Resultaten internetpanel Dienst Regelingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Resultaten internetpanel Dienst Regelingen"

Transcriptie

1 Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 15: gebruik social media juli Inleiding Tussen 1 juni en 10 juni konden panelleden van het internetpanel Dienst Regelingen een peiling invullen over (gebruik van) social media en apps voor smartphones en tablets. In de peiling komt eerst het algemene gebruik van apps en social media door de panelleden aan de orde. Vervolgens wordt de link met Dienst Regelingen (DR) gelegd: ziet het panel social media als geschikte manieren van DR om met hen te communiceren? De enquête is niet alleen aangeboden aan het internetpanel van Dienst Regelingen, maar ook uitgezet onder twee specifieke klantgroepen van DR: Flora- en faunawet en Visserij. Ook is de enquête twee weken opengesteld via Hierdoor viel de respons aanzienlijk hoger dan normaal uit. In totaal hebben 954 respondenten de vragenlijst ingevuld. Tabel 1 laat de verdeling per groep zien. De relaties betroffen vooral flora- en faunawet (292). Het responspercentage onder leden van het internetpanel bedraagt 46 procent. Tabel 1 Verdeling respons. internetpanel 312 relatie 345 open enquête 307 totaal Smartphone, tablet en apps Ruim eenderde van de respondenten heeft een smartphone of tablet. In de meeste gevallen alleen een smartphone. Nog eens 7 procent is van plan één van deze twee te kopen (figuur 1). Figuur 1 Bezit smartphone/tablet. smartphone 20% tablet beide van plan te kopen 6% 7% 9% nee, (nog) niet nodig 52% weet niet wat het is 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 1

2 De bezitters van een smartphone maken vooral gebruik van een besturingssysteem van Android, op enige afstand gevolgd door ios van Apple en Windows. Voor een tablet gebruikt de meerderheid het Apple-systeem, gevolgd door Android. Figuur 2 Besturingssysteem voor smartphone of tablet. Android ios (Apple) Windows BlackBerry OS 26% 3% 12% 6% 51% 68% tablet (n=148) smartphone (n=278) Symbian 3% geen idee anders 1% 3% 1% 1% De bezitters van een smartphone of tablet gebruiken in de meeste gevallen (84 procent) apps. Ruim eenderde van hen doet dit dagelijks (figuur 3). Figuur 3 Gebruikt u wel eens apps? (n=337) dagelijks 37% wekelijks maandelijks 11% 9% onregelmatig 27% nooit 16% 0% 10% 20% 30% 40% 50% De gebruikers van apps maken nauwelijks gebruik van speciale apps voor overheidsinformatie (16 procent). De redenen om dit niet te doen zijn vooral omdat deze apps er nauwelijks zijn (44 procent) en omdat men hier geen behoefte aan heeft (door 40 procent genoemd). Gebruikers van overheidsapps noemen: Bouwbesluit, Wetten, Buiten Beter, Kadaster, Natura 2000 en Binnenlands Bestuur. 2

3 Figuur 4 Gebruikt u wel eens apps voor overheidsinformatie? (n=283) dagelijks wekelijks maandelijks 1% 1% 2% onregelmatig 13% nee, zijn nauwelijks beschikbaar geen behoefte aan 40% 44% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 3. Algemeen gebruik social media In deze paragraaf wordt de algemene bekendheid en het gebruik van social media door de respondenten geïnventariseerd. Om te beginnen is gevraagd naar de bekendheid van diverse (vormen van) social media. Facebook en YouTube zijn onder de respondenten het meest bekend, gevolgd door Hyves en Wikipedia. De minst bekende zijn fotodeelsites als Flickr en Picasa (44 procent) en blogs (zoals Wordpress). Tabel 2 Bekendheid sociale media. (n=954) bekend niet bekend Facebook (sociaal netwerken) 89% 11% YouTube, Vimeo etc. (video's delen) 89% 11% Hyves (sociaal netwerken) 85% 15% Wikipedia (kennis delen) 84% 16% Twitter (micro-bloggen) 79% 21% MSN (chatten) 78% 22% Skype (online bellen) 77% LinkedIn (sociaal netwerken) 64% 36% Forum (bekijken, mening delen) 63% 37% Google+ (sociaal netwerken) 63% 37% Blog (bloggen) 53% 47% Flickr, Picasa etc. (foto's delen) 44% 56% Wikipedia en YouTube meest gebruikte social media Onder respondenten die social media kennen is vervolgens doorgevraagd naar het gebruik. Wikipedia en YouTube worden het vaakst gebruikt door de respondenten. Hyves, MSN en Flickr/Picasa worden het vaakst niet meer gebruikt, maar vroeger wel. Google+ (40 procent dagelijks/wekelijks) en Facebook (37 procent) worden van alle social media het meest intensief gebruikt (tabel 3). 3

4 Omdat het aantal gebruikers van Google+ in werkelijkheid veel kleiner is dan Facebook, vermoeden we dat bij het invullen gedacht is aan de zoekmachine Google. Dit vermoeden wordt gestaafd door het type gebruikers van Google+ (zie tabel 4) en het gebruik (zie tabel 5). Tabel 3 Gebruik sociale media. dagelijks wekelijks maandelijks ooit gebruikt, nu niet meer nooit gebruikt Wikipedia 6% 28% 38% 10% 19% 806 YouTube, Vimeo etc. 6% 29% 34% 10% 22% 860 Forum 9% 17% 28% 15% 31% 610 Flickr, Picasa etc. 1% 8% 30% 24% 37% 421 Google+ 25% 15% 11% 8% 41% 607 Skype 2% 8% 17% 21% 51% 745 LinkedIn 7% 19% 13% 10% 52% 618 Facebook 16% 11% 6% 7% 60% 854 MSN 2% 3% 5% 27% 63% 755 Hyves 1% 4% 6% 22% 68% 823 Twitter 8% 6% 5% 5% 75% 769 Blog 1% 3% 8% 9% 79% 511 n Het daadwerkelijke gebruik van social media kan op verschillende manieren ingevuld worden. Enkele rollen die een gebruiker kan hebben zijn: toeschouwer: ik plaats zelf weinig tot niets, ik bekijk voornamelijk informatie (zoals berichtjes, status updates, krabbels, foto's, video s et cetera) van anderen; deelnemer: ik plaats zelf soms informatie en bekijk informatie van anderen; creator: ik plaats zelf vaak eigen informatie en bekijk informatie van anderen. Tabel 4 geeft weer welke rol de respondenten die social media gebruiken zichzelf toedichten. Toeschouwer en deelnemer worden in de regel het vaakst genoemd. Creators komen vooral voor op blogs (28 procent) en Twitter (24 procent). Tabel 4 Rol van de gebruikers op de diverse social media. toeschouwer deelnemer creator n Facebook 36% 49% 14% 284 Hyves 47% 47% 7% 86 LinkedIn 37% 55% 8% 239 YouTube, Vimeo etc. 90% 9% 1% 588 Flickr, Picasa etc. 62% 33% 6% 164 Wikipedia 91% 8% 1% 575 Twitter 36% 41% 24% 149 MSN 29% 67% 4% 79 Skype 14% 76% 10% 209 Blog 41% 31% 28% 58 Forum 55% 37% 8% 334 Google+ 69% 30% 1% 310 4

