Voedingssupplementen Consumentenonderzoek NPN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voedingssupplementen Consumentenonderzoek NPN"

Transcriptie

1 Voedingssupplementen Consumentenonderzoek NPN Management summary Schuttelaar & Partners ppt december 00 Marieke Gaus

2 Context en doel van het onderzoek Doel onderzoek Het onderzoek wordt uitgevoerd voor Schuttelaar & Partners in opdracht van Natuur- & gezondheidsproducten Nederland (NPN). Doel van het onderzoek is vast te stellen wat de Nederlandse bevolking vindt van voedingssupplementen. Onderwerpen die aan bod komen zijn: Wat zijn voedingssupplementen en welke supplementen zijn bekend? Wie hebben baat bij voedingssupplementen? Het gebruik van voedingssupplementen. Veiligheid en werking van voedingssupplementen. Informatie over voedingssupplementen. Doelgroep De doelgroep van het onderzoek zijn Nederlandse consumenten van 18 jaar en ouder. In het onderzoek wordt niet alleen gekeken naar de Nederlandse bevolking, maar ook naar de groep vrouwen tussen de en jaar, samenwonend of getrouwd met kind(eren). Resultaten van deze doelgroep worden in het rapport met een apart symbool weergegeven. Ook significante verschillen tussen mannen en vrouwen worden weergegeven in het rapport. Methode Kwantitatief online onderzoek. De steekproef van het onderzoek is getrokken uit het consumentenpanel van DirectResearch.nl. Het EUpanel bestaat uit ruim.000 leden en de getrokken steekproef is representatief voor de Nederlandse bevolking. Periode december tot en met 1 december 00 Respons Het onderzoek behaalde een respons van 8 Bruto uitnodigingen verstuurd.80 Afgeronde vragenlijsten Vrouwen tussen - jaar, samenwonend of getrouwd met kind(eren) 8

3 Conclusies Aan de hand van de resultaten van het onderzoek naar voedingssupplementen kunnen de volgende conclusies getrokken worden: Nederlandse bevolking Mannen versus Vrouwen Vrouwen in de leeftijd van - jaar, met partner en kind(eren) Kennis Nederlanders hebben aardige kennis van voedingssupplementen. Slechts geeft aan niet te weten wat het is. Ruim een derde geeft aan dat het aanvullend is op de dagelijkse voeding. Vitamines zijn de bekendste supplementen (6). Belang voedingssupplementen De helft van Nederlanders vindt het belangrijk dat er voedingssupplementen zijn. Vrouwen vinden het belangrijker dat er voedingssupplementen zijn dan mannen. Deze groep vindt het in vergelijking met de Nederlandse bevolking ook belangrijker dat er voedingssupplementen zijn. Nut voedingsmiddelen Ruim driekwart van de Nederlanders vindt voedingssupplementen nuttig voor bepaalde groepen. Zeker als het gaat om mensen die niet alle voedingsmiddelen binnen krijgen. Vrouwen zijn vaker van mening dat voedingssupplementen nuttig zijn voor bepaalde mensen dan mannen (86 tov 78). Ook deze groep vindt dat voedingssupplementen nuttiger zijn voor bepaalde mensen dan de gemiddelde Nederlander (). Voedingssupplementen horen bij gezonde levensstijl Nederlanders zijn niet van mening dat voedingssupplementen bij een gezonde levensstijl horen en supplementen zijn geen goede vervangers van groente en fruit. Vrouwen vinden eerder dat voedingssupplementen horen bij een gezonde levensstijl dan mannen (6 ten opzichte van 18). Voedingssupplementen voor specifieke gebruikers Mensen die eenzijdig eten hebben volgens de Nederlandse bevolking het meest baat bij voedingssupplementen, net als mensen met een lage weerstand. Deze groep vrouwen is ook van mening dat jonge kinderen en zwangere vrouwen veel baat hebben bij voedingssupplementen. Gebruik De helft van de Nederlanders gebruikt voedingssupplementen. Een kwart gebruikt ze zelfs dagelijks. Het bevorderen van de algemene gezondheid en verbeteren van de weerstand zijn de belangrijkste redenen om voedingssupplementen e gebruiken. Multivitamines (mineralen) en Vitamine C worden het meeste gebruikt. Vrouwen gebruiken ze vaker dan mannen. Van de vrouwen gebruikt een derde ze nooit, van de mannen is dit ruim de helft. Mannen gebruiken ze voornamelijk als ze niet alle voedingsmiddelen binnen krijgen. Vrouwen gebruiken ze meer voor bepaalde doelen zoals sterkere botten, betere stoelgang enz. Ook deze groep gebruikt vaker dan de gemiddelde Nederlander voedingssupplementen, 6 van deze groep gebruikt het nooit. Vitamine C wordt door deze groep minder vaak gebruikt. Zij gebruiken meer multivitamines en B vitamines.

4 Conclusies Nederlandse bevolking Mannen versus Vrouwen Vrouwen in de leeftijd van - jaar, met partner en kind(eren) Veiligheid supplementen Nederlanders vinden voedingssupplementen die gekocht worden in de winkel veiliger () dan supplementen die via internet (10) gekocht worden. Ook zijn Nederlanders nauwelijks bang (18) dat ze te veel vitamines binnen krijgen met vitaminepillen. Vrouwen zijn minder bang te veel vitamines binnen te krijgen door vitaminepillen dan mannen. 0 van de vrouwen is hier niet bang voor ten opzichte van van de mannen. Deze groep is ook minder vaak van mening dat je met vitaminepillen snel te veel binnen krijgt. 6 is niet van mening dat je te veel binnen kunt krijgen met vitaminepillen. Werking aangetoond Over de werking van voedingssupplementen zijn de meningen verdeeld. Een vijfde vindt dat de werking is aangetoond en een derde vindt dat dit alleen bij bepaalde supplementen is aangetoond. Nog eens een vijfde vindt dat de werking helemaal niet is aangetoond. De Nederlanders vinden dat de werking van vitamine C, ijzer, foliumzuur, visolie en Vitamine D is aangetoond. Van afslankmiddelen is de werking juist niet aangetoond. Vrouwen vinden vaker dat de werking van voedingssupplementen is bewezen dan mannen (1 ten opzichte van 17). Deze groep vrouwen gelooft ook net iets vaker dat de werking van voedingssupplementen is aangetoond. De groep vrouwen in deze groep gelooft vaker dat de werking van ijzer en foliumzuur is aangetoond dan de gemiddelde Nederlander. Informatiebehoefte voedingssupplementen Ruim de helft van de Nederlandse bevolking wil meer weten over voedingssupplementen, met name over de werking, het nut en de veiligheid van voedingssupplementen. Informatie over voedingssupplementen verkrijgen Nederlanders het liefst via een betrouwbare website. Ook persoonlijk advies van een huisarts is een goede manier om antwoord te krijgen op vragen. Mannen gaan iets vaker zelf op zoek naar informatie over voedingssupplementen dan vrouwen ( tov 1).

