Resultaten internetpanel Dienst Regelingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Resultaten internetpanel Dienst Regelingen"

Transcriptie

1 Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 15: gebruik social media juli Inleiding Tussen 1 juni en 10 juni konden panelleden van het internetpanel Dienst Regelingen een peiling invullen over (gebruik van) social media en apps voor smartphones en tablets. In de peiling komt eerst het algemene gebruik van apps en social media door de panelleden aan de orde. Vervolgens wordt de link met Dienst Regelingen (DR) gelegd: ziet het panel social media als geschikte manieren van DR om met hen te communiceren? De enquête is niet alleen aangeboden aan het internetpanel van Dienst Regelingen, maar ook uitgezet onder twee specifieke klantgroepen van DR: Flora- en faunawet en Visserij. Ook is de enquête twee weken opengesteld via Hierdoor viel de respons aanzienlijk hoger dan normaal uit. In totaal hebben 954 respondenten de vragenlijst ingevuld. Tabel 1 laat de verdeling per groep zien. De relaties betroffen vooral flora- en faunawet (292). Het responspercentage onder leden van het internetpanel bedraagt 46 procent. Tabel 1 Verdeling respons. internetpanel 312 relatie 345 open enquête 307 totaal Smartphone, tablet en apps Ruim eenderde van de respondenten heeft een smartphone of tablet. In de meeste gevallen alleen een smartphone. Nog eens 7 procent is van plan één van deze twee te kopen (figuur 1). Figuur 1 Bezit smartphone/tablet. smartphone 20% tablet beide van plan te kopen 6% 7% 9% nee, (nog) niet nodig 52% weet niet wat het is 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 1

2 De bezitters van een smartphone maken vooral gebruik van een besturingssysteem van Android, op enige afstand gevolgd door ios van Apple en Windows. Voor een tablet gebruikt de meerderheid het Apple-systeem, gevolgd door Android. Figuur 2 Besturingssysteem voor smartphone of tablet. Android ios (Apple) Windows BlackBerry OS 26% 3% 12% 6% 51% 68% tablet (n=148) smartphone (n=278) Symbian 3% geen idee anders 1% 3% 1% 1% De bezitters van een smartphone of tablet gebruiken in de meeste gevallen (84 procent) apps. Ruim eenderde van hen doet dit dagelijks (figuur 3). Figuur 3 Gebruikt u wel eens apps? (n=337) dagelijks 37% wekelijks maandelijks 11% 9% onregelmatig 27% nooit 16% 0% 10% 20% 30% 40% 50% De gebruikers van apps maken nauwelijks gebruik van speciale apps voor overheidsinformatie (16 procent). De redenen om dit niet te doen zijn vooral omdat deze apps er nauwelijks zijn (44 procent) en omdat men hier geen behoefte aan heeft (door 40 procent genoemd). Gebruikers van overheidsapps noemen: Bouwbesluit, Wetten, Buiten Beter, Kadaster, Natura 2000 en Binnenlands Bestuur. 2

3 Figuur 4 Gebruikt u wel eens apps voor overheidsinformatie? (n=283) dagelijks wekelijks maandelijks 1% 1% 2% onregelmatig 13% nee, zijn nauwelijks beschikbaar geen behoefte aan 40% 44% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 3. Algemeen gebruik social media In deze paragraaf wordt de algemene bekendheid en het gebruik van social media door de respondenten geïnventariseerd. Om te beginnen is gevraagd naar de bekendheid van diverse (vormen van) social media. Facebook en YouTube zijn onder de respondenten het meest bekend, gevolgd door Hyves en Wikipedia. De minst bekende zijn fotodeelsites als Flickr en Picasa (44 procent) en blogs (zoals Wordpress). Tabel 2 Bekendheid sociale media. (n=954) bekend niet bekend Facebook (sociaal netwerken) 89% 11% YouTube, Vimeo etc. (video's delen) 89% 11% Hyves (sociaal netwerken) 85% 15% Wikipedia (kennis delen) 84% 16% Twitter (micro-bloggen) 79% 21% MSN (chatten) 78% 22% Skype (online bellen) 77% LinkedIn (sociaal netwerken) 64% 36% Forum (bekijken, mening delen) 63% 37% Google+ (sociaal netwerken) 63% 37% Blog (bloggen) 53% 47% Flickr, Picasa etc. (foto's delen) 44% 56% Wikipedia en YouTube meest gebruikte social media Onder respondenten die social media kennen is vervolgens doorgevraagd naar het gebruik. Wikipedia en YouTube worden het vaakst gebruikt door de respondenten. Hyves, MSN en Flickr/Picasa worden het vaakst niet meer gebruikt, maar vroeger wel. Google+ (40 procent dagelijks/wekelijks) en Facebook (37 procent) worden van alle social media het meest intensief gebruikt (tabel 3). 3

