Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08"

Transcriptie

1 Glazen Huis 2011 peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 08 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden Website:

2 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 1.1 Het JongerenPanel 1.2 Het eerste onderwerp: Glazen Huis Leeswijzer 2. Uitkomsten van de peiling 2.1 Glazen Huis in Leiden 2.2 Serious Request 2.3 Eigen actie 2.4 Lespakket en les op school 2.5 Open vraag Onderzoeksverantwoording 10 Bijlage A: Vragenlijst - Jongerenpanel inclusief antwoorden gesloten vragen 11 Beschikbaar als afzonderlijk document: Bijlage B: Overzicht open vragen peiling Glazen Huis inclusief antwoorden gesloten vragen 2

3 Samenvatting De gemeente heeft onderzoek gedaan naar de mening van jongeren over de komst van het Glazen Huis 2011 van de radiozender 3FM naar Leiden. 732 jongeren hebben de vragenlijst helemaal ingevuld. Het Glazen Huis is een actie van 3FM Serious Request en zal eind 2011 in Leiden komen te staan. Hieronder staan de belangrijkste uitkomsten. - 58% van de jongeren wist (bijna) meteen na de bekendmaking dat het Glazen Huis in 2011 naar Leiden komt. Een kwart van de jongeren wist het pas later, maar nog wel voor deze enquête is gehouden en 16% van de jongeren had het nieuws nog niet bereikt. - Vrijwel alle jongeren (89%) zijn (zeer) enthousiast dat het Glazen Huis dit jaar in Leiden staat. 8% is hier neutraal over en 2% heeft geen mening. Slechts drie jongeren vinden het geen goede actie. - 65% van de jongeren wil graag op de hoogte worden gehouden van de actieweek van dit jaar, voor 35% hoeft dit niet. Dit gebeurt bij voorkeur door middel van / nieuwsbrief: 71% staat hier positief tegenover, en voor 38% is dit het medium dat de eerste voorkeur geniet. Radio/tv staat op de tweede plaats, de afzonderlijke sociale media volgen daarna. Als Twitter, Hyves en Facebook bij elkaar worden opgeteld nemen ze echter de tweede plaats in. - 10% van de jongeren geeft aan zelf al concrete plannen te hebben om geld op te halen voor 3FM Serious Request % van de jongeren heeft nog geen concreet plan, maar gaat zeker wat doen en de helft gaat misschien nog wat doen. Een kwart van de jongeren (25%) gaat helemaal niets doen. - 3FM Serious Request kan de jongeren ondersteunen in hun actie door middel van tips en trucs (47%), materialen (43%), het krijgen van informatie (42%) en voorbeelden van acties van voorgaande jaren (35%). - 40% wist dat het thema van vorig jaar HIV/AIDS was en evenveel jongeren wisten niet meer wat het thema was. De resterende 19% dacht dat het een ander thema was. - Een derde van de jongeren (34%) zou het leuk vinden om in de klas een les te hebben over het thema van dit jaar. 7% van de jongeren wil hier geen les over krijgen en 14% heeft er geen mening over. Slechts 6% verwacht dat zijn of haar klas een lespakket zou gaan downloaden, 23% weet het niet en 27% denk dat dit niet zal gebeuren. - De jongeren vinden een lespakket met veel beeldmateriaal aantrekkelijk. De voorkeur ligt bij een lespakket met een video (70%), maar ook foto s (52%) en schriftelijke informatie (46%) over het thema zijn populair. Bij het geven van een rangorde zet bijna de helft (49%) van de jongeren een video over het thema op nummer 1. Schriftelijke informatie wordt daarna het meeste aangegeven (21%). 3

4 1. Inleiding 1.1 Het JongerenPanel In het voorjaar van 2011 is het Leidse JongerenPanel opgericht. Dit is een digitaal burgerpanel dat bestaat uit inwoners van Leiden van 12 tot en met 22 jaar aan wie de gemeente een paar keer per jaar via internet een vragenlijst kan voorleggen. Naast andere vormen van onderzoek, zoals telefonisch of schriftelijk, is dit een nieuwe manier om de jongere inwoners van de stad naar hun mening te vragen. Studenten worden door het hanteren van deze leeftijdscategorie ook meegenomen in het onderzoek. Lange tijd kon je je afvragen of je via internet wel betrouwbare onderzoeken kon doen. Grote groepen van de bevolking hadden immers geen toegang tot internet. Inmiddels hebben (bijna) alle huishoudens de beschikking over internet; dit geldt nog in sterkere mate voor jongeren. In juni 2011 zijn 7887 jongeren (dit is iets minder dan de helft van de totale doelgroep) per brief uitgenodigd om zich aan te melden voor het JongerenPanel. Daarnaast heeft er nog een algemene oproep gestaan in de Stadskrant. In totaal hebben 732 jongeren zich aangemeld. Meer informatie over de samenstelling van het panel kunt u vinden in hoofdstuk Het eerste onderwerp: Glazen Huis 2011 Over elke peiling die met het JongerenPanel wordt gehouden verschijnt een beknopte rapportage. In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van de eerste peiling. Bij de eerste peiling is aan het panel een vragenlijst voorgelegd over de komst van het Glazen Huis 2011 van de radiozender 3FM naar Leiden. Van 18 t/m 24 december staat het Glazen Huis op een ponton aan de Beestenmarkt en Turfmarkt in Leiden. Er wordt actie gevoerd voor hulp aan moeders in oorlogsgebieden. Op het moment dat deze vragenlijst werd opgesteld was dit nog niet bekend. Alle 732 leden van het JongerenPanel hebben aan deze peiling deelgenomen. 1.3 Leeswijzer In hoofdstuk 2 staan de uitkomsten van de peiling. De onderzoeksverantwoording staat in hoofdstuk 3. In bijlage A volgt de gebruikte vragenlijst inclusief de resultaten voor de gesloten vragen, in bijlage B staan alle antwoorden die zijn ingetypt bij de open vragen. Dit is beschikbaar als afzonderlijk document. 4

