Onderzoek Afvalmodellen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek Afvalmodellen"

Transcriptie

1 Onderzoek Afvalmodellen Projectleider Aha!: Ronald Peeks Onderzoekbegeleiding vanuit de gemeente Assen: Bart-Jan Delhaas Juli 2013

2 Contactgegevens A-Kerkhof 43-a 9712 BC GRONINGEN Tel.:

3 Hoogte afvalstoffenheffing belangrijker dan service en milieu De respondenten geven aan dat zij de kosten belangrijker vinden dan de andere twee aspecten van afvalinzameling door de gemeente, namelijk service en milieu. Service wordt iets belangrijker gevonden dan milieu. Positieve houding ten opzichte van milieu en afval scheiden De respondenten staan positief tegenover het milieu en afval scheiden. Ze zijn bereid de moeite te nemen die afval scheiden kost. Milieu is wat belangrijker voor oudere respondenten. Jongere respondenten wegen het gemak wat meer mee dan oudere respondenten. De vervuiler betaalt maar stimuleer positief gedrag De respondenten neigen er naar om de vervuiler te laten betalen. Echter, er is vooral draagvlak voor het stimuleren van positief gedrag. Bijvoorbeeld door goed afval scheiden te lonen met een korting op de afvalstoffenheffing. Het betalen per keer dat de afvalcontainer aan de weg wordt gezet, wordt geen goed idee gevonden. De belangrijkste belemmeringen om afval te scheiden zijn ruimtegebrek, stank en rotzooi en ongedierte. Huidig+ afvalmodel krijgt meeste voorkeur Het huidig+ model krijgt de meeste voorkeur. Hoewel evenveel respondenten qua eerste voorkeur neigen naar Omgekeerd inzamelen als het Huidig model, scoort het Huidig model beter dan Omgekeerd inzamelen omdat het Huidig model vaker een tweede voorkeursplaats krijgt. Voor geen enkel model is een ruime meerderheid qua voorkeur. Welk afvalmodel ook gekozen gaat worden, er zal altijd een substantiële groep zijn wiens voorkeur dit niet heeft. Samenvatting 3

4 Opzet onderzoek Aanleiding; De gemeente heeft de afgelopen maanden de voor- en nadelen van het huidige afvalmodel en 5 alternatieve afvalmodellen onderzocht. De gemeente wil dit jaar een beslissing nemen over het te kiezen afvalmodel. Om een goed afgewogen beslissing te kunnen nemen, wil de gemeente ook de mening van de inwoners van Assen weten. De doelstelling van het onderzoek is inzicht te geven in aan welk afvalmodel de Assenaren de voorkeur geven. Methode; Online onderzoek. Timing veldwerk eind juni/ begin juli Aankondigingen via de website van de gemeente en de huis-aan-huis bladen. Vragenlijst is in samenwerking met de gemeente Assen en de burgerklankbordgroep Diftar Assen Nee! opgesteld. De opzet was om de respondenten eerst te laten nadenken over allerlei aspecten van de afvalinzameling en ze daarna hun voorkeur te laten bepalen voor de verschillende afvalmodellen. Een aselecte steekproef van 5000 huishoudens in de gemeente Assen heeft een brief met inloggegevens voor de online enquête gekregen. 857 Assenaren hebben aan het onderzoek meegewerkt. 4

5 Over de respons Gemeente Assen heeft huishoudens. Daarvan zijn er 5000 aangeschreven. Uitgangspunten bij het vaststellen van de benodigde steekproefgrootte: een betrouwbaarheid van 95% en een onnauwkeurigheid van maximaal 5%. Er zijn dan 379 respondenten nodig om aan deze eisen te voldoen. Aan het onderzoek hebben 857 respondenten meegewerkt. Daarmee is de responseis ruimschoots gehaald. Inmiddels is met Internet onderzoek een groot deel van de bevolking te bereiken. Nederland heeft met 94% in Europa het hoogste aantal huishoudens met een Internetaansluiting (Bron: Eurostat 2012). Bij een doorsnee online onderzoek wordt een respons gehaald van circa 10%. 857 respondenten betekent een respons van 857/5000 = 17%. Dit is een bovengemiddelde respons. Slechts 29 respondenten hebben voortijdig afgehaakt bij het invullen van de vragenlijst. 5

6 Onderwerpen Profiel respondenten Belang aspecten afvalinzameling Stellingen milieu, kosten en gemak Houding ten opzichte van afval scheiden Houding ten opzichte van omgekeerd inzamelen Belemmeringen afval scheiden Voorkeur afvalmodellen Opmerkingen Bijlage flyer met afvalmodellen 6

7 Q.25 U bent een: Man 59% Vrouw 41% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 7 Profiel respondenten

8 Q.26 Wat is uw leeftijd? 26% 29% 21% 61 en ouder 21% Wil niet zeggen 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 8 Profiel respondenten

9 Q.27 Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden? 1 9% 2 34% 3 of 4 43% 5 of meer 13% Wil niet zeggen 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 9 Profiel respondenten

10 Q.28 In wat voor soort woning woont u? Hoogbouw 6% Laagbouw met tuin 93% Laagbouw zonder tuin 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 10 Profiel respondenten

11 Q.1 Hoe belangrijk vindt u de volgende aspecten van de afvalinzameling in uw gemeente? Alle 3 aspecten worden belangrijk gevonden. De hoogte van de afvalstoffenheffing wordt echter het meest belangrijk gevonden, gevolgd door het service- en voorzieningenniveau. Hoogte afvalstoffenheffing belangrijker naarmate de respondent jonger is, serviceniveau belangrijker naarmate leeftijd stijgt en huishouden kleiner is, milieu idem. Heel belangrijk Belangrijk Neutraal (heel) onbelangrijk De hoogte van de afvalstoffenheffing 41% 47% 8% 4% Het service en voorzieningenniveau 25% 61% 11% 4% De duurzaamheid voor het milieu 28% 50% 17% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 11 Belang aspecten afvalinzameling

12 Q.2/Q.3 De volgende vragen gaan over allerlei aspecten van de inzameling van huishoudelijk afval. In hoeverre bent u eens met de volgende stellingen? Stellingen Milieu De respondenten zijn van mening dat zij door afval te scheiden bijdragen aan een beter milieu en zij vinden het milieu belangrijk. Door afval te scheiden, draag ik bij aan een beter milieu 4,1 Het milieu is voor mij ontzettend belangrijk 3,9 1 = Helemaal mee oneens = Helemaal mee eens 12 Stellingen milieu

13 Q.2/Q.3 De volgende vragen gaan over allerlei aspecten van de inzameling van huishoudelijk afval. In hoeverre bent u eens met de volgende stellingen? Stellingen Milieu Het milieu is voor iedereen belangrijk, maar met het stijgen van de leeftijd wordt het milieu belangrijker gevonden. Door afval te scheiden, draag ik bij aan een beter milieu >60 jaar 4,0 4,1 4,2 4,1 Het milieu is voor mij ontzettend belangrijk 3,6 >60 jaar 3,9 4,1 4,0 1 = Helemaal mee oneens = Helemaal mee eens 13 Stellingen milieu