4 Omdat het aantal gebruikers van Google+ in werkelijkheid veel kleiner is dan Facebook, vermoeden we dat bij het invullen gedacht is aan de zoekmachine Google. Dit vermoeden wordt gestaafd door het type gebruikers van Google+ (zie tabel 4) en het gebruik (zie tabel 5). Tabel 3 Gebruik sociale media. dagelijks wekelijks maandelijks ooit gebruikt, nu niet meer nooit gebruikt Wikipedia 6% 28% 38% 10% 19% 806 YouTube, Vimeo etc. 6% 29% 34% 10% 22% 860 Forum 9% 17% 28% 15% 31% 610 Flickr, Picasa etc. 1% 8% 30% 24% 37% 421 Google+ 25% 15% 11% 8% 41% 607 Skype 2% 8% 17% 21% 51% 745 LinkedIn 7% 19% 13% 10% 52% 618 Facebook 16% 11% 6% 7% 60% 854 MSN 2% 3% 5% 27% 63% 755 Hyves 1% 4% 6% 22% 68% 823 Twitter 8% 6% 5% 5% 75% 769 Blog 1% 3% 8% 9% 79% 511 n Het daadwerkelijke gebruik van social media kan op verschillende manieren ingevuld worden. Enkele rollen die een gebruiker kan hebben zijn: toeschouwer: ik plaats zelf weinig tot niets, ik bekijk voornamelijk informatie (zoals berichtjes, status updates, krabbels, foto's, video s et cetera) van anderen; deelnemer: ik plaats zelf soms informatie en bekijk informatie van anderen; creator: ik plaats zelf vaak eigen informatie en bekijk informatie van anderen. Tabel 4 geeft weer welke rol de respondenten die social media gebruiken zichzelf toedichten. Toeschouwer en deelnemer worden in de regel het vaakst genoemd. Creators komen vooral voor op blogs (28 procent) en Twitter (24 procent). Tabel 4 Rol van de gebruikers op de diverse social media. toeschouwer deelnemer creator n Facebook 36% 49% 14% 284 Hyves 47% 47% 7% 86 LinkedIn 37% 55% 8% 239 YouTube, Vimeo etc. 90% 9% 1% 588 Flickr, Picasa etc. 62% 33% 6% 164 Wikipedia 91% 8% 1% 575 Twitter 36% 41% 24% 149 MSN 29% 67% 4% 79 Skype 14% 76% 10% 209 Blog 41% 31% 28% 58 Forum 55% 37% 8% 334 Google+ 69% 30% 1% 310 4

5 Wikipedia en fora worden het vaakst gebruikt als informatiebron. De fotodeelsites en filmsites (Flickr en YouTube) gebruikt men het vaakst ter vermaak. Bloggen en twitteren zijn de voornaamste manieren voor panelleden om zichzelf te uiten. Skypen, MSN en Facebook zijn vooral voor de (sociale) contacten. Google+ wordt het meest gebruikt als informatiebron. We gaan ervan uit dat hierbij de zoekmachine wordt bedoeld. Tabel 5 Waarvoor gebruikt u deze social media? informatiebron plezier zelf uiten contacten n Facebook 14% 41% 3% 42% 284 Hyves 13% 52% 6% 29% 86 LinkedIn 46% 4% 4% 46% 239 YouTube, Vimeo etc. 36% 62% 1% 1% 588 Flickr, Picasa etc. 26% 62% 4% 8% 164 Wikipedia 96% 4% 1% 0% 575 Twitter 42% 17% 27% 15% 149 MSN 14% 35% 3% 48% 79 Skype 6% 20% 2% 72% 209 Blog 38% 19% 24% 19% 58 Forum 71% 8% 17% 4% 334 Google+ 81% 8% 3% 8% Bedrijfsmatig gebruik van social media Tweevijfde van de respondenten die bekend is met social media gebruikt deze specifiek voor bedrijfsmatige activiteiten. Dit zijn dan vooral Wikipedia (53 procent), Google+ (42 procent; waarschijnlijk de zoekmachine), videosites als YouTube (40 procent) en Linkedin (33 procent). Figuur 5 Gebruikt u social media specifiek voor uw bedrijfsmatige activiteiten, bijvoorbeeld om antwoord te vinden op uw bedrijfsvragen? (n=822) 41% 59% ja nee Gebruik internetfora Panelleden die aangeven internetfora te gebruiken (347 in totaal) is gevraagd welke dit zijn. Internetfora die het vaakst worden genoemd en gericht zijn op agrariërs zijn: melkquota.startpagina.nl, boerderij connect, prikkebord, nieuwsgrazer en het veeteeltforum. 5

