Kansen voor gemeenten in communicatie, indien recyclen kan, wil men dit vaak ook wel doen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kansen voor gemeenten in communicatie, indien recyclen kan, wil men dit vaak ook wel doen."

Transcriptie

1 Kansen voor gemeenten in communicatie, indien recyclen kan, wil men dit vaak ook wel doen. Rapport HEDRA 0-meting 11 maart 2016

2 Inhoudsopgave Situatie en centrale vraagstelling Conclusies en aanbevelingen Resultaten Bijlagen Onderzoeksverantwoording Lotte Monster Consultant

3 Situatie en centrale vraagstelling

4 Situatie en centrale vraagstelling Hoe groot is de bekendheid van het scheiden van drankenkartons? SAMR heeft in opdracht van HEDRA onderzoek gedaan naar de bekendheid van het inleveren van drankenkartons in de eigen gemeente en wat de houding is van consumenten ten opzichte van het scheiden van verpakkingsafval. Bij ongeveer 7 van de gemeenten worden drankenkartons apart ingezameld. Alvorens HEDRA met een communicatietraject start om de bekendheid te vergroten is een 0-meting uitgevoerd. De centrale vraag is: Hoe bekend zijn consumenten met het inzamelen/scheiden van drankkartonnen? De volgende onderzoeksvragen gaan we beantwoorden: Wat is de bekendheid van het inzamelen/scheiden van drankenkartons? Wat is de houding van consumenten ten opzichte van het scheiden van afval? Hoe willen consumenten informatie rondom afval scheiden ontvangen? Van wie willen consumenten informatie rondom afval scheiden ontvangen? Voor je ligt het rapport met de resultaten van de 0-meting. De volgende definities zijn meegegeven aan de respondenten: Verpakkingsafval, hieronder wordt verstaan: papier, karton, plastic, glas, blik en drankenkartons. Drankenkartons zijn kartonnen verpakkingen voor zowel verse als lang houdbare producten (zuivel, sap, soep, water, saus etc.) Op onderstaande afbeelding staan enkele voorbeelden van drankenkartons. 4

5 Conclusies & aanbevelingen

6 Conclusies Belangrijkste conclusies op basis van dit onderzoek Hoe belangrijker het milieu hoe belangrijker recyclen Hoe meer belang men hecht aan bewust omgaan met het milieu hoe belangrijker de respondent recyclen vindt. Een grote meerderheid vindt het belangrijk dat verpakkingsafval gerecycled wordt. Het minst belangrijk vindt men blik en drankenkartons. Minder bekendheid voor blik en drankenkartons Respondenten zijn redelijk goed op de hoogte dat verpakkingsafval gescheiden kan worden in hun gemeente. Men is duidelijk minder goed op de hoogte over het recyclen van blik en drankenkartons. De verschillen tussen de gemeentes waar wel drankenkartons gescheiden worden en waar niet zijn groot, ook voor blik. Twee derde bereid drankenkartons in te zamelen Bij het scheiden binnen het eigen huishouden zien we hetzelfde beeld. Hierbij zijn blik en drankenkartons minder belangrijk en zijn de verschillen tussen de gemeenten eveneens groot. Wanneer we vragen of drankenkartons gescheiden zouden worden als het kan binnen de gemeente geeft bijna twee derde aan dit te gaan doen, terwijl dit voor een groot deel van respondenten al mogelijk is. Vrouwen leveren een grotere bijdrage aan afval scheiden Vrouwen leveren volgens zichzelf en volgens mannen (hun partners) een grotere bijdrage aan het scheiden van afval ervan uitgaande dat mannen met partner hun vrouw bedoelen. Jongeren (25-34) geven vaker aan dat zijzelf en hun partner een kleine bijdrage leveren aan het scheiden van afval. Inzamelen via bak of zak Respondenten willen graag drankenkartons gescheiden inleveren middels een bak/zak (met name jongeren), waar ouderen vaker een vast inzamelpunt noemen. Redenen om drankenkartons niet gescheiden in te leveren zijn: niet weten waar dit kan, geen eigen container hebben, geen ruimte om het apart te bewaren. 6

7 Aanbevelingen Belangrijkste aanbevelingen Meer duidelijkheid over hoe drankenkartons in te leveren Respondenten zijn best bereid om drankenkartons in te zamelen. Echter is het voor een redelijk grote groep nog niet bekend waar dit precies kan en hoe dit moet binnen de eigen gemeente. Duidelijkheid over waar en hoe te scheiden Respondenten zijn op zoek naar duidelijkheid en gemak, recyclen mag geen extra gedoe opleveren. Het is belangrijk om te communiceren waar en hoe gemakkelijk het is om drankenkartons te scheiden. Adviseer gemeentes drankenkartons via een zak (bijvoorbeeld bij het plastic) in te zamelen. Extra zakken en bakken ziet men namelijk niet echt zitten. Communiceer ook duidelijk over het nut van het scheiden van drankenkartons. Een deel van de respondenten heeft het gevoel dat alles toch weer bij elkaar gegooid wordt. Geef ook aan dat kleine aantallen ook de moeite zijn! 7

8

9 Ouderen vinden bewust omgaan met het milieu vaker belangrijk W el recyclen 26% 67% N iet recyclen 22% 67% 6% 4% Heel belang rijk Belangrijk O nbelangrijk Zeer onbelangrijk Vraag: In hoeverre vind je het belangrijk om bewust met het milieu om te gaan? Basis: gemeente wel recyclen n=1068, gemeente niet recyclen n=249 Bijna alle respondenten vinden bewust omgaan met het milieu (heel) belangrijk. In gemeentes waar men nog niet drankenkartons recyclet vinden respondenten bewust omgaan met het milieu iets vaker onbelangrijk. Respondenten tussen de vinden bewust omgaan met het milieu vaker onbelangrijk dan ouderen. 9

10 Hoe meer belang er wordt gehecht aan het milieu, hoe belangrijker respondenten recyclen vinden Wel recyclen - Pa pier/ karton Niet recyclen - Pa pier/ karton 34% 39% 57% 52% 4% 6% 3% Wel recyclen - Plastic 46% 44% Niet recyclen - Plastic 41% 51% 6% Wel recyclen - Glas 4 48% 4% Niet recyclen - Glas 40% 53% 3% Wel recyclen - Blik 33% 50% 12% Niet recyclen - Blik 27% 57% 14% 3% Wel recyclen - Drankenkartons Niet recyclen - Drankenkartons 21% 32% 5 49% 14% 20% 4% Zeer belangrijk Belangrijk Onbelangrijk Zeer onbelangrijk Vraag: Kun je per soort verpakkingsafval aangeven in welke mate je het belangrijk vindt dat het wordt gescheiden? Basis: gemeente wel recyclen n=1068, gemeente niet recyclen n=249 Hoe meer belang respondenten hechten aan het milieu, hoe belangrijker ze afval scheiden vinden. Het meeste belang hecht men aan het recyclen van glas en papier/karton. Er zijn daarnaast weinig verschillen zichtbaar tussen gemeentes waar wel drankenkartons gerecycled kunnen worden en waar niet. 10

