Onderzoek Bedrijvenpanel: Ondernemersklimaat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek Bedrijvenpanel: Ondernemersklimaat"

Transcriptie

1 Versie definitief Datum 19 november (17) Onderzoek Bedrijvenpanel: Ondernemersklimaat Auteur Tineke Brouwers Het tweede onderzoek Op 12 oktober 2009 kregen alle leden van het Bedrijvenpanel van dat moment (354 personen) een met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over het ondernemersklimaat in Nieuwegein in wilden vullen. Na drie weken hadden 171 panelleden de vragenlijst ingevuld. Dit komt neer op een respons van 48 procent. Hoe tevreden bent u over ondernemen in Nieuwegein? Het ondernemersklimaat kent vele aspecten, variërend van bereikbaarheid en parkeren tot en met het aanbod van bedrijfshuisvesting. En wat zou volgens u moeten veranderen de komende jaren? Graag willen we van u, als lid van het Bedrijvenpanel Nieuwegein, weten wat uw mening is over dit onderwerp. Daarom vragen we u om de volgende vragen te beantwoorden. De uitkomsten van dit onderzoek gebruiken wij bij het bepalen van de economische koers van de gemeente Nieuwegein de komende jaren. Uw mening is hiervoor belangrijk. Een deel van de vragen komt ieder jaar terug in een onderzoek onder het Bedrijvenpanel. Op die manier kunnen we bekijken of de mening van de panelleden over het ondernemersklimaat in Nieuwegein verandert en zo ja, hoe we hier als gemeente op in kunnen spelen. Wanneer een antwoord door minder dan vijf panelleden is gegeven, wordt de uitkomst niet in de tekst vermeld en wordt niet opgenomen in de grafiek en wordt met een streepje aangegeven in de tabel. Op een deel van de vragen konden de panelleden antwoorden met zeer goed tot zeer slecht. Wanneer een antwoord door 5% of meer van de panelleden is gegeven wordt dit apart genoemd. In andere gevallen worden de categorieën zeer goed en goed samengenomen; hetzelfde geldt voor de categorieën zeer slecht en slecht.

2 Versie definitief Datum 19 november (17) Samenvatting Ondernemersklimaat gewaardeerd met een 6,6. Ondernemersklimaat Nieuwegein: autobereikbaarheid best gewaardeerd (59% (zeer) goed). Ondernemersklimaat kantoor- / bedrijventerrein, winkelcentrum: aanbod ruimte voor bedrijf (56% (zeer) goed) en autobereikbaarheid (55% (zeer) goed) best gewaardeerd; autobereikbaarheid wordt van alle aspecten ook slechtst gewaardeerd (28% (zeer) slecht). De meningen over de autobereikbaarheid lopen dus uiteen. Ondernemersklimaat vestigingslocatie: kwaliteit bedrijfshuisvesting (65% (zeer) goed) en bereikbaarheid per openbaar vervoer (64% (zeer) goed) best gewaardeerd; uitbreidingsmogelijkheden slechtst gewaardeerd (37% (zeer) slecht). Helft panelleden (51%) heeft afgelopen jaar contact gehad met de gemeente. Vriendelijkheid en beleefdheid best gewaardeerd (75% (zeer) goed); begrip voor ondernemers (24% (zeer) slecht) en snelheid van werken (23% (zeer) slecht) slechtst gewaardeerd. Helft (51%) van panelleden beoordeelt imago van Nieuwegein als werkstad als (zeer) positief, 6% als (zeer) negatief. 15% panelleden heeft concrete verhuisplannen (verhuizing binnen 12 maanden); driekwart (72%) van hen verhuist binnen Nieuwegein. Van de overige panelleden verwacht 21% binnen vijf jaar te verhuizen. Belangrijkste redenen voor verhuizing: meer uitbreidingsmogelijkheden en doelmatige huisvesting. In 2010 start de gemeente naar verwachting met gronduitgifte op het Klooster. Mogelijk effect: verhuizing bedrijven vanuit Plettenburg naar het Klooster. Volgens 34% van de panelleden is dit een punt van zorg, volgens 40% niet. Belangrijkste redenen van zorg: er is al veel leegstand en leegstand kan leiden tot verslechterde uitstraling Plettenburg. Herenstraat Kruyderlaan en De Wiers Zuid zijn verouderde bedrijventerreinen. De panelleden is gevraagd welke keuze de gemeente volgens hen zou moeten maken voor deze terreinen. Herenstraat Kruyderlaan: vooral genoemd is functie (gedeeltelijk) wijzigen naar wonen (62%). De Wiers Zuid: vooral genoemd zijn investeren in opknappen / renoveren en behouden als bedrijventerrein (41%) en functie (gedeeltelijk wijzigen naar wonen (41%). Panelleden is gevraagd naar, over het algemeen, de beste oplossing voor de leegstand van kantoren. Meest genoemd: geen nieuwe kantoren bouwen in Nieuwegein (33%), omzetten naar woningen (22%) en kantoorpanden moderniseren (20%). Panelleden is gevraagd welke vormen van contact of informatievoorziening zij een goede aanvulling zouden vinden op de al bestaande contacten. Meest genoemd: aantal keer per jaar een nieuwsbrief van de gemeente Nieuwegein met daarin economisch en gemeentelijk nieuws (58%) en aantal keer per jaar overleg over actuele onderwerpen tussen wethouder Economische Zaken en aantal ondernemers (46%).

3 Versie definitief Datum 19 november (17) Verbeteren binding van gemeente Nieuwegein met bedrijven vooral door verbetering van contacten / communicatie met bedrijfsleven.

4 Versie definitief Datum 19 november (17) De resultaten De panelleden is gevraagd naar hun mening over het ondernemersklimaat in Nieuwegein. Eerst voor Nieuwegein als geheel, daarna voor het werkgebied en tenslotte voor het bedrijf zelf. Ondernemersklimaat Nieuwegein De panelleden waarderen het ondernemersklimaat in Nieuwegein op dit moment gemiddeld met een 6,6. Het grootste deel (88%) van de panelleden waardeert het ondernemersklimaat met een voldoende, 12% geeft een onvoldoende. De panelleden is gevraagd hun mening te geven over verschillende aspecten van het ondernemersklimaat van Nieuwegein. Aanbod ruimte voor uw bedrijf Van de panelleden vindt 5% het aanbod van ruimte voor het bedrijf zeer goed. Bijna de helft (47%) vindt het aanbod goed. Tien procent vindt het aanbod van ruimte voor het bedrijf (zeer) slecht. Bijna eenderde (30%) van de panelleden reageert neutraal. Voor 8% van de panelleden is de vraag niet van toepassing. In grafiek 1 staat de mening van de panelleden over het aanbod van ruimte in Nieuwegein voor hun bedrijf. Grafiek 1: Hoe goed vindt u het aanbod van ruimte voor uw bedrijf in Nieuwegein? (n = 171) Zeer goed 5% Goed 47% 30% (Zeer) slecht 10% Niet van toepassing 8% Autobereikbaarheid Nieuwegein Acht procent van de panelleden vindt de autobereikbaarheid van Nieuwegein zeer goed, de helft (51%) vindt dit goed. Vijf procent vindt de autobereikbaarheid zeer slecht, 12% vindt dit slecht. Een kwart van de panelleden reageert neutraal op deze vraag. In grafiek 2 staat de mening van de panelleden over de autobereikbaarheid van Nieuwegein.

