Stadsenquête Leiden 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stadsenquête Leiden 2003"

Transcriptie

1 Hoofdstuk 21. Milieu Samenvatting Zeven op de tien Leidenaren kent de Milieustraat, aan de J.C. de Rijpstraat, een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk en ander afval kunnen brengen. Dit is een stijging ten opzichte van de voorgaande twee jaar toen resp. 53% en 57% de voorziening kende. Ook het gebruik is toegenomen. Eén op de drie Leidenaren is er het afgelopen jaar geweest, ten opzichte van een kwart in de afgelopen jaren. Bezoekers komen er jaarlijks meestal één of enkele keren, met name voor het inleveren van grof huishoudelijk afval, bouw- en sloopafval en kleine elektrische apparaten. Van de Leidenaren die bekend zijn met de Milieustraat is eenderde globaal bekend met de kosten en vier op de tien met de openingstijden, Ook deze percentages zijn gestegen. Ook de bekendheid van de kringloopwinkel Het Warenhuis, die tegenover de Milieustraat ligt, is de afgelopen jaren toegenomen, van 73% in 2001 naar 85% in De kringloopwinkel is het best bekend vanwege de inzameling van herbruikbare goederen en het opknappen en verkopen van tweedehands goederen. Drie op de tien Leidenaren heeft Het Warenhuis in het afgelopen jaar bezocht, om er rond te kijken, er iets te kopen of om spullen in te leveren. Evenals in 2002 scheidt zeven op de tien Leidenaren het groente-, fruit- en tuinafval (GFT) van de rest van het afval. De mensen die hun GFT-afval scheiden, doen dit met name m.b.v een eigen minicontainer en in mindere mate middels een wijkcontainer. Redenen om GFTafval niet te scheiden zijn met name dat men geen eigen (mini)container heeft, gemakzucht, de afstand naar de container te groot is of dat ze nauwelijks GFT-afval hebben. De gemeente stelt aan gemotiveerde bewoners, woonachtig binnen de singels van Leiden, sleutels beschikbaar van afsluitbare containers voor de gescheiden inzameling van GFT. Ruim de helft van de bewoners van de Binnenstad is bekend met het systeem van afsluitbare GFT-containers en 15% maakt hier gebruik van. De bekendheid is groter dan vorig jaar, het gebruik vergelijkbaar. Negen op de tien gebruikers is tevreden met het systeem, dit is een verbetering in vergelijking met Bijna negen op de tien mensen geeft aan papier te scheiden, met name via de papierbak. De mensen die hun papierafval niet scheiden noemen, evenals vorig jaar, als voornaamste reden hiervoor gemakzucht. Ruim negen op de tien respondenten zegt klein chemisch afval te scheiden. Ze leveren dit in de meerderheid van de gevallen in bij de chemokar die elk kwartaal door de straat rijdt, op afstand gevolgd door de standplaatsen van de chemokar en bij winkeliers. Van de Leidenaren zegt 7% geen KCA te scheiden omdat ze het nauwelijks hebben en uit gemakzucht. Bijna de helft van de Leidenaren weet dat het niet scheiden van chemisch afval strafbaar is. Als iedereen dit verteld is, vindt acht op de tien Leidenaren dat dit meer onder de aandacht zou moeten worden gebracht. Beide percentages liggen hoger in vergelijking met

2 Vragenlijst De volgende vragen gaan over de gescheiden inzameling van afval en huisvuil en over recycling van goederen. 1. Heeft u wel eens van de Milieustraat gehoord? Ja vraag 2 De Milieustraat, aan de J.C. Rijpstraat, is een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grofhuishoudelijk afval kunnen brengen. Daarnaast kan er ook bijna al het andere afval worden ingeleverd [ENQ: zoals restafval, grof groenafval, glas, papier en karton, schoon puin, hout, metalen, aluminum, kleding, Klein Chemisch Afval en kleine electrische apparaten]. Nu u dit weet, denkt u er in de toekomst gebruik van te gaan maken? Ja vraag 6 vraag 6 2. Heeft u de afgelopen twaalf maanden wel eens een bezoek aan de Milieustraat gebracht? Ja, keer Kunt u de soorten afval noemen waarvoor u meestal naar de Milieustraat gaat? Grof Huishoudelijk afval Bouw- en sloopafval Vloerbedekking Grof groenafval Glas Papier, karton Hout Metalen/aluminum Kleding Klein Chemisch Afval Kleine electrische apparaten Anders, nl: Waarom maakt u geen gebruik van de Milieustraat? (meerdere antw. mogelijk) Wist niet waar de Milieustraat was Vindt de Milieustraat te ver weg Anders, nl: 3. Weet u wat de kosten zijn van het gebruik maken van de diensten van de Milieustraat?, weet ik niet Ja, nl. Er zijn geen kosten aan verbonden 4. Bent u bekend met de openingstijden van de Milieustraat? Ja 5. Denkt u dat u er ook op zaterdag terecht kunt? Ja 6. Tegenover de Milieustraat ligt de kringloopwinkel Het Warenhuis. Heeft u daar wel eens van gehoord? Ja Bent u bekend met de doelen van een kringloopwinkel? Ja Kunt u er enkele noemen? inzameling herbruikbare goederen inzameling groot wit- en bruingoed opknappen en verkopen van tweedehands goederen anders, nl vraag 8 2

3 7. Heeft u de afgelopen twaalf maanden een bezoek gebracht aan deze Kringloopwinkel? Ja Hoe vaak om er rond te snuffelen en hoe vaak om spullen in te leveren? keer om te snuffelen/kopen (in het afgelopen jaar) keer om spullen in te leveren (in het afgelopen jaar) Let op vraag 12!!!! 8. Scheidt u uw GFT van de rest van uw afval? Ja Van welke mogelijkheid maakt u hiervoor gebruikt? eigen minicontainer wijkcontainer inpandige laadkist compostvat anders, namelijk: Waarom niet? heb heel weinig/ moeite niet waard gemakzucht afstand naar GFT containers te groot container is vaak te vol geen eigen (mini) container anders, namelijk: Kunt u zich voorstellen weer GFT te gaan scheiden als a. er een wijkcontainer dichterbij zou zijn? ja nee b. de container vaker geleegd wordt? ja nee c. er iets anders verandert? ja, nl nee 9. Scheidt u uw papier? Ja Van welke mogelijkheid maakt u hiervoor gebruik? Papierbak Wordt huis-aan-huis opgehaald Via mijn vereniging (sport, muziek etc.) School Anders, nl. Waarom niet? Heb heel weinig / moeite niet waard Gemakzucht Afstand naar papierbak te groot Papierbak is te vaak vol Anders, nl. Kunt u zich voorstellen (weer) papier te gaan scheiden als Het papier vaker huis-aan-huis wordt ingezameld Er een papierbak dichter bij zou zijn De papierbakken vaker geleegd worden Anders, nl. 10. Scheidt u uw Klein Chemisch Afval (KCA)? Ja Van welke mogelijkheid maakt u hiervoor gebruik? Standplaatsen van de chemokar Bij de chemokar die elk kwartaal door uw straat rijdt Bij de Milieustraat Bij de verschillende winkeliers Anders, nl 3