5 2. Uitkomsten van de peiling 2.1 Glazen Huis in Leiden Eind 2011 zal het Glazen Huis in Leiden komen te staan. Aan de panelleden is gevraagd hoe lang zij weten dat het Glazen Huis in Leiden zal staan en wat zij er van vinden dat het er staat. 58% van de jongeren geeft aan dat zij (bijna) meteen vanaf het moment dat het bekend werd, wisten dat het Glazen Huis in 2011 naar Leiden komt. 25% van de jongeren wist het pas later, maar nog wel voor deze enquête. En 16% van de jongeren had dit nieuws nog niet eerder bereikt. Vrijwel alle jongeren zijn (zeer) enthousiast over het feit dat het Glazen Huis dit jaar in Leiden staat. 8% zegt hier neutraal over te zijn en 2% heeft geen mening. Eén jongere geeft aan het geen goede actie te vinden en twee jongeren vinden het zelfs helemaal geen goede actie. Deze jongeren geven hier uiteenlopende toelichting op. Zo vindt een jongen het is al druk genoeg in Leiden behalve als het niet in het centrum is. Een meisje denkt dat het juist nadelig voor de opbrengst van het Glazen Huis kan zijn als het naar Leiden komt, omdat het een niet al te grote stad is. De laatste jongen heeft een opvallende mening, hij stelt; Je gaat niet voor een goed doel in hongeractie. De verzoekjes vind ik wel een goed idee. 2.2 Serious Request De actie van het Glazen Huis heet Serious Request. Er is aan de jongeren gevraagd of zij op de hoogte gehouden willen worden van de actieweek van dit jaar. 65% van de jongeren wil graag op de hoogte worden gehouden en 35% geeft aan niet op de hoogte te willen worden gehouden. Vervolgens is gevraagd hoe ze op de hoogte willen worden gehouden. Hoe wil je op de hoogte gehouden worden? (maximaal 3 antwoorden mogelijk) Via mail / e-niew sbrief Via radio of tv Via kranten Via Hyves Via Facebook Via Tw itter Anders 4% 29% 26% 23% 22% 17% 39% 61% 71% 74% 77% 78% 83% 96% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Niet Wel Als er aan de jongeren wordt gevraagd hoe zij het liefste op de hoogte gehouden willen worden, dan geven de meesten de voorkeur aan de mail of e-nieuwsbrief (71% wil dit wel, 29% niet). De radio en televisie komen op de tweede plaats (39% wel), gevolgd door de kranten (26%). De sociale media, te weten Hyves, Facebook en Twitter, scoren vrij laag (respectievelijk 23%, 22% en 17%). De jongeren die op een andere manier op de hoogte gehouden willen worden (4%), geven suggesties als posters en folders (6 keer), brief / post (5 keer), telefoon / mobiel (3 keer) en school (2 keer). 5

6 Hoe wil je het liefste op de hoogte gehouden worden? (1 e keuze) Via mail / e-niew sbrief Via radio of tv Via Tw itter Via Facebook Via Hyves Via kranten Anders 2% 6% 9% 10% 11% 24% 38% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 1e keuze Wanneer de jongeren een voorkeur in rangorde aan mogen geven, staat weer de mail of een e- nieuwsbrief met 38% bovenaan. Radio en tv worden door 24% van de jongeren aangegeven als favoriet. De sociale media komen daarna met percentages rond de 10%. Wanneer de drie sociale media bij elkaar worden opgeteld, komt deze met 30% op de tweede plaats. Vergeleken met de vorige grafiek is het opvallend dat kranten bij deze vraag als laatste eindigen. Blijkbaar geven de meeste jongeren de hoogste voorkeur aan andere media. 2.3 Eigen actie De jongeren kunnen zelf acties opzetten om zo geld op te halen voor 3FM Serious Request % van de jongeren geeft aan dat ze hiervoor zelf al concrete plannen hebben. Meestal wordt er door de school van de jongeren iets georganiseerd of zijn de jongeren zelf van plan om iets te organiseren. De school wordt ongeveer 30 keer genoemd in de open antwoorden. Ook (studenten-) verenigingen zijn populair en worden 10 keer genoemd. De rest van de antwoorden lopen uiteen van collecte, verkoop van spullen, concerten tot zelf geld doneren. 14% van de jongeren geeft aan nog geen concrete plannen te hebben, maar zeker wat te gaan doen en de helft heeft nog geen concrete plannen, maar gaat misschien nog wat doen. Een kwart van de jongeren (25%) gaat helemaal niets doen. Gaat niets doen 25% Concreet plan 10% Gaat wat doen, maar weet nog niet wat 14% Gaat misschien wat doen 51% De jongeren antwoorden gespreid wanneer er gevraagd wordt op welke manier 3FM Serious Request het opzetten van de actie kan ondersteunen. Zij verwachten dat ze door middel van tips en trucs (47%), materialen (43%), het krijgen van informatie (42%) en voorbeelden van acties van voorgaande jaren (35%) al een stuk geholpen zijn. Slechts een klein deel (4%) geeft aan op een andere manier geholpen te kunnen worden. In die antwoorden komen voornamelijk gastlessen naar voren. 6

7 Elk jaar is er een ander goed doel waarvoor actie wordt gevoerd. Weet je nog (zonder het op te zoeken op internet) wat het thema van vorig jaar was? Nee, dat w eet ik niet (meer) zonder het op te zoeken op internet Ja, het thema van 2010 w as HIV/AIDS 40% 40% Ja, het thema van 2010 w as malaria 13% Ja, het thema van 2010 w as vluchtelingen 3% Ja, het thema van 2010 w as hongersnood 3% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Twee op de vijf jongeren (40%) zegt niet meer te weten wat het thema van vorig jaar was en een even groot deel gaat voor het goede antwoord, namelijk HIV/AIDS. 13% antwoordde malaria, wat het thema van 2009 was, en 6% dacht vluchtelingen of hongersnood. 2.4 Lespakket en les op school Voor de actie van Serious Request wordt mogelijk een lespakket samengesteld. Daarom wordt bij de jongeren geïnventariseerd wat een aantrekkelijk lespakket is. Welke onderdelen vind jij belangrijk voor een aantrekkelijk lespakket? (meer antwoorden mogelijk). Een video over het thema 70% Foto s over het thema 52% Schriftelijke informatie over het thema 46% Schriftelijke informatie over het opzetten van acties Een video over acties van vorige jaren 31% 30% Vragen en opdrachten over het thema Foto s over acties van vorige jaren 22% 20% Iets anders, namelijk 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Het merendeel van de jongeren geeft aan dat een aantrekkelijk lespakket voor hun een pakket is met veel beeldmateriaal. De voorkeur ligt bij een lespakket met een video (70%), maar ook foto s en schriftelijke informatie over het thema zijn populair (52% en 46%). 7