5 Versie definitief Datum 19 november (17) Grafiek 2: Hoe goed vindt u de autobereikbaarheid van Nieuwegein? (n = 171) Zeer goed 8% Goed 51% 25% Slecht 12% Zeer slecht 5% Niet van toepassing 0% Bereikbaarheid Nieuwegein per openbaar vervoer Zes procent van de panelleden vindt de bereikbaarheid van Nieuwegein per openbaar vervoer zeer goed, 47% vindt dit goed. Vijftien procent vindt de bereikbaarheid per openbaar vervoer (zeer) slecht. Een kwart (28%) van de panelleden reageert neutraal op deze vraag. In grafiek 3 staat de mening van de panelleden over de bereikbaarheid van Nieuwegein per openbaar vervoer. Grafiek 3: Hoe goed vindt u de bereikbaarheid van Nieuwegein per openbaar vervoer? (n = 171) Zeer goed 6% Goed 47% 28% (Zeer) slecht 15% Niet van toepassing 3% Parkeergelegenheid in Nieuwegein Van de panelleden vindt 41% de parkeergelegenheid in Nieuwegein (zeer) goed. Eenvijfde (19%) vindt de parkeergelegenheid (zeer) slecht. Van de panelleden reageert 39% neutraal op deze vraag. In grafiek 4 staat de mening van de panelleden over de parkeergelegenheid in Nieuwegein.

6 Versie definitief Datum 19 november (17) Grafiek 4: Hoe goed vindt u de parkeergelegenheid in Nieuwegein? (n = 171) (Zeer) goed 41% 39% (Zeer) slecht 19% Niet van toepassing Beschikbaarheid geschikt personeel Een kwart (27%) van de panelleden vindt de beschikbaarheid van geschikt personeel (zeer) goed. Negen procent vindt de beschikbaarheid van geschikt personeel (zeer) slecht. De helft (47%) van de panelleden reageert neutraal op deze vraag. Zestien procent van de panelleden geeft aan dat deze vraag voor hen niet van toepassing is. In grafiek 5 staat de mening van de panelleden over de beschikbaarheid van geschikt personeel in Nieuwegein. Grafiek 5: Hoe goed vindt u de beschikbaarheid van geschikt personeel in Nieuwegein? (n = 171) (Zeer) goed 27% 47% (Zeer) slecht 9% Niet van toepassing 16% Veiligheid Van de panelleden vindt eenderde (34%) de veiligheid in Nieuwegein (zeer) goed. Veertien procent vindt de veiligheid (zeer) slecht. De helft (49%) reageert neutraal op deze vraag. In grafiek 6 staat de mening van de panelleden over de veiligheid in Nieuwegein.

7 Versie definitief Datum 19 november (17) Grafiek 6: Hoe goed vindt u de veiligheid in Nieuwegein? (n = 171) (Zeer) goed 34% 49% (Zeer) slecht 14% Niet van toepassing 3% Ondernemersklimaat kantoor- of bedrijventerrein / winkel- of stadscentrum Van de bedrijven is de helft (53%) gevestigd op een kantoor- of bedrijventerrein of in een winkel- of het stadscentrum. Van deze bedrijven is 58% gevestigd op een bedrijventerrein, 10% op een kantoorlocatie en 25% in een winkelcentrum. De panelleden die op een kantoor- of bedrijventerrein of in een winkelcentrum gevestigd zijn, is gevraagd een aantal vragen over hun bedrijventerrein / kantoorlocatie / winkelcentrum te beantwoorden. De resultaten van deze vraag staan in tabel 1. Waar mogelijk zijn de antwoorden in de tekst uitgesplitst naar type locatie. Voor de kantoorlocaties is dit niet mogelijk, omdat het aantal respondenten daarvoor te laag is. Aanbod ruimte voor uw bedrijf op uw kantoor- /bedrijventerrein / winkelcentrum (bedrijfsruimte, kantoorruimte, winkelruimte etc.) Van de panelleden vind 56% het aanbod van ruimte voor het bedrijf (zeer) goed. Vijftien procent vindt dit (zeer) slecht en een kwart (26%) reageert neutraal. Van de bedrijven die op een bedrijventerrein gevestigd zijn vindt 62% het aanbod van ruimte voor het bedrijf op het eigen bedrijventerrein goed. Autobereikbaarheid kantoor-/bedrijventerrein/winkelcentrum Van de panelleden vindt 8% de autobereikbaarheid van het kantoor- / bedrijventerrein / winkelcentrum zeer goed, 47% vindt dit goed. Vijf procent vindt de autobereikbaarheid zeer slecht en 23% vindt het slecht. Van de bedrijven op een bedrijventerrein vindt 49% de autobereikbaarheid (zeer) goed en 38% (zeer) slecht. Van de bedrijven in een winkelcentrum vindt 61% de autobereikbaarheid (zeer) goed.

8 Zeer goed Goed Slecht Zeer slecht Nvt BEDRIJVENPANEL Onderzoek Bedrijvenpanel: Ondernemersklimaat Versie definitief Datum 19 november (17) Bereikbaarheid kantoor-/bedrijventerrein/winkelcentrum per openbaar vervoer Acht procent van de panelleden vindt de bereikbaarheid van hun kantoor- / bedrijventerrein / winkelcentrum per openbaar vervoer goed. Veertig procent vindt dit goed. Een kwart (24%) vindt de bereikbaarheid per openbaar vervoer (zeer) slecht. Van de bedrijven op een bedrijventerrein vindt 30% de bereikbaarheid per openbaar vervoer goed en 36% (zeer) slecht. Van de bedrijven in een winkelcentrum vindt 61% de bereikbaarheid per openbaar vervoer goed. Parkeergelegenheid op het kantoor-/bedrijventerrein/winkelcentrum Acht procent van de panelleden vindt de parkeergelegenheid op het kantoor- / bedrijventerrein / winkelcentrum zeer goed en 37% vindt deze goed. Negen procent vindt de parkeergelegenheid zeer slecht en 16% vindt deze slecht. Van de panelleden op een bedrijventerrein vindt 53% de parkeergelegenheid (zeer) goed. Veiligheid op het kantoor-/bedrijventerrein/winkelcentrum Van de panelleden vindt 35% de veiligheid (zeer) goed. Vijf procent vindt de veiligheid zeer slecht en 13% vindt deze slecht. Bijna de helft (46%) reageert neutraal op deze vraag. Van de bedrijven op een bedrijventerrein vindt 43% de veiligheid (zeer) goed. Tabel 1: Wilt u aangeven hoe goed u de verschillende aspecten van uw kantoor / bedrijventerrein / winkelcentrum op dit moment vindt? Aanbod ruimte voor uw bedrijf - 54% 26% 14% - - Autobereikbaarheid 8% 47% 16% 23% 5% 0% Bereikbaarheid per openbaar vervoer 8% 40% 29% 21% - 0% Parkeergelegenheid 8% 37% 29% 16% 9% - Veiligheid - 34% 46% 13% 5% 0% Ondernemersklimaat vestigingslocatie De panelleden is gevraagd aan te geven hoe goed ze verschillende aspecten van hun vestigingslocatie vinden. De resultaten van deze vraag staat in tabel 2. Kwaliteit bedrijfshuisvesting Negen procent van de panelleden vindt de kwaliteit van de bedrijfshuisvesting zeer goed, ruim de helft (56%) vindt dit goed. Zes procent vindt de kwaliteit van de bedrijfshuisvesting (zeer) slecht. Bijna een kwart (23%) reageert neutraal op deze stelling. Voor 6% van de panelleden is deze vraag niet van toepassing.

