Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter"

Transcriptie

1 Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen Van goed naar beter

2 Inhoudsopgave Werkwijze 3 Resultaten huurderstevredenheidonderzoek per kern 4 - Over de respondent 5 - De woning 7 - De buurt 23 - Woningstichting Heteren 29

3 Werkwijze De huurders zijn uitgenodigd om deel te nemen aan het huurderstevredenheidonderzoek. De huurder had hierbij de keuze om de bijgevoegde schriftelijke vragenlijst in te vullen en terug te sturen of gebruik te maken van de online inlogcode. Aan de hand van de inlogcode wisten wij in welke kern zij woonachtig zijn. De resultaten van dit onderzoek worden in deze rapportage gepresenteerd met een uitsplitsing tot de verschillende kernen*. Percentages kleiner dan 2% zullen in verband met de leesbaarheid van de grafieken soms niet in de grafische weergave worden getoond. In dat kader zijn de meeste grafieken voorzien van een tabel onder de grafiek waarin de percentages zijn opgenomen. Gezien het lage aantal respondenten (op het totaal) uit Zetten en Herveld laten wij deze gegevens buiten de beschouwing van dit onderzoek. Deze gegevens staan wel vermeld in de tabellenrapportage met uitsplitsing per kern. Kernen Driel Heteren Randwijk Zetten Herveld *) De uitkomsten hebben betrekking op het deel van de huurders die hebben meegedaan aan het onderzoek en de vragenlijst volledig hebben ingevuld. 3

4 Resultaten huurderstevredenheidsonderzoek

5 Resultaten -Over de respondent-

6 Over de respondent Gezien het lage aantal respondenten (op het totaal) uit Zetten en Herveld laten wij deze gegevens buiten de beschouwing van dit onderzoek. Eenpersoonshuishouden Samenwonend paar zonder kinderen Samenwonend paar met kind(eren) Eenouderhuishouden 0% 20% 40% 60% 80% 100% 12% 10% 11% 15% 20% 15% 38% 34% 41% 35% 36% 33% Driel Heteren Randwijk 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 3,3% 2,2% Jonger dan 30 9,9% 6,5% 8,7% Ouder dan 30 en jonger dan 40 34,8% 27,3% 20,1% Ouder dan 40 en jonger dan 55 72,7% 59,5% 54,3% 55 en ouder Driel Heteren Randwijk Vraag 1: Hoe is uw huishouden samengesteld? Vraag 2: Wat is uw leeftijd? Basis: (n=driel 139, Heteren 121, Randwijk 46,) 6

7 Resultaten -De woning-

8 Tevredenheid woning De respondenten die afkomstig zijn uit Heteren zijn het meest positief over de binnenkant van de woning (gemiddeld een 7,14). De respondenten uit Randwijk waarderen de binnenkant van de woning gemiddeld met een 6, % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Woning aan de binnenkant N.V.T Driel 2,2% 0,7% 1,4% 4,3% 6,5% 16,5% 27,3% 25,9% 5,8% 5,0% 4,3% Heteren 1,7% 2,5% 3,3% 5,8% 10,7% 26,4% 36,4% 7,4% 5,0% 0,8% Randwijk 2,2% 4,3% 2,2% 2,2% 6,5% 26,1% 21,7% 21,7% 8,7% 4,3% Vraag 3: Hoe tevreden bent u met de woning aan de binnenkant? Basis: (n=driel 139, Heteren 121, Randwijk 46) 8

9 Tevredenheid woning De respondenten uit Heteren waarderen de onderhoudsstaat van de keuken met een 7,06. De respondenten uit Driel geven gemiddeld een 6,92 als cijfer. De respondenten die woonachtig zijn in Randwijk waarderen de onderhoudsstaat van de keuken gemiddeld met een 6,82. Onderhoudsstaat keuken 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% N.V.T. Driel 3,6% 2,2% 2,2% 8,6% 13,7% 24,5% 26,6% 5,0% 7,9% 5,8% Heteren 5,0% 0,8% 1,7% 0,8% 6,6% 12,4% 19,8% 31,4% 13,2% 5,8% 2,5% Randwijk 8,7% 2,2% 8,7% 17,4% 10,9% 26,1% 13,0% 8,7% 4,3% Vraag 3: Hoe tevreden bent u met de onderhoudsstaat van de keuken? Basis: (n=driel 139, Heteren 121, Randwijk 46) 9

10 Tevredenheid woning De onderhoudsstaat van het toilet wordt door de respondenten uit Heteren gemiddeld gewaardeerd met een 7,12. De respondenten uit Randwijk geven gemiddeld een 6,98 en de respondenten uit Driel geven gemiddeld een 6,88 voor de onderhoudsstaat van het toilet. Onderhoudsstaat toilet 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% N.V.T. Driel 2,9% 1,4% 4,3% 2,9% 9,4% 10,1% 22,3% 27,3% 11,5% 5,8% 2,2% Heteren 3,3% 3,3% 3,3% 7,4% 13,2% 14,9% 33,1% 14,9% 6,6% Randwijk 2,2% 2,2% 6,5% 8,7% 19,6% 13,0% 17,4% 17,4% 10,9% 2,2% Vraag 3: Hoe tevreden bent u met de onderhoudsstaat van het toilet? Basis: (n=driel 139, Heteren 121, Randwijk 46) 10

11 Tevredenheid woning De respondenten die afkomstig zijn uit Heteren en Randwijk waarderen de badkamer gemiddeld met respectievelijk een 6,8 en 6,83. De respondenten uit Driel geven gemiddeld een 6,64 voor de onderhoudsstaat van de badkamer. Onderhoudsstaat badkamer 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% N.V.T. Driel 4,3% 1,4% 6,5% 2,9% 10,1% 14,4% 16,5% 24,5% 11,5% 6,5% 1,4% Heteren 2,5% 0,8% 5,0% 2,5% 13,2% 12,4% 16,5% 28,9% 12,4% 5,0% 0,8% Randwijk 2,2% 2,2% 6,5% 4,3% 8,7% 15,2% 15,2% 19,6% 15,2% 8,7% 2,2% Vraag 3: Hoe tevreden bent u met de onderhoudsstaat van de badkamer? Basis: (n=driel 139, Heteren 121, Randwijk 46) 11

12 Tevredenheid woning De tevredenheid over de woning aan de buitenkant wordt door de respondenten ut Driel en Heteren met respectievelijk een 6,50 en 6,51 gewaardeerd. De respondenten uit Randwijk waarderen de woning aan de buitenkant gemiddeld met een 6,28. Woning aan de buitenkant 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% N.V.T. Driel 2,9% 2,2% 2,2% 1,4% 12,2% 20,9% 28,8% 21,6% 3,6% 2,9% 1,4% Heteren 2,5% 4,1% 3,3% 3,3% 14,9% 16,5% 19,0% 22,3% 8,3% 5,8% Randwijk 2,2% 4,3% 8,7% 23,9% 17,4% 10,9% 15,2% 8,7% 6,5% 2,2% Vraag 3: Hoe tevreden bent u met de woning aan de buitenkant? Basis: (n=driel 139, Heteren 121, Randwijk 46) 12

13 Tevredenheid woning De tevredenheid over de mate van isolatie ligt in alle drie de kernen rond een 5,50. Voor de mate van isolatie is het laagste gemiddelde cijfer gegeven in Randwijk (gemiddeld een 4,80) over de tevredenheid van de woning. De overige kernen geven gemiddeld een 5,54 (Driel) en een 5,70 (Heteren) voor de mate van isolatie. In relatie tot de andere waarderingscijfers omtrent de tevredenheid van de woning scoort dit item relatief laag. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Mate van isolatie N.V.T. Driel 9,4% 2,2% 5,0% 14,4% 16,5% 15,8% 10,1% 14,4% 5,0% 4,3% 2,9% Heteren 9,9% 5,8% 7,4% 8,3% 10,7% 10,7% 17,4% 9,9% 13,2% 4,1% 2,5% Randwijk 15,2% 8,7% 13,0% 15,2% 13,0% 4,3% 6,5% 10,9% 6,5% 6,5% Vraag 3: Hoe tevreden bent u met de mate van isolatie? Basis: (n=driel 139, Heteren 121, Randwijk 46) 13

