PEILING NIEUWE INZAMELEN HUISHOUDELIJK AFVAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PEILING NIEUWE INZAMELEN HUISHOUDELIJK AFVAL"

Transcriptie

1 PEILING NIEUWE INZAMELEN HUISHOUDELIJK AFVAL Gemeente Leusden November

2 COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus AN ENSCHEDE Rapportnummer ABPLEUAFV Datum November 2015 Opdrachtgever Gemeente Leusden Auteurs: Aniek de Lange, MSc. Davinia Wilson Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

3 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 4 2. Huidige afvalinzameling 6 3. Inzamellocaties 9 4. Informatievoorziening Afval scheiden Conclusie 22

4 INLEIDING

5 Inleiding Inleiding De inwoner van Leusden veroorzaakt gemiddeld 3 kilo afval per week. Een groot deel van dit afval is geschikt voor hergebruik en kan als grondstof worden gebruikt voor nieuwe producten. De Rijksoverheid wil de omslag maken naar een circulaire economie, waarbij hergebruik centraal staat. In dit rapport wordt beschreven hoe inwoners van de gemeente Leusden omgaan met afval en wat hun wensen zijn wat betreft het nieuwe inzamelen van huishoudelijk afval. In het eerstvolgende hoofdstuk komt de tevredenheid over de huidige afvalinzameling aan de orde. Vervolgens wordt er aandacht besteed aan het gebruik van diverse inzamellocaties. Daarna komt informatievoorziening aan bod, waarbij duidelijk wordt in hoeverre bewoners gebruik maken van de afvalapp en de website Ten slotte wordt beschreven hoe en in hoeverre bewoners uit Leusden hun afval scheiden. Respondenten Van de respondenten woont de meerderheid in Leusden (78%). Daarnaast is 14 procent van de respondenten woonachtig in Leusden-Zuid. De rest woont in Stoutenburg, Achterveld of in het buitengebied van de gemeente. Van alle respondenten woont 90 procent in de laagbouw en 10 procent in de hoogbouw. Verder heeft de meerderheid een huis gekocht (82%) en huurt een kleiner deel zijn of haar woning (18%). Figuur 1.1 Respondenten naar woonplaats 5% Leusden (N = 929) 14% Leusden-Zuid (N = 167) Methode Voor dit onderzoek is er een vragenlijst naar het Leusdenpanel gestuurd. Daarnaast zijn extra inwoners aangeschreven voor deelname aan het onderzoek, die wonen in hoogbouw. Tenslotte was deelname ook mogelijk door middel van een open link. Deze link stond op de website van de gemeente en is daarnaast via social media verspreid. 78% Stoutenburg (N = 7) Achterveld (N = 61) Anders (N = 25) Respons Het Leusdenpanel bestaat uit leden. Hiervan hebben er 503 de vragenlijst ingevuld, een respons van 49 procent. Er zijn brieven gestuurd naar 520 bewoners die in de hoogbouw wonen. Hiervan hebben er 90 gereageerd en dat komt neer op een respons van 15 procent. Daarnaast hebben 606 inwoners de vragenlijst via de open link ingevuld. Omdat er weinig noemenswaardige verschillen zijn in de uitkomsten tussen de responsgroepen (panel en brieven vs. open link), zijn deze in dit rapport samengevoegd. 5

6 HUIDIGE AFVALINZAMELING

7 Huidige afvalinzameling: tevredenheid Inwoners van Leusden beoordelen de inzameling van het huishoudelijk afval in het algemeen met een Tevredenheid inzamelingsmethoden Respondenten uit zowel laag- als hoogbouw zijn bevraagd over verschillende inzamelingsmethoden. Respondenten uit de hoogbouw beoordelen de inzameling van huishoudelijk afval in het algemeen beter dan respondenten uit de laagbouw. Twee methoden zijn alleen voor de laagbouw van toepassing, namelijk GFT huis-aan-huis met minicontainer en restafval huis-aan-huis in vuilniszak. Als we kijken naar de inzamelingsmethoden die op zowel hoog- als laagbouw van toepassing zijn, is te zien in de figuren dat respondenten uit de laagbouw het meest tevreden zijn over glasinzameling via glascontainers. Respondenten uit de hoogbouw zijn het meest tevreden over de inzameling van herbruikbare goederen. 6,9 Figuur 2.1 Tevredenheid inzamelingsmethoden (laagbouw) GFT huis-aan-huis met minicontainer 8% 19% 73% Glasinzameling via glas-containers 5% 24% 71% Papier en karton 11% 18% 71% Herbruikbare goederen 6% 26% 68% Textielinzameling in containers 8% 30% 62% Plastic in (ondergrondse) containers 24% 23% 54% Restafval huis-aan-huis in vuilniszak 41% 16% 44% Textielinzameling per kwartaal aan huis 27% 32% 41% Algemeen: inzameling huishoudelijk afval 22% 31% 47% Onvoldoende (1-5) Voldoende (6-7) Goed (8-10) Figuur 2.2 Tevredenheid inzamelingsmethoden (hoogbouw) Herbruikbare goederen Glasinzameling via glas-containers Papier en karton Textielinzameling in containers Plastic in (ondergrondse) containers Textielinzameling per kwartaal aan huis 4% 28% 11% 23% 15% 21% 14% 25% 18% 24% 21% 35% 69% 66% 65% 62% 58% 44% Algemeen: inzameling huishoudelijk afval 9% 23% 68% Onvoldoende (1-5) Voldoende (6-7) Goed (8-10) 7

8 Huidige afvalinzameling: ophaalfrequentie Ophaalfrequentie Aan de bewoners die in de laagbouw wonen, is gevraagd in hoeverre zij tevreden zijn met de ophaalfrequentie van restafval. Over de ophaalfrequentie van restafval buiten de zomermaanden is 64 procent (zeer) tevreden. Ongeveer een kwart geeft aan hierover (zeer) ontevreden te zijn. Wat betreft het aantal keren dat restafval in de zomer wordt opgehaald, geeft 95 procent aan (zeer) tevreden te zijn. Figuur 2.2 Tevredenheid ophaalfrequentie Ophaalfrequentie restafval buiten de zomermaanden 26% 13% 64% Ophaalfrequentie restafval in de zomermaanden 3% 95% (zeer) ontevreden niet tevreden / niet ontevreden (zeer) tevreden Figuur 2.3 Wanneer zet u de afvalzak meestal aan de straat? 27% Vroeg in de ochtend 73% De avond van tevoren 8

9 INZAMELLOCATIES

10 Inzamellocaties: (ondergrondse) containers en kringloop (Ondergrondse) containers De containers voor glas worden het meest gebruikt: 89 procent van de inwoners uit Leusden maakt hier gebruik van. De containers voor papier en karton worden door ruim een kwart van de inwoners gebruikt. Verder is 40 procent hiermee bekend, maar gebruikt ze niet. Figuur 3.1 Gebruik (ondergrondse) containers In figuur 3.3 is te zien dat de helft van de inwoners (49%) het afgelopen jaar aankopen heeft gedaan bij het kringloopcentrum. Ongeveer een vierde kocht twee tot vier keer producten bij de kringloop. Een kleine groep (3%) deed dit meer dan 12 keer. Figuur 3.3 Hoe vaak heeft u de afgelopen 12 maanden producten gekocht bij het kringloopcentrum? Glas Kunststof Textiel 50% 63% 89% 9% 14% 21% 5% 10% 13% 20% Bekend en ik gebruik deze Bekend, maar gebruik ze niet (te ver weg) Bekend, maar gebruik ze niet (andere reden) 8% 3% Niet 1 keer 23% 51% 2 tot 4 keer Papier en karton 27% 12% 28% 34% Niet bekend 16% 5 tot 12 keer Meer dan 12 keer Kringloop Ongeveer driekwart van de inwoners uit Leusden (76%) heeft het afgelopen jaar gebruikte producten naar het kringloopcentrum gebracht. De grootste groep (41%) deed dat twee tot vier keer. Een kleine groep (4%) bracht het afgelopen jaar meer dan 12 keer producten. Figuur 3.2 Hoe vaak heeft u de afgelopen 12 maanden gebruikte producten naar het kringloopcentrum gebracht? Niet 17% 4% 23% 1 keer 2 tot 4 keer 41% 15% 5 tot 12 keer Meer dan 12 keer 10

