Actie 30 dagen zonder alcohol werkt!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actie 30 dagen zonder alcohol werkt!"

Transcriptie

1 Actie 30 dagen zonder alcohol werkt! Factsheet effectmeting 2015 Voor de vierde keer op rij organiseerde GGD Gooi en Vechtstreek in 2015 de actie 30 dagen zonder alcohol. En met succes! Minstens 650 mensen uit de regio deden mee. In deze factsheet worden de resultaten en ervaringen van deelnemers 6 weken resp. 6 maanden na de actie gepresenteerd. Dit onderzoek is uitgevoerd door GGD Gooi en Vechtstreek, in samenwerking met het Academisch Medisch Centrum Amsterdam. Op basis van de bevindingen wordt naast deze factsheet een wetenschappelijk artikel geschreven, dat in 2016 wordt gepubliceerd. Een paar ervaringen van deelnemers aan de actie: Waarom de actie 30 dagen zonder alcohol? Steeds meer mensen drinken alcohol zonder er echt bij na te denken: een glas wijn bij het eten, een biertje na het sporten. Het doel van de actie is dat deelnemers zich bewuster worden van hun gewoontegedrag rond alcohol, hun gewoontegedrag doorbreken én dat ze na de actie bewuster kiezen voor wel of geen glas alcohol. Uit eerder onderzoek naar effecten op de korte termijn ( 6 weken na de actie),( GGD Gooi & Vechtstreek, van Acker, Laméris 2014) blijkt dat dit gewoontegedrag doorbroken kan worden door een maand lang geen alcohol te drinken. In dit onderzoek wordt onderzocht of de effecten niet alleen voor de korte termijn ( 6 weken na de actie), maar ook voor de langere termijn ( 6 maanden na de actie) op gaan.

2 Hoe werkt de actie? Iedereen in de regio Gooi en Vechtstreek kan zich via de website aanmelden voor de actie. Vervolgens ontvangen deelnemers een startpakket met o.a. een contract met jezelf, LEF-armbandje dat werkt als een geheugensteuntje, gezondheidstijdschrift, boekje met recepten van alcoholvrije cocktails, bonnen voor sauna-korting en workshop mindfulness. Ook tijdens de actie wordt op verschillende manieren en zeer frequent gecommuniceerd: twee keer per week ontvangen deelnemers een digitale nieuwsbrief met informatieve en motiverende berichten. Ervaringen kunnen worden gedeeld op de Facebook-pagina 30dagenzonderalcohol, die bijna 700 volgers heeft. Om mensen te stimuleren ervaringen te delen, zijn er tussendoor winacties voor producten en toegangskaartjes. Ook kan men deelnemen aan een alcoholvrije wijnproeverij en gratis les mindfulness. Na afloop van de actie ontvangen de deelnemers een certificaat: Gelukt, 30 dagen zonder alcohol! Meer vrouwen dan mannen doen mee Deelnemers onderzoek. In 2015 hebben 650 deelnemers zich aangemeld om 30 dagen geen alcohol te drinken en daarmee hun gewoontegedrag te doorbreken. Aan deze deelnemers werd drie keer gevraagd of ze een enquête in wilden vullen; voor de actie bij aanmelding, 6 weken na de acte en 6 maanden na de actie. Voorafgaand aan de actieperiode hebben 438 deelnemers de eerste enquête ingevuld; zes weken na de actie kwamen er 267 ingevulde enquêtes binnen en zes maanden na de actie 162 enquêtes. De figuren 1 t/m 3 geven een beeld van de 438 deelnemers die de eerste vragenlijst hebben ingevuld. Man Vrouw < >55 Laag Midden Hoog 70% 30% 35% 23% 42% 57% 11% 32% Figuur 1. Geslacht Figuur 2. Leeftijd Figuur 3. Opleiding Uit figuur 1, 2 en 3 blijkt dat de populatie voornamelijk bestond uit vrouwen (70%)., De leeftijd lag redelijk hoog; 42% van de deelnemers was tussen de jaar, 35% was 55 jaar of ouder. Hiernaast is 57% van de deelnemers hoog opgeleid, 32% midden opgeleid en 11% laag opgeleid 1. 1 Laag opgeleid: Lagere school, vmbo, mavo, mulo, lager beroepsonderwijs (lbo); Midden opgeleid: havo, mms, vwo, gymnasium, hbs, middelbaar beroepsonderwijs (mbo); Hoog opgeleid: hoger beroepsonderwijs (hbo), universiteit.

3 Wat waren mensen gewend om te drinken voor de actie? Het gemiddelde alcoholgebruik van deelnemers voor de actie is hoog De tabellen 1 en 2 geven een overzicht van het aantal dagen én aantal glazen dat men gemiddeld per week drinkt, voordat de actie startte. Gemiddeld drinken de deelnemers aan de actie bijna vijf dagen per week alcohol. Deelnemers ouder dan 55 jaar drinken de meeste dagen. Binnen die groep scoren de 55-plus mannen het hoogst. Zij drinken gemiddeld 6,3 dagen per week. Vrouwen jonger dan 45 jaar drinken het minst vaak: 3,4 dagen per week. Tabel 1. Gemiddeld aantal dagen alcohol per week Frequentie Mannen Vrouwen Totaal alcoholgebruik <45 jaar jaar >55 jaar Totaal In tabel 2 valt op dat mannen gemiddeld meer glazen alcohol drinken dan vrouwen. Dit geldt voor alle leeftijdsgroepen. De groep mannen en vrouwen ouder dan 55 jaar drinkt de meeste glazen alcohol per week: 27 glazen voor de mannen en 18 glazen voor de vrouwen. In totaal is het gemiddeld aantal glazen onder mannen en vrouwen 18. Dit is aanzienlijk meer dan de landelijke aanvaardbare norm voor alcoholgebruik. ( landelijk aanvaardbare norm voor alcoholgebruik behelst max. 1 glas per dag voor vrouwen, en max. 2 glazen per dag voor mannen.) Tabel 2. Gemiddeld aantal glazen alcohol per week Aantal glazen alcohol Mannen Vrouwen Totaal <45 jaar jaar >55 jaar Totaal Overmatige drinkers zijn mannen die minimaal 21 glazen alcohol per week en vrouwen die minimaal 14 glazen alcohol per week drinken. Zware drinkers zijn mannen die minimaal eenmaal per week zes glazen alcohol en vrouwen die minimaal eenmaal per week vier glazen alcohol bij één gelegenheid drinken. Het percentage overmatige drinkers is 47% onder de deelnemende mannen en 44% onder de deelnemende vrouwen. Vergeleken met regionale en landelijke cijfers ligt het percentage zware en overmatige drinkers bij deelnemers aan de actie veel hoger. Verder zijn er bij de mannen meer zware drinkers dan bij de vrouwen (41% versus 33%). Tabel 3. Percentage overmatige en zware drinker Frequente drinker Mannen Vrouwen Totaal actie regio NL actie regio NL actie regio NL Overmatige drinker 47% 10,8% 10,7% 44% 9,2% 6,2% 44% 10% 8,5% Zware drinker 41% 33% 35% Factsheet Effectmeting 30 dagen zonder alcohol, 2015 Pagina 3 van 8

