Onderzoek Inwonerspanel: Afvalcommunicatie en scheiden plastic afval

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek Inwonerspanel: Afvalcommunicatie en scheiden plastic afval"

Transcriptie

1 1 (23) Onderzoek Inwonerspanel: Afvalcommunicatie en scheiden plastic afval Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 24 november kregen de panelleden van dat moment van 19 jaar en ouder (1443 personen) een met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over afvalcommunicatie en het scheiden van plastic afval wilden invullen. Na twee weken hadden 822 panelleden de vragenlijst ingevuld. Dit komt neer op een respons van 57 procent. In verband met betrouwbaarheid van uitspraken en met privacy zijn antwoordcategorieën die door minder dan vijf panelleden zijn gekozen niet opgenomen in de notitie. In de tabel staat dan een streepje.

2 2 (23) De uitkomsten Afvalcommunicatie Deze keer gaan de vragen over het gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval. Dat een huishouden afval produceert is onvermijdelijk. Denk aan verpakkingen, etensrestjes en versleten spullen. Afval ontstaat dus elke dag en overal. Gelukkig kan een heel groot deel van het afval, als het apart wordt ingezameld, opnieuw worden gebruikt. Hergebruik spaart grondstoffen uit. Bovendien is apart inzamelen vaak goedkoper dan het afval naar de verbrandingsoven brengen. Goed scheiden van huishoudelijk afval is dus belangrijk. Met deze vragenlijst willen we te weten komen op welke manier wij u het beste kunnen informeren over de inzameldagen voor de verschillende soorten afval en over het hoe en waarom van afvalscheiding. De panelleden is een aantal vragen voorgelegd over waar ze verschillende soorten informatie over afval zoeken en waar ze dit het liefst vandaan zouden halen. Stel u bent op zoek naar praktische informatie, zoals de inzameldag voor oud papier in uw straat. Waar zoekt u deze informatie? Zeventig procent van de panelleden zoekt deze informatie op de Afvalkalender en 40% op de website van de gemeente. In de categorie anders, namelijk zijn genoemd: Informatie via basisscholen (7%); Kijken wat de buren aan de straat zetten (2%). Verder is informatie in het appartementencomplex en zelf wegbrengen van papier genoemd. De antwoorden op deze vraag staan in grafiek 1.

3 3 (23) Grafiek 1: Stel u bent op zoek naar praktische informatie, zoals de inzameldag voor oud papier in uw straat. Waar zoekt u deze informatie? (n = 822) Afvalkalender 70% Website gemeente 40% Gemeentepagina Molenkruier 25% Gemeentegids 21% Buren, vrienden, familie etc 18% Website RMN 10% Zoekmachine op internet (zoals Google) de gemeente RMN 3% 3% 6% 11% 0% 20% 40% 60% 80%

4 4 (23) Daarnaast is de panelleden gevraagd waar ze dit soort praktische informatie het liefst vandaan halen. De helft (53%) antwoordt met Afvalkalender, 18% met de website van de gemeente. In de categorie anders, namelijk zijn genoemd: Informatie via scholen (6%); Zelf wegbrengen (1%). De resultaten van deze vraag staan in grafiek 2. Grafiek 2: Waar zou u informatie over de inzameldag voor oud papier het liefst vandaan halen? (n = 822) Afvalkalender 53% Website gemeente 18% Gemeentepagina Molenkruier 10% Gemeentegids 4% Zoekmachine op internet (zoals Google) 2% Website RMN 2% Buren, vrienden, familie etc 1% 11% 0% 20% 40% 60% 80%

5 5 (23) Stel u bent op zoek naar informatie over het scheiden van afval, zoals of uw kapotte spaarlamp bij het restafval mag. Waar zoekt u deze informatie? Bijna de helft (47%) zoekt deze informatie op de Afvalkalender en 44% zoekt dit op de website van de gemeente. In de categorie anders, namelijk wordt met name genoemd dat men de informatie bij het Aanbiedstation opvraagt (2%). De antwoorden op deze vraag staan in grafiek 3. Grafiek 3: Stel u bent op zoek naar informatie over het scheiden van afval, zoals of uw kapotte spaarlamp bij het restafval mag. Waar zoekt u deze informatie? (n = 822) Afvalkalender 47% Website gemeente 44% Gemeentegids 23% Website RMN 17% Zoekmachine op internet (zoals Google) Gemeentepagina Molenkruier 10% 15% Buren, vrienden, familie etc de gemeente RMN 4% 3% 6% 4% 0% 20% 40% 60% 80%

6 6 (23) De panelleden is gevraagd waar ze informatie over of hun spaarlamp bij het restafval mag het liefst vandaan zouden halen. Veertig procent zou dit het liefst van de Afvalkalender halen en 27% het liefst van de website van de gemeente. De antwoorden op deze vraag staan in grafiek 4. Grafiek 4: Waar zou u informatie over of uw spaarlamp bij het restafval mag het liefst vandaan halen? (n = 822) Afvalkalender 40% Website gemeente 27% Gemeentegids 9% Website RMN 8% Zoekmachine op internet (zoals Google) 7% Gemeentepagina Molenkruier 5% de gemeente RMN 1% 1% 2% 0% 20% 40% 60%

7 7 (23) Stel u wilt weten op welke manieren u uw grof afval kunt afvoeren. Waar zoekt u deze informatie? Ruim de helft (54%) zoekt deze informatie op de website van de gemeente en 42% zoekt deze in de gemeentegids. In de categorie anders, namelijk wordt vooral het Aanbiedstation genoemd. De antwoorden op deze vraag staan in grafiek 5. Grafiek 5: Stel u wilt weten op welke manieren u uw grof afval kunt afvoeren. Waar zoekt u deze informatie? (n = 822) Website gemeente 54% Gemeentegids 42% Afvalkalender 33% Website RMN 15% de gemeente Gemeentepagina Molenkruier RMN Zoekmachine op internet (zoals Google) Buren, vrienden, familie etc 9% 8% 7% 5% 4% 1% 0% 20% 40% 60% 80%

8 8 (23) Daarnaast is de panelleden gevraagd waar ze informatie over de manieren waarop ze grof afval kunnen afvoeren het liefst vandaan zouden halen. Eenderde (34%) geeft aan dit het liefst via de website van de gemeente te doen en 29% via de Afvalkalender. De antwoorden op deze vraag staan in grafiek 6. Grafiek 6: Waar zou u informatie over de manieren waarop u uw grof afval kunt afvoeren het liefst vandaan halen? (n = 822) Website gemeente 34% Afvalkalender 29% Gemeentegids 20% Website RMN 6% Gemeentepagina Molenkruier 3% de gemeente Zoekmachine op internet (zoals Google) RMN 3% 2% 2% 1% 0% 20% 40% 60%

9 9 (23) Stel u wilt achtergrondinformatie over afval, bijvoorbeeld over hergebruik, preventie of recycling. Waar zoekt u deze informatie? De helft van de panelleden (50%) zoekt deze informatie op de website van de gemeente en 30% via een zoekmachine op internet. In grafiek 7 staan de antwoorden op deze vraag. Grafiek 7: Stel u wilt achtergrondinformatie over afval, bijvoorbeeld over hergebruik, preventie of recycling. Waar zoekt u deze informatie? (n = 822) Website gemeente 50% Zoekmachine op internet (zoals Google) 30% Gemeentegids 24% Website RMN 20% Afvalkalender 17% Gemeentepagina Molenkruier de gemeente Buren, vrienden, familie etc RMN 8% 4% 3% 2% 3% 0% 20% 40% 60% 80%