11 Jongvolwassenen weten vaker niet of afval kan worden gescheiden in hun gemeente W el recyclen - Papier/ karton 96% Niet recyclen - Papier/karton 94% 4% W el recyclen - Pla stic 87% 10% 4% Niet recyclen - Plastic 77% 1 8% W el recyclen - G las 97% N iet recyclen - G las 94% 4% W el recyclen - Blik 51% 3 1 Niet recyclen - Blik 22% 59% 19% W el recyclen - Drankenka rtons 62% 2 13% Niet recyclen - Drankenkartons 28% 49% 22% Ja Nee W eet ik niet Vraag: Kun je onderstaande soorten verpakkingsafval scheiden in jouw gemeente? Basis: gemeente wel recyclen n=1068, gemeente niet recyclen n=249 Respondenten tussen de 25 en 34 jaar weten significant vaker niet of papier/karton gescheiden kan worden in hun gemeente dan mensen van 55 jaar en ouder. Laagopgeleide respondenten weten significant vaker niet of papier/karton kan worden gescheiden in hun gemeente t.o.v. hoogopgeleide mensen. Laagopgeleide respondenten weten significant vaker niet of glas kan worden gescheiden in hun gemeente t.o.v. midden- en hoogopgeleide mensen. Respondenten tussen de 25 en 34 jaar weten significant vaker niet of plastic, blik en drankenkartons in hun gemeente kan worden gerecycled (t.o.v. alle andere leeftijdsgroepen). Respondenten tussen de 25 en 34 jaar zeggen significant minder vaak dat drankenkarton gescheiden kan worden in hun gemeente. In de gemeenten waar blik kan worden gescheiden, vindt men het significant vaker belangrijk dat het gescheiden wordt. 11

12 Jongeren scheiden minder vaak verpakkingsafval dan ouderen Wel recyclen - Papier/karton 94% 3% Niet recyclen - Papier/karton 90% Wel recyclen - Plastic 74% 6% 18% Niet recyclen - Plastic 62% 13% 26% Wel recyclen - Glas 91% 4% Niet recyclen - Glas 86% 6% 8% Wel recyclen - Blik 46% 7% 44% Niet recyclen - Blik 17% 13% 70% Wel recyclen - Drankenkartons 57% 7% 3 Niet recyclen - Drankenkartons 21% 10% 67% Ja Soms Nee W eet ik niet Vraag: Welke soorten verpakkingsafval worden er gescheiden binnen jouw huishouden? Basis: gemeente wel recyclen n=1068, gemeente niet recyclen n=249 Jongeren (25-34 jaar) scheiden minder vaak verpakkingsafval dan ouderen. Het meest worden papier/karton en glas gerecycled. Verschillen zijn zichtbaar voor respondenten die het heel belangrijk vinden om bewust met het milieu om te gaan, een grotere groep recyclet verpakkingsafval. Opvallend is wel dat de groep die bewust omgaan met het milieu zeer onbelangrijk vindt wel vaker recyclet dan de groep die bewust omgaan met het milieu onbelangrijk vindt. Daarnaast recyclen hoogopgeleide respondenten significant vaker glas dan midden- en laagopgeleiden. Echter voor blik en drankenkartons geldt dit niet. Deze verpakkingsmiddelen worden vaker gerecycled door laagopgeleiden. Respondenten die niet weten of plastic wordt gescheiden binnen het huishouden, vinden het significant vaker zeer onbelangrijk om bewust met het milieu om te gaan. Van de respondenten die het heel belangrijk vinden om bewust met het milieu om te gaan, scheidt 34% geen drankenkartons. Bijna twee derde (64%) scheidt drankenkartons met dop. Hoog- en midden opgeleide respondenten doen dit significant vaker met dop dan laagopgeleide respondenten. 12

13 De meerderheid van de respondenten gaat drankenkartons scheiden wanneer dit in hun gemeente mogelijk is Wel recyclen - Papier/ karton 60% 10% 14% 17% Niet recyclen - Papier/ karton 64% 7% 14% 1 Ja Soms Nee Weet ik niet Vraag: Zou je in jouw huishouden drankenkartons scheiden als dit in jouw gemeente kan? Basis: gemeente wel recyclen n=404, gemeente niet recyclen n=178 Respondenten die het (heel) belangrijk vinden om bewust met het milieu om te gaan, zouden significant vaker drankenkartons scheiden als dit in hun gemeente kan, dan mensen die het onbelangrijk vinden om bewust met het milieu om te gaan. Opvallend is dat 77% van de respondenten die het zeer onbelangrijk vindt om bewust met het milieu om te gaan wel zegt drankenkartons te gaan scheiden als dit in hun gemeente kan. Respondenten van 45 jaar en ouder zeggen significant vaker dat zij drankenkartons gaan scheiden als dit in hun gemeente kan dan jongeren tussen de 25 en 44 jaar. 13

14 Wanneer er in de directe omgeving afval wordt gescheiden, wordt dit vaak overgenomen W el recyclen - Ikzelf 73% 23% 3% 1% N iet recyclen - Ikzelf 6 27% 6% 2% W el recyclen - Mijn partner 58% 2 12% N iet recyclen - Mijn partner 4 29% 8% 18% W el recyclen - Mijn huisgenoot N iet recyclen - Mijn huisgenoot 27% 24% 19% 20% 3% 51% 51% W el recyclen - De kinderen 2 28% 11% 36% N iet recyclen - De kinderen 21% 26% 6% 46% Grote bijdrage G emiddelde bijdrag e Kleine bijdrage G een bijdra ge Vraag: In welke mate levert iedereen binnen het huishouden een bijdrage aan het scheiden van afval? Basis: gemeente wel recyclen n=1068, gemeente niet recyclen n=249 Vrouwen geven significant vaker dan mannen aan dat zij een grote bijdrage leveren aan het scheiden van afval. Mannen geven significant vaker aan dat hun partner een grote bijdrage levert aan het scheiden van afval. Respondenten tussen de 25 en 34 jaar geven significant vaker aan een kleine bijdrage te leveren aan het scheiden van afval (t.o.v. alle andere leeftijdsgroepen). Zij geven ook significant vaker aan dat hun partner een kleine bijdrage levert aan het scheiden van afval. Bij 2 van de respondenten die het heel belangrijk vindt om bewust met het milieu om te gaan, leveren de kinderen significant een grote bijdrage bij het scheiden van afval. Gezinnen waar kinderen geen bijdrage leveren aan het scheiden van afval, wonen significant vaker in een gemeente waar niet gerecycled wordt. 14

