Onderzoek Houten Jongeren en Wonen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek Houten Jongeren en Wonen"

Transcriptie

1 Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Juni Utrechtseweg 101, 3702 AB Zeist

2 Inhoud Inleiding Vanuit woonstichting Viveste en de gemeente Houten is een behoefte aan onderzoek naar de woonwensen van jongeren (18 t/m 22 jaar) in Houten Onderwerpen Huidige woonsituatie Woning zoeken Woonwensen Soort en type woning Huur- of koopwoning Prijsklasse Verhuistermijn 2

3 Management Samenvatting Huidige woonsituatie Bijna alle jongeren in Houten van 18 t/m 22 jaar wonen (nog) bij hun ouders (92%). Woning zoeken Ongeveer tweederde staat ingeschreven als woningzoekende in de regio Utrecht. Men staat gemiddeld twee jaar ingeschreven (sinds 2005). Ongeveer evenveel jongeren hebben de afgelopen 12 maanden op woningen binnen (15%) als buiten Houten (16%) gereageerd. Hoewel de mannen vaker staan ingeschreven als woningzoekende in de regio Utrecht dan vrouwen (respectievelijk 74% en 58%), zijn het juist vaker de vrouwen die de afgelopen 12 maanden gereageerd hebben op woningen in Houten (respectievelijk 22% en 10%). 3

4 Management Samenvatting Woonwensen Een grote meerderheid van de jongeren van 18 t/m 22 jaar wil een zelfstandige woning (87%), het liefst met 2 of meer kamers. De interesse onder Houtense jongeren is beperkt is als het gaat om wonen op kamers. Ruim 20% wil wel op kamers om zo sneller uit huis te kunnen. Het merendeel heeft daar echter geen interesse in en wacht liever langer op een zelfstandige woning. Bij het kiezen van een woning blijkt de prijs veruit het belangrijkste aspect te zijn. Minder belangrijk zijn de kwaliteit van de woning, de ligging en het aantal kamers. De aanwezigheid van een tuin//terras/balkon bij de woning is duidelijk het minst belangrijk. Veruit de meeste jongeren geven de voorkeur aan een zelfstandige woning als woonvorm (87%). Het woningtype waar jongeren het liefst in wonen is een ééngezinswoning (50%) of een flatwoning (35%). In mindere mate zijn jongeren ook geïnteresseerd in een benedenwoning (28%) of een bovenwoning (27%). 4

5 Management Samenvatting Woonwensen (vervolg) Bijna 60% van de jongeren wil alleen verhuizen. Toch is er een flinke groep (34%) die woonruimte voor twee personen zoekt. De meerderheid van de jongeren heeft een voorkeur voor een huurwoning, toch heeft 20% een voorkeur voor een koopwoning De helft van de jongeren wil per maand tussen 250,- en 350,- aan huur per maand betalen. Bijna 90% van de jongeren die op zoek is naar een koopwoning zoekt een woning tot De meeste jongeren zijn verknocht aan houten en willen in Houten blijven wonen (81%). Er is geen uitgesproken voorkeur voor een bepaalde wijk: iets meer dan de helft van de jongeren geeft aan dat het niet uitmaakt wáár ze in Houten wonen. Als de jongeren voor het dilemma worden gesteld dat ze op korte termijn een woning nodig hebben, gaat de voorkeur met afstand uit naar een kleinschalige woning (74%). Veel jongeren willen best tussen de 1 en 2 jaar (33%) of tussen de 2 en 5 jaar (34%) in een dergelijke korte termijnwoning wonen. Ongeveer tweevijfde van de woningzoekers heeft interesse als in Houten een woning met korting beschikbaar zou zijn. 5

6 Processtatistieken Dit online onderzoek had een respons van 24% Alleen respondenten van 18 tot en met 22 jaar en woonachtig in Houten zijn uitgenodigd 241 respondenten hebben de enquête compleet ingevuld (waarvan 31 panelleden) Deze groep is groot genoeg om representatieve uitspraken te kunnen doen over jongeren van 18 t/m 22 jaar in Houten Slechts 1% is afgehaakt De gemiddelde invultijd is ongeveer 6 minuten Het onderzoek is twee weken online geweest (na 1 week is een reminder verstuurd). Dit is een gebruikelijke periode voor online onderzoek De respondenten van wie een deel van de gegevens onbekend was, zijn uit de analyse verwijderd (dit waren 9 deelnemers). Het netto aantal deelnemers is daarmee 232. Aantal % Respondenten uitgenodigd Respondenten gestart Respondenten enquête afgerond Enquête afgebroken % 24% 22% 1% Start veldwerk Einde veldwerk Gemiddelde invultijd 5 min 59 sec 6

7 Verdeling respondenten en weging Het is niet alleen van belang hoe vaak een bepaald antwoord wordt gegeven, maar ook door wie dat antwoord wordt gegeven. Voor deze rapportage zijn daarom analyses uitgevoerd om verschillen in kaart te brengen tussen de respondenten op basis van geslacht, leeftijd en wijk. Om representatieve uitspraken te kunnen doen, is gekozen voor een indeling in wijken. Weging De respondentenprofielen staan hieronder weergegeven. 6% van de invullers van de enquête woont bijvoorbeeld in het buitengebied en de kleine kernen (kk). Dit is het ongewogen percentage (%ow). Om representatief te zijn voor het totale aantal jongeren in Houten van 18 t/m 22 jaar, is een correctie gedaan. 8% van de jongeren woont bijvoorbeeld daadwerkelijk in het buitengebied en kk. Dit is het gewogen percentage (%gew). Dit betekent dat de antwoorden van de jongeren in het buitengebied en de kk een factor 1.33 (8%/6%) zwaarder meewegen dan gemiddeld. Deze weging is (statistisch) verantwoord. wijk %ow gew% Buitengebied en kk 6% 8% Geslacht % ow % gew Noordoost 35% 30% Leeftijdsverdeling %ow %gew Man 46% 54% Noordwest 38% 40% jaar 38% 49% Vrouw 54% 46% Zuidoost 14% 15% jaar 62% 51% Totaal 100% 100% Zuidwest 8% 7% Totaal 100% 100% n= Totaal 100% 100% n= n=

8 Representativiteit en Nauwkeurigheid Representativiteit Door de weging zijn de resultaten representatief voor alle jongeren van 18 t/m 22 jaar in Houten. Er kan dus gezegd worden: De 18 t/m 22-jarigen in Houten vinden. als de betreffende vraag aan iedere respondent gesteld is. Nauwkeurigheid De marge van de resultaten is niet meer dan 6%. Dit is de bandbreedte. Als bijvoorbeeld 50% van de Houtense jongeren in Houten wil blijven wonen, moet dit geïnterpreteerd worden als 50% ± 6% (tussen de 44% en 56%). 8

9 Resultaten Utrechtseweg 101, 3702 AB Zeist

10 Huidige woonsituatie Bijna alle jongeren in Houten van 18 t/m 22 jaar wonen (nog) bij hun ouders (92%). In Zuidwest Houten ligt dit percentage lager (81%) Logischerwijs wonen jongeren van 18 en 19 jaar vaker thuis (96%) dan jongeren van 20 t/m 22 jaar (89%) Ongeveer tweederde staat ingeschreven als woningzoekende in de regio Utrecht Mannen staan vaker ingeschreven dan vrouwen (respectievelijk 74% en 58%) Jongeren van 20 t/m 22 jaar staan vaker ingeschreven dan 18- en 19-jarigen (respectievelijk 81% en 52%) Iedereen die ingeschreven staat, heeft dit tussen 2002 en 2007 gedaan. Men staat gemiddeld twee jaar ingeschreven (sinds 2005). 1) Waar woon je nu? 3) Sta je ingeschreven als woningzoekende in de regio Utrecht (via Woningnet)? n=232 (alle respondenten) 10

