ALPHENPANEL OVER AFVAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALPHENPANEL OVER AFVAL"

Transcriptie

1 ALPHENPANEL OVER AFVAL Gemeente Alphen aan den Rijn December

2 COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus AN ENSCHEDE Rapportnummer 2015 / 185 Datum December 2015 Opdrachtgever Gemeente Alphen aan den Rijn Auteurs: Davinia Wilson Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Alphenpanel over afval Colofon

3 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Afvalwijzer 3. Plastic Metalen Drinkpakken verpakkingsafval (PMD) 4. Oud papier en karton 5. Afvalscheiding 6. Afvalbrengstation Ecopark De Limes 7. Zwerfafval Alphenpanel over afval Inhoudsopgave

4 1. INLEIDING Aanleiding De gemeente Alphen aan den Rijn wil inwoners betrekken bij belangrijke besluiten en projecten. Dit is niet alleen goed voor het draagvlak, maar kan ook positieve effecten hebben op de betrokkenheid van burgers en de kwaliteit van het beleid. Mede vanuit deze wensen heeft Alphen haar online inwonerspanel ingezet bij deze peiling over afval. Methode Het Alphenpanel bestaat uit 1830 panelleden. Dit zijn inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn, die zich hebben aangemeld voor deelname aan online onderzoeken van de gemeente. De panelleden zijn via uitgenodigd om deel te nemen aan dit onderzoek. De vragenlijst kon worden ingevuld van 26 november tot en met 13 december 2015, Figuur 1.1 Respondenten naar woonplaats 14% 17% Alphen aan den Rijn Boskoop Rijnwoude Respons Voor dit onderzoek zijn 1830 panelleden uitgenodigd, 929 leden hebben aan het onderzoek deelgenomen. Dit is een respons van 51 procent, ruim voldoende om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Om onder- en oververtegenwoordiging op basis van leeftijd, geslacht en kern te corrigeren zijn de uitkomsten van deze kenmerken gewogen. 6 Respondenten Van de respondenten woont de meerderheid in Alphen aan den Rijn (6). Daarnaast is 17 procent van de respondenten woonachtig in Rijnwoude, en 14 woont in Boskoop. Hiermee kunnen ook betrouwbare uitspraken op kernniveau worden gedaan. Eventuele significante verschillen in de resultaten per kern zijn per thema in een apart kader beschreven. Alphenpanel over afval Inleiding 4

5 2. AFVALWIJZER Gemeentelijke website meest geraadpleegd De afvalwijzer is de afvalkalender van de gemeente Alphen aan den Rijn. Vanuit kostenoverweging wordt de afvalwijzer niet meer ieder jaar op papier verspreid. Hij wordt gepubliceerd in de huis-aan-huiskranten en is te downloaden op de website van de gemeente Alphen aan den Rijn. Vier op de vijf inwoners gebruikt de gemeentelijke website voor informatie over afvalinzameling. Een derde van de inwoners heeft de afvalwijzer zelf geprint, en gebruikt deze om wat te weten te komen over afvalinzameling. Een iets groter aandeel (37%) kijkt op de afvalwijzer in de krant. Figuur 2.1 Als ik iets wil weten over de inzameling van afval, dan kijk ik op website 20% 41% 1 21% Merendeel inwoners geen behoefte aan papieren afvalwijzer Aan de panelleden is gevraagd of zij er waarde aan hechten om jaarlijks een papieren versie van de afvalwijzer te ontvangen. Bijna driekwart van de respondenten geeft aan geen behoefte te hebben aan een papieren afvalwijzer, 65 procent kan prima uit de voeten met de afvalwijzer op de gemeentelijke website en negen procent kijkt voor de afvalwijzer in de lokale krant. Een klein kwart (23%) van de panelleden geeft aan wel graag de afvalwijzer op papier te ontvangen. Een aantal opmerkingen van panelleden hierover gingen met name over het verspreiden van de papieren afvalwijzer onder ouderen, omdat zij meer moeite kunnen hebben met het omgaan met internet. Een aantal panelleden heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de afvalwijzer direct in de eigen agenda te importeren. door mij zelf geprinte afvalwijzer 67% 11% 13% 10% Figuur 2.2 Hecht u er waarde aan om jaarlijks een papieren versie van de afvalwijzer te ontvangen? afvalwijzer in de krant 63% 28% 3% 0% 2 50% 7 100% nooit soms vaak altijd 23% nee, ik heb voldoende aan de (gratis) digitale afvalwijzer nee, ik heb voldoende aan de afvalwijzer in de lokale krant Inwoners uit de kern Alphen raadplegen vaker dan inwoners uit Rijnwoude of Boskoop de gemeentelijke website voor informatie over afval. In Rijnwoude en Boskoop hecht men meer waarde aan een papieren versie van de afvalwijzer. 6 ja, ik wil deze graag als papieren versie ontvangen anders Panelleden over de afvalwijzer: Ik heb genoeg aan de digitale afvalwijzer, maar ouderen (waaronder mijn moeder) komen er niet uit op die manier. Ik kijk wat de buren buiten zetten. Ik heb de afvalwijzer in de icloud agenda gezet. Alphenpanel over afval Afvalwijzer 5

