Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit"

Transcriptie

1 Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit

2 Index 1. Oasen en de campagne 3 2. Samenvatting en conclusie 6 3. Resultaten onderzoek Onderzoeksverantwoording 24 Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit TNS NIPO Auteur Lisanne van Thiel Astrid Westerveld Oasen Contactpersoon Joost van Luijt F7830 TNS

3 Oasen en de campagne Water uit de kraan laten doorlopen of niet?

4 Achtergrond: Oasen en waterkwaliteit Oasen maakt drinkwater voor mensen en bedrijven in het oosten van Zuid-Holland. De kwaliteit van het water komt voor Oasen op de eerste plaats. Oasen heeft tussen april en augustus 2010 campagne gevoerd over het belang van vers water. Oasen richtte zich hierbij vooral op vakantiegangers. Als er tijdelijk niemand thuis is, dan staat het water in de leidingen stil. Uit onderzoek is gebleken dat dit (vooral bij warm weer) gevolgen heeft voor de kwaliteit van het drinkwater. Na enkele dagen gaat de kwaliteit van stilstaand water achteruit. De leidingen en kranen geven namelijk metalen (zoals koper, lood of nikkel) af en hierdoor is er kans op groei van bacteriën (zoals legionella). In de campagne adviseerde Oasen daarom om de kraan één minuut flink open te zetten als het water langere tijd heeft stilgestaan om zo de leidingen goed door te spoelen. Water uit de kraan laten doorlopen of niet? > Oasen en de campagne 4

5 Achtergrond: de campagne De regionale voorlichtingscampagne met het motto Terug van vakantie? Kraan 1 minuut open bevatte de volgende onderdelen: Een geheugensteuntje voor mensen die nog op vakantie gingen, was de kraanhanger. Deze kraanhanger kon gedownload, geprint, uitgeknipt en vervolgens aan de kraan gehangen worden als herinnering om bij thuiskomst de kraan te laten lopen voor gebruik. Vakantiegangers werden daarnaast gewezen op de campagne met grote reclameborden langs twee snelwegen en grote posters op twee NS-stations. Verder is er informatie via de media, via Twitter en via de website van Oasen verspreid. Oasen heeft TNS NIPO gevraagd om door middel van twee metingen het effect van deze campagne te onderzoeken. De resultaten van dit onderzoek zijn in dit rapport te vinden. Water uit de kraan laten doorlopen of niet? > Oasen en de campagne 5

6 Samenvatting en conclusie Water uit de kraan laten doorlopen of niet?

7 Meerderheid laat de kraan s ochtends, na enkele dagen of enkele weken afwezigheid, eerst doorlopen Ruim de helft van de mensen laat s ochtends voor gebruik de kraan eerst even doorlopen. Dit percentage is significant toegenomen na de campagne. Men laat de kraan doorlopen, omdat: Het eerste water uit de kraan niet vers is, volgens ruim de helft van de mensen. De temperatuur van het eerste water te hoog is, volgens ruim een derde van de mensen. (Dit is overigens inherent aan de zomerperiode, omdat het water uit de kraan dan een hogere temperatuur heeft door het warme weer.) Na enkele dagen van afwezigheid laat drie kwart de kraan eerst even doorlopen voor gebruik. Hierbij is geen significante stijging zichtbaar na de campagne. De kraan laat men in dit geval doorlopen, omdat: Er bacteriën in het water kunnen zitten, volgens zeven op de tien mensen. Het eerste water uit de kraan niet vers is, volgens ruim een derde van de mensen. Na terugkomst van vakantie laten ruim acht op de tien mensen de kraan eerst even doorlopen voor gebruik. De stijging van het aantal mensen is opnieuw niet significant na de campagne. De redenen om het water na vakantie door te laten lopen, zijn: Er kunnen bacteriën in het water zitten, volgens acht op de tien mensen. Het eerste water uit de kraan is niet vers, volgens vier op de tien mensen. Water uit de kraan laten doorlopen of niet? > Samenvatting en conclusie 7

8 Kraanwater is een versproduct Kraanwater wordt door twee derde van de mensen gezien als versproduct. Ongeveer een kwart is neutraal wat betreft de stelling. Slechts een kleine groep ziet kraanwater niet als versproduct. Bijna een op de tien mensen denkt dat het water in een dag bederft als het stilstaat. Volgens ruim een derde bederft water in een week als het stilstaat en volgens ruim een kwart in een maand. Een kwart denkt dat water niet bederft. De kennis hieromtrent is niet verbeterd na de campagne van Oasen. Vier op de tien mensen laten de tuinslang niet in de volle zon liggen, want: Volgens twee derde van deze groep kunnen er bacteriën ontstaan in het water wanneer de tuinslang in de zon blijft liggen. Meer dan de helft van de mensen geeft aan de kraan door te laten lopen in de eerste maanden als ze een zojuist opgeleverde nieuwbouwwoning zouden hebben, meestal met als reden dat: Het water vies is, omdat de nieuwe leidingen metalen afgeven. Het blijkt dat de bewustwording op dit gebied aan het toenemen is. Het aantal mensen dat de kraan zou laten lopen bij een nieuwe keuken of een nieuwe kraan is in de 1-meting significant hoger dan in de 0-meting (38% versus 30%). Water uit de kraan laten doorlopen of niet? > Samenvatting en conclusie 8