14 Q.4-Q.7 De volgende vragen gaan over allerlei aspecten van de inzameling van huishoudelijk afval. In hoeverre bent u eens met de volgende stellingen? Stellingen Gemak De respondenten ervaren het niet echt als vervelend dat het tijd kost om afval te scheiden en zouden meer afval scheiden als zij wisten dat het dan ook hergebruikt zou worden. Zij vinden afval scheiden niet onhygiënisch en vinden afval scheiden niet teveel moeite kosten. Ik ervaar het niet als vervelend dat het scheiden van afval tijd kost 3,8 Ik zou meer afval scheiden als ik zou weten dat dit dan ook hergebruikt wordt 3,6 Afval scheiden is niet hygiënisch 2,3 Ik heb geen zin in afval scheiden, het kost teveel moeite 2,0 1 = Helemaal mee oneens = Helemaal mee eens 14 Stellingen gemak

15 Q.4-Q.7 De volgende vragen gaan over allerlei aspecten van de inzameling van huishoudelijk afval. In hoeverre bent u eens met de volgende stellingen? Stellingen Gemak Jongere respondenten zijn wat meer gemaksgeoriënteerd dan oudere respondenten. Ik ervaar het niet als vervelend dat het scheiden van afval tijd kost >60 jaar Ik zou meer afval scheiden als ik zou weten dat dit dan ook >60 jaar Afval scheiden is niet hygienisch >60 jaar Ik heb geen zin in afval scheiden, het kost teveel moeite >60 jaar 1 = Helemaal mee oneens 2,4 2,3 2,3 2,2 2,2 2,0 1,8 1,9 3,6 3,8 3,9 3,9 3,4 3,6 3,8 3, = Helemaal mee eens 15 Stellingen gemak

16 Q.8-Q.15 De volgende vragen gaan over allerlei aspecten van de inzameling van huishoudelijk afval. In hoeverre bent u eens met de volgende stellingen? Stellingen Kosten Over het geheel genomen neigen de respondenten naar de vervuiler betaalt. Alleen het betalen voor iedere keer dat de afvalcontainer aan straat wordt gezet vinden zij een minder goed idee. Betalen voor iedere keer dat je een container aan de straat zet is een slecht uitgangspunt, omdat er dan meer afval gedumpt wordt. Ik zou best meer afval willen scheiden als de afvalstoffenheffing daarmee omlaag zou gaan. Ik scheid mijn afval goed, dus wil ik minder betalen dan iemand die zijn afval niet zo goed scheidt. Meerpersoons huishoudens moeten meer afvalstoffenheffing betalen dan éénpersoons huishoudens Huishoudens die veel afval aanbieden moeten meer betalen dan huishoudens die minder afval aanbieden 4,1 3,9 3,8 3,6 3,5 Voor een extra container moet (extra) betaald worden. 3,4 Elk huishouden moet hetzelfde bedrag aan afvalstoffenheffing betalen 2,5 Er moet betaald worden voor elke keer dat de afvalcontainer aan de weg gezet wordt 2,1 1 = Helemaal mee oneens = Helemaal mee eens 16 Stellingen kosten

17 Q.8-Q.15 De volgende vragen gaan over allerlei aspecten van de inzameling van huishoudelijk afval. In hoeverre bent u eens met de volgende stellingen? Stellingen Kosten Een aantal stellingen verschillen met betrekking tot de leeftijd van de respondenten. Het verschil is echter groter als gekeken wordt naar de grootte van het huishouden (zie volgende sheet). Betalen voor iedere keer dat je een container aan de straat zet is een slecht >61 jaar Ik zou best meer afval willen scheiden als de afvalstoffenheffing daarmee >61 jaar Ik scheid mijn afval goed, dus wil ik minder betalen dan iemand die zijn >61 jaar Meerpersoons huishoudens moeten meer afvalstoffenheffing betalen dan >61 jaar Huishoudens die veel afval aanbieden moeten meer betalen dan >61 jaar Voor een extra container moet (extra) betaald worden. >61 jaar Elk huishouden moet hetzelfde bedrag aan afvalstoffenheffing betalen >61 jaar Er moet betaald worden voor elke keer dat de afvalcontainer aan de weg >61 jaar 2,6 2,6 2,5 2,3 2,0 2,0 2,2 2,5 3,6 3,8 4,0 4,0 4,0 3,8 3,9 3,9 3,9 3,4 3,6 3,8 3,9 3,3 3,4 3,6 3,8 3,4 3,2 3,4 3,6 4,2 4,2 4,2 1 = Helemaal mee oneens = Helemaal mee eens 17 Stellingen kosten

18 Q.8-Q.15 De volgende vragen gaan over allerlei aspecten van de inzameling van huishoudelijk afval. In hoeverre bent u eens met de volgende stellingen? Stellingen Kosten Uit deze sheet blijkt dat respondenten bij de beantwoording van de stellingen hun eigen situatie meenemen bij de beantwoording. Betalen voor iedere keer dat je een container aan de straat zet is een slecht 1 pers 2 pers 3 of 4 pers 5 of meer pers Ik zou best meer afval willen scheiden als de afvalstoffenheffing daarmee 1 pers 2 pers 3 of 4 pers 5 of meer pers Ik scheid mijn afval goed, dus wil ik minder betalen dan iemand die zijn 1 pers 2 pers 3 of 4 pers 5 of meer pers Meerpersoons huishoudens moeten meer afvalstoffenheffing betalen dan 1 pers 2 pers 3 of 4 pers 5 of meer pers Huishoudens die veel afval aanbieden moeten meer betalen dan 1 pers 2 pers 3 of 4 pers 5 of meer pers Voor een extra container moet (extra) betaald worden. 1 pers 2 pers 3 of 4 pers 5 of meer pers Elk huishouden moet hetzelfde bedrag aan afvalstoffenheffing betalen 1 pers 2 pers 3 of 4 pers 5 of meer pers Er moet betaald worden voor elke keer dat de afvalcontainer aan de weg 1 pers 2 pers 3 of 4 pers 5 of meer pers 1 = Helemaal mee oneens 1,7 2,0 2,0 2,3 2,4 2,6 2,9 2,6 3,0 3,0 3,4 3,3 3,3 3,4 3,8 4,0 4,2 4,4 3,8 3,8 3,7 3,7 3,5 3,6 4,1 3,9 4,0 3, ,8 4,0 4,1 4,4 5 = Helemaal mee eens 18 Stellingen kosten

19 Q.16 Ik houd de volgende afvalsoorten niet gescheiden, omdat het mij teveel moeite kost. De respondenten scheiden in hun eigen beleving alle afvalsoorten goed. Verhoudingsgewijs wordt PVA echter wat minder goed gescheiden omdat het teveel moeite kost. Papier wordt het best gescheiden. Plastic Verpakkingsafval (PVA) 2,3 Grofvuil 2,0 Textiel 1,9 Groente, Fruit en Tuinafval (GFT) 1,8 Klein Chemisch Afval (KCA) 1,8 Glas 1,7 Papier 1,4 1 1 = Helemaal = Helemaal mee oneens mee eens 19 Houding t.o.v. afval scheiden