8 Wat vind jij het belangrijkste voor een aantrekkelijk lespakket? (Alleen de 1 e rangorde) Een video over het thema 49% Schriftelijke informatie over het thema 21% Een video over acties van vorige jaren Schriftelijke informatie over het opzetten van acties Foto s over het thema 7% 7% 9% Vragen en opdrachten over het thema Iets anders, namelijk Foto s over acties van vorige jaren 3% 3% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Wanneer de jongeren een rangorde moeten geven aan wat zij het belangrijkste vinden voor een aantrekkelijk lespakket, zet bijna de helft (49%) van de jongeren een video over het thema op nummer 1. Schriftelijke informatie wordt daarna het meeste aangegeven. Meer dan de helft (62%) van de jongeren zou het leuk vinden om in de klas een les te hebben over het thema van dit jaar. 12% van de jongeren wil hier geen les over krijgen en 26% heeft er geen mening over. Wanneer aan de jongeren gevraagd wordt of zijn of haar klas een lespakket zou gaan downloaden, dan verwachten veel minder jongeren dat dit gaat gebeuren. Slechts 10% verwacht dat er een lespakket gedownload gaat worden, 41% weet het niet en 48% denk dat dit niet zal gaan gebeuren. 8

9 2.5 Open vragen Er is een aantal open vragen in de vragenlijst. Als eerste is een toelichting gevraagd op de vraag hoe ze het vinden dat het Glazen Huis in Leiden komt. Ca. 320 respondenten maakten van die gelegenheid gebruik voor het geven van een of toelichting. Hieronder zijn de reacties gerangschikt. Sommige jongeren hadden meerdere punten in hun antwoord genoemd, waardoor de totale aantallen van de open antwoorden hoog uitvallen. Voorbeeld; Het is een mooi initiatief met als toegevoegde waarde voor Leiden dat de stad in Nederland onder de aandacht komt via deze actie. Dit antwoord heeft gescoord op Goed voor Leiden / reclame voor Leiden en Goed voor het goede doel. Verderop in de vragenlijst is gevraagd naar tips of opmerkingen en aan het eind was er in het algemeen nog een mogelijkheid om iets op te schrijven. Hieronder staan de antwoorden, onderverdeeld in de belangrijkste categorieën. Bijlage B, als afzonderlijk document beschikbaar, vermeldt alle open antwoorden. Hoe vind je het dat het Glazen Huis dit jaar in Leiden staat? Als je wilt kun aantal je hier een toelichting geven op je antwoord op de vorige vraag. Goed voor Leiden / reclame voor Leiden 125 Goed voor het goede doel 104 Leuk dat het Glazen Huis in Leiden staat 95 Wil / kan er naar toe 19 Het maakt mij niet uit waar het is 11 Het is nu dichtbij 6 Ik wist het nog niet / geen mening 10 Niet geïnteresseerd 9 Ben al met school/vereniging bezig of plannen aan het maken om geld op te halen 7 Kritische kanttekening 17 (Ook) nog iets anders 22 Als je nog tips voor of opmerkingen over het Glazen Huis hebt, kun je die hieronder geven. Geen 70 Serieuze tip 34 Minder serieuze tip 23 Publiciteit 21 Succes 16 Leuk dat het Glazen Huis in Leiden staat 12 Dit is het einde van de vragenlijst. Als je nog iets wilt zeggen, dan kun je dat hieronder doen. Zorgen op privacy 12 Opmerkingen over (loting voor) Ipod 17 Opmerkingen over bellen of het telefoonnummer 17 Vragen over hoe het verder gaat als je lid bent van het panel 4 Fijn dat de gemeente een panel heeft opgericht / ik mijn mening kan laten horen 23 Opmerkingen over het Glazen Huis 33 Ik wil graag meer informatie over het Glazen Huis 1 (Nog) iets anders 16 9

10 3. Onderzoeksverantwoording In mei 2011 zijn uitnodigingen voor de vragenlijst verstuurd aan jongeren van 12 t/m 21,5 jaar. De deelnemers aan het JongerenPanel ontvingen een brief met daarin een link naar de vragenlijst. Op de website konden ze met een eigen code en wachtwoord inloggen om zich aan te melden en meteen de eerste vragenlijst in te vullen. Herinneringsbrieven zijn nog niet verstuurd. In totaal hebben 732 jongeren de vragenlijst volledig ingevuld, een responspercentage van 9%. De responderende jongeren zijn over het algemeen hoog opgeleid: 22% zit op het VWO, 22% op de universiteit. 4% 6% VWO 4% 5% 5% 7% 7% 8% 10% 22% 22% Universiteit HAVO Brugklas HAVO / VWO HBO MBO VMBO overig MAVO / VMBO - TL Basisonderw ijs Brugklas VMBO / HAVO Geen / onbekend / andere Het is prettig dat alle leeftijden goed zijn vertegenwoordigd. Hierdoor is het Jongerenpanel ook interessant voor opdrachtgevers die slechts in een beperkte leeftijdscategorie zijn geïnteresseerd. 11% 11% 12% 9% 4% 9% % % % % %