6 3. PMD Sinds 2009 worden plastic verpakkingen in de gemeente Alphen aan den Rijn apart ingezameld. Vanaf september 2014 is de wijze van inzameling en samenstelling van plastic afval gewijzigd, en kunnen behalve plastic verpakkingen ook metalen verpakkingen en drinkpakken bij het plastic afval (PMD: Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en Drinkpakken). Bij de meeste huishoudens wordt het PMD maandelijks aan huis opgehaald in minicontainers, daarnaast kan men zelf het afval wegbrengen naar speciale PMD verzamelcontainers. Toch zit er nog veel PMD-verpakkingsafval tussen het restafval. Om inwoners te motiveren nog beter PMD te scheiden, zouden er volgens 36 procent van de panelleden meer verzamelcontainers voor PMD moeten komen bij winkelcentra en andere strategische plaatsen. Een even groot deel vindt dat de gemeente al voldoende doet om het scheiden van PMD verpakkingsafval te faciliteren. Het vervangen van de PMD-afvalzak voor een extra kliko zou een kleine dertig procent stimuleren om meer PMD te scheiden. Eén op de zes denkt dat het geven van meer voorlichting over het nut en de noodzaak van PMD scheiden inwoners zal motiveren om dit afval beter te scheiden, vijf procent zou beter PMD scheiden als zij voor restafval zouden moeten betalen. Panelleden over PMD: Ik zou meer afval scheiden als er een betere methode komt voor het scheiden van plastic etc. dan die losse plastic zakken. Wie wil er nou een losse plastic zak in huis rond hebben slingeren, of nóg een extra prullenbak in huis? De PMD container mag van mij vaker geleegd worden, zit na 3 weken echt vol. Van verschillende mensen hoor ik dat het eens in de 4 weken legen van de pmdcontainer veel te weinig is. Dus verdwijnt PMD gewoon in de grote centraal opgestelde container voor restafval! Voor mij blijft onduidelijk wat er nu wel en wat niet onder PMD valt. Dat gedoe over sommige verpakkingen wel en seals weer niet is lastig. Figuur 3.1 Hoe kunnen wij u motiveren om PMD verpakkingsafval nog beter te scheiden? meer verzamelcontainers voor PMD bij winkelcentra en op goede, strategische plaatsen niets, de gemeente doet voldoende PMD verpakkingsafvalzak vervangen door een extra afvalcontainer/kliko meer voorlichting geven over het nut en de noodzaak ervan als ik voor het restafval zou moeten betalen 17% 2 36% 3 0% 10% 20% 30% 40% 50% In de kernen Boskoop en Rijnwoude wordt het vervangen van de PMD verpakkingsafvalzak door een extra afval container of kliko vaker genoemd als motivatie om PMD beter te scheiden (meer dan de helft van de panelleden uit deze kernen heeft dit genoemd), dan in de kern Alphen (17%). Alphenpanel over afval PMD 6

7 4. OUD PAPIER EN KARTON Inzameling oud papier door maatschappelijke organisaties wordt gewaardeerd Oud papier en karton kan in Alphen worden weggebracht naar speciale verzamelcontainers, die verspreid door de gemeente staan. Daarnaast wordt oud papier ook aan huis opgehaald door maatschappelijke organisaties, die hiermee wat bijverdienen voor hun vereniging, school of kerk. De inzameling van oud papier en karton door maatschappelijke organisaties wordt door de panelleden gewaardeerd met een gemiddeld rapportcijfer van 8,2. Figuur 4.1 Maakt u al gebruik van de blauwe container aan huis voor inzameling van papier? wij hebben nog geen blauwe container en willen deze ook niet 47% Daarnaast wordt in een groot deel van de gemeente papier ook ingezameld met een blauwe container aan huis. Bijna de helft van de panelleden geeft aan nog geen blauwe container voor papier te hebben, en hier ook geen behoefte aan te hebben (47%). Een derde van de inwoners heeft deze container wel, en maakt hier ook gebruik van (34%). Zeventien procent heeft de blauwe container nog niet, maar zou deze wel graag hebben. Drie procent van de inwoners maakt geen gebruik van de blauwe container. wij hebben een blauwe container en we gebruiken deze wij hebben nog geen blauwe container, maar we willen deze wel graag hebben wij hebben een blauwe container, maar we gebruiken deze niet 3% 17% 34% Het gebruik van de blauwe container aan huis voor papier, lijkt vooralsnog voorbehouden aan inwoners van de kern Alphen aan den Rijn. In de andere kernen geeft minder dan vijf procent aan een blauwe container te hebben. Van de inwoners van Rijnwoude geeft 31 procent aan geen blauwe container te hebben, maar deze wel graag te willen. Twee derde heeft geen behoefte aan de container. In de kern Boskoop zou 37 procent wel een blauwe container willen hebben, 61 procent geeft aan prima zonder te kunnen. 0% 10% 20% 30% 40% 50% Inzameling van oud papier door maatschappelijke organisaties wordt gewaardeerd met een 8,2 Alphenpanel over afval Oud papier en karton 7

8 5. AFVALSCHEIDING Papier meest gescheiden, groente- en fruitafval het minst Het meest gescheiden afval is oud papier, dat door bijna negentig procent van de Alphenaren altijd gescheiden wordt aangeboden, gevolgd door glas (80%). Grof afval, tuinafval en klein chemisch afval (KCA), bijvoorbeeld batterijen, worden door ongeveer driekwart van de inwoners altijd gescheiden aangeboden. Groente- en fruitafval (GFT), bijvoorbeeld etensresten, wordt het minst vaak van het huishoudelijke restafval gescheiden: minder dan de helft scheidt dit afval altijd, ruim een kwart geeft aan dit nooit te scheiden. Figuur 5.1 Hoe vaak scheidt u onderstaande soorten afval van het huishoudelijk restafval? oud papier grof afval tuinafval textiel / kleding PMD kleine elektrische apparaten 3% 10% 16% 6% 7% 16% 1 8% 4% 23% 4% 14% 6% 16% 1 1 7% 1 13% 26% 46% 64% 63% % 80% 76% 87% 0% 2 50% 7 100% Inwoners van Alphen beoordelen de mogelijkheden die worden geboden om afval te scheiden met een 7,5 glas KCA GFT altijd vaak soms nooit Nabijheid containers en frequentie ophalen beste stimulans Nabijheid van verzamelcontainers voor glas, papier, textiel of PMD is voor ruim veertig procent van de panelleden een goede stimulans om afval beter te scheiden. Ook een hogere ophaalfrequentie draagt bij aan het beter willen scheiden van afval. Ruimtegebrek is voor 37 procent van de panelleden een belemmering bij het afval scheiden, voor twee vijfde zou meer opslagruimte niet stimuleren tot betere afvalscheiding. Betalen per keer dat men restafval aanbiedt zou voor zeventig procent van de inwoners geen reden zijn om het afval beter te scheiden. Figuur 5.2 Ik zou mijn afval beter scheiden als...de verzamelcontainers voor glas, papier, textiel, PMD dichterbij mijn huis staan...mijn afval vaker opgehaald wordt...ik meer ruimte heb voor het opslaan ervan...ik er goede doelen mee steun...ik voor het restafval zou moeten betalen per keer dat ik restafval aanbied 7% 6% 1 13% 17% 20% 23% 30% 37% 3 37% 31% 27% 34% 40% 43% 70% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% (helemaal) mee eens neutraal Tussen de drie kernen zijn wat verschillen als het gaat om motivatie om beter afval te scheiden. In Boskoop geeft een relatief groter aandeel van de panelleden aan dat het hebben van meer ruimte zou helpen bij het beter scheiden van afval (44%). Het steunen van goede doelen is zowel in Boskoop als in Rijnwoude (resp. 36% en 3) meer een stimulans om beter afval te scheiden dan in Alphen (28%). (helemaal) mee oneens geen mening Alphenpanel over afval Afvalscheiding 8