20 Q.16 Ik houd de volgende afvalsoorten niet gescheiden, omdat het mij teveel moeite kost. Voor alle afvalsoorten behalve grofvuil en papier geldt dat respondenten met een leeftijd van 40 jaar of jonger deze minder goed zelf zeggen te scheiden dan respondenten die ouder zijn dan 40 jaar. Plastic Verpakkingsafval (PVA) >61 jaar Grofvuil >61 jaar Textiel >61 jaar Groente, Fruit en Tuinafval (GFT) >61 jaar Klein Chemisch Afval (KCA) >61 jaar Glas >61 jaar Papier >61 jaar 1,4 1,3 1,3 1,5 1,6 1,6 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,8 1,8 1,8 1,8 2,0 1,9 2,1 2,0 1,9 2,0 1,9 2,0 2,1 2,1 2,2 2,8 1 1 = Helemaal = Helemaal mee oneens mee eens 20 Houding t.o.v. afval scheiden

21 Q.17 Het scheiden van afval kan best wat makkelijker worden gemaakt. Iets meer dan de helft van de respondenten is van mening dat het scheiden van afval makkelijker kan worden gemaakt. Helemaal mee oneens 4% 16% Mee oneens 12% Niet mee oneens en niet mee eens 31% Mee eens 42% 56% Helemaal mee eens 12% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 21 Houding t.o.v. afval scheiden

22 Q.18 Wat is belangrijker, het gemak of zoveel mogelijk afval scheiden? De meeste respondenten vinden gemak en zoveel mogelijk afval scheiden even belangrijk. Respondenten die ouder zijn vinden vaker zoveel mogelijk afval scheiden belangrijker. Gemak is belangrijker 17% Gemak en zoveel mogelijk afval scheiden zijn even belangrijk 63% Zoveel mogelijk afval scheiden is belangrijker 21% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 22 Houding t.o.v. afval scheiden

23 Q.19 Er wordt overwogen afval scheiden makkelijker te maken. Als u voortaan een grijze zak met onbruikbaar restafval zou moeten wegbrengen en het nuttige recyclebare materiaal zou bij u aan de deur worden opgehaald, zou u dan meer nuttig afval apart houden? De helft van de respondenten zegt al te doen aan omgekeerd inzamelen of er positief tegenover te staan. Respondenten die ouder zijn dan 40 jaar zijn positiever dan respondenten die jonger zijn dan 40 jaar. Nee, mijn huis is te klein om afval beter te scheiden 14% Nee, daar heb ik geen zin in 19% 48% Nee, ik vind het wel belangrijk, maar het komt er niet van 15% Ja, dat doe ik al 20% Ja, ik doe het al, maar ik zou het beter doen als ik het niet hoef weg te brengen 25% 52% Ik doe het nu nog niet, maar ik zou het dan wel gaan doen 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 23 Houding t.o.v. omgekeerd inzamelen

24 Q.20 Hoe ver zou u uw grijze restafvalzak met het resterende afval weg willen brengen als al het nuttige materiaal bij u aan huis wordt opgehaald? Iets minder dan de helft van de respondenten zou hun vuilniszak minder dan 75 meter willen wegbrengen. Minder dan 75 meter 43% 100 meter 22% 300 meter 10% 500 meter 9% Weet niet/geen antwoord 16% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 24 Houding t.o.v. omgekeerd inzamelen

25 Q.21 Zijn er belemmeringen aanwezig die het scheiden van afval bemoeilijken? De meest genoemde belemmeringen zijn ruimtegebrek (praktisch) en stank, rotzooi en ongedierte (hygiëne). Ruimtegebrek 49% Stank 43% Rotzooi en ongedierte 33% Teveel moeite 13% De container staat te ver weg 12% Kost teveel tijd 11% Te weinig afval 6% Geen van bovenstaande 29% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 25 Belemmeringen afval scheiden

26 Bepaling voorkeur afvalmodellen De respondenten konden hun 1 e, 2 e en 3 e voorkeur aangeven. Bij de brief met de uitnodiging om aan het onderzoek deel te nemen zat een flyer met een korte uitleg over de 6 afvalmodellen (zie hiervoor de bijlage). Daarnaast konden respondenten indien gewenst naar de website van de gemeente gaan voor een uitgebreidere uitleg. 26

27 Q.22 Welk model heeft uw eerste voorkeur? Het model Huidig+ krijgt de meeste voorkeur, gevolgd door Omgekeerd inzamelen en Huidig model. Huidig + 37% Omgekeerd 21% Huidig model 20% Volume grijs 10% Afval loont 6% Volume groen/grijs 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 27 Voorkeur afvalmodellen

28 Q.22 Welk model heeft uw eerste voorkeur? Oudere respondenten neigen wat meer naar het Huidig model dan jongere respondenten. Jongere respondenten neigen iets meer naar Omgekeerd inzamelen. Huidig model >60 jaar Huidig+ >60 jaar Volume groen/grijs >60 jaar Volume grijs >60 jaar Afval loont >60 jaar Omgekeerd >60 jaar 6% 4% 3% 7% 11% 10% 8% 13% 7% 7% 7% 4% 17% 18% 24% 21% 23% 25% 19% 19% 36% 37% 40% 37% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 28 Voorkeur afvalmodellen

29 Q.23 Welk model heeft daarna uw voorkeur? (2 e voorkeur) Vervolgens krijgen het Huidig model en het Huidig+ model de meeste voorkeur. Huidig model 26% Huidig + 26% Volume grijs 14% Omgekeerd 12% Volume groen/grijs 11% Afval loont 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 29 Voorkeur afvalmodellen

30 Q.24 Welk model heeft daarna uw voorkeur? (3 e voorkeur) Bij het aangeven van het 3 e afvalmodel naar keuze is het beeld meer diffuus. Volume grijs 22% Volume groen/grijs 18% Huidig model 17% Huidig + 16% Afval loont 15% Omgekeerd 13% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 30 Voorkeur afvalmodellen

31 Q.22 & Q.23 1 e en 2 e voorkeur opgeteld Voor twee derde van de respondenten heeft het Huidig+ model die 1 e of 2 e voorkeur. De helft heeft een 1 e of 2 e voorkeur voor het Huidig model en een derde heeft dit voor Omgekeerd inzamelen. Huidig + 63% Huidig model 46% Omgekeerd 33% Volume grijs 24% Volume groen/grijs 16% Afval loont 16% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 31 Voorkeur afvalmodellen

32 Voorkeurrating Veruit de meeste punten krijgt het Huidig+ model. Daarna volgt het Huidig model. Deze rating geeft de relatieve afstand tussen de modellen weer. Er moet niet in absolute zin naar het aantal punten worden gekeken. Er had namelijk ook voor een andere puntentelling gekozen kunnen worden. Huidig model Omgekeerd Huidig e voorkeur = 3 punten 2 e voorkeur = 2 punten 3 e voorkeur = 1 punt Afval loont 460 Volume groen/grijs Volume grijs 32 Voorkeur afvalmodellen