11 Inzamellocaties: Milieustraat t Spieghel Inwoners van Leusden kunnen afval ook naar Milieustraat t Spieghel brengen. Meer dan de helft (53%) brengt huishoudelijk restafval naar deze plek, waarvan 7 procent vaak huishoudelijk restafval brengt. Gescheiden afval wordt door 83 procent naar de Milieustraat gebracht. Figuur 3.4 Hoe vaak brengt u het volgende afval naar de Milieustraat t Spieghel? Huishoudelijk restafval (vuilniszakken) 47% 45% 7% De meest gewenste openingstijden van de Milieustraat zijn van 10:00 16:00 uur (12:00 14:00 in iets mindere mate). Aan de inwoners van Leusden is gevraagd of het voor hen acceptabel zou zijn als zij alleen in de ochtend op afspraak bij de Milieustraat terecht kunnen, als dit gepaard gaat met kortere wachttijden. Een kwart geeft aan het hiermee eens te zijn. Verder geeft 56 procent aan dit niet acceptabel te vinden. Gescheiden afval 17% 55% 20% 8% Nooit Soms Vaak Altijd Figuur 3.5 Is het voor u acceptabel wanneer u in de ochtend alleen op afspraak terecht kunt op de Milieustraat, als dit gepaard gaat met kortere wachttijden? Openingstijden Gemiddeld worden de openingstijden van de Milieustraat beoordeeld met een 7,7. Degenen die ontevreden zijn met de openingstijden (8 procent) 19% 25% Ja Nee geven aan dat de Milieustraat open is tijdens kantooruren, terwijl men werkt. Daarbij geeft men aan dat de openingstijden op zaterdag te kort zijn. 56% Weet niet Ruim 60 procent van de inwoners van Leusden is zeer tevreden over de openingstijden en beoordeelt deze met een 8 of hoger. Respondenten konden per dag voor opeenvolgende tijdsperiodes van twee uur aangeven wanneer zij wilden dat de Milieustraat geopend is. Meer dan de helft van de respondenten geeft aan dat de Milieustraat iedere dag (van maandag tot en met zaterdag) van 10:00 16:00 uur open zou moeten zijn. Verder geven inwoners variërend van 14 procent tot en met 29 procent aan dat de Milieustraat in de avond van 18:00 20:00 uur geopend zou moeten zijn. 11

12 Inzamellocaties: Milieustraat t Spieghel Aanbiedingsvoorzieningen Over de aanbiedingsvoorzieningen van Milieustraat t Spieghel is een groot deel tevreden: driekwart geeft een 8, 9 of een 10 als rapportcijfer. Een klein deel (4%) heeft de aanbiedingsvoorzieningen met een onvoldoende beoordeeld. Respondenten konden een toelichting geven bij hun cijfer. Daarbij geven relatief veel mensen aan dat ze al hun afval kwijt kunnen bij de Milieustraat en het duidelijk wordt aangeven waar ze moeten zijn (door het personeel). Figuur 3.6 Haalt u wel eens materiaal uit de retourette? 53% 1% 7% 39% Ja, regelmatig Ja, een enkele keer Nee, maar ik wist wel van het bestaan van de retourette af Inwoners van Leusden beoordelen de aanbiedingsvoorzieningen van de Milieustraat gemiddeld met een 8,1 Nee, ik kende de retourette niet Retourette Ingeleverde materialen die (her)bruikbaar zijn voor klusjes in en om de woning worden door medewerkers van de Milieustraat apart gehouden voor de retourette (bijv. goede, gebruikte bouwmaterialen of restpartijen). Op vertoon van een afvalpas kunnen inwoners elke vrijdagmiddag van uur tot uur op de Milieustraat terecht om te kijken of er in de retourette iets te vinden is dat zij kunnen gebruiken. In figuur 3.6 is te zien dat 92 procent geen materiaal uit de retourette heeft gehaald. Verder heeft 7 procent dit een enkele keer gedaan en 1 procent regelmatig. 7,6 Het gemiddelde cijfer dat de inwoners aan de retourette geven (N = 92). 12

13 INFORMATIEVOORZIENING

14 Informatievoorziening: app en website Afvalapp De gemeente Leusden heeft een afvalapp met informatie over inzameldagen, inzamellocaties en informatie over afval scheiden. Deze informatie is ook te raadplegen via In totaal gebruikt bijna de helft (46%) van de respondenten de afvalapp. Een derde geeft aan de app niet te kennen en 13 procent zegt het afvalschema te hebben uitgeprint en de app dus niet nodig te hebben. Mijnafvalwijzer.nl Ongeveer een derde (31%) van de respondenten maakt gebruik van de website Verder geeft 39 procent aan de website niet te kennen. 14 procent heeft geen interesse of geen internet en 17 procent gebruikt de website niet, omdat ze het afvalschema hebben uitgeprint. Figuur 4.1 Gebruik afvalapp Figuur 4.2 Gebruik mijnafvalwijzer.nl 27% 19% 1% 13% 32% 8% Nee, ik kende de app niet Nee, geen interesse/internet/ smartphone Nee, afvalschema uitgeprint Nee, app gedownload maar gebruik het niet Ja, app gedownload en krijg meldingen 31% 17% 14% 39% Nee, ik kende de website niet Nee, geen interesse/internet Nee, afvalschema uitgeprint Ja, gebruik de website Ja, app gedownload en kijk zo nu en dan 14

15 AFVAL SCHEIDEN

16 Afval scheiden: afvalstromen Afvalstromen Aan de respondenten is gevraagd hoe vaak zij verschillende afvalstromen scheiden. In de figuren is te zien dat bewoners uit de laagbouw hun afval vaker scheiden dan bewoners uit de hoogbouw. Bij beide groepen worden papier en karton en glasverpakkingen vaak gescheiden. Figuur 5.1 Hoe vaak scheidt u de volgende afvalstromen? (laagbouw) Papier en karton 99% Grof tuinafval 96% Glasverpakkingen 96% Klein tuinafval 96% Klein Chemisch Afval 94% Kleine elektrische apparaten 4% 93% Textiel 11% 7% 82% Groente-, fruit- en etensresten 19% 6% 75% Plastic verpakkingen 24% 7% 70% Nooit/Zelden Af en toe Meestal/Altijd Figuur 5.2 Hoe vaak scheidt u de volgende afvalstromen? (hoogbouw) Per afvalstroom Klein tuinafval wordt door bijna driekwart (71%) via de minicontainer gescheiden. Ook doet 63 procent het in een tuingroendepot (figuur 5.3). Afval scheiden via een tuingroendepot wordt vaker gedaan met grof tuinafval: 92 procent scheidt deze vorm van afval via het tuingroendepot. Plastic verpakkingen worden het vaakst gescheiden via een ondergrondse container (79%). Figuur 5.3 Klein tuinafval Minicontainer 71% Tuingroendepot 63% Eigen composthoop of -bak 9% Anders 5% 0% 20% 40% 60% 80% Grof tuinafval Tuingroendepot 92% Milieustraat 14% Afvoeren door tuinman 6% Eigen composthoop of -bak 6% Papier en karton Grof tuinafval 5% 6% 40% 4% 89% 55% Anders 2% Glasverpakkingen Klein tuinafval 6% 5% 30% 9% 90% 62% Plastic verpakkingen Klein Chemisch Afval 10% 3% 87% Ondergrondse container 79% Kleine elektrische apparaten 13% 6% 82% Textiel 18% 8% 74% Milieustraat 18% Groente-, fruit- en etensresten 38% 11% 51% Plastic verpakkingen 28% 9% 63% Anders 14% Nooit/Zelden Af en toe Meestal/Altijd 16