4 Waarom niet? Heb heel weinig / moeite niet waard Gemakzucht Afstand naar Chemokar te groot De chemokar rijdt te snel door de straat Anders, nl. Kunt u zich voorstellen (weer) Klein Chemisch Afval te gaan scheiden als er wekelijks op een centrale plaats, bijvoorbeeld bij de markt of het winkelcentrum in uw buurt, een chemokar zou staan? Ja 11a. Het is strafbaar om uw Klein Chemisch Afval niet te scheiden. Wist u dit? Ja 11b. Vindt u dat er meer aandacht moet worden besteed aan het feit dat dit strafbaar is? Ja 12. Woont u binnen de singels van Leiden? Ja vraag 13 volgende blok 13. Scheidt u uw GFT van de rest van uw afval? Ja Maakt u gebruik van afsluitbare containers voor de gescheiden inzameling van GFT? ja Bent u tevreden over dit systeem? ja nee, waarom niet? Heeft u nog ideeën om dit systeem verder te verbeteren? vraag 14 nee Waarom niet? vraag 14 Waarom niet? heb heel weinig/ moeite niet waard gemakzucht afstand naar GFT containers te groot container is vaak te vol anders, namelijk: 14. Wist u dat de gemeente gemotiveerde bewoners van de binnenstad een sleutel geeft van afsluitbare containers voor de gescheiden inzameling van GFT? Ja Kunt u zich voorstellen (weer) GFT via dit systeem te gaan scheiden nu u weet dat u een sleutel voor de afsluitbare GFT-zuiltjes kunt krijgen? Ja, omdat 4

5 Uitkomsten Om het scheiden en hergebruik van huishoudelijk restafval te stimuleren, wordt voortdurend onderzocht hoe de bewoners van Leiden met hun afval om gaan. Niet alleen hoe men over afval en afvalscheiding denkt is van belang, ook interessant is hoe de verschillende voorzieningen waar men afval kan inleveren bekend zijn. Zo nodig worden lopende projecten aangepast of nieuwe initiatieven ontwikkeld. Voorbeelden van lopende projecten zijn het GFT-project voor gemotiveerde bewoners in de binnenstad en de Milieustraat aan de J.C. de Rijpstraat 11. Overige systemen waarvan bepaald kan worden of ze voldoen zijn het inzamelen van Klein Chemisch Afval (KCA), papier en GFT in de rest van de stad. Evenals in voorgaande jaren komen in de Stadsenquête van dit jaar al deze onderwerpen aan de orde Milieustraat De Milieustraat, aan de J.C. Rijpstraat, is een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk afval kunnen brengen. Daarnaast kan er ook bijna al het ander afval worden ingeleverd. Zeven op de tien Leidenaren is bekend met de Milieustraat en 35% heeft er in de afgelopen 12 maanden gebruik van gemaakt. Inwoners uit het stadsdeel Midden, alleenstaanden, de laagste inkomensgroepen en 35-minners zijn relatief minder vaak bekend met de Milieustraat en maken er ook minder vaak gebruik van. Vergeleken met voorgaande jaren zijn zowel de bekendheid als het gebruik verder toegenomen. Tabel 21.1a: Bekendheid en gebruik Milieustraat, naar doelgroep Gebruik Wel bekend, geen gebruik Niet bekend, wel interesse in gebruik Niet bekend, verwacht geen gebruik Totaal Totaal % 31% 21% 26% 100% Totaal % 32% 20% 23% 100% Totaal % 34% 16% 15% 100% Stadsdeel Midden 28% 30% 17% 25% 100% Noord 41% 29% 16% 14% 100% Zuid 36% 37% 17% 10% 100% West 34% 36% 15% 14% 100% Huishoudtype Alleenstaand 20% 36% 20% 24% 100% 2 personen 37% 32% 15% 16% 100% Gezin met kinderen 41% 34% 15% 9% 100% Huishoudinkomen % 42% 17% 24% 100% % 32% 21% 9% 100% > % 35% 9% 11% 100% Leeftijd % 28% 24% 21% 100% % 36% 10% 9% 100% % 37% 15% 16% 100% Redenen geen gebruik Milieustraat Van de mensen die wel bekend zijn met de Milieustraat, maar hier het afgelopen jaar geen gebruik van hebben gemaakt, noemt ruim zes op de tien hiervoor als reden dat ze geen afval voor de Milieustraat hebben. Andere reden zijn ondermeer: laat grofvuil halen (13%), wist niet waar Milieustraat was (7%) en Milieustraat te ver weg (6%). 5

6 Gebruikers De Leidenaren die in de afgelopen 12 maanden gebruik hebben gemaakt van de Milieustraat zijn hier meestal één of enkele keren geweest. Ze komen met name voor het inleveren van grof huishoudelijk afval en bouw- en sloopafval. Tabel 21.1b: Afval waarvoor men naar Milieustraat gaat (in % milieustraat bezocht, meerdere antw. mogelijk) Grof huishoudelijk afval 36% 45% 40% Bouw- en sloopafval 38% 33% 38% Klein chemisch afval 22% 23% 19% Hout 9% 17% 18% Kleine elektrische apparaten 16% 24% 14% Grof groenafval 6% 8% 11% Metalen/aluminium 8% 10% 9% Verf, olieresten* # # 8% Vloerbedekking 5% 5% 7% Papier, karton 8% 4% 4% Glas 7% 1% 3% Kleding 4% 2% 2% Meubels # # 2% *Verf en afgewerkte olie zijn klein chemisch afval, maar door de mensen apart genoemd # niet apart gepresenteerd Kosten en openingstijden Het gebruik van de Milieustraat is voor inwoners van Leiden gratis. Alleen voor bouw- en sloopafval geldt voor particulieren een limiet. Zij mogen gratis tot 1000 kg sloopafval brengen, daarna moeten zij 0,18 per kilo betalen. Van de mensen die bekend zijn met de Milieustraat is eenderde hiervan globaal op de hoogte. De bekendheid van de kosten is in vergelijking met 2002 toegenomen en meer vergelijkbaar met Tabel 21.1c: Bekendheid kosten Milieustraat (in % bekend met Milieustraat) Globaal mee bekend 29% 22% 32% Onbekend 72% 78% 68% Totaal 100% 100% 100% De Milieustraat is op werkdagen geopend van uur en op zaterdag tot uur. Bijna vier op de tien Leidenaren die de Milieustraat kennen, geeft aan bekend te zijn met de openingstijden. Zeven op de tien denkt dat de Milieustraat op zaterdag open is. Vergeleken met vorig jaar is de bekendheid met de openingstijden verder toegenomen. Tabel 21.1d: Bekendheid openingstijden Milieustraat (in % bekend met Milieustraat) Bekend 12% 29% 39% Niet bekend 88% 71% 61% 100% 100% 100% Denkt er ook op zaterdag terecht te kunnen 39% 52% 70% 6