5 Wikipedia en fora worden het vaakst gebruikt als informatiebron. De fotodeelsites en filmsites (Flickr en YouTube) gebruikt men het vaakst ter vermaak. Bloggen en twitteren zijn de voornaamste manieren voor panelleden om zichzelf te uiten. Skypen, MSN en Facebook zijn vooral voor de (sociale) contacten. Google+ wordt het meest gebruikt als informatiebron. We gaan ervan uit dat hierbij de zoekmachine wordt bedoeld. Tabel 5 Waarvoor gebruikt u deze social media? informatiebron plezier zelf uiten contacten n Facebook 14% 41% 3% 42% 284 Hyves 13% 52% 6% 29% 86 LinkedIn 46% 4% 4% 46% 239 YouTube, Vimeo etc. 36% 62% 1% 1% 588 Flickr, Picasa etc. 26% 62% 4% 8% 164 Wikipedia 96% 4% 1% 0% 575 Twitter 42% 17% 27% 15% 149 MSN 14% 35% 3% 48% 79 Skype 6% 20% 2% 72% 209 Blog 38% 19% 24% 19% 58 Forum 71% 8% 17% 4% 334 Google+ 81% 8% 3% 8% Bedrijfsmatig gebruik van social media Tweevijfde van de respondenten die bekend is met social media gebruikt deze specifiek voor bedrijfsmatige activiteiten. Dit zijn dan vooral Wikipedia (53 procent), Google+ (42 procent; waarschijnlijk de zoekmachine), videosites als YouTube (40 procent) en Linkedin (33 procent). Figuur 5 Gebruikt u social media specifiek voor uw bedrijfsmatige activiteiten, bijvoorbeeld om antwoord te vinden op uw bedrijfsvragen? (n=822) 41% 59% ja nee Gebruik internetfora Panelleden die aangeven internetfora te gebruiken (347 in totaal) is gevraagd welke dit zijn. Internetfora die het vaakst worden genoemd en gericht zijn op agrariërs zijn: melkquota.startpagina.nl, boerderij connect, prikkebord, nieuwsgrazer en het veeteeltforum. 5

6 De meningen van de respondenten die internetfora gebruiken over de geschiktheid van fora om vragen te beantwoorden zijn niet onverdeeld positief. Een kwart vindt dit een goede zaak en denkt dat dit handig is. Meer dan de helft vindt dit echter niet nodig (40 procent) of zelfs vervelend (15 procent). Eén op de zes is neutraal. Figuur 6 Hoe zou u het vinden als DR via deze fora uw vragen beantwoordt? (n=349) goede zaak, handig 26% niet nodig 40% vervelend 15% neutraal 18% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 5. DR op Twitter Dienst Regelingen heeft een twitteraccount Slechts een minderheid (4 procent) van de respondenten kent dit adres. In totaal hebben 21 respondenten (2 procent van de totale respons) de informatie die DR heeft gedeeld over de Gecombineerde opgave, gevolgd. Vier van hen hebben via Twitter contact gehad met DR over de Gecombineerde opgave. Figuur 7 Bent u bekend met het twitteradres van DR? (n=964) 4% 96% ja nee 6

7 6. Filmpjes van DR op YouTube Er staan meerdere filmpjes van Dienst Regelingen op YouTube die te maken hebben met (het invullen van) de Gecombineerde opgave. Bijna eenvijfde van de respondenten weet dit (figuur 7). Figuur 8 Bekendheid filmpjes DR op YouTube. (n=964) 19% 81% ja nee Van de groep respondenten die deze filmpjes kent, heeft de meerderheid (57 procent) er ook wel eens naar gekeken als iets rondom de Gecombineerde opgave niet duidelijk was. Gepercenteerd over de totale respons is dit 11 procent. Figuur 9 Gebruik filmpjes DR op YouTube door degenen die er bekend mee zijn. (n=187) 57% 43% ja nee De respondenten hebben in meerderheid de voorkeur voor de gebruikelijke kanalen om informatie van DR te ontvangen (54 procent). Bijna drie op de tien vindt het positief dat hiervoor ook nieuwe media worden gebruikt (figuur 9). 7

8 Figuur 10 Oordeel over gebruik social media door DR. (n=964) voorkeur voor bekende kanalen 54% een goede zaak dat DR ook deze nieuwe kanalen inzet 29% weet niet/geen mening 17% 7. Oordeel over het gebruik van apps en social media In de komende twee paragrafen worden de respondenten stellingen over apps, social media en innovatie voorgelegd. Om te beginnen enkele stellingen over apps (figuur 11). Panelleden laten het gebruik van apps vooral afhangen van het (verwachte) nut ervan. De meningen over het nut van apps om zaken te doen met DR zijn verdeeld. Hetzelfde geldt voor de handigheid van het afnemen van zaken van DR via apps. Ongeveer een kwart staat open voor apps van DR. Figuur 11 Stellingen over het gebruik van apps. (n=964) Of ik een app gebruik, hangt af van het nut van die app 50% 16% 11% Apps zijn voor fun, niet voor serieuze dingen 21% 37% 20% Als ik diensten van Dienst Regelingen af zou kunnen nemen via apps, zou ik dit wel handig vinden 22% 34% 21% De ontwikkeling van apps voor zaken met Dienst Regelingen is nuttig voor mij 19% 25% 35% 20% (helemaal) eens neutraal (helemaal) oneens weet niet 8

