Rapportage Afval scheiden in Purmerend. Gemeente Purmerend SmartAgent, april 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage Afval scheiden in Purmerend. Gemeente Purmerend SmartAgent, april 2015"

Transcriptie

1 Rapportage Afval scheiden in Purmerend 1 Gemeente Purmerend SmartAgent, april 2015

2 Inhoudsopgave Deel 1 Inleiding Aanleiding en onderzoeksvraag Aanpak onderzoek Samenstelling respondenten Leeswijzer Deel 2 Deel 3 Deel 4 Deel 5 Deel 6 Samenvattende conclusies Resultaten onderzoek: Milieubewustzijn Resultaten onderzoek: Motivaties, drempels en voorkeuren m.b.t. papier, plastic en gft scheiden Papier Plastic GFT De leefstijlen Demografische uitsplitsingen 2

3 Deel 1 Inleiding Inleiding Deel 1 3

4 Deel 1 Inleiding Aanleiding en onderzoeksvraag Aanleiding De gemeente Purmerend is bezig met een campagne over afvalinzameling binnen de gemeente. Uiteindelijk wil ze 60% afvalreductie realiseren in HVC heeft in 2013 onderzoek laten uitvoeren naar het onderwerp afval scheiden. Dit is een onderzoek geweest onder respondenten uit het hele verzorgingsgebied van HVC. De gemeente Purmerend heeft inzicht in de resultaten van dit onderzoek, maar vraagt zich af in hoeverre deze resultaten ook toepasbaar zijn voor de inwoners van de gemeente Purmerend. Zij zoekt een stuk bewijsvoering hiervoor en wil daarom graag dat het onderzoek over afval scheiden wordt herhaald in de gemeente Purmerend. De onderzoeksvraag wordt als volgt geformuleerd: Wat is de houding van de inwoners van Purmerend als het gaat om afval scheiden (gft, papier, plastic), en wat zijn hun wensen en eventuele drempels hierbij? Het onderzoek laat zien of de inwoners van Purmerend hun afval op dit moment al scheiden of niet. En of dit uitmaakt als het gaat om gft, papier of plastic. Daarnaast komt naar voren wat de redenen zijn om dit wel of niet te doen. Hebben de inwoners vervolgens nog wensen als het gaat om afval scheiden en welke drempels ervaren ze om geen afval te scheiden? In het onderzoek wordt ook gevraagd naar de leefstijl van mensen, aan de hand van het BSR-model. Dit geeft input voor communicatie-uitingen: op welke manier kan ik welke leefstijlgroep het beste benaderen?

5 Deel 1 Inleiding Aanpak onderzoek Vragenlijst Voor het onderzoek is de vragenlijst die destijds voor het onderzoek van HVC is gebruikt, als uitgangspunt te nemen. Het onderzoek is volledig online afgenomen. Doelgroep De doelgroep van het onderzoek zijn alle inwoners van de gemeente Purmerend, van 18 jaar en ouder. Veldwerk De gemeente Purmerend heeft zelf gezorgd voor de verspreiding van het onderzoek. Ook hebben ze e- mailadressen verzameld tijdens de landelijke compostdag. Het veldwerk heeft gelopen van 2 maart tot en met 30 maart. In totaal hebben 684 inwoners van Purmerend de vragenlijst ingevuld. De verdeling over de wijken is heel goed; vanuit elke wijk hebben respondenten mee gedaan. Wijk Aandeel Purmerend Aandeel Onderzoek Wijk 01 Centrum 7% 8% Wijk 02 Overwhere 19% 19% Wijk 03 Wheermolen 11% 6% Wijk 04 Gors 12% 11% Wijk 05 Purmer-Noord 18% 16% Wijk 06 Purmer-Zuid 14% 16% Wijk 07 Weidevenne 19% 23%

6 Deel 1 Inleiding Samenstelling respondenten 684 respondenten uit één gemeente is een erg mooi aantal. Wel zien we dat de respondenten uit het onderzoek verschillen van de gemiddelde bevolking van Purmerend van 18 jaar en ouder. Aan het onderzoek hebben meer vrouwen meegedaan en meer oudere mensen. Ook gaat het vaker om 1 persoonshuishoudens. Daarom is besloten om de respondenten te wegen zodat ze representatief zijn voor de bevolking van Purmerend van 18 jaar en ouder. De kenmerken van de respondenten zijn als volgt: Geslacht Vrouw 51% Man 49% 0% 20% 40% 60% Leeftijd 65 t/m 75 jaar 15% 55 t/m 64 jaar 18% 45 t/m 54 jaar 23% 35 t/m 44 jaar 18% 25 t/m 34 jaar 24% 18 t/m 24 jaar 2% 0% 10% 20% 30% Huishouden met kinderen (jongste 13 t/m 17 jaar) Huishouden met kinderen (jongste 0 t/m 12 jaar) Huishouden met volwassenen (18+) Samenstelling huishouden Alleenstaand > 2 keer modaal mod. - 2x modaal ongeveer modaal beneden modaal weet niet 9% 26% 23% 42% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Inkomen 10% 14% 12% 31% 33% 0% 20% 40% WO-doctoraal of master HBO / WO-bachelor of kandidaats HAVO en VWO bovenbouw / WO-propedeuse MBO MAVO/ eerste 3 jaar HAVO en VWO/ VMBO (theor.) LBO/ VBO/ VMBO (kaderen beroeps) Geen onderwijs / basisonderwijs Weet niet / wil niet zeggen Opleiding 2% 2% 5% 14% 12% 17% 20% 29% 0% 20% 40% Opmerking: het specifieke onderwerp van dit onderzoek en de te winnen prijs kunnen er voor zorgen dat een specifieke groep personen de vragenlijst invult. Hiervoor is niet te corrigeren.

7 Deel 1 Inleiding Leeswijzer In het onderzoek is gebruik gemaakt van de leefstijlen gebaseerd op het BSR-model. Omdat de gemeente Purmerend bekend is met dit model, wordt dit verder niet toegelicht in het rapport. De resultaten worden, daar waar relevant, uitgesplitst naar de leefstijlen. Daarnaast wordt gekeken naar andere relevante uitsplitsingen als leeftijd, opleiding, gezinsfase. In deel 2 van deze rapportage worden eerst de samenvattende conclusies gegeven. Vervolgens wordt in deel 3 eerst ingegaan op het milieubewustzijn van de inwoners van de gemeente Purmerend. Deel 4 geeft de resultaten op de drie deelonderwerpen: papier, plastic en gft. Daarin komt naar voren waarom mensen wel of niet hun afval scheiden en welke wensen er nog zijn. Ook geven de inwoners van Purmerend tips aan gemeente als het gaat om het inzamelen van afval (alle tips worden aangeleverd in een aparte bijlage). Deel 5 gaat in op de leefstijlen uit Purmerend: hoe gaat elke leefstijl om met afval scheiden. 7

