Hoofdstuk 23. Afval en milieu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 23. Afval en milieu"

Transcriptie

1 Hoofdstuk 23. Afval en milieu Samenvatting De Milieustraat, aan de J.C. Rijpstraat, is een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk en ander afval kunnen brengen. Iets meer dan vorig jaar, namelijk bijna zes op de tien Leidenaren is bekend met de Milieustraat en een kwart heeft er in de afgelopen 12 maanden gebruik van gemaakt. Redenen om er geen gebruik van te maken zijn: dat ze geen speciaal afval hebben of in mindere mate de afstand, de onbekendheid met de locatie, gemakzucht en/of dat ze grofvuil laten ophalen. De bezoekers van de Milieustraat komen jaarlijks meestal één of enkele keren, met name voor het inleveren van grof huishoudelijk afval, bouw- en sloopafval, kleine electrische apparaten en klein chemisch afval. In vergelijking met 2001 is er een toename van het aanbieden van kleine chemische apparaten. Dit kan te maken hebben met de campagne die in dit kader het afgelopen jaar is gevoerd. De precieze kosten en openingstijden van de Milieustraat hebben de meeste mensen niet direct paraat. De bekendheid van de kringloopwinkel Het Warenhuis, die tegenover de Milieustraat ligt, is toegenomen van 73% naar 83%. De Kringloopwinkel is het best bekend vanwege de inzameling van herbruikbare goederen. Het bezoek, vaker inwoners uit stadsdeel Noord, is met een kwart constant gebleven. Zeven op de tien bezoekers komt naar de kringloopwinkel om er rond te kijken of iets te kopen, tweederde om spullen in te leveren. Zeven op de tien Leidenaren scheidt het groente-, fruit- en tuinafval (GFT) van de rest van het afval. De mensen die hun GFT-afval scheiden doen dit met name m.b.v een eigen minicontainer. Redenen om GFTafval niet te scheiden zijn met name dat GFT bij hen niet gescheiden wordt opgehaald, dat ze geen eigen container hebben, gemakzucht of dat ze nauwelijks GFT-afval hebben. Mensen vinden het belangrijk dat ze niet te ver hoeven lopen om hun GFT-afval kwijt te kunnen. De gemeente stelt aan gemotiveerde bewoners woonachtig binnen de singels van Leiden sleutels beschikbaar van afsluitbare containers voor de gescheiden inzameling van GFT. Zeven op de tien bewoners van de Binnenstad is bekend met het systeem van afsluitbare GFT-containers en 15% maakt hier gebruik van. Dit is aanzienlijk hoger dan vorig jaar toen gemiddeld de helft van de bewoners van de Binnenstad hiermee bekend was en één op de tien er gebruik van maakte. Acht op de tien gebruikers is tevreden met het systeem van afgesloten GFT-containers, twee op de tien is niet tevreden. Zij vinden de container vaak te vol en hebben problemen met de klep van de container (deze gaat moeilijk open en valt te snel dicht). Van de mensen die onbekend zijn met het systeem van afsluitbare GFT-containers denkt ruim de helft hier gebruik van te maken als ze een sleutel zouden krijgen. De mensen die hier geen interesse in hebben vinden het met name teveel moeite. Evenals vorig jaar doet bijna negen op de tien mensen aan papierscheiding. Dit gebeurt voornamelijk via de papierbak. De mensen die hun papierafval niet scheiden geven, evenals vorig jaar, als voornaamste reden gemakzucht. Indien het gemakkelijker zou worden gemaakt, bijvoorbeeld door het wekelijks ophalen van oud papier of wanneer er een papierbak dichterbij huis zou zijn, zouden mensen die nu niet scheiden dit gaan overwegen. Ruim negen op de tien respondenten zegt hun klein chemisch afval te scheiden. Dit is iets meer dan vorig jaar. Ze leveren dit in de meerderheid van de gevallen in bij de chemokar die elk kwartaal door de straat rijdt, op afstand gevolgd door de standplaatsen van de chemokar en bij winkeliers. Van de Leidenaren zegt 1

2 8% helemaal geen KCA te scheiden. Ze doen dit met name niet, omdat ze nauwelijks klein chemisch afval hebben en uit gemakzucht. Mogelijk zou een chemokar op een centrale plaats, zoals de markt of het winkelcentrum, hen helpen dit wel te doen. Slechts drie op de tien Leidenaren weet dat het niet scheiden van chemisch afval strafbaar is. Als iedereen dit verteld is, vindt twee op de drie Leidenaren dat dit meer onder de aandacht zou moeten worden gebracht. De gemeente denkt erover in Leiden een informatiepunt op te richten op het gebied van milieu, energiebesparing en de duurzame samenleving, waar alle mogelijke informatie over milieu te verkrijgen is. Zeven op de tien Leidenaren vindt dit een goed idee, hoewel ze er nog geen duidelijk beeld hebben waarvoor ze het informatiepunt zouden kunnen gebruiken. Op basis van een bezoekverwachting van 35% mag bij voldoende promotie een daadwerkelijk bezoek van circa 5-10% worden verwacht. In het rapport staan een aantal losse ideeën van de respondenten voor het informatiepunt. 2

3 Vragenlijst De volgende vragen gaan over de gescheiden inzameling van afval en huisvuil en over recycling van goederen. 1. Heeft u wel eens van de Milieustraat gehoord? Ja vraag 2 Nee De Milieustraat, aan de J.C. Rijpstraat, is een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk afval kunnen brengen. Daarnaast kan er ook bijna al het andere afval worden ingeleverd [ENQ: zoals restafval, grof groenafval, glas, papier en karton, schoon puin, hout, metalen, aluminum, kleding, Klein Chemisch Afval en kleine electrische apparaten]. Nu u dit weet, denkt u er in de toekomst gebruik van te gaan maken? Ja vraag 6 Nee vraag 6 2. Heeft u de afgelopen twaalf maanden wel eens een bezoek aan de Milieustraat gebracht? Ja, keer Kunt u de soorten afval noemen waarvoor u meestal naar de Milieustraat gaat? Grof Huishoudelijk afval Bouw- en sloopafval Vloerbedekking Grof groenafval Glas Papier, karton Hout Metalen/aluminum Kleding Klein Chemisch afval Kleine electrische apparaten Anders, nl: Nee Waarom maakt u geen gebruik van de Milieustraat? (meerdere antw. mogelijk) Wist niet waar de Milieustraat was Vindt de Milieustraat te ver weg Anders, nl: 3. Weet u wat de kosten zijn van het gebruik maken van de diensten van de Milieustraat? Nee, weet ik niet Ja, nl. Er zijn geen kosten aan verbonden 4. Bent u bekend met de openingstijden van de Milieustraat? Nee, weet ik niet Ja, van tot 5. Denkt u dat u er ook op zaterdag terecht kunt? Nee Ja, van tot 6. Tegenover de Milieustraat ligt de kringloopwinkel Het Warenhuis. Heeft u daar wel eens van gehoord? Ja Bent u bekend met de doelen van een kringloopwinkel? Ja Kunt u er enkele noemen? inzameling herbruikbare goederen inzameling groot wit- en bruingoed opknappen en verkopen van tweedehands goederen Nee Nee vraag 8 7. Heeft u de afgelopen twaalf maanden een bezoek gebracht aan deze Kringloopwinkel? Ja Hoe vaak om er rond te snuffelen en hoe vaak om spullen in te leveren? keer om te snuffelen/kopen (in het afgelopen jaar) keer om spullen in te leveren (in het afgelopen jaar) Nee Let op vraag 13!!!! 3

