De Tabakswet. Rapport. Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief roken, houding t.a.v. en steun voor rookverboden Cyrille Koolhaas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Tabakswet. Rapport. Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief roken, houding t.a.v. en steun voor rookverboden Cyrille Koolhaas"

Transcriptie

1 Grote Bickersstraat KS Amsterdam Postbus AE Amsterdam t f e Rapport De Tabakswet Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief roken, houding t.a.v. en steun voor rookverboden Cyrille Koolhaas B5939 december 03 Bestemd voor: STIVORO, voor een rookvrije toekomst Te Den Haag

2 Inhoud Inleiding 2 1 Legitimering rookverboden 4 2 Houding en steun ten aanzien van rookverboden 3 Steun rookverboden 16 4 Plaatsen waar een rookverbod zou moeten gelden 23 Conclusies 24 Bijlagen 1 Tabellen 2 Vragenlijst 3 Onderzoeksmethode Inhoud figuren en tabellen 1 Stelling: Rokers houden in het algemeen voldoende rekening met niet-rokers 4 2 Stelling: Niet-rokers ondervinden doorgaans hinder van de rook van anderen 5 3 Stelling: Iedere werknemer zou zijn / haar werk moeten kunnen doen zonder daarbij hinder te hebben van tabaksrook. 6 4 Stelling: Passief roken is hinderlijk 7 5 Stelling: Passief roken is schadelijk voor de gezondheid 8 6 Stelling: Passief roken kan longkanker veroorzaken 9 7 Regels die de gevolgen van het roken beperken vind ik: goed / slecht 8 Regels die de gevolgen van het roken beperken vind ik: begrijpelijk / onbegrijpelijk 11 9 Regels die de gevolgen van het roken beperken vind ik: verstandig / onverstandig 12 Regels die de gevolgen van het roken beperken maken me: kwaad / blij Regels die de gevolgen van het roken beperken vind ik: noodzakelijk / onnodig Stelling: Ik vind het van goed fatsoen getuigen als rokers zich nauwkeurig aan nieuwe rookverboden houden Stelling: Ik vind het heel belangrijk dat mensen zelf kunnen bepalen waar en wanneer ze roken Stelling: Als de overheid nieuwe rookverboden instelt vind ik dat iedereen zich daar aan moet houden Stelling: De tabakswet is noodzakelijk om de gezondheidsschade door passief meeroken te verminderen. 18

3 16 Stelling: Rookverboden zijn doorgaans rechtvaardig Stelling: Problemen tussen rokers en niet-rokers zijn het beste op te lossen met regelgeving. 18 Stelling: De overheid moet niet-rokers beschermen tegen meeroken Moet de overheid meer of minder doen om het roken tegen te gaan? 22 Locaties waar een wettelijk rookverbod zou moeten gelden 23

4 Inleiding Vanaf week heeft STIVORO extra vragen aan het continu onderzoek Rookgewoonten toegevoegd ter evaluatie van de tabakswet. De vragenlijst is bijgevoegd in bijlage 2. Doel van het onderzoek Het doel van het onderzoek is om inzicht te verkrijgen in de opinie van Nederlanders van 15 jaar en ouder ten aanzien van de tabakswet. Specifieker kan gezegd worden dat het onderzoek inzicht geeft in: De legitimering van rookverboden; In hoeverre vindt men roken hinderlijk / schadelijk? Is er behoefte aan rookverboden? De houding en steun ten aanzien van rookverboden; Hoe staat men tegenover rookverboden? Vindt men dat rokers teveel in hun vrijheid worden beperkt? Of dienen rokers zich juist aan rookverboden te houden? Moet de overheid meer of minder doen om roken tegen te gaan? Op welke locaties zou een rookverbod moet gelden? Het gedeelte van de vragenlijst dat betrekking heeft op deze rapportage is in bijlage twee opgenomen. Methode van onderzoek Het TNS NIPO continu onderzoek Rookgewoonten maakt deel uit van de NIPO Voor het continu onderzoek Rookgewoonten wordt iedere week een landelijk representatieve steekproef van circa 0 huishoudens benaderd waarbij maximaal 400 gezinsleden worden ondervraagd. (Een beschrijving van NIPO is in bijlage drie opgenomen.) Steekproef Dit rapport bevat de resultaten van de periode 12 juni tot en met 24 september 03. In deze periode zijn in huishoudingen vraaggesprekken gerealiseerd en zijn de vragen in de hiervoor genoemde vraagblokken aan 4.1 gezinsleden van 15 jaar en ouder voorgelegd. Hieronder vielen rokers en nietrokers. Rapportage Dit rapport bevat een tekst en een tabellengedeelte. In zowel het tekst als het tabellengedeelte wordt er onderscheid gemaakt tussen rokers en niet-rokers. Hoofdstuk één van het tekstgedeelte behandelt de legitimering van rookverboden, hoofdstuk twee beschrijft de houding en steun ten aanzien van rookverboden van Nederlanders (van 15 jaar en ouder). Hoofdstuk drie geeft weer op welke locaties een wettelijk rookverbod zou moeten gelden.

5 Het tabellengedeelte is opgenomen in bijlage één. Positieve en negatieve significante verschillen (op 95% niveau) tussen rookt, gestopt met roken en nooit gerookt worden aangegeven door + en -. Herweging van de resultaten De resultaten van dit onderzoek worden herwogen naar provincie, gemeentegrootte, sekse, leeftijd, gezinsgrootte, opleiding en werkzaamheid.

6 1 Legitimering rookverboden Dit hoofdstuk behandelt hoe Nederlanders (van 15 jaar en ouder) tegenover de problematiek van passief roken (meeroken) staan. Om dit te meten zijn respondenten een aantal stellingen voorgelegd. Zij konden aan de hand van een vijf-puntsschaal (helemaal mee eens helemaal mee oneens) aangeven in hoeverre zij het met deze stellingen eens zijn. In het algemeen zijn er duidelijke verschillen tussen de antwoorden van rokers en niet-rokers, maar zowel rokers als niet-rokers onderkennen in het algemeen de problemen van het meeroken. Met de stelling Rokers houden in het algemeen voldoende rekening met nietrokers is slechts een kwart van de Nederlanders (15 jaar en ouder) het eens; 45% is het oneens met deze stelling en 28% houdt het in het midden (noch mee eens, noch mee oneens). Rokers (41%) zijn het significant vaker eens met deze stelling dan niet-rokers (19%). Er lijkt bij rokers enige verdeeldheid te zijn wat betreft het rekening houden met niet rokers, gezien de overige percentages (33% nog mee eens/oneens, 24% (helemaal mee oneens). Niet-rokers (54%) zijn het vaker oneens met de stelling dan rokers (24%). 1 Stelling: Rokers houden in het algemeen voldoende rekening met niet-rokers % Totaal (n=41) Rokers (n=1242) Niet-rokers (n=2868) (Helemaal) mee eens Noch mee eens, noch mee oneens (Helemaal) mee oneens Weet niet Bron: TNS NIPO, 03

7 Volgens de meeste Nederlanders van 15 jaar en ouder (72%) ondervinden nietrokers doorgaans hinder van het roken van anderen. Slechts één op de tien is het oneens met deze stelling. Ook bij deze stelling zijn er verschillen tussen rokers en niet-rokers: Significant meer niet-rokers (79%) zijn het eens met de stelling, al is meer dan de helft van de rokers het ook eens met de stelling (57%). 2 Stelling: Niet-rokers ondervinden doorgaans hinder van de rook van anderen % Totaal (n=41) Rokers (n=1242) Niet-rokers (n=2868) (Helemaal) mee eens Noch mee eens, noch mee oneens (Helemaal) mee oneens Weet niet Bron: TNS NIPO, 03

8 Drie op de vier respondenten vinden dat iedere werknemer in Nederland zijn werk zou moeten kunnen doen zonder daarbij hinder te hebben van tabaksrook. 15% van de respondenten is het noch eens, noch oneens met de stelling en ongeveer één op de tien Nederlanders is het oneens met de stelling. Maar liefst vier op de vijf niet-rokers zijn het eens met de eerder genoemde stelling. Het percentage rokers dat het met de stelling eens is, is significant lager (61%). 14% van de rokende respondenten is het oneens tegen 6% van de nietrokers (significant lager) 3 Stelling: Iedere werknemer zou zijn / haar werk moeten kunnen doen zonder daarbij hinder te hebben van tabaksrook. % Totaal (n=41) Rokers (n=1242) Niet-rokers (n=2868) (Helemaal) mee eens Noch mee eens, noch mee oneens (Helemaal) mee oneens Weet niet Bron: TNS NIPO, 03

9 Maar liefst 82% van de Nederlanders van 15 jaar en ouder is het eens met de stelling Passief roken is hinderlijk. Rokers en niet-rokers zijn het met elkaar eens dat passief roken hinderlijk en schadelijk voor de gezondheid is. Niet-rokers (87%) zijn het echter significant vaker met de stelling eens dan rokers (70%). Rokers geven significant vaker aan dat ze het noch eens, noch oneens met de stelling zijn. 4 Stelling: Passief roken is hinderlijk % Totaal (n=41) Rokers (n=1242) Niet-rokers (n=2868) (Helemaal) mee eens Noch mee eens, noch mee oneens (Helemaal) mee oneens Weet niet Bron: TNS NIPO, 03