5 Resultaten

6 Omschrijving voedingssupplementen De meeste Nederlanders hebben wel enige kennis van voedingssupplementen. Slechts geeft aan dat ze echt niet weten wat voedingssupplementen zijn. Ruim een derde van de Nederlandse bevolking geeft aan dat voedingssupplementen aanvullend zijn op de dagelijkse voeding. Hierbij wordt door een aantal ook nog bij vermeld dat het met name vitamines en mineralen zijn die worden toegevoegd (18 van de totale doelgroep), dat het vaak tabletten of pillen zijn (1 van de totale doelgroep) en dat het iets extra s voor je doet ( van de totale doelgroep). De overige Nederlanders geven niet een exacte omschrijving, maar noemen wel enkele kenmerken van voedingssupplementen zoals vitamines, pillen, maaltijdvervangers of zij noemen enkele supplementen zoals davitamon, visolie enz. Wat verstaat u onder voedingssupplementen? (spontaan) Aanvulling op dagelijkse voeding - bevat onder andere vitamines of mineralen - in tabletten, pillen, capsules of drankjes vorm - voor gezondheid, weerstand, gezonde botten Vitamines / mineralen 1 Vitamines in pilvorm of in tabletten 1 Toevoegen van voedingsmiddelen Pillen of tabletten Maaltijdvervangers Anti-oxidanten, davitamon, visolie, omega, probiotica enz Alleen voor sporters 1 Zelf gefabriceerde voedingsmiddelen 1 Weet niet 6

7 Kennis voedingssupplementen Welke voedingssupplementen kent u? (spontane bekendheid) Vitaminen Mineralen Davitamon Ijzer Vitamines zijn de bekendste voedingssupplementen onder Nederlandse consumenten. Een ruime meerderheid noemt een breed scala aan vitamines (A, B, C, D en E) als hun gevraagd wordt om voedingssupplementen te noemen. Visolie Calcium Supradin Andere voedingssupplementen worden door de respondenten veel minder genoemd. Een vijfde kan helemaal geen supplement noemen. Omega Magnesium Glucosamine Centrum van A tot Z Zink Eiwitten Foliumzuur Kalk Geen idee 0 7

8 Belang voedingssupplementen Vindt u het belangrijk dat er voedingssupplementen zijn? De helft van de Nederlanders vindt het belangrijk dat er voedingsupplementen zijn. Daarnaast is er een redelijke groep die twijfels heeft over het belang van voedingssupplementen (0). En 1 vindt het ronduit niets. 100 Ja, heel belangrijk Ja, gewoon belangrijk Ik heb er enige twijfel over Nee, ik vind het niets Vrouwen vinden het belangrijker dat er voedingssupplementen zijn dan mannen (6 tov 1). Dit geldt ook voor vrouwen in de leeftijd van - jaar, samenwonend/getrouwd met kinderen (8). Supplementen zijn voor sommige mensen zeker nuttig Nederlanders zijn het er mee eens dat supplementen voor sommige mensen best nuttig kunnen zijn. Daarnaast vinden Nederlanders ook dat supplementen een waardevolle toevoeging zijn als je niet alle voedingsstoffen binnenkrijgt. Supplementen zijn een waardevolle aanvulling als je niet alle voedingsstoffen binnenkrijgt Voedingssupplementen horen bij een gezonde levensstijl De Nederlandse bevolking is het er echter niet mee eens dat voedingssupplementen een goede vervanging zijn voor groenten en fruit. Ook horen supplementen volgens veel Nederlanders niet standaard bij een gezonde levensstijl. Supplementen zijn een goed alternatief voor groenten en fruit 16 Vrouwen zijn vaker dan mannen van mening dat supplementen nuttig zijn voor sommige mensen (86 tov 78) en dat voedingssupplementen bij een gezonde levensstijl horen (6 tov 18). 100 Zeer mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Zeer mee oneens Weet niet/geen mening Ook vrouwen in de leeftijd van - jaar, samenwonend/ getrouwd met kinderen vinden vaker dat supplementen voor sommige mensen nuttig zijn (). 8

9 Baat hebben bij voedingssupplementen Wie denkt u dat er baat hebben bij supplementen? Mensen die eenzijdig eten Mensen met een lage weerstand Ouderen/mijn ouders Mensen die chronisch ziek zijn Zwangere vrouwen Mensen die op hoog niveau sporten Jonge kinderen/mijn kinderen Mensen die eenzijdig eten (bijvoorbeeld vegetariërs of mensen die weinig groenten en fruit eten) hebben volgens de Nederlandse bevolking het meest baat bij voedingssupplementen, net als mensen met een lage weerstand. Voedingssupplementen kunnen in mindere mate ook uitkomst bieden aan ouderen of mensen met een chronische ziekte of zwangere vrouwen. De overige doelgroepen hebben volgens de Nederlandse bevolking minder baat bij voedingssupplementen. Mensen die weinig buiten komen Mensen met een druk leven Mensen die geen vis lusten Anders 8 1 Vrouwen in de leeftijd van - jaar, samenwonend/ getrouwd met kinderen vinden ook dat mensen die eenzijdig eten en mensen met een lage weerstand het meeste baat hebben bij voedingssupplementen. Zij voegen hier nog wel twee groepen aan toe, te weten zwangere vrouwen (68) en jonge kinderen (68). Onder de Nederlandse bevolking worden deze doelgroepen aanzienlijk minder genoemd.

10 Gebruik voedingssupplementen Gebruikt u zelf supplementen? Nooit Iedere dag a 6 keer per week 6 Bijna de helft van de Nederlanders gebruikt naast hun gewone voeding voedingssupplementen. Een kwart gebruikt het zelfs iedere dag. a keer per week 1 a keer per week 1 a keer per maand Alleen in de wintermaanden Anders 8 6 Vrouwen gebruiken vaker voedingssupplementen dan mannen. Van de vrouwen gebruikt zelfs dagelijks voedingssupplementen ten opzichte van 17 van de mannen. Van de mannen gebruikt 6 nooit voedingssupplementen ten opzichte van 7 van de vrouwen. Dit geldt ook voor vrouwen in de leeftijd van - jaar, samenwonend/getrouwd met kinderen. Van hen gebruikt 7 nooit voedingssupplementen en 6 gebruikt het dagelijks. Wat is voor u een reden om voedingssupplementen te gebruiken? Voor mijn algemene gezondheid Voor een betere weerstand of omdat ik me verkouden of grieperig voel Omdat ik niet alle voedingsstoffen binnen krijg Voor momenten waarop ik me niet zo fit voel Voor een specifiek doel zoals sterke botten, een betere stoelgang of een beter geheugen De algemene gezondheid bevorderen is de belangrijkste reden om voedingssupplementen te gebruiken. Voor een betere weerstand of bij een grieperig of verkouden gevoel worden ook regelmatig supplementen gebruikt. Het volgen van een dieet, veel sporten of een chronische ziekte vormen nauwelijks redenen om voedingssupplementen te gebruiken. Omdat ik een chronische ziekte heb Omdat ik veel sport Omdat ik een bepaald dieet volg Anders (n = ) De redenen om voedingssupplementen te gebruiken verschillen wel tussen mannen en vrouwen. Naast het gebruik om de algemene gezondheid en de weerstand te bevorderen, gebruiken vrouwen ze vaker voor specifieke doelen zoals sterke botten, betere stoelgang of een beter geheugen (1 tov ). Mannen gebruiken supplementen weer vaker omdat ze niet alle voedingsmiddelen binnen krijgen (18 tov 10). 10

