Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender"

Transcriptie

1 Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Digitaal Cursisten - Panelonderzoek 1 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, mei 2007 In geval van overname van het datamateriaal is bronvermelding verplicht. Hoewel de grootst mogelijke zorg is besteed aan de inhoud van dit rapport, kan zowel de auteur als WoonWerk in geen enkel opzicht verantwoordelijkheid op zich nemen voor eventuele onvolledigheden of onjuistheden.

2 INHOUD 1. Inleiding Resultaten cursistenpanel thema Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Slotopmerking...7 Bijlage 1 Vragen cursistenpanel thema mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender

3 1 INLEIDING Aanleiding panelonderzoek WoonWerk, opgericht door de werkgeversorganisatie CBW en de werknemersorganisaties FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond, stimuleert het professioneel werken in de woonbranche en ondersteunt de arbeidsmarkt met stimulerende maatregelen. Om invulling te geven aan haar beleid en hiermee doelstellingen, is goed inzicht in de huidige en te verwachten arbeidsmarktontwikkelingen gewenst. Arbeidsmarktonderzoek biedt de mogelijkheid om op snelle en eenvoudige wijze bedrijven en medewerkers uit verschillende sectoren van de woonbranche aan het woord te laten. In dit panelonderzoek staat de mate van tevredenheid van de cursisten, die deelgenomen hebben aan opleidingen uit de cursuskalender van WoonWerk, centraal. Inzicht in de mate van tevredenheid van de cursisten helpt WoonWerk in het optimaliseren van de cursuskalende en in haar beleidsvorming. Methode en thema Periodiek worden aan de panelleden schriftelijke of digitaal enkele concrete vragen voorgelegd rondom een bepaald thema. In april 07 zijn er vragen uitgezet naar deelnemers aan de trainingen in de cursuskalender van WoonWerk. Deze rapportage betreft het 1 ste panelonderzoek onder cursisten over het thema mate van tevredenheid van deelnemers aan de trainingen in de cursuskalender. Respons panel Aan het digitaal panelonderzoek hebben 26 cursisten van de 291 respondenten meegedaan, dus een respons van 9%. Tabel 1 Het totaal aantal cursisten dat een vragenlijst heeft ontvangen, de respons en percentage. NTotaal NRespons %Respons Cursisten % Profiel panel Ruim 6 van de cursisten die deel hebben genomen aan het onderzoek is man en minder dan 4 van de cursisten is vrouw. Het merendeel van de cursisten is werkzaam binnen een meubelspeciaalzaak (31%) en cursisten werkzaam binnen kurk- en parketzaken zijn in de minderheid (). Tabel 2 Het totaal aantal cursisten per deelbranche Aantal Percentages Meubelspeciaalzaak 8 31 Woningtextielzaak 6 23 Gemengde zaak 4 15 Keuken- en/of sanitairspeciaalzaak 3 12 Slaapspeciaalzaak 2 8 Kurk- en parketzaak 1 4 Anders 2 8 Totaal Representatief Het aantal werkgevers en werknemers dat aan het panelonderzoek heeft deelgenomen, is onvoldoende groot om van (statistische) representativiteit te kunnen spreken. De informatie, zoals die in deze korte rapportage wordt gepresenteerd, geeft echter wel een indicatie van de mate van tevredenheid over de cursussen. 2

4 2 RESULTATEN WERKGEVERSPANEL THEMA BEHOEFTE AAN ONDERNEMERSOPLEIDING Laatst gevolgde cursus Gevraagd is aan de respondenten welke cursus zij als laatst gevolgd hebben via de cursuskalender (zie figuur 1). Uit onderzoek is gebleken dat het merendeel van de ondervraagden de opleiding BHV basis en herhaling als laatst heeft gevolgd via de cursuskalender (23%). Slechts een klein percentage van de cursisten heeft deelgenomen aan de opleiding Preventiemedewerker (). Ook zijn er minder aanmeldingen geweest voor de opleiding Klantgericht verkopen (). Figuur 1 Welke cursus heeft u als laatst gevolgd via de cursuskalender? % Klachten behandeling BHV basis en herhaling Verkoop training Meten en Berekenen Traploper leggen Kleur in het Interieuradvies Preventiemedewerker Training Klantgericht verkopen Missing Periode van de cursus In onderstaande figuur wordt duidelijk dat het merendeel van de cursisten de laatst gevolgde cursus in 2006 en 2007 heeft gevolgd (8). Niemand van de ondervraagden heeft nog meer cursussen gevolgd via de cursuskalender. Figuur 2 In welke periode heeft u deze laatste cursus gevolgd?