4 8. Scheidt u uw GFT van de rest van uw afval? Ja Van welke mogelijkheid maakt u hiervoor gebruikt? eigen minicontainer wijkcontainer inpandige laadkist compostvat anders, namelijk: Nee Waarom niet? heb heel weinig/ moeite niet waard gemakzucht afstand naar GFT containers te groot container is vaak te vol geen eigen (mini) container anders, namelijk: Kunt u zich voorstellen weer GFT te gaan scheiden als a. er een wijkcontainer dichterbij zou zijn? ja nee b. de container vaker geleegd wordt? ja nee c. er iets anders verandert? ja, nl nee 9. Scheidt u uw papier? Ja Van welke mogelijkheid maakt u hiervoor gebruik? Papierbak Wordt huis-aan-huis opgehaald Via mijn vereniging (sport, muziek etc.) School Anders, nl. Nee Waarom niet? Heb heel weinig / moeite niet waard Gemakzucht Afstand naar papierbak te groot Papierbak is te vaak vol Anders, nl. Kunt u zich voorstellen (weer) papier te gaan scheiden als Het papier vaker huis-aan-huis wordt ingezameld Er een papierbak dichter bij zou zijn De papierbakken vaker geleegd worden Anders, nl. 10. Scheidt u uw Klein Chemisch Afval (KCA)? Ja Van welke mogelijkheid maakt u hiervoor gebruik? Standplaatsen van de chemokar Bij de chemokar die elk kwartaal door uw straat rijdt Bij de Milieustraat Bij de verschillende winkeliers Anders, nl Nee Waarom niet? Heb heel weinig / moeite niet waard Gemakzucht Afstand naar papierbak te groot De chemokar rijdt te snel door de straat Anders, nl. Kunt u zich voorstellen (weer) Klein Chemisch Afval te gaan scheiden als er wekelijks op een centrale plaats, bijvoorbeeld bij de markt of het winkelcentrum in uw buurt, een chemokar zou staan? Ja Nee 4

5 11a. Het is strafbaar om uw Klein Chemisch afval niet te scheiden. Wist u dit? Ja Nee 11b. Vindt u dat er meer aandacht moet worden besteed aan het feit dat dit strafbaar is? Ja Nee [Vragen 1-11 en in deel-enquête 2 (steekproef 500) vraag in deelenquete 1 (steekproef 1500)) 12. Woont u binnen de singels van Leiden? Ja vraag 13 Nee volgende blok 13. Scheidt u uw GFT van de rest van uw afval? Ja Maakt u gebruik van afsluitbare containers voor de gescheiden inzameling van GFT? ja Bent u tevreden over dit systeem? ja nee, waarom niet? Heeft u nog ideeën om dit systeem verder te verbeteren? vraag 15 nee Waarom niet? vraag 14 Nee Waarom niet? heb heel weinig/ moeite niet waard gemakzucht afstand naar GFT containers te groot container is vaak te vol anders, namelijk: 14. Wist u dat de gemeente gemotiveerde bewoners van de binnenstad een sleutel geeft van afsluitbare containers voor de gescheiden inzameling van GFT? Ja Nee Kunt u zich voorstellen (weer) GFT via dit systeem te gaan scheiden nu u weet dat u een sleutel voor de afsluitbare GFT-zuiltjes kunt krijgen? Ja Nee, omdat Informatiepunt duurzame samenleving 15. De gemeente denkt erover in Leiden een informatiepunt op te richten op het gebied van milieu, energiebesparing en de duurzame samenleving, waar alle mogelijke informatie over milieu te verkijgen is. Vindt u het een goed idee dat de gemeente hier geld in investeert? ja nee 16. Denkt u zelf gebruik te gaan maken van zo n informatiepunt? ja waarvoor? nee 5

6 Uitkomsten Om het scheiden en hergebruik van huishoudelijk restafval te stimuleren, wordt voortdurend onderzocht hoe de bewoners van Leiden met hun afval om gaan. Niet alleen hoe men over afval en afvalscheiding denkt is van belang, ook interessant is hoe de verschillende voorzieningen waar men afval kan inleveren bekend zijn. Zo nodig worden lopende projecten aangepast of nieuwe intiatieven ontwikkeld. Voorbeelden van lopende projecten zijn het GFT-project voor gemotiveerde bewoners in de binnenstad en de Milieustraat aan de J.C. de Rijpstraat 11. Overige systemen waarvan bepaald kan worden of ze voldoen zijn het inzamelen van Klein Chemisch Afval (KCA), papier en GFT in de rest van de stad. In de Stadsenquête van dit jaar komen al deze onderwerpen aan de orde Milieustraat De Milieustraat, aan de J.C. de Rijpstraat, is een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk afval kunnen brengen. Daarnaast kan er ook bijna al het ander afval worden ingeleverd. Bijna zes op de tien Leidenaren is bekend met de Milieustraat en een kwart heeft er in de afgelopen 12 maanden gebruik van gemaakt. Inwoners uit stadsdeel Noord, meerpersoonshuishoudens en 35-plussers zijn relatief het best bekend met de Milieustraat en maken er ook het meest gebruik van. Vergeleken met vorig jaar is de bekendheid en het gebruik iets toegenomen. Tabel 23.1a: Bekendheid en gebruik Milieustraat, naar doelgroep Gebruik Wel bekend, geen gebruik Niet bekend, wel interesse in gebruik Niet bekend, verwacht geen gebruik Totaal Totaal % 31% 21% 26% 100% Totaal % 32% 20% 23% 100% Stadsdeel Midden 23% 32% 22% 22% 100% Noord 32% 33% 20% 15% 100% Zuid 26% 29% 15% 29% 100% West 18% 32% 24% 26% 100% Huishoudtype alleenstaand 18% 28% 25% 29% 100% 2 personen 27% 35% 17% 21% 100% gezin met kinderen 27% 30% 20% 23% 100% Leeftijd % 25% 26% 31% 100% % 36% 14% 16% 100% % 36% 17% 19% 100% Redenen geen gebruik Milieustraat Van de mensen die wel bekend zijn met de Milieustraat, maar hier het afgelopen jaar geen gebruik van hebben gemaakt, noemt ruim de helft hiervoor met name als reden dat ze geen afval voor de Milieustraat hebben. Andere redenen, die per reden door gemiddeld 10% van de mensen worden genoemd, zijn: de Milieustraat is te ver weg, weet niet waar de Milieustraat is, geen tijd/geen zin en dat ze grofvuil bij hun thuis laten ophalen. 6