4 Veel deelnemers drinken om te genieten of iets te vieren Deelnemers kunnen verschillende redenen hebben voor het drinken van alcohol. Er zijn globaal vier drinkmotieven. Elk motief is onderzocht met behulp van score op drie stellingen. (zie tekstvak hieronder) Social Enhancement Coping Conformity Figuur 4. Drinkmotieven Van de deelnemers drinkt 45% om een sociale beloning te krijgen. Daarnaast drinkt 18% voor een verbeterde stemming (enhancement), 9% om beter om te gaan met negatieve gevoelens (coping) en 3% om een sociale afwijzing te voorkomen (conformity). Mensen die om redenen van enhancement, coping en conformity drinken, hebben meer risico op alcohol afhankelijkheid, 9 3 Drinkmotieven Social: sociale beloning krijgen - Om van een feest te genieten - Om iets speciaals te vieren - Omdat alcohol een avondje uit leuker maakt Enhancement: positieve stemming verbeteren - Omdat ik me dan vrolijk voel - Omdat ik me dan lekker voel - Omdat het me een kick geeft Coping: omgaan met negatieve gevoelens - Omdat het me helpt als ik me rot voel - Om me beter te voelen als ik een slecht humeur heb - Om mijn problemen te vergeten Conformity: sociale afwijzing voorkomen - Zodat ik geen commentaar krijg omdat ik niet drink - Om bij een groep te horen die ik leuk vind - Om me niet buitengesloten te voelen Op veel manieren hoort men over de actie Via diverse kanalen geeft de GGD bekendheid aan de actie. Elk jaar stijgt het aantal deelnemers flink, van 80 in 2012, naar 300 (in 2014) en 650 (in 2015). Figuur 5 laat zien via welke kanalen deelnemers kennismaken met de actie. Krant Overig Via via Facebook Poster, flyer Website GGD Figuur 5. Communicatiekanalen Met 28% worden de regionale en huis aan huis kranten genoemd als grootste aandachtstrekker voor de actie. Ook contacten via-via en de Facebook-pagina trekken de aandacht, met respectievelijk 22% en 17%. Een cross mediale aanpak is dus belangrijk. Factsheet Effectmeting 30 dagen zonder alcohol, 2015 Pagina 4 van 8

5 De resultaten Makkie of uitdaging? Is de actie een makkie of toch moeilijker dan gedacht? Dat is een vraag die gesteld is aan deelnemers die zowel vooraf als zes weken na de actie de vragenlijst hebben ingevuld. De resultaten van figuur 6 t/m 9 gelden voor 267 deelnemers. Makkie Uitdaging Makkie Uitdaging 40% 42% 60% 58% Figuur 6. Voor de actie Figuur 7. Na de actie Voorafgaand aan de actie verwacht 60% van de deelnemers dat de actie een uitdaging voor hen zal zijn. Zes weken na de actie gaf 42% aan dat het een uitdaging was geweest. Het laten staan van alcohol is een deel van de groep, die dacht dat het lastig zou worden, kennelijk best meegevallen. Gaan de effecten op voor alle deelnemers? Een deel van de deelnemers vult wel vooraf de vragenlijst in, maar niet achteraf. De vraag is of de resultaten opgaan voor iedereen of dat de deelnemers die ook achteraf de vragenlijst invullen een selectieve groep vormen; bijvoorbeeld met name degenen zijn die vooraf aangaven dat het een makkie zou zijn om het vol te houden, of degenen die matig alcohol drinken. Dit hebben we onderzocht door te kijken of er verschillen zijn tussen de groep die alleen vooraf de vragenlijst ingevuld heeft, te vergelijken met de groep die vooraf en achteraf de vragenlijst ingevuld heeft. 37% van de deelnemers die vooraf de actie als makkie beschouwden, heeft de vragenlijst na 6 weken niet ingevuld. Daarnaast heeft 41% van de deelnemers die vooraf de actie als uitdaging beschouwden, de vragenlijst na 6 weken niet ingevuld. Deze verschillen (37% versus 41%) zijn niet significant. Daarom kunnen we er vanuit gaan dat de gevonden resultaten voor alle deelnemers gelden. Wat alcoholgebruik betreft verschilt de groep die alleen vooraf de vragenlijst ingevuld heeft ook niet met de groep die alle vragenlijsten ingevuld heeft. 65,6% van de niet-zware drinkers tegenover 66,4% van de zware drinkers vult geen vragenlijst in na zes weken of zes maanden. Daarnaast vult 67,1% van de niet-overmatige drinkers tegenover 66,3% van de overmatige drinkers de vragenlijst na zes weken of zes maanden niet meer in. Conclusie: Ja! Gevonden effecten gaan op voor alle deelnemers. Factsheet Effectmeting 30 dagen zonder alcohol, 2015 Pagina 5 van 8