9 Vervolgens zijn enkele stellingen over het gebruik van social media aan de respondenten voorgelegd. De meerderheid vindt dat het open karakter van social media niet past bij het zakelijke contact dat men met DR heeft. Men is verdeeld over de stellingen dat social media de communicatie met DR (voor ondernemers) makkelijker maakt en de afstand tussen DR en hen verkleind. Net als bij de apps geldt dat ongeveer een kwart ronduit positief staat tegenover gebruik van social media door DR. Figuur 12 1 Stellingen over het gebruik van social media (n=964) Het open karakter van social media past niet bij het zakelijk contact dat ik met Dienst Regelingen heb 46% 21% 11% Social media maken de communicatie tussen Dienst Regelingen en ondernemers makkelijker 26% 31% 28% 15% Door social media wordt de afstand tussen Dienst Regelingen en ondernemers kleiner 25% 29% 33% 14% (helemaal) eens neutraal (helemaal) oneens weet niet 8. Oordeel over innovatie Figuur 13 laat enkele stellingen over het innovatieve gehalte van DR zien. De respondenten oordelen doorgaans positief of neutraal over deze stellingen. Rond de 10 procent is het oneens met de stellingen dat DR vernieuwt, innovatief is en met de tijd meegaat. Met de negatief geformuleerde stelling dat DR achterblijft bij ontwikkelingen is 8 procent van de respondenten het eens. 9

10 Figuur 13 Stellingen over het innovatieve gehalte van Dienst Regelingen. (n=964) Dienst Regelingen vernieuwt 34% 38% 9% 19% Dienst Regelingen gaat met de tijd mee 34% 38% 9% 19% Dienst Regelingen is innovatief 25% 44% 13% 19% Dienst Regelingen blijft achter bij ontwikkelingen op internetgebied 8% 40% 26% (helemaal) eens neutraal (helemaal) oneens weet niet De respondenten staan in meerderheid positief tegenover de mate waarin zij zelf innoveren en vernieuwen. Zo vindt 24 procent dat zij altijd de laatste zijn die nieuwe toepassingen ontdekt, en is 43 procent het hiermee oneens. Figuur 14 Stellingen over innovatie in het algemeen. (n=964) Ik probeer graag nieuwe dingen uit 40% 36% 20% 5% Vergeleken met anderen ben ik altijd een van de laatsten die nieuwe toepassingen ontdekt 24% 28% 43% 5% Over het algemeen ben ik minder geïnteresseerd in innovatie dan anderen 19% 34% 42% 5% Als er iets nieuws op de markt is, sta ik met mijn neus vooraan 10% 30% 55% 4% (helemaal) eens neutraal (helemaal) oneens weet niet 10

11 9. Toekomstig gebruik social media door DR In deze laatste paragraaf is gevraagd of de respondenten gebruik zouden maken van mogelijkheden die DR via social media biedt. Het meest kansrijk is het nieuws over regelingen of uitleg hierover door middel van filmpjes. Meer dan de helft (53 procent) zou hier waarschijnlijk wel gebruik van maken. De mogelijkheid van een online forum voor het ontwikkelen van voorstellen voor het uitvoeren voor een praktijkgerichte uitvoering van de regelgeving zou door 36 procent waarschijnlijk wel gebruikt worden. Het gebruik van fora voor het delen van informatie, een facebook-account of een twitter-account (dat er overigens al is) zou door het overgrote deel van de respondenten waarschijnlijk niet gebruikt gaan worden. Tabel 6 Zou u gebruik maken van bepaalde social media als DR deze zou inzetten? Als DR (zeer) waarschijnlijk (zeer) onwaarschijnlijk neutraal weet niet nieuws over regelingen of uitleg zou aanbieden in de vorm van filmpjes, zou ik deze bekijken. 53% 20% 25% 2% de mogelijkheid biedt samen om met DR en andere ondernemers via een online platform voorstellen te ontwikkelen voor een praktijkgerichte uitvoering van de regelgeving, maak ik hier gebruik van. 36% 21% 38% 4% informatie gaat delen via een forum, word ik lid van dit forum 21% 20% 55% 3% actief wordt op Facebook, word ik lid/volger. 12% 8% 75% 5% informatie gaat delen via Twitter, ga ik het twitteraccount van DR volgen. 12% 10% 74% 3% de mogelijkheid geeft om mijn mening te geven op Facebook, maak ik hier gebruik van. 11% 9% 76% 3% In een open vraag kon men suggesties doen voor apps die DR zou kunnen ontwikkelen. De meeste reacties die worden gegeven zijn geen suggesties, maar meer in de trant van: ga geen apps ontwikkelen, of niet doen. Concrete suggesties die wel worden genoemd zijn een Mijn Dossier-app. Flora- en faunawet en subsidies. Tot slot konden er nog algemene suggesties worden gedaan. 10. Welk vervolg geeft DR aan deze uitkomsten? De resultaten uit het onderzoek naar de mediavoorkeuren geven DR inzicht in het gebruik van verschillende media en de voorkeuren daarin gelieerd aan DR. Ook geeft het onderzoek inzicht in de meningen over toekomstig gebruik van nieuwe media door DR. DR gebruikt deze inzichten bij het maken van keuzes over de mediakanalen die we wel of niet gaan gebruiken en wel of niet gaan ontwikkelen. De komende maanden wordt er bij DR gewerkt aan een social mediabeleid en keuzes over apps. De uitkomsten uit het onderzoek zijn basis voor de richting die DR daarin kiest. 11