5 Bekendheid cursuskalender Aan de respondenten is gevraagd hoe zij terecht zijn gekomen bij de cursuskalender van WoonWerk. Gebleken is dat ruim 3 van de cursisten via advertenties in vakbladen bij de cursuskalender terecht is gekomen. van de ondervraagden is bekend geworden met de cursuskalender via mond tot mondreclame (denk hierbij aan werkgevers, collega s uit de branche). Een iets kleiner percentage is via de website van WoonWerk en via het CBW terechtgekomen bij de cursuskalender (zie figuur 3). Figuur 3 Hoe bent u terecht gekomen bij de Cursuskalender van WoonWerk? % 2 1 Internet zoeksystemen Website WoonWerk Telefonisch contact met WoonWerk Vai advertenties in vakbladen Via mond tot mondreclame CBW Anders Tevredenheid trainer Wanneer aan de respondenten wordt gevraagd hoe tevreden zij zijn over de manier waarop de trainer de inhoud van de lesstof overbracht, dan blijkt dat het merendeel tevreden tot zeer tevreden is (6). Figuur 4 laat zien dat slechts 16% ontevreden tot zeer ontevreden is. Figuur 4 Hoe tevreden bent u over de manier waarop de trainer de inhoud van de lesstof overbracht? Zeer ontevreden 23% Ontevreden Niet tevreden, niet ontevreden Tevreden Zeer tevreden 4 Missing 4

6 Ook is aan de respondenten gevraagd hoe tevreden zij zijn over de wijze waarop de trainer het groepsproces heeft begeleid. Uit onderzoek is gebleken dat een ruime meerderheid van de respondenten tevreden tot zeer tevreden is over de begeleiding (72%). Uit figuur 5 komt naar voren dat slechts ontevreden tot zeer ontevreden is. Figuur 5 Hoe tevreden bent u over de wijze waarop de trainer het groepsproces begeleid heeft? Zeer ontevreden Ontevreden Niet tevreden, niet ontevreden Tevreden 53% Zeer tevreden Missing Uit figuur 6 wordt duidelijk, dat 6 van de respondenten tevreden tot zeer tevreden is over de wijze waarop de trainer de cursisten benaderde. Een klein percentage van de ondervraagden is ontevreden tot zeer ontevreden (). Figuur 6 Hoe tevreden bent u over de wijze waarop de trainer u of anderen benaderde? Zeer ontevreden Ontevreden 53% Niet tevreden, niet ontevreden Tevreden Zeer tevreden Missing Rapportcijfer Trainer Uit figuur 7 blijkt dat over het algemeen de mate van tevredenheid over de trainer goed beoordeeld wordt. In totaal geeft 7 een 7 of hoger voor de tevredenheid over de trainer. Gemiddeld wordt de tevredenheid over de trainer beoordeeld met een 7. Figuur 7 Geef een rapportcijfer over uw tevredenheid over de trainer? % 27%

7 Tevredenheid programma Gevraagd is aan de respondenten in hoeverre het opleidingsprogramma aan sloot bij de verwachtingen. Gebleken is dat ruim de helft van mening is dat het programma aansloot bij de verwachtingen. Bijna 3 van de ondervraagden is het niet eens met deze stelling (zie figuur 8). Figuur 8 Het opleidingsprogramma sloot aan bij mijn verwachtingen? Volledig oneens Oneens 42% Niet eens, niet oneens Eens Volledig eens Overeenkomstig het oordeel dat men heeft over de verwachtingen van de opleiding zien we ook op deze vraag eenzelfde resultaat (zie figuur 9). Het merendeel van de cursisten is het eens tot volledig eens met de stelling dat de uitvoering van de opleiding op een boeiende en afwisselende wijze is aangepakt (5). c Figuur 9 De uitvoering van de opleiding was op een boeiende en afwisselende wijze aangepakt? Volledig oneens Oneens Niet eens, niet oneens Eens Volledig eens 42% Uit figuur 10 wordt duidelijk, dat bijna 6 van mening is dat het gebruikte trainingsmateriaal volledig en bruikbaar was. Circa 2 van de cursisten is het hier niet mee eens. Figuur 10 Het gebruikte trainingsmateriaal was volledig en bruikbaar (bijvoorbeeld hand-outs) outs)? Volledig oneens Oneens Niet eens, niet oneens Eens 43% Volledig eens Missing 6

8 Rapportcijfer Trainingsprogramma Uit figuur 11 blijkt dat over het algemeen de mate van tevredenheid over het opleidingsprogramma goed beoordeeld wordt. In totaal geeft 62% een 7 of hoger voor de tevredenheid over het programma. Gemiddeld wordt de tevredenheid over de trainingsprogramma beoordeeld met een 6,5. Figuur 11 Geef een rapportcijfer voor uw tevredenheid over het opleidingsprogramma? % Opleiding helpt bij het werk Gevraagd is aan de cursisten of zij de mate waarin de opleiding verder helpt in het dagelijkse werk willen beoordelen (zie figuur 12). De helft van de ondervraagden geeft hiervoor een 7 of hoger en gemiddeld wordt een 5,7 gegeven. Figuur 12 Geef een rapportcijfer voor de mate waarin de opleiding u verder helpt in uw dagelijks werk?

9 Tevredenheid uitnodiging Uit onderzoek is gebleken dat 73% van de ondervraagden tevreden is over de wijze waarop zij de uitnodiging voor de opleiding ontvingen. Slechts is ontevreden en 23% is zowel niet tevreden als niet ontevreden. Figuur ur 13 Hoe tevreden bent u over de wijze waarop u de uitnodiging voor de opleiding ontving? Ontevreden 23% Niet tevreden, niet ontevreden Tevreden 73% Rapportcijfer Organisatie Uit figuur 14 blijkt dat over het algemeen de mate van tevredenheid over de organisatie van de opleiding voldoende beoordeeld wordt. In totaal geeft 69% een 7 of hoger voor de tevredenheid over de organisatie. Gemiddeld wordt de tevredenheid over de organisatie beoordeeld met een 6,6. Figuur 14 Geef een rapportcijfer voor uw tevredenheid over de organisatie van de opleiding? % Tevredenheid locatie Gevraagd is aan de cursisten of de locatie van de opleiding goed bereikbaar is (zie figuur 15). Bijna 8 is het eens tot volledig eens met de goede bereikbaarheid van de locatie. Slechts vindt de locatie niet goed bereikbaar. Figuur 15 De locatie is goed bereikbaar Volledig oneens Oneens Niet eens, niet oneens Eens 69% Volledig eens 8