7 21.2 Kringloopwinkel Tegenover de Milieustraat ligt de kringloopwinkel Het Warenhuis. Ruim acht op de tien Leidenaren kent de kringloopwinkel en drie op de tien is er het afgelopen jaar geweest. Vergeleken met voorgaande jaren geven wat meer mensen aan de winkel bezocht te hebben. 35-plussers en de hogere inkomensgroepen komen er relatief vaker. Tabel 21.2a: Bekendheid en bezoek kringloopwinkel Het Warenhuis Bekend en bezocht 26% 26% 31% Bekend, niet bezocht 47% 57% 54% Onbekend 27% 17% 15% Totaal 100% 100% 100% Zeven op de tien bezoekers komt naar de kringloopwinkel om er rond te kijken of iets te kopen, 62% om spullen in te leveren. Veelal heeft men de kringloopwinkel het afgelopen jaar één keer of enkele malen bezocht. Deze resultaten zijn vergelijkbaar met vorig jaar. Tabel 21.2b: Percentage kringloopwinkel bezocht om (in % kringloopwinkel bezocht) rond te kijken/iets te kopen 77% 69% 71% om spullen in te leveren 47% 65% 62% Doelen Kringloopwinkel (spontaan genoemd) Aan de mensen die bekend zijn met de Kringloopwinkel is gevraagd of ze bekend zijn met de doelen van de Kringloopwinkel. Ruim acht op de tien geeft aan met één of meerdere doelen bekend te zijn. Het best bekend is de kringloopwinkel vanwege de inzameling van herbruikbare goederen, gevolgd door het opknappen en verkopen van 2 e hands goederen. Tabel 21.2c: Bekendheid doelen Kringloopwinkel (in % bekend met kringloopwinkel meerdere antw. mogelijk) Inzameling herbruikbare goederen 68% 50% 67% Opknappen/verkopen 2 e hands goederen 42% 47% 44% Inzameling groot wit/bruingoed 7% 5% 6% Werkvoorziening 2% 2% 4% Milieubewust 2% 3% 2% Geld naar goede doelen 2% 2% 2% Mensen helpen die het niet breed hebben 0% 1% 2% Goedkopere artikelen 0% 1% 2% Niet bekend mee 13% 20% 15% 7

8 21.3 GFT-afval Zeven op de tien Leidenaren geeft aan het groente-, fruit- en tuinafval (GFT) van de rest van het afval te scheiden. Inwoners uit het stadsdeel Midden, jongeren van jaar, alleenstaanden en de lagere inkomensgroepen scheiden het minst vaak hun GFT-afval 1. De resultaten zijn vergelijkbaar met vorig jaar. Tabel 21.3a: GFT scheiden Totaal % Huishoudtype Totaal % Alleenstaand 48% 2 personen 69% Stadsdeel Gezin met kinderen 81% Midden 28% Noord 72% Huishoud inkomen Zuid 76% < % West 90% % > % Leeftijd % % % De mensen die hun GFT-afval scheiden doen dit met name met behulp van een eigen minicontainer. Tabel 21.3b: Hoe GFT scheiden (in % scheidt GFT) Eigen minicontainer 76% 72% Wijkcontainer 20% 21% Compostvat 2% 5% Twee bakken # 2% Anders 2% # Totaal 100% 100% De mensen die hun GFT-afval niet scheiden noemen hiervoor als belangrijkste redenen dat ze geen eigen (mini)container hebben, gemakzucht, dat de afstand naar de containers te groot is, of dat ze nauwelijks GFT-afval hebben. Tabel 21.3c: Belangrijkste redenen geen GFT scheiden (in % scheidt geen GFT, meerdere antw. mogelijk) Geen eigen (mini)container 21% 26% Gemakzucht 19% 18% Afstand naar containers te groot 5% 12% Heb heel weinig 14% 11% Wanneer de mensen die momenteel hun GFT-afval niet scheiden wordt gevraagd of ze dit wel zouden doen indien de wijkcontainers dichterbij zouden worden geplaatst of indien de containers vaker geleegd zouden worden, dan antwoordt respectievelijk 53% en 40% hierop bevestigend. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar. 1 In 21.4 wordt verder ingegaan op het scheiden van GFT voor Leidenaren woonachtig binnen de singels. 8

9 21.4 GFT-containers binnen de singels 2 De gemeente stelt aan gemotiveerde bewoners woonachtig binnen de singels van Leiden sleutels beschikbaar van afsluitbare containers voor de gescheiden inzameling van GFT. Van alle inwoners binnen de singels scheidt twee op de tien het GFT-afval en maakt 15% hiervoor gebruik van deze afsluitbare containers. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar. De mensen wel die hun GFT scheiden, maar niet via de afsluitbare GFT-containers, doen dit ondermeer middels een eigen bak of composteren hun GFT-afval zelf. Tabel 21.4a: Scheiden GFT afval en gebruik systeem van afsluitbare GFT-containers (in binnenstad) Scheidt GFT dmv. afsluitbare GFT-containers 15% 15% Scheidt GFT, maar op andere manier 6% 7% Scheidt GFT niet 79% 78% Totaal 100% 100% Redenen niet scheiden GFT De mensen die hun afval niet scheiden, geven hiervoor met name als redenen dat het GFT in hun straat niet gescheiden wordt opgehaald. Andere redenen die een rol spelen zijn onder meer gemakzucht, het hebben van maar weinig GFT-afval, een te grote afstand naar de containers en te weinig ruimte thuis. Tabel 21.4b: Redenen niet scheiden GFT (in % scheidt geen GFT) Wordt niet gescheiden opgehaald 30% 27% Gemakzucht 21% 14% Heb weinig GFT-afval 13% 12% Afstand naar GFT-containers te groot 9% 11% Weinig ruimte/geen plaats in huis 6% 10% Heb geen container 6% 5% Weet niet hoe / weet niet of er container is # 5% Stankoverlast, niet hygiënisch 4% 4% Container vaak te vol 3% 2% Geen sleutel 2% 2% Bekendheid en gebruik systeem van afsluitbare GFT-containers Ruim vijf op de tien bewoners van de Binnenstad is bekend met het systeem van afsluitbare GFT-containers en zoals gezegd maakt 15% er gebruik van. Tabel 21.4c: Bekendheid en gebruik systeem van afsluitbare GFT-containers Bekend en gebruik 15% 15% Bekend, geen gebruik 30% 40% Onbekend 55% 45% Totaal 100% 100% Tevredenheid gebruikers systeem Van de gebruikers in de Binnenstad is negen op de tien tevreden over de afsluitbare GFTcontainers. De respondenten die niet tevreden zijn noemen met name de rommel rondom de containers. Een aantal respondenten heeft een idee om het systeem te verbeteren. Genoemd worden onder meer het vergroten van de containers, het vaker legen van de containers, het sleutelgebruik meer openbaar maken en het plaatsen van meer bakken. 2 Voor de mate van scheiden van GFT via afsluitbare containers is ervoor gekozen Leiden Noord buiten beschouwing te laten, vanwege de afwijkende resultaten van dit district en omdat de GFT-containers met name voor Binnenstad-Zuid en Noord zijn bedoeld. In het separaat geleverde tabellenboek is Leiden Noord wel meegenomen in de resultaten. 9