33 Q.29 Wellicht heeft u nog op- en aanmerkingen of suggesties ten aanzien van dit onderzoek of over de gestelde vragen? Aan het einde van de enquête konden de respondenten opmerkingen maken. Deze opmerkingen zijn voor deze rapportage gerubriceerd. De meest gemaakte opmerkingen zijn hieronder weergegeven. (grof) vuil (deels) gratis naar vuilstort/milieupark Betalen per gewicht/container: slecht: dumpen Extra container plastic nodig Senioren e.a afstand/mobiliteit probleem Scheiden bij afvalverwerker/vuilverbrander ipv door consument Plastic e.a. vaker legen Systeem zo houden Plastic scheiden negatief Beter scheiden afval: minder betalen 1 of meer modellen niet duidelijk Graag mogelijkheden tot wegbrengen plastic e.a. Weerstand tegen wegbrengen: tijd, oud, zin Graag eerst plastic ophalen, dan papier Meer aanbieden: meer betalen Meer voorlichting over afval Inhoudelijk negatief over vragenlijst Al besloten welke optie gemeente kiest Niet duurder maken/kosten er niet bij te hebben Graag ondergrondse container Te weinig mogelijkheden voor hoogbouw afval scheiden Goed dat enquete wordt gedaan Plastic scheiden positief Geen ruimte voor extra container Enquete kost tijd/geld Folder suggestief Meer legingen: meer betalen Voorkeur omgekeerd inzamelen Aantal containers vergroten Opmerkingen

34 Afvalmodel Assen De gemeente Assen heeft onderzoek laten doen naar verschillende manieren om afval in te zamelen. Want wat kan er beter, goedkoper of duurzamer? Er zijn vijf manieren van inzamelen onderzocht; vijf afvalmodellen. Slechter voor het milieu dan het huidige model Milieu Beter voor het milieu dan het huidige model Duurder dan het huidige model Huidig model Huidig + Volume groen/grijs Kosten Volume grijs Afval loont Omgekeerd (Grootte van de cirkel geeft de mate van gemak aan) Gemiddelde afvalstoffenheffing per huishouden Goedkoper dan het huidige model Afval loont 59% Omgekeerd inzamelen 62% 246,- Gemak: + Huidig + 259,Afvalscheiding: Afvalscheiding: Volume groen / grijs 240,Gemak: 0 57% Gemak: + Gemak: ++ Afvalscheiding: Volume grijs 64% 240,- 277,Gemak: + Afvalscheiding: Afvalscheiding: Afvalscheiding: 59% Huidig model 48% 259,Gemak: 0 Voor informatie en online discussie:

35 Kenmerken Hieronder de belangrijkste kenmerken van de afvalmodellen. Voor alle modellen geldt dat u jaarlijks een bepaalde hoeveelheid grof huishoudelijk afval gratis op het milieupark mag afleveren. Voor meer informatie Huidig + Afvalinzameling zoals het nu is. + In de zomer het groene afval wekelijks aan de straat zetten. + Vier keer per jaar gratis aan huis laten ophalen van grof huishoudelijk afval. Omgekeerd inzamelen Uw grijze afvalcontainer gebruiken voor plastic en in de toekomst voor andere waardevolle grondstoffen (bijv. melk - en sappakken) Na het scheiden van verschillende afvalsoorten; zelf het restafval in een huisvuilzak naar een buurtcontainer brengen. Afval loont U brengt de gescheiden afvalsoorten zelf naar een milieustraatje bij u in de buurt en krijgt er geld voor. Volume grijs /groen Hoe groter uw grijze en groene container en hoe vaker u de containers aanbiedt of de ondergrondse container gebruikt, hoe meer u betaalt. Volume grijs Hoe groter uw grijze container en hoe vaker u de container aanbiedt of de ondergrondse container gebruikt, hoe meer u betaalt. Uw groene container kunt u gratis aanbieden. Vier keer per jaar gratis aan huis laten ophalen van grof huishoudelijk afval.

Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Gemeente Harlingen AHA! marktonderzoek en marketingadvies

Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Gemeente Harlingen AHA! marktonderzoek en marketingadvies Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Gemeente Harlingen AHA! marktonderzoek en marketingadvies Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomsten van het voorkeurenonderzoek

Nadere informatie

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709)

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709) NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 201 Deze nieuwsbrief beschrijft in het kort de resultaten van een peiling over grondstoffenbeleid. Uit de resultaten komt naar voren dat driekwart van

Nadere informatie

Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling

Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling Team Onderzoek & Statistiek Maart 2015 1 Inleiding Zaanstad wil in de komende jaren nog meer en op een betere manier afval gescheiden inzamelen. Gemiddeld mag elke

Nadere informatie

Afvalinzameling in Ten Boer

Afvalinzameling in Ten Boer Afvalinzameling in Age Stinissen Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3 1.2 Doel van het onderzoek 3 1.3 Opzet van het onderzoek

Nadere informatie

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam Omgekeerd Inzamelen Datum: 11 augustus 2014 Versie 3.0 Uitgevoerd door: Auteurs: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Gemeente Woerden Mevr M. Stam

Nadere informatie

Afvalinzameling in Groningen. Een stadspanel onderzoek

Afvalinzameling in Groningen. Een stadspanel onderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Afvalinzameling in Groningen Een stadspanel onderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Stadjers over afval Afval app en Diftar

Stadjers over afval Afval app en Diftar Stadjers over afval Afval app en Diftar Laura de Jong Mei 2016 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Stadjers over een afval app...

Nadere informatie

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Duurzaam van Afval naar Grondstof Bewonersonderzoek De vragenlijst bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel gaat in op de situatie vóór de proef, het laatste

Nadere informatie

Onderzoek Afvalscheiding

Onderzoek Afvalscheiding Rapportage Onderzoek Afvalscheiding In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente Velsen Heleen de Mul en Edwin van t Hart Utrecht, maart 2014 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Drs. Marjan den

Nadere informatie

Uw afval verdient beter OPINIE INWONERS PAPENDRECHT OVER VERANDERING IN AFVALINZAMELING

Uw afval verdient beter OPINIE INWONERS PAPENDRECHT OVER VERANDERING IN AFVALINZAMELING Uw afval verdient beter OPINIE INWONERS PAPENDRECHT OVER VERANDERING IN AFVALINZAMELING Inhoud 1. Conclusies 2. Opinie over afvalscheiding 3. Voorkeur bewoners laagbouw 4. Voorkeur bewoners hoogbouw 5.

Nadere informatie

Gescheiden gft inzameling Nesselande

Gescheiden gft inzameling Nesselande rotterdam.nl/onderzoek Gescheiden gft inzameling Nesselande Onderzoek en Business Intelligence Gescheiden gft inzameling Nesselande Een evaluatie M. van Rhee Onderzoek en Business Intelligence (OBI) 13

Nadere informatie

Afvalscheiding in Sliedrecht

Afvalscheiding in Sliedrecht Afvalscheiding in Sliedrecht Bewonerspanel Sliedrecht Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De gemeente Sliedrecht is bezig met het opstellen van een afvalbeleidsplan. Een belangrijk aspect daarbij

Nadere informatie

Respons Van de 779 benaderde panelleden hebben 544 de vragenlijst ingevuld. Dat is een respons van 70%.