7 Gebruikers De mensen die in de afgelopen 12 maanden gebruik hebben gemaakt van de Milieustraat zijn hier meestal één of enkele keren geweest. Ze komen met name voor het inleveren van grof huishoudelijk afval, bouwen sloopafval, kleine elektrische apparaten en klein chemisch afval. De toename van het aanbieden van kleine elektrische apparaten heeft mogelijk te maken met de campagne die in dit kader het afgelopen jaar is gevoerd. Tabel 23.1b: Afval waarvoor men naar Milieustraat gaat 1. Grof huishoudelijk afval 36% 45% 2. Bouw- en sloopafval 38% 33% 3. Kleine elektrische apparaten 16% 24% 4. Klein chemisch afval 22% 23% 5. Hout 9% 17% 6. Metalen/aluminium 8% 10% 7. Grof groenafval 6% 8% 8. Vloerbedekking 5% 5% 9. Papier, karton 8% 4% 10. Kleding 4% 2% 11. Glas 7% 1% 12. Anders: asbest, verf, afgew. olie * 11% 3% * verf en afwerkte olie zijn klein chemisch afval, maar door de mensen apart genoemd Kosten en openingstijden Het gebruik van de Milieustraat is voor inwoners van Leiden gratis. Alleen voor bouw- en sloopafval geldt voor particulieren een limiet. Zij mogen gratis tot 1000 kg sloopafval brengen, daarna moeten zij 0,18 per kilo betalen. Van de mensen die bekend zijn met de Milieustraat is 22% hiervan globaal op de hoogte. Vergeleken met vorig jaar is de bekendheid met de kosten afgenomen. Tabel 23.1c: Bekendheid kosten Milieustraat (als bekend met Milieustraat) Bekend, 1 e 1000 kilo gratis 10% 10% Bekend, er zijn geen kosten aan verbonden 19% 12% Onbekend 72% 78% 100% 100% De Milieustraat is op werkdagen geopend van uur en op zaterdag tot uur. Bijna drie op de tien Leidenaren die de Milieustraat kennen, geeft aan bekend te zijn met de openingstijden. De helft denkt dat de Milieustraat op zaterdag open is. Vergeleken met vorig jaar is de bekendheid met de openingstijden meer dan verdubbeld. Tabel 23.1d: Bekendheid openingstijden Milieustraat (als bekend met Milieustraat) Bekend 12% 29% Niet bekend 88% 71% 100% 100% Denkt er ook op zaterdag terecht te kunnen 39% 52% 7

8 23.2 Kringloopwinkel Tegenover de Milieustraat ligt de kringloopwinkel Het Warenhuis. Ruim acht op de tien Leidenaren kent de kringloopwinkel en een kwart is er het afgelopen jaar geweest. Vergeleken met vorig jaar is de bekendheid toegenomen van 73% naar 83% en het bezoek constant gebleven. Het bezoek aan de kringloopwinkel is het grootst onder inwoners uit stadsdeel Noord, vrouwen, ouderen, lager opgeleiden en mensen zonder werk. Tabel 23.2a: Bekendheid en bezoek Kringloopwinkel Het Warenhuis Bekend en bezocht 26% 26% Bekend, niet bezocht 47% 57% Onbekend 27% 17% 100% 100% Zeven op de tien bezoekers komt naar de kringloopwinkel om er rond te kijken of iets te kopen, tweederde om spullen in te leveren. Vergeleken met vorig jaar wordt de kringloopwinkel vaker bezocht om er spullen in te leveren en minder om er iets te kopen. Tabel 23.2b: Bezoekfrequentie (in afgelopen 12 maanden) naar bezoekmotief Bezocht om rond te kijken/iets te kopen 77% 69% Bezoekfrequentie 2,3 2,5 Bezocht om spullen in te leveren 47% 65% Bezoekfrequentie 2,1 1,9 Doelen Kringloopwinkel (spontaan genoemd) Aan de mensen die bekend zijn met de Kringloopwinkel is gevraagd of ze bekend zijn met de doelen van de Kringloopwinkel. Acht op de tien geeft aan dat te weten. De Kringloopwinkel is het best bekend vanwege de inzameling van herbruikbare goederen. Tabel 23.2c: Bekendheid doelen onder mensen die bekend zijn met Kringloopwinkel (meerdere antwoorden mogelijk) 1. Inzameling herbruikbare goederen 50% 2. Opknappen/verkopen 2 e hands goederen 47% 3. Inzameling groot wit/bruingoed 5% 4. Milieubewust 3% 5. Geld naar goede doelen 2% 6. Werkvoorziening 2% 7. Mensen helpen die het niet breed hebben 1% 8. Goedkopere artikelen 1% 8

9 23.3 GFT-afval Zeven op de tien Leidenaren scheidt het groente-, fruit- en tuinafval (GFT) van de rest van het afval. Inwoners uit het stadsdeel Midden, jongeren van jaar (wonen vaker in Midden), alleenstaanden en de lagere inkomensgroepen scheiden het minst vaak hun GFT-afval 1. Tabel 23.3a: GFT scheiden Totaal 69% Leeftijd % Stadsdeel % Midden 36% % Noord 73% Zuid 77% Inkomen West 78% < % % > % De mensen die hun GFT-afval scheiden doen dit met name m.b.v een eigen minicontainer. Tabel 23.3b: Hoe GFT scheiden (door mensen die GFT scheiden) Eigen minicontainer 76% Wijkcontainer 20% Compostvat 2% Milieustraat 1% Eigen werk 1% 100% De mensen die hun GFT-afval niet scheiden noemen hiervoor met name als redenen dat GFT bij hen niet gescheiden wordt opgehaald (39%), dat ze geen eigen container hebben (21%), gemakzucht (19%) of dat ze nauwelijks GFT-afval hebben (14%). Aan deze mensen die momenteel hun GFT-afval niet scheiden is gevraagd wat er zou moeten veranderen om hun GFT-afval (weer) te scheiden. Mensen vinden het met name belangrijk dat ze niet te ver hoeven lopen om hun GFT-afval kwijt te kunnen en de mensen moeten hun afval kwijt kunnen in de container. Tabel 23.3c: Waneer wel GFT scheiden (door mensen die GFT momenteel niet scheiden, meerdere antwoorden mogelijk) Indien bak dichterbij 55% Indien vaker geleegd 45% Als er gescheiden wordt opgehaald 5% Als ik een container zou krijgen 4% Een grotere buitencontainer/wijkcontainer/flatcontainer 3% Als het hele systeem minder zou stinken 2% 1 In 23.4 wordt verder ingegaan op het scheiden van GFT voor Leidenaren woonachtig binnen de singels. 9