10 10 (23) De panelleden is gevraagd waar ze achtergrondinformatie over afval, bijvoorbeeld over hergebruik, preventie of recycling, het liefst vandaan zouden halen. Eenderde (36%) zou deze informatie het liefst van de website van de gemeente halen. De antwoorden op deze vraag staan in grafiek 8. Grafiek 6: Waar zou u achtergrondinformatie over afval, bijvoorbeeld over hergebruik, preventie of recycling, het liefst vandaan halen? (n = 822) Website gemeente 36% Gemeentegids 16% Afvalkalender 14% Zoekmachine op internet (zoals Google) 14% Website RMN 11% Gemeentepagina Molenkruier 5% de gemeente 2% 3% 0% 20% 40% 60%

11 11 (23) In tabel 1 staan de verschillende soorten informatie nog een keer opgenoemd met daarbij de top 3 van manieren waarop de informatie wordt gezocht en de top 3 van bronnen waar de panelleden de informatie het liefst vandaan zouden halen. Tabel 1: Informatie over afval: top 3 van manieren waarop het wordt gezocht en top 3 van bronnen waar de panelleden de informatie het liefst vandaan zouden halen (n=822) Soort informatie over afval Waar zoekt u deze % Waar zou deze informatie % informatie? het liefst vandaan halen? Praktische informatie zoals de inzameldag 1. Afvalkalender 70% 1. Afvalkalender 53% voor oud papier in uw straat 2. Website gemeente 40% 2. Website gemeente 18% 3. gemeentepag. Molenkruier 25% 3. gemeentepag. Molenkruier 10% Informatie over het scheiden van afval (bv 1. Afvalkalender 47% 1. Afvalkalender 40% of kapotte spaarlamp bij restafval mag) 2. Website gemeente 43% 2. Website gemeente 27% 3. Gemeentegids 23% 3. Gemeentegids 9% Op welke manieren u uw grof afval kunt 1. Website gemeente 54% 1. Website gemeente 34% afvoeren 2. Gemeentegids 42% 2. Afvalkalender 29% 3. Afvalkalender 33% 3. Gemeentegids 20% Achtergrondinformatie over afval, bv over 1. Website gemeente 50% 1. Website gemeente 36% hergebruik, preventie of recycling 2. Zoekmachine op internet 30% 2. Gemeentegids 16% 3. Gemeentegids 24% 3. Afvalkalender 14% Praktische informatie zoals inzameldagen en informatie over het scheiden van afval haalt het grootste deel van de panelleden van de Afvalkalender. De Afvalkalender is voor dit soort informatie ook de meest genoemde gewenste informatiebron. Achtergrondinformatie, zoals over hoe grof afval af te voeren is en informatie over bijvoorbeeld hergebruik, preventie of recycling haalt het grootste deel van de panelleden van de website van de gemeente. De website van de gemeente is ook de meest genoemde bron waar de panelleden dit soort informatie het liefst vandaan zou halen.

12 12 (23) De panelleden is gevraagd over welke onderwerpen ze meer informatie zouden willen hebben. De helft (53%) heeft geen behoefte aan meer informatie dan ze nu krijgen over de afvalonderwerpen. Eenvijfde (21%) zou meer informatie willen hebben over klein chemisch afval en 18% over plastic verpakkingen. De antwoorden op deze vraag staan in grafiek 7. Grafiek 7: Over welke onderwerpen zou u meer informatie willen hebben? (n = 822) Klein chemisch afval 21% Plastic verpakkingen 18% Hergebruik 17% Elektrische apparaten 16% Recyclen 16% Preventie 11% Grof afval 10% Textiel 10% Gft 9% Oud papier 8% Glas 6% 4% Ik heb geen behoefte aan meer informatie dan ik nu krijg over een van bovenstaande onderwerpen 53% 0% 20% 40% 60% 80%

13 13 (23) De panelleden is van een aantal websites die over afval gaan gevraagd of ze deze kennen. De website is bij 52% bekend en 30% heeft deze ook bezocht. Zestig procent van de panelleden kent de website 28% heeft deze ook bezocht. De website is bij 28% van de panelleden bekend, 8% heeft de site ook bezocht. De antwoorden op deze vraag staan in grafiek 8. Grafiek 8: Kent u (n=822) 30% 22% 48% 28% 32% 40% 8% 21% 71% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja, en ook bezocht Ja, maar nooit bezocht Nee, nooit van gehoord De panelleden die de website hebben bezocht is gevraagd of ze de informatie op de website duidelijk vinden. Van de panelleden vindt 83% de informatie duidelijk, 17% vindt dit niet. De panelleden die de informatie niet duidelijk vinden is gevraagd waarom ze de informatie niet duidelijk vinden. Zestig procent geeft aan niet te kunnen vinden wat ze zoeken. De antwoorden op deze vraag staan in grafiek 9. Grafiek 9: Waarom vindt u de informatie niet duidelijk? (n = 42) Ik kan niet vinden wat ik zoek 60% Ik wil meer achtergrondinformatie 21% Ik begrijp vaak niet wat er bedoeld wordt 14% 26% 0% 20% 40% 60% 80%

14 14 (23) De panelleden die de website hebben bezocht is gevraagd of ze de informatie op de website duidelijk vinden. Van de panelleden vindt 85% de informatie duidelijk, 15% vindt dit niet. De panelleden die de informatie niet duidelijk vinden is gevraagd waarom ze de informatie niet duidelijk vinden. Ruim de helft (56%) geeft aan niet te kunnen vinden wat ze zoeken, 41% geeft een andere reden (n = 34). Behalve op websites wordt informatie over afval ook schriftelijk aangeboden. Dit gebeurt onder meer in de rubriek in de Molenkruier wees wijs met afval, via de huis aan huis flyer afvalnieuws en via de Afvalkalender. Ruim de helft (58%) kent de rubriek wees wijs met afval, 42% heeft deze ook gelezen. De flyer afvalnieuws is bij 78% bekend en 68% heeft deze ook gelezen. De Afvalkalender wordt is bekend bij 96% van de panelleden en wordt door 86% van de panelleden gebruikt. De antwoorden op deze vraag staan in grafiek 10. Grafiek 9: Kent u (n = 822) rubriek "wees wijs met afval" in Molenkruier 42% 16% 42% huis aan huis flyer "afvalnieuws" 68% 10% 22% Afvalkalender 86% 10% 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja, en ook gelezen/gebruikt Ja, maar nooit gelezen/gebruikt Nee, nooit van gehoord Van het aanbod aan informatie over afval (genoemd in dit onderzoek) wordt de Afvalkalender het meest gebruikt, gevolgd door de huis aan huis flyer afvalnieuws. In tabel 2 staat het gebruik van informatie over afval. Tabel 2: Gebruik aanbod informatie over afval (n = 822) Informatie over afval Bezocht / gelezen / gebruikt Afvalkalender 86% Huis aan huis flyer afvalnieuws 68% Rubriek wees wijs met afval 42% 30% 28% 8%

