Onderwerp resultaten enquête afvalproeven Vlijmen Vliedberg en afvalcijfers 2014 en 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwerp resultaten enquête afvalproeven Vlijmen Vliedberg en afvalcijfers 2014 en 2015"

Transcriptie

1 Zaaknummer Onderwerp resultaten enquête afvalproeven Vlijmen Vliedberg en afvalcijfers 2014 en 2015 Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis In 2015 zijn in een deel van de wijk Vlijmen Vliedberg afvalproeven gestart. De ervaringen van de bewoners zijn gepeild met een bewonersenquête. Daarnaast werd in 2015 in de hele gemeente een nultarief voor GFT-afval ingevoerd. De cijfers voor GFT- en restafval over 2015 zijn inmiddels beschikbaar. Dit voorstel informeert u over de enquêteresultaten en de afvalcijfers over Feitelijke informatie Bewonersenquête De bewonersenquête werd in opdracht van de gemeente uitgevoerd door Oostveen Beleidsonderzoek en Advies. Eind oktober 2015 ontvingen alle huishoudens in de proefwijk een brief met een oproep om een enquête over de afvalproeven in te vullen. Invullen van de enquête kon zowel digitaal als analoog (op aanvraag). Iedereen die de enquête invulde, maakte kans op teruggave van een heel jaar aan afvalstoffenheffing. De respons op de enquête was hoog, namelijk 50%. Het totale onderzoeksrapport treft u als bijlage aan. Hieronder staat een samenvatting van de enquêteresultaten: de meeste bewoners (91%) vinden dat ze voldoende informatie hebben gekregen over de manier waarop het afval nu wordt ingezameld en de redenen daarvoor; 6 van de 10 bewoners zeggen door de proeven geld te besparen, maar de meesten van hen hebben geen idee hoeveel. Nog eens 31% weet echt niet of ze besparen en 10% zegt er niets mee te besparen; van de mensen die een PMD-container ontvingen om PMD (plastic, metalen en drankverpakkingen) te verzamelen is 90% tevreden en 6% ontevreden. Van de bewoners die het PMD in plastic zakken moeten verzamelen is 69% tevreden en 25% ontevreden; het PMD wordt eens in de 3 weken opgehaald. Dat vindt 73% een prima frequentie; 18% vindt het te weinig en 5% vindt het te vaak. Een kwart zou het handig vinden als ze PMD-afval ook ergens in de wijk zouden kunnen wegbrengen; voor 70% van de bewoners is de belangrijkste reden om PMD apart te houden dat het beter is voor het milieu; 17% doet het vooral omdat het goedkoper is. Driekwart van de bewoners vindt dat het scheiden van PMD hen niet of nauwelijks extra moeite kost, maar volgens 6% is het best veel extra werk. Door het scheiden van PMD zegt 83% beter na te denken over scheiden van afval; de grijze container voor restafval wordt eens in de 4 weken geleegd. Dat is voor 57% een prima frequentie, maar 29% vindt het te weinig en 7% te vaak. Als de afvalinzameling op dezelfde manier doorgaat zou 1 op de 5 bewoners de grijze container kosteloos willen omruilen voor een kleinere (19%) of grotere (3%) maat; voor het legen van de GFT-container geldt dit jaar een nultarief. Van de bewoners in de proefwijk is 80% daarvan op de hoogte. Van de mensen die dit weten gaat 62% niet anders om met GFT-afval. Voor anderen veranderde er wel iets: ze houden bijvoorbeeld meer GFT apart of zetten de container vaker aan de straat; de verschillende soorten afval worden door bewoners nu minder vaak bij het restafval gedaan. Dat geldt niet alleen voor drankenkartons (91%), plastic (81%) en metalen verpakkingen (79%), maar ook voor andere soorten zoals papier en karton (54%), glas (47%), GFT (45%), chemisch afval (40%), textiel (33%) en luiers of incontinentiemateriaal (12%); over de containers in de wijk waar afval naar toe gebracht kan worden (bijvoorbeeld glasbak en textielcontainer) is 61% (zeer) tevreden en 8% (zeer) ontevreden. Over de milieustraat is 52% (zeer) tevreden en 18% (zeer) ontevreden. 1

2 Zaaknummer Onderwerp resultaten enquête afvalproeven Vlijmen Vliedberg en afvalcijfers 2014 en 2015 Daarnaast gaven diverse bewoners ook aanvullende toelichtingen en opmerkingen. Deze zijn niet verwerkt in het rapport, maar worden nog apart geanalyseerd en waar mogelijk, opgepakt. Afvalcijfers Rest- en GFT-afval in de gehele gemeente In 2015 is in de gehele gemeente ca ton restafval ingezameld, tegenover ca ,6 ton in Dit is een daling van bijna 5%. De hoeveelheid ingezameld GFT-afval in 2015 is ten opzichte van 2014 gestegen met ruim 24%, van ca ,4 ton in 2014 naar ca ,8 ton in Dit kan het gevolg zijn van het beter apart houden van het GFT-afval, zodat dit niet meer bij het restafval belandt. De hoeveelheid restafval is echter met slechts 5% gedaald, dus dit is slechts een gedeeltelijke verklaring. Een andere verklaring kan liggen in de verschuiving van groenafval (het T-deel van het GFTafval) van de milieustraat naar de GFT-container. De hoeveelheid groenafval die is afgevoerd vanaf de milieustraat was in 2015 bijna 14% lager dan in Kanttekening daarbij is dat het afgevoerde groenafval van de milieustraat bestaat uit zowel groenafval dat is gebracht door inwoners als afval uit het onderhoud van het openbaar groen. De precieze verdeling is niet bekend; beide afvalstromen belanden op dezelfde hoop op de milieustraat. Het aantal ledigingen van de container voor restafval is in 2015 gedaald met bijna 5% ten opzichte van Het aantal ledigingen van de container voor GFT-afval is in 2015 met ruim 34% gestegen ten opzichte van PMD-afval in de proefwijk Vlijmen Vliedberg In de proefwijk is in ,33 ton PMD-afval ingezameld. In 2014 werd in de proefwijk 33,85 ton plastic verpakkingsafval ingezameld. Kanttekening hierbij is uiteraard dat in 2014 nog geen metalen verpakkingen en drankenkartons werden ingezameld. Plastic verpakkingsafval, metalen en drankenkartons worden niet afzonderlijk, per afvalstroom, ingezameld en geregistreerd, dus daarvan zijn geen aparte gegevens beschikbaar. De hoeveelheid PMD-afval die met de minicontainers wordt ingezameld is hoger dan de hoeveelheid PMDafval die met zakken wordt ingezameld: 6,94 kilogram gemiddeld per aansluiting per maand met minicontainers tegenover 3,87 kilogram met zakken. Daarbij wordt opgemerkt dat ook bij de hoogbouwaansluitingen met zakken wordt ingezameld. De resultaten van gescheiden afvalinzameling bij hoogbouw zijn doorgaans minder goed dan bij laagbouwaansluitingen. Wanneer de hoogbouwaansluitingen niet meetellen in het inzamelresultaat, bedraagt de gemiddelde hoeveelheid ingezameld PMD-afval met zakken per aansluiting per maand 4,93 kilogram. De gegevens voor PMD-afval in de proefwijk zijn gebaseerd op de inzamelresultaten van februari (de start van de proeven) tot en met december Restafval in de proefwijk Vlijmen Vliedberg In de proefwijk is in 2015 circa 302,6 ton restafval ingezameld, tegenover 340,5 ton in Dit is een daling van circa 11%. Hiermee is de daling van de hoeveelheid restafval in de proefwijk groter dan de daling van de hoeveelheid restafval in de gehele gemeente. Het verlagen van de inzamelfrequentie voor restafval en het gecombineerd inzamelen van PMD-afval lijkt dus een positief effect te hebben op de hoeveelheid aangeboden restafval. Afweging Het voorstel is om de bewoners van de proefwijk te informeren over de enquêteresultaten en de raadsleden te informeren met bijgevoegd memo. Verder is het voorstel om de pers te informeren met bijgevoegd persbericht. 2

3 Zaaknummer Onderwerp resultaten enquête afvalproeven Vlijmen Vliedberg en afvalcijfers 2014 en 2015 Inzet van middelen Dit voorstel heeft geen financiële consequenties. Risico's Dit voorstel heeft geen risico s. Procedure / vervolgstappen Als u volgens dit voorstel besluit, ontvangen alle bewoners van de proefwijk een brief met een samenvatting van de enquêteresultaten. Het volledige rapport staat op de website van de gemeente Heusden; de brief verwijst ook hiernaar. In de brief staat daarnaast dat de proef nog het hele jaar 2016 doorloopt. In Drunen wordt, in een deel van de wijk Braken-Oost, vanaf 1 maart 2016 immers ook een proef uitgevoerd, namelijk het omgekeerd inzamelen van afval. Op deze manier kunnen de (voorlopige) resultaten van alle proeven worden meegenomen in de bepaling van de meest efficiënte manier van afval inzamelen vanaf 2017 en verder. De raadsleden ontvangen bijgevoegd memo met daarin een samenvatting van de enquêteresultaten en de afvalcijfers. Ten slotte volgt na uw besluit een persbericht over de enquêteresultaten. Voorgenomen besluit Het voorstel is om bijgaand besluit vast te stellen. 3

4 Zaaknummer Onderwerp resultaten enquête afvalproeven Vlijmen Vliedberg en afvalcijfers 2014 en 2015 BESLUIT Het college van Heusden heeft in de vergadering van 1 februari 2016 besloten: kennis te nemen van de enquêteresultaten over de afvalproeven in de proefwijk Vlijmen Vliedberg; kennis te nemen van de afvalcijfers over 2014 en 2015 van de proefwijk Vlijmen Vliedberg; kennis te nemen van de afvalcijfers over 2014 en 2015 van de gehele gemeente; de raadsleden met bijgevoegd memo te informeren over de enquêteresultaten en de afvalcijfers 2014 en 2015; de bewoners in de proefwijk in Vlijmen Vliedberg te informeren over de enquêteresultaten. namens het college van Heusden, de secretaris, mr. J.T.A.J. van der Ven 4