10 De meeste Nederlanders zijn zich bewust van het feit dat meeroken schadelijk is voor de gezondheid; 81% is het eens met de stelling Passief roken is schadelijk voor de gezondheid. Vergeleken met rokers zijn niet-rokers zich blijkbaar meer bewust van de gevaren van passief roken. Dit gezien het relatief hoge percentage respondenten uit deze groep dat het eens is met deze stelling (87%). Rokers zijn het er significant minder vaak mee eens (67%). Een relatief grote groep rokers (22%) is het noch eens, noch oneens met de stelling. 5 Stelling: Passief roken is schadelijk voor de gezondheid % Totaal (n=41) Rokers (n=1242) Niet-rokers (n=2868) (Helemaal) mee eens Noch mee eens, noch mee oneens (Helemaal) mee oneens Weet niet Bron: TNS NIPO, 03

11 Met de stelling Passief roken kan longkanker veroorzaken is tweederde van de Nederlanders het eens. Van de rokers is dat de helft. 28% van de rokers is het noch eens, noch oneens, 14% is het oneens met de stelling en 8% weet het niet. Niet-rokers zijn er meer van overtuigd dat passief roken longkanker kan veroorzaken gezien het relatief hoge percentage dat het met de stelling eens is (73%). Slechts 4% is het oneens met de stelling. 6 Stelling: Passief roken kan longkanker veroorzaken % Totaal (n=41) Rokers (n=1242) Niet-rokers (n=2868) (Helemaal) mee eens Noch mee eens, noch mee oneens (Helemaal) mee oneens Weet niet Bron: TNS NIPO, 03

12 2 Houding en steun ten aanzien van rookverboden Dit hoofdstuk bespreekt hoe respondenten tegen de regelgeving met betrekking tot roken aankijken en of er behoefte aan is. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de antwoorden van rokers en niet-rokers. Respondenten is gevraagd om regels die de gevolgen van het roken beperken te evalueren op een aantal aspecten. In het algemeen wordt er door zowel rokers als niet-rokers vaker positief tegen deze regels aangekeken dan negatief. Niet-rokers zijn significant vaker positief dan rokers over alle van de genoemde stellingen. Driekwart van de respondenten vindt regels die de gevolgen van het roken beperken goed. Van de rokers vindt de helft de regels goed; ruim een derde vindt ze noch goed, noch slecht. Van de niet-rokers vindt maar liefst 85% de regels goed. 7 Regels die de gevolgen van het roken beperken vind ik: goed / slecht % Totaal (n=41) Rokers (n=1242) Niet-rokers (n=2868) 11 (Zeer) goed Noch goed, noch slecht (Zeer) slecht Weet niet Bron: TNS NIPO, 03

13 Ruim vier op de vijf Nederlanders vinden de regels die de gevolgen van het roken beperken begrijpelijk. Slechts 5% vindt de regels onbegrijpelijk. Tweederde van de rokers heeft begrip voor de regels die de gevolgen van het roken beperken. Eén op de tien rokers vindt de regels onbegrijpelijk. Van de nietrokers heeft maar liefst 89% begrip voor de regels en slechts 3% vindt de regels (zeer) onbegrijpelijk. 8 Regels die de gevolgen van het roken beperken vind ik: begrijpelijk / onbegrijpelijk % Totaal (n=41) Rokers (n=1242) Niet-rokers (n=2868) (Zeer) begrijpelijk Noch begrijpelijk, noch onbegrijpelijk (Zeer) onbegrijpelijk Weet niet Bron: TNS NIPO, 03

14 Bijna vier op de vijf respondenten vinden de regels die de gevolgen van het roken beperken verstandig. 16% vindt ze noch verstandig, noch onverstandig. Van de rokers is 58% van mening dat de regels verstandig zijn en een derde van deze groep houdt het in het midden en vindt de regels noch verstandig, noch onverstandig. Significant meer niet-rokers vinden de regels verstandig (88%). 9 Regels die de gevolgen van het roken beperken vind ik: verstandig / onverstandig % Totaal (n=41) Rokers (n=1242) Niet-rokers (n=2868) (Zeer) verstandig Noch verstandig noch onverstandig (Zeer) onverstandig Weet niet Bron: TNS NIPO, 03

15 Ruim de helft van de respondenten geeft aan blij te zijn met de regels die de gevolgen van het roken beperken. Eén op de drie laat het onverschillig en bijna één op de tien respondenten is kwaad over de regels. De verschillen tussen rokers en niet-rokers zijn groot op dit aspect. Slechts 17% van de rokers is blij met de regels tegen 67% van de niet-rokers. 55% van de rokers staat er onverschillig tegenover en één op de vijf rokers maakt zich kwaad over de regels. Van de niet-rokers staat bijna een kwart (23%) er onverschillig tegenover en maakt slechts 4% zich kwaad over regels die de gevolgen van het roken beperken. Regels die de gevolgen van het roken beperken maken me: kwaad / blij % Totaal (n=41) Rokers (n=1242) Niet-rokers (n=2868) Maken me (zeer) kwaad Laten me onverschillig Maken me (zeer) blij Weet niet Bron: TNS NIPO, 03

16 68% van de Nederlanders vindt regels die de gevolgen van het roken beperken noodzakelijk, een kwart vindt ze noch noodzakelijk, noch onnodig en 6% onnodig. Rokers lijken nogal verdeeld op dit punt. Minder dan de helft (41%) vindt de regels noodzakelijk, 44% noch noodzakelijk, noch onnodig en 13% onnodig. Niet-rokers vinden de regels significant vaker een noodzaak (79%) dan rokers, 16% van de niet-rokers vindt de regels noch noodzakelijk, noch onnodig en 3% onnodig. 11 Regels die de gevolgen van het roken beperken vind ik: noodzakelijk / onnodig % Totaal (n=41) Rokers (n=1242) Niet-rokers (n=2868) 16 (Zeer) noodzakelijk Noch noodzakelijk noch onnodig (Zeer) onnodig Weet niet Bron: TNS NIPO, 03

17 Drie op de vier de Nederlanders vinden het van goed fatsoen getuigen als rokers zich nauwkeurig aan nieuwe rookverboden houden. Slechts 7% is het daarmee oneens en 15% is het daar noch mee eens, noch mee oneens. Rokers zijn het significant minder vaak eens met deze stelling dan niet-rokers, maar nog altijd is de meerderheid (59%) van de rokers het eens met deze stelling. 27% antwoordt noch eens, noch oneens en 12% is het oneens met de stelling. Niet-rokers zijn het significant vaker eens met de stelling; 84% vindt het van goed fatsoen getuigen als rokers zich aan de nieuwe rookverboden houden. 12 Stelling: Ik vind het van goed fatsoen getuigen als rokers zich nauwkeurig aan nieuwe rookverboden houden.. % Totaal (n=41) Rokers (n=1242) Niet-rokers (n=2868) (Helemaal) mee eens Noch mee eens, noch mee oneens (Helemaal) mee oneens Weet niet Bron: TNS NIPO, 03

18 3 Steun rookverboden Meer dan de helft van de Nederlanders is het oneens met de stelling ik vind het heel belangrijk dat mensen zelf kunnen bepalen waar en wanneer ze roken. Bijna een kwart is het wel eens met deze stelling. Ruim één op de vijf houdt het in het midden en is het noch eens, noch oneens. Rokers (43%) zijn ook op dit punt verdeeld maar zijn het significant vaker eens met de stelling dan niet-rokers (16%). Bijna tweederde van de niet-rokers is het oneens met de stelling; van de rokers is % het oneens met de stelling (significant lager). 13 Stelling: Ik vind het heel belangrijk dat mensen zelf kunnen bepalen waar en wanneer ze roken. % Totaal (n=41) Rokers (n=1242) Niet-rokers (n=2868) (Helemaal) mee eens Noch mee eens, noch mee oneens (Helemaal) mee oneens Weet niet Bron: TNS NIPO, 03

19 Met de stelling als de overheid nieuwe rookverboden instelt vind ik dat iedereen zich daar aan moet houden is 78% van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder het eens. Zowel rokers als niet-rokers vinden over het algemeen dat iedereen zich inderdaad aan de rookverboden moet houden, al zijn niet-rokers (87%) het significant vaker eens met de stelling in vergelijking met rokers (57%). 14 Stelling: Als de overheid nieuwe rookverboden instelt vind ik dat iedereen zich daar aan moet houden. % Totaal (n=41) Rokers (n=1242) Niet-rokers (n=2868) (Helemaal) mee eens Noch mee eens, noch mee oneens (Helemaal) mee oneens Weet niet Bron: TNS NIPO, 03

20 Ruim drie op de vijf Nederlanders vinden dat de Tabakswet noodzakelijk is om de gezondheidsschade door passief meeroken te verminderen. 15% is het daarmee oneens en één op de vijf is het daarmee noch eens, noch oneens. Rokers zijn het significant minder vaak met de stelling eens dan niet-rokers, al vinden twee op de vijf rokers ook dat de tabakswet noodzakelijk is om de gezondheidsschade door passief meeroken te verminderen. Een derde van de rokers is neutraal en één op de vijf is het oneens met de stelling. Van de nietrokers is 71% het eens met de stelling; 14% is neutraal en 12% is het niet eens met de stelling. 15 Stelling: De tabakswet is noodzakelijk om de gezondheidsschade door passief meeroken te verminderen. % Totaal (n=41) Rokers (n=1242) Niet-rokers (n=2868) (Helemaal) mee eens Noch mee eens, noch mee oneens (Helemaal) mee oneens Weet niet Bron: TNS NIPO, 03