Respons Van de 779 benaderde panelleden hebben 544 de vragenlijst ingevuld. Dat is een respons van 70%. Inleiding Keuze voor de toekomst: inzameling van afval De gemeente Oss moet de komende jaren besparen. Ook het inzamelen van huishoudelijk afval moet slimmer en goedkoper worden. Uit het oogpunt van duurzaamheid

Nadere informatie

KTO Afvalinzameling Gemeente Assen Aha! Marktonderzoek en marketingadvies

KTO Afvalinzameling Gemeente Assen Aha! Marktonderzoek en marketingadvies 2014 Aha! Marktonderzoek en marketingadvies Resultaten 2014 Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek over de afvalinzameling in de Gemeente Assen. Projectleiders

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 6: Afvalscheiding november 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de zesde peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens April 2016 Gemeente Elburg Gemeente Oldebroek Inhoudsopgave Deel 1. Inleiding 3 Deel 2. Motivatie afval scheiden 4 Deel 3. Afval

Nadere informatie

Het Enschedepanel over tariefdifferentiatie

Het Enschedepanel over tariefdifferentiatie Het Enschedepanel over tariefdifferentiatie Nieuwsbrief Maart 2008 Samenvatting Deze nieuwsbrief doet verslag van een peiling met het Enschedepanel over afvalscheiding en tariefdifferentiatie - oftewel

Nadere informatie

Stadspanel-onderzoek naar afval

Stadspanel-onderzoek naar afval Stadspanel-onderzoek naar afval Wat is het Stadspanel? De gemeente Assen heeft een digitaal stadspanel. Iedere inwoner kan meedoen. Momenteel telt het panel ruim 2000 leden. Elk lid van het panel krijgt

Nadere informatie

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik.

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Gemeente Bunnik Verantwoording In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Deze heeft plaatsgevonden van 30 maart t/m

Nadere informatie

BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN

BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, MAART 2014 GfK 2014 Bewonersconsultatie Regionaal Afvalbeleidsplan Maart 2014 1 Inhoud 1. Samenvatting 2. Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015

Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015 Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015 100% afval scheiden = 0 kg restafval! Dat is het doel waar Breda naar streeft. De gemeente onderschrijft daarmee het landelijk actieplan

Nadere informatie

Resultaten onderzoek digitaal burgerpanel afvalscheiding en afvalinzameling

Resultaten onderzoek digitaal burgerpanel afvalscheiding en afvalinzameling Resultaten onderzoek digitaal burgerpanel afvalscheiding en afvalinzameling In de periode van 12 januari tot en met 31 januari 217 is een vragenlijst over afvalscheiding uitgezet onder de leden van het

Nadere informatie

1 1. Bent u een man of een vrouw? 1 antwoord per respondent. Aantal respondenten: 405. Antwoord Aantal Percentage. 1. Vrouw 238 59% 2.

1 1. Bent u een man of een vrouw? 1 antwoord per respondent. Aantal respondenten: 405. Antwoord Aantal Percentage. 1. Vrouw 238 59% 2. 1 1. Bent u een man of een vrouw? Aantal respondenten: 405 Antwoord Aantal Percentage 1. Vrouw 238 59% 2. Man 167 41% 2 2. Wat is uw leeftijd? Aantal respondenten: 414 1. 20 jaar en jonger 0 0% 2. 20-29

Nadere informatie

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens BIJLAGE 2, nr. 248011 Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens April 2016 Gemeente Elburg Gemeente Oldebroek Inhoudsopgave Deel 1. Inleiding 3 Deel 2. Motivatie afval

Nadere informatie

Onderzoek proeven afvalinzameling in Vliedberg Vlijmen

Onderzoek proeven afvalinzameling in Vliedberg Vlijmen Onderzoek proeven afvalinzameling in Vliedberg Vlijmen Inhoud Samenvatting blz. 3 Onderzoeksopzet 4 Informatievoorziening over de afvalproeven 5 Hoeveel te besparen? 6 Tevredenheid over manier van ophalen

Nadere informatie

Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011

Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011 Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011 1. Achtergrond De gemeente doet onderzoek naar de wijze waarop ze het scheiden van afval kan verbeteren. Dit vormt een onderdeel van het nieuwe afvalbeleid

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID

BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID Gemeente Eemnes November 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012

AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012 AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012 omslag afvalscheiding in purmerend.indd 3 07-11-12 11:29 AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012 Colofon In opdracht van: Afdeling Uitvoering Contactpersonen opdrachtgever: Jaspert

Nadere informatie

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart!

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart! Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016 Een folder om te bewaren Hou m apart! Een betere wereld begint bij je zelf! Per 1 januari 2016 zal de afvalinzameling in Veenendaal

Nadere informatie

Afval scheiden in Houten. Hoe kan het (nog) beter?

Afval scheiden in Houten. Hoe kan het (nog) beter? Afval scheiden in Houten Hoe kan het (nog) beter? Inhoud presentatie Houten: (toeristische) informatie Afval: hoe doet Houten het nu? Waar valt winst te halen? Welke manieren zijn er om gedrag te veranderen?

Nadere informatie

KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest

KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk) Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Onderzoeksbeschrijving In 2016 is een enquête gehouden onder de inwoners van de gemeente Renswoude over de inzameling en scheiding van afval. De

Nadere informatie

Onderzoek omgekeerd inzamelen in Braken-Oost

Onderzoek omgekeerd inzamelen in Braken-Oost Onderzoek omgekeerd inzamelen in Braken-Oost Inhoud Samenvatting blz. 3 Onderzoeksopzet 4 Informatievoorziening over het omgekeerd inzamelen 5 Oude situatie en kosten 6 Hoe vaak en hoe brengt men restafval

Nadere informatie

Aa en Hunze panel. Resultaten peiling 1: afvalscheiding. 1. Inleiding. Peiling november - december 2013

Aa en Hunze panel. Resultaten peiling 1: afvalscheiding. 1. Inleiding. Peiling november - december 2013 Aa en Hunze panel Resultaten peiling 1: afvalscheiding Peiling november - december 2013 1. Inleiding De gemeente Aa en Hunze heeft besloten om een online burgerpanel op te zetten. De gemeente zal via dit

Nadere informatie

ieldrop-mierlo behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste meneer, mevrouw,

ieldrop-mierlo behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste meneer, mevrouw, ieldrop-mierlo uw brief ons behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste mer, mevrouw, Momenteel onderzoeken wij de uitvoering en waardering

Nadere informatie

Enquête Afvalsortering

Enquête Afvalsortering Enquête Afvalsortering De gemeente doet op het moment onderzoek naar het sorteren van afval in Tilburg. Als gemeente doen we het al goed op het gebied van het sorteren van afval, maar het kan nog beter.

Nadere informatie

Weet wat je weggooit. Er zit meer in dan je denkt. Een folder om te bewaren. Hou m apart!