6 Gelukt! 30 dagen geen alcohol! Onderstaande figuur laat onder 267 deelnemers zien wie het gelukt is om de actie vol te houden. Gelukt betekent dat iemand geen of maximaal één dag alcohol heeft gedronken. Drinkt iemand meer dan één dag alcohol binnen de afgesproken 30 dagen dan is het niet gelukt. Gelukt 17% Niet gelukt 83% 83% van de deelnemers is het gelukt om 30 dagen geen of maximaal één dag alcohol te drinken. 76% van de deelnemers heeft tijdens de actie geen enkele dag alcohol gedronken, 7% één dag, 8% twee dagen, 4% drie dagen en 5% vier dagen of vaker. Figuur 8. Maximaal 1 dag alcohol tijdens actie Wat levert deelname op? De resultaten in tabel 5 en de hierna volgende figuren hebben betrekking op de 132 deelnemers die alle drie de vragenlijsten hebben ingevuld: voorafgaand aan de actie, zes weken na afloop en 6 maanden na afloop. Tabel 5 laat zien wat de actie heeft opgeleverd voor de deelnemers, na zes weken en na zes maanden. Tabel 5. (Helemaal) eens en (helemaal) oneens met stellingen, na 6 weken resp. 6 maanden Stelling Ik heb de gewoonte doorbroken Ik kan makkelijker nee zeggen tegen alcohol (Helemaal) eens na 6 weken (Helemaal) oneens na 6 weken (Helemaal) eens na 6 maanden (Helemaal) oneens na 6 maanden 61% 15% 41% 31% 47% 21% 53% 21% Ik voel me fitter 55% 16% 30% 21% Ik slaap beter 48% 19% 21% 28% Ik ben afgevallen 28% 40% 18% 47% Het doel van de actie is dat deelnemers hun gewoontegedrag doorbreken en zich na afloop bewuster zijn van hun keuzemogelijkheid om wel of niet alcohol te drinken. Dat doel lijkt te zijn behaald voor veel deelnemers. Zes maanden na de actie is 41% het (helemaal) eens met de stelling Ik heb de gewoonte doorbroken, tegenover 31% die het (helemaal) oneens is met deze stelling. Daarnaast is 53% het (helemaal) eens met de stelling ik kan makkelijker nee zeggen tegen alcohol, tegenover 21% die het (helemaal) oneens is met deze stelling. Factsheet Effectmeting 30 dagen zonder alcohol, 2015 Pagina 6 van 8

7 Alcoholgebruik daalt na de actie Aan de 132 deelnemers die alle drie de vragenlijsten hebben ingevuld, is steeds gevraagd hoeveel alcohol zij gemiddeld per week dronken in de voorafgaande maand. De resultaten zijn weergegeven voor de totale groep, maar ook berekend voor de sociale drinkers en de niet sociale drinker, d.w.z. drinker die om andere redenen dan sociale redenen drinkt. (zie ook figuur 4). Voor de actie 6 weken na de actie 6 maanden na de actie Totaal Sociale drinker Niet-sociale drinker Figuur 9. Gemiddeld aantal glazen alcohol per week In totaal daalt het gemiddeld aantal glazen per week van 17 naar 11 glazen, zes weken na de actie. Zes maanden na de actie is het aantal glazen gedaald van 17 naar 12. Onder de sociale drinkers neemt het aantal glazen per week af van 15 naar 12, zes weken na de actie, en van 15 naar 14, zes maanden na de actie. Onder de niet-sociale drinkers is deze afname veel sterker, van 18 naar 10, zes weken na de actie, en van 18 naar 11, zes maanden na de actie. Dus juist bij de riskante drinkers is het effect het grootst. Deelnemers drinken minder dagen per week Drinken mensen na de actie minder dagen per week alcohol? Ja. Onderstaande figuur laat de afname zien van het aantal dagen dat men vóór de actie drinkt vergeleken met zes weken en zes maanden na de actie. Voor de actie 6 weken na de actie 6 maanden na de actie 4,9 3,8 4,1 Figuur 10. Gemiddeld aantal dagen alcohol per week Figuur 10 laat zien dat het aantal dagen dat deelnemers alcohol drinken af is genomen van 4,9 dagen naar 3,8, dagen zes weken na de actie. Zes maanden na de actie is het aantal dagen dat er alcohol wordt gedronken nog steeds lager dan voordat de actie begon: van 4,9 naar 4,1. Dus deelnemers drinken 6 maanden later nog steeds gemiddeld 1 dag per week minder. Overmatig en zwaar alcohol drinken is afgenomen De actie 30 dagen zonder alcohol is gericht op iedereen die alcohol drinkt. Matige alcoholdrinkers, maar ook overmatige of zware drinkers. Mooi is dat ook overmatige en zware drinkers meedoen en met effect. In figuur 11 is weergegeven welk deel van de deelnemers behoort tot de categorie overmatige drinkers respectievelijk zware drinkers. Factsheet Effectmeting 30 dagen zonder alcohol, 2015 Pagina 7 van 8

8 Voor de actie 6 weken na de actie 6 maanden na de actie 46% 21% 28% 33% 11% 18% Overmatige drinker Zware drinker Figuur 11. Percentage overmatige en zware drinkers Zes weken na de actie is het percentage overmatige drinkers afgenomen van 46% naar 21% en na zes maanden is dat naar 28% gegaan. De groep zware drinkers neemt af van 33% naar 11%, zes weken na de actie. Maar ook hier is na zes maanden nog steeds een verbetering zichtbaar ten opzichte van het startmoment: Een half jaar na de actie is 18% een zware drinker, terwijl bij aanvang 33% een zware drinker was. Het zware en overmatige drinken is door de actie, dus bijna gehalveerd, Conclusie Deelnemers hebben hun drinkpatroon doorbroken De deelnemers van de actie 30 dagen zonder alcohol hebben hun drinkpatroon doorbroken. Een half jaar na de actie drinken de deelnemers gemiddeld bijna een dag per week minder. Daarnaast drinken de deelnemers gemiddeld maar liefst vijf glazen alcohol per week minder. Deze afnames geldt sterker voor de groep deelnemers die drinken om andere redenen dan sociale redenen. Het lijkt erop dat de gezelligheidsdrinkers binnen een half jaar wel weer hun oude drinkpatroon oppakken. Veel effect bij zware en overmatige drinkers Het gegeven dat een groot deel van de deelnemers hun drinkpatroon heeft aangepast vertaalt zich ook in een sterke afname in de percentages zware en overmatige drinkers. Voordat de actie begon dronk bijna de helft van de deelnemers (46%) overmatig, een half jaar na de actie is dit percentage afgenomen tot 28%. Daarnaast is ook het percentage zware drinkers sterk afgenomen, van 33% naar 18%. De actie 30 dagen zonder alcohol is een effectieve manier om alcoholgebruik te doorbreken Met deze positieve resultaten is aangetoond dat de 30 dagen zonder alcohol actie een effectieve manier is om het alcoholpatroon te doorbreken. Bovendien is de actie eenvoudig te implementeren en brengt het weinig kosten met zich mee. Het is een mooie zaak dat de actie vanaf 2015 onder de noemer Ikpas op landelijke schaal uitgezet wordt. De actie levert een belangrijke bijdrage aan de gezondheidsbevordering binnen de regio Gooi en Vechtstreek. Begin 2016 wordt het wetenschappelijke artikel gepubliceerd voor de geïnteresseerde lezer. Colofon Dit onderzoek is uitgevoerd als onderdeel van het programma Samen aan de slag tegen riskant alcoholgebruik jeugd in de Gooi en Vechtstreek. De insteek is een integrale aanpak. Naast voorlichting omvat het regelgeving en handhaving. Activiteiten zijn niet alleen gericht op jongeren, maar ook op ouders, scholen en verstrekkers (zoals, horeca, supermarkt, sportkantine). In het project werken gemeenten, GGD, politie, VWA, Jellinek, GGz Centraal en Trimbos samen. GGD Gooi en Vechtstreek, januari 2016 Auteurs: D.J.T. van Benthem, onderzoeker, I.C. Laméris, programmaleider Samen aan de slag, M.B. van Acker, epidemioloog, GGD Gooi en Vechtstreek, Factsheet Effectmeting 30 dagen zonder alcohol, 2015 Pagina 8 van 8