9 Conclusie De voorlichtingscampagne met het motto Terug van vakantie? Kraan 1 minuut open is effectief geweest op bepaalde punten: Het bleek dat vóór de campagne een zeer ruime meerderheid de kraan al even liet doorlopen voor gebruik na enkele dagen of enkele weken afwezigheid in verband met bijvoorbeeld vakantie. Deze groepen lijken toe te nemen na de campagne, maar deze toename is niet significant. Het aantal mensen dat s ochtends de kraan door laat lopen is in de warme zomerperiode aanzienlijk hoger dan voor de zomer. Het lijkt in ieder geval de goede richting uit te gaan wat betreft de kennis omtrent het laten doorlopen van de kraan. Bij herhaling van de campagne zal de hoeveelheid mensen die de kraan door laat lopen voor gebruik wellicht verder toenemen. Met een volgende meting na een nieuwe campagne zullen de verschillen dan misschien wel significant zijn ten opzichte van de 0-meting. Mensen blijken steeds bewuster te worden wat betreft het laten doorlopen van de kraan in bijzondere situaties. Bijvoorbeeld bij een nieuwbouwwoning, een nieuwe keuken of een nieuwe kraan zullen mensen vaker de kraan even door laten lopen voor gebruik in de eerste paar maanden. De kennis wat betreft de bederfelijkheid van stilstaand water in de leidingen is na deze campagne niet toegenomen. Echter, hier zou een volgende voorlichtingscampagne wellicht verder op in kunnen haken, want hier is nog veel winst te behalen. Water uit de kraan laten doorlopen of niet? > Samenvatting en conclusie 9

10 Resultaten onderzoek Water uit de kraan laten doorlopen of niet?

11 Na campagne sterke toename aantal respondenten dat s ochtends kraan laat doorlopen voor consumptie Vier op de vijf respondenten laten de kraan altijd of soms doorlopen na enkele weken niet thuis te zijn geweest tijdens bijvoorbeeld vakantie. Dit percentage is niet significant toegenomen na de campagne van Oasen. In april was dit 81% en in augustus 83%. Drie kwart van de respondenten laat de kraan doorlopen na enkele dagen niet thuis te zijn geweest. Dit was 72% in april en dit is in augustus 75%. Het lijkt toe te nemen, maar de stijging is niet significant. Het aantal respondenten dat s ochtends de kraan eerst laat doorlopen als ze water voor consumptie willen gebruiken, is extreem significant toegenomen met 10%. In april was dit 43% en in augustus is dit 53%. % dat altijd of soms de kraan even laat doorlopen wanneer hij/zij tijdens vakantie enkele weken niet thuis is geweest april 2010 augustus % 83% enkele dagen niet thuis is geweest 72% 75% 's ochtends uit bed komt en water gebruikt voor consumptie 43% 53%* In dit rapport zijn significante verschillen aangegeven met * 11

12 Helft van de respondenten laat s ochtends de kraan eerst even doorlopen, groep gestegen in de zomermaanden Als ik 's ochtends uit bed kom en ik gebruik water uit de kraan voor consumptie, dan laat ik de kraan altijd eerst even doorlopen (basis: alle respondenten) % april 2010 (n=487) 43% 26 53%* 27* 21 26* augustus 2010 (n=488) altijd soms zelden nooit Vóór de campagne van Oasen liet bijna een kwart van de respondenten (23%) de kraan s ochtends altijd doorlopen en een vijfde (20%) soms. In totaal liet 43% de kraan s ochtends doorlopen. In de zomermaanden is de totale groep die de kraan s ochtends door laat lopen aanzienlijk groter geworden, namelijk 53%. Ruim een kwart (26%) laat de kraan dan altijd even doorlopen en ruim een kwart (27%) soms. In april gaf een derde van de respondenten (33%) aan dat ze s ochtends nooit de kraan laten doorlopen. In april is dit een significant kleinere groep, namelijk een kwart (26%) van de respondenten. 12

13 Meer dan de helft laat de kraan s ochtends eerst even doorlopen omdat het eerste water uit de kraan niet vers is De meest genoemde reden om de kraan s ochtends eerst even door te laten lopen, is dat het eerste water niet vers is. Dit gaf 57% aan in april en 53% in augustus. het eerste water uit kraan is niet vers Waarom laat u de kraan 's ochtends eerst even doorlopen? (basis: respondenten die de kraan 's ochtends alltijd of soms even laten doorlopen) Daarnaast geeft 38% in augustus aan dat de temperatuur van het eerste water te hoog is en 18% vindt het eerste water niet lekker. Deze percentages verschillen niet significant van de meting in april. de temperatuur van het eerste water is te hoog de smaak van het eerste water uit de kraan is niet lekker augustus 2010 (n=256) april 2010 (n=207) In augustus geven jongere mensen vaker dan oudere mensen als reden dat de temperatuur van het eerste water te hoog is (18 t/m 34 jaar: 49% vs. 55+: 27%). anders %

14 % Drie kwart laat de kraan doorlopen na enkele dagen niet thuis te zijn geweest Als ik enkele dagen niet thuis ben geweest, dan laat ik bij terugkomst altijd de kraan even doorlopen voor ik het water gebruik (basis: alle respondenten) * april 2010 (n=487) 72% 75% augustus 2010 (n=488) altijd soms zelden nooit Na enkele dagen niet thuis te zijn geweest, laat drie kwart van de respondenten de kraan even doorlopen voor gebruik. Dit is hoger dan het percentage respondenten dat s ochtends voor consumptie de kraan door laat lopen. Na enkele dagen niet thuis te zijn geweest, doet de helft (49%) dit zelfs altijd volgens de meting in augustus. Het percentage respondenten dat de kraan laat doorlopen na enkele dagen afwezigheid is niet significant veranderd na de campagne. De groep respondenten die aangeeft zelden de kraan even door te laten lopen na enkele dagen afwezigheid is significant kleiner geworden, namelijk van 14% in april naar 10% in augustus. 14