8 Deel 2 Samenvatting Samenvattende conclusies Deel 2 8

9 Deel 2 Samenvatting Conclusies onderzoek Opvallend is dat gft en plastic afval veelal niet gescheiden ingeleverd wordt. Plastic afval wordt niet gescheiden ingeleverd omdat dit teveel moeite kost. Men heeft behoefte aan een eigen container en aan de kennis waar ze het plastic kunnen inleveren. GFT afval wordt niet gescheiden ingeleverd omdat dit in Purmerend volgens hen niet kan, en omdat men nu eenmaal niet zoveel GFT afval heeft. Papier afval wordt vrijwel door iedereen ingezameld. Dit wordt ingezameld omdat het een kleine moeite is voor mensen. Als tips geven de inwoners aan dat er in Purmerend in het algemeen meer afvalbakken moeten komen en dat zwerfvuil aangepakt moet worden. Wat betreft plastic en GFT afval wil men graag een eigen container. Ook ondergrondse containers staan op de verlanglijst. Er liggen voor de gemeente Purmerend kansen om meer afval gescheiden in te zamelen. De inwoners geven aan dat een eigen container voor GFT en Plastic (of zakken) hen zou helpen bij het scheiden van afval. Het afval moet het liefst ook opgehaald worden. Het GFT afval werd gescheiden ingezameld, maar dit is gestopt. Dat zou weer ingevoerd moeten worden. 9

10 Deel 2 Samenvatting Conclusies onderzoek Wanneer we inzoomen op verschillende doelgroepen, vallen een aantal zaken op. Degenen die vaker afval scheiden dan gemiddeld zijn: De mensen met een Gele of Groene leefstijl Oudere mensen Lager opgeleiden Huishoudens met alleen volwassenen Mensen die niet in een appartement wonen 10

11 Deel 3 Milieubewustzijn Resultaten onderzoek: Milieubewustzijn Deel 3 11

12 Deel 3 Milieubewustzijn Milieubewust zijn is erg belangrijk De inwoners van Purmerend vinden het erg belangrijk om bewust met het milieu om te gaan. Er zijn maar weinig mensen die dit niet belangrijk vinden. Het is belangrijk om bewust met het milieu om te gaan om het milieu in stand te houden voor volgende generaties; ook zij moeten in een schone omgeving kunnen leven. Daarnaast is behoud van natuur en grondstoffen belangrijk. Ook zien mensen het als hun plicht. Belangrijk omdat Om het milieu in stand te houden voor volgende generaties 73% Voor het behoud van de natuur 69% We moeten zuinig omgaan met onze grondstoffen 58% Zodat we in de toekomst in een schone omgeving kunnen leven 58% Het is onze plicht om bewust met het milieu om te gaan 54% We moeten zorgen dat er zo min mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu zijn 51% Ik wil het goede voorbeeld geven aan anderen, bijvoorbeeld aan mijn kinderen 50% Om klimaatverandering tegen te gaan 44% Voor mijn eigen gezondheid 37% Ik ben er mee opgegroeid 22% Het is logisch, want iedereen doet het 3% Anders 1% Waarom vindt u het belangrijk om bewust met het milieu om te gaan? Basis: alle respondenten, n=684 0% 2% 43% 54% Helemaal niet belangrijk Niet belangrijk Belangrijk Heel belangrijk In hoeverre vindt u belangrijk om bewust met het milieu om te gaan? Basis: alle respondenten, n= Voor mensen die het niet belangrijk vinden om bewust met het milieu om te gaan zijn er vooral andere zaken waar ze mee bezig zijn. Het is voor hen vaak ook een hype.

13 Deel 3 Milieubewustzijn Afval scheiden nog niet op alle punten goed Hoewel men milieubewust is, is het afval scheiden nog niet op alle fronten populair. Papier, chemisch afval en glas worden prima gescheiden ingeleverd. Maar plastic en gft worden door de meerderheid niet gescheiden ingeleverd. Daar lijkt winst te behalen. Het volgende hoofdstuk gaat in op de redenen waarom men wel of niet papier, gft of plastic scheidt. In het onderzoek is niet ingegaan op chemisch afval en glas. 97% 94% 91% 44% 42% 1% 13 In hoeverre doet u thuis aan het scheiden van afval? Basis: alle respondenten, n=684

14 Deel 4 Motivaties, drempels en voorkeuren Resultaten onderzoek: Motivaties, drempels en voorkeuren m.b.t. papier, plastic en gft scheiden Deel 4 14

15 Deel 4 - Papier: Motivaties, drempels en voorkeuren Papier 15

16 Deel 4 - Papier: Motivaties, drempels en voorkeuren 97% scheidt papier Top 3 motivaties om te scheiden Top 3 verdere wensen en voorkeuren 1 Het kan hergebruikt worden, dus wil ik het scheiden (71%) 1 Ik wil graag dat de folders zonder plastic eromheen door de bus komen (35%) 2 Het is een kleine moeite, dus waarom zou ik het niet doen (55%) 2 Ik vind dat mensen verplicht moeten worden om het papier te scheiden (23%) 3 Je kunt het gescheiden inleveren, dus doe ik dat (51%) 3 Ik wil dat het ten goede komt aan de verenigingen of scholen in mijn woonplaats (17%) Meer dan de helft van de mensen geeft aan dat zij tevreden zijn met hoe het nu gaat, en geen verdere wensen hebben (53%). 16 Basis: alle respondenten die papier scheiden, n=664

17 Deel 4 - Papier: Motivaties, drempels en voorkeuren 3% scheidt papier niet Top 3 drempels om niet te scheiden Top 3 oplossingen en verbeterpunten 1 Ik vind het teveel gedoe (42%) 1 Als ik verplicht zou worden om het papier te scheiden (41%) 2 Anders moet ik weer een aparte plek in mijn kamer of keuken maken (39%) 2 Als het mij financieel wat oplevert (35%) 3 Het is geen gewoonte (33%) 3 Als ik meer papier zou hebben (30%) Let op! Aantal respondenten is Basis: alle respondenten die geen papier scheiden, n=20

18 Deel Plastic: Motivaties, drempels en voorkeuren Plastic 18

19 Deel 4 - Plastic: Motivaties, drempels en voorkeuren 44% scheidt plastic Top 3 motivaties om te scheiden Top 3 verdere wensen en voorkeuren 1 Het kan hergebruikt worden, dus wil ik het scheiden (64%) 1 Ik wil graag dat producenten minder verpakkingsmateriaal om producten doen (56%) 2 Ik vind dat we teveel plastic verbruiken, alles wat je kunt scheiden is nog meegenomen (61%) 2 Ik vind dat mensen verplicht moeten worden om het plastic afval te scheiden (39%) 3 Door het te scheiden, zorgen we ervoor dat we minder grondstoffen verbruiken (57%) 3 Ik wil graag een eigen container (30%) Slechts 14% heeft helemaal geen wensen of voorkeuren. 19 Basis: alle respondenten die plastic scheiden, n=298

20 Deel 4 - Plastic: Motivaties, drempels en voorkeuren 56% scheidt plastic niet Top 3 drempels om niet te scheiden Top 3 oplossingen en verbeterpunten 1 Ik heb geen eigen container waar ik het plastic afval in kan doen (58%) 1 Als ik een eigen container voor plastic zou hebben (47%) 2 Het is nog geen gewoonte (38%) 2 Als de container voor plastic dichterbij zou zijn (34%) 3 Ik weet niet waar ik het kan inleveren (38%) 3 Als ik weet waar ik het plastic afval kan inleveren (30%) 20 Basis: alle respondenten die geen plastic scheiden, n=386