De Grote (kleine) voicemail-poll

De Grote (kleine) voicemail-poll De Grote (kleine) voicemail-poll De Grote (kleine) voicemail-poll Maken mensen tegenwoordig nog gebruik van voicemail? En hoe staat men tegenover het gebruik van voicemails in het zakelijk verkeer? Mensen

Nadere informatie

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Nieuwsbrief over peiling 13: relatie met DR en tracking & tracing BTR Maart 2012 1. Inleiding Tussen 9 en 19 februari 2012 konden panelleden van het Internetpanel

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 16: Gecombirde opgave Juli 2012 1. Inleiding Tussen 27 juni en 8 juli is een peiling uitgezet over de Gecombirde opgave 2012 (GO2012). Dienst Regelingen

Nadere informatie

Social Media & Apps in Enschede

Social Media & Apps in Enschede Social Media & Apps in Enschede Center for e-government Studies Universiteit Twente SOCIAL MEDIA & APPS IN ENSCHEDE Datum Juni 2012 Versie 1.0 Uitgever Center for e-government Studies In opdracht van

Nadere informatie

Smartphone Onderzoek OTYS Recruiting Technology

Smartphone Onderzoek OTYS Recruiting Technology Smartphone Onderzoek OTYS Recruiting Technology Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Uitkomst enquête... 4 Conclusie.... 9 2 Inleiding Inleiding Een smartphone is een mobiele telefoon

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

Social Media. De definitie

Social Media. De definitie Social Media De definitie Sociale media is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud verzorgen. Hoofdkenmerken

Nadere informatie

4 Rol sociale en nieuwe media in het onderwijs

4 Rol sociale en nieuwe media in het onderwijs 4 Rol sociale en nieuwe media in het onderwijs 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk beschrijven we op basis van websurveys onder leraren, en de rol van sociale media (Facebook, Hyves, Twitter, Linkedin) 6 en

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling intermediairenbeleid november 2012 1. Inleiding In juli en augustus is er een peiling georganiseerd onder het Internetpanel Dienst Regelingen over het

Nadere informatie

Wageningen University (2012)

Wageningen University (2012) Resultaten mobile phone survey September 2012 Wageningen University (2012) Uitgave van EDUsupport Wageningen University Aanleiding... 1 Werkwijze... 1 Resultaten... 2 Samenvatting... 2 Representativiteit

Nadere informatie

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 1. Inleiding Vanaf 2015 verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (vanaf

Nadere informatie

Digipanel Regel het op internet

Digipanel Regel het op internet Digipanel Regel het op internet Afdeling O&S / Afdeling Communicatie Augustus 2011 Achtergrond Het Digipanel onderzoek over de campagne Regel het op internet is uitgevoerd in opdracht van de afdeling Communicatie

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Bewonerspanel Utrecht peiling september 2010

Bewonerspanel Utrecht peiling september 2010 Bewonerspanel Utrecht peiling september 2010 Van 17 september t/m 3 oktober 2010 heeft Bestuursinformatie een peiling onder de leden van het Bewonerspanel Utrecht gehouden. De peiling ging over verschillende

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 9: Aanvraag West-subsidies September 2011 Inleiding In samenwerking met Dienst Regelingen (DR) heeft I&O Research een internetpanel opgezet voor relaties

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 23: Informatiebehoefte over CITES-regelgeving 9 september 2013

Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 23: Informatiebehoefte over CITES-regelgeving 9 september 2013 Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 23: Informatiebehoefte over CITES-regelgeving 9 september 2013 1. Inleiding 1.1 Aanleiding Dienst Regelingen biedt op verschillende manieren (kanalen)

Nadere informatie

Grootste longitudinale studie

Grootste longitudinale studie Grootste longitudinale studie SOCIAL MEDIA IN NEDERLAND 2013 2 / 48 Bijlagen Resultaten de Woningstichting Uitgelicht: 3 doelgroepen Uitgelicht: vertrouwen en social media Uitgelicht: Facebook en Twitter

Nadere informatie

3. Resultaten. Pagina 1 van 5

3. Resultaten. Pagina 1 van 5 Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 32: Subsidieregeling Investeringen in milieuvriendelijke maatregelen December 2014 1. Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten

Nadere informatie

Social Media Onderzoek 2014

Social Media Onderzoek 2014 1 Index Onderwerp Pagina Management Samenvatting 3 Rol binnen de organisatie 4 Voor welke doelen zet je social media in? 5 Welke kanalen zet je in? 5 Maakt de organisatie gebruik van een blog? 6 Hoe komt

Nadere informatie

NEXT WEB 2010. Een onderzoek onder het algemeen Nederlands publiek, Leeftijd: 18 en ouder. 1.060 respondenten, April 2010

NEXT WEB 2010. Een onderzoek onder het algemeen Nederlands publiek, Leeftijd: 18 en ouder. 1.060 respondenten, April 2010 NEXT WEB 2010 Een onderzoek onder het algemeen Nederlands publiek, Leeftijd: 18 en ouder 1.060 respondenten, April 2010 2 Gemiddeld is men 16 uur/week online Mannen zijn meer online dan vrouwen [18 uur

Nadere informatie

WHAT S HAPPENING 2013

WHAT S HAPPENING 2013 WHAT S HAPPENING 2013 INTERNETGEBRUIK PASSIEF INTERNETGEBRUIK Welkom bij dit onderzoek. Eerst willen we je wat vragen over jouw internetgebruik. Geef van de volgende zaken aan in hoeverre jij dit wel/niet

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 2: Ervaringen E met de aanvraag van SNL 203 April 203. Inleiding In januari en februari 203 is een peiling georganiseerd over de ervaringen met de aanvraag

Nadere informatie

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 6 GEBRUIK VAN INTERNET EN SOCIAL MEDIA De gemeente is benieuwd of alle bewoners beschikking hebben over en gebruik maken van internet en van social media en of men belemmerd wordt als het gaat om informatie

Nadere informatie

Onderzoek website 2015

Onderzoek website 2015 Onderzoek website 2015 Februari 2015 O n d e r z o e k w e b s i t e 2 0 1 5 P a g i n a 2 Inleiding In opdracht van het Webteam is begin 2015 een onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid en het gebruik