11 Bijlage A: Vragenlijst JongerenPanel Het Glazen Huis 1. Hoe lang weet je al dat in december 2011 het Glazen Huis in Leiden staat? (Bijna meteen) vanaf het moment dat bekend werd dat het 58% Glazen Huis in 2011 naar Leiden komt. Later, maar eerder dan deze enquête. 25% Voor deze enquête wist ik dat niet. 16% 2. Hoe vind je het dat het Glazen Huis dit jaar in Leiden staat? Zeer goede actie 54% Goede actie 35% Neutraal 8% Geen goede actie 0% Helemaal geen goede actie 0% Geen mening / weet niet 2% 3. Als je wilt kun je hier een toelichting geven op je antwoord op de vorige vraag. 4. Wil je op de op de hoogte worden gehouden van de 3FM Serious Request actieweek van dit jaar? Ja 65% Nee 35% 5. Hoe wil je op de hoogte gehouden worden? (maximaal 3 antwoorden mogelijk) Medium Wel Niet Via mail / e- 71% 29% nieuwsbrief Via radio of tv 39% 61% Via kranten 26% 74% Via Hyves 23% 77% Via Facebook 22% 78% Via Twitter 17% 83% Anders 4% 96% 6. Hoe wil je het liefste op de hoogte gehouden worden? (Geef hier een rangorde aan: 1=eerste plaats, enzovoort ) Medium Als 1 e keuze Via mail / e-nieuwsbrief 38% Via radio of tv 24% Via Twitter 11% Via Facebook 10% Via Hyves 9% Via kranten 6% Anders 2% 7. Mensen kunnen zelf ook acties opzetten om geld op te halen voor het goede doel. Heb je al concrete plannen om zelf ook iets te gaan doen voor 3FM Serious Request 2011? Ja, namelijk 10% Nee, maar ik ga zeker nog iets doen 14% Nee, maar ik ga misschien nog iets doen 50% Nee, en ga ook niets doen 25% 11

12 8. Op welke manier kan 3FM Serious Request je ondersteunen bij het opzetten van je actie? (meer antwoorden mogelijk). Met tips & trucs 47% Met materialen, zoals posters of collectebussen 43% Met informatie over het thema 42% Met voorbeelden van acties van voorgaande jaren 35% Anders 4% 9. Elk jaar is er een ander goed doel waarvoor actie wordt gevoerd. Weet je nog (zonder het op te zoeken op internet) wat het thema van vorig jaar was? Ja, het thema van 2010 was malaria 13% Ja, het thema van 2010 was HIV/AIDS 40% Ja, het thema van 2010 was hongersnood 3% Ja, het thema van 2010 was vluchtelingen 3% Nee, dat weet ik niet (meer) zonder het op te zoeken op internet 40% 10. Als je nog tips voor of opmerkingen over het Glazen Huis hebt, kun je die hieronder geven. 11. Welke onderdelen vind jij belangrijk voor een aantrekkelijk lespakket? (meer antwoorden mogelijk). Ja Schriftelijke informatie over het thema 46% Schriftelijke informatie over het opzetten van acties 31% Vragen en opdrachten over het thema 22% Een video over het thema 70% Een video over acties van vorige jaren 30% Foto s over het thema 52% Foto s over acties van vorige jaren 20% Iets anders 7% 12. Wat vind jij het belangrijkste voor een aantrekkelijk lespakket? (Geef hier een rangorde aan, 1 = belangrijkst, enzovoort ) Als 1 e Schriftelijke informatie over het thema 21% Schriftelijke informatie over het opzetten van acties 7% Vragen en opdrachten over het thema 3% Een video over het thema 49% Een video over acties van vorige jaren 9% Foto s over het thema 7% Foto s over acties van vorige jaren 2% Iets anders 3% 13. Zou je het leuk vinden om in je klas een les te hebben over het thema van dit jaar? Ja 62% Nee 12% Dat weet ik niet / geen mening 26% 14. Denk je dat jouw klas een lespakket gaat downloaden? Ja 10% Nee 48% Dat weet ik niet 41% 12

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Jongeren en alcohol. peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 17

Jongeren en alcohol. peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 17 Jongeren en alcohol peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 17 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Sociaal en Economisch Beleid, SEB Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail:

Nadere informatie

Fietsparkeren in Leiden

Fietsparkeren in Leiden Fietsparkeren in Leiden peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 12 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl OOG TV en Radio Marjolein Kolstein Laura de Jong Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud 1 Samenvatting 3 1. Inleiding 5 1.1 Aanleiding van het onderzoek 5 1.2 Doel van

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE Gemeente Oirschot November/December 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Oppasoma s en opa s. Resultaten GGD Gezondheidspanel

Oppasoma s en opa s. Resultaten GGD Gezondheidspanel Oppasoma s en opa s Resultaten GGD Gezondheidspanel Waarom een onderzoek over oppasoma s en opa s? Tegenwoordig doen ouders vaak een beroep op oma en opa als het gaat om opvang van de kleinkinderen. De

Nadere informatie

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten.

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten. Lezersonderzoek 2015 Het lezersonderzoek is gehouden in het Delft Internet Panel (DIP). Daarnaast is er een steekproef getrokken voor respondenten met achtergrondgegevens, die minder vaak in het DIP voorkomen.

Nadere informatie

Rapportage Open Dag Evaluatie - Landelijk Voortgezet Onderwijs. Maart 2012

Rapportage Open Dag Evaluatie - Landelijk Voortgezet Onderwijs. Maart 2012 Rapportage Open Dag Evaluatie - Landelijk Voortgezet Onderwijs Maart 2012 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 Rapportage Open Dag Evaluatie - Landelijk

Nadere informatie

Tilburg en Kunst. Onderzoek Jongerenpanel Tilburg. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg. DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013

Tilburg en Kunst. Onderzoek Jongerenpanel Tilburg. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg. DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013 Tilburg en Kunst Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013 Projectnummer 529 1 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1 Jongeren

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

De Grote (kleine) voicemail-poll

De Grote (kleine) voicemail-poll De Grote (kleine) voicemail-poll De Grote (kleine) voicemail-poll Maken mensen tegenwoordig nog gebruik van voicemail? En hoe staat men tegenover het gebruik van voicemails in het zakelijk verkeer? Mensen

Nadere informatie

Jongerenparticipatie in Amersfoort

Jongerenparticipatie in Amersfoort Jongerenparticipatie in Amersfoort gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal november 2013 Samenvatting De gemeente wil Amersfoortse jongeren meer betrekken bij zaken die hen aangaan. We hebben via digitaal

Nadere informatie

Maar wat wil die burger nou?