14 Tevredenheid woning Gemiddeld geven de respondenten uit de drie kernen een relatief lage waardering in relatie tot de andere items omtrent de tevredenheid van de woning (met uitzondering van de mate van isolatie). De respondenten uit Driel waarderen de inbraakbeveiliging gemiddeld met een 5,86, de respondenten uit Heteren geven gemiddeld een 5,67 en de respondenten uit Randwijk een 5,5. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Inbraakbeveiliging N.V.T. Driel 4,3% 5,0% 6,5% 7,9% 12,9% 12,9% 22,3% 15,8% 5,8% 1,4% 5,0% Heteren 13,2% 1,7% 4,1% 7,4% 14,0% 13,2% 19,0% 12,4% 4,1% 6,6% 4,1% Randwijk 6,5% 8,7% 6,5% 8,7% 10,9% 23,9% 8,7% 10,9% 6,5% 4,3% 4,3% Vraag 3: Hoe tevreden bent u met de inbraakbeveiliging? Basis: (n=driel 139, Heteren 121, Randwijk 46) 14

15 Belangrijkheid energiezuinige woning Het energiezuinig zijn van de woning vinden alle respondenten belangrijk. De respondenten die woonachtig zijn in Randwijk vinden dit het meest belangrijk (47,8% zeer belangrijk, 43,5% belangrijk). 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Driel 38,8% 50,4% 2,9% 6,5% Heteren 43,8% 42,1% 5,8% 6,6% Randwijk 47,8% 43,5% 4,3% 2,2% Zeer belangrijk Belangrijk Niet belangrijk, niet onbelangrijk Onbelangrijk Zeer onbelangrijk Weet niet Vraag 4: Hoe belangrijk vindt u het dat uw woning energiezuinig is? Basis: (n=driel 139, Heteren 121, Randwijk 46) 15

16 Energiezuinige woning Respondenten uit Driel vinden het dubbelglas (39,6% zeer belangrijk, 37,4% belangrijk) het allerbelangrijkst. Het minst belangrijk vinden zij vloerisolatie (30,9% zeer belangrijk, 36,7% belangrijk). Driel 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Vloerisolatie 30,9% 36,7% 14,4% 3,6% 14,4% Muurisolatie 37,4% 40,3% 5,0% 15,1% Dakisolatie 37,4% 38,8% 5,0% 18,7% Dubbelglas 39,6% 37,4% 2,9% 18,0% Zeer belangrijk Belangrijk Belangrijk noch onbelangrijk Onbelangrijk Zeer onbelangrijk Weet niet Vraag 5: Wanneer uw woning energiezuiniger gemaakt zou kunnen worden, hoe belangrijk zijn de volgende onderdelen dan voor u? Basis: (n=driel 139) 16

17 Energiezuinige woning Respondenten uit Heteren vinden het dubbelglas (48,8% zeer belangrijk, 34,7% belangrijk) het allerbelangrijkst. Het minst belangrijk vinden zij dakisolatie (43,8% zeer belangrijk, 34,7% belangrijk). Voor respondenten uit Randwijk is dakisolatie (52,2% zeer belangrijk, 28,3% belangrijk) het meest belangrijke onderdeel van een energiezuinige woning. Zij hechten de minste waarde aan vloerisolatie (34,8% zeer belangrijk, 34,8% belangrijk). Heteren Vloerisolatie 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 46,3% 25,6% 15,7% 9,9% Muurisolatie 38,0% 35,5% 10,7% 14,0% Dakisolatie 43,8% 34,7% 7,4% 10,7% Dubbelglas Randwijk Vloerisolatie 48,8% 34,7% 2,5% 12,4% Zeer belangrijk Belangrijk Belangrijk noch onbelangrijk Onbelangrijk Zeer onbelangrijk Weet niet 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 34,8% 34,8% 15,2% 6,5% 8,7% Muurisolatie 37,0% 39,1% 13,0% 6,5% 4,3% Dakisolatie 54,3% 37,0% 6,5% 2,2% Dubbelglas 52,2% 28,3% 2,2% 17,4% Zeer belangrijk Belangrijk Belangrijk noch onbelangrijk Onbelangrijk Zeer onbelangrijk Weet niet Vraag 5: Wanneer uw woning energiezuiniger gemaakt zou kunnen worden, hoe belangrijk zijn de volgende onderdelen dan voor u? Basis: (n=heteren 121, Randwijk 46) 17

18 Aanwezige opties energiezuinige woning Bij bijna de helft van de respondenten is dubbelglas aanwezig (41,2% in Driel, 40,8% in Heteren en 44,1% in Randwijk). Volgens de respondenten is vloerisolatie het minst aanwezig (9,4% in Driel, 11,5% in Heteren en 8,8% in Randwijk. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Vloerisolatie Muurisolatie Dakisolatie Dubbelglas Weet ik niet Anders, namelijk: Driel 9,4% 16,3% 21,0% 41,2% 11,2% 0,9% Heteren 11,5% 16,5% 17,0% 40,8% 9,2% 5,0% Randwijk 8,8% 13,2% 20,6% 44,1% 8,8% 4,4% Vraag 6: Welke optie(s) is/zijn al aanwezig om uw woning energiezuiniger te maken? Basis: (n=driel 139, Heteren 121, Randwijk 46) 18

19 Bereidheid maandelijkse huurverhoging Het minst bereid tot een maandelijkse huurverhoging voor een betere isolatie van de woning zijn de respondenten in Heteren (32,2% nee, liever niet en 21,5% nee, zeker niet). De Randwijkse respondenten daarentegen zijn van alle respondenten het meest bereid om een maandelijkse huurverhoging te betalen (6,5% ja, zeker en 23,9% ja, een beetje). 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ja, zeker Ja, een beetje Misschien Nee, liever niet Nee, zeker niet Driel 5,0% 18,7% 25,9% 26,6% 23,7% Heteren 7,4% 10,7% 28,1% 32,2% 21,5% Randwijk 6,5% 23,9% 17,4% 23,9% 28,3% Vraag 7: Door betere isolatie dalen uw energielasten. Bent u bereid voor betere isolatie van de woning een maandelijkse huurverhoging te betalen? Basis: (n=driel 139, Heteren 121, Randwijk 46) 19

20 Seniorencomplexen Respondenten uit Driel en Randwijk voelen het minst voor het wonen in een seniorencomplex (72,7% respectievelijk 71,7% nee). Iets meer dan de helft van de respondenten uit Heteren heeft geen interesse (58,7%) en de rest zegt wel interesse te hebben (41,3%) voor het wonen in een seniorencomplex. 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Ja Nee Driel 27,3% 72,7% Heteren 41,3% 58,7% Randwijk 28,3% 71,7% Vraag 8: Woningstichting Heteren heeft vier seniorencompelexen. Zou u daar nu of in de toekomst willen wonen? Basis: (n=driel 139, Heteren 121, Randwijk 46) 20

