KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest"

Transcriptie

1 KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk) Utrecht.nl/onderzoek

2 Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus CE Utrecht in opdracht van Inzamelen, Markten en Havens Stadsbedrijven Gemeente Utrecht internet rapportage Jan-Berno van Lochem informatie Hans van Hastenberg bronvermelding Het overnemen van gegevens uit deze publicatie is toegestaan met de bronvermelding: afdeling Onderzoek, gemeente Utrecht Definitieve versie 16 oktober 2017

3 Samenvatting Hoograven TEVREDENHEID 2/3 is (zeer) tevreden over de veranderingen van alle afvalstromen Cijfer voor Het Nieuwe Inzamelen: 7,0 78% geeft een 7 of hoger 71% vindt het een verbetering, 11% vindt het een verslechtering van de inzameling 72% is tevreden over inzameling restafval 23% is ontevreden over plastic, blik en pak inzameling Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk) TEVREDENHEID 2/3 is (zeer) tevreden over de veranderingen van alle afvalstromen Cijfer voor Het Nieuwe Inzamelen: 6,9 77% geeft een 7 of hoger 65% vindt het een verbetering, 17% vindt het een verslechtering van de inzameling 70% is tevreden over inzameling restafval 19% is ontevreden over plastic, blik en pak inzameling COMMUNICATIE: 74% was goed bekend met het Nieuwe Inzamelen 84% vond dat de informatie duidelijk was, 3% niet COMMUNICATIE: 77% was goed bekend met het Nieuwe Inzamelen 80% vond dat de informatie duidelijk was, 4% niet RESULTATEN: 61% scheidt meer plastic, blik en pak 30% scheidt meer papier en karton 22% scheidt meer groente-, fruit- en tuinafval WAAROM NU NIET MEER SCHEIDEN: 27% geen ruimte voor kliko s 23% heeft geen ruimte voorafvalscheiding 21% twijfelt over nut afvalscheiding VOORZIENINGEN 83% tevreden over afstand tot ondergrondse containers, 13% niet. 54% tevreden over tijdigheid leging containers, 32% niet. 27% kan niet altijd afval kwijt RESULTATEN: 60% scheidt meer plastic, blik en pak 36% scheidt meer papier en karton 26% scheidt meer groente-, fruit- en tuinafval WAAROM NU NIET MEER SCHEIDEN: 29% heeft geen ruimte voor kliko s 23% heeft geen ruimte voor afvalscheiding 23% twijfelt over nut afvalscheiding VOORZIENINGEN 83% tevreden over afstand tot ondergrondse containers, 13% niet. 67% tevreden over tijdigheid leging containers, 18% niet 19% kan niet altijd afval kwijt MEER SCHEIDEN ALS: 47% als plastic, blik en pak container vaker wordt geleegd 38% ik weet wat er met mijn afval gebeurd 37% als ik dan minder afvalstoffenheffing betaal 28% als groente-, fruit- en tuinafval container vaker wordt geleegd 27% als ik per zak moet betalen MEER SCHEIDEN ALS: 45% als ik dan minder afvalstoffenheffing betaal 36% als plastic, blik en pak container vaker wordt geleegd 35% ik weet wat er met mijn afval gebeurd 25% als groente-, fruit- en tuinafval container vaker wordt geleegd 22% als ik per zak moet betalen 3

4 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 5 1 Klanttevredenheid 6 2 Bijlage - Hoograven 22 3 Bijlage - Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk) 25 4 KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk)

5 Inleiding Na een proef met Het Nieuwe Inzamelen (HNI) in 2012 in Lunetten wordt HNI nu in alle Utrechtse wijken uitgerold. De eerste wijken waren Parkwijk Noord en Overvecht, waar bij alle grondgebonden woningen in 2015 het HNI is aangeboden. In 2016 is HNI ingevoerd in de wijken Hoograven en een aantal buurten in Zuidwest, namelijk Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk. Stadsbedrijven wil graag inzicht in de mening van de inwoners over HNI en daarmee samenhangend het afvalscheidingsgedrag van bewoners. Stadsbedrijven heeft om die reden behoefte aan een klanttevredenheidsonderzoek. In dit onderzoek staat de volgende onderzoeksvraag centraal: In hoeverre zijn de bewoners van de grondgebonden woningen in de wijken Hoograven en Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk) tevreden over Het Nieuwe Inzamelen en welke factoren spelen een rol in het afvalscheidingsgedrag van de inwoners? Aanpak Ditzelfde onderzoek is ook uitgevoerd na de invoering van HNI in Overvecht. Nu is gebruik gemaakt van dezelfde huis-aan-huis enquête als voor Overvecht. In Hoograven zijn en in Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk) woningen vorig jaar overgegaan op HNI. Een willekeurige steekproef van respectievelijk huishoudens kreeg in de week voorafgaand aan de enquête een aankondigingsbrief toegestuurd. Het doel was om uiteindelijk geslaagde enquêtes af te nemen. De enquêtes zijn huis-aan-huis, bij de voordeur, afgenomen door een team van enquêteurs van I&O Research. De enquête heeft een doorlooptijd van twintig minuten en bestaat grotendeels uit gesloten vragen met standaard antwoordcategorieën en stellingen. Daarnaast is de mogelijkheid voor bewoners om hun mening te geven op een algemene open vraag. Respons totaal aantal woningen over op HNI steekproef respons %respons % vrouw % man % jr %35-64 jr %65+ Hoograven % 56% 44% 12% 55% 33% Zuidwest % 60% 40% 22% 61% 17% 5

6 1 Klanttevredenheid 1.1 Bekendheid met Het Nieuwe Inzamelen Bewoners van Hoograven en Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk) zijn op verschillende manieren op de hoogte gebracht van de invoering van Het Nieuwe Inzamelen. Het belangrijkste communicatiemiddel was een brief vanuit de gemeente. Daarnaast via de website en het huis-aan-huis blad. Informatievoorziening Drie kwart van de respondenten (74% Hoograven en 77% Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk)) was al goed bekend met Het Nieuwe Inzamelen (figuur 1a en 1b). Voor 8% van de respondenten was Het Nieuwe Inzamelen geheel onbekend. 1.a. In hoeverre was u al bekend met Het Nieuwe Inzamelen Hoograven? Goed bekend Een beetje bekend Geheel onbekend 8% 18% 74% Bron: Onderzoek, gemeente Utrecht 93% van de respondenten die al bekend waren met HNI heeft hier over gelezen in een brief van de gemeente (figuur 2). Andere wijzen waarop respondenten over Het Nieuwe Inzamelen hebben gehoord is onder andere in een huis-aan-huisblad (3% Hoograven, 1% Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk)). 6 KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk)

7 Van de respondenten die al bekend waren met HNI, geeft 84% in Hoograven en 80% in Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk) aan dat de informatie duidelijk was (figuur 3). Slechts een klein percentage vond de informatie niet duidelijk (3% Hoograven, 4% Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk)). 7

8 1.2 Tevreden over inzamelen De invoering van Het Nieuwe Inzamelen zorgt voor een aantal veranderingen bij de inzameling van afval. De grijze minicontainer voor restafval wordt (na een schoonmaakbeurt) ingezet voor de inzameling van plastic, blik en pak. Het restafval kan in een vuilniszak naar een ondergrondse container worden gebracht. Als bewoners nog geen container voor papier en karton hadden, dan krijgen ze deze erbij (blauwe deksel). De bruine minicontainer voor groente-, fruit- en tuinafval blijft ongewijzigd. Verandering inzameling Tweederde van de respondenten is (zeer) tevreden over de veranderingen voor alle afvalstromen. Ongeveer één op de zes respondenten (17% Hoograven,16% Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk)) is (zeer) ontevreden. De afvalstroom waarover de meeste respondenten tevreden of zeer tevreden zijn is restafval (figuur 4a (72%) en 4b (70%)). Dit is opmerkelijk omdat bij restafval de grootste wijziging plaatsgevonden heeft, die meer inspanning van mensen vraagt. Voorheen werd een minicontainer thuis opgehaald, nu moet men een afvalzak naar een ondergrondse container brengen. Minder dan een vijfde van de respondenten (18%) is ontevreden over de verandering in het inzamelen van restafval. Voor papier en karton was voor de invoering van Het Nieuwe Inzamelen nog geen minicontainer. De meerderheid van de respondenten is (zeer) tevreden over deze verandering (64% Hoograven,70% Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk)). In Hoograven is echter één op de vijf (19%) respondenten (zeer) ontevreden over de wijze waarop papier en karton wordt ingezameld. In Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk) ligt dit percentage iets lager (12%). Over de inzameling van het plastic, blik en pak zijn respondenten, in verhouding tot de andere afvalstromen, vaker (zeer)ontevreden: 23% in Hoograven en 19% in Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk). 8 KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk)