21 Deel 4 - GFT: Motivaties, drempels en voorkeuren GFT 21

22 Deel 4 - GFT: Motivaties, drempels en voorkeuren 42% scheidt gft Top 3 motivaties om te scheiden Top 3 verdere wensen en voorkeuren 1 Het is een kleine moeite, dus waarom zou ik het niet doen (61%) 1 Ik wil graag weten of het gftafval ook echt gescheiden wordt verwerkt (41%) 2 Het is goed voor het milieu (59%) 2 Ik vind dat mensen verplicht moeten worden om het gftafval te scheiden (33%) 3 Belangrijk om verantwoord met milieu om te gaan (56%) 3 Ik wil graag weten op welke manier gft-afval hergebruikt wordt (30%) 31% van de respondenten vindt dat het goed gaat en heeft verder geen wensen of voorkeuren. 22 Basis: alle respondenten die gft scheiden, n=287

23 Deel 4 - GFT: Motivaties, drempels en voorkeuren 58% scheidt gft niet Top 3 drempels om niet te scheiden Top 3 oplossingen en verbeterpunten 1 Ik heb geen container waar ik het gft-afval in kan doen (58%) 1 Als ik zeker weet dat het gftafval ook echt gescheiden wordt verwerkt (39%) 2 Ik heb zo weinig gft-afval, dat is de moeite niet waard (29%) 2 Als de container gratis schoongemaakt wordt (30%) 3 In onze gemeente wordt het gft-afval niet gescheiden ingezameld (25%) 3 Als ik meer gft-afval zou hebben (27%) 23 Basis: alle respondenten die geen gft scheiden, n=397

24 Deel 4 Tips voor de gemeente Purmerend Tips voor de gemeente Purmerend 24

25 Deel 4 Tips voor de gemeente Purmerend Tips met name voor plastic en gft Nog een aparte container erbij voor gft afval Uitleggen waarom jaren geleden het apart inzamelen van GFT door de gemeente is gestopt. Er was een container met een schot erin, daar zijn andere containers voor in de plaats gekomen. Gemeente heeft apart inzamelen van GFT op dat moment eigenlijk als 'onbelangrijk' bestempeld. Ja, bied als gemeente de bewoners die geen GFT container hebben er één aan. Ik zou er graag één willen. Misschien voor elke inwoner een container extra voor plastic afval/gft? Als ik voor elk categorie afval een container zou hebben dan zou ik het afval nog beter kunnen scheiden. 25 Containers/vuilnisbakken in natuurgebied vaker legen. Regelmatig medewerkers door natuurgebieden laten lopen om afval (plastic, bierflesjes, blikjes etc) weg te laten halen. (nu gaan we zelf af en toe met een vuilniszak wandelen) Meer digitaal communiceren met bewoners, ipv veel papier / gemeentelijke magazine. Succes! Bij alle appartementen ondergrondse containers plaatsen. Gemeente Purmerend heeft het naar mijn idee goed geregeld. Zet de vuilnisbakken terug in de gemeente, er ligt overal zwerfvuil. Geef de opbrengsten van het papier terug aan de bewoners. Jammer dat de gemeente heeft besloten om een groot aantal openbare afvalbakken op te heffen. Naar mijn idee moeten het er juist meer worden, zoals bij bushaltes. Besteed er in de media en kranten meer aandacht aan. Maak het makkelijk voor de mensen om te scheiden, en overtuig ze er van dat het echt gescheiden wordt! Nu hoor ik nog erg veel dat mensen geloven dat het toch allemaal op een hoop komt! Zorg ervoor dat bewoners niet te veel bakken in hun tuin krijgen: 2 is voldoende. En maak het afval scheiden voor bewoners niet te moeilijk. Hoe moeilijker, des te lastiger dat men zich er aan houdt. En laat ook regelmatig aan bewoners zien wat afvalscheiden oplevert, bijvoorbeeld via de stadhuiskrant waarin de afvalwethouder uitleg geeft. Plastic afval ophalen zou een mooi streven zijn! Faciliteren, zeker voor plastic. Gratis inzamelzakken zoals omliggende gemeenten. Te bestellen of gewoon op te halen bij bijv. Supermarkt Wat betreft plastic afval, zou het zinvol zijn om plastic-afval eens per 14 dagen af te halen in de gemeente? Ik zou het heel wenselijk vinden als de plastic afvalscheiding op dezelfde manier gaat als papier en gft. Namelijk een afzonderlijke afvalbak die elke week wordt geleegd. Als dit niet direct uitvoerbaar is is het sowieso belangrijk om veel meer inzamelpunten te creëren. Er zijn er nu veel te weinig! Misschien een idee om speciale zakken uit te delen voor het plastic afval. In andere gemeenten wordt dit ook gedaan. En meer aandacht voor de inleverpunten, ik heb namelijk geen idee.

26 Deel 5 Leefstijlen Leefstijlen 26

27 Deel 5 Leefstijlen Leefstijlen inwoners Purmerend In Purmerend wonen relatief veel inwoners met een Gele of Groene leefstijl. Dit zijn mensen met een groepsgerichte houding: ze hebben vaak een groot sociaal netwerk. De volgende pagina s laten zien wat de houding is van elke leefstijl als het gaat om milieubewustzijn en afval scheiden. Een verdere verdieping naar papier, plastic en gft is niet mogelijk in verband met een te laag aantal respondenten per groep. Leefstijl 13% 21% 33% 33% Geel Groen Blauw Rood 27 Basis: alle respondenten, n=684

28 Deel 5 Leefstijlen Bewust met milieu omgaan, omdat Zodat we in de toekomst in een schone omgeving kunnen leven. We moeten zorgen dat er zo min mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu zijn. Ik wil het goede voorbeeld geven aan anderen, bijvoorbeeld aan mijn kinderen. Zodat we in de toekomst in een schone omgeving kunnen leven. Gelden voor iedereen. Om het milieu in stand te houden voor volgende generaties. Voor het behoud van de natuur. We moeten zuinig omgaan met onze grondstoffen. We moeten zorgen dat er zo min mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu zijn. Het is onze plicht om bewust met het milieu om te gaan. Het is onze plicht om bewust met het milieu om te gaan. 28

29 Deel 5 Leefstijlen Afval scheiden Weinig afval scheiden Papier 91% Plastic 31% GFT 24% Veel afval scheiden Papier 99% Plastic 49% GFT 48% Papier 97% Plastic 44% GFT 42% Redelijk weinig afval scheiden Papier 95% Plastic 41% GFT 38% Redelijk veel afval scheiden Papier 99% Plastic 47% GFT 43% 29

30 Deel 5 Leefstijlen De leefstijlen Mensen met een Gele leefstijl doen nu het meest aan afval scheiden. Zij zijn erg gericht op de kinderen en daarmee de toekomstige generaties. Zij vinden het belangrijk dat we om die redenen goed met het milieu omgaan. Ook de mensen met een Groene leefstijl scheiden vaak hun afval. Zijn zien dit ook vaker als een plicht. Blauwe mensen scheiden iets minder vaak dan gemiddeld hun afval. Ze zien het wel als hun plicht om bewust met het milieu om te gaan en willen zo min mogelijk negatieve gevolgen creëren voor het milieu. Dat laatste geldt ook voor de Rode mensen, al zijn zij ook gericht op de toekomst. Toch scheiden zij het minst van iedereen hun afval. In het onderzoek van HVC van juli 2013, BSR onderzoek afval scheiden, wordt uitgebreider beschreven hoe de vier leefstijlen omgaan met afval scheiden. 30