21 Seniorencomplexen De meest genoemde reden voor met name de respondenten uit Randwijk om niet te willen wonen in een seniorencomplex van Woningstichting Heteren is dat zij de huur te hoog vinden (48,5%). Overigens wordt zowel door de respondenten uit Heteren als Randwijk aangevoerd dat zij nog niet toe zijn aan het wonen in een seniorencomplex omdat zij jonger dan 55 jaar zijn (39,4%). 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ben jonger dan 55 jaar Ontbreken van de tuin Te weinig (slaap)kamers Huur te hoog Opzien tegen de verhuizing Andere reden, namelijk: Driel 22,8% 22,8% 7,9% 25,7% 13,9% 41,6% Heteren 39,4% 26,8% 8,5% 39,4% 11,3% 29,6% Randwijk 39,4% 18,2% 6,1% 48,5% 9,1% 39,4% Vraag 9: Zou u kunnen toelichten waarom u niet in een seniorencomplex van Woningstichting Heteren zou willen wonen? Basis: (n=driel 139, Heteren 121, Randwijk 46) 21

22 Totaal cijfer eigen woning De respondenten die afkomstig zijn uit Heteren zijn het meest positief over de eigen woning (gemiddeld een 7,14) en het minst positief zijn respondenten uit Randwijk (gemiddeld een 6,63). De respondenten uit Driel geven hun woning gemiddeld een 6, % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Driel 1,4% 3,6% 10,8% 20,1% 29,5% 23,7% 7,9% 2,9% Heteren 0,8% 0,8% 5,0% 4,1% 14,9% 27,3% 35,5% 9,9% 1,7% Randwijk 2,2% 6,5% 8,7% 32,6% 23,9% 15,2% 6,5% 4,3% Vraag 11: Welk cijfer geeft u uw woning in totaal? Basis: (n=driel 139, Heteren 121, Randwijk 46) 22

23 Resultaten -De buurt-

24 Tevredenheid buurt Respondenten uit Driel zijn het meest eens met de stelling Mijn tuin/balkon/schutting ziet er netjes en verzorgd uit (34,5% helemaal mee eens, 43,9% mee eens. Het minst zijn zij eens met de stelling De tuinen/balkons/schuttingen in mijn buurt zien er netjes uit (11,5% helemaal mee eens, 30,2% mee eens). Driel 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ik voel me veilig in mijn dorp 18,7% 56,8% 20,1% Ik voel me veilig in mijn buurt 19,4% 55,4% 17,3% 5,0% Ik voel me veilig in mijn huis 20,1% 53,2% 20,1% 3,6% De tuinen/balkons/schuttingen in mijn buurt zien er netjes en 11,5% 30,2% 28,1% 16,5% 10,8% Mijn tuin/balkon/schutting ziet er netjes en verzorgd uit 34,5% 43,9% 12,9% 2,9% Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Helemaal mee oneens N.v.t. Vraag 12: Kunt u aangeven in hoeverre u het eens bent met deze stellingen? Basis: (n=driel 139) 24

25 Tevredenheid buurt Respondenten uit Heteren zijn het meest eens met de stelling Mijn tuin/balkon/schutting ziet er netjes en verzorgd uit (23,1 % helemaal mee eens, 51,2% mee eens. Het minst zijn zij eens met de stelling De tuinen/balkons/schuttingen in mijn buurt zien er netjes uit (11,5% helemaal mee eens, 30,2% mee eens). Het laatste geldt ook voor de respondenten uit Randwijk (10,7% helemaal mee eens, 30,6% mee eens.) Deze respondenten voelen zich echter het meest veilig in hun dorp (23,1% helemaal mee eens, 48,8% mee eens.) Heteren 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ik voel me veilig in mijn dorp Ik voel me veilig in mijn buurt Ik voel me veilig in mijn huis De tuinen/balkons/schuttingen in mijn buurt zien er netjes Mijn tuin/balkon/schutting ziet er netjes en verzorgd uit 23,1% 23,1% 22,3% 10,7% 23,1% 30,6% 48,8% 47,9% 49,6% 51,2% 33,1% 24,8% 21,5% 16,5% 15,7% 17,4% 5,0% 7,4% 6,6% 4,1% Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Helemaal mee oneens N.v.t. Ik voel me veilig in mijn dorp Ik voel me veilig in mijn buurt Ik voel me veilig in mijn huis De tuinen/balkons/schuttingen in mijn buurt zien er netjes en Mijn tuin/balkon/schutting ziet er netjes en verzorgd uit Vraag 12: Kunt u aangeven in hoeverre u het eens bent met deze stellingen? Basis: (n=heteren 121, Randwijk 46) Randwijk 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 17,4% 32,6% 30,4% 32,6% 30,4% Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Helemaal mee oneens N.v.t. 34,8% 52,2% 50,0% 56,5% 54,3% 15,2% 10,9% 10,9% 8,7% 10,9% 15,2% 15,2% 6,5% 4,3% 25

26 Overlast in de buurt Respondenten uit Randwijk zeggen het minst overlast te ervaren (43,5% zelden overlast, 26,1% nooit overlast). De meeste overlast wordt ervaren door respondenten uit Driel; een derde van de respondenten uit dit dorp geeft aan veel (27,3%) tot zeer veel overlast (2,9%) te ervaren. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Zeer veel overlast Veel overlast Zelden overlast Nooit overlast Weet ik niet Driel 2,9% 27,3% 46,0% 21,6% 2,2% Heteren 4,1% 24,0% 51,2% 19,0% 1,7% Randwijk 4,3% 23,9% 43,5% 26,1% 2,2% Vraag 13: In hoeverre ondervindt u overlast in uw buurt? Basis: (n=driel 139, Heteren 121, Randwijk 46) 26

27 Overlast in de buurt Het geluid van volwassenen/kinderen wordt door alle respondenten genoemd als grootste bron van overlast (Driel: 50%, Heteren: 67,6% en Randwijk 53,8%). Met eenzelfde percentage (53,8%) noemen respondenten uit Randwijk ook geluid van dieren. 100% 90% 80% 70% 67,6% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 5,9% 2,4% 20,6% 30,8% 23,1% 19,0% 19,0% 11,8% 53,8% 50,0% 23,8% 29,4% 30,8% 26,5% 23,1% 9,5% 45,2% 35,3% 53,8% 23,1% 20,6% 14,3% 38,5% 35,7% 38,5% 35,7% 23,5% 26,5% 19,0% 11,8% 30,8% 17,6% 11,9% 26,5% 26,2% 7,7% Driel Heteren Randwijk Vraag 14: Waardoor wordt deze overlast veroorzaakt? Basis: (n=driel 139, Heteren 121, Randwijk 46) 27

28 Totaalcijfer buurt De buurt wordt door respondenten uit Heteren het hoogst gewaardeerd, gemiddeld geven de respondenten de buurt een 7,12. Respondenten uit Driel waarderen de buurt met een gemiddeld cijfer van 6,93. Randwijk waardeert de buurt gemiddeld met een 7, % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Driel 0,7% 1,4% 4,3% 7,9% 18,0% 30,9% 27,3% 6,5% 2,9% Heteren 0,8% 3,3% 3,3% 19,8% 33,9% 27,3% 9,9% 1,7% Randwijk 2,2% 2,2% 8,7% 15,2% 37,0% 17,4% 13,0% 4,3% Vraag 15:Welk cijfer geeft u uw buurt in totaal? Basis: (n=driel 139, Heteren 121, Randwijk 46) 28

