45-PLUSSERS EN ONLINE SHOPPEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "45-PLUSSERS EN ONLINE SHOPPEN"

Transcriptie

1 Whitepaper 45-PLUSSERS EN ONLINE SHOPPEN Juli 2013

2 2 OPZET ONDERZOEK Het Bindinc. Kenniscentrum heeft door Ruigrok NetPanel onderzoek laten uitvoeren naar het online shopgedrag van 45-plussers. Binnen de 45-plusdoelgroep is er onderscheid gemaakt tussen drie leeftijdsgroepen namelijk jarigen, jarigen en jarigen. METHODE Het kwantitatieve onderzoek is online uitgevoerd. De vragenlijst bestaat uit 33 vragen. De datacollectie heeft gelopen van woensdag 5 juni tot en met donderdag 13 juni RESPONDENTEN De doelgroep van dit onderzoek bestaat uit de Nederlander tussen de 45 en 70 jaar. In het rapport duiden wij hen aan als 45-plussers. De volgende werkwijze is gehanteerd : 1. We hebben voor het uitnodigen van de respondenten een representatieve steekproef* (op leeftijd, geslacht en opleidingsniveau) getrokken uit de NetPanel Adviesraad, het panel van Ruigrok NetPanel. 2. We hebben na de datacollectie een controle gedaan op de representativiteit (op leeftijd, geslacht en opleidingsniveau). Daarna hebben we een kleine weging uitgevoerd. In totaal hebben 664 respondenten** de vragenlijst volledig ingevuld. In de bijlage is een responsoverzicht opgenomen. *Als referentiebestand hebben we gebruik gemaakt van de Gouden Standaard 2012 (ontwikkeld door de MOA en het CBS). **Bij een steekproefgrootte van n=664 bedraagt de steekproefmarge in het slechtste geval 3,8%. Dat wil zeggen dat bij een gevonden waarde van 50% in de steekproef het werkelijke percentage in de totale populatie tussen de 46,2% en de 53,8% ligt. Maar hoe extremer de gevonden percentages, hoe kleiner de afwijking. Bij een gevonden waarde van 5% of 95% is de afwijking nog maar 1,7%.

3 3 TABELLENBOEK TABELLENBOEK De tabellen (in het tabellenboek) zijn uitgesplitst naar vier kenmerken: Geslacht: man en vrouw Leeftijd: 45 t/m 54 jaar, 55 t/m 64 jaar en 65 t/m 70 jaar. Opleidingsniveau: laag-, middelbaar en hoogopgeleid Koopgedrag op internet: minimaal 1 keer per maand en maximaal 1 keer per kwartaal. Voor de leesbaarheid noemen wij dit frequent en minder frequent. De significante verschillen staan met letters in de tabellen. Deze zijn op te vragen via

4 4 LEESWIJZER LEESWIJZER We geven eerst de belangrijkste resultaten weer op totalen, daarna bespreken we interessante en leuke doelgroepverschillen (indien significant). In verband met de leesbaarheid hebben wij niet overal de percentages toegevoegd. Hiervoor verwijzen we naar de tabellen in de bijlagen. De antwoorden op de open vragen zijn op een kwalitatieve wijze geanalyseerd. Hierbij geven we een indicatie van de meest gegeven antwoorden en kijken we naar inhoudelijke redenen, geïllustreerd door relevante quotes. We sluiten het rapport af met een responsoverzicht, de tabellen, een listing van de antwoorden op de open vragen en de vragenlijst.

5 5 INTERNETGEBRUIK

6 6 INTERNETGEBRUIK 45-PLUSSERS ZIJN GEMIDDELD EEN HALVE DAG PER WEEK ACTIEF OP INTERNET, RUIME MEERDERHEID MAAKT ACTIEF GEBRUIK VAN ONLINE NETWERKEN 45-plussers zijn gemiddeld 13 uur per week actief op het internet. Het gaat hierbij alleen om het bezoeken van websites en niet om het versturen/ontvangen van . Ruim de helft (56%) van de 45-plussers is 1 t/m 10 uur per week actief op het internet. Ongeveer een kwart (27%) besteedt 11 t/m 20 uur per week op het internet en een kleinere groep (17%) besteedt meer dan 20 uur per week aan het bezoeken van websites. Zo goed als alle 45-plussers (99%) maken gebruik van internet op hun laptop/desktop computer. Verder maakt een relatief grote groep gebruik van internet op hun mobiele telefoon/smartphone (38%) en/of op een tablet (34%). Een groot deel van de 45-plussers (84%) maakt actief gebruik van online netwerken. Dit betekent dat men een profielpagina heeft en wel eens inlogt. Stipt op nummer één staat Facebook (66%). Ongeveer een vijfde van de 45-plussers maakt actief gebruik van Google+ (22%), Schoolbank (21%), LinkedIn (21%), Hyves (20%) en/of Twitter (19%). 16% maakt geen gebruik van online netwerken. Doelgroepverschillen Mannen zijn gemiddeld meer uren per week actief op het internet dan vrouwen (15 versus 11 uur) Mannen maken vaker dan vrouwen gebruik van internet op hun mobiele telefoon/smartphone (44% versus 33%). Dit geldt ook voor de jongste groep 45-plussers (45-54 jaar), vergeleken met de oudere groepen (55-64 jaar en jaar) (47% versus 32% en 28%). Mannen maken meer dan vrouwen gebruik van LinkedIn, Twitter en Google+. Vrouwen maken vaker gebruik van Facebook jarigen gebruiken vaker dan jarigen Schoolbank en/of Google+.

7 7 KOOPGEDRAG

8 8 KOOPGEDRAG ZEER RUIME MEERDERHEID KOOPT ONLINE, DE TOP 3 BESTAAT UIT: VAKANTIES, BOEKEN/ TIJDSCHRIFTEN/KRANTEN EN (SPORT)KLEDING Een zeer ruime meerderheid (92%) van de 45-plussers koopt wel eens producten en/of diensten via internet. In de top drie staan reizen en vakanties (47%), boeken, tijdschriften en kranten (47%) en kleding en sportartikelen (46%). Hierna volgen kaarten voor evenementen (38%) en films en muziek (30%). Diensten in en rondom het huis (te denken valt aan klusjes/tuinman, oppas, schoonmaker) worden het minst vaak genoemd (4%). 8% van de 45-plussers (n=54) koopt nooit producten en/of diensten via internet. De belangrijkste reden is dat men liever in een gewone (fysieke) winkel koopt (70%). Andere redenen zijn: Men heeft weinig vertrouwen in webshops (28%); Men vindt betalen via internet onbetrouwbaar (22%); Men vindt de verzendkosten te hoog (21%); Alleen een omschrijving van een product zegt onvoldoende (15%). Doelgroepverschillen Vrouwen kopen vaker dan mannen online persoonlijke verzorgingsproducten, boeken, tijdschriften en kranten en/of wenskaarten. Het lijkt misschien een cliché, maar mannen geven daarentegen vaker aan een mobiele telefoon/tablet, elektronische apparatuur, software en/of financiële producten of diensten online te kopen jarigen kopen minder vaak bezorgmaaltijden en/of gezondheidsproducten online dan de jongere groepen jarigen geven het vaakst aan nooit producten en/of diensten via internet te kopen.