9 9

10 1.3 Scheidingsgedrag en voorzieningen Bij de invoering van Het Nieuwe Inzamelen is het gebruik van minicontainers voor afvalinzameling veranderd. Daarnaast is het belang van afvalscheiding benadrukt. Veranderingen in afvalscheiding Ruim 80% van de respondenten geeft aan het waarschijnlijk of zeer waarschijnlijk te vinden om afval gescheiden weg te gooien (zie figuur 5). Voor 7 op de 10 is dat even vaak als voor het nieuwe inzamelen, voor 3 op de 10 vaker, voor 4% Hoograven en 1% voor Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk) is dat minder vaak. Papier en karton is de afvalstroom waarvan de meeste respondenten het waarschijnlijk vinden om dit gescheiden weg te gooien. 96% (Hoograven)/ 95% (Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk)) van de respondenten vindt het (zeer) waarschijnlijk om papier en karton te scheiden. En voor een derde van de respondenten 30% (Hoograven)/ 36% (Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk)) is dat vaker dan voor Het Nieuwe Inzamelen. Weinig respondenten geven aan het onwaarschijnlijk te vinden om afval niet gescheiden weg te gooien. Van de verschillende afvalstromen heeft Groente- Fruit- en Tuinafval de meeste respondenten 11% (Hoograven)/16% (Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk)) die het (zeer) onwaarschijnlijk vinden om dit gescheiden weg te gooien. Ongeveer een kwart van de respondenten, 22% Hoograven en 26% Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk), scheidt het Groente- Fruit- en Tuinafval nu vaker dan voor Het Nieuwe Inzamelen. Dit effect is er terwijl sec de inzameling van groente-, fruit- en tuinafval niet is gewijzigd bij de invoering van Het Nieuwe Inzamelen. 10 KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk)

11 Zes op de tien respondenten 61% (Hoograven)/60% (Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk)) geeft aan dat ze vaker plastic, blik en pak scheiden. Het scheiden van textiel wordt door 89% (Hoograven)/87% (Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk)) van de respondenten even vaak gedaan als voor invoering van Het Nieuwe Inzamelen. 11

12 Waarom niet meer afval scheiden? De meerderheid van de respondenten herkent zich niet in de stellingen die gaan over veel voorkomende problemen bij het scheiden van afval (zie figuren 7a en 7b). Een substantieel ervaart echter wel belemmeringen. 76% (Hoograven)/ 66% (Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk)) van de respondenten geeft aan voldoende afval te hebben om afval te scheiden. Er is bij de meeste respondenten (73% (Hoograven)/ 67% (Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk))) geen twijfel over het nut van afvalscheiding. Rond de één op de vijf respondenten twijfelt hier wel over (21% Hoograven, 23% Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk)). De meeste respondenten (70% (Hoograven/ 71% (Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk)) zijn het oneens met de stelling dat ze geen ruimte zouden hebben om afval te scheiden. Ook is de meerderheid tegen de stelling dat er geen ruimte zou zijn om minicontainers te stallen (60%). Ruim een kwart van de respondenten ervaart hier wel een belemmering (27% Hoograven,29% Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk)). Over de toegangspas, waarmee toegang te krijgen is tot de ondergrondse container voor restafval, is 81% (Hoograven)/ 79% (Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk)) van de respondenten tevreden. Eén op de acht (12% Hoograven, 13% Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk)) is ontevreden. 12 KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk)

13 Tevredenheid over voorzieningen Het oordeel over de voorzieningen is bij de meeste respondenten positief. De toename van het aantal minicontainers per huishouden, zorgt ervoor dat 88% (Hoograven)/ 83% (Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk)) van de respondenten vindt dat ze voldoende minicontainers tot hun beschikking hebben (zie figuren 8.a en 8.b). De afstand die de respondenten moeten lopen naar de ondergrondse containers vindt 83% van de respondenten (beide wijken) passend. 13% van de respondenten (beide wijken) vindt dat de ondergrondse container te ver weg staan. Twee derde (68% (Hoograven/ 64% (Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk))) van de respondenten vindt de ondergrondse afvalcontainers schoon. 13% (Hoograven/18% (Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk)) is van mening dat deze niet schoon zijn. In Hoograven (32%) bestaat de grootste ontevredenheid over de tijdigheid van het legen van de containers. In Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk) is 18% van de respondenten hier ontevreden over. Ruim de helft (54%) van de respondenten in Hoograven en twee derde (67%) in Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk), is wel tevreden over de tijdigheid van de leging. Ruim een kwart van de respondenten in Hoograven (27%) geeft aan zijn afval niet altijd kwijt te kunnen in de voorzieningen. In Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk) is dit 19%. Dit kan gaan over de ondergrondse containers of over de eigen minicontainers. Ruim twee derde (68% (Hoograven)/ 71% (Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk)) van de respondenten (74%) kan zijn afval wel altijd kwijt in de voorzieningen. 13

14 14 KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk)

15 1.4 Stellingen De respondenten is gevraagd een keuze te maken bij een aantal stellingen (zie figuren 9.a en 9.b). Afvalscheiding De meeste respondenten (94% Hoograven, 89% Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk)) zijn het (zeer) eens met de stelling dat afvalscheiding goed is voor het milieu. Een derde van de respondenten (32% Hoograven, 37% Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk)) voelt zich niet verplicht afval te scheiden. Vijf op de tien respondenten voelt wel een verplichting om afval te scheiden. Ruim drie kwart (76% Hoograven, 79% Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk))) van de respondenten geeft aan dat ook familie en vrienden afval scheiden. Ruim acht op de tien respondenten (88% Hoograven, 81% Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk)) vindt het een kleine moeite om afval te scheiden. Een klein gedeelte (6% Hoograven, 13% Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk)) van de respondenten is het niet eens met de stelling dat het een kleine moeite is. De meerderheid van de respondenten steunt de stelling dat iedereen afval behoort te scheiden (83% Hoograven, 76% Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk)). Een klein deel 6% (Hoograven)/ 10% (Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk)) is het niet met deze stelling eens. Een kwart van de respondenten (25%) in Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk) en een zesde (17%) in Hoograven weet niet of veel mensen in de buurt afval scheiden. Een ruime meerderheid (72% Hoograven, 56% Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk)) denkt wel te weten dat in de buurt veel mensen afval scheiden. Bijna alle respondenten bevestigen dat gescheiden materialen kunnen worden hergebruikt (92% Hoograven, 88% Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk)). Niemand in Hoograven en slechts 2% in Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk) is het met deze stelling oneens. 15

16 16 KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk)