29 Resultaten -Woningstichting Heteren-

30 Tevredenheid Woningstichting Heteren Respondenten afkomstig uit Driel zijn het meest tevreden over de vriendelijkheid van de medewerkers (30,2% helemaal mee eens, 56,1% mee eens). Het minst zien zij dat Woningstichting Heteren oog heeft voor de wensen van de diverse doelgroepen (11,5% helemaal mee eens, 27,3% mee eens en 27,3% niet mee eens, niet mee oneens). Driel 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ik ben tevreden over de telefonische bereikbaarheid van Woningstichting Heteren 21,6% 64,7% 5,0% 5,8% Ik ben tevreden over de openingstijden waarop het kantoor bezocht kan worden 16,5% 61,9% 7,9% 9,4% De medewerkers van Woningstichting Heteren staan mij altijd vriendelijk te woord 30,2% 56,1% 5,0% 4,3% De medewerkers van Woningstichting Heteren zijn behulpzaam 21,6% 54,7% 12,9% 3,6% 6,5% De medewerkers van Woningstichting Heteren denken mee in het vinden van oplossingen 15,1% 41,7% 21,6% 4,3% 15,8% Woningstichting Heteren houdt meestal vast aan haar eigen regels en systemen 17,3% 46,0% 16,5% 17,3% Woningstichting Heteren voldoet aan mijn verwachtingen 8,6% 51,1% 21,6% 8,6% 7,9% Woningstichting Heteren heeft oog voor de wensen van de diverse doelgroepen 11,5% 27,3% 27,3% 3,6% 27,3% Helemaal mee eens Mee eens Niet mee eens, niet mee oneens Mee oneens Helemaal mee oneens Weet niet/n.v.t. Vraag 16: Wat vindt u van Woningstichting Heteren als het gaat om de volgende aspecten? Basis: Allen (n=312) (Driel 139) 30

31 Tevredenheid Woningstichting Heteren Respondenten afkomstig uit Heteren zijn het meest tevreden over de vriendelijkheid van de medewerkers (31,4% helemaal mee eens, 57% mee eens). Het minst zien zij dat Woningstichting Heteren oog heeft voor de wensen van de diverse doelgroepen (5% helemaal mee eens, 33,9% mee eens en 25,6% niet mee eens, niet mee oneens). Heteren 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ik ben tevreden over de telefonische bereikbaarheid van Woningstichting Heteren 19,0% 65,3% 5,0% 8,3% Ik ben tevreden over de openingstijden waarop het kantoor bezocht kan worden 13,2% 65,3% 11,6% 7,4% De medewerkers van Woningstichting Heteren staan mij altijd vriendelijk te woord 31,4% 57,0% 5,0% 4,1% De medewerkers van Woningstichting Heteren zijn behulpzaam 23,1% 54,5% 10,7% 8,3% De medewerkers van Woningstichting Heteren denken mee in het vinden van oplossingen 13,2% 45,5% 16,5% 5,0% 16,5% Woningstichting Heteren houdt meestal vast aan haar eigen regels en systemen 12,4% 44,6% 19,0% 2,5% 21,5% Woningstichting Heteren voldoet aan mijn verwachtingen 12,4% 47,9% 19,8% 7,4% 9,1% Woningstichting Heteren heeft oog voor de wensen van de diverse doelgroepen 5,0% 33,9% 25,6% 4,1% 28,9% Helemaal mee eens Mee eens Niet mee eens, niet mee oneens Mee oneens Helemaal mee oneens Weet niet/n.v.t. Vraag 16: Wat vindt u van Woningstichting Heteren als het gaat om de volgende aspecten? Basis: (N=Heteren 121) 31

32 Tevredenheid Woningstichting Heteren Respondenten afkomstig uit Randwijk zijn het meest tevreden over de vriendelijkheid van de medewerkers (34,8% helemaal mee eens, 43,5% mee eens). Het minst zien zij dat Woningstichting Heteren aan hun verwachtingen voldoet (19,6% helemaal mee eens, 43,5% mee eens en 21,7% niet mee eens, niet mee oneens). Randwijk 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ik ben tevreden over de telefonische bereikbaarheid van Woningstichting Heteren 30,4% 45,7% 10,9% 4,3% 8,7% Ik ben tevreden over de openingstijden waarop het kantoor bezocht kan worden 26,1% 43,5% 8,7% 4,3% 15,2% De medewerkers van Woningstichting Heteren staan mij altijd vriendelijk te woord 37,0% 47,8% 4,3% 8,7% De medewerkers van Woningstichting Heteren zijn behulpzaam 34,8% 43,5% 10,9% 10,9% De medewerkers van Woningstichting Heteren denken mee in het vinden van oplossingen 19,6% 41,3% 13,0% 4,3% 21,7% Woningstichting Heteren houdt meestal vast aan haar eigen regels en systemen 19,6% 47,8% 4,3% 6,5% 21,7% Woningstichting Heteren voldoet aan mijn verwachtingen 19,6% 43,5% 21,7% 4,3% 8,7% Woningstichting Heteren heeft oog voor de wensen van de diverse doelgroepen 19,6% 28,3% 15,2% 4,3% 30,4% Helemaal mee eens Mee eens Niet mee eens, niet mee oneens Mee oneens Helemaal mee oneens Weet niet/n.v.t. Vraag 16: Wat vindt u van Woningstichting Heteren als het gaat om de volgende aspecten? Basis: (n=randwijk 46) 32

33 Tevredenheid Woningstichting Heteren Het merendeel van de respondenten uit Driel is tevreden over de duidelijkheid van de brieven die Woningstichting Heteren stuurt (22,3% helemaal mee eens, 67,6% mee eens) en de vriendelijkheid van de aannemers die het onderhoud uitvoeren (22,3% helemaal mee eens, 64% mee eens). Minder tevreden zijn zij over de betrokkenheid van Woningstichting Heteren bij de wijk (28,1 niet mee eens, niet mee oneens en 3,6% mee oneens). Driel 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Er is genoeg mogelijk voor Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV) 6,5% 43,9% 21,6% 2,9% 23,7% De brieven die Woningstichting Heteren stuurt zijn duidelijk 22,3% 67,6% 4,3% 2,9% Wanneer ik een onderhoudsklacht meld, dan wordt die snel verholpen 16,5% 51,8% 18,0% 4,3% 4,3% De aannemers die het onderhoud uitvoeren zijn deskundig 16,5% 57,6% 12,9% 6,5% 4,3% De aannemers die het onderhoud uitvoeren zijn vriendelijk 22,3% 64,0% 6,5% 5,0% Op de website van Woningstichting Heteren kan ik alles vinden wat ik nodig heb 7,2% 43,2% 11,5% 35,3% Het bewonersblad Wooninfo, dat elk kwartaal rondgestuurd wordt, lees ik altijd door 28,1% 53,2% 10,1% 4,3% Uit de Wooninfo kan ik alle informatie halen die ik nodig heb 15,1% 44,6% 23,7% 5,0% 7,9% Woningstichting Heteren is betrokken bij de wijk 11,5% 34,5% 28,1% 3,6% 18,0% Helemaal mee eens Mee eens Niet mee eens, niet mee oneens Mee oneens Helemaal mee oneens Weet niet/n.v.t. Vraag 17: Wat vindt u van Woningstichting Heteren als het gaat om de volgende aspecten? Basis: (n=driel 139) 33

34 Tevredenheid Woningstichting Heteren Het overgrote deel van de respondenten uit Heteren is tevreden over de duidelijkheid van de brieven die Woningstichting Heteren stuurt (23,1% helemaal mee eens, 67,8% mee eens) en de vriendelijkheid van de aannemers die het onderhoud uitvoeren (26,4% helemaal mee eens, 59,5% mee eens). Minder tevreden zijn zij over de betrokkenheid van Woningstichting Heteren bij de wijk (23,1% niet mee eens, niet mee oneens en 6,6% mee oneens). Heteren 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Er is genoeg mogelijk voor Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV) 5,0% 38,0% 14,0% 4,1% 38,8% De brieven die Woningstichting Heteren stuurt zijn duidelijk 23,1% 67,8% 5,8% 3,3% Wanneer ik een onderhoudsklacht meld, dan wordt die snel verholpen 14,9% 47,1% 17,4% 7,4% 5,0% 8,3% De aannemers die het onderhoud uitvoeren zijn deskundig 21,5% 52,9% 15,7% 7,4% De aannemers die het onderhoud uitvoeren zijn vriendelijk 26,4% 59,5% 6,6% 7,4% Op de website van Woningstichting Heteren kan ik alles vinden wat ik nodig heb 9,9% 44,6% 12,4% 3,3% 29,8% Het bewonersblad Wooninfo, dat elk kwartaal rondgestuurd wordt, lees ik altijd door 29,8% 49,6% 11,6% 4,1% Uit de Wooninfo kan ik alle informatie halen die ik nodig heb 8,3% 52,9% 22,3% 12,4% Woningstichting Heteren is betrokken bij de wijk 4,1% 33,1% 23,1% 6,6% 5,0% 28,1% Helemaal mee eens Mee eens Niet mee eens, niet mee oneens Mee oneens Helemaal mee oneens Weet niet/n.v.t. Vraag 17: Wat vindt u van Woningstichting Heteren als het gaat om de volgende aspecten? Basis: (n=heteren 121) 34