15 Ouderen, laagopgeleiden en vrouwen denken vaker dat drankenkartons minder goed recyclebaar zijn Wel recyclen N iet recyclen 28% 2% 8% Verhouding % 3% 1 Verhouding % Verhouding Verhouding Verhouding % Verhouding Verhouding % Verhouding % Verhouding Verhouding Vraag: In welke mate zijn drankenkartons volgens jou recyclebaar? Basis: gemeente wel recyclen n=1061, gemeente niet recyclen n=246 Respondenten waarbij in de gemeente wel wordt gerecycled denken significant vaker dat drankenkartons met de verhouding recyclebaar zijn (t.o.v. respondenten waarbij in de gemeente niet wordt gerecycled). Ouderen (65 plus) denken vaker dat ongeveer 0-20% van de drankenkartons recyclebaar is. Ook laagopgeleiden denken dat een groot gedeelte van de drankenkartons niet recyclebaar is. Ook denken mannen, meer dan vrouwen dat een groter gedeelte van de drankenkartons recyclebaar is. 15

16 Drankenkartons scheiden is een kleine moeite Het is een kleine moeite, dus waarom zou ik het niet doen 51% 61% Het is goed voor het milieu Het kan hergebruikt worden, dus wil ik het scheiden Het is belangrijk om verantwoord met het milieu om te ga an Je kunt het gescheiden inleveren, dus doe ik dat 40% 43% 43% 37% 52% 51% 50% 50% Dan heb ik minder restafval Door afvalscheiding worden er minder grondstoffen gebruikt Het is slecht voor het milieu als ik het niet doe 32% 38% 36% 29% 33% 48% Dat er iets nuttigs mee wordt geda an Als we recyclen scheelt da t ons uiteindelijk in de portemonnee Het is een gewoonte, ik denk er niet echt over na 22% 21% 28% 30% 26% 38% W el recyclen Je andere afval gaa t dan minder stinken Anders 1% 7% 12% N iet recyclen Vraag: Wat zijn voor jou de belangrijkste redenen om drankenkartons te scheiden? Basis: gemeente wel recyclen n=680, gemeente niet recyclen n=77 Respondenten die in een gemeente wonen waar afval wordt gerecycled, geven vaker aan dat zij dit doen omdat je het gescheiden in kunt leveren en omdat er dan minder restafval over blijft. Respondenten die wel recyclen, maar niet in een gemeente wonen waar wordt gerecycled, doen dit voornamelijk omdat het uiteindelijk scheelt in de portemonnee. Vrouwen scheiden vaker afval omdat er dan minder restafval over blijft. Mannen geven juist vaker aan dat afval te scheiden om de reden dat er door afvalscheiding minder grondstoffen worden gebruikt. Ouderen (65 plus) scheiden vaker dan 25- tot 44 jarigen, omdat afval hergebruikt kan worden. Ook doen zij dit vaker dan 25- tot 54 jarigen om de reden dat het goed is voor het milieu (en omdat het slecht is voor het milieu als men het niet doet) en om de reden dat er door afvalscheiding minder grondstoffen worden gebruikt. Kortom ouderen noemen meer redenen om te recyclen. Laagopgeleide respondenten geven vaker dan midden- en hoogopgeleide respondenten aan dat zij afval scheiden om de reden dat je andere afval minder gaat stinken. 16

17 Meerderheid geeft voorkeur aan verzamelen in bak of zak Wel recyclen N iet recyclen 7% 4% 34% Aantal 0-10 Aantal % 3% 8% Aantal 0-10 Aantal % Aantal % 47% Aantal Aantal Aantal Aantal % Aantal % Aantal 51+ Aantal 51+ Vraag: Hoeveel drankenkartons zamelt u in uw gezinssituatie per maand in? Basis: gemeente wel recyclen n=658, gemeente niet recyclen n=74 Ik breng de drankenka rtons naar een inzamelpunt in de buurt 20% 29% W el recyclen N iet recyclen Ik verz amel het in een aparte ba k of za k en dez e wordt opg ehaald door de gemeente 18% 22% Ik verz amel het in een ba k of z ak, waa rin ook ander verpa kking smateriaa l zoa ls pla stic en/ of metaal zit en deze wordt opg ehaa ld door de g emeente 49% 62% Vraag: Wat vindt u de beste manier om drankenkartons in te zamelen? Basis: gemeente wel recyclen n=680, gemeente niet recyclen n=77 Respondenten waarbij er wel gerecycled wordt in hun gemeente recyclen significant vaker 21 tot 30 drankenkartons per maand dan respondenten waarbij er niet gerecycled wordt in hun gemeente. Respondenten waarbij in de gemeente wordt gerecycled, hebben significant vaker de voorkeur voor het verzamelen van drankenkartons in een bak of zak, waarin ook ander verpakkingsmateriaal zoals plastic en/of metaal zit en waarbij deze wordt opgehaald door de gemeente. Ook jongeren geven hier de voorkeur aan (25-34 jaar) waar respondenten van 65 jaar en ouder de drankenkartons significant vaker naar een inzamelpunt in de buurt brengen. 17

18 Bijna de helft van de respondenten weet niet waar men de drankenkartons kan inleveren Ik weet niet waar ik het kan inleveren 46% 61% Ik heb geen eigen container waar ik drankenkartons in kan doen 36% 38% Ik heb geen ruimte om het apart te bewaren 14% 21% Ik heb zo weinig drankenkartons, dat is de moeite niet waard 20% 18% Anders moet ik weer een aparte vuilnisbak of zak in mijn kamer of keuken zetten voor 7% 19% Het is nog geen gewoonte 13% 17% Ik vind het te veel gedoe 8% 13% Al het afval komt uiteindelijk toch op één hoop 6% 11% Wel recyclen Het is me niet duidelijk wat wel en niet in de container mag 7% 10% Ik vind het vies om drankenkartons apart te bewaren 9% 9% Niet recyclen Het gaat al zo ver met afval scheiden, dit komt er ook weer bij 9% Anders 10% 13% Vraag: Kun je aangeven waarom je drankenkartons niet gescheiden inlevert? Basis: gemeente wel recyclen n=369, gemeente niet recyclen n=167 Respondenten waarbij wel in de gemeente wordt gerecycled, geven aan zelf niet te recyclen omdat het afval uiteindelijk toch op één hoop komt en omdat zij anders een aparte vuilnisbak of zak in de kamer of keuken moeten zetten voor drankenkartons. Respondenten die het niet belangrijk vinden om bewust met het milieu om te gaan scheiden significant minder drankenkartons om de reden dat apart inzamelen het milieu niet zoveel oplevert (t.o.v. respondenten die het wel (heel) belangrijk vinden). Respondenten met een leeftijd tussen de 25 en 54 jaar geven significant vaker aan dat zij het te veel gedoe vinden om drankenkartons gescheiden in te leveren. Jongeren (25-34) geven aan niet nog een aparte vuilnisbak of zak in de kamer of keuken te willen zetten. Ook hebben zij vaak geen ruimte om het apart te bewaren. Hoog- en midden opgeleide respondenten geven aan dat zij het te veel gedoe vinden om drankenkartons gescheiden in te leveren. In de anders namelijk categorie geven mensen vooral aan dat het nog niet kan in de eigen gemeente. 18