17 Verbetering afvalscheiding Respondenten zijn geneigd meer afval te scheiden wanneer hier een financiële vergoeding tegenover staat. Ongeveer vier op de tien respondenten 37% (Hoograven)/ 45% (Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk)) is in voor een verlaging van de afvalstoffenheffing bij een verbetering van het afval scheiden. Een bijna even grote groep 41% (Hoograven)/35% (Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk)) is niet gevoelig voor een financiële stimulans en zal het scheiden van afval niet veranderen, ook al zou dit financieel beloond worden door een lagere afvalstoffenheffing. Ruim een kwart van de respondenten 28% (Hoograven)/25% (Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk)) zou meer groente-, fruit- en tuinafval afval scheiden als de container vaker wordt leeggemaakt. De helft van de respondenten (53% (Hoograven)/56% (Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk))) vindt het vaker legen geen oplossing om meer afval te scheiden. Bijna de helft (47% Hoograven) en ruim een derde (36% Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk)) van de respondenten zou meer plastic, blik en pak scheiden als deze container vaker wordt geleegd. Overigens ligt deze verhouding precies andersom voor de respondenten voor wie het vaker legen geen oplossing is om meer afval te scheiden (36% Hoograven, 48% Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk)). Meer informatie over het proces van het scheiden van afval en de fasen na het inzamelen zouden voor 38% (Hoograven)/ 35% (Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk)) van de respondenten reden zijn om meer afval te scheiden. Vier van de tien van de respondenten 41% (Hoograven)/ 43% (Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk)) hoeft geen extra informatie over het proces van recycling (wat er met het afval gebeurt na weggooien). 17% (Hoograven)/ 14% (Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk)) van de respondenten vindt een vergelijking het buurtgemiddelde interessant. 14% (Hoograven)/ 9% (Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk)) vind het vergelijken met de buren interessant. Er is weinig animo onder de respondenten (8% in beide wijken) om de beste inzamelaar van de buurt te kunnen worden. Voor ruim drie op de vijf respondenten is het betalen per zak restafval geen stimulans om afval te scheiden 65% (Hoograven)/ 62% (Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk)). 17

18 18 KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk)

19 1.5 Het Nieuwe Inzamelen Beoordeling De invoering van Het Nieuwe Inzamelen wordt door ruim twee derde van de respondenten 71% (Hoograven)/ 65% (Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk)) als een verbetering ervaren (zie figuren 11.a en 11.b). Van de respondenten is 18% van mening dat Het Nieuwe Inzamelen geen verbetering maar ook geen verslechtering is. 11% (Hoograven)/17% (Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk)) van de respondenten vindt Het Nieuwe Inzamelen een verslechtering ten opzichte van de situatie voorafgaande aan de invoering. Gemiddeld wordt Het Nieuwe Inzamelen met een ruim voldoende (rapportcijfer 7,0 (Hoograven) 6,9 (Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk))) beoordeeld. 12% (Hoograven)/ 16% (Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk)) van de respondenten gaven een score lager dan 6. In totaal gaf (6% (beide wijken) het rapportcijfer 9 of % Hoograven en 77% Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk) waardeert Het Nieuwe Inzamelen met een 7 of hoger. 19

20 20 KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk)

21 1.6 Open vraag Heeft u nog verbeterpunten voor Het Nieuwe Inzamelen? Op de open vraag Heeft u nog verbeterpunten voor Het Nieuwe Inzamelen? heeft in beide wijken driekwart van de respondenten een reactie gegeven. Dat zijn in totaal 621 reacties. Het vaker legen van de kliko s en overlast van de ondergrondse containers werden het vaakste genoemd. De overlast van ondergrondse containers betreft voornamelijk opmerkingen ten aanzien van de afstand (te ver), dat ze vol zijn, er afval naast geplaats wordt en stankoverlast. Wat betreft de communicatie gaan de meeste opmerkingen over onduidelijkheid wanneer het afval wordt opgehaald (data gemeentelijke app kloppen niet altijd, suggestie afvalkalender) en welk afval waarin hoort (vooral plastic). 21

22 2 Bijlage - Hoograven Dit betreft alle grafieken met de letter a in het rapport. 1. In hoeverre was u al bekend met Het Nieuwe Inzamelen? n % Goed bekend % Een beetje bekend 70 18% Geheel onbekend 30 8% Totaal % 2. Op welke wijze bent u op de hoogte gebracht van de invoering van Het Nieuwe Inzamelen? n % Brief gemeente % Huis aan huis blad 11 3% Via de buren 4 1% Website gemeente 2 1% Ik ben niet op de hoogte gebracht 3 1% Inloopavond 0 0% Anders 5 1% Totaal % 3. Was de informatie duidelijk voor u? n % Ja, geheel % Ja, deels 47 13% Nee 12 3% Totaal % 4.. Hoe tevreden bent u over de verandering in het inzamelen van... Zeer Zeer Weet niet/ geen tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden ontevreden mening Totaal Groente-, fruit- en tuinafval % 52% 15% 7% 3% 8% 100% Papierafval % 51% 11% 15% 4% 6% 100% Plastic % 52% 11% 18% 5% 3% 100% Restafval % 58% 10% 13% 4% 1% 100% 5. Hoe waarschijnlijk is het voor u dat u de volgende soorten afval gescheiden weggooit? Zeer onwaarschijnlijk Onwaarschijnlijk Neutraal Waarschijnlijk Zeer waarschijnlijk Totaal Oud papier en karton % 1% 1% 20% 76% 100% Groente-, fruit- en tuinafval % 5% 6% 19% 64% 100% Glas % 1% 3% 19% 75% 100% Plastic, blik en pak % 4% 2% 23% 69% 100% Textiel % 5% 10% 24% 57% 100% 6. Kunt u aangeven of dit vaker of minder vaak is dan voor Het Nieuwe Inzamelen gestart is. Minder vaak Even vaak Vaker Totaal Oud papier en karton % 66% 30% 100% Groente-, fruit- en tuinafval % 73% 22% 100% Glas % 83% 13% 100% Plastic, blik en pak % 34% 61% 100% Textiel % 89% 7% 100% 22 KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk)

23 7. In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen? Zeer mee Zeer mee Weet niet / oneens Oneens Neutraal Eens eens geen mening Totaal Ik heb geen of te weinig afval % 63% 11% 10% 1% 1% 100% Ik twijfel aan het nut van scheiden % 48% 5% 17% 4% 1% 100% Ik heb geen ruimte om het afval te scheiden 10% 60% 8% 19% 4% 0% 100% Ik heb geen ruimte om mijn kliko's te stallen 8% 52% 12% 23% 4% 1% 100% Ik ben tevreden over het gebruik van de toegangspas voor de ondergrondse 4% 8% 4% 61% 20% 2% 100% 8. In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen? Sterk mee Sterk mee Weet niet / oneens Oneens Neutraal Eens eens geen mening Totaal Ik heb voldoende kliko's ter beschikking % 8% 2% 74% 14% 2% 100% De ondergrondse afvalcontainers staan op gepaste afstand 4% 9% 4% 67% 16% 1% 100% De ondergrondse afvalcontainers zijn schoon 3% 10% 8% 60% 8% 11% 100% De kliko's worden op tijd geledigd % 28% 9% 49% 5% 3% 100% Ik kan mijn afval altijd kwijt in de voorzieningen 3% 24% 5% 60% 8% 0% 100% 9. In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen? Zeer mee Zeer mee Weet niet / oneens Oneens Neutraal Eens eens geen mening Totaal Afval scheiden is goed voor het milieu % 2% 2% 58% 36% 2% 100% Ik ben verplicht afval te scheiden % 28% 9% 43% 10% 7% 100% Veel familie en vrienden van mij scheiden afval 0% 4% 7% 62% 14% 12% 100% Het is voor mij een kleine moeite om afval te scheiden 1% 5% 6% 68% 20% 0% 100% Ik vind dat iedereen afval behoort te scheiden 0% 6% 9% 59% 24% 1% 100% In mijn buurt scheiden veel mensen hun afval 0% 5% 5% 60% 12% 17% 100% Gescheiden materialen kunnen worden hergebruikt 0% 0% 3% 72% 20% 5% 100% 10. Het scheiden van mijn afval zal verbeteren als Zeer mee oneens Oneens Neutraal Eens Zeer mee eens Weet niet / geen mening Totaal dat betekent dat ik minder afvalstoffenheffing betaal 4% 37% 16% 31% 6% 6% 100% de GFT-container vaker geledigd wordt % 51% 12% 24% 4% 7% 100% de Plastic-Blik-en-Pakcontainer vaker geledigd wordt 2% 34% 11% 33% 14% 5% 100% ik weet wat er met mijn afval gebeurt nadat ik het gescheiden weggegooid heb 3% 38% 15% 33% 5% 5% 100% ik inzicht krijg in mijn hoeveelheid restafval 3% 52% 20% 18% 3% 4% 100% ik mijn hoeveelheid restafval kan vergelijken met het gemiddelde in de 3% 53% 20% 16% 1% 7% 100% ik mijn hoeveelheid restafval kan vergelijken met dat van mijn buren in de 3% 55% 20% 13% 1% 7% 100% ik de beste inzamelaar kan worden van mijn buurt 13% 57% 17% 7% 1% 4% 100% ik per zak moet betalen bij het inleveren van mijn restafval 18% 47% 6% 25% 2% 2% 100% 11. Vindt u het nieuwe inzamelen een verbetering of een verslechtering vergeleken met de oude inzamelmethode? n % Verslechtering 44 11% Verbetering % Verslechtering noch verbetering 68 18% Totaal % 23