31 Deel 6 Uitsplitsingen Demografische uitsplitsingen 31

32 Deel 6 Uitsplitsingen Uitsplitsingen demografisch In het onderzoek is ook gekeken naar opvallende resultaten tussen verschillende demografische groepen. Daarbij is gekeken naar: - Geslacht - Leeftijd - Gezinsfase - Opleiding - Inkomen - Type woning De volgende pagina s geven op hoofdlijnen weer hoe verschillende groepen aankijken tegen milieubewust zijn en of zij wel of niet afval scheiden. Een verdere verdieping naar het scheiden van papier, plastic en gft was niet mogelijk in verband met te lage aantallen respondenten. 32

33 Deel 6 Uitsplitsingen Demografische uitsplitsingen Mannen en vrouwen vinden het even belangrijk om bewust met het milieu om te gaan. Vrouwen voeren vaker de reden aan dat het goed is voor het behoud van de natuur. Vrouwen geven iets vaker aan dat ze hun afval scheiden, dan mannen. Hoe ouder de mensen, hoe belangrijker ze het vinden om milieubewust te zijn en ook hoe meer afval ze scheiden. Redenen die 45+-ers vaker noemen waarom ze milieubewust zijn belangrijk vinden, zijn dat het een plicht is en dat men zuinig moet omgaan met grondstoffen. Jongere mensen (t/m 44 jaar) geven vaker aan dat ze ermee opgegroeid zijn en dat ze milieubewust zijn voor hun eigen gezondheid en om in de toekomst in een schone omgeving te kunnen leven. De huishoudens met alleen volwassenen vinden milieu bewust bezig zijn het meest belangrijk (vergeleken met alleenstaanden en gezinnen met kinderen) en ze scheiden ook het meest afval. Belangrijkste reden voor hen is dat het een plicht is, terwijl gezinnen met kinderen graag het goede voorbeeld aan hun kinderen geven en het milieu in stand willen houden voor volgende generaties. Alleenstaanden geven vaker aan dat we zuinig met onze grondstoffen om moeten gaan en dat we klimaatverandering tegen moeten gaan. 33

34 Deel 6 Uitsplitsingen Demografische uitsplitsingen Wat betreft milieu bewust willen zijn zien we geen verschil tussen hoger of lager opgeleiden. Als we kijken naar de redenen valt allereerst op dat hoger opgeleiden meer redenen geven. Hoe hoger opgeleid men is, hoe vaker men noemt: Om het milieu in stand te houden voor volgende generaties Zodat we in de toekomst in een schone omgeving kunnen leven Voor mijn eigen gezondheid We moeten zorgen dat er zo min mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu zijn De lager opgeleiden scheiden iets vaker hun afval dan de hoger opgeleiden. Qua inkomen zien we dat de groep met het laagste inkomen het meest belangrijk vindt dat we milieubewust zijn. Zij geven ook de meeste redenen aan hiervoor. Hoe lager het inkomen, hoe belangrijker de volgende redenen: Voor het behoud van de natuur Om klimaatverandering tegen te gaan We moeten zuinig omgaan met onze grondstoffen Ik ben er mee opgegroeid Als het gaat om het scheiden van afval is er echter geen patroon te ontdekken als we kijken naar de inkomensverdeling. 34 Kijkend naar de verschillende type woningen valt met name op dat mensen met een appartement wat minder afval scheiden. Bewust met het milieu omgaan vinden zij ook iets minder belangrijk.

Kansen voor gemeenten in communicatie, indien recyclen kan, wil men dit vaak ook wel doen.

Kansen voor gemeenten in communicatie, indien recyclen kan, wil men dit vaak ook wel doen. Kansen voor gemeenten in communicatie, indien recyclen kan, wil men dit vaak ook wel doen. Rapport HEDRA 0-meting 11 maart 2016 Inhoudsopgave Situatie en centrale vraagstelling Conclusies en aanbevelingen

Nadere informatie

Onderzoek huishoudelijk afval

Onderzoek huishoudelijk afval Onderzoek huishoudelijk afval Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Marlies Visser 16 april 2014 Samenvatting Leden van het AmersfoortPanel hebben in maart 2014 deelgenomen aan een onderzoek over het

Nadere informatie

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100% 15 AFVALINZAMELING EN KRINGLOOPWINKEL Om het scheiden en hergebruik van huishoudelijk restafval te stimuleren, wordt regelmatig onderzocht hoe de bewoners van Leiden met hun afval omgaan. Het is inmiddels

Nadere informatie

Afvalinzameling in Ten Boer

Afvalinzameling in Ten Boer Afvalinzameling in Age Stinissen Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3 1.2 Doel van het onderzoek 3 1.3 Opzet van het onderzoek

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2003

Stadsenquête Leiden 2003 Hoofdstuk 21. Milieu Samenvatting Zeven op de tien Leidenaren kent de Milieustraat, aan de J.C. de Rijpstraat, een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk

Nadere informatie

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Duurzaam van Afval naar Grondstof Bewonersonderzoek De vragenlijst bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel gaat in op de situatie vóór de proef, het laatste

Nadere informatie

Gescheiden gft inzameling Nesselande

Gescheiden gft inzameling Nesselande rotterdam.nl/onderzoek Gescheiden gft inzameling Nesselande Onderzoek en Business Intelligence Gescheiden gft inzameling Nesselande Een evaluatie M. van Rhee Onderzoek en Business Intelligence (OBI) 13

Nadere informatie

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam Omgekeerd Inzamelen Datum: 11 augustus 2014 Versie 3.0 Uitgevoerd door: Auteurs: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Gemeente Woerden Mevr M. Stam

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Onderzoeksbeschrijving In 2016 is een enquête gehouden onder de inwoners van de gemeente Renswoude over de inzameling en scheiding van afval. De

Nadere informatie

Afvalscheiding in Sliedrecht

Afvalscheiding in Sliedrecht Afvalscheiding in Sliedrecht Bewonerspanel Sliedrecht Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De gemeente Sliedrecht is bezig met het opstellen van een afvalbeleidsplan. Een belangrijk aspect daarbij

Nadere informatie

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709)

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709) NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 201 Deze nieuwsbrief beschrijft in het kort de resultaten van een peiling over grondstoffenbeleid. Uit de resultaten komt naar voren dat driekwart van

Nadere informatie

Bewonerspanel Afvalinzameling

Bewonerspanel Afvalinzameling Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Afvalinzameling Novemberpeiling 2014: Afvalinzameling De gemeente Utrecht zet zich in om afval

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 6: Afvalscheiding november 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de zesde peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015

Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015 Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015 100% afval scheiden = 0 kg restafval! Dat is het doel waar Breda naar streeft. De gemeente onderschrijft daarmee het landelijk actieplan

Nadere informatie

Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling

Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling Team Onderzoek & Statistiek Maart 2015 1 Inleiding Zaanstad wil in de komende jaren nog meer en op een betere manier afval gescheiden inzamelen. Gemiddeld mag elke

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2001

Stadsenquête Leiden 2001 Hoofdstuk 9. Milieu Samenvatting De Milieustraat is een (vrij nieuwe) voorziening waar bewoners zich kunnen ontdoen van hun grof huishoudelijk afval. Ruim twee op de tien Leidenaren heeft hier al eens

