BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN"

Transcriptie

1 BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, MAART 2014 GfK 2014 Bewonersconsultatie Regionaal Afvalbeleidsplan Maart

2 Inhoud 1. Samenvatting 2. Onderzoeksresultaten 3. Onderzoeksverantwoording 4. Steekproefspecificatie 5. Contact GfK 2014 Bewonersconsultatie Regionaal Afvalbeleidsplan Maart

3 1. Samenvatting GfK 2014 Bewonersconsultatie Regionaal Afvalbeleidsplan Maart

4 Samenvatting Afvalscheiding 94% van de Soestenaren neemt het scheiden van afval regelmatig of altijd op zich als taak in het huishouden. Driekwart (75%) van de inwoners biedt zijn afval aan via een minicontainer of rolemmer. 19% doet dit via een verzamelcontainer. Papier is de afvalsoort dat het vaakst wordt gescheiden door de Soestenaren (99%). Tuinafval (gft en grof tuinafval) wordt het minst vaak gescheiden (85%). Ouderen (50+) scheiden relatief vaker de verschillende soorten afval. Jongeren (< 29 jaar) doen verhoudingsgewijs minder vaak aan het scheiden van papier, plastic, huisraad, textiel en klein chemisch afval. Drie op de vijf inwoners vindt het milieu de belangrijkste reden waarom men afval scheidt. 16% van de inwoners geeft aan afval te scheiden omdat dit een kleine moeite is en 15% geeft aan afval te scheiden omdat zij vinden dat dit zo hoort. De belangrijkste reden waarom men niet of gedeeltelijk afval scheidt is het ruimtegebrek in huis (48%). De gemeente Soest biedt verschillende mogelijkheden voor inwoners om afval te scheiden. Een meerderheid van de Soestenaren is tevreden met de bestaande mogelijkheden (93%). Deze mogelijkheden worden met een gemiddeld rapportcijfer van een 7.8 beoordeeld. De inwoners geven als belangrijkste stimuleringsadvies aan de gemeente dat zij afvalscheiding financieel aantrekkelijker (43%) en gemakkelijker moeten maken (43%). Per type afval worden de volgende stimulansen geopperd: Groente, fruit en tuinafval (gft): vaker inzamelen, met name in de warme maanden (54%). Plastic afval: inzamelen in een minicontainer in plaats van in een zak (37%) meer voorlichting over het nut en de noodzaak van het scheiden van plastic (30%) Oud-papier: betere inzet van verenigingen bij het inzamelen van oud-papier (29%) frequenter ophalen (25%) De helft van de Soestenaren vindt dat door meer gemeentelijke voorlichting over afvalpreventie restafval kan worden geminimaliseerd. GfK 2014 Bewonersconsultatie Regionaal Afvalbeleidsplan Maart

5 Samenvatting Grof afval 93% van de inwoners maakt gebruik van de milieustraat. De gebruikers van de milieustraat zijn tevreden en beoordelen de milieustraat met een gemiddeld rapportcijfer 7.9. De helft van de gebruikers van de milieustraat (49%) noemt als belangrijkste verbeterpunt de ruimere openingstijden. Informatievoorziening Bijna driekwart van de Soestenaren (73%) is tevreden over de gemeentelijke informatievoorziening over de afvalinzameling. De belangrijkste verbeterpunten die door de inwoners genoemd worden zijn: Meer informatie over wat er met het gescheiden afval gebeurt (42%) Meer informatie over de resultaten van afvalscheiding (42%) Afvalstoffenheffing Twee op de vijf (42%) Soestenaren betaalt tussen de 150 en 200 euro aan afvalstoffenheffing. Dit ligt in lijn met de gemeentelijke tarieven. 39% van de bewoners heeft geen idee hoeveel afvalstoffenheffing hij betaalt. 43% kan geen mening vormen over de hoogte van de afvalstoffenheffing. 46% van de inwoners vindt dat de gemeente de prioriteit moet leggen bij het formuleren van het afvalbeleid op het stimuleren van de afvalscheiding ten behoeve van een beter milieu. GfK 2014 Bewonersconsultatie Regionaal Afvalbeleidsplan Maart

6 2. Onderzoeksresultaten GfK 2014 Bewonersconsultatie Regionaal Afvalbeleidsplan Maart

7 94% van de Soestenaren neemt het scheiden van afval regelmatig of altijd op zich als taak in het huishouden Hoe vaak neemt u het scheiden van afval/aanbieden van afval als taak in het huishouden op u? Op welke wijze biedt u uw restafval aan? Altijd Regelmatig Soms Nooit Minicontainer / rolemmer Verzamelcontainer Anders Een ruime meerderheid van de inwoners neemt het scheiden of aanbieden van afval altijd (53%) of regelmatig (41%) als taak in het huishouden op zich. Ouderen (50+) nemen vaker het scheiden van afval als taak in het huishouden op zich (66% vs. 53% totaal). Gezinnen met jonge kinderen verdelen de taken vaker binnen het huishouden. Van de inwoners die tot zo n gezin behoren neemt 54% het aanbieden van afval regelmatig op zich en 44% altijd. Driekwart van de inwoners biedt zijn afval aan via een minicontainer of rolemmer. Gezinnen met kinderen (jonge 80%; oudere 91%), twee- of meerpersoonshuishoudens zonder kinderen (81%) en inwoners uit de wijk t Hart-Soestdijk (85%) en Boerenstreek (95%) bieden relatief vaker afval aan via een minicontainer/rolemmer. Alleenstaanden (41%) en inwoners uit de wijken Klaarwater (31%) en Smitsveen (37%) vaker via een verzamelcontainer. Hoe vaak neemt u het scheiden van afval/aanbieden van afval als taak in het huishouden op u? Op welke wijze biedt u uw restafval aan? Alle respondenten GfK 2014 Bewonersconsultatie Regionaal Afvalbeleidsplan Maart n = 482

8 Papier wordt het vaakst gescheiden. Tuinafval (gft en grof tuinafval) wordt het minst vaak gescheiden Mate waarin verschillende soorten afval worden gescheiden van het gewone afval Papier Glas Klein chemisch afval Grof huishoudelijk afval Huisraad Textiel Plastic afval Gft (groente-, fruit- en tuinafval) Grof tuinafval % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Nooit Soms Vaak Altijd Papier is de afvalsoort dat het meest wordt gescheiden van het gewone afval (99%), gevolgd door glas (98%) en klein chemisch afval (96%). Opmerkelijk is dat 15% nooit gft-afval en/of grof tuinafval scheidt. Ouderen (50+) scheiden vaker gft, papier, glas, textiel, plastic, huisraad en klein chemisch afval. Jongeren (t/m 29 jaar) doen minder vaak aan het scheiden van textiel, plastic en huisraad. Alleenstaanden doen minder vaak aan het scheiden van gft, textiel en plastic. Gezinnen met oudere kinderen scheiden vaker textiel, plastic, huisraad en grof afval. In welke mate houdt u de volgende soorten afval gescheiden van het gewone afval? Alle respondenten In de wijk Smitsveen doen inwoners minder vaak aan het scheiden van gft, huisraad, klein chemisch afval en grof afval. Inwoners met een hoogbouwwoning scheiden minder vaak alle bovenstaande vormen van afval dan bewoners in een laagbouwwoning. GfK 2014 Bewonersconsultatie Regionaal Afvalbeleidsplan Maart n = 482