15 Na enkele dagen afwezigheid laat men de kraan vooral doorlopen omdat er bacteriën in het water kunnen zitten Zeven op de tien respondenten laten de kraan doorlopen na enkele dagen niet thuis te zijn geweest, met als motivatie: er kunnen bacteriën in het water zitten. Hierin is geen significante verandering te zien naar aanleiding van de campagne. Een andere reden om de kraan door te laten lopen, door ongeveer vier op de tien respondenten genoemd, is dat het eerste water uit de kraan niet vers is. Een zesde van de respondenten laat de kraan eerst doorlopen, omdat de temperatuur van het eerste water te hoog is. Mannen geven deze reden overigens vaker dan vrouwen (21% vs. 11%) (meting augustus). Waarom laat u de kraan eerst even doorlopen wanneer u enkele dagen niet thuis bent geweest? (basis: respondenten die de kraan alltijd of soms even laten doorlopen wanneer ze enkele dagen niet thuis zijn geweest) er kunnen bacteriën in het water zitten het eerste water uit kraan is niet vers de temperatuur van het eerste water is te hoog de smaak van het eerste water uit de kraan is niet lekker anders augustus 2010 (n=369) april 2010 (n=349) %

16 Ruim acht op de tien respondenten laten kraan doorlopen na terugkomst van vakantie Als ik tijdens de vakantie enkele weken niet thuis ben geweest, dan laat ik bij terugkomst altijd de kraan even doorlopen voor ik het water gebruik (basis: alle respondenten) % % 83% 66 altijd soms zelden nooit Een ruime meerderheid van de respondenten laat de kraan even doorlopen voor gebruik na enkele weken niet thuis te zijn geweest. Er is slechts een kleine groep die de kraan zelden of nooit laat doorlopen na terugkomst van vakantie. In april was dit 19% en in augustus slechts 17%. Dit is overigens geen significante daling april 2010 (n=487) augustus 2010 (n=488) 16

17 Bacteriën in het water de belangrijkste reden om de kraan door te laten lopen na vakantie Bijna acht op de tien respondenten geven als reden om de kraan door te laten lopen na de vakantie dat er mogelijk bacteriën in het water kunnen zitten. De reden dat het eerste water uit de kraan niet vers is, wordt in augustus significant minder vaak genoemd dan vóór de campagne. Bijna de helft (47%) gaf dit in april als reden en 39% in augustus. Waarom laat u de kraan eerst even doorlopen wanneer u na de vakantie thuis komt? (basis: respondenten die de kraan alltijd of soms even laten doorlopen wanneer ze na de vakantie thuiskomen) er kunnen bacteriën in het water zitten het eerste water uit kraan is niet vers de temperatuur van het eerste water is te hoog de smaak van het eerste water uit de kraan is niet lekker * augustus 2010 (n=407) april 2010 (n=395) anders 4 4 %

18 Vier op de tien respondenten laten tuinslang niet in volle zon liggen na gebruik 41% laat de tuinslang na gebruik niet in de volle zon liggen (meting augustus). Opvallend is dat in april significant meer mannen dan vrouwen aangaven dit niet te doen (mannen: 50% vs. vrouwen: 41%), terwijl bij de 1-meting in augustus meer vrouwen dan mannen dit niet doen (mannen: 36% vs. vrouwen: 46%). Een kwart van de respondenten doet dit overigens wel. Zij geven aan dat de stelling niet klopt voor hen. Er zijn geen significante veranderingen voor de totale groep tussen de 0-meting en de 1-meting. Voor een derde van de respondenten is deze stelling niet van toepassing. Ik laat de tuinslang na gebruik niet in de volle zon liggen (basis: alle respondenten) augustus 2010 (n=488) klopt klopt niet niet van toepassing april 2010 (n=487) % 18

19 Twee derde geeft aan dat er bacteriën kunnen ontstaan wanneer de tuinslang in de zon blijft liggen Respondenten die de tuinslang bewust niet in de volle zon laten liggen na gebruik doen dit meestal (67% in augustus) omdat er anders bacteriën in het water kunnen ontstaan. omdat er bacteriën in het water kunnen ontstaan Waarom laat u de tuinslang na gebruik niet in de volle zon liggen? Een vijfde laat de tuinslang niet in de volle zon liggen, omdat het water in de tuinslang bederft volgens hen. omdat het water erin bederft augustus 2010 (n=203) april 2010 (n=220) Een kwart van de respondenten laat de tuinslang niet in de zon liggen na gebruik, maar weet eigenlijk niet waarom. weet niet %

20 % Aantal respondenten dat kraan zou laten doorlopen bij nieuwbouwwoning is toegenomen na campagne Het aantal respondenten dat aangeeft de kraan in de eerste maanden altijd even door te laten lopen bij een zojuist opgeleverde nieuwbouwwoning is significant toegenomen tussen de 0-meting en de 1-meting (49% vs. 56%). Vier op de tien respondenten (40%) geven in augustus aan dit te doen, omdat het water vies is doordat de nieuwe leidingen metalen afgeven (vs. 33% in april). Bij de 0-meting zouden meer mannen Stel dat u in een zojuist opgeleverde nieuwbouwwoning zou wonen, zou u dan de dan vrouwen de kraan eerste maanden altijd de kraan even laten doorlopen voordat u het water gebruikt? laten doorlopen voor (basis: alle respondenten) gebruik in een weet niet nieuwbouwwoning (56% vs. 42%), ja, ik laat hem wel doorlopen, 49% 56%* evenals oudere want het water is vies omdat het stil heeft gestaan en bedorven is mensen in vergelijking ja, ik laat hem wel doorlopen, met jongere mensen want het water is vies omdat de nieuwe leidingen metalen afgeven 33 (55+: 58% vs * jaar: 39%). Deze nee, ik laat hem niet doorlopen, want het water is schoon maar er zit alleen wat stof en zand in omdat de leidingen net nieuw zijn verschillen zijn er bij de 15 1-meting niet meer. 12 nee, ik laat hem niet doorlopen, Dan geldt voor alle want het huis is net nieuw, dus het water is helemaal schoon groepen dat meer dan de helft de kraan door zou laten lopen. april 2010 (n=487) augustus 2010 (n=488) 20