15 15 (23) Plastic afval Sinds 1 oktober 2009 worden in Nieuwegein de plastic verpakkingen gescheiden huis aan huis opgehaald. Met de volgende vragen willen we te weten komen op welke manier u de plastic verpakkingen scheidt en wat wij als gemeente kunnen doen om u te helpen dit afval nóg beter de scheiden. Een kwart (27%) van de panelleden houdt al het plastic verpakkingsafval gescheiden. Eenderde (31%) houdt 90% van het plastic afval gescheiden. Twintig procent scheidt geen plastic afval. De antwoorden op deze vraag staan in grafiek 11. Grafiek 11: Hoeveel van het plastic verpakkingsafval houdt u gescheiden? (n = 822) Alles 27% 90% 31% 80% 9% 70% 6% 60% 2% 50% 2% 40% 1% 30% 1% 20% 1% 10% Niets 20% 0% 10% 20% 30% 40% 50%

16 16 (23) De panelleden die 80% of minder van het plastic afval scheiden is gevraagd waarom ze hun plastic afval niet (altijd) scheiden. Bijna de helft (45%) geeft aan ik vind het niet hygiënisch / het veroorzaakt stank. Voor 38% is het ontbreken van een verzamelcontainer in de wijk / buurt de reden om plastic afval niet (altijd) te scheiden. In de categorie anders, namelijk zijn genoemd: Geen ruimte om het te bewaren (10%); Losse zakken zijn niet handig / waaien buiten over straat (3%); Geen eigen container (3%); Beter het te laten scheiden bij verwerker (3%); Niet duidelijk of plastic scheiden nut heeft / verwerking niet doelmatig (3%); Wordt niet vaak genoeg opgehaald (2%); Bij twijfel bij restafval / combinatie van plastic en ander materiaal (2%); Lastig om zakken te verkrijgen (2%); Als het vies is bij restafval (2%). De antwoorden op deze vraag staan in grafiek 12. Grafiek 12: Wat is voor u de reden om uw plastic afval niet (altijd) te scheiden? (n = 346) Ik vindt het niet hygienisch / het veroorzaakt stank 45% Er is geen verzamelcontainer in de wijk / buurt 38% Het is mij niet duidelijk wat onder deze afvalsoort valt 16% Ik heb er geen zin in / het kost me teveel moeite De dagen en tijden waarop het plastic wordt opgehaald zijn mij niet bekend 11% 14% Ik zie er het nut niet van in 10% Ik heb te weinig plastic afval om het te scheiden 9% 35% 0% 20% 40% 60%

17 17 (23) De panelleden is gevraagd welke resten er volgens hen al dan niet bij het plastic afval horen. In tabel 3 staat volgens hoeveel procent van de panelleden iedere afvalsoort bij het plastic afval hoort. Verder staat in de tabel of de afvalsoort ook echt bij het plastic hoort. Doel van deze vraag is om de kennis van de panelleden te toetsen en om de communicatie rond plastic hier eventueel op af te stemmen. In de tabel is onderscheid gemaakt tussen alle panelleden en de panelleden die al hun plastic of 90% daarvan gescheiden inzamelt. De meeste afvalsoorten die bij het plastic afval horen zijn bij de panelleden goed bekend. Tabel 3: Welke van de onderstaande soorten afval horen volgens u bij het plastic verpakkingsafval? (n = 822) Afvalsoort % panelleden dat denkt dat dit bij plastic afval hoort (van alle panelleden) % panelleden dat denkt dat dit bij plastic afval hoort (van panelleden die alles of 90% van plastic scheiden) Hoort bij plastic afval? Plastic tasje 94% 98% Folie om tijdschriften en reclamefolders 89% 94% Flacon van afwasmiddel 86% 91% Zak van voorgesneden groente 83% 89% Patatbakje 81% 87% Yoghurtbeker 67% 75% Blister (bijvoorbeeld van tandenborstel) 59% 62% Chloorfles 47% 52% Chipsverpakking 22% 21% Sappak 5% 4% Geen van bovenstaande 3% 0% In het plastic afval mogen kleine restjes restafval zitten (bijvoorbeeld wat mayonaise in een patatbakje), maar bijvoorbeeld een halfvolle yoghurtbeker mag niet bij het plastic afval. Wat mag niet bij het plastic verpakkingsafval en waarom niet? Chloorfles: mag niet bij het plastic verpakkingsafval, omdat het restanten chemicaliën kan bevatten. Chipsverpakking: mag niet bij het plastic verpakkingsafval, omdat het plastic met een metalen laagje is. Sappak: mag niet bij het plastic verpakkingsafval, omdat het plastic met karton en een metalen laagje is.

18 18 (23) Dienstverlening RMN Het Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) is verantwoordelijk voor het ophalen van afval in Nieuwegein. RMN haalt al het afval op dat u thuis verzamelt: groen, grijs, plastic en grof afval. RMN heeft een website waar u terecht kunt voor informatie, maar is ook telefonisch en per mail bereikbaar voor vragen en klachten. De volgende vragen gaan over de dienstverlening van RMN. Van de panelleden heeft 32% het afgelopen jaar contact gehad met RMN, 68% had dat niet. De panelleden die contact hebben gehad met RMN is een aantal vragen over de dienstverlening van RMN voorgelegd. Bijna de helft (46%) van de panelleden die contact hadden met RMN wilde een afspraak maken voor het ophalen van grof vuil. De onderwerpen waarover de panelleden contact hadden met RMN staan in grafiek 13.

19 19 (23) Grafiek 13: Waarover heeft u contact gehad met RMN? (n = 262) Ik wilde een afspraak maken voor het ophalen van grof vuil 46% Wisselen container / vraag over container 37% Ik had een klacht 14% Vraag over sticker voor container 10% Ik wilde informatie over de ophaaldagen van mijn afval (groen/grijs/plastic) Ik wilde informatie over een nieuw ophaalsysteem van het afval 6% 5% Melden zwerfafval 2% 9% 0% 20% 40% 60%

20 20 (23) Van de panelleden is 31% zeer tevreden over de vriendelijkheid van de medewerker van RMN met wie zij contact hadden. De helft (50%) is tevreden. De uitkomsten van deze vraag staan in grafiek 14. Grafiek 14: In hoeverre bent u tevreden over de vriendelijkheid van de medewerker van RMN met wie u contact had? (n = 262) Zeer tevreden 31% Tevreden 50% Niet tevreden / niet ontevreden 13% Ontevreden 4% Zeer ontevreden 0% 20% 40% 60% 80% De panelleden die contact hadden met RMN om een afspraak te maken voor het ophalen van grof vuil is gevraagd of het grof vuil ook inderdaad op de afgesproken dag is opgehaald. Van hen geeft 89% aan dat het vuil op de afgesproken dag is opgehaald. Vijf procent geeft aan dat het vuil later is opgehaald. Zes procent geeft aan dat het hen door omstandigheden niet lukte om het vuil op de afgesproken dag aan de straat te zetten. De panelleden die contact met RMN hadden omdat ze een klacht hadden, is de stelling RMN nam mijn klacht serieus voorgelegd. Tweederde (68%) is het (zeer) eens met de stelling en vindt dat RMN de klacht serieus nam. Achttien procent is het (zeer) oneens met de stelling en vindt dat RMN de klacht niet serieus nam. Veertien procent reageert met niet eens / niet oneens. De panelleden is daarnaast gevraagd in hoeverre ze tevreden zijn over de manier waarop hun klacht is afgehandeld. Ruim de helft (57%) is (zeer) tevreden. Eenvijfde (22%) is (zeer) ontevreden en eveneens 22% reageert met niet tevreden / niet ontevreden. De panelleden die contact met RMN hadden omdat ze informatie wilden is de stelling ik kreeg de informatie die ik zocht voorgelegd. Driekwart (72%) is het (zeer) eens met de stelling, 19% reageert met niet eens / niet oneens.