9 Mileu is belangrijkste reden om afval te scheiden. Ruimtegebrek is de belangrijkste reden om dit niet te doen Belangrijkste reden om afval te scheiden (n = 482) Belangrijkste reden om niet/gedeeltelijk afval te scheiden (n = 34) Het is goed voor het milieu 60 Ik heb er onvoldoende ruimte voor in huis 48 Het is een kleine moeite 16 Het kost me te veel moeite 21 Afval scheiden heeft geen zin 8 Omdat het zo hoort 15 Het veroorzaakt overlast (stank, ongedierte) 3 Het bespaart ruimte in de restafvalbak 6 Ik ben er fysiek niet toe in staat 1 Anders 3 % Anders 19 % Drie op de vijf Soestenaren geeft aan dat zij afval scheiden omdat dit goed is voor het milieu, 16% geeft aan afval te scheiden omdat dit een kleine moeite is en 15% scheidt zijn afval omdat men vindt dat dit zo hoort (15%). Jongeren (43%) en bewoners uit Smitsveen (29%) geven relatief vaker aan dat zij afval scheiden omdat dit een kleine moeite is. De belangrijkste reden om afval niet of gedeeltelijk te scheiden is het ruimtegebrek in huis (48%). Dit geldt relatief meer voor inwoners met een flat of bovenwoning (70%). Bij inwoners met een laagbouwwoning is het belangrijkste argument dat het hen teveel moeite kost (49%). Wat is voor u de belangrijkste reden om (niet (al)) uw afval gescheiden te houden? Alle respondenten die 3 of meer soorten afval gescheiden houden / 3 of meer soorten afval nooit scheiden n = 482 / n = 34 GfK 2014 Bewonersconsultatie Regionaal Afvalbeleidsplan Maart

10 Soestenaren zijn tevreden over de mogelijkheden voor afvalscheiding, maar geven als verbeterpunt het financieel aantrekkelijker en makkelijker maken van afvalscheiding Rapportcijfer mogelijkheden voor afvalscheiding Maatregelen om afval scheiden te stimuleren 100% 90% 80% 70% 28 Afval scheiden financieel aantrekkelijk maken Afval scheiden gemakkelijker maken ten opzichte van niet afval scheiden % 50% 40% Meer voorlichting over het nut en de noodzaak van afvalscheiding Meer controle en toezicht op juiste scheiding % 20% 10% 0% 7 Gemiddelde beoordeling afvalscheidingsmogelijkheden: 7.8 Meer afvalstromen apart inzamelen, zoals drankenkartons Anders % % van de Soestenaren geeft de mogelijkheden voor afvalscheiding een voldoende. De gemiddelde beoordeling is gelijk aan een 7.8. De Soestenaren geven als belangrijkste maatregelen aan om afvalscheiding financieel aantrekkelijker te maken en om dit gemakkelijker te maken ten opzichte van het niet scheiden van afval (beiden 43%). Ouderen geven relatief vaker aan dat meer controle en toezicht op de juiste scheiding hen zou stimuleren (26%). Welk rapportcijfer geeft u de gemeente voor de mogelijkheden die worden geboden om afval te scheiden? Wat zou de gemeente in z'n algemeenheid moeten doen om het afval scheiden verder te stimuleren? Alle respondenten GfK 2014 Bewonersconsultatie Regionaal Afvalbeleidsplan Maart n = 482

11 Helft van de Soestenaren geeft aan dat het scheiden van gft-afval wordt gestimuleerd door het vaker in te zamelen, met name in de zomer Maatregelen om het scheiden van groente, fruit en tuinafval (gft) te stimuleren Vaker inzamelen, met name tijdens de warme maanden 54 Meer voorlichting over nut en de noodzaak van gft-scheiding 29 Meer voorlichting over hoe je stank en overlast kunt beperken 28 Verzamelcontainers voor gft bij flats plaatsen 23 Een grotere en/of extra minicontainer voor gft ter beschikking stellen 18 Meer controle en toezicht op juiste scheiding 10 Anders 15 % % van de Soestenaren is van mening dat het vaker inzamelen van gft afval, met name in de zomermaanden, bewoners zal stimuleren om gft-afval te scheiden. Deze mening wordt vaker gehoord bij gezinnen met jonge kinderen (81%). Een andere oplossing wat men noemt is het aanbieden van een gemeentelijke schoonmakingsdienst voor het reinigen van de containers. Bewoners uit Klaarwater noemen relatief vaker het plaatsen van verzamelcontainers voor gft bij flats als stimulans (49%). Bewoners uit t Hart Soestdijk noemen vaker meer voorlichting over nut en de noodzaak (41%). Voor tweederde van de inwoners met een hoogbouwwoning zal het plaatsen van verzamelcontainers voor gft bij flats werken als een stimulans voor het scheiden van gft-afval. Wat zou de gemeente moeten doen om het scheiden van groente, fruit en tuinafval (gft) te stimuleren? Alle respondenten n = 482 GfK 2014 Bewonersconsultatie Regionaal Afvalbeleidsplan Maart

12 29% van de inwoners vindt dat inzameling door verenigingen kan helpen om oud papier beter te scheiden Maatregelen om het scheiden van oud papier te stimuleren Verenigingen beter inzetten bij het inzamelen van oud papier 29 Vaker ophalen van oud papier aan huis 25 Meer voorlichting over nut en de noodzaak van papierscheiding 23 (Meer) verzamelcontainers voor oud papier bij de flats plaatsen 17 Een (blauwe) minicontainer ter beschikking stellen 16 Verzamelcontainers bij winkelcentra plaatsen waar je het oud papier naar toe kunt brengen 14 Gratis verstrekken van een 2e papiercontainer 7 Anders 18 % Het algemene beeld is dat de maatregelen die genomen zijn om oud papier te scheiden goed zijn en voldoende zijn (18%). Als het dan om stimulerende maatregelen gaat, geeft drie op de tien bewoners (29%) aan dat het scheiden van oud-papier gestimuleerd kan worden door verenigingen beter in te zetten bij het inzamelen ervan. Het effect hiervan zal wel marginaal zijn daar 89% van de inwoners altijd papier scheidt van het gewone afval en 9% dit vaak doet. Inwoners van de wijk t Hart-Soestdijk (27%) en Smitsveen (33%) geven relatief vaker aan dat het ter beschikking stellen van een minicontainer hen zou helpen bij het scheiden van oud papier. Inwoners uit Klaarwater geven vaker aan dat het plaatsen van (meer) verzamelcontainers voor oud-papier bij flats hen zou helpen (38%). Inwoners uit Soesterberg geven vaker aan dat vaker ophalen van oud papier hen zal stimuleren om oud papier te scheiden (33%). Wat zou de gemeente moeten doen om het scheiden van oud papier te stimuleren? Alle respondenten n = 482 GfK 2014 Bewonersconsultatie Regionaal Afvalbeleidsplan Maart