10 Rapportcijfer accommodatie Uit figuur 16 blijkt dat over het algemeen de mate van tevredenheid over de accommodatie minder goed beoordeeld is. In totaal geeft een 7 of hoger voor de tevredenheid over de accommodatie van de opleiding. Het merendeel van de respondenten geeft een 6 voor de accommodatie (62%). Gemiddeld wordt de tevredenheid over de accommodatie beoordeeld met een 5,6. Figuur 16 Geef een rapportcijfer voor uw tevredenheid over de accommodatie % Aansluiting praktijkervaring Uit onderzoek is gebleken dat het merendeel van mening is dat de training voldoende tot goed aansloot bij de praktijkervaring (69%). Uit figuur 17 blijkt dat van de respondenten hierover neutraal is en 16% vindt dat de training matig tot slecht aansloot bij de praktijkervaring. Figuur 17 In welke mate sloot de training aan op uw praktijkervaring? 4 Slecht 3 M atig 3 3 Neutraal 31% Voldoende 2 Goed 2 Weet niet 1 9

11 Opleiding aanbevelen Tenslotte is aan de cursisten gevraagd of ze de training zouden aanbevelen bij collega s of anderen. Uit figuur 18 komt naar voren dat 31% de training zeker zal aanbevelen en nog een 3 zal dit waarschijnlijk doen. Echter er zijn ook respondenten die aangeven dit zeker of waarschijnlijk niet te zullen doen (16%). Figuur 18 Zou u de training aanbevelen bij collega s of anderen? % 2 1 Zeker niet aanbevelen Waarschijnlijk niet aanbevelen Misschien wel, maar misschien ook niet aanbevelen Waarschijnlijk wel aanbevelen Zeker wel aanbevelen 10

12 3 SLOTOPMERKING Samenvattende conclusie Uit de resultaten van het cursistenpanel kan geconcludeerd worden dat het merendeel van de ondervraagden de opleiding BHV basis en herhaling als laatst heeft gevolgd via de cursuskalender (23%). Er zijn minder aanmeldingen geweest voor de opleidingen Preventiemedewerker en Klantgericht verkopen (beide ). Het merendeel van de cursisten heeft in de periode 2006/2007 de cursus gevolgd (8). Niemand van de ondervraagden heeft nog meer cursussen gevolgd via de cursuskalender van WoonWerk. Wat betreft de bekendheid van de cursuskalender kan geconcludeerd worden dat ruim 3 van de cursisten via advertenties in vakbladen bij de cursuskalender terecht is gekomen. Circa 2 van de ondervraagden is via mond tot mondreclame bekend geworden met de cursuskalender. Ook zijn er respondenten die via de website van WoonWerk terecht zijn gekomen bij de kalender (). De mate van tevredenheid over de trainer is gemeten middels een drietal items, te weten de wijze waarop de trainer de inhoud van de lesstof overbracht, de wijze waarop de trainer het groepsproces heeft begeleid en de wijze waarop de trainer de cursisten heeft benaderd. Gebleken is dat circa 7 van de respondenten hier over tevreden tot zeer tevreden is. Ook hebben de cursisten de trainer een rapportcijfer gegeven. Gemiddeld wordt de mate van tevredenheid over de trainer beoordeeld met een 7. Om de mate van tevredenheid over het trainingsprogramma te achterhalen is ten eerste gevraagd of het programma aansloot bij de verwachtingen. Ruim de helft (5) van de cursisten is van mening dat dit het geval is. Daarnaast is gevraagd naar de boeiende en afwisselende wijze van het programma. Eveneens 5 is het hier mee eens tot volledig mee eens. Als gevraagd wordt naar het trainingsmateriaal geeft bijna 6 van de cursisten aan dat materiaal volledig en bruikbaar was. Gemiddeld wordt de mate van tevredenheid van het trainingsprogramma matig beoordeeld met een 6.5. Ook de mate van tevredenheid over de organisatie van de opleiding wordt gemiddeld genomen matig beoordeel met een 6.6. Hier liggen dus duidelijk verbeterpunten. Ruim 7 gaf echter aan wel tevreden te zijn over de wijze waarop zij de uitnodiging voor de opleiding ontvingen. Als gekeken wordt naar de bereikbaarheid van de locatie waar de training is gehouden, geeft bijna 8 aan dat locatie goed bereikbaar is. Daarentegen wordt gemiddeld een 5.6 geven voor de mate van tevredenheid over de accommodatie. Dus de keuze van het gebouw/pand waar de training is gegeven laat volgens de respondenten nog te wensen over. Daarnaast is in dit onderzoek de mate van tevredenheid onderzocht over de aansluiting met de praktijk en of de opleiding helpt bij het werk. Geconcludeerd kan worden dat de cursisten gemiddeld genomen van mening zijn dat de training neutraal tot voldoende aansloot op de praktijk. Dit blijkt ook uit de gemiddelde beoordeling van de cursisten over de mate waarin de opleiding helpt bij het werk, een 5.7. Ook hier ligt een duidelijk verbeterpunt. 11