24 12. Welk cijfer zou u Het Nieuwe Inzamelen geven? n % 1 2 0% 2 4 1% 3 8 2% % % % % % % % Totaal % Gemiddelde 7,0 24 KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk)

25 3 Bijlage - Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk) Dit betreft alle grafieken met de letter b in het rapport. 1. In hoeverre was u al bekend met Het Nieuwe Inzamelen? n % Goed bekend % Een beetje bekend 62 14% Geheel onbekend 36 8% Totaal % 2. Op welke wijze bent u op de hoogte gebracht van de invoering van Het Nieuwe Inzamelen? n % Brief gemeente % Huis aan huis blad 5 1% Via de buren 5 1% Website Gemeente 2 1% Ik ben niet op de hoogte gebracht 5 1% Inloopavond 1 0% Anders 9 2% Totaal % 3. Was de informatie duidelijk voor u? n % Ja, geheel % Ja, deels 61 16% Nee 16 4% Totaal % 4. Hoe tevreden bent u over de verandering in het inzamelen van... Zeer Zeer Weet niet/ geen tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden ontevreden mening Totaal Groente-, fruit- en tuinafval % 50% 17% 11% 3% 9% 100% Papierafval % 60% 9% 10% 2% 8% 100% Plastic % 58% 9% 15% 4% 5% 100% Restafval % 59% 12% 12% 6% 1% 100% 5. Hoe waarschijnlijk is het voor u dat u de volgende soorten afval gescheiden weggooit? Zeer onwaarschijnlijk Onwaarschijnlijk Neutraal Waarschijnlijk Zeer waarschijnlijk Totaal Oud papier en karton % 1% 1% 18% 77% 100% Groente-, fruit- en tuinafval % 5% 5% 18% 61% 100% Glas % 3% 3% 16% 76% 100% Plastic, blik en pak % 4% 1% 20% 67% 100% Textiel % 4% 8% 21% 65% 100% 25

26 6. Kunt u aangeven of dit vaker of minder vaak is dan voor Het Nieuwe Inzamelen gestart is. Minder vaak Even vaak Vaker Totaal Oud papier en karton % 63% 36% 100% Groente-, fruit- en tuinafval % 71% 26% 100% Glas % 86% 13% 100% Plastic, blik en pak % 38% 60% 100% Textiel % 87% 11% 100% 7. In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen? Zeer mee Zeer mee Weet niet / oneens Oneens Neutraal Eens eens geen mening Totaal Ik heb geen of te weinig afval % 59% 16% 15% 1% 1% 100% Ik twijfel aan het nut van scheiden % 53% 7% 21% 2% 3% 100% Ik heb geen ruimte om het afval te scheiden 6% 65% 5% 21% 2% 1% 100% Ik heb geen ruimte om mijn kliko's te stallen 5% 55% 8% 24% 5% 4% 100% Ik ben tevreden over het gebruik van de toegangspas voor de ondergrondse 3% 10% 5% 63% 16% 2% 100% 8. In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen? Sterk mee Sterk mee Weet niet / oneens Oneens Neutraal Eens eens geen mening Totaal Ik heb voldoende kliko's ter beschikking % 8% 2% 76% 7% 4% 100% De ondergrondse afvalcontainers staan op gepaste afstand 4% 9% 4% 74% 9% 1% 100% De ondergrondse afvalcontainers zijn schoon 4% 14% 9% 59% 5% 9% 100% De kliko's worden op tijd geledigd % 14% 7% 64% 3% 8% 100% Ik kan mijn afval altijd kwijt in de voorzieningen 3% 16% 8% 67% 4% 1% 100% 9. In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen? Zeer mee Zeer mee Weet niet / oneens Oneens Neutraal Eens eens geen mening Totaal Afval scheiden is goed voor het milieu % 4% 6% 70% 19% 1% 100% Ik ben verplicht afval te scheiden % 34% 10% 45% 4% 4% 100% Veel familie en vrienden van mij scheiden afval 0% 6% 9% 62% 7% 17% 100% Het is voor mij een kleine moeite om afval te scheiden 2% 11% 5% 72% 9% 0% 100% Ik vind dat iedereen afval behoort te scheiden 1% 8% 12% 65% 11% 2% 100% In mijn buurt scheiden veel mensen hun afval 1% 9% 10% 51% 5% 25% 100% Gescheiden materialen kunnen worden hergebruikt 0% 1% 5% 79% 9% 6% 100% 26 KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk)

27 10. Het scheiden van mijn afval zal verbeteren als Zeer mee oneens Oneens Neutraal Eens Zeer mee eens Weet niet / geen mening Totaal dat betekent dat ik minder afvalstoffenheffing betaal 1% 34% 14% 39% 6% 7% 100% de GFT-container vaker geledigd wordt % 54% 10% 23% 2% 8% 100% de Plastic-Blik-en-Pakcontainer vaker geledigd wordt 1% 47% 9% 29% 7% 7% 100% ik weet wat er met mijn afval gebeurt nadat ik het gescheiden weggegooid heb 2% 42% 16% 31% 4% 4% 100% ik inzicht krijg in mijn hoeveelheid restafval 1% 58% 18% 17% 1% 5% 100% ik mijn hoeveelheid restafval kan vergelijken met het gemiddelde in de 3% 61% 16% 13% 1% 6% 100% ik mijn hoeveelheid restafval kan vergelijken met dat van mijn buren in de 3% 64% 16% 9% 0% 7% 100% ik de beste inzamelaar kan worden van mijn buurt 7% 64% 16% 8% 0% 4% 100% ik per zak moet betalen bij het inleveren van mijn restafval 12% 50% 11% 21% 1% 4% 100% 11. Vindt u het nieuwe inzamelen een verbetering of een verslechtering vergeleken met de oude inzamelmethode? n % Verslechtering 71 17% Verbetering % Verslechtering noch verbetering 76 18% Totaal % 12. Welk cijfer zou u Het Nieuwe Inzamelen geven? n % 1 7 2% 2 6 1% 3 9 2% % % % % % % % Totaal % Gemiddelde 6,9 27

28 28 KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk)

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 6: Afvalscheiding november 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de zesde peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Gescheiden gft inzameling Nesselande

Gescheiden gft inzameling Nesselande rotterdam.nl/onderzoek Gescheiden gft inzameling Nesselande Onderzoek en Business Intelligence Gescheiden gft inzameling Nesselande Een evaluatie M. van Rhee Onderzoek en Business Intelligence (OBI) 13

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Onderzoeksbeschrijving In 2016 is een enquête gehouden onder de inwoners van de gemeente Renswoude over de inzameling en scheiding van afval. De

Nadere informatie

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Duurzaam van Afval naar Grondstof Bewonersonderzoek De vragenlijst bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel gaat in op de situatie vóór de proef, het laatste

Nadere informatie

Afvalinzameling in Ten Boer

Afvalinzameling in Ten Boer Afvalinzameling in Age Stinissen Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3 1.2 Doel van het onderzoek 3 1.3 Opzet van het onderzoek

Nadere informatie

Onderzoek huishoudelijk afval

Onderzoek huishoudelijk afval Onderzoek huishoudelijk afval Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Marlies Visser 16 april 2014 Samenvatting Leden van het AmersfoortPanel hebben in maart 2014 deelgenomen aan een onderzoek over het

Nadere informatie

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709)

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709) NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 201 Deze nieuwsbrief beschrijft in het kort de resultaten van een peiling over grondstoffenbeleid. Uit de resultaten komt naar voren dat driekwart van

Nadere informatie

ONDERZOEK PLASTIC BLIK EN DRANKENKARTONS 0 - METING

ONDERZOEK PLASTIC BLIK EN DRANKENKARTONS 0 - METING ONDERZOEK PLASTIC BLIK EN DRANKENKARTONS 0 - METING NULMETING ONDERZOEK PLASTIC, BLIK EN DRANKENKARTONS Oktober 2015 In opdracht van: Joyce Scheenaard, Afdeling Afvalinzameling Uitvoering onderzoek: Josée

Nadere informatie

Stadspanel-onderzoek naar afval

Stadspanel-onderzoek naar afval Stadspanel-onderzoek naar afval Wat is het Stadspanel? De gemeente Assen heeft een digitaal stadspanel. Iedere inwoner kan meedoen. Momenteel telt het panel ruim 2000 leden. Elk lid van het panel krijgt

Nadere informatie

Respons Van de 779 benaderde panelleden hebben 544 de vragenlijst ingevuld. Dat is een respons van 70%.