11 Zoektocht naar woonruimte Een klein deel zoekt, naast het ingeschreven staan als woningzoekende, via particuliere woningverhuur (10%), particuliere kamerverhuur (9%) of op een andere manier (14%). De meest genoemde andere manier is koopwoning / via Funda (16 van de 37 keer). Het is opvallend dat 68% van de jonge Houtenaren zegt dat ze niet op een andere manier op zoek zijn naar woonruimte. Opmerkelijk genoeg zegt 95% in de kleine kernen en het buitengebied dat zij niet op een andere manier op zoek zijn (dan ingeschreven staan). Nee 68% Ja, particuliere woningverhuur 14% Ja, particuliere kamerverhuur 9% Ja, via SSH Utrecht 7% Anders n=232 (alle respondenten) 14% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 4) Zoek je op een andere manier naar woonruimte? 11

12 Reageren op woningen in Houten (laatste 12 maanden) 67% van de jongeren in Houten (18 t/m 22 jaar) staat ingeschreven als woningzoekende. 32% zoekt op een andere manier naar woonruimte. Van degenen die op een andere manier zoeken naar woonruimte (n=75) staat een deel wèl ingeschreven als woningzoekende (80%) en een deel niet (20%). De totale groep die staat ingeschreven als woningzoekende òf op een andere manier naar woonruimte zoekt bestaat uit 170 jongeren (de 73% woningzoekers ) Nee 33% n=155 n=232 Ja 67% 3) Sta je ingeschreven als woningzoekende? Ja 73% Ja 32% n=75 n=170 (woningzoekers) Nee 68% n=232 4) Zoek je op een andere manier naar woonruimte? 12

13 Reageren op woningen in Houten (laatste 12 maanden) (2) Van degenen die stonden ingeschreven als woningzoekende of op een andere manier naar woonruimte zochten, heeft 15% al eens gereageerd op woningen in Houten. Het is opmerkelijk dat vrouwen veel vaker aangeven te hebben gereageerd (22%) dan mannen (10%). Ja 15% Nee 85% n=170 (woningzoekers) 5) Heb je de afgelopen 12 maanden al eens gereageerd op woningen in Houten? 13

14 Soort woningen waarop gereageerd is De kleine groep jongeren, die heeft gereageerd op woning in Houten (n=25), heeft een voorkeur voor een bovenwoning, benedenwoning of flatwoning. Een kamer is het minst populair, maar wordt ook het minst aangeboden in Houten. Waar hebben de jongeren het meest op gereageerd?* 1) Bovenwoning (n=16) 2) Benedenwoning (n=15) 3) Flatwoning (n=14) 4) Eengezinswoning (n=10) 5) Kamer (n=5) 6) Anders (n=1) *: vanwege het lage aantal relevante respondenten is het onverantwoord hier percentages te noemen 6) Op wat voor soort woningen heb je gereageerd? (meerdere antwoorden mogelijk) 14

15 Prijsklasse van de woningen waarop gereageerd is De meeste woningen waarop gereageerd werd, vielen in de prijsklasse tussen de 339 en 485 of onder de 339. In welke prijsklasse werd gereageerd? 1) tussen 339,08 en 485,33 huur per maand (n=12) 2) minder dan 339,08 huur per maand (n=10) 3) meer dan 485,33 huur per maand (n=3) *: vanwege het lage aantal relevante respondenten (n=25) is het onverantwoord hier percentages te noemen 7) In welke prijsklasse viel je boven/beneden/flat/eengezinswoning / kamer? 15

16 Reageren op woningen buiten Houten (laatste 12 maanden) Het percentage jongeren dat gereageerd heeft op woningen buiten Houten ligt op 16%. Ongeveer de helft hiervan (57%) heeft alléén gereageerd op woningen buiten Houten. De andere 43% heeft ook gereageerd op woningen binnen Houten. Ja 16% Nee 84% n=170 (woningzoekers) Utrecht wordt logischerwijs het meest als gemeente genoemd voor het reageren op een woning, daarnaast Nieuwegein en een paar keer Amsterdam. 8) Heb je de afgelopen 12 maanden gereageerd op woningen in andere gemeenten dan Houten? 9) In welke gemeenten was dit? 16

17 Redenen om te reageren op woningen buiten Houten De redenen om te reageren om woningen buiten Houten zijn heel divers. In verband met opleiding/studie wordt 9 keer (van de 26) genoemd. Redenen om te reageren: 1) Opleiding/studie (n=9) 2) Ik wil graag snel verhuizen (n=7) 3) Ik woon liever in een andere gemeente dan Houten (n=6) 4) Anders (n=4) *: vanwege het lage aantal relevante respondenten (n=26) is het onverantwoord hier percentages te noemen 10) Waarom reageer je op woningen buiten Houten? 17

18 Wanneer willen de jongeren verhuizen? 61% van de jonge woningzoekers wil in ieder geval binnen twee jaar verhuizen. Het is opvallend dat evenveel 18- en 19-jarigen als 20 t/m 22-jarigen binnen 1 jaar willen verhuizen (voor beide groepen 35%). De 20 t/m 22-jarigen willen wel vaker over 1 tot 2 jaar verhuizen dan de 18- en 19-jarigen (respectievelijk 37% en 9%). Totaal 35% 26% 31% 7% jr 35% 37% 22% 4% jr 35% 9% 44% 12% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Binnen 1 jaar Over 2 tot 4 jaar Ik wil helemaal niet verhuizen Over 1 tot 2 jaar Over minstens 4 jaar 11) Wanneer wil je verhuizen? 18

19 Wanneer willen de jongeren verhuizen? (2) Het percentage jongeren in de kleine kernen wil opvallend minder vaak binnen één jaar verhuizen (7%) dan de jonge Houtenaren in de andere wijken (26% tot 44%). Daarentegen geven zij weer vaker aan over 2 tot 4 jaar te willen verhuizen (64% van de jongeren in de kleine kernen wil dit tegenover 19% tot 31% in de andere wijken). Totaal Noordoost Noordwest Zuidoost Zuidwest Kleine kernen 7% 19% 31% 30% 30% 28% 31% 26% 35% 36% 44% 64% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% n=170 (woningzoekers) binnen één jaar over 2 tot 4 jaar 11) Wanneer wil je verhuizen? 19

20 Met hoeveel personen wil men verhuizen? Bijna 60% van de jongeren wil alleen verhuizen. Toch is er een flink groep (34%) die woonruimte voor twee personen zoekt. 8% 34% 58% Alleen Met 1 ander persoon Met 2 of meer personen n=168 (woningzoekers)* *: 2 respondenten staan wel ingeschreven als woningzoekende maar gaven bij vraag 11 aan helemaal niet te willen verhuizen. Om die reden daalt de n van 170 tot ) Met hoeveel personen wil je verhuizen? 20

21 Woonvorm Veruit de meeste jonge woningzoekers geven de voorkeur aan een zelfstandige woning (87%). Slechts een laag percentage jongeren is geïnteresseerd in een kamer (8%) of een woongroep (3%) zelfstandige woning 87% kamer 8% woongroep 3% overig 2% n=168 (woningzoekers) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 13) Naar wat voor woonvorm gaat je voorkeur uit? 21