13 Tot slot kan geconcludeerd worden dat 31% de training zeker zal aanbevelen bij collega s of anderen en nog eens 3 zal de training waarschijnlijk aanbevelen bij collega s of anderen Er zijn echter ook cursisten die aangeven dit zeker niet () of waarschijnlijk niet te doen (). Gemiddeld zullen de respondenten de opleiding misschien wel, maar misschien ook niet aanbevelen aan collega s of anderen. Figuur 19 Gemiddelde beoordeling mate van tevredenheid over de trainingen in de cursuskalender (rapportcijfer) Trainer Trainingsprogramma 7 6,5 6,6 5,6 5,7 Organisatie Accommodatie Aansluiting werk 12

14 Bijlage 1 cursuskalender Vragen cursistenpanel thema mate van tevredenheid van deelnemers aan de trainingen in de Dit panelonderzoek heeft betrekking op cursisten die één of meerdere opleidingen hebben gevolgd uit de cursuskalender, zodat inzicht wordt verkregen in de mate van tevredenheid over de deelgenomen opleidingen. Algemeen Algemeen Antwoordmogelijkheden Geslacht Man Vrouw In welke deelbranche is uw bedrijf actief? Meubelspeciaalzaak Woningtextielzaak Gemengde zaal Slaapspeciaalzaak Kurk- en parketzaak Keuken- en/of sanitairspeciaalzaak Anders, namelijk Welke cursus heeft u als laatst gevolgd via de cursuskalender? In welke periode heeft u deze laatste cursus gevolgd? Welke cursussen heeft u nog meer gevolgd uit de cursuskalender? Hoe bent u terechtgekomen bij de cursuskalender van WoonWerk? In te vullen (open) Jaar invullen In te vullen (open) Via Internet zoeksystemen Via de website van WoonWerk Via telefonisch contact met WoonWerk Via advertenties in vakbladen Via mond tot mondreclame Anders, namelijk Trainer 2a Hoe tevreden bent u over de manier waarop de trainer de inhoud van de lesstof overbracht? 2b Hoe tevreden bent u over de wijze waarop de trainer het groepsproces had begeleid? 2c. Hoe tevreden bent u over de wijze waarop de trainer u of anderen benaderde? 2d Geef een rapportcijfer voor uw tevredenheid over de trainer Zeer ontevreden Ontevreden Niet tevreden, niet ontevreden Tevreden Zeer tevreden 13

15 Trainingsprogramma en uitvoering 3a 3b 3c 3d 3e Het opleidingsprogramma sloot aan bij mijn verwachtingen De uitvoering van de opleiding was op een boeiende en afwisselende wijze aangepakt. Het gebruikte trainingsmateriaal was volledig en bruikbaar (bijvoorbeeld hand-outs, map of syllabus) Geef een rapportcijfer voor uw tevredenheid over het opleidingsprogramma Geef een rapportcijfer voor de mate waarin de opleiding u verder helpt in uw dagelijks werk Volledig oneens Oneens Niet eens, niet oneens Eens Volledig eens Organisatie van de opleiding 4a 4b Hoe tevreden bent u over de wijze waarop u de uitnodiging voor de opleiding ontving? Geef een rapportcijfer voor uw tevredenheid over de organisatie van de opleiding Zeer ontevreden Ontevreden Niet tevreden, niet ontevreden Tevreden Zeer tevreden Accommodatie De onderstaande vragen hebben betrekking op de locatie, het gebouw waar de opleiding is gegeven. Volledig oneens Oneens Niet eens, niet oneens Eens Volledig eens 5a De locatie is goed bereikbaar 5b Geef een rapportcijfer voor uw tevredenheid over de accommodatie Tot slot 6a 6b Sloot de training aan op uw praktijkervaring? Zou u de training aanbevelen aan collega s? Ja Nee Geen Mening Einde Vragenlijst

Behoefte aan Ondernemersopleiding

Behoefte aan Ondernemersopleiding Behoefte aan Ondernemersopleiding Digitaal Werkgevers - Panelonderzoek 13 Digitaal Werknemers Panelonderzoek 9 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, Februari 2006 In geval van overname van het datamateriaal is

Nadere informatie

Schoolverlaters uit het Beroepsonderwijs

Schoolverlaters uit het Beroepsonderwijs Schoolverlaters uit het Beroepsonderwijs Digitale en schriftelijk Schoolverlaters - Panelonderzoek 12 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, augustus 2006 In geval van overname van het datamateriaal is bronvermelding

Nadere informatie

Aantrekkende Economie en Toekomstige Vacatures

Aantrekkende Economie en Toekomstige Vacatures Aantrekkende Economie en Toekomstige Vacatures Digitaal Werkgevers - Panelonderzoek 12 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, oktober 2006 In geval van overname van het datamateriaal is bronvermelding verplicht.

Nadere informatie

Gebruikersbeleving van Website Bezoekers

Gebruikersbeleving van Website Bezoekers Gebruikersbeleving van Website Bezoekers Digitaal Werknemers - Panelonderzoek 8 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, november 2006 In geval van overname van het datamateriaal is bronvermelding verplicht. Hoewel

Nadere informatie

HRM Toolbox voor de woonbranche

HRM Toolbox voor de woonbranche HRM Toolbox voor de woonbranche Digitaal Panelonderzoek onder werkgevers in de woonbranche WoonWerk Nicole Ras Nieuwegein, Januari 2009 In geval van overname van het datamateriaal is bronvermelding verplicht.