13 Ruim een derde vindt dat het scheiden van plastic gestimuleerd kan worden door de zak te vervangen door een container Maatregelen om het scheiden van plastic te stimuleren Inzamelen met minicontainer in plaats van zak 37 Meer voorlichting over nut en de noodzaak van plasticscheiding 30 Verzamelcontainers voor plastic bij flats plaatsen 24 Vaker ophalen 24 Gezamenlijke inzameling van plastic en drankenkartons 11 Meer controle en toezicht op juiste scheiding 10 Anders 20 % Ruim een derde van de Soestenaren (37%) vindt dat de gemeente burgers zou stimuleren tot het scheiden van plastic indien plastic in een minicontainer word ingezameld in plaats van in een zak. 30% pleit voor meer voorlichting over het nut en de noodzaak van plastic scheiding. Een kwart van de inwoners (24%).geeft aan meer verzamelcontainers te willen. Andere oplossingen die voor inwoners een stimulans kunnen zijn, zijn het plaatsen van haken om lantaarnpalen om het aanbieden gemakkelijker te maken, vaker legen van de verzamelcontainers bij winkelcentra en plastic zakken rechtstreeks bij de inwoners aanleveren. Wat zou de gemeente moeten doen om het scheiden van plastic te stimuleren? Alle respondenten Inwoners van de wijk t Hart-Soestdijk (44%) geven relatief vaker aan dat meer voorlichting over het nut en de noodzaak van plastic scheiding hen zou helpen tot het scheiden van plastic afval. Inwoners uit Klaarwater geven vaker aan dat het plaatsen van (meer) verzamelcontainers voor plastic bij flats hen zou helpen (49%). Inwoners uit Soest-Zuid geven vaker aan dat het inzamelen met een minicontainer hen zou stimuleren tot het scheiden van plastic afval (48%). GfK 2014 Bewonersconsultatie Regionaal Afvalbeleidsplan Maart n = 482

14 Helft van de Soestenaren ziet kans om restafval te minimaliseren door meer voorlichting te geven over afvalpreventie Maatregelen om zo min mogelijk restafval aan te bieden Meer voorlichting geven over afvalpreventie 52 Minder grote container voor restafval beschikbaar stellen 16 Voor restafval laten betalen: hoe meer restafval, hoe meer heffing men moet betalen 15 Restafval minder vaak ophalen 6 Restafval niet meer ophalen aan huis, maar laten brengen naar verzamelcontainers in de wijk 6 Anders % De helft van de Soestenaren is van mening dat de hoeveelheid restafval kan worden verminderd door meer voorlichting te geven over afvalpreventie (52%). Een ander gehoord geluid is dat men niet moet streven naar maatregelen als heffing naar rato of minder vaak ophalen van afval, want dat leidt tot illegaal dumpen, zwerfafval en stankoverlast. Restafval is en zal er altijd blijven, maar kan volgens de inwoners verminderd worden als de gemeente een faciliterende rol aanneemt door middel van goede voorlichting over scheiden en preventie. Mannen geven vaker aan dat de gemeente meer voorlichting over afvalpreventie zou kunnen geven om zo restafval te verminderen (60%). Inwoners van de wijk Smitsveen geven relatief vaker aan dat de gemeente restafval kan minimaliseren door restafval niet meer op te halen aan huis, maar laten brengen naar verzamelcontainers in de wijk (14%). Wat zou de gemeente moeten doen om burgers te stimuleren zo min mogelijk restafval aan te laten bieden? Alle respondenten GfK 2014 Bewonersconsultatie Regionaal Afvalbeleidsplan Maart n = 482

15 93% maakt gebruik van de milieustraat. Gemiddelde beoordeling door gebruikers is een 7.9. Belangrijkste verbeterpunt milieustraat is ruimere openingstijden Gebruikmaking van milieustraat Verbeterpunten milieustraat Ja, meer dan 6 keer per jaar Ruimere openingstijden Ja, 2 tot 6 keer per jaar Meer afvalstromen gratis kunnen aanbieden 17 Ja, hooguit 1 keer per jaar Snellere afhandeling 5 53 Nee, bij voorkeur gemeentelijke haalservice Nee, voer grof afval via kringloopbedrijf Nee, heb praktisch nooit grof afval Ontvangst door beheerder Gemiddelde beoordeling milieustraat: 7.9 Anders Geen mening % % van de inwoners maakt gebruik van de milieustraat. Gebruikers waarderen de milieustraat gemiddeld met een 7.9. De helft van de gebruikers noemt als belangrijkste verbeterpunt ruimere openingstijden. Inwoners tussen de 50 en 64 jaar (35%) en gezinnen met oudere kinderen (43%), geven relatief vaker aan meer dan 6 keer per jaar naar de milieustraat te gaan. Alleenstaanden (25%) gaan relatief vaker hooguit 1 keer per jaar naar de milieustraat. Mannen (30%) waarderen de milieustraat vaker met een rapportcijfer 9 of 10 dan vrouwen (19%). Inwoners van 65 jaar en ouder geven relatief minder vaak aan ruimere openingstijden als verbeterpunt te zien voor de milieustraat (37%). Maakt u wel eens gebruik van de milieustraat? Met welk rapportcijfer waardeert u de milieustraat? Wat zou u graag verbeterd willen zien aan de milieustraat, zodat u er vaker gebruik van gaat maken? Alle respondenten n = 482 GfK 2014 Bewonersconsultatie Regionaal Afvalbeleidsplan Maart

16 Bijna driekwart is tevreden over informatievoorziening inzake afvalverzameling. Belangrijkste verbeterpunten zijn meer informatie over wat met ingezamelde afval gebeurt en meer informatie over resultaten afvalscheiding Tevredenheid gemeentelijke informatievoorziening afvalinzameling Verbeterpunten gemeentelijke informatievoorziening afvalinzameling Meer info over wat met gescheiden ingezamelde afval gebeurt Meer info over resultaten afvalscheiding Meer/betere info over voorkomen stankoverlast afvalscheiden Meer/betere info over ophaaldagen Meer / betere info over wijze afval scheiden % 20% 40% 60% 80% 100% Zeer ontevreden Ontevreden Niet tevreden, niet ontevreden Tevreden Zeer tevreden Meer/betere info over locaties verzamelcontainers glas/papier/plastic Anders Niets % Bijna driekwart van de Soestenaren (73%) is tevreden over de gemeentelijke informatievoorziening inzake de afvalinzameling. Inwoners van de wijk de Eng-Soest Midden geven relatief vaker aan ontevreden te zijn over de gemeentelijke informatievoorziening inzake de afvalinzameling (15%). Als belangrijkste verbeterpunten wordt door 42% van de inwoners meer informatie over wat met ingezamelde afval gebeurt en meer informatie over de resultaten van afvalscheiding genoemd. In welke mate bent u tevreden/ontevreden over de gemeentelijke informatievoorziening over de afvalinzameling? Wat kan er volgens u beter aan de informatievoorziening over de afvalinzameling? Vrouwen geven relatief vaker aan dat ze graag meer informatie willen hebben hoe stankoverlast van afvalscheiding kan worden voorkomen (31%). Inwoners van 40 tot 49 jaar (25%), inwoners van Smitsveen (31%) en bewoners van een flat of bovenwoning willen graag meer of betere informatie over de verzamelcontainers glas/papier/plastic (29%). Alle respondenten n = 482 Inwoners van Soesterberg geven relatief vaker aan meer of betere informatie te willen hebben over de ophaaldagen GfK (38%) Bewonersconsultatie Regionaal Afvalbeleidsplan Maart