19 Onderzoeksspecificaties Onderzoek in vogelvlucht METHODE Kwantitatief online onderzoek Reminder: online DOELGROEP EN STEEKPROEF Doelgroep: OnderzoekGroep leden vanaf 25 jaar Steekproefkader: De Onderzoek Groep, het consumentenpanel van SAMR RESPONS Totaal zijn 3903 OnderzoekGroep leden uitgenodigd deel te nemen aan het onderzoek. Netto hebben 1317 respondenten deelgenomen, een respons van 34%. VELDWERK Het veldwerk heeft plaatsgevonden vanaf 22 februari 2016 tot en met 7 maart De gemiddelde invultijd van de vragenlijst bedroeg: 5 minuten

20 SAMR Marktonderzoek wordt marktvinden Met marktonderzoek is niets mis. En ook niet met data. Sterker nog: wij gebruiken beide. Maar alléén onderzoek levert geen inzicht in welke kansen er in de sterk veranderende markt liggen. Om daar achter te komen moet je verder gaan. Voorbij het onderzoek. Voorbij de data-analyse. Let wel, die gooien we niet weg. We gaan ze anders gebruiken. En vooral, aanvullen. Dus vaarwel marktonderzoek. Marktvinden is wat wij doen!

Flitspeiling plastic tasjes

Flitspeiling plastic tasjes Flitspeiling plastic tasjes Rapportage flitspeiling plastic tasjes 17 mei 2016 Inhoudsopgave Voorwoord Management summary Resultaten Kennis maatregel Reclamebekendheid Beoordeling reclame Gedrag n.a.v.

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 44 t/m 47 2015 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 23 november 2015 Projectnummer: 20645 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Rapport flitspeiling Opvang asielzoekers

Rapport flitspeiling Opvang asielzoekers Rapport flitspeiling Opvang asielzoekers Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 21 September 2015 Projectnummer: 20645 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Duurzaam van Afval naar Grondstof Bewonersonderzoek De vragenlijst bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel gaat in op de situatie vóór de proef, het laatste

Nadere informatie

Rapportage Afval scheiden in Purmerend. Gemeente Purmerend SmartAgent, april 2015

Rapportage Afval scheiden in Purmerend. Gemeente Purmerend SmartAgent, april 2015 Rapportage Afval scheiden in Purmerend 1 Gemeente Purmerend SmartAgent, april 2015 Inhoudsopgave Deel 1 Inleiding Aanleiding en onderzoeksvraag Aanpak onderzoek Samenstelling respondenten Leeswijzer Deel

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 4 t/m 7 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 19 februari 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

1 1. Bent u een man of een vrouw? 1 antwoord per respondent. Aantal respondenten: 405. Antwoord Aantal Percentage. 1. Vrouw 238 59% 2.

1 1. Bent u een man of een vrouw? 1 antwoord per respondent. Aantal respondenten: 405. Antwoord Aantal Percentage. 1. Vrouw 238 59% 2. 1 1. Bent u een man of een vrouw? Aantal respondenten: 405 Antwoord Aantal Percentage 1. Vrouw 238 59% 2. Man 167 41% 2 2. Wat is uw leeftijd? Aantal respondenten: 414 1. 20 jaar en jonger 0 0% 2. 20-29

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 8 t/m 11 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 18 maart 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 20 t/m 23. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 20 t/m 23. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 20 t/m 23 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 10 juni 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 16 t/m 19 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 17 mei 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 12 t/m 15. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 12 t/m 15. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 12 t/m 15 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 15 april 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Ondernemers staan open voor bedrijfsverkoop, maar moeten mentaal nog een drempel over

Ondernemers staan open voor bedrijfsverkoop, maar moeten mentaal nog een drempel over Ondernemers staan open voor bedrijfsverkoop, maar moeten mentaal nog een drempel over Rapport Marktmonitor 2015 18 September 2015 Colofon In opdracht van: Majka van Doorn Research Consultant 033 330 33

Nadere informatie

Amsterdammers. December 2009 Susanne van den Buuse

Amsterdammers. December 2009 Susanne van den Buuse Afvalscheiding onder Amsterdammers December 2009 Susanne van den Buuse Inleiding In Nederland wordt veel gedaan om de afvalstroom zo klein mogelijk te houden. Een belangrijke manier om dit te bereiken,

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Onderzoeksbeschrijving In 2016 is een enquête gehouden onder de inwoners van de gemeente Renswoude over de inzameling en scheiding van afval. De

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 6: Afvalscheiding november 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de zesde peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Enquête Afvalsortering

Enquête Afvalsortering Enquête Afvalsortering De gemeente doet op het moment onderzoek naar het sorteren van afval in Tilburg. Als gemeente doen we het al goed op het gebied van het sorteren van afval, maar het kan nog beter.

Nadere informatie

Duurzaamheidk. Duurzaamheid wordt de norm voor consumenten. Duurzaamheidkompas meting #15 oktober 2015

Duurzaamheidk. Duurzaamheid wordt de norm voor consumenten. Duurzaamheidkompas meting #15 oktober 2015 Duurzaamheidk mpas Duurzaamheid wordt de norm voor consumenten Duurzaamheidkompas meting #15 oktober 2015 Inleiding Duurzaamheidkompas #15 Antwoord op duurzaamheidvragen In deze tijd van een milieu-, klimaat-,

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 28 t/m 39 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 29 september 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 40 t/m 51 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 27 december 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015

Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015 Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015 100% afval scheiden = 0 kg restafval! Dat is het doel waar Breda naar streeft. De gemeente onderschrijft daarmee het landelijk actieplan

Nadere informatie

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam Omgekeerd Inzamelen Datum: 11 augustus 2014 Versie 3.0 Uitgevoerd door: Auteurs: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Gemeente Woerden Mevr M. Stam

Nadere informatie

Hoofdstuk 13. Afval en milieu

Hoofdstuk 13. Afval en milieu Hoofdstuk 13. Afval en milieu Samenvatting Negen op de tien Leidenaren is bekend met de kringloopwinkel Het Warenhuis en bijna vier op de tien is er in het afgelopen jaar geweest. Na een stijging in de

Nadere informatie

Van statiegeld naar Plastic Heroes... ... hoe groot is het draagvlak hiervoor? Van statiegeld naar Plastic Heroes... TNS 20 maart 2015 G9350

Van statiegeld naar Plastic Heroes... ... hoe groot is het draagvlak hiervoor? Van statiegeld naar Plastic Heroes... TNS 20 maart 2015 G9350 ... hoe groot is het draagvlak hiervoor? Inhoudsopgave 1 Houding tegenover overgang naar Plastic Heroes systeem 2 Gedrag na overgang naar Plastic Heroes systeem 6 13 3 Kansen om gedrag te beïnvloeden 16

Nadere informatie

Omgekeerd afval inzamelen. Waar zijn we in Stichtse Vecht mee bezig?