9 9 KOOPGEDRAG ONLINE SHOPPERS KOCHTEN HET AFGELOPEN JAAR GEMIDDELD 16 PRODUCTEN OF DIENSTEN De volgende vragen zijn alleen gesteld aan 45-plussers die wel eens producten en/of diensten online kopen. Oftewel: de online shoppers (n=610). Het grootste deel van de 45-plussers die online shopt, koopt ongeveer één keer per maand (30%) of één keer per kwartaal (29%) iets via internet. Van de 45-plussers, die minstens één keer per jaar iets via internet kopen, geeft een meerderheid (63%) aan de afgelopen 12 maanden 1-10 producten/diensten gekocht te hebben. Een op de vijf (20%) kocht producten/diensten online. 17% heeft meer dan 20 producten/diensten in het afgelopen jaar gekocht. Wanneer we naar het gemiddelde kijken, heeft men 16 producten en/of diensten gekocht. Bijna alle (96%) online shoppers kopen het vaakst producten en/of diensten via internet op hun laptop/desktop computer. 4% doet dit het vaakst op een tablet. Doelgroepverschillen Mannen kopen vaker dan vrouwen één keer per twee weken iets via internet (16% versus 9%). Vrouwen geven vaker aan dat ze dit één keer in het half jaar doen (17% versus 11%) jarigen hebben de afgelopen 12 maanden meer producten en/of diensten online gekocht dan jarigen (18 versus 12 producten/diensten). Dit geldt ook voor hoogopgeleiden in vergelijking met laag- en middelbaaropgeleiden (22 versus 14 en 15 producten/diensten) en voor frequente en minder frequente online shoppers (27 versus 5 producten/diensten). 100% van de online shoppers tussen de 65 en 70 jaar geeft aan het vaakst hun laptop/desktop computer te gebruiken om producten en/of diensten via internet te kopen.

10 10 KOOPGEDRAG DAGELIJKSE BOODSCHAPPEN KOOPT MEN LIEVER NIET ONLINE Aan de online shoppers is gevraagd welke producten en/of diensten men nooit online zou kopen en waarom niet. In de top vier staan: dagelijkse boodschappen (48%), diensten in en rondom het huis (41%), financiële producten of diensten (40%) en/of gezondheidsproducten (38%). Men wil graag in het echt zien wat men koopt en men vindt een fysieke winkel gevoelsmatig veiliger. Enkele toelichtingen zijn: Dagelijkse boodschappen AH is om de hoek en ik weet nooit wat ik ga eten. Die producten wil ik VERS kunnen zien en zelf beoordelen op verpakking, houdbaarheid, assortiment et cetera. Ik vind het leuk om naar de winkel te gaan. Diensten in en rondom het huis De mens achter de dienst willen zien, ontmoeten en het gesprek voeren. Je weet nooit wat voor soort mensen er bij je thuis komen. Persoonlijke afstemming over de dienst vind ik belangrijk. Financiële producten of diensten Ik vind het prettig over (moeilijke) financiële producten persoonlijke vragen te stellen of nadere uitleg te vragen. Lijkt me toch veiliger om dat persoonlijk te regelen. Gezondheidsproducten Ik haal deze bij de apotheek of drogist, ik krijg/vraag dan meteen advies. Ik wil zien wat ik koop. Te veel kans op medicijnen die niet zijn wat op de verpakking staat. Placebo's en dergelijke of nog erger.

11 11 KOOPGEDRAG MANNEN GEVEN VAKER AAN NOOIT KLEDING VIA INTERNET TE KOPEN, VOOR VROUWEN GELDT DIT VAKER VOOR ELEKTRONICA, SOFTWARE EN FINANCIELE PRODUCTEN Doelgroepverschillen Mannen zijn minder dan vrouwen geneigd kleding en sportartikelen online te kopen (19% versus 12% koopt nooit). Vrouwen zouden minder snel elektronische apparatuur (30% versus 19%), software (23% versus 9%), financiële producten of diensten online te kopen (45% versus 35%). De oudere online shoppers (45-54 jaar en jaar) zijn minder geneigd persoonlijke verzorgingsproducten, gezondheidsproducten en/of diensten rondom het huis online te kopen. Verder geven jarige online shoppers vaker aan dagelijkse boodschappen, films/muziek, mobiele telefoon/tablet, software en kaartjes voor evenementen nooit via internet te kopen.

12 12 ERVARING

13 13 KOOPGEDRAG RUIME MEERDERHEID ONLINE SHOPPERS IS TEVREDEN OVER ZIJN/HAAR LAATSTE ONLINE AANKOOP Een zeer ruime meerderheid (92%) is (zeer) tevreden over de laatste aankoop via internet. Relatief weinig online shoppers (3%) zijn hier (zeer) ontevreden over. Aan de achttien online shoppers die hier (zeer) ontevreden over zijn, hebben wij een toelichting gevraagd. Men geeft onder andere aan een verkeerd product geleverd te hebben gekregen of helemaal geen product. Daarnaast voldoet het product ook niet altijd aan de gewenste kwaliteit: Ik heb een pan gekocht. Daar zat een handgreep bij die ik niet kan vastzetten. Ik heb het product nooit ontvangen. Het wordt opnieuw opgestuurd, maar ik moet hier twee maanden op wachten. Shirt is te klein geleverd, broek veel te groot. Doelgroepverschillen jarigen zijn vaker dan jarige zeer ontevreden over hun laatste aankoop (5% versus 1%).

14 14 KOOPGEDRAG GEMAK EN WINKELEN WANNEER HET UITKOMT BELANGRIJKE VOORDELEN, HOGE VERZENDKOSTEN GROOTSTE ERGERNIS Gemak (60%) en winkelen wanneer het uitkomt (59%) zijn de belangrijkste redenen voor 45-plussers om online producten en/of diensten te kopen. Men hoeft er de deur niet voor uit en men hoeft niet rekening te houden met openings- en sluitingstijden. De helft (51%) van de online shoppers vindt gemakkelijk prijzen vergelijken een voordeel. Hoge verzendkosten is voor online shoppers ergernis nummer één (49%). Op nummer twee staat een online account moeten aanmaken voordat een product gekocht kan worden (40%). Daarnaast zijn voor een relatief grote groep online shoppers de volgende aspecten belangrijke ergernissen: Een website die vastloopt terwijl de betaling verwerkt wordt (35%); Een online winkel zonder aanspreekpunt en/of klantenservice voor eventuele vragen (31%); Wanneer bij het betalen blijkt dat een product/dienst niet op voorraad is (30%); Een online afbeelding die niet lijkt op het echte product (29%). Doelgroepverschillen Gemakkelijk online prijzen vergelijken vinden mannen een groter voordeel (56% versus 46%). Vrouwen vinden gemakkelijk een product ruilen/terugsturen meer een voordeel (24% versus 12%). Voor jarigen is winkelen wanneer het hen uitkomt een kleiner voordeel dan voor jarigen en jarigen (45% versus 61% en 61%). De jongste groep (45-54 jaar) vindt het vergeleken met de middelste groep (55-64 jaar) vaker een voordeel om producten/diensten op rekening te betalen (15% versus 9%). Mannen ergeren zich vaker dan vrouwen aan dat bij het betalen blijkt dat een product niet op voorraad is (34% versus 25%), verzendkosten niet duidelijk worden aangegeven (30% versus 20%) en de levertijd niet duidelijk wordt aangegeven (23% versus 17%). Vrouwen ergeren zich vaker aan hoge verzendkosten (54% versus 44%) en een online account moeten aanmaken voordat zij een product kunnen kopen (45% versus 35%).