21 Ook aantal respondenten dat kraan zou laten lopen bij nieuwe keuken of nieuwe kraan is toegenomen Bij de 0-meting zou 30% bij een nieuwe keuken of een nieuwe kraan de kraan altijd laten doorlopen voor gebruik in de eerste maanden, omdat de nieuwe kraan metalen kan afgeven. Bij de 1-meting is deze groep significant groter geworden (38%). In april gaf 58% aan de kraan niet te laten doorlopen voor gebruik bij een nieuwe keuken of nieuwe kraan. In augustus geeft 53% aan dit niet te zullen doen (overigens geen significante afname). % Stel dat u pas een nieuwe keuken of nieuwe kraan heeft, zou u dan de eerste maanden altijd de kraan even laten doorlopen voordat u het water gebruikt? (basis: alle respondenten) * april 2010 (n=487) 9 augustus 2010 (n=488) weet niet ja, ik laat hem wel doorlopen, want het water is vies omdat de nieuwe kraan metalen kan afgeven nee, ik laat hem niet doorlopen, want het water is schoon maar er zit alleen wat stof en zand in omdat de kraan net nieuw is nee, ik laat hem niet doorlopen, want de kraan is net nieuw, dus het water is helemaal schoon 21

22 Kraanwater wordt over het algemeen gezien als een versproduct Met de stelling kraanwater is een versproduct is twee derde van de respondenten het (helemaal) eens. Overigens zijn jonge mensen in de leeftijd van jaar het hier vóór de campagne significant minder vaak mee eens (60%) dan de totale groep (68%). Na de campagne is het verschil tussen jonge mensen en de hele groep niet meer significant (61% vs. 65% totaal). % % 65% Kraanwater is een versproduct (basis: alle respondenten) helemaal mee eens mee eens niet mee eens, niet mee oneens mee oneens helemaal mee oneens Ongeveer een kwart van de groep is neutraal wat betreft de stelling kraanwater is een versproduct april 2010 (n=487) augustus 2010 (n=488) 22

23 Kennis wat betreft bederfelijkheid van water niet verbeterd na campagne Zowel voor als na de campagne denken respondenten het vaakst dat water in een week bederft als het stilstaat in de leidingen (namelijk 37% in april en 38% in augustus). Voor de campagne denken bijna drie op de tien respondenten (29%) dat water niet bederft. Na de campagne is dit ook nog ruim een kwart van de respondenten (26%). 55-plussers denken significant vaker dan de totale groep dat water helemaal niet bederft, zowel voor als na de campagne (in april 40% vs. totaal: 29% en in augustus 32% vs. totaal: 26%). Als water stilstaat in de leidingen in een huis dan bederft het.. (basis: alle respondenten) augustus 2010 (n=488) in een dag in een week in een maand april 2010 (n=487) niet % 23

24 Onderzoeksverantwoording Water uit de kraan laten doorlopen of niet?

25 Onderzoeksverantwoording Methode Steekproef Veldwerkperiode CAWI (computer assisted web interviewing) Klanten van Oasen (afkomstig uit TNS NIPObase) 0-meting: 22 t/m 27 april meting: 26 t/m 31 augustus 2010 Duur vragenlijst 4 minuten Respons Weging 0-meting: 487/600 = 81% 1-meting: 488/660 = 74% De resultaten zijn gewogen op leeftijd, geslacht, huishoudgrootte, opleiding en sociale klasse Water uit de kraan laten doorlopen of niet? > Onderzoeksverantwoording 25

De Nederlander en de natuur. Rapportage

De Nederlander en de natuur. Rapportage De Nederlander en de natuur Rapportage Index 1. Samenvatting 3 2. Het belang van de Nederlandse natuur 6 3. De kijk op het Nederlandse natuurbeleid 8 4. Het groene netwerk 13 5. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie

Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie Index 1. Samenvatting p. 3 2. Doelstellingen en opzet onderzoek p. 6 3. Gebruik communicatiemiddelen p. 9 4. Perceptie digitale communicatie en eenzaamheid

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD)

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Index 1. Samenvatting en conclusies 2. Inleiding 3. Bekendheid EPD 4. Kennis over het EPD 5. Houding ten aanzien van het EPD 6. Informatiebehoefte 7. Issue

Nadere informatie

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland In april 2013 heeft TNS NIPO in opdracht van Thuiswinkel.org een herhalingsonderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

Belangrijkste resultaten

Belangrijkste resultaten Belangrijkste resultaten Schadelijkheid roken en meeroken algemeen Totale groep Nederlanders 12+ Rokers Roken Nagenoeg iedereen ziet de schadelijkheid in van roken op de gezondheid: 93% (waarvan 65% erg

Nadere informatie

Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag

Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag Rapportage Datum: 2 mei 2016 Opdrachtgever: Jorrit Visser, Hivos Auteur: Claudia Ros, InfoResult Hivos onderzoek: Eerlijke bloemen met Moederdag 1 Inhoud

Nadere informatie

Eenzaamheid in Nederland Coalitie Erbij

Eenzaamheid in Nederland Coalitie Erbij Eenzaamheid in Nederland Coalitie Erbij Juli TNS NIPO Natascha Snel Suzanne Plantinga Inhoud Conclusies en aanbevelingen 3 1 Inleiding en onderzoeksdoel 6 2 Eenzaamheid in Nederland 9 3 Kennis: bekendheid

Nadere informatie

Houding inwoners provincies ten opzichte van de veehouderij

Houding inwoners provincies ten opzichte van de veehouderij Houding inwoners provincies ten opzichte van de veehouderij 13 februari 2015 Inleiding Milieudefensie heeft TNS NIPO in aanloop naar de verkiezingen van de Provinciale Staten opdracht gegeven om een opinieonderzoek

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 44 t/m 47 2015 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 23 november 2015 Projectnummer: 20645 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Flitspeiling NAVO. Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek. Ministerie van Defensie