17 Afval scheiden: per afvalstroom Papier en karton worden vaak aangeboden aan de straat: 79 procent van de respondenten doet dit. Ook levert een vijfde het in bij een vereniging/school/kerk of de Milieustraat. De meerderheid (97%) scheidt glasverpakkingen via glascontainers. Verder brengt 17 procent het glas naar de Milieustraat. Textiel wordt door 62 procent van de respondenten door middel van containers gescheiden ingeleverd. Ook geeft 28 procent het aan een liefdadigheidsinstelling. Kleine elektrische apparaten worden door 93 procent van de respondenten naar de Milieustraat gebracht. Ook brengt 12 procent het naar winkels. Figuur 5.4 Papier en karton Figuur 5.5 Textiel Aanbieden papier/karton aan de straat 79% Bij een vereniging/school/kerk 20% Milieustraat 19% (Ondergrondse) container 15% Anders 2% Glasverpakkingen In containers 62% Elk kwartaal aan straat voor liefdadigheidsinst. 28% Bij kringloopcentrum 26% Milieustraat 18% Bij (kleding)winkels 7% Anders 14% Elektrische apparaten Glascontainers 97% Milieustraat 17% Milieustraat 93% Anders 2% Bij winkels 12% Bij scholen 2% Anders 2% Glasverpakkingen kunnen met vuil en deksel, dop of kurk in de glasbak worden gedaan. 45 procent van de respondent biedt glas schoon en zonder deksel aan; 55 procent gooit het vies en met deksel in de glasbak. 17

18 Afval scheiden: redenen en bereidheid tot scheiden diverse afvalstromen Redenen om afval te scheiden Voor 60 procent is het milieu de belangrijkste reden om afval te scheiden. Verder geeft 14 procent aan dat het een kleine moeite is. Ongeveer een tiende (11%) geeft als belangrijkste reden aan dat er goede voorzieningen zijn. Bereidheid scheiden diverse afvalstromen Vervolgens is gevraagd in hoeverre respondenten blik (conservenblikken, drinkblikjes) en drankkartons (verpakkingen van zuivel, sappen) gescheiden willen weggooien. Bijna 80 procent is bereid blik gescheiden in te leveren; dit geldt voor 83 procent bij drankkartons. Figuur 5.6 Redenen om afval te scheiden (N = 1178) 14% Milieu 7% 2% Goede voorzieningen om 6% afval te scheiden 11% 60% Kleine moeite Minder huisvuilzakken Het wordt van mij verwacht Anders Figuur 5.7 Bereidheid scheiden blik en drankkartons Blik Drankkartons Ook is gevraagd of men luiers en/of incontinentiemateriaal zou willen scheiden, en op welke wijze. Voor vier vijfde (78 procent) is dit niet van toepassing. Van degenen op wie het wel van toepassing is (N = 253) geeft twee vijfde (41 procent) aan het naar een (ondergrondse) container te willen brengen. 20% 17% 17% 19% 24% 26% 38% 38% Nee, teveel moeite Ja, aan huis in een zak bij kunststof (plastic) Ja, aan huis in minicontainer bij kunststof Ja, in ondergrondse container bij kunststof De belangrijkste reden om géén afval te scheiden (N = 639), is dat het teveel gedoe is (51%). Ook geeft twee vijfde (41%) aan hiervoor weinig ruimte te hebben in huis. Figuur 5.8 Bereidheid scheiden luiers en incontinentiemateriaal 8% 3% 24% 21% 41% 4% Inzameling aan huis, eens per twee weken Afroepservice, eens per twee weken Brengen naar (ondergrondse) container Brengen naar milieustraat Anders, namelijk: Gebruik het wel, wil niet gescheiden inzamelen 18

19 Afval scheiden: wijze van inzamelen Respondenten uit de laagbouw konden voor verschillende wijzen van afvalinzameling voor restafval aangeven welke hun voorkeur heeft en welke absoluut niet. Wat betreft afvalzak in ondergrondse container en vuilniszak aan de straat zijn de meningen ongeveer gelijk verdeeld. Als we kijken naar minicontainer aan de straat, is te zien dat 70 procent hier de voorkeur voor heeft en 30 procent dit absoluut niet wil (figuur 5.8). In onderstaande figuur zijn steeds twee situaties beschreven, respondenten uit de laagbouw konden aangeven welk van de twee situaties hun voorkeur heeft. Bij de stellingen uit figuur 5.9 zijn in totaal 16 respondenten afgehaakt tijdens het invullen (uitkomsten van deze respondenten zijn in de gehele rapportage niet meegenomen). Figuur 5.8 Welke wijze van afvalinzameling voor restafval heeft uw voorkeur en wat wilt u absoluut niet? (laagbouw) (N = 1064) Afvalzak in ondergrondse container 55% 46% Minicontainer aan de straat 70% 30% Vuilniszak aan de straat 51% 49% Voorkeur Absoluut niet Figuur 5.9 Voorkeur wijze van inzamelen (laagbouw) (N = 1064) Altijd restafval wegbrengen in ondergrondse container 25% 75% Huis-aan-huis ophalen van restafval (afvalzak of minicontainer) Huis-aan-huis ophalen van restafval in afvalzak 38% 63% Huis-aan-huis ophalen van restafval in minicontainer Huis-aan-huis ophalen van restafval in minicontainer 70% 30% Altijd restafval wegbrengen in ondergrondse container Restafval eens in de 3 weken huis-aan-huis ophalen 27% 73% Een ondergrondse container voor restafval op max. 100 m. loopafstand Restafval eens in de 4 weken huis-aan-huis ophalen 22% 78% Een ondergrondse container voor restafval op max. 150 m. loopafstand Restafval huis-aan-huis ophalen 77% 23% Plastic, blik en drankkartons huis-aan-huis ophalen Plastic, blik en drankkartons brengen naar meer locaties in de wijk en eens per 3 weken restafval huis-aan-huis ophalen 81% 19% Plastic, blik en drankkartons op huidige locaties brengen en eens per 2 weken restafval huis-aanhuis ophalen 19

20 Afval scheiden: minicontainer De gemeenteraad zou kunnen kiezen voor inzameling met minicontainers. Inwoners uit de laagbouw zijn bevraagd over verschillende afvalstromen met de vraag voor welke afvalstromen zij minicontainers willen hebben, indien de gemeente voor deze optie kiest. Daarbij werd de volgende kanttekening geplaatst: geen minicontainer voor een afvalstroom betekent dat de bewoners afval voor deze stroom moeten wegbrengen als zij dit willen scheiden. Voor GFT wil 80 procent een minicontainer en drie kwart wil dit voor restafval. Ook geeft ongeveer een tiende (9%) aan geen enkele minicontainer te willen en alles te willen wegbrengen. Figuur 5.10 Voor welke afvalstromen zou u een minicontainer willen hebben? (laagbouw) (N=1064) GFT Restafval 75% 80% Plastic Papier 38% 45% Glas Geen enkele minicontainer Textiel Een andere afvalstroom 19% 9% 4% 4% Gemiddeld vinken respondenten 2,6 minicontainers aan. 20

