'Begraven in Haarlem?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "'Begraven in Haarlem?"

Transcriptie

1 Re a ge re n Adre s: Ma a rt 2013 o.e a rle m.nl Grote Ma rkt RD Ha a rle m Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Digipanel Haarlem 'Begraven in Haarlem?

2 1 De gemeente Haarlem beheert drie begraafplaatsen in de stad. Bij de gemeente bestaat de indruk dat Haarlemmers onvoldoende op de hoogte zijn van het bestaan van deze begraafplaatsen. Mogelijk gevolg: relatief veel begravingen van overleden stadgenoten vinden buiten Haarlem plaats. De gemeente Haarlem wil een publiciteitscampagne houden om de begraafplaatsen beter onder de aandacht van de bevolking te brengen. Om deze campagne te funderen, liet de gemeente haar afdeling Onderzoek en Statistiek een enquête uitvoeren onder het Digipanel. De bijna panelleden ontvingen op 25 februari een uitnodiging om binnen twee weken aan de enquête mee te doen. Wie de vragenlijst op 6 maart nog niet had ingevuld, ontving die dag een reminder. In totaal leden van het panel werkten mee, goed voor een respons van 52%. Onderzoek en Statistiek heeft extra zorg besteed aan de uitnodiging. Denkbaar is namelijk dat een aantal panelleden recent, bijvoorbeeld in gezin, familie of onder vrienden, te maken heeft gekregen met overlijden, een begrafenis of crematie of ernstige ziekte.

3 2 Bekendheid Alle drie gemeentelijke begraafplaatsen zijn bij een meerderheid van het panel bekend. Het aandeel panelleden dat op de hoogte is, varieert van 62% bij St. Jozef tot 83% bij de Algemene begraafplaats aan de Kleverlaan. De begraafplaatsen liggen in Haarlem-Noord en zijn daar dan ook het bekendst. Begraven of cremeren? Als panelleden nu een beslissing moeten nemen over hun uitvaart in de toekomst, dan kiest het grootste deel (56%) voor cremeren. Een half zo groot deel (28%) opteert voor begraven en één op de zeven panelleden weet nog geen keuze te maken. Begraven, maar waar? Ruim de helft van de panelleden met een voorkeur voor begraven, opteert voor een laatste rustplaats in Haarlem. Of anders gezegd: 15% van alle deelnemers aan het panel dus inclusief degenen die niet voor begraven kiezen. Een kwart kiest een plek in de regio. Plaatsen die zij vaak noemen: Driehuis, Heemstede en Bloemendaal. Bij 5% gaat de voorkeur uit naar een plaats buiten de regio. Informatie Panelleden met een voorkeur voor begraven in Haarlem, zien internet als voornaamste informatiebron daarover. Dat geldt voor de helft van hen. Iets meer dan twee van de tien geënquêteerden zullen zich tot een begrafenisondernemer wenden. Andere informatiebronnen werden veel minder vaak genoemd. Kanttekening bij deze uitkomsten: het Digipanel bestaat uit mensen die affiniteit hebben met internet. Activiteiten De gemeente overweegt om op haar begraafplaatsen kleinschalige activiteiten te organiseren. Van drie opties spreken wandelroutes het meest aan. Twee van de tien panelleden denken zo n route te gaan lopen en éénderde zal dat waarschijnlijk doen. Minder groot is de animo voor mini-concerten en exposities. Relatief veel belangstelling voor de activiteiten tonen vrouwen, 45+-ers en inwoners van Haarlem-Noord. Waarom begraven in Haarlem? Voor driekwart van de panelleden die voor een begrafenis in Haarlem opteren, geldt dat zij een laatste rustplaats in hun eigen stad willen. Dat is veruit het meest genoemde motief. Verder vindt bijna de helft het belangrijk dat de begraafplaats dichtbij is voor bezoekers, bijvoorbeeld voor familie en vrienden. En voor 35% is de ligging van de begraafplaats een belangrijke reden. Panelleden mochten maximaal drie redenen noemen. Waarom begraven buiten Haarlem? Meest genoemde reden om de begrafenis buiten Haarlem te laten plaatsvinden: familie ligt daar begraven. Een bijna even grote groep vindt een bepaalde begraafplaats buiten de stad mooier of rustiger.