Flitspeiling NAVO. Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek. Ministerie van Defensie Flitspeiling NAVO Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek Inleiding en onderzoeksverantwoording Op verzoek van het ministerie van Defensie heeft Veldkamp een flitspeiling

Nadere informatie

Hiv op de werkvloer 2011

Hiv op de werkvloer 2011 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv op de werkvloer 20 Natascha

Nadere informatie

Onderzoek voor de KNOV

Onderzoek voor de KNOV Onderzoek voor de KNOV Inhoud 1 Samenvatting 3 Onderzoeksverantwoording 6 3 Behandeling en begeleiding tijdens de 10 zwangerschap 4 Beoordeling 17 1 Samenvatting Samenvatting - 1 Behandeling en begeleiding

Nadere informatie

Meting maart 2014 DONATEURSVERTROUWEN BLIJFT STIJGEN

Meting maart 2014 DONATEURSVERTROUWEN BLIJFT STIJGEN Meting maart 2014 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl DONATEURSVERTROUWEN BLIJFT STIJGEN Nederland is duidelijk op weg naar een

Nadere informatie

Oasen. Waterbeleving 2008

Oasen. Waterbeleving 2008 Waterbeleving 2008 Index 1. Onderzoeksopzet 2. Naamsbekendheid Waterbeleving 2008 3. Drinkwater 4. Dienstverlening 5. 0-meting campagne 6. Conclusie TNS NIPO Wieteke Nijntjes Maroesjka Brouwer 23 december

Nadere informatie

Nieuwe liefde voor 50-plussers niet geaccepteerd. Onderzoek door TNS NIPO 2005

Nieuwe liefde voor 50-plussers niet geaccepteerd. Onderzoek door TNS NIPO 2005 Nieuwe liefde voor 50-plussers niet geaccepteerd Onderzoek door TNS NIPO 2005 Opzet van het onderzoek In de periode van 22 september tot en met 29 september zijn voor dit onderzoek 452 singles van 50 tot

Nadere informatie

Vuurwerk opnieuw gepeild

Vuurwerk opnieuw gepeild Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Vuurwerk opnieuw gepeild Verandering

Nadere informatie

Horeca en omzet. Samenvatting. Onderzoek onder 1016 horecagelegenheden. Maartje van Diepen/Noortje Antonis. F december 2008.

Horeca en omzet. Samenvatting. Onderzoek onder 1016 horecagelegenheden. Maartje van Diepen/Noortje Antonis. F december 2008. Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Horeca en omzet Onderzoek onder

Nadere informatie

Mexicaanse griep. Rapport. Geen nationale paniek, maar wel bereidheid tot vaccineren. Danielle van Wensveen. C6957J4 30 oktober 2009

Mexicaanse griep. Rapport. Geen nationale paniek, maar wel bereidheid tot vaccineren. Danielle van Wensveen. C6957J4 30 oktober 2009 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Mexicaanse griep Geen nationale paniek,

Nadere informatie

Nederlanders aan het woord

Nederlanders aan het woord Nederlanders aan het woord Veteranen en de Nederlandse Veteranendag 2014 Trends, Onderzoek en Statistiek (TOS) Directie Communicatie Documentnummer: TOS-14-066a Belangrijkste inzichten Nederlander hecht

Nadere informatie

Wijzer in geldzaken Junior Monitor Een onderzoek naar de manier waarop kinderen uit groep 5 8 van de basisschool met geld omgaan

Wijzer in geldzaken Junior Monitor Een onderzoek naar de manier waarop kinderen uit groep 5 8 van de basisschool met geld omgaan Wijzer in geldzaken Junior Monitor 2018 Een onderzoek naar de manier waarop kinderen uit groep 5 8 van de basisschool met geld omgaan Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 6 Resultaten Inkomsten 8 Kennis

Nadere informatie

Jongeren & hun financiële verwachtingen

Jongeren & hun financiële verwachtingen Nibud, februari Jongeren & hun financiële verwachtingen Anna van der Schors Daisy van der Burg Nibud in samenwerking met het 1V Jongerenpanel van EenVandaag Inhoudsopgave 1 Onderzoeksopzet Het Nibud doet

Nadere informatie

NATIONAAL WATERONDERZOEK 2016

NATIONAAL WATERONDERZOEK 2016 NATIONAAL WATERONDERZOEK 2016 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water in opdracht van FWS CAROLINE VAN TEEFFELEN JORIS DE JONG TESSA DE KRUIJK AMSTERDAM, 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

SIRE. Rapport. "Geef kinderen hun spel terug" Jonneke Heins. C0521b 29 oktober 2007

SIRE. Rapport. Geef kinderen hun spel terug Jonneke Heins. C0521b 29 oktober 2007 Grote Bickersstraat 74 3 KS Amsterdam Postbus 247 AE Amsterdam t 2 522 54 44 f 2 522 53 33 e info@tnsnipo.com www.tnsnipo.com Rapport SIRE "Geef kinderen hun spel terug" Jonneke Heins C52b 29 oktober 27

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015 NOORDZEE EN ZEELEVEN 2-meting Noordzee-campagne Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Onderzoeksverantwoording 3. Onderzoeksresultaten 4. Contact 2 1. Samenvatting 3 Samenvatting Houding t.a.v.

