Niet eens, niet oneens Mee eens Helemaal mee eens 44% van de beleggers geeft aan dat het eenvoudig is om informatie te verkrijgen over verwachte kosten. Men is het vaker eens dan oneens bij de stellingen over de eenvoud van het verkrijgen van informatie over verwachte kosten en risico s. Bij de stellingen over de eenvoud van het vergelijken van de verwachte kosten en risico s is een groter deel van de beleggers het oneens met de stellingen. In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? Beleggers die zelfstandig of via een adviseur beleggen n = 488 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November

13 De verhouding tussen risico s en rendement is de belangrijkste overweging bij een belegging Ik let voornamelijk op de verhouding tussen risico`s en rendement 30 het verwachte rendement 22 de verhouding tussen kosten en rendement 13 de verhouding tussen kosten en risico`s 11 de verwachte risico`s 7 de verwachte kosten 2 Geen van bovenstaande Drie op de tien beleggers (30%) geeft aan dat de verhouding tussen risico s en rendement de belangrijkste overweging is bij het nemen van een beleggingsbeslissing. Ruim een op de vijf (22%) ziet het verwachte rendement als de belangrijkste overweging bij een beleggingsbeslissing. Er zijn geen significante verschillen tussen zelfstandige beleggers en beleggers die via een adviseur beleggen. Welke overweging is voor u het meest belangrijk bij het nemen van een beleggingsbeslissing? Beleggers die zelfstandig of via een adviseur beleggen n = 471 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November

14 Provisieverbod GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November

15 Bijna de helft ervaart dat door het provisieverbod de kosten inzichtelijker zijn Kosten inzichtelijker Betere vergelijking kosten dienstverleners % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Helemaal mee oneens Mee oneens Niet eens, niet oneens Mee eens Helemaal mee eens Bijna de helft (45%) van de beleggers ervaart dat door de invoering van het provisieverbod de kosten overzichtelijker zijn geworden en twee vijfde (40%) van de beleggers ervaart dat door de invoering van het provisieverbod de kosten van dienstverleners beter met elkaar vergeleken kunnen worden. Meer respondenten die via een vermogensbeheerder beleggen (52%) vinden dat de kosten inzichtelijker zijn geworden tegenover minder zelfstandige beleggers (34%). Stellingen over het provisieverbod. Alle beleggers n = 618 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November

16 Merendeel ervaart geen effect op kosten door invoering van het provisieverbod % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Gestegen Gelijk gebleven Gedaald Ruim de helft (52%) ervaart geen effect op kosten voor beleggen door invoering van het provisieverbod. Van de beleggers ervaart 28% een kostenstijging en 21% een daling door de invoering. Voor de beleggers die de kosten voor beleggen (in percentage) niet weten, is het hun perceptie of er sprake is van een stijging of daling. De verdeling bij deze groep ziet er echter nagenoeg hetzelfde uit als voor de beleggers die de kosten wel weten (27% gestegen, 53% gelijk gebleven en 20% gedaald). * Deze vraag over kostenstijging of daling is beantwoord door alle respondenten (n = 618). De respondenten die eerder hebben aangegeven niet te weten hoeveel zij per jaar betalen voor beleggingen (n=309) en de respondenten die bij deze vraag aangeven niet te weten of de kosten gestegen, gedaald of gelijk gebleven zijn (n =106 ), zijn niet meegenomen in de grafiek. De grafiek is dus gebaseerd op 203 respondenten. Zijn uw totale kosten voor beleggen na invoering van het provisieverbod gestegen / gedaald / gelijk gebleven?* Beleggers die weten wat ze per jaar betalen GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November n = 203

17 Twee procent is naar aanleiding van het provisieverbod veranderd van beleggingswijze 2 98 Ja Nee Twee procent van alle beleggers die via één beleggingswijze beleggen is naar aanleiding van het provisieverbod veranderd van beleggingswijze, bijvoorbeeld overgestapt van beheer naar execution only. Bent u het afgelopen jaar naar aanleiding van het provisieverbod veranderd van beleggingswijze? Alle beleggers die via één beleggingswijze beleggen n = 580 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November

18 Bijlagen GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November

19 Onderzoeksverantwoording Doel: in kaart brengen van ontwikkelingen in het financiële keuzegedrag van de Nederlandse financiële consument. Veldwerkperiode: 23 oktober t/m 9 november 2014 Doelgroep: representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking (18+), waarbij een oversampling is gehanteerd van personen die in de periode van april 2014 t/m oktober 2014 een hypotheek hebben afgesloten en personen die beleggen. Weging: de representatieve steekproef is herwogen naar een afspiegeling van de Nederlandse bevolking (18+). Deze groep is gewogen naar leeftijd, geslacht, opleiding en district. De overige groepen zijn gewogen naar leeftijd. Methode: online onderzoek, vooraf is het volledige panel gescreend om de juiste groepen consumenten voor dit onderzoek te kunnen benaderen. Steekproefomvang: de netto steekproef bestaat uit 562 respondenten die representatief zijn voor de Nederlandse bevolking (18+), 408 recente sluiters van een hypotheek en 618 beleggers. Rapportage: de weergegeven resultaten in dit rapport zijn gebaseerd op een representatieve steekproef van beleggers (18+). Indien er significante verschillen bestaan tussen specifieke doelgroepen en de totale groep beleggers wordt dit aangegeven. Belangrijk in het onderzoek zijn de vier soorten financieel beslissers, uitgelegd op de volgende slide. GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November