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2004

Stadsenquête Leiden 2004 Hoofdstuk 16. Milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren zijn zowel de bekendheid als het gebruik verder toegenomen. In de Stadsenquête van

Nadere informatie

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55%

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55% 1 2 4 papier en karton 93% flessen /glas 86% gft (groente/fruit/tuinafval) 85% klein chemisch afval / elektrische apparaten textiel / kleding 68% 66% grof snoeiafval 55% herbruikbare goederen (kringloop)

Nadere informatie

Hoofdstuk 13. Afval en milieu

Hoofdstuk 13. Afval en milieu Hoofdstuk 13. Afval en milieu Samenvatting Negen op de tien Leidenaren is bekend met de kringloopwinkel Het Warenhuis en bijna vier op de tien is er in het afgelopen jaar geweest. Na een stijging in de

Nadere informatie

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens April 2016 Gemeente Elburg Gemeente Oldebroek Inhoudsopgave Deel 1. Inleiding 3 Deel 2. Motivatie afval scheiden 4 Deel 3. Afval

Nadere informatie

Hoofdstuk 23. Afval en milieu

Hoofdstuk 23. Afval en milieu Hoofdstuk 23. Afval en milieu Samenvatting De Milieustraat, aan de J.C. Rijpstraat, is een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk en ander afval kunnen

Nadere informatie

Afvalinzameling in Groningen. Een stadspanel onderzoek

Afvalinzameling in Groningen. Een stadspanel onderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Afvalinzameling in Groningen Een stadspanel onderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011

Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011 Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011 1. Achtergrond De gemeente doet onderzoek naar de wijze waarop ze het scheiden van afval kan verbeteren. Dit vormt een onderdeel van het nieuwe afvalbeleid

Nadere informatie

BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN

BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, MAART 2014 GfK 2014 Bewonersconsultatie Regionaal Afvalbeleidsplan Maart 2014 1 Inhoud 1. Samenvatting 2. Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012

AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012 AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012 omslag afvalscheiding in purmerend.indd 3 07-11-12 11:29 AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012 Colofon In opdracht van: Afdeling Uitvoering Contactpersonen opdrachtgever: Jaspert

Nadere informatie

Resultaten onderzoek digitaal burgerpanel afvalscheiding en afvalinzameling

Resultaten onderzoek digitaal burgerpanel afvalscheiding en afvalinzameling Resultaten onderzoek digitaal burgerpanel afvalscheiding en afvalinzameling In de periode van 12 januari tot en met 31 januari 217 is een vragenlijst over afvalscheiding uitgezet onder de leden van het

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID

BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID Gemeente Eemnes November 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

ONDERZOEK PLASTIC BLIK EN DRANKENKARTONS 0 - METING

ONDERZOEK PLASTIC BLIK EN DRANKENKARTONS 0 - METING ONDERZOEK PLASTIC BLIK EN DRANKENKARTONS 0 - METING NULMETING ONDERZOEK PLASTIC, BLIK EN DRANKENKARTONS Oktober 2015 In opdracht van: Joyce Scheenaard, Afdeling Afvalinzameling Uitvoering onderzoek: Josée

Nadere informatie

Amsterdammers. December 2009 Susanne van den Buuse

Amsterdammers. December 2009 Susanne van den Buuse Afvalscheiding onder Amsterdammers December 2009 Susanne van den Buuse Inleiding In Nederland wordt veel gedaan om de afvalstroom zo klein mogelijk te houden. Een belangrijke manier om dit te bereiken,

Nadere informatie

Enquête Afvalsortering

Enquête Afvalsortering Enquête Afvalsortering De gemeente doet op het moment onderzoek naar het sorteren van afval in Tilburg. Als gemeente doen we het al goed op het gebied van het sorteren van afval, maar het kan nog beter.

Nadere informatie

Uw afval verdient beter OPINIE INWONERS PAPENDRECHT OVER VERANDERING IN AFVALINZAMELING

Uw afval verdient beter OPINIE INWONERS PAPENDRECHT OVER VERANDERING IN AFVALINZAMELING Uw afval verdient beter OPINIE INWONERS PAPENDRECHT OVER VERANDERING IN AFVALINZAMELING Inhoud 1. Conclusies 2. Opinie over afvalscheiding 3. Voorkeur bewoners laagbouw 4. Voorkeur bewoners hoogbouw 5.

Nadere informatie

Verslag klankbordgroep Noordwest afvalproef

Verslag klankbordgroep Noordwest afvalproef Verslag klankbordgroep Noordwest afvalproef Datum 11 februari 2014 Onderwerp Het Nieuwe Inzamelen in Noordwest 1. Kennismaking 2. Toelichting gemeente Zie meegestuurde presentatie 3. Vragen aan u Houdt

Nadere informatie

Inzicht verkrijgen in de attitude van jongeren ten aanzien van de natuur.

Inzicht verkrijgen in de attitude van jongeren ten aanzien van de natuur. Inzicht verkrijgen in de attitude van jongeren ten aanzien van de natuur. Door middel van CAWI onderzoek is de vragenlijst voorgelegd aan respondenten uit het Pollland Panel van De Vos & Jansen. Jongeren

Nadere informatie

Respons Van de 779 benaderde panelleden hebben 544 de vragenlijst ingevuld. Dat is een respons van 70%.

Respons Van de 779 benaderde panelleden hebben 544 de vragenlijst ingevuld. Dat is een respons van 70%. Inleiding Keuze voor de toekomst: inzameling van afval De gemeente Oss moet de komende jaren besparen. Ook het inzamelen van huishoudelijk afval moet slimmer en goedkoper worden. Uit het oogpunt van duurzaamheid

Nadere informatie

Stadjers over afval Afval app en Diftar

Stadjers over afval Afval app en Diftar Stadjers over afval Afval app en Diftar Laura de Jong Mei 2016 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Stadjers over een afval app...

Nadere informatie

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten Inhoud Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten... 1 1. Algemeen... 2 Waarom kiest de gemeente Druten voor omgekeerd inzamelen?... 2 Waarom wordt

Nadere informatie

KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest

KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk) Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030

Nadere informatie

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens BIJLAGE 2, nr. 248011 Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens April 2016 Gemeente Elburg Gemeente Oldebroek Inhoudsopgave Deel 1. Inleiding 3 Deel 2. Motivatie afval

Nadere informatie

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart!

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart! Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016 Een folder om te bewaren Hou m apart! Een betere wereld begint bij je zelf! Per 1 januari 2016 zal de afvalinzameling in Veenendaal

Nadere informatie

SCHEIDING EN INZAMELING HUISHOUDELIJK AFVAL

SCHEIDING EN INZAMELING HUISHOUDELIJK AFVAL SCHEIDING EN INZAMELING HUISHOUDELIJK AFVAL Bewonerspeiling in gemeente Wormerland Januari 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019GM Amsterdam Rapportnummer 2017/015 Datum

Nadere informatie

1 1. Bent u een man of een vrouw? 1 antwoord per respondent. Aantal respondenten: 405. Antwoord Aantal Percentage. 1. Vrouw 238 59% 2.