9 5. AFVALSCHEIDING Open antwoorden op de stelling: Ik zou mijn afval beter scheiden als Behalve aangeven in hoeverre men het met de stellingen eens was, hadden de panelleden ook de mogelijkheid om zelf opmerkingen te plaatsen bij deze vraag. Hieronder is een aantal van deze opmerkingen per thema weergegeven. De opmerkingen over GFT-afval hebben met name betrekking op de stankoverlast: Panelleden over GFT: GFT-afval zou elke week opgehaald moeten worden i.v.m. stank en vliegjes (m.n. in zomermaanden). Ik heb de mogelijkheid niet, als flatbewoner, om groente/fruit en tuin (balkon en plantenafval) dit gescheiden aan te bieden. Ik zou het oneerlijk vinden om meer te moeten betalen dan mensen met een GFT-container terwijl ik wel zou willen scheiden. Ik scheid al wat ik kan maar het stopt met de mogelijkheden vanuit de gemeente. In de zomer bij warm weer is één keer per 14 dagen legen van de GFTcontainers compleet fout! De insecten en stank zijn niet te harden. Voorstel om in de periode van mei t/m september dit wekelijks op te halen. Veel mensen gooien in de zomer gft bij ander afval. Over voorzieningen om afval te scheiden, gaat het vooral om de afwezigheid of de grote afstand tot deze voorzieningen: Panelleden over voorzieningen: In de polder kan je niets scheiden. Ik moet altijd 3 tot 6 km rijden om alles gescheiden aan te leveren. Papier ophalen door de gemeente zou zeer welkom zijn. Wij hebben helemaal GEEN PMD bak en/of stortplaats in het buitengebied, de eerste is kilometers verderop. Een paar meningen over het betalen voor restafval: Panelleden over betalen voor restafval: Afvalscheiding nu prima geregeld. Betalen voor restafval verwerpelijk, ook als er enige reductie komt op de huidige belasting voor afval. Dit soort maatregelen lijdt altijd tot een verhoging van de lasten voor de burger, reductie is zand in de ogen strooien. Per saldo duurder uit! Dus ik betaal al voor mijn vuil en moet extra gaan betalen als ik restafval aanbied? Vind het heel raar om dat te moeten gaan doen en brengt volgens mij extra dumpen van vuil teweeg. Alphenpanel over afval Afvalscheiding 9

10 6. ECOPARK DE LIMES Afvalbrengstation meest gebruikt voor afvoer grofvuil Ecopark De Limes is het gemeentelijke depot waar inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn zelf hun grof huishoudelijk afval naartoe kunnen brengen. Het afvalbrengstation is op 11 november 2013 geopend voor inwoners van Alphen en Rijnwoude, sinds 1 januari 2014 kunnen ook inwoners van Boskoop er hun afval brengen. Naast het afvalbrengstation kunnen Alphenaren ook gebruik maken van de gemeentelijk haalservice voor grofvuil en voor grof tuinafval. Bruikbare spullen kunnen gebracht worden naar, of opgehaald worden door de Kringloopwinkel. Het afvalbrengstation wordt het meest gebruikt voor de afvoer van grofvuil. Ruim negentig procent van de Alphenaren komt er wel eens (93%), vijftig procent zelfs drie keer of vaker per jaar. Driekwart van de panelleden heeft wel eens gebruik gemaakt van de Kringloopwinkel voor afvoer van spullen, de meeste inwoners hebben nooit gebruik gemaakt van de gemeentelijke haalservice voor grof (tuin)afval. Figuur 5.1 Hoe vaak maakt u gebruik van de volgende voorzieningen en diensten voor grofvuil? afvalbrengstation Ecopark DeLimes 11% 7% 3 50% De service/dienstverlening van de medewerkers van het afvalbrengstation, en het gemak waarmee Alphenaren hun afval kwijt kunnen worden gewaardeerd met een gemiddeld rapportcijfer van Helft respondenten heeft geen behoefte aan veranderingen afvalbrengstation Bijna de helft van de respondenten heeft geen behoefte aan veranderingen aan het afvalbrengstation. Anderen geven aan dat meer gebruikersgemak zoals betere borden en duidelijkere aanwijzingen gewenst zijn (18%). Ook ruimere openingstijden (inclusief zondagsopenstelling) zou een welkome verandering zijn voor een op de zeven respondenten. Dertien procent geeft aan graag meer soorten afval gratis aan te kunnen bieden. Een paar procent zou graag ontvangen en begeleid worden door de beheerder en een snellere afhandeling zien op het afvalbrengstation. Figuur 5.2 Aan welke veranderingen aan het afvalbrengstation heeft u het meest behoefte? meer gebruikersgemak (zoals betere borden, duidelijkere aanwijzingen) ruimere openingstijden (nu maandag tot en met zaterdag 9u-17u) 1 18% 7,9 kringloopwinkel 2 28% 24% 27% 3 keer per jaar of vaker 1 of 2 keer per jaar zondagsopening meer soorten afval gratis kunnen aanbieden ontvangst en begeleiding door de beheerder 13% 13% gemeentelijke haalservice voor grofvuil 1% 1 minder dan 1 keer per jaar nooit snellere afhandeling geen behoefte aan veranderingen 47% 81% geen mening gemeentelijke haalservice voor grof tuinafval 1% 10% 88% 0% 2 50% 7 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Inwoners van Rijnwoude bezoeken het afvalbrengstation minder vaak dan de inwoners van Alphen of Boskoop. Daarentegen maken zij relatief vaker gebruik van de gemeentelijke haalservice voor grof (tuin)afval. Inwoners van Alphen hechten meer belang aan ruimere openingstijden van het afvalbrengstation en meer gebruiksgemak, in Rijnwoude vindt men het belangrijker dan in de andere kernen om meer soorten afval gratis aan te kunnen bieden. Alphenpanel over afval Ecopark De Limes 1