Omgekeerd afval inzamelen. Waar zijn we in Stichtse Vecht mee bezig? Omgekeerd afval inzamelen. Waar zijn we in Stichtse Vecht mee bezig? 6 november 2017 GroenLinks Stichtse Vecht is al jaren een warm voorstander van omgekeerd inzamelen. Wat is dat eigenlijk en wat zijn

Nadere informatie

Bewonersonderzoek over afvalinzameling in Sliedrecht

Bewonersonderzoek over afvalinzameling in Sliedrecht Bewonersonderzoek over afvalinzameling in Sliedrecht 1. Weet u wat er in de blauwe container aangeboden mag worden en wat niet? (Slechts één antwoord mogelijk) Ja, dat is duidelijk gecommuniceerd 75,1%

Nadere informatie

Uw afval verdient beter OPINIE INWONERS PAPENDRECHT OVER VERANDERING IN AFVALINZAMELING

Uw afval verdient beter OPINIE INWONERS PAPENDRECHT OVER VERANDERING IN AFVALINZAMELING Uw afval verdient beter OPINIE INWONERS PAPENDRECHT OVER VERANDERING IN AFVALINZAMELING Inhoud 1. Conclusies 2. Opinie over afvalscheiding 3. Voorkeur bewoners laagbouw 4. Voorkeur bewoners hoogbouw 5.

Nadere informatie

Gescheiden gft inzameling Nesselande

Gescheiden gft inzameling Nesselande rotterdam.nl/onderzoek Gescheiden gft inzameling Nesselande Onderzoek en Business Intelligence Gescheiden gft inzameling Nesselande Een evaluatie M. van Rhee Onderzoek en Business Intelligence (OBI) 13

Nadere informatie

ONDERZOEK PLASTIC BLIK EN DRANKENKARTONS 0 - METING

ONDERZOEK PLASTIC BLIK EN DRANKENKARTONS 0 - METING ONDERZOEK PLASTIC BLIK EN DRANKENKARTONS 0 - METING NULMETING ONDERZOEK PLASTIC, BLIK EN DRANKENKARTONS Oktober 2015 In opdracht van: Joyce Scheenaard, Afdeling Afvalinzameling Uitvoering onderzoek: Josée

Nadere informatie

Bewonerspanel Afvalinzameling

Bewonerspanel Afvalinzameling Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Afvalinzameling Novemberpeiling 2014: Afvalinzameling De gemeente Utrecht zet zich in om afval

Nadere informatie

Rapport BankGiro Loterij Cultuuronderzoek 10 juni Diede van Delft

Rapport BankGiro Loterij Cultuuronderzoek 10 juni Diede van Delft Rapport BankGiro Loterij Cultuuronderzoek 10 juni 2016 Diede van Delft Diede.vandelft@samr.nl 0683792609 Favoriete culturele uitstapjes + deze zomer ondernemen Museumbezoek over algemeen meest favoriete

Nadere informatie

Samen kunnen meer met afval

Samen kunnen meer met afval Samen we kunnen meer met In 2020 willen we in heel Nederland 75% van ons afval scheiden. Samen kunnen we meer met afval Afval, we hebben er dagelijks mee te maken. Niet alleen thuis, maar ook op het werk,

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID

BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID Gemeente Eemnes November 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Onderzoek huishoudelijk afval

Onderzoek huishoudelijk afval Onderzoek huishoudelijk afval Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Marlies Visser 16 april 2014 Samenvatting Leden van het AmersfoortPanel hebben in maart 2014 deelgenomen aan een onderzoek over het

Nadere informatie

SAMR. Rapport flitspejling 1 Opvang asielzoekers. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de Opvang van asielzoekers.

SAMR. Rapport flitspejling 1 Opvang asielzoekers. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de Opvang van asielzoekers. Projectnummer 20645 W SMARTAGENT MARKETRESPONSE 21 September20jS Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de Opvang van asielzoekers Rapport flitspejling 1 Opvang asielzoekers Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Wie weet wat Avri doet?

Wie weet wat Avri doet? Opdracht 1 Welkom Wie weet wat Avri doet? Opdracht 1 antwoord Welkom Wie weet wat Avri doet? In Rivierenland zamelt Avri afval in. Opdracht 2 Woordweb Als je het woord afval hoort, waar denk je dan aan?

Nadere informatie

Van statiegeld naar Plastic Heroes hoe groot is het draagvlak hiervoor? Van statiegeld naar Plastic Heroes... TNS 7 april 2015 G9350

Van statiegeld naar Plastic Heroes hoe groot is het draagvlak hiervoor? Van statiegeld naar Plastic Heroes... TNS 7 april 2015 G9350 ... hoe groot is het draagvlak hiervoor? Inhoud 1 Houding tegenover overgang naar Plastic Heroes systeem 2 Gedrag na overgang naar Plastic Heroes systeem 6 12 3 Kansen om gedrag te beïnvloeden 15 4 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Onderzoek Afvalmodellen

Onderzoek Afvalmodellen Onderzoek Afvalmodellen Projectleider Aha!: Ronald Peeks Onderzoekbegeleiding vanuit de gemeente Assen: Bart-Jan Delhaas Juli 2013 Contactgegevens A-Kerkhof 43-a 9712 BC GRONINGEN Tel.: 050-3137176 www.ahamarktonderzoek.nl

Nadere informatie

Hand-out digiboard presentatie

Hand-out digiboard presentatie Hand-out digiboard presentatie Bij werkboekje Groepen 6, 7 en 8 basisonderwijs Wie weet wat AVRI doet? Opdracht 1 In Rivierenland zamelt AVRI afval in. Wie weet wat AVRI doet? Opdracht 1 Opdracht 2 Woordweb

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2001

Stadsenquête Leiden 2001 Hoofdstuk 9. Milieu Samenvatting De Milieustraat is een (vrij nieuwe) voorziening waar bewoners zich kunnen ontdoen van hun grof huishoudelijk afval. Ruim twee op de tien Leidenaren heeft hier al eens