5 M E M O R A A D Aan: de leden van de raad Van: het college Datum: 1 februari 2016 Onderwerp: resultaten enquête afvalproeven Vlijmen Vliedberg en afvalcijfers 2014 en 2015 Doel: informeren Aanleiding: collegebesluit d.d. 1 februari 2016 Aard informatie: samenvatting enquêteresultaten en afvalcijfers Aanleiding Vandaag hebben wij kennis genomen van de resultaten van de enquête die eind 2015 werd uitgevoerd onder de bewoners van een deel van de wijk in Vlijmen Vliedberg, waar sinds vorig jaar afvalproeven worden uitgevoerd. Ook namen wij kennis van de afvalcijfers in 2015 ten opzichte van 2014, voor zowel de gehele gemeente als voor de proefwijk Vlijmen Vliedberg. Hierna delen wij deze informatie met u. Informatie Bewonersenquête De bewonersenquête werd in opdracht van de gemeente uitgevoerd door Oostveen Beleidsonderzoek en Advies. Eind oktober 2015 ontvingen alle huishoudens in de proefwijk een brief met een oproep om een enquête over de afvalproeven in te vullen. Invullen van de enquête kon zowel digitaal als analoog (op aanvraag). Iedereen die de enquête invulde, maakte kans op teruggave van een heel jaar aan afvalstoffenheffing. De respons op de enquête was hoog, namelijk 50%. Het hele rapport bevindt zich op de gemeentelijke website. Hieronder staat een samenvatting van de enquêteresultaten: de meeste bewoners (91%) vinden dat ze voldoende informatie hebben gekregen over de manier waarop het afval nu wordt ingezameld en de redenen daarvoor; 6 van de 10 bewoners zeggen door de proeven geld te besparen, maar de meesten van hen hebben geen idee hoeveel. Nog eens 31% weet echt niet of ze besparen en 10% zegt er niets mee te besparen; van de mensen die een PMD-container hebben ontvangen om PMD (plastic, metalen en drankverpakkingen) te verzamelen is 90% tevreden en 6% ontevreden. Van de bewoners die het PMD in plastic zakken moeten verzamelen is 69% tevreden en 25% ontevreden; het PMD wordt eens in de 3 weken opgehaald. Dat vindt 73% een prima frequentie; 18% vindt het te weinig en 5% vindt het te vaak. Een kwart zou het handig vinden als ze PMD afval ook ergens in de wijk zouden kunnen wegbrengen; voor 70% van de bewoners is de belangrijkste reden om PMD apart te houden dat het beter is voor het milieu; 17% doet het vooral omdat het goedkoper is. Driekwart van de bewoners vindt dat het scheiden van PMD hen niet of nauwelijks extra moeite kost, maar volgens 6% is het best veel extra werk. Door het scheiden van PMD zegt 83% beter na te denken over scheiden van afval; de grijze container voor restafval wordt eens in de 4 weken geleegd. Dat is voor 57% een prima frequentie, maar 29% vindt het te weinig en 7% te vaak. Als de afvalinzameling op dezelfde manier doorgaat zou 1 op de 5 bewoners de grijze container kosteloos willen omruilen voor een kleinere (19%) of grotere (3%) maat;

6 voor het legen van de GFT-container geldt dit jaar een nultarief. Van de bewoners in de proefwijk is 80% daarvan op de hoogte. Van de mensen die dit weten gaat 62% niet anders om met GFT-afval. Voor anderen veranderde er wel iets: ze houden bijvoorbeeld meer GFT apart of zetten de container vaker aan de straat; de verschillende soorten afval worden door bewoners nu minder vaak bij het restafval gedaan. Dat geldt niet alleen voor drankenkartons (91%), plastic (81%) en metalen verpakkingen (79%), maar ook voor andere soorten zoals papier en karton (54%), glas (47%), GFT (45%), chemisch afval (40%), textiel (33%) en luiers of incontinentiemateriaal (12%); over de containers in de wijk waar afval naar toe gebracht kan worden (bijvoorbeeld glasbak en textielcontainer) is 61% (zeer) tevreden en 8% (zeer) ontevreden. Over de milieustraat is 52% (zeer) tevreden en 18% (zeer) ontevreden. Daarnaast gaven diverse bewoners ook aanvullende toelichtingen bij diverse vragen en als slotopmerking. Deze zijn niet verwerkt in het rapport, maar worden apart geanalyseerd en waar mogelijk, opgepakt. Alle bewoners van de proefwijk ontvangen een brief met daarin een samenvatting van de enquêteresultaten. Daarin is ook vermeld dat de proeven nog het hele jaar 2016 doorlopen. In Drunen wordt, in een deel van de wijk Braken-Oost, vanaf 1 maart 2016 ook een proef uitgevoerd, namelijk met het omgekeerd inzamelen van afval. Op deze manier kunnen de resultaten van alle proeven worden meegenomen in de bepaling van de meest efficiënte manier van afval inzamelen vanaf 2017 en verder. Afvalcijfers Rest- en GFT-afval in de gehele gemeente In 2015 is in de gehele gemeente ca ton restafval ingezameld, tegenover ca ,6 ton in Dit is een daling van bijna 5%. De hoeveelheid ingezameld GFT-afval in 2015 is ten opzichte van 2014 gestegen met ruim 24%, van ca ,4 ton in 2014 naar ca ,8 ton in Dit kan het gevolg zijn van het beter apart houden van het GFT-afval, zodat dit niet meer bij het restafval belandt. De hoeveelheid restafval is echter met slechts 5% gedaald, dus dit is slechts een gedeeltelijke verklaring. Een andere verklaring kan liggen in de verschuiving van groenafval (het T- deel van het GFT-afval) van de milieustraat naar de GFT-container. De hoeveelheid groenafval die is afgevoerd vanaf de milieustraat was in 2015 bijna 14% lager dan in Kanttekening daarbij is dat het afgevoerde groenafval van de milieustraat bestaat uit zowel groenafval dat is gebracht door inwoners als afval uit het onderhoud van het openbaar groen. De precieze verdeling is niet bekend; beide afvalstromen belanden op dezelfde hoop op de milieustraat. Het aantal ledigingen van de container voor restafval is in 2015 gedaald met bijna 5% ten opzichte van Het aantal ledigingen van de container voor GFT-afval is in 2015 met ruim 34% gestegen ten opzichte van PMD-afval in de proefwijk Vlijmen Vliedberg In de proefwijk is in ,33 ton PMD-afval ingezameld. In 2014 werd in de proefwijk 33,85 ton plastic verpakkingsafval ingezameld. Kanttekening hierbij is uiteraard dat in 2014 nog geen metalen verpakkingen en drankenkartons werden ingezameld. Plastic verpakkingsafval, metalen en drankenkartons worden niet afzonderlijk, per afvalstroom, ingezameld en geregistreerd, dus daarvan zijn geen aparte gegevens beschikbaar. De hoeveelheid PMD-afval die met de minicontainers wordt ingezameld is hoger dan de hoeveelheid PMD-afval die met zakken wordt ingezameld: 6,94 kilogram gemiddeld per aansluiting per maand met de minicontainers tegenover 3,87 kilogram met zakken. Daarbij wordt opgemerkt dat ook bij de hoogbouwaansluitingen met zakken wordt ingezameld. De resultaten van gescheiden afvalinzameling bij hoogbouw zijn doorgaans minder goed dan bij laagbouwaansluitingen. Wanneer we de

7 hoogbouwaansluitingen niet mee rekenen in het inzamelresultaat, bedraagt de gemiddelde hoeveelheid ingezameld PMD-afval met zakken per aansluiting per maand 4,93 kilogram. Deze gegevens zijn gebaseerd op de inzamelresultaten van februari (de start van de proeven) tot en met december Restafval in de proefwijk Vlijmen Vliedberg In de proefwijk is in 2015 circa 302,6 ton restafval ingezameld, tegenover 340,5 ton in Dit is een daling van circa 11%. Hiermee is de daling van de hoeveelheid restafval in de proefwijk groter dan de daling van de hoeveelheid restafval in de gehele gemeente. Het verlagen van de inzamelfrequentie voor restafval en het gecombineerd inzamelen van PMD-afval lijkt dus een positief effect te hebben op de hoeveelheid aangeboden restafval.

8 Aan de bewoners van dit pand ONS KENMERK: UW KENMERK: UW BRIEF VAN: BEHANDELD DOOR: ONDERWERP: Liesbeth Leermakers resultaten enquête AANTAL BIJLAGEN: DATUM: 1 februari 2016 VERZ. 2 februari 2016 Beste mevrouw, meneer, In uw wijk vinden momenteel proeven voor afvalinzameling plaats. Eind 2015 is een bewonersenquête over deze proeven uitgevoerd. De respons op de enquête was hoog, namelijk 50%. Op de achterzijde van deze brief vindt u een samenvatting van de enquêteresultaten. Verschillende bewoners gaven aanvullende opmerkingen en toelichtingen bij de diverse vragen. Deze zijn niet verwerkt in het rapport, maar worden apart geanalyseerd en, waar mogelijk, opgepakt. Het volledige rapport kunt u vinden op onze website onder het kopje Afval. Onder de deelnemers aan de enquête is een jaarbedrag aan afvalstoffenheffing verloot. U bent de gelukkige winnaar, van harte gefeliciteerd! Het bedrag van xx zal binnenkort op uw rekening xxx worden teruggestort. POSTADRES Gemeente Heusden Postbus AA Vlijmen BEZOEKADRES Julianastraat 34 Vlijmen T F (073) E DIGITAAL LOKET Bankrelatie NL54BNGH De proeven in uw wijk, Vlijmen Vliedberg, lopen nog het hele jaar 2016 door. In Drunen wordt, in een deel van de wijk Braken-Oost, vanaf 1 maart 2016 ook een proef uitgevoerd, namelijk met het omgekeerd inzamelen van afval. De resultaten van alle proeven worden meegenomen om te bepalen wat, vanaf 2017, de meest efficiënte manier van afval inzamelen is. Met vriendelijke groet, wethouder, Dr. M.G.M. van der Poel Gemeente Heusden gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waartoe zij zijn verstrekt. Indien u daarover inhoudelijk meer wilt weten kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van onze gemeente (Wet Bescherming Persoonsgegevens, artikel 33 en 34)