9 Versie definitief Datum 19 november (17) Kwaliteit directe omgeving van het bedrijf Vijf procent van de panelleden vindt de kwaliteit van de directe omgeving van het bedrijf zeer goed, de helft vindt dit goed. Twaalf procent vindt de kwaliteit van de directe omgeving van het bedrijf (zeer) slecht. Bijna eenderde (30%) reageert neutraal op deze vraag. Vier procent van de panelleden geeft aan dat de vraag op hen niet van toepassing is. Uitbreidingsmogelijkheden Elf procent van de panelleden vindt de uitbreidingsmogelijkheden van hun vestigingslocatie (zeer) goed. Zeven procent vindt de uitbreidingsmogelijkheden zeer slecht en dertig procent vindt dit slecht. Ruim eenderde (37%) van de panelleden reageert neutraal op deze vraag. Voor 15% van de panelleden is deze vraag niet van toepassing. Autobereikbaarheid bedrijf Zeven procent van de panelleden vindt de autobereikbaarheid van hun bedrijf zeer goed, 57% vindt dit goed. Zestien procent vindt de autobereikbaarheid van hun bedrijf (zeer) slecht. Zeventien procent van de panelleden reageert neutraal op deze vraag. Bereikbaarheid bedrijf per openbaar vervoer Acht procent van de panelleden vindt de bereikbaarheid van hun bedrijf per openbaar vervoer zeer goed, 49% vindt dit goed. Achttien procent vindt de bereikbaarheid van het bedrijf per openbaar vervoer (zeer) slecht. Eenvijfde (23%) procent reageert neutraal op deze vraag. Parkeergelegenheid bij bedrijf Van de panelleden vindt 9% de parkeergelegenheid bij het bedrijf zeer goed en 49% vindt de parkeergelegenheid goed. Dertien procent vindt de parkeergelegenheid bij het bedrijf slecht en 7% vindt dit zeer slecht. Achttien procent van de panelleden reageert neutraal op deze vraag. Voor 4% is deze vraag niet van toepassing. Laad- en losmogelijkheden Zeven procent van de panelleden vindt de laad- en losmogelijkheden bij het bedrijf zeer goed, 40% vindt dit goed. Vijftien procent vindt de laad- en losmogelijkheden (zeer) slecht. Een kwart (26%) van de panelleden reageert neutraal op deze vraag. Voor 12% van de panelleden is deze vraag niet van toepassing.

10 Zeer goed Goed Slecht Zeer slecht Nvt BEDRIJVENPANEL Onderzoek Bedrijvenpanel: Ondernemersklimaat Versie definitief Datum 19 november (17) Tabel 2: Hoe goed vindt u de verschillende aspecten van uw vestigingslocatie op dit moment? (n = 171) Kwaliteit bedrijfshuisvesting 9% 56% 23% 5% - 6% Kwaliteit directe omgeving bedrijf 5% 50% 30% 9% - 4% Uitbreidingsmogelijkheden - 10% 37% 30% 7% 15% Autobereikbaarheid bedrijf 7% 57% 17% 13% - - Bereikbaarheid bedrijf per openbaar vervoer 8% 49% 23% 16% - - Parkeergelegenheid bij bedrijf 9% 49% 18% 13% 7% - Laad- en losmogelijkheden 7% 40% 26% 15% - 12% Kosten pand en parkeerkosten De panelleden is gevraag wat ze vinden van de kosten van de huur van het pand / het koopprijsniveau van het pand. Van de panelleden vindt 5% deze kosten zeer hoog. Achttien procent vindt deze kosten hoog. Acht procent vindt de kosten (zeer) laag. De helft (53%) van de panelleden reageert neutraal op deze vraag. Zeventien procent geeft aan dat deze vraag voor hen niet van toepassing is. Dezelfde vraag is gesteld over de parkeerkosten van de vestigingslocatie. Bijna de helft van de panelleden (46%) geeft aan dat deze vraag voor hen niet van toepassing is. Elf procent vindt de parkeerkosten (zeer) hoog. Acht procent vindt de parkeerkosten zeer laag en eveneens acht procent vindt ze laag. Een kwart (27%) van de panelleden reageert neutraal op deze vraag. Gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers De helft (51%) van de panelleden heeft het afgelopen jaar contact gehad met de gemeente. Deze panelleden is gevraagd hun mening te geven over een aantal aspecten van de gemeentelijke dienstverlening op dit moment. De resultaten van deze vraag staan in tabel 3. Snelheid van werken Eenderde (35%) van de panelleden vindt de snelheid van werken goed. Geen van de panelleden vindt dit zeer goed. Bijna een kwart (23%) vindt de snelheid van werken (zeer) slecht. Veertig procent reageert neutraal op deze vraag. Communicatie Van de panelleden vindt 43% de communicatie (zeer) goed. Eenvijfde (19%) vindt de communicatie (zeer) slecht. Ruim eenderde (36%) reageert neutraal op deze vraag.

11 Zeer goed Goed Slecht Zeer slecht Nvt BEDRIJVENPANEL Onderzoek Bedrijvenpanel: Ondernemersklimaat Versie definitief Datum 19 november (17) Vriendelijkheid en beleefdheid Driekwart van de panelleden vindt de vriendelijkheid en beleefdheid van de gemeentelijke dienstverleners (zeer) goed. Eenvijfde reageert neutraal op deze stelling. Toegankelijkheid De helft (52%) van de panelleden vindt de toegankelijkheid (zeer) goed. Negen procent vindt de toegankelijkheid (zeer) slecht. Van de panelleden reageert 39% neutraal op deze vraag. Deskundigheid Van de panelleden vindt 39% de deskundigheid van de gemeentelijke dienstverleners (zeer) goed. Negen procent vindt de deskundigheid (zeer) slecht. De helft (49%) van de panelleden reageert neutraal op deze vraag. Betrouwbaarheid Van de panelleden vindt 44% de betrouwbaarheid van de gemeentelijke dienstverleners (zeer) goed. Dertien procent vindt de betrouwbaarheid (zeer) slecht. Van de panelleden reageert 41% neutraal op deze vraag. Begrip voor ondernemers Een kwart (26%) van de panelleden vindt het begrip voor ondernemers goed. Geen van de panelleden vindt dit zeer goed. Zeven procent van de panelleden vindt het begrip voor ondernemers zeer slecht en 17% vindt dit slecht. Van de panelleden reageert 45% neutraal op deze vraag. Tabel 3: Hoe goed beoordeelt u de gemeentelijke dienstverlening op dit moment? (n = 88) Snelheid van werken 0% 35% 40% 19% - - Communicatie - 42% 36% 16% - - Vriendelijkheid en beleefdheid - 70% 20% - - 0% Toegankelijkheid - 51% 39% 7% - 0% Deskundigheid - 36% 49% 7% - - Betrouwbaarheid - 43% 41% 9% - - Begrip voor ondernemers 0% 26% 45% 17% 7% - Imago van Nieuwegein Regelmatig komt naar voren dat Nieuwegein een negatief imago heeft bij buitenstaanders (geen inwoners of bedrijven uit Nieuwegein). De panelleden is gevraagd hoe zij het imago van Nieuwegein als werkstad beoordelen. De helft van de panelleden (51%) beoordeelt het imago als (zeer) positief. Zes procent beoordeelt