1 1. Bent u een man of een vrouw? 1 antwoord per respondent. Aantal respondenten: 405. Antwoord Aantal Percentage. 1. Vrouw 238 59% 2. 1 1. Bent u een man of een vrouw? Aantal respondenten: 405 Antwoord Aantal Percentage 1. Vrouw 238 59% 2. Man 167 41% 2 2. Wat is uw leeftijd? Aantal respondenten: 414 1. 20 jaar en jonger 0 0% 2. 20-29

Nadere informatie

Onderzoek Afvalmodellen

Onderzoek Afvalmodellen Onderzoek Afvalmodellen Projectleider Aha!: Ronald Peeks Onderzoekbegeleiding vanuit de gemeente Assen: Bart-Jan Delhaas Juli 2013 Contactgegevens A-Kerkhof 43-a 9712 BC GRONINGEN Tel.: 050-3137176 www.ahamarktonderzoek.nl

Nadere informatie

Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Gemeente Harlingen AHA! marktonderzoek en marketingadvies

Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Gemeente Harlingen AHA! marktonderzoek en marketingadvies Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Gemeente Harlingen AHA! marktonderzoek en marketingadvies Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomsten van het voorkeurenonderzoek

Nadere informatie

Aan de Bak 27 september Opbrengst thematafels. Thematafel A: betalen voor restafval?

Aan de Bak 27 september Opbrengst thematafels. Thematafel A: betalen voor restafval? Aan de Bak 27 september 2017 Opbrengst thematafels Thematafel A: betalen voor restafval? Stelling A1: Het is eerlijk dat mensen die meer restafval hebben, ook meer betalen -grote gezinnen zijn de klos

Nadere informatie

Duurzaamheid en afvalinzameling

Duurzaamheid en afvalinzameling Duurzaamheid en afvalinzameling in Hendrik-Ido-Ambacht De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht gaat een campagne opzetten om inwoners te stimuleren om meer te doen aan energiebesparing en afvalscheiding. Om de

Nadere informatie

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik.

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Gemeente Bunnik Verantwoording In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Deze heeft plaatsgevonden van 30 maart t/m

Nadere informatie

Stadspanel-onderzoek naar afval

Stadspanel-onderzoek naar afval Stadspanel-onderzoek naar afval Wat is het Stadspanel? De gemeente Assen heeft een digitaal stadspanel. Iedere inwoner kan meedoen. Momenteel telt het panel ruim 2000 leden. Elk lid van het panel krijgt

Nadere informatie

Aa en Hunze panel. Resultaten peiling 1: afvalscheiding. 1. Inleiding. Peiling november - december 2013

Aa en Hunze panel. Resultaten peiling 1: afvalscheiding. 1. Inleiding. Peiling november - december 2013 Aa en Hunze panel Resultaten peiling 1: afvalscheiding Peiling november - december 2013 1. Inleiding De gemeente Aa en Hunze heeft besloten om een online burgerpanel op te zetten. De gemeente zal via dit

Nadere informatie

Onderzoek Afvalscheiding

Onderzoek Afvalscheiding Rapportage Onderzoek Afvalscheiding In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente Velsen Heleen de Mul en Edwin van t Hart Utrecht, maart 2014 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Drs. Marjan den

Nadere informatie

Onderzoek proeven afvalinzameling in Vliedberg Vlijmen

Onderzoek proeven afvalinzameling in Vliedberg Vlijmen Onderzoek proeven afvalinzameling in Vliedberg Vlijmen Inhoud Samenvatting blz. 3 Onderzoeksopzet 4 Informatievoorziening over de afvalproeven 5 Hoeveel te besparen? 6 Tevredenheid over manier van ophalen

Nadere informatie

Nijmeegse burgers over de afvalinzameling. resultaten burgerpeiling 2003

Nijmeegse burgers over de afvalinzameling. resultaten burgerpeiling 2003 Nijmeegse burgers over de afvalinzameling resultaten burgerpeiling 2003 Gemeente Nijmegen Afd. Onderzoek en Statistiek Juli 2003 Doel burgerpeiling Via een burgerpeiling over de afvalinzameling 2003 is

Nadere informatie

INWONERS SCHAGEN OVER: AFVALSCHEIDING

INWONERS SCHAGEN OVER: AFVALSCHEIDING INWONERS SCHAGEN OVER: AFVALSCHEIDING Gemeente Schagen Mei 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn 0229-282555 Rapportnummer 2015-28 Datum Mei 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Afvalinzameling Maart 2013

Afvalinzameling Maart 2013 Afvalinzameling Maart 2013 1. Achtergrond Van 14 tot en met 24 maart 2013 is een korte peiling van 10 vragen gehouden onder het Twente Milieupanel. Met deze peiling wil Twente Milieu inzicht krijgen in

Nadere informatie

Bewonerspanel Groente- en fruitafval

Bewonerspanel Groente- en fruitafval Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Groente- en fruitafval Zeven op de tien panelleden met een eengezinswoning scheidt groenteen

Nadere informatie

Het nieuwe inzamelen: de rest is afval

Het nieuwe inzamelen: de rest is afval Het nieuwe inzamelen: de rest is afval Beste bewoner(s) van de Werven, Elk huishouden, groot of klein, produceert afval. Wij gooien allemaal etensresten, oud papier, lege flessen en nog veel meer weg.

Nadere informatie

Jongeren en de natuur

Jongeren en de natuur Jongeren en de natuur Keyfindings Marc Johnston Mei 2010 Inhoud Rapport Onderzoeksopzet Zorgen over de toekomst De rol van Nederland Duurzaamheid Eigen inbreng voor duurzaamheid Stellingen m.b.t. de natuur

Nadere informatie

ONDERWERP: PROJECT PLAATSING VAN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS

ONDERWERP: PROJECT PLAATSING VAN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS Versie 2.0-29/9/2011 Veelgestelde vragen ONDERWERP: PROJECT PLAATSING VAN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS In dit document kunt u verschillende vragen terugvinden over de ondergrondse containers. De vragen

Nadere informatie

Bewonersonderzoek over afvalinzameling in Sliedrecht

Bewonersonderzoek over afvalinzameling in Sliedrecht Bewonersonderzoek over afvalinzameling in Sliedrecht 1. Weet u wat er in de blauwe container aangeboden mag worden en wat niet? (Slechts één antwoord mogelijk) Ja, dat is duidelijk gecommuniceerd 75,1%

Nadere informatie

Vragenlijst met scores in procenten

Vragenlijst met scores in procenten Vragenlijst met scores in procenten Het percentage tussen haakjes is het aandeel respondenten dat de vraag heeft beantwoord. De gemeente Amersfoort wil als stad in 2030 CO2-neutraal te zijn. Dit betekent

Nadere informatie

Op de vraag: Kent u één of meer Millenniumdoelen? antwoordde 23% van het Bewonerspanel positief. 21% daarvan kon er ook één of meer noemen.