Nadere informatie

SCHEIDING EN INZAMELING HUISHOUDELIJK AFVAL

SCHEIDING EN INZAMELING HUISHOUDELIJK AFVAL SCHEIDING EN INZAMELING HUISHOUDELIJK AFVAL Bewonerspeiling in gemeente Wormerland Januari 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019GM Amsterdam Rapportnummer 2017/015 Datum

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2004

Stadsenquête Leiden 2004 Hoofdstuk 16. Milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren zijn zowel de bekendheid als het gebruik verder toegenomen. In de Stadsenquête van

Nadere informatie

Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Gemeente Harlingen AHA! marktonderzoek en marketingadvies

Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Gemeente Harlingen AHA! marktonderzoek en marketingadvies Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Gemeente Harlingen AHA! marktonderzoek en marketingadvies Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomsten van het voorkeurenonderzoek

Nadere informatie

Duurzaamheid en afvalinzameling

Duurzaamheid en afvalinzameling Duurzaamheid en afvalinzameling in Hendrik-Ido-Ambacht De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht gaat een campagne opzetten om inwoners te stimuleren om meer te doen aan energiebesparing en afvalscheiding. Om de

Nadere informatie

BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN

BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, MAART 2014 GfK 2014 Bewonersconsultatie Regionaal Afvalbeleidsplan Maart 2014 1 Inhoud 1. Samenvatting 2. Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Resultaten onderzoek digitaal burgerpanel afvalscheiding en afvalinzameling

Resultaten onderzoek digitaal burgerpanel afvalscheiding en afvalinzameling Resultaten onderzoek digitaal burgerpanel afvalscheiding en afvalinzameling In de periode van 12 januari tot en met 31 januari 217 is een vragenlijst over afvalscheiding uitgezet onder de leden van het

Nadere informatie

Respons Van de 779 benaderde panelleden hebben 544 de vragenlijst ingevuld. Dat is een respons van 70%.

Respons Van de 779 benaderde panelleden hebben 544 de vragenlijst ingevuld. Dat is een respons van 70%. Inleiding Keuze voor de toekomst: inzameling van afval De gemeente Oss moet de komende jaren besparen. Ook het inzamelen van huishoudelijk afval moet slimmer en goedkoper worden. Uit het oogpunt van duurzaamheid

Nadere informatie

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik.

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Gemeente Bunnik Verantwoording In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Deze heeft plaatsgevonden van 30 maart t/m

Nadere informatie

Burgerpanel gemeente Bergen op Zoom AFVALINZAMELING

Burgerpanel gemeente Bergen op Zoom AFVALINZAMELING Burgerpanel gemeente Bergen op Zoom AFVALINZAMELING Frans Geurts, oktober 2017 ONDERZOEKSOPZET Deze rapportage bevat de resultaten van het onderzoek dat gemeente Bergen op Zoom heeft uitgevoerd onder de

Nadere informatie

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100% 15 AFVALINZAMELING EN KRINGLOOPWINKEL Om het scheiden en hergebruik van huishoudelijk restafval te stimuleren, wordt regelmatig onderzocht hoe de bewoners van Leiden met hun afval omgaan. Het is inmiddels

Nadere informatie

Gemeente Noordoostpolder

Gemeente Noordoostpolder Gemeente Noordoostpolder Meest gestelde vragen over nieuwe manier van afval inzamelen in Noordoostpolder extra container voor oud papier en karton extra container voor plastic, lege pakken en blik 1. Twee

Nadere informatie

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709)

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709) NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 201 Deze nieuwsbrief beschrijft in het kort de resultaten van een peiling over grondstoffenbeleid. Uit de resultaten komt naar voren dat driekwart van

Nadere informatie

KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest

KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk) Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030

Nadere informatie

Zeg ook JA tegen afval scheiden.

Zeg ook JA tegen afval scheiden. Zeg ook JA tegen afval scheiden. Elkaar iets beloven. Voor een betere toekomst. Zonder het onnodig verbruiken en weggooien van grondstoffen. Om dat te kunnen realiseren moeten we met elkaar JA zeggen tegen

Nadere informatie

Verslag klankbordgroep Noordwest afvalproef

Verslag klankbordgroep Noordwest afvalproef Verslag klankbordgroep Noordwest afvalproef Datum 11 februari 2014 Onderwerp Het Nieuwe Inzamelen in Noordwest 1. Kennismaking 2. Toelichting gemeente Zie meegestuurde presentatie 3. Vragen aan u Houdt

Nadere informatie

handleiding 1. Inleiding 2. Achtergrondinformatie

handleiding 1. Inleiding 2. Achtergrondinformatie handleiding 1. Inleiding www.twentezonderafval.nl is een website voor groep 1 tot en met 8 over het gescheiden inzamelen van afval in Twente. Op deze website ontdekken de leerlingen hoe ze hun afval zoveel

Nadere informatie

Veel gestelde vragen nieuwe inzamelwijze afval maart 2017

Veel gestelde vragen nieuwe inzamelwijze afval maart 2017 Veel gestelde vragen nieuwe inzamelwijze afval maart 2017 De nieuwe inzamelwijze gaat in vanaf september 2017. Tot die periode gelden de huidige inzamelregels Waarom afval scheiden 1. Ik heb een brief

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

Goede voornemens 2014

Goede voornemens 2014 Goede voornemens 2014 Goede voornemens 2014 Heeft u goede voornemens voor 2014? Welke van de onderstaande goede voornemens is uw belangrijkste goede voornemen voor 2014? Top 5 Goede Voornemens 2013 (N

Nadere informatie

Museumbezoek meest favoriet cultureel uitje Rapport - onderzoek naar cultuurbeleving van Nederland 08-07-2014

Museumbezoek meest favoriet cultureel uitje Rapport - onderzoek naar cultuurbeleving van Nederland 08-07-2014 Museumbezoek meest favoriet cultureel uitje Rapport - onderzoek naar cultuurbeleving van Nederland 08-07-2014 Inhoudsopgave Colofon 1. Conclusies 2. Resultaten 1. Culturele uitstapjes 2. Favoriet museum

Nadere informatie

Afvalscheiding in Sliedrecht

Afvalscheiding in Sliedrecht Afvalscheiding in Sliedrecht Bewonerspanel Sliedrecht Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De gemeente Sliedrecht is bezig met het opstellen van een afvalbeleidsplan. Een belangrijk aspect daarbij

Nadere informatie

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55%

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55% 1 2 4 papier en karton 93% flessen /glas 86% gft (groente/fruit/tuinafval) 85% klein chemisch afval / elektrische apparaten textiel / kleding 68% 66% grof snoeiafval 55% herbruikbare goederen (kringloop)