9 Ons kenmerk Onderwerp resultaten enquête Datum 1 februari 2016 Pagina 2 van 2 Samenvatting enquêteresultaten: de meeste bewoners (91%) vinden dat ze voldoende informatie hebben gekregen over de manier waarop het afval nu wordt ingezameld en de redenen daarvoor; 6 van de 10 bewoners zeggen door de proeven geld te besparen, maar de meesten van hen hebben geen idee hoeveel. Nog eens 31% weet echt niet of ze besparen en 10% zegt er niets mee te besparen; van de mensen die een PMD-container ontvingen om PMD (plastic, metalen en drankverpakkingen) te verzamelen is 90% tevreden en 6% ontevreden. Van de bewoners die het PMD in plastic zakken moeten verzamelen is 69% tevreden en 25% ontevreden; het PMD wordt eens in de 3 weken opgehaald. Dat vindt 73% een prima frequentie; 18% vindt het te weinig en 5% vindt het te vaak. Een kwart zou het handig vinden als ze PMD-afval ook ergens in de wijk zouden kunnen wegbrengen; voor 70% van de bewoners is de belangrijkste reden om PMD apart te houden dat het beter is voor het milieu; 17% doet het vooral omdat het goedkoper is. Driekwart van de bewoners vindt dat het scheiden van PMD hen niet of nauwelijks extra moeite kost, maar volgens 6% is het best veel extra werk. Door het scheiden van PMD zegt 83% beter na te denken over scheiden van afval; de grijze container voor restafval wordt eens in de 4 weken geleegd. Dat is voor 57% een prima frequentie, maar 29% vindt het te weinig en 7% te vaak. Als de afvalinzameling op dezelfde manier doorgaat zou 1 op de 5 bewoners de grijze container kosteloos willen omruilen voor een kleinere (19%) of grotere (3%) maat; voor het legen van de GFT-container geldt dit jaar een nultarief. Van de bewoners in de proefwijk is 80% daarvan op de hoogte. Van de mensen die dit weten gaat 62% niet anders om met GFT-afval. Voor anderen veranderde er wel iets: ze houden bijvoorbeeld meer GFT apart of zetten de container vaker aan de straat; de verschillende soorten afval worden door bewoners nu minder vaak bij het restafval gedaan. Dat geldt niet alleen voor drankenkartons (91%), plastic (81%) en metalen verpakkingen (79%), maar ook voor andere soorten zoals papier en karton (54%), glas (47%), GFT (45%), chemisch afval (40%), textiel (33%) en luiers of incontinentiemateriaal (12%); over de containers in de wijk waar afval naar toe gebracht kan worden (bijvoorbeeld glasbak en textielcontainer) is 61% (zeer) tevreden en 8% (zeer) ontevreden. Over de milieustraat is 52% (zeer) tevreden en 18% (zeer) ontevreden.

10 Aan de bewoners van dit pand ONS KENMERK: UW KENMERK: UW BRIEF VAN: BEHANDELD DOOR: ONDERWERP: Liesbeth Leermakers resultaten enquête AANTAL BIJLAGEN: DATUM: 1 februari 2016 VERZ. 2 februari 2016 Beste mevrouw, meneer, In uw wijk vinden momenteel proeven voor afvalinzameling plaats. Eind 2015 is een bewonersenquête over deze proeven uitgevoerd. De respons op de enquête was hoog, namelijk 50%. Op de achterzijde van deze brief vindt u een samenvatting van de enquêteresultaten. Verschillende bewoners gaven aanvullende opmerkingen en toelichtingen bij de diverse vragen. Deze zijn niet verwerkt in het rapport, maar worden apart geanalyseerd en, waar mogelijk, opgepakt. Het volledige rapport kunt u vinden op onze website onder het kopje Afval. Onder de deelnemers aan de enquête is een teruggave van een jaar aan afvalstoffenheffing verloot. U bent helaas niet de gelukkige winnaar. POSTADRES Gemeente Heusden Postbus AA Vlijmen BEZOEKADRES Julianastraat 34 Vlijmen T F (073) E DIGITAAL LOKET Bankrelatie NL54BNGH De proeven in uw wijk, Vlijmen Vliedberg, lopen nog het hele jaar 2016 door. In Drunen wordt, in een deel van de wijk Braken-Oost, vanaf 1 maart 2016 ook een proef uitgevoerd, namelijk met het omgekeerd inzamelen van afval. De resultaten van alle proeven worden meegenomen om te bepalen wat, vanaf 2017, de meest efficiënte manier van afval inzamelen is. Met vriendelijke groet, wethouder, Dr. M.G.M. van der Poel Gemeente Heusden gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waartoe zij zijn verstrekt. Indien u daarover inhoudelijk meer wilt weten kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van onze gemeente (Wet Bescherming Persoonsgegevens, artikel 33 en 34)

11 Ons kenmerk Onderwerp resultaten enquête Datum 1 februari 2016 Pagina 2 van 2 Samenvatting enquêteresultaten: de meeste bewoners (91%) vinden dat ze voldoende informatie hebben gekregen over de manier waarop het afval nu wordt ingezameld en de redenen daarvoor; 6 van de 10 bewoners zeggen door de proeven geld te besparen, maar de meesten van hen hebben geen idee hoeveel. Nog eens 31% weet echt niet of ze besparen en 10% zegt er niets mee te besparen; van de mensen die een PMD-container ontvingen om PMD (plastic, metalen en drankverpakkingen) te verzamelen is 90% tevreden en 6% ontevreden. Van de bewoners die het PMD in plastic zakken moeten verzamelen is 69% tevreden en 25% ontevreden; het PMD wordt eens in de 3 weken opgehaald. Dat vindt 73% een prima frequentie; 18% vindt het te weinig en 5% vindt het te vaak. Een kwart zou het handig vinden als ze PMD-afval ook ergens in de wijk zouden kunnen wegbrengen; voor 70% van de bewoners is de belangrijkste reden om PMD apart te houden dat het beter is voor het milieu; 17% doet het vooral omdat het goedkoper is. Driekwart van de bewoners vindt dat het scheiden van PMD hen niet of nauwelijks extra moeite kost, maar volgens 6% is het best veel extra werk. Door het scheiden van PMD zegt 83% beter na te denken over scheiden van afval; de grijze container voor restafval wordt eens in de 4 weken geleegd. Dat is voor 57% een prima frequentie, maar 29% vindt het te weinig en 7% te vaak. Als de afvalinzameling op dezelfde manier doorgaat zou 1 op de 5 bewoners de grijze container kosteloos willen omruilen voor een kleinere (19%) of grotere (3%) maat; voor het legen van de GFT-container geldt dit jaar een nultarief. Van de bewoners in de proefwijk is 80% daarvan op de hoogte. Van de mensen die dit weten gaat 62% niet anders om met GFT-afval. Voor anderen veranderde er wel iets: ze houden bijvoorbeeld meer GFT apart of zetten de container vaker aan de straat; de verschillende soorten afval worden door bewoners nu minder vaak bij het restafval gedaan. Dat geldt niet alleen voor drankenkartons (91%), plastic (81%) en metalen verpakkingen (79%), maar ook voor andere soorten zoals papier en karton (54%), glas (47%), GFT (45%), chemisch afval (40%), textiel (33%) en luiers of incontinentiemateriaal (12%); over de containers in de wijk waar afval naar toe gebracht kan worden (bijvoorbeeld glasbak en textielcontainer) is 61% (zeer) tevreden en 8% (zeer) ontevreden. Over de milieustraat is 52% (zeer) tevreden en 18% (zeer) ontevreden.

12 Datum : 1 februari 2016 Bewoners proefwijk Vlijmen Vliedberg tevreden over afvalproeven In 2015 zijn in een deel van de wijk Vlijmen Vliedberg afvalproeven gestart. Ook is in de hele gemeente in 2015 een nultarief voor GFT-afval ingevoerd. De ervaringen van de bewoners zijn eind 2015 gepeild met een bewonersenquête. Sinds februari wordt in de proefwijk in Vlijmen Vliedberg nog maar eenmaal per 4 weken het restafval ingezameld. Drankenkartons en metalen verpakkingen mogen in de proefwijk ook bij het plastic verpakkingsafval worden gedaan. Dit PMD-afval wordt in de ene helft van de wijk ingezameld in speciale minicontainers en in de andere helft van de wijk in de bekende plastic zakken. Eind oktober 2015 ontvingen alle huishoudens in de proefwijk een brief met een oproep om een enquête over de afvalproeven in te vullen. Invullen van de enquête kon zowel digitaal als analoog (op aanvraag). De respons op de enquête was hoog, namelijk 50%. 90% van de bewoners die een container gebruiken voor het PMD-afval is hierover tevreden. Van de gebruikers van de zakken is ruim twee derde tevreden. 57% van de bewoners vindt de verlaagde inzamelfrequentie van restafval naar eenmaal per 4 weken prima. 29% vindt dit te weinig, 7% zelfs te vaak. 60% van de bewoners zeggen door de proeven geld te besparen, maar de meesten van hen hebben geen idee hoeveel. Door het nultarief voor GFT-afval houdt ruim een derde van de bewoners het GFT-afval vaker apart of zetten zij vaker hun container aan de straat. In de hele gemeente is in 2015 bijna 5% minder restafval ingezameld dan in In de proefwijk bedraagt deze daling ca. 11%. Het verlagen van de inzamelfrequentie voor restafval en het gecombineerd inzamelen van PMD-afval lijkt dus een positief effect te hebben op de hoeveelheid aangeboden restafval. De proeven in Vlijmen Vliedberg lopen nog het hele jaar 2016 door. In Drunen wordt, in een deel van de wijk Braken-Oost, vanaf 1 maart 2016 ook een proef uitgevoerd, namelijk met het omgekeerd inzamelen van afval. Op deze manier kunnen de resultaten van alle proeven worden meegenomen in de bepaling van de meest efficiënte manier van afval inzamelen vanaf 2017 en verder. Noot voor de redactie, niet voor publicatie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Communicatie gemeente Heusden, telefoon: (073)

13 Onderzoek proeven afvalinzameling in Vliedberg Vlijmen

14 Inhoud Samenvatting blz. 3 Onderzoeksopzet 4 Informatievoorziening over de afvalproeven 5 Hoeveel te besparen? 6 Tevredenheid over manier van ophalen 7 Frequentie van ophalen PMD 8 Motivatie scheiden PMD 9 Legen van containers voor restafval 10 Nultarief voor ophalen GFT 11 Welke soorten nu minder vaak bij restafval? 12 Tevredenheid over containers in de wijk en over Milieustraat 13 Colofon Opdrachtgever: Gemeente Heusden. Postbus 41, 5250 AA Vlijmen. Contactpersoon: Wilma Broeders. Telefoon Internet: Analyse en rapportage: Oostveen Beleidsonderzoek en Advies. Elbertbos 1, 7543 GV Enschede. Telefoon (053) Internet: Samenstelling: drs. Paul Oostveen. Enschede/Vlijmen, januari Dit rapport is alleen verschenen als PDF bestand en wordt niet gedrukt. Overname uit dit rapport is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