21 21 (23) Gebruik van de uitkomsten van dit onderzoek Inwoners kunnen informatie over de afvalinzameling en scheiding op heel veel verschillende manieren opzoeken. Het is van belang dat inwoners makkelijk toegang hebben tot de informatie die zij zoeken, dus op een logische plek en duidelijk. Daarnaast is het van belang om inwoners steeds opnieuw te motiveren. Met de uitkomsten van dit onderzoek kunnen wij de afvalcommunicatie nóg beter afstemmen op de wensen en gewoontes van inwoners. Informatievoorziening Er zijn 3 soorten vragen gesteld: over dagelijkse afvalscheiding over achtergrondinformatie en over informatie over incidentele afvalscheiding. Dagelijkse afvalscheiding (bijvoorbeeld aanbieddag minicontainer) De afvalkalender wordt het meest gebruikt en is voor het panel ook de meest gewenste informatiebron voor hun dagelijkse afvalscheiding. De afvalkalender moet in de toekomst dus zeker behouden blijven en waar mogelijk worden verbeterd. Op dit moment onderzoeken wij de mogelijkheden van een gepersonifieerde kalender (elk huishouden ontvangt dan een eigen kalender). In mindere mate worden de website van Nieuwegein, de gemeentepagina in De Molenkruier en de gemeentegids gebruikt. Wat opvalt is dat website en servicelijn van RMN weinig gebruikt worden en dat inwoners dat ook niet als eerste informatiebron zien. Hier moeten we samen met RMN verandering in brengen. RMN is immers het eerste aanspreekpunt met de meest actuele informatie als het om de afvalinzameling gaat. RMN heeft een plan van aanpak gemaakt om haar website als informatiebron onder inwoners te promoten. Achtergrondinformatie (bijv. scheidingsregels of preventie) De meeste inwoners zoeken achtergrondinformatie op de afvalkalender en de gemeentelijke website. Ook de gemeentegids en de website van RMN worden vaak genoemd. De beschikbare ruimte op de afvalkalender is beperkt. De kalender is daarom minder geschikt voor achtergrondinformatie. Wel zijn (en blijven) de belangrijkste scheidingsregels opgenomen, met een verwijzing naar een website en/of telefoonnummer voor meer informatie. De gemeentelijke website bevat al uitgebreide achtergrondinformatie over afvalscheiding. De meeste inwoners vinden deze informatie bovendien duidelijk. Goede en makkelijk toegankelijke achtergrondinformatie is belangrijk om bij te dragen aan de motivatie van inwoners om hun afval goed te scheiden. De informatie blijft daarom zowel via de gemeentelijke website als die van RMN beschikbaar. De gemeente richt zich daarbij meer op het afvalbeleid en de redenen waarom we afval scheiden, RMN op de praktische uitvoering ervan.

22 22 (23) Informatie over incidentele afvalscheiding (bijvoorbeeld grof afval aanbieden) Voor informatie over incidentele afvalscheiding zijn de afvalkalender, de gemeentelijke website en de gemeentegids het meest genoemd. De website RMN wordt in mindere mate geraadpleegd. In dezelfde volgorde worden ze genoemd bij waar zou u de informatie willen vinden. Ook voor dit soort praktische informatie zouden inwoners zich in eerste instantie tot RMN moeten richten. Voor acties zie onder dagelijkse afvalscheiding. Plastic verpakkingen In 2009 is aan het inwonerspanel een vragenlijst voorgelegd over het scheiden en inzamelen van afval. Het plastic afval werd nog niet apart ingezameld, daarom zijn dezelfde vragen nu aan het panel voorgelegd. Plastic scheiden Ongeveer 70% van de respondenten houdt bijna al het plastic (80 tot 100%) apart. Daar staat tegenover dat 20% niets apart houdt. Als voornaamste reden om het plastic niet apart te houden wordt hygiëne / stank genoemd. In de communicatie zal zowel de gemeente als RMN aandacht besteden aan tips en trucs om stank te voorkomen. Ook het ontbreken van een verzamelcontainer in de buurt wordt vaak genoemd. Bij de start van de plasticinzameling is er bewust voor gekozen om géén verzamelcontainers te plaatsen, vanwege de investeringskosten, de lagere respons (in de proefgemeenten) en de onzekerheid over de vergoeding voor de plasticinzameling na Voor Verenigingen van Eigenaren (hoogbouw) bestaat wel de mogelijkheid om een verzamelcontainer in de flat aan te vragen. Een van de verzamelcontainers voor restafval wordt dan vervangen voor een container voor plastic. RMN en de gemeente brengen deze mogelijkheid nogmaals onder de aandacht van de VvE s. Inmiddels is ook overleg gestart met de woningcorporaties om de mogelijkheden te bekijken voor de huurflats. Kennisvraag (wel-niet lijst) De panelleden zijn over het algemeen goed op de hoogte van wat wel en wat niet bij het plastic afval hoort. In de communicatie zullen we extra aandacht besteden aan de fouten : verpakkingen met KCA-resten (bijvoorbeeld chloorfles) en met een metalen laagje (bijvoorbeeld chipszak). Dienstverlening RMN Eénderde van de respondenten heeft het afgelopen jaar contact gehad met RMN. Meestal over de grofvuil inzameling of over het omwisselen van een container. 80% is (zeer) tevreden over de vriendelijkheid van RMN. Van de respondenten met een klacht vindt 18% dat RMN de vraag / klacht niet serieus nam. RMN gaat meer aandacht besteden aan het uitleggen / toelichten van een afwijzing door de telefonistes en gaat hier meer aandacht aan besteden op de website.

23 23 (23) Het Inwonerspanel In 2006 is er een digitaal panel van Nieuwegeinse inwoners gevormd, het huidige Inwonerspanel. Het Inwonerspanel bestaat uit een min of meer vaste groep Nieuwegeiners van 12 jaar en ouder, die via internet reageert op actuele onderwerpen. Omdat het een bestaand panel is en het proces gedigitaliseerd is, krijgen we als gemeente snel een beeld van wat er leeft onder de Nieuwegeinse bevolking. Met deze informatie kunnen we het gemeentelijke beleid verbeteren. Uiteraard beschikt niet iedereen in Nieuwegein over een computer met en internet, waardoor niet iedereen kan meedoen. Maar wanneer wij kijken naar de persoonskenmerken geslacht en woonwijk dan zien we dat het Inwonerspanel een goede afspiegeling is van de totale volwassen Nieuwegeinse bevolking. Bij leeftijd is er sprake van een redelijk goede afspiegeling van 18 tot 80 jaar. De groep is wat ondervertegenwoordigd; de groep oververtegenwoordigd. De wervingscampagne voor het werven van jongeren voor het panel loopt nog.