10 Interesse in toekomstig gebruik Van de mensen die onbekend zijn met het systeem van afsluitbare GFT-containers denkt 56% hier gebruik van te maken als ze een sleutel zouden krijgen. Dit percentage is vergelijkbaar met vorig jaar (52%). De mensen die hier geen interesse in hebben vinden het veelal teveel moeite (geen zin, teveel moeite, gemakzucht) Oud papier Evenals voorgaande jaren zegt bijna negen op de tien Leidenaren aan papierscheiding te doen. Dit gebeurt met name via de papierbak. Tabel 21.5a: Scheiden papier % dat papier gescheiden inlevert 88% 87% 88% Manieren van scheiden (in % scheidt papier): Papierbak 82% 81% 83% Wordt huis-aan-huis opgehaald 10% 8% 7% Via vereniging 9% 6% 5% School 3% 2% 3% Aan anderen 1% 2% 1% De respondenten die hun papierafval niet scheiden noemen als voornaamste reden hiervoor gemakzucht. Ook in voorgaande jaren was dit de meest genoemde reden. Tabel 21.5b: Redenen niet scheiden papierafval (in % scheidt geen oud papier) Gemakzucht 40% 54% 43% Grote afstand naar papierbak 19% 10% 21% Weinig papierafval 28% 18% 9% Papierbak vaak te vol 5% 4% 1% Anders 9% 14% 25% Totaal 100% 100% 100% De respondenten die hun papier niet scheiden is gevraagd in welke situatie zij dit wel zouden doen. Met name bij het wekelijks ophalen van oud papier of wanneer er een papierbak dichterbij huis zou zijn, zouden ze overwegen hun papier te gaan scheiden. Dit bevestigt de meest genoemde reden op dit moment om geen papier te scheiden: gemakzucht. Tabel 21.5c: Waneer wel papier scheiden (in % scheidt geen oud papier) Indien wekelijks opgehaald 82% 76% 86% Indien papierbak dichterbij 67% 57% 73% Indien papierbak vaker geleegd 33% 48% 50% 10

11 21.6 Klein Chemisch Afval Ruim negen op de tien Leidenaren geeft aan klein chemisch afval (KCA) te scheiden. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar. Het afval wordt met name ingeleverd bij de chemokar en verschillende winkeliers. Tabel 21.6a: Gebruikte mogelijkheden van scheiden KCA (in % van mensen die het doen) % dat KCA gescheiden inlevert 89% 92% 93% Manieren van scheiden (in % scheidt KCA): Chemokar die elk kwartaal in de straat rijdt 56% 52% 43% Standplaatsen van chemokar 28% 18% 23% Bij verschillende winkeliers 20% 19% 19% Bij Milieustraat 7% 7% 10% De respondenten die geen KCA scheiden noemen hiervoor als belangrijkste reden dat ze geen of weinig klein chemisch afval hebben. Ook gemakzucht speelt een rol. Tabel 21.6b: Redenen niet scheiden KCA (in % scheidt geen KCA) Heb heel weinig/moeite niet waard 65% 55% 42% Gemakzucht 22% 22% 17% Grote afstand naar chemokar 2% 2% 4% Anders 16% 21% 37% Totaal 100% 100% 100% Van de mensen die momenteel geen KCA scheiden, denkt de tweederde dit wel te zullen gaan doen als er wekelijks op een centrale plaats een chemokar zou staan, bijvoorbeeld bij de markt of het winkelcentrum. Dit is een stijging ten opzichte van 2002 en 2001 toen dit percentage respectievelijk op 51% en 46% lag. Strafbaar zijn niet scheiden KCA Het is strafbaar om Klein Chemisch Afval niet te scheiden. 46% van de Leidenaren geeft aan hiervan op de hoogte te zijn. Dit is een toename ten opzichte van vorig jaar toen dit percentage op 30% lag. Hiervan op de hoogte gesteld, vindt 80% van de Leidenaren dat er meer aandacht zou moeten worden besteed aan het feit dat dit strafbaar is. Ook dit is een stijging in vergelijking met vorig jaar. Tabel 21.6c: Strafbaarheid niet scheiden KCA Op hoogte niet scheiden KCA strafbaar Ja 30% 46% 70% 54% 100% 100% Meer aandacht geven aan strafbaarheid Ja 67% 80% 33% 20% 100% 100% 11

Stadsenquête Leiden 2004

Stadsenquête Leiden 2004 Hoofdstuk 16. Milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren zijn zowel de bekendheid als het gebruik verder toegenomen. In de Stadsenquête van

Nadere informatie

Hoofdstuk 23. Afval en milieu

Hoofdstuk 23. Afval en milieu Hoofdstuk 23. Afval en milieu Samenvatting De Milieustraat, aan de J.C. Rijpstraat, is een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk en ander afval kunnen

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2001

Stadsenquête Leiden 2001 Hoofdstuk 9. Milieu Samenvatting De Milieustraat is een (vrij nieuwe) voorziening waar bewoners zich kunnen ontdoen van hun grof huishoudelijk afval. Ruim twee op de tien Leidenaren heeft hier al eens

Nadere informatie

Hoofdstuk 17. Afval en milieu

Hoofdstuk 17. Afval en milieu Hoofdstuk 17. Afval en milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren is de bekendheid hiervan verder toegenomen, het gebruik is vergelijkbaar