20 Consumentensegmentatie In de rapportage worden termen voor verschillende typen financieel beslissers genoemd. De AFM onderzocht in een eerder stadium hoe Nederlanders financiële beslissingen nemen en concludeerde dat mensen van elkaar verschillen in de manier waarop deze beslissingen genomen worden. Er zijn 4 typen, welke hieronder worden beschreven. Beheersten verzamelen veel informatie over het financieel product dat zij willen aanschaffen. Zij overwegen veel alternatieven, gaan door tot zij het juiste product hebben gevonden en nemen uiteindelijk zelf de beslissing, zonder financieel adviseur. Ambitieuzen proberen graag nieuwe producten uit en mijden risico s hierbij niet. Zij hebben luxe en rendement als drijfveer voor hun besluiten en steken een gemiddelde hoeveelheid tijd in hun keuzeproces. Adviesgevoeligen laten hun beslissingen over aan anderen. Zij vertrouwen adviseurs blindelings. Zij zijn niet geïnteresseerd in financiële producten en zijn niet perse op zoek naar het ideale product. Gemaksgeoriënteerden stoppen weinig tijd in het bestuderen van financiële producten en vermijden hierbij risico s. Zij hebben weinig vertrouwen in financieel adviseurs en kiezen vaak voor standaard producten. Voor meer informatie of om zelf te testen wat voor type financieel beslisser u bent, kunt u terecht op GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November

21 Indeling achtergrondkenmerken Opleidingsniveau Laag Midden Hoog La -groep 1,2 en speciaal La -groep 3+ LBO Mavo/Mulo Opleiding leerlingwezen VSO/MMS Havo/VWO/Gymnasium/HBS -1/3- Havo/VWO/Gymnasium/HBS -4+- Middelbaar beroepsonderwijs- Hoger beroepsonderwijs Post HBO onderwijs WO -prop/kand- WO -doctoraal- Inkomensniveau huishouden Laag tot Midden tot Vermogensniveau huishouden Laag tot Midden tot Hoog of meer Hoog of meer GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November

22 Steekproefoverzicht naar achtergrondkenmerken I jaar jaar jaar jaar jaar en ouder Vrouw Man Representatief NL (18+) Beleggers Representatief NL (18+) n = 562 Alle beleggers n = 618 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November

23 Steekproefoverzicht naar achtergrondkenmerken II Opleidingsniveau: Laag Opleidingsniveau: Midden Opleidingsniveau: Hoog Inkomensniveau: Laag Inkomensniveau: Midden Inkomensniveau: Hoog Inkomensniveau: Onbekend Vermogen: Laag Vermogen: Midden Vermogen: Hoog Vermogen: Onbekend Representatief NL (18+) Beleggers Representatief NL (18+) n = 562 Alle beleggers n = 618 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November

Minder geld. Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling. Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting

Minder geld. Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling. Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Minder geld Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting 2 / Minder geld; hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling Minder geld Hoe huishoudens omgaan

Nadere informatie

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet 2 / De consument en zijn beleggingsverzekering De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige

Nadere informatie

Resultaten Financieel inzicht van Nederlanders

Resultaten Financieel inzicht van Nederlanders Resultaten Financieel inzicht van Nederlanders Publieksonderzoek over 4280 consumenten uitgevoerd in opdracht van CentiQ Prof. dr. G. Antonides, Universiteit Wageningen Dr. I.M. de Groot, Universiteit

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier JORIS DE JONGH MSC. LIANNE WORRELL MSC. AMSTERDAM, MEI 2013 NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief

Nadere informatie

Studentenonderzoek 2015

Studentenonderzoek 2015 Anna van der Schors Studentenonderzoek 2015 Achtergrondstudie bij Handreiking Student & Financiën Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Nibud, juni 2015 Anna van der Schors Gea Schonewille

Nadere informatie

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter Een onderzoek van Wijzer in geldzaken 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder duurzame inzetbaarheid In opdracht van GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Schroders onderzoek naar de Nederlandse particuliere belegger in 2013

Schroders onderzoek naar de Nederlandse particuliere belegger in 2013 Schroders onderzoek naar de Nederlandse particuliere belegger in 03 Ontwikkeling van de voorkeur, hoop, angst en verwachtingen van de Nederlandse belegger Uitgevoerd door TNS Nipo Embargo tot dinsdag oktober

Nadere informatie

SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL. In opdracht van NOC*NSF

SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL. In opdracht van NOC*NSF SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL In opdracht van NOC*NSF GfK 1 Schoolsport Juli 1 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit

Nadere informatie

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wie ziet de tandprotheticus? Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van

Nadere informatie

Fondsenkennis in Nederland. Representatief onderzoek onder de Nederlandse bevolking 16 juni 2009

Fondsenkennis in Nederland. Representatief onderzoek onder de Nederlandse bevolking 16 juni 2009 Fondsenkennis in Nederland Representatief onderzoek onder de Nederlandse bevolking 16 juni 2009 1 Inhoud presentatie Fondsbezit in Nederland Kennis Nederlanders van beleggingsfondsen Introductie AXA IM

Nadere informatie

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening Bevindingen en aanbevelingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Resultaten onderzoek Kinderen en geld. Februari 2015

Resultaten onderzoek Kinderen en geld. Februari 2015 Resultaten onderzoek Kinderen en geld Februari 2015 Resultaten onderzoek kinderen en geld 2015 2 Inleiding De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) organiseert ieder jaar in De week van het geld gastlessen

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Autoriteit Financiële Markten 28 februari 2014 De Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

De invloed van de consument op het gebruik van zorg

De invloed van de consument op het gebruik van zorg De invloed van de consument op het gebruik van zorg Achtergrondstudie uitgebracht bij het advies Gepaste zorg Zoetermeer, 2004 De invloed van de consument op het gebruik van zorg 1 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Eigen Huis Marktindicator. 1e kwartaal 2013. Rapport

Eigen Huis Marktindicator. 1e kwartaal 2013. Rapport Marktindicator Rapport H. Boumeester C. Lamain April Marktindicator Marktindicator 1 e kwartaal Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van: Vereniging Auteurs: H. Boumeester C. Lamain April Onderzoeksinstituut

Nadere informatie

Onderzoek Externe Communicatie Gemeente Houten. December 2006

Onderzoek Externe Communicatie Gemeente Houten. December 2006 Onderzoek Externe Communicatie December 2006 Onderzoek Externe Communicatie December 2006 Auteurs: drs. Aart van Grootheest en drs. Joyce van der Laan Publicatiedatum: 18 december 2006 Trendview Radioweg

Nadere informatie

Payroll-services in Nederland

Payroll-services in Nederland Payroll-services in Nederland Bekendheid, markt en marktpotentie drs. M.E. Winnubst drs. P. Vroonhof Zoetermeer, 23 november 2010 Dit onderzoek is gefinancierd door de Vereniging van Payroll-ondernemingen.

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen Rapportage Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: 22 november 2013 Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies

Nadere informatie

Buiten is gezond. Onderzoeksrapport publieksenquête december 2012

Buiten is gezond. Onderzoeksrapport publieksenquête december 2012 Buiten is gezond Onderzoeksrapport publieksenquête december 2012 Uit een grootschalige publieksenquête onder meer dan 1000 Nederlanders blijkt dat de meeste Nederlanders denken dat er een positieve relatie

Nadere informatie

Meting september 2013

Meting september 2013 Meting september 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl Donateursvertrouwen daalt in tegenstelling tot consumentenvertrouwen

Nadere informatie

Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby.

Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby. 2015 Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby.nl 0 1. Sparen levert niks meer op door extreem lage

Nadere informatie

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u?

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? Onafhankelijke informatie voor consumenten Wat is renterisico? Als u geld nodig heeft, kunt u een lening afsluiten. U moet het geleende geld wel terugbetalen.

Nadere informatie

Leermiddelenmonitor 13/14

Leermiddelenmonitor 13/14 Leermiddelenmonitor 13/14 Beleid, gebruik, digitalisering en ontwikkeling van leermiddelen SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Leermiddelenmonitor 13/14 Beleid, gebruik, digitalisering

Nadere informatie

Creditcardgebruik in Nederland

Creditcardgebruik in Nederland Creditcardgebruik in Nederland Een onderzoek naar de beleving en het gedrag van Nederlandse consumenten Anneke Kosse De Nederlandsche Bank Oktober 2009 1. INLEIDING Aanbod & acceptatie creditcards beperkt

Nadere informatie

ONDERZOEK FEITEN & FABELS

ONDERZOEK FEITEN & FABELS ONDERZOEK FEITEN & FABELS Wat weten consumenten over voeding en gewicht? Marcel Temminghoff Jolanda van Oirschot Project 16822 December 2012 GfK 2012 Onderzoek Feiten en Fabels December 2012 1 Inhoud 1.

Nadere informatie

Privacy. Rapportage onderzoek online privacy. 10 februari 2015. Right Marktonderzoek

Privacy. Rapportage onderzoek online privacy. 10 februari 2015. Right Marktonderzoek 2015 Rapportage onderzoek online privacy 10 februari 2015 Right Marktonderzoek Emmawijk 55-8011 CN Zwolle T 038 421 21 85 E info@rightmarktonderzoek.nl www.rightmarktonderzoek.nl Privacy Onderzoek online

Nadere informatie