21 Rookverboden zijn doorgaans rechtvaardig volgens 62% van de ondervraagden. 15% is het niet eens met deze stelling en 22% antwoord neutraal. De meningen van rokers zijn verdeeld over deze stelling: 35% is het eens en 31% is het oneens met de stelling. 32% is neutraal. Niet-rokers zijn het significant vaker eens met de stelling: bijna drie op de vier vinden de rookverboden doorgaans rechtvaardig; slechts 8% van de niet-rokers is het daarmee oneens. 16 Stelling: Rookverboden zijn doorgaans rechtvaardig. % Totaal (n=41) Rokers (n=1242) Niet-rokers (n=2868) (Helemaal) mee eens Noch mee eens, noch mee oneens (Helemaal) mee oneens Weet niet Bron: TNS NIPO, 03

22 Volgens ruim de helft van de Nederlanders zijn problemen tussen rokers en nietrokers het beste op te lossen met regelgeving. Een kwart is het noch eens, noch oneens met dit standpunt en één op de vijf van de respondenten is het daar niet mee eens. De meningen van rokers zijn sterk verdeeld: één op de drie vindt dat de problemen tussen rokers en niet-rokers het beste op te lossen zijn met regelgeving. 35% is het daar niet mee eens en drie op de tien houden het in het midden. De verschillen tussen rokers en niet rokers zijn significant: zes op de tien niet-rokers zijn het wel eens met de stelling, een kwart is het noch eens, noch oneens en 13% is het niet eens met de stelling. 17 Stelling: Problemen tussen rokers en niet-rokers zijn het beste op te lossen met regelgeving. % Totaal (n=41) Rokers (n=1242) Niet-rokers (n=2868) (Helemaal) mee eens Noch mee eens, noch mee oneens (Helemaal) mee oneens Weet niet Bron: TNS NIPO, 03

23 Bijna twee op de drie Nederlanders vinden dat de overheid niet-rokers moet beschermen tegen meeroken. 13% is het daar niet mee eens en één op de vijf is het noch eens, noch oneens met deze stelling. Rokers zijn verdeeld over deze stelling: 38% kan zich wel vinden in deze stelling; ruim een kwart is het daar niet eens en 34% houdt het in het midden. De verschillen tussen rokers en niet rokers zijn weer significant: ruim driekwart van de niet-rokers vindt dat niet-rokers beschermd moeten worden tegen meeroken; slechts 7% is het daar mee oneens en 15% is het noch eens, noch oneens met de stelling. 18 Stelling: De overheid moet niet-rokers beschermen tegen meeroken. % Totaal (n=41) Rokers (n=1242) Niet-rokers (n=2868) (Helemaal) mee eens Noch mee eens, noch mee oneens (Helemaal) mee oneens Weet niet Bron: TNS NIPO, 03

24 Op de vraag of de overheid meer of minder moet doen om het roken tegen te gaan antwoordt 44% dat de overheid meer zou moeten doen, 15% vindt dat zij minder moet doen en 41% antwoordt geen van beiden (de overheid doet genoeg). Meer dan de helft van de rokers vindt dat de overheid noch meer, noch minder moet doen om het roken tegen te gaan. Drie op de tien vinden dat de overheid minder moet doen en 17% van de rokers vindt dat de overheid meer moet doen om het roken tegen te gaan. Meer dan de helft van de niet-rokers is van mening dat de overheid meer moet doen. Dit is significant hoger dan onder rokers. 36% vindt dat de overheid wel genoeg doet en niet meer of minder hoeft te doen en volgens één op de tien niet-rokers moet de overheid minder doen. 19 Moet de overheid meer of minder doen om het roken tegen te gaan? % Totaal (n=41) Rokers (n=1242) Niet-rokers (n=2868) De overheid zou meer moeten doen De overheid zou minder moeten doen Geen van beide Bron: TNS NIPO, 03

25 4 Plaatsen waar een rookverbod zou moeten gelden De respondenten is tevens een (beperkt) aantal locaties voorgelegd en gevraagd op welke van deze locaties een wettelijk rookverbod zou moeten gelden. Ziekenhuizen werd het vaakst genoemd: maar liefst 89% van de respondenten vindt dat er een wettelijk rookverbod in ziekenhuizen moet gelden. De ziekenhuizen worden op enige afstand gevolgd door de trein met 71% van de respondenten als voorstanders en het werk / de werkplek met 68%. Ook in sportkantines (59%), theaters /schouwburg (59%) en psychiatrische instellingen (54%) moeten volgens meer dan de helft van de respondenten een wettelijk rookverbod gelden. In de horeca vindt minder dan de helft (voor restaurants 41% en café s %) dat daar een wettelijk rookverbod zou moeten gelden. Ook club - en buurthuizen (37%) wordt door minder dan de helft van de respondenten genoemd. 6% vindt dat in geen van alle genoemde locaties een wettelijk rookverbod moet gelden. Verschillen tussen rokers en niet-rokers zijn in alle gevallen significant: nietrokers noemen alle genoemde locaties relatief vaker ten opzichte van rokers. Rokers hebben significant vaker aangegeven dat in geen van de genoemde locaties een rookverbod zou moeten gelden. Locaties waar een wettelijk rookverbod zou moeten gelden Ziekenhuizen De trein Het werk / de werkplek Sportkantines Theaters / schouwburg Psychiatrische instellingen Restaurants Club -en buurthuizen Café's Geen van deze Totaal (n=41) Rokers (n=1242) Niet-rokers (n=2868) % Bron: TNS NIPO, 03

26 Conclusies Bij alle vragen zijn er significante verschillen tussen rokers en niet rokers waar te nemen. Opvallend is echter dat ondanks deze verschillen de meeste rokende en niet-rokende respondenten het op veel vlakken met elkaar eens zijn. Zowel rokers als niet rokers erkennen de negatieve effecten van het meeroken op de gezondheid. Zo zijn de meeste rokers en niet-rokers het eens met het feit dat passief roken hinderlijk en schadelijk voor de gezondheid is. Het merendeel van de Nederlanders van 15 jaar en ouder is zich bewust van het feit dat passief roken longkanker kan veroorzaken. Zowel rokers als niet-rokers vinden dan ook dat iedere werknemer recht op een rookvrije werkplek moet hebben. Hoewel rokers en niet-rokers zich bewust zijn van de hinder die tabaksrook kan veroorzaken, loopt de mening m.b.t. de stelling dat rokers in het algemeen voldoende rekening houden met niet-rokers sterk uiteen tussen beiden. Meer dan de helft van de niet-rokers vindt dat rokers in het algemeen niet of onvoldoende rekening houden met niet-rokers. De rokers zijn zijn hierover sterk verdeeld. Rokers en niet-rokers hebben over het algemeen een postieve houding t.a.v. rookverboden. Zo vinden beiden regels die gevolgen van roken beperken (zeer) begrijpelijk en (zeer) verstandig. Met name de niet-rokers vinden de regels ook (zeer) goed en noodzakelijk. Bovendien maken de regels de overgrote meerderheid van de niet-rokers (zeer) blij. Een meerderheid van de rokers laat deze regels onverschillig. Bovendien vinden rokers en niet-rokers het van goed fatsoen getuigen als rokers zich nauwkeurig aan nieuwe rookverboden houden. Bij niet-rokers is er veel steun voor rookverboden, bij rokers heerst er grote verdeeldheid. Een ruime meerderheid van de niet-rokers vindt niet dat dat mensen zelf moeten kunnen bepalen waar en wanneer ze roken. Bij rokers bestaat er verdeeldheid over deze vraag. Niet-rokers zijn er in grote meerderheid van overtuigd dat de tabakswet noodzakelijk is om de gezondheidsschade door passief meeroken te verminderen. Dit in tegenstelling tot de rokers, waarvan minder dan de helft overtuigd is van de noodzaak. Daarentegen vindt een meerderheid van zowel de rokers als niet-rokers dat als de overheid nieuwe regels instelt, dat iedereen zich daaraan moet houden. Niet-rokers vinden rookverboden doorgaans rechtvaardig en vinden dat problemen tussen rokers en niet-rokers het beste op te lossen zijn met regelgeving. Daarnaast vinden zij dat de overheid niet-rokers moet beschermen tegen meeroken. De mening van rokers is sterk verdeeld over deze stellingen. Een derde vindt dat de rookverboden doorgaans rechtvaardig zijn, een derde laat het onverschillig en weer een derde is het hier juist niet mee eens. Een bijna gelijke verdeling geldt voor de stelling of problemen tussen rokers en niet-rokers het beste op te lossen is met regelgeving. Iets meer rokers zijn het eens dan oneens

27 met de stelling dat de overheid niet-rokers moet beschermen tegen meeroken. Ruim een derde is het hier noch mee eens, noch mee oneens. Wat niet-rokers betreft, vindt een meerderheid dat de overheid meer moet doen om het roken tegen te gaan. Daarentegen vindt een meerderheid van de rokers dat de overheid voldoende doet en niet meer of minder moet doen. Bij niet-rokers is er meer steun voor specifieke rookverboden dan bij rokers. Zo wil meer dat de helft van de niet-rokers een wettelijk rookverbod in ziekenhuizen, de trein, het werk/de werkplek, sportkantines, theaters/schouwburg en psychiatrische instellingen. Een meerderheid van de rokers wil alleen een rookverbod in ziekenhuizen. Een meerderheid van de niet-rokers vindt dat er een rookverbod zou moeten gelden in restaurants en meer dat een kwart vindt dat er ook een rookverbod in café s zou moeten gelden. Bij rokers is er weinig steun voor rookverboden in restaurants en café s.