6 De meningen van de respondenten die internetfora gebruiken over de geschiktheid van fora om vragen te beantwoorden zijn niet onverdeeld positief. Een kwart vindt dit een goede zaak en denkt dat dit handig is. Meer dan de helft vindt dit echter niet nodig (40 procent) of zelfs vervelend (15 procent). Eén op de zes is neutraal. Figuur 6 Hoe zou u het vinden als DR via deze fora uw vragen beantwoordt? (n=349) goede zaak, handig 26% niet nodig 40% vervelend 15% neutraal 18% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 5. DR op Twitter Dienst Regelingen heeft een twitteraccount Slechts een minderheid (4 procent) van de respondenten kent dit adres. In totaal hebben 21 respondenten (2 procent van de totale respons) de informatie die DR heeft gedeeld over de Gecombineerde opgave, gevolgd. Vier van hen hebben via Twitter contact gehad met DR over de Gecombineerde opgave. Figuur 7 Bent u bekend met het twitteradres van DR? (n=964) 4% 96% ja nee 6

7 6. Filmpjes van DR op YouTube Er staan meerdere filmpjes van Dienst Regelingen op YouTube die te maken hebben met (het invullen van) de Gecombineerde opgave. Bijna eenvijfde van de respondenten weet dit (figuur 7). Figuur 8 Bekendheid filmpjes DR op YouTube. (n=964) 19% 81% ja nee Van de groep respondenten die deze filmpjes kent, heeft de meerderheid (57 procent) er ook wel eens naar gekeken als iets rondom de Gecombineerde opgave niet duidelijk was. Gepercenteerd over de totale respons is dit 11 procent. Figuur 9 Gebruik filmpjes DR op YouTube door degenen die er bekend mee zijn. (n=187) 57% 43% ja nee De respondenten hebben in meerderheid de voorkeur voor de gebruikelijke kanalen om informatie van DR te ontvangen (54 procent). Bijna drie op de tien vindt het positief dat hiervoor ook nieuwe media worden gebruikt (figuur 9). 7

8 Figuur 10 Oordeel over gebruik social media door DR. (n=964) voorkeur voor bekende kanalen 54% een goede zaak dat DR ook deze nieuwe kanalen inzet 29% weet niet/geen mening 17% 7. Oordeel over het gebruik van apps en social media In de komende twee paragrafen worden de respondenten stellingen over apps, social media en innovatie voorgelegd. Om te beginnen enkele stellingen over apps (figuur 11). Panelleden laten het gebruik van apps vooral afhangen van het (verwachte) nut ervan. De meningen over het nut van apps om zaken te doen met DR zijn verdeeld. Hetzelfde geldt voor de handigheid van het afnemen van zaken van DR via apps. Ongeveer een kwart staat open voor apps van DR. Figuur 11 Stellingen over het gebruik van apps. (n=964) Of ik een app gebruik, hangt af van het nut van die app 50% 16% 11% Apps zijn voor fun, niet voor serieuze dingen 21% 37% 20% Als ik diensten van Dienst Regelingen af zou kunnen nemen via apps, zou ik dit wel handig vinden 22% 34% 21% De ontwikkeling van apps voor zaken met Dienst Regelingen is nuttig voor mij 19% 25% 35% 20% (helemaal) eens neutraal (helemaal) oneens weet niet 8