Nadere informatie

Hoofdstuk 13. Afval en milieu

Hoofdstuk 13. Afval en milieu Hoofdstuk 13. Afval en milieu Samenvatting Negen op de tien Leidenaren is bekend met de kringloopwinkel Het Warenhuis en bijna vier op de tien is er in het afgelopen jaar geweest. Na een stijging in de

Nadere informatie

Hoofdstuk 14. Afval en milieu

Hoofdstuk 14. Afval en milieu Hoofdstuk 14. Afval en milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. de Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren is de bekendheid hiervan gelijk gebleven en het gebruik toegenomen. In

Nadere informatie

Hoofdstuk 14. Afval en milieu

Hoofdstuk 14. Afval en milieu Hoofdstuk 14. Afval en milieu Samenvatting Negen op de tien Leidenaren is bekend met de kringloopwinkel Het Warenhuis en 36% heeft de winkel het afgelopen jaar bezocht. Na een stijging in de jaren 2001

Nadere informatie

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100% 15 AFVALINZAMELING EN KRINGLOOPWINKEL Om het scheiden en hergebruik van huishoudelijk restafval te stimuleren, wordt regelmatig onderzocht hoe de bewoners van Leiden met hun afval omgaan. Het is inmiddels

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 6: Afvalscheiding november 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de zesde peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Afvalscheiding in Sliedrecht

Afvalscheiding in Sliedrecht Afvalscheiding in Sliedrecht Bewonerspanel Sliedrecht Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De gemeente Sliedrecht is bezig met het opstellen van een afvalbeleidsplan. Een belangrijk aspect daarbij

Nadere informatie

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55%

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55% 1 2 4 papier en karton 93% flessen /glas 86% gft (groente/fruit/tuinafval) 85% klein chemisch afval / elektrische apparaten textiel / kleding 68% 66% grof snoeiafval 55% herbruikbare goederen (kringloop)

Nadere informatie

Respons Van de 779 benaderde panelleden hebben 544 de vragenlijst ingevuld. Dat is een respons van 70%.

Respons Van de 779 benaderde panelleden hebben 544 de vragenlijst ingevuld. Dat is een respons van 70%. Inleiding Keuze voor de toekomst: inzameling van afval De gemeente Oss moet de komende jaren besparen. Ook het inzamelen van huishoudelijk afval moet slimmer en goedkoper worden. Uit het oogpunt van duurzaamheid

Nadere informatie

Onderzoek huishoudelijk afval

Onderzoek huishoudelijk afval Onderzoek huishoudelijk afval Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Marlies Visser 16 april 2014 Samenvatting Leden van het AmersfoortPanel hebben in maart 2014 deelgenomen aan een onderzoek over het

Nadere informatie

AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012

AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012 AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012 omslag afvalscheiding in purmerend.indd 3 07-11-12 11:29 AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012 Colofon In opdracht van: Afdeling Uitvoering Contactpersonen opdrachtgever: Jaspert

Nadere informatie

1 1. Bent u een man of een vrouw? 1 antwoord per respondent. Aantal respondenten: 405. Antwoord Aantal Percentage. 1. Vrouw 238 59% 2.

1 1. Bent u een man of een vrouw? 1 antwoord per respondent. Aantal respondenten: 405. Antwoord Aantal Percentage. 1. Vrouw 238 59% 2. 1 1. Bent u een man of een vrouw? Aantal respondenten: 405 Antwoord Aantal Percentage 1. Vrouw 238 59% 2. Man 167 41% 2 2. Wat is uw leeftijd? Aantal respondenten: 414 1. 20 jaar en jonger 0 0% 2. 20-29

Nadere informatie

Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015

Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015 Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015 100% afval scheiden = 0 kg restafval! Dat is het doel waar Breda naar streeft. De gemeente onderschrijft daarmee het landelijk actieplan

Nadere informatie

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Duurzaam van Afval naar Grondstof Bewonersonderzoek De vragenlijst bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel gaat in op de situatie vóór de proef, het laatste

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële positie van de Leidenaar. De resultaten

Nadere informatie

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709)

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709) NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 201 Deze nieuwsbrief beschrijft in het kort de resultaten van een peiling over grondstoffenbeleid. Uit de resultaten komt naar voren dat driekwart van

Nadere informatie

Omnibusenquête deelrapport. Huisvuilinzameling

Omnibusenquête deelrapport. Huisvuilinzameling Omnibusenquête 2015 deelrapport Huisvuilinzameling Omnibusenquête 2015 deelrapport Huisvuilinzameling OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport HUISVUILINZAMELING Zoetermeer, 14 januari 2016 Gemeente Zoetermeer

Nadere informatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie Hoofdstuk 24 Financiële situatie Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren zijn bekend

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van vijf Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie Stadsenquête Leiden 008 Hoofdstuk 19. Financiële situatie Samenvatting Ruim tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, bijna een kwart komt net rond en een

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële

Nadere informatie

Hoofdstuk 13. Gemeentelijke informatievoorziening

Hoofdstuk 13. Gemeentelijke informatievoorziening Hoofdstuk 13. Gemeentelijke informatievoorziening Samenvatting Evenals vorig jaar vindt acht op de tien Leidenaren dat de gemeente hen voldoende op de hoogte houdt van het gemeentelijk nieuws. De gemeente

Nadere informatie

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN?

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUIZEN Eindelijk komt het er van het huis op te ruimen en afstand te doen van die oude klok die al jaren ligt te verstoffen op zolder. En wat te denken van de

Nadere informatie

Hoofdstuk 24. Gemeentelijke informatievoorziening

Hoofdstuk 24. Gemeentelijke informatievoorziening Hoofdstuk 24. Gemeentelijke informatievoorziening Samenvatting Het percentage Leidenaren dat vindt dat de gemeente hen voldoende op de hoogte houdt van het gemeentelijk nieuws, is gestegen van 73% in 2001

Nadere informatie

Resultaten peiling afvalinzameling Rijssen-Holten Panel. augustus 2018

Resultaten peiling afvalinzameling Rijssen-Holten Panel. augustus 2018 Resultaten peiling afvalinzameling Rijssen-Holten Panel augustus 2018 Inwonerpeiling afvalinzameling Inwonerpeiling Eind 2016 is er een aantal wijzigingen in de afvalinzameling doorgevoerd. De gemeente

Nadere informatie

Hoofdstuk H 11. Financiële situatie

Hoofdstuk H 11. Financiële situatie Hoofdstuk H 11. Financiële situatie Samenvatting verslechterd. Dit wordt bevestigd door het aandeel Leidenaren dat aangeeft rond te kunnen komen met hun inkomen. Dit jaar geeft bijna tweederde van de Leidenaren

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie Samenvatting Hfst 10. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële

Nadere informatie

Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling

Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling Team Onderzoek & Statistiek Maart 2015 1 Inleiding Zaanstad wil in de komende jaren nog meer en op een betere manier afval gescheiden inzamelen. Gemiddeld mag elke

Nadere informatie

Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011

Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011 Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011 1. Achtergrond De gemeente doet onderzoek naar de wijze waarop ze het scheiden van afval kan verbeteren. Dit vormt een onderdeel van het nieuwe afvalbeleid

Nadere informatie

Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie

Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie Samenvatting Hfst 5. Trendvragen financiële situatie Na twee jaar van stijgende inkomens zien Leidenaren dit jaar hun inkomenspositie verslechteren. Het zijn

Nadere informatie

Gescheiden gft inzameling Nesselande

Gescheiden gft inzameling Nesselande rotterdam.nl/onderzoek Gescheiden gft inzameling Nesselande Onderzoek en Business Intelligence Gescheiden gft inzameling Nesselande Een evaluatie M. van Rhee Onderzoek en Business Intelligence (OBI) 13

Nadere informatie

BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN

BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, MAART 2014 GfK 2014 Bewonersconsultatie Regionaal Afvalbeleidsplan Maart 2014 1 Inhoud 1. Samenvatting 2. Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Hoofdstuk 8. Openbare Bibliotheek

Hoofdstuk 8. Openbare Bibliotheek Hoofdstuk 8. Openbare Bibliotheek Samenvatting Van alle volwassen Leidenaren bezoekt vier op de tien respondenten wel eens een vestiging van de Leidse Openbare Bibliotheek. De meeste bezoekers zeggen over

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 7. Financiële situatie Samenvatting Bijna driekwart van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, twee op de tien komt net rond en bijna een

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Onderzoeksbeschrijving In 2016 is een enquête gehouden onder de inwoners van de gemeente Renswoude over de inzameling en scheiding van afval. De

Nadere informatie

Coolsingel 65 3012 AC Rotterdam T (010) 27 59 000 welcome@0-to-9.nl www.0-to-9.nl gevestigd in:

Coolsingel 65 3012 AC Rotterdam T (010) 27 59 000 welcome@0-to-9.nl www.0-to-9.nl gevestigd in: Omschrijving Cliënt Roteb Omschrijving Stadskrant Ordernummer 155.00.021 Datum 17 september 2012 Afval in de juiste bak Dat doe je goed! Binnenkort kunnen we niet meer om afvalscheiden

Nadere informatie

Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening Samenvatting In dit hoofdstuk wordt allereerst gekeken naar de bekendheid en het gebruik van vijf inkomensondersteunende regelingen, te weten: Kwijtschelding gemeentelijke

Nadere informatie

Grondstof voor een beter milieu

Grondstof voor een beter milieu Afval is Grondstof voor een beter milieu ISO-14001 Haal meer uit afval Gescheiden inzameling De Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) zorgt voor het inzamelen van het huishoudelijk afval in Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

PEILING NIEUWE INZAMELEN HUISHOUDELIJK AFVAL

PEILING NIEUWE INZAMELEN HUISHOUDELIJK AFVAL PEILING NIEUWE INZAMELEN HUISHOUDELIJK AFVAL Gemeente Leusden November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN ENSCHEDE Rapportnummer ABPLEUAFV Datum November

Nadere informatie

ONDERWERP: PROJECT PLAATSING VAN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS

ONDERWERP: PROJECT PLAATSING VAN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS Versie 2.0-29/9/2011 Veelgestelde vragen ONDERWERP: PROJECT PLAATSING VAN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS In dit document kunt u verschillende vragen terugvinden over de ondergrondse containers. De vragen

Nadere informatie

Nijmeegse burgers over de afvalinzameling. resultaten burgerpeiling 2003

Nijmeegse burgers over de afvalinzameling. resultaten burgerpeiling 2003 Nijmeegse burgers over de afvalinzameling resultaten burgerpeiling 2003 Gemeente Nijmegen Afd. Onderzoek en Statistiek Juli 2003 Doel burgerpeiling Via een burgerpeiling over de afvalinzameling 2003 is

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van vijf Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens April 2016 Gemeente Elburg Gemeente Oldebroek Inhoudsopgave Deel 1. Inleiding 3 Deel 2. Motivatie afval scheiden 4 Deel 3. Afval

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website

Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website Samenvatting Van de Leidenaren heeft inmiddels 95% de beschikking over internet. Ruwweg betekent dit dat vrijwel alle Leidenaren tot 65 jaar over internet

Nadere informatie

Amsterdammers. December 2009 Susanne van den Buuse

Amsterdammers. December 2009 Susanne van den Buuse Afvalscheiding onder Amsterdammers December 2009 Susanne van den Buuse Inleiding In Nederland wordt veel gedaan om de afvalstroom zo klein mogelijk te houden. Een belangrijke manier om dit te bereiken,

Nadere informatie

KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest

KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk) Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting In hoofdstuk 9 is aan de hand van een aantal trendvragen kort ingegaan op de financiële situatie van de inwoners van Leiden. In dit hoofdstuk is uitgebreider

Nadere informatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 43. Financiële situatie Samenvatting Circa tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, ruim een kwart komt net rond en kan moeilijk

Nadere informatie

Onderzoek proeven afvalinzameling in Vliedberg Vlijmen

Onderzoek proeven afvalinzameling in Vliedberg Vlijmen Onderzoek proeven afvalinzameling in Vliedberg Vlijmen Inhoud Samenvatting blz. 3 Onderzoeksopzet 4 Informatievoorziening over de afvalproeven 5 Hoeveel te besparen? 6 Tevredenheid over manier van ophalen

Nadere informatie

KTO Het Nieuwe Inzamelen Overvecht

KTO Het Nieuwe Inzamelen Overvecht KTO Het Nieuwe Inzamelen Overvecht Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht van Inzamelen, Markten

Nadere informatie

Resultaten onderzoek digitaal burgerpanel afvalscheiding en afvalinzameling

Resultaten onderzoek digitaal burgerpanel afvalscheiding en afvalinzameling Resultaten onderzoek digitaal burgerpanel afvalscheiding en afvalinzameling In de periode van 12 januari tot en met 31 januari 217 is een vragenlijst over afvalscheiding uitgezet onder de leden van het

Nadere informatie

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011 Memo Onderwerp Afvalinzameling: vergelijking Zevenaar- 1 Inleiding Afvalscheiding is belangrijk. Door scheiding aan de bron (in de huishoudens) kunnen afvalcomponenten en fracties worden verkregen die

Nadere informatie

De zin van afvalscheiding

De zin van afvalscheiding De zin van afvalscheiding (...en de onzin die u wel eens hoort)...alles gaat toch op één hoop... Hoe zit het écht? z.o.z. Gescheiden afval blijft gescheiden Gescheiden afval blijft gescheiden Alles wat

Nadere informatie

Hoofdstuk 14. Gemeentelijke informatievoorziening

Hoofdstuk 14. Gemeentelijke informatievoorziening Hoofdstuk 14. Gemeentelijke informatievoorziening Samenvatting De gemeente communiceert op verschillende manieren met haar bewoners. Evenals voorgaande jaren vindt acht op de tien Leidenaren dat de gemeente

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Gemeentelijke website

Hoofdstuk 9. Gemeentelijke website Hoofdstuk 9. Gemeentelijke website Samenvatting Het percentage Leidenaren dat thuis kan beschikken over internet is, na een snelle toename in eerdere jaren, dit jaar vrijwel gestabiliseerd tot op 77%.