11 7. ZWERFAFVAL In de gemeente ligt op sommige plaatsen veel zwerfafval. De gemeente doet er van alles aan om dit op te lossen. Aan de panelleden is gevraagd wat zij zelf doen om de omgeving schoon te houden. 37 procent geeft aan afval in de prullenbak te doen, een derde neemt afval mee als er geen prullenbak aanwezig is. Een op de zeven ruimt afval van anderen op, een tiende zegt afval mee naar huis te nemen om het te kunnen scheiden. Buiten de voorgestelde antwoordmogelijkheden, hebben panelleden ook aangegeven dat zij de eigen omgeving schoon houden door zelf onkruid of zwerfafval op te ruimen in hun straat of in perkjes en door het melden van zwerfafval bij de gemeente. Figuur 7.1 Wat doet u zelf om de omgeving schoon te houden? afval in de prullenbak doen 37% afval meenemen als er geen prullenbak is 33% afval van anderen opruimen 14% afval meenemen om het thuis te scheiden anders 6% weinig of niets 0% 10% 20% 30% 40% 50% Alphenpanel over afval Zwerfafval 1

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 6: Afvalscheiding november 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de zesde peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709)

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709) NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 201 Deze nieuwsbrief beschrijft in het kort de resultaten van een peiling over grondstoffenbeleid. Uit de resultaten komt naar voren dat driekwart van

Nadere informatie

NULMETING AFVAL & DUUR- ZAAMHEID STICHTSE VECHT

NULMETING AFVAL & DUUR- ZAAMHEID STICHTSE VECHT NULMETING AFVAL & DUUR- ZAAMHEID STICHTSE VECHT Mei 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Villawal 19 3432 NX Nieuwegein Rapportnummer 2015/ concept Datum Mei 2015 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2016 AFVAL

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2016 AFVAL BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2016 AFVAL Gemeente Oirschot Januari - Februari 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik.

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Gemeente Bunnik Verantwoording In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Deze heeft plaatsgevonden van 30 maart t/m

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Onderzoeksbeschrijving In 2016 is een enquête gehouden onder de inwoners van de gemeente Renswoude over de inzameling en scheiding van afval. De

Nadere informatie

Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011

Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011 Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011 1. Achtergrond De gemeente doet onderzoek naar de wijze waarop ze het scheiden van afval kan verbeteren. Dit vormt een onderdeel van het nieuwe afvalbeleid

Nadere informatie

Gescheiden gft inzameling Nesselande

Gescheiden gft inzameling Nesselande rotterdam.nl/onderzoek Gescheiden gft inzameling Nesselande Onderzoek en Business Intelligence Gescheiden gft inzameling Nesselande Een evaluatie M. van Rhee Onderzoek en Business Intelligence (OBI) 13

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Resultaten peiling Water November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015 / 163 Datum November 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens April 2016 Gemeente Elburg Gemeente Oldebroek Inhoudsopgave Deel 1. Inleiding 3 Deel 2. Motivatie afval scheiden 4 Deel 3. Afval

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID

BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID Gemeente Eemnes November 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens BIJLAGE 2, nr. 248011 Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens April 2016 Gemeente Elburg Gemeente Oldebroek Inhoudsopgave Deel 1. Inleiding 3 Deel 2. Motivatie afval

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2004

Stadsenquête Leiden 2004 Hoofdstuk 16. Milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren zijn zowel de bekendheid als het gebruik verder toegenomen. In de Stadsenquête van

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2003

Stadsenquête Leiden 2003 Hoofdstuk 21. Milieu Samenvatting Zeven op de tien Leidenaren kent de Milieustraat, aan de J.C. de Rijpstraat, een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk

Nadere informatie

Aa en Hunze panel. Resultaten peiling 1: afvalscheiding. 1. Inleiding. Peiling november - december 2013

Aa en Hunze panel. Resultaten peiling 1: afvalscheiding. 1. Inleiding. Peiling november - december 2013 Aa en Hunze panel Resultaten peiling 1: afvalscheiding Peiling november - december 2013 1. Inleiding De gemeente Aa en Hunze heeft besloten om een online burgerpanel op te zetten. De gemeente zal via dit

Nadere informatie

Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling

Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling Team Onderzoek & Statistiek Maart 2015 1 Inleiding Zaanstad wil in de komende jaren nog meer en op een betere manier afval gescheiden inzamelen. Gemiddeld mag elke

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2001

Stadsenquête Leiden 2001 Hoofdstuk 9. Milieu Samenvatting De Milieustraat is een (vrij nieuwe) voorziening waar bewoners zich kunnen ontdoen van hun grof huishoudelijk afval. Ruim twee op de tien Leidenaren heeft hier al eens

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Evaluatie deelname burgerpanel November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015 / 164 Datum November 2015

Nadere informatie

Onderzoek huishoudelijk afval

Onderzoek huishoudelijk afval Onderzoek huishoudelijk afval Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Marlies Visser 16 april 2014 Samenvatting Leden van het AmersfoortPanel hebben in maart 2014 deelgenomen aan een onderzoek over het

Nadere informatie

KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest

KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk) Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030

Nadere informatie

Onderzoek proeven afvalinzameling in Vliedberg Vlijmen

Onderzoek proeven afvalinzameling in Vliedberg Vlijmen Onderzoek proeven afvalinzameling in Vliedberg Vlijmen Inhoud Samenvatting blz. 3 Onderzoeksopzet 4 Informatievoorziening over de afvalproeven 5 Hoeveel te besparen? 6 Tevredenheid over manier van ophalen

Nadere informatie

PEILING NIEUWE INZAMELEN HUISHOUDELIJK AFVAL

PEILING NIEUWE INZAMELEN HUISHOUDELIJK AFVAL PEILING NIEUWE INZAMELEN HUISHOUDELIJK AFVAL Gemeente Leusden November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN ENSCHEDE Rapportnummer ABPLEUAFV Datum November

Nadere informatie

Afvalscheiding in Sliedrecht

Afvalscheiding in Sliedrecht Afvalscheiding in Sliedrecht Bewonerspanel Sliedrecht Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De gemeente Sliedrecht is bezig met het opstellen van een afvalbeleidsplan. Een belangrijk aspect daarbij

Nadere informatie

1 1. Bent u een man of een vrouw? 1 antwoord per respondent. Aantal respondenten: 405. Antwoord Aantal Percentage. 1. Vrouw 238 59% 2.