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

012345561728944 53 9 1 49 6 2 0 C*D('8>,E@D8*.*,F@*/F*..*+,*+, /@=8G.,E*;8G,@+;*(,/F';*+F*+, E*8,HIJJ &'()*+,-'./,012345216,*+,78*+9,:;,

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA IN DE WOONBRANCHE. Nieuwegein, juli 2011 Jeroen Kleingeld

SOCIAL MEDIA IN DE WOONBRANCHE. Nieuwegein, juli 2011 Jeroen Kleingeld SOCIAL MEDIA IN DE WOONBRANCHE Nieuwegein, juli 2011 Jeroen Kleingeld Inhoud 1. Inleiding... 1 1.1 Aanleiding... 1 1.2 Respons... 1 2. Resultaten werkgevers... 2 3. Resultaten werknemers... 5 4. Conclusies

Nadere informatie

Inleiding. RESULTATEN ENQUÊTE ONLINE COMMUNICATIE Gemeente Staphorst. Juli 2015

Inleiding. RESULTATEN ENQUÊTE ONLINE COMMUNICATIE Gemeente Staphorst. Juli 2015 Pagina 1 van 5 Inleiding Van 2 t/m 13 april hebben inwoners de gelegenheid gekregen hun mening te geven over de online communicatie van de gemeente Staphorst. In deze enquête werd gevraagd hoe tevreden

Nadere informatie

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 29: Topsector Energie December 2014

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 29: Topsector Energie December 2014 Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 29: Topsector Energie December 2014 1. Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling over subsidieregelingen

Nadere informatie

Nog even en de agrariër is 24/7 online

Nog even en de agrariër is 24/7 online Uren online per week 1 8 6 8% 4 tot 3 uur 3 tot 6 uur > 6 uur Stelling: rol internet neemt toe 1 8 6 9% 4 Nog even en de agrariër is 24/7 online Internet heeft grote invloed op het informatiegedrag van

Nadere informatie

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer voor bibliotheken Rapportage onderzoek communicatie en informatie De mening van klanten over de communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken de Bibliotheek Deventer Inhoud Beschrijving

Nadere informatie

FACTSHEET ENOVATIEF #1

FACTSHEET ENOVATIEF #1 FACTSHEET ENOVATIEF #1 KENNIS & GEBRUIK SOCIAL MEDIA IN ENSCHEDE SURVEY ONDER 2134 INWONERS UIT HET ENSCHEDE PANEL SANNE TEN TIJE WELKE SOCIAL MEDIA KENT MEN? WEL NIET S.TENTIJE@UTWENTE.NL TEL. 06-53 10

Nadere informatie

Resultaten Gezondheidszorg

Resultaten Gezondheidszorg Resultaten Gezondheidszorg Conclusies Onbekendheid social media in de gezondheidszorg is groot; treffend is een quote van een zorggebruiker die stelt dat als je als patiënt nog niet of nauwelijks met een

Nadere informatie

Resultaten enquête U en het internet, uitgevoerd via Zorgbelang Nederland

Resultaten enquête U en het internet, uitgevoerd via Zorgbelang Nederland Resultaten enquête U en het internet, uitgevoerd via Zorgbelang Nederland.. Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postbus 19404 2500 CK Den Haag Tel 070 340 50 60 Fax 070 340 75 75 E-mail mail@rvz.net URL

Nadere informatie

Gebruik sociale media in noodsituaties: feiten, beelden en verwachtingen.

Gebruik sociale media in noodsituaties: feiten, beelden en verwachtingen. Gebruik sociale media in noodsituaties: feiten, beelden en verwachtingen. Onderzoek: Gebruik sociale media in noodsituaties Uitgevoerd door: Politieacademie/NIFV en VDMMP Versie: 1.0 Datum: 24 september

Nadere informatie

Onderzoek Hoe scoren je docenten?

Onderzoek Hoe scoren je docenten? Onderzoek Hoe scoren je docenten? 13 maart 2013 Over het onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 6 tot en met 12 maart 2013, deden 1.122 scholieren mee. De uitslag is na weging representatief

Nadere informatie

Wat is het en wat kun je ermee. Gerard Drent Drasco Webdiensten

Wat is het en wat kun je ermee. Gerard Drent Drasco Webdiensten Wat is het en wat kun je ermee Gerard Drent Drasco Webdiensten Wie ben ik? Gerard Drent Eigenaar van Drasco Webdiensten Maak websites voor het MKB en kleine ondernemers Ondersteuning Social Media Organiseer

Nadere informatie

Communicatiemiddelen. Inhoud. 1 Conclusies ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL HENDRIK-IDO-AMBACHT

Communicatiemiddelen. Inhoud. 1 Conclusies ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL HENDRIK-IDO-AMBACHT Communicatiemiddelen ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL HENDRIK-IDO-AMBACHT Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De afdeling Communicatie van de Hendrik-Ido-Ambacht bezint zich op de toekomst. Hoe

Nadere informatie

Response 879 entries, vanwege te veel missende waarden uiteindelijk 563 bruikbare responses

Response 879 entries, vanwege te veel missende waarden uiteindelijk 563 bruikbare responses Onderzoeksvraag Wat is het effect van social media op de interne communicatie? Methode Oproep via sociale media om enquête in te vullen, gevraagd om RT Response 879 entries, vanwege te veel missende waarden

Nadere informatie

VMBO praktische leerweg VMBO theoretische leerweg HAVO VWO

VMBO praktische leerweg VMBO theoretische leerweg HAVO VWO Page of 7 Enquête voortgezet onderwijs Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E. Er zijn in totaal 9 vragen. A. Over jezelf Dit onderdeel bestaat uit zeven vragen. Hoe oud ben je? In welke klas

Nadere informatie

Vragenlijst voor bloglezers

Vragenlijst voor bloglezers Vragenlijst voor bloglezers 1. Leeftijd o Jonger dan 12 o 12-17 o 18-23 o 24-29 o 30-35 o 36-41 o 42-47 o 48-53 o 54-59 o 60-65 o Ouder dan 65 2. Geslacht o Man o Vrouw 3. Heb je een opleiding in archeologie

Nadere informatie

Nationale Social Media Onderzoek 2015

Nationale Social Media Onderzoek 2015 Nationale Social Media Onderzoek 2015 Een onderzoek naar het social media gebruik onder het Vechtenomstrekenpanel Uitgevoerd door: Auteurs: Newcom Research & Consultancy drs. Neil van der Veer drs. Loes

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE Gemeente Oirschot November/December 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Deze vragenlijst bestaat uit zes onderdelen, A t/m F.