Maar wat wil die burger nou? Maar wat wil die burger nou? David Kok Dit boek gaat grotendeels over hoe gemeenten sociale media (kunnen) inzetten. En dat is belangrijk, want onderzoek laat zien dat gemeenten daar nog grote stappen

Nadere informatie

Lokaal mediabeleid Rotterdam

Lokaal mediabeleid Rotterdam Lokaal mediabeleid Rotterdam Lokaal mediabeleid Rotterdam G.H. van der Wilt en A.L. Roode Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) november 2011 In opdracht van de raadscommissie JOCS van de gemeente

Nadere informatie

Communicatiemiddelen. Inhoud. 1 Conclusies ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL HENDRIK-IDO-AMBACHT

Communicatiemiddelen. Inhoud. 1 Conclusies ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL HENDRIK-IDO-AMBACHT Communicatiemiddelen ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL HENDRIK-IDO-AMBACHT Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De afdeling Communicatie van de Hendrik-Ido-Ambacht bezint zich op de toekomst. Hoe

Nadere informatie

E - STEMMEN: LAAT JIJ JE ONLINE STEM GELDEN?

E - STEMMEN: LAAT JIJ JE ONLINE STEM GELDEN? E - STEMMEN: LAAT JIJ JE ONLINE STEM GELDEN? Evaluatie-onderzoek van het online stemmen Een kwantitatief onderzoek naar het stemmen via internet van burger@overheid. Uitgevoerd door NetPanel in samenwerking

Nadere informatie

Nieuws en informatie over de gemeente

Nieuws en informatie over de gemeente Re a ge re n Conc e rnsta f Fe brua ri 2013 o.e n.s@ha a rle m.nl Afde ling Onde rzoe k e n S ta tistie k Grote ma rkt 2 2011 Ha a rle m Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Digipanel Haarlem

Nadere informatie

Factsheet persbericht

Factsheet persbericht Factsheet persbericht Nut vakbonden onbekend bij jongeren 30 november 2011 Inleiding Van oktober 2011 tot november 2011 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden 2464

Nadere informatie

INFORMATIE & SOCIAL MEDIA

INFORMATIE & SOCIAL MEDIA INFORMATIE & SOCIAL MEDIA Peiling Huurderspanel Woonwaard Mei 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-333 0670 www.ioresearch.nl Rapportnummer 2016/050

Nadere informatie

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING WEBSITE

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING WEBSITE BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 1 2016 WEBSITE Gemeente Wijdemeren Juni/juli 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

2013, peiling 2 juli 2013

2013, peiling 2 juli 2013 resultaten 2013, peiling 2 juli 2013 Van 14 mei tot en met 26 mei 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.715 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.615 leden de vragenlijst ingevuld.

Nadere informatie

Gemeente Houten Risicobronnen. Den Dolder, 04 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc

Gemeente Houten Risicobronnen. Den Dolder, 04 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc Gemeente Houten Risicobronnen ADV Market Research B.V. Den Dolder, 04 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV).

Nadere informatie

Inleiding. RESULTATEN ENQUÊTE ONLINE COMMUNICATIE Gemeente Staphorst. Juli 2015

Inleiding. RESULTATEN ENQUÊTE ONLINE COMMUNICATIE Gemeente Staphorst. Juli 2015 Pagina 1 van 5 Inleiding Van 2 t/m 13 april hebben inwoners de gelegenheid gekregen hun mening te geven over de online communicatie van de gemeente Staphorst. In deze enquête werd gevraagd hoe tevreden

Nadere informatie

DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE

DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE Gemeente Vianen Onderzoek uitgevoerd op het Inwonerpanel Vianen, zomer 2012 GfK 2012 Dienstverlening en communicatie gemeente Vianen 18 september 2012 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer voor bibliotheken Rapportage onderzoek communicatie en informatie De mening van klanten over de communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken de Bibliotheek Deventer Inhoud Beschrijving

Nadere informatie

Afvalinzameling Maart 2013

Afvalinzameling Maart 2013 Afvalinzameling Maart 2013 1. Achtergrond Van 14 tot en met 24 maart 2013 is een korte peiling van 10 vragen gehouden onder het Twente Milieupanel. Met deze peiling wil Twente Milieu inzicht krijgen in

Nadere informatie

Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel

Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel In juni dit jaar zijn aan het Inwonerpanel vragen gesteld over de gemeentelijke informatievoorziening in het algemeen, de wekelijkse informatiepagina in

Nadere informatie

Omnibusenquête deelrapport. Zoetermeer FM

Omnibusenquête deelrapport. Zoetermeer FM Omnibusenquête 2015 deelrapport Zoetermeer FM Omnibusenquête 2015 deelrapport Zoetermeer FM OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport ZOETERMEER FM Zoetermeer, 18 december 2015 Gemeente Zoetermeer Afdeling Juridische

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007 LelyStadsGeluiden De mening van de jongeren gepeild School en werk 007 In 007 hebben.37 jongeren meegewerkt aan de jongerenenquête. Het onderzoek had als doel om in kaart te brengen wat jongeren doen,

Nadere informatie

Voorbeeldcase RAB RADAR

Voorbeeldcase RAB RADAR Voorbeeldcase RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Private Banking (19725) Inhoud 2 Inleiding Resultaten - Spontane en geholpen merkbekendheid - Spontane en geholpen reclamebekendheid - Herkenning radiocommercial

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

RTV Papendrecht. 1 Conclusies. Bereik en waardering onder het Bewonerspanel Papendrecht

RTV Papendrecht. 1 Conclusies. Bereik en waardering onder het Bewonerspanel Papendrecht RTV Papendrecht Bereik en waardering onder het Bewonerspanel Papendrecht Inhoud: RTV Papendrecht is de lokale radio- en televisiezender van Papendrecht. Het aanbod bestaat uit radio-uitzendingen op Papendrecht

Nadere informatie

Inbraakpreventie in Westfriesland

Inbraakpreventie in Westfriesland Inbraakpreventie in Westfriesland uitkomsten van een peiling onder inwoners Westfriese gemeenten Juni 2014 Belangrijkste uitkomsten Risico-perceptie De zes gemeenten die deel uit maken van het politiedistrict