4 3 Hoe bekend zijn de begraafplaatsen? Alle drie gemeentelijke begraafplaatsen zijn bij een meerderheid van het panel bekend. Dat varieert van 62% bij St. Jozef aan de Vergierdeweg tot 83% bij de Algemene Begraafplaats aan de Kleverlaan. Zo n 10% kent geen van de begraafplaatsen. Het bekendst in Noord De drie begraafplaatsen liggen alle in Haarlem-Noord. Hier genieten ze een grotere bekendheid dan gemiddeld. De bekendheid in Noord loopt op van 73% voor St. Jozef tot 95% voor de Algemene begraafplaats aan de Kleverlaan. Laatstgenoemde begraafplaats is in Noord bekender dan in alle andere stadsdelen. De bekendheid van Akendam en St. Jozef blijft in het Centrum en Zuid-West achter bij Noord. Eigen uitvaart Als panelleden nu een beslissing over hun eigen uitvaart in de toekomst moeten nemen, dan geeft een meerderheid van 56% de voorkeur aan cremeren, terwijl een half zo grote groep voor begraven opteert. Zo n 13% weet nog geen keuze te maken. Keuze eigen uitvaart in de toekomst (in %) ers zijn het best op de hoogte Panelleden onder 45 jaar kennen Akendam en St. Jozef minder goed dan 55+-ers. Bij de Algemene begraafplaats aan de Kleverlaan zijn alle leeftijdsgroepen beter op de hoogte dan jarigen Welke Haarlemse begraafplaatsen kent u? (in %) Akendam begraven cremeren weet niet anders St. Jozef Algemene begraafplaats 83 0% 20% 40% 60% 80% 100% ja, die ken ik nee, die ken ik niet Kleverlaan ook in 2004 het bekendst In 2004 liep een vraag over de bekendheid van de begraafplaatsen mee in het jaarlijkse Omnibusonderzoek van de gemeente Ook toen wist bij elke begraafplaats een meerderheid van het bestaan. En de Kleverlaan was ook toen duidelijk het bekendst. 17 Leeftijd van invloed op keuze 55+-ers neigen wat vaker naar cremeren dan jongere panelleden. Onder de 45 jaar verschuift de voorkeur wat meer naar begraven. In de categorie jaar maakt een relatief grote groep (20%) nog geen keuze.

5 4 Ruim de helft kiest voor Haarlem Van de panelleden met een voorkeur voor begraven, opteert ruim de helft voor een laatste rustplaats in Haarlem. Een kwart kiest voor een begraafplaats buiten de stad, maar wel in de regio. Zo n één op de zes panelleden met een voorkeur voor begraven, zegt nog niet te weten waar de teraardebestelling moet plaatsvinden. 28% van de panelleden heeft een voorkeur voor begraven. Van hen kiest 55% Haarlem als laatste rustplaats, anders gezegd 15% van alle deelnemers aan het Digipanel. Voorkeur begraafplaats (in %, n=437) % 20% 40% 60% 80% 100% in Haarlem in de buurt van Haarlem buiten de regio weet nog niet Ruim de helft kiest voor Haarlem Meest genoemd door panelleden die een begrafenis buiten Haarlem willen: Driehuis, gevolgd door Heemstede en Bloemendaal. Andere plaatsen werden door tien panelleden of minder genoemd. Bijvoorbeeld Velsen (inclusief Santpoort en IJmuiden) en Overveen. Andere plaatsen, gespecificeerd In totaal 19 panelleden zien hun begrafenis het liefst buiten de regio Haarlem plaatsvinden. De locaties die zij noemen variëren van Amsterdam tot Friesland tot Zuid-Limburg. Voorkeuren begraven buiten Haarlem abs % Driehuis Heemstede Bloemendaal Velsen, overige 10 8 Overveen 8 6 regio Haarlem, overige 7 5 buiten regio Haarlem Totaal