Onderzoek Inwonerspanel: Fairtrade

Onderzoek Inwonerspanel: Fairtrade 1 (6) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 13 december kregen de panelleden van dat moment van 19 jaar en ouder (1433 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 6: Afvalscheiding november 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de zesde peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival 1 (12) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 maart kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.155 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS)

Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS) 1 (13) Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS) Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 31 mei kregen de panelleden van 12 tot en met 16 jaar (89 personen) een e-mail met de vraag of zij

Nadere informatie

Onderzoek Digipanel: Contacten met vrienden, familie en buren

Onderzoek Digipanel: Contacten met vrienden, familie en buren Versie definitief Datum 20 maart 2007 1 (5) Onderzoek Digipanel: Contacten met vrienden, familie en Auteur Tineke Brouwers Het derde onderzoek Op 8 maart 2007 kregen alle panelleden van dat moment (771

Nadere informatie

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Duurzaam van Afval naar Grondstof Bewonersonderzoek De vragenlijst bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel gaat in op de situatie vóór de proef, het laatste

Nadere informatie

Onderzoek Digipanel: Vrijwillige Brandweer

Onderzoek Digipanel: Vrijwillige Brandweer Versie definitief Datum 25 november 2008 1 (7) Onderzoek Digipanel: Vrijwillige Brandweer Auteur Tineke Brouwers Het achtste onderzoek Op 12 september 2008 kregen alle panelleden van dat moment (749 personen)

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Luchtkwaliteit

Onderzoek Inwonerspanel: Luchtkwaliteit Luchtkwaliteit 1 (5) Onderzoek Inwonerspanel: Luchtkwaliteit Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 17 september 2010 kregen alle panelleden van dat moment (1423 personen) een e-mail met de vraag

Nadere informatie

Onderzoek Digipanel: Rampen en crises

Onderzoek Digipanel: Rampen en crises Versie definitief Datum 26 november 2009 1 (7) Onderzoek Digipanel: Rampen en crises Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 28 oktober 2009 kregen alle panelleden van dat moment (856 personen) een

Nadere informatie

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709)

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709) NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 201 Deze nieuwsbrief beschrijft in het kort de resultaten van een peiling over grondstoffenbeleid. Uit de resultaten komt naar voren dat driekwart van

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel:

Onderzoek Inwonerspanel: 1 (19) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 12 maart kregen de panelleden van 19 jaar en ouder (1009 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst wilden

Nadere informatie

Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling

Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling Team Onderzoek & Statistiek Maart 2015 1 Inleiding Zaanstad wil in de komende jaren nog meer en op een betere manier afval gescheiden inzamelen. Gemiddeld mag elke

Nadere informatie

Afvalscheiding in Sliedrecht

Afvalscheiding in Sliedrecht Afvalscheiding in Sliedrecht Bewonerspanel Sliedrecht Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De gemeente Sliedrecht is bezig met het opstellen van een afvalbeleidsplan. Een belangrijk aspect daarbij

Nadere informatie

Enquête Afvalsortering

Enquête Afvalsortering Enquête Afvalsortering De gemeente doet op het moment onderzoek naar het sorteren van afval in Tilburg. Als gemeente doen we het al goed op het gebied van het sorteren van afval, maar het kan nog beter.

Nadere informatie

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik.

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Gemeente Bunnik Verantwoording In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Deze heeft plaatsgevonden van 30 maart t/m

Nadere informatie

Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011

Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011 Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011 1. Achtergrond De gemeente doet onderzoek naar de wijze waarop ze het scheiden van afval kan verbeteren. Dit vormt een onderdeel van het nieuwe afvalbeleid

Nadere informatie

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100% 15 AFVALINZAMELING EN KRINGLOOPWINKEL Om het scheiden en hergebruik van huishoudelijk restafval te stimuleren, wordt regelmatig onderzocht hoe de bewoners van Leiden met hun afval omgaan. Het is inmiddels

Nadere informatie

Gescheiden gft inzameling Nesselande

Gescheiden gft inzameling Nesselande rotterdam.nl/onderzoek Gescheiden gft inzameling Nesselande Onderzoek en Business Intelligence Gescheiden gft inzameling Nesselande Een evaluatie M. van Rhee Onderzoek en Business Intelligence (OBI) 13

Nadere informatie

Onderzoek huishoudelijk afval

Onderzoek huishoudelijk afval Onderzoek huishoudelijk afval Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Marlies Visser 16 april 2014 Samenvatting Leden van het AmersfoortPanel hebben in maart 2014 deelgenomen aan een onderzoek over het

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2004

Stadsenquête Leiden 2004 Hoofdstuk 16. Milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren zijn zowel de bekendheid als het gebruik verder toegenomen. In de Stadsenquête van

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol 1 (19) Onderzoek Inwonerspanel Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 5 december kregen de panelleden van 12 tot en met 18 jaar (280 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2001

Stadsenquête Leiden 2001 Hoofdstuk 9. Milieu Samenvatting De Milieustraat is een (vrij nieuwe) voorziening waar bewoners zich kunnen ontdoen van hun grof huishoudelijk afval. Ruim twee op de tien Leidenaren heeft hier al eens

Nadere informatie

BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN

BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, MAART 2014 GfK 2014 Bewonersconsultatie Regionaal Afvalbeleidsplan Maart 2014 1 Inhoud 1. Samenvatting 2. Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID

BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID Gemeente Eemnes November 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER AFVAL

ALPHENPANEL OVER AFVAL ALPHENPANEL OVER AFVAL Gemeente Alphen aan den Rijn December 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN ENSCHEDE Rapportnummer 2015 / 185 Datum December 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2003

Stadsenquête Leiden 2003 Hoofdstuk 21. Milieu Samenvatting Zeven op de tien Leidenaren kent de Milieustraat, aan de J.C. de Rijpstraat, een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk

Nadere informatie

1 1. Bent u een man of een vrouw? 1 antwoord per respondent. Aantal respondenten: 405. Antwoord Aantal Percentage. 1. Vrouw 238 59% 2.

1 1. Bent u een man of een vrouw? 1 antwoord per respondent. Aantal respondenten: 405. Antwoord Aantal Percentage. 1. Vrouw 238 59% 2. 1 1. Bent u een man of een vrouw? Aantal respondenten: 405 Antwoord Aantal Percentage 1. Vrouw 238 59% 2. Man 167 41% 2 2. Wat is uw leeftijd? Aantal respondenten: 414 1. 20 jaar en jonger 0 0% 2. 20-29

Nadere informatie

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN?