Op de vraag: Kent u één of meer Millenniumdoelen? antwoordde 23% van het Bewonerspanel positief. 21% daarvan kon er ook één of meer noemen. Bewonerspanel Utrecht peiling millenniumdoelen, mei 2011 Van 23 mei t/m 5 juni 2011 heeft Bestuursinformatie een peiling onder de leden van het Bewonerspanel Utrecht gehouden. De peiling ging over beoordeling

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2016 AFVAL

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2016 AFVAL BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2016 AFVAL Gemeente Oirschot Januari - Februari 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Inleiding. RESULTATEN ENQUÊTE ONLINE COMMUNICATIE Gemeente Staphorst. Juli 2015

Inleiding. RESULTATEN ENQUÊTE ONLINE COMMUNICATIE Gemeente Staphorst. Juli 2015 Pagina 1 van 5 Inleiding Van 2 t/m 13 april hebben inwoners de gelegenheid gekregen hun mening te geven over de online communicatie van de gemeente Staphorst. In deze enquête werd gevraagd hoe tevreden

Nadere informatie

Elektrische apparaten en frituurvet Scheiden van verschillende afvalstromen Onderzoek onder gemeentepanelleden Venlo 2011

Elektrische apparaten en frituurvet Scheiden van verschillende afvalstromen Onderzoek onder gemeentepanelleden Venlo 2011 Elektrische apparaten en frituurvet Scheiden van verschillende afvalstromen Onderzoek onder gemeentepanelleden Venlo 2011 Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Sectie Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Rapporttitel. Resultaten bewonersonderzoek afvalscheiding. Gemeente De Bilt. De Jonge Milieu Advies

Rapporttitel. Resultaten bewonersonderzoek afvalscheiding. Gemeente De Bilt. De Jonge Milieu Advies Rapporttitel Resultaten bewonersonderzoek afvalscheiding Gemeente De Bilt De Jonge Milieu Advies Versie 1.0 Zeist, maart 2016 De Jonge Milieu Advies Utrechtseweg 9, 3704 HA Zeist T. 030-6991599 E. info@dejongemilieuadvies.nl

Nadere informatie

Hieronder vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen in de volgende categorieën:

Hieronder vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen in de volgende categorieën: Veel gestelde vragen Hieronder vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen in de volgende categorieën: 0-Afvalscheiding 1-Project Meer Waarde Uit Afval 2-U krijgt 4 afvalbakken aan huis 3-Restafval

Nadere informatie

Omgekeerd afval inzamelen. Waar zijn we in Stichtse Vecht mee bezig?

Omgekeerd afval inzamelen. Waar zijn we in Stichtse Vecht mee bezig? Omgekeerd afval inzamelen. Waar zijn we in Stichtse Vecht mee bezig? 6 november 2017 GroenLinks Stichtse Vecht is al jaren een warm voorstander van omgekeerd inzamelen. Wat is dat eigenlijk en wat zijn

Nadere informatie

PROEF RESTAFVAL INZAMELING

PROEF RESTAFVAL INZAMELING PROEF RESTAFVAL INZAMELING Dragonder-noord start 23 september 2013 In uw wijk start eind september 2013 een proef om meer grondstoffen in te zamelen en minder restafval. In deze brochure leest u meer.

Nadere informatie

I LOVE AFVAL SCHEIDEN! JIJ OOK?

I LOVE AFVAL SCHEIDEN! JIJ OOK? I LOVE AFVAL SCHEIDEN! JIJ OOK? Hoi, ik ben Maarten Milieu. Ik werk voor Cyclus en haal bij jou thuis het afval op. De ene dag leeg ik groene minicontainers met een zijlader. De andere dag zie je me zakken

Nadere informatie

Samenvatting resultaten consultatie bewoners binnenstad Amersfoort

Samenvatting resultaten consultatie bewoners binnenstad Amersfoort Samenvatting resultaten consultatie bewoners binnenstad Amersfoort Ervaringen, beleving en tevredenheid over afvalinzameling Inhoudsopgave 1. Algemene kenmerken van de bewoners in de binnenstad... 2 2.

Nadere informatie

Vraag en antwoord het nieuwe afval scheiden in Filmwijk en Sieradenbuurt

Vraag en antwoord het nieuwe afval scheiden in Filmwijk en Sieradenbuurt Vraag en antwoord het nieuwe afval scheiden in Filmwijk en Sieradenbuurt De brief die wij onlangs stuurden over het nieuwe afval scheiden heeft veel vragen opgeroepen bij bewoners. Met dit overzicht geven

Nadere informatie

Informatiefolder Speciaal voor hoogbouwbewoners december 2015

Informatiefolder Speciaal voor hoogbouwbewoners december 2015 Het gaat beginnen! Per 1 januari 2016 gaat u betalen per keer dat u gebruik maakt van de brengcontainer. Dit is een ondergrondse of bovengrondse container waar u uw afval naartoe brengt en meerdere huishoudens

Nadere informatie

Kunststofafval: De mening van de bevolking over het inzamelingsysteem

Kunststofafval: De mening van de bevolking over het inzamelingsysteem Kunststofafval: De mening van de bevolking over het inzamelingsysteem . Kunststofafval: De mening van de bevolking over het inzamelingsysteem. . Titel: Kunststofafval 2010, de mening van de bevolking over

Nadere informatie

Samenvatting. Klanttevredenheidsonderzoek. HVCinzameling 2009/2010

Samenvatting. Klanttevredenheidsonderzoek. HVCinzameling 2009/2010 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek HVCinzameling 2009/2010 Afdeling Communicatie Wendy Kamminga 4 februari 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksopzet 3 2.1 Methode 3 2.2 Respondenten 3 2.3

Nadere informatie

Deventer Digipanel Diftar Juni 2013

Deventer Digipanel Diftar Juni 2013 Deventer Digipanel Diftar Juni 2013 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (0570) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl 2 Introductie Team Kennis en Verkenning is begin 2013

Nadere informatie

Afvalscheiding Krimpen aan den IJssel

Afvalscheiding Krimpen aan den IJssel Resultaten opiniepeiling Understanding today. Improving tomorrow. Resultaten opiniepeiling Auteur(s) Carolien van Balen-Peeters Mark van den Kieboom Opdrachtgever Gemeente Krimpen aan den IJssel Raadhuisplein

Nadere informatie

Deze mail is verstuurd naar veel te weinig inwoners in de bebouwde kom van Kamerik.

Deze mail is verstuurd naar veel te weinig inwoners in de bebouwde kom van Kamerik. Deze mail is verstuurd naar veel te weinig inwoners in de bebouwde kom van Kamerik. Hebt u meer mailadressen van buren en bekenden in ons dorp, in het proefgebied? En lijkt doorsturen de moeite waard:

Nadere informatie

Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling

Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling Wat verandert er voor mij als dit voorstel wordt ingevoerd? Restafval wordt één keer in de vier weken ingezameld Het voorstel gaat uit van een verlaging van

Nadere informatie

Grondstof voor een beter milieu

Grondstof voor een beter milieu Afval is Grondstof voor een beter milieu ISO-14001 Haal meer uit afval Gescheiden inzameling De Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) zorgt voor het inzamelen van het huishoudelijk afval in Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

Gemeente Houten Onderzoek plastic afvalinzameling, straatmuzikanten. Den Dolder, 20 oktober2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs.