10 23.4 GFT-containers binnen de singels 2 Scheiden GFT De gemeente stelt aan gemotiveerde bewoners woonachtig binnen de singels van Leiden sleutels beschikbaar van afsluitbare containers voor de gescheiden inzameling van GFT. Van alle inwoners binnen de singels scheidt twee op de tien het GFT-afval en maakt 15% hiervoor gebruik van deze afsluitbare containers. De mensen die hun GFT scheiden, maar niet via de afsluitbare GFT-containers, doen dit met name via een eigen bak, in vuilniszakken of composteren hun GFT-afval zelf. Tabel 23.4a: Scheiden GFT afval en gebruik systeem van afsluitbare GFT-containers (in binnenstad) Scheidt GFT dmv. afsluitbare GFT-containers 15% Scheidt GFT, maar op andere manier 6% Scheidt GFT niet 79% 100% Bekendheid en gebruik systeem van afsluitbare GFT-containers Zeven op de tien bewoners van de Binnenstad is bekend met het systeem van afsluitbare GFT-containers en zoals gezegd maakt 15% gebruik van dit systeem. Dit is fors hoger dan vorig jaar toen gemiddeld de helft van de bewoners van de Binnenstad hiermee bekend was en één op de tien er gebruik van maakte. Tabel 23.4b: Bekendheid en gebruik systeem van afsluitbare GFT-containers Binnenstad Binnenstad Binnenstad Binnenstad Zuid Noord Zuid Noord Bekend en gebruik 8% 10% 20% 13% Bekend, geen gebruik 1) 47% 32% 50% 57% Onbekend 46% 57% 30% 30% 100% 100% ) 6% van de bewoners van de Binnenstad scheidt hun GFT-afval op een andere manier dan via de GFT-containers. Er is van uit gegaan dat deze mensen bekend zijn met de GFT-containers. Ze zijn dus onderdeel van de groep bekend, geen gebruik. Redenen niet scheiden GFT De mensen die hun afval niet scheiden, geven hiervoor met name als redenen dat het GFT in hun straat niet gescheiden wordt opgehaald, dat ze er te lui voor zijn of dat ze nauwelijks GFT-afval hebben. Tabel 23.4c: Redenen niet scheiden GFT 1. GFT wordt in onze straat niet gescheiden opgehaald 30% 2. Gemakzucht 21% 3. Heb weinig GFT-afval 13% 4. Afstand naar GFT-containers te groot 9% 5. Weinig ruimte/geen plaats in huis 6% 6. Heeft geen container 6% 7. Stinkt/rotzooi 4% 8. Container vaak te vol 3% 9. Geen sleutel 2% 10. Gemeente gooit alles toch op 1 berg 2% Tevredenheid systeem Acht op de tien gebruikers is tevreden met het systeem van afgesloten GFT-containers, twee op de tien is niet tevreden. Zij vinden de container vaak te vol en hebben problemen met de klep van de container (deze gaat moeilijk open en valt te snel dicht). Aan alle gebruikers is gevraagd om verbeterpunten. Genoemd worden het vaker legen van de bakken, grotere bakken en het beter schoonhouden ervan. 2 Voor de mate van scheiden van GFT via afsluitbare containers is ervoor gekozen Leiden Noord buiten beschouwing te laten, vanwege de afwijkende resultaten van dit district en omdat de GFT-containers met name voor Binnenstad-Zuid en Noord zijn bedoeld. In het separaat geleverde tabellenboek is Leiden Noord wel meegenomen in de resultaten. 10

11 Interesse in toekomstig gebruik Van de mensen die onbekend zijn met het systeem van afsluitbare GFT-containers denkt ruim de helft (52%) hier gebruik van te maken als ze een sleutel zouden krijgen. De mensen die hier geen interesse in hebben vinden het met name teveel moeite Oud papier Evenals vorig jaar doet bijna negen op de tien mensen aan papierscheiding. Dit gebeurt voornamelijk via de papierbak. Daarnaast wordt bij een kleine groep het papier huis aan huis opgehaald of via een vereniging. Tabel 23.5a: Gebruikte mogelijkheden van papierscheiding (in % van mensen die het doen) % dat papier gescheiden inlevert 88% 87% Manieren van scheiden: Papierbak 82% 81% Wordt huis-aan-huis opgehaald 10% 8% Via vereniging 9% 6% School 3% 2% Kerk 1% 1% Aan anderen 0% 1% De mensen die hun papierafval niet scheiden geven als voornaamste reden gemakzucht. Ook vorig jaar was dit de meest genoemde reden. Tabel 23.5b: Redenen niet scheiden papierafval Gemakzucht 40% 54% Weinig papierafval 28% 18% Grote afstand naar papierbak 19% 10% Papierbak vaak te vol 5% 4% Anders 9% 14% 100% 100% De respondenten die hun papier niet scheiden is gevraagd in welke situatie zij dit wel zouden doen. Met name bij het wekelijks ophalen van oud papier of wanneer er een papierbak dichterbij huis zou zijn, zouden ze overwegen hun papier te gaan scheiden. Dit bevestigt de meest genoemde reden op dit moment om geen papier te scheiden: gemakzucht. Tabel 23.5c: Waneer wel papier scheiden (door mensen die papier momenteel niet scheiden) Indien wekelijks opgehaald 76% Indien papierbak dichterbij 56% Indien papierbak vaker geleegd 47% 23.6 Klein Chemisch Afval Ruim negen op de tien respondenten zegt hun klein chemisch afval te scheiden. Dit is iets meer dan vorig jaar. Ze leveren dit in de meerderheid van de gevallen in bij de chemokar die elk kwartaal door de straat rijdt, op afstand gevolgd door de standplaatsen van de chemokar en bij winkeliers. 11

12 Tabel 23.6a: Gebruikte mogelijkheden van scheiden KCA (in % van mensen die het doen) % dat KCA gescheiden inlevert 89% 92% Manieren van scheiden: Chemokar die elk kwartaal in de straat rijdt 56% 52% Bij verschillende winkeliers 20% 19% Standplaatsen van chemokar 28% 18% Bij Milieustraat 7% 7% Van de Leidenaren zegt 8% helemaal geen KCA te scheiden. Ze doen dit met name niet, omdat ze nauwelijks klein chemisch afval hebben en uit gemakzucht. Tabel 23.6b: Redenen niet scheiden KCA Heb heel weinig/moeite niet waard 65% 55% Gemakzucht 22% 22% Grote afstand naar chemokar 2% 2% Anders 16% 21% 100% 100% Van de mensen die momenteel geen KCA scheiden, denkt de helft (51%) dit wel te zullen doen als er wekelijks op een centrale plaats een chemokar zou staan, bijvoorbeeld bij de markt of het winkelcentrum. Strafbaar zijn niet scheiden KCA Het is strafbaar om Klein Chemisch Afval niet te scheiden. 70% van de Leidenaren is hiervan niet op de hoogte. Als dit verteld is, vindt twee op de drie Leidenaren dat er meer aandacht zou moeten worden besteed aan het feit dat dit strafbaar is Informatiepunt duurzame samenleving De gemeente denkt erover in Leiden een informatiepunt op te richten op het gebied van milieu, energiebesparing en de duurzame samenleving, waar alle mogelijke informatie over milieu te verkrijgen is. Zeven op de tien Leidenaren vindt dit een goed idee en eenderde denkt er ook gebruik van te maken. Wel dient te worden opgemerkt dat de mensen nog geen duidelijk beeld hebben waarvoor ze het informatiepunt denken te gebruiken. Op basis van een bezoekverwachting van 35% mag bij voldoende promotie een daadwerkelijk bezoek van circa 5-10% worden verwacht 3. Tabel 23.7: Beoordeling Milieu-informatiepunt Goed idee, denkt er heen te gaan 35% Goed idee, maar gaat er niet heen 36% Niet investeren in milieu-informatiepunt 29% 100% Een aantal losse ideeën van de respondenten voor het informatiepunt zijn: - voor energiebesparing - algemene informatie - afvalscheiding - subsidieaanvragen - groene stroom - energiezuinige apparaten - het gevoerde milieubeleid in Leiden - zonnepanelen - isolatie - de beste brandstoffen. 3 Zie voetnoot in hoofdstuk 15 12

Stadsenquête Leiden 2003

Stadsenquête Leiden 2003 Hoofdstuk 21. Milieu Samenvatting Zeven op de tien Leidenaren kent de Milieustraat, aan de J.C. de Rijpstraat, een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2001

Stadsenquête Leiden 2001 Hoofdstuk 9. Milieu Samenvatting De Milieustraat is een (vrij nieuwe) voorziening waar bewoners zich kunnen ontdoen van hun grof huishoudelijk afval. Ruim twee op de tien Leidenaren heeft hier al eens

Nadere informatie

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100% 15 AFVALINZAMELING EN KRINGLOOPWINKEL Om het scheiden en hergebruik van huishoudelijk restafval te stimuleren, wordt regelmatig onderzocht hoe de bewoners van Leiden met hun afval omgaan. Het is inmiddels

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 6: Afvalscheiding november 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de zesde peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55%