15 15 KOOPGEDRAG ONLINE SHOPPERS KOCHTEN HET AFGELOPEN JAAR VOORAL PRODUCTEN VOOR ZICHZELF, DAARNA VOLGEN DE PARTNER EN DE KINDEREN Bijna alle online shoppers (96%) kochten het afgelopen jaar producten en/of diensten voor zichzelf via internet. De helft (49%) kocht iets voor zijn/haar partner online en drie op de tien (30%) voor hun kind(eren). Men shopt online weinig voor een broer of zus (3%). Driekwart (73%) van de online shoppers komt meestal voor de eerste keer op een nieuwe webshop/website terecht via een zoekmachine. Op enige afstand volgen via mond-tot-mond reclame, via een doorlink van een vergelijkingswebsite en/of over gelezen/gehoord in de media (allen 35%). Men komt relatief weinig via online banners (advertentie op internet) voor het eerst op een nieuwe webshop/website terecht (9%). Doelgroepverschillen Naarmate men ouder wordt koopt men minder producten/diensten online voor de kind(eren) (40% versus 26% en 13%). De oudere doelgroepen (55-64 jaar en jaar) hebben het afgelopen jaar vaker online geshopt voor de kleinkind(eren) (18% en 24% versus 3%). Oudere online shoppers (65-70 jaar) geven vaker aan dan de jongere online shoppers voor de eerste keer op een nieuwe webshop/website terecht te komen omdat zij hierover iets gelezen/gehoord hebben in de media (49% versus 29% en 36%).

16 16 WEETJES

17 17 WEETJES EEN MEERDERHEID VAN DE ONLINE SHOPPERS RAADPLEEGT EERST EEN VERGELIJKINGSSITE VOORDAT MEN KOOPT, REVIEWS SCHRIJVEN DOET EEN RELATIEF KLEINE GROEP We hebben online shoppers enkele stellingen voorgelegd. Onderstaand volgen de resultaten: Een op de acht online shoppers besteedt online gemiddeld meer geld aan producten en/of diensten dan offline (12% (helemaal) mee eens). Dit geldt specifiek voor frequente online shoppers (die minimaal één keer per maand een product online kopen) (14% versus 3% mee eens). Bijna de helft (47%) van de online shoppers is het (helemaal) oneens met de stelling producten en/of diensten waar ik mij voor schaam, koop ik het liefst via internet. Een meerderheid (58%) van de online shoppers raadpleegt doorgaans voordat zij een product online kopen eerst een vergelijkingssite (zoals kieskeurig.nl, vergelijk.nl) en/of leest beoordelingen. Frequente online shoppers geven vaker aan het hier (helemaal) mee eens te zijn dan minder frequente online shoppers (64% versus 54%). Ondanks dat men wel graag beoordelingen leest, is men zelf niet zo happig op het schrijven ervan. 15% geeft aan zelf regelmatig reviews over producten en/of diensten op websites te schrijven. Een meerderheid (60%) doet dit echter niet. Bijna de helft (48%) van de online shoppers koopt veel vaker producten en/of diensten online voor zichzelf dan voor iemand anders. Frequente online shoppers geven vaker aan dan minder frequente online shoppers online iets voor zichzelf te kopen dan voor iemand anders (56% versus 40% (helemaal) mee eens). Online shoppers die actief zijn op online netwerken zijn het niet uitgesproken eens of oneens over de stelling Ik kom graag via online netwerken in aanraking met interessante webshops (32% (helemaal) oneens en 30% (helemaal) eens). Wanneer we naar leeftijd kijken zien we wel een verschil. De oudste groep (65-70 jaar) geeft vaker aan graag in aanraking te komen met interessante webshops via online netwerken dan de jongere groepen (42% versus 23% en 32% (helemaal) mee eens).

18 18 BETROUWBAARHEID

19 19 BETROUWBAARHEID VROUWEN GEVEN VAKER AAN DAN MANNEN LIEVER IETS BIJ EEN NEDERLANDSE WEBWINKEL TE KOPEN DAN BIJ EEN BUITENLANDSE WEBWINKEL Voordat online shoppers een product kopen of bestellen bij een webwinkel kan men de betrouwbaarheid van de webwinkel controleren. Wanneer we de betrouwbaarheid onder de loep nemen, vallen de volgende resultaten op: Ruim een derde (36%) van de online shoppers heeft meer vertrouwen in een webwinkel die ook een fysieke winkel heeft, dan een webwinkel die geen fysieke webwinkel heeft. Een relatief grote groep (30%) is het hier echter (helemaal) niet mee eens jarigen zijn hierover meer uitgesproken dan de jongere groepen. Zij hebben meer vertrouwen in een webwinkel met een fysieke webwinkel dan zonder (helemaal mee eens; 18% versus 11% en 8%). Oudere online shoppers (55-64 en jaar) kopen liever bij webwinkels die vaak in de media langskomen dan de jongere online shoppers (45-54 jaar) (35% en 40% versus 22% (helemaal) mee eens). Ruim een derde (36% (helemaal) mee eens) van de online shoppers vindt een webwinkel die men niet (goed) kent, gevoelsmatig minder betrouwbaar. Een meerderheid (57% (helemaal) mee eens) van de online shoppers koopt liever iets bij een Nederlandse webwinkel dan bij een buitenlandse webwinkel. Dit geldt meer voor vrouwen dan voor mannen (61% versus 53% (helemaal) mee eens). Ruim een derde van de online shoppers (37% (helemaal) mee eens) vindt de prijs van het product belangrijker dan de bekendheid van de webwinkel. Bijna drie op de tien (28%) is het hier (helemaal) mee oneens. Middelbaar- en hoogopgeleide online shoppers vinden de prijs van het product belangrijker dan laagopgeleide online shoppers (40% en 42% versus 28%). De helft (50% (helemaal) mee eens) van de online shoppers controleert of er een keurmerklogo op de website staat, voordat zij een product kopen. Ruim een vijfde (22%) doet dit niet. Zes op de tien online shoppers (59%) controleert de betrouwbaarheid van een webwinkel door te zoeken (bijvoorbeeld via een zoekmachine) naar ervaringen van andere klanten van deze webshop.