35 Tevredenheid Woningstichting Heteren Ook een groot aantal respondenten uit Randwijk is tevreden over de duidelijkheid van de brieven die Woningstichting Heteren stuurt (23,9% helemaal mee eens, 60,9% mee eens) en de vriendelijkheid van de aannemers die het onderhoud uitvoeren (23,9% helemaal mee eens, 65,2% mee eens). Minder tevreden zijn zij over de informatie die zij uit de Wooninfo halen (17,4% niet mee eens, niet mee oneens en 8,7% mee oneens). Randwijk 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Er is genoeg mogelijk voor Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV) De brieven die Woningstichting Heteren stuurt zijn duidelijk Wanneer ik een onderhoudsklacht meld, dan wordt die snel verholpen De aannemers die het onderhoud uitvoeren zijn deskundig De aannemers die het onderhoud uitvoeren zijn vriendelijk Op de website van Woningstichting Heteren kan ik alles vinden wat ik nodig heb Het bewonersblad Wooninfo, dat elk kwartaal rondgestuurd wordt, lees ik altijd door Uit de Wooninfo kan ik alle informatie halen die ik nodig heb Woningstichting Heteren is betrokken bij de wijk 6,5% 23,9% 17,4% 23,9% 23,9% 15,2% 30,4% 13,0% 13,0% 37,0% 17,4% 2,2% 37,0% 60,9% 6,5% 4,3% 50,0% 15,2% 8,7% 6,5% 54,3% 65,2% 8,7% 6,5% 4,3% 4,3% 6,5% 32,6% 8,7% 6,5% 37,0% 60,9% 4,3% 43,5% 26,1% 6,5% 8,7% 28,3% 17,4% 8,7% 13,0% 19,6% Helemaal mee eens Mee eens Niet mee eens, niet mee oneens Mee oneens Helemaal mee oneens Weet niet/n.v.t. Vraag 17: Wat vindt u van Woningstichting Heteren als het gaat om de volgende aspecten? Basis: (n=randwijk 46) 35

36 Rapportcijfer Wooninfo De Wooninfo krijgt van de respondenten uit Heteren de hoogste gemiddelde waardering; gemiddeld een 7,07. Respondenten uit Driel waarderen de Wooninfo gemiddeld met een 6,91 en de respondenten uit Randwijk geven gemiddeld een 6,98 aan Wooninfo. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Driel 0,7% 0,7% 1,4% 5,8% 22,3% 44,6% 15,8% 5,0% 3,6% Heteren 1,7% 6,6% 14,9% 41,3% 29,8% 5,8% Randwijk 4,3% 6,5% 15,2% 43,5% 23,9% 4,3% 2,2% Vraag 18: Welk rapportcijfer geeft u het bewonersblad Wooninfo? Basis: (n=driel 139, Heteren 121, Randwijk 46) 36

37 Contactwijze De respondenten uit Driel kiezen het liefst voor de telefoon om contact te leggen met Woningstichting Heteren en dan met name voor het doorgeven van reparatieverzoeken (69,1%) en het melden van klachten (66,2%). Driel Informatie over o.a. de huurprijs, een overzicht van de huurbetalingen en de woningwaardering 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 40,3% 10,8% 27,3% 10,8% 3,6% 7,2% Reparatieverzoeken 69,1% 4,3% 10,1% 10,1% 4,3% Vragen over bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden, aanpak van overlast, jaarlijkse huurverhoging 49,6% 7,2% 23,7% 8,6% 4,3% 6,5% Klachten 66,2% 7,9% 7,9% 9,4% 4,3% Telefonisch Bezoek aan kantoor Per brief Persoonlijk (in de wijk) Website Weet ik niet Vraag 19: Hoe heeft u het liefst contact met Woningstichting Heteren als het gaat om informatie, vragen of klachten? Basis: (n=driel 139) 37

38 Contactwijze De respondenten uit Heteren kiezen het liefst voor de telefoon om contact te leggen met Woningstichting Heteren en dan met name voor het doorgeven van reparatieverzoeken (52,9%). Daarnaast ontvangen zij graag informatie over o.a. de huurprijs per brief (32,2%). Heteren Informatie over o.a. de huurprijs, een overzicht van de huurbetalingen en de woningwaardering 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 23,1% 19,0% 32,2% 15,7% 3,3% Reparatieverzoeken 52,9% 14,9% 9,1% 14,9% 5,0% Vragen over bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden, aanpak van overlast, jaarlijkse huurverhoging 27,3% 15,7% 28,1% 17,4% 4,1% 6,6% Klachten 42,1% 18,2% 12,4% 15,7% 3,3% 5,8% Telefonisch Bezoek aan kantoor Per brief Persoonlijk (in de wijk) Website Weet ik niet Vraag 19: Hoe heeft u het liefst contact met Woningstichting Heteren als het gaat om informatie, vragen of klachten? Basis: (n=heteren 121) 38

39 Contactwijze De respondenten uit Randwijk kiezen het liefst voor de telefoon om contact te leggen met Woningstichting Heteren en dan met name voor het doorgeven van reparatieverzoeken (65,2%). Daarnaast ontvangen zij graag informatie over o.a. de huurprijs per brief (43,5%). Randwijk Informatie over o.a. de huurprijs, een overzicht van de huurbetalingen en de woningwaardering 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 26,1% 8,7% 43,5% 8,7% 10,9% Reparatieverzoeken 65,2% 6,5% 13,0% 15,2% Vragen over bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden, aanpak van overlast, jaarlijkse huurverhoging 39,1% 4,3% 32,6% 13,0% 10,9% Klachten 47,8% 8,7% 17,4% 10,9% 13,0% Telefonisch Bezoek aan kantoor Per brief Persoonlijk (in de wijk) Website Weet ik niet Vraag 19: Hoe heeft u het liefst contact met Woningstichting Heteren als het gaat om informatie, vragen of klachten? Basis: (n=randwijk 46) 39

40 Rapportcijfer Woningstichting Heteren Het meest positief over Woningstichting Heteren zijn respondenten uit Heteren (gemiddeld een 7,40). De respondenten uit Randwijk waarderen Woningstichting Heteren gemiddeld met een 7,23 en de respondenten uit Driel geven gemiddeld een 7,17 aan Woningstichting Heteren. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Driel 0,7% 1,4% 5,0% 17,3% 35,3% 30,9% 7,2% 2,2% Heteren 1,7% 0,8% 1,7% 9,1% 36,4% 37,2% 11,6% 1,7% Randwijk 2,2% 23,9% 34,8% 28,3% 2,2% 8,7% Vraag 21: Welk cijfer geeft uw Woningstichting Heteren in totaal? Basis: (n=driel 139, Heteren 121, Randwijk 46) 40

Klanttevredenheidsonderzoek Woningstichting Voerendaal. Invulinstructie en voorbeeldvragen