22 Woningtype De interesse onder Houtense jongeren is beperkt is als het gaat om wonen op kamers (15% heeft hier voorkeur voor). Het woningtype waar jongeren het liefst in wonen is een eengezinswoning (50%) of een flatwoning (35%). In mindere mate zijn jongeren ook geïnteresseerd in een benedenwoning (28%) of een bovenwoning (27%). Eén op de vijf jongeren heeft geen voorkeur voor een woningtype. eengezinswoning 50% flatwoning 35% benedenwoning 28% bovenwoning 27% kamer 15% maakt me niet uit 22% n=168 (woningzoekers) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 14) Naar wat voor woningtype gaat je voorkeur uit? (meerdere antwoorden mogelijk) 22

23 Woningtype (2) Als wordt ingezoomd op de voorkeuren per wijk, is het opvallend om te zien dat de eengezinswoningen veel meer in trek zijn bij de kleine kernen (79%) en in Noord-Houten (53%- 57%) dan in Zuid-Houten (16%-30%). In Zuidwest Houten lijkt de flatwoning en bovenwoning populair onder de jongeren (beide scoren 45%), terwijl het veel jongeren in Zuidoost Houten niet uit maakt (48%). Totaal Noordoost Noordwest Zuidoost Zuidwest Kleine kernen 7% 22% 20% 16% 27% 30% 28% 17% 20% 30% 23% 16% 14% 26% 35% 35% 50% 41% 57% 53% 48% 45% 45% 79% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% n=168 (woningzoekers) eengezinswoning flatwoning bovenwoning maakt me niet uit 14) Naar wat voor woningtype gaat je voorkeur uit? (meerdere antwoorden mogelijk) 23

24 Aantal kamers Voor 1-kamerwoonruimtes lijkt weinig belangstelling te zijn. Het is opmerkelijk dat slechts 5% van de jongeren in Houten aangeeft dat zij 1 kamer wil (woon/slaapkamer). Het merendeel wil toch 2 kamers (43%) of 3 of meer kamers (46%). 5% gaf aan twee of drie kamers te willen. 60% 45% 43% 46% 30% 15% 5% 5% 0% 2 of 3 kamers (overig) 1 kamer 2 kamers 3 of meer kamers n=144 (woningzoekers zonder degenen die bij vraag 14 aangaven een kamer te willen) 15) Hoeveel kamers moet je nieuwe woning hebben? 24

25 Huren of kopen De helft van de woningzoekers heeft een uitgesproken voorkeur voor een huurwoning. 19% geeft aan liever een koopwoning te willen hebben. Bijna één op de drie weet nog niet of zij een huur- of koopwoning willen, of heeft geen voorkeur. Het is interessant dat de jongeren in de leeftijd van 20 t/m 22 jaar (24%) vaker dan gemiddeld een koopwoning zoeken. Totaal 50% 19% 31% jr 46% 24% 30% jr 57% 12% 31% 0% 20% 40% 60% 80% 100% een huurwoning een koopwoning maakt niet uit / allebei 16) Zoek je een koopwoning of een huurwoning? 25

26 Huurkosten De helft van de jongeren geeft aan tussen 250 en 350 per maand aan huur te willen uitgeven. 27% wil maximaal tussen de 350 en 450 betalen en 19% gaat uit van een budget voor huurkosten tot 250. De 18- en 19-jarigen hebben twee keer zo vaak de voorkeur voor de laagste huurprijs tot 250 als de iets oudere jongeren (respectievelijk 27% en 13%). Totaal 19% 49% 27% 5% jr 27% 50% 18% 5% jr 13% 49% 33% 6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% tot 250 tussen 250 en 350 tussen 350 en 450 meer dan ) Wat wil je per maand maximaal aan huur gaan betalen (ex. gas, water, licht)? 26

27 Prijsklasse koopwoning Bijna 98% van de jongeren die op zoek is naar een koopwoning zoekt een woning tot De woningen tusssen en zijn het populairst (35% zoekt hierop) gevolgd door de klassen van tot (28%) en tot (25%). In totaal zoeken meer 20 t/m 22-jarigen naar koopwoningen (66%) dan 18 tot 19-jarigen (34%). 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 25% tot % tussen en % tussen en n=84 (woningzoekers die een koopwoning zoeken) 10% tussen en % 1% tussen en meer dan ) In welke prijsklasse zoek je een koopwoning? 27

28 Voorkeur woonplaats De meeste jongeren zijn verknocht aan Houten en willen in Houten blijven wonen (87%). Er is bij de meeste jongeren geen uitgesproken voorkeur voor een bepaalde wijk: iets meer dan de helft van de jongeren geeft aan dat het niet uitmaakt wáár ze in Houten wonen. Toch is er een groep die uit Houten weg wil; 19% geeft aan liever uit Houten te vertrekken. Deze groep lijkt in Zuid-Houten kleiner te zijn (6%) dan gemiddeld. 19% 9% Maakt me niet uit, maar wel in Houten Andere gemeente Centrum NoordOost 51% 30% 5% 5% 3% 3% ZuidWest KK en buitengebied NoordWest 2% Oude Dorp 2% ZuidOost 19) In welke wijk in Houten wil je het liefst wonen? n=168 (woningzoekers) 28

29 Criteriakeuze woning Veruit het belangrijkste bij het kiezen van een woning, is de prijs. Voor 96% van de jonge woningzoekers is dit (heel) belangrijk. Een tuin, terras of balkon wordt als relatief minder belangrijk criterium gezien; 47% vindt dit (heel) belangrijk. Huurprijs / koopprijs 42% 54% Kwaliteit woning 15% 55% 28% Ligging 4% 19% 58% 20% Aantal kamers 3% 19% 60% 18% Tuin, terras of balkon 6% 9% 37% 33% 14% 0% 20% 40% 60% 80% 100% n=168 (woningzoekers) Heel onbelangrijk Niet belangrijk / niet onbelangrijk Heel belangrijk Onbelangrijk Belangrijk 20) Hoe belangrijk vind je de volgende onderwerpen bij het kiezen van een woning: 29

30 Eerst op kamers Een ruime 20% van de woningzoekers wil wel op kamers gaan om zo sneller uit huis te kunnen. Het merendeel (60%) heeft daar geen interesse in en wacht liever langer op een zelfstandige woning. Opvallend genoeg zeggen de 20 t/m 22- jarigen dit veel vaker (69%) dan de jongeren van 18 en 19 jaar (46%). Totaal 22% 60% 18% jr 33% 46% 21% jr 15% 69% 15% 0% 20% 40% 60% 80% 100% ja, dan ben ik sneller uit huis nee, ik wacht liever langer op een zelfstandige woning weet ik niet/geen antwoord 21) Als je gaat verhuizen, zou je dan overwegen om eerst op kamers te wonen, voordat je naar een zelfstandige woning verhuist? 30

31 Snel een woning Als de jongeren voor het dilemma worden gesteld dat ze op korte termijn een woning nodig hebben (en moeten kiezen uit een beperkt aantal opties), gaat de voorkeur met afstand uit naar een kleinschalige woning (74%). Deze woonvorm is opmerkelijk genoeg nog meer gewild onder 18- en 19-jarigen (83%) dan de 20 t/m 22-jarigen (68%). kleinschalige woning 74% spacebox zoals op de Uithof kamer in bestaande woning in Houten kamer in verbouwd kantoorpand 20% 27% 25% overig 11% n=168 (woningzoekers) 0% 20% 40% 60% 80% 22) Stel dat je op korte termijn een woning nodig hebt, wat voor woning zou jou dan aanspreken? 31