20 20 BETALEN

21 21 KOOPGEDRAG ONLINE BETALEN DOET EEN MEERHEID HET LIEFST VIA IDEAL, HOOGOPGELEIDEN HEBBEN VAKER EEN VOORKEUR VOOR BETALEN VIA CREDITCARD Op de vraag wat het hoogste bedrag is dat men afgelopen jaar online betaald heeft voor een product of dienst, geeft een meerderheid (66%) aan dat dit een bedrag tussen de 1 en de 250 euro was. Voor 16% lag het bedrag tussen de 250 en 500 euro. 17% heeft het afgelopen jaar een product of dienst gekocht wat meer dan 500 euro kostte. Het hoogste bedrag dat men het afgelopen jaar heeft besteed aan een product of dienst ligt gemiddeld op 342 euro. Een zeer ruime meerderheid (72%) van de online shoppers heeft een voorkeur voor betalen via ideal wanneer zij een product en/of dienst via internet kopen. Een relatief kleine groep heeft een voorkeur om online te betalen via creditcard (8%), (digitale) acceptgiro (7%) of Paypal (6%). Doelgroepverschillen Frequente online shoppers hebben het afgelopen jaar gemiddeld een hoger bedrag besteed aan een product of dienst dan minder frequente online shoppers (hoogste bedrag gemiddeld 440 euro versus 232 euro). Vrouwen hebben vaker dan mannen een voorkeur voor betalen via een (digitale) acceptgiro wanneer zij een aankoop doen via internet (11% versus 3%). De oudere online shoppers (55-64 en jaar) hebben vaker een voorkeur voor online betalen via ideal dan de jongere online shoppers (45-54 jaar) (75% en 79% versus 67%). Hoogopgeleide online shoppers betalen liever online via creditcard dan laag- en middelbaaropgeleide online shoppers (15% versus 5% en 7%).

22 22 BIJLAGEN

23 23 RESPONSVERANTWOORDING RESPONS Omschrijving Aantal Panelleden uitgenodigd 1800 Bouncers (niet bereikt) 187 Gestart met vragenlijst 744 Afgehaakt 80 Gekwalificeerde respondenten 664 (waarvan 610 online shoppers) De respons is: 41%

24 24

Een online onderzoek naar kennis, houding en gedrag ten aanzien van veilig online

Een online onderzoek naar kennis, houding en gedrag ten aanzien van veilig online ConsuWijzer / Shopscan Een online onderzoek naar kennis, houding en gedrag ten aanzien van veilig online shoppen ODETTE VLEK KJELL MASSEN AMSTERDAM, OKTOBER 2012 2 ConsuWijzer / Shopscan Een online onderzoek

Nadere informatie

ONNA ONNA CAR CHALLENGE Een kwantitatief onderzoek naar de challenges van Nederlandse vrouwen tijdens het autorijden

ONNA ONNA CAR CHALLENGE Een kwantitatief onderzoek naar de challenges van Nederlandse vrouwen tijdens het autorijden ONNA ONNA CAR CHALLENGE Een kwantitatief onderzoek naar de challenges van Nederlandse vrouwen tijdens het autorijden JORIS DE JONGH CAROLINE VAN TEEFFELEN AMSTERDAM, 1 MEI 2015 2 VOORAF 3 VOORAF ACHTERGROND

Nadere informatie

NATIONAAL WATER ONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water

NATIONAAL WATER ONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water NATIONAAL WATER ONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water JORIS DE JONGH CAROLINE VAN TEEFFELEN AMSTERDAM, AUGUSTUS 2015 2 INHOUDSOPGAVE VOORAF AANLEIDING EN DOEL

Nadere informatie

Nationaal Valentijnsonderzoek Uitgevoerd in opdracht van Bloemenbureau Holland WIM PETERS BSC. JORIS DE JONG MSC. AMSTERDAM, JANUARI 2012

Nationaal Valentijnsonderzoek Uitgevoerd in opdracht van Bloemenbureau Holland WIM PETERS BSC. JORIS DE JONG MSC. AMSTERDAM, JANUARI 2012 Nationaal Valentijnsonderzoek Uitgevoerd in opdracht van Bloemenbureau Holland WIM PETERS BSC. JORIS DE JONG MSC. AMSTERDAM, JANUARI 2012 2 OPZET ONDERZOEK AANLEIDING Bloemenbureau Holland heeft onderzoek

Nadere informatie

NATIONAAL FRISDRANK ONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van frisdrank

NATIONAAL FRISDRANK ONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van frisdrank NATIONAAL FRISDRANK ONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van frisdrank JORIS DE JONGH CAROLINE VAN TEEFFELEN AMSTERDAM, APRIL 2015 INHOUDSOPGAVE VOORAF AANLEIDING EN

Nadere informatie

ZeelandNet.nl Bezoekersprofiel

ZeelandNet.nl Bezoekersprofiel ZeelandNet.nl Bezoekersprofiel 22 mei 2014 Walter Bil Marketing Services 1 Korte samenvatting 2 Bezoekers van ZeelandNet.nl komen uit Zeeland en zijn voornamelijk mannen van gemiddeld 58 jaar die klant

Nadere informatie

Impact Crisis op Pensioen Gedrag

Impact Crisis op Pensioen Gedrag Impact Crisis op Pensioen Gedrag Een onderzoek onder het Klankbord Geld & Toekomst panel (en de NetPanel Adviesraad) In opdracht van: Joris de Jongh Martijn van der Veen INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Resultaten

Nadere informatie

NATIONAAL BIERONDERZOEK 2015

NATIONAAL BIERONDERZOEK 2015 NATIONAAL BIERONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de consumptie en beleving van bier in 2015 JORIS DE JONGH CAROLINE VAN TEEFFELEN AMSTERDAM, JULI 2015 INHOUDSOPGAVE VOORAF AANLEIDING EN DOEL

Nadere informatie

WHAT S HAPPENING 2013

WHAT S HAPPENING 2013 WHAT S HAPPENING 2013 INTERNETGEBRUIK PASSIEF INTERNETGEBRUIK Welkom bij dit onderzoek. Eerst willen we je wat vragen over jouw internetgebruik. Geef van de volgende zaken aan in hoeverre jij dit wel/niet

Nadere informatie

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier JORIS DE JONGH MSC. LIANNE WORRELL MSC. AMSTERDAM, MEI 2013 NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief

Nadere informatie

Bijna elf miljoen Nederlanders kochten vorig jaar. Geen last van opdringerige verkopers. Online winkelen

Bijna elf miljoen Nederlanders kochten vorig jaar. Geen last van opdringerige verkopers. Online winkelen Online winkelen Geen last van opdringerige verkopers Terwijl de kopers wegblijven uit de winkelstraten, wordt er online elk jaar meer gekocht. Ook steeds meer SeniorWeb-leden durven het aan. Waarom vinden

Nadere informatie

V5. Hoeveel keer in het afgelopen jaar heeft u on-line nieuwe producten en/of diensten gekocht? En tweedehands producten?

V5. Hoeveel keer in het afgelopen jaar heeft u on-line nieuwe producten en/of diensten gekocht? En tweedehands producten? VRAGENLIJST PERIODIEKE DOELGROEPONDERZOEK II: Hilversum, februari 2006 E-COMMERCE (2005.09.015) 1.3614 INTRODUCTIE: Welkom bij dit onderzoek naar on-line winkelen. Klik op 'volgende' om verder te gaan.