11 Gebruik voedingssupplementen () Welke supplementen gebruikt u regelmatig? Multivitamine(mineralen) Vitamine C Visolie (omega- vetzuren) Mineralen(complex) waaronder calcium, magnesium en zink B-vitamines Echinacea Vitamine D Cranberry Glucosamine Multivitamine en mineralen worden het meeste gebruikt. Ruim de helft van de gebruikers neemt dit in. Daarnaast wordt Vitamine C ook regelmatig ingenomen. De overige supplementen worden veel minder gebruikt. Opvallend is dat vrouwen in de leeftijd van - jaar, samenwonend/getrouwd met kinderen minder vitamine C innemen (7). Zij gebruiken weer iets vaker multivitamine (61) en B-vitamines (). Knoflook IJzer 7 Foliumzuur 6 Anti-oxidanten 6 Probiotica Eitwitpoeders Co-enzym Q10 Afslanksupplementen Anders 10 (n = ) 11

12 Invloed van aandacht voor gezonde levensstijl De afgelopen jaren is er veel aandacht voor een gezonde levensstijl en goede voeding. Met welke stelling bent u het eens? Ik neem al jaren voedingssupplementen, heb mijn gebruik niet aangepast door de aandacht voor een gezonde levensstijl 1 Ik ben mede hierdoor voedingssupplementen gaan nemen zodat ik voldoende goede stoffen binnenkrijg Ik leef gezond en neem geen voedingssupplementen 1 Ik leef gezond maar neem toch voedingssupplementen 6 Ik leef niet zo gezond maar neem wel voedingssupplementen Ik leef niet zo gezond en neem geen voedingssupplementen 6 Geen van allen 7 De aandacht voor een gezonde levensstijl en goede voeding heeft niet veel invloed op het gebruik van voedingssupplementen. Van de gebruikers van voedingssupplementen geeft 1 aan dat zij door de aandacht hun gebruik niet hebben aangepast. Slechts een zeer kleine groep is hierdoor juist wel supplementen gaan gebruiken (). Ongeveer een kwart van de Nederlanders geeft aan voedingssupplementen te gebruiken ook al leven zij al gezond. En 1 van de Nederlanders vindt dat zij gezond leeft en gebruikt geen supplementen. De groep die vindt dat zij ongezond leven is vrij klein (11). Een minder gezonde levensstijl worden echter nauwelijks aangevuld met het gebruik van voedingssupplementen. 1

13 Veiligheid voedingssupplementen Kunt u aangeven in hoeverre u het eens bent met onderstaande stellingen? Ik denk dat ik met een vitaminepil snel te veel binnen krijg Ik denk dat de voedingssupplementen in de winkel veilig zijn 6 0 Ik denk dat voedingssupplementen die ik op internet kan kopen veilig zijn Zeer mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Zeer mee oneens Weet niet/geen mening Nederlanders denken niet snel dat ze met vitaminepillen te veel binnen zullen krijgen. Bijna de helft van de Nederlanders staat hier niet bij stil. Vrouwen denken minder snel dat ze met een vitaminepil te veel binnen krijgen. De helft van de vrouwen denkt niet dat je teveel binnenkrijgt ten opzichte van van de mannen. Ook vrouwen in de leeftijd van - jaar, samenwonend/getrouwd met kinderen zijn hier minder bang voor. Van hen is 6 het er niet mee eens dat je te veel binnenkrijgt met een vitaminepil. Voedingssupplementen die in de winkel gekocht worden, zijn volgens de Nederlandse consumenten veiliger dan supplementen die via het internet gekocht worden. Bijna de helft vindt namelijk dat voedingsupplementen uit de winkel veilig zijn, ten opzichte van slechts 10 van de respondenten die vinden dat supplementen die via internet verkregen zijn, zonder gevaar gebruikt kunnen worden. 1

14 Werking voedingssupplementen Is de werking van supplementen volgens u aangetoond? Van de meesten wel Van de meesten niet Vitamine C IJzer Foliumzuur Visolie (omega- vetzuren) Vitamine D B-vitamines Multivitamine(mineralen) Mineralen(complex) calcium, magnesium en zink Echinacea Knoflook Cranberry Anti-oxidanten Glucosamine Probiotica Eitwitpoeders Co-enzym Q10 Afslanksupplementen Alleen van bepaalde supplementen Weet niet/geen mening Van welke supplementen is de werking zeker wel/niet aangetoond? Anders Werking wel aangetoond 60 Werking niet aangetoond De meningen over de werking van voedingssupplementen zijn verdeeld. Bijna een vijfde van de Nederlanders vindt dat de werking van supplementen is aangetoond en een derde vindt echter dat alleen bij bepaalde supplementen het nut is vastgesteld. Een vijfde van de respondenten geeft aan dat de werking dat de meeste supplementen echter niet is aangetoond. Hierbij valt op dat vooral vrouwen vaker vinden dat de werking is aangetoond dan mannen. Van de vrouwen vindt 1 dat het nut van de meeste supplementen is aangetoond tov 1 van de mannen. Dit geldt ook voor vrouwen in de leeftijd van - jaar, samenwonend/getrouwd met kinderen. Van hen gelooft 1 dat de werking van de meeste supplementen is aangetoond. Supplementen waarvan respondenten vinden dat het nut is bewezen is voornamelijk vitamine C. Ook van ijzer, foliumzuur, visolie en Vitamine D en B is de werking aardig aangetoond. Aan het nut van afslanksupplementen wordt door ruim de helft van de respondenten echter wel getwijfeld. Vrouwen in de leeftijd van - jaar, samenwonend/getrouwd met kinderen vinden vaker dat werking van ijzer (1) en foliumzuur (78) is aangetoond. 1