Nadere informatie

Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening Samenvatting Leiden kent verschillende inkomensondersteunende regelingen, te weten: Kwijtschelding gemeentelijke belastingen, Bijzondere bijstand, Declaratieregeling,

Nadere informatie

Enschedepanel over afvalinzameling

Enschedepanel over afvalinzameling Het ophalen van klein chemisch afval (KCA) en grof (huis)vuil en grof tuinafval is een verantwoordelijkheid van Twente Milieu. Sinds 2005 is er een wijziging aangebracht in het ophaalsysteem van KCA en

Nadere informatie

Stadjers over afval Afval app en Diftar

Stadjers over afval Afval app en Diftar Stadjers over afval Afval app en Diftar Laura de Jong Mei 2016 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Stadjers over een afval app...

Nadere informatie

Hoofdstuk 15. Gemeentelijke website

Hoofdstuk 15. Gemeentelijke website Hoofdstuk 15. Gemeentelijke website Samenvatting Van alle Leidenaren heeft 88% de beschikking over internet: 85% beschikt ook thuis over internet, alleen elders. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar. De

Nadere informatie

Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Gemeente Harlingen AHA! marktonderzoek en marketingadvies

Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Gemeente Harlingen AHA! marktonderzoek en marketingadvies Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Gemeente Harlingen AHA! marktonderzoek en marketingadvies Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomsten van het voorkeurenonderzoek

Nadere informatie

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik.

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Gemeente Bunnik Verantwoording In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Deze heeft plaatsgevonden van 30 maart t/m

Nadere informatie

Afvalinzameling in Ten Boer

Afvalinzameling in Ten Boer Afvalinzameling in Age Stinissen Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3 1.2 Doel van het onderzoek 3 1.3 Opzet van het onderzoek

Nadere informatie

Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil

Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil Rene Huisman (RAD Hoeksche Waard) Kees Lamain(Areareiniging) Meer recycling via de milieustraten Rene Huisman (RAD Hoeksche Waard) MEER RECYCLING

Nadere informatie

Afval inzameling in Houten

Afval inzameling in Houten Afval inzameling in Houten Historie Rol gemeente Wat is het beleid / doelstellingen? Hoe doen wij het? Kringloopwinkel Tussendoortje: Afvalrace! Historie Foto van vuilophaal 100 jaar geleden Historie Overslag

Nadere informatie

Elektrische apparaten en frituurvet Scheiden van verschillende afvalstromen Onderzoek onder gemeentepanelleden Venlo 2011

Elektrische apparaten en frituurvet Scheiden van verschillende afvalstromen Onderzoek onder gemeentepanelleden Venlo 2011 Elektrische apparaten en frituurvet Scheiden van verschillende afvalstromen Onderzoek onder gemeentepanelleden Venlo 2011 Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Sectie Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Hoofdstuk 20. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 20. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 20. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van zeven Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

Hoofdstuk 8. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 8. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 8. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het van zeven Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen van

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR AFVALINZAMELING

ONDERZOEK NAAR AFVALINZAMELING ONDERZOEK NAAR AFVALINZAMELING Gemeente Westvoorne Juni 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/ 091 Datum Juni 2016 Opdrachtgever

Nadere informatie

Wie weet wat Avri doet?

Wie weet wat Avri doet? Opdracht 1 Welkom Wie weet wat Avri doet? Opdracht 1 antwoord Welkom Wie weet wat Avri doet? In Rivierenland zamelt Avri afval in. Opdracht 2 Woordweb Als je het woord afval hoort, waar denk je dan aan?

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Samenvatting Burgerzaken is op werkdagen dagelijks open van 8.30 tot 16.00 uur, donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur en op zaterdagochtend. Voor de bezoekuren in

Nadere informatie

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN?

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUIZEN Eindelijk komt het er van het huis op te ruimen en afstand te doen van die oude klok die al jaren ligt te verstoffen op zolder. En wat te denken van de

Nadere informatie

Hoofdstuk 5. Gemeentelijke website en elektronische dienstverlening

Hoofdstuk 5. Gemeentelijke website en elektronische dienstverlening Hoofdstuk 5. Gemeentelijke website en elektronische dienstverlening Samenvatting Negen op de tien Leidenaren heeft de beschikking over internet. De gestage groei van de laatste jaren van het aantal Leidenaren

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Bezoek burgerzaken

Hoofdstuk 19. Bezoek burgerzaken Hoofdstuk 19. Bezoek burgerzaken Samenvatting De afdeling Burgerzaken is sinds ruim een jaar dagelijks een uur langer open tot 16.00 uur en donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur. Van de Leidenaren

Nadere informatie

Keukenafval uit het restafval? Het kan! Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel

Keukenafval uit het restafval? Het kan! Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel Keukenafval uit het restafval? Het kan! Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel Samenwerking 6 gemeenten (stedelijkheidsklasse D) Inzameling van huishoudelijk

Nadere informatie

Hoofdstuk 21. Warenmarkten

Hoofdstuk 21. Warenmarkten Hoofdstuk 21. Warenmarkten Samenvatting Leiden kent twee centrummarkten op en en drie wijkmarkten. Acht op de tien Leidenaren bezoekt wel eens één van deze markten. De centrummarkt op wordt veruit het

Nadere informatie

PROEF RESTAFVAL INZAMELING

PROEF RESTAFVAL INZAMELING PROEF RESTAFVAL INZAMELING Dragonder-noord start 23 september 2013 In uw wijk start eind september 2013 een proef om meer grondstoffen in te zamelen en minder restafval. In deze brochure leest u meer.

