Pilot ondergrondse containers plastic afval

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pilot ondergrondse containers plastic afval"

Transcriptie

1 BestuursBestuurs- en Concerndienst Concerndienst Pilot ondergrondse containers plastic afval Telefonische enquête onder inwoners van Langerak rapportage van Bestuursinformatie juli 2012

2 Colofon uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurs- en Concernzaken Gemeente Utrecht Postbus CE Utrecht in opdracht van Afdeling Inzamelen, Markten en Havens Stadswerken Gemeente Utrecht internet rapportage Robin Tromp informatie Robin Tromp bronvermelding Het overnemen van gegevens uit deze publicatie is toegestaan met de bronvermelding: Bestuursinformatie, gemeente Utrecht juli 2012

3 Inleiding Pilot ondergrondse containers voor inzameling plastic afval Eind 2011 is Stadswerken in Leidsche Rijn een pilot gestart met ondergrondse containers voor het inzamelen van plastic afval. De pilot loopt in een kleine buurt (Langerak) met huishoudens, waar voorheen geen mogelijkheid was om dichtbij huis plastic afval aan te bieden. Bewoners maken vooralsnog weinig gebruik van de ondergrondse containers. Stadswerken wil graag weten waardoor dat komt. De centrale onderzoeksvraag is: Waarom maken bewoners van Langerak L slechts in beperkte mate gebruik van de ondergrondse containers voor inzameling ng van plastic afval? Aanpak met telefonische enquête Om antwoord te krijgen op de onderzoeksvraag, is in mei 2012 een telefonische enquête afgenomen onder ruim 200 huishoudens wonend in Langerak. Alleen inwoners van 16 jaar en ouder zijn voor dit onderzoek benaderd. De beknopte vragenlijst (zie bijlage) gaat over de mate waarin afval wordt gescheiden, de kennis over de aanwezigheid van de ondergrondse containers en over de redenen van het beperkte gebruik van de containers. Leeswijzer In het volgende hoofdstuk zijn alle resultaten van het onderzoek op een rijtje gezet. Aan het einde van de rapportage is de vragenlijst in de bijlage opgenomen. Verder leest u daar alle opmerkingen en suggesties die inwoners hebben gedaan. 3

4 Resultaten Helft inwoners Langerak geeft aan plastic te scheiden Afstand tot ondergrondse container meest genoemde reden om niet te scheiden Gemeente kan inwoners overhalen door meer containers te plaatsen Driekwart weet dat containers zijn geplaatst, 26% niet Vier op de vijf vindt plaatsing containers verbetering ten opzichte van oude situatie Krappe meerderheid (58%) scheidt plastic afval omdat containers zijn geplaatst Helft inwoners Langerak scheidt plastic afval Ongeveer de helft van de inwoners van Langerak (52%) geeft aan plastic afval gescheiden weg te gooien. Papier, karton en glas (resp. 70% en 67%) zijn het meest genoemd als afvalsoorten die gescheiden worden aangeboden. Ook groente-, fruit- en tuinafval bieden inwoners relatief vaak apart aan (51%). Dit zijn de antwoorden die inwoners spontaan noemen als hen de vraag wordt gesteld welke afvalsoorten zij gescheiden aanbieden. Het grof huishoudelijk afval, klein chemisch afval en schoenen, kleding en textiel zijn veel minder vaak spontaan genoemd. Dit kan te maken hebben met de lagere frequentie waarmee inwoners met dit afval te maken hebben. Welke afvalsoorten gooit u gescheiden weg? papier/karton glas plastic (afval) groente, fruit en tuinafval (GFT) grof huishoudelijk afval klein chemisch afval (bijv. batterijen) schoenen, kleding, textiel 70% 67% 52% 51% 19% 16% 7% Ik gooi mijn afval niet gescheiden weg 7% 20% 40% 60% 80% 100% Redenen om plastic niet te scheiden: afstand tot ondergrondse container meest genoemd Aan de inwoners van Langerak die plastic afval niet scheiden, is vervolgens gevraagd waarom ze dat niet doen. De meest genoemde reden is de afstand tot de ondergrondse containers; 33% van de inwoners, die plastic afval niet apart weggooit, vindt de containers te ver. In onderstaande figuur staan de genoemde redenen op een rijtje. 4 Pilot ondergrondse containers plastic afval

5 Waarom scheidt u plastic afval (bijna) nooit? ik vind de ondergrondse containers te ver weg ik weet niet waar ik plastic afval gescheiden aan kan bieden ik heb bijna geen plastic afval ik vind het teveel moeite, ik heb er geen zin in ik heb thuis te weinig ruimte ik wist niet dat plastic afval gescheiden aangeboden kon worden het heeft geen zin, plastic wordt uiteindelijk toch niet gescheiden verwerkt de containers zijn vaak vol ik kan geen (goede) reden bedenken om plastic afval te scheiden ik vind de ondergrondse containers onhandig in gebruik 33% 13% 13% 12% 11% 7% 5% 4% 3% 2% anders, namelijk: 9% 10% 20% 30% Een aantal inwoners heeft soms andere redenen genoemd dan vooraf waren voorzien (9%). Een deel van hen vindt plastic scheiden niet fris vanwege de stank en omdat er vaak etensresten aan blijven zitten. Bovendien hoort het nog niet altijd bij de routine. Ook is voor sommigen niet duidelijk welk plastic precies gescheiden moet worden. De gemeente kan inwoners overhalen door meer containers te plaatsen Aan de inwoners van Langerak die geen plastic afval scheiden, is ook gevraagd op welke manier de gemeente hen zover kan krijgen toch plastic afval apart te houden. Ook hier wordt nabijheid van containers en het plaatsen van meer containers het vaakst genoemd (58%). Op ruime afstand staat het verspreiden van meer informatie over de aanwezigheid van containers. Een aantal inwoners heeft ook andere manieren genoemd waarmee de gemeente hen kan overhalen (27%). Deze lopen uiteen van het duidelijk maken dat het afval echt gescheiden wordt tot het vaker legen van de containers. Ook het aanbieden van minicontainers en plastic zakken is door enkele inwoners genoemd. Sommigen geven ook aan dat de containers een opvallender kleur kunnen hebben of geplaatst moeten worden naast containers voor ander afval (zie bijlage 2). 5

6 Wat zou de gemeente kunnen doen om u zover te krijgen dat u plastic afval gaat scheiden? meer containers, containers dichterbij meer informatie verspreiden over de aanwezigheid van containers meer informatie geven over gevolgen voor het milieu huis-aan-huis ophalen in (mini)containers beloning van mensen die apart houden geven van boetes aan mensen die niet apart houden huis-aan-huis ophalen in plastic zakken 58% 12% 6% 4% 2% 1% 1% anders, namelijk... 27% de gemeente hoeft niets te doen, want ik wil/kan het niet scheiden 13% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Drie op de vier inwoners weet dat containers zijn geplaatst Driekwart van de inwoners van Langerak (74%) weet dat er in oktober 2011 als proef elf ondergrondse containers voor plastic afval in de buurt zijn geplaatst, de rest (26%) is hiervan dus niet op de hoogte. Van de groep die weet dat de containers er zijn, is een grote meerderheid (88%) op de hoogte van de dichtstbijzijnde plek. Bijna alle inwoners die plastic afval gescheiden aanbieden, maken gebruik van de geplaatste ondergrondse containers (92%). Weet u dat de gemeente als proef 11 ondergrondse containers voor plastic afval heeft geplaatst? 80% 60% 40% 20% 74% 26% ja nee 6 Pilot ondergrondse containers plastic afval

7 79% vindt plaatsing containers verbetering ten opzichte van oude situatie Aan alle inwoners is gevraagd of ze de plaatsing van ondergrondse containers voor plastic afval een verbetering vinden. Een ruime meerderheid van 79% vindt de plaatsing van de containers een verbetering tegenover 16% die het geen verbetering vindt. Inwoners die het geen verbetering vinden, noemen vaak de te grote afstand tot de containers. De overige 5% heeft geen mening. Vindt u plaatsing van de containers voor plastic afval een verbetering? 80% 60% 40% 20% 79% 16% 5% ja nee weet niet/ geen mening Een krappe meerderheid scheidt plastic afval omdat containers zijn geplaatst Aan inwoners die plastic afval scheiden is vervolgens gevraagd of ze dit afval zijn gaan scheiden omdat de gemeente de containers in de buurt heeft geplaatst. Iets meer dan de helft (58%) geeft aan dat de plaatsing van de containers van invloed is geweest op het daadwerkelijk apart aanbieden van plastic afval. Bent u plastic afval gaan scheiden omdat de gemeente ondergrondse containers heeft geplaatst? Nee 42% Ja 58% 7