15 Informatie voedingssupplementen Wat zou u graag willen weten over voedingssupplementen? Of ze echt werken 7 Of ze veilig zijn Wat de werking is van supplementen 6 Of ik ze moet gebruiken Welke supplementen ik zou moeten gebruiken 0 Wanneer ik ze moet gebruiken 1 Hoeveel ik moet gebruiken 1 Of ik ze samen met geneesmiddelen kan 1 Ruim de helft van de Nederlandse bevolking wil graag meer weten over voedingssupplementen, met name over de werking en het nut van voedingssupplementen. Vragen die leven zijn: werken voedingssupplementen echt, is het gebruik veilig en wat is precies de werking? De overige consumenten (0) hebben geen vragen wat betreft voedingssupplementen. Anders Niets 0 Op welke manier wilt u informatie over voedingssupplementen ontvangen? Via een betrouwbare website op het internet Door persoonlijk advies van een huisarts Via het etiket of de verpakking van het product Door persoonlijk advies van een apotheker Door persoonlijk advies van een drogist Informatie over voedingssupplementen verkrijgen Nederlanders het liefst via een betrouwbare website. Ook persoonlijk advies van een huisarts is een goede manier om antwoord te krijgen op vragen. Andere informatiebronnen zijn volgens de consumenten minder belangrijk. Door persoonlijk advies van een therapeut Via een folder 8 8 Mannen gaan bovendien zelf wat vaker op zoek naar informatie dan vrouwen ( tov 1). Via een tijdschrift Via een krant Anders Niet, ik zoek het zelf wel uit 6 1

16 Invloed van voedingssupplementen op gezondheid Vindt u het belangrijk dat op het product staat wat het voor uw gezondheid doet? Kies het antwoord dat het meest op u van toepassing is. Ja, dat vind ik essentieel; zonder die informatie koop ik het product niet Bijna alle Nederlandse consumenten vinden het belangrijk dat er informatie op het product staat over wat het product doet voor de gezondheid. Ja, dat vind ik een handige ondersteuning voor de aankoop Nee, dat vind ik niet belangrijk, ik vraag dat aan de verkoper Nee, dat vind ik niet belangrijk, ik koop altijd hetzelfde 1 1 De helft van de respondenten vindt dit zelfs essentiële informatie, als het er niet op staat kopen zij de producten niet. Een derde vindt het wel belangrijk dat het er op staat omdat het handige ondersteuning biedt bij de aankoop. Voor slechts 1 is de informatie niet van belang. Nee, dat vind ik niet belangrijk, die informatie zoek ik elders (bijv. internet) 1 16

Consumentenonderzoek voedingssupplementen. 25 maart Marieke Gaus, project manager DirectResearch.nl

Consumentenonderzoek voedingssupplementen. 25 maart Marieke Gaus, project manager DirectResearch.nl Consumentenonderzoek voedingssupplementen 25 maart 2010 Marieke Gaus, project manager DirectResearch.nl DirectResearch.nl Kracht van DirectResearch.nl: value for money 1e resultaten zijn direct beschikbaar

Nadere informatie

Uw spieren en gewrichten SOEPEL IN BEWEGING. Over voeding en ondersteunende supplementen

Uw spieren en gewrichten SOEPEL IN BEWEGING. Over voeding en ondersteunende supplementen Uw spieren en gewrichten SOEPEL IN BEWEGING Over voeding en ondersteunende supplementen Soepele spieren en gewrichten houden? Blijf in beweging Iedereen wil zo lang mogelijk fit blijven; het liefst zitten

Nadere informatie

Vitaminen en mineralen. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg

Vitaminen en mineralen. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg Vitaminen en mineralen Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies Jouw gezondheid is onze zorg Inhoud Vitaminen 3 Mineralen 4 Voeding 4 Dagelijkse behoefte 4 Wanneer extra vitaminen gebruiken

Nadere informatie

gezond zwanger met vitamines en mineralen

gezond zwanger met vitamines en mineralen gezond zwanger met vitamines en mineralen Vitamines en mineralen: we kunnen geen dag zonder We weten dat we ze elke dag nodig hebben. Maar wat zijn het nu eigenlijk? Vitamines en mineralen zijn voedingsstoffen

Nadere informatie

Wel of geen. multivitamine? PILLEN ZIJN GEEN WONDER- MIDDEL. 18 CONSUMENTENBOND minigids vitaminen

Wel of geen. multivitamine? PILLEN ZIJN GEEN WONDER- MIDDEL. 18 CONSUMENTENBOND minigids vitaminen Wel of geen multivitamine? PILLEN ZIJN GEEN WONDER- MIDDEL 18 CONSUMENTENBOND minigids vitaminen AAN DE PILLEN? Volgens de supplementenindustrie krijgen we via onze gewone voeding te weinig vitaminen en

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

Mexicaanse griep Biohorma

Mexicaanse griep Biohorma Dit onderzoek is uitgevoerd door: PanelWizard Direct Westerkade 15-5 Postbus 3027 T 050-365 7672 F 050-317 1778 Mexicaanse griep Biohorma 31 juli 2009 Asterweg 19 1031 HL Amsterdam T 020-489 4603 F 020-489

Nadere informatie

Flitspeiling plastic tasjes

Flitspeiling plastic tasjes Flitspeiling plastic tasjes Rapportage flitspeiling plastic tasjes 17 mei 2016 Inhoudsopgave Voorwoord Management summary Resultaten Kennis maatregel Reclamebekendheid Beoordeling reclame Gedrag n.a.v.

Nadere informatie

Resultaten Panelonderzoek HET VINKJE. Consumentenbond Resultaten Panelonderzoek het Vinkje

Resultaten Panelonderzoek HET VINKJE. Consumentenbond Resultaten Panelonderzoek het Vinkje Resultaten Panelonderzoek HET VINKJE 2015 Maart 2016 1 Wat weten consumenten over het Vinkje? Het Vinkje heeft twee vormen: een met een groene cirkel (Gezondere keuze) en een met een blauwe cirkel (Bewuste

Nadere informatie

De kracht van AOV Natuurlijk zonder toevoegingen

De kracht van AOV Natuurlijk zonder toevoegingen Natuurlijk van De kracht van AOV De natuur geeft ons de ingrediënten voor een gezonde geest en een gezond lichaam. Dat is de kracht van de natuur. En van AOV. Want AOV gebruikt in de producten alleen vitaminen,

Nadere informatie

duurzaam eten November 2010 Kim Paulussen Marcel Temminghoff

duurzaam eten November 2010 Kim Paulussen Marcel Temminghoff Voeding in 2020 Gezond en duurzaam eten November 2010 Kim Paulussen Marcel Temminghoff 1 Inleiding 2 Resultaten 3 Samenvatting 1 Inleiding Achtergrond en opzet onderzoek Aanleiding: het Voedingscentrum

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 16 december 2009 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 16 december 2009 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 050 500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 008 500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 5 VX DEN HAAG T 070 0 79 F 070 0 78 www.minvws.nl