17 Twee op de vijf inwoners betaalt euro aan afvalstoffenheffing. 43% kan geen mening vormen over de hoogte van de afvalstoffenheffing Hoeveel afvalstoffenheffing betaalt u? Mening hoogte afvalstoffenheffing Mening verhogen afvalstoffenheffing Tussen de 100 en 150 euro per jaar Tussen de 150 en 200 euro per jaar Tussen de 200 en 250 euro per jaar Tussen de 250 en 300 euro per jaar Meer dan 300 euro per jaar Geen idee 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Weet niet/geen mening Te hoog Prima Te laag 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Nee, afvalstoffen heffing is hoog genoeg Ja, als mogelijkheden afvalscheiding worden verbeterd Ja, als service wordt verbeterd 0% 0% 5 Ruim twee op de vijf (42%) inwoners zegt tussen de 150 en 200 euro aan afvalstoffenheffing te betalen. Dit ligt in lijn met de huidige gemeentelijke tarieven voor de afvalstoffenheffing ( euro). 12% overschat de heffing, 7% onderschat de heffing. 39% weet de hoogte van de afvalstoffenheffing niet. Vrouwen (48%) geven relatief vaker aan geen idee te hebben over hoeveel afvalstoffenheffing ze betalen. 43% heeft geen mening over de hoogte van de afvalstoffenheffing. Mannen geven relatief vaker aan de afvalstoffenheffing te hoog te vinden, (38%) vrouwen geven vaker aan dat ze het niet weten of geen mening hierover hebben (52%). 65-plussers geven relatief vaker aan de hoogte van de afvalstoffenheffing prima te vinden (37%). Ruim vier op de vijf (82%) inwoners vind de afvalstoffenheffing hoog genoeg. Inwoners tussen de 50 en 64 jaar (10%) geven relatief vaker aan dat de afvalstoffenheffing verhoogd mag worden als hiermee de service wordt verbeterd. Weet u hoeveel afvalstoffenheffing u betaalt? Wat vindt u van de hoogte van de afvalstoffenheffing? Zou de afvalstoffenheffing wat u betreft verhoogd mogen worden? Alle respondenten GfK 2014 Bewonersconsultatie Regionaal Afvalbeleidsplan Maart n = 482

18 Hoogste prioriteit moet worden gegeven aan het stimuleren van afvalscheiding ten behoeve van een beter milieu Mening over prioritering maatregelen ten behoeve van het afvalbeleid Verbeteren service voor het aanbieden van huishoudelijk restafval Stimuleren afvalscheiding, ten behoeve van een beter milieu 26 Verlagen kosten en daarmee de afvalstoffenheffing 46 Ik heb geen voorkeur 46% van de inwoners vindt dat de gemeente de prioriteit zou moeten leggen op het stimuleren van afvalscheiding ten behoeve van een beter milieu. Een kwart van de bewoners (26%) vindt dat de kosten verlaagd moeten worden en 12% vindt dat de service verbeterd moet worden. Inwoners van de wijk de Eng-Soest Midden geven relatief vaker aan dat de gemeente prioriteit moet geven aan het verlagen van de kosten en daarmee de afvalstoffenheffing. (43%) Waar vindt u dat de gemeente met haar afvalbeleid de prioriteit op zou moeten leggen? Alle respondenten n = 482 GfK 2014 Bewonersconsultatie Regionaal Afvalbeleidsplan Maart

19 3. Onderzoeksverantwoording GfK 2014 Bewonersconsultatie Regionaal Afvalbeleidsplan Maart

20 Onderzoeksverantwoording Doel Bewoners betrekken bij het opstellen van het nieuwe regionale afvalbeleidsplan en resultaten gebruiken bij de uitwerking van het maatregelpakket Veldwerk Vrijdag 28 februari 2014 t/m maandag 10 maart 2014 Panel Steekproef en respons Onderzoeksmethode Inwonerpanel Soest Bruto: 800, netto 482 = 60% respons CAWI: Computer Assisted Web Interviewing Weging Op de verdeling van leeftijd, geslacht en wijk op basis van de GBA van Gemeente Soest (2011) Tabellenrapportage Deze grafische rapportage is gebaseerd op een excel tabellenrapportage. In de tabellenrapportages worden de resultaten per antwoordcategorie van de analysevariabele vergeleken met de totaalkolom; wanneer de uitkomst significant van het totaal verschilt, dan zijn deze gekleurd weergegeven (significant: met 95% zekerheid kan gezegd worden dat het geconstateerde verschil niet op toeval berust). Groen: verschilt significant bovengemiddeld Rood: verschilt significant ondergemiddeld In het tabellenrapport worden de resultaten geanalyseerd naar: Geslacht, leeftijd, gezinssamenstelling, wijk, type woning en wijze van afval aanbieden GfK 2014 Bewonersconsultatie Regionaal Afvalbeleidsplan Maart

21 4. Steekproefspecificatie GfK 2014 Bewonersconsultatie Regionaal Afvalbeleidsplan Maart

22 Steekproefspecificatie (1) Demografische kenmerken en huishoudenssamenstelling (ongewogen) Man 53 Vrouw 47. t/m 29 jaar jaar jaar jaar 65 jaar en ouder `t Hart-Soestdijk 20 Boerenstreek de Eng-Soest Midden 7 7 Klaarwater Overhees Smitsveen Soest-Zuid Soesterberg % Alleenstaand Twee- of meerpersoons huishouden zonder kinderen Alleenstaande ouder, jongste kind 0 t/m 12 jaar 51 Alleenstaande ouder, jongste kind 13 jaar of ouder Gezin met kind(eren), jongste kind 0 t/m 12 jaar Gezin met kind(eren), jongste kind 13 jaar of ouder Overig Weet ik niet GfK 2014 Bewonersconsultatie Regionaal Afvalbeleidsplan Maart

23 Steekproefspecificatie (2) Samenstelling type woning (ongewogen) Laagbouwwoning met tuin Laagbouwwoning zonder tuin Hoogbouwwoning: flat of bovenwoning Anders 82 GfK 2014 Bewonersconsultatie Regionaal Afvalbeleidsplan Maart

24 5. Contact GfK 2014 Bewonersconsultatie Regionaal Afvalbeleidsplan Maart

25 Contact Stephan Dijcks Research Consultant Randy Streng Project Manager GfK 2014 Bewonersconsultatie Regionaal Afvalbeleidsplan Maart

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik.

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Gemeente Bunnik Verantwoording In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Deze heeft plaatsgevonden van 30 maart t/m

Nadere informatie

ONDERZOEK VUURWERKOVERLAST

ONDERZOEK VUURWERKOVERLAST ONDERZOEK VUURWERKOVERLAST ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, APRIL 2015 GfK 2015 Onderzoek Vuurwerkoverlast April 2015 1 Inhoud 1. Samenvatting 2. Onderzoeksresultaten 3. Onderzoeksverantwoording 4. Steekproefspecificatie

Nadere informatie

ONDERZOEK WEBSITE. Gemeente Hulst. GfK Panel Services I mei 2013. GfK 2013 Onderzoek website gemeente Hulst 31 mei 2013 1

ONDERZOEK WEBSITE. Gemeente Hulst. GfK Panel Services I mei 2013. GfK 2013 Onderzoek website gemeente Hulst 31 mei 2013 1 ONDERZOEK WEBSITE Gemeente Hulst GfK Panel Services I mei 2013 GfK 2013 Onderzoek website gemeente Hulst 31 mei 2013 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Gebruik website Zoekmachine

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID

BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID Gemeente Eemnes November 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2016 AFVAL

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2016 AFVAL BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2016 AFVAL Gemeente Oirschot Januari - Februari 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Gescheiden gft inzameling Nesselande

Gescheiden gft inzameling Nesselande rotterdam.nl/onderzoek Gescheiden gft inzameling Nesselande Onderzoek en Business Intelligence Gescheiden gft inzameling Nesselande Een evaluatie M. van Rhee Onderzoek en Business Intelligence (OBI) 13

Nadere informatie

Onderzoek huishoudelijk afval

Onderzoek huishoudelijk afval Onderzoek huishoudelijk afval Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Marlies Visser 16 april 2014 Samenvatting Leden van het AmersfoortPanel hebben in maart 2014 deelgenomen aan een onderzoek over het

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 6: Afvalscheiding november 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de zesde peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100% 15 AFVALINZAMELING EN KRINGLOOPWINKEL Om het scheiden en hergebruik van huishoudelijk restafval te stimuleren, wordt regelmatig onderzocht hoe de bewoners van Leiden met hun afval omgaan. Het is inmiddels