8 Inwoners veel vaker tevreden dan ontevreden over informatievoorziening gemeente Een duidelijke meerderheid van de inwoners is tevreden over de informatievoorziening van de gemeente over de aanwezigheid van containers voor plastic afval: 6 op de 10 zijn hierover positief. Een kleine minderheid van 14% geeft aan ontevreden te zijn. Hoe tevreden bent u over de informatievoorziening van de gemeente over de aanwezigheid van containers voor plastic afval? (zeer) ontevreden 14% neutraal 25% (zeer) tevreden 61% 8 Pilot ondergrondse containers plastic afval

9 Bijlage 1 vragenlijst (telefonisch) CHECK: Bent u inwoner van Langerak/Leidsche Rijn? Ja Nee > EXIT 1. Welke afvalsoorten gooit u gescheiden weg? En welke nog meer? <ENQ: OPEN antwoorden niet oplezen - meer antwoorden mogelijk> groente, fruit en tuinafval (GFT) glas papier/karton klein chemisch afval (bijv. batterijen) schoenen, kleding, textiel grof huishoudelijk afval plastic (afval) -> indien niet aangekruist naar vraag 2 ik gooi afval niet gescheiden weg -> naar vraag 2 2. U heeft plastic afval niet genoemd. Waarom scheidt u plastic afval (bijna) nooit? <ENQ: OPEN antwoorden niet oplezen meer r antwoorden mogelijk> Ik scheid ook plastic afval ik heb thuis te weinig ruimte ik wist niet dat plastic afval gescheiden aangeboden kon worden (vraag 3 = autom. NEE) ik weet niet waar ik plastic afval gescheiden aan kan bieden (vraag 3 = autom. NEE) ik vind de ondergrondse containers te ver weg ik vind de ondergrondse containers onhandig in gebruik het heeft geen zin, plastic wordt uiteindelijk toch niet gescheiden verwerkt ik kan geen (goede) reden bedenken om plastic afval te scheiden ik vind het teveel moeite, ik heb er geen zin in ik heb bijna geen plastic afval anders, namelijk NB: ENQ: Indien respondent aangeeft dat het teveel moeite kost, eerst doorvragen waarom en indelen in categorie. Indien vasthouden aan teveel moeite, dan categorie 'teveel moeite, heb er geen zin in' 3. Weet u dat de gemeente Utrecht in oktober 2011 als proef 11 ondergrondse containers voor plastic afval in Langerak heeft geplaatst? ja nee -> naar vraag 6 4. Weet u ook waar de voor u dichtstbijzijnde container voor plastic afval staat? ja nee 9

10 5. Maakt u gebruik van een van de containers voor plastic afval in Langerak? ja nee <U weet dus dat de gemeente Utrecht (indien bij vraag 3 'ja') > // <De gemeente Utrecht heeft (indien bij vraag 3 'nee') > als proef 11 ondergrondse containers voor plastic verpakkingsafval geplaatst in Langerak. Bewoners van Langerak hebben nu een container voor plastic afval op korte afstand van huis, waardoor het makkelijker is om plastic afval in te leveren. In de rest van Utrecht staan bovengrondse containers voor plastic afval in winkelcentra of op andere locaties met veel bezoekers, op grotere afstand van de woning. 6. Vindt u de plaatsing van ondergrondse containers voor plastic afval een verbetering? ja nee, omdat. weet niet Vraag 7 alleen stellen aan bewoners die bij vraag 1 'plastic' hebben genoemd, daarna V9 7. Bent u plastic afval gaan scheiden omdat de gemeente containers voor plastic afval dichtbij uw woning heeft geplaatst? ja nee Vraag 7 alleen stellen aan bewoners die bij vraag 1 'plastic' niet hebben genoemd 8. Wat zou de gemeente kunnen doen om u zover te krijgen dat u plastic afval gaat scheiden? <ENQ: OPEN antwoorden niet oplezen meer antwoorden mogelijk> meer containers, containers dichterbij beloning van mensen die apart houden geven van boetes aan mensen die niet apart houden meer informatie geven over gevolgen voor het milieu meer informatie verspreiden over de aanwezigheid van containers huis-aan-huis ophalen in plastic zakken huis-aan-huis ophalen in (mini)containers de gemeente hoeft niets te doen, want ik wil/kan het niet scheiden anders, namelijk <zie bijlage 2> 9. Hoe tevreden bent u over de informatievoorziening van de gemeente over de aanwezigheid van containers voor plastic afval? zeer tevreden tevreden neutraal ontevreden zeer ontevreden weet niet 10 Pilot ondergrondse containers plastic afval

11 Dan volgen nu nog enkele achtergrondvragen. 10. Noteer geslacht (zonder te vragen) ter controle op bestand Man Vrouw 11. Mag ik uw leeftijd noteren?... jaar 12. Heeft u nog suggesties of opmerkingen naar aanleiding van dit onderzoek? <zie bijlage 3> 11

12 Bijlage 2 wanneer plastic scheiden (anders, namelijk ) Als ik zeker weet dat zij het ook gaan scheiden. Ik hoor altijd dat ze alles toch op één hoop gooien. Beter communiceren. Ik wist niet dat er ondergrondse containers waren of waar deze staan. Dat bevestigd wordt dat het afval daadwerkelijk gescheiden wordt verwerkt. Dat ik zeker weet dat het afval gescheiden wordt verwerkt. De container voor plastic afval naast de andere containers plaatsen, zodat je het in één keer kwijt kunt en niet naar meerdere plaatsen hoeft te gaan. De containers vaker legen en je niet voor niets naar de container laten lopen met de zak plastic die je af komt geven om vervolgens te zien dat deze vol zitten. En om ze er dan naast te zetten, daar begin ik niet aan, want daar staat een bekeuring op van E60,-. De containers vaker legen, zodat ze niet altijd vol zitten. De gemeente moet bij de producent aankloppen, zodat zij het plastic komen ophalen. De parkeerregels om de containers heen aanpassen, zodat er beter gelost kan worden. Een ruimte maken waar je alleen even mag stoppen om je goederen weg te gooien. Duidelijk maken wat de plastic container is, door bijvoorbeeld een andere kleur of iets dergelijks. Een groter huis aanbieden. Een kleine minicontainer in huis, zodat het afval niet gaat stinken. Grote plastic zakken aanbieden om het plastic afval in te doen, zodat het zo naar de container gebracht kan worden. En misschien ook wat meer hulp aanbieden bij de organisatie voor het scheiden van plastic afval. Ook zou ik graag de meerwaarde ervan willen weten. Wat er mee wordt gedaan en waarvoor het dient. Het verplichten van het scheiden van plastic afval, maar hier moet geen straf op staan. Ik denk dat het ook aan de consumenten ligt en aan het gehaaste leven dat er niets aan wordt gedaan. Ik ga het plastic afval nu scheiden. Ik wist niet dat er aparte containers voor plastic afval in Langerak stonden. Die ga ik (nu ik dit weet) wel gebruiken. Ik zie de noodzaak er niet zo van in, omdat de afvalstroom al aan de bedrijfskant wordt gescheiden, dus dan maak je dubbele kosten als je de afvalstroom bij de consument ook al wilt scheiden. Informatie over wat ze met het plastic gaan doen. En een container plaatsen naast de container voor het restafval. Je moet dan thuis ook iets organiseren met bakken of iets dergelijks en je hebt al van die bakken voor glas, papier/karton en tuinafval, dus dan zou er nog een bak of iets bij moeten komen. Het is dus ook een beetje mijn eigen gemak, maar voornamelijk is het dat ik nog niet zeker weet wat voor voordelen het met zich meebrengt. In het nieuws waren ze er namelijk nog niet helemaal over uit of het nu wel of niet zinvol was. Mij een grotere woning geven. 12 Pilot ondergrondse containers plastic afval

13 Mij, naast een groene en zwarte container, een aparte container voor het plastic geven. Opnieuw een campagne starten. Zij hebben het nu eigenlijk verpest. De proef was niet volledig ondersteund, omdat de containers overvol waren. Vaker legen, want ze zitten regelmatig te vol. 13