32 Lengte verblijf korte termijnwoning Veel jongeren willen best tussen de 1 en 2 jaar (33%) in een korte termijnwoning wonen. Opmerkelijk is dat een even grote groep tussen de 2 en 5 jaar (34%) in een tijdelijke woning willen wonen. 21% van de jongeren geeft aan dat zij nog niet weten hoe lang zij daar zouden willen blijven wonen. Relatief weinig jongeren van 18 en 19 jaar (3%) vinden het de moeite om minder dan 1 jaar in een dergelijke woning te wonen. Voor de kleine kernen is de periode tussen de 1 en 2 jaar voor maar 7% een optie. 40% 30% 33% 34% 20% 21% 10% 8% 4% 0% n=168 (woningzoekers) weet ik niet minder dan 1 jaar tussen de 1 en 2 jaar tussen de 2 en 5 jaar 23) Als je de mogelijkheid had om in één van de zojuist genoemde woningen te wonen, hoe lang zou je daarin dan willen blijven wonen? langer dan 5 jaar 32

33 Kopen met korting In sommige gemeenten kan men een woning met korting kopen. Na de verkoop wordt de winst (of verlies) gedeeld tussen de huurder en de woningstichting. Ongeveer tweevijfde van de woningzoekers heeft interesse in dit kopen met korting in Houten. Weinig jongeren schrijven deze optie direct af (10%), terwijl een relatief groot deel (43%) nog twijfelt. Hier worden geen verschillen gevonden tussen de twee leeftijdsgroepen. 6% 38% 41% 10% Ja Nee Misschien Weet niet n=168 (woningzoekers) 24) Als dit (kopen met korting) in Houten mogelijk zou zijn, heb je hier dan interesse in? 33

34 Achtergrondgegevens: dagelijkse bezigheid De meeste jongeren zitten op school/studeren (41%) of doen dit in combinatie met werk (34%). Eénvijfde geeft aan alleen maar te werken. Een relatief hoog percentage dat op school zit/studeert wordt gevonden onder de 18- en 19-jarigen (51%). De 20 t/m 22-jarigen werken relatief veel (28%). Totaal 41% 34% 20% 4% jr 51% 32% 12% 4% jr 31% 37% 28% 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 26) Wat is je dagelijkse bezigheid? ik zit op school / studeer ik werk en zit op school / studeer ik werk anders ik ben werkzoekend 34

35 Achtergrondgegevens: inkomen De meerderheid van de Houtense jongeren (53%) heeft tot 500 per maand te besteden. De bedragen die de overigen jongeren te besteden hebben, verschillen onderling flink. 60% 50% 53% 40% 30% 20% 19% 18% 10% 0% tot 500 per maand tussen 500 en 1000 per maand tussen 1000 en 1500 per maand 2% meer dan 1500 per maand 9% weet ik niet / geen antwoord n=232 (alle respondenten) 27) Wat is je huidige netto te besteden inkomen per maand? 35

Gemeente Houten Risicobronnen. Den Dolder, 04 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc

Gemeente Houten Risicobronnen. Den Dolder, 04 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc Gemeente Houten Risicobronnen ADV Market Research B.V. Den Dolder, 04 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV).

Nadere informatie

Gemeente Houten Onderzoek plastic afvalinzameling, straatmuzikanten. Den Dolder, 20 oktober2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs.

Gemeente Houten Onderzoek plastic afvalinzameling, straatmuzikanten. Den Dolder, 20 oktober2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs. Gemeente Houten Onderzoek plastic afvalinzameling, straatmuzikanten ADV Market Research B.V. Den Dolder, 20 oktober2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs.Thomas Beffers MSc Het auteursrecht op dit rapport

Nadere informatie

Gemeente Houten Onderzoek standplaatsen in Houten Zuid. Den Dolder, 17 april 2009 Ir. Martine van Doornmalen Wim Woning MSc

Gemeente Houten Onderzoek standplaatsen in Houten Zuid. Den Dolder, 17 april 2009 Ir. Martine van Doornmalen Wim Woning MSc Gemeente Houten Onderzoek standplaatsen in Houten Zuid ADV Market Research B.V. Den Dolder, 17 april 2009 Ir. Martine van Doornmalen Wim Woning MSc Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market

Nadere informatie

Verhuis- en woonwensen van starters

Verhuis- en woonwensen van starters Verhuis- en woonwensen van starters Gemeente Amersfoort Sector Concernmiddelen Onderzoek en Statistiek Marc van Acht Uitgave en rapportage in opdracht van afdeling Economie en Wonen Onderzoek en Statistiek,

Nadere informatie

Gemeente Houten Jeugdonderzoek. Den Dolder, augustus 2008 Ir. Martine van Doornmalen Natasja Blom BSc.

Gemeente Houten Jeugdonderzoek. Den Dolder, augustus 2008 Ir. Martine van Doornmalen Natasja Blom BSc. Gemeente Houten Jeugdonderzoek ADV Market Research B.V. Den Dolder, augustus 2008 Ir. Martine van Doornmalen Natasja Blom BSc. Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV). De opdrachtgever

Nadere informatie

25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf

25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf Onderzoek woningbehoefte Waarland 2015 25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf 1 Inleiding 1.1 Inleiding De gemeente Schagen wil haar toekomstig woningbouwprogramma inrichten

Nadere informatie

Woonvoorkeuren Woonwensen jongeren in verstedelijkte gebieden

Woonvoorkeuren Woonwensen jongeren in verstedelijkte gebieden Woonvoorkeuren Woonwensen jongeren in verstedelijkte gebieden 1 Doelgroepbepaling Personen in de leeftijd van 25 tot 35 jaar Wens om in een verstedelijkt gebied (> 3. inwoners) te wonen Geen studenten

Nadere informatie

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen Van goed naar beter 23-11-2015 Inhoudsopgave Werkwijze 3 Resultaten huurderstevredenheidonderzoek per kern 4 - Over de respondent

Nadere informatie

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015 Inhoud 1. Woningvoorraad 2 2. Huishoudens 4 3. Huishoudens in woningen 5 4. Verhuizingen 8 5. Verhuiswensen doorstromers 10 6. Verhuiswensen starters 14 7. Woonruimteverdeling 15 Inleiding Er is heel veel

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen keren. Woonbehoefte van jongeren die terug willen verhuizen naar de gemeente Goirle

De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen keren. Woonbehoefte van jongeren die terug willen verhuizen naar de gemeente Goirle De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen keren Woonbehoefte van jongeren die terug willen verhuizen naar de gemeente Goirle De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen

Nadere informatie

Enquête inkomens woningzoekenden vanaf 29 jaar Texel 2011 omdat.

Enquête inkomens woningzoekenden vanaf 29 jaar Texel 2011 omdat. Enquête inkomens woningzoekenden vanaf 29 jaar Texel 2011 omdat. het strand, zee, bos dichtbij en toch redelijk centraal het een karakteristieke uitstraling heeft de haven aantrekkelijk is Oosterend het

Nadere informatie

Woonwensen enquête. 5. Bent u tevreden met uw huidige woning? zeer tevreden, omdat.. tevreden, omdat ontevreden, omdat.. zeer ontevreden, omdat.