21 Afval scheiden: voorkeuren Figuur 5.11 In onderstaande figuren zijn steeds twee situaties beschreven, respondenten konden aangeven welk van de twee situaties hun voorkeur heeft. De stellingen uit figuur 5.11 zijn gesteld aan respondenten uit de laagbouw. Bij het invullen van deze stellingen zijn 33 respondenten afgehaakt (uitkomsten van deze respondenten zijn in de gehele rapportage niet meegenomen). Stellingen uit figuur 5.12 zijn gesteld aan respondenten uit de hoogbouw. Deze respondenten hebben antwoord gegeven op alle stellingen. Waar gaat uw voorkeur naar uit? (laagbouw) (N=1064) Meer brengvoorzieningen voor gescheiden afval en eens per 3 weken restafval huis-aan-huis ophalen 81% 19% Huidige brengvoorzieningen gescheiden afval en eens per 2 weken restafval huis-aan-huis ophalen Papier eens per 2 weken huis-aan-huis ophalen 77% 23% Papier eens per maand brengen bij vereniging / school / kerk / milieustraat Papier in doos of krat huis-aan-huis ophalen 66% 34% Papier in minicontainer huis-aan-huis ophalen Textiel ieder kwartaal huis-aan-huis ophalen 12% 88% Textiel in (ondergrondse) container Vast bedrag per jaar 65% 36% Kleiner vast bedrag per jaar plus bijdrage afhankelijk van hoeveelheid restafval Vast bedrag per jaar ongeacht grootte minicontainer restafval 37% 63% Vast bedrag per jaar afhankelijk van grootte van minicontainer restafval (140 liter versus 240 liter) De opbrengsten van gescheiden inzamelen moeten uitsluitend worden gebruikt om de afvalstoffenheffing te verlagen 56% 44% De opbrengsten van gescheiden inzamelen mogen deels toekomen aan verenigingen en organisaties als tegenprestatie voor hun bijdrage aan het inzamelen Figuur 5.12 Waar gaat uw voorkeur naar uit? (hoogbouw) (N=125) Biologisch afbreekbare zakjes voor het verzamelen van groente-, fruit- en etensresten en brengen naar GFT zuil 67% 33% Afsluitbare emmertjes voor het verzamelen van groente-, fruit- en etensresten en brengen naar GFT zuil Papier huis-aan-huis ophalen iedere twee weken of ondergrondse container 86% 14% Papier eens per maand brengen bij vereniging / school / kerk / milieustraat Papier in doos of krat huis-aan-huis ophalen 72% 28% Papier in minicontainer huis-aan-huis ophalen Textiel ieder kwartaal huis-aan-huis ophalen 14% 86% Textiel in (ondergrondse) container Vast bedrag per jaar De opbrengsten van gescheiden inzamelen moeten uitsluitend worden gebruikt om de afvalstoffenheffing te verlagen 57% 43% 64% 36% Kleiner vast bedrag per jaar plus bijdrage afhankelijk van hoeveelheid restafval (bijv. hoeveelheid in ondergrondse De opbrengsten van gescheiden inzamelen mogen deels toekomen aan verenigingen en organisaties als tegenprestatie voor hun bijdrage aan het inzamelen 21

22 CONCLUSIE

23 Conclusie Huidige afvalinzameling Gemiddeld gezien is de meerderheid van de respondenten tevreden over de afvalinzameling van huishoudelijk afval. Inzamellocaties Er zijn verschillende inzamellocaties in Leusden: (ondergrondse) containers, Milieustraat t Spieghel en de kringloop. Ook is er de mogelijkheid om herbruikbare spullen op te halen bij de retourette. De (ondergrondse) containers zijn bij de meerderheid van de respondenten bekend, maar ze worden niet door iedereen gebruikt. Respondenten gebruiken ze het vaakst voor glas en het minst vaak voor papier en karton. De kringloop wordt goed bezocht: drie vierde heeft het afgelopen jaar producten gebracht. Verder wordt Milieustraat t Spieghel veel gebruikt voor gescheiden afval. Over het algemeen is men tevreden over de openingstijden en de aanbiedingsvoorzieningen van deze milieustraat. De retourette is minder bekend en wordt ook minder bezocht. Informatievoorziening Bijna de helft van de respondenten maakt gebruikt van de afvalapp en bijna een derde gebruikt de website Afval scheiden Respondenten uit de laagbouw scheiden hun afval vaker dan respondenten uit de hoogbouw. Voor ruim de helft is het milieu de belangrijkste reden om afval te scheiden. Teveel gedoe en een gebrek aan ruimte zijn belangrijke redenen om geen afval te scheiden. Meer dan de helft van de respondenten is bereid om blik, drankkartons en (indien van toepassing) luiers en/of incontinentiemateriaal te scheiden. Aan de respondenten werd meerdere malen een tweetal situaties voorgelegd waaruit ze konden kiezen. Wat betreft restafval, kiest meer dan de helft van de respondenten voor het huis-aan-huis laten ophalen van restafval (in een minicontainer), in plaats van het naar een ondergrondse container te brengen. Wanneer restafval echter eens in de 3 of 4 weken wordt opgehaald, kiest de meerderheid toch voor een ondergrondse container op korte loopafstand. Verder laten respondenten papier het liefst om de week huis-aan-huis ophalen (of in een ondergrondse container voor hoogbouw), in plaats van het te brengen bij een vereniging, school, kerk of milieustraat. Textiel brengt men wel liever zelf weg (naar de ondergrondse container), in plaats van dat dit elk kwartaal aan huis wordt opgehaald. Wat betreft het financiële plaatje, zijn de meningen minder uitgesproken dan de overige stellingen. Zo is tweederde van de respondenten uit de laagbouw voor een vast bedrag, in plaats van een kleiner bedrag plus een bijdrage die afhankelijk is van de hoeveelheid restafval. Voor bewoners in de hoogbouw is dit aandeel kleiner (57 procent). Meer dan de helft van de respondenten is van mening dat de opbrengsten van gescheiden inzamelen uitsluitend gebruikt moeten worden om de afvalstoffenheffing te verlagen. Het overige deel is van mening dat de opbrengst ook deels mag toekomen aan verenigingen en organisaties als tegenprestatie voor hun bijdrage aan het inzamelen. 23

Afvalscheiding in Sliedrecht

Afvalscheiding in Sliedrecht Afvalscheiding in Sliedrecht Bewonerspanel Sliedrecht Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De gemeente Sliedrecht is bezig met het opstellen van een afvalbeleidsplan. Een belangrijk aspect daarbij

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 6: Afvalscheiding november 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de zesde peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2004

Stadsenquête Leiden 2004 Hoofdstuk 16. Milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren zijn zowel de bekendheid als het gebruik verder toegenomen. In de Stadsenquête van

Nadere informatie

Memo. de leden van de gemeenteraad. het college. Datum: 5 mei 2015. scenario s het nieuwe inzamelen. Geachte leden van de raad,

Memo. de leden van de gemeenteraad. het college. Datum: 5 mei 2015. scenario s het nieuwe inzamelen. Geachte leden van de raad, Memo Aan: Van: de leden van de gemeenteraad het college Datum: 5 mei 2015 Betreft: scenario s het nieuwe inzamelen Geachte leden van de raad, Afval is grondstof. Ons afval is rijk aan grondstoffen die

Nadere informatie

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Duurzaam van Afval naar Grondstof Bewonersonderzoek De vragenlijst bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel gaat in op de situatie vóór de proef, het laatste