30 dagen zonder alcohol

30 dagen zonder alcohol 30 dagen zonder alcohol makkie of uitdaging? Factsheet exploratief effectonderzoek 2014 GGD Gooi & Vechtstreek Over de actie Het drinken van alcohol is vaak een gewoonte. Om te ervaren hoe het is om een

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol 1 (19) Onderzoek Inwonerspanel Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 5 december kregen de panelleden van 12 tot en met 18 jaar (280 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Tevredenheid van familieleden en mantelzorgers met casemanagement bij dementie

Tevredenheid van familieleden en mantelzorgers met casemanagement bij dementie Tevredenheid van familieleden en mantelzorgers met casemanagement bij dementie (in te vullen door mantelzorgers) Codering tevredenheidsonderzoek : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Datum verzending : _ _ - _ _ - _

Nadere informatie

tot 24 jaar Monitor jongeren 12

tot 24 jaar Monitor jongeren 12 Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omnibusenquête 2015. Onderzoek en Informatie. Bekendheid Alarmnummer

Gemeente Breda. Omnibusenquête 2015. Onderzoek en Informatie. Bekendheid Alarmnummer Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Omnibusenquête 2015 Bekendheid Alarmnummer Publicatienummer: 1790 Datum: december 2015 In opdracht van: Kabinet van de Burgemeester Uitgave: Gemeente Breda BBO/Onderzoek

Nadere informatie

Vind je het een goede zaak of een slechte zaak dat de leeftijdsgrens van het kopen en drinken van alcohol van 16 naar 18 jaar wordt verhoogd?

Vind je het een goede zaak of een slechte zaak dat de leeftijdsgrens van het kopen en drinken van alcohol van 16 naar 18 jaar wordt verhoogd? Vind je het een goede zaak of een slechte zaak dat de leeftijdsgrens van het kopen en drinken van alcohol van 16 naar 18 jaar wordt verhoogd? Goede zaak 60,3% Slechte zaak 34,5% Weet niet / geen mening

Nadere informatie

Alcoholgebruik: omvang in de regio

Alcoholgebruik: omvang in de regio Alcoholgebruik: omvang in de regio Schadelijk alcoholgebruik in de regio Het alcoholgebruik(1) onder volwassenen (tot 65 jaar) in Zuid-Limburg is 85%. Van de ouderen (65+) geeft 75% aan alcohol te drinken.

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Trendonderzoek: Alcoholkennis bij jongeren tussen 12 en 25 jaar

Trendonderzoek: Alcoholkennis bij jongeren tussen 12 en 25 jaar - Factsheet - Trendonderzoek: Alcoholkennis bij jongeren tussen 12 en 25 jaar NIGZ, Project Alcohol Voorlichting en Preventie 3 juli 2003 Inleiding Het NIGZ voert elk jaar, als onderdeel van het Alcohol

Nadere informatie

Factsheet alcohol. Think Before You Drink

Factsheet alcohol. Think Before You Drink Factsheet alcohol Think Before You Drink Jongeren drinken te vroeg, te veel en te vaak. Ook in West-Brabant is dit het geval. Bovendien tolereren veel ouders dat hun kinderen onder de 16 jaar alcohol drinken.

Nadere informatie

Resultaten IkPas-actie 2017

Resultaten IkPas-actie 2017 Resultaten IkPas-actie 2017 Inleiding IkPas is de paraplu van regionale en lokale acties, waarbij deelnemers hun alcoholgebruik 30 of 40 dagen op pauze zetten 1. In 2017 was de start van beide periodes

Nadere informatie

Onderzoek IkPas-actie 2015: de resultaten

Onderzoek IkPas-actie 2015: de resultaten Onderzoek IkPas-actie 2015: de resultaten IkPas: 30 of 40 dagen zonder alcohol Sinds 2009 vinden in Nederland regionale acties plaats, waarbij alcoholgebruikers worden uitgedaagd de alcohol op 30 of 40

Nadere informatie

ALCOHOLGEBRUIK VAN JONGEREN IN DE REGIO IJSSEL-VECHT. Gezondheidsmonitor jongeren jaar

ALCOHOLGEBRUIK VAN JONGEREN IN DE REGIO IJSSEL-VECHT. Gezondheidsmonitor jongeren jaar ALCOHOLGEBRUIK VAN JONGEREN IN DE REGIO IJSSEL-VECHT Gezondheidsmonitor jongeren 12-24 jaar INHOUD factsheet alcoholgebruik 1 inleiding 2 het gebruik van alcohol 3 hoeveelheid drank 4 welke dranken 5 waar

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R ROKEN EN ALCOHOLGEBRUIK Jeugd 2010 5 K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland

Nadere informatie

Jongeren en alcohol. peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 17

Jongeren en alcohol. peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 17 Jongeren en alcohol peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 17 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Sociaal en Economisch Beleid, SEB Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail:

Nadere informatie

Resultaten IkPas-actie 2018

Resultaten IkPas-actie 2018 Resultaten IkPas-actie 2018 Samenvatting IkPas is de paraplu van regionale en lokale acties, waarbij deelnemers hun alcoholgebruik 30 of 40 dagen op pauze zetten 1. In 2018 was de start van de 40-dagenactie

Nadere informatie

Jongeren en alcohol. Ouders aan het woord. Resultaten Bewonerspanel septemberpeiling 2014. Utrecht.nl/volksgezondheid

Jongeren en alcohol. Ouders aan het woord. Resultaten Bewonerspanel septemberpeiling 2014. Utrecht.nl/volksgezondheid Jongeren en alcohol Ouders aan het woord Resultaten Bewonerspanel septemberpeiling 2014 Utrecht.nl/volksgezondheid 2 Inleiding Sinds 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens voor het in bezit hebben van alcohol