1 1. Bent u een man of een vrouw? 1 antwoord per respondent. Aantal respondenten: 405. Antwoord Aantal Percentage. 1. Vrouw 238 59% 2. 1 1. Bent u een man of een vrouw? Aantal respondenten: 405 Antwoord Aantal Percentage 1. Vrouw 238 59% 2. Man 167 41% 2 2. Wat is uw leeftijd? Aantal respondenten: 414 1. 20 jaar en jonger 0 0% 2. 20-29

Nadere informatie

BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN

BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, MAART 2014 GfK 2014 Bewonersconsultatie Regionaal Afvalbeleidsplan Maart 2014 1 Inhoud 1. Samenvatting 2. Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Resultaten onderzoek digitaal burgerpanel afvalscheiding en afvalinzameling

Resultaten onderzoek digitaal burgerpanel afvalscheiding en afvalinzameling Resultaten onderzoek digitaal burgerpanel afvalscheiding en afvalinzameling In de periode van 12 januari tot en met 31 januari 217 is een vragenlijst over afvalscheiding uitgezet onder de leden van het

Nadere informatie

Afvalinzameling in Ten Boer

Afvalinzameling in Ten Boer Afvalinzameling in Age Stinissen Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3 1.2 Doel van het onderzoek 3 1.3 Opzet van het onderzoek

Nadere informatie

Respons Van de 779 benaderde panelleden hebben 544 de vragenlijst ingevuld. Dat is een respons van 70%.

Respons Van de 779 benaderde panelleden hebben 544 de vragenlijst ingevuld. Dat is een respons van 70%. Inleiding Keuze voor de toekomst: inzameling van afval De gemeente Oss moet de komende jaren besparen. Ook het inzamelen van huishoudelijk afval moet slimmer en goedkoper worden. Uit het oogpunt van duurzaamheid

Nadere informatie

Stadjers over afval Afval app en Diftar

Stadjers over afval Afval app en Diftar Stadjers over afval Afval app en Diftar Laura de Jong Mei 2016 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Stadjers over een afval app...

Nadere informatie

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Duurzaam van Afval naar Grondstof Bewonersonderzoek De vragenlijst bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel gaat in op de situatie vóór de proef, het laatste

Nadere informatie

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100% 15 AFVALINZAMELING EN KRINGLOOPWINKEL Om het scheiden en hergebruik van huishoudelijk restafval te stimuleren, wordt regelmatig onderzocht hoe de bewoners van Leiden met hun afval omgaan. Het is inmiddels

Nadere informatie

Het Enschedepanel over tariefdifferentiatie

Het Enschedepanel over tariefdifferentiatie Het Enschedepanel over tariefdifferentiatie Nieuwsbrief Maart 2008 Samenvatting Deze nieuwsbrief doet verslag van een peiling met het Enschedepanel over afvalscheiding en tariefdifferentiatie - oftewel

Nadere informatie

Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015

Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015 Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015 100% afval scheiden = 0 kg restafval! Dat is het doel waar Breda naar streeft. De gemeente onderschrijft daarmee het landelijk actieplan

Nadere informatie

Enquête Afvalsortering

Enquête Afvalsortering Enquête Afvalsortering De gemeente doet op het moment onderzoek naar het sorteren van afval in Tilburg. Als gemeente doen we het al goed op het gebied van het sorteren van afval, maar het kan nog beter.

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER HET AFVALBRENGSTATION

BURGERPANEL CAPELLE OVER HET AFVALBRENGSTATION BURGERPANEL CAPELLE OVER HET AFVALBRENGSTATION December 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 12e peiling met het burgerpanel van Gemeente Capelle aan den IJssel. Deze peiling

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN Gemeente Capelle aan den IJssel April 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016

Nadere informatie

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55%

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55% 1 2 4 papier en karton 93% flessen /glas 86% gft (groente/fruit/tuinafval) 85% klein chemisch afval / elektrische apparaten textiel / kleding 68% 66% grof snoeiafval 55% herbruikbare goederen (kringloop)

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Afvalcommunicatie en scheiden plastic afval

Onderzoek Inwonerspanel: Afvalcommunicatie en scheiden plastic afval 1 (23) Onderzoek Inwonerspanel: Afvalcommunicatie en scheiden plastic afval Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 24 november kregen de panelleden van dat moment van 19 jaar en ouder (1443 personen)

Nadere informatie

INWONERS SCHAGEN OVER: AFVALSCHEIDING

INWONERS SCHAGEN OVER: AFVALSCHEIDING INWONERS SCHAGEN OVER: AFVALSCHEIDING Gemeente Schagen Mei 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn 0229-282555 Rapportnummer 2015-28 Datum Mei 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam Omgekeerd Inzamelen Datum: 11 augustus 2014 Versie 3.0 Uitgevoerd door: Auteurs: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Gemeente Woerden Mevr M. Stam

Nadere informatie

Onderzoek omgekeerd inzamelen in Braken-Oost

Onderzoek omgekeerd inzamelen in Braken-Oost Onderzoek omgekeerd inzamelen in Braken-Oost Inhoud Samenvatting blz. 3 Onderzoeksopzet 4 Informatievoorziening over het omgekeerd inzamelen 5 Oude situatie en kosten 6 Hoe vaak en hoe brengt men restafval

Nadere informatie

Grafieken Inwoners Voorbeemd

Grafieken Inwoners Voorbeemd Grafieken Inwoners Voorbeemd 07-09-2015 0 Inhoudsopgave Afval inzamelen en sorteren... 2 Milieustraat... 7 Informatievoorziening... 9 Handhaving... 11 Verbeterpunten... 13 Respondenten... 14 1 Afval inzamelen

Nadere informatie

Hoofdstuk 23. Afval en milieu

Hoofdstuk 23. Afval en milieu Hoofdstuk 23. Afval en milieu Samenvatting De Milieustraat, aan de J.C. Rijpstraat, is een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk en ander afval kunnen