28 Bijlagen

29 Bijlage 1 Tabellen

30 Tabel 1 Selectie: Aanwezig (Vr.1) Rokers houden in het algemeen voldoende rekening met niet-rokers Huidig rookgedrag _ Rookt _ Rookt momenteel niet _ Totaal abs % abs % abs % Top two , , ,2 Helemaal mee eens (2) , , ,7 Mee eens (1) , , ,5 Noch mee eens, noch oneens (0) , , ,8 Mee oneens (-1) , , ,9 Helemaal mee oneens (-2) , , ,1 Bottom two , , ,0 Weet niet ,3 51 1,8 80 1,9 Totaal ondervraagden , ,0 41 0,0 Gemiddelde ,2-0,7-0,4 (Vr.1) Niet-rokers ondervinden doorgaans hinder van het roken van anderen Top two , , ,0 Helemaal mee eens (2) , , ,0 Mee eens (1) , , ,0 Noch mee eens, noch oneens (0) , , ,8 Mee oneens (-1) , ,4-6 5,0 Helemaal mee oneens (-2) , ,6 6 5,0 Bottom two , ,1-411,0 Weet niet ,7 27 1,0 48 1,2 Totaal ondervraagden , ,0 41 0,0 Gemiddelde ,6 1,2 1,1 (Vr.1) Iedere werknemer in Nederland zou zijn\haar werk moeten kunnen doen zonder daarbij hinder te hebben van van tabaksrook Top two , , ,6 Helemaal mee eens (2) , , ,6 Mee eens (1) , , ,0 Noch mee eens, noch oneens (0) ,9+ 3, ,5 Mee oneens (-1) , , ,5 Helemaal mee oneens (-2) , , ,2 Bottom two , , ,7 Weet niet , ,0-52 1,3 Totaal ondervraagden , ,0 41 0,0 Gemiddelde ,8 1,4 1,2 (Vr.2) Passief roken is hinderlijk Top two , , ,8 Helemaal mee eens (2) , , ,9 Mee eens (1) , , ,9 Noch mee eens, noch oneens (0) , , ,6 Mee oneens (-1) , ,7-96 2,3 Helemaal mee oneens (-2) ,8 61 2,1 95 2,3 Bottom two ,7+ 8 3, ,6 Weet niet , ,6-42 1,0 Totaal ondervraagden , ,0 41 0,0 Gemiddelde ,1 1,5 1,4 (Vr.2) Passief roken is schadelijk voor de gezondheid Top two , , ,1 Helemaal mee eens (2) , , ,5 Mee eens (1) , , ,6 Noch mee eens, noch oneens (0) , , ,0 Mee oneens (-1) , ,3-0 2,4 Helemaal mee oneens (-2) , ,6-81 2,0 Bottom two , , ,4 Weet niet , ,2-4 2,5 Totaal ondervraagden , ,0 41 0,0 Gemiddelde ,0 1,6 1,4 +\- = Verschilt significant positief of negatief op 95% niveau week 25-39

31 Tabel 2 Selectie: Aanwezig (Vr.2) Passief roken kan longkanker veroorzaken _ Huidig rookgedrag _ Rookt _ Rookt momenteel niet _ Totaal abs % abs % abs % Top two , , ,2 Helemaal mee eens (2) , , ,5 Mee eens (1) , , ,7 Noch mee eens, noch oneens (0) , , ,7 Mee oneens (-1) , , ,3 Helemaal mee oneens (-2) , , ,4 Bottom two ,6+ 8 3, ,7 Weet niet , , ,4 Totaal ondervraagden , ,0 41 0,0 Gemiddelde ,6 1,4 1,1 (Vr.5) Regels die de gevolgen van het roken beperken vind ik: Top two , , ,7 Zeer goed (2) , , ,9 Goed (1) , , ,8 Noch goed, noch slecht (0) , , ,5 Slecht (-1) , , ,6 Zeer slecht (-2) , ,7-70 1,7 Bottom two , , ,3 Weet niet , ,2-62 1,5 Totaal ondervraagden , ,0 41 0,0 Gemiddelde ,5 1,3 1,1 (Vr.511) Regels die de gevolgen van het roken beperken vind ik: Top two , , ,9 Zeer begrijpelijk (2) , , ,0 Begrijpelijk (1) , , ,9 Noch begrijpelijk, noch onbegrijpelijk (0) ,7+ 5 7, ,8 Onbegrijpelijk (-1) , , ,4 Zeer onbegrijpelijk (-2) , ,9-56 1,4 Bottom two , , ,7 Weet niet ,1 47 1,6 61 1,5 Totaal ondervraagden , ,0 41 0,0 Gemiddelde ,7 1,4 1,2 (Vr.512) Regels die de gevolgen van het roken beperken vind ik: Top two , , ,2 Zeer verstandig (2) ,7-1449, ,7 Verstandig (1) , , ,5 Noch verstandig, noch onverstandig (0) , , ,1 Onverstandig (-1) , ,2-98 2,4 Zeer onverstandig (-2) , ,6-41 1,0 Bottom two , , ,4 Weet niet ,1 42 1,5 55 1,3 Totaal ondervraagden , ,0 41 0,0 Gemiddelde ,6 1,4 1,2 (Vr.513) Regels die de gevolgen van het roken beperken: Top two , , ,3 Maken me zeer kwaad (2) , ,1-84 2,0 Maken me kwaad (1) , ,3-0 7,3 Laten me onverschillig (0) , , ,8 Maken me blij (-1) , , ,2 Maken me zeer blij (-2) , , ,8 Bottom two , , ,0 Weet niet , , ,9 Totaal ondervraagden , ,0 41 0,0 Gemiddelde ,0-0,9-0,6 +\- = Verschilt significant positief of negatief op 95% niveau week 25-39

32 Tabel 3 Selectie: Aanwezig (Vr.514) Regels die de gevolgen van het roken beperken vind ik: _ Huidig rookgedrag _ Rookt _ Rookt momenteel niet _ Totaal abs % abs % abs % Top two , , ,6 Zeer noodzakelijk (2) , , ,1 Noodzakelijk (1) , , ,5 Noch noodzakelijk, noch onnodig (0) , , ,1 Onnodig (-1) , , ,8 Zeer onnodig (-2) , ,8-57 1,4 Bottom two , , ,2 Weet niet ,8 63 2,2 84 2,1 Totaal ondervraagden , ,0 41 0,0 Gemiddelde ,3 1,1 0,9 (Vr.515) Ik vind het heel belangrijk dat mensen zelf kunnen bepalen waar en wanneer ze roken. Top two , , ,9 Helemaal mee eens (2) , , ,6 Mee eens (1) , , ,4 Noch mee eens, noch oneens (0) , , ,2 Mee oneens (-1) , , ,0 Helemaal mee oneens (-2) , , ,8 Bottom two , , ,8 Weet niet ,3 25 0,9 41 1,0 Totaal ondervraagden , ,0 41 0,0 Gemiddelde ,2-0,9-0,6 (Vr.515) De tabakswet is noodzakelijk om de gezondheidsschade door passief meeroken te verminderen Top two , , ,2 Helemaal mee eens (2) ,7-1446, ,9 Mee eens (1) ,5+ 601, ,3 Noch mee eens, noch oneens (0) , ,4-846,6 Mee oneens (-1) , , ,4 Helemaal mee oneens (-2) , , ,6 Bottom two , , ,0 Weet niet ,5 58 2,0 89 2,2 Totaal ondervraagden , ,0 41 0,0 Gemiddelde ,2 1,0 0,8 (Vr.515) Ik vind het van goed fatsoen getuigen als rokers zich nauwkeurig aan nieuwe rookverboden houden. Top two , , ,3 Helemaal mee eens (2) , , ,0 Mee eens (1) , , ,4 Noch mee eens, noch oneens (0) ,6+ 292, ,1 Mee oneens (-1) , ,4-8 2,6 Helemaal mee oneens (-2) ,6+ 1 3, ,5 Bottom two , , ,1 Weet niet ,3+ 1,1-59 1,4 Totaal ondervraagden , ,0 41 0,0 Gemiddelde ,7 1,4 1,2 (Vr.515) Als de overheid nieuwe rookverboden instelt vind ik dat iedereen zich daar aan moet houden. Top two , , ,3 Helemaal mee eens (2) , , ,1 Mee eens (1) , , ,2 Noch mee eens, noch oneens (0) , , ,5 Mee oneens (-1) , , ,0 Helemaal mee oneens (-2) , , ,0 Bottom two , , ,0 Weet niet , ,9-48 1,2 Totaal ondervraagden , ,0 41 0,0 Gemiddelde ,7 1,5 1,3 +\- = Verschilt significant positief of negatief op 95% niveau week 25-39