Gemeente Houten Onderzoek plastic afvalinzameling, straatmuzikanten. Den Dolder, 20 oktober2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs. Gemeente Houten Onderzoek plastic afvalinzameling, straatmuzikanten ADV Market Research B.V. Den Dolder, 20 oktober2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs.Thomas Beffers MSc Het auteursrecht op dit rapport

Nadere informatie

Pilot ondergrondse containers plastic afval

Pilot ondergrondse containers plastic afval BestuursBestuurs- en Concerndienst Concerndienst Pilot ondergrondse containers plastic afval Telefonische enquête onder inwoners van Langerak rapportage van Bestuursinformatie www.onderzoek.utrecht.nl

Nadere informatie

Tevredenheidonderzoek inzameling afval

Tevredenheidonderzoek inzameling afval Tevredenheidonderzoek inzameling afval Een representatief onderzoek onder 431 inwoners van Doesburg Rapport met onderzoeksresultaten, conclusies en advies 2015 Mira Onderzoek Tevredenheidonderzoek inzameling

Nadere informatie

Rapportage Bewonersonderzoek Afval en Grondstoffen 2014 Gemeente Twenterand. Datum: januari 2015 Contactpersonen: Rogier Jongejan Eva Kromhout

Rapportage Bewonersonderzoek Afval en Grondstoffen 2014 Gemeente Twenterand. Datum: januari 2015 Contactpersonen: Rogier Jongejan Eva Kromhout Rapportage Bewonersonderzoek Afval en Grondstoffen 2014 Gemeente Twenterand Datum: januari 2015 Contactpersonen: Rogier Jongejan Eva Kromhout Inhoudsopgave Samenvatting en belangrijkste conclusies p. 3

Nadere informatie

Gemeente Noordoostpolder

Gemeente Noordoostpolder Gemeente Noordoostpolder Meest gestelde vragen over nieuwe manier van afval inzamelen in Noordoostpolder extra container voor oud papier en karton extra container voor plastic, lege pakken en blik 1. Twee

Nadere informatie

N ec ke. Oplegnotitie panelonderzoek afvalinzameling. Gemeenteraad Kaag en Braassem. Necker van Naem (Nicolette Ouwerling)

N ec ke. Oplegnotitie panelonderzoek afvalinzameling. Gemeenteraad Kaag en Braassem. Necker van Naem (Nicolette Ouwerling) N ec ke r Oplegnotitie panelonderzoek afvalinzameling Gemeenteraad Kaag en Braassem Necker van Naem (Nicolette Ouwerling) Aanleiding onderzoek Voor u ligt de rapportage van het onderzoek naar afvalinzameling.

Nadere informatie

Wie weet wat Avri doet?

Wie weet wat Avri doet? Opdracht 1 Welkom Wie weet wat Avri doet? Opdracht 1 antwoord Welkom Wie weet wat Avri doet? In Rivierenland zamelt Avri afval in. Opdracht 2 Woordweb Als je het woord afval hoort, waar denk je dan aan?

Nadere informatie

Komst container aan huis voor plastic, pak en blik

Komst container aan huis voor plastic, pak en blik FAQ CAW-gemeenten Komst container aan huis voor plastic verpakkingen, lege pakken van sap, saus en zuivel en blik in de CAW-gemeenten Definitieve versie (4 februari 2016) -------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Hand-out digiboard presentatie

Hand-out digiboard presentatie Hand-out digiboard presentatie Bij werkboekje Groepen 6, 7 en 8 basisonderwijs Wie weet wat AVRI doet? Opdracht 1 In Rivierenland zamelt AVRI afval in. Wie weet wat AVRI doet? Opdracht 1 Opdracht 2 Woordweb

Nadere informatie

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Beuningen

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Beuningen Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Beuningen Inhoud Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Beuningen... 1 1. Algemeen... 2 Waarom kiest de gemeente Beuningen voor omgekeerd inzamelen?... 2

Nadere informatie

Memo. de leden van de gemeenteraad. het college. Datum: 5 mei 2015. scenario s het nieuwe inzamelen. Geachte leden van de raad,

Memo. de leden van de gemeenteraad. het college. Datum: 5 mei 2015. scenario s het nieuwe inzamelen. Geachte leden van de raad, Memo Aan: Van: de leden van de gemeenteraad het college Datum: 5 mei 2015 Betreft: scenario s het nieuwe inzamelen Geachte leden van de raad, Afval is grondstof. Ons afval is rijk aan grondstoffen die

Nadere informatie

Verkeerd neergezet afval

Verkeerd neergezet afval LeidenPanel Verkeerd neergezet afval BELEIDSONDERZOEK 071-516 5123 I info@leidenincijfers.nl I www.leidenincijfers.nl Inleiding De gemeente Leiden gaat de komende tijd proberen om de overlast door verkeerd

Nadere informatie

Naam en telefoon Portefeuillehouder

Naam en telefoon Portefeuillehouder Onderwerp Evaluatie proef afvalinzameling en pilots Datum Afdeling 6 december 2016 SLWE Naam en telefoon Portefeuillehouder A. de Smit, 9287 J. van der Schoot Waarover wil ik u informeren? Op 1 januari

Nadere informatie

FACTSHEET OUDEREN EN WONEN PURMEREND APRIL 2015

FACTSHEET OUDEREN EN WONEN PURMEREND APRIL 2015 FACTSHEET OUDEREN EN WONEN PURMEREND APRIL 2015 Kaartje concentraties 75+ 1 team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Inleiding Op 23 maart 2015 startte het Woondebat met een open bijeenkomst. Doel

Nadere informatie

Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid

Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 3. Omgekeerd inzamelen... 4 4. Voorscheiding plastics... 5 5. Oud papier en karton... 5 6. GFT... 6 7. Conclusie...

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek inwoners afvalinzameling. Land van Cuijk en Boekel 2015

Tevredenheidsonderzoek inwoners afvalinzameling. Land van Cuijk en Boekel 2015 Tevredenheidsonderzoek inwoners afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel 2015 Cuijk, oktober 2015 Colofon Opdrachtgever : Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel Project : Tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Onderzoek behoefte gemeentelijke informatie

Onderzoek behoefte gemeentelijke informatie Onderzoek behoefte gemeentelijke informatie Gemeente Amersfoort Marlies Visser Juli 2014 De afdeling Communicatie wil de manier waarop informatie over gemeentelijke zaken wordt aangeboden beter laten aansluiten

Nadere informatie

Omnibusenquête deelrapport. Huisvuilinzameling

Omnibusenquête deelrapport. Huisvuilinzameling Omnibusenquête 2015 deelrapport Huisvuilinzameling Omnibusenquête 2015 deelrapport Huisvuilinzameling OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport HUISVUILINZAMELING Zoetermeer, 14 januari 2016 Gemeente Zoetermeer

Nadere informatie

Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort

Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort Door gemeente Montfoort zijn 4 toekomstige scenario s voor het afvalbeheer geformuleerd. Wat zijn de verwachte effecten indien deze scenario s worden

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER AFVAL

ALPHENPANEL OVER AFVAL ALPHENPANEL OVER AFVAL Gemeente Alphen aan den Rijn December 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN ENSCHEDE Rapportnummer 2015 / 185 Datum December 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015 Inhoud 1. Woningvoorraad 2 2. Huishoudens 4 3. Huishoudens in woningen 5 4. Verhuizingen 8 5. Verhuiswensen doorstromers 10 6. Verhuiswensen starters 14 7. Woonruimteverdeling 15 Inleiding Er is heel veel

Nadere informatie

Nederland Circulair Hoe draagt Papendrecht bij?

Nederland Circulair Hoe draagt Papendrecht bij? Nederland Circulair Hoe draagt Papendrecht bij? Waarom is er urgentie om het afvalbeleid aan te passen? Weg met onze wegwerpmentaliteit Interview met staatssecretaris Sharon Dijksma, Volkskrant 14 september

Nadere informatie