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

Onderzoek Drank en horeca - gemeente Dalfsen

Onderzoek Drank en horeca - gemeente Dalfsen Onderzoek Drank en horeca - gemeente Dalfsen Resultaten inwoners 12-17 jaar Mei 2013 Opdrachtgever Opdrachtnemer Versie 1 Gemeente Dalfsen Gemeente Zwolle - Onderzoek & Statistiek Inhoud Samenvatting 3

Nadere informatie

Communicatie, lokale media en samenwerking 2015

Communicatie, lokale media en samenwerking 2015 Communicatie, lokale media en samenwerking 2015 Gemeente Amersfoort Dymphna Meijneken April 2016 De Stadsberichten, een aantal pagina s in het lokale blad Amersfoort Nu, is al jaren de meest benutte bron

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Bewonersonderzoek NGA in wit gebied Fryslân

Bewonersonderzoek NGA in wit gebied Fryslân Bewonersonderzoek NGA in wit gebied Fryslân In opdracht van: Provincie Fryslân Project: 2013.043 Publicatienummer: 2013.043-1301 Datum: Utrecht, 9 augustus 2013 Auteurs: Ir. David van Kerkhof Vivette van

Nadere informatie

Wonen Als men zou verhuizen blijft ongeveer 40% het liefst in Leiden wonen, daarna zijn Amsterdam en Den Haag favoriete woonplaatsen

Wonen Als men zou verhuizen blijft ongeveer 40% het liefst in Leiden wonen, daarna zijn Amsterdam en Den Haag favoriete woonplaatsen April 2013 Binding met aar verbonden met stad en regio In hoeverre richt de aar zich op de eigen stad dan wel op de regio voor diverse activiteiten? Wat is hun oriëntatie in de randstad? Deze vraag staat

Nadere informatie

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 15: gebruik social media juli 2012 1. Inleiding Tussen 1 juni en 10 juni konden panelleden van het internetpanel Dienst Regelingen een peiling

Nadere informatie

INWONERS SCHAGEN OVER: PARTICIPATIE

INWONERS SCHAGEN OVER: PARTICIPATIE INWONERS SCHAGEN OVER: PARTICIPATIE Gemeente Schagen April 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016-concept Datum April 2016

Nadere informatie

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Voorbeeldpresentatie Inhoud 1 Inleiding 2 Resultaten - Spontane en geholpen bekendheid - Herkenning radiocommercial en rapportcijfer - Teruggespeelde boodschap -

Nadere informatie

Gemaakt door: Lysanne Wolbers Menno Akkerman Tessa Heijerman

Gemaakt door: Lysanne Wolbers Menno Akkerman Tessa Heijerman Gemaakt door: Lysanne Wolbers Menno Akkerman Tessa Heijerman FSU Oktober 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Verantwoording...4 Conclusies...5 De cijfers op een rij.9 Knelpunten/oplossingen 15 Positieve punten.16

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Samenvatting Vergelijkbaar met voorgaande jaren vindt ruim acht op de tien Leidenaren dat de gemeente hen voldoende op de hoogte houdt van

Nadere informatie

Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws in de klas

Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws in de klas Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws in de klas Auteur: Michelle Knijff, projectleider onderwijs, Nieuws in de klas Datum: juni 2015 Inhoud Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws

Nadere informatie

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006 Resultaten eindmeting, januari 2006 O&S Nijmegen januari 2006 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksresultaten 5 2.1 Eerste gedachte bij de stad Nijmegen 5 2.2 Bekendheid met gegeven dat Nijmegen de

Nadere informatie

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015 Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot Januari 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Onderzoeksverantwoording... 4 2.2 Hoe tevreden

Nadere informatie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Resultaten 3 e peiling: communicatiemiddelen 3 februari 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de derde peiling met het burgerpanel Overschie. De

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie Hoofdstuk 23 Discriminatie Samenvatting Van de zes voorgelegde vormen van discriminatie komt volgens Leidenaren discriminatie op basis van afkomst het meest voor en discriminatie op basis van sekse het

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival 1 (12) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 maart kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.155 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

Gebruik sociale media in noodsituaties: feiten, beelden en verwachtingen.

Gebruik sociale media in noodsituaties: feiten, beelden en verwachtingen. Gebruik sociale media in noodsituaties: feiten, beelden en verwachtingen. Onderzoek: Gebruik sociale media in noodsituaties Uitgevoerd door: Politieacademie/NIFV en VDMMP Versie: 1.0 Datum: 24 september

Nadere informatie

Rapportage JongerenPanel Binding met Leiden

Rapportage JongerenPanel Binding met Leiden Rapportage JongerenPanel Binding met Leiden Tussen half december 2012 en begin januari 2013 is het JongerenPanel gevraagd naar hun binding met Leiden. Het doel van de meting is na te gaan wat de oriëntatie

Nadere informatie

Een proef met een digitaal burgerpanel in Leiden BESLUITEN

Een proef met een digitaal burgerpanel in Leiden BESLUITEN B&W-nr.: 05.0938 d.d. 23-08-2005 Onderwerp Een proef met een digitaal burgerpanel in Leiden BESLUITEN Behoudens advies van de commissie EGTV 1) In te stemmen met een proef met een digitaal burgerpanel

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID

BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID Gemeente Capelle aan den IJssel November 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016 / 190

Nadere informatie

Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt. #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland

Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt. #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland Room8 Transmissie Gorinchem, 12 februari 2014 Voorzichtige

Nadere informatie

Peiling over Europa en EDIC

Peiling over Europa en EDIC Peiling over Europa en EDIC Peiling over Europa en EDIC Datum: september 2013 Colofon Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek contactpersoon: Ad Manders tel.: (024) 329 98 89 emailadres: onderzoek.statistiek@nijmegen.nl

Nadere informatie

Rapportage onderzoek digitale bibliotheek een onderzoek onder klanten naar de digitale dienstverlening van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T

Rapportage onderzoek digitale bibliotheek een onderzoek onder klanten naar de digitale dienstverlening van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T Rapportage onderzoek digitale bibliotheek een onderzoek onder klanten naar de digitale dienstverlening van de bibliotheek Regiobibliotheek Z-O-U-T Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten 3 Aanbevelingen