Weet wat je weggooit. Er zit meer in dan je denkt. Een folder om te bewaren. Hou m apart! Weet wat je weggooit Er zit meer in dan je denkt Ontdek de waarde van afval Een folder om te bewaren. Hou m apart! In deze folder ontdekt u de waarde van afval. Er zit namelijk meer in dan u denkt. Waardevolle

Nadere informatie

PEILING NIEUWE INZAMELEN HUISHOUDELIJK AFVAL

PEILING NIEUWE INZAMELEN HUISHOUDELIJK AFVAL PEILING NIEUWE INZAMELEN HUISHOUDELIJK AFVAL Gemeente Leusden November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN ENSCHEDE Rapportnummer ABPLEUAFV Datum November

Nadere informatie

Bewonerspanel Afvalinzameling

Bewonerspanel Afvalinzameling Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Afvalinzameling Novemberpeiling 2014: Afvalinzameling De gemeente Utrecht zet zich in om afval

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2016 AFVAL

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2016 AFVAL BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2016 AFVAL Gemeente Oirschot Januari - Februari 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Onderzoek huishoudelijk afval

Onderzoek huishoudelijk afval Onderzoek huishoudelijk afval Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Marlies Visser 16 april 2014 Samenvatting Leden van het AmersfoortPanel hebben in maart 2014 deelgenomen aan een onderzoek over het

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR AFVALINZAMELING

ONDERZOEK NAAR AFVALINZAMELING ONDERZOEK NAAR AFVALINZAMELING Gemeente Westvoorne Juni 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/ 091 Datum Juni 2016 Opdrachtgever

Nadere informatie

Memo. de leden van de gemeenteraad. het college. Datum: 5 mei 2015. scenario s het nieuwe inzamelen. Geachte leden van de raad,

Memo. de leden van de gemeenteraad. het college. Datum: 5 mei 2015. scenario s het nieuwe inzamelen. Geachte leden van de raad, Memo Aan: Van: de leden van de gemeenteraad het college Datum: 5 mei 2015 Betreft: scenario s het nieuwe inzamelen Geachte leden van de raad, Afval is grondstof. Ons afval is rijk aan grondstoffen die

Nadere informatie

Informatieve raadsbijeenkomst

Informatieve raadsbijeenkomst Afvalbeleidsplan Sliedrecht 2014 en verder 4 september 2013 Informatieve raadsbijeenkomst 1 Doelstelling materiaalhergebruik: van 53 % 60 % 65% (2020) De gemeente neemt haar maatschappelijke verantwoording

Nadere informatie

PROEF RESTAFVAL INZAMELING

PROEF RESTAFVAL INZAMELING PROEF RESTAFVAL INZAMELING Dragonder-noord start 23 september 2013 In uw wijk start eind september 2013 een proef om meer grondstoffen in te zamelen en minder restafval. In deze brochure leest u meer.

Nadere informatie

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011 Memo Onderwerp Afvalinzameling: vergelijking Zevenaar- 1 Inleiding Afvalscheiding is belangrijk. Door scheiding aan de bron (in de huishoudens) kunnen afvalcomponenten en fracties worden verkregen die

Nadere informatie

Van afval naar grondstof

Van afval naar grondstof Van afval naar grondstof 1 Programma 1. Opening door wethouder Jan Steenbergen 2. Afvalinzameling Hoogeveen: huidige situatie 3. Beleid van de gemeente / landelijk beleid 4. Meer grondstoffen, minder restafval:

Nadere informatie

INWONERS SCHAGEN OVER: AFVALSCHEIDING

INWONERS SCHAGEN OVER: AFVALSCHEIDING INWONERS SCHAGEN OVER: AFVALSCHEIDING Gemeente Schagen Mei 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn 0229-282555 Rapportnummer 2015-28 Datum Mei 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Grafieken Inwoners Voorbeemd

Grafieken Inwoners Voorbeemd Grafieken Inwoners Voorbeemd 07-09-2015 0 Inhoudsopgave Afval inzamelen en sorteren... 2 Milieustraat... 7 Informatievoorziening... 9 Handhaving... 11 Verbeterpunten... 13 Respondenten... 14 1 Afval inzamelen

Nadere informatie

Afvalonderzoek 2014, gemeente Hoogeveen

Afvalonderzoek 2014, gemeente Hoogeveen Afvalonderzoek 2014, gemeente Hoogeveen Introductie Hierbij ontvang u, op uw verzoek, een papieren versie van de vragenlijst die op dit moment via internet aangeboden wordt. U kunt de ingevulde vragenlijst

Nadere informatie

Gemeente Noordoostpolder

Gemeente Noordoostpolder Gemeente Noordoostpolder Meest gestelde vragen over nieuwe manier van afval inzamelen in Noordoostpolder extra container voor oud papier en karton extra container voor plastic, lege pakken en blik 1. Twee

Nadere informatie

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN?

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUIZEN Eindelijk komt het er van het huis op te ruimen en afstand te doen van die oude klok die al jaren ligt te verstoffen op zolder. En wat te denken van de

Nadere informatie

OMNIBUSENQUÊTE onderdeel HUISVUILINZAMELING. -bijlage met de antwoorden op de open vragen-

OMNIBUSENQUÊTE onderdeel HUISVUILINZAMELING. -bijlage met de antwoorden op de open vragen- OMNIBUSENQUÊTE 2010 onderdeel HUISVUILINZAMELING -bijlage met de antwoorden op de open vragen- Zoetermeer, 28 januari 2011 Gemeente Zoetermeer Hoofdafdeling Bestuur Afdeling Facilitair Bedrijf Onderzoek

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER AFVAL

ALPHENPANEL OVER AFVAL ALPHENPANEL OVER AFVAL Gemeente Alphen aan den Rijn December 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN ENSCHEDE Rapportnummer 2015 / 185 Datum December 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Afvalcommunicatie en scheiden plastic afval

Onderzoek Inwonerspanel: Afvalcommunicatie en scheiden plastic afval 1 (23) Onderzoek Inwonerspanel: Afvalcommunicatie en scheiden plastic afval Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 24 november kregen de panelleden van dat moment van 19 jaar en ouder (1443 personen)

Nadere informatie

ONDERZOEK PLASTIC BLIK EN DRANKENKARTONS 0 - METING

ONDERZOEK PLASTIC BLIK EN DRANKENKARTONS 0 - METING ONDERZOEK PLASTIC BLIK EN DRANKENKARTONS 0 - METING NULMETING ONDERZOEK PLASTIC, BLIK EN DRANKENKARTONS Oktober 2015 In opdracht van: Joyce Scheenaard, Afdeling Afvalinzameling Uitvoering onderzoek: Josée

Nadere informatie

Deventer Digipanel Diftar Juni 2013

Deventer Digipanel Diftar Juni 2013 Deventer Digipanel Diftar Juni 2013 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (0570) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl 2 Introductie Team Kennis en Verkenning is begin 2013

Nadere informatie

Veelgestelde vragen anders afval inzamelen in Berg en Dal

Veelgestelde vragen anders afval inzamelen in Berg en Dal Veelgestelde vragen anders afval inzamelen in Berg en Dal Inhoud Veelgestelde vragen anders afval inzamelen in Berg en Dal... 1 1. Algemeen... 2 Waarom kiest de gemeente Berg en Dal voor anders afval inzamelen?...

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Strategisch Plan Afvalscheiding

Vragen en antwoorden over het Strategisch Plan Afvalscheiding Vragen en antwoorden over het Strategisch Plan Afvalscheiding 1. Waarom een nieuw beleid voor afval scheiden? De Rijksoverheid heeft vastgelegd dat gemeenten hun percentage afvalscheiding moeten verhogen.

Nadere informatie

Omgekeerd inzamelen in de gemeente Groesbeek

Omgekeerd inzamelen in de gemeente Groesbeek Omgekeerd inzamelen in de gemeente Groesbeek 1 Kijk! Afval=grondstof Beste inwoners van de gemeente Groesbeek Het voornemen is om op 1 januari 2017 te starten met het omgekeerd afval inzamelen in de gemeente

Nadere informatie

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN?