Klanttevredenheidsonderzoek Woningstichting Voerendaal. Invulinstructie en voorbeeldvragen Volgnummer (In te vullen door medewerker Woningstichting Voerendaal) Klanttevredenheidsonderzoek Woningstichting Voerendaal Invulinstructie en voorbeeldvragen In deze vragenlijst zijn verschillende soorten

Nadere informatie

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 In de periode half mei/ half juli 2015 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

Bewonersscan 2015. T.b.v. Waardwonen. Karima Chafia. Presentatie. Klantlogo aanpassen in diamodel

Bewonersscan 2015. T.b.v. Waardwonen. Karima Chafia. Presentatie. Klantlogo aanpassen in diamodel Bewonersscan 2015 Presentatie T.b.v. Waardwonen Karima Chafia Klantlogo 1 Onderzoeksverantwoording 2 Dienstverlening 3 Woning 4 Buurt en leefbaarheid 5 Conclusies Methode onderzoek In totaal zijn er 844

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20 Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek 2015 1/20 1. Inleiding In december 2015 is voor de gemeente De Bilt het tweejaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Hiervoor zijn personen

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Juni 2007 www.adv-mr.com Utrechtseweg 101, 3702 AB Zeist Inhoud Inleiding Vanuit woonstichting Viveste en de gemeente Houten is een behoefte aan onderzoek naar de woonwensen

Nadere informatie

[ENQUETE COMMUNICATIE]

[ENQUETE COMMUNICATIE] 13 [ENQUETE COMMUNICATIE] Enquête communicatie Brederode Wonen Inleiding Brederode Wonen zet zich in voor optimale communicatie met haar huurders en goede informatievoorziening voor een ieder die daar

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 In de periode half mei/ begin juli 2013 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

Wervingsonderzoek. SHOH, Enschede. Versie 2, definitief 9 november 2017 Gerard Jager en Jurriën Schuurman. Wervingsonderzoek SHOH, Enschede

Wervingsonderzoek. SHOH, Enschede. Versie 2, definitief 9 november 2017 Gerard Jager en Jurriën Schuurman. Wervingsonderzoek SHOH, Enschede Wervingsonderzoek SHOH, Enschede Versie 2, definitief 9 november 2017 Gerard Jager en Jurriën Schuurman 1 uitgever Woonbond kennis- en adviescentrum Postbus 3389 1001 AD Amsterdam 020-551 77 00 info@wka-centrum.nl

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage gezondheidscentrum Noord

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage gezondheidscentrum Noord Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage gezondheidscentrum Noord ARGO BV 2014 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum is een vervolgmeting als onderdeel

Nadere informatie

Omnibusenquête 2013 Energiebesparende maatregelen

Omnibusenquête 2013 Energiebesparende maatregelen Omnibusenquête 2013 Energiebesparende maatregelen OMNIBUSENQUETE 2012 Deelrapport: energiebesparende maatregelen Mei 2014 Samenstelling rapport: Enquête-organisatie: In opdracht van: Marielle Bartels,

Nadere informatie

Opinie project riolering Lijnbaan

Opinie project riolering Lijnbaan Opinie project riolering Lijnbaan Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen Stadsbeheer van de gemeente Dordrecht is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van rioolvervanging en herinrichtingsprojecten.

Nadere informatie

Het vertrouwen in Woonwaard

Het vertrouwen in Woonwaard Het vertrouwen in Woonwaard Achtste peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard juli 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders over uiteenlopende onderwerpen

Nadere informatie

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Woongoed GO

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Woongoed GO UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Woongoed GO Over het onderzoek Woongoed GO heeft in juni 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat KWH uitvoerde voor s. Dit imago-onderzoek voerden

Nadere informatie

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Digitaal Cursisten - Panelonderzoek 1 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, mei 2007 In geval van overname van het datamateriaal is bronvermelding

Nadere informatie

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Alle verzekeraars die het Keurmerk Klantgericht Verzekeren voeren laten jaarlijks binnen dezelfde normen klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren. De onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Onderzoek Burgerpanel maart 2013

Onderzoek Burgerpanel maart 2013 Rapportage Onderzoek Burgerpanel maart 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Heerhugowaard Patrick Blokzijl Utrecht, maart 2013 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Colofon Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 December 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Kampen. Uitvoering: Onderzoek

Nadere informatie

RODI Bromfiets 2013. Relatie Onderzoek Bromfietsdealer-Importeur

RODI Bromfiets 2013. Relatie Onderzoek Bromfietsdealer-Importeur RODI Bromfiets 2013 Relatie Onderzoek Bromfietsdealer-Importeur 2 RODI Bromfiets 2013 Colofon In opdracht van: Uitvoering: BOVAG Gemotoriseerde Tweewielerbedrijven Wijtze Terpstra BOVAG Onderzoek Copyright

Nadere informatie

USP-BEWONERSSCAN 2009 CONCEPTRAPPORTAGE

USP-BEWONERSSCAN 2009 CONCEPTRAPPORTAGE USP-BEWONERSSCAN 2009 CONCEPTRAPPORTAGE T.b.v. Wonen Wateringen Juli 2009 - c09wwabs1 [Juli 2009] USP Marketing Consultancy B.V. De in deze uitgave vermelde gegevens zijn strikt vertrouwelijk en alle hierop

Nadere informatie

Onderzoek naar klanttevredenheid, leefbaarheid en afhandeling klantcontacten Woningbouwstichting De Gemeenschap oktober 2011

Onderzoek naar klanttevredenheid, leefbaarheid en afhandeling klantcontacten Woningbouwstichting De Gemeenschap oktober 2011 Woningbouwstichting De Gemeenschap oktober 2011 JES Marketing Onderzoek BV drs. S. Brons N.S.K. Egbertsen Arnhem, november 2011 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING EN CONCLUSIES... 3 1 INLEIDING... 7 1.1 ALGEMEEN...

Nadere informatie

Winkeliers over functioneren van politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa s)

Winkeliers over functioneren van politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa s) Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) Den Haag, augustus 2014 Winkeliers over functioneren van politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa s) 1 Het onderzoek In opdracht van de Stichting Maatschappij

Nadere informatie

Jaarrapport Cenzo totaal 2013

Jaarrapport Cenzo totaal 2013 Jaarrapport Cenzo totaal 2013 Copyright Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cenzo worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. Voor het gebruik van de informatie

Nadere informatie

NMT. NMT: Patiëntenenquête 2012. resultaten van tandarts: drs. FH Ferguson, Rijnsburg NMT. Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde

NMT. NMT: Patiëntenenquête 2012. resultaten van tandarts: drs. FH Ferguson, Rijnsburg NMT. Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde NMT Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde NMT: Patiëntenenquête 2012 resultaten van tandarts: drs. FH Ferguson, Rijnsburg NMT Onderzoek & Informatievoorziening Nieuwegein Juli 2012

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival 1 (12) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 maart kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.155 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

71% van de respondenten is het helemaal eens met de stelling dat de huurprijs lager moet zijn 710 per maand.