Nadere informatie

PANELONDERZOEK ZOMERVAKANTIE. Nieuwegein, mei 2011 Jeroen Kleingeld

PANELONDERZOEK ZOMERVAKANTIE. Nieuwegein, mei 2011 Jeroen Kleingeld PANELONDERZOEK ZOMERVAKANTIE Nieuwegein, mei 2011 Jeroen Kleingeld Inhoud 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Respons... 2 2. Resultaten werknemers... 3 3. Resultaten werkgevers... 7 4. Conclusies...

Nadere informatie

FUNCTIONERINGS- EN BEOORDELINGSGESPREKKEN IN DE WOONBRANCHE. Nieuwegein, januari 2012 Jeroen Kleingeld LEUK DAT JE

FUNCTIONERINGS- EN BEOORDELINGSGESPREKKEN IN DE WOONBRANCHE. Nieuwegein, januari 2012 Jeroen Kleingeld LEUK DAT JE FUNCTIONERINGS- EN BEOORDELINGSGESPREKKEN IN DE WOONBRANCHE Nieuwegein, januari 2012 Jeroen Kleingeld EN HOE GAAT HET NOU? LEUK DAT JE DAT VRAAGT! WW_kaft gesprekken.indd 1 16-01-2012 13:50:13 Inhoud 1.

Nadere informatie

Hoe staat het met de balans tussen werk en privé in de woonbranche? Nieuwegein, augustus 2010 Jeroen Kleingeld

Hoe staat het met de balans tussen werk en privé in de woonbranche? Nieuwegein, augustus 2010 Jeroen Kleingeld Hoe staat het met de balans tussen werk en privé in de woonbranche? Nieuwegein, augustus 2010 Jeroen Kleingeld Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Respons... 3 1.4 Representativiteit...

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 213, Leven a.s.r. Rapportcijfer 8, Rapportcijfer a.s.r., per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 13, Leven Allianz Rapportcijfer Allianz, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003 Tevredenheid Abw-cliënten Benchmark rapportage gemeente Maassluis December 2003 Benchmark Werk, Inkomen en Zorg Postbus 85932 2508CP Den Haag telefoon (070) 346 93 00 e-mail: gsd.benchmark@vng.nl website:

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 13, Leven Avéro Achmea Rapportcijfer Avéro, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

1 Handhaving in Westerpark

1 Handhaving in Westerpark 1 Handhaving in Westerpark Het vierde onderzoek onder het panel van stadsdeel Westerpark gaat over handhaving. Het stadsdeel wil weten of de bewoners van Westerpark tevreden zijn over bepaalde vormen van

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA IN DE WOONBRANCHE. Nieuwegein, juli 2011 Jeroen Kleingeld

SOCIAL MEDIA IN DE WOONBRANCHE. Nieuwegein, juli 2011 Jeroen Kleingeld SOCIAL MEDIA IN DE WOONBRANCHE Nieuwegein, juli 2011 Jeroen Kleingeld Inhoud 1. Inleiding... 1 1.1 Aanleiding... 1 1.2 Respons... 1 2. Resultaten werkgevers... 2 3. Resultaten werknemers... 5 4. Conclusies

Nadere informatie

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 61%.

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 61%. Samenvatting Parkeren 2016 Cluster Ruimte en Economie/afdeling Advies heeft O&S gevraagd een onderzoek naar parkeren uit te zetten onder de leden van het Delft Internet Panel (DIP). In april 2016 is het

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Resultaten KlantTevredenheidsOnderzoek Alympus Personeelsadvies B.V.

Resultaten KlantTevredenheidsOnderzoek Alympus Personeelsadvies B.V. Resultaten KlantTevredenheidsOnderzoek Alympus Personeelsadvies B.V. T 023 555 50 14 info@alympus.nl www.alympus.nl Samenvatting Belangrijkste resultaten Klanttevredenheidsonderzoek: Respons: 65% 7,5 als

Nadere informatie

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen Van goed naar beter 23-11-2015 Inhoudsopgave Werkwijze 3 Resultaten huurderstevredenheidonderzoek per kern 4 - Over de respondent

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Respons... 3 Resultaten enquête... 4 Rapportcijfer behandeling... 4 Bereikbaarheid... 4 Wachttijden... 5 Informatievoorziening... 5

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2013, Leven VvAA Disclaimer Alle resultaten van het Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2013, sector leven staan onder embargo tot 19 december 2013. De inhoud

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Economische visie. Inwonerspanel Gooise Meren Spreekt. Onderzoeksperiode: februari/ maart 2017 Referentie: 16013

Onderzoeksrapport Economische visie. Inwonerspanel Gooise Meren Spreekt. Onderzoeksperiode: februari/ maart 2017 Referentie: 16013 Onderzoeksrapport Economische visie Inwonerspanel Gooise Meren Spreekt Onderzoeksperiode: februari/ maart 2017 Referentie: 16013 Moventem Donderdag 9 maart 2017 Referentie: 16013 Pagina 1-1 van 17 Onderzoeksrapport

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd door Maart 2009 Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd door: Almere Staete Radioweg 6a 1324 KW ALMERE Tel. (036) 5300402 E-mail: info@trendview.nl