Nadere informatie

JEUGD WERKLOOSHEID 1-METING Onderzoek naar de perceptie van jeugdwerkloosheid onder jongeren in opdracht van het Ministerie VWS - Jeugd en Gezin

JEUGD WERKLOOSHEID 1-METING Onderzoek naar de perceptie van jeugdwerkloosheid onder jongeren in opdracht van het Ministerie VWS - Jeugd en Gezin JEUGD WERKLOOSHEID 1-METING Onderzoek naar de perceptie van jeugdwerkloosheid onder jongeren in opdracht van het Ministerie VWS - Jeugd en Gezin FERNANDO MC DOUGAL MSC ODETTE VLEK MSC AMSTERDAM, AUGUSTUS

Nadere informatie

NEDERLANDERS & MEDIATION

NEDERLANDERS & MEDIATION NEDERLANDERS & MEDIATION Een kwantitatief onderzoek onder Nederlanders in opdracht van de Nederlandse Mediatorsvereniging en de Mediatorsfederatie Nederland JORIS DE JONGH WOUTER SMIT AMSTERDAM, MEI 2017

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival 1 (12) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 maart kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.155 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier JORIS DE JONGH MSC. LIANNE WORRELL MSC. AMSTERDAM, MEI 2013 NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief

Nadere informatie

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten 1 Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten In opdracht van InterBank juli 2006 2 Copyright 2006 Blauw Research bv Alle rechten voorbehouden. De resultaten zoals beschreven

Nadere informatie

NATIONAAL WATERONDERZOEK 2016

NATIONAAL WATERONDERZOEK 2016 NATIONAAL WATERONDERZOEK 2016 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water in opdracht van FWS CAROLINE VAN TEEFFELEN JORIS DE JONG TESSA DE KRUIJK AMSTERDAM, 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Energiezuinige apparatuur Natuur & Milieu

Energiezuinige apparatuur Natuur & Milieu Energiezuinige apparatuur Natuur & Milieu juli 2015 Contact: Maaike Jongsma T: 050-3171773 E: maaikejongsma@kienonderzoek.nl Groningen / Haarlem W: www.kienonderzoek.nl twitter.com/panelwizardnl facebook.com/panelwizardnl

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-068 27 oktober 2009 9.30 uur www.cbs.nl Consument koopt graag via internet Driekwart internetgebruikers koopt online Gemak en flexibiliteit belangrijkste

Nadere informatie

Grootste longitudinale studie

Grootste longitudinale studie Grootste longitudinale studie SOCIAL MEDIA IN NEDERLAND 2013 2 / 48 Bijlagen Resultaten de Woningstichting Uitgelicht: 3 doelgroepen Uitgelicht: vertrouwen en social media Uitgelicht: Facebook en Twitter

Nadere informatie

De digitale customer journey

De digitale customer journey De digitale customer journey 1 Inhoudsopgave Search Informatie zoeken voor aankoop p.3 Belangrijkste informatiebron p.4 Gezochte informatie tijdens oriëntatieproces p.5 Shop Voorkeur voor manier van aankoop

Nadere informatie

LACHEN OP HET WERK. Een kwantitatief onderzoek onder Nederlandse werknemers in opdracht van Aevitae

LACHEN OP HET WERK. Een kwantitatief onderzoek onder Nederlandse werknemers in opdracht van Aevitae LACHEN OP HET WERK Een kwantitatief onderzoek onder Nederlandse werknemers in opdracht van Aevitae CAROLINE VAN TEEFFELEN JORIS DE JONGH AMSTERDAM, NOVEMBER 2016 VOORAF AANLEIDING EN DOEL ONDERZOEK Aanleiding

Nadere informatie

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland In april 2013 heeft TNS NIPO in opdracht van Thuiswinkel.org een herhalingsonderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

Kortingscode gebruik onder online shoppers in Nederland

Kortingscode gebruik onder online shoppers in Nederland Kortingscode gebruik onder online shoppers in Nederland 5 jaar geleden deed de kortingscode haar intrede in Nederland. Met een kortingscode (ook bekend als actiecode) kan extra korting worden verkregen

Nadere informatie

BACK TO SCHOOL ONDERZOEK 2015. Een onderzoek uitgevoerd door MWM² in opdracht van Spotta

BACK TO SCHOOL ONDERZOEK 2015. Een onderzoek uitgevoerd door MWM² in opdracht van Spotta BACK TO SCHOOL ONDERZOEK 2015 Een onderzoek uitgevoerd door MWM² in opdracht van Spotta Inhoudsopgave Management Summary Resultaten Achtergrond 2 3 Management summary Management summary (1/3) De zomerperiode

Nadere informatie

VRAGENLIJST PERIODIEKE DOELGROEPONDERZOEK II: Hilversum, februari 2006 E-COMMERCE Versie 0.1 ( )

VRAGENLIJST PERIODIEKE DOELGROEPONDERZOEK II: Hilversum, februari 2006 E-COMMERCE Versie 0.1 ( ) VRAGENLIJST PERIODIEKE DOELGROEPONDERZOEK II: Hilversum, februari 2006 E-COMMERCE Versie 0.1 (2005.09.015) 1.3614 INTRODUCTIE: Welkom bij dit onderzoek naar on-line winkelen. Klik op 'volgende' om verder

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de consumptie en beleving van bier in 2014

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de consumptie en beleving van bier in 2014 NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de consumptie en beleving van bier in 2014 Joris de Jongh Wim Peters Caroline van Teeffelen AMSTERDAM, MEI 2014 NATIONAAL BIERONDERZOEK

Nadere informatie

Het Grote Shopper Onderzoek. Mening van Nederland #1

Het Grote Shopper Onderzoek. Mening van Nederland #1 Het Grote Shopper Onderzoek Mening van Nederland #1 Mening van Nederland Welkom bij de allereerste Mening van Nederland! Een regelmatig terugkerend online onderzoek over wat de Nederlander denkt, vindt

Nadere informatie

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten.

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten. Lezersonderzoek 2015 Het lezersonderzoek is gehouden in het Delft Internet Panel (DIP). Daarnaast is er een steekproef getrokken voor respondenten met achtergrondgegevens, die minder vaak in het DIP voorkomen.

Nadere informatie

Zorgen ouders mediagebruik kinderen Mediawijzer.net

Zorgen ouders mediagebruik kinderen Mediawijzer.net Zorgen ouders mediagebruik kinderen Mediawijzer.net februari 2017 Contact: Maaike Jongsma T: 050-3171773 E: maaikejongsma@kienonderzoek.nl Groningen / Haarlem W: www.kienonderzoek.nl twitter.com/panelwizardnl

Nadere informatie

Resultaten Winkelonderzoek

Resultaten Winkelonderzoek Resultaten Winkelonderzoek Koopt u wel eens producten of diensten online? 1 Ja 93.4% 2 Nee 6.6% Online shoppen Wat zijn de belangrijkste redenen om online te kopen? (meerdere antwoorden mogelijk) Betere

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE Gemeente Oirschot November/December 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Rapportage BMKO Panelonderzoek Internetgebruik op de BSO. april 2009. Drs. M. Jongsma R. H. Rijnks BSc. Paterswolde, april 2009

Rapportage BMKO Panelonderzoek Internetgebruik op de BSO. april 2009. Drs. M. Jongsma R. H. Rijnks BSc. Paterswolde, april 2009 Rapportage BMKO Panelonderzoek Internetgebruik op de BSO april 2009 Drs. M. Jongsma R. H. Rijnks BSc Paterswolde, april 2009 Postbus 312 9700 AH Groningen Pr. Irenelaan 1a 9765 AL Paterswolde telefoon:

Nadere informatie

Onderzoek online financieel gedrag jongeren

Onderzoek online financieel gedrag jongeren Onderzoek online financieel gedrag jongeren Een onderzoek naar online financieel gedrag van jongeren (11 tot en met 16 jaar) 1 Inhoudsopgave Samenvatting 4 Inleiding 6 Resultaten Online financiële mogelijkheden

Nadere informatie

DE INVLOED VAN GROOTOUDERS. Onderzoek naar de invloed van grootouders op hun kinderen

DE INVLOED VAN GROOTOUDERS. Onderzoek naar de invloed van grootouders op hun kinderen DE INVLOED VAN GROOTOUDERS Onderzoek naar de invloed van grootouders op hun kinderen 1 DE > VAN GROOTOUDERS > Onderzoek naar de invloed van grootouders op hun kinderen Een

Nadere informatie

Vereniging Wikimedia Nederland Onderzoek onder lezers

Vereniging Wikimedia Nederland Onderzoek onder lezers Vereniging Wikimedia Nederland Onderzoek onder lezers Rapportage Auteur: Seth Schaafsma Project Z6095 CC-BY-SA 6-7-2015 Inhoudsopgave Achtergrond Pagina 3 Conclusies Pagina 4 Methode en opzet Pagina 6

Nadere informatie

Voedingssupplementen Consumentenonderzoek NPN

Voedingssupplementen Consumentenonderzoek NPN Voedingssupplementen Consumentenonderzoek NPN Management summary Schuttelaar & Partners 001-01.ppt december 00 Marieke Gaus Context en doel van het onderzoek Doel onderzoek Het onderzoek wordt uitgevoerd

Nadere informatie

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING WEBSITE

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING WEBSITE BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 1 2016 WEBSITE Gemeente Wijdemeren Juni/juli 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Onderzoek onder kinderen groep 5 t/m 8

Onderzoek onder kinderen groep 5 t/m 8 Onderzoek onder kinderen groep 5 t/m 8 februari/maart 2015 Bewaren van geld Hoe bewaar jij je geld? (meerdere antwoorden mogelijk) In mijn spaarpot Op de bank In mijn portemonnee Op een speciale plek,

Nadere informatie

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015 NOORDZEE EN ZEELEVEN 2-meting Noordzee-campagne Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Onderzoeksverantwoording 3. Onderzoeksresultaten 4. Contact 2 1. Samenvatting 3 Samenvatting Houding t.a.v.

Nadere informatie

INFORMATIE OVER VOEDING ZOEKEN EN BESPREKEN

INFORMATIE OVER VOEDING ZOEKEN EN BESPREKEN INFORMATIE OVER VOEDING ZOEKEN EN BESPREKEN Marcel Temminghoff Jolanda van Oirschot Inge van Ravensteijn Project 7220 Mei 203 GfK 202 Informatie over voeding zoeken en bespreken Mei 203 40% van de consumenten

Nadere informatie

Onderzoek informatie via Soester Courant en website

Onderzoek informatie via Soester Courant en website Onderzoek informatie via Soester Courant en website ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, DECEMBER 2016 1 Inhoudsopgave 1 Onderzoeksresultaten 2 Onderzoeksverantwoording 3 Steekproefspecificatie 4 Contact

Nadere informatie

Rapportage Biebpanel. Tarieven en leenvoorwaarden

Rapportage Biebpanel. Tarieven en leenvoorwaarden Tarieven en leenvoorwaarden Rapportage Biebpanel Dit document bevat een compacte rapportage van het in maart 2014 gehouden Biebpanel-onderzoek naar de toekomst van de Bibliotheek. 15 augustus 2014 Biebpanel:

Nadere informatie

NEXT WEB 2010. Een onderzoek onder het algemeen Nederlands publiek, Leeftijd: 18 en ouder. 1.060 respondenten, April 2010

NEXT WEB 2010. Een onderzoek onder het algemeen Nederlands publiek, Leeftijd: 18 en ouder. 1.060 respondenten, April 2010 NEXT WEB 2010 Een onderzoek onder het algemeen Nederlands publiek, Leeftijd: 18 en ouder 1.060 respondenten, April 2010 2 Gemiddeld is men 16 uur/week online Mannen zijn meer online dan vrouwen [18 uur

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 420 Respondenten WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd en opleiding naar

Nadere informatie

Zwart werken in en om huis. Resultaten Zomeronderzoek Vereniging Eigen Huis

Zwart werken in en om huis. Resultaten Zomeronderzoek Vereniging Eigen Huis Zwart werken in en om huis Resultaten Zomeronderzoek Vereniging Eigen Huis Klaartje Lee-Stemerdink Versie 1 Augustus 2015 1 Dit rapport geeft de resultaten weer van het zomeronderzoek over zwart werken.

Nadere informatie

QURRENT OPINIE ONDERZOEK

QURRENT OPINIE ONDERZOEK QURRENT OPINIE ONDERZOEK Een kwantitatief onderzoek onder Nederlanders in opdracht van Qurrent MARIEKE BOERMA ODETTE VLEK TESSA DE KRUIJK AMSTERDAM, MEI 2016 INHOUDSOPGAVE VOORAF 03 BELANGRIJSKTE RESULTATEN

Nadere informatie

Rapportage onderzoek digitale bibliotheek een onderzoek onder klanten naar de digitale dienstverlening van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T

Rapportage onderzoek digitale bibliotheek een onderzoek onder klanten naar de digitale dienstverlening van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T Rapportage onderzoek digitale bibliotheek een onderzoek onder klanten naar de digitale dienstverlening van de bibliotheek Regiobibliotheek Z-O-U-T Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten 3 Aanbevelingen

Nadere informatie

Vara - Kassa 3 Resultaten Aflevering 6 winkelpersoneel 1 12 juni 2007

Vara - Kassa 3 Resultaten Aflevering 6 winkelpersoneel 1 12 juni 2007 Vara - Kassa 3 Resultaten Aflevering 6 winkelpersoneel 1 12 juni 2007 1 onderzoeksgegevens mogen alleen gebruikt worden onder vermelding van YoungVotes en de VARA Factsheet Jongeren en de Kwaliteit van

Nadere informatie

WHITEPAPER FASHION 22% VAN NEDERLANDERS IS VOORLOPER OP HET GEBIED VAN KLEDING 75% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN KLEDING

WHITEPAPER FASHION 22% VAN NEDERLANDERS IS VOORLOPER OP HET GEBIED VAN KLEDING 75% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN KLEDING WHITEPAPER FASHION 75% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN KLEDING 22% VAN NEDERLANDERS IS VOORLOPER OP HET GEBIED VAN KLEDING Vooral vrouwen zijn geïnteresseerd in kleding. Zij zoeken

Nadere informatie

Sociale media. Over het EenVandaag Opiniepanel. 15 augustus 2015. Over dit onderzoek

Sociale media. Over het EenVandaag Opiniepanel. 15 augustus 2015. Over dit onderzoek Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag

Nadere informatie

Wijzer in geldzaken Junior Monitor Een onderzoek naar de manier waarop kinderen uit groep 5 8 van de basisschool met geld omgaan

Wijzer in geldzaken Junior Monitor Een onderzoek naar de manier waarop kinderen uit groep 5 8 van de basisschool met geld omgaan Wijzer in geldzaken Junior Monitor 2018 Een onderzoek naar de manier waarop kinderen uit groep 5 8 van de basisschool met geld omgaan Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 6 Resultaten Inkomsten 8 Kennis