33 Tabel 4 Selectie: Aanwezig (Vr.515) Rookverboden zijn doorgaans rechtvaardig. Huidig rookgedrag Rookt Rookt momenteel niet Totaal abs % abs % abs % Top two , , ,8 Helemaal mee eens (2) , , ,7 Mee eens (1) , , ,0 Noch mee eens, noch oneens (0) , , ,8 Mee oneens (-1) , , ,8 Helemaal mee oneens (-2) , , ,1 Bottom two , , ,9 Weet niet ,9 40 1,4 63 1,5 Totaal ondervraagden , ,0 41 0,0 Gemiddelde ,0 1,1 0,8 (Vr.515) Problemen tussen rokers en niet-rokers zijn het beste op te lossen met regelgeving. Top two , , ,7 Helemaal mee eens (2) , , ,2 Mee eens (1) , , ,5 Noch mee eens, noch oneens (0) , , ,8 Mee oneens (-1) , , ,7 Helemaal mee oneens (-2) , , ,2 Bottom two , , ,9 Weet niet ,6 77 2,7 1 2,7 Totaal ondervraagden , ,0 41 0,0 Gemiddelde ,1 0,8 0,5 (Vr.515) De overheid moet niet-rokers beschermen tegen meeroken Top two , , ,2 Helemaal mee eens (2) , , ,0 Mee eens (1) ,8 572,0 831,2 Noch mee eens, noch oneens (0) , ,6-837,4 Mee oneens (-1) , , ,7 Helemaal mee oneens (-2) , ,9-0 7,3 Bottom two ,4+ 8 7, ,0 Weet niet , ,0-56 1,4 Totaal ondervraagden , ,0 41 0,0 Gemiddelde ,1 1,2 0,9 (Vr.667) Vindt u dat de Nederlandse overheid meer of minder zou moeten doen om het roken terug te dringen? De regering zou meer moeten doen , , ,7 De regering zou minder moeten doen 374, , ,0 Geen van beide , , ,3 Totaal ondervraagden , ,0 41 0,0 (Vr.668) Kunt u aangeven op welke plaatsen volgens u een wettelijk rookverbod zou moeten gelden? Sportkantines , , ,7 De trein , , ,6 Het werk \ de werkplek , , ,2 Café s , ,5+ 823,0 Restaurants , , ,6 Theaters \ schouwburg , , ,2 Ziekenhuizen , , ,1 Psychiatrische instellingen , , ,4 Club- en buurthuizen , , ,1 Geen van deze , , ,6 Totaal antwoorden , , ,5 Totaal ondervraagden , ,0 41 0,0 +\- = Verschilt significant positief of negatief op 95% niveau week 25-39

34 Bijlage 2 Vragenlijst

35 C 3960 EXTRA VRAGEN EVALUATIE TABAKSWET VRAAG 1 Nu volgen een aantal uitspraken. Wilt u steeds bij elke uitspraak aangeven in hoeverre u het met deze uitspraak eens bent. Helemaal mee eens Mee eens Noch mee eens, noch mee oneens Mee oneens Helemaal mee oneens Weet niet Rokers houden in het algemeen voldoende rekening met niet-rokers Niet-rokers ondervinden doorgaans hinder van het roken van anderen Iedere werknemer in Nederland zou zijn/haar werk moeten kunnen doen zonder daarbij hinder te hebben van tabaksrook Passief roken (gedwongen meeroken) is hinderlijk Passief roken (gedwongen meeroken) is schadelijk voor de gezondheid Passief roken (gedwongen meeroken) kan longkanker veroorzaken

36 VRAAG 5 Regels die de gevolgen van het roken beperken vind ik: 1 Zeer goed 2 Goed 3 Noch goed, noch slecht 4 Slecht 5 Zeer slecht VRAAG Weet niet Regels die de gevolgen van het roken beperken vind ik: 1 Zeer begrijpelijk 2 Begrijpelijk 3 Noch begrijpelijk, noch onbegrijpelijk 4 Onbegrijpelijk 5 Zeer onbegrijpelijk 6 Weet niet VRAAG 512 Regels die de gevolgen van het roken beperken vind ik: 1 Zeer verstandig 2 Verstandig 3 Noch verstandig, noch onverstandig 4 Onverstandig 5 Zeer onverstandig 6 Weet niet

37 VRAAG 513 Regels die de gevolgen van het roken beperken: 1 Maken me zeer kwaad 2 Maken me kwaad 3 Laten me onverschillig 4 Maken me blij 5 Maken me zeer blij 6 Weet niet VRAAG 514 Regels die de gevolgen van het roken beperken vind ik: 1 Zeer noodzakelijk 2 Noodzakelijk 3 Noch noodzakelijk, noch onnodig 4 Onnodig 5 Zeer onnodig 6 Weet niet

38 VRAAG 515 Nu volgen een aantal uitspraken. Wilt u steeds bij elke uitspraak aangeven in hoeverre u het met deze uitspraak eens bent. Helemaal Mee Noch mee Mee Helemaal Weet mee eens eens eens, noch oneens mee oneens niet mee oneens Ik vind het heel belangrijk dat mensen zélf kunnen bepalen waar en wanneer ze roken. De tabakswet is noodzakelijk om de gezondheidsschade door passief meeroken te verminderen. Ik vind het van goed fatsoen getuigen als rokers zich nauwkeurig aan nieuwe rookverboden houden. Als de overheid nieuwe rookverboden instelt vind ik dat iedereen zich daar aan moet houden. Rookverboden zijn doorgaans rechtvaardig. Problemen tussen rokers en niet-rokers zijn het beste op te lossen met regelgeving. De overheid moet niet-rokers beschermen tegen meeroken

39 VRAAG 667 Vindt u dat de Nederlandse overheid meer of minder zou moeten doen om het roken terug te dringen? 1 De regering zou meer moeten doen 2 De regering zou minder moeten doen 3 Geen van beide VRAAG 668 MEERVOUDIG Kunt u aangeven op welke plaatsen volgens u een wettelijk rookverbod zou moeten gelden? Met een wettelijk rookverbod wordt bedoeld dat NIET-ROKERS volledig beschermd zijn tegen tabaksrook. Maar het is nog wél toegestaan om in aparte, afgescheiden ruimtes te roken (als die er zijn). Er zou een wettelijk rookverbod moeten gelden voor: (meer antwoorden mogelijk) 1 Sportkantines 2 De trein 3 Het werk / de werkplek 4 Café s 5 Restaurants 6 Theaters / schouwburg 7 Ziekenhuizen 8 Psychiatrische instellingen 9 Club- en buurthuizen Geen van deze

40 Bijlage 3 Onderzoeksmethode

41 Methode van onderzoek - NIPO 1 Inleiding Dit onderzoek werd uitgevoerd in het kader van de NIPO Dit is een omnibus onderzoek waarbij wekelijks een landelijk gespreide steekproef van (steeds andere) huishoudingen uit de NIPO database wordt ondervraagd. NIPO is een unieke database van ruim huishoudens, oftewel zo n personen. Via hun eigen (multimedia) PC werken deze personen mee aan allerlei vormen van onderzoek. Vragenlijsten over de meest uiteenlopende onderwerpen worden via modem of Internet naar de respondent of een geselecteerde groep respondenten verstuurd. De vragen worden met behulp van NIPO software doorlopen en teruggestuurd naar de centrale computer bij TNS NIPO. Vervolgens worden de gegevens verwerkt en geanalyseerd. Momenteel werkt TNS NIPO aan het uitbreiden van deze database. Van de huishoudens die deelnemen aan zijn zeer veel gegevens bekend. Naast de standaard achtergrondkenmerken als leeftijd en opleiding is ook veel over het gebruik van producten, diensten en merken, het leesgedrag en de vrije tijdsbesteding van de respondenten bekend. 2 Populatie en steekproeftrekking De basis voor de steekproeven is de NIPO Wekelijks wordt er voor het continu onderzoek rookgewoonten een representatieve steekproef van circa 0 huishoudens getrokken, waarbinnen maximaal 2 personen van 15 jaar en ouder worden ondervraagd. Vooraf wordt aangeven welke personen in het huishouden de vragenlijst in dienen te vullen. Kan men de vragen niet zelf invullen, dan wordt gevraagd of degene binnen het huishouden die het meest van deze persoon afweet deze vragen wil beantwoorden. De resultaten van dit onderzoek zijn standaard herwogen naar sekse, leeftijd, gezinsgrootte, provincie, gemeentegrootte, opleiding en werkzaamheid.