Deze vragenlijst bestaat uit zes onderdelen, A t/m F. Page of 0 Enquête beroepsonderwijs Deze vragenlijst bestaat uit zes onderdelen, A t/m F. Er zijn in totaal vragen. A. Over jou Je wordt vriendelijk verzocht informatie over jezelf te geven door onderstaande

Nadere informatie

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei Kübra Ozisik Mei 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl @basisvoorbeleid BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 4 2. Resultaten 5 2.1 Respons 5 2.2 Bekendheid

Nadere informatie

Checklist website bouwen

Checklist website bouwen Checklist website bouwen Je wilt een website voor je bedrijf. Of de bestaande website veranderen. Een website laten maken, vraagt tijd en aandacht van je. Er zijn veel mogelijkheden en je moet in het proces

Nadere informatie

Afvalinzameling Maart 2013

Afvalinzameling Maart 2013 Afvalinzameling Maart 2013 1. Achtergrond Van 14 tot en met 24 maart 2013 is een korte peiling van 10 vragen gehouden onder het Twente Milieupanel. Met deze peiling wil Twente Milieu inzicht krijgen in

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 20: evaluatie panel December 2012 1. Inleiding Het Internetpanel Dienst Regelingen bestaat nu bijna vijf jaar. Dat vinden de opdrachtgever Dienst Regelingen

Nadere informatie

42 reacties. Overzicht. Aan welke sociale netwerken neemt u deel? Welke social media kent u? Dit formulier bewerken. Alle reacties weergeven

42 reacties. Overzicht. Aan welke sociale netwerken neemt u deel? Welke social media kent u? Dit formulier bewerken. Alle reacties weergeven gerl1202@student.nhl.nl Dit formulier bewerken 42 reacties Alle reacties weergeven Overzicht Aan welke sociale netwerken neemt u deel? Linkedin 19 15% Twitter 8 7% Facebook 27 22% MSN 3 2% YouTube 20 16%

Nadere informatie

Rapportage onderzoek digitale bibliotheek een onderzoek onder klanten naar de digitale dienstverlening van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T

Rapportage onderzoek digitale bibliotheek een onderzoek onder klanten naar de digitale dienstverlening van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T Rapportage onderzoek digitale bibliotheek een onderzoek onder klanten naar de digitale dienstverlening van de bibliotheek Regiobibliotheek Z-O-U-T Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten 3 Aanbevelingen

Nadere informatie

Sociale media. Over het EenVandaag Opiniepanel. 15 augustus 2015. Over dit onderzoek

Sociale media. Over het EenVandaag Opiniepanel. 15 augustus 2015. Over dit onderzoek Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag

Nadere informatie

Hoe denkt de vrijgevestigde Friese psycholoog en orthopedagoog hierover?

Hoe denkt de vrijgevestigde Friese psycholoog en orthopedagoog hierover? E-health Hoe denkt de vrijgevestigde Friese psycholoog en orthopedagoog hierover? Een genuanceerde benadering ROS Friesland heeft geïnventariseerd hoe psychologen en orthopedagogen denken over het gebruik

Nadere informatie

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media hebben in onze samenleving een belangrijke rol verworven. Het gebruik van sociale media is groot en dynamisch. Voor de vierde

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Noord. Onderzoek onder de ondernemers van het Digitaal Panel Noord. Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658

Arbeidsmarkt Noord. Onderzoek onder de ondernemers van het Digitaal Panel Noord. Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 Onderzoek onder de ondernemers van het Digitaal Panel Noord Projectnummer: 12163 In opdracht van: Stadsdeel Noord Rogier van der Groep Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam

Nadere informatie

Social media onderzoek 2014 onder ondernemers

Social media onderzoek 2014 onder ondernemers Social media onderzoek 2014 onder Het grootste Social media onderzoek van Nederland naar het gebruik en de verwachtingen van social media onder #NSMO Het grootste social media onderzoek onder In januari

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

Sssstttt!! Een geheim

Sssstttt!! Een geheim BLOGGEN WEBSITE BERICHTEN ZELF MAKEN HACKEN PASWOORD BLOKKEREN IDENTITEIT BINNENDRINGEN BLOKKEREN MSN CHATTEN ONLINE VIRUS KAPOT VIRUSSCAN BEVEILIGING PRIVACY FOTO VIDEO OPENBAAR KEUZES ONLINE DATEN CHATBOX

Nadere informatie

De overgrote meerderheid van de panelleden kent de website van de gemeente Hof van Twente. 88% 12%

De overgrote meerderheid van de panelleden kent de website van de gemeente Hof van Twente. 88% 12% Hofpanel Resultaten peiling 15: : gebruik van nieuwe media juli 2012 1. Inleiding Tussen 28 juni en 8 juli 2012 is er een peiling onder het Hofpanel het burgerpanel van de gemeente Hof van Twente uitgezet.

Nadere informatie

Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt. #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland

Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt. #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland Room8 Transmissie Gorinchem, 12 februari 2014 Voorzichtige

Nadere informatie

Sociale netwerksites. 1 van :26. Kennis en gebruik van sociale media (Web2.0) Beste collega,

Sociale netwerksites. 1 van :26. Kennis en gebruik van sociale media (Web2.0) Beste collega, 1 van 11 1-12-2009 12:26 Kennis en gebruik van sociale media (Web2.0) Beste collega, Facebook, LinkedIn, YouTube, Wikipedia of Twitter zijn namen die de laatste maanden vaak in de media genoemd worden.