Nadere informatie

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS Uitstelgedrag onder financiële consumenten Juni 2015 1 Inhoudsopgave 3 6 Management Summary Grafische samenvatting Opvallende resultaten Onderzoeksresultaten Uitstelgedrag Zorg

Nadere informatie

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Bestuursstaf Advies en ondersteuning Venlo, juli 2017 Onderzoek & Statistiek 2 Samenvatting In maart 2018 vinden er in Venlo gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Goede voornemens 2014

Goede voornemens 2014 Goede voornemens 2014 Goede voornemens 2014 Heeft u goede voornemens voor 2014? Welke van de onderstaande goede voornemens is uw belangrijkste goede voornemen voor 2014? Top 5 Goede Voornemens 2013 (N

Nadere informatie

Oppasoma s en opa s. Resultaten GGD Gezondheidspanel

Oppasoma s en opa s. Resultaten GGD Gezondheidspanel Oppasoma s en opa s Resultaten GGD Gezondheidspanel Waarom een onderzoek over oppasoma s en opa s? Tegenwoordig doen ouders vaak een beroep op oma en opa als het gaat om opvang van de kleinkinderen. De

Nadere informatie

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer voor bibliotheken Rapportage onderzoek communicatie en informatie De mening van klanten over de communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken de Bibliotheek Deventer Inhoud Beschrijving

Nadere informatie

VERTROUWEN IN MEDIA IN NEDERLAND. September 2017

VERTROUWEN IN MEDIA IN NEDERLAND. September 2017 VERTROUWEN IN MEDIA IN NEDERLAND September 2017 INTRODUCTIE Het vertrouwen in overheden, bedrijfsleven, media en NGO s daalt wereldwijd (bron: Edelman Trust barometer), eigenlijk al sinds de recessie in

Nadere informatie

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei Kübra Ozisik Mei 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl @basisvoorbeleid BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 4 2. Resultaten 5 2.1 Respons 5 2.2 Bekendheid

Nadere informatie

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK RAPPORTAGE SPORT EN GELUK Extra vragen Sportdeelname Index Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Management Summary 3 Onderzoeksresultaten 4 Onderzoeksverantwoording 5 Contact 2 1. Inleiding 3 Inleiding

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN. GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN. GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014 RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27

Nadere informatie

Onderzoek. het gebruik van internet en social media in Nederland. Opgesteld door:

Onderzoek. het gebruik van internet en social media in Nederland. Opgesteld door: Onderzoek het gebruik van internet en social media in Nederland Opgesteld door: Thomas van Manen, Marketingfacts @ThomasvanManen 29 juni 2017 Het actieve gebruik van Facebook loopt terug, Nederlanders

Nadere informatie

WHITEPAPER HEALTH 51% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN GEZONDHEIDS PRODUCTEN

WHITEPAPER HEALTH 51% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN GEZONDHEIDS PRODUCTEN WHITEPAPER HEALTH NEDERLANDERS ZIJN GEEN VOORLOPERS OP HET GEBIED VAN GEZONDHEIDS- PRODUCTEN 51% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN GEZONDHEIDS PRODUCTEN Vrouwen zijn meer geïnteresseerd

Nadere informatie

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND 2012 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier.

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND 2012 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier. NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND 2012 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier. ODETTE VLEK MSc. WIM PETERS BSc. AMSTERDAM, JUNI 2012 NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND 2012 Een

Nadere informatie

NATIONAAL FRISDRANK ONDERZOEK 2017

NATIONAAL FRISDRANK ONDERZOEK 2017 NATIONAAL FRISDRANK ONDERZOEK 2017 Een kwantitatief onderzoek naar het gebruik en de waardering van frisdrank CAROLINE VAN TEEFFELEN JEROEN HERMANS JORIS DE JONGH AMSTERDAM, APRIL 2017 INHOUDSOPGAVE VOORAF

Nadere informatie

ONDERZOEK WEBSITE. Gemeente Hulst. GfK Panel Services I mei 2013. GfK 2013 Onderzoek website gemeente Hulst 31 mei 2013 1

ONDERZOEK WEBSITE. Gemeente Hulst. GfK Panel Services I mei 2013. GfK 2013 Onderzoek website gemeente Hulst 31 mei 2013 1 ONDERZOEK WEBSITE Gemeente Hulst GfK Panel Services I mei 2013 GfK 2013 Onderzoek website gemeente Hulst 31 mei 2013 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Gebruik website Zoekmachine

Nadere informatie

Nationale Social Media Onderzoek 2014

Nationale Social Media Onderzoek 2014 Nationale Social Media Onderzoek 2014 Het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en verwachting van social media #NSMO Uitgevoerd door: Auteurs: Newcom Research & Consultancy B.V. drs.

Nadere informatie

HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB

HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB CONCEPT HANS ONKENHOUT AMSTERDAM, OKTOBER 2011 HOE SLIM REIS JIJ? Een kwantitatief onderzoek naar

Nadere informatie

The Next Web 2007 highlights

The Next Web 2007 highlights The Next Web 2007 highlights Een kwantitatief onderzoek naar bekendheid, gebruik en toegevoegde waarde van Web 2.0 onder Nederlandse consumenten AUTEURS drs. Hanneke Vos drs. Arjan van Geel DATUM AMSTERDAM,

Nadere informatie

Rapportage Biebpanel. Ontmoetingsen. verblijffunctie

Rapportage Biebpanel. Ontmoetingsen. verblijffunctie Ontmoetingsen verblijffunctie Rapportage Biebpanel Samenvatting van de belangrijkste uitkomsten van het Biebpanel onderzoek naar de ontmoetings- en verblijffunctie van de Bibliotheek, uitgevoerd in maart

Nadere informatie

Cross Channel is King De klant is van ons allemaal

Cross Channel is King De klant is van ons allemaal Cross Channel is King De klant is van ons allemaal Sector Advisory Retail 30 mei 2011 Frank Quix Q&A Research & Consultancy Photo: wugly.nl, 2011 Cross Channel is King Kanaal conflict is passé Cross Channel

Nadere informatie

Nationale Social Media Onderzoek 2016

Nationale Social Media Onderzoek 2016 Nationale Social Media Onderzoek 2016 Het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en verwachtingen van social media #NSMO Uitgevoerd door: Auteurs: Newcom Research & Consultancy B.V. drs.

Nadere informatie

BEVORDERT BADEN DE PASSIE? Kwantitatief onderzoek in opdracht van Kneipp naar de passie van de Nederlanders in bad

BEVORDERT BADEN DE PASSIE? Kwantitatief onderzoek in opdracht van Kneipp naar de passie van de Nederlanders in bad BEVORDERT BADEN DE PASSIE? Kwantitatief onderzoek in opdracht van Kneipp naar de passie van de Nederlanders in bad JORIS DE JONGH MSc. DRS. SANNE KEMPERS AMSTERDAM, APRIL 2010 BEVORDERT BADEN DE PASSIE?