Nadere informatie

Onderzoek informatie via Soester Courant en website

Onderzoek informatie via Soester Courant en website Onderzoek informatie via Soester Courant en website ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, DECEMBER 2016 1 Inhoudsopgave 1 Onderzoeksresultaten 2 Onderzoeksverantwoording 3 Steekproefspecificatie 4 Contact

Nadere informatie

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709)

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709) NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 201 Deze nieuwsbrief beschrijft in het kort de resultaten van een peiling over grondstoffenbeleid. Uit de resultaten komt naar voren dat driekwart van

Nadere informatie

Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling

Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling Team Onderzoek & Statistiek Maart 2015 1 Inleiding Zaanstad wil in de komende jaren nog meer en op een betere manier afval gescheiden inzamelen. Gemiddeld mag elke

Nadere informatie

KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest

KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk) Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Onderzoeksbeschrijving In 2016 is een enquête gehouden onder de inwoners van de gemeente Renswoude over de inzameling en scheiding van afval. De

Nadere informatie

Afvalinzameling in Ten Boer

Afvalinzameling in Ten Boer Afvalinzameling in Age Stinissen Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3 1.2 Doel van het onderzoek 3 1.3 Opzet van het onderzoek

Nadere informatie

ONDERZOEK MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIE (MFA)

ONDERZOEK MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIE (MFA) ONDERZOEK MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIE (MFA) Gemeente Hulst GfK I juli 2014 GfK 2014 Onderzoek MFA gemeente Hulst juli 2014 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Mening over MFA

Nadere informatie

Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011

Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011 Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011 1. Achtergrond De gemeente doet onderzoek naar de wijze waarop ze het scheiden van afval kan verbeteren. Dit vormt een onderdeel van het nieuwe afvalbeleid

Nadere informatie

Afvalscheiding in Sliedrecht

Afvalscheiding in Sliedrecht Afvalscheiding in Sliedrecht Bewonerspanel Sliedrecht Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De gemeente Sliedrecht is bezig met het opstellen van een afvalbeleidsplan. Een belangrijk aspect daarbij

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2004

Stadsenquête Leiden 2004 Hoofdstuk 16. Milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren zijn zowel de bekendheid als het gebruik verder toegenomen. In de Stadsenquête van

Nadere informatie

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Duurzaam van Afval naar Grondstof Bewonersonderzoek De vragenlijst bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel gaat in op de situatie vóór de proef, het laatste

Nadere informatie

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55%

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55% 1 2 4 papier en karton 93% flessen /glas 86% gft (groente/fruit/tuinafval) 85% klein chemisch afval / elektrische apparaten textiel / kleding 68% 66% grof snoeiafval 55% herbruikbare goederen (kringloop)

Nadere informatie

Enquête Afvalsortering

Enquête Afvalsortering Enquête Afvalsortering De gemeente doet op het moment onderzoek naar het sorteren van afval in Tilburg. Als gemeente doen we het al goed op het gebied van het sorteren van afval, maar het kan nog beter.

Nadere informatie

Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Gemeente Harlingen AHA! marktonderzoek en marketingadvies

Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Gemeente Harlingen AHA! marktonderzoek en marketingadvies Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Gemeente Harlingen AHA! marktonderzoek en marketingadvies Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomsten van het voorkeurenonderzoek

Nadere informatie

Wijkbewonerteams en Dorpbeheerteam in de Gemeente Soest

Wijkbewonerteams en Dorpbeheerteam in de Gemeente Soest Wijkbewonerteams en Dorpbeheerteam in de Gemeente Soest ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, MEI 2016 1 Inhoudsopgave 1 4 Samenvatting 2 Onderzoeksresultaten Wijkbewonerteams en Dorpbeheerteam 5 3 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens April 2016 Gemeente Elburg Gemeente Oldebroek Inhoudsopgave Deel 1. Inleiding 3 Deel 2. Motivatie afval scheiden 4 Deel 3. Afval

Nadere informatie

Aa en Hunze panel. Resultaten peiling 1: afvalscheiding. 1. Inleiding. Peiling november - december 2013

Aa en Hunze panel. Resultaten peiling 1: afvalscheiding. 1. Inleiding. Peiling november - december 2013 Aa en Hunze panel Resultaten peiling 1: afvalscheiding Peiling november - december 2013 1. Inleiding De gemeente Aa en Hunze heeft besloten om een online burgerpanel op te zetten. De gemeente zal via dit

Nadere informatie

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens BIJLAGE 2, nr. 248011 Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens April 2016 Gemeente Elburg Gemeente Oldebroek Inhoudsopgave Deel 1. Inleiding 3 Deel 2. Motivatie afval

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2003

Stadsenquête Leiden 2003 Hoofdstuk 21. Milieu Samenvatting Zeven op de tien Leidenaren kent de Milieustraat, aan de J.C. de Rijpstraat, een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk

Nadere informatie

INWONERS SCHAGEN OVER: AFVALSCHEIDING

INWONERS SCHAGEN OVER: AFVALSCHEIDING INWONERS SCHAGEN OVER: AFVALSCHEIDING Gemeente Schagen Mei 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn 0229-282555 Rapportnummer 2015-28 Datum Mei 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Afvalscheiding Krimpen aan den IJssel

Afvalscheiding Krimpen aan den IJssel Resultaten opiniepeiling Understanding today. Improving tomorrow. Resultaten opiniepeiling Auteur(s) Carolien van Balen-Peeters Mark van den Kieboom Opdrachtgever Gemeente Krimpen aan den IJssel Raadhuisplein

Nadere informatie

Onderzoek proeven afvalinzameling in Vliedberg Vlijmen

Onderzoek proeven afvalinzameling in Vliedberg Vlijmen Onderzoek proeven afvalinzameling in Vliedberg Vlijmen Inhoud Samenvatting blz. 3 Onderzoeksopzet 4 Informatievoorziening over de afvalproeven 5 Hoeveel te besparen? 6 Tevredenheid over manier van ophalen

Nadere informatie

Grafieken Inwoners Voorbeemd

Grafieken Inwoners Voorbeemd Grafieken Inwoners Voorbeemd 07-09-2015 0 Inhoudsopgave Afval inzamelen en sorteren... 2 Milieustraat... 7 Informatievoorziening... 9 Handhaving... 11 Verbeterpunten... 13 Respondenten... 14 1 Afval inzamelen

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER AFVAL

ALPHENPANEL OVER AFVAL ALPHENPANEL OVER AFVAL Gemeente Alphen aan den Rijn December 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN ENSCHEDE Rapportnummer 2015 / 185 Datum December 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012

AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012 AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012 omslag afvalscheiding in purmerend.indd 3 07-11-12 11:29 AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012 Colofon In opdracht van: Afdeling Uitvoering Contactpersonen opdrachtgever: Jaspert

Nadere informatie

Het Enschedepanel over tariefdifferentiatie

Het Enschedepanel over tariefdifferentiatie Het Enschedepanel over tariefdifferentiatie Nieuwsbrief Maart 2008 Samenvatting Deze nieuwsbrief doet verslag van een peiling met het Enschedepanel over afvalscheiding en tariefdifferentiatie - oftewel

Nadere informatie

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011 Memo Onderwerp Afvalinzameling: vergelijking Zevenaar- 1 Inleiding Afvalscheiding is belangrijk. Door scheiding aan de bron (in de huishoudens) kunnen afvalcomponenten en fracties worden verkregen die

Nadere informatie

Onderzoek Afvalscheiding

Onderzoek Afvalscheiding Rapportage Onderzoek Afvalscheiding In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente Velsen Heleen de Mul en Edwin van t Hart Utrecht, maart 2014 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Drs. Marjan den

Nadere informatie

DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE

DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE Gemeente Hulst GfK Panel Services I 2012 GfK 2012 Dienstverlening en Communicatie 2012 1 Agenda 1. Samenvatting 2. Publieksbalies 3. Telefonisch contact 4. Informatievoorziening

Nadere informatie

Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015

Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015 Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015 100% afval scheiden = 0 kg restafval! Dat is het doel waar Breda naar streeft. De gemeente onderschrijft daarmee het landelijk actieplan

Nadere informatie

Hoofdstuk 23. Afval en milieu

Hoofdstuk 23. Afval en milieu Hoofdstuk 23. Afval en milieu Samenvatting De Milieustraat, aan de J.C. Rijpstraat, is een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk en ander afval kunnen

Nadere informatie

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN?