Rookprevalentie

Rookprevalentie Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Rookprevalentie -2008 Continu onderzoek

Nadere informatie

Evaluatie Tabakswet. Recht op een rookvrije werkplek en overlast door tabaksrook tussen 2003 en 2005

Evaluatie Tabakswet. Recht op een rookvrije werkplek en overlast door tabaksrook tussen 2003 en 2005 Evaluatie Tabakswet Recht op een rookvrije werkplek en overlast door tabaksrook tussen 2003 en 2005 Cyrille Koolhaas en Dr. Marc Willemsen Dit is een publicatie van STIVORO voor een rookvrije toekomst

Nadere informatie

Rapport. Roken en Zwangerschap. Jordy van der Steen. B-1272 Juli 2002. Bestemd voor: DEFACTO voor een rookvrije toekomst Den Haag

Rapport. Roken en Zwangerschap. Jordy van der Steen. B-1272 Juli 2002. Bestemd voor: DEFACTO voor een rookvrije toekomst Den Haag nipo het marktonderzoekinstituut Postbus 247 1000 ae Amsterdam Grote Bickersstraat 74 Telefoon (020) 522 54 44 Fax (020) 522 53 33 Email info@nipo.nl Internet www.nipo.nl Rapport Roken en Zwangerschap

Nadere informatie

Waarschuwende teksten op sigarettenpakjes

Waarschuwende teksten op sigarettenpakjes nipo het marktonderzoekinstituut Postbus 247 00 ae Amsterdam Grote Bickersstraat 74 Telefoon (020) 522 54 44 Fax (020) 522 53 33 E-mail info@nipo.nl Internet www.nipo.nl NIPO het marktonderzoekinstituut

Nadere informatie

Rookverbod in de horeca dringt meeroken flink terug

Rookverbod in de horeca dringt meeroken flink terug Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Rookverbod in de horeca dringt meeroken

Nadere informatie

Meting stoppers-met-roken juni 2008

Meting stoppers-met-roken juni 2008 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Meting stoppers-met-roken juni 2008

Nadere informatie

Houding van ouders ten aanzien van het rookgedrag van jongeren van jaar

Houding van ouders ten aanzien van het rookgedrag van jongeren van jaar Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Houding van ouders ten aanzien van het

Nadere informatie

Meting stoppers-met-roken januari 2009

Meting stoppers-met-roken januari 2009 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tnsnipo.com www.tnsnipo.com Consumer & Media Rapport Meting stoppersmetroken januari 2009 Meting

Nadere informatie

Meting stoppers-met-roken juli 2008

Meting stoppers-met-roken juli 2008 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Meting stoppers-met-roken juli 2008

Nadere informatie

Jongeren en de sociale druk om (niet) te roken

Jongeren en de sociale druk om (niet) te roken Jongeren en de sociale druk om (niet) te roken Veranderingen tussen 1998 en 2005 Cyrille Koolhaas en Dr. Marc Willemsen Dit is een publicatie van STIVORO voor een rookvrije toekomst Correspondentieadres

Nadere informatie

Integratieonderzoek. Rapport. Ronald Baden. E9787/88 november 2007

Integratieonderzoek. Rapport. Ronald Baden. E9787/88 november 2007 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Integratieonderzoek Ronald Baden E9787/88 november 2007

Nadere informatie

Roken onder volwassenen De harde feiten 2010

Roken onder volwassenen De harde feiten 2010 Roken onder volwassenen De harde feiten 2010 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 Percentage niet rokers onder de Nederlandse bevolking

Nadere informatie

Marktwerking in de energiesector

Marktwerking in de energiesector Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Marktwerking in de energiesector Remy Bleijendaal F3175

Nadere informatie

Roken onder volwassenen De harde feiten 2012

Roken onder volwassenen De harde feiten 2012 Roken onder volwassenen De harde feiten 2012 10 9 8 Rokers 7 6 5 Niet-rokers Verdeling Nederlandse bevolking (15 jaar en ouder) naar % rokers en % niet-rokers 1975-2012 Percentage rokers naar categorie

Nadere informatie

Meeste mensen blij met rookverbod

Meeste mensen blij met rookverbod Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding worden gebruikt (M. Heijmans & J. de Jong. Meeste mensen blij met rookverbod. NIVEL, juni 2008). Meeste mensen blij met

Nadere informatie

De veranderde kijk op tabaksproducten: Effecten van de nieuwe gezondheidswaarschuwingen

De veranderde kijk op tabaksproducten: Effecten van de nieuwe gezondheidswaarschuwingen De veranderde kijk op tabaksproducten: Effecten van de nieuwe gezondheidswaarschuwingen op rokers Dr. M.C. Willemsen Dit is een publicatie van STIVORO voor een rookvrije toekomst Correspondentieadres Postbus

Nadere informatie

Een onderzoek onder afval- en reinigingsmanagers in Nederland

Een onderzoek onder afval- en reinigingsmanagers in Nederland Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Samenvatting Zwerfafval anno 2005 Een onderzoek onder afval-

Nadere informatie

SIRE. Rapport. "Geef kinderen hun spel terug" Jonneke Heins. C0521b 29 oktober 2007

SIRE. Rapport. Geef kinderen hun spel terug Jonneke Heins. C0521b 29 oktober 2007 Grote Bickersstraat 74 3 KS Amsterdam Postbus 247 AE Amsterdam t 2 522 54 44 f 2 522 53 33 e info@tnsnipo.com www.tnsnipo.com Rapport SIRE "Geef kinderen hun spel terug" Jonneke Heins C52b 29 oktober 27

Nadere informatie

Horeca en omzet. Samenvatting. Onderzoek onder 1016 horecagelegenheden. Maartje van Diepen/Noortje Antonis. F december 2008.

Horeca en omzet. Samenvatting. Onderzoek onder 1016 horecagelegenheden. Maartje van Diepen/Noortje Antonis. F december 2008. Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Horeca en omzet Onderzoek onder

Nadere informatie

Kerncijfers roken in Nederland

Kerncijfers roken in Nederland 20.000 sterfgevallen door roken Kerncijfers roken in Nederland Een overzicht van recente Nederlandse basisgegevens over rookgedrag 28% rookt 27% doet stoppoging 25 miljard verkochte sigaretten 2009 Inhoudsopgave

Nadere informatie

KERNCIJFERS ROKEN IN NEDERLAND

KERNCIJFERS ROKEN IN NEDERLAND 26% rookt 28% doet stoppoging 80% van plan om te stoppen 19 duizend sterfgevallen door roken KERNCIJFERS ROKEN IN NEDERLAND Een overzicht van recente Nederlandse basisgegevens over rookgedrag 2012 Roken

Nadere informatie

KERNCIJFERS ROKEN IN NEDERLAND

KERNCIJFERS ROKEN IN NEDERLAND 25% rookt 26% doet stoppoging 23 miljard verkochte sigaretten 19 duizend sterfgevallen door roken KERNCIJFERS ROKEN IN NEDERLAND Een overzicht van recente Nederlandse basisgegevens over rookgedrag 2011

Nadere informatie

Economische effecten van het rookverbod in de horeca Evaluatie van het eerste jaar 1 juli juli 2009

Economische effecten van het rookverbod in de horeca Evaluatie van het eerste jaar 1 juli juli 2009 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Economische effecten van het rookverbod

Nadere informatie

Statiegeld tegen zwerfafval

Statiegeld tegen zwerfafval Grote Bickersstraat 74 113 KS Amsterdam Postbus 247 1 AE Amsterdam t 2 522 54 44 f 2 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Tabellenrapport Statiegeld tegen zwerfafval Publieke opinie over zwerfafval

Nadere informatie

Tabaksrook in de werkomgeving

Tabaksrook in de werkomgeving Tabaksrook in de werkomgeving Resultaten van het PARA-meter onderzoek onder werknemers. door: drs. T.M.C.E. Zeegers Dit is een publicatie van STIVORO voor een rookvrije toekomst Postbus 16070 2500 BB Den

Nadere informatie

Flitspeiling begeleid wonen

Flitspeiling begeleid wonen Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Flitspeiling begeleid wonen Bart Koenen, Valerie Vieira

Nadere informatie

Hiv op de werkvloer 2011

Hiv op de werkvloer 2011 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv op de werkvloer 20 Natascha

Nadere informatie

Monitor naleving rookvrije werkplek 2006

Monitor naleving rookvrije werkplek 2006 Monitor naleving rookvrije werkplek 2006 METINGEN 2004 EN 2006 B. Bieleman A. Kruize COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam:

Nadere informatie

Belangrijkste resultaten

Belangrijkste resultaten Belangrijkste resultaten Schadelijkheid roken en meeroken algemeen Totale groep Nederlanders 12+ Rokers Roken Nagenoeg iedereen ziet de schadelijkheid in van roken op de gezondheid: 93% (waarvan 65% erg

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Begrip voor acties vakbonden, één op zeven zelf bereid tot actie

Begrip voor acties vakbonden, één op zeven zelf bereid tot actie Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Begrip voor acties vakbonden, één op zeven zelf bereid

Nadere informatie

Werkdruk in het onderwijs

Werkdruk in het onderwijs Rapportage Werkdruk in het primair en voortgezet onderwijs DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven dr. Eric Elphick drs. Liesbeth van der Woud Maart 2012 tel: 030-2631080 fax: 030-2616944 email:

Nadere informatie

Houding inwoners provincies ten opzichte van de veehouderij

Houding inwoners provincies ten opzichte van de veehouderij Houding inwoners provincies ten opzichte van de veehouderij 13 februari 2015 Inleiding Milieudefensie heeft TNS NIPO in aanloop naar de verkiezingen van de Provinciale Staten opdracht gegeven om een opinieonderzoek

Nadere informatie

Hiv en stigmatisering in Nederland

Hiv en stigmatisering in Nederland Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv en stigmatisering in Nederland

Nadere informatie

Muziek telt! Onderzoek naar behoefte en imago van muziekonderwijs bij Nederlandse publiek (18 jaar en ouder). Joep Wils.