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55% 1 2 4 papier en karton 93% flessen /glas 86% gft (groente/fruit/tuinafval) 85% klein chemisch afval / elektrische apparaten textiel / kleding 68% 66% grof snoeiafval 55% herbruikbare goederen (kringloop)

Nadere informatie

Afvalscheiding in Sliedrecht

Afvalscheiding in Sliedrecht Afvalscheiding in Sliedrecht Bewonerspanel Sliedrecht Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De gemeente Sliedrecht is bezig met het opstellen van een afvalbeleidsplan. Een belangrijk aspect daarbij

Nadere informatie

Onderzoek huishoudelijk afval

Onderzoek huishoudelijk afval Onderzoek huishoudelijk afval Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Marlies Visser 16 april 2014 Samenvatting Leden van het AmersfoortPanel hebben in maart 2014 deelgenomen aan een onderzoek over het

Nadere informatie

Grondstof voor een beter milieu

Grondstof voor een beter milieu Afval is Grondstof voor een beter milieu ISO-14001 Haal meer uit afval Gescheiden inzameling De Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) zorgt voor het inzamelen van het huishoudelijk afval in Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

Hoofdstuk 31. Klimaatprogramma

Hoofdstuk 31. Klimaatprogramma Hoofdstuk 31. Klimaatprogramma Samenvatting Ruim zeven op de tien Leidenaren is van mening dat het klimaat de laatste tien jaar aan het veranderen is. Dit is iets minder dan vorig jaar. Qua belangrijkheid

Nadere informatie

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Duurzaam van Afval naar Grondstof Bewonersonderzoek De vragenlijst bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel gaat in op de situatie vóór de proef, het laatste

Nadere informatie

AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012

AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012 AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012 omslag afvalscheiding in purmerend.indd 3 07-11-12 11:29 AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012 Colofon In opdracht van: Afdeling Uitvoering Contactpersonen opdrachtgever: Jaspert

Nadere informatie

Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil

Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil Rene Huisman (RAD Hoeksche Waard) Kees Lamain(Areareiniging) Meer recycling via de milieustraten Rene Huisman (RAD Hoeksche Waard) MEER RECYCLING

Nadere informatie

Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015

Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015 Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015 100% afval scheiden = 0 kg restafval! Dat is het doel waar Breda naar streeft. De gemeente onderschrijft daarmee het landelijk actieplan

Nadere informatie

Coolsingel 65 3012 AC Rotterdam T (010) 27 59 000 welcome@0-to-9.nl www.0-to-9.nl gevestigd in:

Coolsingel 65 3012 AC Rotterdam T (010) 27 59 000 welcome@0-to-9.nl www.0-to-9.nl gevestigd in: Omschrijving Cliënt Roteb Omschrijving Stadskrant Ordernummer 155.00.021 Datum 17 september 2012 Afval in de juiste bak Dat doe je goed! Binnenkort kunnen we niet meer om afvalscheiden

Nadere informatie

BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN

BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, MAART 2014 GfK 2014 Bewonersconsultatie Regionaal Afvalbeleidsplan Maart 2014 1 Inhoud 1. Samenvatting 2. Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

1 1. Bent u een man of een vrouw? 1 antwoord per respondent. Aantal respondenten: 405. Antwoord Aantal Percentage. 1. Vrouw 238 59% 2.

1 1. Bent u een man of een vrouw? 1 antwoord per respondent. Aantal respondenten: 405. Antwoord Aantal Percentage. 1. Vrouw 238 59% 2. 1 1. Bent u een man of een vrouw? Aantal respondenten: 405 Antwoord Aantal Percentage 1. Vrouw 238 59% 2. Man 167 41% 2 2. Wat is uw leeftijd? Aantal respondenten: 414 1. 20 jaar en jonger 0 0% 2. 20-29

Nadere informatie

Gescheiden gft inzameling Nesselande

Gescheiden gft inzameling Nesselande rotterdam.nl/onderzoek Gescheiden gft inzameling Nesselande Onderzoek en Business Intelligence Gescheiden gft inzameling Nesselande Een evaluatie M. van Rhee Onderzoek en Business Intelligence (OBI) 13

Nadere informatie

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN?

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUIZEN Eindelijk komt het er van het huis op te ruimen en afstand te doen van die oude klok die al jaren ligt te verstoffen op zolder. En wat te denken van de

Nadere informatie

Amsterdammers. December 2009 Susanne van den Buuse

Amsterdammers. December 2009 Susanne van den Buuse Afvalscheiding onder Amsterdammers December 2009 Susanne van den Buuse Inleiding In Nederland wordt veel gedaan om de afvalstroom zo klein mogelijk te houden. Een belangrijke manier om dit te bereiken,

Nadere informatie

Kringloopbedrijf n Roondgaank Nijverheidsstraat 19 17a 7461 AD Rijssen

Kringloopbedrijf n Roondgaank Nijverheidsstraat 19 17a 7461 AD Rijssen Kringloopbedrijf n Roondgaank Nijverheidsstraat 19 17a 7461 AD Rijssen Maatschappelijke functie Inboedelservice Inleveren/ophalen goederen Ruim gevulde winkel Afvalbrengpunt Kringloopbedrijf n Roondgaank

Nadere informatie

Duurzaamheid en afvalinzameling

Duurzaamheid en afvalinzameling Duurzaamheid en afvalinzameling in Hendrik-Ido-Ambacht De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht gaat een campagne opzetten om inwoners te stimuleren om meer te doen aan energiebesparing en afvalscheiding. Om de

Nadere informatie

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011 Memo Onderwerp Afvalinzameling: vergelijking Zevenaar- 1 Inleiding Afvalscheiding is belangrijk. Door scheiding aan de bron (in de huishoudens) kunnen afvalcomponenten en fracties worden verkregen die

Nadere informatie

Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011

Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011 Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011 1. Achtergrond De gemeente doet onderzoek naar de wijze waarop ze het scheiden van afval kan verbeteren. Dit vormt een onderdeel van het nieuwe afvalbeleid

Nadere informatie

ONDERWERP: PROJECT PLAATSING VAN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS

ONDERWERP: PROJECT PLAATSING VAN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS Versie 2.0-29/9/2011 Veelgestelde vragen ONDERWERP: PROJECT PLAATSING VAN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS In dit document kunt u verschillende vragen terugvinden over de ondergrondse containers. De vragen

Nadere informatie

Hoofdstuk 8. Openbare Bibliotheek

Hoofdstuk 8. Openbare Bibliotheek Hoofdstuk 8. Openbare Bibliotheek Samenvatting Van alle volwassen Leidenaren bezoekt vier op de tien respondenten wel eens een vestiging van de Leidse Openbare Bibliotheek. De meeste bezoekers zeggen over

Nadere informatie

Rapportage Afval scheiden in Purmerend. Gemeente Purmerend SmartAgent, april 2015

Rapportage Afval scheiden in Purmerend. Gemeente Purmerend SmartAgent, april 2015 Rapportage Afval scheiden in Purmerend 1 Gemeente Purmerend SmartAgent, april 2015 Inhoudsopgave Deel 1 Inleiding Aanleiding en onderzoeksvraag Aanpak onderzoek Samenstelling respondenten Leeswijzer Deel

Nadere informatie

PROEF RESTAFVAL INZAMELING

PROEF RESTAFVAL INZAMELING PROEF RESTAFVAL INZAMELING Dragonder-noord start 23 september 2013 In uw wijk start eind september 2013 een proef om meer grondstoffen in te zamelen en minder restafval. In deze brochure leest u meer.