9 Vervolgens zijn enkele stellingen over het gebruik van social media aan de respondenten voorgelegd. De meerderheid vindt dat het open karakter van social media niet past bij het zakelijke contact dat men met DR heeft. Men is verdeeld over de stellingen dat social media de communicatie met DR (voor ondernemers) makkelijker maakt en de afstand tussen DR en hen verkleind. Net als bij de apps geldt dat ongeveer een kwart ronduit positief staat tegenover gebruik van social media door DR. Figuur 12 1 Stellingen over het gebruik van social media (n=964) Het open karakter van social media past niet bij het zakelijk contact dat ik met Dienst Regelingen heb 46% 21% 11% Social media maken de communicatie tussen Dienst Regelingen en ondernemers makkelijker 26% 31% 28% 15% Door social media wordt de afstand tussen Dienst Regelingen en ondernemers kleiner 25% 29% 33% 14% (helemaal) eens neutraal (helemaal) oneens weet niet 8. Oordeel over innovatie Figuur 13 laat enkele stellingen over het innovatieve gehalte van DR zien. De respondenten oordelen doorgaans positief of neutraal over deze stellingen. Rond de 10 procent is het oneens met de stellingen dat DR vernieuwt, innovatief is en met de tijd meegaat. Met de negatief geformuleerde stelling dat DR achterblijft bij ontwikkelingen is 8 procent van de respondenten het eens. 9

10 Figuur 13 Stellingen over het innovatieve gehalte van Dienst Regelingen. (n=964) Dienst Regelingen vernieuwt 34% 38% 9% 19% Dienst Regelingen gaat met de tijd mee 34% 38% 9% 19% Dienst Regelingen is innovatief 25% 44% 13% 19% Dienst Regelingen blijft achter bij ontwikkelingen op internetgebied 8% 40% 26% (helemaal) eens neutraal (helemaal) oneens weet niet De respondenten staan in meerderheid positief tegenover de mate waarin zij zelf innoveren en vernieuwen. Zo vindt 24 procent dat zij altijd de laatste zijn die nieuwe toepassingen ontdekt, en is 43 procent het hiermee oneens. Figuur 14 Stellingen over innovatie in het algemeen. (n=964) Ik probeer graag nieuwe dingen uit 40% 36% 20% 5% Vergeleken met anderen ben ik altijd een van de laatsten die nieuwe toepassingen ontdekt 24% 28% 43% 5% Over het algemeen ben ik minder geïnteresseerd in innovatie dan anderen 19% 34% 42% 5% Als er iets nieuws op de markt is, sta ik met mijn neus vooraan 10% 30% 55% 4% (helemaal) eens neutraal (helemaal) oneens weet niet 10

11 9. Toekomstig gebruik social media door DR In deze laatste paragraaf is gevraagd of de respondenten gebruik zouden maken van mogelijkheden die DR via social media biedt. Het meest kansrijk is het nieuws over regelingen of uitleg hierover door middel van filmpjes. Meer dan de helft (53 procent) zou hier waarschijnlijk wel gebruik van maken. De mogelijkheid van een online forum voor het ontwikkelen van voorstellen voor het uitvoeren voor een praktijkgerichte uitvoering van de regelgeving zou door 36 procent waarschijnlijk wel gebruikt worden. Het gebruik van fora voor het delen van informatie, een facebook-account of een twitter-account (dat er overigens al is) zou door het overgrote deel van de respondenten waarschijnlijk niet gebruikt gaan worden. Tabel 6 Zou u gebruik maken van bepaalde social media als DR deze zou inzetten? Als DR (zeer) waarschijnlijk (zeer) onwaarschijnlijk neutraal weet niet nieuws over regelingen of uitleg zou aanbieden in de vorm van filmpjes, zou ik deze bekijken. 53% 20% 25% 2% de mogelijkheid biedt samen om met DR en andere ondernemers via een online platform voorstellen te ontwikkelen voor een praktijkgerichte uitvoering van de regelgeving, maak ik hier gebruik van. 36% 21% 38% 4% informatie gaat delen via een forum, word ik lid van dit forum 21% 20% 55% 3% actief wordt op Facebook, word ik lid/volger. 12% 8% 75% 5% informatie gaat delen via Twitter, ga ik het twitteraccount van DR volgen. 12% 10% 74% 3% de mogelijkheid geeft om mijn mening te geven op Facebook, maak ik hier gebruik van. 11% 9% 76% 3% In een open vraag kon men suggesties doen voor apps die DR zou kunnen ontwikkelen. De meeste reacties die worden gegeven zijn geen suggesties, maar meer in de trant van: ga geen apps ontwikkelen, of niet doen. Concrete suggesties die wel worden genoemd zijn een Mijn Dossier-app. Flora- en faunawet en subsidies. Tot slot konden er nog algemene suggesties worden gedaan. 10. Welk vervolg geeft DR aan deze uitkomsten? De resultaten uit het onderzoek naar de mediavoorkeuren geven DR inzicht in het gebruik van verschillende media en de voorkeuren daarin gelieerd aan DR. Ook geeft het onderzoek inzicht in de meningen over toekomstig gebruik van nieuwe media door DR. DR gebruikt deze inzichten bij het maken van keuzes over de mediakanalen die we wel of niet gaan gebruiken en wel of niet gaan ontwikkelen. De komende maanden wordt er bij DR gewerkt aan een social mediabeleid en keuzes over apps. De uitkomsten uit het onderzoek zijn basis voor de richting die DR daarin kiest. 11