Nadere informatie

Gebruik mobiele apparaten

Gebruik mobiele apparaten Rapport onderzoek Gebruik mobiele apparaten creative studio 1. Voorwoord Wij, Pascal Usmany en Britt Vreeswijk zijn beide werkzaam in de communicatie. Pascal is eigenaar van Drop Alive Creative Studio

Nadere informatie

HET LEIDERDORPPANEL OVER...

HET LEIDERDORPPANEL OVER... HET LEIDERDORPPANEL OVER... Resultaten peiling 13: Meedenken en meedoen in de openbare ruimte april 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 13 e peiling met het burgerpanel van

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Evaluatie deelname burgerpanel November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015 / 164 Datum November 2015

Nadere informatie

Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie

Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie VRAGENLIJST Dit is de vragenlijst zoals we die aangeboden hebben. Veel vragen worden door zogenaamde LIkert schalen aangeboden, bij ons op een

Nadere informatie

De Nederlandse ipad gebruiker. Oktober 2010

De Nederlandse ipad gebruiker. Oktober 2010 De Nederlandse ipad gebruiker Achtergrond N = 5.719 (N.B. Dat is bijna een tiende van alle ipad bezitters in Nederland per sep. 2010 = ± 60.000). Sanoma Digital heeft via de NU.nl ipad app een enquête

Nadere informatie

Hoe actief zijn gemeenten op sociale media Door: David Kok

Hoe actief zijn gemeenten op sociale media Door: David Kok Hoe actief zijn gemeenten op sociale media Door: David Kok In dit hoofdstuk worden de resultaten beschreven van het tweede onderzoek naar het gebruik van sociale media door gemeenten in Nederland. Dit

Nadere informatie

Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014

Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014 Resultaten peiling EnschedePanel Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014 In 2012 heeft de gemeenteraad van Enschede de Fietsvisie vastgesteld. Doel van deze visie is om meer te gaan doen voor fietsers.

Nadere informatie

Onderzoek Digipanel: Contacten met vrienden, familie en buren

Onderzoek Digipanel: Contacten met vrienden, familie en buren Versie definitief Datum 20 maart 2007 1 (5) Onderzoek Digipanel: Contacten met vrienden, familie en Auteur Tineke Brouwers Het derde onderzoek Op 8 maart 2007 kregen alle panelleden van dat moment (771

Nadere informatie

Rapportage BMKO Panelonderzoek Internetgebruik op de BSO. april 2009. Drs. M. Jongsma R. H. Rijnks BSc. Paterswolde, april 2009

Rapportage BMKO Panelonderzoek Internetgebruik op de BSO. april 2009. Drs. M. Jongsma R. H. Rijnks BSc. Paterswolde, april 2009 Rapportage BMKO Panelonderzoek Internetgebruik op de BSO april 2009 Drs. M. Jongsma R. H. Rijnks BSc Paterswolde, april 2009 Postbus 312 9700 AH Groningen Pr. Irenelaan 1a 9765 AL Paterswolde telefoon:

Nadere informatie

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015 Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot Januari 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Onderzoeksverantwoording... 4 2.2 Hoe tevreden

Nadere informatie

Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016

Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016 Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016 Introductie In de uitnodigingsmail komt: In 2019 wordt de Omgevingswet landelijk ingevoerd. Die wet vervangt alle wet- en regelgeving voor

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen Rapportage Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: 22 november 2013 Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies

Nadere informatie

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen.

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen. Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 6: gemeenteraad juni 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 6 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De vragen gingen deze keer over

Nadere informatie

Op zoek naar de rol van de raadsgriffie

Op zoek naar de rol van de raadsgriffie Op zoek naar de rol van de raadsgriffie Door: Simone van den Hurk en David Kok Uit het onderzoek hoe gemeenten sociale media gebruiken, blijkt dat raadsleden veel gebruik maken van sociale media. De vraag

Nadere informatie

Tracking & Tracing. Resultaten peiling 7 Internetpanel Dienst Regelingen. 4 december 2009

Tracking & Tracing. Resultaten peiling 7 Internetpanel Dienst Regelingen. 4 december 2009 Tracking & Tracing Resultaten peiling 7 Internetpanel Dienst Regelingen 4 december 2009 In samenwerking met Dienst Regelingen heeft I&O Research een internetpanel opgezet voor relaties van Dienst Regelingen.

Nadere informatie

Jongerenparticipatie in Amersfoort

Jongerenparticipatie in Amersfoort Jongerenparticipatie in Amersfoort gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal november 2013 Samenvatting De gemeente wil Amersfoortse jongeren meer betrekken bij zaken die hen aangaan. We hebben via digitaal

Nadere informatie

Hoe bedrijven social media gebruiken

Hoe bedrijven social media gebruiken Hoe bedrijven social media gebruiken SMO_214 Powered by Pondres Onderzoek Rob van Bakel Auteurs Milou Vanmulken Sjors Jonkers Beste lezer, Ook in 214 publiceren Pondres en MWM2 het Social Media Onderzoek.

Nadere informatie

Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website. April 2011

Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website. April 2011 Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website April 2011 Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website Trendview is onderdeel van DUO Market Research Postbus 681, 3500 AR Utrecht Tel. (030)

Nadere informatie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Resultaten 3 e peiling: communicatiemiddelen 3 februari 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de derde peiling met het burgerpanel Overschie. De

Nadere informatie

Onderzoek mediagebruik Maastricht mei 2017

Onderzoek mediagebruik Maastricht mei 2017 Onderzoek mediagebruik Maastricht 2016 mei 2017 1 Publicatiedatum donderdag 4 mei 2017 Contact Gemeente Maastricht Team Communicatie (043) 350 42 00 communicatie@maastricht.nl pagina 2 Onderzoek Mediagebruik

Nadere informatie

De toekomst van het stadhuis

De toekomst van het stadhuis De toekomst van het stadhuis Resultaten peiling EnschedePanel 13 januari 2012 1. Achtergrond In 2001 heeft de gemeente Enschede het stadskantoor aan de Hengelosestraat in gebruik genomen. Sinds die tijd

Nadere informatie

Het EnschedePanel over duurzaamheid

Het EnschedePanel over duurzaamheid Het EnschedePanel over duurzaamheid Resultaten peiling EnschedePanel 7 april 2010 Over dit onderzoek De leden van het EnschedePanel zijn enkele vragen voorgelegd over het stimuleren van duurzaam gedrag.