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUIZEN Eindelijk komt het er van het huis op te ruimen en afstand te doen van die oude klok die al jaren ligt te verstoffen op zolder. En wat te denken van de

Nadere informatie

Grafieken Inwoners Voorbeemd

Grafieken Inwoners Voorbeemd Grafieken Inwoners Voorbeemd 07-09-2015 0 Inhoudsopgave Afval inzamelen en sorteren... 2 Milieustraat... 7 Informatievoorziening... 9 Handhaving... 11 Verbeterpunten... 13 Respondenten... 14 1 Afval inzamelen

Nadere informatie

Het Enschedepanel over tariefdifferentiatie

Het Enschedepanel over tariefdifferentiatie Het Enschedepanel over tariefdifferentiatie Nieuwsbrief Maart 2008 Samenvatting Deze nieuwsbrief doet verslag van een peiling met het Enschedepanel over afvalscheiding en tariefdifferentiatie - oftewel

Nadere informatie

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55%

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55% 1 2 4 papier en karton 93% flessen /glas 86% gft (groente/fruit/tuinafval) 85% klein chemisch afval / elektrische apparaten textiel / kleding 68% 66% grof snoeiafval 55% herbruikbare goederen (kringloop)

Nadere informatie

Duurzaamheid en afvalinzameling

Duurzaamheid en afvalinzameling Duurzaamheid en afvalinzameling in Hendrik-Ido-Ambacht De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht gaat een campagne opzetten om inwoners te stimuleren om meer te doen aan energiebesparing en afvalscheiding. Om de

Nadere informatie

Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015

Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015 Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015 100% afval scheiden = 0 kg restafval! Dat is het doel waar Breda naar streeft. De gemeente onderschrijft daarmee het landelijk actieplan

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2016 AFVAL

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2016 AFVAL BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2016 AFVAL Gemeente Oirschot Januari - Februari 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Afvalinzameling in Ten Boer

Afvalinzameling in Ten Boer Afvalinzameling in Age Stinissen Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3 1.2 Doel van het onderzoek 3 1.3 Opzet van het onderzoek

Nadere informatie

Deventer Digipanel Diftar Juni 2013

Deventer Digipanel Diftar Juni 2013 Deventer Digipanel Diftar Juni 2013 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (0570) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl 2 Introductie Team Kennis en Verkenning is begin 2013

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERANTWOORDING EN FREQUENTIEVERDELING MILIEU EN AFVAL 2008

ONDERZOEKSVERANTWOORDING EN FREQUENTIEVERDELING MILIEU EN AFVAL 2008 Vragenlijst, steekproef en respons Het onderzoek Milieu en Afval 2008 is gehouden in december 2008. Het onderzoek is gehouden onder leden van het LelyStadsPanel. Op het moment van het onderzoek bestond

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geluid(soverlast)

Onderzoek Inwonerspanel: Geluid(soverlast) 1 (9) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 13 september kregen de panelleden van 19 jaar en ouder (1005 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst

Nadere informatie

Onderzoek Bedrijvenpanel: Gevolgen economische crisis

Onderzoek Bedrijvenpanel: Gevolgen economische crisis Versie definitief Datum 29 april 2010 1 (8) Onderzoek Bedrijvenpanel: Gevolgen economische crisis Auteur Tineke Brouwers Het derde onderzoek Op 30 maart 2010 kregen alle leden van het Bedrijvenpanel van

Nadere informatie

INWONERS SCHAGEN OVER: AFVALSCHEIDING

INWONERS SCHAGEN OVER: AFVALSCHEIDING INWONERS SCHAGEN OVER: AFVALSCHEIDING Gemeente Schagen Mei 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn 0229-282555 Rapportnummer 2015-28 Datum Mei 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Amsterdammers. December 2009 Susanne van den Buuse

Amsterdammers. December 2009 Susanne van den Buuse Afvalscheiding onder Amsterdammers December 2009 Susanne van den Buuse Inleiding In Nederland wordt veel gedaan om de afvalstroom zo klein mogelijk te houden. Een belangrijke manier om dit te bereiken,

Nadere informatie

Onderzoek Afvalscheiding

Onderzoek Afvalscheiding Rapportage Onderzoek Afvalscheiding In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente Velsen Heleen de Mul en Edwin van t Hart Utrecht, maart 2014 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Drs. Marjan den

Nadere informatie

PEILING NIEUWE INZAMELEN HUISHOUDELIJK AFVAL

PEILING NIEUWE INZAMELEN HUISHOUDELIJK AFVAL PEILING NIEUWE INZAMELEN HUISHOUDELIJK AFVAL Gemeente Leusden November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN ENSCHEDE Rapportnummer ABPLEUAFV Datum November

Nadere informatie

Onderzoek Afvalmodellen

Onderzoek Afvalmodellen Onderzoek Afvalmodellen Projectleider Aha!: Ronald Peeks Onderzoekbegeleiding vanuit de gemeente Assen: Bart-Jan Delhaas Juli 2013 Contactgegevens A-Kerkhof 43-a 9712 BC GRONINGEN Tel.: 050-3137176 www.ahamarktonderzoek.nl

Nadere informatie

Onderzoek Ondernemerspanel: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Onderzoek Ondernemerspanel: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2012 1 (15) Onderzoek Ondernemerspanel: Auteur Tineke Brouwers Het onderzoek Op 26 april 2012 kregen alle leden van het Ondernemerspanel van dat moment (352 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal

Nadere informatie

Afvalinzameling in Groningen. Een stadspanel onderzoek

Afvalinzameling in Groningen. Een stadspanel onderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Afvalinzameling in Groningen Een stadspanel onderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens April 2016 Gemeente Elburg Gemeente Oldebroek Inhoudsopgave Deel 1. Inleiding 3 Deel 2. Motivatie afval scheiden 4 Deel 3. Afval

Nadere informatie

Samenvatting. Klanttevredenheidsonderzoek. HVCinzameling 2009/2010

Samenvatting. Klanttevredenheidsonderzoek. HVCinzameling 2009/2010 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek HVCinzameling 2009/2010 Afdeling Communicatie Wendy Kamminga 4 februari 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksopzet 3 2.1 Methode 3 2.2 Respondenten 3 2.3

Nadere informatie

Hoofdstuk 23. Afval en milieu

Hoofdstuk 23. Afval en milieu Hoofdstuk 23. Afval en milieu Samenvatting De Milieustraat, aan de J.C. Rijpstraat, is een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk en ander afval kunnen

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Aa en Hunze panel. Resultaten peiling 1: afvalscheiding. 1. Inleiding. Peiling november - december 2013

Aa en Hunze panel. Resultaten peiling 1: afvalscheiding. 1. Inleiding. Peiling november - december 2013 Aa en Hunze panel Resultaten peiling 1: afvalscheiding Peiling november - december 2013 1. Inleiding De gemeente Aa en Hunze heeft besloten om een online burgerpanel op te zetten. De gemeente zal via dit

Nadere informatie

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN?

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUIZEN Eindelijk komt het er van het huis op te ruimen en afstand te doen van die oude klok die al jaren ligt te verstoffen op zolder. En wat te denken van de

Nadere informatie

Onderzoek Huishoudelijke hulp 2011

Onderzoek Huishoudelijke hulp 2011 2011 1 (11) Onderzoek Huishoudelijke hulp 2011 Auteur Tineke Brouwers en Francien Wisman Respons onderzoek Op 17 mei 2011 kregen 1034 inwoners van Nieuwegein die huishoudelijke hulp ontvangen een vragenlijst

Nadere informatie

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens BIJLAGE 2, nr. 248011 Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens April 2016 Gemeente Elburg Gemeente Oldebroek Inhoudsopgave Deel 1. Inleiding 3 Deel 2. Motivatie afval

Nadere informatie

Afvalinzameling Maart 2013

Afvalinzameling Maart 2013 Afvalinzameling Maart 2013 1. Achtergrond Van 14 tot en met 24 maart 2013 is een korte peiling van 10 vragen gehouden onder het Twente Milieupanel. Met deze peiling wil Twente Milieu inzicht krijgen in