Woonwensen enquête. 5. Bent u tevreden met uw huidige woning? zeer tevreden, omdat.. tevreden, omdat ontevreden, omdat.. zeer ontevreden, omdat. Woonwensen enquête Huidige woonsituatie 1. Wat zijn uw persoonsgegevens? Naam. Straat en huisnummer. Postcode en Plaats. 2. In wat voor type woning woont u? eengezinswoning appartement/flat met/zonder

Nadere informatie

Bewonerspanel Woonvormen

Bewonerspanel Woonvormen Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Woonvormen Extra ruimte is belangrijkste wens voor toekomstige woning Bijna de helft van de

Nadere informatie

In verband met de vakantieperiode en in overleg met de vragensteller is de termijn van beantwoording verlengt tot 31 augustus 2015.

In verband met de vakantieperiode en in overleg met de vragensteller is de termijn van beantwoording verlengt tot 31 augustus 2015. SCHRIFTELIJKE VRAAG Indiener: Gerwin ter Maat / VVD Berkelland Datum indiening vraag: 06-07-2015 Datum verzending antwoord: 01-09-2015 In verband met de vakantieperiode en in overleg met de vragensteller

Nadere informatie

FACTSHEET JONGEREN EN WONEN PURMEREND AUGUSTUS 2015

FACTSHEET JONGEREN EN WONEN PURMEREND AUGUSTUS 2015 FACTSHEET JONGEREN EN WONEN PURMEREND AUGUSTUS 2015 en Informatiemanagement Inhoud 1 Inleiding 2 Ontwikkeling aantal jongeren in Purmerend 3 Toewijzingen aan starters 4 Woonwensen 5 Vestiging en vertrek

Nadere informatie

Verhuisplannen en woonvoorkeuren

Verhuisplannen en woonvoorkeuren Verhuisplannen en woonvoorkeuren Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Bevolkingsdaling ontstaat niet alleen door demografische ontwikkelingen, zoals ontgroening en vergrijzing of

Nadere informatie

Rookmelders Omnibusonderzoek 2011

Rookmelders Omnibusonderzoek 2011 Omnibusonderzoek 2011 Onderzoekskader Omnibusonderzoeken 2011 Opdrachtgever Brandweer en rampenbestrijding (Marry Borst) Uitvoering Gemeente Alkmaar, Concerncontrol, Team Onderzoek en Statistiek (Aad Baltus)

Nadere informatie

Inventarisatie woonbehoefte Nuis/Niebert 2009

Inventarisatie woonbehoefte Nuis/Niebert 2009 Inventarisatie woonbehoefte Nuis/Niebert 2009 Inventarisatie woonbehoefte Nuis/Niebert 2009 Plaatselijk Belang Nuis/Niebert is nieuwsgierig wat de wensen zijn van de inwoners en eventuele toekomstige bewoners,

Nadere informatie

De Starters Problematiek

De Starters Problematiek De Starters Problematiek Onderzoek naar de problematiek van starters op de woningmarkt in de gemeente Hellendoorn Onderzoek naar de problematiek van starters op de woningmarkt in de gemeente Hellendoorn

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Woonwensen van 55-plussers in Pijnacker-Nootdorp; een samenvatting

Woonwensen van 55-plussers in Pijnacker-Nootdorp; een samenvatting Woonwensen van 55-plussers in Pijnacker-Nootdorp; een samenvatting 1 2 Inhoud 1. Aanleiding 5 2. Wonen en leven in Pijnacker-Nootdorp 6 3. Waar en hoe wonen de 55-plussers? Tevredenheid met woning en woonomgeving

Nadere informatie

Inbraakpreventie in Westfriesland

Inbraakpreventie in Westfriesland Inbraakpreventie in Westfriesland uitkomsten van een peiling onder inwoners Westfriese gemeenten Juni 2014 Belangrijkste uitkomsten Risico-perceptie De zes gemeenten die deel uit maken van het politiedistrict

Nadere informatie

* 44 mensen geven aan te willen verhuizen binnen 5 jaar en nog eens 27 tussen 5 en 10 jaar

* 44 mensen geven aan te willen verhuizen binnen 5 jaar en nog eens 27 tussen 5 en 10 jaar Enquête Woonbehoefte Na het gereedkomen van de Woonvisie is het dorpsberaad gestart met de uitwerking om tot dit gewenste beeld te komen. Als eerste is d.m.v. een enquête geïnventariseerd wat de vraag

Nadere informatie

Woonwensenonderzoek t.b.v. Ziekenhuislocatie BK-Laan Schiedam

Woonwensenonderzoek t.b.v. Ziekenhuislocatie BK-Laan Schiedam Woonwensenonderzoek t.b.v. Ziekenhuislocatie BK-Laan Schiedam enquête wordt ingevuld door de hoofdbewoner of de partner van de hoofdbewoner. Algemeen 1. Woont u in een huur- of een koopwoning? huur, corporatie/woningstichting...

Nadere informatie

Woonvoorkeuren en woningmarktgedrag van senioren in Oegstgeest Resultaten schriftelijke enquête onder 55-plussers in de gemeente Oegstgeest

Woonvoorkeuren en woningmarktgedrag van senioren in Oegstgeest Resultaten schriftelijke enquête onder 55-plussers in de gemeente Oegstgeest Woonvoorkeuren en woningmarktgedrag van senioren in Oegstgeest Resultaten schriftelijke enquête onder 55-plussers in de gemeente Oegstgeest april 2008 - J.W.K. Bams Samenvatting Samenvatting De gemeente

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

wonen VRAAGZIJDE NIEUWBOUWWONINGMARKT TWENTE

wonen VRAAGZIJDE NIEUWBOUWWONINGMARKT TWENTE de WOZ-waarden-prijspeil op 1 januari 2012 en voor de veilingen van 2012 geldt dat werd vergeleken met de WOZ-waarden-prijspeil op 1 januari 2011 en zo wordt elk jaar vergeleken met 1 januari van het voorgaande

Nadere informatie

WOONTEVREDENHEID 2011

WOONTEVREDENHEID 2011 WOONTEVREDENHEID 2011 Colofon Dit is een onderzoeksrapportage gemaakt door: Team Onderzoek en Statistiek Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek onder de kop publicaties, burger- en panelpeilingen Gemeente

Nadere informatie

FACTSHEET OUDEREN EN WONEN PURMEREND APRIL 2015

FACTSHEET OUDEREN EN WONEN PURMEREND APRIL 2015 FACTSHEET OUDEREN EN WONEN PURMEREND APRIL 2015 Kaartje concentraties 75+ 1 team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Inleiding Op 23 maart 2015 startte het Woondebat met een open bijeenkomst. Doel

Nadere informatie

Woningbehoeftenonderzoek Hoeksche Waard woonwensen in beeld

Woningbehoeftenonderzoek Hoeksche Waard woonwensen in beeld woonwensen in beeld Verdieping Gemeente Strijen T.b.v. Samenwerkingsorgaan De Hoeksche Waard November 21 Onderzoeksverantwoording Respons RESPONS STRIJEN TELEFONISCH ONLINE 539 TOTAAL 539 In totaal zijn

Nadere informatie

5.1 Levensloop. 5.1.1 Leeftijd. 5.1.2 Opleidingsniveau

5.1 Levensloop. 5.1.1 Leeftijd. 5.1.2 Opleidingsniveau 5. WoningNet Studenten zijn niet de enige groep die actief is aan de onderkant van de Utrechtse woningmarkt. Een ander deel van de doelgroep bestaat uit alle mensen die via een inschrijving bij WoningNet

Nadere informatie

Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel

Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel Eindverslag April 2015 1. Inleiding In april 2014 hebben gemeente Uden, gemeente Veghel en wooncorporatie Area een woonwensenonderzoek uitgevoerd. Om