Muziek telt! Onderzoek naar behoefte en imago van muziekonderwijs bij Nederlandse publiek (18 jaar en ouder). Joep Wils. Grote Bickersstraat 7 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 22 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Muziek telt! Onderzoek naar behoefte en imago van muziekonderwijs

Nadere informatie

FACTSHEET CONTINU ONDERZOEK ROOKGEWOONTEN 2013

FACTSHEET CONTINU ONDERZOEK ROOKGEWOONTEN 2013 FACTSHEET MAART 2014 FACTSHEET CONTINU ONDERZOEK ROOKGEWOONTEN 2013 KERNPUNTEN Een kwart (25%) van de Nederlandse bevolking vanaf 15 jaar rookt in 2013: 19% rookt dagelijks en 6% niet dagelijks. Het percentage

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s. Rapportage meting 4 (december 2012)

Bekendheid Overijsselse regio s. Rapportage meting 4 (december 2012) Bekendheid Overijsselse regio s Rapportage meting 4 (december 202) NBTCNIPO Research Postadres Postbus 63470 2502 JL Den Haag Bezoekadres Prinses Catharina Amaliastraat 5, Den Haag Grote Bickersstraat

Nadere informatie

HR & Participatie 2014-2015

HR & Participatie 2014-2015 HR & Participatie 2014-2015 samenvatting Het onderzoek naar de Participatiewet 2015 is een kwantitatief online onderzoek uitgevoerd onder Nederlandse bedrijven (verdeeld naar de categorieën 50-99 werk

Nadere informatie

Vuurwerk opnieuw gepeild

Vuurwerk opnieuw gepeild Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Vuurwerk opnieuw gepeild Verandering

Nadere informatie

(Voor)oordelen over parttimers

(Voor)oordelen over parttimers Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tnsnipo.com www.tnsnipo.com Political & Social Rapport (Voor)oordelen over parttimers Echte

Nadere informatie

Sinterklaasonderzoek 2009

Sinterklaasonderzoek 2009 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Sinterklaasonderzoek 2009 Roos Huver

Nadere informatie

Inzicht in hoe Nederland aankijkt tegen het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets

Inzicht in hoe Nederland aankijkt tegen het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets Inzicht in hoe Nederland aankijkt tegen het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets Rapport voor Ministerie van Infrastructuur en Milieu 19 januari 2017 Inhoudsopgave Conclusies Resultaten Bijlagen

Nadere informatie

Inventarisatie naleefniveau rookvrije horeca najaar 2015

Inventarisatie naleefniveau rookvrije horeca najaar 2015 Inventarisatie naleefniveau rookvrije horeca najaar 15 Sinds 1 juli 8 geldt in de horeca, sport-, kunst- en cultuursector een rookverbod. Op basis van de Hoge Raad uitspraak van oktober 14 en de wetswijziging

Nadere informatie

Nederlanders aan het woord

Nederlanders aan het woord Nederlanders aan het woord Veteranen en de Nederlandse Veteranendag 2014 Trends, Onderzoek en Statistiek (TOS) Directie Communicatie Documentnummer: TOS-14-066a Belangrijkste inzichten Nederlander hecht

Nadere informatie

Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen

Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen Werkgevers en werknemers aan het woord Onderzoek verricht in opdracht van Nationale-Nederlanden door Motivaction. Wat vinden werkgevers en werknemers van pensioenen.

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Inventarisatie naleefniveau rookvrije horeca najaar 2013

Inventarisatie naleefniveau rookvrije horeca najaar 2013 Inventarisatie naleefniveau rookvrije horeca najaar 13 Onderzoeks en adviesbureau INTRAVAL heeft in opdracht van de NVWA, vanaf december 8/begin januari 9 negen kwartaalmetingen uitgevoerd naar het naleefniveau

Nadere informatie

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015 NOORDZEE EN ZEELEVEN 2-meting Noordzee-campagne Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Onderzoeksverantwoording 3. Onderzoeksresultaten 4. Contact 2 1. Samenvatting 3 Samenvatting Houding t.a.v.

Nadere informatie

Inventarisatie naleefniveau rookvrije horeca winter 2010/2011

Inventarisatie naleefniveau rookvrije horeca winter 2010/2011 Inventarisatie naleefniveau rookvrije horeca winter /11 Per 1 juli 8 is binnen de horeca, sport en kunst en cultuursector het rookverbod ingevoerd. De nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nvwa) wil graag

Nadere informatie

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Oktober 2015 2 Management Summary Inleiding Ongeveer een jaar geleden heeft de gemeenteraad van Borger-Odoorn besloten om de winkels in haar gemeente

Nadere informatie

Rapport. Martine van de Pol Elisabeth Duijser. B5462 13 november 2003. Bestemd voor: Hydron Zuid Holland te Gouda

Rapport. Martine van de Pol Elisabeth Duijser. B5462 13 november 2003. Bestemd voor: Hydron Zuid Holland te Gouda Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Concurrentie binnen watermarkt schaadt vertrouwen consument

Nadere informatie

Inventarisatie naleefniveau rookvrije horeca najaar 2010

Inventarisatie naleefniveau rookvrije horeca najaar 2010 Inventarisatie naleefniveau rookvrije horeca najaar Per 1 juli 8 is binnen de horeca, sport en kunst en cultuursector het rookverbod ingevoerd. De nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nvwa) wil graag meer

Nadere informatie

Vaccinaties in Nederland, een vanzelfsprekende zaak.

Vaccinaties in Nederland, een vanzelfsprekende zaak. nipo het marktonderzoekinstituut Postbus 247 1000 ae Amsterdam Grote Bickersstraat 74 Telefoon (020) 522 54 44 Fax (020) 522 53 33 E-mail info@nipo.nl Internet http://www.nipo.nl Rapport Vaccinaties in

Nadere informatie

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier JORIS DE JONGH MSC. LIANNE WORRELL MSC. AMSTERDAM, MEI 2013 NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief

Nadere informatie

Goede zorg van groot belang. Nederlanders staan open voor private investeringen

Goede zorg van groot belang. Nederlanders staan open voor private investeringen Goede zorg van groot belang Nederlanders staan open voor private investeringen Index 1. Inleiding p. 3. Huidige en toekomstige gezondheidszorg in Nederland p. 6 3. Houding ten aanzien van private investeerders

Nadere informatie

10 augustus Onderzoek: Rookverbod in Nederland?

10 augustus Onderzoek: Rookverbod in Nederland? 10 augustus 2017 Onderzoek: Rookverbod in Nederland? Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit 40.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

Onderzoek naar houding en kennis van Nederlandse burgers ten aanzien van schaliegas

Onderzoek naar houding en kennis van Nederlandse burgers ten aanzien van schaliegas Onderzoek naar houding en kennis van Nederlandse burgers ten aanzien van schaliegas Inhoudsopgave 1. Doelstelling 2. Onderzoeksverantwoording 3. Samenvatting 4. Resultaten 5. Bijlagen (open antwoorden,

Nadere informatie

Flitspeiling NAVO. Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek. Ministerie van Defensie

Flitspeiling NAVO. Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek. Ministerie van Defensie Flitspeiling NAVO Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek Inleiding en onderzoeksverantwoording Op verzoek van het ministerie van Defensie heeft Veldkamp een flitspeiling

Nadere informatie

Locatiebereik Boomerang Media Inclusief bereik Toiletreclame

Locatiebereik Boomerang Media Inclusief bereik Toiletreclame Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Locatiebereik Boomerang Media Inclusief bereik Toiletreclame

Nadere informatie

Prioritering maatschappelijke vraagstukken

Prioritering maatschappelijke vraagstukken Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Prioritering maatschappelijke vraagstukken Veldwerkverantwoording

Nadere informatie

Hiv en stigmatisering in Nederland

Hiv en stigmatisering in Nederland Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv en stigmatisering in Nederland

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 28 t/m 39 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 29 september 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Onderzoek voor de KNOV

Onderzoek voor de KNOV Onderzoek voor de KNOV Inhoud 1 Samenvatting 3 Onderzoeksverantwoording 6 3 Behandeling en begeleiding tijdens de 10 zwangerschap 4 Beoordeling 17 1 Samenvatting Samenvatting - 1 Behandeling en begeleiding

Nadere informatie

Jubileum Beatrix. Rapport. Tom van der Horst / Peter Kanne. C december Social & Polling

Jubileum Beatrix. Rapport. Tom van der Horst / Peter Kanne. C december Social & Polling Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Social & Polling Rapport Jubileum Beatrix Tom van der Horst /

Nadere informatie

Private partijen in gezondheidszorg. Beroep Sig. tov Repre 18+

Private partijen in gezondheidszorg. Beroep Sig. tov Repre 18+ _ Sig. tov Repre 8+ _ In de zorg _ Economen _ Repre 8+ Zorg 67 00+ 67 6 Overig 339 84 Herwogen aantal 67 00 405 00 Totaal ondervraagden 6 373 Ziekten uit database Geen ziekte bekend 5 76 753 73 hoge bloeddruk/hypertensie

Nadere informatie

Inventarisatie naleefniveau rookvrije horeca najaar 2012

Inventarisatie naleefniveau rookvrije horeca najaar 2012 Inventarisatie naleefniveau rookvrije horeca najaar 2012 Per 1 juli 2008 is binnen de horeca, sport, en kunst en cultuursector het rookverbod ingevoerd. Daarnaast is besloten dat behalve werkgevers in

Nadere informatie

Inventarisatie naleefniveau rookvrije horeca najaar 2014

Inventarisatie naleefniveau rookvrije horeca najaar 2014 Inventarisatie naleefniveau rookvrije horeca najaar 14 Sinds 1 juli 8 geldt in de horeca, sport, kunst en cultuursector een rookverbod. Op 6 juli 11 is er een versoepeling doorgevoerd voor kleine cafés

Nadere informatie

Rokers onder vuur? Invloed van de gewijzigde Tabakswet op rokers, met speciale aandacht voor verschillen tussen sociaaleconomische. Marc C.