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUIZEN Eindelijk komt het er van het huis op te ruimen en afstand te doen van die oude klok die al jaren ligt te verstoffen op zolder. En wat te denken van de

Nadere informatie

Hondenbeleid in de Gemeente Soest

Hondenbeleid in de Gemeente Soest Hondenbeleid in de Gemeente Soest ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, MEI 2016 1 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 Onderzoeksresultaten Hondenbeleid 3 Onderzoeksverantwoording 4 5 Steekproefspecificatie Contact

Nadere informatie

Respons Van de 779 benaderde panelleden hebben 544 de vragenlijst ingevuld. Dat is een respons van 70%.

Respons Van de 779 benaderde panelleden hebben 544 de vragenlijst ingevuld. Dat is een respons van 70%. Inleiding Keuze voor de toekomst: inzameling van afval De gemeente Oss moet de komende jaren besparen. Ook het inzamelen van huishoudelijk afval moet slimmer en goedkoper worden. Uit het oogpunt van duurzaamheid

Nadere informatie

Dagelijkse Boodschappen en Winkelen in de Gemeente Soest

Dagelijkse Boodschappen en Winkelen in de Gemeente Soest Dagelijkse Boodschappen en Winkelen in de Gemeente Soest ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, MEI 2016 1 Inhoudsopgave 1 4 Samenvatting 2 Onderzoeksresultaten Dagelijkse boodschappen en Winkelen 5 3 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Onderzoek omgekeerd inzamelen in Braken-Oost

Onderzoek omgekeerd inzamelen in Braken-Oost Onderzoek omgekeerd inzamelen in Braken-Oost Inhoud Samenvatting blz. 3 Onderzoeksopzet 4 Informatievoorziening over het omgekeerd inzamelen 5 Oude situatie en kosten 6 Hoe vaak en hoe brengt men restafval

Nadere informatie

ieldrop-mierlo behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste meneer, mevrouw,

ieldrop-mierlo behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste meneer, mevrouw, ieldrop-mierlo uw brief ons behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste mer, mevrouw, Momenteel onderzoeken wij de uitvoering en waardering

Nadere informatie

Stadspanel-onderzoek naar afval

Stadspanel-onderzoek naar afval Stadspanel-onderzoek naar afval Wat is het Stadspanel? De gemeente Assen heeft een digitaal stadspanel. Iedere inwoner kan meedoen. Momenteel telt het panel ruim 2000 leden. Elk lid van het panel krijgt

Nadere informatie

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten Inhoud Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten... 1 1. Algemeen... 2 Waarom kiest de gemeente Druten voor omgekeerd inzamelen?... 2 Waarom wordt

Nadere informatie

Onderzoek Afvalmodellen

Onderzoek Afvalmodellen Onderzoek Afvalmodellen Projectleider Aha!: Ronald Peeks Onderzoekbegeleiding vanuit de gemeente Assen: Bart-Jan Delhaas Juli 2013 Contactgegevens A-Kerkhof 43-a 9712 BC GRONINGEN Tel.: 050-3137176 www.ahamarktonderzoek.nl

Nadere informatie

Afvalinzameling in Groningen. Een stadspanel onderzoek

Afvalinzameling in Groningen. Een stadspanel onderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Afvalinzameling in Groningen Een stadspanel onderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Rapportage Bewonersonderzoek Afval en Grondstoffen 2014 Gemeente Twenterand. Datum: januari 2015 Contactpersonen: Rogier Jongejan Eva Kromhout

Rapportage Bewonersonderzoek Afval en Grondstoffen 2014 Gemeente Twenterand. Datum: januari 2015 Contactpersonen: Rogier Jongejan Eva Kromhout Rapportage Bewonersonderzoek Afval en Grondstoffen 2014 Gemeente Twenterand Datum: januari 2015 Contactpersonen: Rogier Jongejan Eva Kromhout Inhoudsopgave Samenvatting en belangrijkste conclusies p. 3

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Afval Gemeente Zeist De keuze van Zeist uit het

Uitvoeringsprogramma Afval Gemeente Zeist De keuze van Zeist uit het Uitvoeringsprogramma Afval Gemeente Zeist 2015 2018 De keuze van Zeist uit het INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 GFT / Groenafval 4 Papier laagbouw 5 Verbeteringen hoogbouw 5 Pilot omgekeerd inzamelen 6 Grof afval

Nadere informatie

Inzameling en scheiding van afval in Leusden Uitkomsten

Inzameling en scheiding van afval in Leusden Uitkomsten Inzameling en scheiding van afval in Leusden Uitkomsten eerste peiling van het Leusdenpanel December 2009 Inleiding In november 2009 is de eerste peiling van het Leusdenpanel gehouden. Het digitale burgerpanel

Nadere informatie

1 1. Bent u een man of een vrouw? 1 antwoord per respondent. Aantal respondenten: 405. Antwoord Aantal Percentage. 1. Vrouw 238 59% 2.

1 1. Bent u een man of een vrouw? 1 antwoord per respondent. Aantal respondenten: 405. Antwoord Aantal Percentage. 1. Vrouw 238 59% 2. 1 1. Bent u een man of een vrouw? Aantal respondenten: 405 Antwoord Aantal Percentage 1. Vrouw 238 59% 2. Man 167 41% 2 2. Wat is uw leeftijd? Aantal respondenten: 414 1. 20 jaar en jonger 0 0% 2. 20-29

Nadere informatie

Uw afval verdient beter OPINIE INWONERS PAPENDRECHT OVER VERANDERING IN AFVALINZAMELING

Uw afval verdient beter OPINIE INWONERS PAPENDRECHT OVER VERANDERING IN AFVALINZAMELING Uw afval verdient beter OPINIE INWONERS PAPENDRECHT OVER VERANDERING IN AFVALINZAMELING Inhoud 1. Conclusies 2. Opinie over afvalscheiding 3. Voorkeur bewoners laagbouw 4. Voorkeur bewoners hoogbouw 5.