15 Samenvatting Dit rapport bevat de resultaten van een onderzoek onder alle huishoudens in het deel van de wijk Vliedberg in Vlijmen waar proeven met de afvalinzameling zijn gehouden. De enquête kon via internet worden ingevuld, hoewel men desgewenst een papieren enquête kon opvragen. De respons was 50%. De meeste bewoners (91%) vinden dat ze voldoende informatie hebben gekregen over de manier waarop het afval nu wordt ingezameld en de redenen daarvoor. Zes van de tien bewoners zeggen door de proeven geld te besparen, maar de meesten van hen hebben geen idee hoeveel. Nog eens 31% weet echt niet of ze besparen en 10% zegt er niets mee te besparen. Van de mensen die een PMD container hebben ontvangen om PMD (plastic, metalen en drankverpakkingen) te verzamelen is 90% tevreden en 6% ontevreden. Van de bewoners die het PMD in plastic zakken moeten verzamelen is 69% tevreden en 25% ontevreden. Het PMD wordt eens in de drie weken opgehaald. Dat vindt 73% een prima frequentie; 18% vindt het te weinig en 5% vindt het te vaak. Een kwart zou het handig vinden als ze PMD afval ook ergens in de wijk zouden kunnen wegbrengen. Voor 70% van de bewoners is de belangrijkste reden om PMD apart te houden dat het beter is voor het milieu; 17% doet het vooral omdat het goedkoper is. Driekwart van de bewoners vindt dat het scheiden van PMD hen niet of nauwelijks extra moeite kost, maar volgens 6% is het best veel extra werk. Door het scheiden van PMD zegt 83% beter na te denken over scheiden van afval. De grijze container voor restafval wordt eens in de vier weken geleegd. Dat is voor 57% een prima frequentie, maar 29% vindt het te weinig en 7% te vaak. Als de afvalinzameling op dezelfde manier doorgaat zou een op de vijf bewoners de grijze container kosteloos willen omruilen voor een kleinere (19%) of grotere (3%) maat. Voor legen van de GFT container geldt dit jaar een nultarief. Van de bewoners van de proefwijk is 80% daarvan op de hoogte. Van de mensen die dit weten gaat 62% niet anders om met GFT afval. Voor anderen veranderde er wel iets: ze houden bijvoorbeeld meer GFT apart of zetten de container vaker aan de straat. De verschillende soorten afval worden door bewoners nu minder vaak bij het restafval gedaan. Dat geldt niet alleen voor drankenkartons (91%), plastic (81%) en metalen verpakkingen (79%), maar ook voor andere soorten zoals papier en karton (54%), glas (47%), GFT (45%), chemisch afval (40%), textiel (33%) en luiers of incontinentiemateriaal (12%). Over de containers in de wijk waar afval naar toe gebracht kan worden (bv.glasbak en textielcontainer) is 61% (zeer) tevreden en 8% (zeer) ontevreden. Over de Milieustraat is 52% (zeer) tevreden en 18% (zeer) ontevreden. Onderzoek proeven afvalinzameling in Vliedberg Vlijmen 3

16 Onderzoeksopzet In een groot deel van de wijk Vliedberg in Vlijmen heeft de gemeente Heusden in 2015 een proef gehouden met de gescheiden inzameling van plastic verpakkingsafval, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMDafval). Daarnaast wordt in dit gebied, ook als proef, het restafval eenmaal per vier weken ingezameld. Op basis van de resultaten van deze proeven zal de gemeente binnenkort besluiten hoe het afval in de toekomst in de hele gemeente zal worden ingezameld. Daarbij wordt onder meer gekeken naar (veranderingen in) de volumes aan aangeboden afval. Daarnaast werd een onderzoek gehouden onder de bewoners van de proefwijk. De resultaten van dit bewonersonderzoek staan in dit rapport. Het onderzoek naar de proeven met de afvalinzameling werd gehouden onder alle huishoudens in het gebied waar de proeven werden gehouden. Binnen elk huishouden werd een van de bewoners aangeschreven. Deze persoon werd aselect geselecteerd (maar niet uit de nog thuiswonende kinderen). In totaal werden 1183 personen benaderd. Deze personen kregen eind oktober 2015 een brief thuisgestuurd met een oproep om de enquête via internet in te vullen. Dat was mogelijk op PC, tablet of smartphone. Ruim twee weken later kregen de bewoners die de enquête nog niet hadden ingevuld een herinneringsbrief. In deze herinneringsbrief stond vermeld dat men desgewenst een papieren vragenlijst kon aanvragen (telefonisch of via internet). In de brieven stond vermeld dat men de enquête desgewenst door een huisgenoot kon laten invullen. Begin december werd het veldwerk afgesloten. In totaal 586 personen hebben de enquête ingevuld, waarmee een respons werd bereikt van 50%. Dat is een hoog percentage voor een enquête die grotendeels digitaal werd afgenomen (een papieren vragenlijst werd alleen op verzoek van de respondent opgestuurd). Van alle respondenten kozen er 27 voor de papieren vragenlijst (5%); de rest vulde de enquête in via internet. Het onderzoek is uitgevoerd door Oostveen Beleidsonderzoek en Advies in opdracht van de gemeente Heusden. NB Onder alle grafieken in dit rapport staat vermeld hoeveel respondenten de vraag hebben beantwoord (n= ). Bij enquêtes is altijd sprake van onbetrouwbaarheidsmarges: onder de totale bevolking kan het percentage iets afwijken van het percentage onder de respondenten. Bij 575 respondenten is die onbetrouwbaarheidsmarge maximaal 4% en bij 270 respondenten bijvoorbeeld maximaal 6%. Bij een gevonden percentage van 50% en een marge van 4% betekent dit dat tussen de 46% en 54% van de totale bevolking hetzelfde antwoord zou hebben gegeven (als de respondenten een goede afspiegeling zijn van alle bewoners). Bij hoge of lage percentages (bv. 10% van de respondenten vindt iets) zijn de marges kleiner (2 resp. 3%). Onderzoek proeven afvalinzameling in Vliedberg Vlijmen 4

17 Informatievoorziening over de afvalproeven In de eerste plaats werd de bewoners gevraagd hoe men heeft gehoord over de afvalproeven. Vrijwel alle respondenten zeggen dat ze een brief van de gemeente hebben ontvangen (94%). Een groep van 16% heeft erover gelezen in een krant of huis-aanhuis blad. Andere kanalen zijn genoemd door kleine groepen van 1 tot 3%. Een kleine groep van 1% weet niet meer hoe men over de proeven heeft gehoord; 0,7% zegt er nog nooit iets over gehoord te hebben. Vervolgens werd gevraagd of men vindt dat men voldoende informatie heeft gekregen over de manier waarop het afval nu wordt ingezameld, en de redenen daarvoor. Het overgrote merendeel (91%) zegt voldoende informatie te hebben ontvangen; 9% vindt van niet. Mensen die vonden dat ze te weinig informatie hadden gekregen noemden uiteenlopende aspecten, waaronder de frequentie en ophaaldata voor restafval en wat er precies onder PMD wordt verstaan. brief ontvangen (huis-aan-huis)krant website/fb/twitter gem vrienden/bekenden inloopavond weet niet meer nooit over gehoord Hoe heeft u gehoord over de proeven met afvalinzameling? anders 16% 2% 3% 1% 2% 1% 1% 94% (meer antwoorden mogelijk) n=577 Vindt u dat u voldoende informatie heeft gekregen over de manier waarop het afval nu bij u wordt ingezameld - en de redenen daarvoor? ja nee 9% 91% n=567 Onderzoek proeven afvalinzameling in Vliedberg Vlijmen 5

18 Hoeveel te besparen? Door de afvalproeven zullen de meeste bewoners geld besparen. Het restafval wordt immers minder vaak opgehaald, ophalen van PMD is gratis en voor de GFT-containers gold in 2015 een nultarief. Maar veel bewoners kunnen moeilijk inschatten of en hoeveel zij besparen. Bijna zes van de tien bewoners zeggen dat ze met de proeven geld besparen, maar het merendeel daarvan (53% van respondenten) heeft geen idee hoeveel ze besparen. Slechts 6% kan een inschatting geven van het bedrag. Deze laatste groep denkt dat zij (gemiddeld) 50 euro besparen*. Ongeveer 10% zegt dat ze niets besparen door de proeven. Als redenen noemen zij bijvoorbeeld dat ze nu vaker met restafval naar de Milieustraat moeten of juist dat ze de container voor restafval eerder ook al niet vaak aan de straat zetten. Tot slot zegt 31% dat ze geen idee hebben of ze wel of niet besparen door de afvalproeven. ik bespaar er niets mee ik bespaar ongeveer * ik bespaar, geen idee hoeveel ik weet echt niet of ik bespaar Hoeveel geld bespaart u per jaar als gevolg van deze proeven? 10% 6% 31% 53% n=575 * Van de kleine groep van 6% die denkt te weten hoeveel zij besparen, noemt ongeveer een kwart euro per jaar, een kwart euro, een kwart euro en een laatste kwart euro. n=34 Onderzoek proeven afvalinzameling in Vliedberg Vlijmen 6

19 Tevredenheid over manier van ophalen Bij 52% van de respondenten wordt PMD opgehaald in een aparte PMDcontainer, terwijl 47% daarvoor plastic zakken moet gebruiken; 2% zegt het niet te weten. Hoe tevreden is men over deze methode? In totaal 80% is tevreden over de manier van ophalen van PMD. Van mensen die een PMD container hebben ontvangen, is 90% tevreden. Daarnaast is 6% ontevreden en 4% zegt anders. Deze laatste twee groepen noemen bijvoorbeeld dat de container te groot of te klein is of dat men weer een extra container heeft gekregen. Van de mensen bij wie het PMD in plastic zakken wordt opgehaald, is 69% tevreden. Een kwart is ontevreden en 6% vinkte anders aan. Deze laatste twee groepen noemen onder meer dat de zakken snel scheuren, stinken, ongedierte aantrekken, weg kunnen waaien of dat het er niet fraai uitziet. \\ ja nee anders Tevreden over manier ophalen PMD? (in PMD container) 6% 4% 90% 0% 20% 40% 60% 80%100% ja nee anders Tevreden over manier ophalen PMD? (in plastic zakken) 25% 6% 69% 0% 20% 40% 60% 80%100% n=295 n=267 Onderzoek proeven afvalinzameling in Vliedberg Vlijmen 7