Nadere informatie

Kinderen (4+) 4-5 Teenagers 6 (Jong) Volwassenen 7 Vrouwen 8-9 Mannen 10

Kinderen (4+) 4-5 Teenagers 6 (Jong) Volwassenen 7 Vrouwen 8-9 Mannen 10 De Multi s van LAMBERTS Lamberts levert een groot aantal soorten Multi s met een groot spectrum aan vitaminen, mineralen, spoorelementen etc. In een bepaalde levensfase en/of omstandigheid (bijvoorbeeld

Nadere informatie

ONDERZOEK FEITEN & FABELS

ONDERZOEK FEITEN & FABELS ONDERZOEK FEITEN & FABELS Wat weten consumenten over voeding en gezondheid? Marcel Temminghoff Jolanda van Oirschot Project 16822 December 2012 GfK 2012 Onderzoek Feiten en Fabels December 2012 1 Inhoud

Nadere informatie

Zorgverzekeringen. Thema-onderzoek. Zorgverzekeringen

Zorgverzekeringen. Thema-onderzoek. Zorgverzekeringen Thema-onderzoek TNS 5-11-2013 Inhoud 1 Restitutie- en naturapolis 4 2 Aanvullende verzekeringen 12 3 Overstappen en vertrouwen 16 TNS 5-11-2013 2 Achtergrondinformatie De Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD)

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Index 1. Samenvatting en conclusies 2. Inleiding 3. Bekendheid EPD 4. Kennis over het EPD 5. Houding ten aanzien van het EPD 6. Informatiebehoefte 7. Issue

Nadere informatie

WLS. Multivitamine speciaal voor na een gastric bypass

WLS. Multivitamine speciaal voor na een gastric bypass WLS Multivitamine speciaal voor na een gastric bypass Bestel een proefpakket met daarin 15 tabletten voor slechts 1,95. Gratis verzending! Dit kan op www.flinndal.nl/wls of via onze gratis Klantenservice:

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen Rapportage Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: 22 november 2013 Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 8 t/m 11 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 18 maart 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Kun je gezond genieten?

Kun je gezond genieten? Grote Bickersstraat 74 101 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 5 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Kun je gezond genieten? Petra Kramer E5782 maart 2007 Alle

Nadere informatie

28-9-2014. Inhoud. Voeding en leefstijl bij en na kanker. 1. Voeding van vroeger tot nu. 1. Voeding van vroeger tot nu. 2.

28-9-2014. Inhoud. Voeding en leefstijl bij en na kanker. 1. Voeding van vroeger tot nu. 1. Voeding van vroeger tot nu. 2. Voeding en leefstijl bij en na kanker Malu van Geel Inhoud 1. Voeding van vroeger tot nu 2. Voeding en kanker 3. Aanbevelingen 4. Veel gestelde vragen 1. Voeding van vroeger tot nu 1 Hippocrates Laat voeding

Nadere informatie

Voedingsrichtlijnen zwangerschap

Voedingsrichtlijnen zwangerschap Voedingsrichtlijnen zwangerschap Hoera! Je bent zwanger. Een nieuwe tijd breekt aan. Wat gaat deze zwangerschap brengen? Hoe zorg je dat je baby goed groeit? Hoe blijf je zelf fit tijdens je zwangerschap?

Nadere informatie

Rapport flitspeiling Opvang asielzoekers

Rapport flitspeiling Opvang asielzoekers Rapport flitspeiling Opvang asielzoekers Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 21 September 2015 Projectnummer: 20645 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken

E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken Rapport E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken Project: 16013937 Datum: 8 maart 2016 Aanleiding, doelgroep

Nadere informatie

NATIONAAL WATERONDERZOEK 2016

NATIONAAL WATERONDERZOEK 2016 NATIONAAL WATERONDERZOEK 2016 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water in opdracht van FWS CAROLINE VAN TEEFFELEN JORIS DE JONG TESSA DE KRUIJK AMSTERDAM, 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland In april 2013 heeft TNS NIPO in opdracht van Thuiswinkel.org een herhalingsonderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

Sheet 3 Als jullie het advies lezen, komen waarschijnlijk deze vragen bij jullie op. In deze presentatie worden deze vragen beantwoord.

Sheet 3 Als jullie het advies lezen, komen waarschijnlijk deze vragen bij jullie op. In deze presentatie worden deze vragen beantwoord. Memo Aan: Van: Datum: Dit document hoort bij de presentatie Vitamine D. De presentatie is bedoeld om te geven tijdens een voorlichtingsbijeenkomst voor (laag opgeleide) consumenten met een getinte of donkere

Nadere informatie

Vitamine D Krijg jij het advies om extra vitamine D te gebruiken?

Vitamine D Krijg jij het advies om extra vitamine D te gebruiken? Vitamine D Krijg jij het advies om extra vitamine D te gebruiken? Zonlicht en goede voeding zijn nodig om vitamine D binnen te krijgen. Maar niet iedereen krijgt daarmee altijd genoeg vitamine D binnen.

Nadere informatie

Noten en gedroogde zuidvruchten passen in een gezond voedingspatroon

Noten en gedroogde zuidvruchten passen in een gezond voedingspatroon Noten en gedroogde zuidvruchten passen in een gezond voedingspatroon Noten, rozijnen, gedroogde pruimen en andere gedroogde zuidvruchten bevatten veel gezonde vetten, vezels, vitamines en mineralen. Uit

Nadere informatie

Prepare for the Switch Make the Switch. Keep the Switch. Producten in het sportvastentraject. www.sportvasten.nl

Prepare for the Switch Make the Switch. Keep the Switch. Producten in het sportvastentraject. www.sportvasten.nl Prepare for the Switch Make the Switch Producten in het sportvastentraject Keep the Switch www.sportvasten.nl Inleiding Sportvasten is een trainingsmethode waarmee je de metabole switch van suiker- naar

Nadere informatie

MorEPA gold. De gouden standaard om fit te blijven* * Vitamine C, foliumzuur en vitamine B12 dragen bij tot de vermindering van vermoeidheid

MorEPA gold. De gouden standaard om fit te blijven* * Vitamine C, foliumzuur en vitamine B12 dragen bij tot de vermindering van vermoeidheid MorEPA gold De gouden standaard om fit te blijven* * Vitamine C, foliumzuur en vitamine B12 dragen bij tot de vermindering van vermoeidheid 2 Deze brochure geeft u alvast tips om op elke leeftijd zo gezond

Nadere informatie

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Stichting toetsing verzekeraars Datum: 8 februari 2016 Projectnummer: 2015522 Auteur: Marit Koelman Inhoud 1 Achtergrond onderzoek 3 2