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR AFVALINZAMELING

ONDERZOEK NAAR AFVALINZAMELING ONDERZOEK NAAR AFVALINZAMELING Gemeente Westvoorne Juni 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/ 091 Datum Juni 2016 Opdrachtgever

Nadere informatie

SCHEIDING EN INZAMELING HUISHOUDELIJK AFVAL

SCHEIDING EN INZAMELING HUISHOUDELIJK AFVAL SCHEIDING EN INZAMELING HUISHOUDELIJK AFVAL Bewonerspeiling in gemeente Wormerland Januari 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019GM Amsterdam Rapportnummer 2017/015 Datum

Nadere informatie

Enschedepanel over afvalinzameling

Enschedepanel over afvalinzameling Het ophalen van klein chemisch afval (KCA) en grof (huis)vuil en grof tuinafval is een verantwoordelijkheid van Twente Milieu. Sinds 2005 is er een wijziging aangebracht in het ophaalsysteem van KCA en

Nadere informatie

Stadspanel-onderzoek naar afval

Stadspanel-onderzoek naar afval Stadspanel-onderzoek naar afval Wat is het Stadspanel? De gemeente Assen heeft een digitaal stadspanel. Iedere inwoner kan meedoen. Momenteel telt het panel ruim 2000 leden. Elk lid van het panel krijgt

Nadere informatie

AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012

AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012 AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012 omslag afvalscheiding in purmerend.indd 3 07-11-12 11:29 AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012 Colofon In opdracht van: Afdeling Uitvoering Contactpersonen opdrachtgever: Jaspert

Nadere informatie

Afvalinzameling Maart 2013

Afvalinzameling Maart 2013 Afvalinzameling Maart 2013 1. Achtergrond Van 14 tot en met 24 maart 2013 is een korte peiling van 10 vragen gehouden onder het Twente Milieupanel. Met deze peiling wil Twente Milieu inzicht krijgen in

Nadere informatie

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN?

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUIZEN Eindelijk komt het er van het huis op te ruimen en afstand te doen van die oude klok die al jaren ligt te verstoffen op zolder. En wat te denken van de

Nadere informatie

Verhuisfolder. Afval is grondstof! Gaat u verhuizen binnen of naar de gemeente Veenendaal? Dan is het goed om te weten hoe ACV uw afval inzamelt.

Verhuisfolder. Afval is grondstof! Gaat u verhuizen binnen of naar de gemeente Veenendaal? Dan is het goed om te weten hoe ACV uw afval inzamelt. Verhuisfolder Gaat u verhuizen binnen of naar de gemeente Veenendaal? Dan is het goed om te weten hoe ACV uw afval inzamelt. Afval is grondstof! In de gemeente Veenendaal vinden we afval scheiden heel

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

STADSPANEL HOORN OVER VUURWERK

STADSPANEL HOORN OVER VUURWERK STADSPANEL HOORN OVER VUURWERK Gemeente Hoorn September 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017 / 169 Datum September 2017

Nadere informatie

WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND

WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND Gemeente Koggenland Maart 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/concept Datum Maart

Nadere informatie

Onderzoek Afvalmodellen

Onderzoek Afvalmodellen Onderzoek Afvalmodellen Projectleider Aha!: Ronald Peeks Onderzoekbegeleiding vanuit de gemeente Assen: Bart-Jan Delhaas Juli 2013 Contactgegevens A-Kerkhof 43-a 9712 BC GRONINGEN Tel.: 050-3137176 www.ahamarktonderzoek.nl

Nadere informatie

AFVALINZAMELING IN ZEEWOLDE

AFVALINZAMELING IN ZEEWOLDE AFVALINZAMELING IN ZEEWOLDE Gemeente Zeewolde Mei 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020 333 0670 Rapportnummer 2016 / 53 Datum Mei 2016 Opdrachtgever

Nadere informatie

Afvalinzameling in Groningen. Een stadspanel onderzoek

Afvalinzameling in Groningen. Een stadspanel onderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Afvalinzameling in Groningen Een stadspanel onderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

PEILING MOERDIJKPANEL

PEILING MOERDIJKPANEL PEILING MOERDIJKPANEL Hoe denken inwoners van gemeente Moerdijk over een verruiming van de zondagsopenstelling voor winkels binnen hun gemeente? November 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research

Nadere informatie

Hoofdstuk 13. Afval en milieu

Hoofdstuk 13. Afval en milieu Hoofdstuk 13. Afval en milieu Samenvatting Negen op de tien Leidenaren is bekend met de kringloopwinkel Het Warenhuis en bijna vier op de tien is er in het afgelopen jaar geweest. Na een stijging in de

Nadere informatie

LEZERSONDERZOEK WESTVOORNAER

LEZERSONDERZOEK WESTVOORNAER LEZERSONDERZOEK WESTVOORNAER Gemeente Westvoorne Augustus 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017 / 160 Datum Augustus 2017

Nadere informatie

Onderzoek Afvalscheiding

Onderzoek Afvalscheiding Rapportage Onderzoek Afvalscheiding In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente Velsen Heleen de Mul en Edwin van t Hart Utrecht, maart 2014 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Drs. Marjan den

Nadere informatie

Grondstof voor een beter milieu

Grondstof voor een beter milieu Afval is Grondstof voor een beter milieu ISO-14001 Haal meer uit afval Gescheiden inzameling De Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) zorgt voor het inzamelen van het huishoudelijk afval in Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart!

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart! Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016 Een folder om te bewaren Hou m apart! Een betere wereld begint bij je zelf! Per 1 januari 2016 zal de afvalinzameling in Veenendaal

Nadere informatie

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN?

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? In uw gemeente haalt Avri het huishoudelijk afval op. Liever noemen wij uw afval grondstof, omdat er nieuwe producten van kunnen worden gemaakt. Tenminste, als u

Nadere informatie

Bewonersonderzoek over afvalinzameling in Sliedrecht

Bewonersonderzoek over afvalinzameling in Sliedrecht Bewonersonderzoek over afvalinzameling in Sliedrecht 1. Weet u wat er in de blauwe container aangeboden mag worden en wat niet? (Slechts één antwoord mogelijk) Ja, dat is duidelijk gecommuniceerd 75,1%

Nadere informatie

Bewonerspanel Afvalinzameling

Bewonerspanel Afvalinzameling Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Afvalinzameling Novemberpeiling 2014: Afvalinzameling De gemeente Utrecht zet zich in om afval

Nadere informatie

Amsterdammers. December 2009 Susanne van den Buuse

Amsterdammers. December 2009 Susanne van den Buuse Afvalscheiding onder Amsterdammers December 2009 Susanne van den Buuse Inleiding In Nederland wordt veel gedaan om de afvalstroom zo klein mogelijk te houden. Een belangrijke manier om dit te bereiken,

Nadere informatie

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN?