Respons Van de 779 benaderde panelleden hebben 544 de vragenlijst ingevuld. Dat is een respons van 70%. Inleiding Keuze voor de toekomst: inzameling van afval De gemeente Oss moet de komende jaren besparen. Ook het inzamelen van huishoudelijk afval moet slimmer en goedkoper worden. Uit het oogpunt van duurzaamheid

Nadere informatie

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam Omgekeerd Inzamelen Datum: 11 augustus 2014 Versie 3.0 Uitgevoerd door: Auteurs: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Gemeente Woerden Mevr M. Stam

Nadere informatie

Stadjers over afval Afval app en Diftar

Stadjers over afval Afval app en Diftar Stadjers over afval Afval app en Diftar Laura de Jong Mei 2016 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Stadjers over een afval app...

Nadere informatie

Onderzoek proeven afvalinzameling in Vliedberg Vlijmen

Onderzoek proeven afvalinzameling in Vliedberg Vlijmen Onderzoek proeven afvalinzameling in Vliedberg Vlijmen Inhoud Samenvatting blz. 3 Onderzoeksopzet 4 Informatievoorziening over de afvalproeven 5 Hoeveel te besparen? 6 Tevredenheid over manier van ophalen

Nadere informatie

BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN

BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, MAART 2014 GfK 2014 Bewonersconsultatie Regionaal Afvalbeleidsplan Maart 2014 1 Inhoud 1. Samenvatting 2. Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011

Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011 Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011 1. Achtergrond De gemeente doet onderzoek naar de wijze waarop ze het scheiden van afval kan verbeteren. Dit vormt een onderdeel van het nieuwe afvalbeleid

Nadere informatie

Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015

Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015 Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015 100% afval scheiden = 0 kg restafval! Dat is het doel waar Breda naar streeft. De gemeente onderschrijft daarmee het landelijk actieplan

Nadere informatie

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik.

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Gemeente Bunnik Verantwoording In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Deze heeft plaatsgevonden van 30 maart t/m

Nadere informatie

Bewonerspanel Afvalinzameling

Bewonerspanel Afvalinzameling Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Afvalinzameling Novemberpeiling 2014: Afvalinzameling De gemeente Utrecht zet zich in om afval

Nadere informatie

Het Nieuwe Inzamelen Bewonersonderzoek. 23 april 2013

Het Nieuwe Inzamelen Bewonersonderzoek. 23 april 2013 Het Nieuwe Inzamelen Bewonersonderzoek 23 april 2013 1 Inhoud Bewonersonderzoek Opzet bewonersonderzoek Resultaten nulmeting fase 2-4 Tevredenheid Afvalscheidingsgedrag Informatievoorziening Resultaten

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2016 AFVAL

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2016 AFVAL BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2016 AFVAL Gemeente Oirschot Januari - Februari 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100% 15 AFVALINZAMELING EN KRINGLOOPWINKEL Om het scheiden en hergebruik van huishoudelijk restafval te stimuleren, wordt regelmatig onderzocht hoe de bewoners van Leiden met hun afval omgaan. Het is inmiddels

Nadere informatie

Afvalscheiding in Sliedrecht

Afvalscheiding in Sliedrecht Afvalscheiding in Sliedrecht Bewonerspanel Sliedrecht Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De gemeente Sliedrecht is bezig met het opstellen van een afvalbeleidsplan. Een belangrijk aspect daarbij

Nadere informatie

PROEF RESTAFVAL INZAMELING

PROEF RESTAFVAL INZAMELING PROEF RESTAFVAL INZAMELING Dragonder-noord start 23 september 2013 In uw wijk start eind september 2013 een proef om meer grondstoffen in te zamelen en minder restafval. In deze brochure leest u meer.

Nadere informatie

Enquête Afvalsortering

Enquête Afvalsortering Enquête Afvalsortering De gemeente doet op het moment onderzoek naar het sorteren van afval in Tilburg. Als gemeente doen we het al goed op het gebied van het sorteren van afval, maar het kan nog beter.

Nadere informatie

Resultaten onderzoek digitaal burgerpanel afvalscheiding en afvalinzameling

Resultaten onderzoek digitaal burgerpanel afvalscheiding en afvalinzameling Resultaten onderzoek digitaal burgerpanel afvalscheiding en afvalinzameling In de periode van 12 januari tot en met 31 januari 217 is een vragenlijst over afvalscheiding uitgezet onder de leden van het

Nadere informatie

Afvalinzameling in Groningen. Een stadspanel onderzoek

Afvalinzameling in Groningen. Een stadspanel onderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Afvalinzameling in Groningen Een stadspanel onderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Grafieken Inwoners Voorbeemd

Grafieken Inwoners Voorbeemd Grafieken Inwoners Voorbeemd 07-09-2015 0 Inhoudsopgave Afval inzamelen en sorteren... 2 Milieustraat... 7 Informatievoorziening... 9 Handhaving... 11 Verbeterpunten... 13 Respondenten... 14 1 Afval inzamelen

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2004

Stadsenquête Leiden 2004 Hoofdstuk 16. Milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren zijn zowel de bekendheid als het gebruik verder toegenomen. In de Stadsenquête van

Nadere informatie

Bewonerspanel Groente- en fruitafval

Bewonerspanel Groente- en fruitafval Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Groente- en fruitafval Zeven op de tien panelleden met een eengezinswoning scheidt groenteen

Nadere informatie

Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Gemeente Harlingen AHA! marktonderzoek en marketingadvies

Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Gemeente Harlingen AHA! marktonderzoek en marketingadvies Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Gemeente Harlingen AHA! marktonderzoek en marketingadvies Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomsten van het voorkeurenonderzoek

Nadere informatie

Deventer Digipanel Diftar Juni 2013

Deventer Digipanel Diftar Juni 2013 Deventer Digipanel Diftar Juni 2013 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (0570) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl 2 Introductie Team Kennis en Verkenning is begin 2013

Nadere informatie

PEILING NIEUWE INZAMELEN HUISHOUDELIJK AFVAL

PEILING NIEUWE INZAMELEN HUISHOUDELIJK AFVAL PEILING NIEUWE INZAMELEN HUISHOUDELIJK AFVAL Gemeente Leusden November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN ENSCHEDE Rapportnummer ABPLEUAFV Datum November

Nadere informatie

Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling

Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling Team Onderzoek & Statistiek Maart 2015 1 Inleiding Zaanstad wil in de komende jaren nog meer en op een betere manier afval gescheiden inzamelen. Gemiddeld mag elke

Nadere informatie

Onderzoek Afvalscheiding

Onderzoek Afvalscheiding Rapportage Onderzoek Afvalscheiding In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente Velsen Heleen de Mul en Edwin van t Hart Utrecht, maart 2014 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Drs. Marjan den

Nadere informatie

Amsterdammers. December 2009 Susanne van den Buuse

Amsterdammers. December 2009 Susanne van den Buuse Afvalscheiding onder Amsterdammers December 2009 Susanne van den Buuse Inleiding In Nederland wordt veel gedaan om de afvalstroom zo klein mogelijk te houden. Een belangrijke manier om dit te bereiken,

Nadere informatie

Hoofdstuk 13. Afval en milieu

Hoofdstuk 13. Afval en milieu Hoofdstuk 13. Afval en milieu Samenvatting Negen op de tien Leidenaren is bekend met de kringloopwinkel Het Warenhuis en bijna vier op de tien is er in het afgelopen jaar geweest. Na een stijging in de

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID

BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID Gemeente Eemnes November 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2003

Stadsenquête Leiden 2003 Hoofdstuk 21. Milieu Samenvatting Zeven op de tien Leidenaren kent de Milieustraat, aan de J.C. de Rijpstraat, een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk

Nadere informatie

1 1. Bent u een man of een vrouw? 1 antwoord per respondent. Aantal respondenten: 405. Antwoord Aantal Percentage. 1. Vrouw 238 59% 2.