Nadere informatie

De lesstof kan indien gewenst verder worden uitgebreid met praktijksituaties.

De lesstof kan indien gewenst verder worden uitgebreid met praktijksituaties. Apple ipad basis Gewenste vooropleiding: geen In acht lessen van anderhalf uur leert u o.a.: * bediening van de ipad * verbinding maken met Wi-Fi * surfen en mailen * apps voor allerlei toepassingen gebruiken

Nadere informatie

7 oktober Onderzoek: 10 jaar smartphone

7 oktober Onderzoek: 10 jaar smartphone 7 oktober 2017 Onderzoek: 10 jaar smartphone Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Onderzoek Burgerpanel maart 2013

Onderzoek Burgerpanel maart 2013 Rapportage Onderzoek Burgerpanel maart 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Heerhugowaard Patrick Blokzijl Utrecht, maart 2013 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Onderzoek: Privacy, belangrijk of niet? Publicatiedatum: 17 oktober 2016

Onderzoek: Privacy, belangrijk of niet? Publicatiedatum: 17 oktober 2016 Onderzoek: Privacy, belangrijk of niet? Publicatiedatum: 17 oktober 2016 Over dit onderzoek JijVandaag, onderdeel van EenVandaag, bestaat uit 5.000 jongeren van 12 tot en met 24 jaar. Aan dit online onderzoek,

Nadere informatie

Lang leve email! Onderzoek naar het gebruik van email onder Nederlandse consumenten. september 2010

Lang leve email! Onderzoek naar het gebruik van email onder Nederlandse consumenten. september 2010 Lang leve email! Onderzoek naar het gebruik van email onder Nederlandse consumenten september 2010 Achtergrond & onderzoeksopzet Deze presentatie geeft inzicht in het gebruik en het gebruikersprofiel van

Nadere informatie

Praktische Social Media Tips 8 december 2011

Praktische Social Media Tips 8 december 2011 Praktische Social Media Tips 8 december 2011 Leon Tindemans Wie ben ik? Time To Market Leon Tindemans Oktober 2010 Herwijnen @TTMCommunicatie in/ttmcommunicatie user/ttmcommunicatie 1 Diverse klanten Al

Nadere informatie

Gelderland Dichtbij. Resultaten peiling 11 GeldersPanel. Over deze peiling. Informatievoorziening door de provincie.

Gelderland Dichtbij. Resultaten peiling 11 GeldersPanel. Over deze peiling. Informatievoorziening door de provincie. Gelderland Dichtbij Resultaten peiling 11 GeldersPanel 28 oktober 2010 Over deze peiling In deze nieuwsbrief worden de resultaten beschreven van de peiling onder het GeldersPanel over de informatievoorziening

Nadere informatie

Resultaten Grote Nieuws voor diëtisten enquête 2016

Resultaten Grote Nieuws voor diëtisten enquête 2016 Resultaten Grote Nieuws voor diëtisten enquête 2016 Scriptum communicatie over voeding Mary Stottelaar Maart 2016 Inleiding Nieuws voor diëtisten is een website met een digitale nieuwsbrief, gericht op

Nadere informatie

Gebruik en waardering van de lokale media en de rol van internet

Gebruik en waardering van de lokale media en de rol van internet Gebruik en waardering van de lokale media en de rol van internet gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal september Samenvatting Het internetgebruik onder Amersfoorters blijft nog steeds stijgen: circa 80%

Nadere informatie

Deze vragenlijst bestaat uit zeven onderdelen, A t/m G.

Deze vragenlijst bestaat uit zeven onderdelen, A t/m G. Page of Enquête jonge beginnende leerkrachten Deze vragenlijst bestaat uit zeven onderdelen, A t/m G. Er zijn in totaal 7 vragen. A. Over jezelf Je wordt vriendelijk verzocht informatie over jou te geven

Nadere informatie

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08 Glazen Huis 2011 peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 08 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

Lokaal mediabeleid Rotterdam

Lokaal mediabeleid Rotterdam Lokaal mediabeleid Rotterdam Lokaal mediabeleid Rotterdam G.H. van der Wilt en A.L. Roode Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) november 2011 In opdracht van de raadscommissie JOCS van de gemeente

Nadere informatie

GFK SOCIAL MEDIA METER

GFK SOCIAL MEDIA METER GFK SOCIAL MEDIA METER 2012 INTOMART GFK Peter Mulder Mervin van Veen Bastiaan van Nood 28169 Mei 2012 Intomart GfK 2012 GfK Social Media Meter Mei 2012 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Typering Social

Nadere informatie

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten.

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten. Lezersonderzoek 2015 Het lezersonderzoek is gehouden in het Delft Internet Panel (DIP). Daarnaast is er een steekproef getrokken voor respondenten met achtergrondgegevens, die minder vaak in het DIP voorkomen.

Nadere informatie

Inhoud. Inhoud 3 VoorwoorD 5 Methodologie 6. Colofon 54. Inhoud

Inhoud. Inhoud 3 VoorwoorD 5 Methodologie 6. Colofon 54. Inhoud Inhoud Inhoud Inhoud 3 VoorwoorD 5 Methodologie 6 MEDIABEZIT EN -GEBRUIK 8 MOBIEL INTERNET 12 SOCIALE MEDIA 18 NIEUWS EN INFORMATIE 26 MUZIEK EN VIDEO 32 GAMING 36 MEDIA EN SEKSUALITEIT 40 DIGITALE STRESS

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

A1) Kennismakingsgesprek over sociale media en internetgebruik

A1) Kennismakingsgesprek over sociale media en internetgebruik Mediawijsheid A1) Kennismakingsgesprek over sociale media en internetgebruik Ik heb samen met de kinderen een gesprek gevoerd over de sociale media en het internet gebruik. Ik heb voor mezelf thuis een

Nadere informatie