12 Versie definitief Datum 19 november (17) het imago als (zeer) negatief. Van de panelleden reageert 43% neutraal op deze vraag. In grafiek 7 staat hoe de panelleden het imago van Nieuwegein als werkstad beoordelen. Grafiek 7: Hoe beoordeelt u het imago van Nieuwegein als werkstad? (n = 171) Zeer positief Positief 49% 43% Negatief 5% Zeer negatief De panelleden die het imago bestempelen als (zeer) positief of (zeer) negatief is gevraagd hun mening toe te lichten. De panelleden die het imago (zeer) positief vinden geven onder meer de volgende positieve punten aan: Centrale ligging; Goede bereikbaarheid; Veel bedrijven / variatie in bedrijven. De toelichtingen van de panelleden die het imago (zeer) negatief vinden lopen teveel uiteen om er een algemene tendens uit te kunnen halen. Er zijn zaken genoemd als het ontbreken van een visie bij het gemeentebestuur, het gebrek aan cultuur en vermaak in de stad en het teveel focussen (door het gemeentebestuur) op City Plaza, waardoor andere zaken minder aandacht krijgen. Verhuisplannen Van de panelleden heeft 15% concrete plannen om binnen 12 maanden te verhuizen. Van deze bedrijven verhuist 72% binnen Nieuwegein. Als belangrijkste redenen om te verhuizen zijn met name meer uitbreidingsmogelijkheden (64%) en doelmatige huisvesting (48%) genoemd. Daarnaast is de panelleden gevraagd één belangrijkste reden voor verhuizing aan te geven. Meer uitbreidingsmogelijkheden (40%) is het meest genoemd. Van de panelleden die geen concrete verhuisplannen voor hun bedrijf hebben, verwacht eenvijfde (21%) binnen vijf jaar te verhuizen. Als belangrijkste redenen om een verhuizing te overwegen zijn vooral genoemd gebrek aan uitbreidingsmogelijkheden (61%) en ondoelmatige huisvesting (45%). De panelleden is gevraagd één belangrijkste reden te noemen om een verhuizing te overwegen. Gebrek aan uitbreidingsmogelijkheden is het meest genoemd (45%).

13 Versie definitief Datum 19 november (17) Economische ontwikkelingen Naar verwachting kan de gemeente Nieuwegein in 2010 starten met de gronduitgifte op het nieuwe bedrijvenpark het Klooster langs de A27. Een mogelijk effect is dat bedrijven van Plettenburg de Wiers naar Het Klooster verhuizen en op Plettenburg de Wiers een lege plek achterlaten. De panelleden is gevraagd of dat volgens hen een punt van zorg is. Eenderde (34%) vindt dit inderdaad een punt van zorg, 40% vindt dit niet. Een kwart (26%) heeft geen mening. Degenen die dit een punt van zorg vinden is gevraagd dit toe te lichten. Een groot deel van hen geeft aan dat er nu al veel leegstand is en dat door meer leegstand in Plettenburg het gebied een slechte uitstraling zal krijgen / zal verpauperen / minder aantrekkelijk zal worden. Nieuwegein kent twee oudere bedrijventerreinen: Herenstraat Kruyderlaan en De Wiers Zuid. De panelleden is gevraagd welke keuze de gemeente zou moeten maken voor deze terreinen. Het aandeel panelleden dat voor Herenstraat Kruyderlaan kiest voor de functie wijzigen naar wonen is met 42% het grootst. Daarnaast kiest 20% ervoor om de functie gedeeltelijk te wijzigen naar wonen. In totaal kiest bijna tweederde van de panelleden voor een (gedeeltelijke) wijzing van de functie naar wonen. In grafiek 8 staat welke keuze de gemeente volgens de panelleden zou moeten maken voor de Herenstraat Kruyderlaan.

14 Versie definitief Datum 19 november (17) Grafiek 8: Welke keuze zouden we volgens u moeten maken voor de Herenstraat Kruyderlaan? (n = 171) De functie wijzigen naar wonen 42% De functie gedeeltelijk wijzigen naar wonen 20% Investeren in opknappen / renoveren en behouden als bedrijventerrein 16% Anders 6% Geen mening 16% Voor het gebied De Wiers Zuid is het aandeel dat kiest voor investeren in opknappen / renoveren en behouden als bedrijventerrein het grootst (41%). Toch is het aandeel panelleden dat kiest voor een (gedeeltelijke) functiewijziging naar wonen (41%) even groot. In grafiek 9 staat welke keuze de gemeente volgens de panelleden zou moeten maken voor De Wiers Zuid. Grafiek 9: Welke keuze zouden we volgens u moeten maken voor De Wiers Zuid? (n = 171) Investeren in opknappen / renoveren en behouden als bedrijventerrein 41% De functie wijzigen naar wonen 22% De functie gedeeltelijk wijzigen naar wonen 19% Anders 3% Geen mening 16% Nieuwegein telt een behoorlijk aantal leegstaande kantoren. Uiteraard is de oplossing voor dit probleem per locatie verschillend. De panelleden is gevraagd wat volgens hen over het algemeen de beste oplossing voor dit probleem is.

15 Versie definitief Datum 19 november (17) De meningen over de beste oplossing lopen uiteen. Eenderde van de panelleden vindt dat geen nieuwe kantoren bouwen in Nieuwegein over het algemeen de beste oplossing is. Bijna een kwart (22%) vindt dat omzetten naar woningen de beste oplossing is en 20% kiest voor het moderniseren van kantoren. In de categorie anders, namelijk is onder meer een combinatie van de mogelijke oplossingen genoemd. In grafiek 10 staat wat volgens de panelleden over het algemeen de beste oplossing voor het probleem van de leegstand van kantoren is. Grafiek 10: Nieuwegein telt een behoorlijk aantal leegstaande kantoren. Uiteraard is de oplossing voor dit probleem per locatie verschillend. Maar wat is over het algemeen volgens u de beste oplossing voor dit probleem? (n = 171) Geen nieuwe kantoren bouwen in Nieuwegein 33% Omzetten naar woningen 22% Kantoorpanden moderniseren 20% Het is geen probleem, komt "vanzelf" weer goed als de markt aantrekt 11% Anders 15% Contact bedrijfsleven en gemeente De gemeente Nieuwegein vindt het belangrijk dat er regelmatig een direct contact is tussen de gemeente en ondernemers. Dit gebeurt al op verschillende manieren. Een aantal keer per jaar vindt er overleg plaats tussen horeca-ondernemers en de gemeente en tussen winkeliers en de gemeente. Daarnaast heeft het team Economische Zaken regelmatig contact met ondernemers en gaat de wethouder op bedrijfsbezoeken. Tenslotte zijn er bijeenkomsten van Bedrijvensociëteit De Nieuwe en sinds 2009 bestaat dit bedrijvenpanel. De panelleden is gevraagd welke vormen van contact of informatievoorziening zij een goede aanvulling zouden vinden op de al bestaande contacten. Het meest genoemd worden een nieuwsbrief van de gemeente (58%) en overleg over actuele onderwerpen tussen de wethouder Economische Zaken en een aantal ondernemers (46%). Daarnaast heeft een aantal panelleden andere suggesties gegeven, zoals bijvoorbeeld ondernemersverenigingen. De resultaten van deze vraag staan in grafiek 11.