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival 1 (12) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 maart kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.155 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

Factsheet Veilig Uitgaan = Veilig thuiskomen

Factsheet Veilig Uitgaan = Veilig thuiskomen Factsheet Veilig Uitgaan = Veilig thuiskomen Achtergrond Veilig uitgaan = Veilig thuiskomen Onderzoeksdoel en onderzoeksopzet Steekproef Resultaten werkelijk gebruik Resultaten gebruik in verkeer Resultaten

Nadere informatie

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier JORIS DE JONGH MSC. LIANNE WORRELL MSC. AMSTERDAM, MEI 2013 NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief

Nadere informatie

Onderzoek: Alcoholgebruik onder 16- en 17- jarigen

Onderzoek: Alcoholgebruik onder 16- en 17- jarigen Onderzoek: Alcoholgebruik onder 16- en 17- jarigen Publicatiedatum: 29-5- 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek van het 1V Jongerenpanel, gehouden van 13 t/m 21 mei 2014, deden 725 jongeren van 16

Nadere informatie

Tabel A: Wat is uw geslacht?

Tabel A: Wat is uw geslacht? Opmerking vooraf: het tabellenboek begint met een aantal alfabetisch genummerde tabellen die betrekking hebben op achtergrondvariabelen. Hierna volgen met cijfers genummerde tabellen. De nummering van

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Gezondheidsmonitor ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmerliede Inhoud Deze samenvatting bevat de belangrijkste resultaten van de Gezondheidsmonitor en 2016 voor gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

Nadere informatie

Institute for Medical Technology Assessment. Productivity Cost Questionnaire Productivity and Health Research Group

Institute for Medical Technology Assessment. Productivity Cost Questionnaire Productivity and Health Research Group Institute for Medical Technology Assessment Productivity Cost Questionnaire Productivity and Health Research Group Vragenlijst over uw gezondheid en werk Onderzoekers noemen deze vragenlijst de imta PCQ.

Nadere informatie

Titel van deze presentatie

Titel van deze presentatie Roken en drinken onder jongeren Titel van deze presentatie De Subtitel trend van in de de cijfers presentatie NIX18 Informatiemiddag 2018 Marlous Tuithof Titel van deze presentatie Subtitel van de presentatie

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Staphorst? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Staphorst? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van Staphorst? Gezondheidsmonitor volwassenen en en gemeente Staphorst GGD IJsselland verzamelt jaarlijks gegevens over de gezondheid van inwoners, zo ook in 2016. Met deze

Nadere informatie

40 dagen zonder alcohol

40 dagen zonder alcohol 40 dagen zonder alcohol Lectoraat verslavingspreventie Door Rob Bovens, Anja Scholten, Conny Hendriks, Jacoline Baerveldt, Latoya Bouwmeester, Annet Hospers, Manon van Galen & Mariska de Graaf Aanleiding

Nadere informatie

Concept Peiling. Koop- en drinkgedrag van Friese 16- en 17-jarigen

Concept Peiling. Koop- en drinkgedrag van Friese 16- en 17-jarigen Concept Peiling Koop- en drinkgedrag van Friese 16- en 17-jarigen 2016 Oktober 2016 Uitvoering: Platform Nuchtere Fries Platform Nuchtere Fries is een samenwerking tussen alle Friese gemeenten, GGD Fryslân,

Nadere informatie

U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten.

U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten. De begeleidende instructie brief: Vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten. Instructie Omcirkel of

Nadere informatie

Onderzoek IkPas-actie 2016: de resultaten

Onderzoek IkPas-actie 2016: de resultaten Onderzoek IkPas-actie 2016: de resultaten Net als in 2015 heeft ook in 2016 weer een evaluatie plaatsgevonden naar de effecten van IkPas: 30 of 40 dagen zonder alcohol. IkPas is de paraplu van regionale

Nadere informatie

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Zeeuwse jongeren en alcohol In 2010 is de Zeeuwse campagne Laat ze niet (ver)zuipen! van start

Nadere informatie

Drinken op school 2011

Drinken op school 2011 Drinken op school 2011 Drinken op school 2011 Landelijk scholierenonderzoek naar de alcoholverstrekking en het alcoholgebruik binnen het voortgezet onderwijs en op schoolfeesten in 2011. Dit onderzoek

Nadere informatie

Peiling: Koop- en drinkgedrag van Friese 16- en 17-jarigen na invoering van de nieuwe Drank- en Horecawet

Peiling: Koop- en drinkgedrag van Friese 16- en 17-jarigen na invoering van de nieuwe Drank- en Horecawet Peiling: Koop- en drinkgedrag van Friese 16- en 17-jarigen na invoering van de nieuwe Drank- en Horecawet September 2014 Opdrachtgever: Platform Nuchtere Fries Platform Nuchtere Fries is een samenwerking

Nadere informatie

Voormeting kandidaat

Voormeting kandidaat K1 Voormeting kandidaat Beste kandidaat, Het CBR is aan het onderzoeken of het nieuwe faalangstexamen voldoet aan de verwachtingen en aan de eisen van de minister van Verkeer en Waterstaat. Dit onderzoek

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmermeer

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmermeer Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmermeer Inhoud Deze samenvatting bevat de belangrijkste resultaten van de Gezondheidsmonitor en 2016 voor gemeente Haarlemmermeer.

Nadere informatie

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Behorende

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Alcoholmatigingsbeleid Gemeente De Wolden

Alcoholmatigingsbeleid Gemeente De Wolden Alcoholmatigingsbeleid Gemeente De Wolden Resultaten meting 2013 December 2014 Definitief Colofon: Uitgave: GGD Drenthe Epidemiologie, Cluster GIO Epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs: Esther Huisman (auteur)

Nadere informatie

Water drinken. Resultaten 1-meting op de CJ s in Zaanstad

Water drinken. Resultaten 1-meting op de CJ s in Zaanstad Water drinken Resultaten 1-meting op de CJ s in Zaanstad Deelnemers In de eerste maanden van 215 hebben 339 ouders die de 5 Centra Jong (CJ) in Zaanstad bezochten een vragenlijst ingevuld over hun kind

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Instructies voor het invullen van de SWAL-QoL (NL)-vragenlijst

Instructies voor het invullen van de SWAL-QoL (NL)-vragenlijst Instructies voor het invullen van de SWAL-QoL (NL)-vragenlijst Deze vragenlijst is ontwikkeld om te bepalen in welke mate uw slikprobleem invloed heeft op de kwaliteit van uw dagelijks leven. Neemt u rustig

Nadere informatie

Figuur 11 Bekendheid van het energielabel (n=494) Let u bij het kopen van een woning op het energieverbruik van de woning?