Nadere informatie

In opdracht van: Majka van Doorn Consultant

In opdracht van: Majka van Doorn Consultant Rapport Marktlink Marktmonitor 2016 3 oktober 2016 In opdracht van: Majka van Doorn Consultant 033 330 3321 06 23 77 85 14 Management summary Management summary Driekwart ondernemers denkt na over verkoop

Nadere informatie

Hoofdstuk 14. Afval en milieu

Hoofdstuk 14. Afval en milieu Hoofdstuk 14. Afval en milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. de Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren is de bekendheid hiervan gelijk gebleven en het gebruik toegenomen. In

Nadere informatie

Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011

Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011 Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011 1. Achtergrond De gemeente doet onderzoek naar de wijze waarop ze het scheiden van afval kan verbeteren. Dit vormt een onderdeel van het nieuwe afvalbeleid

Nadere informatie

Onderzoek proeven afvalinzameling in Vliedberg Vlijmen

Onderzoek proeven afvalinzameling in Vliedberg Vlijmen Onderzoek proeven afvalinzameling in Vliedberg Vlijmen Inhoud Samenvatting blz. 3 Onderzoeksopzet 4 Informatievoorziening over de afvalproeven 5 Hoeveel te besparen? 6 Tevredenheid over manier van ophalen

Nadere informatie

Gescheiden inzameling plastic afval

Gescheiden inzameling plastic afval Gescheiden inzameling plastic afval Evaluatie pilots en meting draagvlak onder bewoners Projectnummer: 10152 In opdracht van: de Samenwerkende Reinigingsdiensten Gemeente Amsterdam Nienke Laan MSc drs.

Nadere informatie

INWONERS SCHAGEN OVER: AFVALSCHEIDING

INWONERS SCHAGEN OVER: AFVALSCHEIDING INWONERS SCHAGEN OVER: AFVALSCHEIDING Gemeente Schagen Mei 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn 0229-282555 Rapportnummer 2015-28 Datum Mei 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2003

Stadsenquête Leiden 2003 Hoofdstuk 21. Milieu Samenvatting Zeven op de tien Leidenaren kent de Milieustraat, aan de J.C. de Rijpstraat, een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk

Nadere informatie

Papier & Karton? In deze bak natuurlijk! Haal meer uit afval ISO-14001

Papier & Karton? In deze bak natuurlijk! Haal meer uit afval ISO-14001 Papier & Karton? In deze bak natuurlijk! ISO-14001 Haal meer uit afval Oud Papier en Karton: een waardevolle grondstof voor nieuw papier Niet hout, maar Oud Papier is in Nederland de belangrijkste grondstof

Nadere informatie

Hieronder vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen in de volgende categorieën:

Hieronder vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen in de volgende categorieën: Veel gestelde vragen Hieronder vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen in de volgende categorieën: 0-Afvalscheiding 1-Project Meer Waarde Uit Afval 2-U krijgt 4 afvalbakken aan huis 3-Restafval

Nadere informatie

Weggooiwijzer. Richtlijn voor bedrijven voor het toepassen van weggooi-instructies. Versie december 2014

Weggooiwijzer. Richtlijn voor bedrijven voor het toepassen van weggooi-instructies. Versie december 2014 Weggooiwijzer Richtlijn voor bedrijven voor het toepassen van weggooi-instructies Versie december 2014 Inleiding Als bedrijf dat verpakte producten op de markt brengt, kunt u het afnemers en consumenten

Nadere informatie

AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012

AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012 AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012 omslag afvalscheiding in purmerend.indd 3 07-11-12 11:29 AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012 Colofon In opdracht van: Afdeling Uitvoering Contactpersonen opdrachtgever: Jaspert

Nadere informatie

Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling

Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling Team Onderzoek & Statistiek Maart 2015 1 Inleiding Zaanstad wil in de komende jaren nog meer en op een betere manier afval gescheiden inzamelen. Gemiddeld mag elke

Nadere informatie

Hoofdstuk 23. Afval en milieu

Hoofdstuk 23. Afval en milieu Hoofdstuk 23. Afval en milieu Samenvatting De Milieustraat, aan de J.C. Rijpstraat, is een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk en ander afval kunnen

Nadere informatie

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens April 2016 Gemeente Elburg Gemeente Oldebroek Inhoudsopgave Deel 1. Inleiding 3 Deel 2. Motivatie afval scheiden 4 Deel 3. Afval

Nadere informatie

Deventer Digipanel Diftar Juni 2013

Deventer Digipanel Diftar Juni 2013 Deventer Digipanel Diftar Juni 2013 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (0570) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl 2 Introductie Team Kennis en Verkenning is begin 2013

Nadere informatie

Elektrische apparaten en frituurvet Scheiden van verschillende afvalstromen Onderzoek onder gemeentepanelleden Venlo 2011

Elektrische apparaten en frituurvet Scheiden van verschillende afvalstromen Onderzoek onder gemeentepanelleden Venlo 2011 Elektrische apparaten en frituurvet Scheiden van verschillende afvalstromen Onderzoek onder gemeentepanelleden Venlo 2011 Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Sectie Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Bewonerspanel Groente- en fruitafval

Bewonerspanel Groente- en fruitafval Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Groente- en fruitafval Zeven op de tien panelleden met een eengezinswoning scheidt groenteen

Nadere informatie

Komst container aan huis voor plastic, pak en blik

Komst container aan huis voor plastic, pak en blik FAQ CAW-gemeenten Komst container aan huis voor plastic verpakkingen, lege pakken van sap, saus en zuivel en blik in de CAW-gemeenten Definitieve versie (4 februari 2016) -------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen. Raadscommissie gemeente Heerenveen 27 augustus 2015

Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen. Raadscommissie gemeente Heerenveen 27 augustus 2015 Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen Raadscommissie gemeente Heerenveen 27 augustus 2015 VANG-doelstelling huishoudelijk afval VANG=Van Afval Naar Grondstof Eén van de zeven prioriteiten

Nadere informatie

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. Rapportage. Onderzoek naar verpakkingen. In opdracht van: Milieu Centraal

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. Rapportage. Onderzoek naar verpakkingen. In opdracht van: Milieu Centraal ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN Rapportage Onderzoek naar verpakkingen In opdracht van: Milieu Centraal Dongen, 14-7-2013 Ondernummer: 17040 GfK Panel Services Benelux BV Middellaan 25, 5102 PB Dongen Contactpersonen:

Nadere informatie

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten Inhoud Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten... 1 1. Algemeen... 2 Waarom kiest de gemeente Druten voor omgekeerd inzamelen?... 2 Waarom wordt

Nadere informatie

Afvalinzameling in Ten Boer

Afvalinzameling in Ten Boer Afvalinzameling in Age Stinissen Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3 1.2 Doel van het onderzoek 3 1.3 Opzet van het onderzoek

Nadere informatie

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015 NOORDZEE EN ZEELEVEN 2-meting Noordzee-campagne Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Onderzoeksverantwoording 3. Onderzoeksresultaten 4. Contact 2 1. Samenvatting 3 Samenvatting Houding t.a.v.