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUIZEN Eindelijk komt het er van het huis op te ruimen en afstand te doen van die oude klok die al jaren ligt te verstoffen op zolder. En wat te denken van de

Nadere informatie

stinkt : luiers Rode zakken zijn te dun voor zwaarder afval. grotere maat

stinkt : luiers Rode zakken zijn te dun voor zwaarder afval. grotere maat Uitkomst enquête bewoners Rijsenhout Zuid inzake pilot Winst uit je afval Vraag 1. Uit hoeveel personen bestaat u huishouden? Vraag 2. Bent u voor het scheiden van afval t.b.v. het milieu? 206 neutraal

Nadere informatie

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten Inhoud Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten... 1 1. Algemeen... 2 Waarom kiest de gemeente Druten voor omgekeerd inzamelen?... 2 Waarom wordt

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERANTWOORDING EN FREQUENTIEVERDELING MILIEU EN AFVAL 2008

ONDERZOEKSVERANTWOORDING EN FREQUENTIEVERDELING MILIEU EN AFVAL 2008 Vragenlijst, steekproef en respons Het onderzoek Milieu en Afval 2008 is gehouden in december 2008. Het onderzoek is gehouden onder leden van het LelyStadsPanel. Op het moment van het onderzoek bestond

Nadere informatie

Pilot ondergrondse containers plastic afval

Pilot ondergrondse containers plastic afval BestuursBestuurs- en Concerndienst Concerndienst Pilot ondergrondse containers plastic afval Telefonische enquête onder inwoners van Langerak rapportage van Bestuursinformatie www.onderzoek.utrecht.nl

Nadere informatie

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN?

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? In uw gemeente haalt Avri het huishoudelijk afval op. Liever noemen wij uw afval grondstof, omdat er nieuwe producten van kunnen worden gemaakt. Tenminste, als u

Nadere informatie

Burgerpanel gemeente Bergen op Zoom AFVALINZAMELING

Burgerpanel gemeente Bergen op Zoom AFVALINZAMELING Burgerpanel gemeente Bergen op Zoom AFVALINZAMELING Frans Geurts, oktober 2017 ONDERZOEKSOPZET Deze rapportage bevat de resultaten van het onderzoek dat gemeente Bergen op Zoom heeft uitgevoerd onder de

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Afval Gemeente Zeist De keuze van Zeist uit het

Uitvoeringsprogramma Afval Gemeente Zeist De keuze van Zeist uit het Uitvoeringsprogramma Afval Gemeente Zeist 2015 2018 De keuze van Zeist uit het INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 GFT / Groenafval 4 Papier laagbouw 5 Verbeteringen hoogbouw 5 Pilot omgekeerd inzamelen 6 Grof afval

Nadere informatie

Afvalscheiding Krimpen aan den IJssel

Afvalscheiding Krimpen aan den IJssel Resultaten opiniepeiling Understanding today. Improving tomorrow. Resultaten opiniepeiling Auteur(s) Carolien van Balen-Peeters Mark van den Kieboom Opdrachtgever Gemeente Krimpen aan den IJssel Raadhuisplein

Nadere informatie

HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT

HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT Afval? SAMEN HALEN WE ERUIT WAT ERIN ZIT! Gemeentelijk Afvalcongres 19 maart 2015 Ing. D.J.B. Sakko Beleidsadviseur Proef droog en herbruikbaar liep af Bij oud papier

Nadere informatie

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55%

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55% 1 2 4 papier en karton 93% flessen /glas 86% gft (groente/fruit/tuinafval) 85% klein chemisch afval / elektrische apparaten textiel / kleding 68% 66% grof snoeiafval 55% herbruikbare goederen (kringloop)

Nadere informatie

Amsterdammers. December 2009 Susanne van den Buuse

Amsterdammers. December 2009 Susanne van den Buuse Afvalscheiding onder Amsterdammers December 2009 Susanne van den Buuse Inleiding In Nederland wordt veel gedaan om de afvalstroom zo klein mogelijk te houden. Een belangrijke manier om dit te bereiken,

Nadere informatie

Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling

Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling Wat verandert er voor mij als dit voorstel wordt ingevoerd? Restafval wordt één keer in de vier weken ingezameld Het voorstel gaat uit van een verlaging van

Nadere informatie

goed bezig! Informatiefolder nr. 2 om te bewaren Hou m apart!

goed bezig! Informatiefolder nr. 2 om te bewaren Hou m apart! Dit ziet er prima uit! goed bezig! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016 Informatiefolder nr. 2 om te bewaren Hou m apart! Een betere wereld begint bij jezelf! Het gaat bijna beginnen;

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2004

Stadsenquête Leiden 2004 Hoofdstuk 16. Milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren zijn zowel de bekendheid als het gebruik verder toegenomen. In de Stadsenquête van

Nadere informatie

Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort

Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort Door gemeente Montfoort zijn 4 toekomstige scenario s voor het afvalbeheer geformuleerd. Wat zijn de verwachte effecten indien deze scenario s worden

Nadere informatie

Kansen voor gemeenten in communicatie, indien recyclen kan, wil men dit vaak ook wel doen.

Kansen voor gemeenten in communicatie, indien recyclen kan, wil men dit vaak ook wel doen. Kansen voor gemeenten in communicatie, indien recyclen kan, wil men dit vaak ook wel doen. Rapport HEDRA 0-meting 11 maart 2016 Inhoudsopgave Situatie en centrale vraagstelling Conclusies en aanbevelingen

Nadere informatie

Afvalscheiding in Den Haag

Afvalscheiding in Den Haag Afvalscheiding in Den Haag bijdrage werkbespreking commissie Leefomgeving Heleen Weening directeur Duurzaam Den Haag & Haags Milieucentrum 3 september 2015 1 Outline 1. Hoofdlijnen opbrengst bewonersavond

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2003

Stadsenquête Leiden 2003 Hoofdstuk 21. Milieu Samenvatting Zeven op de tien Leidenaren kent de Milieustraat, aan de J.C. de Rijpstraat, een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk

Nadere informatie

Verslag klankbordgroep Noordwest afvalproef

Verslag klankbordgroep Noordwest afvalproef Verslag klankbordgroep Noordwest afvalproef Datum 11 februari 2014 Onderwerp Het Nieuwe Inzamelen in Noordwest 1. Kennismaking 2. Toelichting gemeente Zie meegestuurde presentatie 3. Vragen aan u Houdt

Nadere informatie

Onderzoek Afvalscheiding

Onderzoek Afvalscheiding Rapportage Onderzoek Afvalscheiding In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente Brielle Monique van Leeuwen en Albert Boomgaardt Utrecht, mei 2015 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Dr. Eric Elphick

Nadere informatie

Afval & verhuizen: hoe is het geregeld? alle afval op een rij. Kies voor elkaar. Samen voor een mooie buurt.

Afval & verhuizen: hoe is het geregeld? alle afval op een rij. Kies voor elkaar. Samen voor een mooie buurt. Afval & verhuizen: hoe is het geregeld? alle afval op een rij checklist bij aankomst aanbiedregels veelgestelde vragen passen checklist bij vertrek afvalstoffenheffing adressen en contact Kies voor elkaar.

Nadere informatie

Afval is de grondstof van onze toekomst!