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Onderzoeksbeschrijving In 2016 is een enquête gehouden onder de inwoners van de gemeente Renswoude over de inzameling en scheiding van afval. De

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2003

Stadsenquête Leiden 2003 Hoofdstuk 21. Milieu Samenvatting Zeven op de tien Leidenaren kent de Milieustraat, aan de J.C. de Rijpstraat, een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk

Nadere informatie

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100% 15 AFVALINZAMELING EN KRINGLOOPWINKEL Om het scheiden en hergebruik van huishoudelijk restafval te stimuleren, wordt regelmatig onderzocht hoe de bewoners van Leiden met hun afval omgaan. Het is inmiddels

Nadere informatie

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709)

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709) NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 201 Deze nieuwsbrief beschrijft in het kort de resultaten van een peiling over grondstoffenbeleid. Uit de resultaten komt naar voren dat driekwart van

Nadere informatie

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55%

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55% 1 2 4 papier en karton 93% flessen /glas 86% gft (groente/fruit/tuinafval) 85% klein chemisch afval / elektrische apparaten textiel / kleding 68% 66% grof snoeiafval 55% herbruikbare goederen (kringloop)

Nadere informatie

Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011

Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011 Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011 1. Achtergrond De gemeente doet onderzoek naar de wijze waarop ze het scheiden van afval kan verbeteren. Dit vormt een onderdeel van het nieuwe afvalbeleid

Nadere informatie

KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest

KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk) Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030

Nadere informatie

Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015

Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015 Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015 100% afval scheiden = 0 kg restafval! Dat is het doel waar Breda naar streeft. De gemeente onderschrijft daarmee het landelijk actieplan

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID

BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID Gemeente Eemnes November 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Inzameling en scheiding van afval in Leusden Uitkomsten

Inzameling en scheiding van afval in Leusden Uitkomsten Inzameling en scheiding van afval in Leusden Uitkomsten eerste peiling van het Leusdenpanel December 2009 Inleiding In november 2009 is de eerste peiling van het Leusdenpanel gehouden. Het digitale burgerpanel

Nadere informatie

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik.

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Gemeente Bunnik Verantwoording In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Deze heeft plaatsgevonden van 30 maart t/m

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2001

Stadsenquête Leiden 2001 Hoofdstuk 9. Milieu Samenvatting De Milieustraat is een (vrij nieuwe) voorziening waar bewoners zich kunnen ontdoen van hun grof huishoudelijk afval. Ruim twee op de tien Leidenaren heeft hier al eens

Nadere informatie

Gemeente Noordoostpolder

Gemeente Noordoostpolder Gemeente Noordoostpolder Meest gestelde vragen over nieuwe manier van afval inzamelen in Noordoostpolder extra container voor oud papier en karton extra container voor plastic, lege pakken en blik 1. Twee

Nadere informatie

Stadspanel-onderzoek naar afval

Stadspanel-onderzoek naar afval Stadspanel-onderzoek naar afval Wat is het Stadspanel? De gemeente Assen heeft een digitaal stadspanel. Iedere inwoner kan meedoen. Momenteel telt het panel ruim 2000 leden. Elk lid van het panel krijgt

Nadere informatie

Gescheiden gft inzameling Nesselande

Gescheiden gft inzameling Nesselande rotterdam.nl/onderzoek Gescheiden gft inzameling Nesselande Onderzoek en Business Intelligence Gescheiden gft inzameling Nesselande Een evaluatie M. van Rhee Onderzoek en Business Intelligence (OBI) 13

Nadere informatie

Omnibusenquête deelrapport. Huisvuilinzameling

Omnibusenquête deelrapport. Huisvuilinzameling Omnibusenquête 2015 deelrapport Huisvuilinzameling Omnibusenquête 2015 deelrapport Huisvuilinzameling OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport HUISVUILINZAMELING Zoetermeer, 14 januari 2016 Gemeente Zoetermeer

Nadere informatie

Hoofdstuk 23. Afval en milieu

Hoofdstuk 23. Afval en milieu Hoofdstuk 23. Afval en milieu Samenvatting De Milieustraat, aan de J.C. Rijpstraat, is een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk en ander afval kunnen

Nadere informatie

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN?

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUIZEN Eindelijk komt het er van het huis op te ruimen en afstand te doen van die oude klok die al jaren ligt te verstoffen op zolder. En wat te denken van de

Nadere informatie

Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Gemeente Harlingen AHA! marktonderzoek en marketingadvies

Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Gemeente Harlingen AHA! marktonderzoek en marketingadvies Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Gemeente Harlingen AHA! marktonderzoek en marketingadvies Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomsten van het voorkeurenonderzoek

Nadere informatie

Hoofdstuk 13. Afval en milieu

Hoofdstuk 13. Afval en milieu Hoofdstuk 13. Afval en milieu Samenvatting Negen op de tien Leidenaren is bekend met de kringloopwinkel Het Warenhuis en bijna vier op de tien is er in het afgelopen jaar geweest. Na een stijging in de

Nadere informatie

AFVALINZAMELING IN ZEEWOLDE

AFVALINZAMELING IN ZEEWOLDE AFVALINZAMELING IN ZEEWOLDE Gemeente Zeewolde Mei 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020 333 0670 Rapportnummer 2016 / 53 Datum Mei 2016 Opdrachtgever

Nadere informatie

Resultaten onderzoek digitaal burgerpanel afvalscheiding en afvalinzameling

Resultaten onderzoek digitaal burgerpanel afvalscheiding en afvalinzameling Resultaten onderzoek digitaal burgerpanel afvalscheiding en afvalinzameling In de periode van 12 januari tot en met 31 januari 217 is een vragenlijst over afvalscheiding uitgezet onder de leden van het

Nadere informatie

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN?

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? In uw gemeente haalt Avri het huishoudelijk afval op. Liever noemen wij uw afval grondstof, omdat er nieuwe producten van kunnen worden gemaakt. Tenminste, als u

Nadere informatie

PROEF RESTAFVAL INZAMELING

PROEF RESTAFVAL INZAMELING PROEF RESTAFVAL INZAMELING Dragonder-noord start 23 september 2013 In uw wijk start eind september 2013 een proef om meer grondstoffen in te zamelen en minder restafval. In deze brochure leest u meer.

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER AFVAL

ALPHENPANEL OVER AFVAL ALPHENPANEL OVER AFVAL Gemeente Alphen aan den Rijn December 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN ENSCHEDE Rapportnummer 2015 / 185 Datum December 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Onderzoek proeven afvalinzameling in Vliedberg Vlijmen

Onderzoek proeven afvalinzameling in Vliedberg Vlijmen Onderzoek proeven afvalinzameling in Vliedberg Vlijmen Inhoud Samenvatting blz. 3 Onderzoeksopzet 4 Informatievoorziening over de afvalproeven 5 Hoeveel te besparen? 6 Tevredenheid over manier van ophalen

Nadere informatie

Afvalinzameling in Ten Boer

Afvalinzameling in Ten Boer Afvalinzameling in Age Stinissen Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3 1.2 Doel van het onderzoek 3 1.3 Opzet van het onderzoek

Nadere informatie

Stadjers over afval Afval app en Diftar

Stadjers over afval Afval app en Diftar Stadjers over afval Afval app en Diftar Laura de Jong Mei 2016 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Stadjers over een afval app...

Nadere informatie

Onderzoek huishoudelijk afval

Onderzoek huishoudelijk afval Onderzoek huishoudelijk afval Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Marlies Visser 16 april 2014 Samenvatting Leden van het AmersfoortPanel hebben in maart 2014 deelgenomen aan een onderzoek over het

Nadere informatie

Enquête Afvalsortering

Enquête Afvalsortering Enquête Afvalsortering De gemeente doet op het moment onderzoek naar het sorteren van afval in Tilburg. Als gemeente doen we het al goed op het gebied van het sorteren van afval, maar het kan nog beter.