20 Frequentie van ophalen PMD Het PMD wordt eens in de drie weken opgehaald. Wat vindt men van die frequentie? Bijna driekwart van de bewoners (73%) vinden de huidige frequentie prima. Een groep van 18% vindt het echter te weinig (bijvoorbeeld omdat men te veel PMD afval heeft of omdat het gaat stinken). Van de mensen die het afval in plastic zakken moeten verzamelen vindt 32% eens in de drie weken te weinig; onder bezitters van een PMD container is dat slechts 6%. Aan de andere kant vindt 5% het juist te vaak. Dit zijn vooral mensen met PMD containers, die dan nog niet vol zitten. Het PMD wordt nu opgehaald. Zou men het handig vinden als het PMD daarnaast ook ergens in de wijk weggebracht kan worden? Een kwart van de bewoners (26%) zou dat inderdaad handig vinden. Onder mensen die PMD in plastic zakken verzamelen is dat 37%: duidelijk meer dan de 16% van de mensen die een PMD container gebruiken. Het PMD wordt eens in de drie weken opgehaald. Wat vindt u daarvan? prima te weinig te vaak anders 5% 3% 18% 73% Zou u het handig vinden als u het PMD afval ook ergens in de wijk zou kunnen wegbrengen? ja nee 26% 74% n=573 n=577 Onderzoek proeven afvalinzameling in Vliedberg Vlijmen 8

21 Motivatie scheiden PMD Gescheiden inzamelen van PMD is beter voor het milieu en goedkoper voor de bewoners. Wat is voor hen de belangrijkste reden om te scheiden? Verreweg de meest genoemde reden is dat het beter is voor het milieu (70%); 17% scheidt PMD vooral omdat het voor henzelf goedkoper is. Nog eens 11% noemt een andere reden (o.a.: beiden zijn even belangrijk, anders te weinig ruimte voor restafval, het is opgedrongen). Slechts 1% zegt het PMD helemaal niet te scheiden. Kost het gescheiden inzamelen van PMD de bewoners extra moeite? Volgens 77% van de bewoners kost het gescheiden inzamelen niet of nauwelijks extra moeite. Volgens 17% kost het een beetje extra moeite en volgens 6% best veel (dit zijn vooral mensen met plastic zakken). Denkt men door het scheiden van PMD ook beter na over afvalscheiding in het algemeen? De meeste bewoners (83%) zeggen nu inderdaad beter na te denken over het scheiden van afval. beter voor het milieu voor mij goedkoper houdt PMD niet apart ja, best veel ja, een beetje niet of nauwelijks ja nee Wat is voor u de belangrijkste reden om PMD apart te houden? anders 17% 11% 1% 70% Vindt u dat het gescheiden inzamelen van PMD u extra moeite kost? 6% 17% 77% n=575 Denkt u door het gescheiden inzamelen van PMD ook beter na over het scheiden van afval? 17% 83% n=575 n=573 Onderzoek proeven afvalinzameling in Vliedberg Vlijmen 9

22 Legen van containers voor restafval Van alle respondenten heeft 94% een grijze container voor restafval; 6% woont in een appartement en gebruikt een verzamelcontainer. Tijdens de proeven wordt de grijze container eens in de vier weken geleegd. Wat vinden de bewoners daarvan? Ruim de helft (57%) vindt die frequentie prima. Drie van de tien bewoners (29%) vinden het echter te weinig, vooral omdat de containers al eerder vol zitten of vooral in de zomer gaan stinken. Een kleinere groep van 7% vindt het juist nog te vaak, omdat ze maar weinig restafval hebben. Nog eens 7% vulde een ander antwoord in, bijvoorbeeld dat het in de winter wel kan maar in de zomer te weinig is. Afvalcontainers zijn beschikbaar in twee maten: 240 en 140 liter. Zou men de container willen omwisselen als de afvalinzameling na de proeven zo doorgaat (en als dat kosteloos kan)? Een op de vijf bewoners (19%) heeft nu een grote container maar wil liever een kleine. Een groep van 3% wil juist de kleine container inruilen voor een grotere. De meeste bewoners (79%) willen hun huidige container houden. Tijdens de proeven wordt de grijze container eens in de vier weken geleegd. Wat vindt u daarvan? prima te weinig te vaak anders 7% 7% 29% 57% n=543 NB De vragen op deze en de volgende pagina zijn niet beantwoord door mensen die in een appartement wonen en een verzamelcontainer voor restafval gebruiken. Zou u uw container voor restafval willen omwisselen als de afvalinzameling op dezelfde manier doorgaat (en als dat kosteloos kan)? nee ja, klein i.p.v. groot ja, groot i.p.v. klein 19% 3% 79% n=538 Onderzoek proeven afvalinzameling in Vliedberg Vlijmen 10

23 Nultarief voor ophalen GFT Voor het legen van GFT-containers geldt in 2015 (voor de hele gemeente) een nultarief: bewoners hoeven niet meer te betalen voor elke keer dat de GFT container wordt geleegd. De meeste respondenten (80%) zijn op de hoogte van het nultarief; 20% wist het niet. Aan de bewoners die op de hoogte waren van het nultarief werd gevraagd of zij anders omgaan met GFT afval sinds dot gratis wordt opgehaald. Voor 62% van de bewoners is er niets veranderd nu ze weten dat de GFT container gratis wordt geleegd. Een groep van 20% zet de GFT container nu vaker aan de straat en 11% stopt er tegenwoordig meer in. Nog eens 6% gebruikte de GFT container nog niet maar doet dat nu wel. Een groep van 7% brengt hun tuinafval niet meer naar de Milieustraat. Tot slot heeft 5% uiteenlopende andere antwoorden gegeven. nee Voor het legen van GFT containers geldt dit jaar een nultarief. Wist u dat? ja 20% 80% Zo ja: Gaat u anders om met GFT afval sinds dit gratis wordt opgehaald? voor mij is er niets veranderd GFT container vaker aan straat stop nu meer in GFT container tuinafval niet meer Milieustraat gebruik GFT container nu wel anders 20% 11% 7% 6% 5% 62% n=543 (meer antwoorden mogelijk) n=433 Onderzoek proeven afvalinzameling in Vliedberg Vlijmen 11

24 Welke soorten nu minder vaak bij restafval? We zagen al dat 83% door de gescheiden inzameling van PMD nu beter nadenkt over het scheiden van afval. Maar worden de verschillende soorten afval ook daadwerkelijk minder vaak bij restafval gedaan sinds de start van de proeven? Dat blijkt inderdaad het geval. Het sterkst geldt dit voor PMD: 91% doet drankenkartons nu minder vaak bij restafval, 81% doet dat met plastic verpakkingen en 79% met metalen verpakkingen. Groente, fruit en tuinafval (GFT) wordt door 45% minder vaak bij het restafval gedaan. Maar ook papier en karton (54%), glas (47%), chemisch afval (40%) en textiel (33%) wordt door veel mensen vaker apart gehouden dan een jaar geleden. Luiers en incontinentiemateriaal wordt door 12% vaker apart gehouden. Nog eens 3% noemt iets anders. Voor slechts 7% is er helemaal niets veranderd. Deze laatste twee groepen noemen onder meer dat ze altijd al heel veel scheidden, of juist dat ze heel weinig afval hebben of in een flat wonen. Welke soorten afval doet u nu minder vaak of helemaal niet meer bij het restafval? drankenkartons plastic verpakkingen metalen verpakkingen papier en karton glas GFT chemisch afval textiel luiers/incontin.mater. anders er is niets veranderd 12% 3% 7% 33% 45% 40% 47% 54% 81% 79% 91% (meer antwoorden mogelijk) n=574 Onderzoek proeven afvalinzameling in Vliedberg Vlijmen 12

25 Tevredenheid over containers in de wijk en over Milieustraat In de wijk zijn verschillende containers waar bewoners afval naar toe kunnen brengen*. Hoe tevreden is men daarover? Zes van de tien bewoners zijn tevreden over deze containers (49% tevreden en 11% zeer tevreden). Aan de andere kant is een groep van 8% niet tevreden (7% ontevreden en 1% zeer ontevreden). Zij noemen bijvoorbeeld dat de glasbak vaak vol is en er glasscherven rondom liggen, dat containers te ver weg staan of dat men niet weet waar de luiercontainer is. Daarnaast is 19% neutraal en heeft 12% geen mening. Tot slot werd gevraagd naar de tevredenheid over de Milieustraat. Ruim de helft van de bewoners is tevreden over de Milieustraat (41% tevreden; 11% zeer tevreden). Aan de andere kant is een groep van 18% niet tevreden (15% ontevreden en 3% zeer ontevreden). Zij noemen vooral de kosten of te beperkte openingstijden, en in mindere mate de afstand en de vriendelijkheid van het personeel. Daarnaast is 16% neutraal en heeft 14% geen mening. Hoe tevreden bent u over de containers* in de wijk waar u uw afval naar toe kunt brengen? zeer tevreden tevreden neutraal ontevreden zeer ontevreden geen mening 11% 7% 1% 12% 19% 49% n=574 * bijvoorbeeld de glasbak en containers voor textiel of luiers/incontinentiemateriaal. zeer tevreden ontevreden zeer ontevreden geen mening Hoe tevreden bent u over de Milieustraat? tevreden neutraal 11% 16% 15% 3% 14% 41% n=572 Onderzoek proeven afvalinzameling in Vliedberg Vlijmen 13

Onderzoek proeven afvalinzameling in Vliedberg Vlijmen

Onderzoek proeven afvalinzameling in Vliedberg Vlijmen Onderzoek proeven afvalinzameling in Vliedberg Vlijmen Inhoud Samenvatting blz. 3 Onderzoeksopzet 4 Informatievoorziening over de afvalproeven 5 Hoeveel te besparen? 6 Tevredenheid over manier van ophalen

Nadere informatie

Onderzoek omgekeerd inzamelen in Braken-Oost

Onderzoek omgekeerd inzamelen in Braken-Oost Onderzoek omgekeerd inzamelen in Braken-Oost Inhoud Samenvatting blz. 3 Onderzoeksopzet 4 Informatievoorziening over het omgekeerd inzamelen 5 Oude situatie en kosten 6 Hoe vaak en hoe brengt men restafval

Nadere informatie

Onderzoek huishoudelijk afval

Onderzoek huishoudelijk afval Onderzoek huishoudelijk afval Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Marlies Visser 16 april 2014 Samenvatting Leden van het AmersfoortPanel hebben in maart 2014 deelgenomen aan een onderzoek over het

Nadere informatie

Gescheiden gft inzameling Nesselande

Gescheiden gft inzameling Nesselande rotterdam.nl/onderzoek Gescheiden gft inzameling Nesselande Onderzoek en Business Intelligence Gescheiden gft inzameling Nesselande Een evaluatie M. van Rhee Onderzoek en Business Intelligence (OBI) 13

Nadere informatie

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Duurzaam van Afval naar Grondstof Bewonersonderzoek De vragenlijst bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel gaat in op de situatie vóór de proef, het laatste

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: OLOGWB10. Onderwerp Tarieven rest- en GFT-afval 2012

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: OLOGWB10. Onderwerp Tarieven rest- en GFT-afval 2012 Zaaknummer: OLOGWB10 Collegevoorstel Inleiding Het Afvalbeheerplan 2011 2015 is op 8 februari 2011 vastgesteld door de gemeenteraad. Eén van de maatregelen uit het plan is het vergroten van het verschil

Nadere informatie

Afvalscheiding in Sliedrecht

Afvalscheiding in Sliedrecht Afvalscheiding in Sliedrecht Bewonerspanel Sliedrecht Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De gemeente Sliedrecht is bezig met het opstellen van een afvalbeleidsplan. Een belangrijk aspect daarbij

Nadere informatie

Respons Van de 779 benaderde panelleden hebben 544 de vragenlijst ingevuld. Dat is een respons van 70%.