14 Bijlage 3 - opmerkingen, suggesties Als het zin heeft, dus als de afvalstoffen omlaag gaan, dan zou ik plastic afval scheiden. Als ik het afval scheid, doe ik het goed of anders niet. Ze mogen dan de GFT container ook terugplaatsen. Als ze die containers dichterbij zouden plaatsen, waar oudere bewoners wonen, zou dat fijn zijn. Bovengrondse containers waren veel te snel vol. Ik heb ook een keer meegemaakt dat de ondergrondse vol zat en toen heb ik de gemeente vier of vijf keer moeten bellen voordat ze hem kwamen legen. Ik vind dat dat wat sneller mag en dat er dan meteen actie moet worden ondernomen. De containers zouden vaker geleegd kunnen worden. De deur van de container zit altijd vast. De gemeente moet duidelijkheid verschaffen over welke container waarvoor gebruikt dient te worden. De GFT containers bij mij voor mijn huis zijn weggehaald en dan zou ik het fijn vinden als daar een plastic afvalbak, een glascontainer en een kledingcontainer voor in de plaats zouden komen. Ik zou het fijn vinden als in de buurt alle containers op een rij staan, dan weet ik zeker dat alles ook beter gescheiden wordt. De groenbakken zijn weggehaald op de Langerakbaan en dat is lastig. De ondergrondse container voor GFT is weggehaald, dat is vervelend. Ik heb een tuin en we hebben geen plek om tuinafval weg te brengen. De ondergrondse containers ook in Utrecht plaatsen. Het werkt motiverend als het zo dichtbij staat. De ondergrondse groene container moet terugkomen. De vuilnismannen moeten beter voorgelicht worden. Voor de GFT krijgen wij een lichtgroene vuilniszak. Wanneer deze langs de weg wordt gezet, wordt deze niet meegenomen, terwijl dit een recyclebare zak is. De plastic afvalcontainer is eigenlijk ten koste gegaan van de andere huisvuilcontainer. Hierdoor staat het nu vol met vuilniszakken in de seniorenflats op de Langerakbaan 821 en dat gaat hartstikke stinken. De plastic container is in de plaats gekomen van de GFT bakken. Ik ga liever terug naar de oude situatie waarbij ik GFT in een gescheiden bak gooi en plastic meeneem naar het winkelcentrum om het daar weg te gooien. GFT stinkt veel meer dan plastic. De plastic container vaker legen. Ik moet de gemeente hier constant over bellen. Mensen zetten plastic afval naast de container als deze vol is. Er is een sticker waarop staat dat je een boete krijgt als je de afval buiten de container plaatst, maar dat gebeurt nooit. Zij letten er niet op, de sticker kan net zo goed weggehaald worden. De verantwoordelijkheid ligt bij de mensen zelf. Doordat er een plastic afvalcontainer is geplaatst, moest er een restafvalcontainer worden weggehaald. Deze container is regelmatig vol, waardoor het vuil naast de container wordt gezet. Een extra leegroute zou erg welkom zijn, de containers zitten vaak te vol. Er is een container geplaatst waar een luik in zit. Het luik is te klein om er een zak doorheen te krijgen (Akkrumerraklaan). Er is hier geen biobak. Die zou ik hier wel graag willen hebben. 14 Pilot ondergrondse containers plastic afval

15 Er moeten genoeg containers worden geplaatst, niet de één weghalen en een ander er in ruil voor plaatsen. Als zij willen dat wij plastic scheiden, moeten zij een afvalbak (een kleine kliko) geven. Ik wil plastic wel scheiden, maar ik ga niet thuis plastic in een aparte zak sparen. Er zou één extra container voor huisvuil moeten worden geplaatst. Graag nog een afvalbak erbij. Er wonen veel mensen in de buurt. Graag plastic containers naast de restafval containers of dat wij een losse container (zoals voor groenafval) krijgen. Graag wat meer containers, wat dichter in de buurt. Het is belangrijk is dat de plastic containers frequent geleegd worden. Ik zag vanochtend toevallig ook nog twee containers uitpuilen. Het kan gevaarlijk zijn als er auto's staan te lossen, er spelen kinderen in de buurt. Het scheiden van afval kost te veel geld. Het zou beter zijn als wij per straat of blok geïnformeerd worden. Het zou handig zijn als hier een papiercontainer komt. Ik zou dan sneller papier inleveren. Nu komen ze het soms wel en soms niet ophalen en ik ga het zelf niet wegbrengen. Het zou slim zijn als zij bij de brief ook meteen een foldertje bijvoegen of op de achterkant van de brief de afvalpunten voor plastic vermelden. Hoe meer hoe beter. Ik ben niet blij dat die GFT container is weggehaald. De bewoners van dit deel van Langerak hebben geen container gekregen, die heb ik zelf moeten aanschaffen. Ik krijg alleen een kleine en geen grote. Als ik twee meter snoei, zit deze al vol. Ik denk dat het belangrijk is dat de containers die er zijn met regelmaat worden geleegd. Ik heb een suggestie wat betreft het legen van de containers. Er moet erop gelet worden dat de containers niet geleegd worden in de ochtend wanneer de kinderen naar school gaan. Dit levert irritaties op, omdat de weg geblokkeerd wordt. Misschien kan dit meegenomen worden in de routeplanning. Ik heb liever een extra vuilcontainer dan een plastic container, want de vuilcontainer zit vaak vol. Ik heb uitzicht op een container voor plastic en ik zie dat er vaak ander afval in wordt gegooid. Ik heb wellicht een suggestie. Wij hebben acht restafvalcontainers, het zou beter zijn als er ook een plasticcontainer en papiercontainer zou zijn. In ieder geval geen acht restafvalcontainers, maar een betere verdeling. Ik liep vandaag langs de bovengrondse plasticcontainers bij het winkelcentrum en die zaten helemaal vol. Het zou fijn zijn als ze die eerder kunnen legen, want vooral met dit warme weer, kan het niet goed zijn. Ik scheid geen groenafval meer, omdat ze de ondergrondse GFT containers weggehaald hebben. Ze moeten niet het hele systeem veranderen, omdat een paar mensen het verkeerd doen. Ik vind dat de containers vaker geleegd moeten worden. Ik vind dat voor het scheiden van afval het een voorwaarde is dat de afvalcontainer dichtbij staat. Ik vind de afvalcontainers voor plastic afval in het winkelcentrum dramatisch. Deze containers zitten snel vol. Het is geen gezicht. De containers beschikken niet over voldoende capaciteit. Ik vind de website van de grofvuilophaaldienst niet zo duidelijk. Ik vind het goed dat er aandacht aan besteed wordt, maar ik ben al wat ouder en mijn lichaam laat het niet meer toe. Het is wel beter om te scheiden dan om alles maar op één hoop te gooien. Ik vind het goed dat ze het scheiden en het aanmoedigen. Ik hergebruikte eerst mijn plastic tasjes wat meer en nu doe ik dat ook niet meer. Ze hadden er iets beter over na kunnen denken door 15