Nadere informatie

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN?

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUIZEN Eindelijk komt het er van het huis op te ruimen en afstand te doen van die oude klok die al jaren ligt te verstoffen op zolder. En wat te denken van de

Nadere informatie

Deventer Digipanel Diftar Juni 2013

Deventer Digipanel Diftar Juni 2013 Deventer Digipanel Diftar Juni 2013 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (0570) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl 2 Introductie Team Kennis en Verkenning is begin 2013

Nadere informatie

Respons Van de 779 benaderde panelleden hebben 544 de vragenlijst ingevuld. Dat is een respons van 70%.

Respons Van de 779 benaderde panelleden hebben 544 de vragenlijst ingevuld. Dat is een respons van 70%. Inleiding Keuze voor de toekomst: inzameling van afval De gemeente Oss moet de komende jaren besparen. Ook het inzamelen van huishoudelijk afval moet slimmer en goedkoper worden. Uit het oogpunt van duurzaamheid

Nadere informatie

Onderzoek Afvalscheiding

Onderzoek Afvalscheiding Rapportage Onderzoek Afvalscheiding In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente Velsen Heleen de Mul en Edwin van t Hart Utrecht, maart 2014 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Drs. Marjan den

Nadere informatie

1 1. Bent u een man of een vrouw? 1 antwoord per respondent. Aantal respondenten: 405. Antwoord Aantal Percentage. 1. Vrouw 238 59% 2.

1 1. Bent u een man of een vrouw? 1 antwoord per respondent. Aantal respondenten: 405. Antwoord Aantal Percentage. 1. Vrouw 238 59% 2. 1 1. Bent u een man of een vrouw? Aantal respondenten: 405 Antwoord Aantal Percentage 1. Vrouw 238 59% 2. Man 167 41% 2 2. Wat is uw leeftijd? Aantal respondenten: 414 1. 20 jaar en jonger 0 0% 2. 20-29

Nadere informatie

Nijmeegse burgers over de afvalinzameling. resultaten burgerpeiling 2003

Nijmeegse burgers over de afvalinzameling. resultaten burgerpeiling 2003 Nijmeegse burgers over de afvalinzameling resultaten burgerpeiling 2003 Gemeente Nijmegen Afd. Onderzoek en Statistiek Juli 2003 Doel burgerpeiling Via een burgerpeiling over de afvalinzameling 2003 is

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2016 AFVAL

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2016 AFVAL BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2016 AFVAL Gemeente Oirschot Januari - Februari 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Verhuisfolder. Afval is grondstof! Gaat u verhuizen binnen of naar de gemeente Veenendaal? Dan is het goed om te weten hoe ACV uw afval inzamelt.

Verhuisfolder. Afval is grondstof! Gaat u verhuizen binnen of naar de gemeente Veenendaal? Dan is het goed om te weten hoe ACV uw afval inzamelt. Verhuisfolder Gaat u verhuizen binnen of naar de gemeente Veenendaal? Dan is het goed om te weten hoe ACV uw afval inzamelt. Afval is grondstof! In de gemeente Veenendaal vinden we afval scheiden heel

Nadere informatie

Aa en Hunze panel. Resultaten peiling 1: afvalscheiding. 1. Inleiding. Peiling november - december 2013

Aa en Hunze panel. Resultaten peiling 1: afvalscheiding. 1. Inleiding. Peiling november - december 2013 Aa en Hunze panel Resultaten peiling 1: afvalscheiding Peiling november - december 2013 1. Inleiding De gemeente Aa en Hunze heeft besloten om een online burgerpanel op te zetten. De gemeente zal via dit

Nadere informatie

SCHEIDING EN INZAMELING HUISHOUDELIJK AFVAL

SCHEIDING EN INZAMELING HUISHOUDELIJK AFVAL SCHEIDING EN INZAMELING HUISHOUDELIJK AFVAL Bewonerspeiling in gemeente Wormerland Januari 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019GM Amsterdam Rapportnummer 2017/015 Datum

Nadere informatie

ONDERZOEK PLASTIC BLIK EN DRANKENKARTONS 0 - METING

ONDERZOEK PLASTIC BLIK EN DRANKENKARTONS 0 - METING ONDERZOEK PLASTIC BLIK EN DRANKENKARTONS 0 - METING NULMETING ONDERZOEK PLASTIC, BLIK EN DRANKENKARTONS Oktober 2015 In opdracht van: Joyce Scheenaard, Afdeling Afvalinzameling Uitvoering onderzoek: Josée

Nadere informatie

Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling

Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling Team Onderzoek & Statistiek Maart 2015 1 Inleiding Zaanstad wil in de komende jaren nog meer en op een betere manier afval gescheiden inzamelen. Gemiddeld mag elke

Nadere informatie

Onderzoek omgekeerd inzamelen in Braken-Oost

Onderzoek omgekeerd inzamelen in Braken-Oost Onderzoek omgekeerd inzamelen in Braken-Oost Inhoud Samenvatting blz. 3 Onderzoeksopzet 4 Informatievoorziening over het omgekeerd inzamelen 5 Oude situatie en kosten 6 Hoe vaak en hoe brengt men restafval

Nadere informatie

Grondstof voor een beter milieu

Grondstof voor een beter milieu Afval is Grondstof voor een beter milieu ISO-14001 Haal meer uit afval Gescheiden inzameling De Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) zorgt voor het inzamelen van het huishoudelijk afval in Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER HET AFVALBRENGSTATION

BURGERPANEL CAPELLE OVER HET AFVALBRENGSTATION BURGERPANEL CAPELLE OVER HET AFVALBRENGSTATION December 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 12e peiling met het burgerpanel van Gemeente Capelle aan den IJssel. Deze peiling

Nadere informatie

Grafieken Inwoners Voorbeemd

Grafieken Inwoners Voorbeemd Grafieken Inwoners Voorbeemd 07-09-2015 0 Inhoudsopgave Afval inzamelen en sorteren... 2 Milieustraat... 7 Informatievoorziening... 9 Handhaving... 11 Verbeterpunten... 13 Respondenten... 14 1 Afval inzamelen

Nadere informatie

Wat is PMD? PMD staat voor huishoudelijke verpakkingen gemaakt van plastic en metaal en drankkartons.

Wat is PMD? PMD staat voor huishoudelijke verpakkingen gemaakt van plastic en metaal en drankkartons. Veelgestelde vragen nieuwe afvalinzameling Algemeen Waarom is er een nieuwe afvalinzameling? Momenteel zamelen we in Krimpen aan den IJssel 41% van het totale afval als gesorteerde grondstoffen in. Ons

Nadere informatie

BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN

BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, MAART 2014 GfK 2014 Bewonersconsultatie Regionaal Afvalbeleidsplan Maart 2014 1 Inhoud 1. Samenvatting 2. Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

INWONERS SCHAGEN OVER: AFVALSCHEIDING

INWONERS SCHAGEN OVER: AFVALSCHEIDING INWONERS SCHAGEN OVER: AFVALSCHEIDING Gemeente Schagen Mei 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn 0229-282555 Rapportnummer 2015-28 Datum Mei 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Veelgestelde vragen anders afval inzamelen in Berg en Dal

Veelgestelde vragen anders afval inzamelen in Berg en Dal Veelgestelde vragen anders afval inzamelen in Berg en Dal Inhoud Veelgestelde vragen anders afval inzamelen in Berg en Dal... 1 1. Algemeen... 2 Waarom kiest de gemeente Berg en Dal voor anders afval inzamelen?...