Nadere informatie

Meting stoppers-met-roken juli 2008

Meting stoppers-met-roken juli 2008 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Meting stoppers-met-roken juli 2008

Nadere informatie

Nederlanders aan het woord

Nederlanders aan het woord Nederlanders aan het woord Veteranen en de Nederlandse Veteranendag 2015 Trends, Onderzoek en Statistiek (TOS) Directie Communicatie Documentnummer: TOS-15-074a 1 Belangrijkste inzichten Nederlander hecht

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE Gemeente Oirschot November/December 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij Nederlandse landbouw en visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

Geschonken in het verleden betekent eerder schenken in de toekomst Schenkingsregeling door vijfde van vermogenden actief in gebruik

Geschonken in het verleden betekent eerder schenken in de toekomst Schenkingsregeling door vijfde van vermogenden actief in gebruik Geschonken in het verleden betekent eerder schenken in de toekomst Schenkingsregeling door vijfde van vermogenden actief in gebruik Schenken door vermogenden 2014 TNS 23 oktober 2014 Inhoudsopgave 1 3

Nadere informatie

Hiv en stigmatisering in Nederland

Hiv en stigmatisering in Nederland Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv en stigmatisering in Nederland

Nadere informatie

Hiv en stigmatisering in Nederland

Hiv en stigmatisering in Nederland Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv en stigmatisering in Nederland

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Studeer met een plan (R32) Eindrapportage effectonderzoek Studeer met een plan (R32)

Studeer met een plan (R32) Eindrapportage effectonderzoek Studeer met een plan (R32) Eindrapportage effectonderzoek 2016 Managementsamenvatting (1/5) Inleiding Achtergronden Jaarlijks beginnen in september ongeveer 150.000 studenten aan een opleiding in het hoger onderwijs. In de maanden

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2016 FNV Jong. Hans de Jong & Anouk Vermeulen Juni/juli 2016

Vakantiewerk onderzoek 2016 FNV Jong. Hans de Jong & Anouk Vermeulen Juni/juli 2016 Vakantiewerk onderzoek 2016 FNV Jong Hans de Jong & Anouk Vermeulen Juni/juli 2016 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 410 Respondenten SAMPLE CRITERIA WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij 2017

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij 2017 Nederlandse landbouw en visserij 2017 Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 14 5 Waardering en

Nadere informatie

Gedragscode Defensie. Draagvlakmeting. Ministerie van Defensie. Defensie Personele Diensten Gedragswetenschappen

Gedragscode Defensie. Draagvlakmeting. Ministerie van Defensie. Defensie Personele Diensten Gedragswetenschappen Bezoekadres: Van Alkemadelaan 357 Postadres: MPC 58 A Postbus 90701 2509 LS Den Haag Nederland www.cdc.nl Draagvlakmeting TNS NIPO: Drs. Anneloes Klaassen Lisanne van Thiel GW: Drs. Amber Vos +31 (070)

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder autochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder autochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder autochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder autochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

Nederlanders aan het woord

Nederlanders aan het woord Nederlanders aan het woord Veteranen en de Nederlandse Veteranendag 2016 Trends, Onderzoek en Statistiek (TOS) Directie Communicatie Documentnummer: TOS-16-074A Introductie De afdeling Trends, Onderzoek

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

Publieksonderzoek Fietsverlichting

Publieksonderzoek Fietsverlichting In hoeverre zijn fietsers in Nederland bekend met de huidige regels rond het voeren van fietsverlichting en wat is hun eigen gedrag hierbij? Inleiding Op initiatief van het uitvoeringsteam campagne fietsverlichting

Nadere informatie

Enquête SJBN 15.10.2013

Enquête SJBN 15.10.2013 Enquête SJBN 15.10.2013 1 Inhoudsopgave Steekproef Resultaten enquête Algehele tevredenheid Arbeidsomstandigheden Urennorm Ondernemersaspecten Kijk op de toekomst Conclusies 2 Steekproef: achtergrond kenmerken

Nadere informatie

Onderzoek onder kinderen groep 5 t/m 8

Onderzoek onder kinderen groep 5 t/m 8 Onderzoek onder kinderen groep 5 t/m 8 februari/maart 2015 Bewaren van geld Hoe bewaar jij je geld? (meerdere antwoorden mogelijk) In mijn spaarpot Op de bank In mijn portemonnee Op een speciale plek,

Nadere informatie

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier JORIS DE JONGH MSC. LIANNE WORRELL MSC. AMSTERDAM, MEI 2013 NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief

Nadere informatie

Buitenspelen. Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt

Buitenspelen. Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Buitenspelen Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Index 1. Opzet onderzoek p. 3 2. Buitenspelen p. 5 3. Favoriete speelplekken en spellen p. 10 4. Buitenspelen in de buurt p. 15 5. Wat maakt

Nadere informatie

Samenvatting belangrijkste resultaten

Samenvatting belangrijkste resultaten Samenvatting belangrijkste resultaten Managementsamenvatting (1/4) Inleiding Jaarlijks doen circa 150.000 aspirant-studenten eindexamen (havo, vwo, mbo 4) en begint een substantieel deel hiervan in september

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers November 2014 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 1 Beleggingsportefeuille GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 2 Zes op de tien beleggers

Nadere informatie

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013 Onderzoek Arbeidsongeschiktheid In opdracht van Loyalis juni 2013 Inleiding» Veldwerkperiode: 27 maart - 4 april 2013.» Doelgroep: werkende Nederlanders» Omdat er specifiek uitspraken gedaan wilden worden

Nadere informatie

Marktwerking in de energiesector

Marktwerking in de energiesector Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Marktwerking in de energiesector Remy Bleijendaal F3175

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR Gemeente Oirschot Maart 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM Gemeente Cuijk Juli/Augustus/September 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand AFM Consumentenmonitor voorjaar 20 Roodstand Juni 20 GfK 20 AFM Consumentenmonitor Juni 20 1 Management Summary Bijna de helft van alle Nederlanders staat wel eens rood. Diegenen die niet rood kunnen staan,

Nadere informatie

Meting stoppers-met-roken januari 2009

Meting stoppers-met-roken januari 2009 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tnsnipo.com www.tnsnipo.com Consumer & Media Rapport Meting stoppersmetroken januari 2009 Meting