Nadere informatie

HUREN IN HEERHUGOWAARD

HUREN IN HEERHUGOWAARD HUREN IN HEERHUGOWAARD Cijfers over woningzoekenden, weigeringen, verhuringen en de slaagkansen van jongeren De positie van jongeren op de lokale woningmarkt van Heerhugowaard in regionaal perspectief

Nadere informatie

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Studentenhuisvesting

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Studentenhuisvesting Omnibusenquête 2015 deelrapport Studentenhuisvesting Omnibusenquête 2015 deelrapport Studentenhuisvesting OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport STUDENTENHUISVESTING Zoetermeer, 9 december 2015 Gemeente Zoetermeer

Nadere informatie

Voorwoord. Bleskensgraaf Februari 2016. Jan de Wit Klankbordgroep

Voorwoord. Bleskensgraaf Februari 2016. Jan de Wit Klankbordgroep Voorwoord De inwoners van Bleskensgraaf hebben in de dorpsagenda wonen benoemd als één van de belangrijkste speerpunten. Om erachter te komen hoe de inwoners het wonen in hun dorp nu ervaren en hoe ze

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Stand van zaken Leefbaar Balgoij 3. Presentatie resultaten enquête wonen 4. Scenario s 5. Hoe verder?

Agenda. 1. Opening 2. Stand van zaken Leefbaar Balgoij 3. Presentatie resultaten enquête wonen 4. Scenario s 5. Hoe verder? Agenda 1. Opening 2. Stand van zaken Leefbaar Balgoij 3. Presentatie resultaten enquête wonen 4. Scenario s 5. Hoe verder? Pilot burgerparticipatie De ontwikkeling van de dorpsplannen door de kernen betekenen

Nadere informatie

Jongeren en Starters op de Heetense Woningmarkt

Jongeren en Starters op de Heetense Woningmarkt Enquête; Jongeren en Starters op de Heetense Woningmarkt Vaak wordt verteld dat er in Heeten onvoldoende aanbod is voor jeugdigen en starters op de woningmarkt. Als Plaatselijk belang willen wij graag

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Fries burgerpanel over voorzieningen in Fryslân september 2015 Wij gaan er van uit

Nadere informatie

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT Beste bewoner, In dit boekje leest u welke vijf keuzes u heeft als bewoner van de te slopen woningen in de Zeeheldenbuurt. Mocht

Nadere informatie

Onderzoek kleine kernen

Onderzoek kleine kernen Gemeente Kampen Onderzoek kleine kernen 1 maart 2012 Projectnr. 166.106/G Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet

Nadere informatie

Wonen en Verhuizen Een onderzoek van ANBO en Woonz

Wonen en Verhuizen Een onderzoek van ANBO en Woonz 31-3-2015 Wonen en Verhuizen Een onderzoek van ANBO en Woonz Over dit onderzoek pagina 1 Opvallende resultaten pagina 2 Over de samenstelling van de respondenten pagina 3 1. Over dit onderzoek Dit onderzoek

Nadere informatie

Rapport. StudentenWoonMonitor. Utrecht 2011

Rapport. StudentenWoonMonitor. Utrecht 2011 Rapport StudentenWoonMonitor Utrecht 2011 Rapport StudentenWoonMonitor Utrecht 2011 Een onderzoek naar het profiel en de woonwensen van studenten in Utrecht Utrecht, juni 2011 Dit onderzoek werd uitgevoerd

Nadere informatie

Financiering woningaanpassingen een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO

Financiering woningaanpassingen een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO 27-05-2015 Financiering woningaanpassingen een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO Over dit onderzoek Dit onderzoek over wonen en verhuizen is uitgevoerd door seniorenorganisatie ANBO. Het betreft een

Nadere informatie

Inzicht in hardheid woningvraag woningzoekenden Woontij op Texel. Stec Groep aan gemeente Texel en Stichting Woontij

Inzicht in hardheid woningvraag woningzoekenden Woontij op Texel. Stec Groep aan gemeente Texel en Stichting Woontij Inzicht in hardheid woningvraag woningzoekenden Woontij op Texel Stec Groep aan gemeente Texel en Stichting Woontij Esther Geuting, Boudewijn Kuijl en Merel Broeren april 2014 i Inzicht in hardheid woningvraag

Nadere informatie

Behoeftepeiling voor alle mensen die graag in de Walsberg willen wonen.

Behoeftepeiling voor alle mensen die graag in de Walsberg willen wonen. Behoeftepeiling voor alle mensen die graag in de Walsberg willen wonen. (Toekomstige) inwoners van De Walsberg, Dorpsraad Walsberg zet zich in voor het behoud en daar waar mogelijk voor de verbetering

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

De vraag van studenten naar huisvesting

De vraag van studenten naar huisvesting Vastgoedmarkten De vraag van studenten naar huisvesting Groep 7 Fariez Alyan Arjen Kalkhoven Mina Karami Maikel Lankreijer Danny van Sas Mirte Tuinenberg Specialisatie/Minor Real Estate & Makelaardij 2011-2012

Nadere informatie

Inschrijfformulier woningzoekenden

Inschrijfformulier woningzoekenden Inschrijfformulier woningzoekenden Interne codering Inschrijfformulier Naamcode PI-nummer Gegevens hoofdaanvrager Achternaam en voorletters Straatnaam en huisnummer Postcode Telefoonnummer thuis / mobiel

Nadere informatie

Urgentiemogelijkheden

Urgentiemogelijkheden Urgentiemogelijkheden Voor huurders van woningen die gesloopt worden www.utrecht.nl Met voorrang een andere woning Omdat uw woning gesloopt wordt, krijgt u voorrang bij het zoeken naar een andere woning.

Nadere informatie

Welkom! op onze voorlichtingsbijeenkomst starterswoningen. 18 maart Annen 2013

Welkom! op onze voorlichtingsbijeenkomst starterswoningen. 18 maart Annen 2013 Welkom! op onze voorlichtingsbijeenkomst starterswoningen 18 maart Annen 2013 Waarom een bijeenkomst? Gemeente: woonwensenonderzoek gedaan Willen jullie graag spreken Willen weten wat jullie nu echt willen

Nadere informatie

Aanvraagformulier urgentie regio Alkmaar

Aanvraagformulier urgentie regio Alkmaar Aanvraagformulier urgentie regio Alkmaar Dit aanvraagformulier geldt alleen voor inwoners van de gemeente Alkmaar en de gemeente Heerhugowaard. Alleen in zeer uitzonderlijke situaties kunt u een urgentieverklaring

Nadere informatie

U zoekt een woning? In deze brochure leest u wat u moet doen om een woning van ons te kunnen huren.