Nadere informatie

Duurzaamheidk. Duurzaamheid nog niet top-of-mind bij online shopper. Duurzaamheidkompas meting #16 (online) boodschappen doen april 2016

Duurzaamheidk. Duurzaamheid nog niet top-of-mind bij online shopper. Duurzaamheidkompas meting #16 (online) boodschappen doen april 2016 Duurzaamheidk mpas Duurzaamheid nog niet top-of-mind bij online shopper Duurzaamheidkompas meting #16 (online) boodschappen doen april 2016 Inleiding Duurzaamheidkompas #16 boodschappen Antwoord op duurzaamheidvragen

Nadere informatie

Aa en Hunze panel. Resultaten peiling 1: afvalscheiding. 1. Inleiding. Peiling november - december 2013

Aa en Hunze panel. Resultaten peiling 1: afvalscheiding. 1. Inleiding. Peiling november - december 2013 Aa en Hunze panel Resultaten peiling 1: afvalscheiding Peiling november - december 2013 1. Inleiding De gemeente Aa en Hunze heeft besloten om een online burgerpanel op te zetten. De gemeente zal via dit

Nadere informatie

Rapporttitel. Resultaten bewonersonderzoek afvalscheiding. Gemeente De Bilt. De Jonge Milieu Advies

Rapporttitel. Resultaten bewonersonderzoek afvalscheiding. Gemeente De Bilt. De Jonge Milieu Advies Rapporttitel Resultaten bewonersonderzoek afvalscheiding Gemeente De Bilt De Jonge Milieu Advies Versie 1.0 Zeist, maart 2016 De Jonge Milieu Advies Utrechtseweg 9, 3704 HA Zeist T. 030-6991599 E. info@dejongemilieuadvies.nl

Nadere informatie

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart!

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart! Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016 Een folder om te bewaren Hou m apart! Een betere wereld begint bij je zelf! Per 1 januari 2016 zal de afvalinzameling in Veenendaal

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR AFVALINZAMELING

ONDERZOEK NAAR AFVALINZAMELING ONDERZOEK NAAR AFVALINZAMELING Gemeente Westvoorne Juni 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/ 091 Datum Juni 2016 Opdrachtgever

Nadere informatie

Vraag- en antwoord document kunststofinzameling 2009 Gemeente Zwolle Laatste update: 20 augustus 2009

Vraag- en antwoord document kunststofinzameling 2009 Gemeente Zwolle Laatste update: 20 augustus 2009 Vraag- en antwoord document kunststofinzameling 2009 Gemeente Zwolle Laatste update: 20 augustus 2009 Inzameling & communicatie Wanneer moeten gemeenten starten? Wanneer begint Zwolle met kunststofinzameling?

Nadere informatie

Afval scheiden in Houten. Hoe kan het (nog) beter?

Afval scheiden in Houten. Hoe kan het (nog) beter? Afval scheiden in Houten Hoe kan het (nog) beter? Inhoud presentatie Houten: (toeristische) informatie Afval: hoe doet Houten het nu? Waar valt winst te halen? Welke manieren zijn er om gedrag te veranderen?

Nadere informatie

Onderzoek omgekeerd inzamelen in Braken-Oost

Onderzoek omgekeerd inzamelen in Braken-Oost Onderzoek omgekeerd inzamelen in Braken-Oost Inhoud Samenvatting blz. 3 Onderzoeksopzet 4 Informatievoorziening over het omgekeerd inzamelen 5 Oude situatie en kosten 6 Hoe vaak en hoe brengt men restafval

Nadere informatie

Rapport Wat vinden Nederlanders van de Nul op de Meter woningen? PR-onderzoek in opdracht van Eneco

Rapport Wat vinden Nederlanders van de Nul op de Meter woningen? PR-onderzoek in opdracht van Eneco Rapport Wat vinden Nederlanders van de Nul op de Meter woningen? PR-onderzoek in opdracht van Eneco Project: 15083773 Datum: 22 december 2015 Inhoudsopgave 2 Onderzoeksopzet 4 Conclusies 6 Belangrijkste

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Afvalcommunicatie en scheiden plastic afval

Onderzoek Inwonerspanel: Afvalcommunicatie en scheiden plastic afval 1 (23) Onderzoek Inwonerspanel: Afvalcommunicatie en scheiden plastic afval Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 24 november kregen de panelleden van dat moment van 19 jaar en ouder (1443 personen)

Nadere informatie

Stadjers over afval Afval app en Diftar

Stadjers over afval Afval app en Diftar Stadjers over afval Afval app en Diftar Laura de Jong Mei 2016 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Stadjers over een afval app...

Nadere informatie

Onderzoek Afvalscheiding

Onderzoek Afvalscheiding Rapportage Onderzoek Afvalscheiding In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente Velsen Heleen de Mul en Edwin van t Hart Utrecht, maart 2014 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Drs. Marjan den

Nadere informatie

Stadspanel-onderzoek naar afval

Stadspanel-onderzoek naar afval Stadspanel-onderzoek naar afval Wat is het Stadspanel? De gemeente Assen heeft een digitaal stadspanel. Iedere inwoner kan meedoen. Momenteel telt het panel ruim 2000 leden. Elk lid van het panel krijgt

Nadere informatie

Rapportage Bewonersonderzoek Afval en Grondstoffen 2014 Gemeente Twenterand. Datum: januari 2015 Contactpersonen: Rogier Jongejan Eva Kromhout

Rapportage Bewonersonderzoek Afval en Grondstoffen 2014 Gemeente Twenterand. Datum: januari 2015 Contactpersonen: Rogier Jongejan Eva Kromhout Rapportage Bewonersonderzoek Afval en Grondstoffen 2014 Gemeente Twenterand Datum: januari 2015 Contactpersonen: Rogier Jongejan Eva Kromhout Inhoudsopgave Samenvatting en belangrijkste conclusies p. 3

Nadere informatie

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS Uitstelgedrag onder financiële consumenten Juni 2015 1 Inhoudsopgave 3 6 Management Summary Grafische samenvatting Opvallende resultaten Onderzoeksresultaten Uitstelgedrag Zorg

Nadere informatie

Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015

Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015 Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden ABN AMRO April 2015 Vakantiegeld 3 Op vakantie 8 Verantwoording onderzoek 13 2 Vakantiegeld Zicht op geld April

Nadere informatie