Nadere informatie

Omnibusenquête deelrapport. Huisvuilinzameling

Omnibusenquête deelrapport. Huisvuilinzameling Omnibusenquête 2015 deelrapport Huisvuilinzameling Omnibusenquête 2015 deelrapport Huisvuilinzameling OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport HUISVUILINZAMELING Zoetermeer, 14 januari 2016 Gemeente Zoetermeer

Nadere informatie

Het Nieuwe Inzamelen Bewonersonderzoek. 23 april 2013

Het Nieuwe Inzamelen Bewonersonderzoek. 23 april 2013 Het Nieuwe Inzamelen Bewonersonderzoek 23 april 2013 1 Inhoud Bewonersonderzoek Opzet bewonersonderzoek Resultaten nulmeting fase 2-4 Tevredenheid Afvalscheidingsgedrag Informatievoorziening Resultaten

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Afvalcommunicatie en scheiden plastic afval

Onderzoek Inwonerspanel: Afvalcommunicatie en scheiden plastic afval 1 (23) Onderzoek Inwonerspanel: Afvalcommunicatie en scheiden plastic afval Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 24 november kregen de panelleden van dat moment van 19 jaar en ouder (1443 personen)

Nadere informatie

Hoofdstuk 13. Afval en milieu

Hoofdstuk 13. Afval en milieu Hoofdstuk 13. Afval en milieu Samenvatting Negen op de tien Leidenaren is bekend met de kringloopwinkel Het Warenhuis en bijna vier op de tien is er in het afgelopen jaar geweest. Na een stijging in de

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2001

Stadsenquête Leiden 2001 Hoofdstuk 9. Milieu Samenvatting De Milieustraat is een (vrij nieuwe) voorziening waar bewoners zich kunnen ontdoen van hun grof huishoudelijk afval. Ruim twee op de tien Leidenaren heeft hier al eens

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR AFVALINZAMELING

ONDERZOEK NAAR AFVALINZAMELING ONDERZOEK NAAR AFVALINZAMELING Gemeente Westvoorne Juni 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/ 091 Datum Juni 2016 Opdrachtgever

Nadere informatie

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam Omgekeerd Inzamelen Datum: 11 augustus 2014 Versie 3.0 Uitgevoerd door: Auteurs: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Gemeente Woerden Mevr M. Stam

Nadere informatie

Bewonerspanel Afvalinzameling

Bewonerspanel Afvalinzameling Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Afvalinzameling Novemberpeiling 2014: Afvalinzameling De gemeente Utrecht zet zich in om afval

Nadere informatie

PEILING NIEUWE INZAMELEN HUISHOUDELIJK AFVAL

PEILING NIEUWE INZAMELEN HUISHOUDELIJK AFVAL PEILING NIEUWE INZAMELEN HUISHOUDELIJK AFVAL Gemeente Leusden November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN ENSCHEDE Rapportnummer ABPLEUAFV Datum November

Nadere informatie

ONDERZOEK PLASTIC BLIK EN DRANKENKARTONS 0 - METING

ONDERZOEK PLASTIC BLIK EN DRANKENKARTONS 0 - METING ONDERZOEK PLASTIC BLIK EN DRANKENKARTONS 0 - METING NULMETING ONDERZOEK PLASTIC, BLIK EN DRANKENKARTONS Oktober 2015 In opdracht van: Joyce Scheenaard, Afdeling Afvalinzameling Uitvoering onderzoek: Josée

Nadere informatie

Afvalinzameling. Digipanel Haarlem. Onderweg naar verduurzaming van afvalstromen. Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek

Afvalinzameling. Digipanel Haarlem. Onderweg naar verduurzaming van afvalstromen. Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Re a ge re n Conc e rnsta f Fe brua ri 2013 o.e n.s@ha a rle m.nl Afde ling Onde rzoe k e n S ta tistie k Grote ma rkt 2 2011 Ha a rle m Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Digipanel Haarlem

Nadere informatie

Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling

Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling Wat verandert er voor mij als dit voorstel wordt ingevoerd? Restafval wordt één keer in de vier weken ingezameld Het voorstel gaat uit van een verlaging van

Nadere informatie

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN?

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUIZEN Eindelijk komt het er van het huis op te ruimen en afstand te doen van die oude klok die al jaren ligt te verstoffen op zolder. En wat te denken van de

Nadere informatie

Onderwerp resultaten enquête afvalproeven Vlijmen Vliedberg en afvalcijfers 2014 en 2015

Onderwerp resultaten enquête afvalproeven Vlijmen Vliedberg en afvalcijfers 2014 en 2015 Zaaknummer 00458630 Onderwerp resultaten enquête afvalproeven Vlijmen Vliedberg en afvalcijfers 2014 en 2015 Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis In 2015 zijn in een deel van de wijk Vlijmen Vliedberg

Nadere informatie

SCHEIDING EN INZAMELING HUISHOUDELIJK AFVAL

SCHEIDING EN INZAMELING HUISHOUDELIJK AFVAL SCHEIDING EN INZAMELING HUISHOUDELIJK AFVAL Bewonerspeiling in gemeente Wormerland Januari 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019GM Amsterdam Rapportnummer 2017/015 Datum

Nadere informatie

Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort

Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort Door gemeente Montfoort zijn 4 toekomstige scenario s voor het afvalbeheer geformuleerd. Wat zijn de verwachte effecten indien deze scenario s worden

Nadere informatie

Informatieve raadsbijeenkomst

Informatieve raadsbijeenkomst Afvalbeleidsplan Sliedrecht 2014 en verder 4 september 2013 Informatieve raadsbijeenkomst 1 Doelstelling materiaalhergebruik: van 53 % 60 % 65% (2020) De gemeente neemt haar maatschappelijke verantwoording

Nadere informatie

AFVALINZAMELING IN ZEEWOLDE

AFVALINZAMELING IN ZEEWOLDE AFVALINZAMELING IN ZEEWOLDE Gemeente Zeewolde Mei 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020 333 0670 Rapportnummer 2016 / 53 Datum Mei 2016 Opdrachtgever

Nadere informatie

PROEF RESTAFVAL INZAMELING

PROEF RESTAFVAL INZAMELING PROEF RESTAFVAL INZAMELING Dragonder-noord start 23 september 2013 In uw wijk start eind september 2013 een proef om meer grondstoffen in te zamelen en minder restafval. In deze brochure leest u meer.

Nadere informatie

NULMETING AFVAL & DUUR- ZAAMHEID STICHTSE VECHT

NULMETING AFVAL & DUUR- ZAAMHEID STICHTSE VECHT NULMETING AFVAL & DUUR- ZAAMHEID STICHTSE VECHT Mei 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Villawal 19 3432 NX Nieuwegein Rapportnummer 2015/ concept Datum Mei 2015 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

KTO Afvalinzameling Gemeente Assen Aha! Marktonderzoek en marketingadvies

KTO Afvalinzameling Gemeente Assen Aha! Marktonderzoek en marketingadvies 2014 Aha! Marktonderzoek en marketingadvies Resultaten 2014 Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek over de afvalinzameling in de Gemeente Assen. Projectleiders

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek inwoners afvalinzameling. Land van Cuijk en Boekel 2015

Tevredenheidsonderzoek inwoners afvalinzameling. Land van Cuijk en Boekel 2015 Tevredenheidsonderzoek inwoners afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel 2015 Cuijk, oktober 2015 Colofon Opdrachtgever : Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel Project : Tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN?