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Communicatiemonitor 2012 Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, januari 2013 1 2 Samenvatting

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Onderzoeksverantwoording. 3. Managementsamenvatting. 4. Resultaten

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Onderzoeksverantwoording. 3. Managementsamenvatting. 4. Resultaten Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Onderzoeksverantwoording 3. Managementsamenvatting 4. Resultaten 1. Inleiding Om meer inzicht te krijgen in de rol en betekenis van Social Media voor Interne Communicatie

Nadere informatie

Door: Xaviera Ringeling Oktober 2010

Door: Xaviera Ringeling Oktober 2010 Door: Xaviera Ringeling Oktober 2010 2 Inhoudsopgave Onderzoeksopzet... 6 Over de respondenten... 7 Waar ze wonen... 8 Webervaring... 10 Sociale landschap... 10 Lid worden van Twitter... 12 Er is een drempel...

Nadere informatie

Gebruik sociale media door Rotterdammers

Gebruik sociale media door Rotterdammers rotterdam.nl/onderzoek Gebruik sociale media door Rotterdammers Onderzoek en Business Intelligence Gebruik sociale media door Rotterdammers M. Dujardin Onderzoek en Business Intelligence (OBI) februari

Nadere informatie

UNUSUALLY SMART 14 oktober 2010

UNUSUALLY SMART 14 oktober 2010 UNUSUALLY SMART 14 oktober 2010 Smartphones zijn niet meer weg te denken uit het dagelijks leven anno 2010. Zakelijk nemen ze een steeds belangrijkere rol in. Maar hoe gebruiken mensen die nieuwe gadgets?

Nadere informatie

Onderzoek Online Video

Onderzoek Online Video Onderzoek Online Video Sanoma/SBS 2014 Inhoudsopgave Introductie Pagina 3 Samenvattingen Pagina 4 Resultaten Pagina 7 Bijlagen Pagina 67 Onderzoek Online Video Sanoma-SBS 2014 2 Introductie Dit onderzoek

Nadere informatie

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Samenmogelijkmaken Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Op dit werk is de volgende Creative Commons licentie van toepassing:

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC)

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC) Marketing op sociale netwerken Emmauscollege 2012-2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Hoofdstuk 1: Waar(om) adverteren?... 5 Waarom adverteren op sociale netwerken?... 5 Kiezen van het juiste

Nadere informatie

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet 2 / De consument en zijn beleggingsverzekering De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

M201109. MVO-ambities in het MKB

M201109. MVO-ambities in het MKB M201109 MVO-ambities in het MKB Coen Bertens Christi Veldhuis-Van Essen Johan Snoei Zoetermeer, juni 2011 2 Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door het Onderzoeksprogramma Ondernemerschap en MKB van het

Nadere informatie

Meting september 2013

Meting september 2013 Meting september 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl Donateursvertrouwen daalt in tegenstelling tot consumentenvertrouwen