Nadere informatie

AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012

AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012 AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012 omslag afvalscheiding in purmerend.indd 3 07-11-12 11:29 AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012 Colofon In opdracht van: Afdeling Uitvoering Contactpersonen opdrachtgever: Jaspert

Nadere informatie

ieldrop-mierlo behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste meneer, mevrouw,

ieldrop-mierlo behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste meneer, mevrouw, ieldrop-mierlo uw brief ons behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste mer, mevrouw, Momenteel onderzoeken wij de uitvoering en waardering

Nadere informatie

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam Omgekeerd Inzamelen Datum: 11 augustus 2014 Versie 3.0 Uitgevoerd door: Auteurs: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Gemeente Woerden Mevr M. Stam

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Recreatie en toerisme

Onderzoek Inwonerspanel: Recreatie en toerisme 1 (18) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 3 maart kregen de panelleden van 19 jaar en ouder (1421 personen) een e- mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

Onderzoek Digipanel: Winkelcentra

Onderzoek Digipanel: Winkelcentra Versie definitief Datum 10 april 2008 1 (5) Onderzoek Digipanel: Winkelcentra Auteur Tineke Brouwers Het zesde onderzoek: deel over winkelcentra Op 12 februari 2008 kregen alle panelleden van dat moment

Nadere informatie

Onderzoek Digipanel: Structuurvisie

Onderzoek Digipanel: Structuurvisie Versie definitief Datum juli 9 () Onderzoek Digipanel: Structuurvisie Auteur Tineke Brouwers Het elfde onderzoek Op mei 9 kregen alle panelleden van dat moment ( personen) een e-mail met de vraag of zij

Nadere informatie

Deventer Digipanel Energiebesparend gedrag Juni 2013

Deventer Digipanel Energiebesparend gedrag Juni 2013 Deventer Digipanel Energiebesparend gedrag Juni 2013 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (0570) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl 2 Introductie Team Kennis en Verkenning

Nadere informatie

Bewonerspanel Afvalinzameling

Bewonerspanel Afvalinzameling Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Afvalinzameling Novemberpeiling 2014: Afvalinzameling De gemeente Utrecht zet zich in om afval

Nadere informatie

Nijmeegse burgers over de afvalinzameling. resultaten burgerpeiling 2003

Nijmeegse burgers over de afvalinzameling. resultaten burgerpeiling 2003 Nijmeegse burgers over de afvalinzameling resultaten burgerpeiling 2003 Gemeente Nijmegen Afd. Onderzoek en Statistiek Juli 2003 Doel burgerpeiling Via een burgerpeiling over de afvalinzameling 2003 is

Nadere informatie

HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT

HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT Afval? SAMEN HALEN WE ERUIT WAT ERIN ZIT! Gemeentelijk Afvalcongres 19 maart 2015 Ing. D.J.B. Sakko Beleidsadviseur Proef droog en herbruikbaar liep af Bij oud papier

Nadere informatie

Onderwerp resultaten enquête afvalproeven Vlijmen Vliedberg en afvalcijfers 2014 en 2015

Onderwerp resultaten enquête afvalproeven Vlijmen Vliedberg en afvalcijfers 2014 en 2015 Zaaknummer 00458630 Onderwerp resultaten enquête afvalproeven Vlijmen Vliedberg en afvalcijfers 2014 en 2015 Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis In 2015 zijn in een deel van de wijk Vlijmen Vliedberg

Nadere informatie

Hoofdstuk 14. Afval en milieu

Hoofdstuk 14. Afval en milieu Hoofdstuk 14. Afval en milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. de Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren is de bekendheid hiervan gelijk gebleven en het gebruik toegenomen. In

Nadere informatie

I LOVE AFVAL SCHEIDEN! JIJ OOK?

I LOVE AFVAL SCHEIDEN! JIJ OOK? I LOVE AFVAL SCHEIDEN! JIJ OOK? Hoi, ik ben Maarten Milieu. Ik werk voor Cyclus en haal bij jou thuis het afval op. De ene dag leeg ik groene minicontainers met een zijlader. De andere dag zie je me zakken

Nadere informatie

Bewonerspanel Groente- en fruitafval

Bewonerspanel Groente- en fruitafval Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Groente- en fruitafval Zeven op de tien panelleden met een eengezinswoning scheidt groenteen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten Inhoud Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten... 1 1. Algemeen... 2 Waarom kiest de gemeente Druten voor omgekeerd inzamelen?... 2 Waarom wordt

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR AFVALINZAMELING

ONDERZOEK NAAR AFVALINZAMELING ONDERZOEK NAAR AFVALINZAMELING Gemeente Westvoorne Juni 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/ 091 Datum Juni 2016 Opdrachtgever

Nadere informatie

AFVALINZAMELING IN ZEEWOLDE

AFVALINZAMELING IN ZEEWOLDE AFVALINZAMELING IN ZEEWOLDE Gemeente Zeewolde Mei 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020 333 0670 Rapportnummer 2016 / 53 Datum Mei 2016 Opdrachtgever

Nadere informatie

2015-153. BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein

2015-153. BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein Behorend bij raadsinformatieavond 8 januari 2015 Toelichting op de gebruikte termen vindt u aan het einde van dit document 2015-153 Scenario 1: Geen nieuwe

Nadere informatie

Wie weet wat Avri doet?

Wie weet wat Avri doet? Opdracht 1 Welkom Wie weet wat Avri doet? Opdracht 1 antwoord Welkom Wie weet wat Avri doet? In Rivierenland zamelt Avri afval in. Opdracht 2 Woordweb Als je het woord afval hoort, waar denk je dan aan?

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G Nieuwegein m Duurzame Ontwikkeling 2 0 14-454 Contactpersoon Rena Heilema Telefoon 14 030

Nadere informatie

ONDERZOEK AFVALINZAMELING 2012

ONDERZOEK AFVALINZAMELING 2012 ONDERZOEK AFVALINZAMELING 2012 Concept-rapportage Februari 2013 Concernstaf/Onderzoek & Statistiek Inhoudsopgave Inleiding... 3 Aanleiding en werkwijze... 3 Respons... 3 De onderzoeksresultaten... 4 Afvalscheiding

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Afvalinzameling 2008

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Afvalinzameling 2008 LelyStadsGeluiden De mening van de inwoners gepeild Afvalinzameling 0 In Lelystad gooien de bewoners met elkaar per jaar meer dan 40 miljoen kilo huisvuil weg. Om de stad netjes te houden moet al dat afval

Nadere informatie

Informatiefolder Speciaal voor hoogbouwbewoners december 2015

Informatiefolder Speciaal voor hoogbouwbewoners december 2015 Het gaat beginnen! Per 1 januari 2016 gaat u betalen per keer dat u gebruik maakt van de brengcontainer. Dit is een ondergrondse of bovengrondse container waar u uw afval naartoe brengt en meerdere huishoudens

Nadere informatie

Onderzoek Ondernemerspanel: Actuele economische onderwerpen

Onderzoek Ondernemerspanel: Actuele economische onderwerpen Versie definitief Datum 8 oktober 2010 1 (8) Onderzoek Ondernemerspanel: Actuele economische onderwerpen Kleine bedrijven, ondernemersverenigingen, leegstand kantoren, parkmanagement en Bedrijfs Investerings