6 5 Waarom in Haarlem? Panelleden met een voorkeur voor begraven in Haarlem mochten hun keuze met maximaal drie redenen motiveren. Veruit de meest genoemde reden, namelijk door driekwart: de voorkeur voor een begrafenis in eigen stad. Andere motieven spelen een veel minder grote rol. Zo kiest bijna de helft voor een plek die dichtbij is voor bezoekers, zoals voor familie en vrienden. Andere vaak meespelende argumenten: de ligging en het eigen karakter van de begraafplaats. Andere motieven pro Haarlem De categorie anders omvat uiteenlopende redenen, alle door minder dan 3% genoemd. Enkele voorbeelden: de voorzieningen op de begraafplaats, de aula, de kapel, een Islamitische begraafplaats en het rouwcentrum. Redenen pro Haarlem (max. 3 antw, in % respondenten) n=234 begraven in eigen stad dichtbij voor bezoekers (familie, vrienden) ligging van begraafplaats eigen karakter van begraafplaats familie ligt er prijs anders Waarom niet in Haarlem? Panelleden met een voorkeur voor begraven buiten Haarlem mochten hun keuze met maximaal één reden beargumenteren, de belangrijkste. Redenen om niet voor Haarlem te kiezen (in %, n=133 ) Twee motieven ontlopen elkaar nauwelijks. Zo kiest 31% voor een plaats buiten Haarlem omdat daar al familie begraven ligt. En een iets kleiner deel vindt een bepaalde begraafplaats buiten Haarlem mooier of rustiger. Een ongeveer half zo grote groep ziet zijn begrafenis bij voorkeur plaatsvinden in een plaats waar zijn roots liggen. familie ligt er elders is is mooier/rustiger vanwege mijn roots Andere motieven pro buiten Haarlem De categorie anders omvat uiteenlopende redenen. Soms heeft dat te maken met het kerkgenootschap waartoe men behoort of denkt men dat de Haarlemse begraafplaatsen vol zijn. heb er een plek 6 anders

7 6 Voorkeur voor info op internet Panelleden die voor een begrafenis in Haarlem opteren en daarover iets willen weten, zullen hun informatie vooral via internet zoeken. Dat geldt voor de helft van hen. Andere bronnen van informatie spelen een minder prominente rol. Zo zullen twee van de tien geënquêteerden zich tot een begrafenisondernemer wenden en steekt 11% zijn licht op bij een begraafplaats. Bron informatie over begraafplaatsen (in %, n=234 ) internet 50 een uitvaartondernemer 21 een begraafplaats 11 Kanttekening Het Digipanel bestaat uit Haarlemmers die zich uit eigen beweging hebben aangemeld om via internet aan enquêtes van de gemeente mee te doen. Zij hebben dus een zekere affiniteit met internet, waardoor zet dit middel ook water vaker gebruiken om informatie op te zoeken. de gemeente familie of vrienden gemeentegids anders Animo voor activiteiten op begraafplaatsen De gemeente wil haar begraafplaatsen openstellen voor kleinschalige openbare doeleinden of evenementen. Van drie opties voelt het Digipanel het meest voor een wandelroute. Twee van de tien panelleden verwachten daaraan mee te doen en iets meer dan drie van de tien lopen waarschijnlijk mee. Bij twee andere mogelijkheden mini-concerten en exposities- blijft het percentage potentiële deelnemers onder de helft steken. Zo verwacht 10% kleinschalige concerten zeker te bezoeken, terwijl 20% dat misschien zal doen. Vrouwen meer interesse voor activiteiten Vrouwen hebben voor alle drie activiteiten meer belangstelling dan mannen; de groep die er (waarschijnlijk) aan wil meedoen is steeds wat groter. In Noord is bij elke activiteit de animo iets groter dan in sommige andere stadsdelen. Verder slaan de drie activiteiten bij 45+ers meer aan dan onder panelleden van jaar. Meedoen/ bijwonen kleinschalige evenementen op begraafplaatsen (in %) Mini-concert Expositie Wandelroute % 20% 40% 60% 80% 100% ja waarsch wel waarsch niet nee weet niet

8 Opdrachtgever: Samensteller: Internet: Auteur: Bronvermelding: Gemeente Haarlem/M&S/ Gemeente Haarlem Bert Kuypers Alles uit deze uitgave mag Communicatie/ Onderzoek en Statistiek feitenencijfers vrij worden gebruikt, mits Mediabureau Postbus 511 onder duidelijke vermel AA Haarlem ding van de samensteller Telefoon: en de naam van de rapportage