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

Hoe WhatsApp de respons onder jongeren kan verhogen bij online surveys

Hoe WhatsApp de respons onder jongeren kan verhogen bij online surveys Hoe WhatsApp de respons kan verhogen bij online surveys Eén van de grootste uitdagingen in survey-onderzoek is het doen van kwalitatief hoogwaardig onderzoek. Moeilijk te benaderen voor onderzoek Lage

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR Gemeente Oirschot Maart 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Hoe WhatsApp de respons onder jongeren kan verhogen bij online surveys

Hoe WhatsApp de respons onder jongeren kan verhogen bij online surveys LEFT M RIGHT M Hoe WhatsApp de respons kan verhogen bij online surveys TNS 19 mei 01 Job van den Berg LEFT M RIGHT M Eén van de grootste uitdagingen in survey-onderzoek is het doen van kwalitatief hoogwaardig

Nadere informatie

RAPPORTAGE EVALUATIE NETWERKTRAINING SUCCESVOL NAAR WERK

RAPPORTAGE EVALUATIE NETWERKTRAINING SUCCESVOL NAAR WERK RAPPORTAGE EVALUATIE NETWERKTRAINING SUCCESVOL NAAR WERK INHOUDSOPGAVE + INLEIDING 4 + MANAGEMENT SUMMARY 5 + RESULTATEN 8 + BIJLAGEN + Bijlage A. Onderzoeksverantwoording 19 + Bijlage B. Steekproefsamenstelling

Nadere informatie

Tilburg en Sport Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Tilburg en Sport Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Tilburg en Sport Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek Juli 2013 Projectnummer 529 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1 Stoppen

Nadere informatie

2014, peiling 5 november 2014. hebben nog 178 Hengeloërs eenmalig de vragenlijst ingevuld. Het onderwerp van

2014, peiling 5 november 2014. hebben nog 178 Hengeloërs eenmalig de vragenlijst ingevuld. Het onderwerp van resultaten 2014, peiling 5 november 2014 Van 28 oktober tot en met 9 november 2014 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.663 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.424 leden de vragenlijst

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Fries burgerpanel over voorzieningen in Fryslân september 2015 Wij gaan er van uit

Nadere informatie

Lokale media en informatie van de gemeente

Lokale media en informatie van de gemeente Lokale media en informatie van de gemeente Stadspeiling 2011 Gemeente Amersfoort Sector Dienstverlening, Informatie en Advies (DIA) Onderzoek en Statistiek Zwaantina van der Veen Uitgave en rapportage

Nadere informatie

Financiële opvoeding 2010. Nibud i.s.m. CentiQ, Wijzer in geldzaken

Financiële opvoeding 2010. Nibud i.s.m. CentiQ, Wijzer in geldzaken Financiële opvoeding 2010 Nibud i.s.m. CentiQ, Wijzer in geldzaken Inleiding In deze peiling onder ruim 1000 respondenten is gekeken wat ouders belangrijk vinden dat hun kind leert over omgaan met geld,

Nadere informatie

Gemeente Houten Onderzoek standplaatsen in Houten Zuid. Den Dolder, 17 april 2009 Ir. Martine van Doornmalen Wim Woning MSc

Gemeente Houten Onderzoek standplaatsen in Houten Zuid. Den Dolder, 17 april 2009 Ir. Martine van Doornmalen Wim Woning MSc Gemeente Houten Onderzoek standplaatsen in Houten Zuid ADV Market Research B.V. Den Dolder, 17 april 2009 Ir. Martine van Doornmalen Wim Woning MSc Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market

Nadere informatie

Internetpanel over de lokale media

Internetpanel over de lokale media Internetpanel over de lokale media In opdracht van: Afdeling Communicatie Rapportage door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente Purmerend J. van Poorten november 2008 Verkrijgbaar bij:

Nadere informatie

EINDRESULTATEN ONDERZOEK FNV NAAR WERK.NL

EINDRESULTATEN ONDERZOEK FNV NAAR WERK.NL EINDRESULTATEN ONDERZOEK FNV NAAR WERK.NL AANLEIDING VERLOOP VAN HET ONDERZOEK OPZET ONDERZOEK Wie hee& deel kunnen nemen? De vragenlijst is online gepubliceerd. Iedereen kreeg de mogelijkheid om hem in

Nadere informatie

Onderzoek website 2015

Onderzoek website 2015 Onderzoek website 2015 Februari 2015 O n d e r z o e k w e b s i t e 2 0 1 5 P a g i n a 2 Inleiding In opdracht van het Webteam is begin 2015 een onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid en het gebruik

Nadere informatie

Onderzoek behoefte gemeentelijke informatie

Onderzoek behoefte gemeentelijke informatie Onderzoek behoefte gemeentelijke informatie Gemeente Amersfoort Marlies Visser Juli 2014 De afdeling Communicatie wil de manier waarop informatie over gemeentelijke zaken wordt aangeboden beter laten aansluiten

Nadere informatie

Onderzoeksverantwoording en vragenlijstfrequenties

Onderzoeksverantwoording en vragenlijstfrequenties Onderzoeksverantwoording en vragenlijstfrequenties Evaluatie over het functioneren van het LelyStadsPanel De gemeente Lelystad is begin 2005 begonnen met de oprichting van het LelyStadsPanel. Inmiddels

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen Rapportage Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: 22 november 2013 Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies

Nadere informatie

BURGERPANEL HUIZEN PEILING 1 2015 MILIEU

BURGERPANEL HUIZEN PEILING 1 2015 MILIEU BURGERPANEL HUIZEN PEILING 1 2015 MILIEU Gemeente Huizen Januari/februari 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Kijk- en luisteronderzoek 2013b

Kijk- en luisteronderzoek 2013b Kijk- en luisteronderzoek 2013b eindrapport januari 2014 OWP research Wethouder van Caldenborghlaan 76-6226 BV - Maastricht - www.owp.nl Inhoud Samenvatting 3 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding onderzoek 6 1.2