Nadere informatie

Het Enschedepanel over tariefdifferentiatie

Het Enschedepanel over tariefdifferentiatie Het Enschedepanel over tariefdifferentiatie Nieuwsbrief Maart 2008 Samenvatting Deze nieuwsbrief doet verslag van een peiling met het Enschedepanel over afvalscheiding en tariefdifferentiatie - oftewel

Nadere informatie

Afvalinzameling in Groningen. Een stadspanel onderzoek

Afvalinzameling in Groningen. Een stadspanel onderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Afvalinzameling in Groningen Een stadspanel onderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling

Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling Wat verandert er voor mij als dit voorstel wordt ingevoerd? Restafval wordt één keer in de vier weken ingezameld Het voorstel gaat uit van een verlaging van

Nadere informatie

ieldrop-mierlo behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste meneer, mevrouw,

ieldrop-mierlo behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste meneer, mevrouw, ieldrop-mierlo uw brief ons behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste mer, mevrouw, Momenteel onderzoeken wij de uitvoering en waardering

Nadere informatie

AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012

AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012 AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012 omslag afvalscheiding in purmerend.indd 3 07-11-12 11:29 AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012 Colofon In opdracht van: Afdeling Uitvoering Contactpersonen opdrachtgever: Jaspert

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR AFVALINZAMELING

ONDERZOEK NAAR AFVALINZAMELING ONDERZOEK NAAR AFVALINZAMELING Gemeente Westvoorne Juni 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/ 091 Datum Juni 2016 Opdrachtgever

Nadere informatie

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam Omgekeerd Inzamelen Datum: 11 augustus 2014 Versie 3.0 Uitgevoerd door: Auteurs: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Gemeente Woerden Mevr M. Stam

Nadere informatie

goed bezig! Informatiefolder nr. 2 om te bewaren Hou m apart!

goed bezig! Informatiefolder nr. 2 om te bewaren Hou m apart! Dit ziet er prima uit! goed bezig! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016 Informatiefolder nr. 2 om te bewaren Hou m apart! Een betere wereld begint bij jezelf! Het gaat bijna beginnen;

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Evaluatie deelname burgerpanel November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015 / 164 Datum November 2015

Nadere informatie

Hoofdstuk 14. Afval en milieu

Hoofdstuk 14. Afval en milieu Hoofdstuk 14. Afval en milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. de Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren is de bekendheid hiervan gelijk gebleven en het gebruik toegenomen. In

Nadere informatie

Bewonerspanel Afvalinzameling

Bewonerspanel Afvalinzameling Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Afvalinzameling Novemberpeiling 2014: Afvalinzameling De gemeente Utrecht zet zich in om afval

Nadere informatie

Omgekeerd inzamelen in de gemeente Groesbeek

Omgekeerd inzamelen in de gemeente Groesbeek Omgekeerd inzamelen in de gemeente Groesbeek 1 Kijk! Afval=grondstof Beste inwoners van de gemeente Groesbeek Het voornemen is om op 1 januari 2017 te starten met het omgekeerd afval inzamelen in de gemeente

Nadere informatie

Deelsessie 1 Inzameling voor recycling

Deelsessie 1 Inzameling voor recycling Deelsessie 1 Inzameling voor recycling Marchel van der Grift (NEDVANG) Anouk Teuns (gemeente Utrecht) Inzameling voor recycling Marchel van der Grift (NEDVANG) Gemeentelijke inzameling Ontwikkeling en

Nadere informatie

Bewonersonderzoek over afvalinzameling in Sliedrecht

Bewonersonderzoek over afvalinzameling in Sliedrecht Bewonersonderzoek over afvalinzameling in Sliedrecht 1. Weet u wat er in de blauwe container aangeboden mag worden en wat niet? (Slechts één antwoord mogelijk) Ja, dat is duidelijk gecommuniceerd 75,1%

Nadere informatie

Aan de Bak 27 september Opbrengst thematafels. Thematafel A: betalen voor restafval?

Aan de Bak 27 september Opbrengst thematafels. Thematafel A: betalen voor restafval? Aan de Bak 27 september 2017 Opbrengst thematafels Thematafel A: betalen voor restafval? Stelling A1: Het is eerlijk dat mensen die meer restafval hebben, ook meer betalen -grote gezinnen zijn de klos

Nadere informatie

Duurzaamheid en afvalinzameling

Duurzaamheid en afvalinzameling Duurzaamheid en afvalinzameling in Hendrik-Ido-Ambacht De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht gaat een campagne opzetten om inwoners te stimuleren om meer te doen aan energiebesparing en afvalscheiding. Om de

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Afvalcommunicatie en scheiden plastic afval

Onderzoek Inwonerspanel: Afvalcommunicatie en scheiden plastic afval 1 (23) Onderzoek Inwonerspanel: Afvalcommunicatie en scheiden plastic afval Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 24 november kregen de panelleden van dat moment van 19 jaar en ouder (1443 personen)

Nadere informatie

Van Afval Naar Grondstof

Van Afval Naar Grondstof VANG HUISHOUDELIJK AFVAL Van Afval Naar Grondstof Samen zorgen voor vermindering en hergebruik van huishoudelijk afval Van afval naar grondstof Overheden en bedrijven zetten gezamenlijk stappen naar een

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Resultaten peiling Water November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015 / 163 Datum November 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

EVALUATIE PILOT HET NIEUWE INZAMELEN IN LUNETTEN

EVALUATIE PILOT HET NIEUWE INZAMELEN IN LUNETTEN EVALUATIE PILOT HET NIEUWE INZAMELEN IN LUNETTEN December 2013 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Uitgangspunten van de pilot in Lunetten 4 2.1 Doel van de pilot 4 2.2 Randvoorwaarden 4 2.3 Doorlooptijd 4 2.4 Het

Nadere informatie

Veel gestelde vragen nieuwe inzamelwijze afval maart 2017

Veel gestelde vragen nieuwe inzamelwijze afval maart 2017 Veel gestelde vragen nieuwe inzamelwijze afval maart 2017 De nieuwe inzamelwijze gaat in vanaf september 2017. Tot die periode gelden de huidige inzamelregels Waarom afval scheiden 1. Ik heb een brief

Nadere informatie

Uw afval verdient beter OPINIE INWONERS PAPENDRECHT OVER VERANDERING IN AFVALINZAMELING

Uw afval verdient beter OPINIE INWONERS PAPENDRECHT OVER VERANDERING IN AFVALINZAMELING Uw afval verdient beter OPINIE INWONERS PAPENDRECHT OVER VERANDERING IN AFVALINZAMELING Inhoud 1. Conclusies 2. Opinie over afvalscheiding 3. Voorkeur bewoners laagbouw 4. Voorkeur bewoners hoogbouw 5.