Nadere informatie

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Colofon Opdrachtgever A+O fonds Gemeenten Postbus 30435 2500 GK Den Haag 070 3738356 www.aeno.nl secretariaat@aeno.nl Projectleider Drs. Marieke de Feyter Andere betrokkenen

Nadere informatie

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen Nibud, 2010 Samenvatting Het Nibud heeft

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen Rapportage Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: 22 november 2013 Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies

Nadere informatie

Beurzen onder de loep

Beurzen onder de loep onder de loep Onderzoek onder het Nederlandse bedrijfsleven en exposanten naar het medium beurzen in relatie tot andere marketingcommunicatie instrumenten Fbtn, januari 2006 Copyright Fbtn 2006 Auteursrecht

Nadere informatie

Zeker weten wat je kiest. Een onderzoek naar de huidige stand van zaken rondom de studiekeuzecheck HO

Zeker weten wat je kiest. Een onderzoek naar de huidige stand van zaken rondom de studiekeuzecheck HO Zeker weten wat je kiest Een onderzoek naar de huidige stand van zaken rondom de studiekeuzecheck HO 2 Oberon Colofon Oberon (www.oberon.eu) Edith Hilbink MSc dr. Joke Kruiter Utrecht, augustus 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Succesfactoren voor Social Media in B2B

Succesfactoren voor Social Media in B2B Succesfactoren voor Social Media in B2B Met stappenplan Direct toepasbaar www.idmk.nl Succesfactoren voor Social Media in B2B Social media of sociale media houden mensen en deskundigen in hun greep. Uitspraken

Nadere informatie

Bereik uw achterban via social media

Bereik uw achterban via social media Anders Bereik uw achterban via social media Social mediagids voor het betrekken van burgers Gendeles estrum es ut elitia Auteur: Brechtje Walburgh Schmidt, Marjoke Verschelling, Karin Sok Redactie: Tekstburo

Nadere informatie

Mens en Organisatie in het architectenbureau. Peiling juni 2013

Mens en Organisatie in het architectenbureau. Peiling juni 2013 Mens en Organisatie in het architectenbureau Peiling juni 2013 Inhoudsopgave Peiling Mens en Organisatie 3 Arbeidsrelaties 4 Beleid voor mens en organisatie: ontwikkeling 5 Beleid voor mens en organisatie:

Nadere informatie

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert Social citymarketing Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Door: Fabian Savert Titel: Social Citymarketing Ondertitel: Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Auteur: Fabian Savert

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek Mediawijsheid in het basis- en voortgezet onderwijs

Rapportage Onderzoek Mediawijsheid in het basis- en voortgezet onderwijs Rapportage Onderzoek Mediawijsheid in het basis- en voortgezet onderwijs In opdracht van: Contactpersoon: BEELD EN GELUID Floortje Jansen en Marcel Kollen DUO MARKET RESEARCH drs. Vincent van Grinsven

Nadere informatie

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier JORIS DE JONGH MSC. LIANNE WORRELL MSC. AMSTERDAM, MEI 2013 NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief

Nadere informatie

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Zwolle juni 2008 Adriaan Souman Agnes Veld Henriët Teerling Wan tat Li Levien Rademaker (docent M&L)) Frans Werkhoven (ESI) Inhoud 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

Samen leren. tieners en sociale Media

Samen leren. tieners en sociale Media Samen leren tieners en sociale Media sociale media geeft je vleugels. volgens mijn vader is het allemaal nepperij. niet demensionaal. een face to face is echt en demensionaal (meisje, 16 jaar). Samen leren

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2.

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2. Inhoudsopgave 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3 2. De kengetallen 5 3. Hoe gaat de marketeer 2010 in? 6 3.1. Vol vertrouwen 6 3.2. Google

Nadere informatie

tieners en onlineprivacy Een onderzoek naar de manier waarop tieners omgaan met hun privacy op internet

tieners en onlineprivacy Een onderzoek naar de manier waarop tieners omgaan met hun privacy op internet tieners en onlineprivacy Een onderzoek naar de manier waarop tieners omgaan met hun privacy op internet Colofon Tieners en online-privacy Het onderzoek Tieners en online-privacy is uitgevoerd door het

Nadere informatie