Afval is de grondstof van onze toekomst! Bunschoten 16 maart 2016 Afval is de grondstof van onze toekomst! Wist u dat een gerecyclede plastic fles een lamp 6 uur laat branden? Wist u dat 75% van ons afval herbruikbaar is? Wist u dat deze krant

Nadere informatie

Rapporttitel. Resultaten bewonersonderzoek afvalscheiding. Gemeente De Bilt. De Jonge Milieu Advies

Rapporttitel. Resultaten bewonersonderzoek afvalscheiding. Gemeente De Bilt. De Jonge Milieu Advies Rapporttitel Resultaten bewonersonderzoek afvalscheiding Gemeente De Bilt De Jonge Milieu Advies Versie 1.0 Zeist, maart 2016 De Jonge Milieu Advies Utrechtseweg 9, 3704 HA Zeist T. 030-6991599 E. info@dejongemilieuadvies.nl

Nadere informatie

Van afval naar grondstof in Goirle

Van afval naar grondstof in Goirle Van afval naar grondstof in Goirle Leny van der Ende Bureau Milieu & Werk 16 juni 2014 1 Wij doen onderzoek naar waarde in het afval Welke waardevolle grondstoffen zitten in Goirle nog in het afval Hoe

Nadere informatie

Onderwerp resultaten enquête afvalproeven Vlijmen Vliedberg en afvalcijfers 2014 en 2015

Onderwerp resultaten enquête afvalproeven Vlijmen Vliedberg en afvalcijfers 2014 en 2015 Zaaknummer 00458630 Onderwerp resultaten enquête afvalproeven Vlijmen Vliedberg en afvalcijfers 2014 en 2015 Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis In 2015 zijn in een deel van de wijk Vlijmen Vliedberg

Nadere informatie

Nederland Circulair Hoe draagt Papendrecht bij?

Nederland Circulair Hoe draagt Papendrecht bij? Nederland Circulair Hoe draagt Papendrecht bij? Waarom is er urgentie om het afvalbeleid aan te passen? Weg met onze wegwerpmentaliteit Interview met staatssecretaris Sharon Dijksma, Volkskrant 14 september

Nadere informatie

Rapportage Afval scheiden in Purmerend. Gemeente Purmerend SmartAgent, april 2015

Rapportage Afval scheiden in Purmerend. Gemeente Purmerend SmartAgent, april 2015 Rapportage Afval scheiden in Purmerend 1 Gemeente Purmerend SmartAgent, april 2015 Inhoudsopgave Deel 1 Inleiding Aanleiding en onderzoeksvraag Aanpak onderzoek Samenstelling respondenten Leeswijzer Deel

Nadere informatie

Rapportage Bewonersonderzoek Afval en Grondstoffen 2014 Gemeente Twenterand. Datum: januari 2015 Contactpersonen: Rogier Jongejan Eva Kromhout

Rapportage Bewonersonderzoek Afval en Grondstoffen 2014 Gemeente Twenterand. Datum: januari 2015 Contactpersonen: Rogier Jongejan Eva Kromhout Rapportage Bewonersonderzoek Afval en Grondstoffen 2014 Gemeente Twenterand Datum: januari 2015 Contactpersonen: Rogier Jongejan Eva Kromhout Inhoudsopgave Samenvatting en belangrijkste conclusies p. 3

Nadere informatie

Hoofdstuk 23. Afval en milieu

Hoofdstuk 23. Afval en milieu Hoofdstuk 23. Afval en milieu Samenvatting De Milieustraat, aan de J.C. Rijpstraat, is een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk en ander afval kunnen

Nadere informatie

2015-153. BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein

2015-153. BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein Behorend bij raadsinformatieavond 8 januari 2015 Toelichting op de gebruikte termen vindt u aan het einde van dit document 2015-153 Scenario 1: Geen nieuwe

Nadere informatie

Aan de Bak 27 september Opbrengst thematafels. Thematafel A: betalen voor restafval?

Aan de Bak 27 september Opbrengst thematafels. Thematafel A: betalen voor restafval? Aan de Bak 27 september 2017 Opbrengst thematafels Thematafel A: betalen voor restafval? Stelling A1: Het is eerlijk dat mensen die meer restafval hebben, ook meer betalen -grote gezinnen zijn de klos

Nadere informatie

Hoofdstuk 13. Afval en milieu

Hoofdstuk 13. Afval en milieu Hoofdstuk 13. Afval en milieu Samenvatting Negen op de tien Leidenaren is bekend met de kringloopwinkel Het Warenhuis en bijna vier op de tien is er in het afgelopen jaar geweest. Na een stijging in de

Nadere informatie

Informatiefolder Speciaal voor hoogbouwbewoners december 2015

Informatiefolder Speciaal voor hoogbouwbewoners december 2015 Het gaat beginnen! Per 1 januari 2016 gaat u betalen per keer dat u gebruik maakt van de brengcontainer. Dit is een ondergrondse of bovengrondse container waar u uw afval naartoe brengt en meerdere huishoudens

Nadere informatie

AFVALINZAMELING IN ZEEWOLDE

AFVALINZAMELING IN ZEEWOLDE AFVALINZAMELING IN ZEEWOLDE Gemeente Zeewolde Mei 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020 333 0670 Rapportnummer 2016 / 53 Datum Mei 2016 Opdrachtgever

Nadere informatie

Duurzaamheid en afvalinzameling

Duurzaamheid en afvalinzameling Duurzaamheid en afvalinzameling in Hendrik-Ido-Ambacht De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht gaat een campagne opzetten om inwoners te stimuleren om meer te doen aan energiebesparing en afvalscheiding. Om de

Nadere informatie

Nijmeegse burgers over de afvalinzameling. resultaten burgerpeiling 2003

Nijmeegse burgers over de afvalinzameling. resultaten burgerpeiling 2003 Nijmeegse burgers over de afvalinzameling resultaten burgerpeiling 2003 Gemeente Nijmegen Afd. Onderzoek en Statistiek Juli 2003 Doel burgerpeiling Via een burgerpeiling over de afvalinzameling 2003 is

Nadere informatie

Afvalinzameling. Digipanel Haarlem. Onderweg naar verduurzaming van afvalstromen. Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek

Afvalinzameling. Digipanel Haarlem. Onderweg naar verduurzaming van afvalstromen. Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Re a ge re n Conc e rnsta f Fe brua ri 2013 o.e n.s@ha a rle m.nl Afde ling Onde rzoe k e n S ta tistie k Grote ma rkt 2 2011 Ha a rle m Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Digipanel Haarlem

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief 2014-<###>

Raadsinformatiebrief 2014-<###> Raadsinformatiebrief 2014- Wilhelminaplein 1 5981 CC Panningen T (077) 306 66 66 E info@peelenmaas.nl www.peelenmaas.nl Contactpersoon Datum Ans Van Cuijk Zaak 1894/2013/023052 Document 1894/2014/434396

Nadere informatie

Gemeente Delft. Vraag la. Is het correct dat het doel van de invoering van het alternerend huisvuil ophalen drieledig was, namelijk:

Gemeente Delft. Vraag la. Is het correct dat het doel van de invoering van het alternerend huisvuil ophalen drieledig was, namelijk: Ruimte hm Gemeente Delft Advies De Torenhove Martinus Nijhofñaan 2 2624 ES Delft Bankrekening BNG 28.50.01.787 t.n.v. gemeente Delft Internet www.delfi.nl Telefoon 1401 5 Retouradres : Advies, Postbus

Nadere informatie