Nadere informatie

Voorbeeldcase RAB RADAR

Voorbeeldcase RAB RADAR Voorbeeldcase RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Private Banking (19725) Inhoud 2 Inleiding Resultaten - Spontane en geholpen merkbekendheid - Spontane en geholpen reclamebekendheid - Herkenning radiocommercial

Nadere informatie

Nieuwsbeleving: The Optimist en Sublime FM

Nieuwsbeleving: The Optimist en Sublime FM Contents 1 Inzichten 3 2 Resultaten 5 3 Bijlage 13 2 1 Inzichten Inzichten Jubileumonderzoek Dit onderzoek is uitgevoerd onder een representatieve steekproef, die voldoende groot is om uitspraken te kunnen

Nadere informatie

Imago onderzoek monumentale molens

Imago onderzoek monumentale molens Inhoudsopgave 1 Bekendheid 5 2 Bezoek van monumentale 7 3 Mening over behoud monumentale 4 Toekomstbestendigheid van de vrijwilliger 5 Bijlage Onderzoeksverantwoording 9 12 18 2 Inleiding Jullie vraagstuk

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 8 t/m 11 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 18 maart 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Het vakantie onderzoek. Onderzoek onder Nederlandse bevolking

Het vakantie onderzoek. Onderzoek onder Nederlandse bevolking Het vakantie onderzoek Onderzoek onder Nederlandse bevolking Inhoud Doelstelling Onderzoeksopzet en verantwoording Resultaten Conclusie 2 Doelstelling Inleiding Veel bedrijven zetten in de zomerperiode

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival 1 (12) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 maart kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.155 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

Onderzoek artsenbezoek De rol van emotie bij een bezoek aan de medisch specialist in opdracht van Zilveren Kruis

Onderzoek artsenbezoek De rol van emotie bij een bezoek aan de medisch specialist in opdracht van Zilveren Kruis Onderzoek artsenbezoek De rol van emotie bij een bezoek aan de medisch specialist in opdracht van Zilveren Kruis 1 Onderzoeksverantwoording Onderzoek Artsenbezoek Doel onderzoek TNS NIPO heeft in opdracht

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 28 t/m 39 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 29 september 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Onderzoek naar houding en kennis van Nederlandse burgers ten aanzien van schaliegas

Onderzoek naar houding en kennis van Nederlandse burgers ten aanzien van schaliegas Onderzoek naar houding en kennis van Nederlandse burgers ten aanzien van schaliegas Inhoudsopgave 1. Doelstelling 2. Onderzoeksverantwoording 3. Samenvatting 4. Resultaten 5. Bijlagen (open antwoorden,

Nadere informatie

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT In opdracht van NOC*NSF 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit onderzoek wordt iedere

Nadere informatie

Goede zorg van groot belang. Nederlanders staan open voor private investeringen

Goede zorg van groot belang. Nederlanders staan open voor private investeringen Goede zorg van groot belang Nederlanders staan open voor private investeringen Index 1. Inleiding p. 3. Huidige en toekomstige gezondheidszorg in Nederland p. 6 3. Houding ten aanzien van private investeerders

Nadere informatie

Meting stoppers-met-roken juni 2008

Meting stoppers-met-roken juni 2008 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Meting stoppers-met-roken juni 2008

Nadere informatie

Alleen-Pinnen-Monitor

Alleen-Pinnen-Monitor 1 Alleen-Pinnen-Monitor Perceptie van alleen-pinnen kassa s 2 e meting Erwin Boom & Markus Leineweber, 11 september 2012 Uitgevoerd in opdracht van de Betaalvereniging Nederland en Stichting BEB Vertrouwelijk

Nadere informatie

Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder autochtone Nederlanders

Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder autochtone Nederlanders Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder autochtone Nederlanders Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder autochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

Onderzoek slaapproblemen. in opdracht van Zilveren Kruis

Onderzoek slaapproblemen. in opdracht van Zilveren Kruis Onderzoek slaapproblemen in opdracht van Zilveren Kruis 1 Samenvatting Een op zes werkende Nederlanders kampt met slaapproblemen Mannen liggen vaker wakker van het werk, vrouwen vaker van privé situaties

Nadere informatie

Water drinken. Resultaten 1-meting op de CJ s in Zaanstad

Water drinken. Resultaten 1-meting op de CJ s in Zaanstad Water drinken Resultaten 1-meting op de CJ s in Zaanstad Deelnemers In de eerste maanden van 215 hebben 339 ouders die de 5 Centra Jong (CJ) in Zaanstad bezochten een vragenlijst ingevuld over hun kind

Nadere informatie

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Voorbeeldpresentatie Inhoud 1 Inleiding 2 Resultaten - Spontane en geholpen bekendheid - Herkenning radiocommercial en rapportcijfer - Teruggespeelde boodschap -

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD Gemeente Eemnes Juni/Juli 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

ONDERZOEK VUURWERKOVERLAST

ONDERZOEK VUURWERKOVERLAST ONDERZOEK VUURWERKOVERLAST ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, APRIL 2015 GfK 2015 Onderzoek Vuurwerkoverlast April 2015 1 Inhoud 1. Samenvatting 2. Onderzoeksresultaten 3. Onderzoeksverantwoording 4. Steekproefspecificatie

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 16 t/m 19 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 17 mei 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Onderzoek naar het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen in de Nederlandse particuliere tuin

Onderzoek naar het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen in de Nederlandse particuliere tuin Onderzoek naar het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen in de Nederlandse particuliere tuin Contents 1 Inleiding & samenvatting 03 2 Gebruik onkruidbestrijdingsmiddelen: huidige situatie 3 Kennisniveau

Nadere informatie

Mexicaanse Griep-onderzoek (april november 2009)

Mexicaanse Griep-onderzoek (april november 2009) Mexicaanse Griep-onderzoek (april november 2009) Meteen nadat de Mexicaanse griep voor het eerst in het nieuws kwam (eind april 2009) is via Peil.nl onderzoek hiernaar gedaan onder de Nederlandse bevolking.