Nadere informatie

Inzichten zwangerschap en bevalling Rapportage kwantitatief onderzoek voor NPCF

Inzichten zwangerschap en bevalling Rapportage kwantitatief onderzoek voor NPCF Inzichten zwangerschap en bevalling Rapportage kwantitatief onderzoek voor NPCF Drs. Berthy Nijhuis, Research Manager Zwangerschap & bevallen 1 Juni 2011 Juli 2011 in opdracht van: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS Uitstelgedrag onder financiële consumenten Juni 2015 1 Inhoudsopgave 3 6 Management Summary Grafische samenvatting Opvallende resultaten Onderzoeksresultaten Uitstelgedrag Zorg

Nadere informatie

WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD

WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD De perceptie van jonge dieren volgens de Nederlandse consument Judith de Roij van Zuijdewijn Karin Ursem 31369 Intomart GfK 2012 Wakker Dier Jonge dieren

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij Nederlandse landbouw en visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tabellenboek bij 'Gebruik van internet voor gezondheidsinformatie' (verschenen in Huisarts&Wetenschap, augustus

Nadere informatie

GEZONDHEIDSKUNDE-AFP LES 3. Gezonde voeding

GEZONDHEIDSKUNDE-AFP LES 3. Gezonde voeding GEZONDHEIDSKUNDE-AFP LES 3 Gezonde voeding 1 INLEIDING Thema 3 hoofdstuk Gezonde voeding blz. 149 Onderwerpen: -Persoonlijke verschillen -Voeding en levensfasen -Voedingsmiddelen en voedingsstoffen -Richtlijnen

Nadere informatie

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Inleiding De Consumentenbond heeft onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid en beoordeling van twee financieel toezichthouders in Nederland: De Autoriteit

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 28 t/m 39 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 29 september 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

WLS. Multivitamine speciaal voor na een gastric bypass

WLS. Multivitamine speciaal voor na een gastric bypass WLS Multivitamine speciaal voor na een gastric bypass Bestel een proefpakket met daarin 15 tabletten voor slechts 1,95. Dit kan op www.flinndal.nl/wls of via onze gratis Klantenservice: 0800-7080, op werkdagen

Nadere informatie

BACK TO SCHOOL ONDERZOEK 2015. Een onderzoek uitgevoerd door MWM² in opdracht van Spotta

BACK TO SCHOOL ONDERZOEK 2015. Een onderzoek uitgevoerd door MWM² in opdracht van Spotta BACK TO SCHOOL ONDERZOEK 2015 Een onderzoek uitgevoerd door MWM² in opdracht van Spotta Inhoudsopgave Management Summary Resultaten Achtergrond 2 3 Management summary Management summary (1/3) De zomerperiode

Nadere informatie

Gezonde verleiding. Voeding en gezondheid Rapportage consumentenonderzoek. Oktober 2013

Gezonde verleiding. Voeding en gezondheid Rapportage consumentenonderzoek. Oktober 2013 Gezonde verleiding Voeding en gezondheid Rapportage consumentenonderzoek Oktober 01 1 Aanleiding De Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties (Veneca) en de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie

Nadere informatie

zwanger worden, zwanger zijn new care supplements omdat je meer dan ooit met je lichaam bezig bent

zwanger worden, zwanger zijn new care supplements omdat je meer dan ooit met je lichaam bezig bent zwanger worden, zwanger zijn new care supplements omdat je meer dan ooit met je lichaam bezig bent 2 Zowel voor, tijdens als na je zwangerschap ben je meer dan ooit bezig met je lichaam. Je investeert

Nadere informatie

Onderzoek naar het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen in de Nederlandse particuliere tuin

Onderzoek naar het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen in de Nederlandse particuliere tuin Onderzoek naar het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen in de Nederlandse particuliere tuin Contents 1 Inleiding & samenvatting 03 2 Gebruik onkruidbestrijdingsmiddelen: huidige situatie 3 Kennisniveau

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 40 t/m 51 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 27 december 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 16 t/m 19 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 17 mei 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij 2017

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij 2017 Nederlandse landbouw en visserij 2017 Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 14 5 Waardering en

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 4 t/m 7 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 19 februari 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 44 t/m 47 2015 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 23 november 2015 Projectnummer: 20645 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Figuur 1: Mogelijke veranderingen dagelijks eetpatroon

Figuur 1: Mogelijke veranderingen dagelijks eetpatroon CONSUMENTENPLATFORM Ons voedsel over 10 OPINIEONDERZOEK In september 2003 heeft het onderzoeksbureau Survey@ te Zoetermeer onder 600 Nederlanders een representatieve steekproef gehouden. De vragen in het

Nadere informatie

ONDERZOEK FEITEN & FABELS

ONDERZOEK FEITEN & FABELS ONDERZOEK FEITEN & FABELS Wat weten consumenten over voeding en gewicht? Marcel Temminghoff Jolanda van Oirschot Project 16822 December 2012 GfK 2012 Onderzoek Feiten en Fabels December 2012 1 Inhoud 1.

Nadere informatie

Etos Multi immuun bruistablet mandarijn Etos Zink tabletten

Etos Multi immuun bruistablet mandarijn Etos Zink tabletten boost jezelf! Met de wintermaanden voor de deur kun je wel een extra steuntje in de rug gebruiken. Etos lanceert daarom een geheel vernieuwde lijn op het gebied van vitamines, mineralen en supplementen

Nadere informatie

VERTROUWEN IN MEDIA IN NEDERLAND. September 2017

VERTROUWEN IN MEDIA IN NEDERLAND. September 2017 VERTROUWEN IN MEDIA IN NEDERLAND September 2017 INTRODUCTIE Het vertrouwen in overheden, bedrijfsleven, media en NGO s daalt wereldwijd (bron: Edelman Trust barometer), eigenlijk al sinds de recessie in

Nadere informatie

Gezonde leefstijl, hoe pak je dit op?

Gezonde leefstijl, hoe pak je dit op? Gezonde leefstijl, hoe pak je dit op? Jolande van Teeffelen, diëtist Van de mensen met OSAS heeft 90% overgewicht Vetafzetting door overgewicht kan obstructie van de luchtweg veroorzaken. Maar de apneu

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand AFM Consumentenmonitor voorjaar 20 Roodstand Juni 20 GfK 20 AFM Consumentenmonitor Juni 20 1 Management Summary Bijna de helft van alle Nederlanders staat wel eens rood. Diegenen die niet rood kunnen staan,

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK RAPPORTAGE SPORT EN GELUK Extra vragen Sportdeelname Index Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Management Summary 3 Onderzoeksresultaten 4 Onderzoeksverantwoording 5 Contact 2 1. Inleiding 3 Inleiding

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 12 t/m 15. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 12 t/m 15. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 12 t/m 15 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 15 april 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Leon Pouwels 11 juni 2014 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond - onderzoeksopzet Doelstelling Steekproef Methode De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen

Nadere informatie

Superfoods of doe maar gewoon? Coby Wijnen diëtist Spierziekten Nederland

Superfoods of doe maar gewoon? Coby Wijnen diëtist Spierziekten Nederland Superfoods of doe maar gewoon? Coby Wijnen diëtist Spierziekten Nederland Chiazaad Goji bessen Zeewier Hennepzaad Tarwegras Macapoeder Superfoods zijn voedingsmiddelen waarvan gezegd wordt dat ze een hoog

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 20 t/m 23. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 20 t/m 23. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 20 t/m 23 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 10 juni 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Pilot Mag het een tasje minder zijn? Consumentenonderzoek. Rapportage van de peiling onder inwoners van Deventer, Tilburg en Zoetermeer,

Pilot Mag het een tasje minder zijn? Consumentenonderzoek. Rapportage van de peiling onder inwoners van Deventer, Tilburg en Zoetermeer, Pilot Mag het een tasje minder zijn? Consumentenonderzoek Rapportage van de peiling onder inwoners van Deventer, Tilburg en Zoetermeer, in opdracht van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken 4 februari

Nadere informatie

HOUDING, GEDRAG & KENNIS OVER HET ETIKET OP VOEDINGSMIDDELEN

HOUDING, GEDRAG & KENNIS OVER HET ETIKET OP VOEDINGSMIDDELEN HOUDING, GEDRAG & KENNIS OVER HET ETIKET OP VOEDINGSMIDDELEN Marcel Temminghoff en Anne van Vlerken Juni 2013 GfK 2013 Houding, Gedrag en Kennis over het Etiket op Voedingsmiddelen Juni 2013 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

el Mare gebruiksaanwijzing

el Mare gebruiksaanwijzing el Mare gebruiksaanwijzing el Mare Omega-3 El Mare is een serie voedingssupplementen met Omega-3 vetzuren (EPA/DHA) uit visolie en Omega-6 vetzuren aangevuld met andere ingrediënten in een zodanige samenstelling

Nadere informatie

Energiezuinige apparatuur Natuur & Milieu

Energiezuinige apparatuur Natuur & Milieu Energiezuinige apparatuur Natuur & Milieu juli 2015 Contact: Maaike Jongsma T: 050-3171773 E: maaikejongsma@kienonderzoek.nl Groningen / Haarlem W: www.kienonderzoek.nl twitter.com/panelwizardnl facebook.com/panelwizardnl

Nadere informatie

45-PLUSSERS EN ONLINE SHOPPEN

45-PLUSSERS EN ONLINE SHOPPEN Whitepaper 45-PLUSSERS EN ONLINE SHOPPEN Juli 2013 2 OPZET ONDERZOEK Het Bindinc. Kenniscentrum heeft door Ruigrok NetPanel onderzoek laten uitvoeren naar het online shopgedrag van 45-plussers. Binnen

Nadere informatie

Kansen voor gemeenten in communicatie, indien recyclen kan, wil men dit vaak ook wel doen.

Kansen voor gemeenten in communicatie, indien recyclen kan, wil men dit vaak ook wel doen. Kansen voor gemeenten in communicatie, indien recyclen kan, wil men dit vaak ook wel doen. Rapport HEDRA 0-meting 11 maart 2016 Inhoudsopgave Situatie en centrale vraagstelling Conclusies en aanbevelingen

Nadere informatie

Compensatie eigen risico is nog onbekend

Compensatie eigen risico is nog onbekend Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (M. Reitsma-van Rooijen, J. de Jong. Compensatie eigen risico is nog onbekend Utrecht: NIVEL, 2009) worden gebruikt. U

Nadere informatie

Naam: VOEDINGSSTOFFEN Gezond eten en drinken

Naam: VOEDINGSSTOFFEN Gezond eten en drinken Naam: VOEDINGSSTOFFEN Gezond eten en drinken Wat zijn voedingsstoffen Voedingsstoffen zijn stoffen die je nodig hebt om te lopen, te denken enz. Er zijn 6 soorten voedingsstoffen. 1. eiwitten (vlees, peulvruchten.

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Goede voornemens 2014

Goede voornemens 2014 Goede voornemens 2014 Goede voornemens 2014 Heeft u goede voornemens voor 2014? Welke van de onderstaande goede voornemens is uw belangrijkste goede voornemen voor 2014? Top 5 Goede Voornemens 2013 (N

Nadere informatie

Alles wat u moet weten voor het gebruik van WLS Maximum

Alles wat u moet weten voor het gebruik van WLS Maximum Alles wat u moet weten voor het gebruik van WLS Maximum Een vermageringsoperatie betekent voor steeds meer mensen de start van een nieuw leven. Om uw lichaam daarbij te ondersteunen, is het belangrijk

Nadere informatie

Groen is Gezond. Online onderzoek naar kennis, houding en gedrag ten aanzien van positieve invloed groene

Groen is Gezond. Online onderzoek naar kennis, houding en gedrag ten aanzien van positieve invloed groene Groen is Gezond Online onderzoek naar kennis, houding en gedrag ten aanzien van positieve invloed groene omgeving op de gezondheid Vragen of opmerkingen? Stuur ons een mail: natuurmonumenten@menzis.nl

Nadere informatie

zuiver presteren en het beste uit jezelf halen extra ondersteuning met voedingssupplementen

zuiver presteren en het beste uit jezelf halen extra ondersteuning met voedingssupplementen zuiver presteren en het beste uit jezelf halen extra ondersteuning met voedingssupplementen 2 New Care Supplements levert voedingssupplementen die jou kunnen helpen om gezond en fit te blijven Als topsporter

Nadere informatie

INFORMATIE OVER VOEDING ZOEKEN EN BESPREKEN

INFORMATIE OVER VOEDING ZOEKEN EN BESPREKEN INFORMATIE OVER VOEDING ZOEKEN EN BESPREKEN Marcel Temminghoff Jolanda van Oirschot Inge van Ravensteijn Project 7220 Mei 203 GfK 202 Informatie over voeding zoeken en bespreken Mei 203 40% van de consumenten

Nadere informatie

Altijd al gedacht dat zware botten een verklaring voor overgewicht zijn?

Altijd al gedacht dat zware botten een verklaring voor overgewicht zijn? 1 Altijd al gedacht dat zware botten een verklaring voor overgewicht zijn? De 20 fabels en feiten over afslanken Be-Slank Copyright 2011 Be-Slank.nl Alle rechten voorbehouden. 2 Feiten en Fabels: Frisdrank

Nadere informatie

De tijd is rijp voor communicatie over duurzaamheid Duurzaamheidkompas #8 thema: Duurzame Mode

De tijd is rijp voor communicatie over duurzaamheid Duurzaamheidkompas #8 thema: Duurzame Mode De tijd is rijp voor communicatie over duurzaamheid Duurzaamheidkompas #8 thema: Duurzame Mode April 2012 Inleiding Duurzaamheidkompas Antwoord op duurzaamheidvragen In deze tijd van milieu-, klimaat-,

Nadere informatie

Infofiche 2. De actieve voedingsdriehoek. Doelstellingen

Infofiche 2. De actieve voedingsdriehoek. Doelstellingen Infofiche 2 Doelstellingen De leerlingen weten welke voedingsstoffen het lichaam nodig heeft en waarom ze zo belangrijk zijn. De leerlingen zien in dat een gezonde voeding alle essentiële voedingsstoffen

Nadere informatie

Omega-3 supplementen: broodnodig of overbodig?