Nadere informatie

Vakantiezakgeld. Een onderzoek onder ouders van kinderen 6 t/m 18 jaar. Juli 2017

Vakantiezakgeld. Een onderzoek onder ouders van kinderen 6 t/m 18 jaar. Juli 2017 Vakantiezakgeld Een onderzoek onder ouders van kinderen 6 t/m 18 jaar Juli 2017 Vakantiebestemming Waargaat u op vakantie? (meerdere antwoorden mogelijk) Basis: n=504 Binnen Nederland 32% Binnen Europa,

Nadere informatie

Nationale Social Media Onderzoek 2015 Jongeren

Nationale Social Media Onderzoek 2015 Jongeren Nationale Social Media Onderzoek 2015 Jongeren 15 t/m 24 jaar Uitgevoerd door: Newcom Research & Consultancy B.V. In samenwerking met: Auteurs: 3FM drs. Loes Turpijn, drs. Samantha Kneefel, drs. Neil van

Nadere informatie

Rapport Het recht op informationele zelfbeschikking in de zorg

Rapport Het recht op informationele zelfbeschikking in de zorg Rapport Het recht op informationele zelfbeschikking in de zorg in opdracht van de Raad voor Volksgezondheid & Zorg Datum 24 april 2014 Versie 1.0 Auteur Miquelle Marchand T: +31 13 466 8323 E: m.marchand@uvt.nl

Nadere informatie

GEZONDE LEEFSTIJL EN VITALITEIT OP DE WERKVLOER Een kwantitatief onderzoek onder werknemers in opdracht van Convenant Gezond Gewicht

GEZONDE LEEFSTIJL EN VITALITEIT OP DE WERKVLOER Een kwantitatief onderzoek onder werknemers in opdracht van Convenant Gezond Gewicht GEZONDE LEEFSTIJL EN VITALITEIT OP DE WERKVLOER Een kwantitatief onderzoek onder werknemers in opdracht van Convenant Gezond Gewicht JORIS DE JONGH FERNANDO MCDOUGAL AMSTERDAM, 24 SEPTEMBER 2014 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Dagelijkse Boodschappen en Winkelen in de Gemeente Soest

Dagelijkse Boodschappen en Winkelen in de Gemeente Soest Dagelijkse Boodschappen en Winkelen in de Gemeente Soest ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, MEI 2016 1 Inhoudsopgave 1 4 Samenvatting 2 Onderzoeksresultaten Dagelijkse boodschappen en Winkelen 5 3 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Internetgebruik onder niet-westerse allochtonen

Internetgebruik onder niet-westerse allochtonen Internetgebruik onder niet-westerse allochtonen Ger Sleijpen beschikken over iets meer internetvaardigheden dan autochtonen. Dit verschil wordt voor een groot deel verklaard doordat jongeren bij niet-westerse

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand AFM Consumentenmonitor voorjaar 20 Roodstand Juni 20 GfK 20 AFM Consumentenmonitor Juni 20 1 Management Summary Bijna de helft van alle Nederlanders staat wel eens rood. Diegenen die niet rood kunnen staan,

Nadere informatie

Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag

Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag Rapportage Datum: 2 mei 2016 Opdrachtgever: Jorrit Visser, Hivos Auteur: Claudia Ros, InfoResult Hivos onderzoek: Eerlijke bloemen met Moederdag 1 Inhoud

Nadere informatie

Nationale Social Media Onderzoek 2015

Nationale Social Media Onderzoek 2015 Nationale Social Media Onderzoek 2015 Een onderzoek naar het social media gebruik onder het Vechtenomstrekenpanel Uitgevoerd door: Auteurs: Newcom Research & Consultancy drs. Neil van der Veer drs. Loes

Nadere informatie

Tweederde van de Nederlanders kijkt regelmatig online video

Tweederde van de Nederlanders kijkt regelmatig online video Tweederde van de Nederlanders kijkt regelmatig online video 9 van de 10 Nederlanders tussen 14 en 65 jaar die online video kijken doet dit tijdens primetime, zowel doordeweeks als in het weekend. Ouderen

Nadere informatie

Social Media Jongeren Onderzoek 2014

Social Media Jongeren Onderzoek 2014 Social Media Jongeren Onderzoek 2014 Het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en verwachting van social media onder jongeren #SMJO Uitgevoerd door: Auteurs: Newcom Research & Consultancy

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

Nationale Social Media Onderzoek 2015

Nationale Social Media Onderzoek 2015 Nationale Social Media Onderzoek 2015 Het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en verwachtingen van social media #NSMO Uitgevoerd door: Auteurs: Newcom Research & Consultancy B.V. drs.

Nadere informatie

Inzicht in hoe Nederland aankijkt tegen het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets

Inzicht in hoe Nederland aankijkt tegen het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets Inzicht in hoe Nederland aankijkt tegen het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets Rapport voor Ministerie van Infrastructuur en Milieu 19 januari 2017 Inhoudsopgave Conclusies Resultaten Bijlagen

Nadere informatie

Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015

Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015 Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden ABN AMRO April 2015 Belastingteruggave 3 Sparen 7 Verantwoording onderzoek 12 2 Belastingteruggave Zicht

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tabellenboek bij 'Gebruik van internet voor gezondheidsinformatie' (verschenen in Huisarts&Wetenschap, augustus

Nadere informatie

Onderzoek website 2015

Onderzoek website 2015 Onderzoek website 2015 Februari 2015 O n d e r z o e k w e b s i t e 2 0 1 5 P a g i n a 2 Inleiding In opdracht van het Webteam is begin 2015 een onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid en het gebruik

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR Gemeente Oirschot Maart 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Inleiding. RESULTATEN ENQUÊTE ONLINE COMMUNICATIE Gemeente Staphorst. Juli 2015

Inleiding. RESULTATEN ENQUÊTE ONLINE COMMUNICATIE Gemeente Staphorst. Juli 2015 Pagina 1 van 5 Inleiding Van 2 t/m 13 april hebben inwoners de gelegenheid gekregen hun mening te geven over de online communicatie van de gemeente Staphorst. In deze enquête werd gevraagd hoe tevreden

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 8 t/m 11 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 18 maart 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Centrum van Horst Wonen Limburg

Centrum van Horst Wonen Limburg Centrum van Horst Wonen Limburg januari 2013 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet

Nadere informatie

Marie Emma Vigeveno B2B Marketing Manager

Marie Emma Vigeveno B2B Marketing Manager Onderzoek mobiel doneren Marie Emma Vigeveno B2B Marketing Manager Onderzoeksrapportage Auteur: Seth Schaafsma Project: Z4792 3-7-2014 Pilot mobiel doneren Nu.nl Methode en opzet Het onderzoek is online

Nadere informatie

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 6 GEBRUIK VAN INTERNET EN SOCIAL MEDIA De gemeente is benieuwd of alle bewoners beschikking hebben over en gebruik maken van internet en van social media en of men belemmerd wordt als het gaat om informatie

Nadere informatie

duurzaam eten November 2010 Kim Paulussen Marcel Temminghoff

duurzaam eten November 2010 Kim Paulussen Marcel Temminghoff Voeding in 2020 Gezond en duurzaam eten November 2010 Kim Paulussen Marcel Temminghoff 1 Inleiding 2 Resultaten 3 Samenvatting 1 Inleiding Achtergrond en opzet onderzoek Aanleiding: het Voedingscentrum

Nadere informatie