71% van de respondenten is het helemaal eens met de stelling dat de huurprijs lager moet zijn 710 per maand. Centron heeft in opdracht van Beter Wonen Vechtdal een onderzoek uitgevoerd naar het huurbeleid van Beter Wonen. Het onderzoek is uitgevoerd onder het panel van Beter Wonen Vechtdal. Er zijn 160 huurders

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Bussum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek De Goede Woning

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek De Goede Woning UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek De Goede Woning Over het onderzoek De Goede Woning heeft in juni 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat KWH uitvoerde voor s. Dit imago-onderzoek

Nadere informatie

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage -

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage - De dienstverlening van Onderzoek onder aangesloten instellingen - Eindrapportage - 09-09-2009 Inhoud Inleiding 3 Managementsamenvatting 4 Onderzoeksopzet 5 Resultaten 6 Tevredenheid 6 Gebruik en waardering

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk 2012. Centraal Beheer Achmea

Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk 2012. Centraal Beheer Achmea Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk 12 Centraal Beheer Achmea Rapportcijfer Per sector Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar? 7, 7,

Nadere informatie

Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken. voor bibliotheken Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken voor bibliotheken Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken Een onderzoek onder klanten over de bibliotheekmedewerkers de Bibliotheek Deventer BiebPanel

Nadere informatie

Aantal Percentage 1 x per week of meer Minder dan 1 x per week maar meer dan 1 x per maand x per jaar of minder Totaal

Aantal Percentage 1 x per week of meer Minder dan 1 x per week maar meer dan 1 x per maand x per jaar of minder Totaal Uitkomsten klanttevredenheidsonderzoek Juli 2010 Huurders Respons: 26% Wat is de naam van het buurtcentrum waarvoor u deze vragenlijst invult? Amerika 11 13 De Bazuin 2 2 Het Boegbeeld 5 6 De Cartoon 5

Nadere informatie

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over energie en energiebesparing Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 3, Leven Onderlinge 's-gravenhage Rapportcijfer 8, Rapportcijfer totaal levensverzekeraars, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van t/m uitdrukken

Nadere informatie

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt B A S I S V O O R B E L E I D Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Erik van der Werff Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

In opdracht van De Nieuwste School

In opdracht van De Nieuwste School In opdracht van De Nieuwste School februari 2016 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van De Nieuwste School. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

Jaarrapport Het Voorbeeld BV 2007

Jaarrapport Het Voorbeeld BV 2007 Jaarrapport Het Voorbeeld BV 2007 Copyright Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cenzo worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. Voor het gebruik van

Nadere informatie

Ringvaartflats. Tabel -

Ringvaartflats. Tabel - Tabel - Ringvaartflats Citerstraat 6-100 Gouwzeestraat 6-100 Citerstraat Respondent Abs % Abs % Abs Man 11 57,9 9 45 31 Vrouw 8 42,1 10 50 34 Echtpaar 1 5 3 Leeftijd respondent Man 25 1 27 1 9,1 28 1 11,1

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN Tevredenheidsonderzoek ketenpartners SUN Groningen Colofon Opdrachtgever SUN Groningen Datum Maart 2017 Auteurs Bert van Putten David Scheffer KWIZ Stavangerweg

Nadere informatie

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 1. Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de gebruikerspeiling over de regeling Koopsubsidie. Meer specifiek gaat het

Nadere informatie

Verhuisplannen en woonvoorkeuren

Verhuisplannen en woonvoorkeuren Verhuisplannen en woonvoorkeuren Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Bevolkingsdaling ontstaat niet alleen door demografische ontwikkelingen, zoals ontgroening en vergrijzing of

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

Gebruikerstevredenheidsonderzoek P-Direkt (tweede kwartaal-2017) 1

Gebruikerstevredenheidsonderzoek P-Direkt (tweede kwartaal-2017) 1 Gebruikerstevredenheid P-Direkt We willen graag weten wat gebruikers vinden van onze dienstverlening. Daarom doen we hier onderzoek naar. Inzichten die uit het gebruikersonderzoek voortkomen, gebruiken

Nadere informatie

Ledentevredenheidsonderzoek ETV de Helster

Ledentevredenheidsonderzoek ETV de Helster Ledentevredenheidsonderzoek ETV de Helster Looptijd onderzoek: vierde kwartaal 2014 Rapport: 24 december 2014 Inleiding Voor u liggen de uitkomsten van een tevredenheidsonderzoek van uw vereniging ETV

Nadere informatie

Onderzoek Week van de Energierekening Gfk i.o. Milieu Centraal oktober 2012

Onderzoek Week van de Energierekening Gfk i.o. Milieu Centraal oktober 2012 Onderzoek Week van de Energierekening Gfk i.o. Milieu Centraal oktober 2012 Achtergrond bij onderzoek In het onderzoek is gebruik gemaakt van een aselecte steekproef van 1.038 huishoudens. Deze steekproef

Nadere informatie

Rapport Klant Tevredenheid Onderzoek KDV/PSZ 2012.

Rapport Klant Tevredenheid Onderzoek KDV/PSZ 2012. Rapport Klant Tevredenheid Onderzoek KDV/PSZ 2012. In 2012 hebben wij een meting gehouden van de klanttevredenheid op onze kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Door 219 gezinnen zijn de vragenlijsten

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 213, Leven a.s.r. Rapportcijfer 8, Rapportcijfer a.s.r., per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over

Nadere informatie

<Aanhef1> <voorletters><tussenvoegsel><achternaam> <Straatnaam><huisnummer><toevoeging> <postcode> <plaats> Datum 31 mei 2009 Betreft Klantheidsonderzoek Portaal Ons kenmerk MCKTO090403 Behandeld door

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 13, Leven Allianz Rapportcijfer Allianz, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Uitkomsten enquête woonwensen jongeren Midden-Delfland

Uitkomsten enquête woonwensen jongeren Midden-Delfland Uitkomsten enquête woonwensen jongeren Midden-Delfland De gemeente Midden-Delfland heeft in het voorjaar van 2017 een enquête gehouden om inzicht te krijgen in de woonwensen van jongeren tussen de 18 en

Nadere informatie

Mag ik iets aan mijn woning veranderen?

Mag ik iets aan mijn woning veranderen? Mag ik iets aan mijn woning veranderen? Mag ik iets aan mijn woning veranderen? Plezierig wonen is heel belangrijk. Als u een huis huurt van Woningstichting Hellendoorn, heeft u alle ruimte om uw huis

Nadere informatie

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT In opdracht van NOC*NSF 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit onderzoek wordt iedere

Nadere informatie

INWONERSPANEL CUIJK PEILING MILIEU EN DUURZAAMHEID

INWONERSPANEL CUIJK PEILING MILIEU EN DUURZAAMHEID INWONERSPANEL CUIJK PEILING 3 2015 MILIEU EN DUURZAAMHEID Gemeente Cuijk December 2015/Januari 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

2013, peiling 2 juli 2013

2013, peiling 2 juli 2013 resultaten 2013, peiling 2 juli 2013 Van 14 mei tot en met 26 mei 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.715 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.615 leden de vragenlijst ingevuld.

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 13, Leven Avéro Achmea Rapportcijfer Avéro, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

Vragenlijst met scores in procenten

Vragenlijst met scores in procenten Vragenlijst met scores in procenten Het percentage tussen haakjes is het aandeel respondenten dat de vraag heeft beantwoord. De gemeente Amersfoort wil als stad in 2030 CO2-neutraal te zijn. Dit betekent

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

2013, peiling 4 december 2013

2013, peiling 4 december 2013 resultaten 2013, peiling 4 december 2013 Van 25 november tot en met 8 december 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.685 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.701 leden de

Nadere informatie

Interactief bestuur. Omnibus 2015

Interactief bestuur. Omnibus 2015 Interactief bestuur Omnibus 2015 O&S April 2016 Samenvatting In september/oktober 2015 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s- Hertogenbosch een omnibusonderzoek gehouden. In dit

Nadere informatie

USP-BEWONERSSCAN 2009. T.b.v. TBV Wonen

USP-BEWONERSSCAN 2009. T.b.v. TBV Wonen USP-BEWONERSSCAN 2009 T.b.v. TBV Wonen 23 April 2009-c09tbvbs [23 April 2009] USP Marketing Consultancy B.V. De in deze uitgave vermelde gegevens zijn strikt vertrouwelijk en alle hierop betrekking hebbende