Figuur 11 Bekendheid van het energielabel (n=494) Let u bij het kopen van een woning op het energieverbruik van de woning? 5 Het energielabel In het tweede kwartaal van 2008 is een aantal aanvullende vragen gesteld aan de respondenten. Deze vragen gingen over het energielabel. De resultaten van deze vragen worden in dit hoofdstuk

Nadere informatie

1 2 JUNI 2013. Raadsinformatie. Aan: CC: Onderwerp: Bijlagen:

1 2 JUNI 2013. Raadsinformatie. Aan: CC: Onderwerp: Bijlagen: Raadsinformatie Aan: CC: Onderwerp: Bijlagen: 1 2 JUNI 13 Raadsleden Fractieassistenten; Fractiemedewerkers; Raadsinformatie overig tactsheet gezondheidsmonitor MiniFactsheet_Gezondheidsonderzoek_Haarlemmermeer.pdf

Nadere informatie

CIJFERS GENOTMIDDELEN NAAR ACHTERGRONDKENMERKEN 19 JAAR EN OUDER

CIJFERS GENOTMIDDELEN NAAR ACHTERGRONDKENMERKEN 19 JAAR EN OUDER overmatig CIJFERS GENOTMIDDELEN NAAR ACHTERGRONDKENMERKEN 19 JAAR EN OUDER De waarden die in de tabellen worden weergegeven zijn percentages, tenzij anders aangegeven. % % % % % % aantal * Nederland 21

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Zorgbureau Endless Almere Zorg Thuis Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten... 3 Resultaten

Nadere informatie

Vragenlijst. PREM Logopedie versie 1.0 Versie Ouders/verzorgers van kinderen t/m 11 jaar. Ervaren kwaliteit van de logopedist.

Vragenlijst. PREM Logopedie versie 1.0 Versie Ouders/verzorgers van kinderen t/m 11 jaar. Ervaren kwaliteit van de logopedist. Vragenlijst PREM Logopedie versie 1.0 Versie Ouders/verzorgers van kinderen t/m 11 jaar Ervaren kwaliteit van de logopedist december 2017 Deze vragenlijst is bedoeld voor online afname bij ouders of verzorgers

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Alcohol FACT. Twee op de drie jongeren heeft weleens gedronken. Helft 4 e -klassers heeft recent gedronken SHEET. Gelderland-Zuid E-MOVO

Alcohol FACT. Twee op de drie jongeren heeft weleens gedronken. Helft 4 e -klassers heeft recent gedronken SHEET. Gelderland-Zuid E-MOVO Gelderland-Zuid E-MOVO 2015-2016 De resultaten in deze factsheet zijn afkomstig uit het 4 e E-MOVO jongerenonderzoek. In 2015 werd dit onderzoek uitgevoerd onder ruim 10.000 leerlingen in het voortgezet

Nadere informatie

Evaluatie JOGG Roosendaal Basisschool de Vlindertuin. Resultaten evaluatie JOGG December 2017

Evaluatie JOGG Roosendaal Basisschool de Vlindertuin. Resultaten evaluatie JOGG December 2017 Evaluatie JOGG Roosendaal Basisschool de Vlindertuin Resultaten evaluatie JOGG December 2017 Inleiding Achtergrond In het kader van de JOGG aanpak in de gemeente Roosendaal heeft op basisschool de Vlindertuin

Nadere informatie

Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar?

Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? pagina 1 van 10 Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? De rol van de zorgverzekeraar verandert. De zorgverzekeraar heeft steeds meer invloed op de kwaliteit van de zorg. Bijvoorbeeld de kwaliteit van

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

JONGEREN EN ALCOHOL RESULTATEN JONGERENMONITORS

JONGEREN EN ALCOHOL RESULTATEN JONGERENMONITORS JONGEREN EN ALCOHOL RESULTATEN JONGERENMONITORS 2007-2016 GGD HART VOOR BRABANT MAART 2017 Jongeren beginnen later met alcohol drinken 2007 14,1 jaar 2011 14,8 jaar 2016 15,2 jaar 12 jaar 13 jaar 14 jaar

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Alcohol(voorlichting): een ander verhaal!

Alcohol(voorlichting): een ander verhaal! Alcohol(voorlichting): een ander verhaal! Resultaten van het evaluatieonderzoek in 2008/2009 Achtergrond De negen gemeenten van West-Friesland, de gemeente Schagen, organisaties in de preventieve gezondheidszorg,

Nadere informatie

Casus: Alcoholverkoop aan jongeren Lesbrief en vragen

Casus: Alcoholverkoop aan jongeren Lesbrief en vragen Casus: Alcoholverkoop aan jongeren Lesbrief en vragen Bij deze opgave horen informatiebronnen 1 en 2. In informatiebron 1 zijn enkele overzichten opgenomen over het gebruik van alcohol onder scholieren

Nadere informatie

Wat gebeurde er met de 578 deelnemers die sinds 21 maart 2005 van start zijn gegaan bij www.alcoholdebaas.nl?

Wat gebeurde er met de 578 deelnemers die sinds 21 maart 2005 van start zijn gegaan bij www.alcoholdebaas.nl? Stand van zaken 19 april 6 Wat gebeurde er met de 578 deelnemers die sinds 21 maart 5 van start zijn gegaan bij www.alcoholdebaas.nl? 181 deelnemers hebben de behandeling afgerond. Onder te verdelen in:

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Hou vol! Geen alcohol. Een alcohol preventieprogramma gericht op basisschool leerlingen en hun moeders.

Onderzoeksrapport. Hou vol! Geen alcohol. Een alcohol preventieprogramma gericht op basisschool leerlingen en hun moeders. Onderzoeksrapport Hou vol! Geen alcohol Een alcohol preventieprogramma gericht op basisschool leerlingen en hun moeders. Suzanne Mares, MSc Dr. Anna Lichtwarck-Aschoff Prof. Dr. Rutger Engels Inleiding

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis

Vragenlijst. Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis Vragenlijst Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis Voor u ligt de vragenlijst Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis. Deze vragenlijst wordt u aangeboden door [instantie].