1 1. Bent u een man of een vrouw? 1 antwoord per respondent. Aantal respondenten: 405. Antwoord Aantal Percentage. 1. Vrouw 238 59% 2. 1 1. Bent u een man of een vrouw? Aantal respondenten: 405 Antwoord Aantal Percentage 1. Vrouw 238 59% 2. Man 167 41% 2 2. Wat is uw leeftijd? Aantal respondenten: 414 1. 20 jaar en jonger 0 0% 2. 20-29

Nadere informatie

Het Enschedepanel over tariefdifferentiatie

Het Enschedepanel over tariefdifferentiatie Het Enschedepanel over tariefdifferentiatie Nieuwsbrief Maart 2008 Samenvatting Deze nieuwsbrief doet verslag van een peiling met het Enschedepanel over afvalscheiding en tariefdifferentiatie - oftewel

Nadere informatie

Samenvatting resultaten consultatie bewoners binnenstad Amersfoort

Samenvatting resultaten consultatie bewoners binnenstad Amersfoort Samenvatting resultaten consultatie bewoners binnenstad Amersfoort Ervaringen, beleving en tevredenheid over afvalinzameling Inhoudsopgave 1. Algemene kenmerken van de bewoners in de binnenstad... 2 2.

Nadere informatie

Uw afval verdient beter OPINIE INWONERS PAPENDRECHT OVER VERANDERING IN AFVALINZAMELING

Uw afval verdient beter OPINIE INWONERS PAPENDRECHT OVER VERANDERING IN AFVALINZAMELING Uw afval verdient beter OPINIE INWONERS PAPENDRECHT OVER VERANDERING IN AFVALINZAMELING Inhoud 1. Conclusies 2. Opinie over afvalscheiding 3. Voorkeur bewoners laagbouw 4. Voorkeur bewoners hoogbouw 5.

Nadere informatie

SCHEIDING EN INZAMELING HUISHOUDELIJK AFVAL

SCHEIDING EN INZAMELING HUISHOUDELIJK AFVAL SCHEIDING EN INZAMELING HUISHOUDELIJK AFVAL Bewonerspeiling in gemeente Wormerland Januari 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019GM Amsterdam Rapportnummer 2017/015 Datum

Nadere informatie

Op de vraag: Kent u één of meer Millenniumdoelen? antwoordde 23% van het Bewonerspanel positief. 21% daarvan kon er ook één of meer noemen.

Op de vraag: Kent u één of meer Millenniumdoelen? antwoordde 23% van het Bewonerspanel positief. 21% daarvan kon er ook één of meer noemen. Bewonerspanel Utrecht peiling millenniumdoelen, mei 2011 Van 23 mei t/m 5 juni 2011 heeft Bestuursinformatie een peiling onder de leden van het Bewonerspanel Utrecht gehouden. De peiling ging over beoordeling

Nadere informatie

Aa en Hunze panel. Resultaten peiling 1: afvalscheiding. 1. Inleiding. Peiling november - december 2013

Aa en Hunze panel. Resultaten peiling 1: afvalscheiding. 1. Inleiding. Peiling november - december 2013 Aa en Hunze panel Resultaten peiling 1: afvalscheiding Peiling november - december 2013 1. Inleiding De gemeente Aa en Hunze heeft besloten om een online burgerpanel op te zetten. De gemeente zal via dit

Nadere informatie

Naam en telefoon Portefeuillehouder

Naam en telefoon Portefeuillehouder Onderwerp Evaluatie proef afvalinzameling en pilots Datum Afdeling 6 december 2016 SLWE Naam en telefoon Portefeuillehouder A. de Smit, 9287 J. van der Schoot Waarover wil ik u informeren? Op 1 januari

Nadere informatie

Hoofdstuk 23. Afval en milieu

Hoofdstuk 23. Afval en milieu Hoofdstuk 23. Afval en milieu Samenvatting De Milieustraat, aan de J.C. Rijpstraat, is een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk en ander afval kunnen

Nadere informatie

Gemeente Noordoostpolder

Gemeente Noordoostpolder Gemeente Noordoostpolder Meest gestelde vragen over nieuwe manier van afval inzamelen in Noordoostpolder extra container voor oud papier en karton extra container voor plastic, lege pakken en blik 1. Twee

Nadere informatie

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart!

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart! Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016 Een folder om te bewaren Hou m apart! Een betere wereld begint bij je zelf! Per 1 januari 2016 zal de afvalinzameling in Veenendaal

Nadere informatie

Pilot ondergrondse containers plastic afval

Pilot ondergrondse containers plastic afval BestuursBestuurs- en Concerndienst Concerndienst Pilot ondergrondse containers plastic afval Telefonische enquête onder inwoners van Langerak rapportage van Bestuursinformatie www.onderzoek.utrecht.nl

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2001

Stadsenquête Leiden 2001 Hoofdstuk 9. Milieu Samenvatting De Milieustraat is een (vrij nieuwe) voorziening waar bewoners zich kunnen ontdoen van hun grof huishoudelijk afval. Ruim twee op de tien Leidenaren heeft hier al eens

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER AFVAL

ALPHENPANEL OVER AFVAL ALPHENPANEL OVER AFVAL Gemeente Alphen aan den Rijn December 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN ENSCHEDE Rapportnummer 2015 / 185 Datum December 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Hieronder vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen in de volgende categorieën:

Hieronder vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen in de volgende categorieën: Veel gestelde vragen Hieronder vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen in de volgende categorieën: 0-Afvalscheiding 1-Project Meer Waarde Uit Afval 2-U krijgt 4 afvalbakken aan huis 3-Restafval

Nadere informatie

AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012

AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012 AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012 omslag afvalscheiding in purmerend.indd 3 07-11-12 11:29 AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012 Colofon In opdracht van: Afdeling Uitvoering Contactpersonen opdrachtgever: Jaspert

Nadere informatie

Memo. de leden van de gemeenteraad. het college. Datum: 5 mei 2015. scenario s het nieuwe inzamelen. Geachte leden van de raad,

Memo. de leden van de gemeenteraad. het college. Datum: 5 mei 2015. scenario s het nieuwe inzamelen. Geachte leden van de raad, Memo Aan: Van: de leden van de gemeenteraad het college Datum: 5 mei 2015 Betreft: scenario s het nieuwe inzamelen Geachte leden van de raad, Afval is grondstof. Ons afval is rijk aan grondstoffen die

Nadere informatie

Verslag klankbordgroep Noordwest afvalproef

Verslag klankbordgroep Noordwest afvalproef Verslag klankbordgroep Noordwest afvalproef Datum 11 februari 2014 Onderwerp Het Nieuwe Inzamelen in Noordwest 1. Kennismaking 2. Toelichting gemeente Zie meegestuurde presentatie 3. Vragen aan u Houdt

Nadere informatie

Onderzoek omgekeerd inzamelen in Braken-Oost

Onderzoek omgekeerd inzamelen in Braken-Oost Onderzoek omgekeerd inzamelen in Braken-Oost Inhoud Samenvatting blz. 3 Onderzoeksopzet 4 Informatievoorziening over het omgekeerd inzamelen 5 Oude situatie en kosten 6 Hoe vaak en hoe brengt men restafval

Nadere informatie

INWONERS SCHAGEN OVER: AFVALSCHEIDING

INWONERS SCHAGEN OVER: AFVALSCHEIDING INWONERS SCHAGEN OVER: AFVALSCHEIDING Gemeente Schagen Mei 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn 0229-282555 Rapportnummer 2015-28 Datum Mei 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten Inhoud Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten... 1 1. Algemeen... 2 Waarom kiest de gemeente Druten voor omgekeerd inzamelen?... 2 Waarom wordt

Nadere informatie

Samenvatting. Klanttevredenheidsonderzoek. HVCinzameling 2009/2010

Samenvatting. Klanttevredenheidsonderzoek. HVCinzameling 2009/2010 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek HVCinzameling 2009/2010 Afdeling Communicatie Wendy Kamminga 4 februari 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksopzet 3 2.1 Methode 3 2.2 Respondenten 3 2.3

Nadere informatie

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN?