Nadere informatie

Omruilactie was een groot succes dankzij u!

Omruilactie was een groot succes dankzij u! December 2011 Omruilactie was een groot succes dankzij u! Op 3 oktober heeft wethouder J. van Hal de nieuwe containers feestelijk uitgereikt aan de familie Krijnen aan de Hertesprong in Etten-Leur. Dat

Nadere informatie

DOE MEE! Afval scheiden. Dat scheelt een hoop

DOE MEE! Afval scheiden. Dat scheelt een hoop DOE MEE! Afval scheiden. Dat scheelt een hoop Ook u kunt nog veel kilo s scheiden Veel Amsterdammers scheiden hun afval al. De een wat meer, de ander wat minder. Toch komt er nog steeds veel herbruikbaar

Nadere informatie

Wie weet wat Avri doet?

Wie weet wat Avri doet? Opdracht 1 Welkom Wie weet wat Avri doet? Opdracht 1 antwoord Welkom Wie weet wat Avri doet? In Rivierenland zamelt Avri afval in. Opdracht 2 Woordweb Als je het woord afval hoort, waar denk je dan aan?

Nadere informatie

Enquête Afvalsortering

Enquête Afvalsortering Enquête Afvalsortering De gemeente doet op het moment onderzoek naar het sorteren van afval in Tilburg. Als gemeente doen we het al goed op het gebied van het sorteren van afval, maar het kan nog beter.

Nadere informatie

goed bezig! Informatiefolder nr. 2 om te bewaren Hou m apart!

goed bezig! Informatiefolder nr. 2 om te bewaren Hou m apart! Dit ziet er prima uit! goed bezig! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016 Informatiefolder nr. 2 om te bewaren Hou m apart! Een betere wereld begint bij jezelf! Het gaat bijna beginnen;

Nadere informatie

Afval & verhuizen: hoe is het geregeld? alle afval op een rij. Kies voor elkaar. Samen voor een mooie buurt.

Afval & verhuizen: hoe is het geregeld? alle afval op een rij. Kies voor elkaar. Samen voor een mooie buurt. Afval & verhuizen: hoe is het geregeld? alle afval op een rij checklist bij aankomst aanbiedregels veelgestelde vragen passen checklist bij vertrek afvalstoffenheffing adressen en contact Kies voor elkaar.

Nadere informatie

Grafiek 19.1 Percentage Leidenaren dat zich zorgen maakt over luchtkwaliteit, naar stadsdeel en leeftijdsgroep* 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 19.1 Percentage Leidenaren dat zich zorgen maakt over luchtkwaliteit, naar stadsdeel en leeftijdsgroep* 0% 25% 50% 75% 100% 19 LUCHTKWALITEIT In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de luchtkwaliteit in Leiden. Gevraagd is in hoeverre men zich hier zorgen over maakt. De gemeente heeft diverse maatregelen genomen om de luchtkwaliteit

Nadere informatie

Aa en Hunze panel. Resultaten peiling 1: afvalscheiding. 1. Inleiding. Peiling november - december 2013

Aa en Hunze panel. Resultaten peiling 1: afvalscheiding. 1. Inleiding. Peiling november - december 2013 Aa en Hunze panel Resultaten peiling 1: afvalscheiding Peiling november - december 2013 1. Inleiding De gemeente Aa en Hunze heeft besloten om een online burgerpanel op te zetten. De gemeente zal via dit

Nadere informatie

Pilot ondergrondse containers plastic afval

Pilot ondergrondse containers plastic afval BestuursBestuurs- en Concerndienst Concerndienst Pilot ondergrondse containers plastic afval Telefonische enquête onder inwoners van Langerak rapportage van Bestuursinformatie www.onderzoek.utrecht.nl

Nadere informatie

Beleving van milieu 2012

Beleving van milieu 2012 Beleving van milieu 2012 Gemeente Amersfoort Zwaantina van der Veen Oktober 2012 Milieubewust handelen is gewoner geworden. Er zit groei in de mate waarin Amersfoorters een bijdrage leveren om de stad

Nadere informatie

Hand-out digiboard presentatie

Hand-out digiboard presentatie Hand-out digiboard presentatie Bij werkboekje Groepen 6, 7 en 8 basisonderwijs Wie weet wat AVRI doet? Opdracht 1 In Rivierenland zamelt AVRI afval in. Wie weet wat AVRI doet? Opdracht 1 Opdracht 2 Woordweb

Nadere informatie

ieldrop-mierlo behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste meneer, mevrouw,

ieldrop-mierlo behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste meneer, mevrouw, ieldrop-mierlo uw brief ons behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste mer, mevrouw, Momenteel onderzoeken wij de uitvoering en waardering

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Afvalcommunicatie en scheiden plastic afval

Onderzoek Inwonerspanel: Afvalcommunicatie en scheiden plastic afval 1 (23) Onderzoek Inwonerspanel: Afvalcommunicatie en scheiden plastic afval Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 24 november kregen de panelleden van dat moment van 19 jaar en ouder (1443 personen)

Nadere informatie

Bewonerspanel Afvalinzameling

Bewonerspanel Afvalinzameling Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Afvalinzameling Novemberpeiling 2014: Afvalinzameling De gemeente Utrecht zet zich in om afval

Nadere informatie

I LOVE AFVAL SCHEIDEN! JIJ OOK?

I LOVE AFVAL SCHEIDEN! JIJ OOK? I LOVE AFVAL SCHEIDEN! JIJ OOK? Hoi, ik ben Maarten Milieu. Ik werk voor Cyclus en haal bij jou thuis het afval op. De ene dag leeg ik groene minicontainers met een zijlader. De andere dag zie je me zakken

Nadere informatie

Afvalinzameling in Groningen. Een stadspanel onderzoek

Afvalinzameling in Groningen. Een stadspanel onderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Afvalinzameling in Groningen Een stadspanel onderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

INWONERS SCHAGEN OVER: AFVALSCHEIDING

INWONERS SCHAGEN OVER: AFVALSCHEIDING INWONERS SCHAGEN OVER: AFVALSCHEIDING Gemeente Schagen Mei 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn 0229-282555 Rapportnummer 2015-28 Datum Mei 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Accu's horen bij Klein Chemisch Afval en kunnen aangeboden worden bij het KCA depot. Accu's worden niet opghaald als grofvuil.

Accu's horen bij Klein Chemisch Afval en kunnen aangeboden worden bij het KCA depot. Accu's worden niet opghaald als grofvuil. Aarde Aarde mag niet worden ingeleverd op de Milieustraat. Dit moet worden ingeleverd bij een particulier vuilverwerkingbedrijf. Let op: deze bedrijven vragen waarschijnlijk om een schoon grond verklaring.

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële

Nadere informatie

Doe je spreekbeurt over afval en Attero COLA

Doe je spreekbeurt over afval en Attero COLA Doe je spreekbeurt over afval en Attero COLA Kinderen die een spreekbeurt willen geven Wat een goed idee! Je wilt je spreekbeurt houden over afval, afvalscheiding of recycling. Een super interessant onderwerp

Nadere informatie

Doe je spreekbeurt over afval en Attero COLA

Doe je spreekbeurt over afval en Attero COLA Doe je spreekbeurt over afval en Attero COLA Kinderen die een spreekbeurt willen geven Waar op de wereld wordt het afval nog verwerkt op de manier van vroeger? Wat een goed idee! Je wilt je spreekbeurt

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Gemeentelijke website

Hoofdstuk 9. Gemeentelijke website Hoofdstuk 9. Gemeentelijke website Samenvatting Het percentage Leidenaren dat thuis kan beschikken over internet is, na een snelle toename in eerdere jaren, dit jaar vrijwel gestabiliseerd tot op 77%.