Nadere informatie

Grondstof voor een beter milieu

Grondstof voor een beter milieu Afval is Grondstof voor een beter milieu ISO-14001 Haal meer uit afval Gescheiden inzameling De Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) zorgt voor het inzamelen van het huishoudelijk afval in Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

Tevredenheidonderzoek inzameling afval

Tevredenheidonderzoek inzameling afval Tevredenheidonderzoek inzameling afval Een representatief onderzoek onder 431 inwoners van Doesburg Rapport met onderzoeksresultaten, conclusies en advies 2015 Mira Onderzoek Tevredenheidonderzoek inzameling

Nadere informatie

Gemeente Noordoostpolder

Gemeente Noordoostpolder Gemeente Noordoostpolder Meest gestelde vragen over nieuwe manier van afval inzamelen in Noordoostpolder extra container voor oud papier en karton extra container voor plastic, lege pakken en blik 1. Twee

Nadere informatie

Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort

Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort Door gemeente Montfoort zijn 4 toekomstige scenario s voor het afvalbeheer geformuleerd. Wat zijn de verwachte effecten indien deze scenario s worden

Nadere informatie

handleiding 1. Inleiding 2. Achtergrondinformatie

handleiding 1. Inleiding 2. Achtergrondinformatie handleiding 1. Inleiding www.twentezonderafval.nl is een website voor groep 1 tot en met 8 over het gescheiden inzamelen van afval in Twente. Op deze website ontdekken de leerlingen hoe ze hun afval zoveel

Nadere informatie

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart!

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart! Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016 Een folder om te bewaren Hou m apart! Een betere wereld begint bij je zelf! Per 1 januari 2016 zal de afvalinzameling in Veenendaal

Nadere informatie

PROEF RESTAFVAL INZAMELING

PROEF RESTAFVAL INZAMELING PROEF RESTAFVAL INZAMELING Dragonder-noord start 23 september 2013 In uw wijk start eind september 2013 een proef om meer grondstoffen in te zamelen en minder restafval. In deze brochure leest u meer.

Nadere informatie

Memo. de leden van de gemeenteraad. het college. Datum: 5 mei 2015. scenario s het nieuwe inzamelen. Geachte leden van de raad,

Memo. de leden van de gemeenteraad. het college. Datum: 5 mei 2015. scenario s het nieuwe inzamelen. Geachte leden van de raad, Memo Aan: Van: de leden van de gemeenteraad het college Datum: 5 mei 2015 Betreft: scenario s het nieuwe inzamelen Geachte leden van de raad, Afval is grondstof. Ons afval is rijk aan grondstoffen die

Nadere informatie

HET LEIDERDORPPANEL OVER...

HET LEIDERDORPPANEL OVER... HET LEIDERDORPPANEL OVER... Resultaten peiling 13: Meedenken en meedoen in de openbare ruimte april 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 13 e peiling met het burgerpanel van

Nadere informatie

Afdeling: Duurzame Ontwikkeling

Afdeling: Duurzame Ontwikkeling Aan de gemeenteraad Onderwerp: Gescheiden inzameling van kunststof verpakkingen Afdeling: Duurzame Ontwikkeling Datum: 26 mei 2009 Portefeuillehouder: J.C.R. van Everdingen MSc. Bijlagen: Kunststofinzameling

Nadere informatie

TOELICHTING VOOR DE WEBSITE OP DE AFVALSTOFFENVERORDENING NIEUWEGEIN 2010

TOELICHTING VOOR DE WEBSITE OP DE AFVALSTOFFENVERORDENING NIEUWEGEIN 2010 TOELICHTING VOOR DE WEBSITE OP DE AFVALSTOFFENVERORDENING NIEUWEGEIN 2010 Algemeen Hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer (Wm) gaat over afvalstoffen. Hierin is vastgelegd dat de gemeenteraad een afvalstoffenverordening

Nadere informatie

Afval & verhuizen: hoe is het geregeld? alle afval op een rij. Kies voor elkaar. Samen voor een mooie buurt.

Afval & verhuizen: hoe is het geregeld? alle afval op een rij. Kies voor elkaar. Samen voor een mooie buurt. Afval & verhuizen: hoe is het geregeld? alle afval op een rij checklist bij aankomst aanbiedregels veelgestelde vragen passen checklist bij vertrek afvalstoffenheffing adressen en contact Kies voor elkaar.

Nadere informatie

Afvalkalender Zuidplas nu ook digitaal

Afvalkalender Zuidplas nu ook digitaal Afvalkalender Zuidplas nu ook digitaal Digitale afvalkalender Per 1 januari 2016 biedt de gemeente Zuidplas de afvalkalender alleen digitaal aan via www.recyclemanager.nl. Bij deze Recyclemanager - website

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Winkelcentra

Onderzoek Inwonerspanel: Winkelcentra 1 (21) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Inleiding De afgelopen jaren is er veel veranderd in het Nederlands winkellandschap. Nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Er zijn veranderingen

Nadere informatie

N ec ke. Oplegnotitie panelonderzoek afvalinzameling. Gemeenteraad Kaag en Braassem. Necker van Naem (Nicolette Ouwerling)

N ec ke. Oplegnotitie panelonderzoek afvalinzameling. Gemeenteraad Kaag en Braassem. Necker van Naem (Nicolette Ouwerling) N ec ke r Oplegnotitie panelonderzoek afvalinzameling Gemeenteraad Kaag en Braassem Necker van Naem (Nicolette Ouwerling) Aanleiding onderzoek Voor u ligt de rapportage van het onderzoek naar afvalinzameling.

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 250089 Datum : 2 februari 2016 Programma : Strategie Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. V.G.M. van den

Nadere informatie

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011 Memo Onderwerp Afvalinzameling: vergelijking Zevenaar- 1 Inleiding Afvalscheiding is belangrijk. Door scheiding aan de bron (in de huishoudens) kunnen afvalcomponenten en fracties worden verkregen die

Nadere informatie

Hand-out digiboard presentatie

Hand-out digiboard presentatie Hand-out digiboard presentatie Bij werkboekje Groepen 6, 7 en 8 basisonderwijs Wie weet wat AVRI doet? Opdracht 1 In Rivierenland zamelt AVRI afval in. Wie weet wat AVRI doet? Opdracht 1 Opdracht 2 Woordweb

Nadere informatie

Omgekeerd inzamelen in de gemeente Groesbeek

Omgekeerd inzamelen in de gemeente Groesbeek Omgekeerd inzamelen in de gemeente Groesbeek 1 Kijk! Afval=grondstof Beste inwoners van de gemeente Groesbeek Het voornemen is om op 1 januari 2017 te starten met het omgekeerd afval inzamelen in de gemeente

Nadere informatie

Onderzoek behoefte gemeentelijke informatie

Onderzoek behoefte gemeentelijke informatie Onderzoek behoefte gemeentelijke informatie Gemeente Amersfoort Marlies Visser Juli 2014 De afdeling Communicatie wil de manier waarop informatie over gemeentelijke zaken wordt aangeboden beter laten aansluiten

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER

BURGERPANEL CAPELLE OVER BURGERPANEL CAPELLE OVER duurzaamheid Mei 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 14 e peiling met het burgerpanel van Gemeente Capelle aan den IJssel. Deze peiling ging over duurzaamheid.

Nadere informatie