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 20: evaluatie panel December 2012 1. Inleiding Het Internetpanel Dienst Regelingen bestaat nu bijna vijf jaar. Dat vinden de opdrachtgever Dienst Regelingen

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek diensten PGO Support

Tevredenheidsonderzoek diensten PGO Support Tevredenheidsonderzoek diensten PGO Support Esther Poort en Annemarie Venemans Maart, 2014 Leiden: De Onderzoekerij www.onderzoekerij.nl 1 1. Inleiding Deze rapportage beschrijft de resultaten van een

Nadere informatie

Jaarrapport Cenzo totaal 2013

Jaarrapport Cenzo totaal 2013 Jaarrapport Cenzo totaal 2013 Copyright Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cenzo worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. Voor het gebruik van de informatie

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Evaluatie deelname burgerpanel November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015 / 164 Datum November 2015

Nadere informatie

Belastingaangifte over 2013

Belastingaangifte over 2013 Belastingaangifte over 2013 Rapportage 28 maart 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek deden 20.482 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 26 tot en met 28 maart 2014.

Nadere informatie

Onderzoek Trekt de woningmarkt weer aan?

Onderzoek Trekt de woningmarkt weer aan? Onderzoek Trekt de woningmarkt weer aan? Rapportage 26 februari 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek deden 18.557 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 18 februari

Nadere informatie

LEZERSONDERZOEK Gemengde Branche INHOUDSOPGAVE

LEZERSONDERZOEK Gemengde Branche INHOUDSOPGAVE LEZERSONDERZOEK Gemengde Branche INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2 2. RESPONDENTEN... 3 3. LEESFREQUENTIE RUBRIEKEN... 3 3.1 Gebra-nieuws... 3 3.2 Personeel & Organisatie... 4 3.3 Thesis... 4 3.4 Favoriete

Nadere informatie

Onderzoek Behoefte van werknemers aan een inzetbaarheidstest

Onderzoek Behoefte van werknemers aan een inzetbaarheidstest Onderzoek Behoefte van werknemers aan een inzetbaarheidstest Inhoud Samenvatting 3 1 Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Representativiteit 4 2 Resultaten 5 2.1 Werken tot aan het pensioen 5 2.2 Aandacht

Nadere informatie

Bijlagen. Tevredenheid van potentiële werknemers

Bijlagen. Tevredenheid van potentiële werknemers Bijlagen Tevredenheid van potentiële werknemers Evaluatie Pastiel Bijlagen Tevredenheid van potentiële werknemers Pastiel Drs. Jan Dirk Gardenier MBA Erik Geerlink, MSc Lotte Piekema, MSc Februari 2014

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Rapportage levensverzekeringen 2011

Klanttevredenheidsonderzoek. Rapportage levensverzekeringen 2011 Klanttevredenheidsonderzoek Rapportage levensverzekeringen 2011 Rapportcijfer: per klantgroep 2010-2011 Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 10 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Renga B.V.

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Renga B.V. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Renga B.V. Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: Renga B.V. Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek van Blik op Werk

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk 2012. Centraal Beheer Achmea

Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk 2012. Centraal Beheer Achmea Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk 12 Centraal Beheer Achmea Rapportcijfer Per sector Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar? 7, 7,

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Particulier 2012, Zorg

Klanttevredenheidsonderzoek. Particulier 2012, Zorg Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2012, Zorg Rapportcijfer Per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 10 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar? Rapportcijfer

Nadere informatie

Rapportage Cursistenonderzoek 2012 Scholen in de Kunst

Rapportage Cursistenonderzoek 2012 Scholen in de Kunst Rapportage Cursistenonderzoek 2012 Scholen in de Kunst M.A. Keijzer N. den Toom Keijzer & Toom Klant Tevredenheid pp. Inleiding 3 1. Verantwoording en methode 4 2. Resultaten 5 2.1 Respons 5 2.2 Profiel

Nadere informatie

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 1. Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de gebruikerspeiling over de regeling Koopsubsidie. Meer specifiek gaat het

Nadere informatie

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Leon Pouwels 11 juni 2014 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond - onderzoeksopzet Doelstelling Steekproef Methode De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Alle verzekeraars die het Keurmerk Klantgericht Verzekeren voeren laten jaarlijks binnen dezelfde normen klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren. De onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg

Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg transformatie jeugdzorg FoodValley INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 1.1. Aanleiding... 2 1.2. Doel- en probleemstelling... 2 1.3. Methode... 2 1.4.

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Artemis Coaching

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Artemis Coaching Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Artemis Coaching Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: Artemis Coaching Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek van Blik

Nadere informatie

In opdracht van De Nieuwste School

In opdracht van De Nieuwste School In opdracht van De Nieuwste School februari 2016 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van De Nieuwste School. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Colofon Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 December 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Kampen. Uitvoering: Onderzoek

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Samenvatting rapportage tevredenheidsonderzoek leerlingen schooljaar 14-15

Samenvatting rapportage tevredenheidsonderzoek leerlingen schooljaar 14-15 Samenvatting rapportage tevredenheidsonderzoek leerlingen schooljaar 14-15 In januari is er een tevredenheidsonderzoek gehouden onder de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van De Dijk. Uiteindelijk hebben

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Bewonerspanel Communicatie

Bewonerspanel Communicatie Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Communicatie Context Van 16 tot 30 november 2015 heeft IB Onderzoek een peiling gehouden onder