16 Versie definitief Datum 19 november (17) Grafiek 11: Kunt u aangeven welke vormen van contact of informatievoorziening u een goede aanvulling vindt op de al bestaande contacten? (n = 171) Aantal keer per jaar een nieuwsbrief van de gemeente Nieuwegein met daarin economisch en gemeentelijk nieuws 58% Aantal keer per jaar overleg over actuele onderwerpen tussen wethouder Economische Zaken en een aantal ondernemers 46% Een welkomsbijeenkomst voor nieuwe bedrijven op het gemeentehuis 25% Een bedrijfsbezoek van een ambtenaar Economische Zaken 19% Anders 18% In de vorige editie van het Bedrijvenpanel heeft 50 procent van de panelleden aangegeven dat het bedrijf toevallig in Nieuwegein gevestigd is en net zo goed in een andere gemeente gevestigd kan zijn. De panelleden is gevraagd hoe we volgens hen als gemeente Nieuwegein de binding met het bedrijfsleven kunnen verbeteren. Een groot deel van de panelleden pleit voor verbetering van contacten / communicatie met het bedrijfsleven. Verder wordt verbetering van de bereikbaarheid genoemd en het meer promoten van Nieuwegein naar buiten toe. Tenslotte is de panelleden gevraagd of ze in het algemeen nog aanvullende opmerkingen hebben over het ondernemersklimaat in Nieuwegein. Een klein deel van de panelleden heeft hier tips en suggesties gegeven. Deze lopen te zeer uiteen om er een algemene tendens uit te kunnen halen. De opmerkingen gaan onder meer over contact en communicatie tussen gemeente en bedrijven, de suggestie dat de gemeente meer gebruik zou kunnen maken van producten en diensten van Nieuwegeinse bedrijven en over praktische fysieke zaken zoals doorstroming van verkeer tijdens de spits en de entree van Nieuwegein verbeteren.

17 Versie definitief Datum 19 november (17) Het Bedrijvenpanel In 2009 is er een digitaal panel van Nieuwegeinse bedrijven gevormd, het Bedrijvenpanel. Het Bedrijvenpanel bestaat uit een min of meer vaste groep Nieuwegeinse bedrijven die via internet reageert op actuele onderwerpen. Omdat het een bestaand panel is en het proces gedigitaliseerd is, krijgen we als gemeente snel een beeld van wat er leeft onder de Nieuwegeinse bedrijven. Met deze informatie kunnen we het gemeentelijke beleid verbeteren. Wanneer we kijken naar kenmerken als branche, grootteklasse (verdeling van bedrijven naar aantal fulltime medewerkers) en wijk dan zien we dat het Bedrijvenpanel een goede afspiegeling is van het totale bedrijvenbestand in Nieuwegein. Kijk voor een actuele samenstelling van het Bedrijvenpanel op

Onderzoek Bedrijvenpanel Nieuwegein: Ondernemersklimaat

Onderzoek Bedrijvenpanel Nieuwegein: Ondernemersklimaat aantal bedrijven Onderzoek Bedrijvenpanel Nieuwegein: Ondernemersklimaat Hoe tevreden bent u over ondernemen in Nieuwegein? In oktober 2009 kregen alle leden van het Bedrijvenpanel van dat moment (354

Nadere informatie

Onderzoek Ondernemerspanel: Actuele economische onderwerpen

Onderzoek Ondernemerspanel: Actuele economische onderwerpen Versie definitief Datum 8 oktober 2010 1 (8) Onderzoek Ondernemerspanel: Actuele economische onderwerpen Kleine bedrijven, ondernemersverenigingen, leegstand kantoren, parkmanagement en Bedrijfs Investerings

Nadere informatie

Onderzoek Bedrijvenpanel: Gevolgen economische crisis

Onderzoek Bedrijvenpanel: Gevolgen economische crisis Versie definitief Datum 29 april 2010 1 (8) Onderzoek Bedrijvenpanel: Gevolgen economische crisis Auteur Tineke Brouwers Het derde onderzoek Op 30 maart 2010 kregen alle leden van het Bedrijvenpanel van

Nadere informatie

Onderzoek Digipanel: Contacten met vrienden, familie en buren

Onderzoek Digipanel: Contacten met vrienden, familie en buren Versie definitief Datum 20 maart 2007 1 (5) Onderzoek Digipanel: Contacten met vrienden, familie en Auteur Tineke Brouwers Het derde onderzoek Op 8 maart 2007 kregen alle panelleden van dat moment (771

Nadere informatie

Onderzoek Ondernemerspanel 4: Actuele economische onderwerpen

Onderzoek Ondernemerspanel 4: Actuele economische onderwerpen Onderzoek Ondernemerspanel 4: Actuele economische onderwerpen Kleine bedrijven, ondernemersverenigingen, leegstand kantoren en Bedrijfs Investerings Zone (BIZ) Contactpersonen gemeente Nieuwegein: Team

Nadere informatie

Onderzoek Ondernemerspanel: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Onderzoek Ondernemerspanel: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2012 1 (15) Onderzoek Ondernemerspanel: Auteur Tineke Brouwers Het onderzoek Op 26 april 2012 kregen alle leden van het Ondernemerspanel van dat moment (352 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Fairtrade

Onderzoek Inwonerspanel: Fairtrade 1 (6) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 13 december kregen de panelleden van dat moment van 19 jaar en ouder (1433 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS)

Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS) 1 (13) Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS) Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 31 mei kregen de panelleden van 12 tot en met 16 jaar (89 personen) een e-mail met de vraag of zij

Nadere informatie

Onderzoek Huishoudelijke hulp 2011

Onderzoek Huishoudelijke hulp 2011 2011 1 (11) Onderzoek Huishoudelijke hulp 2011 Auteur Tineke Brouwers en Francien Wisman Respons onderzoek Op 17 mei 2011 kregen 1034 inwoners van Nieuwegein die huishoudelijke hulp ontvangen een vragenlijst

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival 1 (12) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 maart kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.155 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

Onderzoek Bedrijvenpanel Nieuwegein: Gevolgen economische crisis

Onderzoek Bedrijvenpanel Nieuwegein: Gevolgen economische crisis Onderzoek Bedrijvenpanel Nieuwegein: Gevolgen economische crisis Voor veel ondernemers geldt dat het op dit moment moeilijke economische tijden zijn. In de derde editie van het Bedrijvenpanel vragen wij

Nadere informatie

Onderzoek Digipanel: Structuurvisie

Onderzoek Digipanel: Structuurvisie Versie definitief Datum juli 9 () Onderzoek Digipanel: Structuurvisie Auteur Tineke Brouwers Het elfde onderzoek Op mei 9 kregen alle panelleden van dat moment ( personen) een e-mail met de vraag of zij

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Luchtkwaliteit

Onderzoek Inwonerspanel: Luchtkwaliteit Luchtkwaliteit 1 (5) Onderzoek Inwonerspanel: Luchtkwaliteit Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 17 september 2010 kregen alle panelleden van dat moment (1423 personen) een e-mail met de vraag

Nadere informatie

Onderzoek Digipanel: Winkelcentra

Onderzoek Digipanel: Winkelcentra Versie definitief Datum 10 april 2008 1 (5) Onderzoek Digipanel: Winkelcentra Auteur Tineke Brouwers Het zesde onderzoek: deel over winkelcentra Op 12 februari 2008 kregen alle panelleden van dat moment