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERANTWOORDING EN FREQUENTIEVERDELING MILIEU EN AFVAL 2008

ONDERZOEKSVERANTWOORDING EN FREQUENTIEVERDELING MILIEU EN AFVAL 2008 Vragenlijst, steekproef en respons Het onderzoek Milieu en Afval 2008 is gehouden in december 2008. Het onderzoek is gehouden onder leden van het LelyStadsPanel. Op het moment van het onderzoek bestond

Nadere informatie

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart!

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart! Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016 Een folder om te bewaren Hou m apart! Een betere wereld begint bij je zelf! Per 1 januari 2016 zal de afvalinzameling in Veenendaal

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Afvalinzameling 2008

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Afvalinzameling 2008 LelyStadsGeluiden De mening van de inwoners gepeild Afvalinzameling 0 In Lelystad gooien de bewoners met elkaar per jaar meer dan 40 miljoen kilo huisvuil weg. Om de stad netjes te houden moet al dat afval

Nadere informatie

Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie

Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie Samenvatting Hfst 5. Trendvragen financiële situatie Na twee jaar van stijgende inkomens zien Leidenaren dit jaar hun inkomenspositie verslechteren. Het zijn

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van vijf Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID

BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID Gemeente Eemnes November 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie Stadsenquête Leiden 008 Hoofdstuk 19. Financiële situatie Samenvatting Ruim tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, bijna een kwart komt net rond en een

Nadere informatie

Van afval naar grondstof in Goirle

Van afval naar grondstof in Goirle Van afval naar grondstof in Goirle Leny van der Ende Bureau Milieu & Werk 16 juni 2014 1 Wij doen onderzoek naar waarde in het afval Welke waardevolle grondstoffen zitten in Goirle nog in het afval Hoe

Nadere informatie

Hoofdstuk 21. Warenmarkten

Hoofdstuk 21. Warenmarkten Hoofdstuk 21. Warenmarkten Samenvatting Leiden kent twee centrummarkten op en en drie wijkmarkten. Acht op de tien Leidenaren bezoekt wel eens één van deze markten. De centrummarkt op wordt veruit het

Nadere informatie

Zeg ook JA tegen afval scheiden.

Zeg ook JA tegen afval scheiden. Zeg ook JA tegen afval scheiden. Elkaar iets beloven. Voor een betere toekomst. Zonder het onnodig verbruiken en weggooien van grondstoffen. Om dat te kunnen realiseren moeten we met elkaar JA zeggen tegen

Nadere informatie

Afval doe je in de goede bak.

Afval doe je in de goede bak. Cliënt Roteb Omschrijving Flyer Afvalwijzer Ordernummer 155.00.015 Datum 12 september 2012 Afval doe je in de goede bak. Dat doe je goed! Afvalwijzer 2012/2013 Huishoudelijk restafval

Nadere informatie

Onderzoek Afvalscheiding

Onderzoek Afvalscheiding Rapportage Onderzoek Afvalscheiding In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente Velsen Heleen de Mul en Edwin van t Hart Utrecht, maart 2014 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Drs. Marjan den

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 7. Financiële situatie Samenvatting Bijna driekwart van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, twee op de tien komt net rond en bijna een

Nadere informatie

Samenvatting resultaten consultatie bewoners binnenstad Amersfoort

Samenvatting resultaten consultatie bewoners binnenstad Amersfoort Samenvatting resultaten consultatie bewoners binnenstad Amersfoort Ervaringen, beleving en tevredenheid over afvalinzameling Inhoudsopgave 1. Algemene kenmerken van de bewoners in de binnenstad... 2 2.

Nadere informatie

Afvalscheiding Krimpen aan den IJssel

Afvalscheiding Krimpen aan den IJssel Resultaten opiniepeiling Understanding today. Improving tomorrow. Resultaten opiniepeiling Auteur(s) Carolien van Balen-Peeters Mark van den Kieboom Opdrachtgever Gemeente Krimpen aan den IJssel Raadhuisplein

Nadere informatie

Elektrische apparaten en frituurvet Scheiden van verschillende afvalstromen Onderzoek onder gemeentepanelleden Venlo 2011

Elektrische apparaten en frituurvet Scheiden van verschillende afvalstromen Onderzoek onder gemeentepanelleden Venlo 2011 Elektrische apparaten en frituurvet Scheiden van verschillende afvalstromen Onderzoek onder gemeentepanelleden Venlo 2011 Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Sectie Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Bewonerspanel Utrecht peiling Afvalinzameling en Recreatie, juni 2010

Bewonerspanel Utrecht peiling Afvalinzameling en Recreatie, juni 2010 Bewonerspanel Utrecht peiling Afvalinzameling en Recreatie, Van 14 tot 27 heeft Bestuursinformatie een peiling onder de leden van het Bewonerspanel Utrecht gehouden. De peiling ging over Afvalinzameling

Nadere informatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie Hoofdstuk 24 Financiële situatie Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren zijn bekend

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Samenvatting Vergelijkbaar met voorgaande jaren vindt ruim acht op de tien Leidenaren dat de gemeente hen voldoende op de hoogte houdt van

Nadere informatie

HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT

HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT Afval? SAMEN HALEN WE ERUIT WAT ERIN ZIT! Gemeentelijk Afvalcongres 19 maart 2015 Ing. D.J.B. Sakko Beleidsadviseur Proef droog en herbruikbaar liep af Bij oud papier

Nadere informatie

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik.

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Gemeente Bunnik Verantwoording In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Deze heeft plaatsgevonden van 30 maart t/m

Nadere informatie

Hoofdstuk 15. Klimaatverandering

Hoofdstuk 15. Klimaatverandering Hoofdstuk 15. Klimaatverandering Samenvatting Acht op de tien Leidenaren is van mening dat het klimaat de laatste tien jaar aan het veranderen is. Qua belangrijkheid staat het onderwerp klimaatverandering

Nadere informatie

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam Omgekeerd Inzamelen Datum: 11 augustus 2014 Versie 3.0 Uitgevoerd door: Auteurs: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Gemeente Woerden Mevr M. Stam

Nadere informatie

Informatiefolder Speciaal voor hoogbouwbewoners december 2015

Informatiefolder Speciaal voor hoogbouwbewoners december 2015 Het gaat beginnen! Per 1 januari 2016 gaat u betalen per keer dat u gebruik maakt van de brengcontainer. Dit is een ondergrondse of bovengrondse container waar u uw afval naartoe brengt en meerdere huishoudens

Nadere informatie

2015-153. BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein

2015-153. BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein Behorend bij raadsinformatieavond 8 januari 2015 Toelichting op de gebruikte termen vindt u aan het einde van dit document 2015-153 Scenario 1: Geen nieuwe

Nadere informatie

ONDERZOEK AFVALINZAMELING 2012

ONDERZOEK AFVALINZAMELING 2012 ONDERZOEK AFVALINZAMELING 2012 Concept-rapportage Februari 2013 Concernstaf/Onderzoek & Statistiek Inhoudsopgave Inleiding... 3 Aanleiding en werkwijze... 3 Respons... 3 De onderzoeksresultaten... 4 Afvalscheiding