Nadere informatie

Leefsituatie Dordtse jongeren 2009

Leefsituatie Dordtse jongeren 2009 Onderzoekcentrum Drechtsteden dr. B.J.M. van der Aa dr. J.W. Metz februari 2010 Colofon Opdrachtgever Tekst Informatie Gemeente Dordrecht, sector MO Onderzoekcentrum Drechtsteden GR Drechtsteden Onderzoekcentrum

Nadere informatie

Onderzoek Kooppogingen alcohol door jongeren

Onderzoek Kooppogingen alcohol door jongeren CO LO F O N St. I NTRAVAL Postadres Postbus 1781 971 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen: St. Jansstraat 2C Telefoon - 313 4 2 Fax - 312 7 26 Kantoor Rotterdam: Goudsesingel

Nadere informatie

NATIONAAL WATERONDERZOEK 2016

NATIONAAL WATERONDERZOEK 2016 NATIONAAL WATERONDERZOEK 2016 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water in opdracht van FWS CAROLINE VAN TEEFFELEN JORIS DE JONG TESSA DE KRUIJK AMSTERDAM, 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Afvalscheiding in Sliedrecht

Afvalscheiding in Sliedrecht Afvalscheiding in Sliedrecht Bewonerspanel Sliedrecht Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De gemeente Sliedrecht is bezig met het opstellen van een afvalbeleidsplan. Een belangrijk aspect daarbij

Nadere informatie

Jongeren & hun financiële verwachtingen

Jongeren & hun financiële verwachtingen Nibud, februari Jongeren & hun financiële verwachtingen Anna van der Schors Daisy van der Burg Nibud in samenwerking met het 1V Jongerenpanel van EenVandaag Inhoudsopgave 1 Onderzoeksopzet Het Nibud doet

Nadere informatie

ICT in de gezondheidszorg

ICT in de gezondheidszorg pagina 1 van 6 ICT in de gezondheidszorg Met behulp van de computer is veel mogelijk. Ook in de gezondheidszorg. Voor u als patiënt kan het gebruik van computers ervoor zorgen dat u meer informatie heeft.

Nadere informatie

V O LW A S S E N E N

V O LW A S S E N E N GENOTMIDDELEN V O LW A S S E N E N Volwassenen 2009 5 Volwassenenonderzoek 2009 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in 2009 een schriftelijke

Nadere informatie

Onderzoek kopen tabak door jongeren

Onderzoek kopen tabak door jongeren meting 214 Onderzoek kopen tabak door jongeren A Kruize B. Bieleman 1. Inleiding Vanaf 1 januari 214 is de leeftijdsgrens voor de verkoop van tabaksproducten van 16 naar 18 jaar gegaan. De verstrekker

Nadere informatie

Project Alcohol 2014

Project Alcohol 2014 Project Alcohol 2014 Naam: Jong geleerd is oud gedaan!!!! Laat je niet Naam: F L s E s E N Klas:!!! 1 Inleiding De carnaval komt eraan. Een feest dat gevierd moet worden. Maar is het feestje van plezier

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Kenmerken van de thuisomgeving

Hoofdstuk 8 Kenmerken van de thuisomgeving Hoofdstuk 8 Kenmerken van de thuisomgeving De relatie tussen leesvaardigheid en de ervaringen die een kind thuis opdoet is in eerder wetenschappelijk onderzoek aangetoond: ouders hebben een grote invloed

Nadere informatie

Inhoud Voorwoord Steekproefsamenstelling Resultaten Conclusies

Inhoud Voorwoord Steekproefsamenstelling Resultaten Conclusies Onderzoek Instagram Uitgevoerd door Scholieren.com in november 2015 Inhoud Voorwoord Steekproefsamenstelling Resultaten Conclusies Voorwoord Scholieren.com heeft haar bezoekers middels een enquête vragen

Nadere informatie

Onderzoek Drank en horeca - gemeente Dalfsen

Onderzoek Drank en horeca - gemeente Dalfsen Onderzoek Drank en horeca - gemeente Dalfsen Resultaten inwoners 12-17 jaar Mei 2013 Opdrachtgever Opdrachtnemer Versie 1 Gemeente Dalfsen Gemeente Zwolle - Onderzoek & Statistiek Inhoud Samenvatting 3

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de farmaceutische zorg

Vragenlijst. Ervaringen met de farmaceutische zorg Vragenlijst Ervaringen met de farmaceutische zorg Bestemd voor personen van 16 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van de openbare apotheek CQ-index Farmacie versie 1.2 (oktober 2013) Deze

Nadere informatie

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier JORIS DE JONGH MSC. LIANNE WORRELL MSC. AMSTERDAM, MEI 2013 NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief

Nadere informatie

TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN STAPHORST

TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN STAPHORST TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN STAPHORST 2011 Tabellen alcoholgebruik jongeren Staphorst Nooit alcohol gedronken ja 33,3% 37,6% 74,4% 12,7% 35,3% nee 66,7% 62,4% 25,6% 87,3% 64,7% Drink bier ja 67,8%

Nadere informatie

Vragenlijst. PREM Oefentherapie versie 1.0 Ervaren kwaliteit van de oefentherapie. December 2017

Vragenlijst. PREM Oefentherapie versie 1.0 Ervaren kwaliteit van de oefentherapie. December 2017 Vragenlijst PREM Oefentherapie versie 1.0 Ervaren kwaliteit van de oefentherapie December 2017 Deze vragenlijst is bedoeld voor online afname bij oefentherapie patiënten van 16 jaar en ouder die in de

Nadere informatie

Vragenlijst. PREM Oefentherapie versie 1.0. Versie ouders/verzorgers van kinderen t/m 11 jaar. Ervaren kwaliteit van de oefentherapie.