Nadere informatie

ZeelandNet.nl Bezoekersprofiel

ZeelandNet.nl Bezoekersprofiel ZeelandNet.nl Bezoekersprofiel 22 mei 2014 Walter Bil Marketing Services 1 Korte samenvatting 2 Bezoekers van ZeelandNet.nl komen uit Zeeland en zijn voornamelijk mannen van gemiddeld 58 jaar die klant

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Enschede-panel over informatievoorziening

Enschede-panel over informatievoorziening Enschede-panel over informatievoorziening Driekwart van de panelleden leest Enschede Centraal. De infopagina s in Huis aan Huis zijn de vaakst gebruikte gemeentelijke informatiebron. Kabelkrant en digitale

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 8 t/m 11 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 18 maart 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Behorende

Nadere informatie

HET BURGERPANEL WESTVOORNE OVER COMMUNICATIE

HET BURGERPANEL WESTVOORNE OVER COMMUNICATIE HET BURGERPANEL WESTVOORNE OVER COMMUNICATIE Resultaten tweede peiling Juni 2015 1.1 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 2 e peiling van het burgerpanel van gemeente Westvoorne.

Nadere informatie

Jaarwisseling 2008/2009

Jaarwisseling 2008/2009 Jaarwisseling 2008/2009 8e peiling LeidenPanel Colofon Serie Statistiek 2009/05 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/leidenpanel

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING WOONVISIE

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING WOONVISIE BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 3 2015 WOONVISIE Gemeente Oirschot September/oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Deze vragenlijst bestaat uit zes onderdelen, A t/m F.

Deze vragenlijst bestaat uit zes onderdelen, A t/m F. Page of 0 Enquête beroepsonderwijs Deze vragenlijst bestaat uit zes onderdelen, A t/m F. Er zijn in totaal vragen. A. Over jou Je wordt vriendelijk verzocht informatie over jezelf te geven door onderstaande

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2012 DE ROTONDE & DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE EEMNES JULI/AUGUSTUS 2012

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2012 DE ROTONDE & DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE EEMNES JULI/AUGUSTUS 2012 RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2012 DE ROTONDE & DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE EEMNES JULI/AUGUSTUS 2012 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Hilversum Tel: (035) 623 27 89

Nadere informatie

Afvalinzameling in Ten Boer

Afvalinzameling in Ten Boer Afvalinzameling in Age Stinissen Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3 1.2 Doel van het onderzoek 3 1.3 Opzet van het onderzoek

Nadere informatie

Rapportage BMKO Panelonderzoek Internetgebruik op de BSO. april 2009. Drs. M. Jongsma R. H. Rijnks BSc. Paterswolde, april 2009

Rapportage BMKO Panelonderzoek Internetgebruik op de BSO. april 2009. Drs. M. Jongsma R. H. Rijnks BSc. Paterswolde, april 2009 Rapportage BMKO Panelonderzoek Internetgebruik op de BSO april 2009 Drs. M. Jongsma R. H. Rijnks BSc Paterswolde, april 2009 Postbus 312 9700 AH Groningen Pr. Irenelaan 1a 9765 AL Paterswolde telefoon:

Nadere informatie

HET LEIDERDORPPANEL OVER...

HET LEIDERDORPPANEL OVER... HET LEIDERDORPPANEL OVER... Resultaten peiling 13: Meedenken en meedoen in de openbare ruimte april 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 13 e peiling met het burgerpanel van

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN Gemeente Capelle aan den IJssel April 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016

Nadere informatie

Effect toiletreclame Vodafone Altermedia

Effect toiletreclame Vodafone Altermedia Effect toiletreclame Vodafone Altermedia Rapportage Auteurs: Jeroen Bruin & Karin Lammers Project Z6360 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3 Methode en opzet Pagina 4/5 Resultaten

Nadere informatie

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld.

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. Resultaat Vragenlijst: Waarom doe je mee met de lokale energiecoöperatie? 26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. 1. Ik ben op de volgende manier betrokken bij de lokale

Nadere informatie

Evaluatie campagne Statenverkiezingen 2011

Evaluatie campagne Statenverkiezingen 2011 Evaluatie campagne Statenverkiezingen 2011 Martijn Epskamp, René van Duin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) april 2011 In opdracht van Publiekszaken Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS)

Nadere informatie

Rapportage LeidenPanel Binding met Leiden

Rapportage LeidenPanel Binding met Leiden Rapportage LeidenPanel Binding met Leiden In de eerste helft van februari 2013 is de leden van het LeidenPanel gevraagd naar hun binding met Leiden. Het doel van de meting is na te gaan wat de oriëntatie

Nadere informatie

Bewonerspanel Energie

Bewonerspanel Energie Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Energie Een derde van geïnformeerde panelleden treft energiemaatregelen Zeven op de tien (69%)

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 24 februari 2012

PERSBERICHT Brussel, 24 februari 2012 PERSBERICHT Brussel, 24 februari 12 STEEDS MEER BELGEN HEBBEN TOEGANG TOT INTERNET In 11 had 77% van de huishoudens internettoegang, meestal via breedband. Dat blijkt uit de resultaten van de ICT enquête

Nadere informatie

ELEKTRICITEITSBRONNEN IN NEDERLAND. Attitude van de Nederlander in kaart gebracht. Onderzoek in opdracht van de Nederlandse Wind Energie Associatie

ELEKTRICITEITSBRONNEN IN NEDERLAND. Attitude van de Nederlander in kaart gebracht. Onderzoek in opdracht van de Nederlandse Wind Energie Associatie ELEKTRICITEITSBRONNEN IN NEDERLAND Attitude van de Nederlander in kaart gebracht Onderzoek in opdracht van de Nederlandse Wind Energie Associatie COLOFON Uitgevoerd in opdracht van: Nederlandse Wind Energie

Nadere informatie

Enquête (uitgewerkt in procenten en aantallen)

Enquête (uitgewerkt in procenten en aantallen) Enquête (uitgewerkt in procenten en aantallen) schooljaar 2013-2014 aantal enquêtes verstuurd 15 / 100% aantal enquêtes retour 12 / 80 % Naam oude basisschool Theresia VMBO basis VMBO kader VMBO gemengd

Nadere informatie