16 bijvoorbeeld van die grote plastic zakken af te geven aan de huizen en dat de mensen dan daar hun plastic tasjes in kunnen doen. Ik vind het jammer dat de GFT bak is weggehaald. Ik vind het jammer dat de GFT container is weggehaald, want als deze er nog steeds zou staan, zou ik GFT afval scheiden. Nu doe ik dat niet meer. Een plastic container erbij vind ik goed. Ik vind het jammer dat de ondergrondse containers voor GFT weg zijn. Wij hebben hier nu bruine bakken voor en deze zijn te klein voor het afval. Ik zou liever weer de ondergrondse GFT bak willen zien. Ik vind het prettig dat de plastic container dichtbij staat. Misschien moet de capaciteit worden uitgebeid, want afgelopen week zat de container vol. Afgelopen week heb ik voor het eerst gebruik gemaakt van de papierbak, maar de openingen zijn erg smal, het is niet handig om daar veel papier tegelijk in te doen (het vraagt om knoeien en wegwaaien van papier). Ik vind het vulgat niet groot genoeg, de zak scheurt open. Daarnaast vind ik het jammer dat de GFT container is weggehaald. Ik wil de grijze (restafval) container terug, in plaats van de plastic container. Er waren eerst zeven afvalbakken, nu zijn dit vijf afvalbakken geworden en één plasticbak. Wij zijn twee huisvuilbakken kwijt. Er zijn veel mensen die in de flat wonen en de hele dag thuis zitten, waardoor zij veel afval hebben (bejaardenflats). Ik wil een grotere plek voor de groencontainer. Het past net niet, zoals het nu is. Ik woon in Langerak en hier is wel een container voor het grofvuil. Ik zou bij mij in de buurt ook een container voor plastic en kranten willen. Er is plek genoeg, dat zou een mooie oplossing zijn. Ik zou een grotere opening van de ondergrondse container wel fijn vinden. Ik vul normaal de vuilniszak met plastic afval, maar die past niet in de container. Ik zou graag een GFT container terug willen in de buurt. Ik zou graag een papieren container willen hebben in onze buurt. Ik zou graag een wat meer strategische plaatsing van de containers wensen, ondergronds of bovengronds maakt niet uit. Ik zou graag meer papier-/kartoncontainers in mijn buurt hebben. Ik zou graag willen dat er een papiercontainer wat dichterbij zou worden geplaatst. Ik zou graag zien dat de GFT ook ondergronds gaat, in de buurt van de andere containers. Ik zou grotere containers prettig vinden, die ook dichterbij staan. Mits zij deze dan ook vaker legen. Het is verboden om het ernaast te zetten, maar als het niet anders kan, dan moet het wel. Ik zou het geweldig vinden als we wat meer containers krijgen. Ik zou het graag doen als het mij iets makkelijker gemaakt zou worden. Ik zou het op prijs stellen als de gemeente de bewoners erop zou aanspreken geen grofvuil naast de container te zetten. Meer de milieupolitie erop afsturen. Meer controle. Ik zou meer willen weten omtrent afvalverwerking van plastic afval. Hier is erg weinig informatie over. Ik zou plastic afval makkelijk willen scheiden/kwijt kunnen. Als er gelegenheid/ruimte voor is, dan zou het makkelijk zijn als er naast de containers van het restafval en groenafval ook een plastic afvalbak komt. Wij hebben een bruine container gekregen, zij kunnen dan een scheidingsbak maken voor twee afvalsoorten, zodat er in één container twee soorten afval gescheiden (multifunctioneel) kan worden. Dit zou één keer in de week opgehaald kunnen worden. In plaats van plastic, is de GFT container weggehaald. Ik zit in een bovenwoning in een wijk met alleen maar laagbouw. Die hebben allemaal een GFT container gekregen, maar wij dus niet, terwijl 16 Pilot ondergrondse containers plastic afval

17 wij hier een dakterras hebben met ook wat groen afval. Een GFT container zou daarom fijn zijn. Maak de openingen van de plastic containers groter, dan hoef ik niet meer met een grote afvalzak op weg. Meer containers zou prettig zijn, nu zijn ze snel vol. Meer ondergrondse plastic afvalbakken plaatsen, want ik zie dat veel mensen er gebruik van maken. Meer van die ondergrondse containers plaatsen. En het is wel zo dat mensen elkaar aansteken met zoiets. Dus toch wat meer mensen ervan bewust maken of een folder rondsturen met wat er precies wel of niet in gaat. Niet later dan 22:00 het vuil laten brengen. De mentaliteit van de mensen verbeteren en begin bij de jeugd. Op de hoek van de Damraklaan stond een GFT bak en een gewone vuilnisbak. Die GFT bak hebben ze weggehaald en dat zou een plastic bak worden, maar ze hebben de plastic container uiteindelijk op de Langerrakbaan geplaatst en dat is dus verder weg. Het vreemde is dat ze daar een glasbak hebben weggehaald om daar de plasticcontainer neer te zetten. Hierdoor is alles dus op grotere afstand van elkaar en moeten we meer moeite doen om alles gescheiden te houden. Het zou handiger zijn als het allemaal bij elkaar stond. Precies tegenover ons staat de vuilcontainer op de Akrummerraklaan 94. Ik kijk er de hele dag tegenaan. Als het tien meter opgeschoven zou worden, zou niemand er last van hebben. Splitsing van plastic achteraf zou effectiever zijn, net zoals ze in Limburg hebben. Hierdoor behoud je 100% van de opbrengst, wat naar mijn idee nu niet gebeurt bij de consument. Het is namelijk niet zo dat de consument elk boterhamzakje scheidt en daardoor verlies je dus veel plastic. Voor de dierenkliniek op de Langerakbaan wordt de plastic container geleegd in dezelfde vrachtauto waar het gewone afval in wordt geleegd. Ik wil graag weten of het daadwerkelijk wordt gescheiden. Ik loop nu naar een andere plek om mijn afval weg te gooien, maar dit hoeft niet. Voor de seniorenflats bij ons staan alleen afvalbakken voor restafval. We hebben afvalbakken voor glas, groen en plastic aangevraagd, maar daar hebben we nooit iets van gehoord. Vooral doorgaan met die containers. Ik heb nog één kleine opmerking. Als er dichterbij ondergrondse containers voor plastic afval zouden zijn, zou ik het nog beter scheiden. Het komt nu wel eens voor dat ik het alsnog bij het restafval gooi als er bijvoorbeeld vleeswaren in het plastic hebben gezeten. Vooral ermee doorgaan, goede zaak. Wat handig is om te doen, is meer voorlichting geven over wat er met het plastic gebeurt, zodat het gaat leven bij de mensen. Zo weten zij ook waarom zij het doen. Vraag 3: Ik heb bij mij twee containers staan die tot de proef behoren, maar bovengronds staan. Hier in de buurt hebben wij op korte afstand drie grijze containers waarvan er best één voor plastic of papier mag zijn. Over de plastic containers bovengronds, deze mogen sneller geleegd worden of één erbij. Vraag 7: Ik ben meer actief gaan scheiden door de containers. Als ik had mogen kiezen, had ik het prettiger gevonden als ik de kleine container had gekregen voor plastic en de ondergrondse container voor GFT. Dan had ik alle plastic afval gescheiden (nu gooi ik plastic met etensresten, een yoghurtbakje of vleesverpakking bij het restafval). Vraag 9: In de informatie die wij hadden gekregen, werd aangegeven dat ze op een bepaalde plek zouden staan, dus wij hebben gewacht, maar de containers zijn op een andere plek komen te 17

18 staan. Wij hadden het wel netjes gevonden om hier een brief over te ontvangen. Uiteindelijk heb ik de daadwerkelijke plek op internet gevonden. Ik ben heel erg blij met de containers. Waar wij tegenaan lopen is, dat wij steeds het plastic in zakjes doen. Er zou een afvalemmer/combi afvalemmer met twee verschillende vakken op de markt moeten komen. Dat is makkelijker. Waarom zijn die containers in mijn buurt verwijderd? Wanneer ik plastic containers zie, dan zitten deze soms bomvol en staat alles ernaast. Wat ik wel graag terug wil hebben, is de GFT bak. Wellicht is het een optie om van die grote doorzichtige zakken aan de bewoners te geven waarin ze hun plastic afval kunnen verzamelen. Nu doe ik het elke keer in een boodschappentasje van de winkel, maar het zou handiger zijn als het in zo'n grote zak kon. Zet een container dicht bij mij in de buurt. Zet nog een bak in het midden van de Houtraksgracht, zodat het dichterbij mij is. Ik ben slecht ter been. 18 Pilot ondergrondse containers plastic afval

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Duurzaam van Afval naar Grondstof Bewonersonderzoek De vragenlijst bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel gaat in op de situatie vóór de proef, het laatste

Nadere informatie

KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest

KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk) Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030

Nadere informatie

Afvalscheiding in Sliedrecht

Afvalscheiding in Sliedrecht Afvalscheiding in Sliedrecht Bewonerspanel Sliedrecht Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De gemeente Sliedrecht is bezig met het opstellen van een afvalbeleidsplan. Een belangrijk aspect daarbij

Nadere informatie

Onderzoek huishoudelijk afval

Onderzoek huishoudelijk afval Onderzoek huishoudelijk afval Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Marlies Visser 16 april 2014 Samenvatting Leden van het AmersfoortPanel hebben in maart 2014 deelgenomen aan een onderzoek over het

Nadere informatie

ONDERWERP: PROJECT PLAATSING VAN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS

ONDERWERP: PROJECT PLAATSING VAN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS Versie 2.0-29/9/2011 Veelgestelde vragen ONDERWERP: PROJECT PLAATSING VAN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS In dit document kunt u verschillende vragen terugvinden over de ondergrondse containers. De vragen

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2004

Stadsenquête Leiden 2004 Hoofdstuk 16. Milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren zijn zowel de bekendheid als het gebruik verder toegenomen. In de Stadsenquête van

Nadere informatie

Amsterdammers. December 2009 Susanne van den Buuse

Amsterdammers. December 2009 Susanne van den Buuse Afvalscheiding onder Amsterdammers December 2009 Susanne van den Buuse Inleiding In Nederland wordt veel gedaan om de afvalstroom zo klein mogelijk te houden. Een belangrijke manier om dit te bereiken,

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2003

Stadsenquête Leiden 2003 Hoofdstuk 21. Milieu Samenvatting Zeven op de tien Leidenaren kent de Milieustraat, aan de J.C. de Rijpstraat, een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk

Nadere informatie

Hoofdstuk 23. Afval en milieu

Hoofdstuk 23. Afval en milieu Hoofdstuk 23. Afval en milieu Samenvatting De Milieustraat, aan de J.C. Rijpstraat, is een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk en ander afval kunnen

Nadere informatie

ONDERZOEK PLASTIC BLIK EN DRANKENKARTONS 0 - METING

ONDERZOEK PLASTIC BLIK EN DRANKENKARTONS 0 - METING ONDERZOEK PLASTIC BLIK EN DRANKENKARTONS 0 - METING NULMETING ONDERZOEK PLASTIC, BLIK EN DRANKENKARTONS Oktober 2015 In opdracht van: Joyce Scheenaard, Afdeling Afvalinzameling Uitvoering onderzoek: Josée

Nadere informatie

Resultaten onderzoek digitaal burgerpanel afvalscheiding en afvalinzameling

Resultaten onderzoek digitaal burgerpanel afvalscheiding en afvalinzameling Resultaten onderzoek digitaal burgerpanel afvalscheiding en afvalinzameling In de periode van 12 januari tot en met 31 januari 217 is een vragenlijst over afvalscheiding uitgezet onder de leden van het

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 6: Afvalscheiding november 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de zesde peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Gescheiden gft inzameling Nesselande

Gescheiden gft inzameling Nesselande rotterdam.nl/onderzoek Gescheiden gft inzameling Nesselande Onderzoek en Business Intelligence Gescheiden gft inzameling Nesselande Een evaluatie M. van Rhee Onderzoek en Business Intelligence (OBI) 13

Nadere informatie

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik.

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Gemeente Bunnik Verantwoording In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Deze heeft plaatsgevonden van 30 maart t/m

Nadere informatie

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100% 15 AFVALINZAMELING EN KRINGLOOPWINKEL Om het scheiden en hergebruik van huishoudelijk restafval te stimuleren, wordt regelmatig onderzocht hoe de bewoners van Leiden met hun afval omgaan. Het is inmiddels

Nadere informatie

Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015

Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015 Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015 100% afval scheiden = 0 kg restafval! Dat is het doel waar Breda naar streeft. De gemeente onderschrijft daarmee het landelijk actieplan

Nadere informatie

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55%

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55% 1 2 4 papier en karton 93% flessen /glas 86% gft (groente/fruit/tuinafval) 85% klein chemisch afval / elektrische apparaten textiel / kleding 68% 66% grof snoeiafval 55% herbruikbare goederen (kringloop)

Nadere informatie

Onderzoek proeven afvalinzameling in Vliedberg Vlijmen

Onderzoek proeven afvalinzameling in Vliedberg Vlijmen Onderzoek proeven afvalinzameling in Vliedberg Vlijmen Inhoud Samenvatting blz. 3 Onderzoeksopzet 4 Informatievoorziening over de afvalproeven 5 Hoeveel te besparen? 6 Tevredenheid over manier van ophalen

Nadere informatie

Verslag klankbordgroep Noordwest afvalproef

Verslag klankbordgroep Noordwest afvalproef Verslag klankbordgroep Noordwest afvalproef Datum 11 februari 2014 Onderwerp Het Nieuwe Inzamelen in Noordwest 1. Kennismaking 2. Toelichting gemeente Zie meegestuurde presentatie 3. Vragen aan u Houdt

Nadere informatie

OMNIBUSENQUÊTE onderdeel HUISVUILINZAMELING. -bijlage met de antwoorden op de open vragen-

OMNIBUSENQUÊTE onderdeel HUISVUILINZAMELING. -bijlage met de antwoorden op de open vragen- OMNIBUSENQUÊTE 2010 onderdeel HUISVUILINZAMELING -bijlage met de antwoorden op de open vragen- Zoetermeer, 28 januari 2011 Gemeente Zoetermeer Hoofdafdeling Bestuur Afdeling Facilitair Bedrijf Onderzoek

Nadere informatie

Enquête Afvalsortering

Enquête Afvalsortering Enquête Afvalsortering De gemeente doet op het moment onderzoek naar het sorteren van afval in Tilburg. Als gemeente doen we het al goed op het gebied van het sorteren van afval, maar het kan nog beter.

Nadere informatie

PROEF RESTAFVAL INZAMELING

PROEF RESTAFVAL INZAMELING PROEF RESTAFVAL INZAMELING Dragonder-noord start 23 september 2013 In uw wijk start eind september 2013 een proef om meer grondstoffen in te zamelen en minder restafval. In deze brochure leest u meer.

Nadere informatie

Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling

Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling Team Onderzoek & Statistiek Maart 2015 1 Inleiding Zaanstad wil in de komende jaren nog meer en op een betere manier afval gescheiden inzamelen. Gemiddeld mag elke

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2001

Stadsenquête Leiden 2001 Hoofdstuk 9. Milieu Samenvatting De Milieustraat is een (vrij nieuwe) voorziening waar bewoners zich kunnen ontdoen van hun grof huishoudelijk afval. Ruim twee op de tien Leidenaren heeft hier al eens

Nadere informatie

INWONERS SCHAGEN OVER: AFVALSCHEIDING

INWONERS SCHAGEN OVER: AFVALSCHEIDING INWONERS SCHAGEN OVER: AFVALSCHEIDING Gemeente Schagen Mei 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn 0229-282555 Rapportnummer 2015-28 Datum Mei 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709)

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709) NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 201 Deze nieuwsbrief beschrijft in het kort de resultaten van een peiling over grondstoffenbeleid. Uit de resultaten komt naar voren dat driekwart van

Nadere informatie

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam Omgekeerd Inzamelen Datum: 11 augustus 2014 Versie 3.0 Uitgevoerd door: Auteurs: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Gemeente Woerden Mevr M. Stam

Nadere informatie

Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011

Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011 Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011 1. Achtergrond De gemeente doet onderzoek naar de wijze waarop ze het scheiden van afval kan verbeteren. Dit vormt een onderdeel van het nieuwe afvalbeleid

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Onderzoeksbeschrijving In 2016 is een enquête gehouden onder de inwoners van de gemeente Renswoude over de inzameling en scheiding van afval. De

Nadere informatie

1 1. Bent u een man of een vrouw? 1 antwoord per respondent. Aantal respondenten: 405. Antwoord Aantal Percentage. 1. Vrouw 238 59% 2.

1 1. Bent u een man of een vrouw? 1 antwoord per respondent. Aantal respondenten: 405. Antwoord Aantal Percentage. 1. Vrouw 238 59% 2. 1 1. Bent u een man of een vrouw? Aantal respondenten: 405 Antwoord Aantal Percentage 1. Vrouw 238 59% 2. Man 167 41% 2 2. Wat is uw leeftijd? Aantal respondenten: 414 1. 20 jaar en jonger 0 0% 2. 20-29

Nadere informatie

Afvalinzameling in Ten Boer

Afvalinzameling in Ten Boer Afvalinzameling in Age Stinissen Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3 1.2 Doel van het onderzoek 3 1.3 Opzet van het onderzoek

Nadere informatie

Hoofdstuk 13. Afval en milieu

Hoofdstuk 13. Afval en milieu Hoofdstuk 13. Afval en milieu Samenvatting Negen op de tien Leidenaren is bekend met de kringloopwinkel Het Warenhuis en bijna vier op de tien is er in het afgelopen jaar geweest. Na een stijging in de

Nadere informatie

AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012

AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012 AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012 omslag afvalscheiding in purmerend.indd 3 07-11-12 11:29 AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012 Colofon In opdracht van: Afdeling Uitvoering Contactpersonen opdrachtgever: Jaspert

Nadere informatie

Uw afval verdient beter OPINIE INWONERS PAPENDRECHT OVER VERANDERING IN AFVALINZAMELING

Uw afval verdient beter OPINIE INWONERS PAPENDRECHT OVER VERANDERING IN AFVALINZAMELING Uw afval verdient beter OPINIE INWONERS PAPENDRECHT OVER VERANDERING IN AFVALINZAMELING Inhoud 1. Conclusies 2. Opinie over afvalscheiding 3. Voorkeur bewoners laagbouw 4. Voorkeur bewoners hoogbouw 5.