Nadere informatie

Onderzoek Digipanel: Vrijwillige Brandweer

Onderzoek Digipanel: Vrijwillige Brandweer Versie definitief Datum 25 november 2008 1 (7) Onderzoek Digipanel: Vrijwillige Brandweer Auteur Tineke Brouwers Het achtste onderzoek Op 12 september 2008 kregen alle panelleden van dat moment (749 personen)

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol 1 (19) Onderzoek Inwonerspanel Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 5 december kregen de panelleden van 12 tot en met 18 jaar (280 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst

Nadere informatie

Onderzoek Digipanel: Rampen en crises

Onderzoek Digipanel: Rampen en crises Versie definitief Datum 26 november 2009 1 (7) Onderzoek Digipanel: Rampen en crises Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 28 oktober 2009 kregen alle panelleden van dat moment (856 personen) een

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Recreatie en toerisme

Onderzoek Inwonerspanel: Recreatie en toerisme 1 (18) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 3 maart kregen de panelleden van 19 jaar en ouder (1421 personen) een e- mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geluid(soverlast)

Onderzoek Inwonerspanel: Geluid(soverlast) 1 (9) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 13 september kregen de panelleden van 19 jaar en ouder (1005 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN Gemeente Capelle aan den IJssel April 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Winkelcentra

Onderzoek Inwonerspanel: Winkelcentra 1 (21) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Inleiding De afgelopen jaren is er veel veranderd in het Nederlands winkellandschap. Nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Er zijn veranderingen

Nadere informatie

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht Rapportage Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Uitgevoerd door: ETIN Adviseurs s-hertogenbosch, mei 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Populatie

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Afvalcommunicatie en scheiden plastic afval

Onderzoek Inwonerspanel: Afvalcommunicatie en scheiden plastic afval 1 (23) Onderzoek Inwonerspanel: Afvalcommunicatie en scheiden plastic afval Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 24 november kregen de panelleden van dat moment van 19 jaar en ouder (1443 personen)

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

ANALYSE RESULTATEN ENQUÊTE OVER CENTRUMPLANNEN april 2015

ANALYSE RESULTATEN ENQUÊTE OVER CENTRUMPLANNEN april 2015 ANALYSE RESULTATEN ENQUÊTE OVER CENTRUMPLANNEN april 2015 Inleiding Op 18 december 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders conceptvisies over deelaspecten van het centrum aan raads- en burgerleden

Nadere informatie

Digitaal Panel Noord

Digitaal Panel Noord Ondernemersklimaat Eerste meting ondernemers Projectnummer: 11239 In opdracht van: Stadsdeel Noord Drs. Rogier van der Groep Dr. Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel:

Onderzoek Inwonerspanel: 1 (19) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 12 maart kregen de panelleden van 19 jaar en ouder (1009 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst wilden

Nadere informatie

Verleden en toekomst in Oud-West

Verleden en toekomst in Oud-West Verleden en toekomst in In mei 009 is aan de panelleden van stadsdeel gevraagd naar hun mening over de ontwikkelingen die in het stadsdeel zichtbaar zijn. Deze ontwikkelingen betreffen onder andere inkomsten,

Nadere informatie

De toekomst van het stadhuis

De toekomst van het stadhuis De toekomst van het stadhuis Resultaten peiling EnschedePanel 13 januari 2012 1. Achtergrond In 2001 heeft de gemeente Enschede het stadskantoor aan de Hengelosestraat in gebruik genomen. Sinds die tijd

Nadere informatie

HET LEIDERDORPPANEL OVER...

HET LEIDERDORPPANEL OVER... HET LEIDERDORPPANEL OVER... Resultaten peiling 13: Meedenken en meedoen in de openbare ruimte april 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 13 e peiling met het burgerpanel van

Nadere informatie

Burgerpeiling Langedijk. Gemeente Langedijk Maart 2012

Burgerpeiling Langedijk. Gemeente Langedijk Maart 2012 Gemeente Langedijk Maart 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-1827 Datum : Maart 2012 Opdrachtgever : Gemeente

Nadere informatie

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten.

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten. Lezersonderzoek 2015 Het lezersonderzoek is gehouden in het Delft Internet Panel (DIP). Daarnaast is er een steekproef getrokken voor respondenten met achtergrondgegevens, die minder vaak in het DIP voorkomen.

Nadere informatie

Uitkomsten enquête Nieuw-Weerdinge

Uitkomsten enquête Nieuw-Weerdinge Uitkomsten enquête Nieuw-Weerdinge We zijn in Nieuw-Weerdinge bezig met het maken van een dorpsprogramma. Hierin staat wat de organisaties en de bewoners de komende vijf jaar met elkaar willen bereiken

Nadere informatie

STRAATENQUÊTE MASTERPLAN LIJNBAANHOVEN

STRAATENQUÊTE MASTERPLAN LIJNBAANHOVEN STRAATENQUÊTE MASTERPLAN LIJNBAANHOVEN Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) In opdracht van ds+v Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: Project: 07-2610 Prijs: Adres: Goudsesingel 78,

Nadere informatie

Amsterdam-Noord en de recessie

Amsterdam-Noord en de recessie Amsterdam-Noord en de recessie Sinds november 2009 kunnen bewoners van Amsterdam-Noord lid worden van het digitale bewonerspanel. In deze rapportage worden de resultaten van de eerste meting gepresenteerd.

Nadere informatie

Evaluatie bewonerspanel Oud-West

Evaluatie bewonerspanel Oud-West Evaluatie bewonerspanel Oud-West Van 18 oktober tot en met 24 oktober 2007 is het bewonerspanel van Oud-West vragen voorgelegd over het bewonerspanel zelf: wat vinden de panelleden van de onderwerpen waar

Nadere informatie

Bekend met de Euroborg?

Bekend met de Euroborg? Bekend met de Euroborg? Monique Beukeveld Jeanine Vosselman Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, september 2008 Bureau Onderzoek heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van

Nadere informatie

Belangrijkste resultaten: toedeling sociale huurwoningen

Belangrijkste resultaten: toedeling sociale huurwoningen Afdeling Bestuursinformatie, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Resultaten Bewonerspanel: maartpeiling 2012 Van 19 maart t/m 1 april 2012 heeft Bestuursinformatie

Nadere informatie

Burgerpanel Zeewolde. Inleiding. Centrum Zeewolde. Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde. Januari 2012

Burgerpanel Zeewolde. Inleiding. Centrum Zeewolde. Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde. Januari 2012 Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde Januari 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 1 e peiling met het nieuwe burgerpanel van Zeewolde.