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Evaluatie Tabakswet. Recht op een rookvrije werkplek en overlast door tabaksrook tussen 2003 en 2005

Evaluatie Tabakswet. Recht op een rookvrije werkplek en overlast door tabaksrook tussen 2003 en 2005 Evaluatie Tabakswet Recht op een rookvrije werkplek en overlast door tabaksrook tussen 2003 en 2005 Cyrille Koolhaas en Dr. Marc Willemsen Dit is een publicatie van STIVORO voor een rookvrije toekomst

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 4 t/m 7 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 19 februari 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Sinterklaasonderzoek 2009

Sinterklaasonderzoek 2009 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Sinterklaasonderzoek 2009 Roos Huver

Nadere informatie

80% VAN DE NEDERLANDERS TYPEERT ZICH ALS GOEDE-DOELENGEVER,

80% VAN DE NEDERLANDERS TYPEERT ZICH ALS GOEDE-DOELENGEVER, Meting juni 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl 80% VAN DE NEDERLANDERS TYPEERT ZICH ALS GOEDE-DOELENGEVER, AL ZIEN MINDER

Nadere informatie

RAPPORTAGE ZOMERDIP. In opdracht van NOC*NSF

RAPPORTAGE ZOMERDIP. In opdracht van NOC*NSF RAPPORTAGE ZOMERDIP In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Zomerdip Rapportage September Zomerdip 2014 September 2014 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In

Nadere informatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0 Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

Pilot Mag het een tasje minder zijn? Consumentenonderzoek. Rapportage van de peiling onder inwoners van Deventer, Tilburg en Zoetermeer,

Pilot Mag het een tasje minder zijn? Consumentenonderzoek. Rapportage van de peiling onder inwoners van Deventer, Tilburg en Zoetermeer, Pilot Mag het een tasje minder zijn? Consumentenonderzoek Rapportage van de peiling onder inwoners van Deventer, Tilburg en Zoetermeer, in opdracht van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken 4 februari

Nadere informatie

Wat willen inwoners van de gemeente Tholen? Onderzoek naar behoeften

Wat willen inwoners van de gemeente Tholen? Onderzoek naar behoeften Wat willen inwoners van de gemeente Tholen? Onderzoek naar behoeften Inhoudsopgave 1 Samenvatting 3 2 Inleiding / aanleiding 6 3 Behoeften inwoners Tholen 8 4 Bijlagen 21 Wat willen inwoners van de gemeente

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

Grote meerderheid denkt dat de Nationale Museumweek voor iedereen bedoeld is

Grote meerderheid denkt dat de Nationale Museumweek voor iedereen bedoeld is Grote meerderheid denkt dat de Nationale Museumweek voor iedereen bedoeld is Twee derde van de frequente museumbezoekers en drie kwart van de niet-frequente bezoekers denkt dat de Nationale Museumweek

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

CITES. 25 oktober 2017 H4507

CITES. 25 oktober 2017 H4507 CITES Wat is het kennisniveau en bewustzijn van burgers over het verhandelen, vervoeren, verzamelen of houden van beschermde plantenen diersoorten? 25 oktober 2017 H4507 Inleiding Ongeoorloofde internationale

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 40 t/m 51 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 27 december 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS Uitstelgedrag onder financiële consumenten Juni 2015 1 Inhoudsopgave 3 6 Management Summary Grafische samenvatting Opvallende resultaten Onderzoeksresultaten Uitstelgedrag Zorg

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2015 Beleggers

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2015 Beleggers AFM Consumentenmonitor voorjaar 2015 Beleggers Juni 2015 GfK 2015 AFM Consumentenmonitor Juni 2015 1 Inhoudsopgave 1. Onderzoeksresultaten in detail Beleggersprofiel Beleggingsportefeuille Risico, rendement

Nadere informatie

Onderzoek Week van de Energierekening Gfk i.o. Milieu Centraal oktober 2012

Onderzoek Week van de Energierekening Gfk i.o. Milieu Centraal oktober 2012 Onderzoek Week van de Energierekening Gfk i.o. Milieu Centraal oktober 2012 Achtergrond bij onderzoek In het onderzoek is gebruik gemaakt van een aselecte steekproef van 1.038 huishoudens. Deze steekproef

Nadere informatie

De 50-plus cliché-poll

De 50-plus cliché-poll De 50-plus cliché-poll Open voor 50 plus? 1 De 50-plus cliché-poll Over 50 plussers op de werkvloer bestaan veel vooroordelen; zo zouden ze vaker ziek zijn en minder handig met computers. Hoe zit het met

Nadere informatie

Onderzoek Meer- /minderwerk 2011

Onderzoek Meer- /minderwerk 2011 Onderzoek Meer- /minderwerk 2011 april-mei 2011 Opdrachtgever: Vereniging Eigen Huis, dhr. Steven Wayenberg, dhr. Angelo Vedder Uitvoerend bureau: Marlyse-Research Contactpersoon: dhr. Mike Lankhorst Projectcode:

Nadere informatie

Bereikonderzoek Texelse Media BV 2011

Bereikonderzoek Texelse Media BV 2011 Bereikonderzoek Texelse Media BV 2011 Index 1. Onderzoeksverantwoording en begrippenlijst 2. Print 3. Online en Kabelkrant 4. Totaaloverzicht Texelse Media BV Bereiksonderzoek Texelse Media BV 2011 TNS

Nadere informatie

Samenvatting Eenzaamheidsonderzoek Coalitie Erbij

Samenvatting Eenzaamheidsonderzoek Coalitie Erbij Samenvatting Eenzaamheidsonderzoek Coalitie Erbij Door TNS/NIPO oktober/november 2008 1. Inleiding Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem en treft veel Nederlanders direct in hun welzijn. Het

Nadere informatie