Nadere informatie

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart!

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart! Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016 Een folder om te bewaren Hou m apart! Een betere wereld begint bij je zelf! Per 1 januari 2016 zal de afvalinzameling in Veenendaal

Nadere informatie

Afvalinzameling in Groningen. Een stadspanel onderzoek

Afvalinzameling in Groningen. Een stadspanel onderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Afvalinzameling in Groningen Een stadspanel onderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Respons Van de 779 benaderde panelleden hebben 544 de vragenlijst ingevuld. Dat is een respons van 70%.

Respons Van de 779 benaderde panelleden hebben 544 de vragenlijst ingevuld. Dat is een respons van 70%. Inleiding Keuze voor de toekomst: inzameling van afval De gemeente Oss moet de komende jaren besparen. Ook het inzamelen van huishoudelijk afval moet slimmer en goedkoper worden. Uit het oogpunt van duurzaamheid

Nadere informatie

PEILING NIEUWE INZAMELEN HUISHOUDELIJK AFVAL

PEILING NIEUWE INZAMELEN HUISHOUDELIJK AFVAL PEILING NIEUWE INZAMELEN HUISHOUDELIJK AFVAL Gemeente Leusden November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN ENSCHEDE Rapportnummer ABPLEUAFV Datum November

Nadere informatie

Onderzoek Afvalmodellen

Onderzoek Afvalmodellen Onderzoek Afvalmodellen Projectleider Aha!: Ronald Peeks Onderzoekbegeleiding vanuit de gemeente Assen: Bart-Jan Delhaas Juli 2013 Contactgegevens A-Kerkhof 43-a 9712 BC GRONINGEN Tel.: 050-3137176 www.ahamarktonderzoek.nl

Nadere informatie

Gemeente Noordoostpolder

Gemeente Noordoostpolder Gemeente Noordoostpolder Meest gestelde vragen over nieuwe manier van afval inzamelen in Noordoostpolder extra container voor oud papier en karton extra container voor plastic, lege pakken en blik 1. Twee

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID

BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID Gemeente Eemnes November 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Onderzoek omgekeerd inzamelen in Braken-Oost

Onderzoek omgekeerd inzamelen in Braken-Oost Onderzoek omgekeerd inzamelen in Braken-Oost Inhoud Samenvatting blz. 3 Onderzoeksopzet 4 Informatievoorziening over het omgekeerd inzamelen 5 Oude situatie en kosten 6 Hoe vaak en hoe brengt men restafval

Nadere informatie

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten Inhoud Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten... 1 1. Algemeen... 2 Waarom kiest de gemeente Druten voor omgekeerd inzamelen?... 2 Waarom wordt

Nadere informatie

Aa en Hunze panel. Resultaten peiling 1: afvalscheiding. 1. Inleiding. Peiling november - december 2013

Aa en Hunze panel. Resultaten peiling 1: afvalscheiding. 1. Inleiding. Peiling november - december 2013 Aa en Hunze panel Resultaten peiling 1: afvalscheiding Peiling november - december 2013 1. Inleiding De gemeente Aa en Hunze heeft besloten om een online burgerpanel op te zetten. De gemeente zal via dit

Nadere informatie

BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN

BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, MAART 2014 GfK 2014 Bewonersconsultatie Regionaal Afvalbeleidsplan Maart 2014 1 Inhoud 1. Samenvatting 2. Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Stadspanel-onderzoek naar afval

Stadspanel-onderzoek naar afval Stadspanel-onderzoek naar afval Wat is het Stadspanel? De gemeente Assen heeft een digitaal stadspanel. Iedere inwoner kan meedoen. Momenteel telt het panel ruim 2000 leden. Elk lid van het panel krijgt

Nadere informatie

Bewonerspanel Afvalinzameling

Bewonerspanel Afvalinzameling Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Afvalinzameling Novemberpeiling 2014: Afvalinzameling De gemeente Utrecht zet zich in om afval

Nadere informatie

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN?

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? In uw gemeente haalt Avri het huishoudelijk afval op. Liever noemen wij uw afval grondstof, omdat er nieuwe producten van kunnen worden gemaakt. Tenminste, als u

Nadere informatie

SCHEIDING EN INZAMELING HUISHOUDELIJK AFVAL

SCHEIDING EN INZAMELING HUISHOUDELIJK AFVAL SCHEIDING EN INZAMELING HUISHOUDELIJK AFVAL Bewonerspeiling in gemeente Wormerland Januari 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019GM Amsterdam Rapportnummer 2017/015 Datum

Nadere informatie

I LOVE AFVAL SCHEIDEN! JIJ OOK?

I LOVE AFVAL SCHEIDEN! JIJ OOK? I LOVE AFVAL SCHEIDEN! JIJ OOK? Hoi, ik ben Maarten Milieu. Ik werk voor Cyclus en haal bij jou thuis het afval op. De ene dag leeg ik groene minicontainers met een zijlader. De andere dag zie je me zakken

Nadere informatie

Omnibusenquête deelrapport. Huisvuilinzameling

Omnibusenquête deelrapport. Huisvuilinzameling Omnibusenquête 2015 deelrapport Huisvuilinzameling Omnibusenquête 2015 deelrapport Huisvuilinzameling OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport HUISVUILINZAMELING Zoetermeer, 14 januari 2016 Gemeente Zoetermeer

Nadere informatie

Veelgestelde vragen anders afval inzamelen in Berg en Dal

Veelgestelde vragen anders afval inzamelen in Berg en Dal Veelgestelde vragen anders afval inzamelen in Berg en Dal Inhoud Veelgestelde vragen anders afval inzamelen in Berg en Dal... 1 1. Algemeen... 2 Waarom kiest de gemeente Berg en Dal voor anders afval inzamelen?...

Nadere informatie

Verkeerd neergezet afval

Verkeerd neergezet afval LeidenPanel Verkeerd neergezet afval BELEIDSONDERZOEK 071-516 5123 I info@leidenincijfers.nl I www.leidenincijfers.nl Inleiding De gemeente Leiden gaat de komende tijd proberen om de overlast door verkeerd

Nadere informatie

DOE MEE! Afval scheiden. Dat scheelt een hoop

DOE MEE! Afval scheiden. Dat scheelt een hoop DOE MEE! Afval scheiden. Dat scheelt een hoop Ook u kunt nog veel kilo s scheiden Veel Amsterdammers scheiden hun afval al. De een wat meer, de ander wat minder. Toch komt er nog steeds veel herbruikbaar

Nadere informatie

Elektrische apparaten en frituurvet Scheiden van verschillende afvalstromen Onderzoek onder gemeentepanelleden Venlo 2011

Elektrische apparaten en frituurvet Scheiden van verschillende afvalstromen Onderzoek onder gemeentepanelleden Venlo 2011 Elektrische apparaten en frituurvet Scheiden van verschillende afvalstromen Onderzoek onder gemeentepanelleden Venlo 2011 Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Sectie Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2016 AFVAL

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2016 AFVAL BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2016 AFVAL Gemeente Oirschot Januari - Februari 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Afval & verhuizen: hoe is het geregeld? alle afval op een rij. Kies voor elkaar. Samen voor een mooie buurt.

Afval & verhuizen: hoe is het geregeld? alle afval op een rij. Kies voor elkaar. Samen voor een mooie buurt. Afval & verhuizen: hoe is het geregeld? alle afval op een rij checklist bij aankomst aanbiedregels veelgestelde vragen passen checklist bij vertrek afvalstoffenheffing adressen en contact Kies voor elkaar.