Nadere informatie

Verleden en toekomst in Oud-West

Verleden en toekomst in Oud-West Verleden en toekomst in In mei 009 is aan de panelleden van stadsdeel gevraagd naar hun mening over de ontwikkelingen die in het stadsdeel zichtbaar zijn. Deze ontwikkelingen betreffen onder andere inkomsten,

Nadere informatie

Het vertrouwen in Woonwaard

Het vertrouwen in Woonwaard Het vertrouwen in Woonwaard Achtste peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard juli 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders over uiteenlopende onderwerpen

Nadere informatie

Jaarrapport Het Voorbeeld BV 2007

Jaarrapport Het Voorbeeld BV 2007 Jaarrapport Het Voorbeeld BV 2007 Copyright Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cenzo worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. Voor het gebruik van

Nadere informatie

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Behorende

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. InterLuceo

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. InterLuceo Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van InterLuceo Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: InterLuceo Inleiding Voor u ligt de definitieve rapportage van het tevredenheidsonderzoek van

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven.

Nadere informatie

Resultaten Panelonderzoek HET VINKJE. Consumentenbond Resultaten Panelonderzoek het Vinkje

Resultaten Panelonderzoek HET VINKJE. Consumentenbond Resultaten Panelonderzoek het Vinkje Resultaten Panelonderzoek HET VINKJE 2015 Maart 2016 1 Wat weten consumenten over het Vinkje? Het Vinkje heeft twee vormen: een met een groene cirkel (Gezondere keuze) en een met een blauwe cirkel (Bewuste

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Particulier Schade 2014. Allianz Global Assistance

Klanttevredenheidsonderzoek Particulier Schade 2014. Allianz Global Assistance Klanttevredenheidsonderzoek Particulier Schade 214 Allianz Global Assistance Samenvatting Rapportcijfer en NPS Het rapportcijfer voor de totale klantgroep stijgt in 214 naar een 7,53. Allianz Global Assistance

Nadere informatie

Resultaten KlantTevredenheidsOnderzoek Alympus Personeelsadvies B.V.

Resultaten KlantTevredenheidsOnderzoek Alympus Personeelsadvies B.V. Resultaten KlantTevredenheidsOnderzoek Alympus Personeelsadvies B.V. T 023 557 41 92 info@alympus.nl www.alympus.nl Samenvatting resultaten KTO 2007 Rapportcijfers: Alympus als bureau 7,8 0,3 t.o.v. 2005

Nadere informatie

Onderzoek Babbeltrucs

Onderzoek Babbeltrucs Onderzoek Babbeltrucs Rapportage 6 februari 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek deden 27.756 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 21 januari tot 3 februari 2014.

Nadere informatie

Tabellenboek bij peiling 10 panel Psychisch Gezien: gemeenten

Tabellenboek bij peiling 10 panel Psychisch Gezien: gemeenten Tabellenboek bij peiling 10 panel Psychisch Gezien: gemeenten 1 Caroline Place Lex Hulsbosch Harry Michon -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Gemeente Breda. Waardering LED-verlichting. SSC Onderzoek en Informatie. Verschuurstraat en Rochussenstraat

Gemeente Breda. Waardering LED-verlichting. SSC Onderzoek en Informatie. Verschuurstraat en Rochussenstraat Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Waardering LED-verlichting Verschuurstraat en Rochussenstraat Publicatienummer: 1541 Datum: April 2009 In opdracht van: Gemeente Breda, Directie Buitenruimte

Nadere informatie

RODI Banken 2011. Relatie-onderzoek Autodealers Banken

RODI Banken 2011. Relatie-onderzoek Autodealers Banken RODI Banken 2011 Relatie-onderzoek Autodealers Banken Management Summary Aan het RODI Banken 2011 hebben 238 autodealers deelgenomen, wat overeenkomt met een respons van 10,. BOVAG-leden doen gemiddeld

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân Tevredenheid WWB-klanten 2013 Dienst SoZaWe NW Fryslân COLOFON Samenstelling Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Naomi Meys Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking Maart 2014 SGBO

Nadere informatie

Rapportage enquête Jaarurenmodel 2015 Sector Hoveniers

Rapportage enquête Jaarurenmodel 2015 Sector Hoveniers Rapportage enquête Jaarurenmodel 2015 Sector Hoveniers 11 november 2015 Rapportage enquête jaarurenmodel 2015 Sector Hoveniers In opdracht van Branchevereniging VHG, FNV Agrarisch Groen en CNV Vakmensen

Nadere informatie

Evaluatie online panel O+S

Evaluatie online panel O+S Evaluatie online panel O+S rapportage Project: 8029 In opdracht van: O+S dr. Clemens Wenneker drs. Elise Bos Eyssen dr. Esther Jakobs Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2012, Leven Erasmus Vertrouwelijk Disclaimer Alle resultaten van het Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2012, sector Leven staan onder embargo tot 20 december

Nadere informatie

Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013

Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 Onderzoek is uitgevoerd en gerapporteerd door Panteia in opdracht van Loopbaankamer Tilburg Bronvermelding van hieronder vermeldde gegevens: Panteia,

Nadere informatie

Aantal Percentage 1 x per week of meer Minder dan 1 x per week maar meer dan 1 x per maand x per jaar of minder Totaal