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek CBS Paadwizer In opdracht van Contactpersoon Stichting de Tjongerwerven Christelijk Primair Onderwijs de heer H. van Malsen en de heer A. Vos Utrecht, februari

Nadere informatie

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK RAPPORTAGE SPORT EN GELUK Extra vragen Sportdeelname Index Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Management Summary 3 Onderzoeksresultaten 4 Onderzoeksverantwoording 5 Contact 2 1. Inleiding 3 Inleiding

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Bijlage 1: Algemene informatie: respons op van 25,71%

Bijlage 1: Algemene informatie: respons op van 25,71% Bijlage 1: Algemene informatie: Het huidige ZAV-beleid van Portaal dateert van 2004. Dit beleid is na zwaar onderhandelen met de huurdersvertegenwoordigingen tot stand gekomen. Portaal wil dit beleid herzien

Nadere informatie

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Onderzoeksbeschrijving In 2016 is een enquête gehouden onder de inwoners van de gemeente Renswoude over de inzameling en scheiding van afval. De

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek Basisschool Sint Martinus In opdracht van Contactpersoon Basisschool Sint Martinus de heer F. Giesen Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM. Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM. Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes Toelichting op project Waarom Doelstellingen: Daadwerkelijke

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Rapportage levensverzekeringen 2011

Klanttevredenheidsonderzoek. Rapportage levensverzekeringen 2011 Klanttevredenheidsonderzoek Rapportage levensverzekeringen 2011 Rapportcijfer: per klantgroep 2010-2011 Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 10 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Thuisvester

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Thuisvester UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Thuisvester Over het onderzoek Thuisvester heeft in juni 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat KWH uitvoerde voor s. Dit imago-onderzoek voerden

Nadere informatie

Dienstverlening onderzoek

Dienstverlening onderzoek Dienstverlening onderzoek Concept rapportage T.b.v. WSW Drs. Claudie Wels, Drs. Marjon Drenth en Anouk Vermeulen MSc. April 2015 c15wswcom Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 Onderzoeksverantwoording 2 Algemeen beeld

Nadere informatie

RESULTATEN METING KWALITEIT DIENSTVERLENING KWH-HUURLABEL 2014 STICHTING EIGEN BOUW. 31 December 2014 Sonja Timmermans Gabrielle Luhrman

RESULTATEN METING KWALITEIT DIENSTVERLENING KWH-HUURLABEL 2014 STICHTING EIGEN BOUW. 31 December 2014 Sonja Timmermans Gabrielle Luhrman RESULTATEN METING KWALITEIT DIENSTVERLENING KWH-HUURLABEL 2014 STICHTING EIGEN BOUW 31 December 2014 Sonja Timmermans Gabrielle Luhrman Resultaat 2014 Stichting Eigen Bouw Onderdeel Eigen Bouw Landelijk

Nadere informatie

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over fietsen in Groningen Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 9: gezondheidsbeleid november 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 9e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003 Tevredenheid Abw-cliënten Benchmark rapportage gemeente Maassluis December 2003 Benchmark Werk, Inkomen en Zorg Postbus 85932 2508CP Den Haag telefoon (070) 346 93 00 e-mail: gsd.benchmark@vng.nl website:

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Schoolrapportage CBS De Windroos Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Noordkwartier Mevrouw W. Drenth Utrecht, mei 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan

Nadere informatie

Bewonersscan 2011 t.b.v. Woonstichting Vechthorst. Drs. Claudie Wels Drs. Emilie Niesten Severine L Ortye B.Com Juni 2011 c11vhtbs

Bewonersscan 2011 t.b.v. Woonstichting Vechthorst. Drs. Claudie Wels Drs. Emilie Niesten Severine L Ortye B.Com Juni 2011 c11vhtbs Bewonersscan 2011 t.b.v. Woonstichting Vechthorst Drs. Claudie Wels Drs. Emilie Niesten Severine L Ortye B.Com Juni 2011 c11vhtbs Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting 3 2 Woning 7 3 Dienstverlening 11

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN BEWONERSAVOND TER HAARKADE 16 MEI 2012

VEELGESTELDE VRAGEN BEWONERSAVOND TER HAARKADE 16 MEI 2012 VEELGESTELDE VRAGEN BEWONERSAVOND TER HAARKADE 16 MEI 2012 Algemene vragen Waarom kiest Portaal voor renovatie en niet voor sloop? Op het moment dat Portaal een afweging maakt voor renovatie of sloop wordt

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID. In opdracht van NOC*NSF

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID. In opdracht van NOC*NSF GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Gemeenteraadsverkiezingen Sportdeelname Index Hardlooprapportage en gemeentelijk sportbeleid februari 2014 1 Inleiding

Nadere informatie

Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn

Deelrapportage Apotheken door Cliënten Bekeken Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn E Inhoud 1. Inleiding en methode 1 1.1. Achtergrond 1 1.2. Doel van het kwaliteitstraject: meten en verbeteren

Nadere informatie

Vakantiegeldenquete 2010

Vakantiegeldenquete 2010 Vakantiegeldenquete 2010 Inleiding Net als vorig jaar heeft het Nibud onderzoek gedaan naar de manier waarop mensen zich in financieel opzicht voorbereiden op de vakantie en of men zich aan hun budget

Nadere informatie

Algemeen rapport resultaat

Algemeen rapport resultaat Algemeen rapport resultaat Onderzoekdefinitie: FILTER SCHOOLRESULTAAT School: Schoolindex Oudertevredenheid Eindexamenkandidaten onnefanten College ernard Lievegoed School Onderzoekperiode: 14-15 OT Ex

Nadere informatie

Harlekijn. Uitkomsten Tevredenheidsonderzoek

Harlekijn. Uitkomsten Tevredenheidsonderzoek Harlekijn Uitkomsten Tevredenheidsonderzoek december 2013 (Respons op basis van 60 vragenlijsten retour) De vragenlijst heeft betrekking op: KDV 71% BSO 29% Mijn kind(eren) maakt/ maken gebruik van de

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN Gemeente Capelle aan den IJssel April 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Basisschool Den Doelhof De heer P. Engels Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

Ik huur bij ZVH. Tevreden of ontevreden over ZVH?

Ik huur bij ZVH. Tevreden of ontevreden over ZVH? Welkom bij ZVH. U huurt al bij ons of u gaat een woning van ZVH huren. Dan is het handig om deze brochure in huis te hebben. Er zijn soms momenten dat uw huis om aandacht vraagt en dan moet u weten wat

Nadere informatie

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015 NOORDZEE EN ZEELEVEN 2-meting Noordzee-campagne Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Onderzoeksverantwoording 3. Onderzoeksresultaten 4. Contact 2 1. Samenvatting 3 Samenvatting Houding t.a.v.

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015

Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015 Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden ABN AMRO April 2015 Belastingteruggave 3 Sparen 7 Verantwoording onderzoek 12 2 Belastingteruggave Zicht

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Rapport Klanttevredenheidsonderzoek Kredietbank Nederland 2013 / 2014 Gemeente Renkum

Rapport Klanttevredenheidsonderzoek Kredietbank Nederland 2013 / 2014 Gemeente Renkum Rapport Klanttevredenheidsonderzoek Kredietbank Nederland 2013 / 2014 Gemeente Renkum 3 april 2015 Right Marktonderzoek Emmawijk 55-8011 CN Zwolle T 038 421 21 85 E info@rightmarktonderzoek.nl www.rightmarktonderzoek.nl

Nadere informatie

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier JORIS DE JONGH MSC. LIANNE WORRELL MSC. AMSTERDAM, MEI 2013 NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief

Nadere informatie

Gemeente Alphen-Chaam

Gemeente Alphen-Chaam Gemeente Alphen-Chaam Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 23 oktober 2015 DATUM 23 oktober 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Alphen-Chaam

Nadere informatie