Nadere informatie

Samenvatting resultaten consultatie bewoners binnenstad Amersfoort

Samenvatting resultaten consultatie bewoners binnenstad Amersfoort Samenvatting resultaten consultatie bewoners binnenstad Amersfoort Ervaringen, beleving en tevredenheid over afvalinzameling Inhoudsopgave 1. Algemene kenmerken van de bewoners in de binnenstad... 2 2.

Nadere informatie

Grondstof voor een beter milieu

Grondstof voor een beter milieu Afval is Grondstof voor een beter milieu ISO-14001 Haal meer uit afval Gescheiden inzameling De Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) zorgt voor het inzamelen van het huishoudelijk afval in Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

Onderzoek Afvalscheiding

Onderzoek Afvalscheiding Rapportage Onderzoek Afvalscheiding In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente Velsen Heleen de Mul en Edwin van t Hart Utrecht, maart 2014 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Drs. Marjan den

Nadere informatie

Zeg ook JA tegen afval scheiden.

Zeg ook JA tegen afval scheiden. Zeg ook JA tegen afval scheiden. Elkaar iets beloven. Voor een betere toekomst. Zonder het onnodig verbruiken en weggooien van grondstoffen. Om dat te kunnen realiseren moeten we met elkaar JA zeggen tegen

Nadere informatie

Afval scheiden in Houten. Hoe kan het (nog) beter?

Afval scheiden in Houten. Hoe kan het (nog) beter? Afval scheiden in Houten Hoe kan het (nog) beter? Inhoud presentatie Houten: (toeristische) informatie Afval: hoe doet Houten het nu? Waar valt winst te halen? Welke manieren zijn er om gedrag te veranderen?

Nadere informatie

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN?

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUIZEN Eindelijk komt het er van het huis op te ruimen en afstand te doen van die oude klok die al jaren ligt te verstoffen op zolder. En wat te denken van de

Nadere informatie

Duurzaamheid en afvalinzameling

Duurzaamheid en afvalinzameling Duurzaamheid en afvalinzameling in Hendrik-Ido-Ambacht De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht gaat een campagne opzetten om inwoners te stimuleren om meer te doen aan energiebesparing en afvalscheiding. Om de

Nadere informatie

Op de vraag: Kent u één of meer Millenniumdoelen? antwoordde 23% van het Bewonerspanel positief. 21% daarvan kon er ook één of meer noemen.

Op de vraag: Kent u één of meer Millenniumdoelen? antwoordde 23% van het Bewonerspanel positief. 21% daarvan kon er ook één of meer noemen. Bewonerspanel Utrecht peiling millenniumdoelen, mei 2011 Van 23 mei t/m 5 juni 2011 heeft Bestuursinformatie een peiling onder de leden van het Bewonerspanel Utrecht gehouden. De peiling ging over beoordeling

Nadere informatie

Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Gemeente Harlingen AHA! marktonderzoek en marketingadvies

Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Gemeente Harlingen AHA! marktonderzoek en marketingadvies Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Gemeente Harlingen AHA! marktonderzoek en marketingadvies Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomsten van het voorkeurenonderzoek

Nadere informatie

Het nieuwe inzamelen: de rest is afval

Het nieuwe inzamelen: de rest is afval Het nieuwe inzamelen: de rest is afval Beste bewoner(s) van de Werven, Elk huishouden, groot of klein, produceert afval. Wij gooien allemaal etensresten, oud papier, lege flessen en nog veel meer weg.

Nadere informatie

Informatiefolder Speciaal voor hoogbouwbewoners december 2015

Informatiefolder Speciaal voor hoogbouwbewoners december 2015 Het gaat beginnen! Per 1 januari 2016 gaat u betalen per keer dat u gebruik maakt van de brengcontainer. Dit is een ondergrondse of bovengrondse container waar u uw afval naartoe brengt en meerdere huishoudens

Nadere informatie

stinkt : luiers Rode zakken zijn te dun voor zwaarder afval. grotere maat

stinkt : luiers Rode zakken zijn te dun voor zwaarder afval. grotere maat Uitkomst enquête bewoners Rijsenhout Zuid inzake pilot Winst uit je afval Vraag 1. Uit hoeveel personen bestaat u huishouden? Vraag 2. Bent u voor het scheiden van afval t.b.v. het milieu? 206 neutraal

Nadere informatie

Memo. de leden van de gemeenteraad. het college. Datum: 5 mei 2015. scenario s het nieuwe inzamelen. Geachte leden van de raad,

Memo. de leden van de gemeenteraad. het college. Datum: 5 mei 2015. scenario s het nieuwe inzamelen. Geachte leden van de raad, Memo Aan: Van: de leden van de gemeenteraad het college Datum: 5 mei 2015 Betreft: scenario s het nieuwe inzamelen Geachte leden van de raad, Afval is grondstof. Ons afval is rijk aan grondstoffen die

Nadere informatie

ieldrop-mierlo behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste meneer, mevrouw,

ieldrop-mierlo behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste meneer, mevrouw, ieldrop-mierlo uw brief ons behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste mer, mevrouw, Momenteel onderzoeken wij de uitvoering en waardering

Nadere informatie

Doe je spreekbeurt over afval en Attero COLA

Doe je spreekbeurt over afval en Attero COLA Doe je spreekbeurt over afval en Attero COLA Kinderen die een spreekbeurt willen geven Wat een goed idee! Je wilt je spreekbeurt houden over afval, afvalscheiding of recycling. Een super interessant onderwerp

Nadere informatie

Doe je spreekbeurt over afval en Attero COLA

Doe je spreekbeurt over afval en Attero COLA Doe je spreekbeurt over afval en Attero COLA Kinderen die een spreekbeurt willen geven Waar op de wereld wordt het afval nog verwerkt op de manier van vroeger? Wat een goed idee! Je wilt je spreekbeurt

Nadere informatie

Aan de Bak 27 september Opbrengst thematafels. Thematafel A: betalen voor restafval?

Aan de Bak 27 september Opbrengst thematafels. Thematafel A: betalen voor restafval? Aan de Bak 27 september 2017 Opbrengst thematafels Thematafel A: betalen voor restafval? Stelling A1: Het is eerlijk dat mensen die meer restafval hebben, ook meer betalen -grote gezinnen zijn de klos

Nadere informatie

ONDERZOEK AFVALINZAMELING 2012

ONDERZOEK AFVALINZAMELING 2012 ONDERZOEK AFVALINZAMELING 2012 Concept-rapportage Februari 2013 Concernstaf/Onderzoek & Statistiek Inhoudsopgave Inleiding... 3 Aanleiding en werkwijze... 3 Respons... 3 De onderzoeksresultaten... 4 Afvalscheiding

Nadere informatie

goed bezig! Informatiefolder nr. 2 om te bewaren Hou m apart!

goed bezig! Informatiefolder nr. 2 om te bewaren Hou m apart! Dit ziet er prima uit! goed bezig! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016 Informatiefolder nr. 2 om te bewaren Hou m apart! Een betere wereld begint bij jezelf! Het gaat bijna beginnen;

Nadere informatie

Grafieken Inwoners Voorbeemd

Grafieken Inwoners Voorbeemd Grafieken Inwoners Voorbeemd 07-09-2015 0 Inhoudsopgave Afval inzamelen en sorteren... 2 Milieustraat... 7 Informatievoorziening... 9 Handhaving... 11 Verbeterpunten... 13 Respondenten... 14 1 Afval inzamelen

Nadere informatie

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN?

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUIZEN Eindelijk komt het er van het huis op te ruimen en afstand te doen van die oude klok die al jaren ligt te verstoffen op zolder. En wat te denken van de

Nadere informatie

Afvalinzameling. Digipanel Haarlem. Onderweg naar verduurzaming van afvalstromen. Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek

Afvalinzameling. Digipanel Haarlem. Onderweg naar verduurzaming van afvalstromen. Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Re a ge re n Conc e rnsta f Fe brua ri 2013 o.e n.s@ha a rle m.nl Afde ling Onde rzoe k e n S ta tistie k Grote ma rkt 2 2011 Ha a rle m Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Digipanel Haarlem

Nadere informatie

Rapportage Afval scheiden in Purmerend. Gemeente Purmerend SmartAgent, april 2015

Rapportage Afval scheiden in Purmerend. Gemeente Purmerend SmartAgent, april 2015 Rapportage Afval scheiden in Purmerend 1 Gemeente Purmerend SmartAgent, april 2015 Inhoudsopgave Deel 1 Inleiding Aanleiding en onderzoeksvraag Aanpak onderzoek Samenstelling respondenten Leeswijzer Deel

Nadere informatie

Nijmeegse burgers over de afvalinzameling. resultaten burgerpeiling 2003

Nijmeegse burgers over de afvalinzameling. resultaten burgerpeiling 2003 Nijmeegse burgers over de afvalinzameling resultaten burgerpeiling 2003 Gemeente Nijmegen Afd. Onderzoek en Statistiek Juli 2003 Doel burgerpeiling Via een burgerpeiling over de afvalinzameling 2003 is

Nadere informatie

Stadjers over afval Afval app en Diftar

Stadjers over afval Afval app en Diftar Stadjers over afval Afval app en Diftar Laura de Jong Mei 2016 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Stadjers over een afval app...