U zoekt een woning? In deze brochure leest u wat u moet doen om een woning van ons te kunnen huren. U zoekt een woning? In deze brochure leest u wat u moet doen om een woning van ons te kunnen huren. Inhoud Veel woningen, veel woningzoekenden pagina 3 Eerst inschrijven... pagina 4...dan reageren op een

Nadere informatie

Inschrijfformulier woningzoekenden

Inschrijfformulier woningzoekenden Inschrijfformulier woningzoekenden In te vullen door WBG Inschrijfnummer: Achternaam en voorletters Gegevens hoofdaanvrager Straatnaam en huisnummer Postcode Woonplaats Telefoonnummer thuis mobiel nummer

Nadere informatie

Onderzoektechnische verantwoording. Opinieonderzoek Solidariteit

Onderzoektechnische verantwoording. Opinieonderzoek Solidariteit Onderzoektechnische verantwoording Opinieonderzoek Solidariteit Project 18917 / mei 2013 Een onderzoek in opdracht van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, te Den Haag. AUTEURSRECHT MARKETRESPONSE

Nadere informatie

Check Je Kamer Rapportage 2014

Check Je Kamer Rapportage 2014 Check Je Kamer Rapportage 2014 Kwantitatieve analyse van de studentenwoningmarkt April 2015 Dit is een uitgave van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of extra informatie kan gemaild worden

Nadere informatie

WONINGAANVRAAGFORMULIER

WONINGAANVRAAGFORMULIER christelijke woningstichting PATRIMONIUM WONINGAANVRAAGFORMULIER Ontvangen: Registratienummer: ( Ontvangen, Registratienummer en Persoonsnummer niet invullen) Persoonsnummer: 1. Gegevens aanvrager Voorletters

Nadere informatie

Uitwerking enquête Woonbehoefte Wessem 2014.

Uitwerking enquête Woonbehoefte Wessem 2014. Uitwerking enquête Woonbehoefte Wessem 2014. Binnen welke leeftijdscategorie valt u? (Er kunnen meerdere lijsten per gezin worden ingevuld. Zie ook www.dorpsraadwessem.nl) 18-25/ 2 25-35/ 8 35-45/ 12 45-55/

Nadere informatie

Verhuis- en woonwensen van vitale ouderen en scheefwoners Stadspeiling 2011

Verhuis- en woonwensen van vitale ouderen en scheefwoners Stadspeiling 2011 Verhuis- en woonwensen van vitale ouderen en scheefwoners Stadspeiling 2011 Gemeente Amersfoort Sector Concernmiddelen Onderzoek en Statistiek Marc van Acht Dymphna Meijneken Uitgave en rapportage in opdracht

Nadere informatie

Handboek. d.cornelissen

Handboek. d.cornelissen Handboek d.cornelissen Inhoudsopgave 1. Een nieuwe inschrijving op Thuis in Limburg 2 2. Inloggen met uw bestaande inloggegevens 6 3. Reageren op woningen 8 4. Algemene informatie 10 1 Een nieuwe inschrijving

Nadere informatie

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Rapportage Juli 2013 Meer informatie: info@wijzeringeldzaken.nl Samenvatting (1/3) 1. Veel 17-jarigen maken de indruk verstandig om te gaan

Nadere informatie

't Bonte Paard Advies. Belangstelling Paardendorp Velswijk

't Bonte Paard Advies. Belangstelling Paardendorp Velswijk 't Bonte Paard Advies Belangstelling Paardendorp Velswijk 21 januari 2010 Projectnr. 7584.100/G Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702

Nadere informatie

Wonen Aar en Amstel. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Wonen Aar en Amstel. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 Wat is uw leeftijd?...2 2 In welke kern woont u?...3 3 Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden?...4 4 Woont u in een huur of koopwoning?...5 5 Wat voor soort

Nadere informatie

Urgentiemogelijkheden

Urgentiemogelijkheden Urgentiemogelijkheden www.utrecht.nl April 2010 Voor huurders van woningen die gesloopt worden Met voorrang een andere woning Omdat uw woning gesloopt wordt, krijgt u voorrang bij het zoeken naar een andere

Nadere informatie

Wonen Als men zou verhuizen blijft ongeveer 40% het liefst in Leiden wonen, daarna zijn Amsterdam en Den Haag favoriete woonplaatsen

Wonen Als men zou verhuizen blijft ongeveer 40% het liefst in Leiden wonen, daarna zijn Amsterdam en Den Haag favoriete woonplaatsen April 2013 Binding met aar verbonden met stad en regio In hoeverre richt de aar zich op de eigen stad dan wel op de regio voor diverse activiteiten? Wat is hun oriëntatie in de randstad? Deze vraag staat

Nadere informatie

Postbus 311 7000 AH DOETINCHEM Tel.: 0314-365616

Postbus 311 7000 AH DOETINCHEM Tel.: 0314-365616 Postbus 311 7000 AH DOETINCHEM Tel.: 0314-365616 Geldigheidsduur inschrijving: 1 jaar ZOEKOPDRACHT t.b.v. het huren van woonruimte 1. AANVRAGER Naam en voornamen : Postcode + woonplaats : Telefoonnummer

Nadere informatie

Wonen in Amsterdam 2013 Stadsdeelprofielen

Wonen in Amsterdam 2013 Stadsdeelprofielen Stadsdeelprofielen Gemeente Amsterdam Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Colofon Uitgave Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Amsterdam Datum Juni 2014 Auteurs Kees Dignum en Hester Booi Grafische

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Bereikbaar Wonen in Leefbaar Effen Onderzoek naar woonwensen en leefbaarheid in Buitengebied Breda Zuid-West

Rapport Onderzoek Bereikbaar Wonen in Leefbaar Effen Onderzoek naar woonwensen en leefbaarheid in Buitengebied Breda Zuid-West Rapport Onderzoek Bereikbaar Wonen in Leefbaar Effen Onderzoek naar woonwensen en leefbaarheid in Buitengebied Breda Zuid-West Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Behorende

Nadere informatie

Zondagopenstelling. In opdracht van. Gemeente Houten. Resultaten. Oktober 2012 Rianne van Beek MSc

Zondagopenstelling. In opdracht van. Gemeente Houten. Resultaten. Oktober 2012 Rianne van Beek MSc Zondagopenstelling Resultaten In opdracht van Gemeente Houten ADV Market Research Willem Arntszlaan 115 C 3734 EE Den Dolder www.adv-mr.com Oktober 2012 Rianne van Beek MSc 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Woonwensenenquête Drijber

Woonwensenenquête Drijber Woonwensenenquête Drijber Woningbehoefte en verhuiswensen van inwoners Enquêteresultaten Gemeente Midden-Drenthe Afdeling Bouwen en Wonen Na 2010 Inleiding In het na van 2010 is er een woonwensenenquête

Nadere informatie

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst 27926 Huurbeleid Nr. 216 Herdruk 1 Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 maart 2014 Hierbij doe ik u het volgende toekomen:

Nadere informatie

StudentenMonitor Sittard 2011

StudentenMonitor Sittard 2011 StudentenMonitor Sittard 2011 Een huisvestings- en woonwensenonderzoek naar MBO- en HBO-studenten in Sittard - Onderzoeksrapport Utrecht, 19 december 2011 M.M. Hootsen, MSc Drs. N. Rozema Dit onderzoek

Nadere informatie

Woonbehoefte onderzoek Milheeze

Woonbehoefte onderzoek Milheeze Resultaten woonbehoefte onderzoek Hoe hebben we de enquête bekend gemaakt Door 2 x een huis aan huis flyer te verspreiden Door publicatie in het Eindhovens Dagblad in de Korhoen in de regionale weekbladen

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Winkeltijden. Inwonerspanel Doetinchem Spreekt. Onderzoeksperiode: Kwartaal 2-2015 Referentie: 14086

Onderzoeksrapport Winkeltijden. Inwonerspanel Doetinchem Spreekt. Onderzoeksperiode: Kwartaal 2-2015 Referentie: 14086 Onderzoeksrapport Winkeltijden Inwonerspanel Doetinchem Spreekt Onderzoeksperiode: Kwartaal 2-2015 Referentie: 14086 Moventem Juni 2015 Referentie: 14086 Pagina 1-1 van 16 Inwonerspanel Doetinchem Spreekt

Nadere informatie

RAPPORT KLANTPANEL PEILING 2013 VERKOOP. Ymere Oktober/November 2013

RAPPORT KLANTPANEL PEILING 2013 VERKOOP. Ymere Oktober/November 2013 RAPPORT KLANTPANEL PEILING 2013 VERKOOP Ymere Oktober/November 2013 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Domein Wonen maart 2015. Woonmonitor 2015. Landelijk onderzoek naar wensen en behoeften van ouderen ten aanzien van wonen

Domein Wonen maart 2015. Woonmonitor 2015. Landelijk onderzoek naar wensen en behoeften van ouderen ten aanzien van wonen Domein Wonen maart 2015 Woonmonitor 2015 Landelijk onderzoek naar wensen en behoeften van ouderen ten aanzien van wonen Bureauvijftig, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

2013, peiling 2 juli 2013

2013, peiling 2 juli 2013 resultaten 2013, peiling 2 juli 2013 Van 14 mei tot en met 26 mei 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.715 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.615 leden de vragenlijst ingevuld.