Nadere informatie

Gemeentelijk huishoudboekje 2011 en de begrotingskrant

Gemeentelijk huishoudboekje 2011 en de begrotingskrant Gemeentelijk huishoudboekje 2011 en de begrotingskrant Nieuwsbrief EnschedePanel Maart 2011 Over de peiling Tussen 7 en 18 januari 2011 zijn alle online panelleden van 16 jaar en ouder gepeild over de

Nadere informatie

HET PANEL OVER HET CENTRUM IN GIETEN

HET PANEL OVER HET CENTRUM IN GIETEN HET PANEL OVER HET CENTRUM IN GIETEN Gemeente Aa en Hunze Januari 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/13 Datum Januari 2017

Nadere informatie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Resultaten 4 e peiling: verkeer en bereikbaarheid april 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de vierde peiling met het burgerpanel Overschie. Het

Nadere informatie

Bewonerspanel Communicatie

Bewonerspanel Communicatie Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Communicatie Context Van 16 tot 30 november 2015 heeft IB Onderzoek een peiling gehouden onder

Nadere informatie

Het groen in Oud-West

Het groen in Oud-West Het groen in Oud-West Van 18 tot en met 24 september 2008 kon het bewonerspanel van Oud-West vragen beantwoorden over het groen in Oud-West. Van de 1.106 panelleden hebben er 496 meegedaan. Dit komt neer

Nadere informatie

Tabellenboek Wijkkranten

Tabellenboek Wijkkranten Tabellenboek Wijkkranten Sociaal Geografisch Bureau bureau voor beleidsonderzoek en statistiek Dordrecht drs. J.M.A. Schalk januari 2007 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Maatschappelijke

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling intermediairenbeleid november 2012 1. Inleiding In juli en augustus is er een peiling georganiseerd onder het Internetpanel Dienst Regelingen over het

Nadere informatie

Resultaten peiling 17: detailhandel

Resultaten peiling 17: detailhandel Hofpanel Resultaten peiling 17: detailhandel Maart 2013 1. Inleiding Van 10 tot en met 17 maart 2013 is er onder het Hofpanel een peiling gehouden over detailhandel. De gemeente Hof van Twente werkt aan

Nadere informatie

Monitor Bedrijvenaanbod Amerstreek 2013. Aanbod bedrijfs-, kantooren winkelruimte

Monitor Bedrijvenaanbod Amerstreek 2013. Aanbod bedrijfs-, kantooren winkelruimte Monitor Bedrijvenaanbod Amerstreek Aanbod bedrijfs-, kantooren winkelruimte Monitor Bedrijvenaanbod Amerstreek Aanbod bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte Mede door de prima ligging en gunstige regionale

Nadere informatie

DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE

DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE Gemeente Vianen Onderzoek uitgevoerd op het Inwonerpanel Vianen, zomer 2012 GfK 2012 Dienstverlening en communicatie gemeente Vianen 18 september 2012 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER

BURGERPANEL CAPELLE OVER BURGERPANEL CAPELLE OVER duurzaamheid Mei 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 14 e peiling met het burgerpanel van Gemeente Capelle aan den IJssel. Deze peiling ging over duurzaamheid.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE

NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE Resultaten zevende peiling Februari 2016 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 7 e peiling van het burgerpanel van Overschie 1. Het onderwerp van

Nadere informatie

Op 10 november jl. heeft uw raad een motie aangenomen om te overleggen met ondernemers en stakeholders over de zondagsopenstelling in Gouda.

Op 10 november jl. heeft uw raad een motie aangenomen om te overleggen met ondernemers en stakeholders over de zondagsopenstelling in Gouda. Memo aan onderwerp van directie afdeling telefoon datum Gemeenteraad Resultaten consultatie koopzondagen 1 Burgemeester en wethouders 0182-588121 4 maart 2013 Memo Op 10 november jl. heeft uw raad een

Nadere informatie

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Draagvlakmeting Projectnummer: 10063 In opdracht van: Ingenieursbureau Amsterdam (IBA) Rogier van der Groep Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658

Nadere informatie

Culturele activiteiten in Noord

Culturele activiteiten in Noord Culturele activiteiten in Noord Samenvatting Wat vinden de inwoners van Amsterdam-Noord van het aanbod van culturele voorzieningen in hun stadsdeel? Deze vraag is gesteld aan het bewonerspanel van het

Nadere informatie

Wijkschouw Helmerhoek Zuid

Wijkschouw Helmerhoek Zuid Wijkschouw Helmerhoek Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers Opdrachtnemer: Bureau O&S Heerlen Opdrachtgever: Bureau Economie Januari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Onderzoeksvragen 3 3. Onderzoeksopzet 3 4.

Nadere informatie

Bedrijventerrein De Mient (Capelle a/d IJssel) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter

Bedrijventerrein De Mient (Capelle a/d IJssel) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein De Mient (Capelle a/d IJssel) Maatschappelijke waarde Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein De Mient, gemeente Capelle a/d IJssel A. Inleiding Deze factsheet geeft

Nadere informatie

Factsheets Leeswijzer

Factsheets Leeswijzer Factsheets Leeswijzer Voor het Koopstromenonderzoek Randstad 2011 zijn naast een hoofdrapport en een internetapplicatie factsheets ontwikkeld om de onderzoeksresultaten overzichtelijk en helder te presenteren.

Nadere informatie

Enschede-panel over informatievoorziening

Enschede-panel over informatievoorziening Enschede-panel over informatievoorziening Driekwart van de panelleden leest Enschede Centraal. De infopagina s in Huis aan Huis zijn de vaakst gebruikte gemeentelijke informatiebron. Kabelkrant en digitale

Nadere informatie

Kijk op de Wijk 2005

Kijk op de Wijk 2005 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.nl Communicatie en juridische zaken Kijk op de Wijk 2005 Stadscentrum, Merwestein en Overige wijken Datum 10 april 2006 Auteur C. F. Brouwers

Nadere informatie

Helemaal eens Eens Niet eens / niet oneens Oneens Helemaal oneens

Helemaal eens Eens Niet eens / niet oneens Oneens Helemaal oneens Resultaten peiling BornePanel Statushouders Eind november en begin december konden de leden van het BornePanel deelnemen aan de peiling over statushouders in de gemeente Borne. De vragenlijst bestond uit

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 6: Afvalscheiding november 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de zesde peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

De economische crisis en Oud-West

De economische crisis en Oud-West De economische crisis en Oud-West Van 30 juni tot en met 7 juli 2009 kon het bewonerspanel van Oud-West vragen beantwoorden over de economische crisis. Hebben de panelleden het idee dat ze de gevolgen

Nadere informatie

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND 2013 Winkelopeningstijden op zondag in Purmerend 2013 Onderzoek onder het internetpanel In opdracht van Team Economie Jeroen van der Weerd Uitgevoerd door Team

Nadere informatie

worden door de helft van de panelleden

worden door de helft van de panelleden Inwoners van Enschede beoordelen leefklimaat en imago De gemeente Enschede hecht veel belang aan de mening van de inwoners. Daarom is het opgericht. Via dit panel kunnen inwoners van Enschede gedurende

Nadere informatie

Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander

Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Gemeente Oegstgeest. Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg. 11 maart 2015

Gemeente Oegstgeest. Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg. 11 maart 2015 Gemeente Oegstgeest Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg 11 maart 2015 DATUM 11 maart 2015 TITEL Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg OPDRACHTGEVER

Nadere informatie

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND Ondernemers en internetpanel over de winkelopeningstijden in Purmerend In opdracht van: Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Patty Laan

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Resultaten peiling maatschappelijke dialoog april 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het burgerpanel van Lansingerland over de maatschappelijke

Nadere informatie

HET GEBRUIK VAN EN DE BEHOEFTE AAN KINDEROPVANG IN DE GEMEENTE NIJMEGEN

HET GEBRUIK VAN EN DE BEHOEFTE AAN KINDEROPVANG IN DE GEMEENTE NIJMEGEN HET GEBRUIK VAN EN DE BEHOEFTE AAN KINDEROPVANG IN DE GEMEENTE NIJMEGEN HET GEBRUIK VAN EN DE BEHOEFTE AAN KINDEROPVANG IN DE GEMEENTE NIJMEGEN - eindrapport - Drs. Janneke Stouten Dr. Marga de Weerd

Nadere informatie

Burgerjaarverslag Papendrecht

Burgerjaarverslag Papendrecht Burgerjaarverslag Papendrecht Bereik en waardering onder het Bewonerspanel Papendrecht Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De gemeente Papendrecht (in de onafhankelijke persoon van de burgemeester)