Een Weekend vol Cultuur

Een Weekend vol Cultuur Reag eren Ad res : n ovem b er 2013 o.en.s @haarlem.nl Grote markt 2 2011 Haarlem Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Digipanel Haarlem Een Weekend vol Cultuur 1 Achtergrond van dit onderzoek

Nadere informatie

Financiering energiebesparende voorzieningen

Financiering energiebesparende voorzieningen Re a ge re n Conc e rnsta f Me i 2013 o.e n.s@ha a rle m.nl Afde ling Onde rzoe k e n S ta tistie k Grote ma rkt 2 2011 Ha a rle m Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Digipanel Haarlem Financiering

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Onderzoek Digipanel: Vrijwillige Brandweer

Onderzoek Digipanel: Vrijwillige Brandweer Versie definitief Datum 25 november 2008 1 (7) Onderzoek Digipanel: Vrijwillige Brandweer Auteur Tineke Brouwers Het achtste onderzoek Op 12 september 2008 kregen alle panelleden van dat moment (749 personen)

Nadere informatie

gemeente Onderzoek en Statistiek Januari 2013 Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek

gemeente Onderzoek en Statistiek Januari 2013 Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Uw Uw raad raad laat laat (niet) (niet) naar naar LelyStadsGeLUIDEN zich raden zich raden De mening van de inwoners gepeild De raad in beeld Raad van Lelystad Raadvan vanlelystad Lelystad Raad gemeente

Nadere informatie

Centrum Monitoring Wijkprogramma s

Centrum Monitoring Wijkprogramma s Centrum Monitoring Wijkprogramma s Inhoud: 1. Onze buren in voormalig Badhuis 2. Evenementen Raadhuisplein 3. Verlichting park Willem van Oranjelaan 4. Jaarlijkse wijkschouw 5. Speelvoorzieningen 6. Wijkplatform

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

Evaluatie Amsterdam Duurzaam 2009

Evaluatie Amsterdam Duurzaam 2009 Evaluatie Amsterdam Duurzaam 2009 Projectnummer: 9178 In opdracht van: Dienst Milieu en Bouwtoezicht Cecile Keuchenius BSc drs. Rogier van der Groep dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus

Nadere informatie

Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel

Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel faculteit ruimtelijke wetenschappen nr. 334 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel R.A. Bijker, T. Haartsen en D. Strijker Januari 2011 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel > 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Bewonerspanel over Fairtrade

Bewonerspanel over Fairtrade Onderzoek, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel over Fairtrade Junipeiling 2013: Fairtrade Utrecht is sinds 2010 Fairtrade gemeente en hiermee de

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Sociale Mediagedrag Jongeren Eindrapportage Rotterdam Festivals September 2011

Sociale Mediagedrag Jongeren Eindrapportage Rotterdam Festivals September 2011 Sociale Mediagedrag Jongeren Eindrapportage Rotterdam Festivals September 2011 Sociale Mediagedrag Jongeren Eindrapportage Rotterdam Festivals September 2011 Contactgegevens: Rotterdam Festivals: Markteffect:

Nadere informatie

Almere in de peiling 2006

Almere in de peiling 2006 Stafdienst Bestuurszaken, afdeling Onderzoek & Statistiek M. Huisman Telefoon (036) 539 9315 Fax (036) 539 9981 mahuisman@almere.nl Almere in de peiling 2006 Stadhuisplein 1 Postbus 1200 1300 AE Almere

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden Bibliotheek Hilversum Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en overwegingen 6 1. Lidmaatschap

Nadere informatie

Gezamenlijke Meldactie Zorginkoop Juni/juli 2014 Corrien van Haastert, beleidsmedewerker September 2014

Gezamenlijke Meldactie Zorginkoop Juni/juli 2014 Corrien van Haastert, beleidsmedewerker September 2014 Gezamenlijke Meldactie Zorginkoop Juni/juli 2014 Corrien van Haastert, beleidsmedewerker September 2014 Rapport gezamenlijke meldactie Zorginkoop LPGGz, Ieder(in) en NPCF 2014 1 COLOFON Patiëntenfederatie