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUIZEN Eindelijk komt het er van het huis op te ruimen en afstand te doen van die oude klok die al jaren ligt te verstoffen op zolder. En wat te denken van de

Nadere informatie

Uw afval verdient beter OPINIE INWONERS PAPENDRECHT OVER VERANDERING IN AFVALINZAMELING

Uw afval verdient beter OPINIE INWONERS PAPENDRECHT OVER VERANDERING IN AFVALINZAMELING Uw afval verdient beter OPINIE INWONERS PAPENDRECHT OVER VERANDERING IN AFVALINZAMELING Inhoud 1. Conclusies 2. Opinie over afvalscheiding 3. Voorkeur bewoners laagbouw 4. Voorkeur bewoners hoogbouw 5.

Nadere informatie

Nijmeegse burgers over de afvalinzameling. resultaten burgerpeiling 2003

Nijmeegse burgers over de afvalinzameling. resultaten burgerpeiling 2003 Nijmeegse burgers over de afvalinzameling resultaten burgerpeiling 2003 Gemeente Nijmegen Afd. Onderzoek en Statistiek Juli 2003 Doel burgerpeiling Via een burgerpeiling over de afvalinzameling 2003 is

Nadere informatie

Samenvatting. Klanttevredenheidsonderzoek. HVCinzameling 2009/2010

Samenvatting. Klanttevredenheidsonderzoek. HVCinzameling 2009/2010 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek HVCinzameling 2009/2010 Afdeling Communicatie Wendy Kamminga 4 februari 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksopzet 3 2.1 Methode 3 2.2 Respondenten 3 2.3

Nadere informatie

Bewonerspanel Groente- en fruitafval

Bewonerspanel Groente- en fruitafval Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Groente- en fruitafval Zeven op de tien panelleden met een eengezinswoning scheidt groenteen

Nadere informatie

ONDERZOEK PLASTIC BLIK EN DRANKENKARTONS 0 - METING

ONDERZOEK PLASTIC BLIK EN DRANKENKARTONS 0 - METING ONDERZOEK PLASTIC BLIK EN DRANKENKARTONS 0 - METING NULMETING ONDERZOEK PLASTIC, BLIK EN DRANKENKARTONS Oktober 2015 In opdracht van: Joyce Scheenaard, Afdeling Afvalinzameling Uitvoering onderzoek: Josée

Nadere informatie

Veelgestelde vragen anders afval inzamelen in Berg en Dal

Veelgestelde vragen anders afval inzamelen in Berg en Dal Veelgestelde vragen anders afval inzamelen in Berg en Dal Inhoud Veelgestelde vragen anders afval inzamelen in Berg en Dal... 1 1. Algemeen... 2 Waarom kiest de gemeente Berg en Dal voor anders afval inzamelen?...

Nadere informatie

Afval scheiden in Houten. Hoe kan het (nog) beter?

Afval scheiden in Houten. Hoe kan het (nog) beter? Afval scheiden in Houten Hoe kan het (nog) beter? Inhoud presentatie Houten: (toeristische) informatie Afval: hoe doet Houten het nu? Waar valt winst te halen? Welke manieren zijn er om gedrag te veranderen?

Nadere informatie

Veel gestelde vragen nieuwe inzamelwijze afval maart 2017

Veel gestelde vragen nieuwe inzamelwijze afval maart 2017 Veel gestelde vragen nieuwe inzamelwijze afval maart 2017 De nieuwe inzamelwijze gaat in vanaf september 2017. Tot die periode gelden de huidige inzamelregels Waarom afval scheiden 1. Ik heb een brief

Nadere informatie

Onderwerp resultaten enquête afvalproeven Vlijmen Vliedberg en afvalcijfers 2014 en 2015

Onderwerp resultaten enquête afvalproeven Vlijmen Vliedberg en afvalcijfers 2014 en 2015 Zaaknummer 00458630 Onderwerp resultaten enquête afvalproeven Vlijmen Vliedberg en afvalcijfers 2014 en 2015 Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis In 2015 zijn in een deel van de wijk Vlijmen Vliedberg

Nadere informatie

KNELPUNTEN IN HET VERKEER

KNELPUNTEN IN HET VERKEER KNELPUNTEN IN HET VERKEER Gemeente Lansingerland Augustus 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017 / 134 Datum Augustus 2017

Nadere informatie

HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA

HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA Gemeente Leiderdorp Januari 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/10 Datum Januari

Nadere informatie

Duurzaamheid en afvalinzameling

Duurzaamheid en afvalinzameling Duurzaamheid en afvalinzameling in Hendrik-Ido-Ambacht De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht gaat een campagne opzetten om inwoners te stimuleren om meer te doen aan energiebesparing en afvalscheiding. Om de

Nadere informatie

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten Inhoud Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten... 1 1. Algemeen... 2 Waarom kiest de gemeente Druten voor omgekeerd inzamelen?... 2 Waarom wordt

Nadere informatie

goed bezig! Informatiefolder nr. 2 om te bewaren Hou m apart!

goed bezig! Informatiefolder nr. 2 om te bewaren Hou m apart! Dit ziet er prima uit! goed bezig! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016 Informatiefolder nr. 2 om te bewaren Hou m apart! Een betere wereld begint bij jezelf! Het gaat bijna beginnen;

Nadere informatie

Weet wat je weggooit. Er zit meer in dan je denkt. Een folder om te bewaren. Hou m apart!

Weet wat je weggooit. Er zit meer in dan je denkt. Een folder om te bewaren. Hou m apart! Weet wat je weggooit Er zit meer in dan je denkt Ontdek de waarde van afval Een folder om te bewaren. Hou m apart! In deze folder ontdekt u de waarde van afval. Er zit namelijk meer in dan u denkt. Waardevolle

Nadere informatie

PROEF RESTAFVAL INZAMELING

PROEF RESTAFVAL INZAMELING PROEF RESTAFVAL INZAMELING Dragonder-noord start 23 september 2013 In uw wijk start eind september 2013 een proef om meer grondstoffen in te zamelen en minder restafval. In deze brochure leest u meer.