Nadere informatie

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers. Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt

Nadere informatie

Langeraar en Papenveer in beeld. Een onderzoek naar woonwensen

Langeraar en Papenveer in beeld. Een onderzoek naar woonwensen Langeraar en Papenveer in beeld Een onderzoek naar woonwensen Gemeente Nieuwkoop Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling & Grondzaken Juli 2013 Colofon In opdracht van Gemeente Nieuwkoop, afdeling Ruimtelijke

Nadere informatie

Fact sheet. Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Eigen woningbezit 1e en 2e generatie allochtonen. Aandeel stijgt, maar afstand blijft

Fact sheet. Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Eigen woningbezit 1e en 2e generatie allochtonen. Aandeel stijgt, maar afstand blijft Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Fact sheet nummer 1 januari 211 Eigen woningbezit 1e en Aandeel stijgt, maar afstand blijft Het eigen woningbezit in Amsterdam is de laatste jaren sterk toegenomen. De

Nadere informatie

Studentenwoonwensen Leiden. Maarten Vijncke & René van Hulle. ABF Research Verwersdijk 8 2611 NH Delft 015-27 99 300

Studentenwoonwensen Leiden. Maarten Vijncke & René van Hulle. ABF Research Verwersdijk 8 2611 NH Delft 015-27 99 300 Studentenwoonwensen Leiden 2015 Maarten Vijncke & René van Hulle September 2015 ABF Research Verwersdijk 8 2611 NH Delft 015-27 99 300 Copyright ABF Research 2015 De informatie in dit rapport is met de

Nadere informatie

StudentenMonitor Zwolle 2010 Een huisvestings- en woonwensenonderzoek naar mbo- en hbo-studenten in Zwolle

StudentenMonitor Zwolle 2010 Een huisvestings- en woonwensenonderzoek naar mbo- en hbo-studenten in Zwolle StudentenMonitor Zwolle 2010 Een huisvestings- en woonwensenonderzoek naar mbo- en hbo-studenten in Zwolle Utrecht, juli 2010 G.D. Bos, MSc Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van SSH Deze rapportage

Nadere informatie

Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015

Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015 Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden ABN AMRO April 2015 Vakantiegeld 3 Op vakantie 8 Verantwoording onderzoek 13 2 Vakantiegeld Zicht op geld April

Nadere informatie

Wonen in Ede 2011. Bijlage

Wonen in Ede 2011. Bijlage Wonen in Ede 2011 Bijlage INHOUDSOPGAVE 1. Verhuizingsdynamiek in de gemeente Ede Binnenlandse verhuizingen van, naar en binnen de gemeente Ede... 5 1.1. Samenvatting... 5 1.2. Inleiding... 6 1.3. Intergemeentelijke

Nadere informatie

Zoekt u een (ander) huis? Doe dan mee aan deze woonenquête 10 minuten van uw tijd voor een beter woningbeleid!

Zoekt u een (ander) huis? Doe dan mee aan deze woonenquête 10 minuten van uw tijd voor een beter woningbeleid! Zoekt u een (ander) huis? Doe dan mee aan deze woonenquête 10 minuten van uw tijd voor een beter woningbeleid! Nieuwe woonenquête moet woonwensen beter in kaart brengen! In 2007 is een nieuwe website gestart

Nadere informatie

Tabellenboek Wijkkranten

Tabellenboek Wijkkranten Tabellenboek Wijkkranten Sociaal Geografisch Bureau bureau voor beleidsonderzoek en statistiek Dordrecht drs. J.M.A. Schalk januari 2007 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Maatschappelijke

Nadere informatie

Rapport. Studentenmonitor. Zwolle 2010

Rapport. Studentenmonitor. Zwolle 2010 Rapport Studentenmonitor Zwolle 2010 Rapport Studentenmonitor Zwolle 2010 Een huisvestings- en woonwensenonderzoek naar mbo- en hbo-studenten in Zwolle Utrecht, september 2010 G.D. Bos, MSc Dit onderzoek

Nadere informatie

De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds. mei, 2014

De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds. mei, 2014 De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds mei, 2014 1 Beste DNB er Hartelijk dank voor jouw deelname aan en/of interesse in dit deelnemersonderzoek onder (ex)werknemers van DNB. Van

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand AFM Consumentenmonitor voorjaar 20 Roodstand Juni 20 GfK 20 AFM Consumentenmonitor Juni 20 1 Management Summary Bijna de helft van alle Nederlanders staat wel eens rood. Diegenen die niet rood kunnen staan,

Nadere informatie

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein Samenvatting In 2015 leverden wij 39 appartementen op aan het Schauwplein te Putten. De belangstelling voor de woningen was groot en leidde tot doorstroming. Wij sloten in 2015 inclusief deze nieuwbouw

Nadere informatie

Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012

Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012 Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012 November 2012 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 4 Onderzoeksopzet... 4 Doel... 4 Aanpak... 4 Blok I: Algemene gegevens... 5 Figuur 1: Leeftijd...

Nadere informatie

Tilburg en Kunst. Onderzoek Jongerenpanel Tilburg. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg. DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013

Tilburg en Kunst. Onderzoek Jongerenpanel Tilburg. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg. DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013 Tilburg en Kunst Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013 Projectnummer 529 1 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1 Jongeren

Nadere informatie

Resultaten enquête wonen Hapert

Resultaten enquête wonen Hapert 2 Resultaten enquête wonen Hapert In opdracht van Opgesteld door Auteurs Collegiale toets Gemeente Bladel SRE Milieudienst Keizer Karel V Singel 8 Postbus 435 5600 AK Eindhoven 040 259 45 95 Joris Kantelberg

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 420 Respondenten WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd en opleiding naar

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Fries burgerpanel over leefbaarheid in Fryslân Wij gaan er van uit dat we zo lang

Nadere informatie

Onderwerp: enquête vraaggestuurd bouwen in De Noord

Onderwerp: enquête vraaggestuurd bouwen in De Noord Onderwerp: enquête vraaggestuurd bouwen in De Noord Heerhugowaard-De Noord, mei 2015 Beste geënquêteerde, Sinds juni 2014 is de Dorpsraad in samenwerking met Humulus Lupulus in gesprek met de gemeente

Nadere informatie

Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning

Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning Resultaten van de tweede schriftelijke vragenronde onder de deelnemers aan het GGZ-panel regio Delft Westland Oostland juli 2006 - L.M.

Nadere informatie

SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL. In opdracht van NOC*NSF

SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL. In opdracht van NOC*NSF SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL In opdracht van NOC*NSF GfK 1 Schoolsport Juli 1 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit

Nadere informatie