Rokers onder vuur? Invloed van de gewijzigde Tabakswet op rokers, met speciale aandacht voor verschillen tussen sociaaleconomische. Marc C. Rokers onder vuur? Invloed van de gewijzigde Tabakswet op rokers, met speciale aandacht voor verschillen tussen sociaaleconomische klassen Marc C. Willemsen Dit is een publicatie van STIVORO voor een rookvrije

Nadere informatie

Sekse & Leeftijd Totaal Man Vrouw 18-34 35-54 55+ abs % abs % abs % abs % abs % abs %

Sekse & Leeftijd Totaal Man Vrouw 18-34 35-54 55+ abs % abs % abs % abs % abs % abs % Vr.2012: Dan nu enkele vragen over defensie. Nederland is lid van de Noord Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO), een organisatie die sinds 1949 bestaat. De Navo kent momenteel 28 leden. In hoeverre is

Nadere informatie

Een blik op de kringloop van blik

Een blik op de kringloop van blik Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Social & Polling Rapport Een blik op de kringloop van blik Een

Nadere informatie

E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken

E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken Rapport E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken Project: 16013937 Datum: 8 maart 2016 Aanleiding, doelgroep

Nadere informatie

FACTSHEET ROKEN ONDER VOLWASSENEN: KERNCIJFERS 2016 OKTOBER 2017 KERNPUNTEN

FACTSHEET ROKEN ONDER VOLWASSENEN: KERNCIJFERS 2016 OKTOBER 2017 KERNPUNTEN OKTOBER 2017 FACTSHEET ROKEN ONDER VOLWASSENEN: KERNCIJFERS 2016 KERNPUNTEN In 2016 rookte iets minder dan een kwart (24,1%) van de bevolking van 18 jaar en ouder. Dit is een daling ten opzichte van 2015

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Publieksonderzoek Fietsverlichting

Publieksonderzoek Fietsverlichting In hoeverre zijn fietsers in Nederland bekend met de huidige regels rond het voeren van fietsverlichting en wat is hun eigen gedrag hierbij? Inleiding Op initiatief van het uitvoeringsteam campagne fietsverlichting

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

Kun je gezond genieten?

Kun je gezond genieten? Grote Bickersstraat 74 101 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 5 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Kun je gezond genieten? Petra Kramer E5782 maart 2007 Alle

Nadere informatie

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier JORIS DE JONGH MSC. LIANNE WORRELL MSC. AMSTERDAM, MEI 2013 NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief

Nadere informatie

Buitenspelen. Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt

Buitenspelen. Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Buitenspelen Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Index 1. Opzet onderzoek p. 3 2. Buitenspelen p. 5 3. Favoriete speelplekken en spellen p. 10 4. Buitenspelen in de buurt p. 15 5. Wat maakt

Nadere informatie

De 50-plus cliché-poll

De 50-plus cliché-poll De 50-plus cliché-poll Open voor 50 plus? 1 De 50-plus cliché-poll Over 50 plussers op de werkvloer bestaan veel vooroordelen; zo zouden ze vaker ziek zijn en minder handig met computers. Hoe zit het met

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 40 t/m 51 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 27 december 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 16 t/m 19 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 17 mei 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Buitenspelen 2013 Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt

Buitenspelen 2013 Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Inhoudsopgave 1 Opzet onderzoek 5 2 Buitenspelen 7 3 Favoriete speelplekken en spellen 13 4 Geschiktheid buurt voor buitenspelen 18 5 Wat maakt buitenspelen

Nadere informatie

Octrooieren door MKB-bedrijven

Octrooieren door MKB-bedrijven Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Octrooieren door MKB-bedrijven Peter Kanne E2021 13 september

Nadere informatie

Monitor naleving rookvrije werkplek 2010

Monitor naleving rookvrije werkplek 2010 Monitor naleving rookvrije werkplek 10 metingen 04, 06, 08 en 10 A. Kruize B. Bieleman C. Zimmerman Monitor naleving rookvrije werkplek 10 METINGEN 04, 06, 08 en 10 Juni 11 INTRAVAL GroningenRotterdam

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten t.b.v. Clingendael Congres (Concept) In opdracht van: American Chamber of Commerce (AmCham)

Onderzoeksresultaten t.b.v. Clingendael Congres (Concept) In opdracht van: American Chamber of Commerce (AmCham) TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Onderzoeksresultaten t.b.v. Clingendael Congres (Concept) In opdracht van: American Chamber

Nadere informatie

Gebruik en behoefte telefooncellen

Gebruik en behoefte telefooncellen Gebruik en behoefte telefooncellen Natascha.Biervliet & Mireille Koomen F2417 juli 2008 Ministerie van Economische Zaken M. van Mens, directie Telecommarkt H. van Boetzelaer, directie Communicatie Gebruik

Nadere informatie

Rapportage BMKO Panelonderzoek Internetgebruik op de BSO. april 2009. Drs. M. Jongsma R. H. Rijnks BSc. Paterswolde, april 2009

Rapportage BMKO Panelonderzoek Internetgebruik op de BSO. april 2009. Drs. M. Jongsma R. H. Rijnks BSc. Paterswolde, april 2009 Rapportage BMKO Panelonderzoek Internetgebruik op de BSO april 2009 Drs. M. Jongsma R. H. Rijnks BSc Paterswolde, april 2009 Postbus 312 9700 AH Groningen Pr. Irenelaan 1a 9765 AL Paterswolde telefoon:

Nadere informatie

Roken in het gezin. Kom op tegen Kanker. Kom op tegen Kanker. Roken in het gezin TNS 140391

Roken in het gezin. Kom op tegen Kanker. Kom op tegen Kanker. Roken in het gezin TNS 140391 Contents 1 Studie-opzet 3 2 Wie rookt binnen het gezin? 7 3 Roken in aanwezigheid van het kind 4 11 5 Opvoedingsstijl van rokende ouders 28 6 Houding van de ouders t.o.v. de problematiek 7 Key Facts 48

Nadere informatie

Eenzaamheid in Nederland Coalitie Erbij

Eenzaamheid in Nederland Coalitie Erbij Eenzaamheid in Nederland Coalitie Erbij Juli TNS NIPO Natascha Snel Suzanne Plantinga Inhoud Conclusies en aanbevelingen 3 1 Inleiding en onderzoeksdoel 6 2 Eenzaamheid in Nederland 9 3 Kennis: bekendheid

Nadere informatie

Attitude Sociale Wetenschappen

Attitude Sociale Wetenschappen Attitude Sociale Wetenschappen Samenvatting van een onderzoek naar de houding van de Nederlandse bevolking en Nederlandse jeugd ten opzichte van Sociale Wetenschappen Enschede, november 2005 Rapportage

Nadere informatie

Monitor Steun en Draagvlak

Monitor Steun en Draagvlak Bezoekadres: Alexanderkazerne Van Alkemadelaan 357 Postadres: MPC 58 A Postbus 90701 2509 LS Den Haag Nederland Monitor Steun en Draagvlak Steller: Drs. A.J.V.M. Vos Februari 2008 Rapportnummer GW-08-022A

Nadere informatie

Mexicaanse griep. Rapport. Geen nationale paniek, maar wel bereidheid tot vaccineren. Danielle van Wensveen. C6957J4 30 oktober 2009

Mexicaanse griep. Rapport. Geen nationale paniek, maar wel bereidheid tot vaccineren. Danielle van Wensveen. C6957J4 30 oktober 2009 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Mexicaanse griep Geen nationale paniek,

Nadere informatie

Een afbrokkelend taboe: verhoging van de AOWgerechtigde

Een afbrokkelend taboe: verhoging van de AOWgerechtigde Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Een afbrokkelend taboe: verhoging

Nadere informatie

Prioritering maatschappelijke vraagstukken

Prioritering maatschappelijke vraagstukken Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Prioritering maatschappelijke vraagstukken Veldwerkverantwoording

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 8 t/m 11 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 18 maart 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

1 Televisiezenders die men wel eens bekijkt en de mate waarin men deze zou missen. (Basis: n=319)

1 Televisiezenders die men wel eens bekijkt en de mate waarin men deze zou missen. (Basis: n=319) Samenvatting Om een indruk te krijgen van de prestaties van Talpa is de respondenten gevraagd aan te geven naar welke zenders zij wel eens kijken. Van alle zenders die men kijkt is vervolgens vastgesteld

Nadere informatie