Aantal Percentage 1 x per week of meer Minder dan 1 x per week maar meer dan 1 x per maand x per jaar of minder Totaal Uitkomsten klanttevredenheidsonderzoek Juli 2010 Huurders Respons: 26% Wat is de naam van het buurtcentrum waarvoor u deze vragenlijst invult? Amerika 11 13 De Bazuin 2 2 Het Boegbeeld 5 6 De Cartoon 5

Nadere informatie

Evaluatie Sport Mobiliteit Centrum 2014

Evaluatie Sport Mobiliteit Centrum 2014 Evaluatie Sport Mobiliteit Centrum 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks-

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Publicatienummer: 1715 Datum: Februari 2013 In opdracht van: Gemeente Breda Kredietbank West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Samenvatting Juni 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding en respons p. 3 2. Algemene tevredenheid & loyaliteit p. 6 3. Communicatie & informatievoorziening p. 7 4. Opvangtijden

Nadere informatie

IF Kijkje in de keuken evaluatie CliniClowns. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

IF Kijkje in de keuken evaluatie CliniClowns. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 IF Kijkje in de keuken evaluatie CliniClowns Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 Kunt u aangeven hoe u op deze bijeenkomst bent geattendeerd?...2 2 Wat is uw belangrijkste reden om deze bijeenkomst

Nadere informatie

Evaluatie SamenOud training Anders denken, anders doen Casemanagement

Evaluatie SamenOud training Anders denken, anders doen Casemanagement Evaluatie SamenOud training Anders denken, anders doen Casemanagement Deelprogramma voor wijkverpleegkundigen en ouderenadviseurs die opgeleid worden tot casemanager SamenOud R. Brans April 2013 Inhoud

Nadere informatie

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs.

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF 2012 Rapportage Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Ronald Zwart Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding en leeswijzer... 3 1.1 Inleiding:

Nadere informatie

Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken. voor bibliotheken Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken voor bibliotheken Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken Een onderzoek onder klanten over de bibliotheekmedewerkers de Bibliotheek Deventer BiebPanel

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Bedrijfsnummer: 469. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Stichting ActiefTalent

Bedrijfsnummer: 469. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Stichting ActiefTalent Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Stichting ActiefTalent Juni 2009 1 Bedrijfsnaam: Stichting ActiefTalent Inleiding Voor u ligt het definitieve rapport van het tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN Tevredenheidsonderzoek ketenpartners SUN Groningen Colofon Opdrachtgever SUN Groningen Datum Maart 2017 Auteurs Bert van Putten David Scheffer KWIZ Stavangerweg

Nadere informatie

Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010

Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010 Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010 In 2010 heeft O+S net als in voorgaande jaren de bezoekersdag (19 september 2010) en de bedrijvendag (17 september 2010) in het kader van Amsterdam Duurzaam geëvalueerd.

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEID WWB. Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014

KLANTTEVREDENHEID WWB. Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014 KLANTTEVREDENHEID WWB Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015 Gemeente Zeist Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Zeist Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

NV schade is goed beoordeeld in 2014 Samenvatting KTO NV schade 2014 24 maart 2015

NV schade is goed beoordeeld in 2014 Samenvatting KTO NV schade 2014 24 maart 2015 NV schade is goed beoordeeld in 2014 Samenvatting KTO NV schade 2014 24 maart 2015 Situatie en centrale vraagstelling Onderzoek naar de tevredenheid en loyaliteit van werkgevers en werknemers NV schade

Nadere informatie

Over het EenVandaag Opiniepanel. Over het onderzoek

Over het EenVandaag Opiniepanel. Over het onderzoek 26 februari 2015 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival 1 (12) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 maart kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.155 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

Mobiliteit in de sportsector

Mobiliteit in de sportsector Mobiliteit in de sportsector Onderzoeksresultaten In opdracht van Werkgeversorganisatie in de Sport en FNV Sport ADV Market Research Willem Arntszlaan 115 C 3734 EE Den Dolder www.adv-mr.com April 2011

Nadere informatie

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Stichting toetsing verzekeraars Datum: 8 februari 2016 Projectnummer: 2015522 Auteur: Marit Koelman Inhoud 1 Achtergrond onderzoek 3 2

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 3, Leven Onderlinge 's-gravenhage Rapportcijfer 8, Rapportcijfer totaal levensverzekeraars, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van t/m uitdrukken

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt B A S I S V O O R B E L E I D Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Erik van der Werff Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Onderzoek Steun PvdA na gemeenteraadsverkiezingen

Onderzoek Steun PvdA na gemeenteraadsverkiezingen Onderzoek Steun PvdA na gemeenteraadsverkiezingen Rapportage 27 maart 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek deden 5824 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee die bij de Tweede Kamerverkiezingen in

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 420 Respondenten WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd en opleiding naar

Nadere informatie

Onderzoek De 32-urige werkweek invoeren?

Onderzoek De 32-urige werkweek invoeren? Onderzoek De 32-urige werkweek invoeren? Rapportage 3 maart 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek deden 23.727 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 25 februari tot

Nadere informatie

[ENQUETE COMMUNICATIE]

[ENQUETE COMMUNICATIE] 13 [ENQUETE COMMUNICATIE] Enquête communicatie Brederode Wonen Inleiding Brederode Wonen zet zich in voor optimale communicatie met haar huurders en goede informatievoorziening voor een ieder die daar

Nadere informatie