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële positie van de Leidenaar. De resultaten

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Welzijnsorganisatie

Hoofdstuk 19. Welzijnsorganisatie Hoofdstuk 19. Welzijnsorganisatie Samenvatting Ongeveer de helft van de Leidenaren heeft wel eens gehoord van de Leidse Welzijnsorganisatie. In 2001 lag de bekendheid op 43%. De bekendheid is het grootst

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website

Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website Samenvatting Van de Leidenaren heeft inmiddels 95% de beschikking over internet. Ruwweg betekent dit dat vrijwel alle Leidenaren tot 65 jaar over internet

Nadere informatie

Hoofdstuk H 11. Financiële situatie

Hoofdstuk H 11. Financiële situatie Hoofdstuk H 11. Financiële situatie Samenvatting verslechterd. Dit wordt bevestigd door het aandeel Leidenaren dat aangeeft rond te kunnen komen met hun inkomen. Dit jaar geeft bijna tweederde van de Leidenaren

Nadere informatie

NVRD Benchmark Afvalinzameling 2011

NVRD Benchmark Afvalinzameling 2011 NVRD Benchmark Afvalinzameling 2011 Benchmark Analyse (peiljaar 2010) Definitief In opdracht van NVRD Opgesteld door MWH B.V. Projectnummer M11B0027 Datum 4 april 2012 Postadres Postbus 5076 6802 EBARNHEM

Nadere informatie

Verslag klankbordgroep Noordwest afvalproef

Verslag klankbordgroep Noordwest afvalproef Verslag klankbordgroep Noordwest afvalproef Datum 11 februari 2014 Onderwerp Het Nieuwe Inzamelen in Noordwest 1. Kennismaking 2. Toelichting gemeente Zie meegestuurde presentatie 3. Vragen aan u Houdt

Nadere informatie

Afval scheiden werkt! Haal eruit wat erin zit.

Afval scheiden werkt! Haal eruit wat erin zit. Afval scheiden werkt! Haal eruit wat erin zit. Bereik en waarderingsonderzoek campagne Afval scheiden werkt, 2 e meting. Rapportage Projectnummer 12141 In opdracht van de Samenwerkende Reinigingsdiensten

Nadere informatie

Op weg naar een circulaire economie

Op weg naar een circulaire economie Op weg naar een circulaire economie Agenda Afvalstromen Cijfers De Haarlemse aanpak Naar een circulaire economie Afval = Grondstof Afvalstromen GFT Kunststof Papier Glas Textiel Restafval GFT-stroom Inzameling

Nadere informatie

Afvalstromen. Restafval. Groente-, fruit- en tuinafval

Afvalstromen. Restafval. Groente-, fruit- en tuinafval Afvalstromen Groente-, fruit- en tuinafval Takken In het voorjaar en najaar rijden speciale wagens om takken op te halen. De regels zijn: Takken met touw bundelen (niet met ijzerdraad of plastic). De bundel

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Samenvatting Burgerzaken is op werkdagen dagelijks open van 8.30 tot 16.00 uur, donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur en op zaterdagochtend. Voor de bezoekuren in

Nadere informatie

Het scheiden van plastic en andere afvalvragen

Het scheiden van plastic en andere afvalvragen Het scheiden van plastic en andere afvalvragen Resultaten peiling EnschedePanel Mei 2013 1. Inleiding De gemeente wil inwoners stimuleren zoveel mogelijk afval te scheiden voor recycling en hergebruik.

Nadere informatie

Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening Samenvatting In dit hoofdstuk wordt allereerst gekeken naar de bekendheid en het gebruik van vijf inkomensondersteunende regelingen, te weten: Kwijtschelding gemeentelijke

Nadere informatie

Afval scheiden werkt! Haal eruit wat erin zit.

Afval scheiden werkt! Haal eruit wat erin zit. Afval scheiden werkt! Haal eruit wat erin zit. Bereik en waarderingsonderzoek campagne Afval scheiden werkt, 2 e meting. Samenvatting Projectnummer: 12141 In opdracht van: In opdracht van de Samenwerkende

Nadere informatie

Hoofdstuk 14. Openbare Bibliotheek

Hoofdstuk 14. Openbare Bibliotheek Hoofdstuk 14. Openbare Bibliotheek Samenvatting In circa vier op de tien Leidse huishoudens is minimaal één lenerspas van de bibliotheek voor iemand van 16 jaar en ouder aanwezig. Meestal gaat het om één

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting In hoofdstuk 9 is aan de hand van een aantal trendvragen kort ingegaan op de financiële situatie van de inwoners van Leiden. In dit hoofdstuk is uitgebreider

Nadere informatie

Tevredenheidonderzoek inzameling afval

Tevredenheidonderzoek inzameling afval Tevredenheidonderzoek inzameling afval Een representatief onderzoek onder 431 inwoners van Doesburg Rapport met onderzoeksresultaten, conclusies en advies 2015 Mira Onderzoek Tevredenheidonderzoek inzameling

Nadere informatie

Evaluatie Diftar. 2. Afval. Totale hoeveelheid

Evaluatie Diftar. 2. Afval. Totale hoeveelheid 2. Afval Totale hoeveelheid Grafiek 1 Grafiek 1 geeft de totale som weer van het door de gemeente ingezamelde en ontvangen afval. Zichtbaar is dat de totale massa afval gestaag afneemt. Deze trend heeft

Nadere informatie

Hoofdstuk 8. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 8. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 8. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het van zeven Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen van

Nadere informatie

Campagneteksten glas en papier

Campagneteksten glas en papier Campagneteksten glas en papier Voor de glas-en-papier-campagne zijn twee uitgewerkte campagneteksten geschreven in de vorm van: DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER GLAS DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER PAPIER Deze

Nadere informatie

Mijn afval maakt winst

Mijn afval maakt winst januari 2010 Mijn afval maakt winst (036) 539 99 11 Hebt u vragen? info@almere.nl Wilt u reageren? Meer informatie? www.almere.nl Mijn afval maakt winst In 2020 heeft het afval in Almere een nieuwe bestemming

Nadere informatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 43. Financiële situatie Samenvatting Circa tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, ruim een kwart komt net rond en kan moeilijk

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie Samenvatting Hfst 10. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële

Nadere informatie

REGLEMENT MILIEUSTRAAT WIJK BIJ DUURSTEDE

REGLEMENT MILIEUSTRAAT WIJK BIJ DUURSTEDE REGLEMENT MILIEUSTRAAT WIJK BIJ DUURSTEDE versie: juli 2013 1 1. Algemeen Het Reglement Milieustraat Wijk bij Duurstede is van toepassing op het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen op de milieustraat

Nadere informatie

Hoofdstuk 15. Gemeentelijke website

Hoofdstuk 15. Gemeentelijke website Hoofdstuk 15. Gemeentelijke website Samenvatting Van alle Leidenaren heeft 88% de beschikking over internet: 85% beschikt ook thuis over internet, alleen elders. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar. De

Nadere informatie

EVALUATIE PILOT HET NIEUWE INZAMELEN IN LUNETTEN

EVALUATIE PILOT HET NIEUWE INZAMELEN IN LUNETTEN EVALUATIE PILOT HET NIEUWE INZAMELEN IN LUNETTEN December 2013 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Uitgangspunten van de pilot in Lunetten 4 2.1 Doel van de pilot 4 2.2 Randvoorwaarden 4 2.3 Doorlooptijd 4 2.4 Het

Nadere informatie