Respons Van de 779 benaderde panelleden hebben 544 de vragenlijst ingevuld. Dat is een respons van 70%. Inleiding Keuze voor de toekomst: inzameling van afval De gemeente Oss moet de komende jaren besparen. Ook het inzamelen van huishoudelijk afval moet slimmer en goedkoper worden. Uit het oogpunt van duurzaamheid

Nadere informatie

Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling

Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling Team Onderzoek & Statistiek Maart 2015 1 Inleiding Zaanstad wil in de komende jaren nog meer en op een betere manier afval gescheiden inzamelen. Gemiddeld mag elke

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2016 AFVAL

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2016 AFVAL BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2016 AFVAL Gemeente Oirschot Januari - Februari 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest

KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk) Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2004

Stadsenquête Leiden 2004 Hoofdstuk 16. Milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren zijn zowel de bekendheid als het gebruik verder toegenomen. In de Stadsenquête van

Nadere informatie

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100% 15 AFVALINZAMELING EN KRINGLOOPWINKEL Om het scheiden en hergebruik van huishoudelijk restafval te stimuleren, wordt regelmatig onderzocht hoe de bewoners van Leiden met hun afval omgaan. Het is inmiddels

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie Zaaknummer OLOGWB10. Onderwerp Tarieven rest- en GFT-afval 2012

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie Zaaknummer OLOGWB10. Onderwerp Tarieven rest- en GFT-afval 2012 Raadsvoorstel Inleiding Het Afvalbeheerplan 2011 2015 is op 8 februari 2011 vastgesteld door uw gemeenteraad. Eén van de maatregelen uit het plan is het vergroten van het verschil tussen het tarief voor

Nadere informatie

Stadjers over afval Afval app en Diftar

Stadjers over afval Afval app en Diftar Stadjers over afval Afval app en Diftar Laura de Jong Mei 2016 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Stadjers over een afval app...

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 6: Afvalscheiding november 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de zesde peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709)

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709) NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 201 Deze nieuwsbrief beschrijft in het kort de resultaten van een peiling over grondstoffenbeleid. Uit de resultaten komt naar voren dat driekwart van

Nadere informatie

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011 Memo Onderwerp Afvalinzameling: vergelijking Zevenaar- 1 Inleiding Afvalscheiding is belangrijk. Door scheiding aan de bron (in de huishoudens) kunnen afvalcomponenten en fracties worden verkregen die

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2003

Stadsenquête Leiden 2003 Hoofdstuk 21. Milieu Samenvatting Zeven op de tien Leidenaren kent de Milieustraat, aan de J.C. de Rijpstraat, een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID

BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID Gemeente Eemnes November 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Aa en Hunze panel. Resultaten peiling 1: afvalscheiding. 1. Inleiding. Peiling november - december 2013

Aa en Hunze panel. Resultaten peiling 1: afvalscheiding. 1. Inleiding. Peiling november - december 2013 Aa en Hunze panel Resultaten peiling 1: afvalscheiding Peiling november - december 2013 1. Inleiding De gemeente Aa en Hunze heeft besloten om een online burgerpanel op te zetten. De gemeente zal via dit

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Onderzoeksbeschrijving In 2016 is een enquête gehouden onder de inwoners van de gemeente Renswoude over de inzameling en scheiding van afval. De

Nadere informatie

BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN

BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, MAART 2014 GfK 2014 Bewonersconsultatie Regionaal Afvalbeleidsplan Maart 2014 1 Inhoud 1. Samenvatting 2. Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2001

Stadsenquête Leiden 2001 Hoofdstuk 9. Milieu Samenvatting De Milieustraat is een (vrij nieuwe) voorziening waar bewoners zich kunnen ontdoen van hun grof huishoudelijk afval. Ruim twee op de tien Leidenaren heeft hier al eens

Nadere informatie

Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort

Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort Door gemeente Montfoort zijn 4 toekomstige scenario s voor het afvalbeheer geformuleerd. Wat zijn de verwachte effecten indien deze scenario s worden

Nadere informatie

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik.

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Gemeente Bunnik Verantwoording In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Deze heeft plaatsgevonden van 30 maart t/m

Nadere informatie

Afvalinzameling in Ten Boer

Afvalinzameling in Ten Boer Afvalinzameling in Age Stinissen Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3 1.2 Doel van het onderzoek 3 1.3 Opzet van het onderzoek

Nadere informatie

INWONERS SCHAGEN OVER: AFVALSCHEIDING

INWONERS SCHAGEN OVER: AFVALSCHEIDING INWONERS SCHAGEN OVER: AFVALSCHEIDING Gemeente Schagen Mei 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn 0229-282555 Rapportnummer 2015-28 Datum Mei 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Hoofdstuk 23. Afval en milieu

Hoofdstuk 23. Afval en milieu Hoofdstuk 23. Afval en milieu Samenvatting De Milieustraat, aan de J.C. Rijpstraat, is een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk en ander afval kunnen

Nadere informatie

beantwoording vragen van fractie DMP mbt kunststofverpakkingsinzameling ihkv art 61 reglement van orde

beantwoording vragen van fractie DMP mbt kunststofverpakkingsinzameling ihkv art 61 reglement van orde College Onderwerp: V200900547 beantwoording vragen van fractie DMP mbt kunststofverpakkingsinzameling ihkv art 61 reglement van orde Collegevoorstel Inleiding: Op 11 mei 2009 heeft de fractie DMP in het

Nadere informatie

Burgerpanel gemeente Bergen op Zoom AFVALINZAMELING

Burgerpanel gemeente Bergen op Zoom AFVALINZAMELING Burgerpanel gemeente Bergen op Zoom AFVALINZAMELING Frans Geurts, oktober 2017 ONDERZOEKSOPZET Deze rapportage bevat de resultaten van het onderzoek dat gemeente Bergen op Zoom heeft uitgevoerd onder de

Nadere informatie

Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011

Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011 Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011 1. Achtergrond De gemeente doet onderzoek naar de wijze waarop ze het scheiden van afval kan verbeteren. Dit vormt een onderdeel van het nieuwe afvalbeleid

Nadere informatie

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten Inhoud Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten... 1 1. Algemeen... 2 Waarom kiest de gemeente Druten voor omgekeerd inzamelen?... 2 Waarom wordt

Nadere informatie

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart!

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart! Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016 Een folder om te bewaren Hou m apart! Een betere wereld begint bij je zelf! Per 1 januari 2016 zal de afvalinzameling in Veenendaal

Nadere informatie

Resultaten onderzoek digitaal burgerpanel afvalscheiding en afvalinzameling

Resultaten onderzoek digitaal burgerpanel afvalscheiding en afvalinzameling Resultaten onderzoek digitaal burgerpanel afvalscheiding en afvalinzameling In de periode van 12 januari tot en met 31 januari 217 is een vragenlijst over afvalscheiding uitgezet onder de leden van het

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: OLOGWB26. Proef GFT-verzamelcontainer

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: OLOGWB26. Proef GFT-verzamelcontainer Collegevoorstel Inleiding Op 12 juli 2011 is door de raadsfractie CDA een motie ingediend betreffende de scheiding van rest- en GFTafval (BABS nummer 151). De motie houdt in dat gevraagd wordt te onderzoeken

Nadere informatie

Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015

Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015 Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015 100% afval scheiden = 0 kg restafval! Dat is het doel waar Breda naar streeft. De gemeente onderschrijft daarmee het landelijk actieplan

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR AFVALINZAMELING

ONDERZOEK NAAR AFVALINZAMELING ONDERZOEK NAAR AFVALINZAMELING Gemeente Westvoorne Juni 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/ 091 Datum Juni 2016 Opdrachtgever

Nadere informatie

ONDERZOEK PLASTIC BLIK EN DRANKENKARTONS 0 - METING

ONDERZOEK PLASTIC BLIK EN DRANKENKARTONS 0 - METING ONDERZOEK PLASTIC BLIK EN DRANKENKARTONS 0 - METING NULMETING ONDERZOEK PLASTIC, BLIK EN DRANKENKARTONS Oktober 2015 In opdracht van: Joyce Scheenaard, Afdeling Afvalinzameling Uitvoering onderzoek: Josée

Nadere informatie

Vragen artikel 61 Rvo F. van der Lee (Heusden Transparant) over gebruik gegevens afvalpas

Vragen artikel 61 Rvo F. van der Lee (Heusden Transparant) over gebruik gegevens afvalpas Zaaknummer 00519700 Onderwerp Vragen artikel 61 Rvo F. van der Lee (Heusden Transparant) over gebruik gegevens afvalpas Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis In een brief van 26 juli 2017 stelt

Nadere informatie

Grafieken Inwoners Voorbeemd

Grafieken Inwoners Voorbeemd Grafieken Inwoners Voorbeemd 07-09-2015 0 Inhoudsopgave Afval inzamelen en sorteren... 2 Milieustraat... 7 Informatievoorziening... 9 Handhaving... 11 Verbeterpunten... 13 Respondenten... 14 1 Afval inzamelen

Nadere informatie

Afval scheiden in Houten. Hoe kan het (nog) beter?