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? In uw gemeente haalt Avri het huishoudelijk afval op. Liever noemen wij uw afval grondstof, omdat er nieuwe producten van kunnen worden gemaakt. Tenminste, als u

Nadere informatie

Onderwerp resultaten enquête afvalproeven Vlijmen Vliedberg en afvalcijfers 2014 en 2015

Onderwerp resultaten enquête afvalproeven Vlijmen Vliedberg en afvalcijfers 2014 en 2015 Zaaknummer 00458630 Onderwerp resultaten enquête afvalproeven Vlijmen Vliedberg en afvalcijfers 2014 en 2015 Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis In 2015 zijn in een deel van de wijk Vlijmen Vliedberg

Nadere informatie

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens April 2016 Gemeente Elburg Gemeente Oldebroek Inhoudsopgave Deel 1. Inleiding 3 Deel 2. Motivatie afval scheiden 4 Deel 3. Afval

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Afvalcommunicatie en scheiden plastic afval

Onderzoek Inwonerspanel: Afvalcommunicatie en scheiden plastic afval 1 (23) Onderzoek Inwonerspanel: Afvalcommunicatie en scheiden plastic afval Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 24 november kregen de panelleden van dat moment van 19 jaar en ouder (1443 personen)

Nadere informatie

Afval scheiden in Houten. Hoe kan het (nog) beter?

Afval scheiden in Houten. Hoe kan het (nog) beter? Afval scheiden in Houten Hoe kan het (nog) beter? Inhoud presentatie Houten: (toeristische) informatie Afval: hoe doet Houten het nu? Waar valt winst te halen? Welke manieren zijn er om gedrag te veranderen?

Nadere informatie

Inzameling en scheiding van afval in Leusden Uitkomsten

Inzameling en scheiding van afval in Leusden Uitkomsten Inzameling en scheiding van afval in Leusden Uitkomsten eerste peiling van het Leusdenpanel December 2009 Inleiding In november 2009 is de eerste peiling van het Leusdenpanel gehouden. Het digitale burgerpanel

Nadere informatie

EVALUATIE PILOT HET NIEUWE INZAMELEN IN LUNETTEN

EVALUATIE PILOT HET NIEUWE INZAMELEN IN LUNETTEN EVALUATIE PILOT HET NIEUWE INZAMELEN IN LUNETTEN December 2013 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Uitgangspunten van de pilot in Lunetten 4 2.1 Doel van de pilot 4 2.2 Randvoorwaarden 4 2.3 Doorlooptijd 4 2.4 Het

Nadere informatie

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN?

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUIZEN Eindelijk komt het er van het huis op te ruimen en afstand te doen van die oude klok die al jaren ligt te verstoffen op zolder. En wat te denken van de

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek inwoners afvalinzameling. Land van Cuijk en Boekel 2015

Tevredenheidsonderzoek inwoners afvalinzameling. Land van Cuijk en Boekel 2015 Tevredenheidsonderzoek inwoners afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel 2015 Cuijk, oktober 2015 Colofon Opdrachtgever : Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel Project : Tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Onderzoek Afvalmodellen

Onderzoek Afvalmodellen Onderzoek Afvalmodellen Projectleider Aha!: Ronald Peeks Onderzoekbegeleiding vanuit de gemeente Assen: Bart-Jan Delhaas Juli 2013 Contactgegevens A-Kerkhof 43-a 9712 BC GRONINGEN Tel.: 050-3137176 www.ahamarktonderzoek.nl

Nadere informatie

Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort

Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort Door gemeente Montfoort zijn 4 toekomstige scenario s voor het afvalbeheer geformuleerd. Wat zijn de verwachte effecten indien deze scenario s worden

Nadere informatie

Tevredenheidonderzoek inzameling afval

Tevredenheidonderzoek inzameling afval Tevredenheidonderzoek inzameling afval Een representatief onderzoek onder 431 inwoners van Doesburg Rapport met onderzoeksresultaten, conclusies en advies 2015 Mira Onderzoek Tevredenheidonderzoek inzameling

Nadere informatie

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55%

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55% 1 2 4 papier en karton 93% flessen /glas 86% gft (groente/fruit/tuinafval) 85% klein chemisch afval / elektrische apparaten textiel / kleding 68% 66% grof snoeiafval 55% herbruikbare goederen (kringloop)

Nadere informatie

Nijmeegse burgers over de afvalinzameling. resultaten burgerpeiling 2003

Nijmeegse burgers over de afvalinzameling. resultaten burgerpeiling 2003 Nijmeegse burgers over de afvalinzameling resultaten burgerpeiling 2003 Gemeente Nijmegen Afd. Onderzoek en Statistiek Juli 2003 Doel burgerpeiling Via een burgerpeiling over de afvalinzameling 2003 is

Nadere informatie

Verhuisfolder. Afval is grondstof! Gaat u verhuizen binnen of naar de gemeente Veenendaal? Dan is het goed om te weten hoe ACV uw afval inzamelt.

Verhuisfolder. Afval is grondstof! Gaat u verhuizen binnen of naar de gemeente Veenendaal? Dan is het goed om te weten hoe ACV uw afval inzamelt. Verhuisfolder Gaat u verhuizen binnen of naar de gemeente Veenendaal? Dan is het goed om te weten hoe ACV uw afval inzamelt. Afval is grondstof! In de gemeente Veenendaal vinden we afval scheiden heel

Nadere informatie

KTO Afvalinzameling Gemeente Assen Aha! Marktonderzoek en marketingadvies

KTO Afvalinzameling Gemeente Assen Aha! Marktonderzoek en marketingadvies 2014 Aha! Marktonderzoek en marketingadvies Resultaten 2014 Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek over de afvalinzameling in de Gemeente Assen. Projectleiders

Nadere informatie

Verkeerd neergezet afval

Verkeerd neergezet afval LeidenPanel Verkeerd neergezet afval BELEIDSONDERZOEK 071-516 5123 I info@leidenincijfers.nl I www.leidenincijfers.nl Inleiding De gemeente Leiden gaat de komende tijd proberen om de overlast door verkeerd

Nadere informatie

Gemeenteraad. Dienst/afdeling: SLWE. Onderwerp Andere aanpak afvalinzameling vanaf 1 januari 2015. Voorstel

Gemeenteraad. Dienst/afdeling: SLWE. Onderwerp Andere aanpak afvalinzameling vanaf 1 januari 2015. Voorstel Aan de gemeenteraad Volgnummer: Dienst/afdeling: SLWE Onderwerp Andere aanpak afvalinzameling vanaf 1 januari 2015 Voorstel 1. Een systeem van driewekelijks inzamelen restafval en plastic afval per 1 januari

Nadere informatie

Bewonersonderzoek over afvalinzameling in Sliedrecht

Bewonersonderzoek over afvalinzameling in Sliedrecht Bewonersonderzoek over afvalinzameling in Sliedrecht 1. Weet u wat er in de blauwe container aangeboden mag worden en wat niet? (Slechts één antwoord mogelijk) Ja, dat is duidelijk gecommuniceerd 75,1%

Nadere informatie

AFVALINZAMELING IN ZEEWOLDE

AFVALINZAMELING IN ZEEWOLDE AFVALINZAMELING IN ZEEWOLDE Gemeente Zeewolde Mei 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020 333 0670 Rapportnummer 2016 / 53 Datum Mei 2016 Opdrachtgever

Nadere informatie

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN?