Nadere informatie

Student City. Uitgevoerd in opdracht van Gemeente Rotterdam. Co Poulus, Richard van den Berg, Rik Lukey. December 2007 r2007-0104cp

Student City. Uitgevoerd in opdracht van Gemeente Rotterdam. Co Poulus, Richard van den Berg, Rik Lukey. December 2007 r2007-0104cp Student City Student City Uitgevoerd in opdracht van Gemeente Rotterdam Co Poulus, Richard van den Berg, Rik Lukey December 2007 r2007-0104cp ABF RESEARCH VERWERSDIJK 8 2611 NH DELFT T [015] 2123748 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen Rapportage Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: 22 november 2013 Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies

Nadere informatie

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet 2 / De consument en zijn beleggingsverzekering De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige

Nadere informatie

Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten. 17 maart 2014

Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten. 17 maart 2014 Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten 17 maart 2014 DATUM 17 maart 2014 TITEL Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten ONDERTITEL

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING. Resultaten van het onderzoek

LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING. Resultaten van het onderzoek LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING Resultaten van het onderzoek LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING Resultaten van het onderzoek - eindrapport - drs. S. Saalbrink drs. M.C. Vanoni dr. B. van

Nadere informatie

2013, peiling 2 juli 2013

2013, peiling 2 juli 2013 resultaten 2013, peiling 2 juli 2013 Van 14 mei tot en met 26 mei 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.715 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.615 leden de vragenlijst ingevuld.

Nadere informatie

Onderzoek Externe Communicatie Gemeente Houten. December 2006

Onderzoek Externe Communicatie Gemeente Houten. December 2006 Onderzoek Externe Communicatie December 2006 Onderzoek Externe Communicatie December 2006 Auteurs: drs. Aart van Grootheest en drs. Joyce van der Laan Publicatiedatum: 18 december 2006 Trendview Radioweg

Nadere informatie

Gemeente Houten: Sporten en Bewegen 55+ Vraag en aanbod. Den Dolder, 07-07-2010 Drs. Casper de Vos

Gemeente Houten: Sporten en Bewegen 55+ Vraag en aanbod. Den Dolder, 07-07-2010 Drs. Casper de Vos Gemeente Houten: Sporten en Bewegen 55+ Vraag en aanbod Den Dolder, 07-07-2010 Drs. Casper de Vos 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV). De opdrachtgever mag deze uitgave

Nadere informatie

Meting september 2013

Meting september 2013 Meting september 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl Donateursvertrouwen daalt in tegenstelling tot consumentenvertrouwen

Nadere informatie

Buiten is gezond. Onderzoeksrapport publieksenquête december 2012

Buiten is gezond. Onderzoeksrapport publieksenquête december 2012 Buiten is gezond Onderzoeksrapport publieksenquête december 2012 Uit een grootschalige publieksenquête onder meer dan 1000 Nederlanders blijkt dat de meeste Nederlanders denken dat er een positieve relatie

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Uitvaartverzekeringen. augstus 2011

AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Uitvaartverzekeringen. augstus 2011 AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Uitvaartverzekeringen augstus 2011 Leeswijzer 2 Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het mei van 2011. Het betreft hier het deelonderwerp

Nadere informatie

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Colofon Opdrachtgever A+O fonds Gemeenten Postbus 30435 2500 GK Den Haag 070 3738356 www.aeno.nl secretariaat@aeno.nl Projectleider Drs. Marieke de Feyter Andere betrokkenen

Nadere informatie

Onderzoek behoefte gemeentelijke informatie

Onderzoek behoefte gemeentelijke informatie Onderzoek behoefte gemeentelijke informatie Gemeente Amersfoort Marlies Visser Juli 2014 De afdeling Communicatie wil de manier waarop informatie over gemeentelijke zaken wordt aangeboden beter laten aansluiten

Nadere informatie

Selectief contracteren? Prima, maar beperk mijn keuzevrijheid niet! Verzekerden en verzekeraars over selectief contracteerbeleid

Selectief contracteren? Prima, maar beperk mijn keuzevrijheid niet! Verzekerden en verzekeraars over selectief contracteerbeleid Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Romy Bes, Anne Brabers, Margreet Reitsma-van Rooijen en Judith de Jong. Selectief contracteren? Prima, maar beperk mijn

Nadere informatie