Nadere informatie

Kringloopbedrijf n Roondgaank Nijverheidsstraat 19 17a 7461 AD Rijssen

Kringloopbedrijf n Roondgaank Nijverheidsstraat 19 17a 7461 AD Rijssen Kringloopbedrijf n Roondgaank Nijverheidsstraat 19 17a 7461 AD Rijssen Maatschappelijke functie Inboedelservice Inleveren/ophalen goederen Ruim gevulde winkel Afvalbrengpunt Kringloopbedrijf n Roondgaank

Nadere informatie

Rapportage Afval scheiden in Purmerend. Gemeente Purmerend SmartAgent, april 2015

Rapportage Afval scheiden in Purmerend. Gemeente Purmerend SmartAgent, april 2015 Rapportage Afval scheiden in Purmerend 1 Gemeente Purmerend SmartAgent, april 2015 Inhoudsopgave Deel 1 Inleiding Aanleiding en onderzoeksvraag Aanpak onderzoek Samenstelling respondenten Leeswijzer Deel

Nadere informatie

Hoofdstuk 20. Biologische warenmarkt

Hoofdstuk 20. Biologische warenmarkt Hoofdstuk 20. Biologische warenmarkt Samenvatting Tweederde van de Leidenaren koopt wel eens bewust biologische producten. Ruim een derde doet dit wekelijks of vaker en bijna drie op de tien doet dit meer

Nadere informatie

ONDERZOEK PLASTIC BLIK EN DRANKENKARTONS 0 - METING

ONDERZOEK PLASTIC BLIK EN DRANKENKARTONS 0 - METING ONDERZOEK PLASTIC BLIK EN DRANKENKARTONS 0 - METING NULMETING ONDERZOEK PLASTIC, BLIK EN DRANKENKARTONS Oktober 2015 In opdracht van: Joyce Scheenaard, Afdeling Afvalinzameling Uitvoering onderzoek: Josée

Nadere informatie

Hoofdstuk 11. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 11. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 11. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van de vijf Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

Onderwerp resultaten enquête afvalproeven Vlijmen Vliedberg en afvalcijfers 2014 en 2015

Onderwerp resultaten enquête afvalproeven Vlijmen Vliedberg en afvalcijfers 2014 en 2015 Zaaknummer 00458630 Onderwerp resultaten enquête afvalproeven Vlijmen Vliedberg en afvalcijfers 2014 en 2015 Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis In 2015 zijn in een deel van de wijk Vlijmen Vliedberg

Nadere informatie

Hand-out digiboard presentatie

Hand-out digiboard presentatie Hand-out digiboard presentatie Bij werkboekje Groepen 6, 7 en 8 basisonderwijs Wie weet wat AVRI doet? Opdracht 1 In Rivierenland zamelt AVRI afval in. Wie weet wat AVRI doet? Opdracht 1 Opdracht 2 Woordweb

Nadere informatie

Afvalinzameling in Groningen. Een stadspanel onderzoek

Afvalinzameling in Groningen. Een stadspanel onderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Afvalinzameling in Groningen Een stadspanel onderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Ruim zeven op de tien Leidenaren

Nadere informatie

Aa en Hunze panel. Resultaten peiling 1: afvalscheiding. 1. Inleiding. Peiling november - december 2013

Aa en Hunze panel. Resultaten peiling 1: afvalscheiding. 1. Inleiding. Peiling november - december 2013 Aa en Hunze panel Resultaten peiling 1: afvalscheiding Peiling november - december 2013 1. Inleiding De gemeente Aa en Hunze heeft besloten om een online burgerpanel op te zetten. De gemeente zal via dit

Nadere informatie

Gemeente IJsselstein

Gemeente IJsselstein Gemeente IJsselstein Verantwoording In het kader van het nieuwe regionale afvalbeleidsplan 2014-2018 is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente IJsselstein. Deze heeft plaatsgevonden van woensdag

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Netheid eigen wijk

Hoofdstuk 6. Netheid eigen wijk Hoofdstuk 6. Netheid eigen wijk Samenvatting Leidenaren vinden groen in de buurt en een rustige woonomgeving de meest prettige punten aan de inrichting van een wijk. Als grootste bron van irritatie wordt,

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID

BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID Gemeente Eemnes November 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Enquête Afvalsortering

Enquête Afvalsortering Enquête Afvalsortering De gemeente doet op het moment onderzoek naar het sorteren van afval in Tilburg. Als gemeente doen we het al goed op het gebied van het sorteren van afval, maar het kan nog beter.

Nadere informatie

afvalstoffenbeleid in Bellingwedde - proces besluitvorming - evaluatie gevoerd beleid en enkele projecten - voorzet nieuw beleid

afvalstoffenbeleid in Bellingwedde - proces besluitvorming - evaluatie gevoerd beleid en enkele projecten - voorzet nieuw beleid afvalstoffenbeleid in Bellingwedde - proces besluitvorming - evaluatie gevoerd beleid en enkele projecten - voorzet nieuw beleid grondstoffenplan proces product termijn Beeld vormen presentatie startnotitie

Nadere informatie

ieldrop-mierlo behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste meneer, mevrouw,

ieldrop-mierlo behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste meneer, mevrouw, ieldrop-mierlo uw brief ons behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste mer, mevrouw, Momenteel onderzoeken wij de uitvoering en waardering

Nadere informatie

Hoofdstuk 22. Openbare Bibliotheek

Hoofdstuk 22. Openbare Bibliotheek Hoofdstuk 22. Openbare Bibliotheek Samenvatting Ruim vier op de tien volwassen Leidenaren bezoekt wel eens een vestiging van de Leidse Openbare Bibliotheek, 32% geeft aan ook bij de bibliotheek te lenen.

Nadere informatie

Rondkomen van huishoudinkomen naar doelgroep

Rondkomen van huishoudinkomen naar doelgroep Hoofdstuk 16. Financiële situatie Samenvatting 16. FINANCIËLE SITUATIE In hoofdstuk 5 is aan de hand van een aantal trendvragen kort ingegaan op de financiële situatie van de inwoners van Leiden. In dit

Nadere informatie

Onderzoek Afval. Rapportage Onderzoek Afval. Utrecht, mei DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Dr. Eric Elphick

Onderzoek Afval. Rapportage Onderzoek Afval. Utrecht, mei DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Dr. Eric Elphick Rapportage In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Montfoort Rosita Driessen Utrecht, mei 2017 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Dr. Eric Elphick Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon: 030

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Samenvatting Vergelijkbaar met voorgaande jaren vindt ruim acht op de tien Leidenaren dat de gemeente hen voldoende op de hoogte houdt van

Nadere informatie

Veelgestelde vragen anders afval inzamelen in Berg en Dal

Veelgestelde vragen anders afval inzamelen in Berg en Dal Veelgestelde vragen anders afval inzamelen in Berg en Dal Inhoud Veelgestelde vragen anders afval inzamelen in Berg en Dal... 1 1. Algemeen... 2 Waarom kiest de gemeente Berg en Dal voor anders afval inzamelen?...

Nadere informatie