Nadere informatie

Buurtenquête Getfert-Perik

Buurtenquête Getfert-Perik Buurtenquête Getfert-Perik Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 8: woninginbraak augustus 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 8 e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Veiligheid in Westerpark

Veiligheid in Westerpark Veiligheid in Westerpark Stadsdeel Westerpark wil meer inzicht in de veiligheidsgevoelens van de bewoners van Westerpark en heeft daarom in de derde meting aan de leden van het bewonerspanel een aantal

Nadere informatie

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Samenvatting De afdeling Juridische Zaken (JZ) wil een vinger aan de

Nadere informatie

ENQUÊTE VETERANENDAG. Belangrijkste resultaten

ENQUÊTE VETERANENDAG. Belangrijkste resultaten ENQUÊTE VETERANENDAG Van eind november tot half december 2013 hebben 259 Hengelose veteranen van de jongere generatie (tot en met 60 jaar) de mogelijkheid gehad om een vragenlijst in te vullen over de

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

KWALITEIT WONING BIJ OPLEVERING

KWALITEIT WONING BIJ OPLEVERING KWALITEIT WONING BIJ OPLEVERING Peiling Huurderspanel Woonwaard Oktober 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-333 0670 www.ioresearch.nl Rapportnummer

Nadere informatie

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Nieuwsbrief over peiling 13: relatie met DR en tracking & tracing BTR Maart 2012 1. Inleiding Tussen 9 en 19 februari 2012 konden panelleden van het Internetpanel

Nadere informatie

Buurtenquête Stevenfenne

Buurtenquête Stevenfenne Buurtenquête Stevenfenne Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede een

Nadere informatie

Potentiële vestigingsplaats Bedrijventerrein 67 35% Stedelijk gebied 56 29% Buitengebied 72 37% 195 100% 26. Typering onderneming 2 Zelfstandig ondernemer 66 99% Onderdeel van een concern 1 1% Filiaalhouder

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Bewonerspanel Opvang asielzoekers

Bewonerspanel Opvang asielzoekers Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Opvang asielzoekers 80% van de panelleden voor opvang asielzoekers in Utrecht Vier op de vijf

Nadere informatie

Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010

Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010 Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010 In 2010 heeft O+S net als in voorgaande jaren de bezoekersdag (19 september 2010) en de bedrijvendag (17 september 2010) in het kader van Amsterdam Duurzaam geëvalueerd.

Nadere informatie

Rijnsburg. Enquête detailhandel. Den Haag, juli 2013. Opsteller: drs. F. Visser, Afdeling DAD tel.nr : 06-51426874 email : f.visser@hbd.

Rijnsburg. Enquête detailhandel. Den Haag, juli 2013. Opsteller: drs. F. Visser, Afdeling DAD tel.nr : 06-51426874 email : f.visser@hbd. Rijnsburg Enquête detailhandel Den Haag, juli 2013 Opsteller: drs. F. Visser, Afdeling DAD tel.nr : 06-51426874 email : f.visser@hbd.nl Secretariaat Afdeling DAD tel.nr : (070) 33 85 676 fax : (070) 33

Nadere informatie

Op grond van bovenstaande gegevens mogen we concluderen dat de gegevens uit de vragenlijst een waarheidsgetrouw beeld geven.

Op grond van bovenstaande gegevens mogen we concluderen dat de gegevens uit de vragenlijst een waarheidsgetrouw beeld geven. Resultaten onderzoek evaluatie HvO woningzoekenden Inleiding In de maand september 2014 heeft Enserve in opdracht van de Stadsregio Arnhem Nijmegen een onderzoek ter evaluatie van de HvO 2013 uitgevoerd

Nadere informatie

ENERGIE ENQUÊTE VOORJAAR 2012

ENERGIE ENQUÊTE VOORJAAR 2012 ENERGIE ENQUÊTE VOORJAAR 2012 2 INHOUD Management samenvatting... 3 Respondenten... 3 Conclusies... 4 1. Inleiding... 6 2. Uitkomsten per vraag... 6 2.1 Energie en energiebesparing binnen de organisatie...

Nadere informatie

Deventer Digipanel Energiebesparend gedrag Juni 2013

Deventer Digipanel Energiebesparend gedrag Juni 2013 Deventer Digipanel Energiebesparend gedrag Juni 2013 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (0570) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl 2 Introductie Team Kennis en Verkenning

Nadere informatie

Mening van het digitaal Burgerpanel Oss over: Kunst en Cultuur. Gemeente Oss. December 2013

Mening van het digitaal Burgerpanel Oss over: Kunst en Cultuur. Gemeente Oss. December 2013 Mening van het digitaal Burgerpanel Oss over: Kunst en Cultuur Gemeente Oss. December 2013 1 INLEIDING Waarom is het burgerpanel gevraagd naar haar mening over Kunst en Cultuur? De gemeente bezuinigt op

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 9: gezondheidsbeleid november 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 9e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Tevreden Boesingheliede?! Leefbaarheidsonderzoek 2011

Tevreden Boesingheliede?! Leefbaarheidsonderzoek 2011 Tevreden Boesingheliede?! Leefbaarheidsonderzoek 2011 Opdrachtgever Gemeente Haarlemmermeer, Dorpsraad Lijnden Analyse en rapportage Rigter Research, M.J.C. Rigter Gegevensverwerking G. Brander-Arkema

Nadere informatie

Het Koffie Op De Zaak onderzoek. De ondernemer aan het woord over de koffie op zijn of haar kantoor

Het Koffie Op De Zaak onderzoek. De ondernemer aan het woord over de koffie op zijn of haar kantoor Het Koffie Op De Zaak onderzoek De ondernemer aan het woord over de koffie op zijn of haar kantoor Onderzoek uitgevoerd door Dutch Network Group In opdracht van PerTazza Datum: februari 2016 Inleiding

Nadere informatie

Figuur 1 Heeft u afgelopen zomer gehoord over activiteiten die georganiseerd werden als onderdeel van Puur Zeewolde, Puur Plezier?

Figuur 1 Heeft u afgelopen zomer gehoord over activiteiten die georganiseerd werden als onderdeel van Puur Zeewolde, Puur Plezier? BURGERPANEL ZEEWOLDE Resultaten peiling 9: recreatie 12 januari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 9 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De peiling ging deze keer over

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

In totaal hebben 2.068 inwoners van de gemeente de enquête ingevuld. Een prachtig resultaat, waarvoor we iedereen hartelijk willen bedanken!

In totaal hebben 2.068 inwoners van de gemeente de enquête ingevuld. Een prachtig resultaat, waarvoor we iedereen hartelijk willen bedanken! Hoe vaak is de enquête ingevuld? In totaal hebben 2.068 inwoners van de gemeente de enquête ingevuld. Een prachtig resultaat, waarvoor we iedereen hartelijk willen bedanken! De enquête is vaak genoeg ingevuld

Nadere informatie

Notitie. Woonbond ledenraadpleging 2015

Notitie. Woonbond ledenraadpleging 2015 Notitie Aan : Provinciale Vergaderingen Van : communicatie Betreft : Samenvatting ledenraadpleging 2015 - Meerjarenbeleidsplan Status : ter informatie Datum : 13 oktober 2015 Kenmerk : V15.0703 Woonbond

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2014 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Shanon klein Goldewijk Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 2 Inleiding... 4 1. Indienen

Nadere informatie