Nadere informatie

Informatieve raadsbijeenkomst

Informatieve raadsbijeenkomst Afvalbeleidsplan Sliedrecht 2014 en verder 4 september 2013 Informatieve raadsbijeenkomst 1 Doelstelling materiaalhergebruik: van 53 % 60 % 65% (2020) De gemeente neemt haar maatschappelijke verantwoording

Nadere informatie

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens April 2016 Gemeente Elburg Gemeente Oldebroek Inhoudsopgave Deel 1. Inleiding 3 Deel 2. Motivatie afval scheiden 4 Deel 3. Afval

Nadere informatie

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten Inhoud Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten... 1 1. Algemeen... 2 Waarom kiest de gemeente Druten voor omgekeerd inzamelen?... 2 Waarom wordt

Nadere informatie

Meer waarde uit afval. Oriëntatie commissie Papendrecht 10 februari 2016, Dion van Steensel

Meer waarde uit afval. Oriëntatie commissie Papendrecht 10 februari 2016, Dion van Steensel Meer waarde uit afval Oriëntatie commissie Papendrecht 10 februari 2016, Dion van Steensel Inhoud 1. Aanleiding/kader 2. Stand van zaken Papendrecht 3. Verbetervoorstellen 4. Verwachte effecten 1. Aanleiding/kader

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek inwoners afvalinzameling. Land van Cuijk en Boekel 2015

Tevredenheidsonderzoek inwoners afvalinzameling. Land van Cuijk en Boekel 2015 Tevredenheidsonderzoek inwoners afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel 2015 Cuijk, oktober 2015 Colofon Opdrachtgever : Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel Project : Tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Weet wat je weggooit. Er zit meer in dan je denkt. Een folder om te bewaren. Hou m apart!

Weet wat je weggooit. Er zit meer in dan je denkt. Een folder om te bewaren. Hou m apart! Weet wat je weggooit Er zit meer in dan je denkt Ontdek de waarde van afval Een folder om te bewaren. Hou m apart! In deze folder ontdekt u de waarde van afval. Er zit namelijk meer in dan u denkt. Waardevolle

Nadere informatie

Enschedepanel over afvalinzameling

Enschedepanel over afvalinzameling Het ophalen van klein chemisch afval (KCA) en grof (huis)vuil en grof tuinafval is een verantwoordelijkheid van Twente Milieu. Sinds 2005 is er een wijziging aangebracht in het ophaalsysteem van KCA en

Nadere informatie

Afval scheiden in Houten. Hoe kan het (nog) beter?

Afval scheiden in Houten. Hoe kan het (nog) beter? Afval scheiden in Houten Hoe kan het (nog) beter? Inhoud presentatie Houten: (toeristische) informatie Afval: hoe doet Houten het nu? Waar valt winst te halen? Welke manieren zijn er om gedrag te veranderen?

Nadere informatie

Afvalonderzoek 2014, gemeente Hoogeveen

Afvalonderzoek 2014, gemeente Hoogeveen Afvalonderzoek 2014, gemeente Hoogeveen Introductie Hierbij ontvang u, op uw verzoek, een papieren versie van de vragenlijst die op dit moment via internet aangeboden wordt. U kunt de ingevulde vragenlijst

Nadere informatie

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Beuningen

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Beuningen Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Beuningen Inhoud Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Beuningen... 1 1. Algemeen... 2 Waarom kiest de gemeente Beuningen voor omgekeerd inzamelen?... 2

Nadere informatie

Op de vraag: Kent u één of meer Millenniumdoelen? antwoordde 23% van het Bewonerspanel positief. 21% daarvan kon er ook één of meer noemen.

Op de vraag: Kent u één of meer Millenniumdoelen? antwoordde 23% van het Bewonerspanel positief. 21% daarvan kon er ook één of meer noemen. Bewonerspanel Utrecht peiling millenniumdoelen, mei 2011 Van 23 mei t/m 5 juni 2011 heeft Bestuursinformatie een peiling onder de leden van het Bewonerspanel Utrecht gehouden. De peiling ging over beoordeling

Nadere informatie

Hieronder vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen in de volgende categorieën:

Hieronder vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen in de volgende categorieën: Veel gestelde vragen Hieronder vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen in de volgende categorieën: 0-Afvalscheiding 1-Project Meer Waarde Uit Afval 2-U krijgt 4 afvalbakken aan huis 3-Restafval

Nadere informatie

Van afval naar grondstof. Informatieavond voor inwoners

Van afval naar grondstof. Informatieavond voor inwoners Van afval naar grondstof Informatieavond voor inwoners Agenda 2 1. Welkom en inleiding (wethouder Jan van t Zand) 2. Presentatie Afvalbeheer (Paul de Bruin, IPR Normag) 3. Vragen en dialoog 4. Afsluiting

Nadere informatie

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart!

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart! Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016 Een folder om te bewaren Hou m apart! Een betere wereld begint bij je zelf! Per 1 januari 2016 zal de afvalinzameling in Veenendaal

Nadere informatie

Veelgestelde vragen nieuw voorstel afvalinzameling

Veelgestelde vragen nieuw voorstel afvalinzameling Veelgestelde vragen nieuw voorstel afvalinzameling Wanneer gaat het nieuwe voorstel in? In 2017. De inzameling van blik in de HERO-zakken (bij plastic en drankenkartons) kan mogelijk al eerder ingevoerd

Nadere informatie

Van afval naar grondstof in Goirle

Van afval naar grondstof in Goirle Van afval naar grondstof in Goirle Leny van der Ende Bureau Milieu & Werk 16 juni 2014 1 Wij doen onderzoek naar waarde in het afval Welke waardevolle grondstoffen zitten in Goirle nog in het afval Hoe

Nadere informatie

Afvalinzameling in Enschede. Afvalinzameling. Resultaten peiling EnschedePanel. Over dit onderzoek. 7 april 2010

Afvalinzameling in Enschede. Afvalinzameling. Resultaten peiling EnschedePanel. Over dit onderzoek. 7 april 2010 Afvalinzameling in Enschede Resultaten peiling EnschedePanel 7 april 2010 Over dit onderzoek In opdracht van de gemeente Enschede zijn in het EnschedePanel vragen gesteld over de tevredenheid van Enschedeërs

Nadere informatie

Onderwerp resultaten enquête afvalproeven Vlijmen Vliedberg en afvalcijfers 2014 en 2015

Onderwerp resultaten enquête afvalproeven Vlijmen Vliedberg en afvalcijfers 2014 en 2015 Zaaknummer 00458630 Onderwerp resultaten enquête afvalproeven Vlijmen Vliedberg en afvalcijfers 2014 en 2015 Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis In 2015 zijn in een deel van de wijk Vlijmen Vliedberg

Nadere informatie

Onderzoek Afvalmodellen

Onderzoek Afvalmodellen Onderzoek Afvalmodellen Projectleider Aha!: Ronald Peeks Onderzoekbegeleiding vanuit de gemeente Assen: Bart-Jan Delhaas Juli 2013 Contactgegevens A-Kerkhof 43-a 9712 BC GRONINGEN Tel.: 050-3137176 www.ahamarktonderzoek.nl

Nadere informatie

Informatiefolder Speciaal voor hoogbouwbewoners december 2015

Informatiefolder Speciaal voor hoogbouwbewoners december 2015 Het gaat beginnen! Per 1 januari 2016 gaat u betalen per keer dat u gebruik maakt van de brengcontainer. Dit is een ondergrondse of bovengrondse container waar u uw afval naartoe brengt en meerdere huishoudens

Nadere informatie

Pilot ondergrondse containers plastic afval

Pilot ondergrondse containers plastic afval BestuursBestuurs- en Concerndienst Concerndienst Pilot ondergrondse containers plastic afval Telefonische enquête onder inwoners van Langerak rapportage van Bestuursinformatie www.onderzoek.utrecht.nl

Nadere informatie

Inzamelproef wijk Molenakkers en de Mortel, Eersel

Inzamelproef wijk Molenakkers en de Mortel, Eersel Inzamelproef wijk Molenakkers en de Mortel, Eersel Hoogfrequente inzameling van huishoudelijk afval 7 en 9 november 2016 7 december 2016 Agenda 1. woord van welkom: Frits van der Wiel 2. introductie: wethouder

Nadere informatie

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten Inhoud Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten... 1 1. Algemeen... 2 Waarom kiest de gemeente Druten voor omgekeerd inzamelen?... 2 Waarom wordt

Nadere informatie