Omega-3 supplementen: broodnodig of overbodig? Omega-3 supplementen: broodnodig of overbodig? Je kan geen gezondheidsmagazine meer openslaan of er wordt over voedingssupplementen geschreven. Zeker als het over Omega-3 gaat. Maar hebben we die supplementen

Nadere informatie

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT In opdracht van NOC*NSF 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit onderzoek wordt iedere

Nadere informatie

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten 1 Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten In opdracht van InterBank juli 2006 2 Copyright 2006 Blauw Research bv Alle rechten voorbehouden. De resultaten zoals beschreven

Nadere informatie

Alternatieve geneeswijzen

Alternatieve geneeswijzen Projectnummer: 10126 In opdracht van: Het Parool ir. Hester Booi dr. Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon 020 251 0474 Fax 020 251 0444 H.Booi@os.amsterdam.nl

Nadere informatie

QURRENT OPINIE ONDERZOEK

QURRENT OPINIE ONDERZOEK QURRENT OPINIE ONDERZOEK Een kwantitatief onderzoek onder Nederlanders in opdracht van Qurrent MARIEKE BOERMA ODETTE VLEK TESSA DE KRUIJK AMSTERDAM, MEI 2016 INHOUDSOPGAVE VOORAF 03 BELANGRIJSKTE RESULTATEN

Nadere informatie

Privacy. Rapportage onderzoek online privacy. 10 februari 2015. Right Marktonderzoek

Privacy. Rapportage onderzoek online privacy. 10 februari 2015. Right Marktonderzoek 2015 Rapportage onderzoek online privacy 10 februari 2015 Right Marktonderzoek Emmawijk 55-8011 CN Zwolle T 038 421 21 85 E info@rightmarktonderzoek.nl www.rightmarktonderzoek.nl Privacy Onderzoek online

Nadere informatie

Sparen voor een koopwoning

Sparen voor een koopwoning Sparen voor een koopwoning Consumentenonderzoek in opdracht van de Volksbank GfK februari 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management summary Onderzoeksresultaten Onderzoeksverantwoording Contact 2 Management summary

Nadere informatie

Rapportage Online onderzoek naar buiten spelen

Rapportage Online onderzoek naar buiten spelen Rapportage Online onderzoek naar buiten spelen februari 2010 In opdracht van: pag. 1 Conclusies Favoriete activiteiten Buiten spelen duidelijk veel populairder dan binnen spelen : 59% noemt buiten spelen

Nadere informatie

NATIONAAL BIERONDERZOEK 2015

NATIONAAL BIERONDERZOEK 2015 NATIONAAL BIERONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de consumptie en beleving van bier in 2015 JORIS DE JONGH CAROLINE VAN TEEFFELEN AMSTERDAM, JULI 2015 INHOUDSOPGAVE VOORAF AANLEIDING EN DOEL

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 420 Respondenten WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd en opleiding naar

Nadere informatie

Armoedebeleving. College voor de Rechten van de Mens. GfK [April 2017] GfK May 17, 2017 Armoedebeleving 0

Armoedebeleving. College voor de Rechten van de Mens. GfK [April 2017] GfK May 17, 2017 Armoedebeleving 0 Armoedebeleving College voor de Rechten van de Mens GfK [April 2017] GfK May 17, 2017 Armoedebeleving 0 Management Summary GfK May 17, 2017 Armoedebeleving 1 Management summary Doelstelling onderzoek Kenmerken

Nadere informatie

Vraag naar duurzame producten blijkt crisisproof Duurzaamheidkompas #9 thema: Duurzaamheid in tijden van crisis

Vraag naar duurzame producten blijkt crisisproof Duurzaamheidkompas #9 thema: Duurzaamheid in tijden van crisis Vraag naar duurzame producten blijkt crisisproof Duurzaamheidkompas #9 thema: Duurzaamheid in tijden van crisis November 2012 Inleiding Duurzaamheidkompas Antwoord op duurzaamheidvragen In deze tijd van

Nadere informatie

Nut vitaminenen voedingssupplementen na gastric bypass

Nut vitaminenen voedingssupplementen na gastric bypass Leven na de Gastric Bypass Nut vitaminenen voedingssupplementen na gastric bypass Apr. Depreitere Visie Supplementen zijn er in overvloed In specifieke gevallen hebben ze hun nut Gebruik met gezond verstand

Nadere informatie

Eenzaamheid in Nederland Coalitie Erbij

Eenzaamheid in Nederland Coalitie Erbij Eenzaamheid in Nederland Coalitie Erbij Juli TNS NIPO Natascha Snel Suzanne Plantinga Inhoud Conclusies en aanbevelingen 3 1 Inleiding en onderzoeksdoel 6 2 Eenzaamheid in Nederland 9 3 Kennis: bekendheid

Nadere informatie

EET JE ZWANGER! 1 0 T I P S O M J O U W V R U C H T B A A R H E I D T E V E R B E T E R E N. Charlotte te Gussinklo

EET JE ZWANGER! 1 0 T I P S O M J O U W V R U C H T B A A R H E I D T E V E R B E T E R E N. Charlotte te Gussinklo EET JE ZWANGER! 1 0 T I P S O M J O U W V R U C H T B A A R H E I D T E V E R B E T E R E N Charlotte te Gussinklo 2017, Charlotte te Gussinklo Gezond Zwanger Praktijk www.gezondzwangerpraktijk.nl Alle

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

NEDERLANDERS & MEDIATION

NEDERLANDERS & MEDIATION NEDERLANDERS & MEDIATION Een kwantitatief onderzoek onder Nederlanders in opdracht van de Nederlandse Mediatorsvereniging en de Mediatorsfederatie Nederland JORIS DE JONGH WOUTER SMIT AMSTERDAM, MEI 2017

Nadere informatie

Rapportage. Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapportage. Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapportage Keurmerk Klantgericht Verzekeren In opdracht van: Stichting toetsing verzekeraars Datum: 27 januari 2015 Projectnummer: 2014026 Auteurs: Marit Koelman & John Ruiter Index Achtergrond van het

Nadere informatie

AFVALLEN ZONDER ZWETEN

AFVALLEN ZONDER ZWETEN AFVALLEN ZONDER ZWETEN 8:00 DAG 21 Vetten Er zijn veel misverstanden over vet. Feit is dat je niet zonder kunt. Maar net als bij suiker, is het goed om ook hier onderscheid te maken tussen natuurlijke

Nadere informatie