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? In uw gemeente haalt Avri het huishoudelijk afval op. Liever noemen wij uw afval grondstof, omdat er nieuwe producten van kunnen worden gemaakt. Tenminste, als u

Nadere informatie

Veelgestelde vragen nieuw voorstel afvalinzameling

Veelgestelde vragen nieuw voorstel afvalinzameling Veelgestelde vragen nieuw voorstel afvalinzameling Wanneer gaat het nieuwe voorstel in? In 2017. De inzameling van blik in de HERO-zakken (bij plastic en drankenkartons) kan mogelijk al eerder ingevoerd

Nadere informatie

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Beuningen

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Beuningen Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Beuningen Inhoud Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Beuningen... 1 1. Algemeen... 2 Waarom kiest de gemeente Beuningen voor omgekeerd inzamelen?... 2

Nadere informatie

ONDERWERP: PROJECT PLAATSING VAN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS

ONDERWERP: PROJECT PLAATSING VAN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS Versie 2.0-29/9/2011 Veelgestelde vragen ONDERWERP: PROJECT PLAATSING VAN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS In dit document kunt u verschillende vragen terugvinden over de ondergrondse containers. De vragen

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERANTWOORDING EN FREQUENTIEVERDELING MILIEU EN AFVAL 2008

ONDERZOEKSVERANTWOORDING EN FREQUENTIEVERDELING MILIEU EN AFVAL 2008 Vragenlijst, steekproef en respons Het onderzoek Milieu en Afval 2008 is gehouden in december 2008. Het onderzoek is gehouden onder leden van het LelyStadsPanel. Op het moment van het onderzoek bestond

Nadere informatie

Amsterdammers. December 2009 Susanne van den Buuse

Amsterdammers. December 2009 Susanne van den Buuse Afvalscheiding onder Amsterdammers December 2009 Susanne van den Buuse Inleiding In Nederland wordt veel gedaan om de afvalstroom zo klein mogelijk te houden. Een belangrijke manier om dit te bereiken,

Nadere informatie

Resultaten onderzoek digitaal burgerpanel afvalscheiding en afvalinzameling

Resultaten onderzoek digitaal burgerpanel afvalscheiding en afvalinzameling Resultaten onderzoek digitaal burgerpanel afvalscheiding en afvalinzameling In de periode van 12 januari tot en met 31 januari 217 is een vragenlijst over afvalscheiding uitgezet onder de leden van het

Nadere informatie

2. GEVRAAGDE BESLISSING: De raad van de gemeente Leerdam besluit: - De nota "De eerste stappen van afval naar grondstoffen" vast te stellen.

2. GEVRAAGDE BESLISSING: De raad van de gemeente Leerdam besluit: - De nota De eerste stappen van afval naar grondstoffen vast te stellen. Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/13-00047 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Behandelend ambtenaar M. Albers Zaaknummer Z.12-01088 Datum: 14 februari 2013 Afdeling Ruimtelijke en

Nadere informatie

Grondstof voor een beter milieu

Grondstof voor een beter milieu Afval is Grondstof voor een beter milieu ISO-14001 Haal meer uit afval Gescheiden inzameling De Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) zorgt voor het inzamelen van het huishoudelijk afval in Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

Het scheiden van plastic en andere afvalvragen

Het scheiden van plastic en andere afvalvragen Het scheiden van plastic en andere afvalvragen Resultaten peiling EnschedePanel Mei 2013 1. Inleiding De gemeente wil inwoners stimuleren zoveel mogelijk afval te scheiden voor recycling en hergebruik.

Nadere informatie

Herinvoering gescheiden inzameling GFT-afval

Herinvoering gescheiden inzameling GFT-afval Herinvoering gescheiden inzameling GFT-afval 23-4-2015 Agenda 1. Wat vooraf ging 2. De verkenning 3. De aanloop 4. De sprong in het diepe 5. Wat is er nu eigenlijk gebeurd 6. En nu verder.. Wat vooraf

Nadere informatie

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten Inhoud Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten... 1 1. Algemeen... 2 Waarom kiest de gemeente Druten voor omgekeerd inzamelen?... 2 Waarom wordt

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Afvalinzameling 2008

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Afvalinzameling 2008 LelyStadsGeluiden De mening van de inwoners gepeild Afvalinzameling 0 In Lelystad gooien de bewoners met elkaar per jaar meer dan 40 miljoen kilo huisvuil weg. Om de stad netjes te houden moet al dat afval

Nadere informatie

Wat is PMD? PMD staat voor huishoudelijke verpakkingen gemaakt van plastic en metaal en drankkartons.

Wat is PMD? PMD staat voor huishoudelijke verpakkingen gemaakt van plastic en metaal en drankkartons. Veelgestelde vragen nieuwe afvalinzameling Algemeen Waarom is er een nieuwe afvalinzameling? Momenteel zamelen we in Krimpen aan den IJssel 41% van het totale afval als gesorteerde grondstoffen in. Ons

Nadere informatie

Samenvatting. Klanttevredenheidsonderzoek. HVCinzameling 2009/2010

Samenvatting. Klanttevredenheidsonderzoek. HVCinzameling 2009/2010 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek HVCinzameling 2009/2010 Afdeling Communicatie Wendy Kamminga 4 februari 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksopzet 3 2.1 Methode 3 2.2 Respondenten 3 2.3

Nadere informatie

Rapportage Afval scheiden in Purmerend. Gemeente Purmerend SmartAgent, april 2015

Rapportage Afval scheiden in Purmerend. Gemeente Purmerend SmartAgent, april 2015 Rapportage Afval scheiden in Purmerend 1 Gemeente Purmerend SmartAgent, april 2015 Inhoudsopgave Deel 1 Inleiding Aanleiding en onderzoeksvraag Aanpak onderzoek Samenstelling respondenten Leeswijzer Deel

Nadere informatie

: 27 februari 2012 : 12 maart : H.T.J. van Beers : J.C. Teeuwen

: 27 februari 2012 : 12 maart : H.T.J. van Beers : J.C. Teeuwen RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering : 27 februari 2012 : 12 maart 2012 Documentnr. Zaaknummer : 796 : PR-11-17611 Portefeuillehouder Verantwoordelijk

Nadere informatie

Bewonersonderzoek over afvalinzameling in Sliedrecht

Bewonersonderzoek over afvalinzameling in Sliedrecht Bewonersonderzoek over afvalinzameling in Sliedrecht 1. Weet u wat er in de blauwe container aangeboden mag worden en wat niet? (Slechts één antwoord mogelijk) Ja, dat is duidelijk gecommuniceerd 75,1%

Nadere informatie

N ec ke. Oplegnotitie panelonderzoek afvalinzameling. Gemeenteraad Kaag en Braassem. Necker van Naem (Nicolette Ouwerling)

N ec ke. Oplegnotitie panelonderzoek afvalinzameling. Gemeenteraad Kaag en Braassem. Necker van Naem (Nicolette Ouwerling) N ec ke r Oplegnotitie panelonderzoek afvalinzameling Gemeenteraad Kaag en Braassem Necker van Naem (Nicolette Ouwerling) Aanleiding onderzoek Voor u ligt de rapportage van het onderzoek naar afvalinzameling.

Nadere informatie

DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE

DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE Gemeente Vianen Onderzoek uitgevoerd op het Inwonerpanel Vianen, zomer 2012 GfK 2012 Dienstverlening en communicatie gemeente Vianen 18 september 2012 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Werken op afspraak. Klant Contact Centrum Gemeente Dongen. GfK, februari 2016 (17177-12) Client logo [delete this grey box if not required]

Werken op afspraak. Klant Contact Centrum Gemeente Dongen. GfK, februari 2016 (17177-12) Client logo [delete this grey box if not required] Werken op afspraak Klant Contact Centrum Gemeente Dongen GfK, februari 2016 (17177-12) 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management Summary Slide 3-4 Onderzoeksresultaten Slide 5-11 Onderzoeksverantwoording Slide

Nadere informatie

Van afval naar grondstof in Goirle

Van afval naar grondstof in Goirle Van afval naar grondstof in Goirle Leny van der Ende Bureau Milieu & Werk 16 juni 2014 1 Wij doen onderzoek naar waarde in het afval Welke waardevolle grondstoffen zitten in Goirle nog in het afval Hoe

Nadere informatie

2015-153. BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein

2015-153. BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein Behorend bij raadsinformatieavond 8 januari 2015 Toelichting op de gebruikte termen vindt u aan het einde van dit document 2015-153 Scenario 1: Geen nieuwe

Nadere informatie