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUIZEN Eindelijk komt het er van het huis op te ruimen en afstand te doen van die oude klok die al jaren ligt te verstoffen op zolder. En wat te denken van de

Nadere informatie

Veelgestelde vragen anders afval inzamelen in Berg en Dal

Veelgestelde vragen anders afval inzamelen in Berg en Dal Veelgestelde vragen anders afval inzamelen in Berg en Dal Inhoud Veelgestelde vragen anders afval inzamelen in Berg en Dal... 1 1. Algemeen... 2 Waarom kiest de gemeente Berg en Dal voor anders afval inzamelen?...

Nadere informatie

Komst container aan huis voor plastic, pak en blik

Komst container aan huis voor plastic, pak en blik FAQ CAW-gemeenten Komst container aan huis voor plastic verpakkingen, lege pakken van sap, saus en zuivel en blik in de CAW-gemeenten Definitieve versie (4 februari 2016) -------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Afvalscheiding Krimpen aan den IJssel

Afvalscheiding Krimpen aan den IJssel Resultaten opiniepeiling Understanding today. Improving tomorrow. Resultaten opiniepeiling Auteur(s) Carolien van Balen-Peeters Mark van den Kieboom Opdrachtgever Gemeente Krimpen aan den IJssel Raadhuisplein

Nadere informatie

Behandeld door C.E. Bac Datum 15 juli 2016 Doorkiesnummer Ons kenmerk Onderwerp Voortgang Het Nieuwe Inzamelen

Behandeld door C.E. Bac Datum 15 juli 2016 Doorkiesnummer Ons kenmerk  Onderwerp Voortgang Het Nieuwe Inzamelen Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 14 030 www.utrecht.nl Aan de leden van de commissie Stad en Ruimte Behandeld door C.E. Bac Doorkiesnummer 030-28 68144 Ons kenmerk E-mail c.bac@utrecht.nl

Nadere informatie

Omnibusenquête deelrapport. Huisvuilinzameling

Omnibusenquête deelrapport. Huisvuilinzameling Omnibusenquête 2015 deelrapport Huisvuilinzameling Omnibusenquête 2015 deelrapport Huisvuilinzameling OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport HUISVUILINZAMELING Zoetermeer, 14 januari 2016 Gemeente Zoetermeer

Nadere informatie

Rapportage Bewonersonderzoek Afval en Grondstoffen 2014 Gemeente Twenterand. Datum: januari 2015 Contactpersonen: Rogier Jongejan Eva Kromhout

Rapportage Bewonersonderzoek Afval en Grondstoffen 2014 Gemeente Twenterand. Datum: januari 2015 Contactpersonen: Rogier Jongejan Eva Kromhout Rapportage Bewonersonderzoek Afval en Grondstoffen 2014 Gemeente Twenterand Datum: januari 2015 Contactpersonen: Rogier Jongejan Eva Kromhout Inhoudsopgave Samenvatting en belangrijkste conclusies p. 3

Nadere informatie

NULMETING AFVAL & DUUR- ZAAMHEID STICHTSE VECHT

NULMETING AFVAL & DUUR- ZAAMHEID STICHTSE VECHT NULMETING AFVAL & DUUR- ZAAMHEID STICHTSE VECHT Mei 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Villawal 19 3432 NX Nieuwegein Rapportnummer 2015/ concept Datum Mei 2015 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Kunststofafval: De mening van de bevolking over het inzamelingsysteem

Kunststofafval: De mening van de bevolking over het inzamelingsysteem Kunststofafval: De mening van de bevolking over het inzamelingsysteem . Kunststofafval: De mening van de bevolking over het inzamelingsysteem. . Titel: Kunststofafval 2010, de mening van de bevolking over

Nadere informatie

Gemeente Delft. Vraag la. Is het correct dat het doel van de invoering van het alternerend huisvuil ophalen drieledig was, namelijk:

Gemeente Delft. Vraag la. Is het correct dat het doel van de invoering van het alternerend huisvuil ophalen drieledig was, namelijk: Ruimte hm Gemeente Delft Advies De Torenhove Martinus Nijhofñaan 2 2624 ES Delft Bankrekening BNG 28.50.01.787 t.n.v. gemeente Delft Internet www.delfi.nl Telefoon 1401 5 Retouradres : Advies, Postbus

Nadere informatie

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens BIJLAGE 2, nr. 248011 Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens April 2016 Gemeente Elburg Gemeente Oldebroek Inhoudsopgave Deel 1. Inleiding 3 Deel 2. Motivatie afval

Nadere informatie

Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling

Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling Wat verandert er voor mij als dit voorstel wordt ingevoerd? Restafval wordt één keer in de vier weken ingezameld Het voorstel gaat uit van een verlaging van

Nadere informatie

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Beuningen

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Beuningen Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Beuningen Inhoud Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Beuningen... 1 1. Algemeen... 2 Waarom kiest de gemeente Beuningen voor omgekeerd inzamelen?... 2

Nadere informatie

Weet wat je weggooit. Er zit meer in dan je denkt. Een folder om te bewaren. Hou m apart!

Weet wat je weggooit. Er zit meer in dan je denkt. Een folder om te bewaren. Hou m apart! Weet wat je weggooit Er zit meer in dan je denkt Ontdek de waarde van afval Een folder om te bewaren. Hou m apart! In deze folder ontdekt u de waarde van afval. Er zit namelijk meer in dan u denkt. Waardevolle

Nadere informatie

Duurzaamheid en afvalinzameling

Duurzaamheid en afvalinzameling Duurzaamheid en afvalinzameling in Hendrik-Ido-Ambacht De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht gaat een campagne opzetten om inwoners te stimuleren om meer te doen aan energiebesparing en afvalscheiding. Om de

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Kenmerk 15.503838. Vergaderdatum 9 juni 2015. Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018

Voorstel aan de raad. Kenmerk 15.503838. Vergaderdatum 9 juni 2015. Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018 Voorstel aan de raad Opgesteld door Stadswerken Kenmerk 15.503838 Vergadering Commissie Stad en Ruimte Vergaderdatum 9 juni 2015 Geheim Nee Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018 Het College van burgemeesters

Nadere informatie

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten Inhoud Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten... 1 1. Algemeen... 2 Waarom kiest de gemeente Druten voor omgekeerd inzamelen?... 2 Waarom wordt

Nadere informatie

PILOT: KROONRING IN DE GOOI EN VECHTSTREEK. Een onderzoek naar de ervaring van bewoners

PILOT: KROONRING IN DE GOOI EN VECHTSTREEK. Een onderzoek naar de ervaring van bewoners PILOT: KROONRING IN DE GOOI EN VECHTSTREEK Een onderzoek naar de ervaring van bewoners PILOT: KROONRING IN DE GOOI EN VECHTSTREEK Een onderzoek naar de ervaring van bewoners CREM rapport nr. F38 mei 2012

Nadere informatie

Omgekeerd inzamelen in de gemeente Groesbeek

Omgekeerd inzamelen in de gemeente Groesbeek Omgekeerd inzamelen in de gemeente Groesbeek 1 Kijk! Afval=grondstof Beste inwoners van de gemeente Groesbeek Het voornemen is om op 1 januari 2017 te starten met het omgekeerd afval inzamelen in de gemeente

Nadere informatie

WELKOM 15 oktober 2015 NVRD Regio bijeenkomst. Link bedrijfsfilm: https://youtu.be/3vzii_msdiw

WELKOM 15 oktober 2015 NVRD Regio bijeenkomst. Link bedrijfsfilm: https://youtu.be/3vzii_msdiw WELKOM 15 oktober 2015 NVRD Regio bijeenkomst Link bedrijfsfilm: https://youtu.be/3vzii_msdiw 4 gemeenten 108.000 huishoudens 190 medewerkers 70 vrijwilligers Restore 35 flexkrachten ACV 60 leerwerknemers

Nadere informatie