Nadere informatie

Vraag 2 Wat zou volgens u nog meer aan Omgekeerd Inzamelen verbeterd kunnen worden

Vraag 2 Wat zou volgens u nog meer aan Omgekeerd Inzamelen verbeterd kunnen worden ANTWOORDEN OP DRIE OPEN VRAGEN VAN DE ENQUETE INZAKE OMGEKEERD INZAMELEN Blz 1 De tabel hieronder heeft de antwoorden 1-81 Muntendreven 82-354 Kamerik 355-358 onbekend nr Woonplaats Wat zou volgens u nog

Nadere informatie

Weet wat je weggooit. Er zit meer in dan je denkt. Een folder om te bewaren. Hou m apart!

Weet wat je weggooit. Er zit meer in dan je denkt. Een folder om te bewaren. Hou m apart! Weet wat je weggooit Er zit meer in dan je denkt Ontdek de waarde van afval Een folder om te bewaren. Hou m apart! In deze folder ontdekt u de waarde van afval. Er zit namelijk meer in dan u denkt. Waardevolle

Nadere informatie

marintel Bewonersonderzoek Amersfoort Gemeente Amersfoort BIJLAGEN 2010 Marintel marktonderzoek& advies

marintel Bewonersonderzoek Amersfoort Gemeente Amersfoort BIJLAGEN 2010 Marintel marktonderzoek& advies marintel marktonderzoek& advies Bewonersonderzoek Amersfoort Gemeente Amersfoort BIJLAGEN 2010 Marintel Bewonersonderzoek Amersfoort Gemeente Amersfoort BIJLAGEN 2010 Marintel Copyright 2010 Marintel BV

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER AFVAL

ALPHENPANEL OVER AFVAL ALPHENPANEL OVER AFVAL Gemeente Alphen aan den Rijn December 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN ENSCHEDE Rapportnummer 2015 / 185 Datum December 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

OMNIBUSENQUÊTE 2011. onderdeel HUISVUILINZAMELING. -bijlage met de antwoorden op de open vragen-

OMNIBUSENQUÊTE 2011. onderdeel HUISVUILINZAMELING. -bijlage met de antwoorden op de open vragen- OMNIBUSENQUÊTE 2011 onderdeel HUISVUILINZAMELING -bijlage met de antwoorden op de open vragen- Zoetermeer, 11 januari 2012 Gemeente Zoetermeer Directie Bedrijfsvoering Afdeling Facilitair Bedrijf Onderzoek

Nadere informatie

Vraag- en antwoord document kunststofinzameling 2009 Gemeente Zwolle Laatste update: 20 augustus 2009

Vraag- en antwoord document kunststofinzameling 2009 Gemeente Zwolle Laatste update: 20 augustus 2009 Vraag- en antwoord document kunststofinzameling 2009 Gemeente Zwolle Laatste update: 20 augustus 2009 Inzameling & communicatie Wanneer moeten gemeenten starten? Wanneer begint Zwolle met kunststofinzameling?

Nadere informatie

Verhuisfolder. Afval is grondstof! Gaat u verhuizen binnen of naar de gemeente Veenendaal? Dan is het goed om te weten hoe ACV uw afval inzamelt.

Verhuisfolder. Afval is grondstof! Gaat u verhuizen binnen of naar de gemeente Veenendaal? Dan is het goed om te weten hoe ACV uw afval inzamelt. Verhuisfolder Gaat u verhuizen binnen of naar de gemeente Veenendaal? Dan is het goed om te weten hoe ACV uw afval inzamelt. Afval is grondstof! In de gemeente Veenendaal vinden we afval scheiden heel

Nadere informatie

KTO Afvalinzameling Gemeente Assen Aha! Marktonderzoek en marketingadvies

KTO Afvalinzameling Gemeente Assen Aha! Marktonderzoek en marketingadvies 2014 Aha! Marktonderzoek en marketingadvies Resultaten 2014 Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek over de afvalinzameling in de Gemeente Assen. Projectleiders

Nadere informatie

Ondergrondse verzamelcontainer

Ondergrondse verzamelcontainer Ondergrondse verzamelcontainer ISO-14001 Haal meer uit afval Ondergronds inzamelen De Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) zorgt voor het inzamelen van huishoudelijk afval in Gooi en Vechtstreek. Bij

Nadere informatie

Bewonerspanel Groente- en fruitafval

Bewonerspanel Groente- en fruitafval Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Groente- en fruitafval Zeven op de tien panelleden met een eengezinswoning scheidt groenteen

Nadere informatie

Het Nieuwe Inzamelen Bewonersonderzoek. 23 april 2013

Het Nieuwe Inzamelen Bewonersonderzoek. 23 april 2013 Het Nieuwe Inzamelen Bewonersonderzoek 23 april 2013 1 Inhoud Bewonersonderzoek Opzet bewonersonderzoek Resultaten nulmeting fase 2-4 Tevredenheid Afvalscheidingsgedrag Informatievoorziening Resultaten

Nadere informatie

Wie weet wat Avri doet?

Wie weet wat Avri doet? Opdracht 1 Welkom Wie weet wat Avri doet? Opdracht 1 antwoord Welkom Wie weet wat Avri doet? In Rivierenland zamelt Avri afval in. Opdracht 2 Woordweb Als je het woord afval hoort, waar denk je dan aan?

Nadere informatie

Hieronder vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen in de volgende categorieën:

Hieronder vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen in de volgende categorieën: Veel gestelde vragen Hieronder vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen in de volgende categorieën: 0-Afvalscheiding 1-Project Meer Waarde Uit Afval 2-U krijgt 4 afvalbakken aan huis 3-Restafval

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR AFVALINZAMELING

ONDERZOEK NAAR AFVALINZAMELING ONDERZOEK NAAR AFVALINZAMELING Gemeente Westvoorne Juni 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/ 091 Datum Juni 2016 Opdrachtgever

Nadere informatie

Onderwerp resultaten enquête afvalproeven Vlijmen Vliedberg en afvalcijfers 2014 en 2015

Onderwerp resultaten enquête afvalproeven Vlijmen Vliedberg en afvalcijfers 2014 en 2015 Zaaknummer 00458630 Onderwerp resultaten enquête afvalproeven Vlijmen Vliedberg en afvalcijfers 2014 en 2015 Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis In 2015 zijn in een deel van de wijk Vlijmen Vliedberg

Nadere informatie

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten Inhoud Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten... 1 1. Algemeen... 2 Waarom kiest de gemeente Druten voor omgekeerd inzamelen?... 2 Waarom wordt

Nadere informatie

Betere communicatie, meer afvalscheiding, minder afvalstoffenheffing Betrek bewoners beter bij Het Nieuwe Inzamelen

Betere communicatie, meer afvalscheiding, minder afvalstoffenheffing Betrek bewoners beter bij Het Nieuwe Inzamelen 2016 SCHRIFTELIJKE VRAGEN 25 Vragen van de heer M.F. Sienot (ingekomen op 10 februari 2016 en de antwoorden door het college verzonden op 25 maart 2016) Betere communicatie, meer afvalscheiding, minder

Nadere informatie

Inzameling en scheiding van afval in Leusden Uitkomsten

Inzameling en scheiding van afval in Leusden Uitkomsten Inzameling en scheiding van afval in Leusden Uitkomsten eerste peiling van het Leusdenpanel December 2009 Inleiding In november 2009 is de eerste peiling van het Leusdenpanel gehouden. Het digitale burgerpanel

Nadere informatie