Nadere informatie

HET MOERDIJKPANEL OVER SPORT EN BEWEGEN

HET MOERDIJKPANEL OVER SPORT EN BEWEGEN HET MOERDIJKPANEL OVER SPORT EN BEWEGEN Gemeente Moerdijk Oktober 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016 / 176 Datum Oktober

Nadere informatie

Omruilactie was een groot succes dankzij u!

Omruilactie was een groot succes dankzij u! December 2011 Omruilactie was een groot succes dankzij u! Op 3 oktober heeft wethouder J. van Hal de nieuwe containers feestelijk uitgereikt aan de familie Krijnen aan de Hertesprong in Etten-Leur. Dat

Nadere informatie

Informatiefolder Speciaal voor hoogbouwbewoners december 2015

Informatiefolder Speciaal voor hoogbouwbewoners december 2015 Het gaat beginnen! Per 1 januari 2016 gaat u betalen per keer dat u gebruik maakt van de brengcontainer. Dit is een ondergrondse of bovengrondse container waar u uw afval naartoe brengt en meerdere huishoudens

Nadere informatie

I LOVE AFVAL SCHEIDEN! JIJ OOK?

I LOVE AFVAL SCHEIDEN! JIJ OOK? I LOVE AFVAL SCHEIDEN! JIJ OOK? Hoi, ik ben Maarten Milieu. Ik werk voor Cyclus en haal bij jou thuis het afval op. De ene dag leeg ik groene minicontainers met een zijlader. De andere dag zie je me zakken

Nadere informatie

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011 Memo Onderwerp Afvalinzameling: vergelijking Zevenaar- 1 Inleiding Afvalscheiding is belangrijk. Door scheiding aan de bron (in de huishoudens) kunnen afvalcomponenten en fracties worden verkregen die

Nadere informatie

Afvalonderzoek 2014, gemeente Hoogeveen

Afvalonderzoek 2014, gemeente Hoogeveen Afvalonderzoek 2014, gemeente Hoogeveen Introductie Hierbij ontvang u, op uw verzoek, een papieren versie van de vragenlijst die op dit moment via internet aangeboden wordt. U kunt de ingevulde vragenlijst

Nadere informatie

Aan de Bak 27 september Opbrengst thematafels. Thematafel A: betalen voor restafval?

Aan de Bak 27 september Opbrengst thematafels. Thematafel A: betalen voor restafval? Aan de Bak 27 september 2017 Opbrengst thematafels Thematafel A: betalen voor restafval? Stelling A1: Het is eerlijk dat mensen die meer restafval hebben, ook meer betalen -grote gezinnen zijn de klos

Nadere informatie

Verkeerd neergezet afval

Verkeerd neergezet afval LeidenPanel Verkeerd neergezet afval BELEIDSONDERZOEK 071-516 5123 I info@leidenincijfers.nl I www.leidenincijfers.nl Inleiding De gemeente Leiden gaat de komende tijd proberen om de overlast door verkeerd

Nadere informatie

Gemeente Noordoostpolder

Gemeente Noordoostpolder Gemeente Noordoostpolder Meest gestelde vragen over nieuwe manier van afval inzamelen in Noordoostpolder extra container voor oud papier en karton extra container voor plastic, lege pakken en blik 1. Twee

Nadere informatie

Hoofdstuk 14. Afval en milieu

Hoofdstuk 14. Afval en milieu Hoofdstuk 14. Afval en milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. de Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren is de bekendheid hiervan gelijk gebleven en het gebruik toegenomen. In

Nadere informatie

Afval & verhuizen: hoe is het geregeld? alle afval op een rij. Kies voor elkaar. Samen voor een mooie buurt.

Afval & verhuizen: hoe is het geregeld? alle afval op een rij. Kies voor elkaar. Samen voor een mooie buurt. Afval & verhuizen: hoe is het geregeld? alle afval op een rij checklist bij aankomst aanbiedregels veelgestelde vragen passen checklist bij vertrek afvalstoffenheffing adressen en contact Kies voor elkaar.

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERANTWOORDING EN FREQUENTIEVERDELING MILIEU EN AFVAL 2008

ONDERZOEKSVERANTWOORDING EN FREQUENTIEVERDELING MILIEU EN AFVAL 2008 Vragenlijst, steekproef en respons Het onderzoek Milieu en Afval 2008 is gehouden in december 2008. Het onderzoek is gehouden onder leden van het LelyStadsPanel. Op het moment van het onderzoek bestond

Nadere informatie

Op de vraag: Kent u één of meer Millenniumdoelen? antwoordde 23% van het Bewonerspanel positief. 21% daarvan kon er ook één of meer noemen.

Op de vraag: Kent u één of meer Millenniumdoelen? antwoordde 23% van het Bewonerspanel positief. 21% daarvan kon er ook één of meer noemen. Bewonerspanel Utrecht peiling millenniumdoelen, mei 2011 Van 23 mei t/m 5 juni 2011 heeft Bestuursinformatie een peiling onder de leden van het Bewonerspanel Utrecht gehouden. De peiling ging over beoordeling

Nadere informatie

Omgekeerd inzamelen in de gemeente Groesbeek

Omgekeerd inzamelen in de gemeente Groesbeek Omgekeerd inzamelen in de gemeente Groesbeek 1 Kijk! Afval=grondstof Beste inwoners van de gemeente Groesbeek Het voornemen is om op 1 januari 2017 te starten met het omgekeerd afval inzamelen in de gemeente

Nadere informatie

ieldrop-mierlo behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste meneer, mevrouw,

ieldrop-mierlo behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste meneer, mevrouw, ieldrop-mierlo uw brief ons behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste mer, mevrouw, Momenteel onderzoeken wij de uitvoering en waardering

Nadere informatie

Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort

Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort Door gemeente Montfoort zijn 4 toekomstige scenario s voor het afvalbeheer geformuleerd. Wat zijn de verwachte effecten indien deze scenario s worden

Nadere informatie