Afval scheiden in Houten. Hoe kan het (nog) beter? Afval scheiden in Houten Hoe kan het (nog) beter? Inhoud presentatie Houten: (toeristische) informatie Afval: hoe doet Houten het nu? Waar valt winst te halen? Welke manieren zijn er om gedrag te veranderen?

Nadere informatie

PEILING NIEUWE INZAMELEN HUISHOUDELIJK AFVAL

PEILING NIEUWE INZAMELEN HUISHOUDELIJK AFVAL PEILING NIEUWE INZAMELEN HUISHOUDELIJK AFVAL Gemeente Leusden November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN ENSCHEDE Rapportnummer ABPLEUAFV Datum November

Nadere informatie

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam Omgekeerd Inzamelen Datum: 11 augustus 2014 Versie 3.0 Uitgevoerd door: Auteurs: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Gemeente Woerden Mevr M. Stam

Nadere informatie

Afvalinzameling in Groningen. Een stadspanel onderzoek

Afvalinzameling in Groningen. Een stadspanel onderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Afvalinzameling in Groningen Een stadspanel onderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

SCHEIDING EN INZAMELING HUISHOUDELIJK AFVAL

SCHEIDING EN INZAMELING HUISHOUDELIJK AFVAL SCHEIDING EN INZAMELING HUISHOUDELIJK AFVAL Bewonerspeiling in gemeente Wormerland Januari 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019GM Amsterdam Rapportnummer 2017/015 Datum

Nadere informatie

Veel gestelde vragen nieuwe inzamelwijze afval maart 2017

Veel gestelde vragen nieuwe inzamelwijze afval maart 2017 Veel gestelde vragen nieuwe inzamelwijze afval maart 2017 De nieuwe inzamelwijze gaat in vanaf september 2017. Tot die periode gelden de huidige inzamelregels Waarom afval scheiden 1. Ik heb een brief

Nadere informatie

Het Nieuwe Inzamelen Bewonersonderzoek. 23 april 2013

Het Nieuwe Inzamelen Bewonersonderzoek. 23 april 2013 Het Nieuwe Inzamelen Bewonersonderzoek 23 april 2013 1 Inhoud Bewonersonderzoek Opzet bewonersonderzoek Resultaten nulmeting fase 2-4 Tevredenheid Afvalscheidingsgedrag Informatievoorziening Resultaten

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER AFVAL

ALPHENPANEL OVER AFVAL ALPHENPANEL OVER AFVAL Gemeente Alphen aan den Rijn December 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN ENSCHEDE Rapportnummer 2015 / 185 Datum December 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Nieuw afvalbeleidsplan. Afvalinzameling vanaf 2017. Bijeenkomst 8 juni 2016

Nieuw afvalbeleidsplan. Afvalinzameling vanaf 2017. Bijeenkomst 8 juni 2016 Nieuw afvalbeleidsplan Afvalinzameling vanaf 2017 Bijeenkomst 8 juni 2016 Aanleiding Afvalbeheerplan 2011 2015 is afgelopen Landelijke doelstellingen (VANG) Inzamelcontracten papier en plastic lopen af

Nadere informatie

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens April 2016 Gemeente Elburg Gemeente Oldebroek Inhoudsopgave Deel 1. Inleiding 3 Deel 2. Motivatie afval scheiden 4 Deel 3. Afval

Nadere informatie

AFVALINZAMELING IN ZEEWOLDE

AFVALINZAMELING IN ZEEWOLDE AFVALINZAMELING IN ZEEWOLDE Gemeente Zeewolde Mei 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020 333 0670 Rapportnummer 2016 / 53 Datum Mei 2016 Opdrachtgever

Nadere informatie

ieldrop-mierlo behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste meneer, mevrouw,

ieldrop-mierlo behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste meneer, mevrouw, ieldrop-mierlo uw brief ons behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste mer, mevrouw, Momenteel onderzoeken wij de uitvoering en waardering

Nadere informatie

Omnibusenquête deelrapport. Huisvuilinzameling

Omnibusenquête deelrapport. Huisvuilinzameling Omnibusenquête 2015 deelrapport Huisvuilinzameling Omnibusenquête 2015 deelrapport Huisvuilinzameling OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport HUISVUILINZAMELING Zoetermeer, 14 januari 2016 Gemeente Zoetermeer

Nadere informatie

Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Gemeente Harlingen AHA! marktonderzoek en marketingadvies

Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Gemeente Harlingen AHA! marktonderzoek en marketingadvies Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Gemeente Harlingen AHA! marktonderzoek en marketingadvies Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomsten van het voorkeurenonderzoek

Nadere informatie

Uw afval verdient beter OPINIE INWONERS PAPENDRECHT OVER VERANDERING IN AFVALINZAMELING

Uw afval verdient beter OPINIE INWONERS PAPENDRECHT OVER VERANDERING IN AFVALINZAMELING Uw afval verdient beter OPINIE INWONERS PAPENDRECHT OVER VERANDERING IN AFVALINZAMELING Inhoud 1. Conclusies 2. Opinie over afvalscheiding 3. Voorkeur bewoners laagbouw 4. Voorkeur bewoners hoogbouw 5.

Nadere informatie

WELKOM 15 oktober 2015 NVRD Regio bijeenkomst. Link bedrijfsfilm: https://youtu.be/3vzii_msdiw

WELKOM 15 oktober 2015 NVRD Regio bijeenkomst. Link bedrijfsfilm: https://youtu.be/3vzii_msdiw WELKOM 15 oktober 2015 NVRD Regio bijeenkomst Link bedrijfsfilm: https://youtu.be/3vzii_msdiw 4 gemeenten 108.000 huishoudens 190 medewerkers 70 vrijwilligers Restore 35 flexkrachten ACV 60 leerwerknemers

Nadere informatie

PROEF RESTAFVAL INZAMELING

PROEF RESTAFVAL INZAMELING PROEF RESTAFVAL INZAMELING Dragonder-noord start 23 september 2013 In uw wijk start eind september 2013 een proef om meer grondstoffen in te zamelen en minder restafval. In deze brochure leest u meer.

Nadere informatie

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN?

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUIZEN Eindelijk komt het er van het huis op te ruimen en afstand te doen van die oude klok die al jaren ligt te verstoffen op zolder. En wat te denken van de

Nadere informatie

Memo. de leden van de gemeenteraad. het college. Datum: 5 mei 2015. scenario s het nieuwe inzamelen. Geachte leden van de raad,

Memo. de leden van de gemeenteraad. het college. Datum: 5 mei 2015. scenario s het nieuwe inzamelen. Geachte leden van de raad, Memo Aan: Van: de leden van de gemeenteraad het college Datum: 5 mei 2015 Betreft: scenario s het nieuwe inzamelen Geachte leden van de raad, Afval is grondstof. Ons afval is rijk aan grondstoffen die

Nadere informatie

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55%

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55% 1 2 4 papier en karton 93% flessen /glas 86% gft (groente/fruit/tuinafval) 85% klein chemisch afval / elektrische apparaten textiel / kleding 68% 66% grof snoeiafval 55% herbruikbare goederen (kringloop)

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: OORAJJ06. Schrijven fractie Heusden Eén over centrum Drunen

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: OORAJJ06. Schrijven fractie Heusden Eén over centrum Drunen Zaaknummer: OORAJJ06 Onderwerp Schrijven fractie Heusden Eén over centrum Drunen Collegevoorstel Inleiding Op 26 oktober 2010 is van de fractie Heusden Eén de heer F. v.d. Lee een schrijven, per email,

Nadere informatie

Gemeente Noordoostpolder

Gemeente Noordoostpolder Gemeente Noordoostpolder Meest gestelde vragen over nieuwe manier van afval inzamelen in Noordoostpolder extra container voor oud papier en karton extra container voor plastic, lege pakken en blik 1. Twee

Nadere informatie

Meer waarde uit afval. Oriëntatie commissie Papendrecht 10 februari 2016, Dion van Steensel

Meer waarde uit afval. Oriëntatie commissie Papendrecht 10 februari 2016, Dion van Steensel Meer waarde uit afval Oriëntatie commissie Papendrecht 10 februari 2016, Dion van Steensel Inhoud 1. Aanleiding/kader 2. Stand van zaken Papendrecht 3. Verbetervoorstellen 4. Verwachte effecten 1. Aanleiding/kader

Nadere informatie

Hoofdstuk 13. Afval en milieu

Hoofdstuk 13. Afval en milieu Hoofdstuk 13. Afval en milieu Samenvatting Negen op de tien Leidenaren is bekend met de kringloopwinkel Het Warenhuis en bijna vier op de tien is er in het afgelopen jaar geweest. Na een stijging in de

Nadere informatie

Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling

Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling Wat verandert er voor mij als dit voorstel wordt ingevoerd? Restafval wordt één keer in de vier weken ingezameld Het voorstel gaat uit van een verlaging van

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1194195 Datum: Behandeld door: 21 april 2015 H.G.M. Hermens Afdeling / Team: Uitvoering Onderwerp: Notitie Verbetering afvalscheidingsresultaten

Nadere informatie

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens BIJLAGE 2, nr. 248011 Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens April 2016 Gemeente Elburg Gemeente Oldebroek Inhoudsopgave Deel 1. Inleiding 3 Deel 2. Motivatie afval

Nadere informatie

Naam en telefoon Portefeuillehouder

Naam en telefoon Portefeuillehouder Onderwerp Evaluatie proef afvalinzameling en pilots Datum Afdeling 6 december 2016 SLWE Naam en telefoon Portefeuillehouder A. de Smit, 9287 J. van der Schoot Waarover wil ik u informeren? Op 1 januari

Nadere informatie

Grondstof voor een beter milieu

Grondstof voor een beter milieu Afval is Grondstof voor een beter milieu ISO-14001 Haal meer uit afval Gescheiden inzameling De Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) zorgt voor het inzamelen van het huishoudelijk afval in Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer Vragen artikel 61 Rvo Vd Lee (HT) over Gieterij Drunen BV

Collegevoorstel. Zaaknummer Vragen artikel 61 Rvo Vd Lee (HT) over Gieterij Drunen BV Zaaknummer 00473643 Onderwerp Vragen artikel 61 Rvo Vd Lee (HT) over Gieterij Drunen BV Collegevoorstel Feitelijke informatie In de brief van 19 mei 2016 stelt raadslid F. van der Lee (Heusden Transparant)

Nadere informatie

1 1. Bent u een man of een vrouw? 1 antwoord per respondent. Aantal respondenten: 405. Antwoord Aantal Percentage. 1. Vrouw 238 59% 2.

1 1. Bent u een man of een vrouw? 1 antwoord per respondent. Aantal respondenten: 405. Antwoord Aantal Percentage. 1. Vrouw 238 59% 2. 1 1. Bent u een man of een vrouw? Aantal respondenten: 405 Antwoord Aantal Percentage 1. Vrouw 238 59% 2. Man 167 41% 2 2. Wat is uw leeftijd? Aantal respondenten: 414 1. 20 jaar en jonger 0 0% 2. 20-29

Nadere informatie

Stadspanel-onderzoek naar afval

Stadspanel-onderzoek naar afval Stadspanel-onderzoek naar afval Wat is het Stadspanel? De gemeente Assen heeft een digitaal stadspanel. Iedere inwoner kan meedoen. Momenteel telt het panel ruim 2000 leden. Elk lid van het panel krijgt

Nadere informatie

Afvalonderzoek 2014, gemeente Hoogeveen

Afvalonderzoek 2014, gemeente Hoogeveen Afvalonderzoek 2014, gemeente Hoogeveen Introductie Hierbij ontvang u, op uw verzoek, een papieren versie van de vragenlijst die op dit moment via internet aangeboden wordt. U kunt de ingevulde vragenlijst

Nadere informatie

Advies: in te stemmen met bijgaande RIB en deze naar de raad te sturen

Advies: in te stemmen met bijgaande RIB en deze naar de raad te sturen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: R. van Hattem Tel nr: Nummer: 16A.00095 Datum: 1 februari 2016 Team: A&R Tekenstukken: Ja Bijlagen: 3 Afschrift aan: V. Griessler N.a.v.

Nadere informatie

Deventer Digipanel Diftar Juni 2013

Deventer Digipanel Diftar Juni 2013 Deventer Digipanel Diftar Juni 2013 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (0570) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl 2 Introductie Team Kennis en Verkenning is begin 2013

Nadere informatie

AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012

AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012 AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012 omslag afvalscheiding in purmerend.indd 3 07-11-12 11:29 AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012 Colofon In opdracht van: Afdeling Uitvoering Contactpersonen opdrachtgever: Jaspert

Nadere informatie

Weet wat je weggooit. Er zit meer in dan je denkt. Een folder om te bewaren. Hou m apart!

Weet wat je weggooit. Er zit meer in dan je denkt. Een folder om te bewaren. Hou m apart! Weet wat je weggooit Er zit meer in dan je denkt Ontdek de waarde van afval Een folder om te bewaren. Hou m apart! In deze folder ontdekt u de waarde van afval. Er zit namelijk meer in dan u denkt. Waardevolle

Nadere informatie

Onderzoek Afvalscheiding

Onderzoek Afvalscheiding Rapportage Onderzoek Afvalscheiding In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente Velsen Heleen de Mul en Edwin van t Hart Utrecht, maart 2014 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Drs. Marjan den

Nadere informatie

Bewonersonderzoek over afvalinzameling in Sliedrecht

Bewonersonderzoek over afvalinzameling in Sliedrecht Bewonersonderzoek over afvalinzameling in Sliedrecht 1. Weet u wat er in de blauwe container aangeboden mag worden en wat niet? (Slechts één antwoord mogelijk) Ja, dat is duidelijk gecommuniceerd 75,1%

Nadere informatie

Verslag klankbordgroep Noordwest afvalproef

Verslag klankbordgroep Noordwest afvalproef Verslag klankbordgroep Noordwest afvalproef Datum 11 februari 2014 Onderwerp Het Nieuwe Inzamelen in Noordwest 1. Kennismaking 2. Toelichting gemeente Zie meegestuurde presentatie 3. Vragen aan u Houdt

Nadere informatie

goed bezig! Informatiefolder nr. 2 om te bewaren Hou m apart!

goed bezig! Informatiefolder nr. 2 om te bewaren Hou m apart! Dit ziet er prima uit! goed bezig! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016 Informatiefolder nr. 2 om te bewaren Hou m apart! Een betere wereld begint bij jezelf! Het gaat bijna beginnen;

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer Onderwerp Afvalbeleid

Collegevoorstel. Zaaknummer Onderwerp Afvalbeleid Zaaknummer 00487633 Onderwerp Afvalbeleid 2017-2020 Collegevoorstel Feitelijke informatie Hierbij treft u een raadsvoorstel aan voor de vaststelling en financiering van het afvalbeleid voor de periode

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek inwoners afvalinzameling. Land van Cuijk en Boekel 2015

Tevredenheidsonderzoek inwoners afvalinzameling. Land van Cuijk en Boekel 2015 Tevredenheidsonderzoek inwoners afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel 2015 Cuijk, oktober 2015 Colofon Opdrachtgever : Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel Project : Tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Enquête Afvalsortering

Enquête Afvalsortering Enquête Afvalsortering De gemeente doet op het moment onderzoek naar het sorteren van afval in Tilburg. Als gemeente doen we het al goed op het gebied van het sorteren van afval, maar het kan nog beter.

Nadere informatie

Omruilactie was een groot succes dankzij u!

Omruilactie was een groot succes dankzij u! December 2011 Omruilactie was een groot succes dankzij u! Op 3 oktober heeft wethouder J. van Hal de nieuwe containers feestelijk uitgereikt aan de familie Krijnen aan de Hertesprong in Etten-Leur. Dat

Nadere informatie

2015-153. BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein

2015-153. BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein Behorend bij raadsinformatieavond 8 januari 2015 Toelichting op de gebruikte termen vindt u aan het einde van dit document 2015-153 Scenario 1: Geen nieuwe

Nadere informatie

Vraag en antwoord Afvalproef Laagbouw De Leeuwerik

Vraag en antwoord Afvalproef Laagbouw De Leeuwerik Vraag en antwoord Afvalproef Laagbouw De Leeuwerik In dit document vindt u een overzicht van meest gestelde vragen met antwoorden over de afvalproef in de laagbouw van De Leeuwerik. U kunt hieronder op

Nadere informatie

Veelgestelde vragen anders afval inzamelen in Berg en Dal

Veelgestelde vragen anders afval inzamelen in Berg en Dal Veelgestelde vragen anders afval inzamelen in Berg en Dal Inhoud Veelgestelde vragen anders afval inzamelen in Berg en Dal... 1 1. Algemeen... 2 Waarom kiest de gemeente Berg en Dal voor anders afval inzamelen?...

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 31 maart 2016 Agendapuntnummer : III, punt 5 Besluitnummer : 2028 Portefeuillehouder : Wethouder Jan van 't Zand Aan de gemeenteraad Onderwerp: Rapportage

Nadere informatie

daal - De grondstoffenbus van Saver staat op deze 3 zaterdagen in de proefwijk. Men kan daar extra informatie krijgen over de proef.

daal - De grondstoffenbus van Saver staat op deze 3 zaterdagen in de proefwijk. Men kan daar extra informatie krijgen over de proef. (D (D (D Roosen Gemeente daal Raadsmededeling Datum Van: Aan: Kopie aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Onderwerpr Om gekeerd inzamelen Bijlage: Plattegrond proefgebied + huis-aan-huis

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: zwembad Het Run: beantwoording brief Outdoorcentrum Het Run

Collegevoorstel. Zaaknummer: zwembad Het Run: beantwoording brief Outdoorcentrum Het Run Zaaknummer: 00410791 Onderwerp: zwembad Het Run: beantwoording brief Outdoorcentrum Het Run Collegevoorstel Feitelijke informatie/afweging Op 31 oktober 2014 hebben de fractievoorzitters een brief en projectplan

Nadere informatie

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN?

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUIZEN Eindelijk komt het er van het huis op te ruimen en afstand te doen van die oude klok die al jaren ligt te verstoffen op zolder. En wat te denken van de

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Afvalcommunicatie en scheiden plastic afval

Onderzoek Inwonerspanel: Afvalcommunicatie en scheiden plastic afval 1 (23) Onderzoek Inwonerspanel: Afvalcommunicatie en scheiden plastic afval Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 24 november kregen de panelleden van dat moment van 19 jaar en ouder (1443 personen)

Nadere informatie

Rapporttitel. Resultaten bewonersonderzoek afvalscheiding. Gemeente De Bilt. De Jonge Milieu Advies

Rapporttitel. Resultaten bewonersonderzoek afvalscheiding. Gemeente De Bilt. De Jonge Milieu Advies Rapporttitel Resultaten bewonersonderzoek afvalscheiding Gemeente De Bilt De Jonge Milieu Advies Versie 1.0 Zeist, maart 2016 De Jonge Milieu Advies Utrechtseweg 9, 3704 HA Zeist T. 030-6991599 E. info@dejongemilieuadvies.nl

Nadere informatie

Omgekeerd inzamelen in de gemeente Groesbeek

Omgekeerd inzamelen in de gemeente Groesbeek Omgekeerd inzamelen in de gemeente Groesbeek 1 Kijk! Afval=grondstof Beste inwoners van de gemeente Groesbeek Het voornemen is om op 1 januari 2017 te starten met het omgekeerd afval inzamelen in de gemeente

Nadere informatie

Veelgestelde vragen nieuw voorstel afvalinzameling

Veelgestelde vragen nieuw voorstel afvalinzameling Veelgestelde vragen nieuw voorstel afvalinzameling Wanneer gaat het nieuwe voorstel in? In 2017. De inzameling van blik in de HERO-zakken (bij plastic en drankenkartons) kan mogelijk al eerder ingevoerd

Nadere informatie

Komst container aan huis voor plastic, pak en blik

Komst container aan huis voor plastic, pak en blik FAQ CAW-gemeenten Komst container aan huis voor plastic verpakkingen, lege pakken van sap, saus en zuivel en blik in de CAW-gemeenten Definitieve versie (4 februari 2016) -------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Het Enschedepanel over tariefdifferentiatie

Het Enschedepanel over tariefdifferentiatie Het Enschedepanel over tariefdifferentiatie Nieuwsbrief Maart 2008 Samenvatting Deze nieuwsbrief doet verslag van een peiling met het Enschedepanel over afvalscheiding en tariefdifferentiatie - oftewel

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: OLOGWB28. Frequentie ophalen GFT-afval in de zomer. Inleiding. Feitelijke informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: OLOGWB28. Frequentie ophalen GFT-afval in de zomer. Inleiding. Feitelijke informatie Collegevoorstel Inleiding Tijdens de raadsvergadering van 12 juli 2011 is toegezegd dat bekeken wordt of er mogelijkheden zijn om in de zomer frequenter GFT-afval op te halen (actiepunt BABS nummer 749).

Nadere informatie