Vragenlijst. PREM Oefentherapie versie 1.0. Versie ouders/verzorgers van kinderen t/m 11 jaar. Ervaren kwaliteit van de oefentherapie. Vragenlijst PREM Oefentherapie versie 1.0 Versie ouders/verzorgers van kinderen t/m 11 jaar Ervaren kwaliteit van de oefentherapie December 2017 Deze vragenlijst is bedoeld voor online afname bij ouders

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

GO Jeugd 2008 Alcohol

GO Jeugd 2008 Alcohol GO Jeugd 2008 Alcohol Samenvatting alcohol Uit de gegevens van GO Jeugd 2008 van GGD Fryslân blijkt dat 63% van de Friese 12 t/m 18 jarigen wel eens alcohol heeft, 51% nog in de vier voorafgaand aan het

Nadere informatie

Onderzoek: Verhoging leeftijdsgrens alcohol

Onderzoek: Verhoging leeftijdsgrens alcohol Onderzoek: Verhoging leeftijdsgrens alcohol Publicatiedatum: 24-12- 2013 Over dit onderzoek Aan het onderzoek van het EenVandaag Opiniepanel, gehouden van 9 t/m 19 december 2013, deden ruim 29.000 volwassenen

Nadere informatie

Leidenincijfers Beleidsonderzoek draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming

Leidenincijfers Beleidsonderzoek draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming incijfers Beleidsonderzoek draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Uitkomsten GGD-gezondheidspeiling 2016 Gezondheid van aren BELEIDSONDERZOEK 071-516 5123 I info@leidenincijfers.nl I

Nadere informatie

Inleiding. RESULTATEN ENQUÊTE ONLINE COMMUNICATIE Gemeente Staphorst. Juli 2015

Inleiding. RESULTATEN ENQUÊTE ONLINE COMMUNICATIE Gemeente Staphorst. Juli 2015 Pagina 1 van 5 Inleiding Van 2 t/m 13 april hebben inwoners de gelegenheid gekregen hun mening te geven over de online communicatie van de gemeente Staphorst. In deze enquête werd gevraagd hoe tevreden

Nadere informatie

speciaal onderwijs lesbrief alcohol UITGAVE: STICHTING VOORKOM! T (030) 637 31 44 E-MAIL: STICHTING@VOORKOM.NL WWW.VOORKOM.NL

speciaal onderwijs lesbrief alcohol UITGAVE: STICHTING VOORKOM! T (030) 637 31 44 E-MAIL: STICHTING@VOORKOM.NL WWW.VOORKOM.NL speciaal onderwijs UITGAVE: STICHTING VOORKOM! T (00) 67 1 44 E-MAIL: STICHTING@VOORKOM.NL WWW.VOORKOM.NL inhoud LES 1: KENNISMAKING MET ALCOHOL SOORTEN DRANK DE WERKING VAN ALCOHOL 4 DE GEVOLGEN VOOR

Nadere informatie

Factsheet persbericht

Factsheet persbericht Factsheet persbericht Nut vakbonden onbekend bij jongeren 30 november 2011 Inleiding Van oktober 2011 tot november 2011 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden 2464

Nadere informatie

KERNCIJFERS VOLWASSENEN- EN OUDERENPEILING 2012 TEYLINGEN --> SASSENHEIM, VOORHOUT, WARMOND

KERNCIJFERS VOLWASSENEN- EN OUDERENPEILING 2012 TEYLINGEN --> SASSENHEIM, VOORHOUT, WARMOND KERNCIJFERS VOLWASSENEN- EN OUDERENPEILING 2012 TEYLINGEN --> SASSENHEIM, VOORHOUT, WARMOND De waarden die in de tabellen worden weergegeven zijn percentages, tenzij anders aangegeven. Sassenheim Voorhout

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007 LelyStadsGeluiden De mening van de jongeren gepeild School en werk 007 In 007 hebben.37 jongeren meegewerkt aan de jongerenenquête. Het onderzoek had als doel om in kaart te brengen wat jongeren doen,

Nadere informatie

Alvast bedankt voor het invullen!

Alvast bedankt voor het invullen! Deze vragenlijst gaat over jongeren die steun of hulp geven aan een familielid. Wij zijn erg benieuwd hoeveel jongeren er binnen onze school steun of hulp geven en hoe zij dit ervaren. De vragenlijst is

Nadere informatie

Resultaten voor België Psychische Gezondheid Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor België Psychische Gezondheid Gezondheidsenquête, België, 1997 6.2.1. Inleiding Binnen de verschillen factoren van risico gedrag heeft alcoholverbruik altijd al de aandacht getrokken van de verantwoordelijken voor Volksgezondheid. De WGO gebruikt de term "Ongeschiktheid

Nadere informatie

Onderzoek Alcohol en Zwangerschap

Onderzoek Alcohol en Zwangerschap Pagina 1 Onderzoek Alcohol en Zwangerschap Juni 2011 - Nieuwsbrief Nr 3 Beste verloskundige en assistente, Dit is de derde nieuwsbrief over het onderzoek Alcohol en Zwangerschap van het Nederlands Instituut

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Kinderen in West gezond en wel?

Kinderen in West gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in West gezond en wel? 1 Wat valt op in West? Voor West zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

Allen Vrouw Man 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ N= 522 243 279 55 73 106 110 132 46 % % % % % % % % % 97,1 97,5 96,8 98,2 100,0 97,2 95,5 97,0 95,7

Allen Vrouw Man 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ N= 522 243 279 55 73 106 110 132 46 % % % % % % % % % 97,1 97,5 96,8 98,2 100,0 97,2 95,5 97,0 95,7 Filosofie Magazine Onderzoek De Grote Moraalenquête 2010 Tabellenboek Van Eunen Marketing 6 september 2010 Onderzoek uitgevoerd door PanelClix Representatief Nederland 18+, N=522 Vraag 1: Maakt u zelf

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

ALCOHOL. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren E-MOVO 2011. regio Gelderland-Midden. www.vggm.nl

ALCOHOL. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren E-MOVO 2011. regio Gelderland-Midden. www.vggm.nl ALCOHOL Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren E-MOVO 2011 regio Gelderland-Midden www.vggm.nl FACTSHEET ALCOHOL E-MOVO 2011 ALCOHOL Jongeren zijn volop in de groei en hun hersenen, maar ook andere

Nadere informatie

Dordtse jeugd in cijfers

Dordtse jeugd in cijfers Dordtse jeugd in cijfers stand van zaken en ontwikkelingen kerncijfers Hoe staat het met de jeugd in? Hoeveel kinderen groeien op in een bijstandsgezin? Hoeveel jongeren zijn werkloos en welk aandeel heeft

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Eilandzorg Schouwen-Duiveland Zierikzee. Hulp bij het Huishouden

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Eilandzorg Schouwen-Duiveland Zierikzee. Hulp bij het Huishouden 0 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Eilandzorg Schouwen-Duiveland Zierikzee Hulp bij het Huishouden Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Verslagjaar 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Gemiddelde

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Villa Attent BV Nijverdal. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Villa Attent BV Nijverdal. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Villa Attent BV Nijverdal Zorg Thuis Verslagjaar 2017 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Bureau De Bok is CQ-geaccrediteerd door het CIIO 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie